ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΛ.:1129 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣ: Ως Π.. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Αξιολόγησης ικαστικών Αποφάσεων Ταχ. /νση: Καρ. Σερβίας Ταχ. Κωδ.: , Αθήνα Πληροφορίες: Μπούρα Αθανασία Τηλ Fax: ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση ορισµένων διατάξεων σχετικά µε τη διοικητική δίκη και τροποποιήσεις του Κώδικα ιοικητικής ικονοµίας που περιλαµβάνονται στο ν. 4055/2012 και παροχή οδηγιών σχετικά µε την εφαρµογή τους» Με τις διατάξεις των άρθρων 40 έως 66 του ν. 4055/2012 ΦΕΚ Α 51/ «Για τη δίκαιη δίκη και την εύλογη διάρκεια αυτής» επιχειρείται η συµπλήρωση και βελτίωση του πρόσφατα θεσπισθέντος πλαισίου (σχετ. η ΠΟΛ 1192/2011), ώστε, τόσο τα δικαιώµατα και συµφέροντα των πολιτών, όσο και οι απαιτήσεις του ηµοσίου, να εκδικάζονται µέσα σ εύλογη προθεσµία. Μεταξύ άλλων τροποποιήσεων που εισάγονται (σε διατάξεις του Α.Κ., του Κ.Πολ..,του Π.Κ.,του ΚΕ Ε, του Πτωχευτικού Κώδικα κλπ.), είναι και αυτές του Γ Μέρους, µε έναρξη ισχύος από τις 2 Απριλίου 2012, τις οποίες σας κοινοποιούµε και παρακαλούµε για την εφαρµογή τους σύµφωνα µε τις παρεχόµενες οδηγίες: 1. Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α (άρθρο 40) συµπληρώνεται η ρύθµιση του θεσµού της «πρότυπης δίκης», που εισήχθη για πρώτη φορά µε τις διατάξεις του αρθ.1 του ν. 3900/10 και ρυθµίζονται εκ νέου τα θέµατα σχετικά µε την εισαγωγή προς εκδίκαση από το Συµβούλιο της Επικρατείας υποθέσεων γενικότερου ενδιαφέροντος µε 1

2 συνέπειες για ευρύτερο κύκλο προσώπων, για τις οποίες έχει ασκηθεί προσφυγή στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια και: α) Προβλέπεται παράβολο ύψους 300 ευρώ για την σχετική αίτηση προς την Τριµελή Επιτροπή του ΣτΕ, η απόφαση της οποίας δηµοσιεύεται σε δυο ηµερήσιες εφηµερίδες. β) Ορίζεται ρητά, ότι η αναστολή εκδίκασης των εκκρεµών υποθέσεων ενώπιον διοικητικών δικαστηρίων - στις οποίες τίθεται ζήτηµα που έχει αχθεί απευθείας ενώπιον του ΣτΕ - δεν καταλαµβάνει την προσωρινή δικαστική προστασία (αίτηση αναστολής- προσωρινή διαταγή). γ) Μετά δε την επίλυση του υπό κρίση ζητήµατος από το ΣτΕ (σηµειωτέον ότι στην δίκη ενώπιόν του µπορεί να παρέµβει οποιοσδήποτε διάδικος σε σχετική εκκρεµή δίκη), οι υποθέσεις - των οποίων έχει ανασταλεί η εκδίκαση ενώπιον των αρµοδίων τακτικών δικαστηρίων και στις οποίες τίθεται µόνο το εν λόγω ζήτηµα ή άλλοι λόγοι που είναι προφανώς απαράδεκτοι ή αβάσιµοι - κρίνονται κατ αρχήν σε Συµβούλιο. δ) Παρέχεται όµως η δυνατότητα να εισαχθούν και στο ακροατήριο, (µετά από σχετικό αίτηµα διαδίκου), αλλά µε διπλασιασµό της δικαστικής δαπάνης, εφόσον το δικαστήριο κρίνει σύµφωνα µε όσα έκανε δεκτά το Συµβούλιο της Επικρατείας. 2. Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β (άρθρα 41 έως 46) αντικαθίστανται ή συµπληρώνονται διατάξεις σχετικές µε τις διαφορές ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας (π.δ. 18/1989) που δεν έχουν ιδιαίτερη σηµασία για τις υπηρεσίες µας. Επισηµαίνουµε όµως τις διατάξεις του άρθρου 43, σύµφωνα µε τις οποίες, στις δίκες ενώπιον του ΣτΕ προβλέπεται η συναγωγή τεκµηρίου οµολογίας για τους πραγµατικούς ισχυρισµούς του αιτούντος, αν αναβληθεί η συζήτηση υπόθεσης λόγω µη αποστολής φακέλου από τη ιοίκηση, αφού, η ιδιαίτερα µεγάλη καθυστέρηση και η µη έγκαιρη αποστολή του φακέλου, αποδεδειγµένα είναι σηµαντικός παράγοντας παράτασης της εκκρεµοδικίας. Σύµφωνα δε και µε την νοµολογία, το δικαστήριο δεν είναι υποχρεωµένο να εκδώσει προδικαστική απόφαση για να συναγάγει τεκµήριο οµολογίας. 2

3 3. Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ (άρθρα 47 έως 52) αντικαθίστανται ή συµπληρώνονται διατάξεις του «Κώδικα ιοικητικής ικονοµίας» (ν.2717/1999), που αφορούν τις διαφορές ουσίας. Ειδικότερα: α. Με το άρθρο 47 ορίζεται η κατ εξαίρεση σε α βαθµό εκδίκαση των φορολογικών και τελωνειακών διαφορών από το Μονοµελές Πρωτοδικείο, εφόσον δεν υπερβαίνουν τις (µέχρι σήµερα ήταν αρµοδιότητα των Τριµελών) και παραµένει η αρµοδιότητα του Εφετείου για την εκδίκαση σε πρώτο και τελευταίο βαθµό των διαφορών µε αντικείµενο µεγαλύτερο του ποσού αυτού. Ορίζεται επίσης, ειδικά για τις κατ άρθρο 216 Κ διαφορές του ΚΕ Ε, ότι η αρµοδιότητα στον α βαθµό παραµένει στο Μονοµελές Πρωτοδικείο και στον β Βαθµό στο Τριµελές Εφετείο, αλλά αυξάνεται από τις στις η αρµοδιότητα παραλλήλως του Μονοµελούς Εφετείου να δικάζει σε β βαθµό τις διαφορές από τέτοιες απαιτήσεις. Σηµειωτέον ότι τα ανωτέρω ισχύουν και για τις εκκρεµείς υποθέσεις προ της 2 ας Απριλίου 2012, για τις οποίες δεν έχει οριστεί δικάσιµος και άρα οι σχετικοί φάκελοι, κατ άρθρο 149 Κ, θα διαβιβάζονται στο εξής από τις φορολογικές αρχές στο καθ ύλην αρµόδιο δικαστήριο αναλόγως. β. Προκειµένου να καθίσταται ευχερής η οµαδοποίηση των όµοιων και σχετικών υποθέσεων και η διευκόλυνση της γραµµατείας των διοικητικών δικαστηρίων, όπως και του προέδρου του αρµοδίου Τµήµατος για τη χρέωσή τους στον ίδιο δικαστή, µε τις διατάξεις του εδαφίου α της παρ.1 του άρθρου 48 εισάγεται η υποχρέωση, το ένδικο βοήθηµα ή µέσο που κατατίθεται, να συνοδεύεται από συνοπτική έκθεση (µέχρι 200 λέξεις) των τιθέµενων νοµικών ζητηµάτων. Με τον τρόπο αυτό θα επισηµαίνονται µε µεγαλύτερη ευκολία και οι υποθέσεις που πρέπει να συζητούνται σε Συµβούλιο, ώστε να µειωθεί αποτελεσµατικά ο χρόνος εκκρεµοδικίας (τα αυτά ισχύουν σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 41 και για τα δικόγραφα ενώπιον του ΣτΕ). Η παραπάνω υποχρέωση σύνταξης συνοπτικής έκθεσης δεν καταλαµβάνει την αίτηση αναστολής. Επίσης σύµφωνα µε την διάταξη του εδαφίου β της ιδίας παραγράφου προβλέπεται η έκδοση απόφασης της Γενικής Επιτρόπου της Επικρατείας των Τακτικών ιοικητικών ικαστηρίων σχετικά µε το περιεχόµενο της έκθεσης αυτής, η 3

4 οποία επί του παρόντος δεν έχει εκδοθεί, οπότε οι υπηρεσίες µας, κατά περίπτωση και κατά την κρίση τους θα συντάσσουν την έκθεση αυτή και θα την συνυποβάλλουν κατά την κατάθεση του ενδίκου µέσου. Τονίζεται ότι η µη υποβολή της εν λόγω εκθέσεως έχει ως συνέπεια για τον υπόχρεο διάδικο (δηλ. και για το ηµόσιο, όταν καταθέτει το σχετικό δικόγραφο χωρίς αυτή) τη µη επιδίκαση δικαστικής δαπάνης υπέρ αυτού αν νικήσει ή την καταβολή 3πλάσιων δικαστικών εξόδων αν ηττηθεί. γ. Με ανάλογη συµπλήρωση των διατάξεων των άρθρων 48,126 και 195 του Κ αντίστοιχα το άρθρο 49 εισάγει στο εξής τη δυνατότητα και της ηλεκτρονικής επίδοσης (από πλευράς ιδιωτών, δηµοσίου και δικαστηρίων), της ηλεκτρονικής κατάθεσης ενδίκων βοηθηµάτων και µέσων, καθώς και της ηλεκτρονικής κοινοποίησης των δικαστικών αποφάσεων, υπό την προϋπόθεση όµως της προηγµένης ηλεκτρονικής υπογραφής και για αυτό επί του παρόντος δεν µπορεί να εφαρµοστεί από της πλευράς των Φορολογικών Αρχών, αν δεν υπάρξει πρωτίστως η απαιτούµενη υποδοµή και ακολούθως πρόβλεψη για την διασφάλιση - εκτός των άλλων - και του φορολογικού απορρήτου, καθώς και των προσωπικών δεδοµένων. Όµως, προς αυτή την κατεύθυνση, είναι ιδιαίτερης σηµασίας η παράγραφος 4 του ως άνω άρθρου 49 µε την οποία αντικαταστάθηκε η παράγραφος 2 του άρθρου 55 του Κ και πλέον η θυροκόλληση εγγράφων θα γίνεται εντός αδιαφανούς και σφραγισµένου φακέλου, προκειµένου να αποφεύγεται η παραβίαση του φορολογικού απορρήτου και των προσωπικών και ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων (σχετική και η µε αριθµό 453/2011 Γνωµοδότηση Α Τµήµατος του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους που έγινε δεκτή από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών). Κατά συνέπεια για επιδόσεις που θα γίνουν από τις 2 Απριλίου τρέχοντος έτους και εντεύθεν, να ληφθεί µέριµνα για τη χορήγηση τέτοιων φακέλων στα όργανα της επίδοσης (επιµελητές της υπηρεσίας ή δικαστικούς επιµελητές), ώστε, αν δεν ανευρίσκεται ο προς ον η επίδοση, να θέτουν τα προς επίδοση έγγραφα εντός σφραγισµένου και αδιαφανούς φακέλου στον οποίο θα αναγράφονται µόνο τα στοιχεία της επιδίδουσας Υπηρεσίας και του προσώπου στο οποίο γίνεται η κοινοποίηση και να προβαίνουν ακολούθως στην θυροκόλληση κατά τα προβλεπόµενα. 4

5 δ. Άρθρο 50: Προστίθεται περίπτωση ε στην παράγραφο 1 του αρ.142 του Κ για την κατάργηση της εκκρεµούς δίκης ενώπιον των ιοικητικών ικαστηρίων (για την οποία δεν έχει ορισθεί δικάσιµος), εφόσον επιτευχθεί δικαστικός συµβιβασµός του Ν.4600/1966, µε πράξη του Προέδρου του Συµβουλίου ή του δικαστή, και δεν απαιτείται πλέον η παράσταση των διαδίκων στο ακροατήριο (το αντίστοιχο είχε θεσπιστεί, αλλά µόνο για την διοικητική επίλυση, µε τις διατάξεις του ν.3900/10). ε. Με τo άρθρο 51 αντικαθίσταται το άρθρο 126 Α του Κ και στο εξής: (Ι) έχει την δυνατότητα το δικαστήριο, όχι µόνο να απορρίπτει τα προφανώς απαράδεκτα και αβάσιµα ένδικα βοηθήµατα και µέσα αλλά και να κάνει δεκτά τα προδήλως βάσιµα εν συµβουλίω (για να αποφεύγονται οι καθυστερήσεις στον προσδιορισµό των υποθέσεων και της συζήτησης το ακροατήριο, οι αναβολές κλπ). Προϋπόθεση για να εξετασθεί το αίτηµα (και να µην απορριφθεί ως απαράδεκτο) είναι να νοµιµοποιηθεί ο δικηγόρος που το υπογράφει και να προσκοµισθεί το αποδεικτικό καταβολής του αναλογικού παραβόλου. Ακολούθως εισάγεται για συζήτηση στο Συµβούλιο και λαµβάνεται απόφαση, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή είναι οµόφωνη (στην περίπτωση τριµελούς σύνθεσης) και ότι έχει γίνει αποστολή του φακέλου από την ιοίκηση, αλλιώς η υπόθεση συζητείται κανονικά στο ακροατήριο. (ΙΙ) Περαιτέρω, δίνεται η δυνατότητα σε αυτόν που άσκησε το ένδικο βοήθηµα ή µέσο να αµφισβητήσει απορριπτική απόφαση του Συµβουλίου εντός 60 ηµερών από την κοινοποίηση και πάντως όχι µετά πάροδο 18 µηνών από την έκδοση και - καταβάλλοντας 3πλάσιο παράβολο (2% Χ 3 στις φορολογικές δίκες) - να ζητήσει συζήτηση της υποθέσεως στο ακροατήριο, οπότε και παύει να ισχύει η απόφαση του Συµβουλίου. (ΙΙΙ) Αν µέσα στην ανωτέρω προθεσµία δεν αµφισβητηθεί η απόφαση του Συµβουλίου, µε πράξη του προέδρου του οικείου Τµήµατος ή του δικαστή της µονοµελούς σύνθεσης, διαπιστώνεται η άπρακτη πάροδος της προβλεπόµενης προθεσµίας και µόνο µετά την σύνταξη της παράγει έννοµα αποτελέσµατα η απόφαση του Συµβουλίου. Επισηµαίνεται λοιπόν, ότι στο µεσοδιάστηµα (από την έκδοση της απόφασης µέχρι την σύνταξη της πράξης του προέδρου) δεν ισχύει η απόφαση και η φορολογική αρχή δεν µπορεί και δεν πρέπει να εκτελέσει την εν λόγω απόφαση. 5

6 Αν η πράξη αυτή δεν γνωστοποιηθεί µε κάποιο τρόπο στις υπηρεσίες σας, θα πρέπει αµέσως µετά την πάροδο του 60ηµέρου να απευθύνετε σχετικό έγγραφο στο αρµόδιο δικαστήριο, µε το οποίο να ζητάτε να πιστοποιηθεί η σύνταξη της ως άνω πράξης ή να σας αποσταλεί, και σε κάθε περίπτωση να ζητείται η έκδοσή της, προκειµένου να αποκτήσει ισχύ η απόφαση του Συµβουλίου και να εκτελεστεί σχετικά. Αν το ηµόσιο-φορολογική Αρχή υποβάλλει το σχετικό αίτηµα, καταβάλλει οµοίως το 3πλάσιο παράβολο που αναλογεί στον φορολογούµενο ( κατ εξαίρεση όσων µέχρι σήµερα ισχύουν) και το οποίο µπορεί να καταπίπτει υπέρ του φορολογουµένου. Αν και στο ακροατήριο επικυρωθεί η απόφαση που ελήφθη σε Συµβούλιο, ο διάδικος που προκάλεσε τη δίκη καταδικάζεται επιπλέον και στην καταβολή πενταπλάσιας δικαστικής δαπάνης από την εκάστοτε προβλεπόµενη, (εφόσον το διατακτικό της απόφασης αυτής είναι ίδιο κατά τα ουσιώδη σηµεία του µε αυτό της απόφασης σε Συµβούλιο). στ. Με το άρθρο 52 τροποποιούνται οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 189 του Κώδικα ιοικητικής ικονοµίας, µε σκοπό να καταστεί ταχύτερη η έκδοση της δικαστικής απόφασης και προβλέπεται ότι ο δικαστής που έχει την ευθύνη της σύνταξής της, αναλαµβάνει υποχρεωτικά την ηλεκτρονική επεξεργασία της σε όλες τις φάσεις, χωρίς πλέον να χρειάζεται η καθαρογραφή της εκ µέρους της γραµµατείας. 4. Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου (άρθρα 53 έως 60) εισάγεται ένδικο βοήθηµα για την επιδίωξη αποκατάστασης της βλάβης από την αδικαιολόγητη καθυστέρηση εκδίκασης διοικητικής διαφοράς, και ρυθµίζεται η άσκησή του και οι προϋποθέσεις και συνέπειες της αποδοχής του (άρθρα 53 έως 58), καθώς και η δυνατότητα να ζητηθεί επίσπευση της εκδίκασης (άρθρα 59, 60). Ειδικότερα: α. Η αίτηση για δίκαιη ικανοποίηση δεν µπορεί να ασκηθεί από το ελληνικό δηµόσιο, αφού στρέφεται κατ αυτού (άρθρο 53). εκδίκαση της αίτησης. β. Με το άρθρο 54 ορίζεται ο αρµόδιος δικαστικός σχηµατισµός για 6

7 γ. Με το άρθρο 55, καθορίζεται η ειδικότερη διαδικασία εφαρµογής της προαναφερόµενης ρύθµισης και συγκεκριµένα ότι : (i) η αίτηση ασκείται εντός προθεσµίας έξι µηνών από τη δηµοσίευση της οριστικής απόφασης, για την οποία ο αιτών παραπονείται ότι υπήρξε υπέρβαση της εύλογης διάρκειας της δίκης και κατατίθεται στη γραµµατεία του εκδόντος την απόφαση δικαστηρίου (ii) o αιτών δίκαιη ικανοποίηση µπορεί να είναι οποιοσδήποτε διάδικος, τόσο ηττηθείς όσο και νικήσας (iii) η αίτηση πρέπει να υποβληθεί για κάθε βαθµό δικαιοδοσίας ξεχωριστά (iv) oρίζεται ως κανόνας ότι η αίτηση υπογράφεται από δικηγόρο και µε τον τρόπο αυτό επιταχύνεται η έκδοση απόφασης, εφόσον περιορίζεται ο κίνδυνος εµφιλοχώρησης ασαφειών ή σφαλµάτων (v) για την κατάθεση της αίτησης προβλέπεται η καταβολή παραβόλου, του οποίου το ύψος καθορίζεται στο ποσό των 200 Ευρώ. δ. Με τις διατάξεις του άρθρου 56, προβλέπεται η διαδικασία συζήτησης της αίτησης ενώπιον του ΣτΕ, του Προέδρου Εφετών ή του Προέδρου Πρωτοδικών αναλόγως. Η υπόθεση προσδιορίζεται για συζήτηση το αργότερο εντός 5 µηνών από την ηµέρα κατάθεσης της αίτησης και η διοίκηση πρέπει να αποστείλει τις απόψεις της και τον σχετικό φάκελο 15 τουλάχιστον µέρες προ της ορισθείσας ηµεροµηνίας συζήτησης. Το ελληνικό δηµόσιο απαντά επί των προβαλλόµενων ισχυρισµών για την υπέρβαση της εύλογης διάρκειας της δίκης, επικαλούµενο οποιοδήποτε στοιχείο κρίνει αναγκαίο και κρίσιµο καθώς και τη δικονοµική συµπεριφορά του αιτούντος (πολυπλοκότητα της υποθέσεως, διακύβευµα για τον αιτούντα κ.α.). Για να θεµελιώσει την µη υπαίτια καθυστέρηση από την πλευρά της η φορολογική αρχή, πρέπει να κάνει συγκεκριµένη αναφορά για την έγκαιρη σύνταξη και αποστολή των απόψεων της ιοίκησης στην Γραµµατεία του ικαστηρίου, καθώς και ότι δεν προκλήθηκε αναβολή εκδίκασης εκ του λόγου αυτού. Προκειµένου στο εξής να µην γίνεται υπέρβαση της εύλογης διάρκειας των διαδικασιών ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων (που αποτελεί παραβίαση της ΕΣ Α, γεγονός για το οποίο έχει υπάρξει νοµολογία από το Ευρωπαϊκό ικαστήριο των ικαιωµάτων του Ανθρώπου), εισήχθη και η πρόβλεψη για µη χορήγηση αναβολής σε περίπτωση µη αποστολής των απόψεων του ηµοσίου (από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού), οπότε και η αίτηση συζητείται λαµβανοµένων υπόψη µόνο των 7

8 προσκοµισθέντων από τον αιτούντα στοιχείων. Κατά της σχετικής απόφασης, που δηµοσιεύεται εντός δύο µηνών, δεν ασκείται ένδικο µέσο. ε. Το δικαστήριο αποφαίνεται, αν πρέπει να επιδικαστεί ποσό για τη δίκαιη ικανοποίηση συνεκτιµώντας τους ισχυρισµούς και την συµπεριφορά των διαδίκων, δεδοµένου ότι η καθυστέρηση της δίκης αποτελεί µαχητό τεκµήριο ότι υπήρξε βλάβη (άρθρο 57) και σε καταφατική περίπτωση (δηλ. αν γίνει δεκτή η αίτηση) επιβάλλονται στο ηµόσιο και τα έξοδα του πληρεξούσιου δικηγόρου. Σε αντίθετη περίπτωση (απόρριψη ως απαραδέκτου ή αβασίµου της αίτησης), µπορεί να επιβληθεί υπέρ του δηµοσίου ποσό έως το 5πλάσιο του παραβόλου ή έως και το 10πλάσιο. στ. Η είσπραξη του ανωτέρω ποσού σε βάρος του ηµοσίου, αν δεν γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις περί εντάλµατος πληρωµής, µπορεί να επιτευχθεί και µε αναγκαστική εκτέλεση, δηλ. µε κατάσχεση της ιδιωτικής περιουσίας του ηµοσίου (άρθρο 58). ζ. Με το άρθρο 60 προστίθεται άρθρο 127 Α στον Κώδικα ιοικ. ικονοµίας (Κ ) και παρέχεται η δυνατότητα στους διαδίκους (δηλ. και στη Φορολογική Αρχή), να ζητήσουν την επιτάχυνση εκδίκασης κάποιας υπόθεσης - µόνο όµως για όσα ένδικα βοηθήµατα ή µέσα κατατίθενται ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων µετά την 16 η Σεπτεµβρίου 2012 και εφόσον αυτά δεν έχουν συζητηθεί για διάστηµα µεγαλύτερο των 24 µηνών από την κατάθεση του εισαγωγικού δικογράφου (τα αυτά ισχύουν για τις ενώπιον του ΣτΕ εισαγόµενες υποθέσεις, σύµφωνα µε την πρόβλεψη του προηγούµενου άρθρου 59). Ο πρόεδρος του δικαστηρίου ή ο διευθύνων δικαστής, εξετάζοντας την ως άνω αίτηση, µπορεί να ορίζει συντοµότερη δικάσιµο και πάντως η υπόθεση προσδιορίζεται υποχρεωτικά εντός εξαµήνου από την κατάθεση της εν λόγω αίτησης και επιτρέπεται η αναβολή της µόνο µία φορά για σπουδαίο λόγο. 5. Επειδή µε τις νέες ρυθµίσεις δίνεται η δυνατότητα στα δικαστήρια (τόσο στο το ΣτΕ, όσο και στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια κατ άρθρο 126 Α Κ ) όχι µόνο να 8

9 απορρίπτουν τα προφανώς απαράδεκτα και αβάσιµα ένδικα βοηθήµατα αλλά και να κάνουν δεκτά τα προδήλως βάσιµα εν συµβουλίω, αλλά και επειδή παρέχεται και η δυνατότητα στους διαδίκους (παρ.6 άρθρου 51 του παρόντος), να ζητήσουν την εισαγωγή τους στο ακροατήριο, όταν δεν δέχονται την απόφαση του Συµβουλίου, µε τις διατάξεις του άρθρου 65 ορίζεται η διαδικασία, ώστε το ηµόσιο και εν προκειµένω η Φορολογική Αρχή να απεκδύεται της δυνατότητας αυτής και να µην ζητείται περαιτέρω συζήτηση κάποιων υποθέσεων στο ακροατήριο ( για τις οποίες η κρίση του Συµβουλίου δεν ήταν θετική ή πλήρως ικανοποιητική για τις απαιτήσεις του ηµοσίου). Η αρµοδιότητα αυτή παραχωρείται στο Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους (που από το νόµο έχει την αρµοδιότητα να επιλαµβάνεται για την παροχή νοµικής κάλυψης στο στενό δηµόσιο τοµέα και λοιπές αρχές, οργανισµούς και νοµικά πρόσωπα). Κατά συνέπεια, η κρίση για το εάν µια απόφαση συµβουλίου επί φορολογικής διαφοράς κρίνεται σκόπιµο και συµφέρον να οδηγηθεί στο ακροατήριο, είναι στην αποκλειστική αρµοδιότητα του ΝΣΚ, ο πρόεδρος του οποίου µέχρι τις 2 Ιουλίου 2012, θα εκδώσει την προβλεπόµενη απόφαση για την διαδικασία αυτή και για την οποία θα ενηµερωθείτε σχετικά εν ευθέτω χρόνω. 6. Τέλος µε τις διατάξεις του άρθρου 66 καταργούνται όλες οι αδικαιολόγητες ειδικές διατάξεις για την δικαστική προστασία κατά των πράξεων επιβολής διοικητικών κυρώσεων και υπάγονται πλέον οι διαφορές αυτές στις διατάξεις του Κ, οπότε θα εκδικάζονται στο εξής µόνο ως διαφορές ουσίας από τα κατά τόπον αρµόδια πρωτοδικεία (η ως άνω ρύθµιση δεν καταλαµβάνει τις εκκρεµείς κατά την ισχύ του νόµου υποθέσεις). Ακριβές Αντίγραφο Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Η Προϊσταµένη της Γραµµατείας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΝΙΑΣ 9

10 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Ι Α Ν Ο Μ Η Σ Ι. ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1. Όλες οι.ο.υ. 2..Ε.Κ. Αθηνών, Θεσ/νίκης 3. Οικονοµικές Επιθ/σεις (όλοι οι Οικ. Επιθ/τές) ΙΙ. ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1. Αποδέκτες Πίνακα: Α 2. Αποδέκτες Πίνακα: Ι 3. Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους-Ακαδηµίας 68 και Χαρ. Τρικούπη , Αθήνα 4. Ειδικό Γραφείο Νοµικού Συµβούλου Φορολογίας-Ακαδηµίας 68 και Χαρ. Τρικούπη , Αθήνα 5. Κεντρική Υπηρεσία Σ..Ο.Ε ( /νσεις /1, /2, /3) 6. Περιφερειακές /νσεις Σ..Ο.Ε.(και Ε ΕΥΑ-Ε ΕΥΘ) 7. Γ.Γ.Π.Σ. /νση Εφαρµογών Η/Υ ( /30) 8. Γ.Γ.Π.Σ. Έργο ELENXIS 9. ΠΟΕ- ΟΥ - Οµήρου 18, Τ.Κ , Αθήνα 10. Περιοδικό Φορολογική Επιθεώρηση - Οµήρου 18, Τ.Κ , Αθήνα ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΙΑΝΟΜΗ 1. Γραφείο Υπουργού 2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού - Γραφείο Γενικού Γραµµατέα κ. Πλασκοβίτη 3. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα Φορ. και Τελ. Θεµάτων 4. Γενικό Γραµµατέα Γ.Γ.Π.Σ. 5. Γραφείο Ειδ. Γραµµατέα Σ..Ο.Ε. 6. Γραφεία Γεν. /ντών 7. ιεύθυνση Παρακολούθησης Νοµικών Υποθέσεων Ελέγχου και Αναγκαστικής Είσπραξης Τµήµατα Α, Β, Γ (από 5 αντίγραφα),, (10 αντίγραφα) 8. Γραφείο Επικοινωνίας και Πληροφόρησης Πολιτών(5 αντίγραφα) 9. Γραφείο Τύπου και ηµοσίων Σχέσεων (5 αντίγραφα) 10

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07-02 -11. ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: Π1/273 Α Α : 4AΛ1Φ-0 ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας ιανοµής

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07-02 -11. ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: Π1/273 Α Α : 4AΛ1Φ-0 ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας ιανοµής ΑΘΗΝΑ, 07-02 -11 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση : Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ. : 101 81 ΑΘΗΝΑ Τηλ. : 210 3893221, 412 Τηλε/πο : 210 3302713

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΗ-ΣΜΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΗ-ΣΜΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ Ι. /ΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β1 ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ - /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΒΗ-Π1Ι Α Α: ΑΝΑΡΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014

ΑΔΑ: ΒΙΨΒΗ-Π1Ι Α Α: ΑΝΑΡΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 Α Α: ΑΝΑΡΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ /ΝΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών»

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών» Αρ. πρωτ.: Δ.Ε.Δ. Β1 1018278 ΕΞ 2015/5.2.2015 Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 51 12 Μαρτίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4055 Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής

άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής ΝΟΜΟΣ 3869/2010 άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 1. Φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα και έχουν περιέλθει, χωρίς δόλο, σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ως Π.. κοινοποιούµε τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.4002/2011

ΠΡΟΣ: Ως Π.. κοινοποιούµε τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.4002/2011 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β, Αθήνα, 21 Σεπτεµβρίου 2011 ΠΟΛ. 1198

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Π.Ο. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 201 2

ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Π.Ο. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 201 2 ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ε.Π.Ο. Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 201 2 Περιεχόμενα Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1 Δικαιοδοσία της ΠΕΕΟΔ 1 Άρθρο 2 Εφαρμοστέο Δίκαιο 1 Άρθρο 3 Έκταση

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982

29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982 29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982 Για τον εκδηµοκρατισµό του συνδικαλιστικού κινήµατος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζοµένων, κωδικοποιηµένος, όπως ισχύει σήµερα. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση

Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση Περιήλθε στο Γραφείο του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης Περιφέρειας Αττικής καταγγελία της εταιρείας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Άρθρο 1 Δόσεις και απαλλαγές ρύθμισης 1. Βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικές Διαδικασίες. Επιλεκτικές Σηµειώσεις- Φροντιστηριακό υλικό-πρακτικά ζητήµατα

Ειδικές Διαδικασίες. Επιλεκτικές Σηµειώσεις- Φροντιστηριακό υλικό-πρακτικά ζητήµατα Ειδικές Διαδικασίες Επιλεκτικές Σηµειώσεις- Φροντιστηριακό υλικό-πρακτικά ζητήµατα 2 1. Εισαγωγή Ευρετήριο Ι. Νοµική φύση των ειδικών διαδικασιών ΙΙ. Εσφαλµένη Διαδικασία 2. Ειδικές Διαδικασίες Ι. Γαµικές

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Γενικός Διευθυντής Διοικητικός Διευθυντής Επιστημονικός Διευθυντής Εντεταλμένος Σύμβουλος Προγραμμάτων ΕΣΠΑ Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Υπεύθυνος Πράξης και Έργου/Υποέργων Υπεύθυνος Μονάδας Προμηθειών και Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ.ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 20 Ταχ. Κωδ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ.ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 20 Ταχ. Κωδ. :

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2286/1995 (Α 19) «Προμήθειες του δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 40/12. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Υφασµάτων» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 11 410.

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 40/12. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Υφασµάτων» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 11 410. 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ηµ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αµπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5015 / 5013 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα ιακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19 Α') "Προμήθειες του δημοσίου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α : ΩΑΓΡΟΞΧΣ-ΘΛΦ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 29.10.2014 ΥΠ. Ε.Κ,Α.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-Π.Κ.Μ. Α. Πρ:3048. Ηµεροµηνία: 1.12.

Α Α : ΩΑΓΡΟΞΧΣ-ΘΛΦ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 29.10.2014 ΥΠ. Ε.Κ,Α.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-Π.Κ.Μ. Α. Πρ:3048. Ηµεροµηνία: 1.12. Α Α : ΩΑΓΡΟΞΧΣ-ΘΛΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 29.10.2014 ΥΠ. Ε.Κ,Α.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-Π.Κ.Μ. Α. Πρ:3048 - ΝΠ - Ταχ. /νση. Παπαρηγοπούλου 7 Τκ 54630 Θεσ/νίκη Υπεύθυνος: Λαδάς Σωκράτης Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Άρθρο 1 Διοίκηση Δήμου Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1571 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 107 9 Μαΐου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4152 Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

α) Επιμερισμός ποσοστών επί του συνόλου των υπαλλήλων:

α) Επιμερισμός ποσοστών επί του συνόλου των υπαλλήλων: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα