ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΧΑΡΗ ΣΤA ΕΛΑΣΤΙΚΑ MICHELIN ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΕ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1 Σεπτεμβρίου 2014 έως 30 Νοεμβρίου 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΧΑΡΗ ΣΤA ΕΛΑΣΤΙΚΑ MICHELIN ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΕ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1 Σεπτεμβρίου 2014 έως 30 Νοεμβρίου 2014"

Transcript

1 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΧΑΡΗ ΣΤA ΕΛΑΣΤΙΚΑ MICHELIN ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΕ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1 Σεπτεμβρίου 2014 έως 30 Νοεμβρίου ] Αντικείμενο της Προωθητικής Ενέργειας. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "ΕΛΑΣΤΙΚΑ MICHELIN Α.Ε.Β.Ε.", με έδρα επί της Λεωφόρου Μεσογείων, αρ , Χαλάνδρι, Ελλάδα, Τ.Κ (εφεξής ο «Διοργανωτής» ή «MICHELIN»), προκηρύσσει Προωθητική Ενέργεια (-εφεξής «Προωθητική Ενέργεια»), με την ονομασία ΧΑΡΗ ΣΤA ΕΛΑΣΤΙΚΑ MICHELIN ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΕ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, με την υποστήριξη της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «McCann Erickson Διαφημιστική Α.Ε.Ε.» ( εφεξής η «Διαφημιστική Εταιρεία»). 2] Δικαίωμα Συμμετοχής. Στην Προωθητική Ενέργεια έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλες οι εταιρίες επαγγελματικών μεταφορών υπό τη μορφή νομικών προσώπων με έδρα στην Ελλάδα. Εξαιρούνται της συμμετοχής οι υπάλληλοι των εταιρειών «MICHELIN» και «McCann Erickson Διαφημιστική Α.Ε.Ε.», καθώς και οι πρώτου βαθμού συγγενείς και οι σύζυγοι αυτών. 3] Προϊόντα-Αντικείμενα της συμμετοχής Προϊόντα αντικείμενα της συμμετοχής νοούνται όλα τα προϊόντα που διανέμονται από τον Διοργανωτή στην Ελληνική αγορά και τα οποία συμμετέχουν στον παρόντα Διαγωνισμό: - Νέοι τύποι ελαστικών MICHELIN για φορτηγά, όπως αναφέρονται λεπτομερώς στο Παράρτημα Ι του παρόντος Κανονισμού. 4] Τρόπος Συμμετοχής. Με την αγορά ενός (1) τουλάχιστον νέου ελαστικού προϊόντος MICHELIN για φορτηγό, που θα πραγματοποιηθεί εντός του χρονικού διαστήματος από έως , ο Συμμετέχων αποκτά δικαίωμα συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια εάν επισκεφτεί (α) το διαδικτυακό ιστότοπο και συμπληρώσει το σύνολο των εξής στοιχείων: επωνυμία εταιρείας, ονοματεπώνυμο νομίμου εκπροσώπου, διεύθυνση , τηλέφωνο (κινητό), τύπος & αριθμός ελαστικού MICHELIN για φορτηγό, πλήρη διεύθυνση παράδοσης της δωροεπιταγής, αριθμό τιμολογίου, ημερομηνία τιμολογίου, ονοματεπώνυμο και πλήρη διεύθυνση του μεταπωλητή από τον οποίο προέβη στην αγορά, και (β) στη συνέχεια, σκανάρει το σχετικό τιμολόγιο αγοράς και το «ανεβάσει» (upload) στο σχετικό πεδίο. Με την ολοκλήρωση της καταχώρησής του, ο συμμετέχων θα λαμβάνει άμεσα, ένα ενημερωτικό , το οποίο θα επιβεβαιώνει ότι τα στοιχεία του έχουν καταχωρηθεί και βρίσκονται υπό επεξεργασία. Στη συνέχεια και αφού γίνει έλεγχος των στοιχείων του, θα λάβει, εντός τριάντα (30) εργασίμων ημερών νέο , το οποίο θα τον ενημερώνει εάν τα στοιχεία του είναι έγκυρα. Οι συμμετέχοντες δύνανται να εγγραφούν με το τιμολόγιο έως την 15 η Δεκεμβρίου Με την πάροδο της εν λόγω ημερομηνίας, το σύστημα εγγραφής θα διακοπεί. Σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί η εγκυρότητα των στοιχείων του, ο συμμετέχων θα λαμβάνει μέσω υπηρεσίας courier, εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) μηνών από τη στιγμή που η εγγραφή θεωρείται έγκυρη, ένα κουπόνι καυσίμων (εφεξής «Δώρο»), που αντιστοιχεί σε κάθε ελαστικό που έχει αγορασθεί το οποίο θα μπορεί να εξαργυρωθεί με καύσιμα αξίας 25 ΕΥΡΩ από οποιοδήποτε πρατήριο βενζίνης SHELL 1

2 (όπως αναφέρονται στο Παράρτημα 3). Η ημερομηνία λήξης του κουπονιού είναι εγγεγραμμένη επί του σώματος αυτού. Διευκρινίζεται ότι κάθε συμμετέχων, θα μπορεί να υποβάλλει, τα ανώτερο εξήντα (60) συμμετοχές (που θα αντιστοιχούν δηλαδή, στην αγορά 60 νέων ελαστικών MICHELIN για φορτηγό). Σε περίπτωση που τα στοιχεία κριθούν μη έγκυρα, ο συμμετέχων θα λαμβάνει σχετικό , εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους τα στοιχεία του δεν πιστοποιήθηκαν, ενώ ταυτόχρονα θα του υποδεικνύεται και ο τρόπος, ώστε να προβεί στη διόρθωσή τους. Πιθανοί λόγοι απόρριψης είναι οι ακόλουθοι: ο συμμετέχων δεν αγόρασε ελαστικά MICHELIN από έναν από τους πωλητές / dealers που συμμετέχουν στην Προωθητική Ενέργεια, όπως αναφέρονται στο Παράρτημα 2, ή τα ελαστικά που αγοράσθηκαν δεν είναι νέα ή από εκείνα που αναφέρονται στο Παράρτημα 1, ή το τιμολόγιο είχε ήδη καταχωρηθεί ή ο ίδιος συμμετέχων είχε ήδη εγγράψει 60 ελαστικά, ή το φωτογραφικό (σκαναρισμένο) έγγραφο δεν είναι ευκρινές, ή δεν μπορεί να αναγνωσθεί κλπ. Διατίθεται συγκεκριμένος αριθμός κουπονιών (1500 κουπόνια) και συνεπώς, όταν τα αποθέματα εξαντληθούν, ο Διοργανωτής δεν έχει υποχρέωση να παραδώσει κανένα κουπόνι. 5] Διάρκεια και τόπος. Η Προωθητική Ενέργεια θα έχει διάρκεια από την 01/09/14 (09:00π.μ.) έως και τις 30/11/2014 (23:59μμ) σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια και σε όλους τους πωλητές / dealers ελαστικών MICHELIN, που συμμετέχουν στην Προωθητική Ενέργεια, όπως αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα 2. 6] Ευθύνη Διοργανωτή. Η MICHELIN δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε πραγματικό ελάττωμα του δώρου για το οποίο ο νικητής θα πρέπει να απευθυνθεί στην προμηθεύτρια εταιρία, η δε υποχρέωσή της εξαντλείται στην καταβολή του voucher. Επίσης η Διοργανώτρια δε θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής οποιουδήποτε συμμετέχοντα από το σύστημα καταχώρησης συμμετοχών στην Προωθητική Ενέργεια.. 7] Η Διοργανώτρια δικαιούται να ματαιώσει την Προωθητική Ενέργεια ή/και να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες και προθεσμίες οποτεδήποτε για σπουδαίο λόγο. Δικαιούται επίσης να αντικαταστήσει τα δώρα με ομοειδή άλλα, αντίστοιχης αξίας. Σε τέτοια περίπτωση, οι παρόντες όροι συμμετοχής θα τροποποιούνται αναλόγως. Κάθε τροποποίηση θα δημοσιεύεται στο διαδικτυακό ιστότοπο της Προωθητικής Ενέργειας της Μichelin, δηλαδή στο 8] Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η Προωθητική Ενέργεια ενδέχεται να επηρεαστεί ή να διακοπεί προσωρινά λόγω προβλημάτων του δικτύου για τα οποία ουδεμία ευθύνη φέρει ο Διοργανωτής ή η Διαφημιστική Εταιρία. 9] Τα στοιχεία των συμμετεχόντων συλλέγονται και υφίστανται επεξεργασία κατά την έννοια του ν. 2472/1997 από το Διοργανωτή και τη Διαφημιστική Εταιρία, ως Υπεύθυνες Επεξεργασίας, για λογαριασμό της πρώτης και αποκλειστικά για τους σκοπούς που περιγράφονται αναλυτικά στον όρο 2 του παρόντος, ήτοι για τη 2

3 διεξαγωγή της Προωθητικής Ενέργειας, την ανάδειξη των νικητών αυτού και την απονομή των Δώρων στους νικητές στο πλαίσιο της εν λόγω Προωθητικής Ενέργειας. Κατόπιν απονομής των Δώρων, κάθε δεδομένο, προσωπικό ή μη, στενώς συνδεόμενο με τους συμμετέχοντες / δικαιούχους της Προωθητικής Ενέργειας θα καταστρέφεται. Για την άσκηση από όλους τους συμμετέχοντες στην Προωθητική Ενέργεια των δικαιωμάτων τους που απορρέουν κυρίως από τα άρθρα 12 και 13 Ν. 2472/1997 (δικαιώματα πρόσβασης, τροποποίησης και αντίρρησης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αντίστοιχα), οι τελευταίοι μπορούν να απευθύνονται αποστέλλοντας στην ακόλουθη διεύθυνση 10] Η συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια ερμηνεύεται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή των προαναφερθέντων όρων. Οι συμμετέχοντες δύνανται να λάβουν αντίγραφο των παρόντων όρων είτε από το διαδικτυακό ιστότοπο είτε απευθύνοντας έγγραφο αίτημα στην διεύθυνση του Διοργανωτή. Οι συμμετέχοντες αναλαμβάνουν πλήρη ευθύνη για τις πληροφορίες και τα προσωπικά δεδομένα που παρέχουν. 11] Εφαρμοστέο Δίκαιο Δωσιδικία. Οι παρόντες όροι και οι κάθε είδους συμβατικές και εξωσυμβατικές σχέσεις που προκύπτουν κατ εφαρμογή τους διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με την Προωθητική Ενέργεια, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, παραπέμπεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας. 12] Κάθε λάθος και/ή παράλειψη αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα και στοιχεία που παρέχονται στο Διοργανωτή δε συνεπάγεται την ευθύνη του τελευταίου, καθώς η ακρίβεια των στοιχείων επικοινωνίας που παρέχονται από τους Συμμετέχοντες αποτελούν αποκλειστική ευθύνη των τελευταίων. Επιπλέον, ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται σε περίπτωση που ο Συμμετέχων που ανακηρύχθηκε Νικητής δε δύναται να ενημερωθεί λόγω λάθους / έλλειψης αναφορικά με το όνομα, τη διεύθυνση , τη διεύθυνση αλληλογραφίας ή τον αριθμό τηλεφώνου, όπως έχουν καταγραφεί. Καμία απαίτηση σε σχέση με το Δώρο, που έπεται της υπογραφής της αναφοράς αποστολής παραλαβής, δεν θα ληφθεί υπόψη από το Διοργανωτή. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΠΩΛΗΤΕΣ/ DEALERS ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 - ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ SHELL 3

4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΠΡΟΪΟΝΤΑ Product code Description R 17.5 XZA TL 134/132L MI R 22.5 XZA TL 144/142L MI R 22.5 XZY TL 144/142K MI R 20 XZL 146/143K MI R 22.5 X MULTI D TL 148/145L VM MI R 22.5 XDY 3 TL 148/145K MI R 22.5 XTE2 TL 142/142J MI R 22.5 XZE2+ TL 148/145L MI R 22.5 XZU 3 TL 148/145J MI R 22.5 XZY-2 TL 148/145K MI R 16 XZL TL 135K MI R 20 XZL TL 150/146K MI R 22.5 XDE2+ TL 152/148L MI R 22.5 XDY 3 TL 152/148K MI R 22.5 XZE2+ TL 152/148L MI R 22.5 XZY-2 TL 152/148K MI R 20 XDY 154/150K MI R 20 XML TL 149/146J MI R 20 XZL TL 154/149K MI R 20 XZY-2 154/150K MI R 22.5 X WORKS XDY TL 156/150K MI R 22.5 X WORKS XZY TL 156/150K VG MI R 22.5 XDE 2 TL 156/150L MI R 22.5 XZE 2 TL 156/150L MI R 22.5 XZH2 R TL 154/150G MI R22.5 XZH2 R TL 154/150G MS MI R22.5 XZL TL 154/150K MI R 20 XML TL 153G MI R 20 XS TL 160/157F MI R 20 XZL+ TL 164/160J MI R20 XZL TL 170G MI /65 R 17.5 X MAXITRAILER TL 129/127J MI /75 R 17.5 XDE 2 TL 124/122M MI /75 R 17.5 XZA 2 TL 124/122M MI /75 R 17.5 XZE 2 TL 124/122M MI /80 R 15 XTA 124/122J MI /75 R 17.5 XTE 2+ TL 135/133J MI /75 R 17.5 XZA 2 TL 126/124M MI /75 R 17.5 XZE2 TL 126/124M MI /75R17.5 X LINE ENERGY T TL 135/133J VB MI /75R17.5 X MULTI D TL 126/124M VG MI /70R19.5 XZE TL 125/123L MI /75 R 16 XCA TL 121/120N MI /75 R 17.5 XZA 2 TL 129/127M MI /75 R 17.5 XZE 2 TL 129/127M MI /75R17.5 X MULTI D TL 129/127M VG MI /75 R 17.5 XTE 2+ TL 143/141J MI /75 R 17.5 XZA 2 TL 132/130M MI 4

5 /75 R 17.5 XZE 2 TL 132/130M MI /75R17.5 X LINE ENERGY T TL 143/141J VB MI /75R17.5 X MULTI D TL 132/130M VG MI R 20.5 XS TL 176F MI R 21 XZL TL 176G MI /70 R 17.5 XTE 2+ TL 143/141J MI /70 R 17.5 XZE 2 TL 136/134M MI /70 R 19.5 XDE2+ TL 136/134M MI /70 R 19.5 XDW ICE GRIP TL 136/134L MI /70 R 19.5 XTA2 ENERGY TL 141/140J MI /70 R 19.5 XTE2 TL 141/140J MI /70 R 19.5 XZE2+ TL 136/134M MI /70R17.5 X LINE ENERGY T TL 143/141J VB MI /70R17.5 X MULTI D TL 136/134M VG MI /70R17.5 X MULTI T TL 143/141J VB MI /100 R 16 XZL TL 126K MI /60 R 19.5 X MAXITRAILER TL 143/141J MI /70 R 17.5 XDE1 TL 138/136M MI /70 R 17.5 XZE1 TL 138/136M MI /70 R 19.5 XDE2+ TL 140/138M MI /70 R 19.5 XDW ICE GRIP TL 140/138L MI /70 R 19.5 XJW4+ TL 140/138L MI /70 R 19.5 XTE2 TL 143/141J MI /70 R 19.5 XTY2 TL 143/141J MI /70 R 19.5 XZE2+ TL 140/138M MI /70R19.5 X LINE ENERGY T TL 143/141J VB MI /70 R 22.5 X INCITY XZU TL 148/145J MI /70 R 22.5 XDE2+ TL 148/145M MI /70 R 22.5 XDW ICE GRIP TL 148/145L MI /70 R 22.5 XJW4+ TL 148/145L MI /70 R 22.5 XTA2 ENERGY TL 152/148J MI /70 R 22.5 XTY2 TL 148/145J MI /70 R 22.5 XZA2 ENERGY TL 148/145M MI /70 R 22.5 XZE2+ TL 148/145M MI /70R22.5 X INCITY HL Z TL 150/145J VG MI /80 R 20 XZL TL 128K MPT MI /80 R 22.5 XDE2+ TL 149/146L MI /70 R 19.5 XDE2+ TL 144/142M MI /70 R 19.5 XTA2 ENERGY TL 150/148J MI /70 R 19.5 XTE2 TL 150/148J MI /70 R 19.5 XZE2+ TL 144/142M MI /60 R 22.5 X MULTIWAY XD TL 150/147K MI /60 R 22.5 XDA 2+ ENERGY TL 150/147K MI /60 R 22.5 XZA2 ENERGY TL 150/147K MI /60R22.5 XZA2 ENERGY TL 150/147K MS MI /80 R 22.5 X COACH HL Z TL 154/149M MI /80 R 22.5 X COACH XD TL 152/148M MI /80 R 22.5 X INCITY XZU 3 TL 152/148J MI /80 R 22.5 X INCITY XZU 3+ TL 152/148J MI /80 R 22.5 X MULTIWAY 3D XDE TL 152/148L MI /80 R 22.5 X MULTIWAY 3D XZE TL 152/148M MI /80 R 22.5 XDA 2+ ENERGY TL 152/148M MI /80 R 22.5 XDW ICE GRIP TL 152/149L MI /80 R 22.5 XZA2 ENERGY TL 152/148M MI /80 R 22.5 XZY-2 TL 152/148K MI /80R22.5 X MULTI WINTER Z TL 154/149L VG MI 5

6 /70 R 19.5 XDE2+ TL 147/145M MI /70 R 19.5 XZE2+ TL 147/145M MI /70 R 22.5 XDA 2+ ENERGY TL 152/148L MI /70 R 22.5 XZA2 ENERGY TL 152/148L MI /70 R 22.5 XZE2+ TL 152/148L MI /70 R 22.5 XZU2T TL 150/147J MI /70R22.5 XDE2+ TL 152/148L VG MI /60 R 22.5 X ENERGY XF TL 154/148L MI /60 R 22.5 X MULTIWAY XD TL 152/148L MI /60 R 22.5 XDA 2+ ENERGY TL 152/148L MI /60 R 22.5 XZA2 ENERGY TL 152/148L MI /60 R 22.5 XZU TL 152/148J MI /60R22.5 X ENERGY XF TL 154/148L MS MI /60R22.5 XZA2 ENERGY TL 152/148L MS MI /70 R 22.5 X MULTIWAY 3D XDE TL 154/150L MI /70 R 22.5 XDW ICE GRIP TL 154/150L MI /70 R 22.5 XFN 2 AS TL 154L MI /70R22.5 X LINE ENERGY D TL 154/150L VB MI /70R22.5 X LINE ENERGY Z TL 156/150L VB MI /70R22.5 X MULTIWAY 3D XZE TL 156/150L VG MI /80 R 22.5 X MULTIWAY 3D XDE TL 156/150L MI /80 R 22.5 X MULTIWAY 3D XZE TL 156/150L MI /80 R 22.5 X WORKS XDY TL 156/150K MI /80 R 22.5 X WORKS XZY TL 156/150K MI /80 R 22.5 XDA 2+ ENERGY TL 156/150L MI /80 R 22.5 XDE2+ TL 156/150L MI /80 R 22.5 XDW ICE GRIP TL 156/150L MI /80 R 22.5 XFN 2+ TL 156/150L MI /80 R 22.5 XTA TL 154/150M MI /80 R 22.5 XZA2 ENERGY TL 156/150L MI /80R22.5 X LINE ENERGY D TL 156/150L VB MI /80R22.5 X LINE ENERGY Z TL 156/150L VB MI /85 R 16 XML TL 137J MI /95 R24 X WORKS XD TL 162/160K MI /95 R24 X WORKS XZ TL 162/160K MI /80 R 20 XZL TL 141K MPT MI /80 R 20 XZL TL 152K MI /85 R 20 XZL TL 164G MI /55 R 22.5 X MULTI T TL 160K MI /55 R 22.5 XFA2 ENERGY AS TL 158L MI /55 R 22.5 XFN 2 AS TL 160K MI /55R22.5 X LINE ENERGY T TL 160K VB MI /65 R 22.5 X ENERGY SAVERGREEN XT TL 160J MI /65 R 22.5 X MULTI F TL 158L MI /65 R 22.5 X MULTIWAY HD XZE TL 164K MI /65 R 22.5 XF 2 ANTISPLASH TL 158L MI /65 R 22.5 XFN 2 AS TL 158L MI /65 R 22.5 XTE 3 TL 160J MI /65 R 22.5 XZY 3 TL 160K MI /65R22.5 X MULTI F TL 158L MS MI /65R22.5 X MULTI T TL 160K VG MI /95 R 20 XT4 TL 164G MI /85 R 20 XML TL 161G MI /85 R 20 XZL TL 168G MI 6

7 /85R20 XZL 2 TL 168K MI /65 R 22.5 XTE2 TL 165K MI /65 R 22.5 XZY 3 TL 165K MI /45 R 19.5 XTA 2+ ENERGY TL 160J MI /65 R 19.5 XZY TL 165K MI /65 R 22.5 XTE2 TL 169K MI /65 R 22.5 XZL TL 168G MI /65 R 22.5 XZY 3 TL 169K MI /45 R 22.5 X ONE MAXITRAILER + TL 160J MI /45 R 22.5 X ONE XDU TL 166J MI /80 R 20 XML TL 166G MI /45 R 22.5 X ONE XDU TL 169J MI /45R22.5 X ONE MULTI D TL 169K VG MI /65 R 20.5 XS TL 173F MI R 9 XTA 109/108F MI R 12 XTA 125/123F MI R 16 LT 117/116L TL AGILIS MI R 15 XTA 135/133G MI R 17.5 XZA TL 117/116L MI R 15 XTA 143/141G MI R 16 LT 128/126K AGILIS MI R 20 XZE 133/131K MI R 17.5 XZA TL 121/120L MI R 17.5 XZT TL 121/120L MI R 20 XL 140/137K MI R 17.5 XTE2 TL 143/141J MI R 17.5 XZA TL 129/127L MI R 17.5 XZT TL 129/127L MI R 17.5 XZY TL 129/127L MI D20/10.00 R 20 XZE 146/143K MI G20 XZA4 TL 164F 7

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΠΩΛΗΤΕΣ/ DEALERS NO Name Address City ZipCode 1 ΜΠΛΑΤΣΟΥΚΑ Α. & ΣΙΑ Ε.Ε. 1 ΧΙΛ.Ν.Ε.Ο.ΛΑΜΙΑΣ - ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑ Κ.ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Π.Ε. ΜΑΡΚΟΝΙ 13 ΑΙΓΑΛΕΩ ΕΜΠΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕ. ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 95 ΒΟΛΟΣ ΕΛΜΑ ΑΕ ΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 3ΧΙΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΑ ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΕ 10ΧΛΜ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α.Ε. (ΥΠΟΚ/ΜΑ) 12 ΧΙΛ ΠΕΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΒΕΡΟΙΑΣ ΙΩΝΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΝΤΑΞΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΠΟΝΤΟΥ ΕΝΑΝΤΙ Β' ΚΤΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ IΩΑΝ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΩΦ.ΝΑΤΟ 185 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΥ 17 ΠΑΤΡΑ ΜΗΛΙΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΩΦ.62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ 363 (ΓΙΟΦΥΡΟ) ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 13 χλ.πεο ΘΕΣ/ΚΗΣ-ΕΔΕΣΣΗΣ ΙΩΝΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΛ.Β.Ε.-ΣΑΚΙΖΛΗΣ ΑΕ ΠΟΝΤΟΥ 3 Β'ΚΤΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΣΟΥΚΑΣ Α.Ε. 3\ΧΛΜ ΕΘΝ.ΟΔ.ΛΑΡΙΣΑΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΔΙΟΔΩΡΟΥ 8 ΠΑΤΡΑ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔ.ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΕΘΝ.ΟΔ.ΑΓΡΙΝΙΟ-ΜΕΣΣΟΛΟΓΓΙ ΑΓΡΙΝΙΟ ΚΟΤΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΡΕΠΑΝΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΔΡΕΠΑΝΟ ΜΙΧΟΓΛΟΥ ΧΡΗ. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 1 ΧΛ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΘΕΣ/ΚΗΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΥΙΟΙ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΠΙΤΑΛΗ Α.Ε. 18ΧΙΛ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΠΕΡΑΙΑΣ ΘΕΡΜΗ ΚΑΣΙΩΤΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 3\ ΧΛΜ.ΧΑΝΙΩΝ-ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΜΑΚΡΥΣ ΤΟΙΧΟΣ-ΧΑΝΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΜΕΠΕ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΣΗ ΜΑΥΡΗ ΩΡΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΔΗΜΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΕΛΤΑ ΛΑΡΙΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΑ ΚΑΜΙΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΥΟ ΒΟΥΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΝΕΑ ΑΡΤΑΚΗ ΧΕΙΜΩΝΙΤΗΣ ΓΕΩ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 1 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤ ΧΥΤΑΣ ΣΩΤ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ ΘΕΣΗ ΚΟΚΚΙΝΟΠΥΡΓΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1ΧΛΜ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ-ΣΥΝΟΡΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΠΑΤΟΥΝΑΣ Α.- ΠΑΤΟΥΝΑΣ Σ. ΟΕ 4 ΧΛ.Ε.Ο.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΝΤΑΗΣ ΝΙΚ.ΧΡΗΣΤΟΣ 5 ΧΛ ΝΑΥΠΛΙΟΥ- ΑΡΓΟΥΣ (ΜΠΟΛΑΤΙ) ΑΡΓΟΣ ΣΚΛΗΦΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΝΕΣΤΑΝΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗ ΜΠΟΥΔΟΥΡΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 10 ΗΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 118 ΣΕΡΡΕΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗ ΑΦΟΙ ΟΕ ΜΟΥΣΩΝ 2 ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΛΕΩΝ. ΚΑΙ ΓΕΩΡ. Ο.Ε. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΜΠΑΓΚΑΣ ΒΑΣ.ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 4/ ΧΛΜ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΑΘΗΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΦΟΙ ΦΡΑΓΚΟΥ Ο.Ε. ΚΟΡΙΝΘΟΥ 132 ΑΙΓΙΟ ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ Α. ΛΑΖΑΡΟΣ 6' ΧΛΜ ΚΟΖΑΝΗ-ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ ΚΟΖΑΝΗ ΤΖΑΦΟΣ ΒΑΣ.ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΜ.ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 283 ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΜΠΕΡΟΣ Γ. ΑΓΓΕΛΟΣ Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΡΜΑ ΛΥΡΙΤΖΗ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ ΑΦΟΙ ΒΑΣ.ΜΠΑΖΗ Ο.Ε. ΚΟΜΒΟΣ ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ ΑΛΜΥΡΟΣ ΠΙΤΤΑΣ ΓΕΩΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ 7 ΜΑΡΟΥΣΙ ΚΩΤΣΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1 ΧΙΛ ΤΥΡΝΑΒΟΥ-ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΥΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚ.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΤΑΚΩΛΟΥ 27 ΠΥΡΓΟΣ ΚΟΤΙΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 58 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΚΟΚΟΛΙΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ο.Ε. Λ.ΜΟΥΡΝΙΩΝ (ΘΕΣΗ ΝΑΣΚΡΗ-ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ) ΜΟΥΡΝΙΕΣ ΚΑΛΟΓΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΕ ΒΙΟΤ.ΠΑΡΚΟ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΦΟΙ ΓΕΩΡ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΟΕ 2,5 ΧΛ ΠΕΟ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ-ΑΡΓΟΥΣ ΤΡΙΠΟΛΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΠΑΓΓΑΙΟΥ 49 ΔΡΑΜΑ ΛΕΜΠΙΔΑΚΗ ΑΦΟΙ Ο.Ε. ΠΕΡΑΜΑ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΣ ΤΑΣΣΗΣ Δ&Θ ΟΕ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ (ΠΕΤΑ) ΑΡΤΑ ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΙΠΕ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ

9 NO Name Address City ZipCode 51 ΤΣΙΤΣΙΒΑΣ ΙΩΑΝ.& ΒΑΣ. ΟΕ 40" ΧΛΜ ΛΑΡΙΣΗΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΥΡΓΕΤΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΟΥ ΙΟΥΛΙΑ ΣΙΔ.ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΑΟΥΣΗΣ ΝΑΟΥΣΑ ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΡΜΑ ΓΡΑΒΙΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑ ΜΑΖΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ 82 ΧΙΛ ΠΕΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Ι.& ΣΙΑ Ο.Ε. ΝΕΑ ΜΠΑΦΡΑ ΠΡΩΤΗ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 10ΧΛΜ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΞΑΝΘΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) Ν. ΚΑΡΒΑΛΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΛΕΚΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡ.ΑΚΟΒΑΣ-ΑΡΓΟΥΣ ΑΡΓΟΣ ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ ΣΠΥ.ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΟΥΒΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1'ΧΛΜ.ΚΙΛΚΙΣ-ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡΙΣ.ΚΩΝ/ΝΟΣ 2 ΧΙΛ.ΑΡΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΤΑ ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ ΕΜΜ.ΙΩΑΝΝΗΣ 7 ΧΛ. ΡΟΔΟΥ - ΛΙΝΔΟΥ ΡΟΔΟΣ ΤΣΑΚΑΛΟΥ ΟΛΓΑ 2ΧΛΜ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ-ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ ΚΟΝΤΑΡΑΚΗΣ Α.& ΣΙΑ Ο.Ε. ΚΡΑΝΙΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΜΠΟΥΡΝΑΖΗΣ ΓΕΩ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΙΠΕΡΙΑΣ ΤΣΑΚΩΝΩΝ ΑΡΙΔΑΙΑ ΜΟΣΧΟΝΑΣ Γ. E.E. ΤΡΙΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΛΑΣΘΕΝΟΥΣ 190 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΔΡΟΥΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Λ.ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 110 ΝΕΜΕΑ ΑΦΟΙ ΜΑΓΓΟΛΗ ΟΕ 9ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ-ΔΡΑΜΑΣ ΣΕΡΡΕΣ ΚΑΤΡΟΤΖΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜ.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 200 ΒΕΡΟΙΑ ΜΗΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΜΠΟΛΑΤΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (ΘΕΣΗ ΜΟΥΛΑ) ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΛΙΕΠΟΥΡΗΣ ΔΗΜ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΟΥΝΙΟΥ 112 ΚΕΡΑΤΕΑ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΝΙΚ.ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 141 KIΑΤΟ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΩΦ.ΛΑΥΡΙΟΥ 9 ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΕΥΒΟΙΑ ΚΕΦΑΛΑΣ ΔΗΜ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΡΗΝΗ ΦΑΡΣΑΛΑ ΡΙΤΖΑΚΗΣ ΚΑΝ.& ΣΙΑ Ε.Ε. ΗΛΙΑ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ 108 ΧΑΝΙΑ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΕ ΜΟΙΡΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΤΣΟΡΤΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1-ΧΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - Ν.ΕΦΕΣΣΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΥΓΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΛΑΝΗ ΦΑΛΑΝΗ ΑΦΟΙ ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ Λ. ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 199 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΩΚ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΡΑΧΗ ΣΠΑΡΤΗ ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ ΙΕΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ 44 ΧΛ.ΠΕΟ.ΑΘΗΝΩΝ-ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΜΕΓΑΡΑ ΠΟΥΤΑΚΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΛΕΥΚΙΠΟΥ 14 ΞΑΝΘΗ ΤΑΣΣΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ (ΠΕΤΑ) ΑΡΤΑ ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3ΧΛΜ ΑΦΜΙΛΟΧΙΑΣ-ΑΡΤΑΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ ΑΝΤ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2ΧΛΜ ΠΕΟ ΒΟΛΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΒΟΛΟΣ ΓΙΑΝΝΑΤΣΕΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2 ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ ΖΟΥΡΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ & ΥΙΟΣ ΟΕ. 7 ΧΛΜ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ ΡΟΔΟΣ ΚΑΚΚΟΣ ΧΑΡ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜ/ΛΟΥ 75 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΑΣ ΔΗΜ.ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 106 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΤΖΙΩΤΖΙΟΣ ΕΥΑ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΘ1152 3ΧΛΚΟΜ-ΞΑΝΘΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ(ΥΦΑΝΤΕ) ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1 ΧΛ.ΛΑΜΙΑΣ ΦΡΑΤΖΗ ΛΑΜΙΑ 93 ΠΛΑΤΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 17ο χλµ. ΑΘΗΝΩΝ-ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΛΑΤΖΑΣ ΙΩΑΝ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1ο χλµ. ΘΗΒΩΝ-ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ ΘΗΒΑ

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΠΡΑΤΗΡΙΑ SHELL ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1 SITE ADDRESS CITY ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΠΑΛΑΜΗΔΙΟΥ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ Ν.ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 60 & ΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΛΓΑΣ 125 6ο ΧΛΜ ΠΟ ΠΡΕΒΕΖΗΣ- ΠΡΕΒΕΖΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΠΑΛΑΜΗΔΙΟΥ & ΣΤΕΝΙΜΑΧΟΥ 3 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ (ΚΑΒΑΛΑΣ) 292 ΧΑΙΔΑΡΙ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 8ΗΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ & ΕΠΙΚΤΗΤΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΡΕΤΖΙΚΙΟΥ 4,5ο χλμ ΘΕΣ/ΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΝΕΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΑΤΡΑ ΑΘΗΝΩΝ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΕΝΕΔΟΥ ΚΑΛΑΜΙΤΣΑ - ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΒΑΛΑ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 7ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 30 ΦΛΩΡΙΝΑ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 1 55ο ΧΛΜ. ΝΕΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΚΟΡΙΝΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2 447ο ΧΛΜ.ΝΕΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΡΙΝΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2 8ο ΧΛΜ ΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜ. ΑΘΗΝΩΝ ΕΛ. ΣΠΑΤΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΧΩΡΟΣ 42, ΕΜΠΟΡ ΠΕΡΙΟΧΗ, ΣΠΑΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 327 & ΔΕΛΤΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 8ο ΧΛΜ. ΒΑΡΗΣ - ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΚΟΡΩΠΙ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΖΕΠΠΟΥ ΖΕΠΠΟΥ 30 ΓΛΥΦΑΔΑ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1 ΙΚΑΡΟΥ 42 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 56 ΤΡΙΠΟΛΗ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΛΕΩΦ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 158 ΠΡΕΒΕΖΑ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΠΥΛΑΙΑΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 46 ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΑΡΤΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ 154 ΑΡΤΑ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ 250ο ΧΛΜ. ΕΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΔΙΟΔΙΑ ΠΕΛΑΣΓΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΧΑΡΙΛ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ & ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 75 ΑΘΗΝΩΝ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ 75 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΤΟΥΜΠΑΣ ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 51 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΧΑΝΙΑ ΧΑΝΙΑ ΓΑΒΡΟΛΙΜΝΗΣ ΓΑΒΡΟΛΙΜΝΗΣ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΑΓ.ΜΑΜΑ 1ο ΧΛΜ ΟΔΟΥ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ - ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 271 ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 271 ΕΥΗΝΟΧΩΡΙ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΑΓ. ΜΑΜΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΚΑΣΤΡΟΥ 110o ΧΛΜ ΑΘΗΝΩΝ- ΚΑΣΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΝΙΚΑΙΑΣ ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 85 ΝΙΚΑΙΑ 10

11 ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1 ΜΥΡΜΙΔΟΝΩΝ & ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΠΑΤΡΑΣ 1 ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 99 ΠΑΤΡΑ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΛΑΜΙΑΣ 3ο ΧΛΜ.ΛΑΜΙΑΣ-ΑΘΗΝΑΣ ΛΑΜΙΑ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 64 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΜΕΣΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 22 ΓΕΡΑΚΑΣ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 110 ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 3ο ΧΛΜ. ΕΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ-ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 50 ΤΡΙΚΑΛΑ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 1 2ο ΧΛΜ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ-ΚΑΣΤΡΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 397 ΑΧΑΡΝΩΝ 397 ΑΘΗΝΑ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΜΑΡΚΟΥ Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ 68-ΣΟΛΩΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 68 ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΠΑΤΡΑΣ 3 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 101 ΠΑΤΡΑ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΠΑΤΡΑΣ 4 ΟΘΩΝΟΣ ΑΜΑΛΙΑΣ 79 ΠΑΤΡΑ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ 26 & ΠΑΛΑΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΚΑΤΕΧΑΚΗ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠΜΑ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠΜΑ ΔΗΜ.ΟΔ.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 142 & ΚΑΤΕΧΑΚΗ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 202 ΔΗΜ. ΟΔΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ- ΜΕΣΣΗΝΗΣ (2ο χλμ ΕΟ ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ) ΨΥΧΙΚΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΒΥΡΩΝΑ ΦΟΡΜΙΩΝΟΣ 132 ΒΥΡΩΝΑΣ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠΜΑ ΑΚΤΙΟΥ ΑΚΤΙΟ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΜΥΡΤΕΑ ΥΠ/ΜΑ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 130 & ΗΡΑΣ ΠΟΥΝΤΑ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΓΕΡΑΚΑ ΛΕΩΦ. ΣΠΑΤΩΝ 68 ΓΕΡΑΚΑΣ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΑΛΑΜΑΝΑΣ 208ο ΧΛΜ ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ ΛΑΜΙΑ ΑΛΑΜΑΝΑ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2o χλμ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - ΞΑΝΘΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΣΥΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΑΛΑΝΤΩΝ, ΠΑΓΟΣ ΠΑΓΟΣ ΣΥΡΟΥ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ 21ο ΧΛΜ. ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ ΡΟΔΟΣ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΡΟΔΟΥ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ 58 ΡΟΔΟΣ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 80 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗΣ 80 ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΑΝΩ ΚΥΘΗΡΙΩΝ 2 & ΙΩΝΙΑΣ 105 Α. ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ 3ο ΧΛΜ ΛΑΥΡΙΟΥ - ΣΟΥΝΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2 ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 102 ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΠΑΤΡΑΣ 5 ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΡΑΤΣΙΚΑ 1 ΠΑΤΡΑ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΧΑΝΙΩΝ ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΧΑΝΙΩΝ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΕΙΑΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 1 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΧΑΝΙΩΝ 1 ΚΑΛΥΒΕΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ 61 Π. ΦΑΛΗΡΟ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΛΕΩΦ. ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 232 ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 19ο ΧΛΜ. ΝΕΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑ 11

12 ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΑΛΙΜΟΥ ΛΕΩΦ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 23 ΑΛΙΜΟΣ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ Λ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ ΛΕΩΦ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ 46 Π. ΦΑΛΗΡΟ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΖΑΝ ΜΩΡΕΑΣ ΚΑΙ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 1 1ο ΧΛΜ. Π.Ε.Ο. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΑΓ ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 364 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 156 ΜΑΡΟΥΣΙ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΡΟΔΟΥ 1 ΛΕΩΦ. ΙΑΛΥΣΟΥ 22 ΡΟΔΟΣ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΔΗΜΟΥ ΕΧΕΔΩΡΟΥ 12o χλμ. Ε.Ο. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΕΔΕΣΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΧΕΔΩΡΟΥ - ΣΙΝΔΟΣ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΣΠΥΡΟΥ ΠΑΤΣΗ ΣΠΥΡΟΥ ΠΑΤΣΗ 36 & ΑΓΙΟΥ ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ ΟΡΟΥΣ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 16ο ΧΛΜ. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΥΡΙΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 2 ΛΕΩΦ. ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ & ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΣ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ από Ε.Ο. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΑΘΗΝΩΝ ΧΑΛΑΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΚΑΡΤΕΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 5ο ΧΛΜ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ- ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΡΤΕΡΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΚΑΜΜΕΝΑ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΗ ΟΔΟΣ Ν.Ε.Ο. ΚΑΜΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ ΒΟΥΡΛΑ ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ (180ο χλμ) ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 76 ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 76 ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 14 & ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 64 ΓΑΛΑΤΣΙ Λ.ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 64 ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 3 ΜΕΛΙΣΣΙΑ ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΕΚΑΒΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 1 ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΒΟΛΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ 190 ΒΟΛΟΣ ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΛΑΓΚΑΔΑ 4,5 χλμ ΟΔΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΓΟΥΒΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 17 ΧΛΜ. ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ- ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΟΥΒΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΠΥΛΑΙΑΣ Μ. ΑΝΤΥΠΑ ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 5ο ΧΛΜ. ΠΕΟ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΒΟΛΟΥ ΛΑΡΙΣΑ ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΠΑΤΡΑΣ 3 ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΠΑΤΡΑ ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΛΕΩΦ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 11 ΠΑΛΛΗΝΗ ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗ 1 ΓΑΛΑΤΣΙ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΠΟΝΤΟΥ 13 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 2 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ & ΚΗΦΙΣΙΑΣ 356 & ΠΛΑΤΑΙΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΠΛΑΤΑΙΩΝ ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΙΣΠΗΛΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΛΕΩΦ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 442 Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ ΛΕΩΦ. ΣΤΡΑΤΟΥ 44 ΝΕΑ ΒΕΡΟΙΑ 12

13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΜΙΧΑΛΗ ΞΥΛΟΥΡΗ 74 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2 ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 358 ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 358 ΕΥΟΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΜΕΡ. ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 212 ΚΑΒΑΛΑ ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΜΗΔΕΝ 18ο ΧΛΜ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΛΕΝΟΡΜΑΝ ΛΕΝΟΡΜΑΝ ΑΘΗΝΑ ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ 17ο ΧΛΜ. ΕΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΛΕΩΦ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 407 Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 407 ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 41 ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΕΘΝ.ΑΝΤ.ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΣΕΡΡΩΝ 3ο ΧΛΜ ΣΕΡΡΩΝ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΕΡΡΕΣ ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ 7ο ΧΛΜ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΚΟΝΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΑΛΦΕΙΟΥ 36 ΑΛΦΕΙΟΥ 36 ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤ/ΛΕΩΣ 14 & ΛΕΥΚΤΡΩΝ ΕΛΕΟΥΣΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΑΘΗΝΑΣ 43 ΑΘΗΝΑΣ 43 ΚΑΒΟΥΡΙ ΚΑΒΟΥΡΙ ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΠΕΡΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 15 ΠΕΡΑΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 92 ΓΛΥΦΑΔΑ ΒΑΣ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 92 ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ Η. ΗΛΙΟΥ 19 ΗΛΙΑ ΗΛΙΟΥ 19 ΑΘΗΝΑ ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΕΟ ΛΑΥΡΙΟ- Ε.Ο. ΛΑΥΡΙΟΥ - ΣΟΥΝΙΟΥ ΛΑΥΡΙΟ ΣΟΥΝΙΟ ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΛΕΩΦ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 157 Ν. ΙΩΝΙΑ Λ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 157 ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΡΓΟΥΣ - ΝΑΥΠΛΙΟΥ 44 ΝΑΥΠΛΙΟ ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 274 ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Λ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ 274 ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 234 ΠΕΙΡΑΙΩΣ 234 ΤΑΥΡΟΣ ΤΑΥΡ ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 41 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ 2 ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΛΕΩΦ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 63 ΓΑΛΑΤΣΙ Λ.ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 63 ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 1 5,6ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔ. ΛΑΡΙΣΗΣ- ΛΑΡΙΣΑ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 55 & ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΛΕΩΦ. ΣΟΥΝΙΟΥ 84 ΚΕΡΑΤΕΑ ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΠΑΤΡΑΣ 4 ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΑΤΡΑ ΑΘΗΝΩΝ 20 ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΣΕΡΡΩΝ 1 Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 32 ΣΕΡΡΕΣ ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΖΟΦΡΙΑΣ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ & ΘΕΤΙΔΟΣ ΖΟΦΡΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ- ΘΕΣ/ΝΙ ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΠΑΡΝΗΘΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 84 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΡΝΗΘΟΣ 130 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 13

14 ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 89 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 89 ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 11 ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ 203 ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΡΕΤΖΙΚΙΟΥ 4,5 χλμ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΥΚΩΝ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠΜΑ ΑΡΓΟΥΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 176 ΑΡΓΟΣ ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΑΦΙΔΝΩΝ 27ο ΧΛΜ ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ ΑΦΙΔΝΑΙ ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 118 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣ.ΘΕΣ/ΝΙΚ ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ Ν.ΑΡΤΑΚΗ Ν. ΑΡΤΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΑ ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 24 ΜΑΚΡΥΣ ΓΙΑΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ 3ΧΛ 3ο ΧΛΜ ΕΔΕΣΣΑΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΔΕΣΣΑ ΕΔΕΣΣΑΣ-ΘΕΣΣ ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΑΡΜΕΝΟΙ ΑΡΜΕΝΟΙ ΡΕΘΥΜΝΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΑΛΕΚ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 33 Ν. ΙΩΝΙΑ ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 26 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ Λ.ΧΑΣΙΑΣ ΛΕΩΦ. ΧΑΣΙΑΣ 125 Ν. ΛΙΟΣΙΑ ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗ 106 ΛΕΙΒΑΔΙΑ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ 45ο ΧΛΜ ΑΘΗΝΩΝ - ΣΟΥΝΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΠΑΤΡΑΣ 5 ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 218 ΠΑΤΡΑ ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΡΑΦΗΝΑΣ ΛΕΩΦ. ΦΛΕΜΙΝΓΚ ΡΑΦΗΝΑ ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΔΡΑΜΑΣ 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 23 ΔΡΑΜΑ ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΠΕ.ΠΑ.Γ.Ν.Η. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3 ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΠΕΡΑΙΑΣ 20ο χλμ. Ε.Ο. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Ν. ΠΕΡΑΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1 ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑ ΛΑΓΚΑΔΑ 291 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 46 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΚΥΠΡΙΩΝ ΗΡΩΩΝ 88 & ΜΥΡΩΝΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 2 ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΑΙΓΑΛΕΩ ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΟΥ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ Ν. ΜΑΚΡΗΣ ΛΕΩΦ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 126 Ν. ΜΑΚΡΗ ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΟΙΧΑΛΙΑΣ 2o ΧΛΜ Ε.Ο. ΤΣΑΚΩΝΑΣ-ΚΑΛΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑ ΝΕΡΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΧΑΝΙΩΝ 2 ΚΙΣΣΑΜΟΥ 124 & ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΧΑΝΙΑ ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ 2ο ΧΛΜ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1 ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ 4ο ΧΛΜ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΠΑΤΡΑΣ 6 ΑΚΤΗ ΔΥΜΑΙΩΝ 108 ΠΑΤΡΑ ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΑΝ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΒΕΡΓΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 41 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΚΑΡΔΑΜΥΛΗΣ Α. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΒΕΡΓΑ 14

15 ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 426 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 1 ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΜΕ ΥΠ/ΜΑ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 40 ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΜΕ ΥΠ/ΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ε.Ο. ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ ΑΛΥΚΕΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΜΕ ΥΠ/ΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1 EΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΣΙΔΑΡΙΟΥ, ΘΕΣΗ "ΞΕΡΟΛΙΜΝΗ" Άνω Κορακιάνα (Δήμου Φαιάκων) ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΠΛΑΓΙΑΡΙ ΜΙΑΟΥΛΗ 62 ΠΛΑΓΙΑΡΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΡΑΦΗΝΑΣ 1 23ο ΧΛΜ. ΛΕΩΦ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΡΑΦΗΝΑ ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ 164 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 4 ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ Π. ΡΑΛΛΗ Π. ΡΑΛΛΗ 16 & ΣΑΛΑΜΙΝΙΑΣ ΤΑΥΡΟΣ ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΑΛΙΜΟΥ ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠΜΑ ΙΛΙΣΣΙΩΝ ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙΟΥ ΛΕΩΦ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ (ΕΟΤ ΑΛΙΜΟΥ) ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 101 & ΑΛΕΞ/ΕΩΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ, ΧΙΛ. ΘΕΣΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΧΕΙΜΑΡΑΣ 61 & ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ ΑΛΙΜΟΣ ΙΛΙΣΙΑ ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙ ΔΗΜΟΥ ΤΕΝΕΑΣ ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΧΕΙΜΑΡΑΣ ΒΥΡΩΝΑΣ ΒΥΡΩΝΑ ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΜΑΧΗΣ ΜΑΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ & ΚΑΝΤΑΝΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΣΤΑΥΡΑΚΙΑ 13ο χλμ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΜΟΙΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΥΡΑΚΙΩΝ ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΦΟΔΕΛΕ Ε.Ο. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ (ΘΕΣΗ ΦΟΔΕΛΕ) ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΜΕ ΥΠ/ΜΑ ΛΕΩΦ. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 91 ΧΑΝΙΑ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ 3ο χλμ Ε.Ο. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 2 ΦΑΡΣΑΛΩΝ 140 ΛΑΡΙΣΑ ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 75 & ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΗΡ.ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΩΝ/ΛΕΩΣ ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΠΑΤΡΑΣ 7 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ (ΘΕΣΗ ΠΑΤΡΑ ΒΑΛΤΟΣ) ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΨΥΧΑΡΗ ΛΕΩΦ.ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ & ΨΥΧΑΡΗ 2 ΑΘΗΝΑ ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΚΙΛΚΙΣ 21ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1 ΚΙΛΚΙΣ ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 35 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 1 ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΘΕΡΜΗΣ 1 16οΧΛΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΚΑΛΥΒΙΑ ΛΕΩΦ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ 196 ΛΑΜΙΑ ΛΑΜΙΑΣ ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΑΙΓΑΛΕΩ 1 ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ 108 & Λ.ΑΘΗΝΩΝ ΑΙΓΑΛΕΩ ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ Δ.Ο. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ & ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΣΠΑΤΩΝ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΠΕΚΑ 30 ΣΠΑΤΑ ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΜΕΤΣ ΙΟΛΗΣ 13 ΑΘΗΝΑ ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΛΕΩΦ. ΛΑΥΡΙΟΥ 143 ΠΑΙΑΝΙΑ ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ 1 Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ ΧΛΜ ΘΕΣΗ 58 ΣΥΝ 600,ΔΙΟΔΙΑ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΤΗΝΟΥ ΧΩΡΑ ΤΗΝΟΥ, ΘΕΣΗ ΚΟΚΚΙΝΑ ΤΗΝΟΣ 15

16 ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ 2 ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΥΛΙΔΟΣ ΘΕΣΗ ΠΗΓΑΔΙ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 1 1ο ΧΛΜ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ-ΛΑΜΙΑΣ ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΓΑΖΙΟΥ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΘΕΣΗ «ΒΑΓΙΕΣ», ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΛΙΑΝΗ ΘΕΣΗ ΝΤΑΜΑΡΙΑ, ΛΙΑΝΗ ΑΜΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑ ΑΜΜΟΣ ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΠΥΛΑΙΑΣ 1 ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 28 ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙ ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΧΙΟΥ ΚΑΛΟΥΤΑ 16 ΧΙΟΣ ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΣΟΥΔΑ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΤΗΝΟΥ 1 ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 6 Λ. ΤΗΝΟΥ-ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ,ΘΕΣΗ ΠΕΤΡΙΟΥ ΚΤΙΚΑΔΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 37 ΣΟΥΔΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΗΝΟΣ ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΓΡΗΓ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ 670 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΑΓ ΙΩΑΝΝΗ ΠΟΝΤΟΥ & ΒΡΥΟΥΛΩΝ 44 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 270 Ν. ΨΥΧΙΚΟ ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΣΕΑ ΑΡΦΑΡΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ- ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΧΙΛ.ΘΕΣΗ 219 ΔΕΒΩΣΕΤΟΥ 3 ΑΡΦΑΡΑ ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΧΙΟΥ 1 ΘΕΣΗ ΛΕΥΚΩΝΙΑ, ΘΥΜΙΑΝΑ ΧΙΟΣ ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 1 ΘΕΣΗ «ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ ή ΦΟΙΝΙΚΑΣ»,Δ.Δ Πύργων-Θέρμης, Δήμος Λουτροπόλεως Θέρμης,73η Ε.Ο. Μυτιλήνης Λουτροπόλεως Θέρμης ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ 1 ΧΛΜ ΣΗΤΕΙΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΣΗΤΕΙΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Λ.ΚΝΩΣΟΥ 134 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 5 ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΝΕΑΠΟΛΗ Θέση «Βρουλωπό», επί της επαρχιακής ΝΕΑΠΟΛΗ ΛΑΚΩΝΙΑΣ οδού Σπάρτης-Νεάπολης ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΑΝΩ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 141 ΓΛΥΦΑΔΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΧΙΟΥ 2 ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΧΙΟΥ - ΧΙΟΣ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 3 ΗΡ.ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 110 & ΛΑΡΙΣΑ ΧΡ.ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΛΕΩΦ ΣΑΛΩΝΩΝ 43 ΑΜΦΙΣΣΑ ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 187 ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΛΟΠΗΣ ΑΘΗΝΑ ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΠΑΤΡΑΣ 8 ΝΕΟ ΠΑΤΡΩΝ-ΑΘΗΝΩΝ 160 ΠΑΤΡΑ ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΚΟΡΝΟΦΩΛΙΑ ΣΟΥΦΛΙ ΕΒΡΟΥ ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΒΟΛΟΥ 1 ΙΩΛΚΟΥ & ΙΑΤΡΙΔΗ ΒΟΛΟΣ ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΣΑΜΟΥ ΘΕΜ.ΣΟΦΟΥΛΗ- Ο.Τ. 12 ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ ΣΑΜΟΥ ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΠΑΤΡΑ 9 ΓΛΑΥΚΟΥ 76 (ΒΙΟΠΑ ΓΛΑΥΚΟΥ) ΠΑΤΡΑ ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΤΕΡΜΑ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ Α. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΝΑΞΟΥ ΔΑΜΑΡΙΩΝΑΣ ΝΑΞΟΥ ΧΑΛΚΕΙΟ ΝΑΞΟΥ 16

Ν ΝΟΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 1 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΧΑΡΙΛ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ & ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 2641039912 /2641039913 2

Ν ΝΟΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 1 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΧΑΡΙΛ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ & ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 2641039912 /2641039913 2 Ν ΝΟΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 1 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΧΑΡΙΛ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ & ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 2641039912 /2641039913 2 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ 26

Διαβάστε περισσότερα

last update 21/5/2014 RBA SITES LOCATION INFO

last update 21/5/2014 RBA SITES LOCATION INFO last update 21/5/2014 RBA SITES LOCATION INFO COMPANY KERDOS CODE SITE ADDRESS CITY ZIP CODE REGION ΜΥΡΤΕΑ 101 ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1 6ο ΧΛΜ ΠΟ ΠΡΕΒΕΖΗΣ-ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 481 00 ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΜΥΡΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΚ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΠΟΛΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΚ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ SHELL ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΠΟΛΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΚ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΠΡΕΒΕΖΑ 6ο ΧΛΜ ΠΟ ΠΡΕΒΕΖΗΣ-ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 481 00 ΠΡΕΒΕΖΗΣ 2682022539 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΑΛΑΜΗΔΙΟΥ & ΣΤΕΝΙΜΑΧΟΥ 3 185 43 ΑΤΤΙΚΗΣ 2104206269 Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΟΔΟΣ ΠΟΛΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΛ 1 ΤΗΛ 2

ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΟΔΟΣ ΠΟΛΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΛ 1 ΤΗΛ 2 ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΟΔΟΣ ΠΟΛΗ ΤΚ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΛ 1 ΤΗΛ 2 Shell ΛΕΝΟΡΜΑΝ ΛΕΝΟΡΜΑΝ 187-191 ΑΘΗΝΑ 104 42 ΑΤΤΙΚΗΣ 2105123769 2105154780 Shell ΣΠΥΡΟΥ ΠΑΤΣΗ ΣΠΥΡΟΥ ΠΑΤΣΗ 36 & ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ 104 47 ΑΤΤΙΚΗΣ 2103470943

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΦΘΑΝΟΥΝ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΦΘΑΝΟΥΝ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΦΘΑΝΟΥΝ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ. 1] Αντικείμενο της Προωθητικής Ενέργειας. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "ΕΛΑΣΤΙΚΑ MICHELIN

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΑΣ.Η MICHELIN ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ 9 Μαρτίου 2015 11 Απριλίου 2015

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΑΣ.Η MICHELIN ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ 9 Μαρτίου 2015 11 Απριλίου 2015 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΑΣ.Η MICHELIN ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ 9 Μαρτίου 2015 11 Απριλίου 2015 1] Αντικείµενο της Προωθητικής Ενέργειας. Η ανώνυµη εταιρεία µε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ Τ.Ζ. > 1.500 / m2 Νομαρχία Περιοχή Κατώτατη Ανώτατη Αθηνών Αγία Βαρβάρα 750 1.100 Αθηνών Αγία Παρασκευή 1.400 2.050 Αθηνών Άγιος Δημήτριος 1.000 1.500 Αθηνών Άγιοι Ανάργυροι 1.000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΑΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥΜΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ ΙΩΝΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΑΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥΜΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ ΙΩΝΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΤΩΝ τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΑΟ ΚΩΔ. YΠΟΚ/ΜΑΤ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΜΟΔΙΑ ΠΕΡ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΑΟ 501 502 503 504 505 506 511 512 513 515 518 519 525 530 531 533 535 536 543

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Στο ενημερωτικό σημείωμα που αποστέλλεται στον οφειλέτη του Ο.Α.Ε.Ε. του δίνεται η δυνατότητα μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κατάταξη όλων των ΔΟΥ (εν λειτουργία 31/12/2012) βάσει των εσόδων του έτους 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κατάταξη όλων των ΔΟΥ (εν λειτουργία 31/12/2012) βάσει των εσόδων του έτους 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κατάταξη όλων των (εν λειτουργία ) βάσει των εσόδων του έτους 2011 ΥΠΟΜΝΗΜΑ: ΜΕ ΠΡΑΣΙΝΟ ΧΡΩΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ 120 ΣΕ ΕΣΟΔΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΕ ΚΙΤΡΙΝΟ ΧΡΩΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΕ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΥ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΙΝΙΟ 20 (κενό) 20 ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 1 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ 1 ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ 1 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ 2 ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ 3 ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ 2

ΑΓΡΙΝΙΟ 20 (κενό) 20 ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 1 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ 1 ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ 1 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ 2 ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ 3 ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ 2 Ετικέτες γραμμής Πλήθος από idikotita ΑΓΡΙΝΙΟ 20 (κενό) 20 ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ 3 ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ 2 ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ 3 ΑΙΓΙΝΑ 1 ΑΙΓΙΝΑ 1 ΑΙΓΙΟ 10 ΑΙΓΙΟ 10 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (που αφορούν στον Πίνακα Αποδεκτών Α ) ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γραφείο Διοικητή Γραφεία Υποδιοικητών Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Διοικητικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΛΗ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΛΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 1ο χλμ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΝΤΙΡΙΟΥ 30100 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΕΘΝ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 6 30100 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 166 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 30200

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 190.518 277.192-86.674-31,3% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α'-Β'-Γ'-ΙΕ'-ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ)

ΠΟΡΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 190.518 277.192-86.674-31,3% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α'-Β'-Γ'-ΙΕ'-ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡ. ΗΜ. ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΓΠΣ - 30 / ' Αναφορά D16-epit-stoxon-2013a Εκτύπωση: 20/08/2013 A/A TAXIS

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ:

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ: 1. Αγρινίου τηλ.: 26410-53595 2. Αθηνών τηλ.: 210-5130758 3. Αλεξανδρούπολης τηλ.: 25510-26448 4. Αλίμου τηλ.: 210-9963561 5. Αμυνταίου τηλ.: 23860-23224

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ GOODY'S ΔIEYΘYNΣH ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΤΤΙΚΗ ΑΒΑΝΑ Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 230 ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΤΤΙΚΗ ΑΙΓΑΛΕΩ IEPΑ OΔOΣ 284 ΑΙΓΑΛΕΩ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ GOODY'S ΔIEYΘYNΣH ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΤΤΙΚΗ ΑΒΑΝΑ Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 230 ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΤΤΙΚΗ ΑΙΓΑΛΕΩ IEPΑ OΔOΣ 284 ΑΙΓΑΛΕΩ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ GOODY S ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ GOODY'S ΔIEYΘYNΣH ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΒΑΝΑ Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 230 ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΓΙΟΣ ΣTEΦΑNOΣ ΛEΩΦ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ & ΠΑΡΑΔΡΟΜΟΣ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ ΑΓ. ΣTEΦΑNOΣ ΑTTIKHΣ ΑΙΓΑΛΕΩ

Διαβάστε περισσότερα

Α/ Α ΑΔΑ: ΒΟΝΧ4691ΩΓ-ΨΨ0 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

Α/ Α ΑΔΑ: ΒΟΝΧ4691ΩΓ-ΨΨ0 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 6 Τ ΣΥΝΤΞΕΩΝ ΙΚ ΕΤΜ / ΣΦΛΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 1. Τοπικό Υποκ/μα γ. ναργύρων Μπίμπιζα 18 131 22 - Ίλιον Τοπ. Υποκ/μα γ. ναργύρων Τοπ. Υποκ/μα Άνω Λιοσίων- Καματερού Τοπ. Υποκ/μα χαρνών Τοπ. Υποκ/μα Ιλίου Τοπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜ ΟΚ ΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ε.Φ.Κ.Α.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΑΟ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΕΤΕΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΦΕΤΕΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ Α/Α ΕΦΕΤΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ FAX ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ e-mail 1. Αθηνών (έδρα) 210-6404143 210-6404146 210-6404544 210-6404644 K. Λουκάρεως 14 Τ.Κ. 115 22 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 110ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 13/10/2014 13:00 50 2 88ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 24/10/2014 9:00 22 3 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Α ΑΘΗΝΑΣ 13/11/2014 9:00 37 4 ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 59o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 6/10/2017 09:00 50 2 12ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2017 09:00 45 3 12ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2017 10:00 45 4 56ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 16/10/2017

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ WIND HELLAS 01/08/2010. Ομάδα Αριθμών. Κωδικός Προορισμού

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ WIND HELLAS 01/08/2010. Ομάδα Αριθμών. Κωδικός Προορισμού ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ WIND HELLAS 01/08/2010 Γεωγραφική Αθήνα 21 1120 10.000 Αθήνα 21 1180 10.000 Αθήνα 21 1181 10.000 Αθήνα 21 1182 10.000 Αθήνα 21 1183 10.000 Αθήνα 21 1184 10.000 Αθήνα 21 1185 10.000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα και προάστια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Α ΑΘΗΝΑΣ 16/10/2013 10:00 50 2 51ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 8/11/2013 09:00 50 3 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 13/11/2013 09:00 50 4 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 13/11/2013

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο - ΑΙΓΙΝΑ 1. ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ 1 Σύνολο - ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2

Σύνολο - ΑΙΓΙΝΑ 1. ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ 1 Σύνολο - ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2 ΠΟΛΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 1 ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ 2 ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ 3 Σύνολο - ΑΓΡΙΝΙΟ 20 Σύνολο - ΑΓΡΙΝΙΟ 20 ΑΙΓΙΝΑ ΑΙΓΙΝΑ Σύνολο - ΑΙΓΙΝΑ 1 Σύνολο - ΑΙΓΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστικά Κέντρα β φάσης Διαγωνισμού Φυσικών Δημοτικού 2014 10 Μαΐου 2014, 10:00-11:30 (χρόνος προσέλευσης μισή ώρα πριν την έναρξη)

Εξεταστικά Κέντρα β φάσης Διαγωνισμού Φυσικών Δημοτικού 2014 10 Μαΐου 2014, 10:00-11:30 (χρόνος προσέλευσης μισή ώρα πριν την έναρξη) ΠΟΛΗ / ΠΕΡΙΟΧΗ Εξεταστικά Κέντρα β φάσης Διαγωνισμού Φυσικών Δημοτικού 2014 10 Μαΐου 2014, 10:00-11:30 (χρόνος προσέλευσης μισή ώρα πριν την έναρξη) Εξεταστικό Κέντρο Διευθύνσεις Εκπαίδευσης site / στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ SMART ΠΟΝΤΟΙ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ SMART ΠΟΝΤΟΙ ΑΙΤΩΛΟΚΑΡΝΑΝΙΑ ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΘΕΟΔ. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Ε.Ο. ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ 30003 2641051257 ΑΙΤΩΛΟΚΑΡΝΑΝΙΑ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΧΑΡΙΛ ΤΡΙΚΟΥΠΗ & ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 30100 2641039912 ΑΙΤΩΛΟΚΑΡΝΑΝΙΑ ΜΥΡΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων ,96 ΕΥΔ ΕΠ ΔΜ ,00 ΕΥΔ ΕΠ ΔΜ ,72

Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων ,96 ΕΥΔ ΕΠ ΔΜ ,00 ΕΥΔ ΕΠ ΔΜ ,72 1Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07_08_09.69.01.01 Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων 3 529.279,96 2H ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10_11_12.85.02.01 ΕΥΔ ΕΠ ΔΜ 6 1.070.000,00 3 8.000,00 ΕΥΔ ΕΠ ΔΜ 15 1.155.806,72 3H ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10_11_12.86.02_03.01

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Ψ9Θ-ΚΗ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 45Ψ9Θ-ΚΗ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες : Τηλέφωνα :

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JEREMIE-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JEREMIE-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JEREMIE-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ 101 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Σταδίου 40 102 52 ΑΘΗΝΑΙ 103 ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Ελευθερίου Βενιζέλου 14 106 71 ΑΘΗΝΑΙ 104 ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15.07.2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 1030 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας: 101 87 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕΔΔΥ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕΔΔΥ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕΔΔΥ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. + ΚΕΔΔΥ ΠΕ21-ΠΕ26 ΠΕ23 ΠΕ24 ΠΕ25 ΠΕ28 ΠΕ29 ΠΕ30 ΠΕ31ΕΠ. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8.6.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ.Πρωτ.:Π3α/Φ.ΜΗΤΡΩΟ/Γ.Π.οικ.58625 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ Προς:

Διαβάστε περισσότερα

2. Οι δικαιούχοι που βρίσκονται σε αναστολή χορήγησης του επιδόματός τους δεν θα απογραφούν στην παρούσα φάση.

2. Οι δικαιούχοι που βρίσκονται σε αναστολή χορήγησης του επιδόματός τους δεν θα απογραφούν στην παρούσα φάση. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20.1.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ.Πρωτ.:Π3α/Φ.ΜΗΤΡΩΟ/Γ.Π.οικ.7274 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 51ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 11/10/2017 13:00 40 2 21ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 12/10/2017 09:00 42 3 107ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 13/10/2017 09:00 50 4 67ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 1ο χλμ ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΙΟΥ 30100 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 166 30200 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟ ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 30300 ΣΤΕΡΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

IEK ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ Ε-MAIL ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΖΩΝΗ

IEK ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ Ε-MAIL ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΖΩΝΗ IEK ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ Ε-MAIL ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΖΩΝΗ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 35 & ΕΡΕΧΘ ΑΘΗΝΑ 13561 2102691699 2102691732 2102691950 mail@iek-ag-anarg.att.sch.gr, grammateia@i

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2017 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2017 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 4o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/1/2017 09:00 49 2 ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ "ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΦΡΑΓΚΗ" Α ΑΘΗΝΑΣ 10/1/2017 10:00 26 3 ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ "ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΦΡΑΓΚΗ" Α ΑΘΗΝΑΣ 10/1/2017 11:00 27 4 52o ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 28 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ - Θ Ρ Α Κ Η Σ (ΠΡΩΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ) ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ - Τ.Κ. 541 23 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ FAX 2310-271783 FAX 2310-279440

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο του Προγράμματος θα ενισχυθεί η δημιουργία 100 Λεσχών Ανάγνωσης σε ισάριθμα Δημοτικά σχολεία με Ε.Α.Ε.Π..

Στο πλαίσιο του Προγράμματος θα ενισχυθεί η δημιουργία 100 Λεσχών Ανάγνωσης σε ισάριθμα Δημοτικά σχολεία με Ε.Α.Ε.Π.. Στο πλαίσιο του Προγράμματος θα ενισχυθεί η δημιουργία 100 Λεσχών Ανάγνωσης σε ισάριθμα Δημοτικά σχολεία με Ε.Α.Ε.Π.. Εκεί οι μαθητές θα συναντιούνται σε εβδομαδιαία ή 15νθήμερη βάση και θα συζητούν για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ54691ΩΓ-ΩΣΛ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 Γ 99/ 20. Αρ. 31. Π Ρ Ο Σ: Τους Αποδέκτες του Επικαιροποιημένου πίνακα Α

ΑΔΑ: ΒΙΗ54691ΩΓ-ΩΣΛ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 Γ 99/ 20. Αρ. 31. Π Ρ Ο Σ: Τους Αποδέκτες του Επικαιροποιημένου πίνακα Α Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας: 104

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018 Προς: (Όπως Πίνακας Αποδεκτών) Κοιν.: (1) Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Χρήστο Φώλια Μεσογείων 119 115 26, Αθήνα (2) Υφυπουργό Ανάπτυξης, κ. Γεώργιο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Με το ποσό των περίπου 9 εκατ. ευρώ θα χρηµατοδοτηθούν 150 Δήµοι της χώρας, για την εκπόνηση Σχεδίων Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ). Τη σχετική απόφαση έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους

Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους ΠΕ.ΔΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ) τηλ: 2108202805 802 829 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΒΥΡΩΝΑΣ, ΓΑΛΑΤΣΙ, ΔΑΦΝΗ, ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΩΧΜ4465ΦΘΕ-8ΙΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 Νοεμβρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:33658 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους

Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους ΠΕ.ΔΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ) τηλ: 21082805-802-829 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΒΥΡΩΝΑΣ, ΓΑΛΑΤΣΙ, ΔΑΦΝΗ, ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Υφυπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Υφυπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17 Δεκεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚ. ΥΠ. Αριθμ.Πρωτ.: 44262 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ορισμός των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για την Πιλοτική Εφαρμογή των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών

ΘΕΜΑ: Ορισμός των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για την Πιλοτική Εφαρμογή των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικοί σύμβουλοι για 1 εκατ. νοικοκυριά και 500 επιχειρήσεις 120 νέα ΚΕΠ μόνο για υπερχρεωμένα νοικοκυριά και επιχειρήσεις - Που και πότε ανοίγουν

Ειδικοί σύμβουλοι για 1 εκατ. νοικοκυριά και 500 επιχειρήσεις 120 νέα ΚΕΠ μόνο για υπερχρεωμένα νοικοκυριά και επιχειρήσεις - Που και πότε ανοίγουν Ειδικοί σύμβουλοι για 1 εκατ. νοικοκυριά και 500 επιχειρήσεις 120 νέα ΚΕΠ μόνο για υπερχρεωμέν ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Ειδικοί σύμβουλοι για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 (Α/Κ µε πρόβλεψη για εγκατεστηµένο VDSL εξοπλισµό σε Α/Κ Μάιος 2012)

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 (Α/Κ µε πρόβλεψη για εγκατεστηµένο VDSL εξοπλισµό σε Α/Κ Μάιος 2012) ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Λίστα Α/Κ στα οποία προβλέπεται να εγκατασταθεί VDSL εξοπλισµός σε Α/Κ (Μάιος 2012) ΠΙΝΑΚΑΣ 3 (Α/Κ µε πρόβλεψη για εγκατεστηµένο VDSL εξοπλισµό σε Α/Κ Μάιος 2012) ΤΗΛΕΠ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠ. ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3702402 210-3702330

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3702402 210-3702330 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι αριθμοί ΦΑΞ είναι πιθανό να είναι και αριθμοί ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΟΣ ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

05/02/2007. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δραγατσανίου 8 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3748880-81 210-3748790

05/02/2007. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δραγατσανίου 8 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3748880-81 210-3748790 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) Ιστοσελίδα Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας (ΥΠ.Α.Κ.Π.) : www.ypakp.gr E-Mails

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Επιλεγμένων Σχολείων για Συμμετοχή στην Έρευνα PISA 2015

Κατάλογος Επιλεγμένων Σχολείων για Συμμετοχή στην Έρευνα PISA 2015 Κατάλογος Επιλεγμένων Σχολείων για Συμμετοχή στην Έρευνα PISA 2015 ΑΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ 1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 2 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 60ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 14/1/2014 9:00 35 2 ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΦΡΑΓΚΗ Α ΑΘΗΝΑΣ 14/1/2014 10:00 22 3 ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΦΡΑΓΚΗ Α ΑΘΗΝΑΣ 14/1/2014 11:00 18 4 5 ΛΕΟΝΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 7/3/2013 Αρ. Πρωτ / Γ6 Βαθμός Προτερ. ΠΡΟΣ :

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 7/3/2013 Αρ. Πρωτ / Γ6 Βαθμός Προτερ. ΠΡΟΣ : Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31-10 - 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ.: Δ24α/Φ.32/Γ.Π.οικ.50771/1173 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α.μεΑ.

Διαβάστε περισσότερα

Ταχυδρομικοί Κώδικες στους οποίους παρέχεται η Υπηρεσία «Διανομή Φαρμάκων κατ οίκον από τα Φαρμακεία ΕΟΠΥΥ» Αττική

Ταχυδρομικοί Κώδικες στους οποίους παρέχεται η Υπηρεσία «Διανομή Φαρμάκων κατ οίκον από τα Φαρμακεία ΕΟΠΥΥ» Αττική Ταχυδρομικοί Κώδικες στους οποίους παρέχεται η Υπηρεσία «Διανομή Φαρμάκων κατ οίκον από τα Φαρμακεία ΕΟΠΥΥ» Αττική ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ 10431 ΑΘΗΝΑ 11141 ΑΘΗΝΑ 11635 ΑΘΗΝΑ 10432

Διαβάστε περισσότερα

2017, για την καταβολή μισθωμάτων των σχολικών μονάδων τους, καθώς και των

2017, για την καταβολή μισθωμάτων των σχολικών μονάδων τους, καθώς και των ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Σεπτεμβρίου 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 30152 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Γ9ΟΞ7Μ-ΤΘΡ. Αθήνα, 07 Αυγούστου 2012 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ Αρ. Πρωτ.: 34931

ΑΔΑ: Β4Γ9ΟΞ7Μ-ΤΘΡ. Αθήνα, 07 Αυγούστου 2012 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ Αρ. Πρωτ.: 34931 Αθήνα, 07 Αυγούστου 2012 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ Αρ. Πρωτ.: 34931 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Φαρμάκου Τμήμα: Φαρμακευτικής Πολιτικής Τηλ.:210-6871718 Fax: 210-6871792 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1) Κοινωνικά θέματα (Αποδοχές, Απολύσεις, Συμβάσεις, Καταστάσεις Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Α/Α ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (OTA A' ΒΑΘΜΟΥ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ 1 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 149179 2 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 149167

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσιών που μεταφέρθηκαν σε αυτούς, σύμφωνα με το ν. 3852/2010 και αφορούν στη

υπηρεσιών που μεταφέρθηκαν σε αυτούς, σύμφωνα με το ν. 3852/2010 και αφορούν στη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 5 Σεπτεμβρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 27473 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ.: Η υπ αριθμ. πρωτ. Π3α/Φ.32/Γ.Π.οικ.141770/22-12-2011 εγκύκλιος της Δ/νσης Προστασίας ΑμεΑ.

Σχετ.: Η υπ αριθμ. πρωτ. Π3α/Φ.32/Γ.Π.οικ.141770/22-12-2011 εγκύκλιος της Δ/νσης Προστασίας ΑμεΑ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Τηλ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014 ΘΡΑΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΞΑΝΘΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση: Οι ημερομηνίες ενδέχεται να αλλάξουν και να προστεθούν νέες. 17, Πέμπτη Αθήνα, Θεσσαλονίκη

Σημείωση: Οι ημερομηνίες ενδέχεται να αλλάξουν και να προστεθούν νέες. 17, Πέμπτη Αθήνα, Θεσσαλονίκη Σημείωση: Οι ημερομηνίες ενδέχεται να αλλάξουν και να προστεθούν νέες. 3, Πέμπτη Θεσσαλονίκη 4, Παρασκευή Αθήνα 10, Πέμπτη Θεσσαλονίκη 11, Παρασκευή Αθήνα 17, Πέμπτη Αθήνα, Θεσσαλονίκη Ιανουάριος 18, Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Σχετ.: Γ.Π.3094/60, Γ.Π. 4579/100 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α.μεΑ. ΤΜΗΜΑ Α

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Σχετ.: Γ.Π.3094/60, Γ.Π. 4579/100 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α.μεΑ. ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 21-02 - 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ.: Δ24α/Φ.32/Γ.Π.3095/61 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Σχετ.: Γ.Π.3094/60,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ , ΦΑΞ:

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ , ΦΑΞ: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 8 105 59 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210 32.32.605, ΦΑΞ: 210 3239658 e-mail: ssete@otenet.gr www.ssete.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ PORT PAYE KEMΠ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22623 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 54 20 Ιουνίου 203 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8405 /Δ4 Σχολικές μονάδες και Διευθύνσεις Εκπαίδευσης στις οποίες θα μεταφερθούν οι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 13-02 - 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ.: Δ24α/Φ.32/Γ.Π.οικ.6425/139 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α.μεΑ. ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ναι _ 42 ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΝΤΙΡΙΟΥ - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΙΤΩΛΙΚΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 2632023993

Ναι _ 42 ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΝΤΙΡΙΟΥ - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΙΤΩΛΙΚΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 2632023993 Εξαργύρωση Κουπονιού Καυσίμων Εξαργύρωση Κουπονιού Πλυσίματος Διεύθυνση Πόλη Νομός Τηλέφωνο Ε.Ο. ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 2641051257 ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 102 ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 2641039025 ΛΕΠΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. 1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3β, περίπτωση 17 και του άρθρου 259 του ν.

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. 1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3β, περίπτωση 17 και του άρθρου 259 του ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29 Ιουνίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:21528 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 32 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ) (ΠΡΩΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ) ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ - Τ.Κ. 541 23 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βαθµός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Σεπτεµβρίου 2015

Βαθµός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Σεπτεµβρίου 2015 Βαθµός Ασφαλείας Αθήνα, 1 Σεπτεµβρίου 2015 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. /νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας: 104 37 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. 1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3β, περίπτωση 17 και του άρθρου 259 του ν.

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. 1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3β, περίπτωση 17 και του άρθρου 259 του ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 27 Απριλίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:14587 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική Α.Ε.Γ.Α Λεωφόρος Αμαλίας 26α, 105 57, Αθήνα Τηλ: +30 210 32 27 932-6, FAX: +30 210 32 25 540 Α.Φ.Μ: 094019480, Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ Email: life@orizonins.gr ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστικό έτος: 2011 Οργανική Μονάδα Έδρα Τοπική Αρμοδιότητα ΔΙΓΕΑΠ Εκμεταλλεύσεις Δαπάνη (1) (2) = (1) X 140 Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας κat

Λογιστικό έτος: 2011 Οργανική Μονάδα Έδρα Τοπική Αρμοδιότητα ΔΙΓΕΑΠ Εκμεταλλεύσεις Δαπάνη (1) (2) = (1) X 140 Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας κat Λογιστικό έτος: 2011 Οργανική Μονάδα Έδρα Τοπική Αρμοδιότητα ΔΙΓΕΑΠ Εκμεταλλεύσεις Δαπάνη Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας κat Θράκης Κομοτηνή 467 65.380,00 ΔΑΟΚ Δράμας Δράμα ΠΕ Δράμας 100 14.000,00 ΔΑΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ: ΘΕΜΑ: Μίσθωση Μεταφορικών Μέσων για το έτος 2018.

Π Ρ Ο Σ: ΘΕΜΑ: Μίσθωση Μεταφορικών Μέσων για το έτος 2018. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr Τηλ. Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2016 9:00 50 2 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2016 11:00 50 3 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2016 12:00 50 4 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 42ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2012 9:00 44 2 42ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2012 11:00 42 3 42ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2012 12:00 50 4 51ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 18/10/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΙΚΑ ΕΤΑΜ για συνταξιοδοτικά αιτήματα που υποβλήθηκαν μέχρι 31/12/2011

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΙΚΑ ΕΤΑΜ για συνταξιοδοτικά αιτήματα που υποβλήθηκαν μέχρι 31/12/2011 Τ ΣΥΝΤΞΕΩΝ ΙΚ ΕΤΜ Δ: Β4Λ34691ΩΓ-0Ρ4 / ΣΦΛΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 1. Τοπικό Υποκ/μα γ. ναργύρων Μπίμπιζα 18 131 22 - Ίλιον Τοπ. Υποκ/μα γ. ναργύρων Τοπ. Υποκ/μα Άνω Λιοσίων Τοπ. Υποκ/μα Ιλίου Τοπ. Υποκ/μα Καματερού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Πίνακας α : Ανακεφαλαίωση εσόδων τακτικού Προϋπολογισμού 2016. Πίνακας β : Συγκριτικός πίνακας (% μεταβολές). Πίνακας γ : Έσοδα ανά Δ.Ο.Υ. Οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης

Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης Βαθμός Ασφαλείας... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Γ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2017 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2017 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 15ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/1/2017 16:00 50 2 15ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/1/2017 17:00 50 3 57ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 17/1/2017 10:00 50 4 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΥΜΗΤΤΟΥ Α ΑΘΗΝΑΣ 18/1/2017 10:00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 10180 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: 210-3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 10180 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: 210-3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 10180 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: 210-3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr Δελτίο Τύπου Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013 Ολοκληρώθηκε η Β φάση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1) Κοινωνικά θέματα (Αποδοχές, Απολύσεις, Συμβάσεις, Καταστάσεις Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 8/1/2013 09:00 30 2 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 8/1/2013 10:00 31 3 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 11/1/2013 09:00 38 4 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσιών που μεταφέρθηκαν σε αυτούς, σύμφωνα με το ν. 3852/2010 και αφορούν στη

υπηρεσιών που μεταφέρθηκαν σε αυτούς, σύμφωνα με το ν. 3852/2010 και αφορούν στη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 16 Δεκεμβρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 40828 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. & ΚΕ.Δ.Δ.Υ. (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2012)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. & ΚΕ.Δ.Δ.Υ. (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2012) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Προσθήκη κενής Οργανικής θέσης στο ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α Βαθμίδας Αιγάλεω Περιφερειακής Δ/νσης Π.Ε. & Δ.Ε. Αττικής Μαρούσι 8/3/2012 Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΥΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση :Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΕΖΧ9-42Ι Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΕΖΧ9-42Ι Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. &.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π.Ε. &.Ε. ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. /νση: Α.Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΝΟΜΟΣ/ΔΗΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΝΟΜΟΣ/ΔΗΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΙΣΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 22ας ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΝΟΜΟΣ/ΔΗΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α' ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ 2 & ΣΥΓΓΡΟΥ 196,ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΙΣΟΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2015

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2015 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Αποστολές έως 5 κιλά (40cm x 25cm x 25cm) 5 Αποστολές από 5 έως 10 κιλά 7 Αποστολές από 10 έως 15 κιλά 10 Αποστολές από 15 έως 20

Διαβάστε περισσότερα