ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΗ ΚΑΙ CCS

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΗ ΚΑΙ CCS"

Transcript

1 Γενική ιεύθυνση Παραγωγής ιεύθυνση Περιβάλλοντος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΗ ΚΑΙ CCS» ΗΜΕΡΙ Α ΙΕΝΕ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ Β. ΤΣΑ ΑΡΗ ιευθύντρια Περιβάλλοντος Παραγωγής Πέµπτη 17 εκεµβρίου 2009, Κοζάνη 1

2 οµή παρουσίασης 1. Στρατηγική Παραγωγής Περιβαλλοντική Πολιτική της ΕΗ Α.Ε. 1.1 Στρατηγική Παραγωγής 1.2 Υφιστάµενο Χαρτοφυλάκιο Μονάδων ΕΗ 1.3 Νέο Χαρτοφυλάκιο Παραγωγής Εντάξεις Νέων Μονάδων (έως το 2016) Αποσύρσεις Μονάδων Περιβαλλοντικά οφέλη από την αντικατάσταση Μονάδων στο ιασυνδεδεµένο Σύστηµα 1.4 Άξονες Περιβαλλοντικής Πολιτικής Γ /Π 1.5 Κατευθύνσεις-στόχοι για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής συµπεριφοράς 2. Νέα Οδηγία για τις Βιοµηχανικές Εκποµπές 3. ΕΗ και CO 2 ΕΣΚ Ε Μετά Κιότο ράσεις Μείωσης CO 2 ράσεις CCS 4. Συµπεράσµατα 2

3 1.1 Στρατηγική Παραγωγής 1 Κατασκευή νέων θερµικών Μονάδων που ενσωµατώνουν σύγχρονες τεχνολογίες και υλοποιείται µε: 2 Απόσυρση παλαιών και µη αποδοτικών θερµικών Μονάδων Παραγωγής 3 Επιτάχυνση ολοκλήρωσης Υδροηλεκτρικών Έργων 4 Μείωσηεκποµπών CO 2 και ρύπων 3

4 1.2 Υφιστάµενο Χαρτοφυλάκιο Μονάδων ΕΗ (στοιχεία 2008) ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΗ Εγκατεστηµένη ισχύς : MW, Καθαρή παραγωγή : 52,4x10 9 kwh Ισχύς (ΜW) % 1% 13% 24% 15% 41% 6% µικρά νησιά λιγνιτικά πετρελαικά ΦΑ Υδροηλεκτρικά ΑΠΕ Ενέργεια (ΜWh) % 0,056% 3% 5% 17% 12% 14% 48% ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΙ ΑΗΣ: 41,3 % της συνολικής εγκατεστηµένης ισχύος και 48% της ηλεκτρικής κατανάλωσης της χώρας το 2008 λιγνιτικά ΦΑ ΑΠΕ εισαγωγες πετρελαικά Υδροηλεκτρικά ΣΗΘYA Σ 4

5 1.3 Νέο Χαρτοφυλάκιο Παραγωγής (έως το 2016) Εντάξεις Μονάδων ιασυνδεδεµένο Σύστηµα 1. Νέες θερµοηλεκτρικές Μονάδες στο Σ Νέες Μονάδες στα νησιά Λοιπά νησιά Νέες Υδροηλεκτρικές Μονάδες παραγωγής Σ Νέες Μονάδες ΑΠΕ Φωτοβολταϊκά 162 ΜΥΗΕ & Γεωθερµία 67,5 Αιολικά 213,7 5

6 1.3 Νέο Χαρτοφυλάκιο Παραγωγής Αποσύρσεις Μονάδων Μονάδες Καύσιµο Εγκατεστηµένη Ισχύς (ΜW) Παρατηρήσεις ΜεγαλόποληΙ, ΙΙ Λιγνίτης 250 Εντός του 2011 ΠτολεµαΐδαΙ, ΙΙ, ΙΙΙ, IV ΛΙΠΤΟΛ ΛαύριοΙ, ΙΙ, ΙΙΙ ΑλιβέριΙΙΙ, IV Αγ. Γεώργιος 8, 9 Κυκλάδες Λιγνίτης 663 Μαζούτ, Φυσικό Αέριο 430, 177 Μαζούτ 300 Φυσικό Αέριο 360 Μαζούτ, Diesel 200 Σταδιακά έως το 2015 Μετά την ολοκλήρωση της διασύνδεσης με το Δ.Σ. Σύνολο

7 1.3 Νέο Χαρτοφυλάκιο Παραγωγής Περιβαλλοντικά οφέλη από την αντικατάσταση Μονάδων στο ιασυνδεδεµένο Σύστηµα Το νέο χαρτοφυλάκιο, µε την προσθήκη µονάδων νέας τεχνολογίας, θα οδηγήσει σε: Πιο αποδοτικές και ανταγωνιστικές Μονάδες Μείωση εκποµπών CO 2 Μείωση εκποµπών σκόνης, SO 2 και ΝΟχ Το λειτουργικό κόστος (καυσίµου), /MWh, θα µειωθεί κατά 10% Μείωση εκποµπών CO 2 (g/kwh) κατά 15% Μείωση εκποµπών σκόνης SOx και ΝΟχ (gr/kwh) κατά 55%, 75% και 15%, αντίστοιχα Σηµαντικότατα περιβαλλοντικά οφέλη από το πρόγραµµα αντικατάστασης παλαιών Μονάδων µε νέες σύγχρονης τεχνολογίας και υψηλού βαθµού απόδοσης. 7

8 1.4 Βασικοί Άξονες της Περιβαλλοντικής Πολιτικής Η περιβαλλοντική πολιτική της Γ /Π διαµορφώνεται µε βάση τρεις άξονες αναφοράς: ΝέοπαραγωγικόδυναµικόκαιαπόσυρσηπαλαιώνΜονάδων. ΒελτίωσητηςπεριβαλλοντικήςσυµπεριφοράςτωνυφιστάµενωνΜονάδωνΠαραγωγής. ΕφαρµογήσυστηµάτωνΠεριβαλλοντικής ιαχείρισης. Στην κατεύθυνση της υλοποίησης της περιβαλλοντικής πολιτικής σε σχέση µε τους προαναφερθέντες άξονες σχεδιάζονται και υλοποιούνται δράσης που κατ αντιστοιχία αφορούν τα εξής: Σύγχρονος σχεδιασµός και Λειτουργία µε Βέλτιστες ιαθέσιµες Τεχνικές των νέων Μονάδων Παραγωγής / Νέες Μονάδες capture ready. Εγκατάσταση και Λειτουργία Σύγχρονου Αντιρρυπαντικού εξοπλισµού µε Βέλτιστες ιαθέσιµες Τεχνικές και αναβάθµιση των υφιστάµενων Μονάδων. Ανάπτυξη συστηµάτων παρακολούθησης της περιβαλλοντικής συµπεριφοράς των Σταθµών Παραγωγής / Κατάλληλες οργανωτικές δοµές για τη λειτουργία των Συστηµάτων Περιβαλλοντικής ιαχείρισης. Παρακολούθηση της εξέλιξης της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας / ιαµόρφωση των αναγκαίων παρεµβάσεων. Καταγραφή / Σύνταξη αναφορών για το σύστηµα παρακολούθησης των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου. 8

9 1.5 Κατευθύνσεις Στόχοι για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής συµπεριφοράς Παρακολούθηση /παρεµβάσεις σε θεσµικά θέµατα περιβαλλοντικής διαχείρισης Προώθηση / επίλυση αδειοδοτικών εκκρεµοτήτων Μείωση των συνολικών ετήσιων εκποµπών SO 2, NOx και σκόνης (για τις Μονάδες ΕΣΜΕ) Σχεδιασµός / Υλοποίηση δράσεων προσαρµογής στις περιβαλλοντικές απαιτήσεις Παρακολούθηση εξέλιξης νέας περιβαλλοντικής Οδηγίας για τις βιοµηχανικές εκποµπές / ιαµόρφωση παρεµβάσεων Σχεδιασµός δράσεων προσαρµογής στις περιβαλλοντικές απαιτήσεις/σύνδεση µε τη Στρατηγική Παραγωγής. Επέκταση πιστοποίησης κατά ISO των ΣΠ σε ΑΗΣ, ΥΗΣ και ΑΣΠ 9

10 2. Νέα Οδηγία για τις Βιοµηχανικές Εκποµπές (1/4) Μέχρι το 2015 Ισχύουσες Περιβαλλοντικές απαιτήσεις Ατµοσφαιρικοί ρύποι: Οριακές τιµές συγκεντρώσεων εκποµπής ατµοσφαιρικών ρύπων: SO 2, NOx και σωµατιδίων ανά καπνοδόχο Τήρηση Εθνικού Σχεδίου Μείωσης Εκποµπών (ΕΣΜΕ-συνολικά ετήσια επίπεδα εκποµπών). Λειτουργία όλων των εγκαταστάσεων µε βάση τις Βέλτιστες ιαθέσιµες Τεχνικές από το Νοέµβριο Οριακές τιµές για τη Ποιότητα της Ατµόσφαιρας στην ευρύτερη περιοχή των Σταθµών. Λοιπές απαιτήσεις Λήψη πολλών επί µέρους Αδειών Ειδικότερες προβλέψεις για κάθε Σταθµό. που ενσωµατώνονται στην ΚΥΑ ΕΠΟ κάθε Σταθµού Από 2016 και µετά Εκτιµώµενες Περιβαλλοντικές απαιτήσεις Σχέδιο νέας Οδηγίας για τις Βιοµηχανικές Εκποµπές: Υφιστάµενες Μονάδες µετά το 2016: Πλήρης συµµόρφωση σε νέες αυστηρές οριακές τιµές συγκεντρώσεων εκποµπής ατµοσφαιρικών ρύπων: SO 2, NOx, σωµατιδίων ανά καπνοδόχο. ή υνατότητα «ένταξης στο ΜΕΣΜΕ» για την περίοδο ή Επιλογή καθεστώτος «περιορισµένης λειτουργίας» για την περίοδο Ισχύον Νοµοθετικό πλαίσιο Νέο Νοµοθετικό πλαίσιο Ευελιξία ως προς τις εκποµπές - πολλαπλές άδειες 10 Αυστηρότατες οριακές τιµές ελάχιστη ευελιξία

11 2. Νέα Οδηγία για τις Βιοµηχανικές Εκποµπές (2/4) Το σχέδιο της νέας Οδηγίας καθιστά τα επίπεδα εκποµπών των εγχειριδίων Βέλτιστων ιαθέσιµων Τεχνικών δεσµευτικές Οριακές Τιµές Εκποµπής mg/nm ή ΕΣΜΕ <200 SO 2 <150 mg/nm ή ΕΣΜΕ σκόνη <20 10 Σήµερα Υφιστάµενες* Nέες Νέα IED mg/nm ή ΕΣΜΕ ΝΟ X <200 Σήµερα 150 Υφιστάµενες* Nέες Νέα IED * Μετά το 2016 Σήµερα Υφιστάµενες Nέες * Νέα IED 11

12 2. Νέα Οδηγία για τις Βιοµηχανικές Εκποµπές (3/4) Νέα Οδηγία για τις Βιοµηχανικές Εκποµπές Ένας αριθµός κρίσιµων Μονάδων Βάσης (συνολική ισχύς: MW) µπορεί να χρειασθεί να αποσυρθεί, νωρίτερα απ ότι σχεδιάζεται, λόγω: Νέων αυστηρότερων περιβαλλοντικών απαιτήσεων (η τελική έκδοση της Νέας Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για βιοµηχανικές εκποµπές είναι προς έγκριση και αναµένεται το αργότερο µέσα στους επόµενους έξι µήνες). Απαξίωσης (τεχνικής και οικονοµικής) των Μονάδων. Αναµένοντας την οριστικοποίηση των περιβαλλοντικών απαιτήσεων που θα τεθούν µε τη νέα Οδηγία της Ε.Ε., η ΕΗ επανεξετάζει τη Στρατηγική Παραγωγής, για την περίοδο µετά το 2016, δηλ.: Αναβάθµιση ορισµένων Μονάδων, µε σηµαντικό υπολειπόµενο χρόνο ζωής, βελτιώνοντας ή προσθέτοντας αντιρρυπαντικό εξοπλισµό για την επίτευξη πλήρους συµµόρφωσης µε τις νέες περιβαλλοντικές απαιτήσεις, ή/και Κατασκευή Μονάδων µε την καλύτερη δυνατή διαθέσιµη τεχνολογία για την αντικατάσταση Μονάδων Βάσης που πρόκειται να αποσυρθούν Αναγκαιότητα η ταχύτατη προώθηση της κατασκευής και λειτουργίας των νέων Μονάδων του Επιχειρησιακού της ΕΗ µε απλοποίηση της αδειοδοτικής διαδικασίας 12

13 2. Νέα Οδηγία για τις Βιοµηχανικές Εκποµπές (4/4) Α τρίµηνο 2010: ιαδικασία 2 ης Ανάγνωσης από Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο /2/2010: Παρουσίαση της κοινής θέσεως του Συµβουλίου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο : Ψηφοφορία στην επιτροπή Περιβάλλοντος ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίµων : Ψηφοφορία στην Ολοµέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 13

14 3. ΕΗ ΚΑΙ CO 2 ΕΣΚ Ε (1/4) Σενάριο Αναµενόµενης Εξέλιξης (ΣΑΕ) ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΚΛΑ ΩΝ: 414,4 MtCO 2 Συνολικά εκχωρούµενα δικαιώµατα σε υπόχρεους κλάδους 332,2 MtCO 2 (-19,8 % ως προς ΣΑΕ) Αποθήκη Νεοεισερχόµενων: 16,7 MtCO 2 Υφιστάµενες: 315,4 MtCO 2 ΣΑΕ Ηλεκτροπαραγωγής: 289,7 MtCO 2 ικαιώµατα σε Υφιστάµενες Η/Π: 222,5 MtCO 2 Μείωση 67,2 MtCO 2 (-23,2% ως προς ΣΑΕ) ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ/ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 14

15 3. ΕΗ και CO 2 Περίοδος µετά ΚΙΟΤΟ (2/4) Νέα ενεργειακή Πολιτική Ε.Ε (COM 1/2007) NEΑ Ε ΟΜΕΝΑ Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, Μάρτιος 2007: «περιορισµός αύξησης θερµοκρασίας στους 2 ο C ως προς τα προβιοµηχανικά επίπεδα» Νέο νοµοθετικό πακέτο Ε.Ε. για Ενέργεια και Κλίµα Βελτίωση ενεργειακής αποδοτικότητας Προώθηση ΑΠΕ ιατήρηση εγχώριων στερεών καυσίµων στο ενεργειακό µίγµα της ΕΕ (ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασµού, µεγάλα αποθέµατα, Β Τ, clean coal, CCS) Απαιτείται µείωση ΕΑΘ: Συνολικά: -50% 2050 / 1990 Ανεπτυγµένες χώρες: - 30% 2020/1990, 60-80% 2050/1990 Στόχοι Ε.Ε.: -20% 2020/1990 (-30% 2020/1990 προϋπόθεση διεθνούς συµφωνίας) Οδηγία 2009/29/ΕΚ Τροποποίηση 2003/87: αγορά (πλειστηριασµός) του συνόλου των δικαιωµάτων της Η/Π από το 2013 Οδηγία 2009/31/ΕΚ Κανόνες για την αποθήκευση του CO2 σε γεωλογικούς σχηµατισµούς α) Επιλογή της χώρας η χρήση ή µη της αποθήκευσης β) Μετά την έναρξη ισχύος της Οδηγίας (Μάιος 2009) όλες οι νέες εγκαταστάσεις Η/Π 300 MWe πρέπει να έχουν αξιολογήσει: - αν διατίθενται κατάλληλοι χώροι αποθήκευσης - αν οι εγκαταστάσεις µεταφοράς είναι τεχνικά και οικονοµικά εφικτές - αν είναι τεχνικά και οικονοµικά εφικτή η µετασκευή για τη δέσµευση του CO 2 15

16 3. ΕΗ και CO 2 ράσεις µείωσης CO 2 (3/4) Μείωση µέσου συντελεστή εκποµπών CO 2 συνολικού συστήµατος παραγωγή της ΕΗ : 1,3 kg/kwh 1,00 kg/kwh (-23%) ράσειςµείωσης CO 2 Νέες επενδύσεις Αντικατάσταση παλιών Μονάδων µε νέες σύγχρονης τεχνολογίας και υψηλού βαθµού απόδοσης Εντατικότερη αξιοποίηση ΑΠΕ Περαιτέρω ανάπτυξη υδροδυναµικού της Χώρας Προγράµµατα βελτίωσης περιβαλλοντικής συµπεριφοράς υφιστάµενων Μονάδων: - παρακολούθηση και αναφορά CO 2 - αναβάθµιση εκσυγχρονισµός Β Τ - αποδοτικές τεχνολογίες καύσης συµµετοχή σε προγράµµατα CCS ράσεις εξοικονόµησης και ορθολογικής χρήσης ενέργειας σε παραγωγή και ζήτηση 16

17 3. ΕΗ ΚΑΙ CO 2 ράσεις CCS (4/4) ράσεις CCS Συµµετοχή σε µεγάλα Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράµµατα για τη δέσµευση και αποθήκευση του CO 2 (GESTCO, ENCAP, CASTOR, ISCC, CESAR, ECOSCRUB). Συνεργασία µε EURELECTRIC για θέµατα CCS της Η/Π και για την Οδηγία για τα CCS. Συµµετοχή στο ΖΕP-TP της Ε.Ε. Ανάθεση µελέτης σε ΙΤΕΣΚ, ΙΓΜΕ για την εκτίµηση της δυνατότητας και του κόστους δέσµευσης και αποθήκευσης CO 2 από Μονάδες στερεών καυσίµων στη υτική Μακεδονία και την Εύβοια. Συµµετοχή σε ερευνητικές και επιδεικτικές δράσεις για την αξιοποίηση αστικών απορριµµάτων και βιοµάζας (RECOFUEL, DEBCO, ΠΠ Μ). Ερευνητικά έργα αύξησης Βαθµού Απόδοσης (LIGPOWER, DRYCOAL). Εκπαίδευση προσωπικού ιεξαγωγή πενθήµερου σεµιναρίου µε θέµα «Τεχνολογικό δυναµικό περιορισµού εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου υνατότητες εφαρµογής τους στις Ελληνικές επιχειρήσεις» στο πλαίσιο του προγράµµατος «Ανθρώπινα ίκτυα Ερευνητικής και Τεχνολογικής Επιµόρφωσης Β Κύκλος» - ΕΗ Α.Ε. ΕΚΕΤΑ/ΙΤΕΣΚ GHG programme του ΙΕΑ. 17

18 4. Συµπεράσµατα Κάλυψη ζήτησης ιατήρηση ορυκτών καυσίµων Στόχοι µείωσης ΕΑΘ Κάθε δυνατότητα περιορισµού των ΕΑΘ απαραίτητη, συµπεριλαµβανοµένων και των CCS. Σηµαντικές προσπάθειες της ΕΗ Α.Ε. για τη µείωση των εκποµπών CO 2. Σηµαντική δραστηριοποίηση της ΕΗ Α.Ε. για τα CCS. Κοινές δράσεις ΕΗ Α.Ε.,., αρµοδίων φορέων για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων της Χώρας Υλοποίηση του επενδυτικού προγράµµατος της ΕΗ µε σηµαντικά περιβαλλοντικά οφέλη για τη χώρα, τόσο για το CO 2, όσο και για τους συµβατικούς ρύπους (SO 2, NOχ, σκόνη) Σηµαντική η αποδοχή της δυνατότητας υπόγειας αποθήκευσης από τη χώρα Ερευνητικά προγράµµατα και η εγχώρια επιστηµονική κοινότητα (GESTCO, ITEΣΚ, ΙΓΜΕ, ΕΜΠ) έχουν αναγνωρίσει πρόσφορο δυναµικό αποθήκευσης 18

19 Γενική ιεύθυνση Παραγωγής ιεύθυνση Περιβάλλοντος ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ 19

Περιβάλλον, ο κόσμος μας!

Περιβάλλον, ο κόσμος μας! Περιβάλλον, ο κόσμος μας! Η ΔΕΗ στο δρόμο της Βιώσιμης Ανάπτυξης Αθήνα 2009 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Επιστολή του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου σελ. 5 Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3: Κεφάλαιο 4: Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Επιδράσεις και αναγκαίες προσαρµογές για τη µεγάλης κλίµακας διείσδυση των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή Μονάδα Παρακολούθησης και Ανάλυσης του Τοµέα Ηλεκτρικής Ενέργειας Αθήνα, Ιούλιος 2011 οµή παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050 ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μάρτιος 2012 Οδικός Χάρτης για το 2050 2 3 Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής από την Επιτροπή Εθνικού Ενεργειακού

Διαβάστε περισσότερα

1. ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ. 1.1 Γενικά

1. ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ. 1.1 Γενικά 1. ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 1.1 Γενικά Ο τοµέας της ενέργειας συνιστά σηµαντικό παράγοντα ανάπτυξης της Ελληνικής οικονοµίας. Η σηµερινή περίοδος αποτελεί τµήµα µίας µακράς µεταβατικής φάσης προς την «οικονοµία χαµηλού

Διαβάστε περισσότερα

1 Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

1 Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Χ I Ε Ι Ι Κ Ο Θ Ε Μ Α : Η Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Γ Ι Α Τ Η Ν Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Κ Η Α Λ Λ Α Γ Η Κ Α Ι Τ Η Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α, Η Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Τ Ο Υ Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ο Σ Κ Α Ι Ο Τ Ο Μ Ε Α

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΕΡΓΟΥ. Τίγκας Κ. καθ. Φραγκόπουλος Χ. Θεοφύλακτος Κ. ΟΜΑ Α ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ. αµασιώτης Μ. Σπινάκης Α. Καπίρης Μ.

ΟΜΑ Α ΕΡΓΟΥ. Τίγκας Κ. καθ. Φραγκόπουλος Χ. Θεοφύλακτος Κ. ΟΜΑ Α ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ. αµασιώτης Μ. Σπινάκης Α. Καπίρης Μ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΟΜΑ Α ΕΡΓΟΥ Τίγκας Κ. καθ. Φραγκόπουλος Χ. Θεοφύλακτος Κ. ΟΜΑ Α ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 Προς µια οικονοµία χαµηλών εκποµπών *

Κεφάλαιο 4 Προς µια οικονοµία χαµηλών εκποµπών * Κεφάλαιο 4 Προς µια οικονοµία * 4.1 Στόχοι για τη µείωση των εκποµπών σε παγκόσµιο, ευρωπαϊκό και ελλαδικό επίπεδο 4.1.1 Το διεθνές και το ευρωπαϊκό πλαίσιο κλιµατική αλλαγή Κατά τη διάσκεψη της Κοπεγχάγης

Διαβάστε περισσότερα

O Ρόλος του Άνθρακα στη Στρατηγική Παραγωγής της ΔΕΗ

O Ρόλος του Άνθρακα στη Στρατηγική Παραγωγής της ΔΕΗ 1 O Ρόλος του Άνθρακα στη Στρατηγική Παραγωγής της ΔΕΗ 1. Σύνοψη Κατά το τελευταίο διάστημα η ΔΕΗ δέχεται κριτική από διάφορες πλευρές για τη στρατηγική της να αναπτύξει ανθρακικές μονάδες εμπλουτίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

8. ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ - Ο ΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2050 1 - ΝΟΜΟΣ 3851/2010

8. ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ - Ο ΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2050 1 - ΝΟΜΟΣ 3851/2010 8. ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ - Ο ΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2050 1 - ΝΟΜΟΣ 3851/2010 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηµοσίευσε τον οδικό χάρτη 2, ο οποίος έχει ως στόχο την επίτευξη µιας οικονοµίας χαµηλών εκποµπών

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική πολιτική για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή

Ελληνική πολιτική για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ελληνική πολιτική για τις Ανανεώσιµες Πηγές στην ηλεκτροπαραγωγή Νίκος Μπουλαξής, ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ιονύσης Παπαχρήστου, ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. 1 Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική πολιτική για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή

Ελληνική πολιτική για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ελληνική πολιτική για τις Ανανεώσιµες Πηγές στην ηλεκτροπαραγωγή Νίκος Μπουλαξής, ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ιονύσης Παπαχρήστου, ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. 1 Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλος των λιγνιτικών Μονάδων στην. περαιτέρω ανάπτυξη του ηλεκτρικού συστήματος. στη χώρα μας

Ο Ρόλος των λιγνιτικών Μονάδων στην. περαιτέρω ανάπτυξη του ηλεκτρικού συστήματος. στη χώρα μας Ο Ρόλος των λιγνιτικών Μονάδων στην περαιτέρω ανάπτυξη του ηλεκτρικού συστήματος στη χώρα μας Κυρίες και Κύριοι, Ξεκινώντας θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά το ΙΕΝΕ που μου έδωσε την ευκαιρία να μπορέσω να

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΤΥΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ρ.

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. Επεξηγήσεις για το θέμα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 29.3.2013 «Έγκριση της πραγματοποίησης της επένδυσης για την κατασκευή της Μονάδας Πτολεμαΐδα V και της σχετικής

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο Εργασίας 3.1 Έκθεση σχετικά με τις πολιτικές βιοαερίου στην Ελλάδα

Πακέτο Εργασίας 3.1 Έκθεση σχετικά με τις πολιτικές βιοαερίου στην Ελλάδα Έργο: BiG>East (EIE/07/214) Πακέτο Εργασίας 3.1 Έκθεση σχετικά με τις πολιτικές βιοαερίου στην Ελλάδα Παραδοτέο 3.1 Σιούλας Κωνσταντίνος, ΚΑΠΕ Dominik Rutz, WIP Renawable Energies Heinz Prassl, Gerhard

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Καθ. Νίκος Χατζηαργυρίου, Αντιπρόεδρος & Αναπληρωτής Δ/νων Σύµβουλος ΔΕΗ Χαρτοφυλάκιο σταθµών παραγωγής ιασυνδεδεµένο Σύστηµα Υ/Η ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΤΖΕΝΤΑΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΤΖΕΝΤΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΤΖΕΝΤΑΣ ΤΗΣ O ΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΜΗ ΕΝΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ Κωδικός έργου: 04-ΠΠΚ06

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2009-31 Δεκεμβρίου 2009)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2009-31 Δεκεμβρίου 2009) ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2009-31 Δεκεμβρίου 2009) H παρούσα Ετήσια Οικονομική Έκθεση καταρτίσθηκε σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007, εγκρίθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση της Υπηρεσίας Α.Π.Ε. Έτος 2010

Ετήσια Έκθεση της Υπηρεσίας Α.Π.Ε. Έτος 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ετήσια Έκθεση της Υπηρεσίας Α.Π.Ε. Έτος 2010 Φεβρουάριος 2011 Υπηρεσία Α.Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ :ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Γ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ»

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Πρόλογος. Σελ. 2 / 26

1. Πρόλογος. Σελ. 2 / 26 [Έτος] Ενδεικτική αποτύπωση δεσμεύσεων υποχρεώσεων της ΔΕΗ Α.Ε. έναντι της κοινωνίας της Δυτικής Μακεδονίας, ως απόρροια των δραστηριοτήτων της στο μεγαλύτερο ενεργειακό κέντρο της Χώρας Ιούνιος 2014 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΙΣ ΑΠΕ»

ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΙΣ ΑΠΕ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΙΣ ΑΠΕ» Λουκάς

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχοµένων. Περίληψη. 1. Εισαγωγή 1. 2. Κλιµατικές Αλλαγές και Καθαρή Ενέργεια 3. 3. Βιώσιµες Μεταφορές 18

Πίνακας Περιεχοµένων. Περίληψη. 1. Εισαγωγή 1. 2. Κλιµατικές Αλλαγές και Καθαρή Ενέργεια 3. 3. Βιώσιµες Μεταφορές 18 Πίνακας Περιεχοµένων Κεφάλαιο Αρ. Σελίδας Περίληψη ii 1. Εισαγωγή 1 2. Κλιµατικές Αλλαγές και Καθαρή Ενέργεια 3 3. Βιώσιµες Μεταφορές 18 4. Βιώσιµη Κατανάλωση και Παραγωγή 25 5. Προστασία και ιαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ Εθνικής Αντίστασης 11 Πτολεµαΐδα, 50200 Τηλ. 24630/54420-21-22 Fax. 24630/54423 Ε-mail : dhptol@otenet.gr http:www.detip.gr ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ 14 ΧΡΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 0.1.1 Γενικά για τον Οδηγό...5 0.1.2 ΣΔΙΤ και Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ»...5 0.1.3 Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική...7 0.1.4 Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Σχέδια Δράσης...11

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΥΚΛΟΤΙΔΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΒΑΛΑ 2013 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αυτή η πτυχιακή εργασία έχει ως αντικείμενο τα συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 36028/1604 Εγκριση Εθνικού Σχεδίου Κατανομής Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΕΣΚΔΕ) αερίων θερμοκηπίου περιόδου 2005 2007, σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμος Ηρακλείου αποτελεί το βασικό πυλώνα του αναπτυξιακού σχεδιασμού σε τοπικό επίπεδο. Δίνει μεγάλο βάρος στη βιώσιμη ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα