Προϋπολογισµού: ,29 σε ΕΥΡΩ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προϋπολογισµού: 14.420,29 σε ΕΥΡΩ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%)"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Χερσονήσου ΜΕΛΕΤΗ: ΒΥΘΟΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΒΥΘΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 1/2014 A ΑΜ : 14REQ ΒΥΘΟΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΒΥΘΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµού: ,29 σε ΕΥΡΩ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%) Ιανουάριος 2014

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τίτλος Μελέτης : ΒΥΘΟΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΒΥΘΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Αρ. Μελέτης : 1/2014 Προϋπολογισµός : ,29 ΕΥΡΩ (11.723, ,48 για ΦΠΑ 23%) Χρηµατοδότηση : Έσοδα ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η παρούσα περιγραφή έχει ως αντικείµενο την εκπόνηση µελέτης µε τίτλο «Βυθοµέτρηση και Σύνταξη ιαγραµµάτων Βυθοµετρήσεων Θαλάσσιας Λεκάνης Λιµένα Χερσονήσου» για λογαριασµό του ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Χερσονήσου. Στόχος της µελέτης είναι βυθοµέτρηση, η σύνταξη των διαγραµµάτων βυθοµέτρησης και η ψηφιοποίηση του βυθού της λιµενολεκάνης Λιµένα Χερσονήσου αλλά και της ευρύτερης θαλάσσιας περιοχής. 2. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ Η µελέτη βυθοµέτρηση αποτελεί µία από τις βασικότερες υποστηρικτικές µελέτες που απαιτούνται για την αξιολόγηση, την κατάδειξη και σχεδιασµό των λιµενικών έργων (εσωτερικών, εξωτερικών, εκβάθυνσης, συντήρησης) αλλά και ως προαπαιτούµενο εργαλείο για την υλοποίηση του ερευνητικού έργου που το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο θα εκπονήσει για λογαριασµό του ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Χερσονήσου. Η µελέτη ανήκει στην κατηγορία 16 Μελέτες τοπογραφίας (γεωδαιτικές, φωτογραµµικές, χαρτογραφικές, κτηµατογραφικές και τοπογραφικές) του άρθρου 2 του Ν.3316/ Η διαδικασία ανάθεσης θα αποφασιστεί κατόπιν λήψης σχετικής απόφασης του ιοικητικού Συµβουλίου του ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Χερσονήσου αφού βάσει της ισχύουσας νοµοθεσίας παρέχεται και η δυνατότητα διαδικασίας απευθείας ανάθεσης αφού η προεκτιµούµενη αµοιβή υπολογίστηκε στο ποσό των ,81 (χωρίς ΦΠΑ) ποσού μικρότερου από το 30% της αμοιβής για Α τάξης πτυχίου (0,3*50.360,00 = ,00 ) για την κατηγορία 16 (Μελέτες τοπογραφίας) όπου εντάσσεται η μελέτη βυθομέτρησης. Για την εκπόνησή της θα κληθούν µελετητές ή γραφεία µελετών εγγεγραµµένοι στα µητρώα ΓΕΜ/ΥΠΕΧΩ Ε, κάτοχοι της Α τάξης πτυχίων στην κατηγορία 16 εφόσον η ανάθεση γίνει µε διαγωνισµό ή οποιασδήποτε τάξης πτυχίου στην περίπτωση που γίνει απευθείας ανάθεση. Στον προϋπολογισµό του ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Χερσονήσου έτους 2014 έχει προβλεφθεί ο ΚΑ: 30/7/74/741/ «Βυθομέτρηση και σύνταξη διαγραμμάτων βυθομετρήσεων θαλάσσιας λεκάνης" µε εγγεγραµµένη πίστωση ποσού ,00 ευρώ στον οποίο θα ενταχθεί η αναφερόµενη δαπάνη. 3. ΘΕΣΗ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Η προς µελέτη θαλάσσια περιοχή ορίζεται υτικά από την ακτογραµµή και τις ακόλουθες συντεταγµένες σε προβολικό σύστηµα ΕΓΣΑ 87: α/α Χ Υ

3 Σκαρίφηµα της περιοχής σε κλίµακα 1:3000 συνοδεύει την παρούσα Τ.Ε.. Η συνολική επιφάνεια προσδιορίζεται περίπου στα 141 στρέµµατα και τα βάθη εκτιµώνται όπως στον κατωτέρω πίνακα: ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΕ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΕΥΡΟΣ ΒΑΘΟΥΣ ΣΕ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Η Βυθοµετρική αποτύπωση της λιµενολεκάνης πραγµατοποιήθηκε το 2004 προκειµένου να υποστηρίξει το µετέπειτα έργο της εκβάθυνσης που εκτελέστηκε το Στοιχεία της βυθοµετρικής αποτύπωσης του 2004 αλλά και της εκβάθυνσης υφίσταται στο αρχείο, ωστόσο στην παρούσα λαµβάνονται σαν οδηγός και µόνο διότι τα βάθη της θαλάσσιας λεκάνης πιθανότατα να έχουν µεταβληθεί εξαιτίας των µεταβολών από συσσώρευση ιζηµάτων αλλά της καταβίβασης της στάθµης της θάλασσας που παρατηρείται το τελευταίο χρονικό διάστηµα. Σ αυτό το σηµείο θα πρέπει να αναφερθεί και η ύπαρξη αρχαιολογικών στοιχείων εντός της λιµενολεκάνης µέρη των οποίων έχουν αποτυπωθεί και υφίσταται στο αρχείο του ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Χερσονήσου. 5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Η παρούσα µελέτη αφορά στην βυθοµέτρηση θαλάσσιας περιοχής επιφάνειας 141 στρεµµάτων και σύνταξη σχετικών διαγραµµάτων σε κλίµακα 1:500. Για την εκτέλεση των βυθοµετρικών αποτυπώσεων θα χρησιµοποιείται (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) ο ακόλουθος εξοπλισµός: Προσδιορισµός δια σκοπεύσεως Κίνηση του σκάφους παρατηρήσεων α) κατά µήκος νοητής ευθείας και ταχυµετρικός προσδιορισµός της αποστάσεως από την ξηρά µε χρήση ταχυµέτρου ή EDM (Electron Distance Meter), β) κατά µήκος παράλληλων συρµατόσχοινων µε πλωτήρες ανά 5 ή 10 m. Ηλεκτρονικό σύστηµα εντοπισµού θέσης Το ηλεκτρονικό σύστηµα εντοπισµού θέσης θα συµπεριλαµβάνει σύστηµα τροφοδοσίας, σταθµούς ξηράς και κινητούς σταθµούς για τον πλωτό κατασκευαστικό εξοπλισµό και το σκάφος βυθοµετρικών αποτυπώσεων. Το ηλεκτρονικό σύστηµα εντοπισµού θέσης θα διατηρεί, ανά πάσα στιγµή, επαναλαµβανόµενη ακρίβεια τουλάχιστον 0.50 µέτρων, για κάθε σηµείο της περιοχής. Σκάφος βυθοµετρικών αποτυπώσεων Το σκάφος βυθοµετρικών αποτυπώσεων θα είναι µηχανοκίνητο, αξιόπλοο, µήκους κατ ελάχιστον 7.00 m. Θα είναι εξοπλισµένο µε φανούς ναυσιπλοΐας, προβολέα, σύστηµα ασύρµατης ραδιοεπικοινωνίας (VHF), ελαστικά προστασίας, κάβους, άγκυρα(-ες) µε σχοινιά/αλυσίδες και σωστικά µέσα. Ο βυθοµετρικός εξοπλισµός στο σκάφος ενδεικτικά και όχι περιοριστικά θα περιλαµβάνει ηχοβολιστικό, δέκτη του ηλεκτρονικού συστήµατος εντοπισµού θέσης, αντισταθµιστή ταλάντωσης καθ ύψος και εγκάρσιας κλίσης (roll and heave compensator), ψηφιακό σύστηµα αποτύπωσης πορείας (track plotters) και ολοκληρωµένο υπολογιστικό σύστηµα µε κατάλληλο λογισµικό για αυτόµατη αποθήκευση και επεξεργασία των δεδοµένων των µετρήσεων. Ηχοβολιστικό µηχάνηµα Το ηχοβολιστικό µηχάνηµα θα διαθέτει προβολέα διπλής συχνότητας (30 khz και 210 khz) και θα συνοδεύεται από κατάλληλο εξοπλισµό βαθµονόµησης. Η βαθµονόµηση του ηχοβολιστικού µηχανήµατος θα γίνεται αποκλειστικά µε χρήση ράβδου ελέγχου βαθών (bar check). Συντήρηση εξοπλισµού

4 Το σύνολο του εξοπλισµού (οργάνων) που θα χρησιµοποιείται για την εκτέλεση των εργασιών µετρήσεων (ηχοβολιστικό µηχάνηµα, ηλεκτρονικό σύστηµα εντοπισµού θέσης κλπ.) θα πρέπει, κατά την προσκόµισή του επί τόπου του έργου και ανά πάσα στιγµή, να συνοδεύεται από πρωτότυπα πιστοποιητικά και στοιχεία διακρίβωσης και βεβαιώσεις καλής λειτουργίας συντήρησης από τον Οίκο(-ους) προµήθειας του εξοπλισµού, στα οποία θα αναγράφεται κατ ελάχιστον η ηµεροµηνία του τελευταίου ελέγχου, συντήρησης ή/και επισκευής των οργάνων και η απαιτούµενη χρονική περίοδος µέχρι τον επόµενο έλεγχο ή/και συντήρηση. Ο Ανάδοχος θα συντηρεί και θα λειτουργεί τον εξοπλισµό που θα χρησιµοποιεί για τις εργασίες µετρήσεων, σύµφωνα µε τις υποδείξεις και προδιαγραφές του Οίκου(-ων) προµήθειας του εξοπλισµού. Για την αναγωγή των µετρήσεων στη στάθµη αναφοράς της µελέτης θα χρησιµοποιηθούν τα στοιχεία του παλιρροιογράφου του λιµένος Ηρακλείου. Κατά τη διάρκεια των βυθοµετρήσεων το χαρακτηριστικό ύψος κύµατος δεν θα υπερβαίνει τα 0.30 m. Σε περίπτωση που η Βυθοµέτρηση πραγµατοποιηθεί µε ηχοβολιστικό µηχάνηµα, πριν από την έναρξη και αµέσως µετά το πέρας κάθε βυθοµέτρησης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει σε βαθµονόµηση του ηχοβολιστικού µηχανήµατος. Η μέγιστη αποδεκτή απόσταση μεταξύ διαδοχικών γραμμών αποτύπωσης (survey lines) του αρχικού πυθμένα θα είναι 10,0 m. Η μέγιστη απόσταση μεταξύ διαδοχικών σημείων βυθομέτρησης κατά μήκος κάθε γραμμής αποτύπωσης θα είναι 1,00 m. Η ακρίβεια μέτρησης των βαθών θα είναι +(-) 0.05 m. 6. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΕΥΧΗ Ο µελετητής θα υποβάλει στην Υπηρεσία, προς έλεγχο και έγκριση, τα αποτελέσµατα και τους υπολογισµούς ποσοτήτων κάθε βυθοµετρικής αποτύπωσης, υπό µορφή εκθέσεως και σχεδίων (διαγραµµάτων), στα οποία θα γίνεται σαφής αναφορά στα ακόλουθα: Σύντοµη περιγραφή τρόπου εκτέλεσης της βυθοµέτρησης µε αναφορά στις εργατοηµέρες που απαιτήθηκαν, στο χρησιµοποιούµενο εξοπλισµό (συµπεριλαµβανοµένων των πιστοποιητικών και εγγράφων διακρίβωσης που ίσχυαν την περίοδο εκτέλεση της βυθοµέτρησης), τον τρόπο εκτέλεσης, στις επικρατούσες καιρικές συνθήκες κατά την διάρκεια της βυθοµέτρησης και λοιπών κρίσιµων στοιχείων. Λεπτοµερής περιγραφή των συστηµάτων αναφοράς καθώς και των σχετικών όρων (π.χ. ΜΣΘ Μέση Στάθµη Θαλάσσης, Κατωτάτη Ρηχία κ.α.) Λεπτοµερής περιγραφή του τύπου δεδοµένων (format) που χρησιµοποιείται για την αποθήκευση των πρωτογενών και αποθηκευµένων δεδοµένων. Μέθοδος επεξεργασίας των πρωτογενών δεδοµένων και µέθοδος υπολογισµού. Μέθοδος διόρθωσης των βυθοµετρήσεων ως προς την επίδραση των κυµατισµών και των κινήσεων του σκάφους. Αναφορές σε λοιπά κρίσιµα στοιχεία Τα βυθοµετρικά διαγράµµατα θα είναι σε κλίµακα 1:500 και θα παραδοθούν σε έντυπη και ηλεκτρονική επεξεργάσιμη σχεδιαστική µορφή ενώ θα παραδοθεί η βυθοµέτρηση και σε τρισδιάστατη απεικόνιση. Τα έντυπα θα παραδοθούν σε επτά αντίγραφα ενώ τα ηλεκτρονικά αρχεία σε τρία CD. Όλα τα έγγραφα (σχέδια, µελέτες, στοιχεία κ.α.) που συνταχθούν από τον Μελετητή ανήκουν στα πλαίσια εκτέλεσης της σχετικής σύµβασης ανήκουν στο ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Χερσονήσου. Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται η δηµοσίευση ή κοινοποίηση των ανωτέρω σε οποιονδήποτε χωρίς την προηγούµενη γραπτή σύµφωνη γνώµη του αρµόδιου οργάνου του ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Χερσονήσου.

5 7. ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ο µελετητής οφείλει να έχει λάβει υπόψη του την υπό µελέτη θαλάσσια περιοχή, τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες, την ιδιαίτερη µορφολογία και άλλους παραµέτρους που επηρεάσουν τον τρόπο και χρόνο εκτέλεσης των εργασιών. Ο µελετητής έχει την υποχρέωση να τηρεί όλους τους κανόνες ασφαλείας για το εργατοτεχνικό προσωπικό που θα απασχολήσει κατά την εκτέλεση των αναφεροµένων εργασιών και να λαµβάνει όλα τα ενδεικνυόµενα και προβλεπόµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία µέτρα ασφάλειας, προστασίας περιβάλλοντος και ασφάλειας ναυσιπλοΐας. Επιπρόσθετα ο Μελετητής µε δική του µέριµνα οφείλει σε περίπτωση χρήσης πλωτού µέσου να ενηµερώσει την οικεία λιµενική αρχή και να λάβει τις απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις αν απαιτούνται. 8. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Η συνολική προθεσµία για την περαίωση του αντικειµένου της σύµβασης ορίζεται σε εβδοµήντα πέντε (75) ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης. Επίσης ορίζονται ενδεικτικές προθεσµίες ως εξής: ΕΡΓΑΣΙΑ Προετοιμασία Εργασιών Βυθομέτρησης, Ενημερώσεων, Λήψης Αδειών - Εγκρίσεων Δεκαπενθήμερο 1ο 2ο 3ο 4ο 5ο Βυθομετρήσεις Επεξεργασία Μετρήσεων, Σύνταξη Βυθομετρικών Διαγραμμάτων εδοµένης της φύσης της Μελέτης και της εξάρτησής της από τις καιρικές συνθήκες, δύναται να δοθεί παράταση κατά τα οριζόµενα της ισχύουσας νοµοθεσίας. Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε Λ. Χερσονήσου 20/1/2014 Η Προϊσταµένη /ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Λ. Χερσονήσου 20/1/2014 Η Συντάκτρια Μαρία Πιταρίδη Πολιτικός Μηχανικός Άννα Μειντάνη Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός

6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕΛΕΤΗ: ΒΥΘΟΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΒΥΘΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Αρ. Μελέτης: 1/2014 Α/Α Αρ. Μελέτης: 1/201Άρθρο ΤΟΠ. 7Α Βυθοµετρήσεις ( θαλασσών, λιµνών, ποταµών ) Για τη βυθοµετρική αποτύπωση θαλασσών, λιµνών και ποταµών και τη δηµιουργία ψηφιακού µοντέλου εδάφους, την παράδοση των τοπογραφικών διαγραµµάτων και όλων των στοιχείων µετρήσεων και υπολογισµών σε αναλογική και ψηφιακή µορφή, οι τιµές για κάθε στρέµµα και µέχρι βάθους 70 µέτρων ανάλογα µε την κλίµακα ορίζονται σε Ευρώ σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα: Τιµή ( /στρέµµα ) για κλίµακα Βάθος σε µέτρα 1:200 1:500 1:1000 1:2000 1: µ µ µ µ Εργασία ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Προεκτίµηση Αµοιβής Τοπογραφικών Εργασιών Άρθρο τιµολογίου Μονάδα µέτρησης Ποσότητα Τιµή µονάδος απάνη 1 ΤΟΠ. 7Α Βυθοµετρήσεις (βάθος 0-3µ) Ν.3316/05 στρ ,00 2 Βυθοµετρήσεις (βάθος 3-12) ΤΟΠ. 7Α Ν.3316/05 στρ ,00 Άθροισµα 9.312,00 συντελεστής Αναθεώρησης 2013 Τκ= 1,259 ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ Άθροισµα Χ Τκ= ,81 ΦΠΑ 23% 2.696,48 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ= ,29 Χερσόνησος 20/1/2014 Χερσόνησος 20/1/2014 Η προϊσταµένη /ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η Συντάξασα Μαρία Πιταρίδη Πολιτικός Μηχανικός Άννα Μεϊντάνη Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός

7

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 34527 2009-12-23 ICS: 47.020; 93.140 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-02-01-00:2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ HELLENIC TECHNICAL SPECIFICATION Υποθαλάσσιες εκσκαφές χωρίς χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε ΥΧ Η ΔΗΜΟ ΠΡΑΤ Η Σ Η Σ ΤΕΥΧΟΣ :7 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Τ Ε ΥΧ Η ΔΗΜΟ ΠΡΑΤ Η Σ Η Σ ΤΕΥΧΟΣ :7 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΠΑΛΑΜΑ» Δ/ση:Παπακυρίτση 4 ΤΚ 43200 ΠΑΛΑΜΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΠΕΡΑΑ ( ΤΑΜΕΙΟ Συνοχής-Εθνικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β464Φ-ΙΒΓ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: Β464Φ-ΙΒΓ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Χ. Χατζιδάκη Γ. Φλέρης Γ. Σακελλαρίου Τηλέφωνα : 213 150 11 80 213 150 11 82 213 150

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΡΓΟ: ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Α.Μ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΚΟΡΜΙΣΤΑΣ Ν. ΜΠΑΦΡΑΣ ΑΓΓΙΣΤΑΣ 1 / 2014 ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013»

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013» Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Δ. Τράγαλος Τηλέφωνα : 2131501185 Fax : 2107774090 Email : dtragalos@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002846054 2015-06-15

15REQ002846054 2015-06-15 15REQ002846054 2015-06-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΣΧΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ / ΕΚ ΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Κ.Μ. : Π23/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: LEADER

ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: LEADER ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 44/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 13 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 44/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 13 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 44/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 13 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013 Αριθμός απόφασης 549/2013 ΘΕΜΑ: 30 ο : Έγκριση απευθείας ανάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ ΚΑΙ Α ΤΗΣ Γ.Γ.Α. & Ν.Π. ΣΤΗ MΥΤΙΛΗΝΗ /νση: Προγρ/των, Μελ.

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΡΓΟ: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση της οριστικής γεωλογικής µελέτης και των γεωτεχνικών αξιολογήσεων - µελετών στο τµήµα "Ξάνθη - Σµίνθη" του Κάθετου Άξονα 70 "Ξάνθη - Εχίνος - Ελληνοβουλγαρικά σύνορα"-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Περιεχόμενα Άρθρο 1 : Αντικείμενο της Εργολαβίας...1 Άρθρο 2 : Ισχύουσα Νομοθεσία Συμβατικά τεύχη της εργολαβίας εγγύηση καλής εκτέλεσης...1 Άρθρο 3: Προσαρμογή Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : «Τσιµεντοστρώσεις οδών ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ήµου Ηρακλείου» /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Α. ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Α Ρ Θ Ρ Ο 1 ο Αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Ε ι δ ι κ ή Σ υ γ γ ρ α φ ή Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν

Ε ι δ ι κ ή Σ υ γ γ ρ α φ ή Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Έργο: Συντήρηση δωµάτων και στεγών σχολικών συγκροτηµάτων.η. Ε ι δ ι κ ή Σ υ γ γ ρ α φ ή Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ Ο ΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» 1.034.000,00 Ευρώ (µε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΡΓΟ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ε. Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : Κωδ. 15.7332.05 Προϋπολογισμός : 29.842,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ (ΜΕΡ) ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ (ΜΕΡ) ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ (ΜΕΡ) ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΚΩ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 5088 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ Α.Μ. 2/2012 ΠΡΟΫΠ. : 1.350.000,00 (µε ΦΠΑ) Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. Έννοιες Ορισµοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. Έννοιες Ορισµοί Νόµος 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 42/22.2.2005) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Έννοιες Ορισµοί Για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21/01/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ.: 218/7541 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓEN. /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔHΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΖΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ Προϋπολογισμός: 549.441,01 ΕΥΡΩ Χρηματοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.)

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. ΒΟΛΟΥ «ΕΣΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ-

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2012 Πίνακας Περιεχομένων 1 Σκοπός της Πολιτικής Σύνδεσης Χρηστών...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ Α.Μ.:98/2014 ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ:101.000,00 με ΦΠΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15477 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Ανακαίνιση της ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Φοιτητικής Εστίας του ----- Πάντειου Πανεπιστημίου» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 046 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ

ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ Τ. Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ 19 Απριλίου 2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ 1 ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Το πρόβλημα ΗΑθήνακαιόλεςοιμεγάλεςπόλειςτηςχώραςπαρουσιάζουνέντονο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΕΔΕΣΣΑΣ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ AERO - CLUB OF EDESSA Κ.Γαρέφη & Στενημάχου 24 Τ.Θ. 27 58200 ΕΔΕΣΣΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΑΠΟΦ.880/11-11-1975 Νομικού.Συμβουλίου του.κράτους ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α'/22-2-05

Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α'/22-2-05 Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α'/22-2-05 - Διορθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ 85 Α/7-4- 05) : Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα