ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Δρ. Χαρ. Ντρίνια Επίκ. Καθηγήτρια

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Δρ. Χαρ. Ντρίνια Επίκ. Καθηγήτρια"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Δρ. Χαρ. Ντρίνια Επίκ. Καθηγήτρια ΑΘΗΝΑ

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΕΙΣ ΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ Η έννοια της φάσεως χρησιμοποιείται από πολύ παλιά, όταν γεωλόγοι και μηχανικοί διαπίστωσαν ότι συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τα οποία βρίσκονταν σε συγκεκριμένα πετρώματα αποτελούσαν χρήσιμο εργαλείο στον συσχετισμό και την πρόβλεψη εμφανίσεων λιγνιτών, πετρελαίου και άλλων ορυκτών πρώτων υλών. Μια φάση λοιπόν είναι ένα περιορισμένο ως προς την επιφάνεια τμήμα μιας προσδιορισμένης στρωματογραφικής ενότητας, το οποίο έχει χαρακτήρα σημαντικά διαφορετικό από εκείνο των άλλων τμημάτων της ενότητας. Δηλαδή φάση ονομάζεται ένα «σώμα» πετρώματος με ορισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Όταν πρόκειται για ιζηματογενές πέτρωμα τότε αυτή ορίζεται με βάση τον χρωματισμό, την σύσταση, την, την υφή, τα απολιθώματα και τις ιζηματογενείς δομές. Η βιοφάση είναι η φάση εκείνη όπου ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο βιολογικό περιεχόμενο. Εάν τα απολιθώματα απουσιάζουν ή είναι μικρής σημασίας και έμφαση δίνεται στα φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά του πετρώματος, τότε χρησιμοποιείται ο όρος λιθοφάση. Με την αυξανόμενη χρήση έμμεσων μεθόδων στην περιβαλλοντική ανάλυση, κυρίως του υπεδάφους, έχουν προταθεί και άλλα είδη φάσεων, τα οποία όμως δεν ορίζονται με βάση τα κλασσικά χαρακτηριστικά του πετρώματος (π.χ. σεισμοφάση, φάση διαγραφιών κλπ). Εκτός από τις γενικές χρήσεις του όρου «φάση» αυτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί: 1. για να αποδώσει τον τύπο του πετρώματος («φάση ψαμμίτη»). 2. για να αποδώσει τους μηχανισμούς και τις διεργασίες με τις οποίες πιστεύεται ότι ένα πέτρωμα σχηματίστηκε («φάση τουρβιδιτών»). 3. για να αποδώσει το περιβάλλον μέσα στο οποίο ένα πέτρωμα σχηματίστηκε («ποτάμια φάση»). 4. για να αποδώσει το τεκτονικό καθεστώς μιας περιοχής («τεκτονοφάση»). Η επιλογή των χαρακτηριστικών που καθορίζουν μια φάση και η σημασία που προσδίδεται σε κάθε ένα από αυτά, αποτελεί προσωπικό-υποκειμενικό κριτήριο και έχει άμεση σχέση με το υλικό το οποίο έχει δειγματοληφθεί, το είδος της εμφανίσεως, τον διαθέσιμο χρόνο του ερευνητή και τον σκοπό της έρευνάς του. Παρόλα αυτά, μια φάση μπορεί να οριστεί αντικειμενικά, βασισμένη σε παρατηρούμενα και ίσως στατιστικώς υπολογίσιμα χαρακτηριστικά ενός πετρώματος. Ένας ιδανικός ορισμός της ιζηματογενούς φάσεως αφορά ένα ευκρινές πέτρωμα το οποίο σχηματίζεται κάτω από ορισμένες συνθήκες ιζηματογενέσεως, αντικατοπτρίζοντας έτσι μια συγκεκριμένη διεργασία ή ένα συγκεκριμένο περιβάλλον. Οι φάσεις μπορούν να υποδιαιρεθούν σε υποφάσεις ή να ομαδοποιηθούν σε συγκεντρώσεις φάσεων. Ανάλυση φάσεων είναι η ερμηνεία των στρωμάτων σε σχέση με τα αποθετικά περιβάλλοντα (ή αποθετικά συστήματα), και βασίζεται κυρίως σε ένα ευρύ φάσμα παρατηρήσεων. ΜΟΝΤΕΛΑ ΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΗ ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΕΣΗ 2

3 Τα μοντέλα φάσεων είναι σχηματικές, τρισδιάστατες αναπαραστάσεις συγκεκριμένων αποθετικών περιβαλλόντων οι οποίες χρησιμοποιούνται σαν πρότυπα για ερμηνεία και πρόβλεψη. Αυτά είναι στατικά με την έννοια ότι εστιάζουν πολύ στις αυτογενείς διεργασίες και αποθέσεις ακολουθώντας τον νόμο του Walther. Σύγχρονες διεργασίες πρέπει να αποτελούν τη βάση για την ερμηνεία παλαιών προϊόντων. Μη συνεκτικοποιημένα ιζήματα (Τεταρτογενές) αποτελούν τη γέφυρα μεταξύ των σημερινών διεργασιών και των παλαιών ιζηματογενών πετρωμάτων. Τα τεταρτογενή ιζήματα είναι συνήθως εύκολα στην ερμηνεία τους όσον αφορά τα αποθετικά περιβάλλοντα και έχουν μεγάλη δυνατότητα στη μελέτη των σχέσεων των φάσεων και των αλλογενών μηχανισμών. Ο συνδυασμός μελέτης των σύγχρονων αποθετικών ιζηματογενών περιβαλλόντων και των παλαιών στρωματογραφικών ενοτήτων οδήγησε στην άποψη ότι υπάρχουν ορισμένες ενότητες περιβαλλόντων και περιβαλλοντικών παραγόντων (ενδογενείς και εξωγενείς ως προς την λεκάνη απόθεσης) που επαναλαμβάνονται κατά τη διάρκεια της γεωλογικής ιστορίας. Αυτοί οι επαναλαμβανόμενοι μηχανισμοί προκαλούν τη δημιουργία μεγάλης κλίμακας ενοτήτων φάσεων οι οποίες φαίνονται πολλές φορές στο στρωματογραφικό αρχείο. Κάθε ομάδα στρωματογραφικών ενοτήτων είναι βέβαια μοναδική αλλά οι ομοιότητες μεταξύ ορισμένων ομάδων μπορεί να είναι σημαντικά ευκρινείς για να δώσουν νόημα στην γενικευμένη άποψη των μοντέλων φάσεων. Το να αναγνωρίσουμε ότι μια συγκεκριμένη στρωματογραφική ενότητα ανήκει σε μια ομάδα ενοτήτων εξιδανικευμένη σε ένα από τα μοντέλα φάσεων απλοποιεί σημαντικά το πρόβλημα της περιβαλλοντικής ερμηνείας διότι το μοντέλο έχει προφητική αξία. Σωστή περιβαλλοντική ερμηνείας μιας ή δυο στρωματογραφικών ενοτήτων, υπονοεί την ερμηνεία πολλών άλλων ενοτήτων και προβλέπει τη δυνατή εξάπλωση και γεωμετρία αυτών. Μια σημαντική όψη της κατανομής των φάσεων που πρέπει να ερμηνευτεί με ένα οποιοδήποτε καλό μοντέλο φάσεων είναι η κάθετη ακολουθία φάσεων. Σε πολλές στρωματογραφικές ενότητες μερικές φάσεις επαναλαμβάνονται αρκετές φορές σε μια κάθετη ακολουθία, υπονοώντας την ύπαρξη ιζηματογενών κύκλων. Η κυκλική ιζηματογένεση αναφέρεται στην επανάληψη χαρακτηριστικών μέσα σε μια ακολουθία ιζηματογενών πετρωμάτων, τα οποία είναι οργανωμένα με μια ιδιαίτερη σειρά. Οι κύκλοι μπορεί να περιέχουν δύο ή περισσότερες επαναλαμβανόμενες ενότητες και η διευθέτηση των ενοτήτων μπορεί να είναι συμμετρική ή ασύμμετρη. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ Συγκεντρώσεις φάσεων είναι ομάδες φάσεων οι οποίες συνυπάρχουν και συσχετίζονται μεταξύ τους είτε γενετικά είτε όσον αφορά στο περιβάλλον. Οι συγκεντρώσεις φάσεων βοηθούν στην ερμηνεία περιβαλλόντων περισσότερο από την μεμονωμένη εξέταση κάθε φάσης. Μια ακολουθία φάσεων είναι μια σειρά φάσεων στην οποία η κάθε φάση περνά σταδιακά στην επόμενη. Η ακολουθία μπορεί να οριοθετείται στην κορυφή και στη βάση της από μια απότομη ή διαβρωσιγενή επιφάνεια ή από ένα hiatus το οποίο αντιπροσωπεύεται από την απόθεση hardground. Μια ακολουθία μπορεί να υπάρχει μόνο μια φορά ή και να επαναλαμβάνεται (κυκλική). Στα κλαστικά περιβάλλοντα, δύο κύριοι τύποι ακολουθιών υπάρχουν (α) αυτή στην οποία το μέγεθος των κόκκων αυξάνει (θετική ακολουθία) πάνω από μια απότομη ή διαβρωσιγενή βάση και (β) αυτή όπου το μέγεθος των κόκκων 3

4 ελαττώνεται προς τα πάνω (αρνητική ακολουθία) έως ότου συναντήσει μια απότομη ή διαβρωσιγενή επιφάνεια. Το μέγεθος των κόκκων αποτελεί ένα πολύ απλό μέτρο για τη δύναμη της ροής την ώρα της απόθεσης και συνεπώς μια θετική ακολουθία δείχνει συνήθως μια αύξηση της δύναμης της ροής. Οι ακολουθίες οφείλονται: 1. σε ιζηματολογικούς παράγοντες όπως είναι οι τοπικές αλλαγές στο περιβάλλον (π.χ. πλευρική μετατόπιση ποταμών). 2. σε εξωτερικούς παράγοντες όπως είναι οι παλινδρομήσεις της στάθμης της θάλασσας, αλλαγές κλίματος ή τεκτονικές κινήσεις, οι οποίοι επηρεάζουν την τροφοδοσία ιζήματος. Θετικές και αρνητικές ακολουθίες μπορεί να συμβαίνουν σε διάφορες κλίμακες ακόμα και στην κλίμακα ενός μοναδικού στρώματος, όπως πχ. τα διαβαθμισμένα τουρβιδιτικά στρώματα. Συχνά ορισμένα τμήματα μιας ακολουθίας λείπουν. Αυτό μπορεί να οφείλεται είτε σε μη-απόθεση υλικού ή σε διάβρωση αιολική, παγετώδη, ή από ποτάμια ή από κύματα. Π.χ. οι ασβεστόλιθοι και οι εβαπορίτες διαλυτοποιούνται σχετικά εύκολα. Η απόθεση είναι συχνά ασυνεχής, διακόπτοντας το αρχείο πετρωμάτων, και η διάβρωση μπορεί να έχει αφαιρέσει μέρος από αυτό που ήταν εκεί ήδη. Το hiatus, το χάσμα που αντιπροσωπεύεται εγκαίρως από το σπάσιμο, είναι επομένως σχεδόν πάντα μεγαλύτερο από το διάστημα της μη-απόθεσης. Η παρακάτω ακολουθία πετρωμάτων τεκμηριώνει την πτώση και την επακόλουθη άνοδο της θάλασσας. Ξεκινάει στη βάση της, με θαλάσσιο ασβεστόλιθο που αποτέθηκε μακριά από την χέρσο αλλά σε ρηχό περιβάλλον (ύπαρξη απολιθωμάτων). Μεταβαίνει προς τα πάνω σε παράκτια άμμο και έπειτα σε λιγνιτοφόρο έλος. Ένα επεισόδιο διάβρωσης χαρακτηρίζεται από μια ασυμφωνία, επάνω στην οποία ένας άλλος θαλάσσιος ασβεστόλιθος αποτίθεται. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΦΑΣΕΩΝ Η κατανομή των φάσεων και οι διάφορες μεταβολές στην κατανομή, εξαρτώνται από έναν αριθμό παραγόντων: 1. Ιζηματογενείς διαδικασίες 2. Τροφοδοσία ιζήματος 3. Κλίμα 4

5 4. Τεκτονική 5. Αλλαγές της στάθμης της θάλασσας 6. Βιολογική δραστηριότητα 7. Χημισμός υδάτων 8. Ηφαιστειότητα Η σχετική σημασία αυτών των παραγόντων ποικίλει σε κάθε περιβάλλον. Οι δύο πιο κύριοι παράγοντες είναι το κλίμα και η τεκτονική. Το κλίμα είναι κρίσιμο στα ηπειρωτικά και ρηχής θάλασσας περιβάλλοντα. Δεν επηρεάζει τόσο άμεσα τις λεκάνες βαθιάς θάλασσας. Η τεκτονική είναι πιο σημαντική στα ηπειρωτικά και περιβάλλοντα βαθιάς θάλασσας. Ιζηματογενείς παράγοντες φαίνονται περισσότερο στα δελταϊκά και στα ποτάμια περιβάλλοντα. Τα ιζήματα αποτίθονται με τη βοήθεια διαφόρων διεργασιών συμπεριλαμβανομένου του ανέμου, της ροής του νερού, παλιρροιακών ρευμάτων και ρευμάτων θυέλλης, κυμάτων, ροών ιζήματος και νερού όπως τα τουρβιδιτικά ρεύματα και οι ροές κορυμάτων, επιτόπια ανάπτυξη σκελετών ζώων σε υφάλους, άμεση διαπότιση ορυκτών όπως εβαπορίτες. Οι διεργασίες απόθεσης αφήνουν το αρχείο τους στο ίζημα με τη μορφή ιζηματογενών δομών και υφών. Ορισμένες διεργασίες είναι τυπικές ενός περιβάλλοντος, ενώ άλλες εμφανίζονται σε πολλά περιβάλλοντα. Ήδη αναφέρθηκε ότι τα περιβάλλοντα ορίζονται με βάση φυσικών, χημικών και βιολογικών παραμέτρων και μπορεί να αποτελούν θέσεις διάβρωσης, μη-απόθεσης και ιζηματογένεσης. Το βάθος του νερού, ο βαθμός αναταραχής και η αλμυρότητα είναι σπουδαίες φυσικές ιδιότητες υποθαλασσίων περιβαλλόντων που επηρεάζουν κι ελέγχουν τους οργανισμούς που ζουν πάνω ή μέσα στο ίζημα ή σχηματίζουν ίζημα. Χημικοί παράγοντες όπως το Eh και το ph της επιφανείς και του νερού των πόρων επηρεάζουν τους οργανισμούς κι ελέγχουν τον ορυκτό διαποτισμό. Ο τεκτονισμός έχει μεγάλη σημασία από την στιγμή που καθορίζει το καθεστώς απόθεσης εάν δηλ. αυτό αποτελεί μια σταθερή κρατονική λεκάνη ή ένα γεωσύγκλινο. Γενικά ο τεκτονισμός ερμηνεύεται με μοντέλα τεκτονικής πλακών, έτσι μπορούμε να συμπεράνουμε εάν η απόθεση έλαβε χώρα σε ηπειρωτικό περιθώριο, ωκεάνιο πυθμένα ή σε τόξο. Οι βαθμοί υποβύθισης ή ανύψωσης, η σεισμική δραστηριότητα και η εμφάνιση των ηφαιστείων εξαρτώνται από τον τεκτονισμό και αντανακλάται στο αποτεθιμένο ίζημα. Αναφέραμε ότι το κλίμα είναι ένας κύριος παράγοντας στην εναέρια αποσάθρωση και διάβρωση κι έχει άμεση σχέση με την σύσταση των χερσαίων κλαστικών ιζημάτων. Το κλίμα είναι καθοδηγητικός παράγοντας για τον σχηματισμό ορισμένων λιθολογιών όπως π.χ. εβαπορίτες και ασβεστόλιθοι. Δυο άλλοι παράγοντες που ελέγχονται από το κλίμα και τον τεκτονισμό είναι η τροφοδοσία ιζήματος και η οργανική παραγωγικότητα. Η τροφοδοσία ιζήματος είναι σημαντική με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε χαμηλοί ρυθμοί τροφοδοσίας ευνοούν τον σχηματισμό ασβεστολίθων, εβαποριτών κλπ. Υψηλά επίπεδα οργανικής παραγωγικότητας είναι σπουδαία για τον σχηματισμό κερατολίθων, ασβεστολίθων, ανθράκων κλπ. Συνοψίζοντας, μπορούμε να πούμε ότι πολλά χαρακτηριστικά μιας φάσεως αντιπροσωπεύουν διεργασίες απόθεσης και περιβάλλον. Υπάρχει ένας πεπερασμένος αριθμός περιβαλλόντων έτσι ώστε παρόμοιες φάσεις και συγκεντρώσεις φάσεων παράγονται οπουδήποτε και οποτεδήποτε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον υπήρξε στο γεωλογικό αρχείο. Από μελέτες των σύγχρονων και παλαιών ιζηματογενών περιβαλλόντων, διεργασιών και φάσεων, γενικευμένα μοντέλα φάσεων έχουν προταθεί τα οποία δείχνουν τις πλευρικές και κάθετες σχέσεις μεταξύ των φάσεων. Δηλαδή, τα μοντέλα είναι εξειδικευμένες 5

6 απλοποιήσεις οι οποίες μας βοηθούν να κατανοήσουμε τα πολύπλοκα φυσικά φαινόμενα και τις διαδικασίες. Γενικά τα μοντέλα φάσεων βασίζονται στις συγκεντρώσεις φάσεων και στην ακολουθία φάσεων παλαιών ιζηματογενών πετρωμάτων. Χρησιμοποιούνται για την ερμηνεία της κατανομής των φάσεων καθώς επίσης και για την πρόβλεψη δηλ. που μπορεί να βρίσκονται ορισμένες φάσεις τις οποίες δεν μπορούμε να βρούμε. Με λίγα λόγια τα μοντέλα φάσεων χρησιμοποιούνται σαν ένα όργανο σύγκρισης των διαφόρων περιβαλλόντων καθώς και για βοήθημα σε μελλοντικές παρατηρήσεις. 6

7 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΕΙΣ ΔΟΜΕΣ Τα υλικά από τα οποία αποτελούνται τα ιζήματα δεν κατανέμονται τυχαία στο χώρο, αλλά παρουσιάζουν μια εσωτερική οργάνωση, έχουν δηλαδή κάποια διάταξη ή δομή (structure). Οι ιζηματογενείς δομές, ιδιαίτερα εκείνες που διαμορφώνονται κατά τη διάρκεια της ιζηματογένεσης, παρέχουν πληροφορίες: για την ερμηνεία του περιβάλλοντος απόθεσης από την άποψη των διαδικασιών, του βάθους ύδατος, της δύναμης του αέρα κ.λπ. Για τον καθορισμό του τρόπου διάταξης των στρωμάτων (ποιο στρώμα αποτέθηκε από πάνω) σε μια ακολουθία πετρωμάτων που έχει υποστεί έντονη και πολύπλοκη πτύχωση. Για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τη διεύθυνση των παλαιορευμάτων και την παλαιογεωγραφία. Ιζηματογενείς δομές υπάρχουν σε διάφορες κλίμακες, από λιγότερο από 1 mm (παρατήρηση σε λεπτή τομή) μέχρι 100άδες 1000άδες μέτρα (μεγάλες επιφανειακές εμφανίσεις). Μεγαλύτερη προσοχή παραδοσιακά επικεντρώνεται στην κλίμακα του στρώματος Μικροδομές (π.χ. ρητιδώσεις): Πρόκειται για μικρής κλίμακας δομές που δημιουργούνται από τις αναταράξεις του ύδατος. Μεσοδομές (π.χ. θίνες): Πρόκειται για μεγαλύτερης κλίμακας δομές που δημιουργούνται κυρίως από «δυναμικά γεγονότα», κυρίως πλημμύρες. Εχουν όλες παρόμοια γεωμετρία. Μακροδομές (π.χ. ράβδοι άμμου). Αντικατοπτρίζουν το συνολικό αποτέλεσμα πολλών δυναμικών γεγονότων που έλαβαν χώρα σε μια περίοδο δεκάδων ή και εκατοντάδων χρόνων 2. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΩΝ ΔΟΜΩΝ Με βάση τη διάταξη των υλικών στα ιζήματα και τους παράγοντες που οδηγούν σε μια συγκεκριμένη διάταξη οι δομές ταξινομούνται αρχικώς σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Η πρώτη, η ανόργανη, προκύπτει από τη δράση φυσικών και χημικών παραγόντων και διεργασιών που δεν επηρεάζονται από τον βιόκοσμο. Η δεύτερη, η βιογενής, οφείλεται αποκλειστικά στη δράση του βιοκόσμου. Ειδικότερα οι ανόργανες ιζηματογενείς δομές διακρίνονται σε πρωτογενείς και δευτερογενείς. Οι πρωτογενείς ιζηματογενείς δομές είναι εκείνες που διαμορφώνονται κατά τη διάρκεια (ή αμέσως μετά) της απόθεσης του ιζήματος και οφείλονται ως επί τω πλείστον στη δράση φυσικών παραγόντων, όπως το νερό και ο αέρας που κινούν, μεταφέρουν και τροποποιούν το ίζημα. Οι δευτερογενείς ιζηματογενείς δομές περιλαμβάνουν τις χημικές δομές οι οποίες ανάλογα με τη χημική διεργασία που τις προκαλούν χωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες. Μια συνοπτική ταξινόμηση των ιζηματογενών δομών είναι η ακόλουθη: Ανόργανες Ιζηματογενείς Δομές Πρωτογενείς ή Μηχανικές Εσωτερικές Δομές Στρωματοποίηση Διαβαθμισμένη Στρώση Διασταυρούμενη Στρώση Επιφανειακές Δομές Βασικές Δομές Δευτερογενείς ή Χημικές Τσιμεντοποίηση (συγκόλληση) 7

8 Κρυστάλλωση Αντικατάσταση Συσσωμάτωση Διάλυση Διάχυση Βιογενείς Ιζηματογενείς Δομές Ειδικότερα οι Ανόργανες Ιζηματογενείς Δομές, ανάλογα με το χρόνο που σχηματίζονται, διακρίνονται σε: Δομές από διάβρωση (διαβρωσιγενείς Η προαποθετικές): σχηματίζονται πριν από την απόθεση των υλικών και οφείλονται καθαρά σε διεργασίες διάβρωσης. Βασικές δομές Flute marks Scour marks Καναλοειδείς δομές Groove casts Δομές από απόθεση (συναποθετικές): σχηματίζονται κατά τη διάρκεια της απόθεσης. Συμπαγής Ελασματοειδής Διασταυρούμενη Διαβαθμισμένη Συνιζηματογενείς ρυτιδώσεις, θίνες, αντιθίνες Δομές μετά την απόθεση (μεταποθετικές): σχηματίζονται μετά την απόθεση, από παράγοντες που ενεργούν πάνω στα ιζήματα. Δομές βαρύτητας Συνιζηματογενείς πτυχώσεις Mudcracks 3. ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ Η διάταξη των υλικών σε στρώματα αποτελεί την πιο συνηθισμένη μορφή οργάνωσης στα ιζήματα. Ένα στρώμα είναι μια ιζηματολογική μονάδα που σχηματίστηκε κάτω από ομοιόμορφες και σταθερές φυσικές συνθήκες. Σύμφωνα με το άρθρο 8 του κώδικα στρωματογραφικής ονοματολογίας ένα στρώμα είναι η μικρότερη λιθο-στρωματογραφική μονάδα που αναγνωρίζεται στην ταξινόμηση των ιζημάτων. Το στρώμα οριοθετείται από δυο επιφάνειες, μια κατώτερη και μια ανώτερη που προσδιορίζουν το σχήμα του. Οι οριακές αυτές επιφάνειες αντιπροσωπεύουν: Αλλαγή στον τρόπο ιζηματογένεσης Αλλαγή στη σύσταση του ιζήματος Αλλαγή στο μέγεθος του κόκκου Γενικά, διαφορετικά στρώματα αντιπροσωπεύουν διαφορετική πηγή προέλευσης, διαφορετικές ιζηματογενείς διεργασίες και διαφορετικά περιβάλλοντα απόθεσης. Ένα στρώμα μπορεί να αποτελείται από ομογενή ή ετερογενή υλικά. Τα υλικά αυτά μερικές φορές παρουσιάζουν μια διάταξη σε λεπτότερα επίπεδα που είναι γνωστά ως στρώσεις. Η αποτελεί το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό ενός ιζηματογενούς πετρώματος. Μία είναι συνήθως > 1 cm. Διαφορετικά μιλάμε για ελασματοειδή όταν είναι < 1 cm. Η έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Ομοιομορφία στη σύσταση και στη διάταξη των υλικών Δεν διακρίνονται μικρότερες στρώσεις Περιορισμένη έκταση 8

9 Σχηματίζεται ταχύτερα από το στρώμα που τη περικλείει Ελασματοειδής Μία μπορεί να είναι: Συμπαγής Παράλληλη Διαβαθμισμένη Διασταυρούμενη ή σταυρωτή Παρεμβαλλόμενη Φακοειδής Κυματοειδής 3.1. Συμπαγής Στρώση Ουσιαστικά πρόκειται για απουσία οποιασδήποτε δομής σε ένα ίζημα που μπορεί να οφείλεται σε πολλούς παράγοντες. Σε λεπτόκοκκα ιζήματα αργίλλους, μάργες, που η απόθεσή τους γίνεται σε ένα ήρεμο-χαμηλής ενέργειας-περιβάλλον, η απουσία οποιασδήποτε δομής είναι πρωτογενής. Σε ορισμένες όμως περιπτώσεις η αυτή είναι αποτέλεσμα ανακρυστάλλωσης όπως συμβαίνει σε ασβεστολίθους και δολομίτες, είτε οφείλεται στην καταστροφή της αρχικής ς από οργανική δράση Παράλληλη Συχνά αναφέρεται ως «επίπεδη ελασματοειδής ανάπτυξη» (planar lamination). Διακρίνεται από τις παραλλαγές στο χρώμα, στη σύσταση, στο μέγεθος κόκκου και στις επίπεδες επιφάνειες ς, παράλληλες στις οριακές επιφάνειες του στρώματος. Προκύπτει από: - Απόθεση από υψηλής ταχύτητας ροή (πχ ζώνη παφλασμού του ύδατος μιας παραλίας) - Απόθεση από μια στάσιμη υδάτινη μάζα με πολύ χαμηλή ταχύτητα πχ. Βάρβες, πελαγικοί ρυθμίτες Διαβαθμισμένη Χαρακτηρίζεται από τη βαθμιαία μείωση στο μέγεθος των κόκκων μέσα σε ένα στρώμα, από το κατώτερο προς το ανώτερο τμήμα του ή το αντίστροφο. 9

10 Χαρακτηριστική απόθεση διαβαθμισμένης ς Ακολουθία Bouma 3.4. Διασταυρούμενη Η διασταυρούμενη είναι ένας γενικός όρος για την εσωτερική δομή στρώματος άμμου που παράγεται με την κίνηση του αέρα ή του ύδατος. Ένα διασταυρούμενο στρώμα είναι ένα στρώμα που αποτελείται εσωτερικά από λεπτές στρώσεις με κλίση προς τη βασική επιφάνεια απόθεσης. Ένα διασταυρούμενο στρώμα διαδέχεται ένα άλλο με μια οριακή επιφάνεια διάβρωσης, ή απόθεσης ή απότομης αλλαγής. Η Διασταυρούμενη ελασματοειδής (μικρής κλίμακας διασταυρούμενη ) δημιουργείται από τη μετανάστευση των ρυτιδώσεων. Διασταυρούμενη (μεγάλης κλίμακας) δημιουργείται από τη μετανάστευση των θινών. Η διασταυρούμενη διατηρείται μόνο όταν το στρώμα που τη φιλοξενεί δεν διαβρώνεται εξολοκλήρου από το επόμενο στρώμα Δύο βασικοί τύποι διασταυρούμενης ς υπάρχουν: Η πινακοειδής (tabular) η οποία δημιουργείται από τη μετανάστευση δισδιάστατων δομών Η σκαφοειδής (trough) η οποία δημιουργείται από τη μετανάστευση τρισδιάστατων δομών Η πινακοειδής διασταυρούμενη αποτελείται από επίπεδα στρώματα τα οποία έχουν γωνιώδη επαφή με την βασική επιφάνεια και μια γωνία κλίσης 30 ο ή και παραπάνω. Η σκαφοειδής διασταυρούμενη έχει σχήμα μεγάλης κουτάλας, με εφαπτόμενες βάσεις και γωνία κλίσης ο. Πινακοειδής διασταυρούμενη Σκαφοειδής διασταυρούμενη 10

11 Πινακοειδής διασταυρούμενη Σκαφοειδής διασταυρούμενη 3.5. Φακοειδής, Κυματοειδής και παρεμβαλλόμενη Φακοειδής : όταν στην κυματοειδή επιφάνεια ιζήματος που αποτελείται από αργιλικό υλικό, συγκεντρώνεται άμμος στα κοιλώματα. Κυματοειδής : ίση ανάμιξη μικρών φακών άμμου και αργίλου. Παρεμβαλλόμενη : όταν σε μια κυματοειδή επιφάνεια ιζήματος που αποτελείται από άμμο, αργιλικά υλικά συγκεντρώνονται στα κοιλώματα ή πιο σπάνια στα κυρτώματα. Αυτοί οι τύποι ς δείχνουν ότι υπάρχει στη φύση διαθέσιμη άμμος και αργιλικό υλικό που η μεταφορά και η απόθεσή τους εξαρτάται από τους δυναμικούς παράγοντες και το περιβάλλον απόθεσης. Όταν οι συνθήκες για την απόθεση και τη διατήρηση της άμμου είναι πιο ευνοϊκές από ότι είναι για την περίπτωση των αργιλικών υλικών (μέτριας δραστηριότητας ρεύματα) τότε προκύπτει η παρεμβαλλόμενη. Στην αντίθετη περίπτωση σχηματίζεται η φακοειδής ς. Αυτές οι δομές είναι χαρακτηριστικές των υποπαλιρροιακών και ενδοπαλιρροιακών περιοχών. Φακοειδής Κυματοειδής Παρεμβαλλόμενη 4. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΔΟΜΕΣ Πρόκειται για δομές που δημιουργούνται στην επιφάνεια του ιζηματογενούς στρώματος. Κατά την διάρκεια του σχηματισμού τους, η "επιφάνεια του στρώματος" είναι ισοδύναμη με τον πυθμένα της θάλασσας, ή τον πυθμένα μιας λίμνης ή ενός ποταμού, ανάλογα με το που σχηματίζονται. 11

12 4.1. Συνιζηματογενείς ρυτιδώσεις Οι συνιζηματογενείς ρυτιδώσεις (ripples) είναι κυματοειδείς μορφές της επιφανείας του ιζήματος και δημιουργούνται καθώς ο αέρας ή το νερό μετακινεί την άμμο. Διακρίνονται σε ασύμμετρες και συμμετρικές ανάλογα με το είδος της ροής που τις προκαλεί Ασύμμετρες ρυτιδώσεις Είναι στρώσεις που προσαυξάνονται προς τη φορά του ρεύματος το οποίο έχει μία και μοναδική διεύθυνση (π.χ. ποτάμια). Ο σχηματισμός τους εξαρτάται από τη δύναμη της ροής και το μέγεθος του κόκκου. Εμφανίζονται στα ποτάμια, στα δέλτα και στην αβαθή κρηπίδα. Οι συνιζηματογενείς ρυτιδώσεις μεταναστεύουν κατά τη φορά του Ρεύμα ρεύματος, όταν ίζημα διαβρώνεται από την ομαλή πλευρά (stoss side), μεταφέρεται στην κορυφή και από κει Ρυτιδώσεις Αμμώδεις μπάρες κατρακυλάει στην απότομη πλευρά (lee side). Εξαιτίας αυτής της μετακίνησης του ιζήματος, οι συνιζηματογενείς ρυτιδώσεις παρουσιάζουν εσωτερική δομή όπου παρατηρείται φανερή επικράτηση του πρόσθιου συνόλου Θίνες ελασμάτων (lee side) σε σχέση με το κατώτατο σύνολο ελασμάτων καθώς και με το σύνολο ελασμάτων της ομαλής πλευράς. Παράλληλη Αντιθίνες Υψηλή ενέργεια Χαμηλή ενέργεια Ομαλή πλευρά (stoss Υπήνεμη πλευρά (lee Γενικά, οι συνιζηματογενείς ρυτιδώσεις αποτελούν στρώσεις που δημιουργούνται όταν επικρατούν χαμηλές ταχύτητες ρευμάτων. Οι ρυτιδώσεις σχηματίζονται σε χαμηλές ταχύτητες και δημιουργούν διασταυρούμενη *τυπικά 1-5 cm ύψος Αντίθετα οι θίνες αποτελούν δομές που δημιουργούνται υπό καθεστώς υψηλών ταχυτήτων και τυπικά κυμαίνονται από 10 cm μέχρι δεκάδες μέτρα ύψος. 12

13 Θίνες μπορεί να συνυπάρχουν με ρυτιδώσεις Πρέπει να σημειωθεί, όμως, ότι η δημιουργία των θινών συνδέεται άμεσα και με την ταυτόχρονη δημιουργία συνιζηματογενών ρυτιδώσεων στην υπήνεμή τους πλευρά Ταξινόμηση των ασύμμετρων συνιζηματογενών ρυτιδώσεων κατά Allen Με βάση τη κάτοψή τους και έχοντας υπόψη το γεγονός ότι αυξάνει η πολυπλοκότητα τους όσο πιο ρηχό είναι το νερό και όσο μεγαλύτερη είναι η ταχύτητα του ρεύματος που τις δημιουργεί, οι συνιζηματογενείς ρυτιδώσεις ταξινομούνται ως εξής: Ευθύες μαιανδρικές αλυσοειδείς γλωσσοειδείς ημισεληνοειδείς Υπάρχουν και οι κυματοειδείς ρυτιδώσεις οι οποίες αποτελούν ενδιάμεσο στάδιο μεταξύ των χαμηλής ενέργειας ευθειών ρυτιδώσεις και των υψηλής ενέργειας γλωσσοειδών ρυτιδώσεις. Κυματοειδείς ρυτιδώσεις Ρυτιδώσεις από κύματα ή Συμμετρικές συνιζηματογενείς ρυτιδώσεις (wave ripples) Οι ρυτιδώσεις από κύματα δημιουργούνται σε αβαθές θαλάσσιο νερό και διαμορφώνονται από την ταλάντωση του ύδατος, δηλαδή από τη μετακίνηση των 13

14 κυμάτων. Η μορφολογία τους είναι ουσιαστικά συμμετρική. Αυτές οι ρυτιδώσεις δημιουργούνται από την ταλάντωση ύδατος σε ιδανικές περιπτώσεις. Στην πραγματικότητα, είναι δύσκολο να βρεθούν ιδανικές συμμετρικές ρυτιδώσεις, λόγω επίδρασης δευτερευόντων ρευμάτων. Ταλάντωση κύματος Διασταυρούμενη Στρώση Ο σχηματισμός των ρυτιδώσεων από κύματα εξαρτάται από τη δραστηριότητα των κυμάτων, η οποία προκαλεί το κύλισμα και την αναπήδηση των κόκκων. Το μέγεθός τους ποικίλλει με τη διάσταση των κυμάτων επιφάνειας. Γενικά το μήκος κύματος ποικίλλει μεταξύ 0,009 έως 2,0 μ. Το ύψος κυμαίνεται από 0,003 και 0,25 μ. Χαρακτηρίζονται επίσης από έναν δείκτη ρυτίδωσης (μήκος κύματος/ Ύψος), ο οποίος ποικίλλει μεταξύ 4 και Διαφορές ασύμμετρων ρυτιδώσεων από ρεύματα και «ασύμμετρων» ρυτιδώσεων από κύματα Συχνά οι ρυτιδώσεις από κύματα είναι συμμετρικές και συνεχείς, ενώ οι ρυτιδώσεις από ρεύματα είναι ασύμμετρες και υποδηλώνουν την επίδραση ρεύματος μιας μόνο κατεύθυνσης. Μια ασυμμετρία μπορεί να παρατηρηθεί και στις ρυτιδώσεις από κύματα όταν οι δυνάμεις της ταλάντωσης του ύδατος δεν είναι ομοιόμορφες. Αυτό οδηγεί στη διακλάδωση των κορυφών. Σε παράκτια περιβάλλοντα, παρατηρούνται ρυτιδώσεις κύματος διαφόρων προσανατολισμών, εξαιτίας των διαφορετικών διευθύνσεων κύματος και ρεύματος. Ασύμμετρες ρυτιδώσεις από κύματα Ασύμμετρες ρυτιδώσεις από ρεύματα 14

15 4.2. Mud Cracks-δομές ξήρανσης Τα Mudcracks είναι πολυγωνικές ρωγμές που δημιουργούνται στην επιφάνεια λεπτόκοκκων ιζημάτων, όπως τα αργιλικά. Η απώλεια νερού από το αργιλικό ίζημα με την εξάτμιση, το αναγκάζει να συρρικνωθεί με αποτέλεσμα τη δημιουργία ρωγμών, συνήθως εξαγωνικών. Mudcracks μπορεί να δημιουργηθούν επίσης από τη δράση παγετού στη επιφάνεια του εδάφους σε περιβάλλοντα όπου επικρατεί ψυχρό κλίμα. Χαρακτηριστικό των ρωγμών αυτών είναι ότι εσωτερικά μέσα στο ίζημα έχουν σχήμα V και μπορεί να φτάσουν σε μεγάλο βάθος. Μεταγενέστερα, οι ρωγμές αυτές πληρώνονται από ίζημα. Τα αργιλικά πολύγωνα μεταξύ των ρωγμών μπορούν να χωριστούν αργότερα από τη μετακίνηση ύδατος, και να συμπεριφερθούν σαν ενδοκλάστες κυρίως σε ασβεστολιθικά ιζήματα Σταγόνες βροχής Τα ίχνη σταγόνων βροχής είναι κυκλικά κοιλώματα στην επιφάνεια ιζημάτων που παράγονται από τον αντίκτυπο των σταγόνων βροχής στη μαλακή λάσπη. 5. ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ (SOLE MARKS) Πρόκειται για δομές που διατηρούνται στις βασικές επιφάνειες των στρωμάτων. Προκύπτουν γενικά από την πλήρωση διαφόρων μορφών κοιλωμάτων που γίνονται στην επιφάνεια μαλακής αργίλου από τη διαβρωτική δράση ενός ρεύματος, ή από τις επιδράσεις διαφόρων αντικειμένων που μεταφέρονται από το ρεύμα. Εάν άμμος αποτεθεί αργότερα πάνω από την άργιλο, τότε θα πληρώσει αυτές τις δομές, με αποτέλεσμα αυτές να διατηρηθούν στη βάση του ψαμμίτη Flute marks Λοβοειδής δομή η οποία αποτελείται από ένα στρογγυλεμένο, διογκωμένο άκρο το οποίο εξομαλύνεται κατά τη φορά του ρεύματος. 15

16 5.2. Groove casts Πρόκειται για ευθυγραμμισμένες ράχες. Σχηματίζονται κατά μήκος ενός απολιθώματος ή ενός θραύσματος ιλύος το οποίο έχει μεταφερθεί από το ρεύμα σχηματίζοντας χαραγές στη λάσπη Load casts και Flame structures Τα load casts είναι συνήθως βολβοειδείς, προς τα κάτω προεξοχές, ενός ψαμμιτικού στρώματος μέσα στο υποκείμενο ίζημα, το οποίο συνήθως είναι άργιλος. Ένα πολύ κοινό χαρακτηριστικό στοιχείο είναι η συμπίεση της αργίλου προς τα πάνω μέσα στην άμμο, με αποτέλεσμα τον σχηματισμό δομών που μοιάζουν με φλόγα (flame structures). Αυτές οι δομές οφείλονται στη διαφορά πυκνότητας που υπάρχει μεταξύ της άμμου (μεγαλύτερη πυκνότητα) και της αργίλου (μικρότερη πυκνότητα), με αποτέλεσμα τη βύθιση της πρώτης μέσα στη δεύτερη. ΒΙΟΓΕΝΕΙΣ ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΕΙΣ ΔΟΜΕΣ Οι βιογενείς ιζηματογενείς δομές είναι χαρακτηριστικά του ιζήματος που δημιουργούνται από την βιολογική δραστηριότητα. Δηλαδή δημιουργούνται από κάποιους οργανισμούς που είναι ακόμα εν ζωή και διαφέρουν από τις δομές που δημιουργούνται από τους νεκρούς οργανισμούς (π.χ. εκμαγεία). Είδη ιχνών Ιχνη στις επιφάνειες των στρωμάτων Tracks: αποτυπώματα από αρθρόποδα ή θηλαστικά Trails: συνεχή ίχνη τα οποία συνήθως δημιουργούνται από ολόκληρο το σώμα όταν αυτό μετακινείται ή από έναν επαναπαυόμενο σκώληκα, μαλάκιο ή αρθρόποδο. Δομές μέσα στο ίζημα Burrows: δομές που δημιουργούνται μέσα σε μαλακό ίζημα κατά την μετακίνηση του οργανισμού ή όταν αυτός φτιάχνει την κατοικία του, ψάχνει για προστασία ή τροφή. Borings: το ίδιο αλλά σε σκληρό υπόστρωμα 16

17 Βιογενείς δομές Βιογενείς ιζηματογενείς δομές Δομές βιοδιάβρωσης Αυγά, Φωλεές, Εργαλεία κλπ Δομές βιοστρωματοποίησης Δομές βιοαναμόχλευσης Δομές βιοαπόθεσης Στρωματόλιθοι Byssal Mats Βιογενής διαβαθμισμένη Αποτυπώματα Συρσίματα Burrows Fecal pellets Κοπρόλιθοι Ιδια είδη διαφορετικές δομές Τα ίδια είδη παράγουν διαφορετικές δομές σε αντιστοιχία με διαφορετικά πρότυπα συμπεριφοράς. Ιδιο ίχνος διαφορετικό υπόβαθρο Το ίδιο ίχνος μπορεί να διατηρείται διαφορετικά σε διαφορετικά υποστρώματα ανάλογα με το μέσο μέγεθος του κόκκου, τη σταθερότητα του ιζήματος, την περιεκτικότητα σε νερό και τις χημικές ιδιότητες του ιζήματος. Διαφορετικοί οργανισμοί παρόμοιες δομές Διαφορετικοί οργανισμοί με παρόμοια συμπεριφορά παράγουν παρόμοιες δομές. Πλεονεκτήματα Διατηρούνται σε περιβάλλοντα που είναι «εχθρικά» για τη διατήρηση των απολιθωμάτων (π.χ. αβαθή, υψηλής ενέργειας περιβάλλοντα). Δεν προσβάλλονται από τη διαγένεση αλλά μπορεί να ενισχυθούν από διαγενετικές διεργασίες. Δεν μεταφέρονται. Καλοί δείκτες του αρχικού ιζηματογενούς περιβάλλοντος. Καλοί περιβαλλοντικοί δείκτες (αλμυρότητα, οξυγόνωση, ενέργεια, αλληλοεπίδραση οργανισμών, τροφική παροχή). Αλλά: ένας οργανισμός μπορεί να αφήσει πολλά διαφορετικά ίχνη ή πολλοί οργανισμοί μπορεί να αφήσουν το ίδιο ίχνος. Περιορισμένη βιοστρωματογραφική αξία Ιχνοφάσεις Trypanites Βραχώδεις ακτές Teredolites Ελώδη υποστρώματα Glossifungites - ημι-λιθοποιημένα υποστρώματα Psilonichnus αμμώδεις ακτές Skolithos αμμώδεις ακτές Cruziana υποπαράκτια ζώνη Zoophycos βαθύαλη ζώνη Nereites αβυσσική ζώνη 17

18 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Αναστασάκης, Γ.Κ., Ειδικά Κεφάλαια Παράκτιας Γεωλογίας. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη. Δερμιτζάκης, Μ.Δ. & Λέκκας, Σ., Διερευνώντας τη Γη, Εισαγωγή στη Γενική Γεωλογία. Τμήμα Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δερμιτζάκης, Μ.Δ. σε συνεργασία με Θεοδώρου, Γ., Γλωσσάριο Γεωλογικών Εννοιών. Εκδόσεις Μαυρομάτης. Θεοδώρου, Α., Ωκεανογραφία, Εισαγωγή στο Θαλάσσιο Περιβάλλον. Εκδόσεις Σταμούλη. Ψιλοβίκος, Α., Μαθήματα Ιζηματολογίας. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Allen, J.R.L., Current ripples. North Holland, Amsterdam. Collinson, J.D. & Thompson, D.B., Sedimentary structures. George Allen & Unwin, London. Haslett, S.K., Coastal Systems. Taylor & Francis Group, New York. Reading, H.G., Sedimentary Environments: Processes, Facies and Stratigraphy. Blackwell Science. Walker, R.G. & James, N.P., Facies Models: Response to Sea Level Change. Geol. Ass. Can. St. John s, Newfoundland. 18

Βασικές μέθοδοι στρωματογραφίας

Βασικές μέθοδοι στρωματογραφίας Βασικές μέθοδοι στρωματογραφίας ΛΙΘΟΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΒΙΟΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΧΡΟΝΟΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ Μαγνητοστρωματογραφία Σεισμική στρωματογραφία ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ Παραλληλισμός στρωμάτων από περιοχή σε περιοχή με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Stratigraphy Στρωματογραφία

Stratigraphy Στρωματογραφία Stratigraphy Στρωματογραφία τι είναι η στρωματογραφία? είναι ο κλάδος της γεωλογίας που ασχολείται με την μελέτη των στρωμένων πετρωμάτων στον χώρο και στο χρόνο. branch of geology dealing with stratified

Διαβάστε περισσότερα

Λιθοστρωματογραφία. Αποτελεί μέθοδο έρευνας της Στρωματογραφίας που έχει σκοπό την ταξινόμηση των ΣΤΡΩΜΕΝΩΝ πετρωμάτων

Λιθοστρωματογραφία. Αποτελεί μέθοδο έρευνας της Στρωματογραφίας που έχει σκοπό την ταξινόμηση των ΣΤΡΩΜΕΝΩΝ πετρωμάτων Λιθοστρωματογραφία Αποτελεί μέθοδο έρευνας της Στρωματογραφίας που έχει σκοπό την ταξινόμηση των ΣΤΡΩΜΕΝΩΝ πετρωμάτων σε ΕΝΟΤΗΤΕΣ με βάση τα λιθολογικά τους χαρακτηριστικά (σύσταση, χρώμα, στρώσεις, υφή,

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Χαρ. Ντρίνια Αναπλ. Καθηγήτρια

Δρ. Χαρ. Ντρίνια Αναπλ. Καθηγήτρια ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Δρ. Χαρ. Ντρίνια Αναπλ. Καθηγήτρια ΑΘΗΝΑ 2012 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ Τα ιζηματογενή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ

ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ Αρχές και έννοιες της Ωκεανογραφίας, με ιδιαίτερη έμφαση στις φυσικές διεργασίες των ωκεάνιων συστημάτων. Φυσικές ιδιότητες και οι φυσικές παράμετροι του θαλασσινού νερού, και χωροχρονικές

Διαβάστε περισσότερα

Η δομή των πετρωμάτων ως παράγοντας ελέγχου του αναγλύφου

Η δομή των πετρωμάτων ως παράγοντας ελέγχου του αναγλύφου Κεφάλαιο 11 ο : Η ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ Η δομή των πετρωμάτων ως παράγοντας ελέγχου του αναγλύφου Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούμε με τις δευτερογενείς μορφές του αναγλύφου που προκύπτουν από τη δράση της

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 ΩΚΕΑΝΟΙ Ωκεανοί Ωκεάνιες λεκάνες

ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 ΩΚΕΑΝΟΙ Ωκεανοί Ωκεάνιες λεκάνες ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 ΩΚΕΑΝΟΙ Ωκεανοί Ωκεάνιες λεκάνες Ωκεανοί Το νερό καλύπτει τα δύο τρίτα της γης και το 97% όλου του κόσµου υ και είναι κατοικία εκατοµµυρίων γοητευτικών πλασµάτων. Οι ωκεανοί δηµιουργήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ- ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ ΙΖΗΜΑΤΩΝ. Αριάδνη Αργυράκη

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ- ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ ΙΖΗΜΑΤΩΝ. Αριάδνη Αργυράκη 1 ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ- ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ ΙΖΗΜΑΤΩΝ Αριάδνη Αργυράκη Περιεχόμενα 2 1. Σύσταση του θαλάσσιου νερού και παράγοντες ελέγχου συγκέντρωσης στοιχείων 2. Συντηρητικά, ανακυκλώσιμα (θρεπτικά), προσροφημένα

Διαβάστε περισσότερα

Ποτάµια ράση ΠΟΤΑΜΙΑ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ. Ποτάµια ιάβρωση. Ποτάµια Μεταφορά. Ποτάµια Απόθεση. Βασικό επίπεδο

Ποτάµια ράση ΠΟΤΑΜΙΑ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ. Ποτάµια ιάβρωση. Ποτάµια Μεταφορά. Ποτάµια Απόθεση. Βασικό επίπεδο ΠΟΤΑΜΙΑ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ Η µορφολογία του επιφανειακού αναγλύφου που έχει δηµιουργηθεί από δράση του τρεχούµενου νερού ονοµάζεται ποτάµια µορφολογία. Οι διεργασίες δηµιουργίας της ονοµάζονται ποτάµιες διεργασίες

Διαβάστε περισσότερα

Αποσάθρωση. Κεφάλαιο 2 ο. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ

Αποσάθρωση. Κεφάλαιο 2 ο. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ Κεφάλαιο 2 ο. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ Αποσάθρωση Ονομάζουμε τις μεταβολές στο μέγεθος, σχήμα και την εσωτερική δομή και χημική σύσταση τις οποίες δέχεται η στερεά φάση του εδάφους με την επίδραση των παραγόντων

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Άσκηση Φωτογεωλογίας (Dra)

Εργαστηριακή Άσκηση Φωτογεωλογίας (Dra) Εργαστηριακή Άσκηση Φωτογεωλογίας (Dra) Δίνονται αεροφωτογραφίες για στερεοσκοπική παρατήρηση. Ο βορράς είναι προσανατολισμένος προς τα πάνω κατά την ανάγνωση των γραμμάτων και των αριθμών. Ερωτήσεις:

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΑΦΟΣ. Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά

Ε ΑΦΟΣ. Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά Ε ΑΦΟΣ Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Έδαφος Το έδαφος σχηµατίζεται από τα προϊόντα της αποσάθρωσης των πετρωµάτων του υποβάθρου (µητρικό πέτρωµα) ή των πετρωµάτων τω γειτονικών

Διαβάστε περισσότερα

Δασική Εδαφολογία. Εδαφογένεση

Δασική Εδαφολογία. Εδαφογένεση Δασική Εδαφολογία Εδαφογένεση Σχηματισμός της στερεάς φάσης του εδάφους Η στερεά φάση του εδάφους σχηματίζεται από τα προϊόντα της αποσύνθεσης των φυτικών και ζωικών υπολειμμάτων μαζί με τα προϊόντα της

Διαβάστε περισσότερα

Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων

Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων

Διαβάστε περισσότερα

2. ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

2. ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 2. 2.1 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται συνοπτικά το Γεωλογικό-Σεισμοτεκτονικό περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής του Π.Σ. Βόλου - Ν.Ιωνίας. Η ευρύτερη περιοχή της πόλης του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία Μιχελάκη Μενέλαου. Τρισδιάστατη λιθοστρωματογραφική προσομοίωση του κοιτάσματος υδρογονανθράκων του Πρίνου

Διπλωματική Εργασία Μιχελάκη Μενέλαου. Τρισδιάστατη λιθοστρωματογραφική προσομοίωση του κοιτάσματος υδρογονανθράκων του Πρίνου Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Ερευνητική Μονάδα Γεωλογίας Διπλωματική Εργασία Μιχελάκη Μενέλαου Τρισδιάστατη λιθοστρωματογραφική προσομοίωση του κοιτάσματος υδρογονανθράκων του Πρίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ

ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ Πρακτική Άσκηση 2- Θεωρητικό Υπόβαθρο Φυσικές Διεργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ. Δρ Γεώργιος Μιγκίρος

ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ. Δρ Γεώργιος Μιγκίρος ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΕΞΩΜΑΛΥΝΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ Δρ Γεώργιος Μιγκίρος Καθηγητής Γεωλογίας ΓΠΑ Ο πλανήτης Γη έτσι όπως φωτογραφήθηκε το 1972 από τους αστροναύτες του Απόλλωνα 17 στην πορεία τους για τη σελήνη. Η

Διαβάστε περισσότερα

Στρωματογραφία-Ιστορική γεωλογία. Ιστορική γεωλογία Δρ. Ηλιόπουλος Γεώργιος Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας

Στρωματογραφία-Ιστορική γεωλογία. Ιστορική γεωλογία Δρ. Ηλιόπουλος Γεώργιος Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Στρωματογραφία-Ιστορική γεωλογία Ιστορική γεωλογία Δρ. Ηλιόπουλος Γεώργιος Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Σκοποί ενότητας Σκοπός της ενότητας είναι η εξοικείωση με τους κλάδους της ιστορικής γεωλογίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΗΣ

ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΗΣ Κεφάλαιο 5 ο : Οικοσυστήµατα ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΗΣ Η µελέτη των αλληλεπιδράσεων µεταξύ των µορφών ζωής και του περιβάλλοντός τους είναι η επιστήµη της οικολογίας. Το οικολογικό σύστηµα των οργανισµών και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: Περιβαλλοντικά Συστήματα

ΜΑΘΗΜΑ: Περιβαλλοντικά Συστήματα ΜΑΘΗΜΑ: Περιβαλλοντικά Συστήματα ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Καθ. Γεώργιος Χαραλαμπίδης ΤΜΗΜΑ: Μηχανικών Περιβάλλοντος & Μηχανικών Αντιρρύπανσης 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΔΗΡΟΥΧΑ & ΚΛΑΣΤΙΚΑ ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΗ ΙΖΗΜΑΤΑ. Αριάδνη Αργυράκη

ΣΙΔΗΡΟΥΧΑ & ΚΛΑΣΤΙΚΑ ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΗ ΙΖΗΜΑΤΑ. Αριάδνη Αργυράκη 1 ΣΙΔΗΡΟΥΧΑ & ΚΛΑΣΤΙΚΑ ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΗ ΙΖΗΜΑΤΑ Αριάδνη Αργυράκη Περιεχόμενα 2 Χαρακτηριστικά και ορυκτολογία σιδηρούχων ιζημάτων Διεργασίες FeR και SR Ταινιωτοί σιδηρούχοι σχηματισμοί (BIF) Λεπτόκοκκα κλαστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ Ενότητα 5: Δευτερογενής Διασπορά, Κυριότερες γεωχημικές μεθόδοι Αναζήτησης Κοιτασμάτων, Σχεδιασμός και δειγματοληψία Χαραλαμπίδης Γεώργιος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ. Πρακτική Άσκηση 4- Θεωρητικό Υπόβαθρο ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ. Πρακτική Άσκηση 4- Θεωρητικό Υπόβαθρο ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ Πρακτική Άσκηση 4- Θεωρητικό Υπόβαθρο Κοκκομετρική ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία του θείου για τους υδρόβιους οργανισμούς?

Η σημασία του θείου για τους υδρόβιους οργανισμούς? ΘΕΙΟ (S) 26 Η σημασία του θείου για τους υδρόβιους οργανισμούς? σημαντικό στοιχείο στη δομή των πρωτεϊνών (*) συνήθως δεν δρα ως περιοριστικός παράγοντας στην ανάπτυξη και την κατανομή των οργανισμών στα

Διαβάστε περισσότερα

Εικ.IV.7: Μορφές Κυψελοειδούς αποσάθρωσης στη Νάξο, στην περιοχή της Στελίδας.

Εικ.IV.7: Μορφές Κυψελοειδούς αποσάθρωσης στη Νάξο, στην περιοχή της Στελίδας. ii. Μορφές Διάβρωσης 1. Μορφές Κυψελοειδούς Αποσάθρωσης-Tafoni Ο όρος Tafoni θεσπίστηκε ως γεωμορφολογικός από τον A. Penck (1894), εξαιτίας των γεωμορφών σε περιοχή της Κορσικής, που φέρει το όνομα αυτό.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 1-4 Ιουνίου 2010 Πρόγραμμα - Δρομολόγιο Σύνταξη Επιμέλεια: Καθηγητής Μιχ. Σταματάκης

Διαβάστε περισσότερα

iv. Παράκτια Γεωμορφολογία

iv. Παράκτια Γεωμορφολογία iv. Παράκτια Γεωμορφολογία Η παράκτια ζώνη περιλαμβάνει, τόσο το υποθαλάσσιο τμήμα της ακτής, μέχρι το βάθος όπου τα ιζήματα υπόκεινται σε περιορισμένη μεταφορά εξαιτίας της δράσης των κυμάτων, όσο και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ

ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ MΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝ. ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9, 157 80 ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΑΘΗΝΑ NATIONAL TECHNICAL

Διαβάστε περισσότερα

Στρωματογραφία-Ιστορική γεωλογία Προτεροζωικός Αιώνας. Δρ. Ηλιόπουλος Γεώργιος Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας

Στρωματογραφία-Ιστορική γεωλογία Προτεροζωικός Αιώνας. Δρ. Ηλιόπουλος Γεώργιος Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Στρωματογραφία-Ιστορική γεωλογία Προτεροζωικός Αιώνας Δρ. Ηλιόπουλος Γεώργιος Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Σκοποί ενότητας Σκοπός της ενότητας είναι η γνωριμία με τα σημαντικότερα γεγονότα που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΕΤΩΝΕΣ. πηγή:nasa - Visible Earth

ΠΑΓΕΤΩΝΕΣ. πηγή:nasa - Visible Earth ΠΑΓΕΤΩΝΕΣ πηγή:nasa - Visible Earth ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Παγετώδης δράση Οι παγετώνες καλύπτουν σήµερα το 1/10 περίπου της γήινης επιφάνειας. Η δράση των παγετώνων, αποτέλεσε ένα σηµαντικό µορφογενετικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΑΘΜΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΧΘΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ, ΑΥΡΙΟ

Η ΣΤΑΘΜΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΧΘΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ, ΑΥΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΠΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σίνα 32, Αθήνα 106 72, τηλ.210-3617824, φαξ 210-3643476, e- mails: ellspe@otenet.gr & info@speleologicalsociety.gr website: www.speleologicalsociety.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ. Ενότητα 9: Περιβάλλοντα ιζηματογένεσης Ποτάμια 2. Δρ. Αβραμίδης Παύλος Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας

ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ. Ενότητα 9: Περιβάλλοντα ιζηματογένεσης Ποτάμια 2. Δρ. Αβραμίδης Παύλος Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Ενότητα 9: Περιβάλλοντα ιζηματογένεσης Ποτάμια 2 Δρ. Αβραμίδης Παύλος Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Σκοποί ενότητας Σκοπός της ενότητας αυτής είναι η περιγραφή των συνθηκών σχηματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών (4) Αλλαγές μεταβολές του γεωϋλικού με το χρόνο Αποσάθρωση: αλλοίωση (συνήθως χημική) ορυκτών

Διαβάστε περισσότερα

E HNIKO A NOIKTO ANE I THMIO Ï Ó ÙË Ë. fiìô. ÂÒÚÁÈÔ ºÂÚÂÓÙ ÓÔ ı Ó ÛÈÔ ÂÔ ÒÚÔ ÂÒÚÁÈÔ apple ıâô ÒÚÔ. À ÚfiÛÊ ÈÚ

E HNIKO A NOIKTO ANE I THMIO Ï Ó ÙË Ë. fiìô. ÂÒÚÁÈÔ ºÂÚÂÓÙ ÓÔ ı Ó ÛÈÔ ÂÔ ÒÚÔ ÂÒÚÁÈÔ apple ıâô ÒÚÔ. À ÚfiÛÊ ÈÚ E HNIKO A NOIKTO ANE I THMIO Ï Ó ÙË Ë fiìô µ' ' ÂÒÚÁÈÔ ºÂÚÂÓÙ ÓÔ ı Ó ÛÈÔ ÂÔ ÒÚÔ ÂÒÚÁÈÔ apple ıâô ÒÚÔ À ÚfiÛÊ ÈÚ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Σχολή Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας Πρόγραµµα Σπουδών ΣΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές φυσικής κληρονομιάς

Προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές φυσικής κληρονομιάς Προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές φυσικής κληρονομιάς Habitat: κυρίαρχη μορφή, γύρω από την οποία αναπτύσσεται ένας οικότοπος Χλωρίδα (π.χ. φυτό-φύκος) Πανίδα (π.χ. ύφαλος διθύρων) Γεωλογική μορφή (π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2002 ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 04 ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΩΛΟΓΩΝ. EΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «Γνωστικό Αντικείμενο: Γεωλογία»

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2002 ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 04 ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΩΛΟΓΩΝ. EΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «Γνωστικό Αντικείμενο: Γεωλογία» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2002 ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 04 ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΩΛΟΓΩΝ EΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «Γνωστικό Αντικείμενο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΗ ΡΑΣΗ. Πηγή: Natural Resources Canada - Terrain Sciences Division - Canadian Landscapes.

ΑΙΟΛΙΚΗ ΡΑΣΗ. Πηγή: Natural Resources Canada - Terrain Sciences Division - Canadian Landscapes. ΑΙΟΛΙΚΗ ΡΑΣΗ Πηγή: Natural Resources Canada - Terrain Sciences Division - Canadian Landscapes. ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Αιολική δράση Ο άνεµος, όπως το νερό και ο πάγος, είναι ένας παράγοντας που επιδρά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ. Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua.

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ. Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua. ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua.gr) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ. Ενότητα 11: Περιβάλλοντα ιζηματογένεσης- Δελταϊκά περιβάλλοντα Δρ. Αβραμίδης Παύλος Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας

ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ. Ενότητα 11: Περιβάλλοντα ιζηματογένεσης- Δελταϊκά περιβάλλοντα Δρ. Αβραμίδης Παύλος Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Ενότητα 11: Περιβάλλοντα ιζηματογένεσης- Δελταϊκά περιβάλλοντα Δρ. Αβραμίδης Παύλος Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Σκοποί ενότητας Στην ενότητα αυτή οι φοιτητές εισάγονται στον τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ. Ενότητα 8: Περιβάλλοντα ιζηματογένεσης-λίμνες Δρ. Αβραμίδης Παύλος Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας

ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ. Ενότητα 8: Περιβάλλοντα ιζηματογένεσης-λίμνες Δρ. Αβραμίδης Παύλος Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Ενότητα 8: Περιβάλλοντα ιζηματογένεσης-λίμνες Δρ. Αβραμίδης Παύλος Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Σκοποί ενότητας Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά των λιμναίων

Διαβάστε περισσότερα

4. Η δράση του νερού Η ΠΟΤΑΜΙΑ ΡΑΣΗ. Ποτάµια διάβρωση

4. Η δράση του νερού Η ΠΟΤΑΜΙΑ ΡΑΣΗ. Ποτάµια διάβρωση 4. Η δράση του νερού Οι ποταµοί είναι οι φυσικοί αγωγοί του ρέοντος νερού πάνω στην επιφάνεια της Γης. Το νερό είναι ο κυριότερος παράγοντας διαµόρφωσης του επιφανειακού ανάγλυφου και ο βασικός µεταφορέας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ (Ohm.m) ΓΡΑΝΙΤΗΣ 100-1 x 10 6 ΓΑΒΡΟΣ 1 x 10 3-1 x 10 6 ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΣ 50-1 x 10 7 ΨΑΜΜΙΤΗΣ 1-1 x 10 8 ΑΜΜΟΣ 1-1.

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ (Ohm.m) ΓΡΑΝΙΤΗΣ 100-1 x 10 6 ΓΑΒΡΟΣ 1 x 10 3-1 x 10 6 ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΣ 50-1 x 10 7 ΨΑΜΜΙΤΗΣ 1-1 x 10 8 ΑΜΜΟΣ 1-1. ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ Α.Π.Θ. ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός της μεθόδου της ειδικής αντίστασης είναι να βρεθεί η γεωηλεκτρική δομή του υπεδάφους και έμμεσα να ληφθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ. Δ ΕΞΑΜΗΝΟ Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 ΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΙΖΗΜΑΤΑ. Βασίλης ΚΑΨΙΜΑΛΗΣ. Γεωλόγος-Ωκεανογράφος Κύριος Ερευνητής, ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.

ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ. Δ ΕΞΑΜΗΝΟ Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 ΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΙΖΗΜΑΤΑ. Βασίλης ΚΑΨΙΜΑΛΗΣ. Γεωλόγος-Ωκεανογράφος Κύριος Ερευνητής, ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ Δ ΕΞΑΜΗΝΟ Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 ΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΙΖΗΜΑΤΑ Βασίλης ΚΑΨΙΜΑΛΗΣ Γεωλόγος-Ωκεανογράφος Κύριος Ερευνητής, ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Τηλ. Γραφείου: 22910 76378 Κιν.: 6944 920386 Email: kapsim@hcmr.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εξωγενείς. παράγοντες ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ

Εξωγενείς. παράγοντες ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ Κεφάλαιο 3 ο : Αποσάθρωση Εξωγενείς παράγοντες Ονοµάζονται εκείνοι οι παράγοντες που συντελούν στην καταστροφή του αναγλύφου Ο φυσικός τους χώρος είναι η επιφάνεια της γης. Έχουν σαν έδρα τους την ατµόσφαιρα

Διαβάστε περισσότερα

Δασική Εδαφολογία. Ορυκτά και Πετρώματα

Δασική Εδαφολογία. Ορυκτά και Πετρώματα Δασική Εδαφολογία Ορυκτά και Πετρώματα Ορισμοί Πετρώματα: Στερεά σώματα που αποτελούνται από συσσωματώσεις ενός ή περισσοτέρων ορυκτών και σχηματίζουν το στερεό φλοιό της γης Ορυκτά Τα ομογενή φυσικά συστατικά

Διαβάστε περισσότερα

5. ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ- ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΑΖΕΣ

5. ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ- ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΑΖΕΣ 5. ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ- ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΑΖΕΣ 5.1 Καταστατική Εξίσωση, συντελεστές σ t, και σ θ Η πυκνότητα του νερού αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την κίνηση των θαλασσίων µαζών και την κατακόρυφη

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική αναφορά για τη νήσο Κρήτη 1. Γεωλογικό Υπόβαθρο Σχήμα 1.

Τεχνική αναφορά για τη νήσο Κρήτη 1. Γεωλογικό Υπόβαθρο Σχήμα 1. Τεχνική αναφορά για τη νήσο Κρήτη 1. Γεωλογικό Υπόβαθρο Η γεωλογία της Κρήτης χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη κυρίως αλπικών και προαλπικών πετρωμάτων τα οποία συνθέτουν ένα πολύπλοκο οικοδόμημα τεκτονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΟΞΟ. Γεωλογική εξέλιξη της Ελλάδας Το Ελληνικό τόξο

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΟΞΟ. Γεωλογική εξέλιξη της Ελλάδας Το Ελληνικό τόξο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΟΞΟ Γεωλογική εξέλιξη της Ελλάδας Το Ελληνικό τόξο ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Γεωλογική εξέλιξη της Ελλάδας Ο Ελλαδικός χώρος µε την ευρεία γεωγραφική έννοια του όρου, έχει µια σύνθετη γεωλογικοτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικό Περιβάλλον ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Φυσικό Περιβάλλον ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Κεφάλαιο 1 ο : Εισαγωγή ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Φυσική Γεωγραφία ονοµάζουµε την επιστήµη που µελετά το σύνολο των φυσικών διεργασιών που συµβαίνουν στην επιφάνεια της γης και διαµορφώνουν τις φυσικές ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΔΡΙΤΕΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΗ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ. ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ANAXIMANDER. Από Δρ. Κωνσταντίνο Περισοράτη

ΟΙ ΥΔΡΙΤΕΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΗ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ. ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ANAXIMANDER. Από Δρ. Κωνσταντίνο Περισοράτη ΟΙ ΥΔΡΙΤΕΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΗ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ. ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ANAXIMANDER Από Δρ. Κωνσταντίνο Περισοράτη Οι υδρίτες (εικ. 1) είναι χημικές ενώσεις που ανήκουν στους κλειθρίτες, δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΣΤΟ ΚΑΣΤΑΝΟΦΥΤΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΣΤΟ ΚΑΣΤΑΝΟΦΥΤΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΙΟΥ ΣΤΟ ΚΑΣΤΑΝΟΦΥΤΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΙΔΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2005 Μετά από πρόσκληση του Δημάρχου κ. Τοτονίδη Νίκο προς το Τοπικό Τμήμα Βόρειας Ελλάδας (ΤΟ.Τ.Β.Ε.) της Ελληνικής Σπηλαιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 657

8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 657 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 657 ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΚΟΚΚΙΝΟ ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΚΑΙ ΜΑΡΙΚΕΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΑΦΗΝΑΣ) ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ. Ενότητα 6: Η Μεσοελληνική Αύλακα. Ιωάννης Κουκουβέλας, Καθηγητής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ. Ενότητα 6: Η Μεσοελληνική Αύλακα. Ιωάννης Κουκουβέλας, Καθηγητής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Ενότητα 6: Η Μεσοελληνική Αύλακα Ιωάννης Κουκουβέλας, Καθηγητής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

«γεωλογικοί σχηματισμοί» όρια εδάφους και βράχου

«γεωλογικοί σχηματισμοί» όρια εδάφους και βράχου «γεωλογικοί σχηματισμοί» έδαφος (soil) είναι ένα φυσικό σύνολο ορυκτών κόκκων που μπορούν να διαχωριστούν με απλές μηχανικές μεθόδους (π.χ. ανακίνηση μέσα στο νερό) όρια εδάφους και βράχου όλα τα υπόλοιπα

Διαβάστε περισσότερα

Κατεύθυνση:«Τεχνικής Γεωλογία και Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία»

Κατεύθυνση:«Τεχνικής Γεωλογία και Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ» Κατεύθυνση:«Τεχνικής Γεωλογία και Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία» Βασικά εργαλεία Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας Επικ. Καθηγ. Μαρίνος

Διαβάστε περισσότερα

Ποτάμια Υδραυλική και Τεχνικά Έργα

Ποτάμια Υδραυλική και Τεχνικά Έργα Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Υδρολογίας και Υδραυλικών Έργων Ποτάμια Υδραυλική και Τεχνικά Έργα Κεφάλαιο 10 ο : Απόθεση φερτών υλών Φώτιος Π. Μάρης Αναπλ. Καθηγητής Αίτια και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ: ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ ΙΣΘΜΙΑ ΝΕΜΕΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ: ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ ΙΣΘΜΙΑ ΝΕΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ: ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ ΙΣΘΜΙΑ ΝΕΜΕΑ Υπεύθυνοι: Καθηγ. Γ. ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ, Αναπλ. Καθηγ. Χ. ΝΤΡΙΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

3. ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ

3. ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 3. ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 3.1 Εισαγωγή Τα µορφολογικά χαρακτηριστικά του υποθαλάσσιου χώρου δεν αναπτύσσονται τυχαία αλλά συνδέονται µε διεργασίες που οφείλονται τόσο στο εσωτερικό της γης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ : Ι. ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ, 2016 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3:

Διαβάστε περισσότερα

ιάβρωση στις Παράκτιες Περιοχές

ιάβρωση στις Παράκτιες Περιοχές ΠΠΜ 477 ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ιάβρωση στις Παράκτιες Περιοχές Βαρνάβα Σοφία Ευαγόρου Χριστοδούλα Κασπαρίδου Μαρία Σµυρίλλη Στέφανη Στυλιανού ώρα ιάβρωση : φυσική διεργασία από την πρόσκρουση των κυµάτων στην

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ΤΑΞΗ Α ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Θέμα 1 ο : Να μεταφέρετε στο γραπτό σας τον αριθμό της κάθε ερώτησης και δίπλα το γράμμα

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία. Υδροκρίτης-Πιεζομετρία

Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία. Υδροκρίτης-Πιεζομετρία Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία Υδροκρίτης-Πιεζομετρία Οριοθέτηση υδρολογικής λεκάνης Χάραξη υδροκρίτη Η λεκάνη απορροής, παρουσιάζει ορισμένα γνωρίσματα που ονομάζονται φυσιογραφικά χαρακτηριστικά και μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ «η κίνηση μιας μάζας βράχου, εδάφους ή κορημάτων προς τα κατάντη ενός πρανούς» WP/WLI (1991) εξελικτικές Γεωλογικές διεργασίες.. αλλά και. φυσικές

Διαβάστε περισσότερα

Στρωματογραφία-Ιστορική γεωλογία. Στρωματογραφική τομή Δρ. Ηλιόπουλος Γεώργιος Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας

Στρωματογραφία-Ιστορική γεωλογία. Στρωματογραφική τομή Δρ. Ηλιόπουλος Γεώργιος Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Στρωματογραφία-Ιστορική γεωλογία Στρωματογραφική τομή Δρ. Ηλιόπουλος Γεώργιος Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Σκοποί ενότητας Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι η απεικόνιση όλων των λιθολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΧΗΜΕΙΑ. Ενότητα 1:Εισαγωγικές έννοιες της Υδρογεωλογίας. Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών Τμήμα : Γεωλογίας

ΥΔΡΟΧΗΜΕΙΑ. Ενότητα 1:Εισαγωγικές έννοιες της Υδρογεωλογίας. Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών Τμήμα : Γεωλογίας ΥΔΡΟΧΗΜΕΙΑ Ενότητα 1:Εισαγωγικές έννοιες της Υδρογεωλογίας Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών Τμήμα : Γεωλογίας Σκοποί ενότητας Συνοπτική παρουσίαση του Εργαστηρίου Υδρογεωλογίας του Τμήματος Γεωλογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΕΝΑΣ ΦΥΣΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΕΝΑΣ ΦΥΣΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΕΝΑΣ ΦΥΣΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΡΑΤΕΙΝΟΥ-ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΑΤΕΙΝΟΥ- ΠΕΤΡΟΠΗΓΗΣ-ΠΟΝΤΟΛΙΒΑΔΟΥ Ο όρος Γεωθερμία σημαίνει θερμότητα από τη Γη, επομένως η γεωθερμική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ (1) ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Γεωμετρία της παραμόρφωσης και κινηματική ανάλυση της Μεσοελληνικής Αύλακας»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ (1) ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Γεωμετρία της παραμόρφωσης και κινηματική ανάλυση της Μεσοελληνικής Αύλακας» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ (1) ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Γεωμετρία της παραμόρφωσης και κινηματική ανάλυση της Μεσοελληνικής Αύλακας» Η Μεσοελληνική Αύλακα (ΜΑ) είναι μία λεκάνη που εκτείνεται στη Βόρεια Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Συμβολή στην Χαρτογράφηση Θαλάσσιων Οικοτόπων των Όρμων Κορθίου και Χώρας Άνδρου (Νοτιοανατολική Άνδρος, Κυκλάδες)

Συμβολή στην Χαρτογράφηση Θαλάσσιων Οικοτόπων των Όρμων Κορθίου και Χώρας Άνδρου (Νοτιοανατολική Άνδρος, Κυκλάδες) Συμβολή στην Χαρτογράφηση Θαλάσσιων Οικοτόπων των Όρμων Κορθίου και Χώρας Άνδρου (Νοτιοανατολική Άνδρος, Κυκλάδες) 1 1. Εισαγωγή Οι θαλάσσιοι τύποι οικοτόπων αποτελούν τμήμα του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΕΣΗΣ ΒΑΘΙΩΝ ΘΑΛΑΣΣΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΒΡΑΑΜ ΖΕΛΗΛΙΔΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΕΣΗΣ ΒΑΘΙΩΝ ΘΑΛΑΣΣΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΒΡΑΑΜ ΖΕΛΗΛΙΔΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΕΣΗΣ ΒΑΘΙΩΝ ΘΑΛΑΣΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΒΡΑΑΜ ΖΕΛΗΛΙΔΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ: Γ. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ Ι. ΒΑΚΑΛΑΣ Α. ΖΕΛΗΛΙΔΗΣ Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΜΑΡΑΒΕΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ II ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ βασική απαίτηση η επαρκής γνώση των επιμέρους στοιχείων - πληροφοριών σχετικά με: Φύση τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

«γεωλογικοί σχηματισμοί» - «γεωϋλικά» όρια εδάφους και βράχου

«γεωλογικοί σχηματισμοί» - «γεωϋλικά» όρια εδάφους και βράχου «γεωλογικοί σχηματισμοί» - «γεωϋλικά» έδαφος (soil) είναι ένα φυσικό σύνολο ορυκτών κόκκων που μπορούν να διαχωριστούν με απλές μηχανικές μεθόδους (π.χ. ανακίνηση μέσα στο νερό) όλα τα υπόλοιπα φυσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Η ΡΟΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Η ροή του νερού μεταξύ των άλλων καθορίζει τη ζωή και τις λειτουργίες των έμβιων οργανισμών στο ποτάμι. Διαμορφώνει το σχήμα του σώματός τους, τους

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ ΙΣΟΤΟΠΩΝ. Eφαρμογές σε περιβαλλοντικές μελέτες. Χ. Στουραϊτη Επικ. Καθηγήτρια. Περιβαλλοντική Γεωχημεία

ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ ΙΣΟΤΟΠΩΝ. Eφαρμογές σε περιβαλλοντικές μελέτες. Χ. Στουραϊτη Επικ. Καθηγήτρια. Περιβαλλοντική Γεωχημεία ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ ΙΣΟΤΟΠΩΝ Eφαρμογές σε περιβαλλοντικές μελέτες Χ. Στουραϊτη Επικ. Καθηγήτρια Περιβαλλοντική Γεωχημεία Εργαστήριο - Δευτέρα 8:45 10:00 Σειρά ασκήσεων βασισμένων στη θεωρία των ισοτόπων Επίσκεψη

Διαβάστε περισσότερα

250 Επιστημών της Θάλασσας Αιγαίου (Μυτιλήνη)

250 Επιστημών της Θάλασσας Αιγαίου (Μυτιλήνη) 250 Επιστημών της Θάλασσας Αιγαίου (Μυτιλήνη) Σκοπός Βασικός εκπαιδευτικός στόχος του Τμήματος είναι η παραγωγή επιστημονικού δυναμικού που θα διαθέτει : ολοκληρωμένη αντίληψη των θαλασσίων διεργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ Σ' όλα τα επίπεδα και σ' όλα τα περιβάλλοντα, η χηµική αποσάθρωση εξαρτάται οπό την παρουσία νερού καθώς και των στερεών και αερίων

ΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ Σ' όλα τα επίπεδα και σ' όλα τα περιβάλλοντα, η χηµική αποσάθρωση εξαρτάται οπό την παρουσία νερού καθώς και των στερεών και αερίων ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ Η αποσάθρωση ορίζεται σαν η διάσπαση και η εξαλλοίωση των υλικών κοντά στην επιφάνεια της Γης, µε τοσχηµατισµό προιόντων που είναι σχεδόν σε ισορροπία µε τηνατµόσφαιρα, την υδρόσφαιρα και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΣΤΕΡΕΟΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ

ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΣΤΕΡΕΟΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΣΤΕΡΕΟΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΟΥ ΑΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΩΝ ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΚΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΣΤΗΝ ΑΚΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΠΡΟΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΡΟΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Φωτ.: Κατά FLSmidth 1 ΠΡΟ-ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΣΗ - Εισαγωγή Είναι γνωστό ότι στην παραγωγική διαδικασία του κλίνκερ τσιμέντου, εκτός των άλλων, σημαντικότατη επίδραση έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ. Κατολισθήσεις Ταξινόµηση κατολισθήσεων

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ. Κατολισθήσεις Ταξινόµηση κατολισθήσεων ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ Κατολισθήσεις Ταξινόµηση κατολισθήσεων ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Κατολισθήσεις Έχει επικρατήσει µεταξύ των γεωλόγων και των µηχανικών η χρήση του όρου κατολίσθηση για την περιγραφή του φαινοµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩ ΥΝΑΜΙΚΗ. Φυσική της Λιθόσφαιρας Κεφάλαιο 7. Καθ. Αναστασία Κυρατζή. Κυρατζή Α. "Φυσική της Λιθόσφαιρας"

ΓΕΩ ΥΝΑΜΙΚΗ. Φυσική της Λιθόσφαιρας Κεφάλαιο 7. Καθ. Αναστασία Κυρατζή. Κυρατζή Α. Φυσική της Λιθόσφαιρας ΓΕΩ ΥΝΑΜΙΚΗ Φυσική της Λιθόσφαιρας Κεφάλαιο 7 Καθ. Αναστασία Κυρατζή Κυρατζή Α. "Φυσική της Λιθόσφαιρας" 1 Εισαγωγή Υπόθεση της Μετάθεσης των ηπείρων Wegener 1912 Υπόθεση της Επέκτασης του θαλάσσιου πυθµένα

Διαβάστε περισσότερα

μελετά τις σχέσεις μεταξύ των οργανισμών και με το περιβάλλον τους

μελετά τις σχέσεις μεταξύ των οργανισμών και με το περιβάλλον τους Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ μελετά τις σχέσεις μεταξύ των οργανισμών και με το περιβάλλον τους Οι οργανισμοί αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον τους σε πολλά επίπεδα στα πλαίσια ενός οικοσυστήματος Οι φυσικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ. Aτµόσφαιρα της Γης - Η σύνθεση της ατµόσφαιρας Προέλευση του Οξυγόνου - Προέλευση του Οξυγόνου

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ. Aτµόσφαιρα της Γης - Η σύνθεση της ατµόσφαιρας Προέλευση του Οξυγόνου - Προέλευση του Οξυγόνου ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ Aτµόσφαιρα της Γης - Η σύνθεση της ατµόσφαιρας Προέλευση του Οξυγόνου - Προέλευση του Οξυγόνου ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Aτµόσφαιρα της Γης Ατµόσφαιρα είναι η αεριώδης µάζα η οποία περιβάλλει

Διαβάστε περισσότερα

Αποθέσεις ανθρακικών ορυκτών σε παλαιολίμνες του Ελληνικού χώρου κατά τη διάρκεια της τελευταίας παγετώδους περιόδου

Αποθέσεις ανθρακικών ορυκτών σε παλαιολίμνες του Ελληνικού χώρου κατά τη διάρκεια της τελευταίας παγετώδους περιόδου Αποθέσεις ανθρακικών ορυκτών σε παλαιολίμνες του Ελληνικού χώρου κατά τη διάρκεια της τελευταίας παγετώδους περιόδου Αριστομένης Π. Καραγεώργης 1, Χρήστος Αναγνώστου 1, Θεόδωρος Κανελλόπουλος 1, Rolf O.

Διαβάστε περισσότερα

Έδαφος και Πετρώματα

Έδαφος και Πετρώματα Το έδαφος = ένα σύνθετο σύνολο από μεταλλεύματα, νερό και αέρα Επηρεάζει αμφίδρομα τους ζώντες οργανισμούς Τα πετρώματα αποτελούν συμπλέγματα μεταλλευμάτων τα οποία συνδέονται είτε μέσω συνδετικών κόκκων

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών ομικών Έργων Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ Παραδόσεις Θεωρίας ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ Σέρρες, Σεπτέμβριος 2010 Τεχνολογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓENIKA Θερµική κατεργασία είναι σύνολο διεργασιών που περιλαµβάνει τη θέρµανση και ψύξη µεταλλικού προϊόντος σε στερεά κατάσταση και σε καθορισµένες θερµοκρασιακές και χρονικές συνθήκες.

Διαβάστε περισσότερα

3. Οριζόντια στρώµατα

3. Οριζόντια στρώµατα 3. Οριζόντια στρώµατα 1. Γενικά... 26 2. Στρωµατογραφική διάρθρωση Στρωµατογραφική στήλη... 27 3. Γεωλογική τοµή... 27 4. Γεωλογική εξέλιξη της περιοχής του χάρτη... 31 26 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012-2013 ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2 Ω/εβδοµάδα ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ Γεωγραφικές συντεταγµένες ( Ω 2) Παιχνίδια µε τις γεωγραφικές συντεταγµένες Η χρήση των χαρτών

Διαβάστε περισσότερα

ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ Δ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ Δ ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ Δ ΕΞΑΜΗΝΟ Τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του νερού Μέρος 2 ο : Φυσική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Θερμοκρασία 2. Πυκνότητα 3. Διάδοση του φωτός στο νερό 4. Διάδοση του ήχου στο νερό Μια από τις πιο σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

ΙΖΗΜΑΤΑ -ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΑΝΕΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ

ΙΖΗΜΑΤΑ -ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΑΝΕΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΙΖΗΜΑΤΑ - ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΝΕΡΟΥ Αρχικός µηχανισµός: ιάβρωση των Πετρωµάτων ανάντη των φραγµάτων. Ορισµός ιάβρωσης ιάβρωση = Η αποκόλληση και µετακίνηση σωµατιδίων πετρώµατος

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Υδατικών Οικοσυστηµάτων: Τυπολογία ρ. Παναγιώτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΗΣ /ντης Ερευνών Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών

ιαχείριση Υδατικών Οικοσυστηµάτων: Τυπολογία ρ. Παναγιώτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΗΣ /ντης Ερευνών Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών ιαχείριση Υδατικών Οικοσυστηµάτων: Τυπολογία ρ. Παναγιώτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΗΣ /ντης Ερευνών Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών Μήπως η Γη αποτελεί ενιαίο υδατικό οικοσύστηµα ; Η απάντηση εξαρτάται από το πώς

Διαβάστε περισσότερα

Εξέλιξη του Έμβιου κόσμου- Παλαιοντολογία Ενότητα 3: Παλαιοοικολογία-Ταφονομία. Δρ. Ηλιόπουλος Γεώργιος Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας

Εξέλιξη του Έμβιου κόσμου- Παλαιοντολογία Ενότητα 3: Παλαιοοικολογία-Ταφονομία. Δρ. Ηλιόπουλος Γεώργιος Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Εξέλιξη του Έμβιου κόσμου- Παλαιοντολογία Ενότητα 3: Παλαιοοικολογία-Ταφονομία Δρ. Ηλιόπουλος Γεώργιος Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Σκοποί ενότητας Σκοπός τη Ενότητας αυτής είναι η παράθεση

Διαβάστε περισσότερα

Ερµηνεία Τοπογραφικού Υποβάθρου στη Σύνταξη και Χρήση Γεωλoγικών Χαρτών

Ερµηνεία Τοπογραφικού Υποβάθρου στη Σύνταξη και Χρήση Γεωλoγικών Χαρτών ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Επιµέλεια: ηµάδη Αγόρω Ερµηνεία Τοπογραφικού Υποβάθρου στη Σύνταξη και Χρήση Γεωλoγικών Χαρτών ΙΣΟΫΨΕΙΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ: είναι

Διαβάστε περισσότερα

Υ ΡΟΓΡΑΦΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005

Υ ΡΟΓΡΑΦΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Υ ΡΟΓΡΑΦΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 ιαβρωτική δράση των ποταµών Η σπουδαιότητα των Ποταµών. Η ποτάµια διάβρωση και γενικότερα η επίδραση του νερού που κυλάει στην επιφάνεια της Γης είναι ο σπουδαιότερος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Διδάσκων: Μπελόκας Γεώργιος Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ Ε ΑΦΩΝ - ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Με τον όρο «δυναμική» εννοείται η συμπεριφορά που παρουσιάζει το έδαφος υπό την επίδραση δυναμικών τάσεων που επιβάλλονται σε αυτό είδη δυναμικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΟΡΥΚΤΟΙ ΑΝΘΡΑΚΕΣ ΕΝΑ ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΣΤΕΡΕΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΟΡΥΚΤΟΙ ΑΝΘΡΑΚΕΣ ΕΝΑ ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΣΤΕΡΕΟ Ορυκτοί άνθρακες Ένα πολύτιμο στερεό 1 Ε.Κ.Φ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΟΡΥΚΤΟΙ ΑΝΘΡΑΚΕΣ ΕΝΑ ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΣΤΕΡΕΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 διδακτική ώρα ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: Οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΣΦΑΙΡΑ Σύσταση του θαλασσινού νερού, αλμυρότητα, θερμοκρασία.

ΥΔΡΟΣΦΑΙΡΑ Σύσταση του θαλασσινού νερού, αλμυρότητα, θερμοκρασία. ΥΔΡΟΣΦΑΙΡΑ Σύσταση του θαλασσινού νερού, αλμυρότητα, θερμοκρασία. Η σύσταση του θαλασσινού νερού έχει επικρατήσει να καθορίζεται με βάση τη συγκέντρωση χλωριδίων και την αλμυρότητα. Η συγκέντρωση χλωριδίων

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΥΜΑΤΑ. 7.1 Γενικά

7. ΚΥΜΑΤΑ. 7.1 Γενικά 7. ΚΥΜΑΤΑ 7.1 Γενικά Η επιφάνεια της θάλασσας φαίνεται να βρίσκεται συνέχεια σε κίνηση µε διαρκείς αναταράξεις. Η πιο προφανής αιτία είναι τα ανεµογενή κύµατα που διαδίδονται από άκρο σε άκρο σε µια ωκεάνια

Διαβάστε περισσότερα