ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΟΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΩΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΟΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΩΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ"

Transcript

1 1. Εισαγωγή ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΟΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΩΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1. Το έγκλημα του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα της επιρροής του γραπτού διεθνούς δικαίου, του ευρωπαϊκού ποινικού δικαίου αλλά και του «soft law» 5, που αποτελείται από μη δεσμευτικά για τα κράτη διεθνή κείμενα, στα εσωτερικά ποινικά δίκαια των κρατών. Η διεθνοποίηση του ποινικού δικαίου στο τομέα του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος εξηγείται από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά του φαινομένου αυτού: α) Είναι κατεξοχήν έγκλημα με διεθνείς όψεις, κυρίως επειδή κατά κανόνα το ξέπλυμα τελείται σε διαφορετικό κράτος σε σχέση με το προηγούμενο βασικό αδίκημα, από το οποίο πηγάζει η προς νομιμοποίηση περιουσία 6. Όμως και το ίδιο το ξέπλυμα συχνά τελείται σε περισσότερα στάδια και το καθένα από αυτά σε διαφορετικό κράτος, οπότε ενδιαφέρει γι αυτό τον λόγο όλα τα κράτη στα οποία εν μέρει τελέστηκε. Η πρόσφατη άνθηση του διεθνούς ποινικού δικαίου οφείλεται ακριβώς στο ότι λόγω της παγκοσμιοποίησης της οικονομίας η εγκληματικότητα θίγει περισσότερα του ενός κράτη 5. Το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα διεθνών κανόνων μη δεσμευτικού μεν περιεχομένου αλλά με τεράστια διείσδυση στις κρατικές νομοθεσίες είναι οι σαράντα αναθεωρημένες Συστάσεις της FATF, που αποτελούν το διεθνές πρότυπο για την καταπολέμηση του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος, όπως αναγνωρίστηκε από το ιεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Παγκόσμια Τράπεζα. Βλ. τις συστάσεις σε ιδίως τις υπ αριθμ. 1, 2, 3 που αναφέρονται στην έκταση του εγκλήματος του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος, στα προσωρινά μέτρα και στην κατάσχεση του βρόμικου χρήματος. Βλ. αναλ. για την επιρροή του «soft law» στην παραγωγή εθνικών κανόνων δικαίου G. Stessens, Money laundering, A new international law enforcement model, 2002, σελ Ειδικά για την επιρροή της FATF στην εγκληματοποίηση του ξεπλύματος, όπως και άλλων μη κυβερνητικών οργανισμών και ενώσεων και για το θέμα κατά πόσο η διεθνοποίηση του ποινικού δικαίου συμβαδίζει με την αρχή ότι το ποινικό δίκαιο πρέπει να είναι η «ultima ratio» βλ. N. Capus, Der Kriminialisierungsprozess ausserhalb nationalsstaatlicher Strafgewalt, Εισήγηση στο 6 ο Συνέδριο για το διασυνοριακό έγκλημα που πραγματοποιήθηκε το έτος 2004 στη Γερμανία σε σελ Βλ. και A. Dionyssopoulou, Der Tatbestand der Geldwäsche, 1999, σελ. 9.

2 και ως εκ τούτου γίνεται κοινή. Γι αυτό και τα τελευταία παραμερίζουν τις επιμέρους κρατικές τους ιδεολογίες μπροστά στην ανάγκη αποτελεσματικής τους προστασίας απέναντι στην κοινή απειλή 7. β) Το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος παρουσιάζει δυναμικό χαρακτήρα, με την έννοια της διαρκούς ανακάλυψης νέων μεθόδων και τεχνικών τέλεσής του από τους δράστες, οι οποίοι δρουν από διάφορα κράτη του κόσμου. Συνεπώς, δυναμικό και εξελικτικό χαρακτήρα πρέπει να έχει και η διεθνής προσπάθεια των κρατών για την αντιμετώπισή του. Ιδίως δε απαιτείται η παροχή εκτεταμένης και άμεσης συνδρομής μεταξύ των αρμοδίων αρχών των κρατών για να επιτευχθεί ο αναγκαίος σύνδεσμος μεταξύ του ξεπλύματος και του προηγούμενου βασικού αδικήματος, από το οποίο και πηγάζει η προς νομιμοποίηση περιουσία. γ) Το ξέπλυμα μπορεί να θέσει, υπό προϋποθέσεις, σε διακινδύνευση όχι μόνο αγαθά που κρίνονται άξια ποινικής προστασίας από τους νομοθέτες των κρατών στις επικράτειες των οποίων τελείται το ξέπλυμα -όπως για παράδειγμα την απονομή της ποινικής δικαιοσύνης ή και τη σταθερότητα και ακεραιότητα του εγχώριου χρηματοπιστωτικού ή οικονομικού συστήματος- αλλά και αγαθά που κρίνονται ως άξια ποινικής προστασίας από περισσότερα κράτη του κόσμου που συνιστούν μια διεθνή κοινότητα, όπως η σταθερότητα και ακεραιότητα του διεθνούς χρηματοπιστωτικού ή οικονομικού συστήματος ή το υπερατομικό αγαθό της «δικαιότητας ή ακριβοδικίας κατά την κατανομή του πλούτου» 8. Αναλυτικότερα, το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος είναι έγκλημα που τελείται με σκοπό την εισροή εγκληματικών οικονομικών εσόδων στις νόμιμες οικονομίες των κρατών, μέσω της παραπλάνησης ως προς την εγκληματική προέλευσή τους ή το πρόσωπο που τα εξασφάλισε 9. Συνακόλουθα, διαθέτει την ικανότητα να ενδυναμώνει κάθε έγκλημα, 7. Βλ. M.Ch. Bassiouni, Introduction au droit pénal international, 2002, σελ. 5 και 297, J. Pradel, Vers une mondialisation du droit pénal, Mélanges J-C. Soyer, 2000, σελ , F. Falletti-F. Debove, Planète criminelle, Le crime, phénomène social du siècle?, 1998, σελ Για τα έννομα αγαθά του ξεπλύματος βλ. αναλ. Μέρος Τρίτο, σελ. 57 επ. 9. Οι ειδικές υποστάσεις της επιδίωξης και της συγκάλυψης (άρθρο 2 παρ. 2 στ. α και β ν. 3691/2008) αντλούν την ιδιαίτερη κοινωνικοηθική τους απαξία η μεν πρώτη από το σκοπό παραπλάνησης ως προς την εγκληματική προέλευση των εσόδων ή το πρόσωπο που τα εξασφάλισε και η δεύτερη από την τελική υλοποίηση του παραπάνω σκοπού. Πρβλ. Ε. Συμεωνίδου- Καστανίδου, Το έγκλημα της νομιμοποίησης παράνομων εσόδων μετά το ν. 3424/2005: Ερμηνευτικές προτάσεις, Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος-«καθαρή» ή ελεύθερη κοινωνία; 2007, σελ. 171, Ν. Ανδρουλάκη, Η ποινική δογματική και η απήχησή της στην πράξη 50 χρόνια μετά (ένα παράδειγμα), ΠοινΧρ ΝΒ, σελ. 293, ΣυμβΕφΛαρ 50/2004, Ποιν ικ 2004/532. Η υπόσταση της τοποθέτησης ή διακίνησης εγκληματικών εσόδων στον χρηματοπιστωτικό τομέα (άρθρο 2 παρ. 2 στ. δ ν. 3691/2008) αντλεί καταρχήν την ιδιαίτερη κοινωνικοηθική της απαξία από το σκοπό να δοθεί νομιμοφάνεια στα εγκληματικά έσοδα. Τέλος, η υπόσταση της κτήσης ή κατοχής (άρθρο 2 παρ. 2 στ. γ ν. 3691/2008) θα έπρεπε «de lege ferenda» να καταργηθεί, διότι δεν έχει ούτε αυξημένη ούτε και διαφορετική ποινική απαξία από την αποδοχή προϊόντων εγκλήματος. 6

3 διότι τα «καθαρά» πλέον έσοδα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την τέλεση κάθε είδους εγκλήματος και όχι μόνο του ίδιου τύπου με το προηγούμενο. Επίσης, το ξέπλυμα αποδυναμώνει τις επιμέρους εθνικές αντεγκληματικές πολιτικές προς καταπολέμηση του εγκλήματος μέσω της επιβολής της στερητικής της ελευθερίας ποινής στο δράστη του και της επιβολής της παρεπόμενης ποινής της δήμευσης των προϊόντων του εγκλήματός του. Αυτό αποδεικνύεται εκ του ότι το αποτέλεσμα του επιτυχούς ξεπλύματος είναι η εξαφάνιση των εγκληματικών οικονομικών προϊόντων και η συνακόλουθη αδυναμία των κρατικών αρχών να τα εντοπίσουν και να συνδέσουν το έγκλημα από το οποίο πήγασαν με τον δράστη του. Έπειτα, ο δράστης του ξεπλύματος πετυχαίνει εν τέλει να παραπλανήσει και ως προς το πρόσωπό του, αφού αν καταφέρει να νομιμοποιήσει ιδίως υψηλά εγκληματικά έσοδα, μπορεί πλέον να παρουσιάζεται στην κοινωνία ως ευυπόληπτο πρόσωπο και να ασκεί στη συνέχεια επιχειρηματικές ή εμπορικές δραστηριότητες με κεφάλαια εγκληματικής προέλευσης. Πέρα όμως από τα προαναφερόμενα, δεν πρέπει να αμφισβητούνται από τη θεωρία του ποινικού δικαίου οι θέσεις της οικονομικής επιστήμης ότι το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, όταν αφορά σε υπερβολικά οικονομικά έσοδα, μπορεί να έχει βλαπτικές συνέπειες για τη σταθερότητα και ακεραιότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος μιας χώρας ή και του διεθνούς ακόμη. Εντούτοις, για να επιτελέσει το έννομο αγαθό την κριτική του λειτουργία απαιτείται προηγουμένως η συγκεκριμενοποίηση των προϋποθέσεων κάτω από τις οποίες μπορεί να διακινδυνεύσει το χρηματοπιστωτικό σύστημα από την οικονομική επιστήμη. 2. Τα κράτη σύντομα αντιλήφθηκαν ότι η αποτελεσματική αντιμετώπιση ενός πολύπλευρου φαινομένου, που φέρει τα παραπάνω χαρακτηριστικά, δεν μπορεί να λάβει χώρα στο στενό πλαίσιο της κάθε κρατικής κυριαρχίας και αποκλειστικά με τα μέσα του εσωτερικού ποινικού δικαίου, το οποίο έχει δημιουργηθεί για να λειτουργήσει μέσα στα όρια του κράτους, αλλά μόνο από όλα μαζί στα πλαίσια των διεθνών οργανισμών, στους οποίους συμμετέχουν 10. Η συνεργασία των κρατών σε διεθνές επίπεδο (παγκόσμιο και περιφερειακό) για την καταπολέμηση του ξεπλύματος έχει ως προϊόν της μια σειρά από διεθνείς συμβάσεις ποινικού περιεχομένου και κείμενα ευρωπαϊκού ποινικού δικαίου, τα βασικότερα από τα οποία θα αναφερθούν συνοπτικά στη συνέχεια. 3. Σημειώνεται ότι τα κράτη της διεθνούς κοινότητας οργανώθηκαν μεταξύ τους και αντιμετώπισαν με κοινές μεθόδους το ξέπλυμα, μεταξύ άλλων αναλαμβάνοντας την 10. εν παραγνωρίζεται το γεγονός ότι η οπισθοχώρηση των επιμέρους κρατικών ιδεολογιών μπροστά στην πραγματιστική αντίληψη για την αντιμετώπιση της σοβαρής διεθνικής εγκληματικότητας, που κρύβεται πίσω από τη διεθνοποίηση του ποινικού δικαίου, επέφερε αρνητικές συνέπειες στη διαφύλαξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των αρχών του κράτους δικαίου. Εύστοχα σημειώθηκε ότι σε μια δημοκρατική χώρα δεν μπορεί να υπάρχει ποινικό δίκαιο χωρίς σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου ούτε και προστασία των τελευταίων χωρίς ποινικό δίκαιο. Bλ. R. De Gouttes, Droit pénal et droits de l homme, La place du droit pénal dans la société contemporaine, 2000, σελ. 137 επ. 7

4 υποχρέωση να ποινικοποιήσουν την πράξη, επιθυμώντας να καταπολεμήσουν το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος που παρουσιάζει διεθνείς όψεις, με την προϋπόθεση ότι τα εγκληματικά έσοδα που νομιμοποιούνται είναι υψηλά. Αυτή η τελευταία προϋπόθεση τίθεται από την λογική του πράγματος: Αν το ξέπλυμα έχει μεν διεθνείς όψεις, αλλά τα προς νομιμοποίηση εγκληματικά έσοδα είναι τόσο χαμηλού ύψους που δεν δύναται κατά τα πορίσματα της οικονομικής επιστήμης να διακινδυνεύσει η σταθερότητα και η ακεραιότητα του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος δεν ενδιαφέρει αυτή η πράξη την διεθνή κοινότητα, αφού δεν μπορεί να διακινδυνεύσει κοινό αγαθό των κρατών μελών της. 4. Όσον αφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όλα τα κράτη μέλη έχουν ποινικοποιήσει το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος και έχουν σε ικανό βαθμό προσεγγίσει τις εσωτερικές νομοθεσίες τους. Ο θεμελιώδης σκοπός της προσέγγισης των ποινικών δικαίων είναι η διευκόλυνση της παροχής αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής σε υποθέσεις «ιδιαίτερα σοβαρού ξεπλύματος βρόμικου χρήματος με διασυνοριακή διάσταση». Επιπλέον, συνεχίζει δυναμικά στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης η υλοποίηση του προγράμματος της αμοιβαίας αναγνώρισης των δικαστικών αποφάσεων, που είχε ξεκινήσει με το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και ήδη έχουν εκδοθεί δύο αποφάσεις-πλαίσιο σχετικά με την αναγνώριση και εκτέλεση των αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης περιουσιακών στοιχείων προερχόμενων από έγκλημα, οι οποίες θα πρέπει στις τασσόμενες προθεσμίες να αποτελέσουν εσωτερικό δίκαιο των κρατών μελών. Η ευρωπαϊκή δράση κινείται σε τρία επίπεδα: α) Ποινικοποίηση του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος μέσω της προσέγγισης των κρατικών νομοθεσιών, β) αμοιβαία αναγνώριση δικαστικών αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης περιουσίας και γ) εισαγωγή εξαιρετικών ρυθμίσεων δήμευσης. Αυτή η τριπλή δράση υποδεικνύει τη δημιουργία του μοντέλου μιας διεθνούς αντεγκληματικής πολιτικής σε περιφερειακό επίπεδο που στοχεύει πρωτευόντως στην αποστέρηση του εγκληματία από τα έσοδα του εγκλήματός του, θεωρώντας ότι έτσι θα καταπολεμηθεί αποτελεσματικότερα το ίδιο το έγκλημα Η επιρροή του αμερικανικού δικαίου στη διαμόρφωση των διεθνών κανόνων για την ποινική αντιμετώπιση του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος 1. Το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος αναφέρεται στη διεθνή βιβλιογραφία ως μια από τις σπάνιες περιπτώσεις, όπου μια πράξη θεωρήθηκε έγκλημα αρχικά στο διεθνές δίκαιο και στη συνέχεια ποινικοποιήθηκε από τους εσωτερικούς νομοθέτες των διαφόρων κρατών, που κλήθηκαν να εισάγουν και προσαρμόσουν στα δίκαιά τους τις ρυθμίσεις των διεθνών κειμένων. Η ποινικοποίηση του ξεπλύματος ακολούθησε δηλαδή αντίστροφη πορεία από τη συνηθισμένη πορεία ενσωμάτωσης σε διεθνή κείμενα διαφόρων εγκλημάτων. Έτσι, κατά κανόνα πρώτα μια πράξη εκτιμάται ότι προσβάλλει τις 11. Βλ. αναλ. Μέρος εύτερο, σελ. 39 επ. 8

5 εσωτερικές έννομες τάξεις περισσοτέρων κρατών και στη συνέχεια διεθνοποιείται, δηλαδή προβλέπεται ως έγκλημα και στο διεθνές δίκαιο, με βασικό σκοπό να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική αστυνομική και δικαστική συνεργασία όσο το δυνατόν περισσοτέρων κρατών στην καταπολέμησή του. Στην περίπτωση όμως του ξεπλύματος, θεωρήθηκε ως έγκλημα πρώτα στα διεθνή κείμενα (μέσω της καθιέρωσης υποχρέωσης των κρατών να θεωρήσουν το ξέπλυμα ως αξιόποινη πράξη) και στη συνέχεια ποινικοποιήθηκε από τους εσωτερικούς νομοθέτες των κρατών της διεθνούς κοινότητας Εντούτοις, δεν πρέπει να αγνοούμε ότι στην περίπτωση του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος το γραπτό διεθνές δίκαιο επηρεάστηκε από τη σχετική αμερικανική νομοθεσία, και όχι τυχαία αφού στην Αμερική έκανε αρχικά την εμφάνισή του το φαινόμενο. Σημειώνεται επίσης ότι η αμερικανική όπως και η ελβετική νομοθεσία για την πρόληψη του οικονομικού συστήματος, ιδίως του χρηματοπιστωτικού από το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος επηρέασαν βαθύτατα τη διαμόρφωση των διεθνών κανόνων στο προληπτικό πεδίο δράσης και συνετέλεσαν στη δημιουργία των γνωστών σαράντα συστάσεων της FATF, οι οποίες με τη σειρά τους επηρέασαν τις εσωτερικές νομοθεσίες των κρατών του κόσμου. 3. Ο όρος «ξέπλυμα βρόμικου χρήματος» χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά τη δεκαετία του 1920 στην Αμερική από αστυνομικούς και χαρακτήριζε τη δραστηριότητα της μαφίας να αγοράζει και να χρησιμοποιεί επιχειρήσεις πλυντηρίων ρούχων, προκειμένου να νομιμοποιεί έσοδα προερχόμενα από τις εγκληματικές της δραστηριότητες. Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1960, οι πρακτικές -οι οποίες σήμερα συνιστούν ξέπλυμα βρόμικου χρήματος με τη νομική έννοια του όρου- θεωρούνταν από την αμερικανική κυβέρνηση ως «συνωμοσία» (conspiracy) σε βάρος των αρμοδίων κυβερνητικών αρχών για τον εντοπισμό των πραγματικών εισοδημάτων των προσώπων και την επιβολή σε αυτούς των αναλογούντων φόρων. Το έτος 1992, αυτή η ειδική μορφή συνωμοσίας με σκοπό το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος θεωρήθηκε αυτοτελές έγκλημα τιμωρούμενο με ποινή στερητική της ελευθερίας μέχρι είκοσι έτη και ενσωματώθηκε στην «Anti- Money Laundering Act» του 1992 (18 USC 1956 g). 4. Για πρώτη φορά αναφέρθηκε ο όρος «ξέπλυμα βρόμικου χρήματος» με τη νομική του έννοια σε μια αμερικανική απόφαση, που εκδόθηκε το έτος 1982 σχετικά με την κατάσχεση εσόδων προερχομένων από ναρκωτικά. Αλλά το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος θεωρήθηκε ως ομοσπονδιακό έγκλημα μόλις το έτος 1986, ως αποτέλεσμα των εργασιών της Προεδρικής Επιτροπής για το Οργανωμένο Έγκλημα, που εκτίμησε ότι η μάχη κατά του ξεπλύματος είναι πρωταρχικό εργαλείο για τη μάχη κατά του οργανωμένου εγκλήματος. Αυτή ήταν και η απαρχή της σύνδεσης του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος με το οργανωμένο έγκλημα. Τότε, θεσπίστηκε ο «Money Laundering Control Act» του 1986, που προέβλεψε σχετικώς δύο ομοσπονδιακά εγκλήματα: Το πρώτο 12. Βλ. M. Delmas-Marty, Introduction générale, Criminalité économique et atteintes à la dignité de la personne, 2001, σελ. 3. 9

6 ήταν το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος (18 USC 1956) και το δεύτερο η χρηματική συναλλαγή που αφορά σε περιουσία άνω των δολαρίων προερχόμενη από παράνομη δραστηριότητα (18 USC 1957). 5. Όσον αφορά στο ξέπλυμα (18 USC 1956), θεωρείται έγκλημα η οικονομική συναλλαγή που αφορά έσοδα προερχόμενα από έγκλημα, όταν πραγματοποιείται α) προς το σκοπό της ενίσχυσης ορισμένων ειδών εγκληματικής δραστηριότητας ή β) προς το σκοπό της αποφυγής πληρωμής φόρων για τα έσοδα αυτά. Επιπλέον, γ) πρόσωπα που πραγματοποιούν οικονομικές συναλλαγές με έσοδα προερχόμενα από έγκλημα υπέχουν ποινική ευθύνη, όταν γνωρίζουν ότι η συναλλαγή πραγματοποιείται με σκοπό να αποκρύψει ή να συγκαλύψει τη φύση, τον τόπο, την πηγή ή τον ιδιοκτήτη των εσόδων. Η διάταξη αυτή έχει ερμηνευθεί από τα αμερικανικά δικαστήρια με ευρύ τρόπο και μάλιστα έχει εφαρμοστεί και σε περιπτώσεις απλής αποδοχής και μεταφοράς περιουσίας προερχόμενης από έγκλημα, ακόμη και για απλή πληρωμή χρημάτων για αγορά ναρκωτικών. Σχετικά με το έγκλημα της οικονομικής συναλλαγής που αφορά σε περιουσία άνω των δολαρίων προερχόμενη από συγκεκριμένη παράνομη δραστηριότητα, δεν απαιτείται από το νόμο σκοπός του δράστη, αλλά αρκεί να γνωρίζει την εγκληματική προέλευση της περιουσίας. Επίσης, λόγω της ευρύτητας της έννοιας της οικονομικής συναλλαγής μπορούν να πληρούν τη νομοτυπική μορφή του παραπάνω εγκλήματος απλές εμπορικές συναλλαγές. Οι παραπάνω ρυθμίσεις αποτέλεσαν το πρότυπο των διεθνών ρυθμίσεων Οι προβλέψεις του διεθνούς δικαίου Ι. Οι διαπιστώσεις της διεθνούς κοινότητας για τη βλαπτικότητα του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος 1. Σύντομα 14, το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος θεωρήθηκε από το διεθνές δίκαιο, κυρίως τις συμβάσεις που συνήφθησαν στο πλαίσιο του ΟΗΕ και του Συμβουλίου της Ευρώπης, ως πράξη που πρέπει να ποινικοποιηθεί από τους εσωτερικούς νομοθέτες των κρατών. Η ομοιόμορφη ποινικοποίηση του ξεπλύματος από όσο το δυνατόν περισσότερα κράτη εκτιμήθηκε από τα κράτη μέλη ως προαπαιτούμενο της αποτελεσματικής εφαρμογής των μηχανισμών αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας τους για την καταπολέμηση του φαινομένου. Μάλιστα, είναι δεδομένο ότι σήμερα οι ποινικές νομοθε- 13. Για την αμερικανική ποινική νομοθεσία σχετικά με το ξέπλυμα και τα μέτρα καταπολέμησής του βλ. αναλ. G. Stessens, οπ. παρ. (υποσ. 5), σελ και , Γ. Τριανταφύλλου, Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, Τα προσβαλλόμενα έννομα αγαθά και η συμβολή τους στην ερμηνεία του άρθρου 2 παρ. 1 του ν. 2331/1995, ΤιμΤομ για τον Ν. Ανδρουλάκη, 2003, σελ Η πρώτη διεθνής σύμβαση που υποχρέωσε τα κράτη μέλη να ποινικοποιήσουν το ξέπλυμα που προέρχεται ειδικά από εμπόριο ναρκωτικών υπογράφηκε στο πλαίσιο του ΟΗΕ το έτος 1988, δηλαδή δύο μόλις χρόνια μετά τη θέσπιση του αμερικανικού «Money Laundering Control Act» του

7 σίες των περισσοτέρων κρατών του κόσμου έχουν προσεγγιστεί σε ικανό βαθμό, αφού σε σύνολο 205 κρατών τα 189 κράτη έχουν ποινικοποιήσει το ξέπλυμα. Από τα τελευταία, τα 180 έχουν ποινικοποιήσει το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος που προέρχεται από διάφορα σοβαρά εγκλήματα και μόνο 9 κράτη θεωρούν ως βασικό έγκλημα μόνο το εμπόριο ναρκωτικών Σε ένα πρώτο στάδιο, τη δεκαετία του 1980, το φαινόμενο του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος συνδέθηκε αποκλειστικά με το οργανωμένο έγκλημα και εκτιμήθηκε αφενός μεν ως μορφή οργανωμένου εγκλήματος και αφετέρου ως μέσο αύξησης και επέκτασής του. Τότε, η έννοια του οργανωμένου εγκλήματος σχεδόν ταυτιζόταν με το εμπόριο ναρκωτικών από οργανωμένες ομάδες εγκληματιών, που δρούσαν συνήθως σε περισσότερα κράτη και αποκόμιζαν τεράστια οικονομικά οφέλη από τις δραστηριότητές τους. Το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας εστιάστηκε δηλαδή στο γεγονός ότι από το οργανωμένο εμπόριο ναρκωτικών πηγάζουν υπερβολικά κέρδη, τα οποία διοχετεύονται στις νόμιμες οικονομίες των κρατών μεσω των τεχνικών του ξεπλύματος 16. Έπειτα και ακόμη μέσα στο πλαίσιο των συζητήσεων για το οργανωμένο έγκλημα, κατέστη αντιληπτό ότι οι οργανωμένες εγκληματικές ομάδες μπορούν να τελούν οποιοδήποτε έγκλημα του κοινού ποινικού δικαίου και όχι μόνο εμπόριο ναρκωτικών. Αφού ο σκοπός τους είναι η αποκόμιση υψηλών οικονομικών εσόδων, οποιοδήποτε έγκλημα το οποίο δύναται να αποφέρει οικονομικό όφελος εμπίπτει στο πεδίο δράσης τους. Αυτά δε τα υψηλά κέρδη πρέπει να εισέλθουν στη νόμιμη οικονομία, ώστε να αξιοποιηθούν από τους εγκληματίες για απόκτηση οικονομικής και κοινωνικής ισχύος ή για να ανατροφοδοτήσουν το οργανωμένο έγκλημα και ο τρόπος για να καταστεί αυτό εφικτό είναι η χρήση των τεχνικών του ξεπλύματος. Συνεπώς, για να καταπολεμηθεί το οργανωμένο έγκλημα, δεν αρκεί η ποινικοποίηση του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος που προέρχεται μόνο από το οργανωμένο εμπόριο ναρκωτικών, αλλά και εκείνο που προέρχεται από κάθε έγκλημα που τελείται από οργανωμένη εγκληματική ομάδα. Πάντως, ενώ ο σκοπός της διεθνούς κοινότητας εκείνη την εποχή ήταν σαφώς η αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος, η ιεθνής Σύμβαση που υπογράφηκε το έτος 1990 στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης και σταδιακά κυρώθηκε από όλα τα κράτη μέλη αυτού, δεν αναφέρεται μόνο στο οργανωμένο έγκλημα αλλά γενικότερα στο «σοβα- 15. Τα στοιχεία προέρχονται από τη μελέτη του συγκριτικού πίνακα που παρατίθεται στην Έκθεση του Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL) των ΗΠΑ, Volume II Money Laundering and Financial Crimes, March 2008, σελ σε gov/p/inl/rls/nrcrpt. 16. Για το ότι το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος συνδέθηκε στην αρχή με το οργανωμένο έγκλημα και το εμπόριο ναρκωτικών βλ. α.α. G. Stessens, οπ. παρ. (υποσ. 5), σελ. 6-11, A. Beverly, The proposal to update and extend the 1991 anti-money laundering Directive, 2000, σελ. 241, J. Vlogaert, Fighting money laundering action taken in the European Union, 2000, σελ. 251, M. Koutouzis-J.F. Thony, Le blanchiment, 2005, σελ

8 ρό έγκλημα που αποτελεί διεθνές πρόβλημα και από το οποίο πηγάζει περιουσία». Αυτό δε επιθυμεί να καταπολεμήσει. 3. Ξεκίνησαν παράλληλα και οι εκτιμήσεις των ειδικών της οικονομικής επιστήμης για τις βλαπτικές συνέπειες του ξεπλύματος στην οικονομία. Είδαν το φως της δημοσιότητας μελέτες που κατέληγαν στο συμπέρασμα ότι είναι δυνατή η προσβολή του οικονομικού και ιδίως του χρηματοπιστωτικού συστήματος από την εισροή σε αυτό υπερβολικών εγκληματικών κεφαλαίων. Αυτές οι εκτιμήσεις, με την προϋπόθεση ότι υποδεικνύουν το συγκεκριμένο τρόπο αλλά και τα κριτήρια επέλευσης βλάβης ή δημιουργίας πηγής κινδύνου για το παραπάνω αγαθό δεν μπορούν να αγνοούνται από την ποινική επιστήμη, διότι προσδίδουν στο ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, όταν αφορά σε υψηλά εγκληματικά έσοδα, αυτοτελή ποινική απαξία έναντι του προηγούμενου βασικού αδικήματος. Πάντως προς το παρόν, λόγω της αδυναμίας προσδιορισμού του ύψους της περιουσίας που πρέπει να νομιμοποιείται κάθε φορά ώστε να είναι πρόσφορη η διακινδύνευση της σταθερότητας και ακεραιότητας του εσωτερικού ή και διεθνούς χρηματοπιστωτικού ή οικονομικού συστήματος, μόνον σε ακραίες περιπτώσεις νομιμοποίησης πραγματικά υπερβολικών εγκληματικών εσόδων θα μπορούσε να γίνει δεκτό ότι διακινδυνεύει το παραπάνω συγκεκριμένο έννομο αγαθό. Είναι λοιπόν ζήτημα αξιολόγησης από την οικονομική επιστήμη και όχι από την νομική, πότε δύναται να διακινδυνεύσει ή όχι από το ξέπλυμα το διεθνές ή εγχώριο χρηματοπιστωτικό και γενικότερα οικονομικό σύστημα υπό τις ειδικότερες όψεις της σταθερότητας και ακεραιότητάς του. 4. Έτσι, ενώ μεγάλο μέρος της ποινικής θεωρίας σε παγκόσμιο επίπεδο, βασιζόμενη στα «ιστορικά θεμέλια» του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος, εκτιμά αυτό ως δραστηριότητα του οργανωμένου εγκλήματος και περιορίζει την έκτασή του στα εγκλήματα που τελούν οι οργανωμένες εγκληματικές ομάδες, στο γραπτό διεθνές δίκαιο δεν επιβεβαιώνεται αυτή η αποκλειστική σύνδεση μεταξύ τους 17. Αυτό που κατά την εκτίμησή μας επιβεβαιώνεται από το γραπτό διεθνές δίκαιο είναι η επιθυμία της διεθνούς κοινότητας να θεωρείται το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος ως έγκλημα, όταν αφορά σε υψηλά εγκληματικά έσοδα που αποκτούν νομιμοφανή υπόσταση και έχουν τη δυνατότητα να εισέλθουν στις οικονομίες των κρατών και ως εκ τούτου μπορούν να θίξουν, με τρόπους που υποδεικνύει η οικονομική επιστήμη, συγκεκριμένες όψεις του χρηματοπιστωτικού και γενικότερα οικονομικού συστήματος, όπως ιδίως τη σταθερότητα και ακεραιότητά του. 5. Επιπροσθέτως και πέρα από τη συζήτηση για το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος και την ανάγκη ποινικοποίησής του, επιβεβαιώνεται από όλα τα σχετικά διεθνή κείμενα ποινικού περιεχομένου ο στόχος της σύγχρονης διεθνούς αντεγκληματικής πολιτικής να στερήσει το δράστη του εγκλήματος από τα υπερβολικά έσοδα αυτού, θεωρώντας ότι έτσι θα καταπολεμηθεί αυτό το ίδιο το έγκλημα. Απόδειξη αυτής της τάσης είναι οι εκτενείς ρυθμίσεις για τη δέσμευση και τη δήμευση των προϊόντων του εγκλήματος, 17. Βλ. έτσι και K. Ambos, Internationalisierung des Strafrechts: das Beispiel «Geldwäsche», ZStW 114, σελ

9 που υπάρχουν σε όλες τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις και συνοδεύουν την υποχρέωση ποινικοποίησης του ξεπλύματος. ΙΙ. Η Σύμβαση του ΟΗΕ κατά του παράνομου εμπορίου των ναρκωτικών και των ψυχοτρόπων ουσιών (1988) 1. Το πρώτο κείμενο διεθνούς ποινικού δικαίου παγκόσμιας εμβέλειας που υποχρέωσε τα κράτη να ποινικοποιήσουν το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, που προέρχεται όμως αποκλειστικά από το εμπόριο ναρκωτικών, ήταν η Σύμβαση του ΟΗΕ του έτους 1988 «κατά του παράνομου εμπορίου των ναρκωτικών και των ψυχοτρόπων ουσιών» 18. Αυτή η Σύμβαση κυρώθηκε από την Ελλάδα με τον ν. 1990/ Η νομική έννοια του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος διαμορφώθηκε για πρώτη φορά σε διεθνές επίπεδο στη Σύμβαση αυτή. Οι νομοτυπικές μορφές του ξεπλύματος -ιδίως οι ενέργειες που συνιστούν τις εγκληματικές συμπεριφορές- έχουν διατηρηθεί σχεδόν όμοιες από όλα τα επόμενα διεθνή κείμενα του ΟΗΕ, του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως, στα παραπάνω διεθνή κείμενα διευρύνθηκε η έννοια της προηγούμενης εγκληματικής δραστηριότητας (του βασικού αδικήματος), ώστε να συμπεριλάβει περισσότερα εγκλήματα, από τα οποία μπορεί να πηγάζει η προς νομιμοποίηση περιουσία. Εξάλλου, οι ορισμοί του ξεπλύματος της Σύμβασης του 1988 επηρέασε πολλές κρατικές νομοθεσίες, μεταξύ των οποίων και την ελληνική. 3. Έτσι, ο Έλληνας νομοθέτης ακολούθησε τους ορισμούς της παραπάνω Σύμβασης προβλέποντας τις υποστάσεις της επιδίωξης, της συγκάλυψης και της κτήσης ή κατοχής (άρθρο 2 παρ. 2 στ. α, β και γ ν. 3691/2008) 19. Οι ενέργειες που συνιστούν ξέπλυμα από νομική άποψη σύμφωνα με τους ελληνικούς ορισμούς και εκείνους της παραπάνω Σύμβασης αντιστοιχούν στις τρεις φάσεις του ξεπλύματος, τις οποίες είχε διακρίνει η FATF ήδη στην πρώτη της Έκθεση στην προσπάθεια κατανόησης του φαινομένου του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος Εντούτοις, σε αυτή τη Σύμβαση η ρύθμιση του ξεπλύματος είναι περιορισμένη, διότι βασικό αδίκημα (εγκληματική δραστηριότητα) μπορεί να είναι μόνο έγκλημα που εμπίπτει στο παράνομο εμπόριο ναρκωτικών κατ άρθρο 3 παρ. 1 β. Όμως, το ξέπλυμα μπορεί να έχει ως αντικείμενο έσοδα που προέρχονται από άλλες αξιόποινες πράξεις, που έχουν σχέση με το παράνομο εμπόριο ναρκωτικών. Το κενό αυτό κάλυψε το άρθρο 6 της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης του Βλ. S. El Zein, Trafic illicite de stupéfiants, Droit international pénal, 2000, σελ Με τον ν. 3691/2008, θεσπίστηκε και μια τέταρτη υπόσταση ξεπλύματος, που θα μπορούσε να ονομαστεί ως η υπόσταση της τοποθέτησης ή διακίνησης εγκληματικών εσόδων στον χρηματοπιστωτικό τομέα (άρθρο 2 παρ. 2 εδ. δ ν. 3691/2008) η οποία είναι ιδίας έμπνευσης και δεν έχει πρότυπο κάποιο διεθνές κείμενο. 20. Για τις φάσεις της τοποθέτησης, της στρωματοποίησης και της ενσωμάτωσης βλ. α.α. Π. Τσιρίδη, οπ. παρ. (υποσ. 4), σελ Για την αντιστοιχία μεταξύ των τρόπων τέλεσης του 13

10 ΙΙΙ. Η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με το ξέπλυμα, την έρευνα, το πάγωμα και την κατάσχεση των προϊόντων του εγκλήματος (1990) 1. Το δεύτερο κείμενο διεθνούς ποινικού δικαίου που θεσπίστηκε σε περιφερειακό πλέον επίπεδο είναι η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης του 1990 «σχετικά με το ξέπλυμα, την έρευνα, το πάγωμα και την κατάσχεση των προϊόντων του εγκλήματος», την οποία κύρωσε η Ελλάδα με το ν. 2655/1998. Αυτή η Σύμβαση θα αντικατασταθεί από την νεότερη του έτους 2005 «σχετικά με το ξέπλυμα, την έρευνα, το πάγωμα και την κατάσχεση των προϊόντων του εγκλήματος και την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας», μόλις η τελευταία τεθεί σε ισχύ. 2. Όπως αναφέρεται στο προοίμιο της Σύμβασης του 1990, σκοπός της είναι να καταπολεμήσει τη σοβαρή εγκληματικότητα, που όλο και περισσότερο αποτελεί διεθνές πρόβλημα, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο αποστέρησης του εγκληματία από τα προϊόντα του εγκλήματός του και εφαρμόζοντας ένα ικανοποιητικό σύστημα διεθνούς συνεργασίας. Καταρχήν, παρατηρείται ότι τόσο στο προοίμιο όσο και στο κείμενο της Σύμβασης απουσιάζει η οποιαδήποτε αναφορά στο οργανωμένο έγκλημα, ενώ ρητά αναφέρεται η σοβαρή εγκληματικότητα που αποτελεί διεθνές πρόβλημα και αποφέρει εγκληματικά προϊόντα. Από την αναφορά αυτή, συνάγεται σαφώς ότι τα κράτη μέλη επιθυμούν την καταπολέμηση των σοβαρών εγκλημάτων που ενδιαφέρουν περισσότερα του ενός κράτη (γι αυτό αποτελούν διεθνές πρόβλημα), συνήθως διότι έχουν διεθνικό ή διασυνοριακό χαρακτήρα λόγω πολλών διαφορετικών τόπων τέλεσης ή γενικότερα έχουν διεθνείς όψεις, διότι εμπλέκονται στην τέλεσή τους ως δράστες ή παθόντες πρόσωπα διαφόρων ιθαγενειών. Επίσης αυτά τα σοβαρά εγκλήματα πρέπει να αποφέρουν οικονομικό πλεονέκτημα στον δράστη τους. Ασφαλώς, σοβαρά εγκλήματα τελούμενα με σκοπό απόκτησης οικονομικού οφέλους με διεθνείς όψεις τελούν κατά κανόνα οι οργανωμένες εγκληματικές ομάδες, αλλά δεν αποτελούν προνόμιο αυτών. Οποιοσδήποτε εγκληματίας που δρα είτε μεμονωμένα είτε με συμμετόχους είτε εντασσόμενος σε απλή συμμορία ή άλλη προσωποπαγή ομάδα μπορεί να τελεί σοβαρά εγκλήματα με σκοπό το οικονομικό κέρδος. Η Σύμβαση του 1990 επιτρέπει να υπαχθούν όλες οι παραπάνω περιπτώσεις στο πεδίο εφαρμογής της και δεν περιορίζεται στα εγκλήματα που τελούν οι οργανωμένες εγκληματικές ομάδες. 3. Έπειτα, η αποστέρηση του εγκληματία από τα προϊόντα του σοβαρού εγκλήματος που τέλεσε, στην οποία αποβλέπει όπως προαναφέρθηκε η Σύμβαση, επιτυγχάνεται κατά τους συντάκτες της με δύο τρόπους: Ο πρώτος είναι η επενέργεια στις εσωτερικές νομοθεσίες των κρατών και ο δεύτερος η καθιέρωση ειδικών αρχών διεθνούς συνεργασίας. Το πρώτο μέτρο ουσιαστικού ποινικού δικαίου είναι η υποχρέωση των κρατών να προσδώσουν χαρακτήρα ποινικού αδικήματος στο ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, ξεπλύματος και των φάσεων τέλεσής του βλ. M. Koutouzis-J.F. Thony, οπ. παρ. (υποσ. 16), σελ

11 η νομοτυπική μορφή του οποίου ορίζεται στο άρθρο 6 αυτής. Οι συμπεριφορές που καθίστανται αξιόποινες είναι σχεδόν όμοιες με εκείνες που καθιερώνει η προγενέστερη Σύμβαση του ΟΗΕ του έτους Η θεμελιώδης διαφορά είναι ότι στη Σύμβαση του ΟΗΕ κύριο αδίκημα από το οποίο μπορεί να προέρχεται η προς νομιμοποίηση περιουσία είναι μόνο έγκλημα σχετιζόμενο με ναρκωτικά, μεταξύ εκείνων που ορίζονται ρητά στο άρθρο 3 παρ. 1 εδ. α αυτής, ενώ στη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης ως κύριο αδίκημα θεωρείται κάθε ποινικό αδίκημα, από το οποίο προήλθαν προϊόντα ικανά να καταστούν αντικείμενο του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος, όπως ρητά ορίζεται στο άρθρο 1 περ. ε της Σύμβασης. 4. Σημειώνεται ότι ενώ εκ πρώτης όψεως τα κράτη φαίνεται να αναλαμβάνουν την υποχρέωση να ποινικοποιήσουν το ξέπλυμα που προέρχεται από κάθε έγκλημα, με μια λογική ερμηνεία καταλήγει κανείς στο συμπέρασμα ότι η υποχρέωση υπάρχει για εκείνα τα εγκλήματα που είναι πρόσφορα να αποφέρουν οικονομικό όφελος ή κέρδος (délits de profit, profit-oriented crimes) 21. Επιπλέον, η Σύμβαση παρέχει τη δυνατότητα στα κράτη να μην θεωρούν κάθε έγκλημα ως κύριο του ξεπλύματος αδίκημα, αλλά να δηλώσουν εκείνα τα εγκλήματα που επιθυμούν να είναι κύρια αδικήματα του ξεπλύματος, τα οποία πάντως πρέπει να είναι σοβαρά Το δεύτερο μέτρο ουσιαστικού δικαίου που πρέπει να ληφθεί από τους κρατικούς νομοθέτες για να αποστερηθεί ο εγκληματίας από τα προϊόντα του εγκλήματός του και το οποίο καθιερώνει η Σύμβαση, είναι η υποχρέωση των κρατών μελών να υιοθετήσουν στην εσωτερική τους νομοθεσία ρυθμίσεις σχετικές με τη δήμευση κάθε προϊόντος, με την έννοια του οικονομικού πλεονεκτήματος που προέρχεται από ποινικά αδικήματα (άρθρο 1 εδ. α), όπως και κάθε είδους περιουσιακού στοιχείου η αξία του οποίου αντιστοιχεί στο προϊόν αυτό (άρθρο 1 περ. β) και τέλος των οργάνων που χρησιμοποιούνται ή προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν για να διαπραχθούν ένα ή περισσότερα ποινικά αδικήματα. Επιτρέπεται όμως να δηλώσουν όσα κράτη μέλη δεν επιθυμούν να δημεύουν περιουσία που προέρχεται από κάθε ποινικό αδίκημα ότι οι υιοθετούμενες ρυθμίσεις εφαρμόζονται μόνο σε συγκεκριμένα αδικήματα ή κατηγορίες αδικημάτων που κα- 21. Βλ. J. Pradel-G. Corstens, Droit pénal européen, 2002, σελ. 225 επ., J-P. Laborde, Etat des droits et crime organisé, 2005, σελ. 69. Για τα εγκλήματα αυτά βλ. Μέρος εύτερο, 2, σελ. 40 επ. 22. Το 1998 η Ελλάδα διατύπωσε επιφύλαξη ορίζοντας ότι κύρια αδικήματα του ξεπλύματος είναι εκείνα που περιλαμβάνονται στην έννοια της εγκληματικής δραστηριότητας σύμφωνα με το άρθρο 1 στ. α του ν. 2331/1995, όπως είχε συμπληρωθεί μέχρι τότε. Όμως, το έτος 2005 αντικαταστάθηκε το παραπάνω άρθρο με το άρθρο 2 του ν. 3424/2005. Στη συνέχεια, το έτος 2008 καταργήθηκε ο ν. 2331/1995 και αντικαταστάθηκε από τον ισχύοντα ν. 3691/2008. Συνεπώς, πρέπει ο Έλληνας νομοθέτης να αντικαταστήσει την παλαιά επιφύλαξη με μια νεότερη, στην οποία θα ορίζονται πλέον ως κύρια αδικήματα του ξεπλύματος εκείνα τα οποία αναφέρονται στην ισχύουσα διάταξη του άρθρου 3 του ν. 3691/

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XV ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XV ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XV ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΟΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΩΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1. Εισαγωγή...5 2. Η επιρροή του αμερικανικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Πρόλογος 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ανήλικοι 1. Απόφαση-πλαίσιο 2004/68/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22.12.2003 για την καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 1Ο Απριλίου 2013 ΠΡΟΣ

Αθήνα 1Ο Απριλίου 2013 ΠΡΟΣ ι i ιι Αθήνα 1Ο Απριλίου 2013 ΕΜΗΝΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΑ Ο ΕΣΑΓΈΛΕΥΣ ΤΟΥ ΑΡΕΟΥ ΠΑΓΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔIΟΚΗΤιΚΟ ΤΗΛ. 2106411526 ΦΑΞ 2106411523 Αριθ. Πρωτ.: 1071 Αριθμός Γνωμοδότησης: 3/13 ΠΡΟΣ το Υπουργείο Οlκονομικών- Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΕΓΚΛΗΜΑ Θεωρητική Προσέγγιση, κατ άρθρον ερμηνεία και νομολογιακή αντιμετώπιση

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΕΓΚΛΗΜΑ Θεωρητική Προσέγγιση, κατ άρθρον ερμηνεία και νομολογιακή αντιμετώπιση 1 ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΕΓΚΛΗΜΑ Θεωρητική Προσέγγιση, κατ άρθρον ερμηνεία και νομολογιακή αντιμετώπιση Φωτεινή Ριζάβα (Συγγραφέας) Copyright: Νομική Βιβλιοθήκη (2012) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Το οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Μιλώντας για την καταπολέμηση της διαφθοράς στην Χώρα μας, νομίζω ότι είναι σωστό να κάνουμε δύο διαπιστώσεις:

Μιλώντας για την καταπολέμηση της διαφθοράς στην Χώρα μας, νομίζω ότι είναι σωστό να κάνουμε δύο διαπιστώσεις: ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ Υπό Ιωάννου Διώτη α) Εισαγωγή Μιλώντας για την καταπολέμηση της διαφθοράς στην Χώρα μας, νομίζω ότι είναι σωστό να κάνουμε δύο διαπιστώσεις: Από την μια πλευρά δηλαδή πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Ενάντια στο ξέπλυμα παράνομου χρήματος

Ενάντια στο ξέπλυμα παράνομου χρήματος Plus500CY Ltd. Ενάντια στο ξέπλυμα παράνομου χρήματος Ενάντια στο ξέπλυμα παράνομου χρήματος Ο όμιλος της Plus500 υποστηρίζει τον αγώνα για την παρεμπόδιση και καταπολέμηση της χρησιμοποίησης του χρηματοοικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

Page 1 of 6. Πρόταση συνεργασίας για τα μέλη του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου

Page 1 of 6. Πρόταση συνεργασίας για τα μέλη του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου Page 1 of 6 Πρόταση συνεργασίας για τα μέλη του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου 2014 Page 2 of 6 Περιεχόμενα Infocredit Group... 3 Εμπορική Πληροφόρηση... 3 Dun & Bradstreet... 3 Υπηρεσίες Κανονιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ Όλο και πιο συχνά κάνει την εµφάνισή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΚΕΙΜΕΝΟ ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ Όλο

Διαβάστε περισσότερα

«Η διεθνής αστυνομική συνεργασία στην αντιμετώπιση της σύγχρονης εγκληματικής κινητικότητας»

«Η διεθνής αστυνομική συνεργασία στην αντιμετώπιση της σύγχρονης εγκληματικής κινητικότητας» ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «Η διεθνής αστυνομική συνεργασία στην αντιμετώπιση της σύγχρονης εγκληματικής κινητικότητας» Ταξίαρχος Αχιλλέας Λ. ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...17 Α. Ελληνικές...17 Β. Ξενόγλωσσες...19

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...17 Α. Ελληνικές...17 Β. Ξενόγλωσσες...19 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...17 Α. Ελληνικές...17 Β. Ξενόγλωσσες...19 Α. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι. Εισαγωγή...25 ΙΙ. Ιστορική επισκόπηση του θεσμού της ασφάλισης και των νομοθετικών μέτρων που τιμωρούν την απάτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ 1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ 1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ 1 Το παρόν ένταλµα έχει εκδοθεί από αρµόδια δικαστική αρχή. Ζητώ τη σύλληψη και την παράδοση του προσώπου που αναφέρεται κατωτέρω µε σκοπό την άσκηση ποινικής δίωξης ή την εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ν. 3691/2008 για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποιήσεως εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδοτήσεως της τρομοκρατίας

Ο Ν. 3691/2008 για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποιήσεως εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδοτήσεως της τρομοκρατίας Ο Ν. 3691/2008 για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποιήσεως εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδοτήσεως της τρομοκρατίας ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ39 Η οριστικοποίηση μιας διαχρονικής δογματικής

Διαβάστε περισσότερα

Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011.

Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011. Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011. Α. Την 25/10/2012 περιήλθε στην Περιφερειακή Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Αττικής και έλαβε αριθμ. πρωτ. 157658/387 το ανωτέρω σχετικό,

Διαβάστε περισσότερα

Ποινική ευθύνη Δικηγόρων για µη γνωστοποίηση παραβάσεων του «πόθεν έσχες» από υπόχρεα πρόσωπα. Πολυχρόνη Τσιρίδη, Δ.Ν. Δικηγόρου Πειραιώς

Ποινική ευθύνη Δικηγόρων για µη γνωστοποίηση παραβάσεων του «πόθεν έσχες» από υπόχρεα πρόσωπα. Πολυχρόνη Τσιρίδη, Δ.Ν. Δικηγόρου Πειραιώς ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ www.dskalamatas.gr Καλαμάτα 9 Σεπτεμβρίου 2013 Ποινική ευθύνη Δικηγόρων για µη γνωστοποίηση παραβάσεων του «πόθεν έσχες» από υπόχρεα πρόσωπα. Πολυχρόνη Τσιρίδη, Δ.Ν. Δικηγόρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Σεμινάριο ενημέρωσης 25 Νοεμβρίου 2008 Η πρακτική της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (γνωστή στην αγγλική

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα των Θυμάτων. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων

Δικαιώματα των Θυμάτων. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Δικαιώματα των Θυμάτων Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Η εμπορία ανθρώπων παραβιάζει τα δικαιώματα και επηρεάζει τις ζωές αμέτρητων ανθρώπων τόσο στην Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

Ποινική ευθύνη στις σύγχρονες μορφές «ηλεκτρονικής λ ή απάτης» ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ

Ποινική ευθύνη στις σύγχρονες μορφές «ηλεκτρονικής λ ή απάτης» ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ Ποινική ευθύνη στις σύγχρονες μορφές «ηλεκτρονικής λ ή απάτης» Εισηγητής: Οββαδίας Σ. Ναμίας Δ.Ν. Δικηγόρος ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ Ι. Εισαγωγή- Οριοθέτηση του θέματος Συμπεριφορές που επιφέρουν περιουσιακή μετατόπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Α. Γενικό μέρος

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Α. Γενικό μέρος 1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Α. Γενικό μέρος 1. - Αποτελεί σταθερή επιλογή της Ελληνικής δημοκρατικής Πολιτείας η ουσιαστική προώθηση της ισότητας

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο

Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 6: Η κοινωνική αντίδραση στην οικονομική εγκληματικότητα Αγγελική Πιτσελά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εγκληματολογίας- Σωφρονιστικής

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» (σελ. 196-206)

«ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» (σελ. 196-206) ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΑΝ. ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Για τη διαπραγµάτευση και σύναψη δανειακής σύµβασης µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας (ESM)» Ι. Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 31, 1.2.2002, σ. 1. ΕΕ: L 100, 8.4.2006,

Διαβάστε περισσότερα

VI. Νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες (ξέπλυµα χρήµατος)

VI. Νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες (ξέπλυµα χρήµατος) ΤΟ ΑΔΙΚΗΜΑ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ 47 VI. Νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες (ξέπλυµα χρήµατος) Α. Το προστατευόµενο έννοµο αγαθό Η ιδιαίτερα επαχθής αντιµετώπιση της νοµιµοποίησης παράνοµων

Διαβάστε περισσότερα

24η ιδακτική Ενότητα ΠΟΙΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ- ΕΓΚΛΗΜΑ. Παρατηρήσεις - Σχόλια - Επεξηγήσεις

24η ιδακτική Ενότητα ΠΟΙΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ- ΕΓΚΛΗΜΑ. Παρατηρήσεις - Σχόλια - Επεξηγήσεις 24η ιδακτική Ενότητα ΠΟΙΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ- ΕΓΚΛΗΜΑ Παρατηρήσεις - Σχόλια - Επεξηγήσεις ιακρίσεις των ποινών Οι ποινές διακρίνονται σε κύριες και παρεπόµενες. Κύριες ποινές είναι εκείνες που µπορούν να επιβληθούν

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 273/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16.9.2011 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 23ης Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΥΡΩΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ/ΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΥΡΩΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ/ΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΥΡΩΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ/ΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ [1] Ν 4165/1961 Περί κυρώσεως της υπό της Ελλάδος υπογραφείσης εν Παρισίοις την 13ην Δεκεμβρίου 1957 Ευρωπαϊκής συμβάσεως εκδόσεως...

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο 1. Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 και με βάση

Διαβάστε περισσότερα

LEGAL INSIGHT. Γιώργος Ψαράκης ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

LEGAL INSIGHT. Γιώργος Ψαράκης ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 LEGAL INSIGHT ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΜΕΤΡΗΤΩΝ) ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ Ή ΕΞΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Γιώργος Ψαράκης Βάσει κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας κάθε εξερχόμενο ή εισερχόμενο στην Ε.Ε. φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με ορισμένα καθήκοντα του Λειτουργού Συμμόρφωσης ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ 11, Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2652/29.2.2012

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2652/29.2.2012 ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2652/29.2.2012 Θέμα: Τροποποίηση των Αποφάσεων της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων 281/5/17.3.2009 «Πρόληψη της χρησιμοποίησης των εποπτευόμενων από την Τράπεζα της Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ακρόαση Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ακρόαση Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων LIBE_OJ(2011)1208_1 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ακρόαση Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες & προστασία προσωπικών δεδομένων: η επιρροή τους στο οικονομικό underwriting

Πρόληψη νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες & προστασία προσωπικών δεδομένων: η επιρροή τους στο οικονομικό underwriting Πρόληψη νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες & προστασία προσωπικών δεδομένων: η επιρροή τους στο οικονομικό underwriting Εύα Βαρουχάκη 15.11.2006 Νομοθετικό πλαίσιο (εθνικό και κοινοτικό)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ. Θέµα: Κατάργηση διατάξεων άρθρων 25 και 27 Νόµου 3772/2009 και τροποποίηση διατάξεων Ποινικού Κώδικα και Κώδικα Ποινικής ικονοµίας.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ. Θέµα: Κατάργηση διατάξεων άρθρων 25 και 27 Νόµου 3772/2009 και τροποποίηση διατάξεων Ποινικού Κώδικα και Κώδικα Ποινικής ικονοµίας. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ Στο σχέδιο νόµου «Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» Θέµα: Κατάργηση διατάξεων άρθρων 25 και 27 Νόµου 3772/2009 και τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΓΙΑ ΝΟΜΙΜΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΓΙΑ ΝΟΜΙΜΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΓΙΑ ΝΟΜΙΜΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Παρουσίαση της έννοιας Οι άυλες πληρωμές λειτουργούν εδώ και αρκετά χρόνια. Τα τελευταία δέκα χρόνια αναπτύχθηκαν περισσότερα από 200

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου Θέµα: ΚΩΛΥΜΑ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΩ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΙΚΗΣ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδικός Επιστήµονας: Ευτύχης Φυτράκης ΜΑΡΤΙΟΣ 2005 Ο Συνήγορος του Πολίτη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ε.Π.Ε.Υ.) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ε.Π.Ε.Υ.) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ε.Π.Ε.Υ.) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2004 Συνοπτικός τίτλος. 148(Ι) του 2002 214(Ι) του 2002 6(Ι) του 2003 86(Ι)του 2003 194(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 16.12.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0171/2012, του Klaus Träger, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με διαφορετικές προθεσμίες παραγραφής στην

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο

Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 5: Το θύμα του οικονομικού εγκλήματος Αγγελική Πιτσελά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εγκληματολογίας- Σωφρονιστικής Σχολή Νομικής ΑΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα

Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα ΣΥΝΟΨΗ 21 ΣΥΝΟΨΗ Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα 1. Η αναταραχή στην Ευρωζώνη οφείλεται στην παγκόσμια κρίση χρηματιστικοποίησης η

Διαβάστε περισσότερα

φορολογική νομολογία περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή εί- Τόμος 65

φορολογική νομολογία περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή εί- Τόμος 65 Προστιθέμενης Αξίας. Πάγια αντιμισθία. Κανονιστική απόφαση διοίκησης. Aριθ. Aπόφ. 909/2011 (Β τμ. Σ.τ.Ε.) Πρόεδρος: Φ. Αρναούτογλου, Αντιπρόεδρος. Εισηγητής: Ε. Νίκα, Σύμβουλος. Δικηγόροι: Π. Γιαννόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 25.10.2004 COM(2004) 709 τελικό. ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η εφαρµογή από τα κράτη µέλη της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Δικαίου Προστασίας Καταναλωτή. Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και προστασία του καταναλωτή

Ένωση Δικαίου Προστασίας Καταναλωτή. Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και προστασία του καταναλωτή Ένωση Δικαίου Προστασίας Καταναλωτή Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και προστασία του καταναλωτή Ουσιώδης στρέβλωση οικονομικής συμπεριφοράς vs. σημαντική παρεμπόδιση της ελευθερίας επιλογής καταναλωτή στα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1221 Ν. 51(Ι)/97 Αρ. 3156,13.6.97

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1221 Ν. 51(Ι)/97 Αρ. 3156,13.6.97 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1221 Ν. 51(Ι)/97 Αρ. 3156,13.6.97 Ο περί Αποζημίωσης Θυμάτων Βίαιων Εγκλημάτων Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52

Διαβάστε περισσότερα

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4430, 21.2.2014 Ν. 18(Ι)/2014 18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L. 280, 26.10.2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΦΩΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΦΩΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ:ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΑΙ Η ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΑΙ Η ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΑΙ Η ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ I. Η σημασία της δικονομικής πράξης...1 II. Η ανισόπεδη λειτουργία της δικονομικής πράξης στη μεταβολή της κατηγορίας και στο δεδικασμένο...2

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ)

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Σύμφωνα με το άρθρο 19 του ελληνικού Συντάγματος: "1. Το απόρρητο των

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία : 04.05.2006 Αρ. πρωτ. Υπoθέσεων : 12198/27.07.2005 και 146/06 Αριθμός εγγράφου: 12198.2.4 και 146.2.3

Ημερομηνία : 04.05.2006 Αρ. πρωτ. Υπoθέσεων : 12198/27.07.2005 και 146/06 Αριθμός εγγράφου: 12198.2.4 και 146.2.3 Ημερομηνία : 04.05.2006 Αρ. πρωτ. Υπoθέσεων : 12198/27.07.2005 και 146/06 Αριθμός εγγράφου: 12198.2.4 και 146.2.3 1.Κύριο Γεώργιο Σουφλιά Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Αμαλιάδος 17 11523, Αθήνα 2.Κύριο Μιχάλη Λιάπη

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Η ιστορική μέθοδος ερμηνείας» Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Ανδρέας Δημητρόπουλος

Θέμα: «Η ιστορική μέθοδος ερμηνείας» Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Ανδρέας Δημητρόπουλος Θέμα: «Η ιστορική μέθοδος ερμηνείας» Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Ανδρέας Δημητρόπουλος Η Ιστορία, όπως τονίζει ο Μεγαλοπολίτης ιστορικός Πολύβιος σε μια ρήση του, μας διδάσκει ότι τίποτα δεν γίνεται στην τύχη

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών 1. Γενικά 1.1. Η Plus500CY Ltd (εφεξής, η Εταιρεία ) είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (Investor Compensation Fund,

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος ηµήτραινας, Λέκτορας

Γιώργος ηµήτραινας, Λέκτορας Γιώργος ηµήτραινας, Λέκτορας Τόπος Γέννησης: Θεσσαλονίκη (24.9.1967). Τίτλοι Σπουδών: Πτυχιούχος Νοµικής Σχολής Α.Π.Θ. (1990). ιπλωµατούχος Μεταπτυχιακών Σπουδών, µε Άριστα, στη Νοµική Σχολή του Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. Ευαγγελία Ανδρουλάκη Χριστίνα Κατάκη Χρήστος Παπαδόπουλος. Επιστημονικά Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Χριστίνα Ζαραφωνίτου

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. Ευαγγελία Ανδρουλάκη Χριστίνα Κατάκη Χρήστος Παπαδόπουλος. Επιστημονικά Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Χριστίνα Ζαραφωνίτου ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ευαγγελία Ανδρουλάκη Χριστίνα Κατάκη Χρήστος Παπαδόπουλος ΠΜΣ «Η σύγχρονη εγκληματικότητα και η αντιμετώπισή της» Πάντειο Πανεπιστήμιο Επιστημονικά Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Χριστίνα Ζαραφωνίτου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) )

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) 1. Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 (European Market Infrastructure EIR),

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999 ΟλΑΠ 18/1999 Παροχή δικηγορικών υπηρεσιών. Ευθύνη δικηγόρου για ζημία πελάτη. - Η παροχή δικηγορικών υπηρεσιών δεν υπάγεται στο ν. 2251/1994. Η ευθύνη των δικηγόρων για ζημία που προκλήθηκε κατά την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: Η Αρχή της φορολογικής ισότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΑΚΤΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΥΠΕΡΑΚΤΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΥΠΕΡΑΚΤΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΑΒΡΑΑΜ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΝΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περίληψη Εισαγωγή Επισκόπηση βιβλιογραφίας Εννοιολογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σελ. Νέστορα Κουράκη, Καθηγητή Εγκληματολογίας, Τμήμα Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών: Προλεγόμενα 15

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σελ. Νέστορα Κουράκη, Καθηγητή Εγκληματολογίας, Τμήμα Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών: Προλεγόμενα 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Νέστορα Κουράκη, Καθηγητή Εγκληματολογίας, Τμήμα Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών: Προλεγόμενα 15 Ελένης Αποσπόρη, Επικ. Καθηγήτριας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Εγκληματολογική Προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Η ποινική νομοθεσία για τα ναρκωτικά και η εφαρμογή της στην δικαστηριακή πρακτική.

Η ποινική νομοθεσία για τα ναρκωτικά και η εφαρμογή της στην δικαστηριακή πρακτική. Η ποινική νομοθεσία για τα ναρκωτικά και η εφαρμογή της στην δικαστηριακή πρακτική. Κώστας Κοσμάτος Δ.Ν., Δικηγόρος Ειδικός Επιστήμονας Νομικής Δ.Π.Θ. kkosmato@law.duth.gr Τα τελευταία χρόνια σε διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης»

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Το εν θέµατι Πρωτόκολλο υπογράφηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική επιτροπή για το οργανωμένο έγκλημα, τη διαφθορά και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές ενέργειες ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ειδική επιτροπή για το οργανωμένο έγκλημα, τη διαφθορά και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές ενέργειες ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Ειδική επιτροπή για το οργανωμένο έγκλημα, τη διαφθορά και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές ενέργειες 1.2.2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με τη νομιμοποίηση εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) 669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Δικαίωμα για παροχή έννομης προστασίας κατά το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ. Εννοια και περιεχόμενο. Θέσπιση από τον κοινό νομοθέτη περιορισμών και προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ CENTRE FOR EUROPEAN CONSTITUTIONAL LAW THEMISTOKLES AND DIMITRIS TSATSOS FOUNDATION Victims Protection eu Protecting Victims Rights in the EU: The theory and practice of diversity of treatment during the

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004" (α) εναρµόνισης µε τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο-

Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (α) εναρµόνισης µε τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο- "Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004" Για σκοπούς:- (α) εναρµόνισης µε τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο- «Απόφαση-Πλαίσιο 2000/383/ ΕΥ του Συµβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο ίκαιο των Πληροφοριακών Συστημάτων, των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και του ιαδικτύου Α.Μ 30437. Χριστίνα Θεοδωρίδου 2

Εισαγωγή στο ίκαιο των Πληροφοριακών Συστημάτων, των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και του ιαδικτύου Α.Μ 30437. Χριστίνα Θεοδωρίδου 2 Α.Μ 30437 Χριστίνα Θεοδωρίδου 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 3 1. Εισαγωγή... 7 2. Θέματα νομικής ορολογίας... 9 2.1. Η νομική έννοια του διαδικτύου και του κυβερνοχώρου... 9 2.2. Το πρόβλημα της νομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΚΕΘΕΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΚΕΘΕΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΚΕΘΕΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Μετά από χρόνια προσπαθειών για προσανατολισμό της νομοθεσίας που αφορά τους εξαρτημένους στη θεραπεία και όχι τον εγκλεισμό,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ως κλάδος τηλεπικοινωνιών ορίζεται η παραγωγή τηλεπικοινωνιακού υλικού και η χρήση των παραγόμενων τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και

Διαβάστε περισσότερα

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών»

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» «Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» Μέλος του «Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών» Η προστασία των επενδυτών και

Διαβάστε περισσότερα

(Πολιτική. Οικονομία ΙΙ) Τμήμα ΜΙΘΕ. Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος. Αρχές Οικονομικής ΙΙ. 14/6/2011Εαρινό Εξάμηνο 2010-2011. (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1

(Πολιτική. Οικονομία ΙΙ) Τμήμα ΜΙΘΕ. Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος. Αρχές Οικονομικής ΙΙ. 14/6/2011Εαρινό Εξάμηνο 2010-2011. (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1 Αρχές Οικονομικής ΙΙ (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος Τμήμα ΜΙΘΕ Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος 2010-2011 Αρχές Οικονομικής ΙΙ (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1 Θεματικές Ενότητες Επισκόπηση της Μακροοικονομικής-Τα

Διαβάστε περισσότερα

Επεξηγήσεις - Αναλύσεις - Ειδικά ζητήματα- Παραδείγματα

Επεξηγήσεις - Αναλύσεις - Ειδικά ζητήματα- Παραδείγματα νόμου αυτού, ότι υπεισέρχεται ως διάδοχος στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του προσώπου που μεταβιβάζει. Η διάταξη αυτή δεν έχει εφαρμογή, αν το πρόσωπο που μεταβιβάζει ή το πρόσωπο που αποκτά τα αγαθά

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδικός Επιστήμονας:

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.»

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» Από τη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» τέθηκαν υπόψη μου το εξής περιστατικά: Οκτώ (8) από τα είκοσι ένα (21) μέλη του Δ.Σ., το

Διαβάστε περισσότερα

Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου

Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 7 η : Οικονομικήελευθερία Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωμα Β' έκδοσης του συγγράμματος με τίτλο «Η ανάλωση κεφαλαίου. Θεωρία και πράξη», σχετικά με την ενότητα 1.8. (σελ. 63) του κεφαλαίου Α'

Συμπλήρωμα Β' έκδοσης του συγγράμματος με τίτλο «Η ανάλωση κεφαλαίου. Θεωρία και πράξη», σχετικά με την ενότητα 1.8. (σελ. 63) του κεφαλαίου Α' Συμπλήρωμα Β' έκδοσης του συγγράμματος με τίτλο «Η ανάλωση κεφαλαίου. Θεωρία και πράξη», σχετικά με την ενότητα 1.8. (σελ. 63) του κεφαλαίου Α' (προστέθηκε νέο περιεχόμενο στο τέλος της σελίδας 153 της

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και κίνδυνος εκροής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2 ΜΑΘΗΜΑ 1 ο : ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ - 1.1, 1.2. «Διαδικασία ένταξης και ενσωμάτωσης του ατόμου σε ένα κοινωνικό σύνολο, μέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους της ΑΕΠΕΥ, καθώς και της φύσεως, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ευριπιδου Πολυκαρπος Παθολογος-Διαβητολογος C.D.A. College Limassol

Δρ. Ευριπιδου Πολυκαρπος Παθολογος-Διαβητολογος C.D.A. College Limassol Δρ. Ευριπιδου Πολυκαρπος Παθολογος-Διαβητολογος C.D.A. College Limassol ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014 θεμα: Ιστορικη Εξελιξη Αγωγης και Προαγωγης Υγειας. Η προαγωγη υγειας είναι συνδεδεμενη με τις αλλαγες που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-10-2006

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-10-2006 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-10-2006 ΕΠΙΣΤΟΛΗ Γ.Σ.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Σας κοινοποιούµε την επιστολή που έστειλε η Γ.Σ.Ε.Ε. στην Ένωση ικαστών και Εισαγγελέων και στον ικηγορικό Σύλλογο

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Περιοδικό ΕΠΙΛΟΓΗ Ιούνιος 2008. Η επικείμενη αναθεώρηση του κοινοτικού δικαίου για την έκδοση και διαχείριση ηλεκτρονικού χρήματος

Οικονομικό Περιοδικό ΕΠΙΛΟΓΗ Ιούνιος 2008. Η επικείμενη αναθεώρηση του κοινοτικού δικαίου για την έκδοση και διαχείριση ηλεκτρονικού χρήματος Οικονομικό Περιοδικό ΕΠΙΛΟΓΗ Ιούνιος 2008 Η επικείμενη αναθεώρηση του κοινοτικού δικαίου για την έκδοση και διαχείριση ηλεκτρονικού χρήματος Του Κωνσταντίνου Τασάκου Ph. D, Ειδικού Συμβούλου Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκλιση Συχνές Ερωτήσεις σχετικά με την Κοινή Πρακτική CP 3. Διακριτικός χαρακτήρας -Απεικονιστικά σήματα που περιέχουν

Σύγκλιση Συχνές Ερωτήσεις σχετικά με την Κοινή Πρακτική CP 3. Διακριτικός χαρακτήρας -Απεικονιστικά σήματα που περιέχουν EL EL Σύγκλιση Συχνές Ερωτήσεις σχετικά με την Κοινή Πρακτική CP 3. Διακριτικός χαρακτήρας -Απεικονιστικά σήματα που περιέχουν περιγραφικά/στερούμενα διακριτικού χαρακτήρα λεκτικά στοιχεία A. Η ΚΟΙΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ.

3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ. 3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ.: 2131306609) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

33 η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β - ΔΙΩΞΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ & ΟΠΛΩΝ Ταχ. Δ/νση : Κ. Σερβίας 10 10184 Αθήνα ΠΡΟΣ: ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

33 η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β - ΔΙΩΞΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ & ΟΠΛΩΝ Ταχ. Δ/νση : Κ. Σερβίας 10 10184 Αθήνα ΠΡΟΣ: ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ Αθήνα 27/05/2013 Αρ. Πρωτ.:Δ33Β5020140ΕΞ2013 33 η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) L 181/6 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1338/2001 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Ιουνίου 2001 σχετικά µε τον καθορισµό των αναγκαίων µέτρων για την προστασία του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών ισχύει για το σύνολο του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς,

Διαβάστε περισσότερα

Τα Οικονομικά. 6.1 Θεωρητικό πλαίσιο

Τα Οικονομικά. 6.1 Θεωρητικό πλαίσιο 6 Τα Οικονομικά 6.1 Θεωρητικό πλαίσιο Τα οικονομικά του Δημόσιου Τομέα ρυθμίζονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό κάθε έτους, στον οποίο προβλέπονται τα έσοδα από την φορολογία και υπολογίζονται τα ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1.ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ,ΓΕΝΙΚΑ Ο σύγχρονος πολιτισμός αναπτύσσεται με κέντρο και σημείο αναφοράς τον Άνθρωπο. Η έννομη τάξη, διεθνής και εγχώρια, υπάρχουν για να υπηρετούν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ (σελ. 1-14)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ (σελ. 1-14) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ (σελ. 1-14) 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟ (ΩΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΝΟΙΑ) 2.ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΝΟΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ 3.ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 4.ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ -------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987)

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987) Διάγραμμα Περιεχομένων ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987) Εισαγωγικά...23 Ι. Θρησκευτική Ελευθερία...25 Α. Γενικά...25 Β. Ελευθερία της θρησκευτικής

Διαβάστε περισσότερα

DPG DIGITAL MEDIA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

DPG DIGITAL MEDIA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ DPG DIGITAL MEDIA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 1. ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 1.1 Η DPG DIGITAL MEDIA δεσμεύεται να ασκεί τις δραστηριότητές της σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Έντυπο Ν. 73 09 Ιανουαρίου 2012

Ενημερωτικό Έντυπο Ν. 73 09 Ιανουαρίου 2012 Ενημερωτικό Έντυπο Ν. 73 09 Ιανουαρίου 2012 Για περαιτέρω διευκρινήσεις παρακαλώ επικοινωνήστε με τους ειδικούς επί θεμάτων ΦΠΑ: Χάρης Χαραλάμπους 22 209 300 hcharalambous@kpmg.com Μιχάλης Χάλιος 24 200

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΕΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ - ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2008/0140 (CNS) 9011/15 ΕΚΘΕΣΗ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία SOC 330 ANTIDISCRIM 6 JAI 338 MI 326 FREMP 114 Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα