Χρονισμός και Απόδοση Υπολογιστικών Συστημάτων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χρονισμός και Απόδοση Υπολογιστικών Συστημάτων"

Transcript

1 ΗΥ 232 Οργάνωση και στον Σχεδίαση Η/Y Διάλεξη 7 Χρονισμός και Απόδοση Υπολογιστικών Συστημάτων Νίκος Μπέλλας Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων 1

2 Τι σημαίνει απόδοση; Αεροσκάφος NYC to Paris Επιβάτες oeing hours 500 Concorde 3 hours 125 Ποιος τύπος αεροσκάφους έχει υψηλότερη απόδοση? Εάν είσαι επιβάτης : χρόνος πτήσης (πόση ώρα για να γίνει η εργασία) Χρόνος πτήσης, χρόνος εκτέλεσης, χρόνος απόκρισης (latency) Εάν είσαι η Αir France: πόσους επιβάτες μπορείς να εξυπηρετήσεις σε δεδομένο χρονικό διάστημα Επιβάτες ανά ώρα, ρυθμός απόδοσης (throughput) 2

3 Μετρικές Απόδοσης Χρόνος Απόκρισης (ή Χρόνος Εκτέλεσης) Latency (Execution time) Πόσος χρόνος απαιτείται για την εκτέλεση μιας εργασίας Throughput Συνολική ποσότητα εργασίας που διεκπεραιώνεται σε ένα δεδομένο χρόνο πχ εργασίες/ώρα, bytes/sec, κοκ. Ο Χρόνος Απόκρισης και το Throughput δεν είναι το ίδιο σημαντικές μετρικές για διαφορετικά συστήματα Database transaction systems (latency) Graphics rendering system (GPU) (throughput) 3

4 Συγκριτική Απόδοση Ορισμός: Απόδοση = 1 / Χρόνος Εκτέλεσης Το ότι το σύστημα Χ είναι n φορές πιο γρήγορο από το σύστημα Υ σημαίνει: Απόδοση X Απόδοση Χρόνος Εκτέλεσης Y Χρόνος Εκτέλεσης X Για παράδειγμα, ο χρόνος εκτέλεσης ενός προγράμματος: 10s on, 15s on Y n Execution Time / Execution Time = 15s / 10s = 1.5 O είναι 1.5 φορές γρηγορότερος από τον Β 4

5 Μέτρηση Χρόνου Εκτέλεσης Παρελθών Χρόνος (Elapsed Time) Συνολικός χρόνος εκτέλεσης μιας εργασίας που περιλαμβάνει: επεξεργασία, Input/Output (πχ προσπέλαση στον σκληρό δίσκο), κλήσεις στο λειτουργικό σύστημα, κοκ. Χρόνος CPU (CPU time) Περιλαμβάνει μόνο τον χρόνο που η CPU επεξεργάζεται μια διεργασία Δεν περιλαμβάνει Input/Output ή χρόνο που η CPU ασχολείται με άλλες διεργασίες. CPU time = User CPU time + System CPU time 5

6 Ρολόι CPU H λειτουργία κάθε ψηφιακού συστήματος βασίζεται σε ένα ρολόι που τρέχει με σταθερό ρυθμό και προσδιορίζει πότε προκύπτουν διάφορα συμβάντα στο hardware Κύκλοι ρολογιού Μεταφορά Δεδομένων Και Υπολογισμοί Αλλαγή Κατάστασης Clock period Περίοδος Ρολογιού (clock period): o χρόνος για έναν πλήρη κύκλο ρολογιού πχ, 250ps = 0.25ns = s Συχνότητα ρολογιού (clock frequency or rate): κύκλοι ρολογιού ανά μονάδα χρόνου = 1/ Περίοδος πχ, 4.0GHz = 4000MHz = Hz Αντιστοιχεί σε περίοδο 1/4GHz = 0.25ns 6

7 Το δομικό στοιχείο κάθε ακολουθιακού κυκλώματος: D flip-flop Ακμοπυροδότητο D flip-flop: η είσοδος D περνάει στην έξοδο Q μόνο την χρονική στιγμή της θετικής ακμής του ρολογιού. Σε οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγμή, η είσοδος D αγνοείται D CLK module dff (input D, CLK, output reg Q); clk) begin Q<=D; end endmodule; Q 7

8 Χρονισμός του D flip-flop (I) t PD t CD Q t PD : maximum propagation delay, CLK Q t CD : minimum contamination delay, CLK Q CLK D t SETUP : setup time T SETUP Ο χρόνος που πρέπει η είσοδος D να έχει σταθεροποιηθεί πριν την θετική ακμή του CLK t HOLD : hold time Ο χρόνος που πρέπει η είσοδος D να παραμείνει σταθερή μετά την θετική ακμή του CLK t HOLD 8

9 Χρονισμός του D flip-flop (II) D Q reg1 logic D Q reg2 tpd,reg1 CLK CLK tpd,logic tcd,reg1 t CD,logic t SETUP,reg2 9

10 Σύγχρονα ακολουθιακά Κυκλώματα ενός Ρολογιού 10

11 Χρόνος CPU Χρόνος CPU Αριθμός Κύκλων CPU Περίοδος Ρολογιού Αριθμός Κύκλων CPU ΣυχνότηταΡολογιού Η απόδοση του συστήματος μπορεί να βελτιωθεί με το να: Μειώσουμε τον αριθμό των κύκλων CPU που απαιτούνται για να εκτελεσθεί το πρόγραμμα Αυξήσουμε την συχνότητα ρολογιού Αυτά τα δύο δεν είναι όμως ανεξάρτητα 11

12 Παράδειγμα χρόνου CPU Υπολογιστής Α: Ρολόι 2GHz, Χρόνος CPU 10s Θέλουμε να σχεδιάσουμε έναν Υπολογιστή Στόχος μας να πέσουμε στα 6s xρόνου CPU Πιο γρήγορο ρολόι απαιτεί 1.2Χ περισσότερους κύκλους Ερώτημα: Πόσο πρέπει να είναι το ρολόι του Υπολογιστή ; Συχνότητα 1.2 Αριθμός Κύκλων CPUΑ 6s Αριθμός Κύκλων CPU Χρόνος CPU 10s 2GHz Συχνότητα Αριθμός Κύκλων CPU Χρόνος CPU s s 9 Συχνότητα 4GHz 12

13 Με λίγη περισσότερη λεπτομέρεια ΧρόνοςCPU ΑριθμόςΕντολώνστο Πρόγραμμα CPI ΠερίοδοςΡολογιού ΑριθμόςΕντολών CPI ΣυχνότηταΡολογιού Αριθμός Εντολών στο Πρόγραμμα Εξαρτάται από το πρόγραμμα, την αρχιτεκτονική συνόλου εντολών (πχ MIPS, x86, RM) και τον compiler. CPI ή Cycles per Instruction Πόσες εντολές μπορεί να εκτελέσει ένας επεξεργαστής σε έναν κύκλο μηχανής. Πάντα θεωρούσαμε CPI=1 στο ΗΥ232. Πιο πολύπλοκες εντολές μπορεί να έχουν CPI>1 13

14 ΧρόνοςCPU ΧρόνοςCPU ΧρόνοςCPU ΧρόνοςCPU Παράδειγμα Δύο υπολογιστές MIPS τρέχουν το ίδιο πρόγραμμα Υπολογιστής : Περίοδος = 250ps, CPI = 2.0 Υπολογιστής Β : Περίοδος = 500ps, CPI = 1.2 Ποιος είναι πιο γρήγορος και κατά πόσο; ΑριθμόςΕντολ. CPI Περίοδος E ps E500ps ΑριθμόςΕντολ. CPI Cy cletime E ps E 600ps E 600ps 1.2 E 500ps Α πιο γρήγορο κατά 1.2Χ 14

15 Παράδειγμα Υπολογισμού Mέσου CPI Έστω ότι τα προγράμματα MIPS που τρέχουμε αποτελούνται από τρείς κατηγορίες εντολών Α, Β, C. Κατηγορία Εντολών (add, sub) (lw, sw) C (beq, bne) CPI για κατηγορία ΑΕ στο Προγρ ΑΕ στο Προγρ Πρόγραμμα 1: ΑΕ = 5 Αριθμός Κύκλων = = 10 Μέσο CPI = 10/5 = 2.0 Πρόγραμμα 2 : ΑΕ = 6 Αριθμός Κύκλων = = 9 Μέσο CPI = 9/6 =

16 Παράδειγμα κώδικα MIPS (I) Συνάρτηση καθαρισμού (clear ) μιάς περιοχής μνήμης clear1(int array[], int size) { int i; for (i = 0; i < size; i += 1) array[i] = 0; } clear2(int *array, int size) { int *p; for (p = &array[0]; p < &array[size]; p = p + 1) *p = 0; } move $t0,$zero # i = 0 loop1: sll $t1,$t0,2 # $t1 = i * 4 add $t2,$a0,$t1 # $t2 = # &array[i] sw $zero, 0($t2) # array[i] = 0 addi $t0,$t0,1 # i = i + 1 slt $t3,$t0,$a1 # $t3 = # (i < size) bne $t3,$zero,loop1 # if ( ) # goto loop1 move $t0,$a0 # p = & array[0] sll $t1,$a1,2 # $t1 = size * 4 add $t2,$a0,$t1 # $t2 = # &array[size] loop2: sw $zero,0($t0) # Memory[p] = 0 addi $t0,$t0,4 # p = p + 4 slt $t3,$t0,$t2 # $t3 = #(p<&array[size]) bne $t3,$zero,loop2 # if ( ) Αριθμός εντολών που εκτελούνται, clear1: 6N+1, clear2: 4N+3 # goto loop2 16

17 Παράδειγμα κώδικα MIPS (II) Έστω ότι θέλουμε να τρέξουμε τα clear1 και clear2 για Ν=10 6 σε δύο υπολογιστές MIPS Υπολογιστής (clear1): Συχνότητα = 1 GHz, CPI = 2.0 Υπολογιστής Β (clear2) : Περίοδος = 500 MHz, CPI = 2.0 Ποιος τρέχει πιο γρήγορα το πρόγραμμα και κατά πόσο; ΧρόνοςCPU ΑριθμόςΕντολών CPI Περίοδος (6*10 6 1) 2.01ns 12 us Α πιο γρήγορος ΧρόνοςCPU ΑριθμόςΕντολών CPI Cy cletime ΧρόνοςCPU ΧρόνοςCPU 6 (4* ) ns 16 us κατά 1.33Χ 17

Κεφάλαιο 4 Εκτίμηση και Κατανόηση Απόδοσης (Assessing and Understanding Performance)

Κεφάλαιο 4 Εκτίμηση και Κατανόηση Απόδοσης (Assessing and Understanding Performance) Κεφάλαιο 4 Εκτίμηση και Κατανόηση Απόδοσης (Assessing and Understanding Performance) 1 Απόδοση H/Y (Computer Performance) Μέτρηση, Αναφορά και Σύνοψη Κατανόηση βασικών παραγόντων που καθορίζουν την απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

Αφηρημένες έννοιες και τεχνολογία υπολογιστών

Αφηρημένες έννοιες και τεχνολογία υπολογιστών Οργάνωση και Σχεδίαση Υπολογιστών Η Διασύνδεση Υλικού και Λογισμικού, 4 η έκδοση Κεφάλαιο 1 Αφηρημένες έννοιες και τεχνολογία υπολογιστών Επανάσταση υπολογιστών Πρόοδος της τεχνολογίας υπολογιστών Θεμελιώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Υ- 01 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Εισαγωγή

Υ- 01 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Εισαγωγή Υ- 01 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Εισαγωγή Αρης Ευθυμίου Το σημερινό μάθημα Οργανωτικά/διαδικαστικά του μαθήματος θέματα που θα καλύψουμε οργάνωση/βαθμολογία Εισαγωγή μέτρα επίδοσης υπολογιστών χρόνος εκτέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας κατανοήσει την ύλη του 1ου μαθήματος ( Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Η/Υ ) θα πρέπει να μπορείτε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:

Έχοντας κατανοήσει την ύλη του 1ου μαθήματος ( Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Η/Υ ) θα πρέπει να μπορείτε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις: Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης 1 ου μαθήματος Έχοντας κατανοήσει την ύλη του 1ου μαθήματος ( Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Η/Υ ) θα πρέπει να μπορείτε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις: 1. Ποια η σχέση της

Διαβάστε περισσότερα

1.1 ΑΣΚΗΣΗ ΛΥΣΗ 2.1 ΑΣΚΗΣΗ ΛΥΣΗ 3.1 ΑΣΚΗΣΗ

1.1 ΑΣΚΗΣΗ ΛΥΣΗ 2.1 ΑΣΚΗΣΗ ΛΥΣΗ 3.1 ΑΣΚΗΣΗ 1.1 ΑΣΚΗΣΗ i) Έστω ότι οι εντολές κινητής υποδιαστολής ευθύνονται για το 25% του χρόνου εκτέλεσης ενός προγράµµατος σε ένα µηχάνηµα. Προτείνεται να βελτιωθεί το υλικό που σχετίζεται µε αριθµούς κινητής

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2007-08 Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Η/Υ (θεμελιώδεις αρχές λειτουργίας των υπολογιστών) http://www.ionio.gr/~mistral/tp/comparch/ Μ.Στεφανιδάκης

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Εισαγωγή Βασικές Πηγές: Αρχιτεκτονική Υπολογιστών: μια Δομημένη Προσέγγιση, Α. Tanenbaum, Vrije Universiteit, Amsterdam. Computer Architecture and Engineering, K. Asanovic, CS1/2-52,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 1 Το πρώτο αυτό κεφάλαιο εισάγει ορισμένες από τις θεμελιώδεις ιδέες της σχεδίασης των σύγχρονων ψηφιακών συστημάτων. Καλύπτουμε ένα αρκετά μεγάλο μέρος του υποβάθρου, αλλά σε

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία αρχιτεκτονικής μικροεπεξεργαστή

Στοιχεία αρχιτεκτονικής μικροεπεξεργαστή Στοιχεία αρχιτεκτονικής μικροεπεξεργαστή Αριθμός bit δίαυλου δεδομένων (Data Bus) Αριθμός bit δίαυλου διευθύνσεων (Address Bus) Μέγιστη συχνότητα λειτουργίας (Clock Frequency) Τύποι εντολών Αριθμητική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (2 η Έκδοση) Παναγιώτης Ε. Φουληράς Διδάκτωρ Πληροφορικής Παν/μίου Λονδίνου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1996 Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κων/νος Διαμαντάρας Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης Σίνδος 2011 Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 1 Εισαγωγή στη μοντέρνα αρχιτεκτονική των υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες Αρχιτεκτονικές Υπολογιστών

Σύγχρονες Αρχιτεκτονικές Υπολογιστών ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ Σύγχρονες Αρχιτεκτονικές Υπολογιστών Γιάννης Βογιατζής Αλέξανδρος ηµόπουλος ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 1 Στοιχεία Επικοινωνίας Γιάννης Βογιατζής

Διαβάστε περισσότερα

Aνάπτυξη και προσομοίωση της επικαλυπτόμενης αρχιτεκτονικής Mips για εκπαιδευτικούς σκοπούς

Aνάπτυξη και προσομοίωση της επικαλυπτόμενης αρχιτεκτονικής Mips για εκπαιδευτικούς σκοπούς ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Aνάπτυξη και προσομοίωση της επικαλυπτόμενης αρχιτεκτονικής Mips για εκπαιδευτικούς σκοπούς ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΙΩΤΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 1. Κατηγορίες Υπολογιστών Οι διαφορές ορισμένων βασικών χαρακτηριστικών των υπολογιστών οδήγησαν στην κατηγοριοποίηση αυτών. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι: α) ο τύπος του σήματος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4. Ο επεξεργαστής. Οργάνωση και Σχεδίαση Υπολογιστών Η ιασύνδεση Υλικού και Λογισµικού, 4 η έκδοση

Κεφάλαιο 4. Ο επεξεργαστής. Οργάνωση και Σχεδίαση Υπολογιστών Η ιασύνδεση Υλικού και Λογισµικού, 4 η έκδοση Οργάνωση και Σχεδίαση Υπολογιστών Η ιασύνδεση Υλικού και Λογισµικού, 4 η έκδοση Κεφάλαιο 4 Ο επεξεργαστής ιαφάνειες διδασκαλίας του πρωτότυπου βιβλίου µεταφρασµένες στα ελληνικά και εµπλουτισµένες (µετάφραση,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Χειρισμός Δεδομένων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Χειρισμός Δεδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Χειρισμός Δεδομένων 2.1 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2.2 Γλώσσα Μηχανής 2.3 Εκτέλεση προγράμματος 2.4 Αριθμητικές και λογικές εντολές 2.5 Επικοινωνία με άλλες συσκευές 2.6 Άλλες αρχιτεκτονικές

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών. Αρχιτεκτονική Συνόλου Εντολών (Instruction Set Architecture)

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών. Αρχιτεκτονική Συνόλου Εντολών (Instruction Set Architecture) Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Αρχιτεκτονική Συνόλου Εντολών (Instruction Set Architecture) Αρχιτεκτονική Συνόλου Εντολών Βασικές Πηγές: Αρχιτεκτονική Υπολογιστών: μια Δομημένη Προσέγγιση, Α. Tanenbaum, Vrije

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Εισαγωγή Βασικές Πηγές: Αρχιτεκτονική Υπολογιστών: μια Δομημένη Προσέγγιση, Α. Tanenbaum, Vrije Universiteit, Amsterdam. Computer Architecture and Engineering, K. Asanovic, CS1/2-52,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. Εργαστηριακές Ασκήσεις

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. Εργαστηριακές Ασκήσεις ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ι Εργαστηριακές Ασκήσεις Οκτώβριος 2008 Περιεχόμενα Άσκηση 1: LED Decoder...

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ 232 Οργάνωση και Σχεδίαση Υπολογιστών. Διάλεξη 13. Εξαιρέσεις και Διακοπές (Exceptions and Interrupts)

ΗΥ 232 Οργάνωση και Σχεδίαση Υπολογιστών. Διάλεξη 13. Εξαιρέσεις και Διακοπές (Exceptions and Interrupts) ΗΥ 232 Οργάνωση και Σχεδίαση Υπολογιστών Διάλεξη 13 Εξαιρέσεις και Διακοπές (Exceptions and Interrupts) Νίκος Μπέλλας Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Οργάνωση και Σχεδίαση Υπoλογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Δείγμα σημειώσεων για τα Λειτουργικά Συστήματα για τις εξετάσεις του ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικών ΠΕ19-ΠΕ20

Δείγμα σημειώσεων για τα Λειτουργικά Συστήματα για τις εξετάσεις του ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικών ΠΕ19-ΠΕ20 Δείγμα σημειώσεων για τα Λειτουργικά Συστήματα για τις εξετάσεις του ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικών ΠΕ19-ΠΕ20 Υλικολογικό (firmware) Υπάρχει επίσης και το υλικολογικό (firmware) που είναι ένα σύνολο από μικροπρογράμματα

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 12 Σχεδιασμός Ανάπτυξη Λειτουργία Π.Σ. 1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 1.1 Δυνατότητες Λειτουργικών Συστημάτων 1.1.1 Εισαγωγή Ο όρος Λειτουργικό Σύστημα (Operating System), εκφράζει το σύνολο των προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Παράλληλης & Κατανεμημένης Επεξεργασίας

Συστήματα Παράλληλης & Κατανεμημένης Επεξεργασίας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Συστήματα Παράλληλης & Κατανεμημένης Επεξεργασίας Ενότητα 13: Είδη συστοιχιών. Διανυσματικοί Υπολογιστές. Επεξεργαστές μητρώου, Επεξεργαστές Blitzen, Επεξεργαστές

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΟΑΕΔ) του Τομέα Πληροφορικής Τηλεπικοινωνιών Δικτύων ΤΜΗΜΑ Τεχνικών Εφαρμογών Πληροφορικής Με

Προγράμματα Σπουδών Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΟΑΕΔ) του Τομέα Πληροφορικής Τηλεπικοινωνιών Δικτύων ΤΜΗΜΑ Τεχνικών Εφαρμογών Πληροφορικής Με Προγράμματα Σπουδών Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΟΑΕΔ) του Τομέα Πληροφορικής Τηλεπικοινωνιών Δικτύων ΤΜΗΜΑ Τεχνικών Εφαρμογών Πληροφορικής Με Πολυμέσα (Multimedia) Ο υπολογιστής πολυμέσων (multimedia

Διαβάστε περισσότερα

Αυγ-13 Ακολουθιακά Κυκλώματα: Μανδαλωτές και Flip-Flops. ΗΜΥ 210: Σχεδιασμό Ψηφιακών Συστημάτων, Χειμερινό Εξάμηνο 2009.

Αυγ-13 Ακολουθιακά Κυκλώματα: Μανδαλωτές και Flip-Flops. ΗΜΥ 210: Σχεδιασμό Ψηφιακών Συστημάτων, Χειμερινό Εξάμηνο 2009. ΗΜΥ-20: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων Ακολουθιακά Κυκλώματα: Μανδαλωτές (Latches) και Flip-Flops Flops Διδάσκουσα: Μαρία Κ. Μιχαήλ Ακολουθιακά Κυκλώματα Συνδυαστική Λογική: Η τιμή σε μία έξοδο εξαρτάται

Διαβάστε περισσότερα

2. Τεχνολογία επεξεργαστών

2. Τεχνολογία επεξεργαστών Κεφάλαιο 2: Τεχνολογία επεξεργαστών 21 2. Τεχνολογία επεξεργαστών 2.1 Επιλογές στη σχεδίαση επεξεργαστών Η κεντρική μονάδα επεξεργασίας (Central Processing Unit CPU) ή επεξεργαστής αποτελεί την καρδιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕ- 027 Μικροεπεξεργαστές 4ο μάθημα: γλώσσα περιγραφής υλικού Verilog

ΠΛΕ- 027 Μικροεπεξεργαστές 4ο μάθημα: γλώσσα περιγραφής υλικού Verilog ΠΛΕ- 027 Μικροεπεξεργαστές 4ο μάθημα: γλώσσα περιγραφής υλικού Verilog Αρης Ευθυμίου Τι είναι η γλώσσα Verilog Γλώσσα περιγραφής υλικού (hardware descripjon language) Επιτρέπει τη περιγραφή (μοντελοποίηση)

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες Αρχιτεκτονικές Υπολογιστών

Σύγχρονες Αρχιτεκτονικές Υπολογιστών ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ Σύγχρονες Αρχιτεκτονικές Υπολογιστών ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 Αρχιτεκτονική Συνόλου Εντολών (Instruction Set Architecture-ISA) 1 Ένας υπολογιστής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 1η ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ QUARTUS II ΤΗΣ ALTERA

ΑΣΚΗΣΗ 1η ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ QUARTUS II ΤΗΣ ALTERA ΑΣΚΗΣΗ 1η ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ QUARTUS II ΤΗΣ ALTERA ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ VHDL Η γλώσσα περιγραφής υλικού (harware description language) VHDL είναι μια γλώσσα με την οποία μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΥ- 402 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Φροντιστήριο: MIPS assembly

ΜΥΥ- 402 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Φροντιστήριο: MIPS assembly ΜΥΥ- 402 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Φροντιστήριο: MIPS assembly Αρης Ευθυμίου Το σημερινό μάθημα! Σύνταξη εντολών! Θέματα σχετικά με τη προσπέλαση, οργάνωση μνήμης διευθύνση για κάθε byte διευθύνσεις λέξεων

Διαβάστε περισσότερα