Η Δεκαετής Εμπειρία από τη Νοσηλεία Παιδιών στη Μ.Ε.Θ.Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Δεκαετής Εμπειρία από τη Νοσηλεία Παιδιών στη Μ.Ε.Θ.Α"

Transcript

1 176 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Η Δεκαετής Εμπειρία από τη Νοσηλεία Παιδιών στη Μ.Ε.Θ.Α Γ. ΤΣΑΟΥΣΗ, Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ & ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μ.Ε.Θ.Α.1 Η έλλειψη της αναγκαίας υποδομής που απαιτείται για την περίθαλψη βαρέως πασχόντων παιδιών, τόσο στην Θεσσαλονίκη όσο και στον ευρύτερο βορειοελλαδικό χώρο, επιβάλλει ενίοτε, τη νοσηλεία των μικρών ασθενών σε ΜΕΘ ενηλίκων της πόλης μας. Οι εγγενείς δυσκολίες που προκύπτουν από το συγκεκριμένο εγχείρημα, έχουν ως συνέπεια την αρνητική στάση σημαντικού ποσοστού αυτών να νοσηλεύσει μικρούς ασθενείς. Από σχετικές βιβλιογραφικές αναφορές, διαπιστώνεται, ότι αξιόλογο ποσοστό αποχής από την υποδοχή παιδιών συναντούμε και σε ΜΕΘ ενηλίκων άλλων ευρωπα'ίκών χωρών (συγκεκριμένα στη Μ. Βρετανία κυμαίνεται από 20,4%-28,8% )<1). Ελάχιστα στοιχεία έχουν καταγραφεί, τόσο στον Ελλαδικό χώρο, όσο και διεθνώς, αναφορικά με την αποτελεσματικότητα της αντιμετώπισης παιδιατρικών ασθενών, σε μια μη ειδική γι' αυτούς νοσηλευτική μονάδα(ι).(z). Με την αναδρομική συλλογή των δεδομένων που αφορούν τη νοσηλεία βαρέως πασχόντων παιδιών κατά τη δεκαετή λειτουργία της Μ.Ε.Θ.Α., επιχειρήθηκε η συνολική αποτίμηση της προσφοράς μιας πολυδύναμης Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Ενηλίκων στο συγκεκριμένο ζήτημα, εστιάζοντας στην ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας στους μικρούς ασθενείς.. ; 20 -ι-----l!t-- -: ::c f!f i 1& t-.....: Q. 10-ι:--_;.ιzι,.._ ι '4.t & ο... l!\'lf... _... ι ll---lJ.. Ι 8Νοσηλεία μiας ημέρας Σχήμα 1. Εισαγωγές/περιστατικά μίας μέρας νοσηλεία ανά έτος. στατιστικά δεδομένα πολυκεντρικών μελετών, που εκτιμούν ότι ο μέσος όρος εισαγωγής παιδιατρικών ασθενών σε ΜΕΘ ενηλίκων ανά έτος κυμαίνεται μεταξύ 11 και 14(1). Διευκρινιστικά, αναφέρουμε ότι, τα περιστατικά μιας ημέρας νοσηλείας, εντάσσονται κυρίως στην κατηγορία της μετεγχειρητικής παρακολούθησης ασθενών που υποβλήθηκαν σε νευροχειρουργική επέμβαση και αντιπροσωπεύουν το 34% του συνόλου των εισαγωγών13' (σχήμα 1). Εισαγωγές ασθενών Από τον Οκτώβριο του 1989 μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 1999, στη ΜΕΘΑ (Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Αναισθησιολογίας - ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ) νοσηλεύθηκαν 152 παιδιατρικοί ασθενείς που αντιστοιχούν σε ποσοστό 3,63% επί συνόλου εισαγωγών, ενώ σε ορισμένες ΜΕΘ ενηλίκων ευρωπα'ίκών χωρών, το ποσοστό αυτό ανέρχεται περίπου στο 10%(1). Ο μέσος όρος εισαγωγής υπολογίστηκε στα 16 παιδιά/έτος, που έρχεται σε συμφωνία με τα αντίστοιχα Β' ΠΙΑ 20% ΩΡΛ Σχήμα 2. Ταξινόμηση σύμφωνα με την κλινική εισαγωγιίς. 2% 67% 1 Ε. Αναστασίου, Ε. Βόλακλη, Λ. Δρακωτού, Κ Καρακούλας, Α. Λαβρεντίεβα, Δ. Σέτζης, Χ Σκούρτης και Ε. Σοφιανός.

2 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΠΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 177 Η ταξινόμηση των περιστατικών σύμφωνα με την κλινική όπου πραγματοποιήθηκε η αρχική εισαγωγή απεικονίζεται στο σχήμα 2. Τα δεδομένα επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι, οι ασθενείς που νοσηλεύονται στη Μ.Ε.Θ.Α., κατά συντριπτική πλειοψηφία προέρχονται από την Νευροχειρουργική κλινικ1i του νοσοκομείου μας Ι1J. Οι δυο παιδιατρικές κλινικές, όπως είναι αναμενόμενο, μοιράζονται από κοινού αξιόλογο ποσοστό εισαγωγών (37% ). Αίτια εισαγωγής Αντιθέτως με τους ενήλικες, τα παιδιά δεν παρουσιάζουν προϋπάρχουσες αξιόλογες δυσλειτουργίες οργάνων στο ιστορικό τους και συνήθως κατά την εισαγωγή τους, πάσχουν από δυσλειτουργία ενός μόνο οργάνου, με ελάχιστες σχετικά πολυσυτηματικές διαταραχές. Τα περιστατικά σύμφωνα με την αιτία εισαγωγ1iς ταξινομήθηκαν στις εξής 5 μεγάλες κατηγορίες που φαίνονται στο σχήμα 1. Μrεγχεφηηκή παρακολοοοη<:τη Τραύμα 25% Σχιjμα 3. Ταξ ι νόμηση σψιφωνα με την αιτία εισαγωγής. 1. Μετεγχειρητικά περιστατικά Παθολογ κά 21% Γίνεται εύκολα αντιληπτό πως η πλειοψηφία των περιστατικών περιλαμβάνει την μετεγχειρητική παρακολούθηση ασθενών που υποβάλλονται σε νευροχειρουργικές επεμβάσεις, οι οποίες στην μεγαλύτερη τους αναλογία είναι τακτικές (κρανιοτομίες για εξαίρεm1 όγκων εγκεφάλου 68,9%) και αφορά τις μεγαλύτερες ηλικίες (>4 ετών). 2. Παθολογικά περιστατικά (n:32) Σ' αυτήν την κατηγορία εντάσσονται 6 υποκατηγορίες ανάλογα με το σύστημα του οργανισμού που παρουσίασε την προεξάρχουσα λειτουργική έκπτωm1 (σχήμα 4). Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του σχήματος η υοκαρδι ιπά- Φαρμ< κεuηκή δηλη η ρ ίαση Αfιατολογι ή νόσος Νεφρωσ ό σύνδρο ο θειες Βαι; 00 συσιη ατική λαίμ οξη Σχήμα 4. Ταξ ι νόμηση παθολσyικών περιστατικών fιειιατική ανε [rάpκε!α avαr εiα οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια (επί εδάφους λοίμωξης του ανώτερου και κατώτερου αναπνευστικού) που έχρηζε μηχανικής υποστήριξης, αντιμετωπίστηκε σε ποσοστό 43,7% της κατηγορίας αυτής των περιστατικών, στοιχείο που επιβεβαιώνει διεθνείς αναφορές που επισημαίνουν ότι η πλιεοψηφία των παιδιατρικών περιστατικών παθολογικής αιτιολογίας που εισάγονται σε ΜΕΘ, αφορούν οξέα αναπνευστικά προβλήματα, αλλά συνοδεύονται συνήθως από χαμηλό ποσοστό θνησιμότητας (στον υπr5 μελέτη πληθυσμό διαπιστώθηκε επιβίωm1lοο% ) Τραύμα (n:37) Στην ομάδα αυτή εντάσσονται και οι περιπτώσεις τραύματος που χρειάστηκαν χειρουργική αντιμετώπιση (n:18). Από αυτά την συντριπτική πλειοψηφία (77,8%) κατέχουν τα επί-και υποσκληρίδια εγκεφαλικά αιματώματα, που αντιμετωπίστηκαν με χειρουργικ1i παροχέτευση. Οι κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις αποτελούν την συνηθέστερη αιτία τραύματος (83% της αντίστοιχης κατηγορίας), η πρόκληση των οποίων στον ελλαδικ6 χώρο γίνεται κυρίως ατυχηματικά (π.χ. πτώm1 βρέφους από ύψος ή τροχαίο ατύχημα για τα μεγαλύτερα σε ηλικία παιδιά), ενώ για παράδειγμα στις ΗΠΑ η κακοποίηση ανηλίκων θεωρείται συνήθης αιτία πρόκλησης παιδικού τραύματος 15.ι'J. 4. Νευρολογικά (n:25) Το status epilepticus αφορούσε ποσοστό 80% του συνόλου της κατηγορίας αυτής των περιστατικών. Είναι αξιοσημείωτο ότι, μερικά περιστατικά status epilepticυs, αντιμετωπίστηκαν στο ελεγχόμενο περιβάλλον της Μ.Ε.Θ.Α. με επικουρική στάγδην ενδοφλέβια χορ1iγηση προποφόλης, τιτλοποιούμενη έτσι ώστε να μην απαιτείται διασωλήνωση και μηχανική υποστήριξη της ανα-

3 178 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Πίνακας 1 Ηλικία GCS* ISS* Μηχανικός Διάρκεια PRISM 111* GOS* αερισμός* νοσηλείας* 0-4 (n:61) 10,8±4 18,9±5,7 3±4,2 3,9±3,6 12,8±8,4 2,07± 1,4 4-8 (n:40) 11,8±4 24,4±12 2,6±2,7 4,1±4,2 11±7,7 1,6±1, (n:51} 10,8±4 24,7±10,7 4,2±5,4 5,7±6 11,9±8,1 2,08± 1,5 *nιean ± SD πνοής. Δεδομένα Η αξιολόγηση των συγκεντρωθέντων στοιχείων βασίστηκε στην εκτίμηση των ακόλουθων παραμέτρων: 1) ηλικία, 2) τροποποιημένη κλίμακα Γλασκώβης (GCS) για παιδιά κατά την εισαγωγή, 3) κατάτατξη του τραύματος κατά ISS, 4) μέρες παραμονής σε μηχανικό αερισμό, 5) διάρκεια νοσηλείας (μέρες), 6) κατάταξη βαρύτητας της νόσους κατα PRISM ΠΙ-24h (το πρώτο 24ωρο) και 7) έκβαση των ασθενών σύμφωνα με την κλίμακα εξόδου GOS. Για την ευχερέστερη μελέτη και εκτίμηση των στοιχείων που αφορούσαν τη νοσηλεία και αντιμετώπιση των 152 περιστατικών, διακρίθηκαν 3 επιμέρους ηλικιακές κατηγορίες< 7J. Η ηλικία των παιδιατρικών ασθενών που νοσηλεύονται σε ΜΕΘ ενηλίκων αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την αντιμετώπιση τους, εξαιτίας του ότι επηρεάζει την ανάγκη για εντατική φροντίδα και την αποτελεσματικότητα αυτής. Ο υπό μελέτη παιδιατρικός πληθυσμός ανήκει κατά πλειοψηφία στην μικρότερη ηλικιακή ομάδας δηλ. μεταξύ Ο και 4 ετών, στοιχείο που επιβεβαιώνει αντίστοιχη διαπίστωση της Βρετανικής Παιδιατρικής Ένωσης(! ). Τα μικρότερα σε ηλικία παιδιά παρουσίασαν την μεγαλύτερη βαρύτητα της νόσου, ενώ η βαρύτητα του τραύματος είναι σημαντικότερη στα παιδιά ηλικίας>4 ετών (πιν. 1). Η μέση διάρκεια νοσηλείας αυξάνει αναλόγως με την ηλικία, χωρίς να ξεπερνάει τις 6 ημέρες. Η παράμετρος αυτή για τις ευρωπα'ίκές παιδιατρικές ΜΕΘ Σχήμα Ξ l cι----J Ξ 25.i _. -::::;;;il---1 L j f a - F i ο S Συσχέτιση της κλίμακας PRISM ΠΙ με την GOS εξόδου (9,1±10,4 ημ.) είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη για τις ΗΠΑ (6,8±0,8 ημ.) και αυτό ερμηνεύεται από την έλλειψη Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας στις περισσότερες παιδιατρικές ΜΕΘ στην Ευρώπη(2J. Η έκβαση χωρίς αξιοσημείωτη απόκλιση από τις άλλες κατηγορίες, εμφανίζεται σχετικά καλύτερη στα παιδιά ηλικίας 4-8 ετών. Η βαρύτητα της νόσου βρίσκεται σε άμεση συσχέτιση με την έκβαση των συγκεκριμένων περιστατικών, γεγονός που επιβεβαιώνεται τόσο από τα δεδομένα του πίνακα 1, όσο και του σχήματος 5. Αξίζει να σημειωθεί ότι η κλίμακα PRISM ΠΙ υπερτερεί έναντι των υπολοίπων για την αξιολόγηση παιδιατρικών ασθ ε νών <") και η άποψ1l μας αυτή έρχεται σε πλήρη συμφωνία με τα διεθνή βιβλιογραφικά δεδομένα <9J (IOJ. Θνητότητα Η συνολική θνητότητα υπολογίσθηκε στο 15,8%, ενώ η αντίστοιχη των ενηλίκων στο χρονικό αυτό διάστημα ήταν 26,3%. Η προβλεπόμενη θνητότητα, για το σύνολο των παιδιατρικών ασθενών, όπως εκτιμήθηκε σύμφωνα με την κλίμακα βαρύτητας της νόσου PRISM-ΠΙ, ΊΊταν 13,6±12,2 (mean±sd). Ο μέσος όρος των παιδιών που κατέληξαν ήταν 2 παιδιά ανά έτος, ενώ 6 θάνατοι στο σύνολο των 22, συνέβησαν μέσα στις πρώτες 24 cδρες από την εισαγωγή στη ΜΕΘΑ. Από συγκεντρικές μελέτες, το συνολικό ποσοστό θνητότητας σε ευρωπα ίκές παιδιατρικές ΜΕΘ, υπολογίσθηκε στο 12,5%, ενώ η ο 2 Σχήμα 6. Αίτια &vητότητας. _.,...Υ ολυτραυ τισμός 12

4 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΙΚΗΣ ΙΑΙΡΙΚΗΣ 179 Πίνακας 2. Ηλικία GCS* ISS* PRISM 111* Μέρες GOS* Θάνατοι* νοσηλείας* 7,6±4,6 7,8±4 23,8±7,9 17,2±7,9 6,5±6,7 2,3±1,8 10 *mean ± SD αντίστοιχη των ενηλίκων ήταν 28%C2J. Οι αιτίες των 22 συνολικά θανάτων που καταγράφηκαν παρατίθενται στο σχήμα 6. Το τραύμα αποτελεί διεθνώς (κυρίως στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ) την προεξάρχουσα αιτία παιδικής θνησιμότητας συνήθως τα παιδιά είναι θύματα κλειστών κακώσεων111j. Οι κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις συνεπεία πολυτραυματισμού είναι η συχνότερη αιτία που συμβάλλει στη θεαματική αύξησή της θνητότηταξj (οι αντίστοιχοι αναφερόμενοι δείκτες θνητότητας στα παιδιά, κυμαίνονται μεταξύ 20%-40%cιη). Σε πολυκεντρική μελέτη στις ΗΠΑ υπολογίζεται στο 35% (για παιδιά ηλικίας 3-11 ετών), στο 31,4% (για ηλικίες ετών), ενώ η αντίστοιχη των ενηλίκων είναι 32,5%c13J. Η χαμηλή GCS εισαγωγής καθώς επίσης και η ταχεία ανάπτυξη εγκεφαλικού οιδήματος, θεωρούνται βαρείς προγνωστικοί δείκτες τόσο για την εγκατάσταση σοβαρών νευρολογικών διαταραχών, όσο και για την άμεση επιβίωση. Τα στατιστικά στοιχεία των 31 κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων (συνοδευόμενες ή όχι από πολυτραυματισμό) αναφέρονται στον πίνακα 2, όπου οι αντίστοιχοι δείκτες βαρύτητας νόσου και τραύματος επισημαίνουν ξεκάθαρα τη βαρύτητα της πρόγνωσης των περιστατικών αυτών, η οποία κατά συνέπεια δικαιολογεί και το υψηλό ποσοστό θνητότητας (32% ). Τα στοιχεία που αφορούν το διαχωρισμό των θανάτων Οέως4 4έως8 Ηλικία: 8 έως 14 Σχήμα 7. Αναλογία θάνατοι από γενικευμένη παθολογία/εγκεφαλικοί θάνατοι. στις υποκατηγορίες: α) θάνατος οφειλόμενος σε σοβαρ1i γενικευμένη παθολογία και β) εγκεφαλικός θάνατος, παρατίθενται αναλυτικότερα στο σχήμα 7, όπου διαπιστώνουμε ότι στις δύο ακραίες ομάδες ηλικιών, σημειώθηκαν οι περισσότεροι θάνατοι. Η αυξημένη συχνότητα εγκεφαλικών θανάτων που παρατηρείται στις ηλικές 4-8 ετών σχετίζεται με το σημαντικό ποσοστό βαρέων κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων που αφορούν τη νοσηλείιι παιδιών αυτής της κατηγορίας. Επίλογος Από την αναγκαστική εμπειρία μας στην εντατικ1ί φροντίδα παιδιατρικών ασθενών, πηγάζουν καίρια ζητήματα, με σημαντικότερα: α) την απαίτηση για ειδικά εκπαιδευμένο έμψυχο δυναμικό, β) την εξασφάλιση της αναγκαίας τεχνικο-υλικής υποδομής, γ) την κατάλληλη ψυχολογική υποστήριξη του πάσχοντος παιδιού και των οικείων του και δ) κυρίως την εξασφάλιση οικονομικών πόρων για την εγκατάσταση εξειδικευμένων χώρων αντιμετώπισής τους. Η δυνατότητα της αποκλειστικ1ίς κάλυψης των παιδιατρικών ασθενών από παιδιατρικές ΜΕΘ στο εγγύτερο ή απώτερο μέλλον, θεωρείται πρακτικά αδύνατηcι4j. Συνεπώς, μια σε βάθος μελέτη των ήδη υπαρχόντων στοιχείων από τη γνώση και εμπειρία που αποκτήθηκαν σχετικά με την αντιμετώπιση βαρέων παιδιατρικών περιστατικών, θα επιτρέψει την εκμετάλλευση όλων των διαθέσιμων δυνατοτήτων, με απώτερο στόχο να παρασχεθεί η βέλτιστη περίθαλψη στο βαρέως πάσχον παιδί. Συνοψίζοντας, αξίζει να αναφέρουμε την ειδικ1ί μνεία της Βρετανικής Παιδιατρικής Ένωσης (ΒΡΑ), που εστιάζει στις ανάγκες του παιδιού που παρουσιάζει βαριά παθολογία: <<Υο βαρέως πάσχον είναι πρωτίστως ένα παιδί και χρήζει φροντίδας από ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, ειδικά εκπαιδευμένο για την αντιμετcδπισή του, σε ένα χώρο εξειδι.κευμέvης φροντίδας, όπως είναι η ΜΕΘ. Όσο σοβαρότερη είναι η παθολογία τοιι παιδισύ, τόσο η ανάγκη για την εξειδικευμένη αυτή αντιμετώπιση απέναντι στις ιδιαιτερότητες του παιδιατρικοί! ασθενσύςγίνεται επιτακτικότερη» (ΒΡΑ 1987) ι11

5 180 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΙΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Paul Fullbrook, Julie Peal'ce and Mal'tin Hind. Peadiatric admission to general adult intensive care units: BACCN survey repol't. Intensive and Critical Cal'e Nursing (1996); 12: Evaluation of pediatric intensive care in Ειιωpe: Α collaborative study by the Eιιropean Club of Pediatric Intensive Care. Intensive Care Med (1987); 13: G. Tsaousi, Ε. Anastasiou, Α Lavrentieva, Ε. Sofianos, Μ. Yannakoιι. Tl'eatment of childl'en nndel'going nenrosnrgical interventions in an adnlt ICU: Nine years' experience. 2'"'Black Sea Neurosnrgical Congress with participation of the NenιΌSUl'gical Societies of Balkan and East Mediterannean Sea Countl'ies, Thessaloniki 9-12 June Abstract book p Ρ.Μ. Jeena, AG. Wesley, Η.Μ. Coovadia. Admission patterns and ontcomes in a paediatric intensive care unit in Sonth Africa over a 25-yeal' period ( ). Intensive Care Med (1999); 25: Ward J.D. Pediatric issnes in lιead trauma. Ne\v Horiz (1995) Ang; 3(3): J. Pfenninger. Nenrological intensive care in clιildl'en. Intensive Care Med (1993); 19: Τσαούση Γ., Γιαννάκου Μ., Αναστασίου Ε., Βόλακλη Ε., Δρακωτού Λ., Καρακούλας Κ., Λαβρεντίεβα Α, Σέτζης Δ., Σκούρτης Χ., Σοφιανός Ε. Αντιμετώπιση παιδιατρικών ασθενών σε ΜΕΘ ενηλίκων: εμπειρία εννέα ετών. 37ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, Μα'Lου ΜΕΘΑ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ. Πρακτικά συνεδρίου Τσαούση Γ., Λαβρεντίεβα Α, Αναστασίου Ε., Μπαντάνας Σ., Σέτζης Δ., Σκούρτης Χ., Σοφιανός Ε., Γιαννάκου Μ. «Αναθεώρηση των προγνωστικών δεικτών των ηλεκτρονικών φακέλων παιδιατρικών ασθενu)ν που νοσηλεύονται σε ΜΕΘ ενηλίκων: Αναγκαιότητα 1j όχι;». Ίο Πανελλήνιο Συνέδριο Εντατικής Θεραπεία;, Αθήνα 7-10 Οκτωβρίου ΜΕΘΑ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ. Πρακτικά συνεδρίου Mιιrray Μ. Pollack, MD, FCCM; Kantial Μ. Patel, PhD; Urs Ε. Ruttimann, PhD PRISM ΠΙ: An updated Pediatric Risk of Mortality score. Crit Cιιre Mec! (1996), Vol. 24, Νο 5: Murray Μ. Pollack, MD, FCCM; Kantial Μ. P<ιtel, 'PhD; Urs Ε. Ruttimann, PhD. The pediatric risk of mortality ΠΙ - Acute Physiology score (PRISM III APS): Α method of assessing physiologic instalιility for pediatric intensive care unit patients. J Pediatric l9lj7; 131: Kanfmann R., Sweed Υ. Results of treatωent of mnltiple trauωa in 130 children. Harefnah 1996 FebJ; 130(3): ; Feickert HJ, Droωmer S, Heyer R. Severe l1ead injιπy in children: impact of risk factors on outcome.. I Trauωa (1999) Jnl; 47(1 ): Johnson L., Krishnamurtl1y S. Severe pediatric lιe<ιcl injnry: myth, magic and actual fact. Pediatr. Νeιιωsιπg (1998) 28(4): Paul Fιιllbrook. The care of critically ill childτen in adnlt ICUs: the way forward. Νιπs Crit Caτe (1996) Nov-Dec; 1(6): Masson F., Salmi LR., Maιιrette Ρ., Dartigues.JF.. Vecsey Ι., Garros Β., Eτny Ρ. Characteristics of he<ιc! tranma in children: epidemiology and a 5 yeaτ folloν,ι up. Aτch Pediatr (1996).Jιιl; 3(7):

Προγνωστικά συστήματα και προγνωστικοί δείκτες έκβασης ασθενών της μονάδας εντατικής θεραπείας

Προγνωστικά συστήματα και προγνωστικοί δείκτες έκβασης ασθενών της μονάδας εντατικής θεραπείας REVIEW ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2014, 31(5):541-557 Προγνωστικά συστήματα και προγνωστικοί δείκτες έκβασης ασθενών της μονάδας εντατικής θεραπείας Τα συστήματα πρόγνωσης της έκβασης για τους ασθενείς

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική εφαρμογή ολοκληρωμένου συστήματος καταγραφής πολυτραυματιών παιδιατρικών ασθενών

Πιλοτική εφαρμογή ολοκληρωμένου συστήματος καταγραφής πολυτραυματιών παιδιατρικών ασθενών 2008 Πιλοτική εφαρμογή ολοκληρωμένου συστήματος καταγραφής πολυτραυματιών παιδιατρικών ασθενών Παραδοτέο 3: Τελική αναφορά πεπραγμένων της μελέτης Σύμβαση Ανάθεσης Εκπόνησης Έργου 11 6 2007 Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

του Βαρέως Πάσχοντα Η Δευτερογενής Μεταφορά

του Βαρέως Πάσχοντα Η Δευτερογενής Μεταφορά ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΊΙΚΗΣ ΙΑΊΡΙΚΗΣ 265 Η Δευτερογενής Μεταφορά του Βαρέως Πάσχοντα ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ν. ΑΜΑΝΙΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η μεταφορά του βαρέως πάσχοντα υποκρύπτει κινδύνους τόσο για τον ίδιο όσο και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΘ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΘ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αίτια εισαγωγής νεαρού ενήλικου πληθυσμού 18 30 ετών σε ΜΕΘ

Αίτια εισαγωγής νεαρού ενήλικου πληθυσμού 18 30 ετών σε ΜΕΘ ΕΡΕΥΝΑ Αίτια εισαγωγής νεαρού ενήλικου πληθυσμού 18 30 ετών σε ΜΕΘ Τζιάλλας Βασίλειος 1, Ρούτση Χριστίνα 2, Μαρβάκη Χριστίνα 3, Πολυκανδριώτη Μαρία 4, Τζιάλλας Δημήτριος 5, Τσαλκάνης Άγγελος 6 1. Νοσηλευτής

Διαβάστε περισσότερα

Το παραλήρημα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Παράγοντες που επηρεάζουν την εμφάνιση του και η σημασία του στην τελική έκβαση των ασθενών

Το παραλήρημα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Παράγοντες που επηρεάζουν την εμφάνιση του και η σημασία του στην τελική έκβαση των ασθενών Το Βήμα του Ασκληπιού 11 ος Τόμος, 4 ο Τεύχος, Οκτώβριος Δεκέμβριος 2012 Rostrum of Asclepius 11 th Volume, 4 th Issue, October December 2012 ΕΡΕΥΝΑ ORIGINAL PAPER Το παραλήρημα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Διαβάστε περισσότερα

1 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

1 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 3 1 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Η ηλικιακή σύνθεση του πληθυσμού της γης έχει μεταβληθεί σημαντικά τα τελευταία 30 χρόνια. Το ποσοστό των ατόμων τρίτης ηλικίας αυξάνει συνεχώς και αυτό αποτελεί φαινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

πρόλογος Βικτωρία Καλαποθάκη Καθηγήτρια Προληπτικής Ιατρικής Η Υγεία του Ελληνικού Πληθυσμού - -

πρόλογος Βικτωρία Καλαποθάκη Καθηγήτρια Προληπτικής Ιατρικής Η Υγεία του Ελληνικού Πληθυσμού - - πρόλογος Η στάθμιση της Υγείας ενός πληθυσμού αποτελεί προϋπόθεση για την ορθολογική αξιολόγηση των μέτρων που την επηρεάζουν, για τη διαμόρφωση των πολιτικών επιλογών και τον προγραμματισμό των διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

Το Βήμα του Ασκληπιού 10 ος Τόμος, 3 ο Τεύχος, Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2011. Rostrum of Asclepius 10 th Volume, 3 rd Issue, July September 2011

Το Βήμα του Ασκληπιού 10 ος Τόμος, 3 ο Τεύχος, Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2011. Rostrum of Asclepius 10 th Volume, 3 rd Issue, July September 2011 Το Βήμα του Ασκληπιού 10 ος Τόμος, 3 ο Τεύχος, Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2011 Rostrum of Asclepius 10 th Volume, 3 rd Issue, July September 2011 www.vima-asklipiou.gr Copyright 2011 Σελίδα 293 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Δομή & Λειτουργία Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ)

Δομή & Λειτουργία Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Επείγουσα αντιμετώπιση οξέων περιστατικών και έκτακτων συμβάντων «στον κατάλληλο χρόνο, στο κατάλληλο τόπο και από το κατάλληλο προσωπικό», αποτελεί βασική αρχή ανάπτυξης όλων των συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟ ΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟ ΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟ ΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ (Η1Ν1) 2009 ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ (Η1Ν1) 2009 ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Ελληνική Εταιρεία Εντατικής Θεραπείας Τομέας Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής Εθνικού Συνδέσμου Νοσηλευτών Ελλάδος ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ (Η1Ν1) 2009 ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Νοέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Το παραλήρηµα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας

Το παραλήρηµα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Το παραλήρηµα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ΠΑΙ ΩΝ Μαρία Κάψα Νοσηλεύτρια, Msc, Phd (c), ΓΝΘ Ιπποκράτειο ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το παραλήρηµα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) είναι µια νευροψυχιατρική διαταραχή

Διαβάστε περισσότερα

Το ντελίριο σε ασθενείς της μονάδας εντατικής θεραπείας Ανασκόπηση σχετικά με τις σύγχρονες προληπτικές και θεραπευτικές προσεγγίσεις

Το ντελίριο σε ασθενείς της μονάδας εντατικής θεραπείας Ανασκόπηση σχετικά με τις σύγχρονες προληπτικές και θεραπευτικές προσεγγίσεις REVIEW ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2015, 32(3):263-279 Το ντελίριο σε ασθενείς της μονάδας εντατικής θεραπείας Ανασκόπηση σχετικά με τις σύγχρονες προληπτικές και θεραπευτικές προσεγγίσεις Copyright Athens

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Αποτελεσμάτων. Μελέτη για τη Χορήγηση Αντιπηκτικής Αγωγής στην Ελλάδα

Έκθεση Αποτελεσμάτων. Μελέτη για τη Χορήγηση Αντιπηκτικής Αγωγής στην Ελλάδα Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Τομέας Οικονομικών της Υγείας Μελέτη για τη Χορήγηση Αντιπηκτικής Αγωγής στην Ελλάδα Κοινωνικές και Οικονομικές Παράμετροι της Μέτρησης του Χρόνου Προθρομβίνης Έκθεση Αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή και συσχέτιση των σφαλμάτων που διαπράττονται στη χειρουργική αίθουσα με αιτιολογικούς παράγοντες

Καταγραφή και συσχέτιση των σφαλμάτων που διαπράττονται στη χειρουργική αίθουσα με αιτιολογικούς παράγοντες ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΡΑΒΕIΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚHΣ ΕΡΓΑΣIΑΣ 5 ο Πανελλήνιο & 4 ο Πανευρωπαϊκό Επιστημονικό & Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο 2012 Καταγραφή και συσχέτιση των σφαλμάτων που διαπράττονται στη χειρουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Γνώσεις και στάσεις των νοσηλευτών σε σχέση με τα έλκη πίεσης Όνομα Φοιτητή : Στέφανος Καφετζής Αριθμός Φοιτητικής Ταυτότητας : 2009285273

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: «Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

νεαρού ενήλικου πληθυσμού 31-40 ετών στις ΜΕΘ μετά από τροχαίο ατύχημα.

νεαρού ενήλικου πληθυσμού 31-40 ετών στις ΜΕΘ μετά από τροχαίο ατύχημα. ΕΡΕΥΝΑ Σύγκριση των αιτιών νεαρού ενήλικου πληθυσμού τροχαίο ατύχημα εισαγωγής νέων ηλικίας 18-30 ετών και (31-40 ετών) στις ΜΕΘ μετά από Τζιάλλας Βασίλειος 1, Τζιάλλας Δημήτριος 2, Λίγκα Βασιλική 3, Καστανιώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ης. ογίας. Πανεπιστήμιο Κρήτης. .gr. και γενικότερα αναλογίες. γιατρού των. κυριολεκτικά. που. την. λοιπόν. του κλινικού.

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ης. ογίας. Πανεπιστήμιο Κρήτης. .gr. και γενικότερα αναλογίες. γιατρού των. κυριολεκτικά. που. την. λοιπόν. του κλινικού. Εργαστήριο Επιδημιολο ογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Κρήτης Επίκουρος Καθηγητής Νίκος Τζανάκης Τηλ: 2810-392224 ή 392433 Φαξ::2810-542650 Email: tzanakis@meduoc gr ~ 1 ~ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ Νίκος Τζανάκη

Διαβάστε περισσότερα

There are no translations available. Γεώργιος Πέππας, Χειρουργός. Κατάλληλη Διάγνωση Και Αντιμετώπιση

There are no translations available. Γεώργιος Πέππας, Χειρουργός. Κατάλληλη Διάγνωση Και Αντιμετώπιση There are no translations available. Γεώργιος Πέππας, Χειρουργός Κατάλληλη Διάγνωση Και Αντιμετώπιση Ώρα 4 το πρωί Το ασθενοφόρο μόλις έφερε στα επείγοντα μια γυναίκα που έπεσε στο πεζοδρόμιο και έχασε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Τόμος 12, Τεύχος 4 (Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2013) _ΕΡΕΥΝΑ_ Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις κατά τη χρονική περίοδο 2005-2010 στο νομό Λακωνίας Γκιουζέλη Γεωργία 1, Τσιρώνη Μαρία 2, Κατσαραγάκης

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Αυτονομία Νοσηλευτών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας

Επαγγελματική Αυτονομία Νοσηλευτών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Αναστάσιος Μερκούρης Επαγγελματική Αυτονομία Νοσηλευτών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας Ονοματεπώνυμο: Σταυρούλα

Διαβάστε περισσότερα

Oι συγκρούσεις μέσα στο χώρο της μονάδας εντατικής θεραπείας

Oι συγκρούσεις μέσα στο χώρο της μονάδας εντατικής θεραπείας ΕΙ ΙΚΟ ΑΡΘΡΟ SPECIAL ARTICLE ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2011, 28(4):555-560 Oι συγκρούσεις μέσα στο χώρο της μονάδας εντατικής θεραπείας Οι συχνότερες αιτίες των συγκρούσεων που προκαλούνται μέσα στο χώρο

Διαβάστε περισσότερα

Γνώσεις νοσηλευτών που εργάζονται σε ελληνικά παιδιατρικά τµήµατα σχετικά µε τη βασική υποστήριξη της ζωής στα παιδιά

Γνώσεις νοσηλευτών που εργάζονται σε ελληνικά παιδιατρικά τµήµατα σχετικά µε τη βασική υποστήριξη της ζωής στα παιδιά Γνώσεις νοσηλευτών που εργάζονται σε ελληνικά παιδιατρικά τµήµατα σχετικά µε τη βασική υποστήριξη της ζωής στα παιδιά Καλογήρου Μαρία, Νοσηλεύτρια, Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Γενικό Νοσοκοµείο Παίδων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεγχειρητική Διαχείριση Ασθενών με Στεφανιαία Νόσο για μη Καρδιοχειρουργική Επέμβαση

Περιεγχειρητική Διαχείριση Ασθενών με Στεφανιαία Νόσο για μη Καρδιοχειρουργική Επέμβαση ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΠΚΗΣ ΙΑ'ΓΡΙΚΗΣ 5 Περιεγχειρητική Διαχείριση Ασθενών με Στεφανιαία Νόσο για μη Καρδιοχειρουργική Επέμβαση ΑΝΤΩΝΗ ΣΠΑΠΑΔΟ ΠΟΥΛΟ Σ Οι ασθενείς που πρόκειται να υποβληθούν σε

Διαβάστε περισσότερα

Η αναπνευστική λειτουργία σε παιδιά και εφήβους με νευρομυϊκά νοσήματα

Η αναπνευστική λειτουργία σε παιδιά και εφήβους με νευρομυϊκά νοσήματα Παιδιατρική ΒΟΡΕΙΟΥ Ε ΛΛΑ ΔΟΣ, 24: 247-261, Παιδιατρική 2012 ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, 24 4 247 ΘΕΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η αναπνευστική λειτουργία σε παιδιά και εφήβους με νευρομυϊκά νοσήματα Μ. Γώγου 1, Κ. Χαϊδοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ «ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ»

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ «ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ «ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ» ΣΑΜΑΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Α.Μ. 105 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΚΑ. ΚΟΥΡΤΟΥΜΑ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Καθηγητής: Π. Παπαθανασόπουλος ΚΟΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα