ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας Αποδεκτών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας Αποδεκτών"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 / 01 / 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Α4α/Γ.Π.οικ.: 6523 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ TMHMA A Ταχ. διεύθυνση: Αριστοτέλους , Αθήνα Τηλέφωνο: Fax : Ε-mail : ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας Αποδεκτών Θέμα: Ρόλος και αρμοδιότητες Διαχειριστή Κενών Θέσεων σε Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης στεγαστικού τύπου και διαδικασία μετάβασης σε αυτές των χρονίως ψυχικά πασχόντων των υφιστάμενων Ψυχιατρικών Νοσοκομείων. Σχετ.: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 2716/1999 (ΦΕΚ 95/Α / ), «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3329/ (ΦΕΚ 81/Α / ) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». 3. Την υπ αριθμ. πρωτ. Υ5α,β/Γ.Π.οικ.39667/ (ΦΕΚ 1085/Β / ) κοινή Υπουργική Απόφαση, «Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης Υ5β/Γ.Π.οικ.35724/ Ορισμός του κατά το άρθρο 13 του Ν.2716/99 ειδικού ενοποιημένου (κλειστού) νοσηλίου και τροποποίηση της αριθμ. Υ4α/οικ.1320/98 κοινής υπουργικής απόφασης περί Ορισμού νοσηλίου Νοσοκομείων (ΦΕΚ 485/Β / )». 4. Την υπ αριθμ. πρωτ. Υ5α/Γ.Π.οικ.99897/ (ΑΔΑ: ΒΛΛΑΘ-Γ19) Εγκύκλιο της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας, με θέμα «Διευκρινίσεις επί της υπ αριθμ. πρωτ. Υ5α,β/Γ.Π.οικ.39667/ κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1085/Β/ ) σχετικά με τη διάρκεια νοσηλείας σε Δημόσιο Νοσοκομείο και τις προϋποθέσεις ένταξης ωφελουμένων σε Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης στεγαστικού τύπου». 5. Την υπ αριθμ. πρωτ. Υ5α,β/Γ.Π.οικ.19799/ (ΑΔΑ: ΒΙΚΘΘ-ΣΧΥ) Διευκρινιστική Εγκύκλιο της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας, με θέμα: «Παρέχονται διευκρινίσεις» σχετικά με το απαιτούμενο χρόνο νοσηλείας. 6. Το υπ αριθμ. πρωτ. Υ5α,β/Γ.Π.οικ / έγγραφο σχετικά με τη μετακίνηση των χρονίως πασχόντων από τα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία σε Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης φορέων ψυχικής υγείας. 7. Το υπ αριθμ. πρωτ. Υ5α/Γ.Π.οικ.29863/ έγγραφο σχετικά με την παρακολούθηση της πληρότητας των Μονάδων Ψυχικής Υγείας. 8. Την υπ αριθμ. πρωτ. Υ5α,β/Γ.Π.οικ.33542/ (ΦΕΚ 1089/Β / ) Υπουργική Απόφαση, με θέμα «Τήρηση Πληροφοριακού Συστήματος Παρακολούθησης Μονάδων Ψυχικής Υγείας». 1

2 9. Το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Επιτρόπου Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης κου L. Andor και του Υπουργού Υγείας κου Α. Λυκουρέντζου. 10. Το υπ αριθμ. πρωτ. Υ4α/Γ.Π.οικ / έγγραφο με θέμα «Ορισμός διαχειριστή κενών θέσεων σε Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης». 11. Το υπ αριθμ. πρωτ / έγγραφο της Διοίκησης 1 ης Υ.ΠΕ. Αττικής, με θέμα «Διαχείριση κενών θέσεων σε Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης της 1 ης ΥΠΕ Αττικής». 12. Το υπ αριθμ. πρωτ. ΔΠΑΠ 35127/25720/ έγγραφο της Διοίκησης 2 ης Υ.ΠΕ. Αττικής, με θέμα «Ορισμός διαχειριστή κενών θέσεων σε Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης». 13. Την υπ αριθμ. πρωτ / Απόφαση του Διοικητή της 3 ης Υ.ΠΕ., με θέμα «Ορισμός υπευθύνου 3 ης ΥΠε για τη διαχείριση της προώθησης των χρονίως πασχόντων των Ψυχιατρικών Νοσοκομείων σε Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης». 14. Το υπ αριθμ. πρωτ / έγγραφο της Διοίκησης 4 ης Υ.ΠΕ., με θέμα «Ορισμός διαχειριστή κενών θέσεων σε Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης». 15. Το υπ αριθμ. πρωτ / έγγραφο της Διοίκησης 5 ης Υ.ΠΕ., με θέμα «Ορισμός διαχειριστή κενών θέσεων σε Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης». 16. Το υπ αριθμ. πρωτ / έγγραφο της Διοίκησης 6 ης Υ.ΠΕ., με θέμα «Ορισμός διαχειριστή κενών θέσεων σε Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης 6 ης Υ.ΠΕ.». 17. Το υπ αριθμ. πρωτ / έγγραφο της Διοίκησης 7 ης Υ.ΠΕ., με θέμα «Ορισμός υπευθύνου υπαλλήλου για τη διαχείριση της προώθησης των χρονίως πασχόντων των Ψυχιατρικών Νοσοκομείων σε κατάλληλες Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης». Η μετάβαση των χρονίως ψυχικά πασχόντων από τα ασυλικά τμήματα των εναπομείναντων Ψυχιατρικών Νοσοκομείων σε Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης στεγαστικού τύπου (Μ.Ψ.Α.) αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για την ομαλή εξέλιξη της μεταρρύθμισης στον χώρο της ψυχικής υγείας, όπως αυτή προβλέπεται από το Μνημόνιο Συνεργασίας (σχετικό 9). Για το σκοπό αυτό, το Υπουργείο Υγείας προωθεί την αποασυλοποίηση των χρονίως ψυχικά πασχόντων που διαβιούν στα ασυλικά τμήματα των υπό μετασχηματισμό Ψυχιατρικών Νοσοκομείων, με σειρά σχετικών ενεργειών όπως αυτές περιγράφονται στα ανωτέρω (3), (4), (5), (6) και (7) σχετικά έγγραφα. Προκειμένου δε να διευκολυνθεί και να εντατικοποιηθεί η εν λόγω διαδικασία κρίθηκε αναγκαία η συμβολή και των Υγειονομικών Περιφερειών της χώρας. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του ανωτέρω (2) σχετικού εγγράφου, οι Δ.Υ.Πε. είναι αρμόδιες για τον «προγραμματισμό, συντονισμό, εποπτεία και έλεγχο στα όρια της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, της λειτουργίας όλων των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας», καθώς και για την «παρακολούθηση της εφαρμογής, από τις Διοικήσεις των εποπτευόμενων ΦΠΥΥΚΑ, της πολιτικής που χαράσσεται από το Υπουργείο Υγείας». Σε αυτό το πλαίσιο, οι Δ.Υ.Πε. κλήθηκαν να ορίσουν, με το ανωτέρω σχετικό (10) έγγραφο έναν υπάλληλο ο οποίος θα συμμετέχει στη διαδικασία ροής της μετάβασης των χρονίως ψυχικά πασχόντων των υφιστάμενων Ψυχιατρικών Νοσοκομείων, σε κατάλληλες Μ.Ψ.Α. στεγαστικού τύπου Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της περιοχής ευθύνης της Υ.Πε. 2

3 Σε συνέχεια των ανωτέρω (11) έως (17) σχετικών και της συνάντησης εργασίας που διενεργήθηκε στο Υπουργείο Υγείας στις 11/12/2014, σας ενημερώνουμε για το ρόλο και τις αρμοδιότητες του Διαχειριστή Κενών Θέσεων Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης στεγαστικού τύπου ανά Υγειονομική Περιφέρεια καθώς και για την υφιστάμενη διαδικασία μετάβασης των χρονίως ψυχικά πασχόντων από τα υφιστάμενα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία σε Μ.Ψ.Α. στεγαστικού τύπου των Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Α. Διαχειριστές Κενών Θέσεων Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης στεγαστικού τύπου (ΔΚΘ ΜΨΑ) Ο Διαχειριστής Κενών Θέσεων Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Μ.Ψ.Α.) στεγαστικού τύπου ανά Υγειονομική Περιφέρεια καλείται να επιτελέσει το ρόλο του συντονιστή, ως πρόσωπο αναφοράς για τη διασύνδεση και τη συνέργεια μεταξύ Ειδικών Επιτροπών Διαχείρισης των υπό μετασχηματισμό Ψυχιατρικών Νοσοκομείων και Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης στεγαστικού τύπου Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ανά περιοχή ευθύνης, προκειμένου για τη συντονισμένη ομαλή μετάβαση και κατανομή των χρονίως ψυχικά πασχόντων που έως σήμερα φιλοξενούνται στα υφιστάμενα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία. O Διαχειριστής Κενών Θέσεων Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης στεγαστικού τύπου ανά Υγειονομική Περιφέρεια ασκεί έργο εποπτικό και συντονιστικό για την ομαλή και απρόσκοπτη ολοκλήρωση της διαδικασίας μετάβασης των χρονίως ψυχικά πασχόντων των εναπομεινάντων και υπό μετασχηματισμό Ψυχιατρικών Νοσοκομείων, χωρίς να παρεμβαίνει στις αποφάσεις που βασίζονται στην κλινική κρίση. Οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι δέχονται τα αιτήματα, για εισαγωγή των χρονίως ψυχικά πασχόντων που φιλοξενούνται στα ασυλικά τμήματα των υφιστάμενων Ψυχιατρικών Νοσοκομείων. Τα αιτήματα υποβάλλονται από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Ψυχιατρικών Νοσοκομείων, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ειδικής Επιτροπής Διαχείρισης του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου. Εν συνεχεία και με σειρά προτεραιότητας, οι Διαχειριστές προωθούν τα αιτήματα στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που διαθέτουν τις αντίστοιχες κενές θέσεις των Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης στεγαστικού τύπου της περιοχής ευθύνης τους. Ειδικότερα, ο Διαχειριστής: Συντονίζει τη συνεργασία των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με τα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία, σχετικά με την κάλυψη κενών θέσεων σε Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης στεγαστικού τύπου της περιοχής ευθύνης του Ενημερώνει το Διοικητή της Υ.ΠΕ. στις περιπτώσεις που ανακύπτουν προβλήματα, προσκόμματα ή δυσκολίες στη διασύνδεση και τη συνεργασία μεταξύ Ειδικών Επιτροπών Διαχείρισης και Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης στεγαστικού τύπου και παρεμβαίνει προκειμένου για την επίλυση του προβλήματος Συνεργάζεται με τις αρμόδιες Τομεακές Επιτροπές Ψυχικής Υγείας (ΤΕΨΥ), για τη βελτιστοποίηση του συντονισμού της διασύνδεσης των εμπλεκόμενων φορέων και 3

4 την επίλυση προβλημάτων, προσκομμάτων ή δυσκολιών που ανακύπτουν κατά τη συνεργασία και τη διαδικασία μετάβασης των χρονίως ψυχικά πασχόντων σε Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης στεγαστικού τύπου Συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και το Μηχανισμό Υποστήριξης Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας για τη συλλογή στοιχείων και το συντονισμό των απαιτούμενων διοικητικών ενεργειών Υπενθυμίζεται ότι οι Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης στεγαστικού τύπου υποχρεούνται να δέχονται, κατά προτεραιότητα, τους χρονίως ψυχικά πάσχοντες των ασυλικών τμημάτων των Ψυχιατρικών Νοσοκομείων και να ενημερώνουν άμεσα για την ύπαρξη κενών θέσεων τους αρμόδιους υπαλλήλους στις Υ.ΠΕ. και την κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και Μηχανισμός Υποστήριξης Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Παρακολούθησης Μονάδων Ψυχικής Υγείας (ΠΣΠΜΨΥ) (σχετ. 8) και στα αντίστοιχα. Στο πλαίσιο της εποικοδομητικής συνεργασίας όλων των υπηρεσιών, με σκοπό την ομαλή μετάβαση των χρονίως ψυχικά πασχόντων των Ψυχιατρικών Νοσοκομείων σε Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης στεγαστικού τύπου, οι Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δημόσιων Νοσοκομείων, των Κέντρων Υγείας, των Ασφαλιστικών Ταμείων και των Δήμων, θα πρέπει να συνεργάζονται αρμονικά με κάθε οριζόμενο Διαχειριστή Κενών Θέσεων, ειδικά στις περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητη η κοινωνική έρευνα. Η ανταπόκριση των Κοινωνικών Υπηρεσιών έκαστης Μονάδας, εκτός των άλλων, συμβάλλει στην αρτιότερη εξυπηρέτηση των ωφελουμένων και την εξοικονόμηση πόρων για τον τομέα ψυχικής υγείας. Β. Προϋποθέσεις και διαδικασία μετάβασης των χρονίως ψυχικά πασχόντων σε Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης στεγαστικού τύπου Ι. Προϋποθέσεις ένταξης ωφελουμένων σε Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης στεγαστικού τύπου. Σύμφωνα με τα ανωτέρω (3), (4), (5) σχετικά, για τη φιλοξενία σε ξενώνες και οικοτροφεία, προαπαιτείται: 1). Νοσηλεία χρονικής διάρκειας έως τρεις (3) μήνες, σε Ψυχιατρικό Τμήμα κρατικού Γενικού Νοσοκομείου ή σε Ψυχιατρικό Νοσοκομείο ή σε Μονάδα Απεξάρτησης αναγνωρισμένη από το κράτος ή σε Ιδιωτική Ψυχιατρική Κλινική. 2). Ψυχιατρική γνωμάτευση από το θεράποντα ιατρό, υπογεγραμμένη από το Διευθυντή ή το νόμιμο αντικαταστάτη του, καθώς και από τον ελεγκτή ιατρό του ΕΟΠΥΥ σε περίπτωση νοσηλείας σε Ιδιωτική Ψυχιατρική Κλινική, ώστε να προκύπτει η διαγνωστική κατηγορία κατά ICD-10 και η αναγκαιότητα ένταξης σε προστατευμένο περιβάλλον (επίπεδα λειτουργικότητας, δεξιότητες αυτόνομης διαβίωσης, ανάγκη εποπτείας). Ειδικότερα, σύμφωνα με το ανωτέρω (4) σχετικό, «η ψυχιατρική γνωμάτευση που βεβαιώνει τη διάγνωση και υπαγορεύει την αναγκαιότητα ένταξης του ωφελούμενου σε προστατευμένο περιβάλλον, στοιχειοθετείται από το θεράποντα ψυχίατρο του Ψυχιατρικού Τμήματος κρατικού Γενικού Νοσοκομείου ή του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου ή της Ιδιωτικής Ψυχιατρικής 4

5 Κλινικής, όπου πραγματοποιήθηκε η τελευταία νοσηλεία του ωφελούμενου, και προσυπογράφεται από το Διευθυντή ή το νόμιμο αντικαταστάτη του, καθώς και από τον ελεγκτή ιατρό του ΕΟΠΥΥ». 3). Βεβαίωση βάσει κοινωνικής έρευνας για τις συντρέχουσες κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες από τον κοινωνικό λειτουργό του Νοσοκομείου ή της Κλινικής που έχει εκδώσει τη γνωμάτευση ή, ελλείψει αυτού, από Κοινωνικό Λειτουργό του ΕΟΠΥΥ ή του οικείου ασφαλιστικού ταμείου ή του Δήμου και σε κάθε περίπτωση από Κοινωνικό Λειτουργό του ευρύτερου Δημόσιου τομέα. Για δε τη μετάβαση ασθενών σε προστατευμένα διαμερίσματα προαπαιτείται, επιπρόσθετα των ως άνω: 4). Προηγούμενη φιλοξενία σε άλλες Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (ξενώνες, οικοτροφεία) [ανωτέρω (3), (4), (5) σχετικά έγγραφα]. ΙΙ. Διαδικασία μετάβασης ωφελουμένων σε Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης στεγαστικού τύπου. 1. Αποστολή στοιχείων κενών θέσεων σε Μ.Ψ.Α. στεγαστικού τύπου Ν.Π.Δ.Δ. από τις Υ.ΠΕ. στη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση έως ότου υπάρξει πλήρη συμμόρφωση των Ν.Π.Δ.Δ. με το ανωτέρω (8) σχετικό έγγραφο. 2. Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ΨΥΧΑΡΓΩΣ (http://www.psychargos.gov.gr/) των στοιχείων κενών θέσεων σε Μ.Ψ.Α. στεγαστικού τύπου Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ανά Υ.ΠΕ. από τη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και το Μηχανισμό Υποστήριξης Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας. 3. Αποστολή στοιχείων των υποψηφίων ενοίκων από τις Ειδικές Επιτροπές Διαχείρισης των Ψυχιατρικών Νοσοκομείων στους Διαχειριστές Κενών Θέσεων των Υ.ΠΕ. 4. Συνεργασία Διαχειριστών Κενών Θέσεων Υ.ΠΕ. με Κοινωνικές Υπηρεσίες Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για μετάβαση υποψηφίων σε κενές θέσεις Μ.Ψ.Α. στεγαστικού τύπου. 5. Περιπτώσεις αποδοχής /απόρριψης αιτήματος μετάβασης ωφελουμένου: 5.1. Περίπτωση αποδοχής αιτήματος και κάλυψης κενής θέσης σε Μ.Ψ.Α. στεγαστικού τύπου Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα: Η Κοινωνική Υπηρεσία του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου συνεργάζεται με το οικογενειακό περιβάλλον ή το δικαστικό συμπαραστάτη (εφόσον υπάρχει) του ωφελούμενου και κινεί τη διαδικασία του εξιτηρίου και της διακομιδής του. Σε περίπτωση μη ύπαρξης οικογενειακού περιβάλλοντος ή δικαστικού συμπαραστάτη, το παρόν βήμα παραλείπεται Αποστολή αίτησης και δικαιολογητικών από Ψυχιατρικά Νοσοκομεία σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με φαξ (βλ. ΙΙ α, β και γ του παρόντος). 5

6 Μετάβαση διακομιδή ωφελουμένου στη Μ.Ψ.Α. στεγαστικού τύπου Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που διαθέτει την κενή θέση, με τα πρωτότυπα συνοδευτικά δικαιολογητικά Αναγγελία εισόδου σε Μ.Ψ.Α. στεγαστικού τύπου Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα προς το Διαχειριστή Κενών Θέσεων της Υ.ΠΕ Ενημέρωση των Ειδικών Επιτροπών Διαχείρισης των Ψυχιατρικών Νοσοκομείων και του Υπουργείου Υγείας Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας, για στοιχεία κενών θέσεων στις Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης στεγαστικού τύπου της περιοχής ευθύνης από το Διαχειριστή Κενών Θέσεων της Υ.ΠΕ Περίπτωση μη αποδοχής αιτήματος μετάβασης ωφελουμένου σε Μ.Ψ.Α. στεγαστικού τύπου Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα: Αποστολή από την Κοινωνική Υπηρεσία του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή τον επιστημονικά υπεύθυνο του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα προς το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο, έγγραφης αναφοράς τεκμηρίωσης των λόγων απόρριψης του εν λόγω αιτήματος, με γνωμάτευση του αρμόδιου ψυχιάτρου της Μονάδας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης στεγαστικού τύπου, η οποία προσυπογράφεται από το Διευθυντή ή τον Επιστημονικά Υπεύθυνο της Μονάδας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης στεγαστικού τύπου και κοινοποιείται στην/στις αρμόδια/ες Τ.Ε.Ψ.Υ., καθώς και στη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας [ανωτέρω (4) σχετικό] Ενημέρωση της/των αρμόδιας/ων Τ.Ε.Ψ.Υ. και της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας επί της ανωτέρω αναφοράς από το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αξιολόγηση της ανωτέρω αναφοράς από την/τις αρμόδια/ες Τ.Ε.Ψ.Υ. και τη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και επαναφορά ή όχι του αιτήματος μετάβασης Επικαιροποίηση των ισχυουσών κενών θέσεων της Υ.ΠΕ. από το Διαχειριστή Κενών Θέσεων Υ.ΠΕ. ΙΙΙ. Υποχρεώσεις των Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης στεγαστικού τύπου Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Με βάση την προαναφερθείσα διαδικασία, καθώς και τα οριζόμενα στο ανωτέρω (4) σχετικό, οι Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης στεγαστικού τύπου Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα δεσμεύονται με τις ακόλουθες υποχρεώσεις: 1. Αποστέλλουν σε μηνιαία βάση στη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και τις αρμόδιες Υ.ΠΕ. στοιχεία πληρότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ανωτέρω (8) σχετικό. 2. Συνεργάζονται με τους Διαχειριστές Κενών Θέσεων των Υ.ΠΕ., καθώς και με τις Ειδικές Επιτροπές Διαχείρισης των Ψυχιατρικών Νοσοκομείων, για τη μετάβαση υποψηφίων σε υφιστάμενες κενές θέσεις. 6

7 2.1. Κατόπιν αιτήματος από τους Διαχειριστές Κενών Θέσεων των Υ.ΠΕ. και σε συνεννόηση με τις Ειδικές Επιτροπές Διαχείρισης των Ψυχιατρικών Νοσοκομείων, διενεργούν επιτόπιες επισκέψεις εκτίμησης και προετοιμασίας των υποψηφίων φιλοξενουμένων Συνεργάζονται με την Κοινωνική Υπηρεσία του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου, για τη δρομολόγηση της μετάβασης ωφελουμένου Μεριμνούν για την παραλαβή της αίτησης και των πρωτότυπων συνοδευτικών δικαιολογητικών από το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο (βλ. Α, ΙΙ α, β και γ του παρόντος) Κατόπιν της διακομιδής του ωφελούμενου στη Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης στεγαστικού τύπου, κοινοποιούν την πράξη ένταξης με σχετική αναγγελία προς το Διαχειριστή Κενών Θέσεων της Υ.ΠΕ. 3. Αποδέχονται κατά προτεραιότητα αιτήματα μετάβασης που προέρχονται από τις Ειδικές Επιτροπές Διαχείρισης των Ψυχιατρικών Νοσοκομείων και τους Διαχειριστές Κενών Θέσεων των Υ.ΠΕ. και αφορούν σε χρονίως ψυχικά πάσχοντες που φιλοξενούνται επί μακρόν στα ασυλικά και λοιπά τμήματα των υφιστάμενων υπό μετασχηματισμό Ψυχιατρικών Νοσοκομείων (Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής Δαφνί, Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «Δρομοκαΐτειο» και Γ.Ν.Θ. "Γ. Παπανικολάου" διασυνδεόμενο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης). 4. Αποδέχονται απαρέγκλιτα τα ανωτέρω αιτήματα μετάβασης ωφελουμένων, πλην περιπτώσεων που η ένταξη του εν λόγω ωφελούμενου αντιβαίνει στους σκοπούς του θεραπευτικού / αποκαταστασιακού έργου. Ειδικότερα: 4.1. Σε περίπτωση μη αποδοχής αιτήματος μετάβασης ωφελούμενου, οι Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης στεγαστικού τύπου τεκμηριώνουν τους λόγους απόρριψης του εν λόγω αιτήματος εγγράφως, με γνωμάτευση του αρμόδιου ψυχιάτρου της Μονάδας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, η οποία προσυπογράφεται από το Διευθυντή ή τον Επιστημονικά Υπεύθυνο της Μονάδας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης. Η γραπτή αιτιολόγηση αποστέλλεται στο αιτούμενο Νοσηλευτικό Ίδρυμα και κοινοποιείται στην/στις αρμόδια/ες Τ.Ε.Ψ.Υ., καθώς και στη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας Οι περιπτώσεις επαναλαμβανόμενης απόρριψης αιτημάτων μετάβασης ωφελουμένων σε Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης στεγαστικού τύπου, θα εξετάζονται περαιτέρω από τη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας, η οποία δύναται να παρεμβαίνει κατά περίπτωση Δύνανται να δέχονται ωφελούμενους από άλλες πηγές παραπομπής αποκλειστικά και μόνο σε περιπτώσεις που η μετάβαση χρονίως ψυχικά πασχόντων από τα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία δεν καθίσταται εφικτή, με απόφαση των Επιτροπών Διαχείρισης και των τριών Ψυχιατρικών Νοσοκομείων. Στην περίπτωση αυτή, οι Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης στεγαστικού τύπου καλούνται να μεριμνούν για τη λήψη σχετικής βεβαίωσης από τις Ειδικές Επιτροπές των Ψυχιατρικών Νοσοκομείων, προκειμένου να τεκμηριώσουν την ένταξη ωφελουμένων από άλλες πηγές παραπομπής. 7

8 Προς διευκόλυνση της διασύνδεσης και του συντονισμού των απαιτούμενων ενεργειών, επισυνάπτονται πίνακες με στοιχεία επικοινωνίας των Διαχειριστών Κενών Θέσεων ΜΨΑ ανά Υ.ΠΕ. και των Ειδικών Επιτροπών Διαχείρισης των Ψυχιατρικών Νοσοκομείων. Για ενδεχόμενες απορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στο Μηχανισμό Υποστήριξης Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας στο τηλέφωνο καθώς και στο Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ 8

9 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Υ.Πε. Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα / Τμήμα Τηλέφωνο 1 η Υ.Πε. Άννα Αποστολίδου Τμήμα Περιφερειακού Χάρτη και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας η Υ.Πε. Αγγελική Ροδίτου η Υ.Πε. Αγάπη Φαρφάρα Τμήμα Περιφερειακού Χάρτη και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 4 η Υ.Πε. Αιμιλία Καλογεράκη (άτυπος ορισμός) Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Πολιτικών Παροχής Υπηρεσιών υγείας η Υ.Πε. Ζωή Στρατίκη fax: η Υ.Πε. Γεώργιος Μασμανίδης Τμήμα Περιφερειακού Χάρτη και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 7 η Υ.Πε. Αιμιλία Μαγκαναράκη (αναπληρώτρια) Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού

10 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Πρόεδρος Δ.Σ. / Διοικητής Μέλη Ειδικής Επιτροπής Διαχείρισης Τηλέφωνο άμεσης επικοινωνίας Fax / ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 1. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ, Διοικητής- Πρόεδρος της Επιτροπής 2. ΜΟΥΓΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Αναπληρώτρια Πρόεδρος Επιτροπής 3. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας 4. ΤΣΟΠΕΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Επιμελητής Α, Ψυχίατρος (Γραμματεία ΔΣ) (Μαργέτης Ευάγγελος, Γραμματέας της Ειδικής Επιτροπής Διαχείρισης & υπεύθυνος της αποστολής των στοιχείων) fax: (mail της Γραμματείας του Διοικητή) (mail του Γραμματέα της Επιτροπής Διαχείρισης) 5. ΚΟΥΡΜΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΕ Ψυχολόγων 6. ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών 7. ΣΥΡΙΓΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΠΕ Διοικητικού Λογιστικού Ψ.Ν.Α. ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ ΠΡΩΙΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ/ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ/ΘΕΟΧΑΡΗΣ Α. 1. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Ψυχίατρος 2. ΖΕΡΒΟΥ ΑΡΓΥΡΩ, Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 3. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ, Κοινωνική Λειτουργός ΖΟΛΩΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 10

11 Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΚΑΜΠΕΣΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 1. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Διευθυντής Ψυχίατρος 2. ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ, ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών 3. ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ ΕΙΡΗΝΗ, ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών (κ. Μπογιατζή) fax: ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΤΕ Εργοθεραπευτών 11

12 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Ι. Υγειονομικές Περιφέρειες (υπόψη Διοικητών και Διαχειριστών) 1) 1 η Υ.ΠΕ. Αττικής, Ζαχάρωφ 3, ΤΚ , Αθήνα 2) 2 η Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου, Θηβών 40 42, ΤΚ , Πειραιάς 3) 3 η Υ.ΠΕ. Μακεδονίας, Αριστοτέλους 16, ΤΚ , Θεσσαλονίκη 4) 4 η Υ.ΠΕ. Μακεδονίας & Θράκης, Αριστοτέλους 16, ΤΚ , Θεσσαλονίκη 5) 5 η Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας, Νικηταρά 18, ΤΚ , Λάρισα 6) 6 η Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας, Υπάτης 1 & ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών, ΤΚ , Πάτρα 7) 7 η Υ.ΠΕ. Κρήτης, Σμύρνης 26, ΤΚ , Ηράκλειο Κρήτης ΙΙ. Ψυχιατρικά Νοσοκομεία (υπόψη Διοικητών και μελών των Ειδικών ΕΠιτροπών) 1) Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής, Λεωφ. Αθηνών 374, Τ.Κ , Χαϊδάρι 2) Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ», Ιερά Οδός 343, Τ.Κ , Αθήνα 3) Γ.Ν.Θ. "Γ. Παπανικολάου" Διασυνδεόμενο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, Λαγκαδά 196, Σταυρούπολη, Τ.Κ , Σταυρούπολη, Θεσσαλονίκη ΙII. Φορείς Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που διατηρούν Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης στεγαστικού τύπου 1). Γ.Ν. Τρίπολης Ψυχιατρικός Τομέας (πρώην Ψ.Ν. Τρίπολης), 5 ο χλμ. Τριπόλεως- Καλαμάτας Τ.Κ , Τρίπολη. 2). Κρατικό Θεραπευτήριο - Κ.Υ. Λέρου, Λακκί Λέρου Τ.Κ , Λέρος. 3). Γ.Ν. Αγίου Νικολάου, Κων/νου Παλαιολόγου & Κνωσσού, Τ.Κ Αγ. Νικόλαος Κρήτης. 4). Γ.Ν. Αγρινίου, Τέρμα Κόκκαλη, Τ.Κ , Αγρίνιο. 5). Γ.Ν. Άρτας, Λόφος Περάνθης, Τ.Κ , Άρτα. 6). Γ.Ν.Α. "Γ.Γεννηματάς", Λεωφόρος Μεσογείων 154, Τ.Κ , Αθήνα. 7). Γ.Ν. Αττικής "Σισμανόγλειο", Σισμανογλείου 1, Τ.Κ , Μαρούσι. 8). Γ.Ν. Βόλου "Αχιλλοπούλειο", Πολυμέρη 134, Τ.Κ 38222, Βόλος. 9). Γ.Ν. Ελευσίνας "Θριάσιο", Λεωφ. Γεωργίου Γεννηματά, Τ.Κ.19600, Ελευσίνα. 10). Γ.Ν. Ηρακλείου "Βενιζέλειο - Πανάνειο", Λεωφόρος Κνωσσού, Τ.Κ 71409, Κρήτη. 11). Γ.Ν. Ιωαννίνων "Χατζηκώστα", Λεωφόρος Μακρυγιάννη, Τ.Κ.45001, Ιωάννινα. 12). Γ.Ν. Καβάλας, Άγιος Σίλας, Τ.Κ.65500, Καβάλα. 13). Γ.Ν. Καλαμάτας, Αντικάλαμος Μεσσηνίας, Τ.Κ , Καλαμάτα. 14). Γ.Ν. Καρδίτσας, Ταυρωπού, Τ.Κ.43100, Καρδίτσα. 15). Γ.Ν. Κατερίνης - Ψυχιατρικός Τομέας (πρώην Ψ.Ν. Πέτρας Ολύμπου), 25ης Μαρτίου, Τ.Κ , Κατερίνη. 16). Γ.Ν. Κέρκυρας - Ψυχιατρικός Τομέας (πρώην Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Κέρκυρας), Πλατεία Ψυχιάτρου Χρ. Τσιριγώτη, Τ.Κ , Κέρκυρα. 17). Γ.Ν. Κοζάνης "Μαμάτσειο", Κ. Μαμάτσιου 1, Τ.Κ.50100, Κοζάνη. 18). Γ.Ν. Κορίνθου, Λεωφόρος Αθηνών 53, Τ.Κ 20100, Κόρινθος. 19). Γ.Ν. Λάρισας "Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο", Τσακάλωφ 1, Τ.Κ 41221, Λάρισα. 20). Γ.Ν. Μεσολογγίου "Χατζηκώστα", Ναυπάκτου 67, Τ.Κ 30200, Μεσολόγγι. 21). Γ.Ν. Ναυπλίου, Ασκληπιού 10, Τ.Κ 21100, Ναύπλιο. 22). Γ.Ν. Νοσημ. Θώρακος Αθηνών "Σωτηρία", Μεσογείων 152, Τ.Κ , Αθήνα. 23). Γ.Ν. Χαλκιδικής Πολύγυρος, Ιπποκράτους, Τ.Κ 63100, Πολύγυρος. 24). Γ.Ν. Πρέβεζας, Σελευκείας 2, Τ.Κ 48100, Πρέβεζα. 25). Γ.Ν. Πύργου "Α. Παπανδρέου", Νέα Εθνική οδός Πύργου-Πατρών, Τ.Κ 27100, Συντριάδα Πύργος. 26). Γ.Ν. Ρεθύμνου, Τρανταλλίδου 17, ΤΚ 74100, Ρέθυμνο. 27). Γ.Ν. Σερρών, 2o χλμ Σερρών-Δράμας, Τ.Κ.62100, Σέρρες. 12

13 28). Γ.Ν. Σπάρτης "Ιωάν. & Αικατ. Γρηγορίου", Σπάρτη Λακωνίας Τ.Κ ). Γ.Ν. Τρικάλων, Καρδίτσης 56, Τ.Κ 42100, Τρίκαλα. 30). Γ.Ν. Χαλκίδας, Γαζέπη 48, Τ.Κ 34100, Χαλκίδα. 31). Γ.Ν. Χανίων "Αγ. Γεώργιος" - Ψυχιατρικός Τομέας (πρώην Θ.Ψ.Π.Χανίων), Μουρνιές, ΤΚ 73300, Χανιά. 32). Γ.Ν. Χίου "Σκυλίτσειο", Έλενας Βενιζέλου 2, Τ.Κ 82100, Χίος. 33). Γ.Ν. - Κ.Υ. Φιλιατών, Τ.Κ , Φιλιατές Θεσπρωτία. 34). Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης, Δραγάνα, Τ.Κ , Αλεξανδρούπολη. 35). Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου, Γούβες Ηρακλείου Τ.Θ Τ.Κ.71100, Ηράκλειο. 36). Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Πατρών, Ρίο, Τ.Κ 26500, Ρίο Πάτρας. 37). Π.Γ.Ν.Α. "Ο Ευαγγελισμός", Υψηλάντου 45-47, Τ.Κ , Αθήνα. ΙV. Φορείς Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που διατηρούν Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης στεγαστικού τύπου 1). Α.μ.Κ.Ε. «Αλθαία», Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Υποστήριξης, Θεραπείας, Αποκατάστασης & Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας, Παναγίτσας Πλατάνας 6-8, Τ.Κ , Ταύρος, Αττική. 2). Α.μ.Κ.Ε. «ΑΝΟΔΟΣ», Αγ. Δημητρίου 54, Τ.Κ , Αθήνα. 3). Α.μ.Κ.Ε. «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», Ήρας 8 και Δέσπως Σέχου 37, Τ.Κ , Αθήνα. 4). Α.μ.Κ.Ε. Αρωγής Ψυχικής Υγείας & Κοινωνικής Στήριξης «ΑΝΙΜΑ», Αθηνάς 32 & Μαλαγάρδη, Τ.Κ , Κορυδαλλός, Αττική. 5). Α.μ.Κ.Ε. «Δίοδος», Κασσαβέτη 9, Βόλος, Τ.Κ , Ν. Μαγνησίας. 6). Α.μ.Κ.Ε. «Ελληνική Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης, Αποκατάστασης & Κοινοτικής Μέριμνας», Πατησίων 334, Τ.Κ , Αθήνα. 7). Α.μ.Κ.Ε. «Εταιρεία Συστημικής Θεραπείας & Παρέμβασης σε άτομα, οικογένειες & ευρύτερα συστήματα», Κορυτσάς 17, Αγ. Παρασκευή, Τ.Κ , Αττική. 8). Α.μ.Κ.Ε. «Ηπιόνη», Σαλαμινομάχων 23, Μαρούσι, Τ.Κ , Αττική. 9). Α.μ.Κ.Ε. «ΙΑΣΙΣ», Πατησίων 68 & Κότσικα 2, Τ.Κ , Αττική. 10). Α.μ.Κ.Ε. Κέντρο Αποκατάστασης Ψυχικής Υγείας «ΗΡΕΜΙΑ», Δροσοπούλου 112 & Καλλιφρονά, Τ.Κ , Αθήνα. 11). Α.μ.Κ.Ε. «Κλίμακα», Ευμολπιδών 30, T.K , Αθήνα. 12). Α.μ.Κ.Ε. «ΜΕΤΑΒΑΣΙΣ», Καλλιπόλεως 20, Βύρωνας, Τ.Κ , Αττική. 13). Α.μ.Κ.Ε. «ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ», Ηλία Ηλιού 36 & Δεινοστράτους 88, Τ.Κ , Αθήνα. 14). Α.μ.Κ.Ε. «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ», Ελικώνος 27, Τ.Κ , Αθήνα. 15). Α.μ.Κ.Ε. «Πυξίδα», Φωκαίας 3 & Σαρανταπόρου, Πειραιάς, Τ.Κ , Αττική. 16). Α.μ.Κ.Ε. «Συν-ειρμός», Συγγρού 32, Τρίκαλα, Τ.Κ , Ν. Τρικάλων. 17). Α.μ.Κ.Ε. «Φθιωτική Εταιρεία Ψυχικής Υγείας», Λ. Δημοκρατίας 52, Λαμία, Τ.Κ , Ν. Φθιώτιδας. 18). Α.μ.Κ.Ε. Ψυχοκοινωνικής Ανάπτυξης & Ψυχοθεραπείας «Αθηνά», Αγαθουπόλεως 5, Τ.Κ , Αθήνα. 19). Α.μ.Κ.Ε. «IASIS», Αργοναυτών 46, Ελληνικό, Τ.Κ , Αττική. 20). Διεθνής Εταιρεία Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, Ηπείρου 29, Τ.Κ , Θεσ/νικη. 21). Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών Βόλου, Ανθεστήρων 5, Αλυκές Βόλου, Τ.Κ , Ν. Μαγνησίας. 22). Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων, Αθηνάς 2, Τ.Κ , Αθήνα. 23). Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής & Περίθαλψης (Κωστής Μπάλλας), Πλουτάρχου 10, Τ.Κ , Αθήνα. 24). Ελληνικό Κέντρο Προαγωγής Κοινωνικής & Ψυχικής Υγείας «ΠΟΡΕΙΑ» A.μ.K.E., Ζαν Μωρέας 20, Χαλάνδρι, Τ.Κ , Αττική. 13

14 25). Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής & Ερευνών (Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε.), Νοταρά 58, Τ.Κ , Αθήνα, Ν. Αττικής. 26). Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής (ΕΠΙΨΥ), Σωρανού του Εφεσίου 2,Παπάγου, Τ.Κ , Αττική. 27). Εταιρεία Ανάπτυξης Κοινοτικών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας Παιδιών & Ενηλίκων «ΠΑΝΑΚΕΙΑ», Μ. Κων/νου 188, Τ.Κ , Ρόδος, Ν. Δωδεκανήσου. 28). Εταιρεία Έρευνας Εκπαίδευσης & Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης «ΣΥΝΘΕΣΗ», Μαρασλή 51 & Ζουμετίκου 9, Τ.Κ , Θεσ/νίκη. 29). Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας (ΕΚΨ&ΨΥ), Μελετίου Πηγά 22, Μετς, T.K , Αθήνα. 30). Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ψυχικής Υγείας (ΕΠΑΨΥ), Αμαρουσίου Χαλανδρίου 68, Μαρούσι, T.K , Αττική. 31). Εταιρεία Προαγωγής Ψυχικής Υγείας Ηπείρου (ΕΠΡΟΨΥ Ηπείρου), Γ. Παπανδρέου 38, T.K , Ιωάννινα. 32). Εταιρεία Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας Παιδιών & Ενηλίκων «ΙΡΙΣ», Επτανήσου 20, Αγία Παρασκευή, Τ.Κ , Αττική. 33). Εταιρεία Ψυχικής Υγείας & Κοινωνικής Αποκατάστασης Ασθενών (ΕΨΥΚΑΑ), Γιαννιτσών 31 & Π. Κυρίλλου, T.K , Θεσ/νίκη. 34). Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης, Καλούδη 8β, Τ.Κ , Ιωάννινα. 35). Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Κινητικής Αποκατάστασης και Μέριμνας Υγείας (Ε.Ψ.Α.Μ.Υ.), Μάρνη 5, Τ.Κ , Αθήνα. 36). "Ευαγγελισμός" Α.μ.Κ.Ε. Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Φροντίδας, Π. Σοφικίτη 1, Άσσος Κορινθίας, Τ.Κ , Άσσος Κορινθίας. 37). Θεσσαλική Εταιρεία Ψυχικής Υγείας Περίθαλψης & Αποκατάστασης (ΘΕΨΥΠΑ), Αγίου Όρους 6 Α, T.K , Λάρισα. 38). Κέντρο Αποκατάστασης Ψυχικής Υγείας «ΑΝΑΣΑ», Σπερχειού 7, Βοτανικός, Τ.Κ , Αττική. 39). Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας & Παιδιού, Σκουφά 75, Τ.Κ , Αθήνα. 40). Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Μέριμνας Ν. Έβρου «Ψυχασπίς», 3 ο χλμ. Ορεστιάδας Πύργου, Τ.Κ , Τ.Θ. 42, Ορεστιάδα, Ν. Έβρου. 41). Μονάδα Επαγγελματικής Αποκατάστασης & Κοινωνικής Υποστήριξης «Κοινωνικές Συνεταιριστικές Δραστηριότητες Ευπαθών Ομάδων «ΈΔΡΑ», Γαστούνης & Γουμενίτσας 14, Περιστέρι, Τ.Κ , Αττική. 42). Πανελλήνια Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελματική Επανένταξη (ΠΕΨΑΕΕ), Χαρίσης 6, Αθήνα, Τ.Κ , Ν. Αττικής. 43). Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων & Φίλων Αυτιστικών Ατόμων «Αγ. Νικόλαος», Ανθηρού & Ιτιάς, Παιανία Αττικής. 44). Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων & Φίλων Αυτιστικών Ατόμων Ν. Λάρισας, Μανδηλαρά 57 & 28ης Οκτωβρίου, Τ.Κ , Λάρισα. 45). Σύλλογος Οικογενειών για την Ψυχική Υγεία Αθήνας (ΣΟΨΥ), Δήλου 3, Τ.Κ , Βύρωνας. 46). Ψυχογηριατρική Εταιρεία «Ο ΝΕΣΤΩΡ», Δροσοπούλου 22, Κυψέλη, Τ.Κ , Αττική. 47). TACT HELLAS, Καπετάν Βάρδα 26, Ν. Κόσμος, Τ.Κ , Αττική. Εσωτερική Διανομή: 1) Γραφείο Υπουργού Υγείας 2) Γραφείο Υφυπουργού Υγείας 3) Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υγείας 4) Γραφείο Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων και Διοικ. Υποστήριξης 5) Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας 6) Μηχανισμός Υποστήριξης Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας 14

ΘΕΜΑ: Μετάβαση χρονίων ασθενών σε Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης.

ΘΕΜΑ: Μετάβαση χρονίων ασθενών σε Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α Δ/νση : Αριστοτέλους 19, Αθήνα Τ.Κ. : 101 87 Τηλ. : 210 8251834,5 Πληροφορίες : Ν. Σιμπερά FAX : 210

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συστάσεις σχετικά με τα δικαιώματα των ψυχικά πασχόντων ατόμων που σχετίζονται με ποινικά ζητήματα.

ΘΕΜΑ: Συστάσεις σχετικά με τα δικαιώματα των ψυχικά πασχόντων ατόμων που σχετίζονται με ποινικά ζητήματα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Δ/νση : Αριστοτέλους 19, Αθήνα Τ.Κ. : 101 87 Τηλ. : 213 216 1778 FAX : 210 82 29 236 Πληροφορίες : Κάντζιου Χ. E-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση πενταμελούς Επιτροπής εξωτερικών εμπειρογνωμόνων, εξειδικευμένων στην αξιολόγηση υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση πενταμελούς Επιτροπής εξωτερικών εμπειρογνωμόνων, εξειδικευμένων στην αξιολόγηση υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Δ/νση : Αριστοτέλους 19, Αθήνα Τ.Κ. : 101 87

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-06 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-06 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-06 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ.Πρωτ.Β3α/Γ.Π.οικ.49326 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 17/ 05/ 2013 Αρ. Πρωτ.: Υ5β/Γ.Π.οικ. 44405 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 17/ 05/ 2013 Αρ. Πρωτ.: Υ5β/Γ.Π.οικ. 44405 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗNΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 19 Τ.Κ.: 101 87 Τηλ: 210 8251834, 5 FAX: 210 8229236 E-mail: dipsy@yyka.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΙΘ-5ΞΠ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΕΖΙΘ-5ΞΠ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑ Α Α2 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & Πληροφορίες Ταχ. /νση Ταχ.Κώδικας : Γ. Καφετζής : Γλάδστωνος 1 α & Πατησίων : 106 77 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 23 / 01/ 2015. Αρ. Πρωτ.: Α4β/Γ.Π.οικ. 6528 ΑΠΟΦΑΣΗ. : dipsy@yyka.gov.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 23 / 01/ 2015. Αρ. Πρωτ.: Α4β/Γ.Π.οικ. 6528 ΑΠΟΦΑΣΗ. : dipsy@yyka.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΤΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 19 Τ.Κ. : 101 87 Τηλέφωνο : 2132161772 FAX : 210 8229236 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5.1

ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5.1 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000-2006 Προετοιμασία Εφαρμογής του Μέτρου 2.4 (Κατάρτιση του Προσωπικού για την Στήριξη της Αποασυλοποίησης της Κοινωνικο Οικονομικής Επανένταξης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 23 / 1/ 2015. Αρ. Πρωτ.: Α4β/Γ.Π.οικ.6527 ΑΠΟΦΑΣΗ. : dipsy@yyka.gov.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 23 / 1/ 2015. Αρ. Πρωτ.: Α4β/Γ.Π.οικ.6527 ΑΠΟΦΑΣΗ. : dipsy@yyka.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 19 Τ.Κ. : 101 87 Τηλέφωνο : 2132161772 FAX

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ...4

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ...4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ...4. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ...4.2 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ...5 2 ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Παρέχονται συμπληρωματικές διευκρινίσεις σχετικές με τις υπηρεσίες παραπομπής ασθενών στα Κέντρα Ημέρας Ψυχικής Υγείας.

ΘΕΜΑ: Παρέχονται συμπληρωματικές διευκρινίσεις σχετικές με τις υπηρεσίες παραπομπής ασθενών στα Κέντρα Ημέρας Ψυχικής Υγείας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Αθήνα, 10 / 8 / 2015 Α4β/Γ.Π./οικ.61211 Προς : Όπως ο

Διαβάστε περισσότερα

ημερολόγιο Πανελλήνιος Σύλλογος Οικογενειών για την

ημερολόγιο Πανελλήνιος Σύλλογος Οικογενειών για την ημερολόγιο Πανελλήνιος Σύλλογος Οικογενειών για την Ψυχική Υγεία (Σ.Ο.Ψ.Υ) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 01 ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ 06 Τα Άγια Θεοφάνια - ΦΩΤΗΣ, ΦΩΤΕΙΝΗ, ΦΑΝΗ, ΘΕΟΦΑΝΗΣ, ΙΟΡΔΑΝΗΣ 07 ΙΩΑΝΝΗΣ, ΙΩΑΝΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Συστάσεις Τομέων Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων και ένταξη Μονάδων Ψυχικής Υγείας

Θέμα: Συστάσεις Τομέων Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων και ένταξη Μονάδων Ψυχικής Υγείας ΕΛΛΗNΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 19 Τ.Κ. : 101 87 Τηλέφωνο : 2132161776 FAX: 210 8229236 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 1/4/2013. Αρ. Πρωτ.: οικ. 12132

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 1/4/2013. Αρ. Πρωτ.: οικ. 12132 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 1/4/2013 Αρ. Πρωτ.: οικ. 12132 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Σχεδιασμού Τμήμα: Πρόληψης & Προαγωγής Υγείας Πληροφορίες: Ευαγγελία Λαρεντζάκη Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 1/4/2013. Αρ. Πρωτ.: οικ. 12132

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 1/4/2013. Αρ. Πρωτ.: οικ. 12132 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 1/4/2013 Αρ. Πρωτ.: οικ. 12132 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Σχεδιασμού Τμήμα: Πρόληψης & Προαγωγής Υγείας Πληροφορίες: Ευαγγελία Λαρεντζάκη Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

& ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

& ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 15-12-2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ.Πρωτ. ΔΥ5α/ οικ.157242 & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 30-08-2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 30-08-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 30-08-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ.Πρωτ. ΔΥ5α/ οικ.96519 & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 10-11-2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 10-11-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 10-11-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.ΔΥ5α/oικ.123613 & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 20-07-2015 Αριθμ. πρωτ : Γ3δ/ΓΦ12,25,27/Γ.Π /οικ. 54999

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 20-07-2015 Αριθμ. πρωτ : Γ3δ/ΓΦ12,25,27/Γ.Π /οικ. 54999 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ Ταχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9. 04. 2015. ΠΡΟΣ:ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Πληροφορίες

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9. 04. 2015. ΠΡΟΣ:ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Πληροφορίες ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9. 04. 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. πρωτ.: Γ3δ/Δ.Φ.14/ Γ.Π./οικ.26847 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιος Σύλλογος Οικογενειών για την

Πανελλήνιος Σύλλογος Οικογενειών για την ημερολόγιο 2014 Πανελλήνιος Σύλλογος Οικογενειών για την Ψυχική Υγεία (Σ.Ο.Ψ.Υ) Eoρτολόγιο ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 01 Βασίλης, Βασιλική 05 Θεώνη 06 Φώτης, Θεοφάνης, Φανή, Ιορδάνης, Φωτεινή, Θεοπούλα, Περιστέρα, Ουρανία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 12/1/2015

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 12/1/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 12/1/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.πρωτ.:A3β/οικ2299 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝ. ΥΓΕΙΑΣ Oπως ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Ν. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΑΘΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Ν. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΑΘΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Ν. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ Διοικητής Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής, Ειδικός Σύμβουλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ΑΘΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 1 ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21733 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1489 16 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή επένδυσης της υπό σύσταση εταιρείας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΟΡΔ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Υγείας

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Υγείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ YΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑ Α Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: 10677, Αθήνα Πληροφορίες: Σ. Στουπή Τηλέφωνο: 2131500771 Γλάδστωνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΔΑ: ΒΙΦ8Θ-8Η3

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΔΑ: ΒΙΦ8Θ-8Η3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Δ/νση : Αριστοτέλους 19, Αθήνα Τ.Κ. : 101 87 Πληροφορίες: Δ. Σιακοτού Τηλ. : 213 216 1776 FAX : 210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Α Ν Α Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Σ. ΕΠ. Ε ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Άρθρο 1 Σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΝΟΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ EMAIL ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΝΟΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ EMAIL ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΣ MIS ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Σ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΔ ΗΜΕΡΟΜΗ ΝΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΝΟΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟ Σ ΠΟΛΗ ΥΠΕΥΘΥΝ ΟΣ Τα.Κ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρειες Σύγκλισης» Περιφέρειες Σταδιακής εξόδου» Περιφέρειες Σταδιακής εισόδου»

Περιφέρειες Σύγκλισης» Περιφέρειες Σταδιακής εξόδου» Περιφέρειες Σταδιακής εισόδου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ YΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑΔΑ Α2 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Γλάδστωνος 1 α & Πατησίων Ταχ. Κώδικας: 106

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Υ.Κ.Α Τμήμα εθελοντισμού και Πιστοποίησης Φορέων ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ

Υ.Υ.Κ.Α Τμήμα εθελοντισμού και Πιστοποίησης Φορέων ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα