Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Επιδράσεις και αναγκαίες προσαρµογές για τη µεγάλης κλίµακας διείσδυση των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή Μονάδα Παρακολούθησης και Ανάλυσης του Τοµέα Ηλεκτρικής Ενέργειας Αθήνα, Ιούλιος 2011

2 οµή παρουσίασης 1. Εισαγωγή 2. ΑΠΕ αναγκαιότητα, στόχοι και εµπόδια 3. Επίδραση στο σύστηµα παραγωγής 4. Επίδραση στο σύστηµα µεταφοράς και στο δίκτυο διανοµής 5. Επίδραση στην οικονοµία 6. Συµπεράσµατα 2

3 Μονάδα Παρακολούθησης και Ανάλυσης του Τοµέα Ηλεκτρικής Ενέργειας 11 Συστάθηκε το Νοέµβριο του 2009 µε τη στήριξη του Συνδέσµου Επιχειρήσεων Ηλεκτρισµού Ελλάδος Έχει ως αντικείµενο τη συστηµατική παρακολούθηση, ανάλυση και αξιολόγηση των τεχνικών, οικονοµικών και στατιστικών δεδοµένων του κλάδου, καθώς και του θεσµικού πλαισίου, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε διεθνές επίπεδο Εκπονεί ετήσια επισκόπηση του τοµέα, ενδιάµεση έκθεση και µελέτες πάνω σε ειδικά θέµατα 3

4 11 Σκοπός της µελέτης Εξέταση των επιπτώσεων από µια µεγάλης κλίµακας διείσδυση των ΑΠΕ, όπου η υποδοµή του συστήµατος δεν αποτελεί περιορισµό Τα κύρια ερευνητικά ερωτήµατα της µελέτης: Ποιες είναι οι απαιτούµενες προσαρµογές για να διασφαλιστεί η αξιόπιστη λειτουργία του συστήµατος ηλεκτροπαραγωγής και µεταφοράς; Ποιες είναι οι οικονοµικές επιδράσεις από την αναδιάρθρωση του συστήµατος ηλεκτρισµού; Η µεγάλης κλίµακας ανάπτυξη των ΑΠΕ είναι εθνική προτεραιότητα και καιαποτελεί απαραίτητο πυλώνα της αναδιάρθρωσης του ενεργειακού συστήµατος 4

5 11 Μεθοδολογία Κατανοµή ΑΠΕ ανά τεχνολογία (ΕΣ ) Αιτήσεις ΑΠΕ Στατιστικές ιδιότητες παραγωγής ΑΠΕ Παράµετροι WASP-IV Περιθώριο κέρδους προµηθευτή Σενάριο οικονοµικών εξελίξεων Σενάριο διασυνδέσεων / δυνατοτήτων αποθήκευσης Ισχύς ΑΠΕ ανά περιφέρεια Στοχαστική προσοµοίωση παραγωγής ΑΠΕ Καθαρή καµπύλη διάρκειας φορτίου Απαιτήσεις εφεδρείας Βέλτιστη ανάπτυξη παραγωγής WASP-IV ROΙC a? ΟΧΙ ΟΤΣ Ρυθµιζόµενες χρεώσεις Μηχανισµός ιασφάλισης Επάρκειας Ισχύος Μέση τιµή λιανικής ( /MWh) ΝΑΙ Κόστος έργων Αποδόσεις µονάδων Τέλος ΑΠΕ Επεξήγηση: Στοιχεία Σενάρια ιαδικασία υπολογισµού Υπολογιστικό πακέτο Έλεγχος Τελικό αποτέλεσµα Εγγυηµένες τιµές (feedin) 5

6 Εξετάσαµε 3 (+1) σενάρια διασυνδέσεων / δυνατοτήτων αποθήκευσης 11 Σενάριο Έργα ΜΑΣΜ ιασύνδεση Βόρειου Αιγαίου ιασύνδεση Κρήτης & Νότιου Αιγαίου Επιπλέον αντλησιοταµίευση Επιπλέον διεθνείς διασυνδέσεις Βασικό (Β) X X X X Ενδιάµεσο (Μ) X 365 MW X Φιλόδοξο (Φ) 865 MW ΜW Στο πρόσθετο σενάριο (ΕΣ ) εκτιµήθηκαν οι επιδράσεις της διείσδυσης µε βάση το ενδιάµεσο σενάριο (Μ) και τις υποθέσεις ζήτησης στο Εθνικό Σχέδιο ράσης 6

7 Στο πλαίσιο ανάλυσης ευαισθησίας εκτιµήθηκαν εναλλακτικά σενάρια οικονοµικών εξελίξεων 11 Τα εναλλακτικά σενάρια ευαισθησίας διαφοροποιούνται από το ενδιάµεσο σενάριο διασύνδεσης (Μ) ως προς το ρυθµό ανάπτυξης της οικονοµίας και την εξέλιξη των τιµών CO 2 και εισαγόµενων καυσίµων Υποθέσεις για τις τιµές: Σενάριο στασιµότητας (Μ-Σ): 10/τόνο CO 2 & πτώση των πραγµατικών τιµών φυσικού αερίου Ενδιάµεσο σενάριο (Μ): 25/τόνο CO 2 & διατήρηση των πραγµατικών τιµών φυσικού αερίου (388 /toe) Σενάριο υψηλής ανάπτυξης (Μ-ΥΑ): 35/τόνο CO 2 & αύξηση των πραγµατικών τιµών φυσικού αερίου Ρυθµοί ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας % M M-Σ M-YA 7

8 11 Υπόλοιπες βασικές υποθέσεις της ανάλυσης Πιθανότητα Απώλειας Φορτίου (LOLP) το πολύ 2,5% Μηχανισµός ιασφάλισης Επάρκειας Ισχύος: κάθε θερµική µονάδα παραγωγής λαµβάνει την ελάχιστη πληρωµή που διασφαλίζει τουλάχιστον 10% απόδοση κεφαλαίου Μέχρι το 2020 αποσύρονται 2,9 GW θερµικές µονάδες, εκ των οποίων 1,7 GW λιγνιτικές, 512 MW ΦΑ και όλες οι πετρελαϊκές (718 MW) στο Σ Η απαιτούµενη εφεδρεία θα πρέπει να είναι τουλάχιστο ίση µε 300 MW ώστε να καλύπτεται το ενδεχόµενο απώλειας µιας συµβατικής µονάδας και να καλύπτει το σφάλµα πρόβλεψης της παραγωγής ΑΠΕ (λαµβάνεται ίσο προς 30% µε ορίζοντα 24 ωρών) Για την επιλογή των υπόλοιπων βασικών παραµέτρων της ανάλυσης, βασιστήκαµε στο υφιστάµενο ρυθµιστικό πλαίσιο, σε υφιστάµενες µελέτες και σε εκτιµήσεις ειδικών: Παράµετρος Συντελεστής απόσβεσης 5% Ποσοστό αύξησης των απασχολούµενων κεφαλαίων στην διανοµή 0% Εύλογη απόδοση δικτύων 8% Μεταβολή.Τ.Κ. ( ) 1,8% Εύλογη βελτίωση της παραγωγικότητας στο δίκτυο διανοµής 2% Εύλογη βελτίωση της παραγωγικότητας στο σύστηµα µεταφοράς 0,20% Απαιτούµενη αύξηση της απόδοσης στην παραγωγή στα Μ Ν 2% Εύλογο περιθώριο προµηθευτή 10% Κόστος διασύνδεσης Κυκλάδων (Παρούσα αξία, 10) Κόστος επέκτασης προς Θήρα-Ίο (Παρούσα αξία, '10) Κόστος διασύνδεσης Βόρειου Αιγαίου (Παρούσα αξία, '10) Κόστος διασύνδεσης Κρήτης & ωδεκανήσων (Παρούσα αξία, '10) Τιµή 8

9 2. ΑΠΕ αναγκαιότητα, στόχοι και εµπόδια

10 Η στροφή προς τις ΑΠΕ είναι απολύτως αναγκαία για να αποφευχθούν οι δυσµενείς συνέπειες από την υπερθέρµανση του πλανήτη 22 Η καύση ορυκτών καυσίµων δηµιουργεί εκποµπές CO 2 Το CO 2, µαζί µε CH 4, N 2 O και άλλα αέρια δηµιουργούν το φαινόµενο του θερµοκηπίου Το φαινόµενο του θερµοκηπίου ανατρέπει το κλίµα µε δυσµενείς και ενδεχοµένως καταστροφικές συνέπειες 10

11 Η υψηλή διείσδυση των ΑΠΕ αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της µετάβασης προς µια οικονοµία µε χαµηλές εκποµπές άνθρακα Σύµφωνα µε µεπρόσφατη µελέτη της τηςτράπεζας της τηςελλάδος, το το Σενάριο Μετριασµού των τωνεπιπτώσεων για γιατη τηχώρα µας µας εκτιµάται ότι ότιθα θαεξοικονοµήσει δισ. δισ. µέχρι µέχριτο το2100 σε σε σύγκριση µε µετο το «Σενάριο Μη Μη ράσης» 11

12 ...γεγονός που έχει αναγνωριστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση µε τη θέσπιση του πακέτου πολιτικής Η ταχεία προώθηση των ΑΠΕ αποτελεί έναν από τους θεµελιώδεις άξονες πολιτικής της ΕΕ, µαζί µε το δραστικό περιορισµό των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα (CO 2 ) και την εξοικονόµηση ενέργειας Σύµφωνα µε τον Ευρωπαϊκό σχεδιασµό µέχρι το 2020 το 20% του συνόλου της ενέργειας που καταναλώνεται στην ΕΕ θα πρέπει να προέρχεται από ΑΠΕ Ο στόχος έχει επιµεριστεί δεσµευτικά στα κράτη µέλη και η επίτευξή του συνοδεύεται από πρόσθετα οφέλη, όπως: Βελτίωση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασµού Τόνωση της ευρωπαϊκής οικονοµίας, η βιοµηχανία της οποίας πρωτοπορεί τεχνολογικά στην κατασκευή του απαιτούµενου εξοπλισµού Αποφυγή µεγάλης έκτασης εξαγωγής συναλλάγµατος για εισαγωγές συµβατικών καυσίµων από όλες τις χώρες µέλη της ΕΕ Η προσπάθεια δεν πρόκειται να σταµατήσει το 2020 Ο Οδικός Χάρτης για το Κλίµα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Μάρτιος 2011) προβλέπει ακόµα µεγαλύτερους στόχους µείωσης των εκποµπών µέχρι το 2050 Ο µετασχηµατισµός του ενεργειακού συστήµατος µε τεχνολογίες χαµηλών ή µηδενικών εκποµπών, όπως η πλειονότητα των τεχνολογιών ΑΠΕ, θα αποτελέσει µονόδροµο 12

13 Στο πλαίσιο της µετάβασης προς µια οικονοµία µε 22 χαµηλές εκποµπές το µείγµα τεχνολογιών που ελαχιστοποιεί το κόστος εµπεριέχει υψηλή διείσδυση ΑΠΕ 45% Μερίδιο ΑΠΕ στην ακαθάριστη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα 40% 35% 30% 25% 20% 15% Μερίδιο ΑΠΕ στην ακαθάριστη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας Στόχος για το 2020 (Νόµος 3851/2010) 10% 5% 0% Πηγή: ΕΣΜΗΕ, Eurostat, Επεξεργασία στοιχείων: ΙΟΒΕ 13

14 Το Εθνικό Σχέδιο ράσης ΑΠΕ προβλέπει 10,7 GW ισχύoς (εκτός µεγ. Υ/Η) το 2020 έναντι 1,7 GW το MW Αιολικά πάρκα Ηλιακή Βιοµάζα και άλλες ΑΠΕ Μικρά Υ/Η Σύνολο Πηγή: ΥΠΕΚΑ, Απόφαση ΦΕΚ Β 1630/

15 Το επιχειρηµατικό ενδιαφέρον (άδειες παραγωγής + αιτήσεις σε εκκρεµότητα) υπερκαλύπτει το στόχο κατά 7 φορές 22 Κατάσταση έργων ΑΠΕ [ ] Ισχύς [ MW] Σε Λειτουργία Με σύµβαση Αγοραπωλησίας Με Άδεια Εγκατάστασης Με Προσφορά Σύνδεσης Μόνο µε Άδεια Παραγωγής Σύνολο µε Άδεια Παραγωγής Με Αίτηση για Άδεια Πηγή: ΥΠΕΚΑ, Υπηρεσία ΑΠΕ 15

16 Ωστόσο, η επίτευξη του στόχου εµποδίζεται από πληθώρα παραγόντων και απαιτείται επιπλέον στήριξη της προσπάθειας 22 Σηµαντικότερα εµπόδια: Χρηµατοδοτικά ζητήµατα υσκολία πρόσβασης στα δίκτυα Αντιδράσεις από τοπικές κοινωνίες, ΜΚΟ κ.ά. Χωροταξικά ζητήµατα Πρόσθετα µέτρα: Μείωση του ρυθµιστικού κινδύνου Περιβαλλοντική εκπαίδευση Εγγύηση των δανείων για τις επενδύσεις ΑΠΕ «Πράσινα οµόλογα» ηµιουργία ειδικής τράπεζας / ταµείου για την χρηµατοδότηση των ΑΠΕ 16

17 3. Επίδραση στο σύστηµα παραγωγής

18 Η µεγάλης κλίµακας διείσδυση των ΑΠΕ επηρεάζει σηµαντικά τη λειτουργία του ηλεκτρικού συστήµατος 33 ιείσδυση αιολικών έως 5,5 GW στο ελληνικό σύστηµα δεν δηµιουργεί ιδιαίτερα προβλήµατα Η επίτευξη των στόχων απαιτεί υψηλότερη διείσδυση H µεγαλύτερης κλίµακας διείσδυση των ΑΠΕ απαιτεί επανεξέταση: των αναγκών για επικουρικές υπηρεσίες των απαιτήσεων εφεδρείας του τρόπου λειτουργίας των θερµικών µονάδων Η ανάπτυξη έργων αντλησιοταµίευσης που λειτουργούν ως «αποθήκες» ενέργειας είναι απαραίτητη για την ενίσχυση του ηλεκτρικού συστήµατος και την υποστήριξη της εκτατικής ανάπτυξης των ΑΠΕ Η οµαλή οµαλήένταξη ένταξητων τωναπε ΑΠΕαπαιτεί απαιτείπροσαρµογές προσαρµογέςσε σετεχνολογικό, επιχειρηµατικό επιχειρηµατικόκαι καιρυθµιστικό ρυθµιστικόεπίπεδο 18

19 Για την επίτευξη του στόχου διείσδυσης απαιτούνται 9,1 GW νέας* ισχύος ΑΠΕ το 2020 (Σενάριο Μ) 33 Ισχύς στην επικράτεια: ΑΠΕ (εκτός µεγ. Υ/Η) MW Β M Φ 2020 Με υψηλότερο βαθµό διασύνδεσης (Σενάριο Φ) η απαιτούµενη νέα ισχύς είναι µικρότερη (8,5 GW) Ακόµα µικρότερη (7,3 GW) είναι η νέα ισχύς στο σενάριο µε χαµηλότερη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας (Μ-Σ) MW Αντίθετα στο σενάριο µε υψηλή ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας (Μ-ΥΑ), η νέα ισχύς είναι υψηλότερη (9,8 GW). M M-Σ M-YA ΕΣ * Σε σύγκριση µε το

20 Με δεδοµένο το σχέδιο απόσυρσης µονάδων, το βέλτιστο πρόγραµµα ανάπτυξης προβλέπει την εγκατάσταση νέων θερµικών µονάδων 33 MW Νέες απαιτούµενες µονάδες Σενάριο Μ Η συνολική απαιτούµενη νέα θερµική ισχύς στο Σενάριο Μ είναι 2,1 GW (µε διακύµανση από 1,3 έως 3,0 GW στα άλλα σενάρια) - Φυσικό αέριο Νέα ισχύς θερµικών Λιγνίτης Συνδυασµένου κύκλου (ΣΚ): 1,7 GW ΜW Λιγνίτη: 400 MW Ήδη το 2010 εντάχθηκαν 2 µονάδες ΣΚ µε καθαρή ισχύ 832 MW M-Σ M-YA Μ Μέσα στο 2011 αναµένεται να ενταχθεί µια ακόµα µονάδα ΣΚ ισχύος 444 MW 20

21 Οι νέες θερµικές µονάδες αντικαθιστούν µέρος της ισχύος των µονάδων που αποσύρονται Εγκατεστηµένη Ισχύς στο ιασυνδεδεµένο Σύστηµα Σενάριο M 20 GW Άλλες ΑΠΕ Μεγάλα Υ/Η Αντλησιοταµίευση Πετρέλαιο Φυσικό αέριο Λιγνίτη Η εγκατεστηµένη ισχύς των θερµικών µονάδων στο Σ το 2020 ανέρχεται σε 7,2 GW στο ενδιάµεσο σενάριο, έναντι 9,0 GW το Οι ΑΠΕ (εκτός από τους µεγάλους Υ/Η σταθµούς) το 2020 έχουν µεγαλύτερη εγκατεστηµένη ισχύ από τις θερµικές µονάδες (10,3 GW στο Σ). 21

22 Η παραγωγή ΑΠΕ εκτοπίζει κυρίως ηλεκτροπαραγωγή µε λιγνίτη 33 TWh Μείγµα πηγών ενέργειας Σενάριο Μ Το µερίδιο της ηλεκτροπαραγωγής µε λιγνίτη µειώνεται από 51% το 2010 σε 23% στο ενδιάµεσο σενάριο (19-27% στα υπόλοιπα σενάρια) το % 90% Λιγνίτης Φυσικό αέριο Πετρέλαιο ΑΠΕ Μείγµα πηγών ενέργειας το 2010 και το Η ηλεκτροπαραγωγή µε φυσικό αέριο ενισχύει το µερίδιό της από 19% το 2010 σε 30% (24-33% στα εναλλακτικά σενάρια) το % 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2010 Β Μ Φ Η χρήση πετρελαίου µειώνεται ανάλογα µε το σενάριο διασύνδεσης νησιών από 9,5% το 2010 σε 8,8% (Β), 6,4% (Μ) και 0% (Φ) το 2020 ΑΠΕ Λιγνίτης Φυσικό αέριο Πετρέλαιο 22

23 Οι διαφορές στο µεταβλητό κόστος των µονάδων ενδέχεται να είναι πολύ µικρές µετά το Κατάταξη µονάδων µε βάση τα τεχνοοικονοµικά τους χαρακτηριστικά 2020, Σενάριο Μ Νέες Νέες µονάδες µονάδες ΣΚ ΣΚ /MWh MW ΦΑ Λιγνίτης Μικρές Μικρέςαλλαγές αλλαγέςστις στιςσχετικές σχετικέςτιµές τιµέςτου τουφυσικού φυσικούαερίου αερίουκαι καιτων δικαιωµάτων δικαιωµάτωνco CO 2 θα 2 θαεπηρεάζουν επηρεάζουνέντονα έντονατο το µείγµα µείγµακαυσίµων 23

24 Το 2020 το 69% των ωρών του έτους οι ανάγκες εφεδρείας δεν υπερβαίνουν τα 400 MW 33 MW Ανάγκες εφεδρείας - Σενάριο Μ ΜW Καµπύλη διάρκειας αναγκών εφεδρείας Μέγιστες ανάγκες εφεδρείας Ελάχιστες ανάγκες εφεδρείας Μέσες ανάγκες εφεδρείας Ώρες Η µέση τιµή των αναγκών εφεδρείας είναι µόλις 400 MW το 2020 Οι ανάγκες εφεδρείας υπερβαίνουν το 1 GW µόλις το 3,7% του χρόνου το 2020 Η ελαχιστοποίηση του σφάλµατος πρόβλεψης παραγωγής ΑΠΕ προϋποθέτει προσαρµογές στο ρυθµιστικό πλαίσιο και στις τεχνικές υποδοµές του συστήµατος Απαιτούνται Απαιτούνταιευέλικτες µονάδες µονάδεςκαι καιρυθµιστικό ρυθµιστικόπλαίσιο πλαίσιοπου πουνα να επιτρέπει επιτρέπειτην τηνικανοποιητική ικανοποιητικήτους τουςοικονοµική οικονοµικήαπόδοση 24

25 Με 40% διείσδυση των ΑΠΕ απορρίπτεται µόλις το 4% της αιολικής παραγωγής το 2020 λόγω υπερβάλλουσας προσφοράς (Σενάριο Μ) 33 Ώρες µε υπερβάλουσα προσφορά ισχύος Σενάριο Μ Αν και συνθήκες υπερβάλλουσας προσφοράς ισχύος επικρατούν το 28% των ωρών του έτους το 2020 στο Σενάριο Μ απορρίπτονται 686 GWh, που αντιστοιχούν µόλις στο 4% της παραγωγής των αιολικών µονάδων 25

26 Για να έχει το θερµικό σύστηµα ικανοποιητική οικονοµική απόδοση υπάρχει ανάγκη ανταµοιβής της διαθεσιµότητας ισχύος 33 15% Οικονοµική απόδοση των θερµικών µονάδων Σενάριο Μ 10% 5% 0% -5% Ανάγκη ενίσχυσης των θερµικών µονάδων -10% -15% Απόδοση θερµικών βάσει ΟΤΣ Εύλογη απόδοση 26

27 Το κόστος του Μ ΕΙ µειώνεται διαχρονικά ως αποτέλεσµα της ανανέωσης του παραγωγικού δυναµικού και της συσσώρευσης των αποσβέσεων 33 '10 εκ. Συνολικό κόστος Μηχανισµού ιασφάλισης Επάρκειας Ισχύος Β M Φ Όσο Όσο µεγαλύτερη µεγαλύτερηη ευελιξία ευελιξίατου τουσυστήµατος, τόσο τόσοχαµηλότερο χαµηλότεροτο το κόστος κόστοςδιασφάλισης διασφάλισηςτης τηςεπάρκειας επάρκειαςισχύος ισχύος 27

28 4. Επίδραση στο σύστηµα µεταφοράς και στα δίκτυα διανοµής

29 Το σύστηµα µεταφοράς δε σχεδιάστηκε για υψηλή διείσδυση αιολικών και αντιµετωπίζει µία σειρά τεχνολογικών προκλήσεων 44 Εκεί που υπάρχουν δίκτυα δεν υπάρχει κατ ανάγκη και αιολικό δυναµικό, και αντιστρόφως Κυριότερες τεχνολογικές προκλήσεις: Ρύθµιση τάσης και παροχή αέργου ισχύος Παρακολούθηση φορτίου και ρύθµιση φορτίουσυχνότητας Πρόβλεψη της αιολικής παραγωγής και του υπολειπόµενου φορτίου 29

30 Τα τεχνολογικής φύσεως ζητήµατα των αιολικών µονάδων αντιµετωπίζονται σε µεγάλο βαθµό στις σύγχρονες ανεµογεννήτριες 44 Οι ανεµογεννήτριες παλαιότερης γενιάς δεν έχουν σχεδιαστεί για την παροχή επικουρικών υπηρεσιών Οι Α/Γ πρέπει να είναι εφοδιασµένες µε την ικανότητα αδιάλειπτης λειτουργίας µετά από σφάλµα (fault ridethrough capability) Η απαιτούµενη τεχνολογία είναι διαθέσιµη από τους µεγάλους κατασκευαστές Α/Γ Απαίτηση στις περισσότερες χώρες της ΕΕ Έχει ενσωµατωθεί και στον Κ Σ & ΣΗΕ Οι τεχνολογίες των ηλεκτρονικών ισχύος στις σύγχρονες Α/Γ προσφέρουν σηµαντικές δυνατότητες για ρύθµιση του συντελεστή ισχύος και έλεγχο τάσεως 30

31 Για οµαλότερη ενσωµάτωση της υψηλής διείσδυσης αιολικών µονάδων απαιτούνται παρεµβάσεις 44 Έργα ενίσχυσης του συστήµατος µεταφοράς Πρόσθετη αντλησιοταµίευση Αλλαγές στην καθηµερινή λειτουργία των Κέντρων Ελέγχου Ενέργειας (ΚΕΕ) Νέες τηλεπικοινωνιακές υποδοµές ιασυνδέσεις των νησιών Στροφή από Εθνική σε Ευρωπαϊκή προοπτική Η πλήρης υλοποίηση των τωνέργων που πουπροβλέπονται στη στη ΜΑΣΜ θα θααυξήσει την τηνικανότητα απορρόφησης ισχύος από απόα/π Α/Πσε σετουλάχιστον 8,5 8,5 GW GW 31

32 Σηµαντικό ρόλο καλούνται να αναλάβουν και τα Έξυπνα ίκτυα ιανοµής 44 Τα «Έξυπνα ίκτυα» επιτρέπουν την µεταφορά όχι µόνο της ενέργειας αλλά και δεδοµένων Είναι απαραίτητα για τη βέλτιστη ενσωµάτωση της διεσπαρµένης παραγωγής (φωτοβολταϊκά, µικροτουρµπίνες, κυψέλες καυσίµου, µικρές ανεµογεννήτριες) Τα µικροδίκτυα προσφέρουν τη δυνατότητα εφαρµογής αποκεντρωµένου ελέγχου, συνεισφέροντας έτσι στην ευελιξία και αξιοπιστία των δικτύων διανοµής Οι σχετικές τεχνολογικές προκλήσεις αντιµετωπίζονται ήδη επιτυχώς σε µικρή κλίµακα στα πλαίσια ερευνητικών προγραµµάτων (MoreMicrogrids, SmartHouse/SmartGrid) 32

33 5. Επίδραση στην οικονοµία

34 Η διείσδυση των ΑΠΕ δεν οδηγεί σε αύξηση της εύλογης µέσης χρέωσης µετά την κατάργηση της δωρεάν διάθεσης δικαιωµάτων CO 2 το '10/MWh '10/MWh Β M Φ Η εύλογη µέση χρέωση (θεωρητική τιµή καταναλωτή) ανέρχεται σε /MWh το 2020 από περίπου /MWh το 2010 Στο σενάριο υψηλής ανάπτυξης η εύλογη µέση χρέωση φτάνει στα /MWh Υπό συνθήκες χαµηλών τιµών καυσίµων και δικαιωµάτων CO 2, η µέση χρέωση περιορίζεται σε /MWh Σε σύγκριση µε το 2008, όταν σηµειώθηκαν εξαιρετικά υψηλές τιµές πετρελαίου, η µέση χρέωση είναι χαµηλότερη κατά 2,3% M-YA M-Σ M 34

35 Η επιπλέον ανάγκη στήριξης ΑΠΕ αντισταθµίζεται από βελτιώσεις της παραγωγικότητας στα δίκτυα και στο σύστηµα παραγωγής 55 Χρεώσεις, Σενάριο Μ Τέλος ΑΠΕ µε βάση το νόµο Σύνδροµη ΑΠΕ '10/MWh Κόστος αποφευγόµενου CO2 Μείωση ΟΤΣ λόγω ΑΠΕ Κόστος αποφευγόµενων Α Ι Περιθώριο προµηθευτή απάνες ΕΣΜΗΕ 40 Τέλη υπέρ ΡΑΕ Μ ΕΙ 20 ΥΚΩ Χρήση συστήµατος µεταφοράς Χρήση δικτύου διανοµής Κόστος εφεδρείας Οριακό κόστος χωρίς εφεδρεία Ο εκσυγχρονισµός του συστήµατος παραγωγής και οι διασυνδέσεις νησιών οδηγούν σε µειώσεις των χρεώσεων ΥΚΩ και Μ ΕΙ 35

36 Η στήριξη των ΑΠΕ, παρά την αυξανόµενη διείσδυση, αποτελεί µικρό µέρος της συνολικής χρέωσης (3,3% κατά Μ.Ο. τη δεκαετία ) 55 Η συνδροµή ΑΠΕ περιορίζεται σε 3,3% της συνολικής χρέωσης κατά Μ.Ο. τη δεκαετία στο Σενάριο Μ Με την αυξανόµενη διείσδυση των ΑΠΕ η συνδροµή ΑΠΕ αυξάνει σταδιακά από 1,6% το 2013 σε 5,5% της συνολικής χρέωσης το 2020 Η συνδροµή ΑΠΕ αποτελεί µόνο 40,8% του Ειδικού Τέλους ΑΠΕ (ΜΟ ) 36

37 Σηµαντικό µέρος του Ειδικού Τέλους ΑΠΕ, όπως υπολογίζεται σήµερα, αντιστοιχεί στην πραγµατικότητα σε κόστος που αποφεύγεται χάρη στις ΑΠΕ Σενάριο Μ '10/MWh Κόστος αποφευγόµενου CO2 Μείωση ΟΤΣ λόγω ΑΠΕ Κόστος αποφευγόµενων Α Ι Σύνδροµη ΑΠΕ Οι ΟιΑΠΕ µειώνουν το τοκόστος για γιαδικαιώµατα εκποµπών CO CO 2 και 2 καιτην τηνοριακή Τιµή Συστήµατος και καιεπίσης συνεισφέρουν ισχύ στο στοσύστηµα 37

38 Τα πρόσθετα έργα στο σύστηµα µεταφοράς θα επιφέρουν υψηλότερη χρέωση για τη χρήση του '10/MWh Β M Φ Στο ενδιάµεσο σενάριο η χρέωση χρήσης του συστήµατος µεταφοράς ανέρχεται σε 7,2 10/MWh το 2020 από 5,0 10/MWh το Το ύψος της ΧΧΣΜ το 2020 κυµαίνεται από 5,8 10/MWh στο σενάριο Β έως 9,4 10/MWh στο σενάριο Φ. 38

39 ... αλλά θα µειώσουν τις χρεώσεις ΥΚΩ λόγω της δραστικής µείωσης του κόστους παραγωγής στα νησιά '10/MWh Β Μ Φ Η έκταση της διασύνδεσης των νησιών προσδιορίζει ανάλογα και τη µείωση της αντίστοιχης χρέωσης για ΥΚΩ. Η χρέωση για τις ΥΚΩ έχει σηµαντικά περιθώρια µείωσης ως αποτέλεσµα της ανανέωσης του παραγωγικού δυναµικού στα µη διασυνδεδεµένα νησιά. 39

40 Οι επενδύσεις σε ΑΠΕ (νέα ισχύς και έργα στο σύστηµα µεταφοράς) στο σενάριο Μ την περίοδο ανέρχονται σε 15,4 δισ Β Μ-Σ Μ Μ-ΥΑ Φ ΕΣ Ακόµα µεγαλύτερες είναι οι επενδύσεις στο σενάριο ΕΣ ( 17,2 δισ.) Το ετήσιο ύψος των επενδύσεων σε ΑΠΕ φτάνει µέχρι και 2,2 δισ. Για σύγκριση, αυτό αντιστοιχεί σε 6,6% του συνολικού ακαθάριστου σχηµατισµού κεφαλαίου (επενδύσεις) της ελληνικής οικονοµίας για το

41 Επενδύσεις τέτοιου ύψους έχουν ευεργετική επίδραση στην οικονοµική δραστηριότητα και στην απασχόληση 55 Η εγκατάσταση 10,5 GW θα δηµιουργήσει τουλάχιστον* 27 χιλ. θέσεις εργασίας το 2020 (στην Ελλάδα και εκτός) Κατασκευή εξοπλισµού & εξαρτηµάτων Σχεδιασµός Κατασκευαστικές εργασίες Ηλεκτροπαραγωγή θέσεις εργασίας Άλλα Σύνολο θέσεις εργασίας Πηγή: European Wind Energy Association (2008), Wind at Work; Εκτιµήσεις ΙΟΒΕ * Η εκτίµηση αυτή έχει βασιστεί σε δείκτες που αφορούν µόνο εγκαταστάσεις επίγειων αιολικών πάρκων. Η υλοποίηση έργων ΑΠΕ, τα οποία χαρακτηρίζει ακόµη υψηλότερη προστιθέµενη αξία (π.χ. θαλάσσια αιολικά πάρκα, υδροηλεκτρική σταθµοί, κ.ά.) αναµένεται να πολλαπλασιάσουν τις θέσεις εργασίας. 41

42 6. Συµπεράσµατα

43 66 Συµπεράσµατα (1/2) Για την επίτευξη του στόχου διείσδυσης απαιτούνται 9,1 GW νέας ισχύος ΑΠΕ το 2020 Το επενδυτικό ενδιαφέρον επαρκεί για την επίτευξη αυτού του στόχου Ωστόσο, πρέπει να ξεπεραστούν σηµαντικά εµπόδια στη χρηµατοδότηση, στις αδειοδοτικές διαδικασίες, στην πρόσβαση στα δίκτυα, στο χωροταξικό και στην κοινωνική αποδοχή Η µεγάλη διείσδυση των ΑΠΕ δεν οδηγεί σε περαιτέρω αύξηση της εύλογης µέσης χρέωσης µετά την κατάργηση της δωρεάν διάθεσης δικαιωµάτων CO 2 το 2013 Η στήριξη των ΑΠΕ, παρά την αυξανόµενη διείσδυση, εξακολουθεί να αποτελεί σχετικά µικρό µέρος της συνολικής χρέωσης, 3,3% κατά Μ.Ο. τη δεκαετία Οι ΑΠΕ µειώνουν το κόστος για δικαιώµατα εκποµπών CO 2. Παράλληλα µειώνουν την Οριακή Τιµή Συστήµατος και συνεισφέρουν ισχύ στο σύστηµα Έτσι η συνδροµή της ενίσχυσης των ΑΠΕ αποτελεί µέρος µόνο του Ειδικού Τέλους ΑΠΕ, όπως υπολογίζεται σήµερα, 41% κατά µέσον όρο τη δεκαετία

44 66 Συµπεράσµατα (2/2) Η µεγάλη διείσδυση ΑΠΕ κινητοποιεί σηµαντικό ύψος κεφαλαίων, µε ευεργετική επίδραση στην οικονοµική δραστηριότητα και στην απασχόληση, κάτι ιδιαίτερα χρήσιµο στην παρούσα συγκυρία. Επιπλέον, ιδιαίτερα σηµαντική εκτιµάται ότι θα είναι η προκύπτουσα µείωση των πληρωµών για εισαγόµενα καύσιµα. Η οµαλή ένταξη των ΑΠΕ απαιτεί προσαρµογές σε τεχνολογικό, επιχειρηµατικό και ρυθµιστικό επίπεδο στο θερµικό σύστηµα παραγωγής και στη λειτουργία της αγοράς Οι τεχνολογικές δυσκολίες για το σύστηµα µεταφοράς και το δίκτυο διανοµής από την µεγάλη διείσδυση ΑΠΕ αντιµετωπίζονται επαρκώς µε την εφαρµογή σύγχρονων τεχνολογιών Η οµαλότερη ενσωµάτωση της µεγάλης διείσδυσης προϋποθέτει την πλήρη υλοποίηση των έργων που σχεδιάζει ο ιαχειριστής του Συστήµατος 44

45 Σας ευχαριστούµε για την προσοχή σας Τζωρτζίνα Ασηµακοπούλου, Μανόλης Βουµβουλάκης, Svetoslav Danchev, Γιώργος Μανιάτης,

Μακροοικονοµικά µεγέθη της πιθανής εξέλιξης της οικονοµίας Εξέλιξη διεθνών τιµών καυσίµων Εξέλιξη τιµών δικαιωµάτων εκποµπών Εξέλιξη

Μακροοικονοµικά µεγέθη της πιθανής εξέλιξης της οικονοµίας Εξέλιξη διεθνών τιµών καυσίµων Εξέλιξη τιµών δικαιωµάτων εκποµπών Εξέλιξη Ανάλυση της δυνατότητας ιείσδυσης των Τεχνολογιών ΑΠΕ και Εξοικονόµησης Ενέργειας στο Ελληνικό Ενεργειακό Σύστηµα εν όψει των στόχων της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής Ο ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Τίγκας

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή στρατηγική και εθνικός σχεδιασµός σε συστήµατα ΑΠΕ

Ενεργειακή στρατηγική και εθνικός σχεδιασµός σε συστήµατα ΑΠΕ Ενεργειακή στρατηγική και εθνικός σχεδιασµός σε συστήµατα ΑΠΕ Κ. Τίγκας ΚΑΠΕ, ντής Τεκµηρίωσης και ιάδοσης Πληροφοριών Στόχοι Ενεργειακής Πολιτικής Ασφάλεια εφοδιασµού ιαφοροποίηση ενεργειακών πηγών Προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Μάρτιος 2011

ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Μάρτιος 2011 Το Εθνικό Σχέδιο ράσης για τις ΑΠΕ 2010-2020 καιτο Υποστηρικτικό του Θεσµικό Πλαίσιο ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Επικεφαλής Υπηρεσίας ΑΠΕ, ΥΠΕΚΑ Μάρτιος 2011 1 Εθνικό Σχέδιο ράσης ΑΠΕ (2010-2020) 2020) Ηχώραµαςπαρουσίασετοκαλοκαίριτου

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές των ΑΠΕ στην Ελλάδα σε µεσοπρόθεσµο επίπεδο. Ιωάννης Αγαπητίδης Πρόεδρος.Σ.

Προοπτικές των ΑΠΕ στην Ελλάδα σε µεσοπρόθεσµο επίπεδο. Ιωάννης Αγαπητίδης Πρόεδρος.Σ. Προοπτικές των ΑΠΕ στην Ελλάδα σε µεσοπρόθεσµο επίπεδο Ιωάννης Αγαπητίδης Πρόεδρος.Σ. Πρωτογενής Παραγωγή Ενέργειας από ΑΠΕ 80000 70000 Βιοµάζα Ηλιακή Εν. Υδροηλεκτρική Ενέργεια Φωτοβολταϊκά Γεωθερµία

Διαβάστε περισσότερα

«Αποθήκευση Ενέργειας στο Ελληνικό Ενεργειακό Σύστημα και στα ΜΔΝ»

«Αποθήκευση Ενέργειας στο Ελληνικό Ενεργειακό Σύστημα και στα ΜΔΝ» «Αποθήκευση Ενέργειας στο Ελληνικό Ενεργειακό Σύστημα και στα ΜΔΝ» ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ «Επενδύοντας στην Πράσινη Ενέργεια: Αποθήκευση-Διασυνδέσεις-Νέα Έργα ΑΠΕ» 15 Ιουλίου 2019 Ι. Χατζηβασιλειάδης,

Διαβάστε περισσότερα

Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός

Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Σχεδιάζοντας το ενεργειακό μέλλον Σύνοψη Μελέτης του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών για την περίοδο 2015-2030 Ιούλιος 2014 Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός Στην κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΗΕ) ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Νησί που βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο της Ευρώπης. Μόνιμος πληθυσμός (απογρ. 2011) 680.000 κάτοικοι. Ελκυστικός τουριστικός προορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Παντελή Κάπρου Καθηγητή ΕΜΠ. ΙΕΝΕ Συνέδριο Ενέργεια και Ανάπτυξη 2008

Παντελή Κάπρου Καθηγητή ΕΜΠ. ΙΕΝΕ Συνέδριο Ενέργεια και Ανάπτυξη 2008 Προσαρμογή του Ηλεκτρικού Τομέα της Ελλάδας στη νέα πολιτική της ΕΕ για το Κλίμα και τις ΑΠΕ Παντελή Κάπρου Καθηγητή ΕΜΠ ΙΕΝΕ Συνέδριο Ενέργεια και Ανάπτυξη 2008 Υποχρεωτικοί Στόχοι για την Ελλάδα το 2020

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Eνεργειακού Εφοδιασμού Ρόλος και Δραστηριότητες της ΡΑΕ σχετικά με τον Τομέα της Ηλεκτροπαραγωγής

Ασφάλεια Eνεργειακού Εφοδιασμού Ρόλος και Δραστηριότητες της ΡΑΕ σχετικά με τον Τομέα της Ηλεκτροπαραγωγής Ασφάλεια Eνεργειακού Εφοδιασμού Ρόλος και Δραστηριότητες της ΡΑΕ σχετικά με τον Τομέα της Ηλεκτροπαραγωγής 9-10.6.2005 ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ ΛΙΓΝΙΤΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ασφάλεια Ενεργειακού

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός. Συνοπτικά αποτελέσματα εξέλιξης εγχώριου ενεργειακού συστήματος

Εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός. Συνοπτικά αποτελέσματα εξέλιξης εγχώριου ενεργειακού συστήματος Εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός Συνοπτικά αποτελέσματα εξέλιξης εγχώριου ενεργειακού συστήματος μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και περιβαλλοντικοί στόχοι αύξηση συμμετοχής ΑΠΕ στην κατανάλωση ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Αιολική Παραγωγή: Εφαρµογή Κανονιστικού και Ρυθµιστικού Πλαισίου

Αιολική Παραγωγή: Εφαρµογή Κανονιστικού και Ρυθµιστικού Πλαισίου ιαχειριστής Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. Αιολική Παραγωγή: Εφαρµογή Κανονιστικού και Ρυθµιστικού Πλαισίου Ανδρέας Αδρακτάς Επιχειρησιακός ιευθυντής Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (Η/Ε). Σύμφωνα με μελέτη που εκπόνησε η ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζοντας το ενεργειακό μέλλον

Σχεδιάζοντας το ενεργειακό μέλλον ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Σχεδιάζοντας το ενεργειακό μέλλον Οι προτάσεις του ΣΕΦ 19 ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας - Ενέργεια & Ανάπτυξη 2014 Αθήνα, 12-11-2014 Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός Εν όψει

Διαβάστε περισσότερα

Προκλήσεις στην Αγορά Ηλεκτρισµού της Κύπρου Ενεργειακό Συµπόσιο ΙΕΝΕ 26 Ιανουαρίου 2012 Εισαγωγή Προτού προχωρήσω να αναλύσω το ρόλο της Αρχής Ηλεκτρισµού στο νέο περιβάλλον της απελευθερωµένης Αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι,

Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι, Ομιλία της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Τίνας Μπιρμπίλη, στο 14 ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης Την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2009 Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

5 σενάρια εξέλιξης του ενεργειακού μοντέλου είναι εφικτός ο περιορισμός του λιγνίτη στο 6% της ηλεκτροπαραγωγής το 2035 και στο 0% το 2050

5 σενάρια εξέλιξης του ενεργειακού μοντέλου είναι εφικτός ο περιορισμός του λιγνίτη στο 6% της ηλεκτροπαραγωγής το 2035 και στο 0% το 2050 Η παρούσα μελέτη διερευνά τις δυνατότητες της Ελλάδας να μειώσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO 2) από τον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής με χρονικό ορίζοντα το 2035 και το 2050. Για τον σκοπό αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Εµπορική ιαχείριση Μονάδων ΑΠΕ - Νοµοθεσία & ιαδικασίες Αδειοδότησης. Χάρης Λαζάνης/Υπηρεσία ΑΠΕ/ ΕΣΜΗΕ

Εµπορική ιαχείριση Μονάδων ΑΠΕ - Νοµοθεσία & ιαδικασίες Αδειοδότησης. Χάρης Λαζάνης/Υπηρεσία ΑΠΕ/ ΕΣΜΗΕ Εµπορική ιαχείριση Μονάδων ΑΠΕ - Νοµοθεσία & ιαδικασίες Αδειοδότησης Χάρης Λαζάνης/Υπηρεσία ΑΠΕ/ ΕΣΜΗΕ ιηµερίδα ΤΕΕ/ Περιφερειακού Τµήµατος Κεντρικής & υτικής Θεσσαλίας για τις ΑΠΕ και τη θέση τους στο

Διαβάστε περισσότερα

Εγγυημένη ισχύς Αιολικής Ενέργειας (Capacity credit) & Περικοπές Αιολικής Ενέργειας

Εγγυημένη ισχύς Αιολικής Ενέργειας (Capacity credit) & Περικοπές Αιολικής Ενέργειας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ AIOΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Διδάσκων: Δρ. Κάραλης Γεώργιος Εγγυημένη ισχύς Αιολικής Ενέργειας (Capacity

Διαβάστε περισσότερα

INSTITUTE OF ENERGY FOR SOUTH EAST EUROPE

INSTITUTE OF ENERGY FOR SOUTH EAST EUROPE Ερευνητικό Έργο ΙΕΝΕ: Έξυπνα Νησιά και Ηλεκτροκίνηση Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα 22-23 Νοεμβρίου 2018 Παρουσίαση του κ. Δημήτρη Μεζαρτάσογλου, Υπεύθυνου Μελετών ΙΕΝΕ INSTITUTE OF ENERGY FOR SOUTH EAST EUROPE

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναγκαιότητα συμπλήρωσης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου - Σκοπός των Αποθηκευτικών Σταθμών (ΑΣ)

1. Αναγκαιότητα συμπλήρωσης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου - Σκοπός των Αποθηκευτικών Σταθμών (ΑΣ) Κ Υ Ρ Ι Α Σ Η Μ Ε Ι Α Τ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Η Σ Τ Η Σ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ Α Ρ Χ Η Σ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ Π Ρ Ο Σ Τ Ο Υ Π Ε Κ Α Γ Ι Α Τ Η Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Σ Η Τ Ο Υ Θ Ε Σ Μ Ι Κ Ο Υ Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Υ Σ Χ Ε Τ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

INSTITUTE OF ENERGY FOR SOUTH EAST EUROPE

INSTITUTE OF ENERGY FOR SOUTH EAST EUROPE Ερευνητικό Έργο ΙΕΝΕ: Έξυπνα Νησιά και Ηλεκτροκίνηση Παρουσίαση του κ. Δημήτρη Μεζαρτάσογλου, Υπεύθυνου Μελετών ΙΕΝΕ INSTITUTE OF ENERGY FOR SOUTH EAST EUROPE Το Όραμα της Ενεργειακής Ένωσης 3Ds Πηγή:

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος και οφέλη από την ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών

Κόστος και οφέλη από την ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών Κόστος και οφέλη από την ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών 29 Νοεμβρίου 2012 Τα συμπεράσματα βασίζονται σε μελέτες του ΑΠΘ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 23/11/2010. Παρασκευάς Ν. Γεωργίου, Γεώργιος Μαυρωτάς & Δανάη Διακουλάκη

Αθήνα, 23/11/2010. Παρασκευάς Ν. Γεωργίου, Γεώργιος Μαυρωτάς & Δανάη Διακουλάκη ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εργαστήριο Βιομηχανικής & Ενεργειακής Οικονομίας 7 η Συνεδρία: «Οδικός Χάρτης για το 2020: Κρίσιμες Επενδύσεις και Τεχνολογίες» Η ΠΡΟΚΛΗΣΗΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα εδοµένα στην Ανάπτυξη της Χονδρεµπορικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Τα Νέα εδοµένα στην Ανάπτυξη της Χονδρεµπορικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Τα Νέα εδοµένα στην Ανάπτυξη της Χονδρεµπορικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 16 ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας «ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» Αθήνα, 22 Νοεµβρίου 2011 ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ Προβλέψεις Τρίτου Πακέτου Αντιµετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ENDESA HELLAS Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ENDESA HELLAS Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ENDESA HELLAS Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΕΝΕ 13 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ι.Ν. ΔΕΣΥΠΡΗΣ ENDESA HELLAS H Νέα Πολιτική της Ε.Ε. Αναγνωρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Η χώρα μας παρουσίασε το καλοκαίρι του 2010 το ΕθνικότηςΣχέδιο ράσηςγιατιςαπε(ορίζοντας )

Η χώρα μας παρουσίασε το καλοκαίρι του 2010 το ΕθνικότηςΣχέδιο ράσηςγιατιςαπε(ορίζοντας ) Το Εθνικό Σχέδιο ράσης για τις ΑΠΕ 2010-2020 και το Υποστηρικτικό του Θεσμικό Πλαίσιο ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Επικεφαλής Υπηρεσίας ΑΠΕ,, ΥΠΕΚΑ Απρίλιος 2011 1 Εθνικό Σχέδιο ράσης ΑΠΕ (2010-2020) 2020) Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΗΕ) ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση ΕΣΑΗ. Η λειτουργία της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ : ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 18 Μαρτίου 2011

Παρουσίαση ΕΣΑΗ. Η λειτουργία της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ : ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 18 Μαρτίου 2011 Παρουσίαση ΕΣΑΗ Η λειτουργία της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ : ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 18 Μαρτίου 2011 Μανώλης Κακαράς, Γενικός Διευθυντής ΕΣΑΗ, Καθηγητής ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

Η ενεργειακή πολιτική στην Ελλάδα για το 2030 και το 2050

Η ενεργειακή πολιτική στην Ελλάδα για το 2030 και το 2050 Putting Regions on Track for Carbon Neutrality by 2050 Η ενεργειακή πολιτική στην Ελλάδα για το 2030 και το 2050 1η Συνάντηση Εργασίας με θέμα: Υποστήριξη δήμων στην εκπόνηση και υλοποίηση μακρόχρονων

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση των βασικών παραμέτρων του Ηλεκτρικού Συστήματος ηλεκτρικής ενεργείας της Κύπρου σε συνάρτηση με τη διείσδυση των ΑΠΕ

Ανάλυση των βασικών παραμέτρων του Ηλεκτρικού Συστήματος ηλεκτρικής ενεργείας της Κύπρου σε συνάρτηση με τη διείσδυση των ΑΠΕ Ανάλυση των βασικών παραμέτρων του Ηλεκτρικού Συστήματος ηλεκτρικής ενεργείας της Κύπρου σε συνάρτηση με τη διείσδυση των ΑΠΕ Δρ. Ρογήρος Ταπάκης ΟΕΒ 09 Μαΐου 2018 Δομή Παρουσίασης Εισαγωγή Ανάλυση Ζήτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΧΡΟΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΒΟΛΗ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΧΡΟΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΒΟΛΗ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΗΕ) ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΧΡΟΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΒΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

H Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα. Σημερινή κατάσταση - Προοπτικές

H Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα. Σημερινή κατάσταση - Προοπτικές Παρουσίαση ΕΣΑΗ H Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα. Σημερινή κατάσταση - Προοπτικές ΙΕΝΕ - ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 22 Νοεμβρίου 2011, Αθήνα Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Πορεία του Ηλεκτρικού Τομέα για το 2030 και 2050 στην Ευρώπη

Στόχοι και Πορεία του Ηλεκτρικού Τομέα για το 2030 και 2050 στην Ευρώπη Στόχοι και Πορεία του Ηλεκτρικού Τομέα για το 2030 και 2050 στην Ευρώπη Γιάννης Χατζηβασιλειάδης, Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος, Γενικός Γραμματέας Δ.Ε., ΙΕΝΕ 1 Ευρωπαϊκή Στρατηγική σε Ενέργεια και Περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επανάσταση 2010: με μια ματιά

Ενεργειακή Επανάσταση 2010: με μια ματιά Ενεργειακή Επανάσταση 2010: με μια ματιά Στοιχεία και αριθμοί Στην παρούσα 3 η έκδοση της Ενεργειακής Επανάστασης παρουσιάζεται ένα πιο φιλόδοξο και προοδευτικό σενάριο σε σχέση με τις προηγούμενες δύο

Διαβάστε περισσότερα

H Επίδραση της Γεωγραφικής Διασποράς των Αιολικών στην Παροχή Εγγυημένης Ισχύος στο Ελληνικό Σύστημα Ηλεκτροπαραγωγής

H Επίδραση της Γεωγραφικής Διασποράς των Αιολικών στην Παροχή Εγγυημένης Ισχύος στο Ελληνικό Σύστημα Ηλεκτροπαραγωγής H Επίδραση της Γεωγραφικής Διασποράς των Αιολικών στην Παροχή Εγγυημένης Ισχύος στο Ελληνικό Σύστημα Ηλεκτροπαραγωγής Κάραλης Γιώργος, Δρ Περιβολάρης Γιάννης, Δρ Ράδος Κώστας, Αν. Καθ. Εισηγητής: Κάραλης

Διαβάστε περισσότερα

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης.

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης. Κώστας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δρ. Μηχανόλογος Μηχανικός, Τεχνικός Υπεύθυνος Περιφερειακού Ενεργειακού Κέντρου Κ. Μακεδονίας. Επιμέλεια σύνταξης:

Διαβάστε περισσότερα

«Συµβολή της Εξοικονόµησης Ενέργειας στους διάφορους τοµείς της Οικονοµίας. Εµπειρίες του ΚΑΠΕ»

«Συµβολή της Εξοικονόµησης Ενέργειας στους διάφορους τοµείς της Οικονοµίας. Εµπειρίες του ΚΑΠΕ» «Συµβολή της Εξοικονόµησης Ενέργειας στους διάφορους τοµείς της Οικονοµίας. Εµπειρίες του ΚΑΠΕ» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Λουκάς Γ. Χριστοφόρου Ακαδημαϊκός ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 - Στις 6 Οκτωβρίου 2017, η Επιτροπή Ενέργειας της Ακαδημίας είχε ολοήμερη

Διαβάστε περισσότερα

Διασχολικό Σεμινάριο ΕΜΠ με θέμα «Περιβάλλον και Ανάπτυξη Η Στρατηγική της Ενέργειας»

Διασχολικό Σεμινάριο ΕΜΠ με θέμα «Περιβάλλον και Ανάπτυξη Η Στρατηγική της Ενέργειας» Διασχολικό Σεμινάριο ΕΜΠ με θέμα «Περιβάλλον και Ανάπτυξη Η Στρατηγική της Ενέργειας» Οι ΑΠΕ στο Ενεργειακό Μίγμα της Ελλάδας Μάιος 2017 Στέλιος Λουμάκης Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, MBA Υπ. Διδάκτωρ ΕΜΠ «Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Η τιµολογιακή πολιτική στις ΑΠΕ και η επιδότηση των επενδύσεων

Η τιµολογιακή πολιτική στις ΑΠΕ και η επιδότηση των επενδύσεων Η τιµολογιακή πολιτική στις ΑΠΕ και η επιδότηση των επενδύσεων Γεωργία Λ. Γληνού «ΙΑΡΚΕΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» Ηµερίδα της Τ.Ε..Κ & Νοµαρχιακής Αυτ/σης Ν. Τρικάλων, Τρίκαλα Λάρισα 18-19.11.05 Σύνοψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΕ?

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΕ? ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΕ? Αντώνης Θ. Αλεξανδρίδης Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτον, στις απαιτούμενες δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, μέσα σε μία ολοένα και αυστηρότερη περιβαλλοντική νομοθεσία,

Πρώτον, στις απαιτούμενες δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, μέσα σε μία ολοένα και αυστηρότερη περιβαλλοντική νομοθεσία, Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Κέντρο Ερευνών Προοδευτικής Πολιτικής και την Capital Link για αυτήν την πρωτοβουλία ανταλλαγής απόψεων σχετικά με τις επενδύσεις στην Ελλάδα, ιδιαίτερα σε μία χρονική στιγμή

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κρίσιμος Ρόλος του Φυσικού Αερίου στον Μετασχηματισμό της Ελληνικής Ενεργειακής Αγοράς. Αναστάσιος Τόσιος Εμπορικός Διευθυντής

Ο Κρίσιμος Ρόλος του Φυσικού Αερίου στον Μετασχηματισμό της Ελληνικής Ενεργειακής Αγοράς. Αναστάσιος Τόσιος Εμπορικός Διευθυντής Ο Κρίσιμος Ρόλος του Φυσικού Αερίου στον Μετασχηματισμό της Ελληνικής Ενεργειακής Αγοράς Αναστάσιος Τόσιος Εμπορικός Διευθυντής 23 Νοεμβρίου 2018 Περιεχόμενα Η αγορά φ.α. στην Ελλάδα Η εξέλιξη της κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Eεξελίξεις στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α. Κορωνίδης Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Eεξελίξεις στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α. Κορωνίδης Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας INDEPENDENT POWER Συνάντηση εργασίας ΤΕΕ Πέμπτη 18 Απριλίου 2013 Πρόγραμμα SEA PLUS Eεξελίξεις στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α. Κορωνίδης Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Μπουλαξής, Ειρήνη Παντέρη. Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας

Νίκος Μπουλαξής, Ειρήνη Παντέρη. Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Νίκος Μπουλαξής, Ειρήνη Παντέρη Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Η παρουσίαση με μια ματιά Ευρωπαϊκός και εθνικός στόχος για ΑΠΕ Παρούσα κατάσταση στην Ελλάδα και ιδίως στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση για τον Ενεργειακό Σχεδιασμό των ΑΠΕ μέχρι το 2013 Δρ. Κώστας Δανιηλίδης Πρόεδρος ΣΠΕΦ

Πρόταση για τον Ενεργειακό Σχεδιασμό των ΑΠΕ μέχρι το 2013 Δρ. Κώστας Δανιηλίδης Πρόεδρος ΣΠΕΦ Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά Τ.Ε.Ε. Συνέδριο για την Ενέργεια 8 Μαρτίου 2010 Πρόταση για τον Ενεργειακό Σχεδιασμό των ΑΠΕ μέχρι το 2013 Δρ. Κώστας Δανιηλίδης Πρόεδρος ΣΠΕΦ Σύνδεσμος Παραγωγών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΗΕ) ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικά και Θεσμικά ζητήματα για την διείσδυση των ΑΠΕ στο Ελληνικό ηλεκτρικό σύστημα. Γ. Κάραλης, Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

Τεχνικά και Θεσμικά ζητήματα για την διείσδυση των ΑΠΕ στο Ελληνικό ηλεκτρικό σύστημα. Γ. Κάραλης, Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Τεχνικά και Θεσμικά ζητήματα για την διείσδυση των ΑΠΕ στο Ελληνικό ηλεκτρικό σύστημα Γ. Κάραλης, Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Εθνικό σχέδιο δράσης Οριοθέτηση προβλήματος Χαρακτηριστικά ελληνικού συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Η βιώσιμη ανάπτυξη έχει πυροδοτήσει αρκετές διαφωνίες ως προς την έννοια, τη χρησιμότητα αλλά και τη σκοπιμότητά της τα τελευταία χρόνια.

Η βιώσιμη ανάπτυξη έχει πυροδοτήσει αρκετές διαφωνίες ως προς την έννοια, τη χρησιμότητα αλλά και τη σκοπιμότητά της τα τελευταία χρόνια. Ν. Χατζηαργυρίου: «Έξυπνη προσαρμογή ή θάνατος;» Κυρίες και κύριοι καλημέρα σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Economist για το σημερινό Συνέδριο που έχει ως επίκεντρο ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα,

Διαβάστε περισσότερα

Η Λιγνιτική Ηλεκτροπαραγωγή στο νέο Ενεργειακό Περιβάλλον

Η Λιγνιτική Ηλεκτροπαραγωγή στο νέο Ενεργειακό Περιβάλλον Η Λιγνιτική Ηλεκτροπαραγωγή στο νέο Ενεργειακό Περιβάλλον Δ. Μετικάνης Διευθυντής Διεύθυνσης Σχεδιασμού & Απόδοσης Παραγωγής 25.06.2010 Κύρια Σημεία 1. Το νέο Ενεργειακό Περιβάλλον 2. Το Επενδυτικό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακή επανάσταση ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ενεργειακή επανάσταση ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ενεργειακή επανάσταση 3 ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Ενεργειακή Επανάσταση Τεχνική έκθεση που δείχνει τον τρόπο με τον οποίον εξασφαλίζεται ενεργειακή επάρκεια παγκοσμίως

Διαβάστε περισσότερα

θεσμικό πλαίσιο των μονάδων αποθήκευσης

θεσμικό πλαίσιο των μονάδων αποθήκευσης ΗΜΕΡΙΔΑ «Αποθήκευση Ενέργειας στο Ελληνικό Ηλεκτρικό Σύστημα, με Ορίζοντα το 2050: Ανάγκες, εμπόδια και απαιτούμενες δράσεις Ε.Μ.Π., 9 Νοεμβρίου 2013 Αποτελέσματα α ηλεκτρονικής έρευνας για το θεσμικό

Διαβάστε περισσότερα

Ηανάπτυξη των ΑΠΕ στην Ελλάδα: Σημερινή κατάσταση, προβλήματα και προοπτικές

Ηανάπτυξη των ΑΠΕ στην Ελλάδα: Σημερινή κατάσταση, προβλήματα και προοπτικές Ηανάπτυξη των ΑΠΕ στην Ελλάδα: Σημερινή κατάσταση, προβλήματα και προοπτικές Ανοιχτό Forum AΠΕ/ΣΗΘ Ζάππειο, 31 Οκτωβρίου 2008 Θεόδωρος Κ. Πανάγος Αντιπρόεδρος Ρ.Α.Ε. ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ηπειρωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου Αναδιάρθρωση των εγγυημένων τιμών για τα φωτοβολταϊκά:

Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου Αναδιάρθρωση των εγγυημένων τιμών για τα φωτοβολταϊκά: Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2012 Αναδιάρθρωση των εγγυημένων τιμών για τα φωτοβολταϊκά: Το ΥΠΕΚΑ έχει θέσει την ανάπτυξη των ΑΠΕ στο κεντρικό κορμό του εθνικού ενεργειακού σχεδιασμού, με στόχο την προστασία του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΣ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΣ 2244/94 : Ρύθµιση θεµάτων Ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, από Συµβατικά Καύσιµα και άλλες διατάξεις Oί ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) - αιολική, ηλιακή, γεωθερµία,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρισμός του 21 ου Αιώνα και Κύπρος

Ηλεκτρισμός του 21 ου Αιώνα και Κύπρος Ηλεκτρισμός του 21 ου Αιώνα και Κύπρος Γιάννης Χατζηβασιλειάδης Πρόεδρος IENE 1 Ιστορική Αναδρομή 1880: Είσοδος του ηλεκτρισμού στην αγορά στις ΗΠΑ ως επιχειρηματική δραστηριότητα 20 ος αιώνας: Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΕΦΕΔΡΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ. Ιούλιος Αριθμός Έκθεσης 02/2017

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΕΦΕΔΡΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ. Ιούλιος Αριθμός Έκθεσης 02/2017 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΕΦΕΔΡΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ιούλιος 2017 Αριθμός Έκθεσης 02/2017 Οποιαδήποτε αλληλογραφία για το παρόν έγγραφο να αποστέλλεται στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Νίκος Βασιλάκος ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Δρ. Νίκος Βασιλάκος ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Δρ. Νίκος Βασιλάκος Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Παραγωγών Ενέργειας από ΑΠΕ (EREF) ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

(550C, 150bar) MWh/MW

(550C, 150bar) MWh/MW Κανόνες Λειτουργίας Ηλιοθερµικών Σταθµών στη Νησιωτική Ελλάδα Αλέξης Φωκάς-Κοσµετάτος 4 ο Εθνικό Συνέδριο RENES 11 Μαϊου 2010 Πίνακας Περιεχοµένων Συνοπτική παρουσίαση της ηλιοθερµικής τεχνολογίας Προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 24% ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 25% ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 6% ΛΙΓΝΙΤΗΣ 45%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 24% ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 25% ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 6% ΛΙΓΝΙΤΗΣ 45% Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα Εισαγωγική γ εισήγηση η της Μόνιμης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΙΓΜΑ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ Ορυκτά καύσιμα που μετέχουν σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανανεώσιμη Ενέργεια ως Μείζων Παράγων της Ευρωπαϊκής Αγοράς Ενέργειας

Η Ανανεώσιμη Ενέργεια ως Μείζων Παράγων της Ευρωπαϊκής Αγοράς Ενέργειας ΙΕΝΕ «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Η Ανανεώσιμη Ενέργεια ως Μείζων Παράγων της Ευρωπαϊκής Αγοράς Ενέργειας Δρ. Σάββας Σεϊμανίδης Αντιπρόεδρος EREF Οκτώβριος 2012 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ Δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ)

Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) Ιωάννης Μάργαρης Αντιπρόεδρος ΔΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Διαχειριστής Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Οι περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμοι του 2003 έως 2017 Ν.122(Ι)/2003, Ν.239(Ι)/2004, Ν.143(Ι)/2005, Ν.173(Ι)/2006, Ν.92(Ι)/2008, Ν.211(Ι)/2012, Ν.206(Ι)/2015,

Διαβάστε περισσότερα

O ρόλος του ΕΣΜΗΕ στην ανάπτυξη Φ/Β Σταθµών ρ. Ευάγγελος Λεκατσάς Πρόεδρος ιοικητικού Συµβουλίου, ΕΣΜΗΕ

O ρόλος του ΕΣΜΗΕ στην ανάπτυξη Φ/Β Σταθµών ρ. Ευάγγελος Λεκατσάς Πρόεδρος ιοικητικού Συµβουλίου, ΕΣΜΗΕ O ρόλος του ΕΣΜΗΕ στην ανάπτυξη Φ/Β Σταθµών ρ. Ευάγγελος Λεκατσάς Πρόεδρος ιοικητικού Συµβουλίου, ΕΣΜΗΕ 1 Θέµατα της Παρουσίασης Ο ρόλος του ΕΣΜΗΕ ( ιαχειριστής Ελληνικού Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ. Γραφεία ΟΕΒ 26 Μαΐου, 2010

Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ. Γραφεία ΟΕΒ 26 Μαΐου, 2010 Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ Γραφεία ΟΕΒ 26 Μαΐου, 2010 Κυρίες και Κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά αποδέχθηκα την πρόσκλησή σας για να απευθύνω

Διαβάστε περισσότερα

Η Διείσδυση των ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό Δίκτυο και οι Εθνικοί Στόχοι για το 2020 Γιάννης Χατζηβασιλειάδης, ΓΓ ΙΕΝΕ

Η Διείσδυση των ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό Δίκτυο και οι Εθνικοί Στόχοι για το 2020 Γιάννης Χατζηβασιλειάδης, ΓΓ ΙΕΝΕ Η Διείσδυση των ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό Δίκτυο και οι Εθνικοί Στόχοι για το 2020 Γιάννης Χατζηβασιλειάδης, ΓΓ ΙΕΝΕ Η ανάπτυξη των ΑΠΕ: Κυρίαρχο θέμα στις επόμενες δεκαετίες. Είμεθα στην αρχή και πρέπει να θέσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετικές ρυθμίσεις για φωτοβολταϊκά

Νομοθετικές ρυθμίσεις για φωτοβολταϊκά Νομοθετικές ρυθμίσεις για φωτοβολταϊκά Ποιος υποσκάπτει την ανάπτυξη; Δρ. Αλέξανδρος Ζαχαρίου Πρόεδρος Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών 19 Δεκεμβρίου 2012 ΣΕΦ: το πρόσωπο της αγοράς Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΑΠΕ. I.Κ. Καλδέλλης, Δ.Π. Ζαφειράκης, Α. Κονδύλη*

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΑΠΕ. I.Κ. Καλδέλλης, Δ.Π. Ζαφειράκης, Α. Κονδύλη* ΤΕCHNOLOGICAL Ε ΙNSTITUTE DUCATION OF PIRAEUS LAB OF SOFT ENERGY APPLICATIONS DEPT OF MECHANICAL ENGINEERING ENVIRONMENTAL & PROTECTION ON Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & EΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Οι πηγές ανανεώσιμης ενέργειας στην Γερμανία

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & EΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Οι πηγές ανανεώσιμης ενέργειας στην Γερμανία ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & EΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Βερολίνο, Μάρτιος 2010 Οι πηγές ανανεώσιμης ενέργειας στην Γερμανία Στόχοι της κυβερνητικής πολιτικής Μείωση των εκπομπών ρύπων έως το 2020

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΗΕ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «Προοπτικές ηλεκτροπαραγωγής μέσα στο νέο ενεργειακό περιβάλλον»

ΤΕΕ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «Προοπτικές ηλεκτροπαραγωγής μέσα στο νέο ενεργειακό περιβάλλον» ΤΕΕ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «Προοπτικές ηλεκτροπαραγωγής μέσα στο νέο ενεργειακό περιβάλλον» Ι. Κοπανάκης Γενικός Διευθυντής Παραγωγής ΔΕΗ Α.Ε. Η πρόκληση Το μέλλον της ηλεκτροπαραγωγής, σε παγκόσμιο

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική πολιτική για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή

Ελληνική πολιτική για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ελληνική πολιτική για τις Ανανεώσιµες Πηγές στην ηλεκτροπαραγωγή Νίκος Μπουλαξής, ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ιονύσης Παπαχρήστου, ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. 1 Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΑΔΜΗΕ

Το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΑΔΜΗΕ INVESTING IN ENERGY 2015 Tρίτη 13 Οκτωβρίου 2015 Το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΑΔΜΗΕ Γ. Καμπούρης Διευθυντής Σχεδιασμού Ανάπτυξης Συστήματος ΑΔΜΗΕ kabouris@admie.gr ΔΕΚΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΔΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΗ ΚΑΙ CCS

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΗ ΚΑΙ CCS Γενική ιεύθυνση Παραγωγής ιεύθυνση Περιβάλλοντος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΗ ΚΑΙ CCS» ΗΜΕΡΙ Α ΙΕΝΕ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ Β. ΤΣΑ ΑΡΗ ιευθύντρια Περιβάλλοντος Παραγωγής Πέµπτη 17 εκεµβρίου 2009, Κοζάνη 1

Διαβάστε περισσότερα

1. ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ. 1.1 Γενικά

1. ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ. 1.1 Γενικά 1. ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 1.1 Γενικά Ο τοµέας της ενέργειας συνιστά σηµαντικό παράγοντα ανάπτυξης της Ελληνικής οικονοµίας. Η σηµερινή περίοδος αποτελεί τµήµα µίας µακράς µεταβατικής φάσης προς την «οικονοµία χαµηλού

Διαβάστε περισσότερα

Οι ενεργειακές δυνατότητες της Ελλάδας ως αναπτυξιακός παράγοντας

Οι ενεργειακές δυνατότητες της Ελλάδας ως αναπτυξιακός παράγοντας ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 21 92 11 2-1, Fax: 21 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassou Str., 117 42 Athens,

Διαβάστε περισσότερα

Ευστάθεια ιασυνδεδεµένου Συστήµατος µε µεγάλη Αιολική ιείσδυση: Προβλήµατα και λύσεις

Ευστάθεια ιασυνδεδεµένου Συστήµατος µε µεγάλη Αιολική ιείσδυση: Προβλήµατα και λύσεις Ευστάθεια ιασυνδεδεµένου Συστήµατος µε µεγάλη Αιολική ιείσδυση: Προβλήµατα και λύσεις Κ. Βουρνάς Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σύνοψη Μελέτες Ορίων Αιολικής ιείσδυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κωστής Χριστοδούλου Μέλος ΡΑΕ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κωστής Χριστοδούλου Μέλος ΡΑΕ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κωστής Χριστοδούλου Μέλος ΡΑΕ kostis@rae.gr EnergyReS 2008 Αθήνα, 11.04.2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σημερινή κατάσταση- εθνικός στόχος για τα έτη 2010-2020 Μέτρα πολιτικής για την

Διαβάστε περισσότερα

NORTHERN GREECE AT THE CROSSROADS OF THE ENERGY ROADMAP. Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, ΔΕΗ Α.Ε.

NORTHERN GREECE AT THE CROSSROADS OF THE ENERGY ROADMAP. Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, ΔΕΗ Α.Ε. THESSALONIKI SUMMIT 2016 NORTHERN GREECE AT THE CROSSROADS OF THE ENERGY ROADMAP Σταύρος Γούτσος Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, ΔΕΗ Α.Ε. Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και κύριοι, Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω

Διαβάστε περισσότερα

H Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Μετάβαση Τελευταίες Εξελίξεις σε Ελλάδα και Ευρώπη. Αθήνα, 28 Μαρτίου 2018

H Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Μετάβαση Τελευταίες Εξελίξεις σε Ελλάδα και Ευρώπη. Αθήνα, 28 Μαρτίου 2018 H Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Μετάβαση Τελευταίες Εξελίξεις σε Ελλάδα και Ευρώπη Αθήνα, 28 Μαρτίου 2018 ΔΕΗ Η μεγαλύτερη εταιρία ενέργειας στην Ελλάδα πάντα δίπλα σας Όραμα Με τον Ηλεκτρισμό Κοντά σας

Διαβάστε περισσότερα

Απαραίτητα βήματα ώστε να προστατευτεί η Πράσινη Ανάπτυξη και οι καταναλωτές

Απαραίτητα βήματα ώστε να προστατευτεί η Πράσινη Ανάπτυξη και οι καταναλωτές ΕΙ ΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΑΠΕ Απαραίτητα βήματα ώστε να προστατευτεί η Πράσινη Ανάπτυξη και οι καταναλωτές Τάκης Γρηγορίου «Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Στήριξης των ΑΠΕ Αποτίμηση & Προοπτικές» Συνάντηση Φορέων στο ΥΠΕΚΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ηλεκτρικής Ενέργειας Συμβατικές και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Διαχείριση Ηλεκτρικής Ενέργειας Συμβατικές και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Διαχείριση Ηλεκτρικής Ενέργειας Συμβατικές και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Αλέξανδρος Φλάμος Επίκουρος Καθηγητής e-mail: aflamos@unipi.gr Τσίλη Μαρίνα Δρ Ηλ/γος Μηχ/κος e-mail: marina.tsili@gmail.com Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΩ ΙΚΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΩ ΙΚΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 28-2-2005 Προτάσεις της ΡΑΕ επιτυγχάνουν αποδεκτό Σχέδιο Κωδίκων χωρίς συµβιβασµούς στην Κοινωνική τους

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΟΥΡΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΑΗΚ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΟΥΡΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΑΗΚ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΟΥΡΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΑΗΚ 2 ο Ενεργειακό Συμπόσιο, 14-15 Μαρτίου 2013 1 ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΥΡΙΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Επιπτϊςεισ από μεγάλθ διείςδυςθ ΑΠΕ ςτο πλαίςιο τθσ πολιτικισ 20-20-20

Επιπτϊςεισ από μεγάλθ διείςδυςθ ΑΠΕ ςτο πλαίςιο τθσ πολιτικισ 20-20-20 Επιπτϊςεισ από μεγάλθ διείςδυςθ ΑΠΕ ςτο πλαίςιο τθσ πολιτικισ 2-2-2 Παντελήσ Κάπροσ Καθηγητήσ Ενεργειακήσ Οικονομίασ ςτο ΕΜΠ Συνέδριο ENERTECH'11 Αθήνα 3 Σεπτεμβρίου 211 2 Η μεγάλθ ανάπτυξθ των ΑΠΕ ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Ειρήνη Παντέρη. Ηλεκτρολόγος Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών ΕΜΠ Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας

Ειρήνη Παντέρη. Ηλεκτρολόγος Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών ΕΜΠ Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Ειρήνη Παντέρη Ηλεκτρολόγος Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών ΕΜΠ Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Η παρουσίαση με μια ματιά Ευρωπαϊκός και εθνικός στόχος για ΑΠΕ Υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα και ιδίως

Διαβάστε περισσότερα

Το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης της ΚΕ ΚΕ Το Ι.Τ.Α. φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως ένα διαχρονικό εργαλείο της Αυτοδιοίκησης για την παραγωγή των βα

Το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης της ΚΕ ΚΕ Το Ι.Τ.Α. φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως ένα διαχρονικό εργαλείο της Αυτοδιοίκησης για την παραγωγή των βα Ηµερίδα ΕΛΕΤΑΕΝ 9 Μαρτίου 2007 Τι θα έλεγε ένας ΑΠΕάνθρωπος στον ήµαρχο ηµήτρης Λάλας Το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης της ΚΕ ΚΕ Το Ι.Τ.Α. φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως ένα διαχρονικό εργαλείο της Αυτοδιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικοί Στόχοι και Πολιτική για την Προώθηση των ΑΠΕ

Εθνικοί Στόχοι και Πολιτική για την Προώθηση των ΑΠΕ Εθνικοί Στόχοι και Πολιτική για την Προώθηση των ΑΠΕ Κωνσταντίνος Ξήχειλος Αν. Διευθυντής Υπηρεσίας Ενέργειας Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2015 Γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

Πώς θα συνεχιστεί η ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών χωρίς επιβάρυνση των καταναλωτών

Πώς θα συνεχιστεί η ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών χωρίς επιβάρυνση των καταναλωτών Πώς θα συνεχιστεί η ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών χωρίς επιβάρυνση των καταναλωτών 4 Ιουλίου 2013 Τα συμπεράσματα βασίζονται σε μελέτες του ΑΠΘ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2)

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ Στο πλαίσιο της µελέτης WETO-H2 εκπονήθηκε σενάριο προβλέψεων και προβολών αναφοράς για το παγκόσµιο σύστηµα ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός. υπό συνθήκες κλιματικής αλλαγής

Μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός. υπό συνθήκες κλιματικής αλλαγής Στο αύριο της Ελλάδας: μια καυτή Αθήνα 10-1515 περισσότερες ημέρες καύσωνα 20 περισσότερες νύχτες με θερμοκρασίες άνω των 20 ο C 10% αύξηση των ακραίων 10% αύξηση των ακραίων βροχοπτώσεων Πλαίσιο παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις σε ΑΠΕ: Σύντομη επισκόπηση με ειδική αναφορά στην αδειοδότηση αιολικών στην Εύβοια. Γεωργία Λ. Γληνού Συντονίστρια Ομάδας Α.Π.Ε.

Επενδύσεις σε ΑΠΕ: Σύντομη επισκόπηση με ειδική αναφορά στην αδειοδότηση αιολικών στην Εύβοια. Γεωργία Λ. Γληνού Συντονίστρια Ομάδας Α.Π.Ε. Επενδύσεις σε ΑΠΕ: Σύντομη επισκόπηση με ειδική αναφορά στην αδειοδότηση αιολικών στην Εύβοια Γεωργία Λ. Γληνού Συντονίστρια Ομάδας Α.Π.Ε. 1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΕ ΤΟ 2008 ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ (Ι) Πηγή: REN21,

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Διάσταση των Τεχνολογιών ΑΠΕ

Περιβαλλοντική Διάσταση των Τεχνολογιών ΑΠΕ Περιβαλλοντική Διάσταση των Τεχνολογιών ΑΠΕ Ομιλητές: Ι. Νικολετάτος Σ. Τεντζεράκης, Ε. Τζέν ΚΑΠΕ ΑΠΕ και Περιβάλλον Είναι κοινά αποδεκτό ότι οι ΑΠΕ προκαλούν συγκριτικά τη μικρότερη δυνατή περιβαλλοντική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. EEN HELLAS S.A. (EDF( group) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ, ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 100MW 90,1MW Αιολικά Πάρκα 100 MW Aνάστροφο Αντλησιοταμιευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 18 Φεβρουαρίου 2013 Εισήγηση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιάννη ΜΑΧΑΙΡΙ Η Θέμα: Ενεργειακή Πολιτική Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Η ενέργεια μοχλός Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΗΣ ΕΗ Α.Ε.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΗΣ ΕΗ Α.Ε. ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΗΣ ΕΗ Α.Ε. Νίκος Περδικάρης Χηµικός Μηχ/κός ΕΜΠ, MSc. ιεύθυνση Περιβάλλοντος Παραγωγής ιηµερίδα TEE TKM: ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ν2773/99. Αρθρο 35 Αρθρο 36. Γιά το Ελληνικό

Ν2773/99. Αρθρο 35 Αρθρο 36. Γιά το Ελληνικό Κάτοχος αδείας παραγωγής Κάτοχος αδείας προµήθειας Επιλέγων πελάτης ιαµετακόµιση ΓΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. Με συµβατική µονάδα παραγωγής Γιά το Ελληνικό Σύστηµα >>>>>> 1 Γιά εξαγωγή προς

Διαβάστε περισσότερα