ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΟΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΩΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΟΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΩΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ"

Transcript

1 1. Εισαγωγή ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΟΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΩΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1. Το έγκλημα του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα της επιρροής του γραπτού διεθνούς δικαίου, του ευρωπαϊκού ποινικού δικαίου αλλά και του «soft law» 5, που αποτελείται από μη δεσμευτικά για τα κράτη διεθνή κείμενα, στα εσωτερικά ποινικά δίκαια των κρατών. Η διεθνοποίηση του ποινικού δικαίου στο τομέα του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος εξηγείται από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά του φαινομένου αυτού: α) Είναι κατεξοχήν έγκλημα με διεθνείς όψεις, κυρίως επειδή κατά κανόνα το ξέπλυμα τελείται σε διαφορετικό κράτος σε σχέση με το προηγούμενο βασικό αδίκημα, από το οποίο πηγάζει η προς νομιμοποίηση περιουσία 6. Όμως και το ίδιο το ξέπλυμα συχνά τελείται σε περισσότερα στάδια και το καθένα από αυτά σε διαφορετικό κράτος, οπότε ενδιαφέρει γι αυτό τον λόγο όλα τα κράτη στα οποία εν μέρει τελέστηκε. Η πρόσφατη άνθηση του διεθνούς ποινικού δικαίου οφείλεται ακριβώς στο ότι λόγω της παγκοσμιοποίησης της οικονομίας η εγκληματικότητα θίγει περισσότερα του ενός κράτη 5. Το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα διεθνών κανόνων μη δεσμευτικού μεν περιεχομένου αλλά με τεράστια διείσδυση στις κρατικές νομοθεσίες είναι οι σαράντα αναθεωρημένες Συστάσεις της FATF, που αποτελούν το διεθνές πρότυπο για την καταπολέμηση του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος, όπως αναγνωρίστηκε από το ιεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Παγκόσμια Τράπεζα. Βλ. τις συστάσεις σε ιδίως τις υπ αριθμ. 1, 2, 3 που αναφέρονται στην έκταση του εγκλήματος του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος, στα προσωρινά μέτρα και στην κατάσχεση του βρόμικου χρήματος. Βλ. αναλ. για την επιρροή του «soft law» στην παραγωγή εθνικών κανόνων δικαίου G. Stessens, Money laundering, A new international law enforcement model, 2002, σελ Ειδικά για την επιρροή της FATF στην εγκληματοποίηση του ξεπλύματος, όπως και άλλων μη κυβερνητικών οργανισμών και ενώσεων και για το θέμα κατά πόσο η διεθνοποίηση του ποινικού δικαίου συμβαδίζει με την αρχή ότι το ποινικό δίκαιο πρέπει να είναι η «ultima ratio» βλ. N. Capus, Der Kriminialisierungsprozess ausserhalb nationalsstaatlicher Strafgewalt, Εισήγηση στο 6 ο Συνέδριο για το διασυνοριακό έγκλημα που πραγματοποιήθηκε το έτος 2004 στη Γερμανία σε σελ Βλ. και A. Dionyssopoulou, Der Tatbestand der Geldwäsche, 1999, σελ. 9.

2 και ως εκ τούτου γίνεται κοινή. Γι αυτό και τα τελευταία παραμερίζουν τις επιμέρους κρατικές τους ιδεολογίες μπροστά στην ανάγκη αποτελεσματικής τους προστασίας απέναντι στην κοινή απειλή 7. β) Το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος παρουσιάζει δυναμικό χαρακτήρα, με την έννοια της διαρκούς ανακάλυψης νέων μεθόδων και τεχνικών τέλεσής του από τους δράστες, οι οποίοι δρουν από διάφορα κράτη του κόσμου. Συνεπώς, δυναμικό και εξελικτικό χαρακτήρα πρέπει να έχει και η διεθνής προσπάθεια των κρατών για την αντιμετώπισή του. Ιδίως δε απαιτείται η παροχή εκτεταμένης και άμεσης συνδρομής μεταξύ των αρμοδίων αρχών των κρατών για να επιτευχθεί ο αναγκαίος σύνδεσμος μεταξύ του ξεπλύματος και του προηγούμενου βασικού αδικήματος, από το οποίο και πηγάζει η προς νομιμοποίηση περιουσία. γ) Το ξέπλυμα μπορεί να θέσει, υπό προϋποθέσεις, σε διακινδύνευση όχι μόνο αγαθά που κρίνονται άξια ποινικής προστασίας από τους νομοθέτες των κρατών στις επικράτειες των οποίων τελείται το ξέπλυμα -όπως για παράδειγμα την απονομή της ποινικής δικαιοσύνης ή και τη σταθερότητα και ακεραιότητα του εγχώριου χρηματοπιστωτικού ή οικονομικού συστήματος- αλλά και αγαθά που κρίνονται ως άξια ποινικής προστασίας από περισσότερα κράτη του κόσμου που συνιστούν μια διεθνή κοινότητα, όπως η σταθερότητα και ακεραιότητα του διεθνούς χρηματοπιστωτικού ή οικονομικού συστήματος ή το υπερατομικό αγαθό της «δικαιότητας ή ακριβοδικίας κατά την κατανομή του πλούτου» 8. Αναλυτικότερα, το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος είναι έγκλημα που τελείται με σκοπό την εισροή εγκληματικών οικονομικών εσόδων στις νόμιμες οικονομίες των κρατών, μέσω της παραπλάνησης ως προς την εγκληματική προέλευσή τους ή το πρόσωπο που τα εξασφάλισε 9. Συνακόλουθα, διαθέτει την ικανότητα να ενδυναμώνει κάθε έγκλημα, 7. Βλ. M.Ch. Bassiouni, Introduction au droit pénal international, 2002, σελ. 5 και 297, J. Pradel, Vers une mondialisation du droit pénal, Mélanges J-C. Soyer, 2000, σελ , F. Falletti-F. Debove, Planète criminelle, Le crime, phénomène social du siècle?, 1998, σελ Για τα έννομα αγαθά του ξεπλύματος βλ. αναλ. Μέρος Τρίτο, σελ. 57 επ. 9. Οι ειδικές υποστάσεις της επιδίωξης και της συγκάλυψης (άρθρο 2 παρ. 2 στ. α και β ν. 3691/2008) αντλούν την ιδιαίτερη κοινωνικοηθική τους απαξία η μεν πρώτη από το σκοπό παραπλάνησης ως προς την εγκληματική προέλευση των εσόδων ή το πρόσωπο που τα εξασφάλισε και η δεύτερη από την τελική υλοποίηση του παραπάνω σκοπού. Πρβλ. Ε. Συμεωνίδου- Καστανίδου, Το έγκλημα της νομιμοποίησης παράνομων εσόδων μετά το ν. 3424/2005: Ερμηνευτικές προτάσεις, Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος-«καθαρή» ή ελεύθερη κοινωνία; 2007, σελ. 171, Ν. Ανδρουλάκη, Η ποινική δογματική και η απήχησή της στην πράξη 50 χρόνια μετά (ένα παράδειγμα), ΠοινΧρ ΝΒ, σελ. 293, ΣυμβΕφΛαρ 50/2004, Ποιν ικ 2004/532. Η υπόσταση της τοποθέτησης ή διακίνησης εγκληματικών εσόδων στον χρηματοπιστωτικό τομέα (άρθρο 2 παρ. 2 στ. δ ν. 3691/2008) αντλεί καταρχήν την ιδιαίτερη κοινωνικοηθική της απαξία από το σκοπό να δοθεί νομιμοφάνεια στα εγκληματικά έσοδα. Τέλος, η υπόσταση της κτήσης ή κατοχής (άρθρο 2 παρ. 2 στ. γ ν. 3691/2008) θα έπρεπε «de lege ferenda» να καταργηθεί, διότι δεν έχει ούτε αυξημένη ούτε και διαφορετική ποινική απαξία από την αποδοχή προϊόντων εγκλήματος. 6

3 διότι τα «καθαρά» πλέον έσοδα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την τέλεση κάθε είδους εγκλήματος και όχι μόνο του ίδιου τύπου με το προηγούμενο. Επίσης, το ξέπλυμα αποδυναμώνει τις επιμέρους εθνικές αντεγκληματικές πολιτικές προς καταπολέμηση του εγκλήματος μέσω της επιβολής της στερητικής της ελευθερίας ποινής στο δράστη του και της επιβολής της παρεπόμενης ποινής της δήμευσης των προϊόντων του εγκλήματός του. Αυτό αποδεικνύεται εκ του ότι το αποτέλεσμα του επιτυχούς ξεπλύματος είναι η εξαφάνιση των εγκληματικών οικονομικών προϊόντων και η συνακόλουθη αδυναμία των κρατικών αρχών να τα εντοπίσουν και να συνδέσουν το έγκλημα από το οποίο πήγασαν με τον δράστη του. Έπειτα, ο δράστης του ξεπλύματος πετυχαίνει εν τέλει να παραπλανήσει και ως προς το πρόσωπό του, αφού αν καταφέρει να νομιμοποιήσει ιδίως υψηλά εγκληματικά έσοδα, μπορεί πλέον να παρουσιάζεται στην κοινωνία ως ευυπόληπτο πρόσωπο και να ασκεί στη συνέχεια επιχειρηματικές ή εμπορικές δραστηριότητες με κεφάλαια εγκληματικής προέλευσης. Πέρα όμως από τα προαναφερόμενα, δεν πρέπει να αμφισβητούνται από τη θεωρία του ποινικού δικαίου οι θέσεις της οικονομικής επιστήμης ότι το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, όταν αφορά σε υπερβολικά οικονομικά έσοδα, μπορεί να έχει βλαπτικές συνέπειες για τη σταθερότητα και ακεραιότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος μιας χώρας ή και του διεθνούς ακόμη. Εντούτοις, για να επιτελέσει το έννομο αγαθό την κριτική του λειτουργία απαιτείται προηγουμένως η συγκεκριμενοποίηση των προϋποθέσεων κάτω από τις οποίες μπορεί να διακινδυνεύσει το χρηματοπιστωτικό σύστημα από την οικονομική επιστήμη. 2. Τα κράτη σύντομα αντιλήφθηκαν ότι η αποτελεσματική αντιμετώπιση ενός πολύπλευρου φαινομένου, που φέρει τα παραπάνω χαρακτηριστικά, δεν μπορεί να λάβει χώρα στο στενό πλαίσιο της κάθε κρατικής κυριαρχίας και αποκλειστικά με τα μέσα του εσωτερικού ποινικού δικαίου, το οποίο έχει δημιουργηθεί για να λειτουργήσει μέσα στα όρια του κράτους, αλλά μόνο από όλα μαζί στα πλαίσια των διεθνών οργανισμών, στους οποίους συμμετέχουν 10. Η συνεργασία των κρατών σε διεθνές επίπεδο (παγκόσμιο και περιφερειακό) για την καταπολέμηση του ξεπλύματος έχει ως προϊόν της μια σειρά από διεθνείς συμβάσεις ποινικού περιεχομένου και κείμενα ευρωπαϊκού ποινικού δικαίου, τα βασικότερα από τα οποία θα αναφερθούν συνοπτικά στη συνέχεια. 3. Σημειώνεται ότι τα κράτη της διεθνούς κοινότητας οργανώθηκαν μεταξύ τους και αντιμετώπισαν με κοινές μεθόδους το ξέπλυμα, μεταξύ άλλων αναλαμβάνοντας την 10. εν παραγνωρίζεται το γεγονός ότι η οπισθοχώρηση των επιμέρους κρατικών ιδεολογιών μπροστά στην πραγματιστική αντίληψη για την αντιμετώπιση της σοβαρής διεθνικής εγκληματικότητας, που κρύβεται πίσω από τη διεθνοποίηση του ποινικού δικαίου, επέφερε αρνητικές συνέπειες στη διαφύλαξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των αρχών του κράτους δικαίου. Εύστοχα σημειώθηκε ότι σε μια δημοκρατική χώρα δεν μπορεί να υπάρχει ποινικό δίκαιο χωρίς σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου ούτε και προστασία των τελευταίων χωρίς ποινικό δίκαιο. Bλ. R. De Gouttes, Droit pénal et droits de l homme, La place du droit pénal dans la société contemporaine, 2000, σελ. 137 επ. 7

4 υποχρέωση να ποινικοποιήσουν την πράξη, επιθυμώντας να καταπολεμήσουν το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος που παρουσιάζει διεθνείς όψεις, με την προϋπόθεση ότι τα εγκληματικά έσοδα που νομιμοποιούνται είναι υψηλά. Αυτή η τελευταία προϋπόθεση τίθεται από την λογική του πράγματος: Αν το ξέπλυμα έχει μεν διεθνείς όψεις, αλλά τα προς νομιμοποίηση εγκληματικά έσοδα είναι τόσο χαμηλού ύψους που δεν δύναται κατά τα πορίσματα της οικονομικής επιστήμης να διακινδυνεύσει η σταθερότητα και η ακεραιότητα του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος δεν ενδιαφέρει αυτή η πράξη την διεθνή κοινότητα, αφού δεν μπορεί να διακινδυνεύσει κοινό αγαθό των κρατών μελών της. 4. Όσον αφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όλα τα κράτη μέλη έχουν ποινικοποιήσει το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος και έχουν σε ικανό βαθμό προσεγγίσει τις εσωτερικές νομοθεσίες τους. Ο θεμελιώδης σκοπός της προσέγγισης των ποινικών δικαίων είναι η διευκόλυνση της παροχής αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής σε υποθέσεις «ιδιαίτερα σοβαρού ξεπλύματος βρόμικου χρήματος με διασυνοριακή διάσταση». Επιπλέον, συνεχίζει δυναμικά στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης η υλοποίηση του προγράμματος της αμοιβαίας αναγνώρισης των δικαστικών αποφάσεων, που είχε ξεκινήσει με το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και ήδη έχουν εκδοθεί δύο αποφάσεις-πλαίσιο σχετικά με την αναγνώριση και εκτέλεση των αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης περιουσιακών στοιχείων προερχόμενων από έγκλημα, οι οποίες θα πρέπει στις τασσόμενες προθεσμίες να αποτελέσουν εσωτερικό δίκαιο των κρατών μελών. Η ευρωπαϊκή δράση κινείται σε τρία επίπεδα: α) Ποινικοποίηση του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος μέσω της προσέγγισης των κρατικών νομοθεσιών, β) αμοιβαία αναγνώριση δικαστικών αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης περιουσίας και γ) εισαγωγή εξαιρετικών ρυθμίσεων δήμευσης. Αυτή η τριπλή δράση υποδεικνύει τη δημιουργία του μοντέλου μιας διεθνούς αντεγκληματικής πολιτικής σε περιφερειακό επίπεδο που στοχεύει πρωτευόντως στην αποστέρηση του εγκληματία από τα έσοδα του εγκλήματός του, θεωρώντας ότι έτσι θα καταπολεμηθεί αποτελεσματικότερα το ίδιο το έγκλημα Η επιρροή του αμερικανικού δικαίου στη διαμόρφωση των διεθνών κανόνων για την ποινική αντιμετώπιση του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος 1. Το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος αναφέρεται στη διεθνή βιβλιογραφία ως μια από τις σπάνιες περιπτώσεις, όπου μια πράξη θεωρήθηκε έγκλημα αρχικά στο διεθνές δίκαιο και στη συνέχεια ποινικοποιήθηκε από τους εσωτερικούς νομοθέτες των διαφόρων κρατών, που κλήθηκαν να εισάγουν και προσαρμόσουν στα δίκαιά τους τις ρυθμίσεις των διεθνών κειμένων. Η ποινικοποίηση του ξεπλύματος ακολούθησε δηλαδή αντίστροφη πορεία από τη συνηθισμένη πορεία ενσωμάτωσης σε διεθνή κείμενα διαφόρων εγκλημάτων. Έτσι, κατά κανόνα πρώτα μια πράξη εκτιμάται ότι προσβάλλει τις 11. Βλ. αναλ. Μέρος εύτερο, σελ. 39 επ. 8

5 εσωτερικές έννομες τάξεις περισσοτέρων κρατών και στη συνέχεια διεθνοποιείται, δηλαδή προβλέπεται ως έγκλημα και στο διεθνές δίκαιο, με βασικό σκοπό να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική αστυνομική και δικαστική συνεργασία όσο το δυνατόν περισσοτέρων κρατών στην καταπολέμησή του. Στην περίπτωση όμως του ξεπλύματος, θεωρήθηκε ως έγκλημα πρώτα στα διεθνή κείμενα (μέσω της καθιέρωσης υποχρέωσης των κρατών να θεωρήσουν το ξέπλυμα ως αξιόποινη πράξη) και στη συνέχεια ποινικοποιήθηκε από τους εσωτερικούς νομοθέτες των κρατών της διεθνούς κοινότητας Εντούτοις, δεν πρέπει να αγνοούμε ότι στην περίπτωση του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος το γραπτό διεθνές δίκαιο επηρεάστηκε από τη σχετική αμερικανική νομοθεσία, και όχι τυχαία αφού στην Αμερική έκανε αρχικά την εμφάνισή του το φαινόμενο. Σημειώνεται επίσης ότι η αμερικανική όπως και η ελβετική νομοθεσία για την πρόληψη του οικονομικού συστήματος, ιδίως του χρηματοπιστωτικού από το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος επηρέασαν βαθύτατα τη διαμόρφωση των διεθνών κανόνων στο προληπτικό πεδίο δράσης και συνετέλεσαν στη δημιουργία των γνωστών σαράντα συστάσεων της FATF, οι οποίες με τη σειρά τους επηρέασαν τις εσωτερικές νομοθεσίες των κρατών του κόσμου. 3. Ο όρος «ξέπλυμα βρόμικου χρήματος» χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά τη δεκαετία του 1920 στην Αμερική από αστυνομικούς και χαρακτήριζε τη δραστηριότητα της μαφίας να αγοράζει και να χρησιμοποιεί επιχειρήσεις πλυντηρίων ρούχων, προκειμένου να νομιμοποιεί έσοδα προερχόμενα από τις εγκληματικές της δραστηριότητες. Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1960, οι πρακτικές -οι οποίες σήμερα συνιστούν ξέπλυμα βρόμικου χρήματος με τη νομική έννοια του όρου- θεωρούνταν από την αμερικανική κυβέρνηση ως «συνωμοσία» (conspiracy) σε βάρος των αρμοδίων κυβερνητικών αρχών για τον εντοπισμό των πραγματικών εισοδημάτων των προσώπων και την επιβολή σε αυτούς των αναλογούντων φόρων. Το έτος 1992, αυτή η ειδική μορφή συνωμοσίας με σκοπό το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος θεωρήθηκε αυτοτελές έγκλημα τιμωρούμενο με ποινή στερητική της ελευθερίας μέχρι είκοσι έτη και ενσωματώθηκε στην «Anti- Money Laundering Act» του 1992 (18 USC 1956 g). 4. Για πρώτη φορά αναφέρθηκε ο όρος «ξέπλυμα βρόμικου χρήματος» με τη νομική του έννοια σε μια αμερικανική απόφαση, που εκδόθηκε το έτος 1982 σχετικά με την κατάσχεση εσόδων προερχομένων από ναρκωτικά. Αλλά το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος θεωρήθηκε ως ομοσπονδιακό έγκλημα μόλις το έτος 1986, ως αποτέλεσμα των εργασιών της Προεδρικής Επιτροπής για το Οργανωμένο Έγκλημα, που εκτίμησε ότι η μάχη κατά του ξεπλύματος είναι πρωταρχικό εργαλείο για τη μάχη κατά του οργανωμένου εγκλήματος. Αυτή ήταν και η απαρχή της σύνδεσης του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος με το οργανωμένο έγκλημα. Τότε, θεσπίστηκε ο «Money Laundering Control Act» του 1986, που προέβλεψε σχετικώς δύο ομοσπονδιακά εγκλήματα: Το πρώτο 12. Βλ. M. Delmas-Marty, Introduction générale, Criminalité économique et atteintes à la dignité de la personne, 2001, σελ. 3. 9

6 ήταν το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος (18 USC 1956) και το δεύτερο η χρηματική συναλλαγή που αφορά σε περιουσία άνω των δολαρίων προερχόμενη από παράνομη δραστηριότητα (18 USC 1957). 5. Όσον αφορά στο ξέπλυμα (18 USC 1956), θεωρείται έγκλημα η οικονομική συναλλαγή που αφορά έσοδα προερχόμενα από έγκλημα, όταν πραγματοποιείται α) προς το σκοπό της ενίσχυσης ορισμένων ειδών εγκληματικής δραστηριότητας ή β) προς το σκοπό της αποφυγής πληρωμής φόρων για τα έσοδα αυτά. Επιπλέον, γ) πρόσωπα που πραγματοποιούν οικονομικές συναλλαγές με έσοδα προερχόμενα από έγκλημα υπέχουν ποινική ευθύνη, όταν γνωρίζουν ότι η συναλλαγή πραγματοποιείται με σκοπό να αποκρύψει ή να συγκαλύψει τη φύση, τον τόπο, την πηγή ή τον ιδιοκτήτη των εσόδων. Η διάταξη αυτή έχει ερμηνευθεί από τα αμερικανικά δικαστήρια με ευρύ τρόπο και μάλιστα έχει εφαρμοστεί και σε περιπτώσεις απλής αποδοχής και μεταφοράς περιουσίας προερχόμενης από έγκλημα, ακόμη και για απλή πληρωμή χρημάτων για αγορά ναρκωτικών. Σχετικά με το έγκλημα της οικονομικής συναλλαγής που αφορά σε περιουσία άνω των δολαρίων προερχόμενη από συγκεκριμένη παράνομη δραστηριότητα, δεν απαιτείται από το νόμο σκοπός του δράστη, αλλά αρκεί να γνωρίζει την εγκληματική προέλευση της περιουσίας. Επίσης, λόγω της ευρύτητας της έννοιας της οικονομικής συναλλαγής μπορούν να πληρούν τη νομοτυπική μορφή του παραπάνω εγκλήματος απλές εμπορικές συναλλαγές. Οι παραπάνω ρυθμίσεις αποτέλεσαν το πρότυπο των διεθνών ρυθμίσεων Οι προβλέψεις του διεθνούς δικαίου Ι. Οι διαπιστώσεις της διεθνούς κοινότητας για τη βλαπτικότητα του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος 1. Σύντομα 14, το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος θεωρήθηκε από το διεθνές δίκαιο, κυρίως τις συμβάσεις που συνήφθησαν στο πλαίσιο του ΟΗΕ και του Συμβουλίου της Ευρώπης, ως πράξη που πρέπει να ποινικοποιηθεί από τους εσωτερικούς νομοθέτες των κρατών. Η ομοιόμορφη ποινικοποίηση του ξεπλύματος από όσο το δυνατόν περισσότερα κράτη εκτιμήθηκε από τα κράτη μέλη ως προαπαιτούμενο της αποτελεσματικής εφαρμογής των μηχανισμών αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας τους για την καταπολέμηση του φαινομένου. Μάλιστα, είναι δεδομένο ότι σήμερα οι ποινικές νομοθε- 13. Για την αμερικανική ποινική νομοθεσία σχετικά με το ξέπλυμα και τα μέτρα καταπολέμησής του βλ. αναλ. G. Stessens, οπ. παρ. (υποσ. 5), σελ και , Γ. Τριανταφύλλου, Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, Τα προσβαλλόμενα έννομα αγαθά και η συμβολή τους στην ερμηνεία του άρθρου 2 παρ. 1 του ν. 2331/1995, ΤιμΤομ για τον Ν. Ανδρουλάκη, 2003, σελ Η πρώτη διεθνής σύμβαση που υποχρέωσε τα κράτη μέλη να ποινικοποιήσουν το ξέπλυμα που προέρχεται ειδικά από εμπόριο ναρκωτικών υπογράφηκε στο πλαίσιο του ΟΗΕ το έτος 1988, δηλαδή δύο μόλις χρόνια μετά τη θέσπιση του αμερικανικού «Money Laundering Control Act» του

7 σίες των περισσοτέρων κρατών του κόσμου έχουν προσεγγιστεί σε ικανό βαθμό, αφού σε σύνολο 205 κρατών τα 189 κράτη έχουν ποινικοποιήσει το ξέπλυμα. Από τα τελευταία, τα 180 έχουν ποινικοποιήσει το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος που προέρχεται από διάφορα σοβαρά εγκλήματα και μόνο 9 κράτη θεωρούν ως βασικό έγκλημα μόνο το εμπόριο ναρκωτικών Σε ένα πρώτο στάδιο, τη δεκαετία του 1980, το φαινόμενο του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος συνδέθηκε αποκλειστικά με το οργανωμένο έγκλημα και εκτιμήθηκε αφενός μεν ως μορφή οργανωμένου εγκλήματος και αφετέρου ως μέσο αύξησης και επέκτασής του. Τότε, η έννοια του οργανωμένου εγκλήματος σχεδόν ταυτιζόταν με το εμπόριο ναρκωτικών από οργανωμένες ομάδες εγκληματιών, που δρούσαν συνήθως σε περισσότερα κράτη και αποκόμιζαν τεράστια οικονομικά οφέλη από τις δραστηριότητές τους. Το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας εστιάστηκε δηλαδή στο γεγονός ότι από το οργανωμένο εμπόριο ναρκωτικών πηγάζουν υπερβολικά κέρδη, τα οποία διοχετεύονται στις νόμιμες οικονομίες των κρατών μεσω των τεχνικών του ξεπλύματος 16. Έπειτα και ακόμη μέσα στο πλαίσιο των συζητήσεων για το οργανωμένο έγκλημα, κατέστη αντιληπτό ότι οι οργανωμένες εγκληματικές ομάδες μπορούν να τελούν οποιοδήποτε έγκλημα του κοινού ποινικού δικαίου και όχι μόνο εμπόριο ναρκωτικών. Αφού ο σκοπός τους είναι η αποκόμιση υψηλών οικονομικών εσόδων, οποιοδήποτε έγκλημα το οποίο δύναται να αποφέρει οικονομικό όφελος εμπίπτει στο πεδίο δράσης τους. Αυτά δε τα υψηλά κέρδη πρέπει να εισέλθουν στη νόμιμη οικονομία, ώστε να αξιοποιηθούν από τους εγκληματίες για απόκτηση οικονομικής και κοινωνικής ισχύος ή για να ανατροφοδοτήσουν το οργανωμένο έγκλημα και ο τρόπος για να καταστεί αυτό εφικτό είναι η χρήση των τεχνικών του ξεπλύματος. Συνεπώς, για να καταπολεμηθεί το οργανωμένο έγκλημα, δεν αρκεί η ποινικοποίηση του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος που προέρχεται μόνο από το οργανωμένο εμπόριο ναρκωτικών, αλλά και εκείνο που προέρχεται από κάθε έγκλημα που τελείται από οργανωμένη εγκληματική ομάδα. Πάντως, ενώ ο σκοπός της διεθνούς κοινότητας εκείνη την εποχή ήταν σαφώς η αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος, η ιεθνής Σύμβαση που υπογράφηκε το έτος 1990 στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης και σταδιακά κυρώθηκε από όλα τα κράτη μέλη αυτού, δεν αναφέρεται μόνο στο οργανωμένο έγκλημα αλλά γενικότερα στο «σοβα- 15. Τα στοιχεία προέρχονται από τη μελέτη του συγκριτικού πίνακα που παρατίθεται στην Έκθεση του Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL) των ΗΠΑ, Volume II Money Laundering and Financial Crimes, March 2008, σελ σε gov/p/inl/rls/nrcrpt. 16. Για το ότι το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος συνδέθηκε στην αρχή με το οργανωμένο έγκλημα και το εμπόριο ναρκωτικών βλ. α.α. G. Stessens, οπ. παρ. (υποσ. 5), σελ. 6-11, A. Beverly, The proposal to update and extend the 1991 anti-money laundering Directive, 2000, σελ. 241, J. Vlogaert, Fighting money laundering action taken in the European Union, 2000, σελ. 251, M. Koutouzis-J.F. Thony, Le blanchiment, 2005, σελ

8 ρό έγκλημα που αποτελεί διεθνές πρόβλημα και από το οποίο πηγάζει περιουσία». Αυτό δε επιθυμεί να καταπολεμήσει. 3. Ξεκίνησαν παράλληλα και οι εκτιμήσεις των ειδικών της οικονομικής επιστήμης για τις βλαπτικές συνέπειες του ξεπλύματος στην οικονομία. Είδαν το φως της δημοσιότητας μελέτες που κατέληγαν στο συμπέρασμα ότι είναι δυνατή η προσβολή του οικονομικού και ιδίως του χρηματοπιστωτικού συστήματος από την εισροή σε αυτό υπερβολικών εγκληματικών κεφαλαίων. Αυτές οι εκτιμήσεις, με την προϋπόθεση ότι υποδεικνύουν το συγκεκριμένο τρόπο αλλά και τα κριτήρια επέλευσης βλάβης ή δημιουργίας πηγής κινδύνου για το παραπάνω αγαθό δεν μπορούν να αγνοούνται από την ποινική επιστήμη, διότι προσδίδουν στο ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, όταν αφορά σε υψηλά εγκληματικά έσοδα, αυτοτελή ποινική απαξία έναντι του προηγούμενου βασικού αδικήματος. Πάντως προς το παρόν, λόγω της αδυναμίας προσδιορισμού του ύψους της περιουσίας που πρέπει να νομιμοποιείται κάθε φορά ώστε να είναι πρόσφορη η διακινδύνευση της σταθερότητας και ακεραιότητας του εσωτερικού ή και διεθνούς χρηματοπιστωτικού ή οικονομικού συστήματος, μόνον σε ακραίες περιπτώσεις νομιμοποίησης πραγματικά υπερβολικών εγκληματικών εσόδων θα μπορούσε να γίνει δεκτό ότι διακινδυνεύει το παραπάνω συγκεκριμένο έννομο αγαθό. Είναι λοιπόν ζήτημα αξιολόγησης από την οικονομική επιστήμη και όχι από την νομική, πότε δύναται να διακινδυνεύσει ή όχι από το ξέπλυμα το διεθνές ή εγχώριο χρηματοπιστωτικό και γενικότερα οικονομικό σύστημα υπό τις ειδικότερες όψεις της σταθερότητας και ακεραιότητάς του. 4. Έτσι, ενώ μεγάλο μέρος της ποινικής θεωρίας σε παγκόσμιο επίπεδο, βασιζόμενη στα «ιστορικά θεμέλια» του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος, εκτιμά αυτό ως δραστηριότητα του οργανωμένου εγκλήματος και περιορίζει την έκτασή του στα εγκλήματα που τελούν οι οργανωμένες εγκληματικές ομάδες, στο γραπτό διεθνές δίκαιο δεν επιβεβαιώνεται αυτή η αποκλειστική σύνδεση μεταξύ τους 17. Αυτό που κατά την εκτίμησή μας επιβεβαιώνεται από το γραπτό διεθνές δίκαιο είναι η επιθυμία της διεθνούς κοινότητας να θεωρείται το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος ως έγκλημα, όταν αφορά σε υψηλά εγκληματικά έσοδα που αποκτούν νομιμοφανή υπόσταση και έχουν τη δυνατότητα να εισέλθουν στις οικονομίες των κρατών και ως εκ τούτου μπορούν να θίξουν, με τρόπους που υποδεικνύει η οικονομική επιστήμη, συγκεκριμένες όψεις του χρηματοπιστωτικού και γενικότερα οικονομικού συστήματος, όπως ιδίως τη σταθερότητα και ακεραιότητά του. 5. Επιπροσθέτως και πέρα από τη συζήτηση για το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος και την ανάγκη ποινικοποίησής του, επιβεβαιώνεται από όλα τα σχετικά διεθνή κείμενα ποινικού περιεχομένου ο στόχος της σύγχρονης διεθνούς αντεγκληματικής πολιτικής να στερήσει το δράστη του εγκλήματος από τα υπερβολικά έσοδα αυτού, θεωρώντας ότι έτσι θα καταπολεμηθεί αυτό το ίδιο το έγκλημα. Απόδειξη αυτής της τάσης είναι οι εκτενείς ρυθμίσεις για τη δέσμευση και τη δήμευση των προϊόντων του εγκλήματος, 17. Βλ. έτσι και K. Ambos, Internationalisierung des Strafrechts: das Beispiel «Geldwäsche», ZStW 114, σελ

9 που υπάρχουν σε όλες τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις και συνοδεύουν την υποχρέωση ποινικοποίησης του ξεπλύματος. ΙΙ. Η Σύμβαση του ΟΗΕ κατά του παράνομου εμπορίου των ναρκωτικών και των ψυχοτρόπων ουσιών (1988) 1. Το πρώτο κείμενο διεθνούς ποινικού δικαίου παγκόσμιας εμβέλειας που υποχρέωσε τα κράτη να ποινικοποιήσουν το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, που προέρχεται όμως αποκλειστικά από το εμπόριο ναρκωτικών, ήταν η Σύμβαση του ΟΗΕ του έτους 1988 «κατά του παράνομου εμπορίου των ναρκωτικών και των ψυχοτρόπων ουσιών» 18. Αυτή η Σύμβαση κυρώθηκε από την Ελλάδα με τον ν. 1990/ Η νομική έννοια του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος διαμορφώθηκε για πρώτη φορά σε διεθνές επίπεδο στη Σύμβαση αυτή. Οι νομοτυπικές μορφές του ξεπλύματος -ιδίως οι ενέργειες που συνιστούν τις εγκληματικές συμπεριφορές- έχουν διατηρηθεί σχεδόν όμοιες από όλα τα επόμενα διεθνή κείμενα του ΟΗΕ, του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως, στα παραπάνω διεθνή κείμενα διευρύνθηκε η έννοια της προηγούμενης εγκληματικής δραστηριότητας (του βασικού αδικήματος), ώστε να συμπεριλάβει περισσότερα εγκλήματα, από τα οποία μπορεί να πηγάζει η προς νομιμοποίηση περιουσία. Εξάλλου, οι ορισμοί του ξεπλύματος της Σύμβασης του 1988 επηρέασε πολλές κρατικές νομοθεσίες, μεταξύ των οποίων και την ελληνική. 3. Έτσι, ο Έλληνας νομοθέτης ακολούθησε τους ορισμούς της παραπάνω Σύμβασης προβλέποντας τις υποστάσεις της επιδίωξης, της συγκάλυψης και της κτήσης ή κατοχής (άρθρο 2 παρ. 2 στ. α, β και γ ν. 3691/2008) 19. Οι ενέργειες που συνιστούν ξέπλυμα από νομική άποψη σύμφωνα με τους ελληνικούς ορισμούς και εκείνους της παραπάνω Σύμβασης αντιστοιχούν στις τρεις φάσεις του ξεπλύματος, τις οποίες είχε διακρίνει η FATF ήδη στην πρώτη της Έκθεση στην προσπάθεια κατανόησης του φαινομένου του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος Εντούτοις, σε αυτή τη Σύμβαση η ρύθμιση του ξεπλύματος είναι περιορισμένη, διότι βασικό αδίκημα (εγκληματική δραστηριότητα) μπορεί να είναι μόνο έγκλημα που εμπίπτει στο παράνομο εμπόριο ναρκωτικών κατ άρθρο 3 παρ. 1 β. Όμως, το ξέπλυμα μπορεί να έχει ως αντικείμενο έσοδα που προέρχονται από άλλες αξιόποινες πράξεις, που έχουν σχέση με το παράνομο εμπόριο ναρκωτικών. Το κενό αυτό κάλυψε το άρθρο 6 της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης του Βλ. S. El Zein, Trafic illicite de stupéfiants, Droit international pénal, 2000, σελ Με τον ν. 3691/2008, θεσπίστηκε και μια τέταρτη υπόσταση ξεπλύματος, που θα μπορούσε να ονομαστεί ως η υπόσταση της τοποθέτησης ή διακίνησης εγκληματικών εσόδων στον χρηματοπιστωτικό τομέα (άρθρο 2 παρ. 2 εδ. δ ν. 3691/2008) η οποία είναι ιδίας έμπνευσης και δεν έχει πρότυπο κάποιο διεθνές κείμενο. 20. Για τις φάσεις της τοποθέτησης, της στρωματοποίησης και της ενσωμάτωσης βλ. α.α. Π. Τσιρίδη, οπ. παρ. (υποσ. 4), σελ Για την αντιστοιχία μεταξύ των τρόπων τέλεσης του 13

10 ΙΙΙ. Η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με το ξέπλυμα, την έρευνα, το πάγωμα και την κατάσχεση των προϊόντων του εγκλήματος (1990) 1. Το δεύτερο κείμενο διεθνούς ποινικού δικαίου που θεσπίστηκε σε περιφερειακό πλέον επίπεδο είναι η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης του 1990 «σχετικά με το ξέπλυμα, την έρευνα, το πάγωμα και την κατάσχεση των προϊόντων του εγκλήματος», την οποία κύρωσε η Ελλάδα με το ν. 2655/1998. Αυτή η Σύμβαση θα αντικατασταθεί από την νεότερη του έτους 2005 «σχετικά με το ξέπλυμα, την έρευνα, το πάγωμα και την κατάσχεση των προϊόντων του εγκλήματος και την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας», μόλις η τελευταία τεθεί σε ισχύ. 2. Όπως αναφέρεται στο προοίμιο της Σύμβασης του 1990, σκοπός της είναι να καταπολεμήσει τη σοβαρή εγκληματικότητα, που όλο και περισσότερο αποτελεί διεθνές πρόβλημα, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο αποστέρησης του εγκληματία από τα προϊόντα του εγκλήματός του και εφαρμόζοντας ένα ικανοποιητικό σύστημα διεθνούς συνεργασίας. Καταρχήν, παρατηρείται ότι τόσο στο προοίμιο όσο και στο κείμενο της Σύμβασης απουσιάζει η οποιαδήποτε αναφορά στο οργανωμένο έγκλημα, ενώ ρητά αναφέρεται η σοβαρή εγκληματικότητα που αποτελεί διεθνές πρόβλημα και αποφέρει εγκληματικά προϊόντα. Από την αναφορά αυτή, συνάγεται σαφώς ότι τα κράτη μέλη επιθυμούν την καταπολέμηση των σοβαρών εγκλημάτων που ενδιαφέρουν περισσότερα του ενός κράτη (γι αυτό αποτελούν διεθνές πρόβλημα), συνήθως διότι έχουν διεθνικό ή διασυνοριακό χαρακτήρα λόγω πολλών διαφορετικών τόπων τέλεσης ή γενικότερα έχουν διεθνείς όψεις, διότι εμπλέκονται στην τέλεσή τους ως δράστες ή παθόντες πρόσωπα διαφόρων ιθαγενειών. Επίσης αυτά τα σοβαρά εγκλήματα πρέπει να αποφέρουν οικονομικό πλεονέκτημα στον δράστη τους. Ασφαλώς, σοβαρά εγκλήματα τελούμενα με σκοπό απόκτησης οικονομικού οφέλους με διεθνείς όψεις τελούν κατά κανόνα οι οργανωμένες εγκληματικές ομάδες, αλλά δεν αποτελούν προνόμιο αυτών. Οποιοσδήποτε εγκληματίας που δρα είτε μεμονωμένα είτε με συμμετόχους είτε εντασσόμενος σε απλή συμμορία ή άλλη προσωποπαγή ομάδα μπορεί να τελεί σοβαρά εγκλήματα με σκοπό το οικονομικό κέρδος. Η Σύμβαση του 1990 επιτρέπει να υπαχθούν όλες οι παραπάνω περιπτώσεις στο πεδίο εφαρμογής της και δεν περιορίζεται στα εγκλήματα που τελούν οι οργανωμένες εγκληματικές ομάδες. 3. Έπειτα, η αποστέρηση του εγκληματία από τα προϊόντα του σοβαρού εγκλήματος που τέλεσε, στην οποία αποβλέπει όπως προαναφέρθηκε η Σύμβαση, επιτυγχάνεται κατά τους συντάκτες της με δύο τρόπους: Ο πρώτος είναι η επενέργεια στις εσωτερικές νομοθεσίες των κρατών και ο δεύτερος η καθιέρωση ειδικών αρχών διεθνούς συνεργασίας. Το πρώτο μέτρο ουσιαστικού ποινικού δικαίου είναι η υποχρέωση των κρατών να προσδώσουν χαρακτήρα ποινικού αδικήματος στο ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, ξεπλύματος και των φάσεων τέλεσής του βλ. M. Koutouzis-J.F. Thony, οπ. παρ. (υποσ. 16), σελ

11 η νομοτυπική μορφή του οποίου ορίζεται στο άρθρο 6 αυτής. Οι συμπεριφορές που καθίστανται αξιόποινες είναι σχεδόν όμοιες με εκείνες που καθιερώνει η προγενέστερη Σύμβαση του ΟΗΕ του έτους Η θεμελιώδης διαφορά είναι ότι στη Σύμβαση του ΟΗΕ κύριο αδίκημα από το οποίο μπορεί να προέρχεται η προς νομιμοποίηση περιουσία είναι μόνο έγκλημα σχετιζόμενο με ναρκωτικά, μεταξύ εκείνων που ορίζονται ρητά στο άρθρο 3 παρ. 1 εδ. α αυτής, ενώ στη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης ως κύριο αδίκημα θεωρείται κάθε ποινικό αδίκημα, από το οποίο προήλθαν προϊόντα ικανά να καταστούν αντικείμενο του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος, όπως ρητά ορίζεται στο άρθρο 1 περ. ε της Σύμβασης. 4. Σημειώνεται ότι ενώ εκ πρώτης όψεως τα κράτη φαίνεται να αναλαμβάνουν την υποχρέωση να ποινικοποιήσουν το ξέπλυμα που προέρχεται από κάθε έγκλημα, με μια λογική ερμηνεία καταλήγει κανείς στο συμπέρασμα ότι η υποχρέωση υπάρχει για εκείνα τα εγκλήματα που είναι πρόσφορα να αποφέρουν οικονομικό όφελος ή κέρδος (délits de profit, profit-oriented crimes) 21. Επιπλέον, η Σύμβαση παρέχει τη δυνατότητα στα κράτη να μην θεωρούν κάθε έγκλημα ως κύριο του ξεπλύματος αδίκημα, αλλά να δηλώσουν εκείνα τα εγκλήματα που επιθυμούν να είναι κύρια αδικήματα του ξεπλύματος, τα οποία πάντως πρέπει να είναι σοβαρά Το δεύτερο μέτρο ουσιαστικού δικαίου που πρέπει να ληφθεί από τους κρατικούς νομοθέτες για να αποστερηθεί ο εγκληματίας από τα προϊόντα του εγκλήματός του και το οποίο καθιερώνει η Σύμβαση, είναι η υποχρέωση των κρατών μελών να υιοθετήσουν στην εσωτερική τους νομοθεσία ρυθμίσεις σχετικές με τη δήμευση κάθε προϊόντος, με την έννοια του οικονομικού πλεονεκτήματος που προέρχεται από ποινικά αδικήματα (άρθρο 1 εδ. α), όπως και κάθε είδους περιουσιακού στοιχείου η αξία του οποίου αντιστοιχεί στο προϊόν αυτό (άρθρο 1 περ. β) και τέλος των οργάνων που χρησιμοποιούνται ή προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν για να διαπραχθούν ένα ή περισσότερα ποινικά αδικήματα. Επιτρέπεται όμως να δηλώσουν όσα κράτη μέλη δεν επιθυμούν να δημεύουν περιουσία που προέρχεται από κάθε ποινικό αδίκημα ότι οι υιοθετούμενες ρυθμίσεις εφαρμόζονται μόνο σε συγκεκριμένα αδικήματα ή κατηγορίες αδικημάτων που κα- 21. Βλ. J. Pradel-G. Corstens, Droit pénal européen, 2002, σελ. 225 επ., J-P. Laborde, Etat des droits et crime organisé, 2005, σελ. 69. Για τα εγκλήματα αυτά βλ. Μέρος εύτερο, 2, σελ. 40 επ. 22. Το 1998 η Ελλάδα διατύπωσε επιφύλαξη ορίζοντας ότι κύρια αδικήματα του ξεπλύματος είναι εκείνα που περιλαμβάνονται στην έννοια της εγκληματικής δραστηριότητας σύμφωνα με το άρθρο 1 στ. α του ν. 2331/1995, όπως είχε συμπληρωθεί μέχρι τότε. Όμως, το έτος 2005 αντικαταστάθηκε το παραπάνω άρθρο με το άρθρο 2 του ν. 3424/2005. Στη συνέχεια, το έτος 2008 καταργήθηκε ο ν. 2331/1995 και αντικαταστάθηκε από τον ισχύοντα ν. 3691/2008. Συνεπώς, πρέπει ο Έλληνας νομοθέτης να αντικαταστήσει την παλαιά επιφύλαξη με μια νεότερη, στην οποία θα ορίζονται πλέον ως κύρια αδικήματα του ξεπλύματος εκείνα τα οποία αναφέρονται στην ισχύουσα διάταξη του άρθρου 3 του ν. 3691/

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XV ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XV ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XV ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΟΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΩΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1. Εισαγωγή...5 2. Η επιρροή του αμερικανικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Πρόλογος 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ανήλικοι 1. Απόφαση-πλαίσιο 2004/68/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22.12.2003 για την καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 16 Οκτωβρίου 2012 (23.10) (OR. en) 14826/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0036 (COD)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 16 Οκτωβρίου 2012 (23.10) (OR. en) 14826/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0036 (COD) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 16 Οκτωβρίου 2012 (23.10) (OR. en) 14826/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0036 (COD) DROIPEN 139 COPEN 223 CODEC 2357 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Προεδρίας προς: το Συμβούλιο αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 004 Επιτροπή Αναφορών 009 9.0.007 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 077/007, του Dominique Voillemot, γαλλικής ιθαγένειας, επικεφαλής της αντιπροσωπείας των γαλλικών δικηγορικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 86 final 2015/0043 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

9718/17 ΚΑΛ/μκρ/ΔΛ 1 DG D 2B

9718/17 ΚΑΛ/μκρ/ΔΛ 1 DG D 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0414 (COD) 9718/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.: 9280/17 Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.11.2014 COM(2014) 715 final 2014/0339 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της αστυνομικής

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 1Ο Απριλίου 2013 ΠΡΟΣ

Αθήνα 1Ο Απριλίου 2013 ΠΡΟΣ ι i ιι Αθήνα 1Ο Απριλίου 2013 ΕΜΗΝΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΑ Ο ΕΣΑΓΈΛΕΥΣ ΤΟΥ ΑΡΕΟΥ ΠΑΓΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔIΟΚΗΤιΚΟ ΤΗΛ. 2106411526 ΦΑΞ 2106411523 Αριθ. Πρωτ.: 1071 Αριθμός Γνωμοδότησης: 3/13 ΠΡΟΣ το Υπουργείο Οlκονομικών- Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας

ΓΝΩΜΗ της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας ΓΝΩΜΗ της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας Πρόταση Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 25.6.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 179/9 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 28ης Μαΐου 2013 αναφορικά με πρόταση οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Σχέδιο δράσης για την ενίσχυση της καταπολέμησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. της

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Σχέδιο δράσης για την ενίσχυση της καταπολέμησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 2.2.2016 COM(2016) 50 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Σχέδιο δράσης για την ενίσχυση της καταπολέμησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας της Ανακοίνωσης της ς προς το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 207 & Αλκίφρονος Αθήνα tlpoc.' ]. ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΣΜΩΝ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 207 & Αλκίφρονος Αθήνα tlpoc.' ]. ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΣΜΩΝ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ /VIf 62fitst.li fy-bteus W ιί/33.1(6 Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΕΓΚΛΗΜΑ Θεωρητική Προσέγγιση, κατ άρθρον ερμηνεία και νομολογιακή αντιμετώπιση

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΕΓΚΛΗΜΑ Θεωρητική Προσέγγιση, κατ άρθρον ερμηνεία και νομολογιακή αντιμετώπιση 1 ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΕΓΚΛΗΜΑ Θεωρητική Προσέγγιση, κατ άρθρον ερμηνεία και νομολογιακή αντιμετώπιση Φωτεινή Ριζάβα (Συγγραφέας) Copyright: Νομική Βιβλιοθήκη (2012) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Το οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλης Παναγιωτίδης Ειδικός Σύμβουλος ΕΕΤ. Νοέμβριος 2007

Βασίλης Παναγιωτίδης Ειδικός Σύμβουλος ΕΕΤ. Νοέμβριος 2007 Πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας Βασίλης Παναγιωτίδης Ειδικός Σύμβουλος ΕΕΤ Νοέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 6.11.2007 SEC(2007) 1425 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Συνοδευτικό έγγραφο Πρόταση για απόφαση πλαίσιο του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 14.4.2016 JOIN(2016) 8 final 2016/0113 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Απαγόρευση, πρόληψη, ανίχνευση και αντιµετώπιση της διαφθοράς, που διευκολύνει δραστηριότητες που διεξάγονται κατά παράβαση της Σύµβασης

Απαγόρευση, πρόληψη, ανίχνευση και αντιµετώπιση της διαφθοράς, που διευκολύνει δραστηριότητες που διεξάγονται κατά παράβαση της Σύµβασης Ψήφισµα Συνδιάσκεψης 17.6 Συνδ. 17.6 Απαγόρευση, πρόληψη, ανίχνευση και αντιµετώπιση της διαφθοράς, που διευκολύνει δραστηριότητες που διεξάγονται κατά παράβαση της Σύµβασης ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ότι η διαφθορά

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.5.2015 JOIN(2015) 24 final 2015/0110 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2110(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2110(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 11.4.2016 2015/2110(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την καταπολέμηση της διαφθοράς και τη συνέχεια που

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά δημόσια μηνύματα

Βασικά δημόσια μηνύματα Παγκόσμια Ημέρα (συν. 1) Κατά του Καπνίσματος_31.05.2015 (W.H.O.) «Εξάλειψη του παράνομου εμπορίου των προϊόντων καπνού» (Stop illicit trade of tobacco products) Κάθε έτος, στις 31 Μάΐου, ο Παγκόσμιος

Διαβάστε περισσότερα

Μιλώντας για την καταπολέμηση της διαφθοράς στην Χώρα μας, νομίζω ότι είναι σωστό να κάνουμε δύο διαπιστώσεις:

Μιλώντας για την καταπολέμηση της διαφθοράς στην Χώρα μας, νομίζω ότι είναι σωστό να κάνουμε δύο διαπιστώσεις: ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ Υπό Ιωάννου Διώτη α) Εισαγωγή Μιλώντας για την καταπολέμηση της διαφθοράς στην Χώρα μας, νομίζω ότι είναι σωστό να κάνουμε δύο διαπιστώσεις: Από την μια πλευρά δηλαδή πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Α' ΜΟΝΑΔΑΣ έτους 2013

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Α' ΜΟΝΑΔΑΣ έτους 2013 Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Α' ΜΟΝΑΔΑΣ έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ Αθήνα, 14 Νοεμβρίου Αριθ. Πρωτ /20056/ΔΕ-Ε

ΠΟΛ Αθήνα, 14 Νοεμβρίου Αριθ. Πρωτ /20056/ΔΕ-Ε ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ Ε, Γ Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Μ.Χ. Λόη Μ. Στάντζου

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5. Τ

Σελίδα 1 από 5. Τ Σελίδα 1 από 5 ΔΕΟ 10 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΙ Α & Α1 & Β ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ 1. Τι είναι κράτος; Κράτος: είναι η διαρκής σε νομικό πρόσωπο οργάνωση λαού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL σχετικά με τη στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL σχετικά με τη στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 14.2.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 σχετικά με τη στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

23η ιδακτική Ενότητα ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΠΟΙΝΩΝ ΠΕΡΙ ΠΟΙΝΩΝ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

23η ιδακτική Ενότητα ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΠΟΙΝΩΝ ΠΕΡΙ ΠΟΙΝΩΝ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 23η ιδακτική Ενότητα ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΠΟΙΝΩΝ ΠΕΡΙ ΠΟΙΝΩΝ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Παρατηρήσεις - Σχόλια - Επεξηγήσεις Το σύστηµα της ποινικής µεταχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ Όλο και πιο συχνά κάνει την εµφάνισή

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 11.7.2013 2013/0023(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής προς την Επιτροπή Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

-Α εξάμηνο Η έγκαιρη δήλωση συμμετοχής (με όλα τα στοιχεία που ζητούνται) είναι απαραίτητη για την ομαλή διεξαγωγή των προγραμμάτων.

-Α εξάμηνο Η έγκαιρη δήλωση συμμετοχής (με όλα τα στοιχεία που ζητούνται) είναι απαραίτητη για την ομαλή διεξαγωγή των προγραμμάτων. -Α εξάμηνο 2016 - Τα προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του ΕΤΙ προσφέρουν ευκαιρίες εκπαίδευσης στους εργαζομένους των τραπεζών που διαμένουν ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.7.2013 SWD(2013) 275 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 84 final 2015/0042 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Α' ΜΟΝΑΔΑΣ έτους 2012

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Α' ΜΟΝΑΔΑΣ έτους 2012 Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Α' ΜΟΝΑΔΑΣ έτους

Διαβάστε περισσότερα

Δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις

Δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις Δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις Σήμερα όλο και περισσότεροι άνθρωποι ταξιδεύουν, εργάζονται, σπουδάζουν και διαμένουν στο εξωτερικό. Η εγκληματικότητα αποτελεί πλέον ένα όλο και πιο σύνθετο

Διαβάστε περισσότερα

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0101(NLE)

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0101(NLE) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 2015/0101(NLE) 6.4.2016 *** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του

Διαβάστε περισσότερα

Page 1 of 6. Πρόταση συνεργασίας για τα μέλη του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου

Page 1 of 6. Πρόταση συνεργασίας για τα μέλη του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου Page 1 of 6 Πρόταση συνεργασίας για τα μέλη του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου 2014 Page 2 of 6 Περιεχόμενα Infocredit Group... 3 Εμπορική Πληροφόρηση... 3 Dun & Bradstreet... 3 Υπηρεσίες Κανονιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΣ «Η σύγχρονη εγκληματικότητα και η αντιμετώπιση της» «Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος»: σύγχρονη διάσταση του φαινομένου σε διεθνές και εθνικό επίπεδο

ΜΠΣ «Η σύγχρονη εγκληματικότητα και η αντιμετώπιση της» «Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος»: σύγχρονη διάσταση του φαινομένου σε διεθνές και εθνικό επίπεδο ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΠΣ «Η σύγχρονη εγκληματικότητα και η αντιμετώπιση της» «Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος»: σύγχρονη διάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 1.9.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 0586/2005, του Ιωάννη Βουτινόπουλου, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενες παράνομες χρηματιστηριακές συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΚΕΙΜΕΝΟ ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ Όλο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2007 ΕΩΣ 2014

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2007 ΕΩΣ 2014 18(Ι)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2007 ΕΩΣ 2014 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L127, 29.4.2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΟΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ.

ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΟΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ. ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΟΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ. I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η ιδιαίτερη σημασία που έχει το έγκλημα της νομιμοποίησης εσόδων για το διεθνές ποινικό δίκαιο οφείλεται στη διεθνοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Η Eurojust υπέβαλε την ετήσια έκθεση για το 2016 (έγγρ. 7971/17) στις 31 Μαρτίου 2017.

Η Eurojust υπέβαλε την ετήσια έκθεση για το 2016 (έγγρ. 7971/17) στις 31 Μαρτίου 2017. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2017 (OR. en) 9602/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: αριθ. προηγ. εγγρ.: 9451/1/17 REV 1 Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου COPEN

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ(Γ.Δ.Ο.Ε.)-ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ(Γ.Δ.Ο.Ε.)-ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ(Γ.Δ.Ο.Ε.)-ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΡΟΛΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΙΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ 1 ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΙΣΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκαιο των Ανηλίκων. Ενότητα 3: Ποινικό Δίκαιο των Ανηλίκων

Δίκαιο των Ανηλίκων. Ενότητα 3: Ποινικό Δίκαιο των Ανηλίκων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Ποινικό Αγγελική Γ. Πιτσελά, Αν. Καθηγήτρια Εγκληματολογίας- Σωφρονιστικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΠANTEIO ΠAΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠANTEIO ΠAΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠANTEIO ΠAΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Σχολή Επιστημών της Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης Κατεύθυνση: «Δίκαιο, Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Συνδρομή στη Διεθνή Συνεργασία σε Ποινικά Θέματα για ασκούντες συναφή προς τη δικαιοσύνη επαγγέλματα. Το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο και η Eurojust

Συνδρομή στη Διεθνή Συνεργασία σε Ποινικά Θέματα για ασκούντες συναφή προς τη δικαιοσύνη επαγγέλματα. Το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο και η Eurojust Έγγραφο Κοινής Ομάδας Δράσης Συνδρομή στη Διεθνή Συνεργασία σε Ποινικά Θέματα για ασκούντες συναφή προς τη δικαιοσύνη επαγγέλματα Το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο και η Eurojust Τι μπορούμε να κάνουμε για

Διαβάστε περισσότερα

Η απόφαση-πλαίσιο του Συμβουλίου σχετικά με την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος: Με ποιον τρόπο μπορεί να ενισχυθεί η νομοθεσία στον τομέα;

Η απόφαση-πλαίσιο του Συμβουλίου σχετικά με την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος: Με ποιον τρόπο μπορεί να ενισχυθεί η νομοθεσία στον τομέα; ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Η απόφαση-πλαίσιο του Συμβουλίου σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταίως παρατηρείται έξαρση του φαινομένου επιθέσεων, βιαιοπραγιών και διενέργειας ελέγχων σε αλλοδαπούς μετανάστες, σε σχέση με τη νομιμότητα της

Τελευταίως παρατηρείται έξαρση του φαινομένου επιθέσεων, βιαιοπραγιών και διενέργειας ελέγχων σε αλλοδαπούς μετανάστες, σε σχέση με τη νομιμότητα της Τελευταίως παρατηρείται έξαρση του φαινομένου επιθέσεων, βιαιοπραγιών και διενέργειας ελέγχων σε αλλοδαπούς μετανάστες, σε σχέση με τη νομιμότητα της εισόδου και διαμονής αυτών στη χώρα καθώς και της ασκήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Το ασιατικό οργανωμένο έγκλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Το ασιατικό οργανωμένο έγκλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Το ασιατικό οργανωμένο έγκλημα

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 22.9.2016 JOIN(2016) 45 final 2016/0299 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ενάντια στο ξέπλυμα παράνομου χρήματος

Ενάντια στο ξέπλυμα παράνομου χρήματος Plus500CY Ltd. Ενάντια στο ξέπλυμα παράνομου χρήματος Ενάντια στο ξέπλυμα παράνομου χρήματος Ο όμιλος της Plus500 υποστηρίζει τον αγώνα για την παρεμπόδιση και καταπολέμηση της χρησιμοποίησης του χρηματοοικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Πρόληψη και καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και προστασία των θυµάτων αυτής»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Πρόληψη και καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και προστασία των θυµάτων αυτής» Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Πρόληψη και καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και προστασία των θυµάτων αυτής»

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΕΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ Το ισχύον νομοθετικό καθεστώς ν.4321 με τροπ. με ν.4337/2015

ΧΡΕΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ Το ισχύον νομοθετικό καθεστώς ν.4321 με τροπ. με ν.4337/2015 ΧΡΕΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ Το ισχύον νομοθετικό καθεστώς ν.4321 με τροπ. με ν.4337/2015 «1. Όποιος δεν καταβάλλει τα βεβαιωμένα στη Φορολογική Διοίκηση χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τις

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 50 final ANNEX 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 50 final ANNEX 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) 5782/16 ADD 1 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: EF 18 ECOFIN 68 JAI 73 COSI 13 COTER 11 RELEX 74

Διαβάστε περισσότερα

«Σύσταση αρχής καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από ε- από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας,

«Σύσταση αρχής καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από ε- από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, A ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Σύσταση αρχής καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από ε- γκληματικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Ηλίας Α. Στεφάνου Έλενα Α. Καπαρδή Δικηγόροι

Ηλίας Α. Στεφάνου Έλενα Α. Καπαρδή Δικηγόροι «Μια πρώτη εκτίµηση της απόφαση του ΔΕΕ στις υποθέσεις Τele2 Sverige AB (C-203/15) και Watson και άλλων (C698/15) για την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Ουσιαστικές,

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 14-4-2011 Αριθ.Πρωτ.301 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Αποστολή αναφορών στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.6.2015 COM(2015) 291 final 2015/0130 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρόσθετου πρωτοκόλλου στη Σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.12.2016 COM(2016) 819 final 2016/0412 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων δέσμευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3126/2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3126/2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3126/2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ» Όπως αναφέρεται στην από 19 Οκτωβρίου 2010, προς την Βουλή των Ελλήνων, Έκθεση της Ειδικής Μόνιμης

Διαβάστε περισσότερα

«Η διεθνής αστυνομική συνεργασία στην αντιμετώπιση της σύγχρονης εγκληματικής κινητικότητας»

«Η διεθνής αστυνομική συνεργασία στην αντιμετώπιση της σύγχρονης εγκληματικής κινητικότητας» ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «Η διεθνής αστυνομική συνεργασία στην αντιμετώπιση της σύγχρονης εγκληματικής κινητικότητας» Ταξίαρχος Αχιλλέας Λ. ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

14288/16 ΕΜ/μκρ/ΔΛ 1 DGD 1C

14288/16 ΕΜ/μκρ/ΔΛ 1 DGD 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14288/16 JAI 931 ENFOCUSTOM 183 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 12164/3/16 REV3 Θέμα: Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. (Άρθρο 9) ΒΕΒΑΙΩΣΗ. (β) Αρχή που εξέδωσε την απόφαση περί μέτρων επιτήρησης:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. (Άρθρο 9) ΒΕΒΑΙΩΣΗ. (β) Αρχή που εξέδωσε την απόφαση περί μέτρων επιτήρησης: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (Άρθρο 9) ΒΕΒΑΙΩΣΗ (α) Κράτος έκδοσης: Κράτος εκτέλεσης: (β) Αρχή που εξέδωσε την απόφαση περί μέτρων επιτήρησης: Επίσημη ονομασία: Αναφέρατε εάν μπορούν να ληφθούν πρόσθετες πληροφορίες για

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 28.11.2016 JOIN(2016) 51 final 2016/0367 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

3953 Ν. 48(ΠΙ)/2004. Οργανωμένου Εγκλήματος, της Τρομοκρατίας, της Εμπορίας Προσώπων και της

3953 Ν. 48(ΠΙ)/2004. Οργανωμένου Εγκλήματος, της Τρομοκρατίας, της Εμπορίας Προσώπων και της E.E. Παρ. Ι(ΙΙΙ) Αρ. 3884,16.7.2004 3953 Ν. 48(ΠΙ)/2004 Ο περί της Συμφωνίας της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας για Συνεργασία στην Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ: Σέρη Αντωνίου Ελένη Γιαννουκάκη Αναστασία Κατσιφή

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ: Σέρη Αντωνίου Ελένη Γιαννουκάκη Αναστασία Κατσιφή ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ: Σέρη Αντωνίου Ελένη Γιαννουκάκη Αναστασία Κατσιφή Ο ορισμός του ηλεκτρονικού εγκλήματος: Ως ηλεκτρονικό έγκλημα ορίζονται οι αξιόποινες πράξεις που τελούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Σύνοψη της εκτίμησης επιπτώσεων. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Σύνοψη της εκτίμησης επιπτώσεων. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.2.2013 SWD(2013) 20 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Σύνοψη της εκτίμησης επιπτώσεων που συνοδεύει το έγγραφο ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ 1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ 1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ 1 Το παρόν ένταλµα έχει εκδοθεί από αρµόδια δικαστική αρχή. Ζητώ τη σύλληψη και την παράδοση του προσώπου που αναφέρεται κατωτέρω µε σκοπό την άσκηση ποινικής δίωξης ή την εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τη δέσμευση και τη δήμευση των προϊόντων του εγκλήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τη δέσμευση και τη δήμευση των προϊόντων του εγκλήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.3.2012 COM(2012) 85 final 2012/0036 (COD) C7-0075/12 EL Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη δέσμευση και τη δήμευση των προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ν. 3691/2008 για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποιήσεως εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδοτήσεως της τρομοκρατίας

Ο Ν. 3691/2008 για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποιήσεως εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδοτήσεως της τρομοκρατίας Ο Ν. 3691/2008 για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποιήσεως εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδοτήσεως της τρομοκρατίας ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ39 Η οριστικοποίηση μιας διαχρονικής δογματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...17 Α. Ελληνικές...17 Β. Ξενόγλωσσες...19

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...17 Α. Ελληνικές...17 Β. Ξενόγλωσσες...19 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...17 Α. Ελληνικές...17 Β. Ξενόγλωσσες...19 Α. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι. Εισαγωγή...25 ΙΙ. Ιστορική επισκόπηση του θεσμού της ασφάλισης και των νομοθετικών μέτρων που τιμωρούν την απάτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Α. Γενικό μέρος

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Α. Γενικό μέρος 1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Α. Γενικό μέρος 1. - Αποτελεί σταθερή επιλογή της Ελληνικής δημοκρατικής Πολιτείας η ουσιαστική προώθηση της ισότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 14.3.2014 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με τον οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεργασία στον τομέα

Διαβάστε περισσότερα

9798/15 ΔΛ/μκ 1 DGD 1C

9798/15 ΔΛ/μκ 1 DGD 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Ιουνίου 2015 (OR. en) 9798/15 JAI 442 COSI 67 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Συμβούλιο Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου για την ανανεωμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 2. (Εγκρίθηκαν στις 19 Μαρτίου 2015) 3. εφαρμοστέου δικαίου επί των διεθνών εμπορικών συμβάσεων.

ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 2. (Εγκρίθηκαν στις 19 Μαρτίου 2015) 3. εφαρμοστέου δικαίου επί των διεθνών εμπορικών συμβάσεων. ΑΡΧΕΣ [ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ (ΣΧΙΔΔ)] 1 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 2 (Εγκρίθηκαν στις 19 Μαρτίου 2015) 3 Προοίμιο Το κείμενο αυτό εκθέτει τις γενικές αρχές που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

7048/17 ΘΚ/γομ 1 DG C 2A

7048/17 ΘΚ/γομ 1 DG C 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Μαρτίου 2017 (OR. en) 7048/17 COVEME 4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 7 Μαρτίου 2017 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Αμοιβαία αναγνώριση μέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις

Αμοιβαία αναγνώριση μέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Αμοιβαία αναγνώριση μέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2007 ΕΩΣ 2013

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2007 ΕΩΣ 2013 184(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2007 ΕΩΣ 2013 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 81,

Διαβάστε περισσότερα

Ποινική ευθύνη Δικηγόρων για µη γνωστοποίηση παραβάσεων του «πόθεν έσχες» από υπόχρεα πρόσωπα. Πολυχρόνη Τσιρίδη, Δ.Ν. Δικηγόρου Πειραιώς

Ποινική ευθύνη Δικηγόρων για µη γνωστοποίηση παραβάσεων του «πόθεν έσχες» από υπόχρεα πρόσωπα. Πολυχρόνη Τσιρίδη, Δ.Ν. Δικηγόρου Πειραιώς ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ www.dskalamatas.gr Καλαμάτα 9 Σεπτεμβρίου 2013 Ποινική ευθύνη Δικηγόρων για µη γνωστοποίηση παραβάσεων του «πόθεν έσχες» από υπόχρεα πρόσωπα. Πολυχρόνη Τσιρίδη, Δ.Ν. Δικηγόρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 17.12.2015 JOIN(2015) 35 final 2015/0303 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος των νομικών βάσεων που προβλέπουν τη συνήθη νομοθετική διαδικασία στη Συνθήκη της Λισαβόνας 1

Κατάλογος των νομικών βάσεων που προβλέπουν τη συνήθη νομοθετική διαδικασία στη Συνθήκη της Λισαβόνας 1 Κατάλογος των νομικών βάσεων που προβλέπουν τη συνήθη νομοθετική διαδικασία στη Συνθήκη της Λισαβόνας 1 Το παράρτημα αυτό περιέχει τον κατάλογο των νομικών βάσεων στις οποίες εφαρμόζεται η «συνήθης νομοθετική

Διαβάστε περισσότερα

5933/4/15 REV 4 ADD 1 ΙΑ/γπ 1 DPG

5933/4/15 REV 4 ADD 1 ΙΑ/γπ 1 DPG Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Απριλίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2013/0025 (COD) 5933/4/15 REV 4 ADD 1 ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Θέμα: EF 26 ECOFIN 70 DROIPEN 14 CRIMORG 16 CODEC

Διαβάστε περισσότερα

Δίκαιο των Ανηλίκων. Ενότητα 1: Αυτονόμηση της αντιμετώπισης των ανηλίκων

Δίκαιο των Ανηλίκων. Ενότητα 1: Αυτονόμηση της αντιμετώπισης των ανηλίκων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 1: Αυτονόμηση της αντιμετώπισης των ανηλίκων Αγγελική Γ. Πιτσελά, Αν. Καθηγήτρια Εγκληματολογίας-Σωφρονιστικής Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Για τη διαπραγµάτευση και σύναψη δανειακής σύµβασης µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας (ESM)» Ι. Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.9.2016 JOIN(2016) 43 final 2016/0298 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 28.11.2016 JOIN(2016) 54 final 2016/0366 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΙΙΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 213/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.7.2011 ΙΙΙ (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 11ης Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο

Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 2: Η οικονομική εγκληματικότητα Αγγελική Πιτσελά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εγκληματολογίας- Σωφρονιστικής Σχολή Νομικής ΑΠΘ Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους Θέμα 1 ο (κληρώθηκε) Ο ευρωπαϊκός και διεθνής νομικός πολιτισμός αναγνωρίζουν

Διαβάστε περισσότερα

10007/16 ΘΚ/ακι 1 DG D 2B

10007/16 ΘΚ/ακι 1 DG D 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10007/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 9 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.5.2012 COM(2012) 202 final 2012/0099 (NLE) C7-0069/2013 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που τροποποιεί την απόφαση 97/836/ΕΚ ενόψει της προσχώρησης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Άρθρο 1. Σκοπός

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Άρθρο 1. Σκοπός ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Άρθρο 1 Σκοπός 1. Σκοπός του νόμου είναι η καταπολέμηση ιδιαίτερα σοβαρών εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας, που μπορούν να διασαλεύσουν

Διαβάστε περισσότερα

Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011.

Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011. Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011. Α. Την 25/10/2012 περιήλθε στην Περιφερειακή Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Αττικής και έλαβε αριθμ. πρωτ. 157658/387 το ανωτέρω σχετικό,

Διαβάστε περισσότερα

24η ιδακτική Ενότητα ΠΟΙΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ- ΕΓΚΛΗΜΑ. Παρατηρήσεις - Σχόλια - Επεξηγήσεις

24η ιδακτική Ενότητα ΠΟΙΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ- ΕΓΚΛΗΜΑ. Παρατηρήσεις - Σχόλια - Επεξηγήσεις 24η ιδακτική Ενότητα ΠΟΙΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ- ΕΓΚΛΗΜΑ Παρατηρήσεις - Σχόλια - Επεξηγήσεις ιακρίσεις των ποινών Οι ποινές διακρίνονται σε κύριες και παρεπόµενες. Κύριες ποινές είναι εκείνες που µπορούν να επιβληθούν

Διαβάστε περισσότερα

4 η Ενότητα Νομιμοποίηση εγκληματικών εσόδων

4 η Ενότητα Νομιμοποίηση εγκληματικών εσόδων 4 η Ενότητα Νομιμοποίηση εγκληματικών εσόδων ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ Μετά από το άρθρο 197 του Ποινικού Κώδικα προστίθεται νέο έβδομο κεφάλαιο του δεύτερου Βιβλίου με τον τίτλο «Νομιμοποίηση εγκληματικών εσόδων»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας περί Διασυνοριακής Αστυνοµικής Συνεργασίας» Προς

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΣΔΑ»

«ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΣΔΑ» ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Διπλωματική Εργασία στο Δίκαιο Προστασίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκαιο των Ανηλίκων. Ενότητα 5: Ουσιαστικό ποινικό δίκαιο ανηλίκων

Δίκαιο των Ανηλίκων. Ενότητα 5: Ουσιαστικό ποινικό δίκαιο ανηλίκων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 5: Ουσιαστικό ποινικό δίκαιο ανηλίκων Αγγελική Γ. Πιτσελά, Αν. Καθηγήτρια Εγκληματολογίας- Σωφρονιστικής Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα