ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Ε.Π.Σ. ΑΧΑΪΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Ε.Π.Σ. ΑΧΑΪΑΣ 2013-2014"

Transcript

1 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Ε.Π.Σ. ΑΧΑΪΑΣ Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΧΑΪΑΣ, αφού έλαβε υπ' όψη : 1. ΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ. 2. ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ. 3. ΤΟΝ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (Κ.Α.Π.) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ 4. ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Ε.Π.Σ. ΑΧΑΪΑΣ 8/ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Τους αγώνες των ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : 1. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α' ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2. >> SUPER BΗΤΑ >> >> 3. >> Β' >> >> 4. >> Γ' >> >> με τους όρους που ρητά ορίζονται παρακάτω : Άρθρο 1 ΕΝΝΟΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ - ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Η προκήρυξη αυτή είναι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την κατάρτιση σύμβασης προσχώρησης μεταξύ της διοργανώτριας που είναι η Ε.Π.Σ. ΑΧΑΪΑΣ και ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ που οι ομάδες τους έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα πρωταθλήματα που αυτή η προκήρυξη ορίζει. Κατ' εφαρμογή δε των διατάξεων του ισχύοντος Καταστατικού της Ε.Π.Ο., η παρούσα δήλωση συμμετοχής αποτελεί ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΑΠΟΔΟΧΗ του Καταστατικού αυτού και των εκδοθέντων ή εκδοθησομένων Κανονισμών της Ε.Π.Ο. Τα Σωματεία που δικαιούνται και επιθυμούν να μετάσχουν στα πρωταθλήματα, πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ και μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται, να υποβάλλουν στην Ε.Π.Σ. Αχαΐας έγγραφη ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ. Οι ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ πρέπει να υποβληθούν στην Ε.Π.Σ. Αχαΐας για όλες τις Κατηγορίες μέχρι τις ενώ οι ημερομηνίες υποβολής δηλώσεων για τα Παιδικά Πρωταθλήματα θα καθοριστούν με συμπληρωματική προκήρυξη. Άρθρο 2 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Τα Σωματεία που δικαιούνται συμμετοχή ανά κατηγορία είναι : Α' Ερασιτεχνικής Κατηγορίας Σωματεία 16 SUPER BHTA Ερασιτεχνικής Κατηγορίας Σωματεία 28 Β' Ερασιτεχνικής Κατηγορίας Σωματεία 39 Γ' Ερασιτεχνικής Κατηγορίας λοιπά Σωματεία και όσα Σωματεία δεν δήλωσαν την περίοδο καθώς επίσης και όσα Σωματεία αναγνωρισθούν μέχρι την κλήρωση των αγώνων της Κατηγορίας αυτής. Για νέα σωματεία καθώς και για σωματεία που θα προέλθουν από τη συγχώνευση δύο ή περισσοτέρων σωματείων και η διαδικασία αναγνώρισής τους από την Ε.Π.Ο. δεν θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις η προθεσμία υποβολής της δήλωσης παρατείνεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν την κλήρωση των αγώνων της Κατηγορίας στην οποία δικαιούται να συμμετάσχει το σωματείο που προήλθε από τη συγχώνευση. Προσοχή. Στο Πρωτάθλημα της Α Κατηγορίας θα συμμετέχουν και όσες ομάδες προέλθουν για οποιοδήποτε λόγο από ανώτερη Κατηγορία ως υπεράριθμες. 1

2 Άρθρο 3 ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Εφ' όσον δεν υπάρξει ανάγκη μεταβολής τα πρωταθλήματα θα αρχίσουν : Η Α' Ερασιτεχνική Κατηγορία στις 14 Σεπτεμβρίου Η SUPER BΗΤΑ Ερασιτεχνική Κατηγορία στις 28 Σεπτεμβρίου Η Β' Ερασιτεχνική Κατηγορία στις 5-6 Οκτωβρίου Η Γ' Ερασιτεχνική Κατηγορία στις Οκτωβρίου Τα πρωταθλήματα Παίδων, Προπαίδων, Τζούνιορ και Προτζούνιορ θα ορισθούν με άλλη προκήρυξη που θα σας σταλεί σύντομα. Άρθρο 4 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΠΑΡΑΒΟΛΟ) 1. Κάθε Σωματείο μαζί με τη δήλωση συμμετοχής πρέπει να καταβάλλει στην Ε.Π.Σ. Αχαΐας και το σχετικό παράβολο, που ορίσθηκε : Για την Α' και SUPER BHTA Ερασιτεχνική Κατηγορία σε 130,00 Є. Για την Β' Ερασιτεχνική Κατηγορία σε 100,00 Є. Για την Γ' Ερασιτεχνική Κατηγορία σε 50,00 Є. Για τα πρωταθλήματα Παίδων, Προπαίδων, Τζούνιορ και Προτζούνιορ θα ακολουθήσει νέα Προκήρυξη.. Μαζί με το παράβολο καταβάλλεται και η ετήσια συνδρομή των Σωματείων - Μελών της Ε.Π.Σ. Αχαΐας που είναι : Για όλα τα Σωματεία 10,00 Є μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. 2. Τα σωματεία με την κατάθεση της δήλωσης και του παραβόλου συμμετοχής είναι υποχρεωμένα να έχουν εξοφλήσει τις οικονομικές εκκρεμότητες με την Ένωση, που αφορούν οφειλές από διαιτησίες αγώνων, πρόστιμα κ.λπ. καθώς και το γηπεδικό χρέος προς την Ένωση για το έτος Οι υπόλοιπες γηπεδικές οφειλές θα πρέπει να εξοφληθούν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2013 (Οφειλές για την ποδοσφαιρική περίοδο ). Άρθρο 5 ΣΤΟΛΕΣ ΟΜΑΔΩΝ - ΓΗΠΕΔΑ ΑΓΩΝΩΝ Κάθε Σωματείο υποχρεούται να γνωρίσει στην Ε.Π.Σ. Αχαΐας με τη δήλωση συμμετοχής, τα ΧΡΩΜΑΤΑ της στολής με την οποία θα αγωνίζεται η ομάδα του. Σε περίπτωση που τα χρώματα δύο διαγωνιζόμενων ομάδων είναι όμοια ή παρεμφερή, υποχρεούται η γηπεδούχος μετά από υπόδειξη του διαιτητή, να αλλάξει στολή. Σε περίπτωση που αρνηθεί η γηπεδούχος ομάδα, ο διαιτητής ματαιώνει τον αγώνα και η υπαίτια ομάδα της ματαίωσης του αγώνα τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Α.Π. Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής ποδοσφαιριστών στους αγώνες, είναι να φορούν σ' όλη τη διάρκεια αυτών τη στολή τους, η οποία υποχρεωτικά περιλαμβάνει : ΦΑΝΕΛΛΑ, ΠΑΝΤΕΛΟΝΑΚΙ, ΚΑΛΤΣΕΣ, ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ και ΕΠΙΚΑΛΑΜΙΔΕΣ. Ομάδες που θέλουν να διαφημίσουν στις στολές τους επιχειρήσεις ή προϊόντα, πρέπει να τύχουν πρώτα της σχετικής έγκρισης από την Ε.Π.Σ. Αχαïας σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Α.Π. Όλες οι ομάδες υποχρεούνται να παρουσιάζονται στους αγώνες Πρωταθλημάτων μας, με τους ποδοσφαιριστές να φέρουν στις φανέλες και στα σορτσάκια, τους αριθμούς από το ένα 1 έως το δεκαοχτώ 18. Δεν επιτρέπεται η αναγραφή του ονόματος των ποδοσφαιριστών στις φανέλες, όπως επίσης και η αναγραφή αριθμού μεγαλύτερου του δεκαοχτώ 18. Οι Διαιτητές θα πρέπει να απαγορεύουν τη συμμετοχή ποδοσφαιριστή με αριθμό φανέλας μεγαλύτερου του δεκαοχτώ 18. Κάθε Σωματείο υποχρεούται να γνωρίσει στην Ε.Π.Σ. Αχαΐας με την δήλωση συμμετοχής, το ΓΗΠΕΔΟ (ιδιόκτητο ή ιδιόχρηστο) στο οποίο επιθυμεί να αγωνίζεται σαν γηπεδούχος. 2

3 Το Σωματείο που δηλώνει γήπεδο το οποίο ανήκει σε άλλο Σωματείο ή αρχή, πρέπει να συνοδεύει τη δήλωση συμμετοχής με έγγραφη συγκατάθεση του Σωματείου ή της αρχής που ανήκει το γήπεδο. Σε κάθε περίπτωση Σωματείο που δεν έχει ιδιόκτητο ή ιδιόχρηστο γήπεδο, θα πρέπει να γνωρίσει στην Ε.Π.Σ. Αχαΐας εναλλακτική πρόταση χρησιμοποίησης γηπέδου. Τα σωματεία που έχουν ιδιόκτητο γήπεδο ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ να το διαθέσουν στην Ε.Π.Σ. Αχαΐας για τους αγώνες των πρωταθλημάτων της και σε αντίθετη περίπτωση θα υποστούν κυρώσεις σύμφωνα με τον Κ.Α.Π. Μετά την έναρξη της ποδοσφαιρικής περιόδου δεν ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ σε κανένα Σωματείο να γνωρίσει στην Ε.Π.Σ. Αχαΐας, ότι επιθυμεί να αγωνιστεί σε άλλο γήπεδο εκτός του γηπέδου ή γηπέδων που με την αρχική δήλωση συμμετοχής έχει εκφράσει την επιθυμία να αγωνιστεί. Σε περίπτωση αγώνων κατάταξης, εκτός Α και SUPER BΗΤΑ, (π.χ. ισοβαθμία ομάδων, Play-off, Play-out κλπ.) θα ορίζονται κατά την απόλυτη κρίσης της Ένωσης γήπεδα ουδέτερα που θα συγκεντρώνουν τις περισσότερες εγγυήσεις (ασφάλεια, ομαλή διεξαγωγή, απόσταση, χωρητικότητα κλπ.) και θα εξασφαλίζουν, κατά το δυνατό, ίσους όρους για τις διαγωνιζόμενες ομάδες. Ακόμη, κατά την απόλυτη κρίση της Ένωσης και εφόσον το επιβάλλουν ειδικοί όροι (χωρητικότητα γηπέδου, συνθήκες ασφαλείας, αγωνιστικός χώρος κλπ.) μπορεί να ορισθεί ένα και μόνο γήπεδο όπου θα γίνουν όλοι οι αγώνες κατάταξης. Στο γήπεδο αυτό ο αγωνιστικός χώρος θα πρέπει να είναι από φυσικό ή συνθετικό χλοοτάπητα. Σε περίπτωση επιβολής σε σωματείο ποινής στέρησης του δικαιώματος να αγωνίζεται στην έδρα του, το γήπεδο για την διεξαγωγή των αγώνων του (όταν είναι γηπεδούχο), στο διάστημα που εκτίεται αυτή η ποινή, θα ορίζεται κατά την απόλυτη κρίση της Ένωσης. Και σε αυτήν την περίπτωση, το γηπεδούχο (τιμωρημένο) σωματείο έχει τις υποχρεώσεις των άρθρων του Κ.Α.Π. (ετοιμασία γηπέδου κλπ.). Σε περίπτωση που κατά την διεξαγωγή κάποιου αγώνα προκληθούν ζημιές στα γήπεδα τα οποία χρησιμοποιούνται ως έδρες ή ορίζονται από την Ένωση ως ουδέτερα γήπεδα, οι ομάδες είναι υπεύθυνες για την αποκατάσταση ή κάλυψη του κόστους των ζημιών αυτών. Σε διαφορετική περίπτωση το σωματείο που θα έχει την ευθύνη, θα έχει και την ισόποση ποινή της ζημιάς. Άρθρο 6 ΓΗΠΕΔΟ ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΟ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ Ένα γήπεδο μπορεί να χαρακτηρισθεί ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΟ από τον διαιτητή και μόνο πριν την έναρξη του αγώνα. Ένα γήπεδο μπορεί να χαρακτηριστεί ακατάλληλο πριν ή μετά την έναρξη του αγώνα με μόνο αρμόδιο να αποφασίσει τον διαιτητή. Ένσταση για αντικανονικότητα του γηπέδου μπορεί να υποβάλλει το "εκτός έδρας" αγωνιζόμενο Σωματείο, μόνο πριν την έναρξη του αγώνα και ο Διαιτητής οφείλει να απαντήσει επί των θεμάτων της Ένστασης. Τα γηπεδούχα σωματεία, είτε έχουν ιδιόκτητο ή ιδιόχρηστο γήπεδο, είτε αγωνίζονται σε γήπεδο που τους έχει ορίσει η Ε.Π.Σ. Αχαΐας, οφείλουν να φροντίσουν έγκαιρα για την κανονικότητα του γηπέδου (γραμμές - τέρματα - δίκτυα, καθώς και για τη χρήση αποδυτηρίων Διαιτητών και ομάδων) για την αποφυγή των επιπτώσεων του Κ.Α.Π. Όλοι οι αγώνες της Α Κατηγορίας θα διεξάγονται σε γήπεδα με φυσικό ή συνθετικό χλοοτάπητα. Επίσης από την αγωνιστική περίοδο , αν οι συνθήκες το επιτρέπουν, οι αγώνες και της SUPER ΒΗΤΑ Κατηγορίας θα διεξάγονται σε γήπεδα με φυσικό ή συνθετικό χλοοτάπητα. 3

4 Άρθρο 7 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΩΝ Η σειρά των αγώνων κάθε πρωταθλήματος θα καθοριστεί μετά από κλήρωση που θα γίνει από την Ε.Π.Σ. Αχαΐας σε ημερομηνία που θα γνωστοποιηθεί έγκαιρα στα ενδιαφερόμενα σωματεία. Η ημέρα και ώρα των αγώνων θα γνωστοποιούνται με το αγωνιστικό πρόγραμμα. Οι αγώνες Α', SUPER B, Β' και Γ' Ερασιτεχνικής Κατηγορίας θα είναι διπλοί διάρκειας 90' σε δύο ημίχρονα των 45'. Για κάθε αποτέλεσμα αγώνων οι ομάδες θα βαθμολογούνται με τρεις (3) βαθμούς σε περίπτωση νίκης, ένα (1) βαθμό σε περίπτωση ισοπαλίας και μηδέν (0) βαθμούς σε περίπτωση ήττας. Η βαθμολογική κατάταξη των ισοβαθμούντων ομάδων στον ίδιο Όμιλο θα γίνεται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στον Κ.Α.Π. Τα σωματεία που επιθυμούν αλλαγή έδρας θα πρέπει με έγγραφο που θα κατατίθεται στην Ένωση το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν από την προγραμματισμένη ημέρα τέλεσης του αγώνα και να αιτιολογείται σ αυτήν ο λόγος που ζητείται η αλλαγή. Ιδιαίτερα εφιστάται η πρόνοια των σωματείων στην τήρηση της παραπάνω προθεσμίας, ώστε να υπάρχει χρονική ευχέρεια για την ικανοποίηση του αιτήματός τους, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι η Ένωση θα κρίνει βάσιμους τους λόγους που επικαλούνται και εφόσον βέβαια θα υπάρχει και η δυνατότητα να γίνει η ρύθμιση που ζητείται. Η Ε.Π.Σ.Α. διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής του προγράμματος όταν το επιβάλλουν κοινωνικοί ή άλλοι σοβαροί λόγοι, ακόμα και να αλλάξει το πρόγραμμα την προηγουμένη του αγώνα. Τα σωματεία θα ενημερώνονται για το πρόγραμμα αγώνων από το site και τα γραφεία της Ένωσης Άρθρο 8 ΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ Η μη ύπαρξη στα γήπεδα αστυνομικής δύναμης, δεν απαλλάσσει τα σωματεία, και ιδιαίτερα το γηπεδούχο, της ευθύνης για την τήρηση της τάξης στα γήπεδα που είναι καθαρά υποχρέωσή του. Είναι απαραίτητο παράλληλα να στραφούμε με διάθεση και σοβαρότητα στην οργάνωση εξειδικευμένων σεμιναρίων ανάλυσης Κανονισμών Ποδοσφαίρου και Κανονισμών Παιδειάς. Η σύνδεση και συνεργασία του αθλητικού σωματείου της γειτονιάς ή του χωριού, με τον αντίστοιχο πολιτιστικό σύλλογο, πιστεύουμε πως θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ και της ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ. Τα Διοικητικά Συμβούλια των σωματείων πρέπει να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης και καταστολής πράξεων που δυσφημούν το άθλημα ή διεγείρουν το φίλαθλο κοινό και είναι υπεύθυνα για κάθε αντιαθλητική ενέργεια των ποδοσφαιριστών, μελών και φιλάθλων τους. Άρθρο 9 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ Σε περίπτωση μη ορισμού παρατηρητή αγώνα τηρούνται οι διατάξεις του άρθρου 13 του Κ.Α.Π. Για την διευκόλυνση του έργου της Επιτροπής και την ομαλή διεξαγωγή των πρωταθλημάτων, υποχρεούνται τα Σωματεία να υποδείξουν στην Ε.Π.Σ. Αχαΐας πρόσωπα εκ των μελών τους που είναι γνώστες των Κανονισμών, για να χρησιμοποιηθούν ως Παρατηρητές στους αγώνες. 4

5 Ιδιαίτερη μνεία γίνεται για τα πρόσωπα που δικαιούνται εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους και εφιστάται η προσοχή να ακολουθούνται πιστά οι οδηγίες που αναφέρονται στο Φύλλο αγώνος. Ο παρατηρητής του αγώνα μέσα στο χώρο που περιβάλλεται από την εσωτερική περίφραξη, επιτρέπει να εισέρχονται και να παραμένουν, εφόσον του παραδώσουν την αστυνομική ταυτότητα ή το Δελτίο Πιστοποίησης Προπονητή ή τα έγγραφα αυτά που θα πιστοποιούν την ιδιότητά τους, τα εξής πρόσωπα: α) Ο ιατρός του αγώνα και ο ιατρός κάθε ομάδος. β) Ένας εκπρόσωπος κάθε ομάδος. γ) Ο φυσιοθεραπευτής κάθε ομάδος. δ) Ο προπονητής κάθε ομάδος και ο τυχόν βοηθός του. ε) Διασώστες με ειδική ταυτότητα. Κατ εξαίρεση στις κατηγορίες SUPER BΗΤΑ, Β και Γ Ερασιτεχνικές Κατηγορίες και εφόσον δεν έχουν επίσημο προπονητή επιτρέπετε η είσοδος σε έναν ακόμα εκπρόσωπο. Πλέον των ανωτέρω προσώπων ο παρατηρητής επιτρέπει την είσοδο και παραμονή στον ίδιο χώρο : α) Φωτογράφων επισήμων πρακτορείων Τύπου και μελών τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών συνεργείων. β) νεαρών ατόμων για την επαναφορά της μπάλας. Οι διαγωνιζόμενες ομάδες και τα πρόσωπα που αναφέρονται στην ως άνω παράγραφο οφείλουν να συμμορφώνονται στις υποδείξεις και στις εντολές του παρατηρητή. Κατά των ομάδων ή των προσώπων που δεν συμμορφώνονται με τις εντολές του παρατηρητή επιβάλλεται χρηματική ποινή τουλάχιστον πενήντα (50) ευρώ. ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ Τα σωματεία του πρωταθλήματος της Α κατηγορίας υποχρεούνται να προσλαμβάνουν και να απασχολούν προπονητή, κάτοχο διπλώματος UEFA. O προπονητής πρέπει να είναι κάτοχος της Ειδικής Ταυτότητας από την Ε.Π.Ο., σε ισχύ (να λήγει στις ). Η Ε.Π.Σ. Αχαΐας είναι υποχρεωμένη να εκδίδει Δελτίο Πιστοποίησης εισόδου του προπονητή στον αγωνιστικό χώρο (τεχνική περιοχή). Το Δελτίο Πιστοποίησης εισόδου, είναι ονομαστικό σε περίπτωση δε αντικατάστασης του προπονητή, θα πρέπει να εκδοθεί νέο, με υποβολή νέων δικαιολογητικών. Προπονητής και ο τυχόν βοηθός προπονητή ο οποίος δεν κατέχει το ως άνω δελτίο πιστοποίησης εισόδου στον αγωνιστικό χώρο (τεχνική περιοχή) απαγορεύεται να εισέλθει σε αυτόν. Ο έλεγχος διενεργείται από τους διαιτητές του αγώνα, σύμφωνα με τον Κ.Α.Π. Σε περίπτωση αλλαγής προπονητή η ομάδα θα μπορεί να παραμείνει μέχρι δύο αγωνιστικές χωρίς προπονητή στον πάγκο της. Στις ΣΟΥΠΕΡ ΒΗΤΑ, στη Β και Γ κατηγορίες δεν είναι υποχρεωτικό οι ομάδες των πρωταθλημάτων αυτών να προσλαμβάνουν διπλωματούχο προπονητή. Αν όμως προσλάβουν προπονητή κάτοχο διπλώματος UEFA τότε υποχρεωτικά και για τους προπονητές αυτούς ισχύουν όλα τα προαναφερθέντα με τους προπονητές που εργάζονται στα σωματεία της Α κατηγορίας. Τα σωματεία Α Κατηγορίας θα πρέπει υποχρεωτικά να προσλάβουν διπλωματούχο Προπονητή για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, σύμφωνα με το Άρθρο 7 παρ. 3 του Κανονισμού Προπονητών Ποδοσφαίρου Ε.Π.Ο., άλλως στα μη συμμορφούμενα σωματεία η Ένωση είναι υποχρεωμένη να επιβάλλει πρόστιμο από 400 έως (Άρθρο 12 ίδιου Κανονισμού). Άρθρο 10 ΑΔΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ Για την έκδοση άδειας τέλεσης των αγώνων, φροντίζει η Ε.Π.Σ. Αχαΐας. 5

6 Άρθρο 11 ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΟΜΑΔΩΝ - ΜΠΑΛΛΕΣ ΑΓΩΝΑ α) Κάθε μια από τις διαγωνιζόμενες ομάδες είναι υποχρεωμένη να προσέρχεται στο γήπεδο διεξαγωγής του αγώνα έγκαιρα, πριν από την καθορισμένη έναρξή του, ανεξάρτητα από τις τυχόν δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν, ώστε να είναι έτοιμη να αγωνισθεί πέντε τουλάχιστον λεπτά πριν από την ώρα έναρξης του αγώνα. β) Οι διαγωνιζόμενες ομάδες υποχρεούνται να έχουν στη διάθεση του διαιτητή καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, η μεν γηπεδούχος τέσσερις (4), η δε φιλοξενούμενη δύο (2) μπάλλες κανονικές και σε καλή κατάσταση. Η παράβαση αυτής της διάταξης εφ' όσον ο αγώνας δεν αρχίσει ή διακοπεί, επισύρει για την υπαίτια ομάδα τις επιπτώσεις των διατάξεων του Κ.Α.Π. Στους αγώνες κατάταξης (ΜΠΑΡΑΖ) κάθε ομάδα υποχρεούται να έχει στη διάθεση του διαιτητή από την έναρξη μέχρι τη λήξη του αγώνα οχτώ (8) μπάλες κανονικές και σε καλή κατάσταση. Άρθρο 12 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΑΓΩΝΩΝ Κάθε σωματείο πρέπει να είναι εφοδιασμένο με το απαραίτητο φαρμακευτικό υλικό και λοιπά μέσα πρώτων βοηθειών σύμφωνα με τον Κ.Α.Π., για την χρησιμοποίησή του από τους ποδοσφαιριστές. Όλοι οι αγώνες θα πρέπει να διεξάγονται με ιατρό ή διασώστη. Για το λόγο αυτό κάθε σωματείο οφείλει να υποδείξει στην Ένωση τρόπο για την παρουσία ιατρού ή διασώστη για την παροχή Α βοηθειών στη διάρκεια των αγώνων που δίνει στην έδρα του. Επίσης, πριν την έναρξη του αγώνα το γηπεδούχο σωματείο θα δηλώνει ιατρόδιασώστη με έγγραφα που να αποδεικνύουν την ιδιότητά του. Σε περίπτωση αδυναμίας να εξασφαλίσει την παρουσία ιατρού ή διασώστη ζητά τη βοήθεια της Ένωσης, εφόσον ειδοποιηθεί από το σωματείο τρεις (3) ημέρες πριν τον αγώνα. Την αποζημίωση των ιατρών θα πληρώνει η Ε.Π.Σ.Α. με το ποσό των 20 ανά αγώνα και τα χρήματα αυτά τα σωματεία θα πρέπει να τα πάρουν μέσα σε διάστημα δύο (2) μηνών. Σε διαφορετική περίπτωση το ποσό θα παραγράφεται. Σε περίπτωση που σωματείο δεν έχει εξασφαλίσει την παρουσία ιατρού ή διασώστη σε αγώνα που δίνει στην έδρα του, θα του επιβάλλεται πρόστιμο 50 από το Δ.Σ. της Ένωσης. Εάν δεν εξασφαλίσει και 2 η φορά παρουσία ιατρού ή διασώστη θα του επιβάλλεται διπλάσιο πρόστιμο 100 και το ποσό αυτό θα παγιώνεται. Άρθρο 13 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ- ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ 1)Στους αγώνες Α', SUPER BHTA, Β' και Γ' Ερασιτεχνικής Κατηγορίας παίρνουν μέρος ποδοσφαιριστές που ανήκουν στη δύναμη των Σωματείων και έχουν συμπληρώσει το 14 ο έτος της ηλικίας τους. Οι ομάδες σε όλες τους αγώνες τους υποχρεούνται να έχουν μαζί τους και να παραδίδουν στον διαιτητή: α) Το δελτίο ατομικών στοιχείων και μεταβολών ποδοσφαιριστή. β) Κατάσταση Υγείας των ποδοσφαιριστών. γ) Δελτίο Πιστοποίησης του προπονητή ή προπονητών της ομάδος. δ) Ταυτότητα Διαπίστευσης της Ε.Π.Σ. Αχαΐας ή Αστυνομική Ταυτότητα του εκπροσώπου 6

7 του σωματείου. Η συμμετοχή των ποδοσφαιριστών στους αγώνες γίνεται με την παράδοση στο διαιτητή πριν την έναρξη του αγώνα, των δελτίων αθλητικής ιδιότητας ή των δελτίων ατομικών στοιχείων και μεταβολών ποδοσφαιριστών, καθώς και κατάσταση υγείας των ποδοσφαιριστών (πλαστικοποιημένη) στην οποία θα αναγράφονται υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία αυτών καθώς και το σωματείο που ανήκουν, θα φέρει δε ιατρική θεώρηση, στην οποία θα αναγράφεται ότι οι περιλαμβανόμενοι στον πίνακα ποδοσφαιριστές είναι απολύτως υγιείς και ικανοί να αγωνίζονται σε αγώνες της ομάδος τους. Η ως άνω ιατρική θεώρηση, πραγματοποιείται μόνο από αθλίατρο ή ορθοπεδικό ή παθολόγο ή καρδιολόγο ή αγροτικό ιατρό ή γενικής ιατρικής, πρέπει δε να παρέχεται σε ετήσια βάση για κάθε ποδοσφαιριστή και να ισχύει κατά την ημέρα τέλεσης του αγώνα. Η με οποιοδήποτε άλλο τρόπο απόδειξη της υγείας των ποδοσφαιριστών είναι απαράδεκτη. (Η διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής του τρόπου απόδειξης της υγείας των ποδοσφαιριστών, ως και του χρόνου ισχύος των καταστάσεων υγείας, εφόσον αποφασιστεί αλλιώς από την Ε.Π.Ο.) Αντίγραφο του πίνακα υγείας κατατίθεται υποχρεωτικά πριν τη συμμετοχή του ποδοσφαιριστή σε αγώνα, στην Ε.Π.Σ. Αχαΐας με ευθύνη του σωματείου, αποτελεί δε το αδιαμφισβήτητα επίσημο έγγραφο σε περίπτωση ενστάσεων και προσφυγών. Ο διαιτητής έχει την υποχρέωση να σημειώσει στην οικεία στήλη του Φ.Α. τις τυχόν ελλείψεις των πιο πάνω δικαιολογητικών. Ο έλεγχος των δελτίων ατομικών στοιχείων και μεταβολών των ποδοσφαιριστών, της σχετικής βεβαίωσης του ιατρικού ελέγχου, της ταυτότητας Προπονητή και των δελτίων πιστοποίησης των παραγόντων, γίνεται από τον διαιτητή και τους αρχηγούς των διαγωνιζόμενων ομάδων υποχρεωτικά πριν από την έναρξη του αγώνα κατά την εκ μέρους του διαιτητή συμπλήρωση του Φύλλου Αγώνος. Απαγορεύεται η συμμετοχή ποδοσφαιριστή σε οποιοδήποτε αγώνα Πρωταθλήματος χωρίς τα παραπάνω δικαιολογητικά (δελτίο ατομικών στοιχείων & μεταβολών και βεβαίωση ιατρικού ελέγχου), ο δε διαιτητής απαγορεύει τη συμμετοχή σε όποιον δεν πληροί αυτές τις προϋποθέσεις. Σε περίπτωση αντικανονικής συμμετοχής που διαπιστούται κατόπιν ενστάσεως σε αγώνα που διεξήχθη, εφαρμόζεται η διάταξη του Κ.Α.Π. άρθρο 23 παρ.11. Ο διαιτητής υποχρεούται να κρατήσει τα δικαιολογητικά των διαγωνιζόμενων ποδοσφαιριστών μέχρι την υπογραφή του Φ.Α. οι δε αρχηγοί των ομάδων μπορούν να τα ζητήσουν σ' αυτό το διάστημα για να τα ελέγξουν μόνο για την περίπτωση διατύπωσης ένστασης πλαστοπροσωπίας. Η υπό τα στοιχεία 1γ δελτίο πιστοποίησης προπονητή για όλους τους διπλωματούχους προπονητές των Τοπικών Πρωταθλημάτων, εκδίδεται από την Ε.Π.Σ.Α. Απαγορεύεται με οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα, η είσοδος στον αγωνιστικό χώρο και στο πάγκο των αναπληρωματικών του διπλωματούχου προπονητή που δεν παρέδωσε το δελτίο πιστοποίησης προπονητή που του εξέδωσε η Ε.Π.Σ.Α., ΚΑΜΙΑ άλλη ταυτότητα δεν θα γίνεται αποδεκτή για την είσοδο του προπονητή ή των προπονητών στον αγωνιστικό χώρο, ούτε αυτή τριετούς διάρκειας που εξέδωσε η Ε.Π.Ο. Απαγορεύεται σε ποδοσφαιριστή να αγωνιστεί εντός 24ωρου σε δύο αγώνες του σωματείου που ανήκει. Ο υπολογισμός του εικοσιτετραώρου αρχίζει από το τελευταίο λεπτό συμμετοχής του ποδοσφαιριστή στον πρώτο αγώνα και πρέπει να συμπληρούται πριν την έναρξη του δεύτερου αγώνα. Παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται απώλεια του δεύτερου αγώνα αν υποβληθεί ένσταση αντικανονικής συμμετοχής, κατά τα οριζόμενα στον Κ.Α.Π. Διαιτητές εν ενεργεία ή μη, εγγεγραμμένοι σε Συνδέσμους, δεν έχουν δικαίωμα να μετέχουν σαν ποδοσφαιριστές σε αγώνες, τυχόν δε συμμετοχή τους είναι αντικανονική με τις προβλεπόμενες από τον Κ.Α.Π. κυρώσεις σε περίπτωση υποβολής σχετικής έντασης. Διπλωματούχοι Προπονητές, οι οποίοι κατά την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου ή τη διάρκεια αυτής, έλαβαν δελτίο πιστοποίησης προπονητή, δεν έχουν δικαίωμα να μετέχουν ως ποδοσφαιριστές σε επίσημους αγώνες. Τυχόν δε συμμετοχή τους αποτελεί αντικανονική συμμετοχή, εφαρμοζόμενης της διάταξης του Κ.Α.Π. Απαγορεύεται η είσοδος στους αγωνιστικούς χώρους και η συμμετοχή στον αγώνα φυσικού προσώπου που έχει τιμωρηθεί με οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα (εφόρου, προπονητή, φυσιοθεραπευτή κ.λ.π. ). Τυχόν συμμετοχή είναι αντικανονική και σε περίπτωση ένστασης εφαρμόζεται η διάταξη του Κ.Α.Π. 7

8 . 2) Κάθε σωματείο έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί στους αγώνες του (αγωνιζόμενους στη 11άδα) ορισμένο αριθμό ποδοσφαιριστών ως παρακάτω : Στην Α, SUPER BΗΤΑ, Β και Γ Κατηγορία μέχρι τρεις (3) ποδοσφαιριστές γεννηθέντες πριν το έτος Εφόσον διαπιστωθεί παράβαση της διάταξης αυτής πριν από την έναρξη του αγώνα, ο Διαιτητής υποχρεούται να μην τελέσει αυτόν,σε βάρος δε της υπαίτιας ή των υπαιτίων ομάδων επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τον Κ.Α.Π. κυρώσεις. Εφόσον η ίδια παράβαση πραγματοποιηθεί κατά την διάρκεια του αγώνα,λογίζεται ως αντικανονική συμμετοχή,στην υπαίτια δε ομάδα επιβάλλεται μετά από Ένσταση οι προβλεπόμενες από τον Κ.Α.Π. κυρώσεις. Σε κάθε περίπτωση ο Διαιτητής που επιτρέπει την τέλεση του αγώνα με την συμμετοχή περισσοτέρων ποδοσφαιριστών που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή με τα όρια ηλικίας, τιμωρείται από την Π.Ε.Δ. με ποινή αποκλεισμού τουλάχιστον (3) τριών μηνών. 3) Για κάθε σωματείο είναι υποχρεωτική η συμμετοχή στη ενδεκάδα καθόλη τη διάρκεια του αγώνα εννιά (9) ποδοσφαιριστών που έχουν δικαίωμα να αγωνίζονται σε ελληνικές εθνικές ομάδες. Επιτρέπεται η αναγραφή στο Φ.Α. μέχρι δύο (2) κοινοτικών ή αλλοδαπών ποδοσφαιριστών και η συμμετοχή τους στον αγώνα. Οι ομογενείς λογίζονται ως Έλληνες ποδοσφαιριστές. Άρθρο 14 ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ Για κάθε αγώνα θα συντάσσεται από τον διαιτητή το Φ.Α. το οποίο είναι έντυπο της διοργανώτριας, σε τέσσερα αντίτυπα, από τα οποία ένα θα περιέρχεται οπωσδήποτε μέχρι την επόμενη του αγώνα στην Ε.Π.Σ. Αχαΐας, και από ένα θα παραδίδεται στους αρχηγούς των διαγωνιζόμενων ομάδων. Η υπογραφή του Φ.Α. από τους αρχηγούς των ομάδων είναι υποχρεωτική (η τυχόν άρνηση ή αμέλεια υπογραφής επισύρει ποινή για τον αρχηγό μίας (1) αγωνιστικής). Έχουν όμως το δικαίωμα (οι αρχηγοί) να ζητήσουν από τον διαιτητή να αναγράψει τις τυχόν διαφωνίες ή επιφυλάξεις τους. Η υπογραφή του Φ.Α. από τους αρχηγούς των ομάδων, δεν έχει την έννοια της αποδοχής των αναγραφόμενων, παρά μόνο την γνωστοποίηση αυτών μέσω των αρχηγών στις ομάδες. Σε ότι αφορά τα παραπτώματα των ποδοσφαιριστών κατά την διάρκεια του αγώνα και μέχρι την υπογραφή του Φ.Α., τα οποία τιμωρούνται με το Πειθαρχικό Κώδικα δεν χωρεί καμιά ανταπόδειξη. Παράβαση του διαιτητή σε ότι αφορά τις επιβαλλόμενες σε αυτόν υποχρεώσεις για την σύνταξη του Φ.Α. συνεπάγεται την παραπομπή του από το Δ.Σ. της διοργανώτριας στην αρμόδια Επιτροπή και τιμωρείται με ποινή αποκλεισμού, τουλάχιστον ενός (1) μηνός. Κατ εξαίρεση στις περιπτώσεις που ο διαιτητής αρνείται στους αρχηγούς των ομάδων να υποβάλλουν στο Φ.Α. τις κατά την κρίση τους ενστάσεις, της άρνησης βεβαιούμενης ύστερα από αίτηση του αρχηγού της οικείας ομάδος από τον παρατηρητή του αγώνα, διαγράφεται των πινάκων αξιολόγησης των διαιτητών. Στην ίδια ποινή υπόκειται και ο διαιτητής ή βοηθός διαιτητή του αγώνα που ορίζεται ως αναπληρωτής και παραλείπει να ενημερώσει σχετικά με τον τρόπο ορισμού του τις διαγωνιζόμενες ομάδες πριν την έναρξη του αγώνα. Το Φ.Α. αποτελεί μέσο απόδειξης, τόσο για το κύρος του αγώνα, όσο και για το πειθαρχικό έλεγχο. Επιτρέπεται ανταπόδειξη των λοιπών παρατηρήσεων του διαιτητή με βάση τα στοιχεία και μόνο που προκύπτουν από τις εκθέσεις εντεταλμένων, σχετικά με τη διεξαγωγή του αγώνα, προσώπων (εκθέσεις παρατηρητών αγώνα, παρατηρητών διαιτησίας). Η χρήση οπτικών μέσων (βίντεο, φωτογραφίες), ως αποδεικτικού υλικού επιτρέπεται αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν καταγγελίας αποκλειστικά και μόνο στις εξής περιπτώσεις: α) διαπίστωση λανθασμένης αναγραφής υπαιτίου ποδοσφαιριστή (ταυτότητας προσώπου παραβάτη), β) παράβαση η οποία διεπράχθη και δεν τιμωρήθηκε από τον διαιτητή διότι διέλαθε της προσοχής του διαιτητή. Στις περιπτώσεις αυτές είναι υποχρεωτική η κλήση σε απολογία. 8

9 Οι ακολουθούσες τη σύνταξη του Φ.Α. εκθέσεις των διαιτητών, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να ανταποδείξουν το Φ.Α. στο σύνολό του, παρά μόνο να χρησιμεύσουν ως στοιχεία διευκρίνισης ή συμπλήρωσης των αναγραφόμενων στο Φ.Α. παρατηρήσεων του διαιτητή. Άρθρο 15 ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ-ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ 1. Οι Διαιτητές θα ορίζονται από το Τοπικό Όργανο Διαιτησίας. Η επιτροπή θα ορίζει και ανάλογο αριθμό αναπληρωματικών διαιτητών για την αντιμετώπιση έκτακτων κωλυμάτων. 2. Επισημαίνονται ειδικότερα οι διατάξεις : α) Στην περίπτωση που δεν προσέλθει ο διαιτητής που έχει ορισθεί ούτε ο αναπληρωτής του, τότε οι δύο ομάδες έχουν υποχρέωση να υποδείξουν έναν επίσημο διαιτητή, από αυτούς που παρευρίσκονται στο γήπεδο, για να διευθύνει τον αγώνα. Εάν οι δύο ομάδες δεν συμφωνήσουν για την υπόδειξη διαιτητή, τότε με κλήρωση ορίζεται ο διαιτητής μεταξύ των τυχόν δύο τουλάχιστον ή περισσοτέρων που παρευρίσκονται. Αν η μια ομάδα που θα αγωνισθεί δεν θελήσει να υποδείξει κατά την ανωτέρω διαδικασία διαιτητή, τότε θα διευθύνει υποχρεωτικά τον αγώνα εκείνος τον οποίο υπέδειξε η αντίπαλη ομάδα. β) Αν δεν παραβρίσκεται κανένας επίσημος διαιτητής ή παραβρίσκεται μόνο ένας, αλλά δεν συμφωνήσουν στο πρόσωπό του οι δύο ομάδες, τότε έχουν την υποχρέωση να υποδείξουν ένα πρόσωπο κοινής αποδοχής ως διαιτητή, διαφορετικά ο αγώνας αναβάλλεται. Αν παρόλα αυτά διεξαχθεί, θεωρείται άκυρος και επαναλαμβάνεται, εφόσον διατυπωθεί στο Φύλλο Αγώνος ένσταση πριν από την έναρξή του. Ο κατά την ως άνω διαδικασία τυχόν ορισμός διαιτητή ή βοηθού διαιτητή πρέπει να σημειωθεί στο Φ.Α. πριν από την έναρξη, είτε στο επίσημο είτε σε εκείνο το Φ.Α. το οποίο θα συντάξει το πρόσωπο το οποίο θα αναλάβει να διευθύνει τον αγώνα. γ.1.) Η κατά τη διάρκεια του αγώνα εμφανισθείσα αδυναμία διαιτητή να συνεχίσει τον αγώνα χωρίς υπαιτιότητα των ομάδων, των παραγόντων ή των φιλάθλων τους, δεν αποτελεί λόγο υποχρεωτικής διακοπής του αγώνα, ο αγώνας θα συνεχιστεί και καθήκοντα διαιτητή θα αναλάβει από τους βοηθούς ο αξιολογημένος να αγωνίζεται σαν Διαιτητής σε μεγαλύτερη Κατηγορία, σε ισότητα ο αρχαιότερος και σε ισότητα ο πρεσβύτερος σε ηλικία. Η με αυτόν τον τρόπο αναπλήρωση του Διαιτητή είναι υποχρεωτική για τον βοηθό Διαιτητή. Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται και στην περίπτωση που ο διαιτητής δεν προσέλθει από την αρχή του αγώνα. γ. 2. ) Εάν προ ή μετά την έναρξη του αγώνα ο διαιτητής ή βοηθός διαιτητής αδυνατεί να αρχίσει ή να συνεχίσει τον αγώνα λόγω τραυματισμού του ή ασκήσεως σωματικής βίας, οφειλόμενη σε υπαιτιότητα των προσώπων της μιας ή και των δύο ομάδων, αποτελεί λόγο μη έναρξης ή διακοπής του αγώνα και εφαρμόζονται οι κυρώσεις που ορίζει ο Κ.Α.Π. δ) Καμία ένσταση δεν επιτρέπεται κατά ορισμού διαιτητή ή βοηθού διαιτητή που έγινε σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις. Αν με τη νόμιμη διαδικασία δεν συμπληρωθεί η τριάδα με επίσημους διαιτητές, τότε μπορεί ο αγώνας να διεξαχθεί με ένα μόνο διαιτητή και δύο φιλάθλους ως βοηθούς. ε) Οι ομάδες έχουν υποχρέωση να καταγγέλλουν μέσα σε 48 ώρες στην Ένωσή τους διαιτητές που αρνήθηκαν στις παραπάνω περιπτώσεις να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. 3. Όταν βάσιμοι λόγοι το επιβάλλουν (έλλειψη επαρκούς αριθμού διαθέσιμων διαιτητών), η αρμόδια Επιτροπή Διαιτησίας μπορεί να ορίσει σε αγώνες όλων των κατηγοριών, κατ εξαίρεση, να διευθύνει ένας διαιτητής (ή και με μόνο έναν βοηθό). 4. Εφόσον υπάρχει αποχή ή μεγάλη έλλειψη διαιτητών για οποιονδήποτε λόγο, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης μπορεί κατά τη διακριτική του ευχέρεια : α) Να ζητά δια της Ε.Δ. της Ε,Π,Σ. τον ορισμό διαιτητών από άλλη Ενωση, προκειμένου να καλύψει όλους ή ορισμένους από τους αγώνες (κατά την κρίση της Ένωσης). β) Να χρησιμοποιεί, κατ εξαίρεση, μη εν ενεργεία διαιτητές ή φιλάθλους σαν διαιτητές και βοηθούς διαιτητές για τη διεξαγωγή αγώνων των Πρωταθλημάτων της, οι οποίοι και θα αμείβονται κανονικά ως οι διαιτητές. 9

10 Ο παραπάνω τρόπος χρησιμοποίησης φιλάθλων σαν διαιτητών και βοηθών διαιτητών είναι καθ όλα έγκυρος και οι τυχόν άρνηση του σωματείου να κατέλθει να αγωνισθεί σε αγώνα με φιλάθλους-διαιτητές επιφέρει τις προβλεπόμενες από τον Κ.Α.Π. κυρώσεις. Τα σωματεία αναγνωρίζουν ανεπιφύλακτα στην Ένωση το δικαίωμα να επιλέγει, κατά την κρίσης της, τους παραπάνω τρόπους χρησιμοποίησης διαιτητών σε αγώνες, όταν διαιτητές απέχουν από αυτούς και όταν αυτό επιβάλλουν λόγοι ομαλής συνέχισης και έγκαιρης λήξης των αγώνων των Πρωταθλημάτων. Τα έξοδα Διαιτησίας θα καταβάλλονται πριν την έναρξη του αγώνα από το Γηπεδούχο Σωματείο. Αν το Γηπεδούχο Σωματείο δεν καταβάλει τα έξοδα, ο αγώνας δεν θα ξεκινήσει με ευθύνη του Διαιτητή του αγώνα και στο σωματείο θα επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από το Άρθρο 12 παρ.15 του Κ.Α.Π. Άρθρο 16 ΜΗ ΤΕΛΕΣΗ - ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΓΩΝΑ Αγώνας που δεν έγινε ή διεκόπη χωρίς υπαιτιότητα των διαγωνιζόμενων ομάδων (ακαταλληλότητα γηπέδου, αποδοχή ένστασης αντικανονικής διακοπής κ.α.) επαναλαμβάνεται μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την τελεσίδικη απόφαση επανάληψής του. Αγώνας που δεν έληξε χωρίς υπαιτιότητα των διαγωνιζομένων ομάδων επανορίζεται και συνεχίζεται για το υπολειπόμενο της διακοπής χρονικό διάστημα (π.χ. αριθμός τερμάτων, αριθμός ποδοσφαιριστών, κίτρινες κάρτες, αλλαγές). Στην περίπτωση όμως που στο ενδιάμεσο των δύο αυτών αγώνων, ο ίδιος ποδοσφαιριστής αποβληθεί σε άλλον αγώνα, η συνέχιση του διακοπέντα αγώνα προσμετράται για την έκτιση της ποινής του. Το Φ.Α. που συντάχθηκε είναι άκυρο (δεν μετράει για την έκτιση των ποινών αποκλεισμού των ποδοσφαιριστών) αντίθετα είναι ισχυρό για τα πραγματικά περιστατικά που αναγράφηκαν από τον διαιτητή στις παρατηρήσεις σε σχέση με παραπτώματα που τιμωρούνται από τον Κ.Α.Π. Για αγώνα που διεκόπη ή δεν έγινε με υπαιτιότητα της μιας ή και των δύο ομάδων, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Κ.Α.Π. Λόγοι υπαιτιότητας ομάδας για την μη τέλεση ή διακοπή αγώνα συνοπτικά είναι : Μη έγκαιρη παράδοση των δελτίων στον διαιτητή, ή παρουσίαση στον αγωνιστικό χώρο μετά την καθορισμένη ώρα έναρξης του αγώνα. Παρουσίαση στον αγωνιστικό χώρο με λιγότερους από 9 ποδοσφαιριστές, ή με ελλειπή στολή όπως αυτή ορίζεται στον Κ.Α.Π. Μπάλες αγώνα (τέσσερις (4) για τη γηπεδούχο - δύο (2) για τη φιλοξενούμενη). Αντικανονικό γήπεδο (υποχρεώσεις γηπεδούχου). Παραίτηση ή μη παρουσίαση στον αγώνα. Διακοπή αγώνα. Ομάδα που θα αποχωρήσει από τον αγώνα πριν την κανονική λήξη του, καθώς επίσης και ομάδα που θα αποχωρήσει από το Πρωτάθλημα, τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Α.Π. Αποχώρηση θεωρείται και η παραίτηση ή η μη παρουσίαση στον αγώνα Ομάδας πάνω από τρείς (3) συνολικά φορές. Σωματεία που δεν προσκομίζουν χαρτί στην Επιτροπή Πρωταθλήματος και Κυπέλλου ότι δεν θα αγωνιστούν σε καποιον αγώνα, θα τιμωρούνται με χρηματικό πρόστιμο των 200. Σε περίπτωση που σωματείο δηλώσει συμμετοχή και δεν αγωνιστεί σε κανένα αγώνα, χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας,πέραν των προβλεπόμενων κυρώσεων, επιβάλλεται και χρηματική ποινή 1.000,00. Σωματεία που παίζουν και αποχωρούν κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος, θα τιμωρούνται με πρόστιμο 1.000,00. Σε περίπτωση που Σωματείο της Α, SUPER ΒΗΤΑ ή Β Κατηγορίας το οποίο θα δηλώσει συμμετοχή και θα μας γνωρίσει αδυναμία να συμμετάσχει στο οικείο Πρωτάθλημα που θα έχει δικαίωμα, πριν την διενέργεια των Κληρώσεων, τότε τη θέση του 10

11 θα καταλάβει Σωματείο, με τρόπο που θα αποφασίσει το Δ.Σ. της διοργανώτριας αρχής Ε.Π.Σ.Αχαΐας, σύμφωνα πάντα με τις διατάξεις του Κ.Α.Π. Άρθρο 17 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 1. Η υποβολή ενστάσεων από τις διαγωνιζόμενες ομάδες (και μόνο από αυτές) στους μεταξύ τους αγώνες, ρυθμίζεται αναλυτικά από τον Κ.Α.Π. και με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπεται από αυτόν. Ενστάσεις που αφορούν αντικανονικότητα γηπέδου ή αντικανονικό ορισμό ή αντικατάσταση διαιτητή ή εποπτών, υποβάλλονται υποχρεωτικά στο Φ.Α. πριν την έναρξη του αγώνα. Ενστάσεις πλαστοπροσωπίας ή αντικανονικής συμμετοχής ποδοσφαιριστή που αγωνίστηκε σαν αναπληρωματικός χωρίς να έχει αναγραφεί στο Φ.Α. ή αγωνίστηκε ενώ είχε αντικατασταθεί ή αποβληθεί, υποβάλλονται στο Φ.Α. μέχρι την υπογραφή του. Ενστάσεις για οποιοδήποτε άλλο λόγο υποβάλλονται με αποδεικτικό επίδοσης μέσα σε προθεσμία δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα, της ημέρας διεξαγωγής μη υπολογιζομένης. Παραίτηση ομάδας από υποβληθείσα, με οποιοδήποτε τρόπο, ένσταση είναι ανίσχυρή και δεν λαμβάνεται υπ' όψιν. Καταγγελία κατά του κύρους αγώνα, μπορεί να υποβάλλει τρίτη ομάδα (εκτός των διαγωνιζομένων) μέσα σε τρεις ημέρες, αρκεί να δικαιολογεί άμεσο έννομο συμφέρον κατά των χρόνο της καταγγελίας. Ο αγώνας επαναλαμβάνεται αν γίνει δεκτή ένσταση : Αντικανονικής διακοπής. Αντικανονικού ορισμού διαιτητών. Ο αγώνας κατακυρώνεται υπέρ της ενιστάμενης ομάδας αν γίνει δεκτή ένσταση αντικανονικής συμμετοχής ποδοσφαιριστή για οποιοδήποτε λόγο, και εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Κ.Α.Π. Ο αγώνας κατακυρώνεται υπέρ της ενιστάμενης ομάδας, αν γίνει δεκτή ένσταση πλαστοπροσωπίας και εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Κ.Α.Π. Τα παράβολα των ενστάσεων ορίζονται σε 100,00 Є. Άρθρο 18 ΠΟΙΝΕΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ-ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ-ΜΕΛΩΝ-ΦΙΛΑΘΛΩΝ Το ύψος της ποινής και κάθε σχετικό με την έκτιση ποινών που επιβάλλονται σε ποδοσφαιριστές για παραπτώματα που αναγράφονται στο φύλλο αγώνος, σε ομάδες για επεισόδια κατά τους αγώνες τους καθώς και σε ποδοσφαιριστές, προπονητές, σωματεία, μέλη ή φιλάθλους σωματείων για παραπτώματα που συνιστούν δυσφήμιση του ποδοσφαίρου, καθορίζονται από τα άρθρα του Πειθαρχικού Κώδικα. Στους ποδοσφαιριστές που αποβάλλονται επιβάλλεται και χρηματική ποινή δέκα (10) ευρώ για ποινή αποκλεισμού μιας αγωνιστικής ημέρας, εκτός από την ποινή της μιας αγωνιστικής από δύο κίτρινες κάρτες. Σε περίπτωση επιβολής μεγαλύτερης ποινής αποκλεισμού, το ποσό αυτό των δέκα ευρώ πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό των ημερών αποκλεισμού. 11

12 Άρθρο 19 ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ - ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΟΜΑΔΩΝ Α' ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σωματεία 16 Ένας (1) όμιλος ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΟΜΑΔΩΝ 1) Το Σωματείο που θα καταλάβει την 1 η θέση του βαθμολογικού πίνακα, αναδεικνύεται Πρωταθλητής και θα αγωνιστεί σε Περιφερειακούς αγώνες ΜΠΑΡΑΖ ενός (1) Ομίλου τεσσάρων (4) ομάδων σε διπλούς αγώνες (εντός-εκτός έδρας), οι δε δύο (2) πρώτες βαθμολογικώς ομάδες κάθε Ομίλου θα προβιβασθούν στη Γ Εθνική Ερασιτεχνική Κατηγορία. ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΟΜΑΔΩΝ 1. Σε περίπτωση ανόδου του Πρωταθλητή Α Κατηγορίας, οι τρεις τελευταίες ομάδες, 14 η, 15 η και 16 η του βαθμολογικού πίνακα της κατηγορίας αυτής υποβιβάζονται απευθείας στην κατώτερη κατηγορία SUPER BΗΤΑ. 2. Σε περίπτωση μη ανόδου του Πρωταθλητή Α Κατηγορίας, οι τέσσερεις τελευταίες ομάδες, 13 η, 14 η, 15 η & 16 η του βαθμολογικού πίνακα της κατηγορίας αυτής υποβιβάζονται απευθείας στην κατώτερη κατηγορία SUPER BΗΤΑ. 3. Σε περίπτωση υποβιβασμού από την Γ Εθνική Ερασιτεχνική Κατηγορία μίας ή και περισσότερων ομάδων, τότε θα υποβιβάζονται και από την Α Ερασιτεχνική Κατηγορία αντίστοιχος αριθμός ομάδων προς την κατώτερη κατηγορία SUPER BΗΤΑ. SUPER BΗΤΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σωματεία 28 Δύο(2) όμιλοι ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΟΜΑΔΩΝ Τα Σωματεία που θα καταλάβουν την 1 η και 2 η θέση του βαθμολογικού πίνακα σε κάθε όμιλο ξεχωριστά, θα ανέρχονται απευθείας στην Α Κατηγορία έτσι ώστε την αγωνιστική περίοδο να δημιουργηθούν δύο όμιλοι των 16 ομάδων. ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΟΜΑΔΩΝ Α) Σε περίπτωση ανόδου ή μη ανόδου του Πρωταθλητή Α Κατηγορίας στην Γ Εθνική Ερασιτεχνική Κατηγορία τότε υποβιβάζονται στην κατώτερη κατηγορία Β Ερασιτεχνική οι ομάδες που κατέλαβαν την 13 η και 14 η θέση του βαθμολογικού πίνακα σε κάθε όμιλο ξεχωριστά. Β) Σε περίπτωση υποβιβασμού από την Γ Εθνική Ερασιτεχνική Κατηγορία μίας ή και περισσότερων ομάδων, τότε θα υποβιβάζονται από την SUPER BΗΤΑ Ερασιτεχνική Κατηγορία αντίστοιχος αριθμός ομάδων προς την κατώτερη κατηγορία B Ερασιτεχνική. Ο καταρτισμός των 2 ομίλων (από 14 ομάδες ο καθένας) θα γίνει από την ΕΠΣΑ με γεωγραφικά κριτήρια. Οι όμιλοι (Δυτικής Αχαΐας- Δήμου Ερυμάνθου) και Δήμου Αιγίου θα συμπληρωθούν μετά από κλήρωση από ομάδες του Δήμου Πατρέων. Όποιο σωματείο του Δήμου Πατρέων επιθυμεί να συμμετάσχει οικειοθελώς στον όμιλο (Δυτικής Αχαΐας- Δήμου Ερυμάνθου) και Δήμου Αιγίου θα πρέπει να το δηλώσει εγγράφως μαζί με την Δήλωση συμμετοχής του στο Πρωτάθλημα. ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΟΜΑΔΩΝ Β' ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σωματεία 39 Τρεις (3) Όμιλοι 12

13 Α)Σε περίπτωση ανόδου Πρωταθλητή Α Κατηγορίας στην Γ Εθνική Ερασιτεχνική Κατηγορία τότε στην SUPER BΗΤΑ κατηγορία ανέρχονται οι τρεις πρώτες ομάδες κάθε ομίλου (δηλαδή 9 ομάδες). Β) Σε περίπτωση μη ανόδου του πρωταθλητή της Α κατηγορίας στην Γ Εθνική κατηγορία τότε στην SUPER BHTA ανέρχονται οι δύο πρώτες ομάδες κάθε ομίλου (6 ομάδες) και οι τρεις τρίτες ομάδες κάθε ομίλου θα αγωνιστούν σε μονούς αγώνες κατάταξης play off που θα διεξαχθούν στο γήπεδο της Ε.Π.Σ. Αχαΐας «Ανδρέας Κάνιστρας» ώστε ν ανέβουν ακόμα δύο ομάδες στην SUPER BHTA. ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΟΜΑΔΩΝ Όσες ομάδες παραμείνουν στην Β κατηγορία μετά την άνοδο των ομάδων που θα ανέβουν στην SUPER BHTA κατηγορία θα καταρτίσουν, μαζί με τις ομάδες που θα προέρχονται από την Γ κατηγορία, τέσσερεις (4) ομίλους των 16 ομάδων. Ο καταρτισμός των 3 ομίλων (από 13 ομάδες ο καθένας) θα γίνει από την ΕΠΣΑ με γεωγραφικά κριτήρια. Οι όμιλοι (Δυτικής Αχαΐας-Δήμου Ερυμάνθου) και Αιγίου θα συμπληρωθούν μετά από κλήρωση από ομάδες του Δήμου Πατρέων (με μόνη εξαίρεση τις ομάδες του Δήμου Πατρέων που συμμετείχαν την περσινή ποδοσφαιρική περίοδο στους ομίλους αυτούς και την κατηγορία αυτή). Όποιο σωματείο του Δήμου Πατρέων επιθυμεί να συμμετάσχει οικειοθελώς στον όμιλο (Δυτικής Αχαΐας-Δήμου Ερυμάνθου) ή Αιγίου θα πρέπει να το δηλώσει εγγράφως μαζί με την Δήλωση συμμετοχής του στο Πρωτάθλημα. Γ' ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Όμιλοι Τρεις (3) - Τα υπόλοιπα Σωματεία μέλη μας 1.Όλες οι ομάδες που θα δηλώσουν συμμετοχή στο πρωτάθλημα της Γ κατηγορίας, για την περίοδο , την νέα αγωνιστική περίοδο , θα συγκροτήσουν, την καινούργια κατηγορία που θα αποτελείται από τέσσερις (4) ομίλους των δεκαέξι (16) ομάδων περίπου. Η βαθμολογική κατάταξη των ομάδων που ισοβαθμούν θα καθορίζεται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται από τον Κ.Α.Π. 2.Ο καταρτισμός των ομίλων θα γίνει από την Ε.Π.Σ.Α. με γεωγραφικά κριτήρια. 3. Σε περίπτωση που ο αριθμός των ομάδων δεν είναι ικανός ώστε να συμπληρωθούν οι τρεις όμιλοι, τότε το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί με δύο (2) ομίλους. Άρθρο 20 ΕΠΑΘΛΑ Στις πρωταθλήτριες ομάδες κάθε κατηγορίας και ομίλου, θα απονεμηθούν ΚΥΠΕΛΛΑ συνοδευόμενα από 30 ΜΕΤΑΛΛΙΑ. ΚΥΠΕΛΛΟ ΗΘΟΥΣ θα απονεμηθεί σε κάθε ομάδα που δεν τιμωρήθηκε η ίδια και οι εκπρόσωποί της, οι Προπονητές της και οι ποδοσφαιριστές της την τρέχουσα περίοδο με παραπτώματα που άπτονται του ΚΑΠ και του Πειθαρχικού Κώδικα. Η απονομή των επάθλων θα γίνεται όπου αποφασίσει το Δ.Σ. της Ε.Π.Σ. Αχαΐας. Άρθρο 21 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ Η οικονομική οργάνωση, διαχείριση και έλεγχος των αγώνων των πρωταθλημάτων αυτών, ανήκει στην Ε.Π.Σ. Αχαΐας, που στην προκειμένη περίπτωση αναθέτει το έργο αυτό στα γηπεδούχα σωματεία. 13

14 Η Ε.Π.Σ. Αχαΐας φροντίζει για την εκτύπωση των εισιτηρίων όλων των αγώνων πρωταθλήματος και τα παραδίδει στα γηπεδούχα σωματεία. Στην περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι γηπεδούχο σωματείο έχει βγάλει πλαστά εισιτήρια ή υπερτιμημένα ή έχει διαθέσει προσκλήσεις, επιβάλλεται στο σωματείο αυτό πρόστιμο από 30,00 Є έως 300,00 Є ανάλογα με την διαπιστούμενη παράβαση, σύμφωνα με τον Κ.Α.Π. Σωματείο που δεν συμμορφώνεται με την προκήρυξη αυτή και τις οικονομικές οδηγίες της Ε.Π.Σ. Αχαΐας, ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ προσωρινά ή οριστικά από την οικονομική διαχείριση του γηπέδου του, και αυτή γίνεται από την Οικονομική Επιτροπή της Ε.Π.Σ. Αχαΐας. Κάθε σωματείο που αγωνίζεται σαν γηπεδούχο έχει την υποχρέωση να συντάσσει φύλλο εκκαθάρισης εις διπλούν το οποίο μέσα σε προθεσμία 10 ημερών να παραδίδει στον ταμία της Ε.Π.Σ. Αχαΐας. Για τη σύνταξη του φύλλου εκκαθάρισης του αγώνα αφαιρούνται από τις ακαθάριστες εισπράξεις : Ποσοστό Φ.Π.Α. 10%. Ποσοστό υπέρ Τ.Α.Υ.Α.Π. 5%. Μετά την αφαίρεση των ποσών αυτών ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ στη συνέχεια : Ποσοστό χρήσεως γηπέδου 15 %. Φ.Π.Α. χρήσεως γηπέδου 10 %. Ποσοστό υπέρ της Ε.Π.Σ. Αχαΐας 15% για αγώνες Α, SUPER BΗΤΑ Κατηγορίας & Κυπέλλου. Ποσοστό υπέρ της Ε.Π.Σ. Αχαΐας 10% για αγώνες Β & Γ Κατηγορίας. Η Διοργανώτρια (Ε.Π.Σ. Αχαΐας) διατηρεί στο ακέραιο τα δικαιώματά της προς είσπραξη του ποσού που κατέβαλε για λογαριασμό του σωματείου από τα χρηματικά ποσά που δικαιούται το τελευταίο για έξοδα μετακινήσεως και επιχορηγήσεως αυτού. Τα λοιπά έξοδα αγώνα ήτοι : εκτύπωση εισιτηρίων, υπηρεσία γηπέδου, Δημοτικά τέλη κ.λ.π. Η τιμή των εισιτηρίων των πρωταθλημάτων είναι : Α και SUPER BΗΤΑ Ερασιτεχνική Κατηγορία 3,00 Ευρώ, Β' και Γ' Ερασιτεχνική Κατηγορία 3,00 Ευρώ, Αγώνες κατάταξης (play off & play out) 5,00 Ευρώ. Πρωταθλήματα ΤΖΟΥΝΙΟΡ, ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ,ΠΑΙΔΩΝ και είσοδος ελεύθερη. Θα επιβάλλεται πρόστιμο από την Ε.Π.Σ.Α. σε όσα σωματεία παραβούν τις παραπάνω τιμές εισιτηρίων. Μετά την εκκαθάριση του αγώνα οι εισπράξεις που απομένουν ανήκουν εξ ολοκλήρου στο γηπεδούχο σωματείο που είναι υποχρεωμένο να καταβάλλει όλα τα παραπάνω έξοδα και στην περίπτωση που ο αγώνας θα έχει παθητικό. Εξαιρούνται οι αγώνες κατάταξης που θα διεξαχθούν σε ουδέτερο γήπεδο, στους οποίους την οικονομική επιστασία θα έχει η Ε.Π.Σ.Αχαΐας. Η μετακίνηση των σωματείων γίνεται με δικά τους έξοδα Άρθρο 22 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Α) Στα σωματεία επιβάλλονται ποινές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 (Πειθαρχικά μέτρα) του Καταστατικού της Ε.Π.Σ.Αχαίας. Β) Τα σωματεία που δεν δικαιούνται συμμετοχής στα Πρωταθλήματα της επόμενης αγωνιστικής περιόδου, εάν δηλώσουν συμμετοχή στη μεθεπόμενη αγωνιστική περίοδο θα συμμετάσχουν, ως υπεράριθμα, στην αμέσως κατώτερη Κατηγορία εκείνης στην οποία θα δικαιούνταν συμμετοχή εάν δεν στερούνταν το δικαίωμα της συμμετοχής. Γ) Ομάδα υποχρεούμενη βάσει της Προκήρυξης ή του Κ.Α.Π. σε αγώνες κατάταξης, προβιβασμού ή υποβιβασμού, η οποία αρνείται αδικαιολόγητα, κατά την κρίση της διοργανώτριας, να πάρει μέρος έστω και σε έναν αγώνα, τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Α.Π. και του Πειθαρχικού Κώδικα. Δ) Στην Α, SUPER BΗΤΑ και Β Κατηγορία, οι ομάδες που θα χρησιμοποιήσουν καθ όλη την διάρκεια της περιόδου ποδοσφαιριστές έως και 24 ετών, θα λάβουν από την Ε.Π.Σ.Αχαΐας χρηματικό ποσό (μπόνους) το ύψος του οποίου θα καθοριστεί με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ. ΑΧΑΪΑΣ μετά το πέρας της αγωνιστικής περιόδου. 14

15 Άρθρο 23 ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Για την επίλυση κάθε αθλητικής διαφοράς ή οποιασδήποτε άλλης διαφοράς που δημιουργείται από την εφαρμογή των Καταστατικών της Ε.Π.Ο., της Ε.Π.Σ.Αχαΐας και των Κανονισμών, αρμόδια είναι αποκλειστικά και μόνο τα θεσμοθετημένα αθλητικά δικαιοδοτικά όργανα. Άρθρο 24 ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Η Ε.Π.Σ.Αχαΐας διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης άρθρων της παρούσης Προκήρυξης εάν μέχρι την ημέρα λήξης των Πρωταθλημάτων της υπάρξει αλλαγή του Νομοθετικού πλαισίου που διέπει τον Αθλητισμό, ή των Κανονιστικών Διατάξεων των Πρωταθλημάτων. Κάθε τι που δεν προβλέπεται από την Αθλητική Νομοθεσία, τον Κ.Α.Π. ή αυτή την Προκήρυξη, λύνεται με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ.Αχαΐας. Για το Δ.Σ./Ε.Π.Σ.Αχαΐας Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓEN. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 15

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Καρδίτσα 12-8-2015 Αριθμ.πρωτ. 824 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Η Ε.Π.Σ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ έχοντας υπόψη : 1. Την Αθλητική Νομοθεσία που ισχύει σήμερα, 2. Το καταστατικό της

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι EΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Κ Ο Ζ Α Ν Η Σ Αριθμ.Πρωτ. :. ΚΟΖΑΝΗ.././20. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ αφού έλαβε υπόψη: Α. Το Καταστατικό της Β. Τις διατάξεις του Κ.Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΡΚΟ ΓΟΥΔΗ - ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ Ε.Π.Σ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΔΟ ΣΤΗΝ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ αφού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-13 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-13 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016 ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν ΕΔΡΑ: ΓΗΠΕΔΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΣΚ, ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ 1-ΣΥΡΟΣ 84100 ΤΗΛ: 22810-82888, FAX: 22810-87762, e-mail: epskykladon@gmail.com ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-13

Διαβάστε περισσότερα

Την διοργάνωση των αγώνων Κυπέλλου Ελλάδας Ερασιτεχνών Ποδοσφαιριστών της Ενωσής μας ποδοσφαιρικής περιόδου 2015-2016.

Την διοργάνωση των αγώνων Κυπέλλου Ελλάδας Ερασιτεχνών Ποδοσφαιριστών της Ενωσής μας ποδοσφαιρικής περιόδου 2015-2016. ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΡΤΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Η Ενωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αρτας έχουσα υπόψη: 1-Το Καταστατικό της και το Καταστατικό της ΕΠΟ 2-Το Πειθαρχικό Κώδικα της ΕΠΟ 3-Το Κανονισμό Αγώνων Ερασιτεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17. Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17. Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17 Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ ΠΑΙΔΩΝ - ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΠΡΟ-ΤΖΟΥΝΙΟΡ-ΜΙΝΙ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016 ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν ΕΔΡΑ: ΓΗΠΕΔΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΣΚ, ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ 1-ΣΥΡΟΣ 84100 ΤΗΛ: 22810-82888, FAX: 22810-87762, e-mail: epskykladon@gmail.com ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ποδοσφαιριστές που δικαιούνται συμμετοχή είναι :

Ποδοσφαιριστές που δικαιούνται συμμετοχή είναι : Μ. ΣΙΑΚΑΒΑΡΑ 8 α ΚΟΖΑΝΗ 50100 ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. Κοζάνη Σας στέλνουμε προκήρυξη πρωταθλημάτων και έντυπα δηλώσεων συμμετοχής στα πρωταθλήματα υποδομής ποδ/κής περιόδου 2014-2015 της Ένωσής μας και παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΖΟΥΝΙΟΡ- ΚΑΙ ΜΙΝΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013-2014

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΖΟΥΝΙΟΡ- ΚΑΙ ΜΙΝΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013-2014 Μ. ΣΙΑΚΑΒΑΡΑ 8 α ΚΟΖΑΝΗ 50100 ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. Κοζάνη Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΖΟΥΝΙΟΡ- ΚΑΙ ΜΙΝΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013-2014 Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-16 Η ΕΠΣΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Αφού έλαβε υπ όψει: Α) Το καταστατικό και τους κανονισµούς της ΕΠΟ Β) Το καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Ε.Π.Σ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Ε.Π.Σ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 Αριθ. Πρωτ. 299 Βόλος 27/6/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Ε.Π.Σ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αφού έλαβε υπόψη της: 1.- Το καταστατικό της. 2.- Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 5 15351 ΠΑΛΛΗΝΗ ΤΗΛ: 210.60.32.948 210.60.32.909 /FAX: 210.60.30.924 Προς: Σωματεία έδρες τους Αρ. πρωτ. 1021 ΠΑΛΛΗΝΗ, 30/07/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Η Ε.Π.Σ.ΚAΡΔΙΤΣΑΣ έχοντας υπόψη: 1) Την ισχύουσα αθλητική νομοθεσία 2) Το καταστατικό της ΕΠΣ Καρδίτσας 3) Tους κανονισμούς του παιχνιδιού, τον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ JUNIOR ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ JUNIOR ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 5 15351 ΠΑΛΛΗΝΗ ΤΗΛ: 210.60.32.948 210.60.32.909 /FAX: 210.60.30.924 Προς: Σωματεία έδρες τους Αρ. πρωτ. 1022 ΠΑΛΛΗΝΗ, 30/07/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ JUNIOR

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ) ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012-2013

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ) ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012-2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ) ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012-2013 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ αφού έλαβε υπόψη: α) Το Καταστατικό της. β) Τις διατάξεις του Κ.Α.Π. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΕΝΩΣΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΝΟΤΑΡΑ 48 - ΚΟΡΙΝΘΟΣ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΓΩΝΩΝ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2011-2012 Η ΕΝΩΣΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ αφού έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΟΡΥ 5Χ5 ΣΑΛΑΣ ΚΩΦΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΑΚ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΟΡΥ 5Χ5 ΣΑΛΑΣ ΚΩΦΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΑΚ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΟΡΥ 5Χ5 ΣΑΛΑΣ ΚΩΦΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΑΚ 2015 Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών Φέρων 6 Office2@hafdeaf..gr www.hafdeaf.gr

Διαβάστε περισσότερα

1 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΦΥΤΩΡΙΑΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

1 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΦΥΤΩΡΙΑΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 ΕΝΩΣΗ 1 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΦΥΤΩΡΙΑΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Η ΕΠΣΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Λάρισας θέλοντας να συµβάλει στην ανάπτυξη και καλλιέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΟΜΑ ΩΝ Ε.Π.Σ. ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014-2015 ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟ ΣΤΗ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΟΜΑ ΩΝ Ε.Π.Σ. ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014-2015 ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟ ΣΤΗ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΟΜΑ ΩΝ Ε.Π.Σ. ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014-2015 ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟ ΣΤΗ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ αφού έλαβε υπόψη : α. Το Καταστατικό της β. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 5 15351 ΠΑΛΛΗΝΗ ΤΗΛ: 210.60.32.948 210.60.32.909 /FAX: 210.60.30.924 Αρ. πρωτ.1024 Προς Όλα τα σωματεία μας Παλλήνη 30/07/2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Κύριε Πρόεδρε,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α Σ Ε. Π. Σ. ΧΑΝΙΩΝ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α Σ Ε. Π. Σ. ΧΑΝΙΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Β Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α Σ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013-2014 Ε. Π. Σ. ΧΑΝΙΩΝ Η Ε. Π. Σ Χανίων αφού έλαβε υπ όψη: 1.Το καταστατικό της. 2.Τις διατάξεις του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2015-2016 Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία αφού έλαβε υπόψη: α. Το Καταστατικό της.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Γ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Γ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Γ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αφού έλαβε υπόψη: α. Το Καταστατικό της. β. Τους Κανονισμούς της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡ.1952 (ΑΤΥΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕ ΑΠΟ ΤΟ 1946) ΑΠΟΦ.ΠΡΩΤΟΔ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 263/1952 & 177/2004 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ ΛΕΩΦ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Γ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Γ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Γ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αφού έλαβε υπόψη : α. Το Καταστατικό της. β. Τους Κανονισμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Έτος Ιδρύσεως 1929

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Έτος Ιδρύσεως 1929 ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Έτος Ιδρύσεως 1929 Αριθ.Πρωτ: 667 Ημερομηνία 23-09-2015 ΠΡΟΣ ΤΑ ENΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ =========== Κύριε Πρόεδρε Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μεσσηνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ LEAGUE ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ LEAGUE ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ M.V. TEAM 2014/15 2 Η εταιρεία M.V. TEAM European Football Activities ανακοινώνει την έναρξη της ποδοσφαιρικής διοργάνωσης πρωταθλήματος Ακαδημιών για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ LEAGUE ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ LEAGUE ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ 2 Η εταιρεία M.V. TEAM European Football Activities ανακοινώνει την έναρξη της ποδοσφαιρικής διοργάνωσης πρωταθλήματος Ακαδημιών για την περίοδο 2014/15 υπό τον

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014-2015 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014-2015 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι Θεσσαλονίκη, 16 Ιουλίου 2014 Αριθ. Πρωτ. -- 1866 -- Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014-2015 Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Μακεδονίας, έχοντας υπόψη: 1.- την ισχύουσα αθλητική νοµοθεσία, 2.-

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 671 Πάτρα : 08-10-2015

Αριθ. Πρωτ. : 671 Πάτρα : 08-10-2015 WebSite : www.eskah.gr Email : eskah@otenet.gr Αριθ. Πρωτ. : 671 Πάτρα : 08-10-2015 Ε Ι Δ Ι Κ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α Τ Ο Σ B Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α Σ Α Ν Δ Ρ Ω Ν 2015-2016 Σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2009 2010

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2009 2010 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2009 2010 Περιεχόμενα Προκήρυξης Πρωταθλήματος Κ21 Ενότητα Α: Διοργάνωση Πρωταθλήματος Άρθρο 1. Εφαρμοζόμενες Διατάξεις Άρθρο 2. Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

Ε Τ Ο Σ Δικτυακός Τόπος: www.epsxanthis.gr E-mail : epsxanthi@cyta.gr

Ε Τ Ο Σ Δικτυακός Τόπος: www.epsxanthis.gr E-mail : epsxanthi@cyta.gr Ε Τ Ο Σ Ι Δ Ρ Υ Σ Η Σ 11 99 77 88 Δικτυακός Τόπος: www.epsxanthis.gr E-mail : epsxanthi@cyta.gr Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΞΑΝΘΗΣ αφού έλαβε υπόψη της: 1. - Το Καταστατικό της και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016. του αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης και σύμφωνα με τους ισχύοντες

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016. του αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης και σύμφωνα με τους ισχύοντες ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016 Η Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. συνεχίζοντας την προσπάθειά της για ανάπτυξη του αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης και σύμφωνα με τους ισχύοντες Αθλητικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17 ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17 Αριθμ. Πρωτ. 298 Βόλος 27-6- 2014 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Α & Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε.Π.Σ.Θ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ και ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 8x8 ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013 Η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ αφού έλαβε υπ όψη της: α) το Καταστατικό της β) την από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Α Γ Ω Ν Ω Ν Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α Τ Ω Ν ( Κ. Α. Π. ) Ε Ρ Α Σ Ι Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν Ο Μ Α Δ Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Α Γ Ω Ν Ω Ν Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α Τ Ω Ν ( Κ. Α. Π. ) Ε Ρ Α Σ Ι Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν Ο Μ Α Δ Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Α Γ Ω Ν Ω Ν Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α Τ Ω Ν ( Κ. Α. Π. ) Ε Ρ Α Σ Ι Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν Ο Μ Α Δ Ω Ν ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Προοίμιο...1 Άρθρο 1 Ορισμοί...1 Άρθρο 2 Έκταση εφαρμογής...2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΝΟΤΑΡΑ 48- ΚΟΡΙΝΘΟΣ Τ.Κ.: 20100 Τηλ.: 27410 22258 FAX: 27410 23748 ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ Νο: ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 2014-2015 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:... ΟΜΙΛΟΣ:... Στο γήπεδο: Ημερομηνία:.

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Α Γ Ω Ν Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ ( Κ.Α.Π.) Ε Ρ Α Σ Ι Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α Τ Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Α Γ Ω Ν Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ ( Κ.Α.Π.) Ε Ρ Α Σ Ι Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α Τ Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Α Γ Ω Ν Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ ( Κ.Α.Π.) Ε Ρ Α Σ Ι Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α Τ Ω Ν ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Προοίμιο...1 Άρθρο 1 Ορισμοί...1 Άρθρο 2 Έκταση εφαρμογής...3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 1 ης TOΠΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΕΣΘ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 1 ης TOΠΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΕΣΘ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 1 ης TOΠΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΕΣΘ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Θεσσαλονίκη, 21.09. 2015 Αρ. Πρωτ.: - 963 - Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2725/1999, όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-16 Η ΕΠΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Αφού έλαβε υπ όψει: A) Το Καταστατικό και τους κανονισµούς της ΕΠΟ B) Το Καταστατικό της ΕΠΣΝΛ Γ) Τους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 20 ΕΤΩΝ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 20 ΕΤΩΝ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 20 ΕΤΩΝ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 2016 1 Περιεχόμενα Προκήρυξης Πρωταθλήματος Κ20 Ενότητα Α: Διοργάνωση Πρωταθλήματος Άρθρο 1. Εφαρμοζόμενες Διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελµατικών Οµάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League- Football League) περιόδου 2015-2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελµατικών Οµάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League- Football League) περιόδου 2015-2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελµατικών Οµάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League- Football League) περιόδου 2015-2016 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ έχοντας υπ' όψη: 1. Το Καταστατικό της 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17 ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17 1 Αριθμ. Πρωτ. 616 Βόλος 13 10 2015 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Α & Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε.Π.Σ.Θ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016 Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Α ΦΑΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Α ΦΑΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Θεσσαλονίκη, 10/7/ 2015 Αρ. Πρωτ.: - 725 - ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Α ΦΑΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2725/1999, όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Ω Σ Η Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ι Κ Ω Ν Σ Ω Μ Α Τ Ε Ι Ω Ν Π Ι Ε Ρ Ι Α Σ

Ε Ν Ω Σ Η Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ι Κ Ω Ν Σ Ω Μ Α Τ Ε Ι Ω Ν Π Ι Ε Ρ Ι Α Σ ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Ή ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:... ΟΜΙΛΟΣ:... Στο γήπεδο: Ημερομηνία: Αγωνιστική: Ορισθείσα ώρα έναρξης:. Ώρα έναρξης:... Ώρα λήξης:... Διαιτητής:.Σ.Δ.Π.:. Α Βοηθός:..

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1952 - ΕΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 10 Τ.Κ 45333 ΤΗΛΕΦΩΝΟ 26510 25610 ΓΑΧ 26510 77647 θ πιαίΐ 6ρ5ΐρ1952(α>ν3ΐιοο (:οιη Ια )β39ϋβ ο π ι ΙΑ 1 ΠοπαΓ Π

Διαβάστε περισσότερα

AΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ - Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 5, 153.51 ΠΑΛΛΗΝΗ ΤΗΛ: 210.60.32.948 210.60.32.909, FAX: 210.60.30.924

AΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ - Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 5, 153.51 ΠΑΛΛΗΝΗ ΤΗΛ: 210.60.32.948 210.60.32.909, FAX: 210.60.30.924 AΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ - Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 5, 153.51 ΠΑΛΛΗΝΗ ΤΗΛ: 210.60.32.948 210.60.32.909, FAX: 210.60.30.924 Αρ. Πρωτ.: 1053 Παλλήνη, 06/08/2015 Προς: Όλα τα σωματεία μας ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Α, Β,

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο.

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. 2013 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Προοίμιο... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής... 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 Δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 17 ΕΤΩΝ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2010-2011 1 Περιεχόμενα Προκήρυξης Πρωταθλήματος Κ17 ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Διοργάνωση Πρωταθλήματος Άρθρο 1. Εφαρμοζόμενες ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17 ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17 Αριθμ. Πρωτ. Βόλος 21-7- 2014 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Α & Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε.Π.Σ.Θ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίµιο... 3 Άρθρο 1 Ορισµοί... 3 Άρθρο 2 Έκταση εφαρµογής... 5 Άρθρο 3 Κατηγορίες ερασιτεχνικών πρωταθληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 20 ΕΤΩΝ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2010-2011 1 Περιεχόμενα Προκήρυξης Πρωταθλήματος Κ20 Ενότητα Α: Διοργάνωση Πρωταθλήματος Άρθρο 1. Εφαρμοζόμενες ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 30 ου ΤΟΥΡΝΟΥΑ 8Χ8

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 30 ου ΤΟΥΡΝΟΥΑ 8Χ8 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 30 ου ΤΟΥΡΝΟΥΑ 8Χ8 ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ Το Lido Soccer θα έχει την ευθύνη της διεξαγωγής του τουρνουά και γι αυτό αναθέτει σε μια 5μελή επιτροπή τη δυνατότητα να συντονίζει, καθώς και να επιλύει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ (Κ.Α.Π.) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ (Κ.Α.Π.) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ (Κ.Α.Π.) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Προοίμιο...1 Άρθρο 1 Ορισμοί...1 Άρθρο 2 Έκταση εφαρμογής...2 Άρθρο 3 Κατηγορίες πρωταθλημάτων Εποπτεία

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Ε.Π.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) Αφού έλαβε υπόψη της: α) Την Αθλητική Νομοθεσία που ισχύει σήμερα. β) Το Καταστατικό της. γ) Τις διατάξεις του Κανονισμού Αγώνων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ (Κ.Α.Π.) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίµιο...1 Άρθρο 1 Ορισµοί...1 Άρθρο 2 Έκταση εφαρµογής...3 Άρθρο 3 Κατηγορίες ερασιτεχνικών πρωταθληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 20 ΕΤΩΝ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 20 ΕΤΩΝ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 20 ΕΤΩΝ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2015 1 Περιεχόμενα Προκήρυξης Πρωταθλήματος Κ20 Ενότητα Α: Διοργάνωση Πρωταθλήματος Άρθρο 1. Εφαρμοζόμενες Διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ Ε.Π.Σ.ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ Ε.Π.Σ.ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ 1 ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ Ε.Π.Σ.ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ Κύριε Πρόεδρε, Έχουμε την τιμή να σας κοινοποιήσουμε την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ των αγώνων Πρωταθλημάτων Α Β Κατηγορίας περιόδου 2011-12 και

Διαβάστε περισσότερα

info@beachsoccer.gr FAX: 210-6818104 Τηλεφωνική Επικοινωνία : Μότσης Κώστας, Ιωάννης Μότσης 6944603545, Φίλιππος Ντόβας 6973171527

info@beachsoccer.gr FAX: 210-6818104 Τηλεφωνική Επικοινωνία : Μότσης Κώστας, Ιωάννης Μότσης 6944603545, Φίλιππος Ντόβας 6973171527 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 12 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH SOCCER OPEN 2012 21-24 Ιουνίου 2012 Η Πανελλήνια Ένωση Σωματείων Ποδοσφαίρου Άμμου στην προσπάθεια της για ανάπτυξη του αθλήματος του beach soccer στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Α Γ Ω Ν Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ ( Κ.Α.Π.) Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ι Κ Ω Ν Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α Τ Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Α Γ Ω Ν Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ ( Κ.Α.Π.) Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ι Κ Ω Ν Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α Τ Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Α Γ Ω Ν Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ ( Κ.Α.Π.) Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ι Κ Ω Ν Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α Τ Ω Ν ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Προοίμιο...1 Άρθρο 1 Ορισμοί...1 Άρθρο 2 Έκταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ***********ΟΘΩΝΟΣ 1-35100 ΛΑΜΙΑ************ ΤΗΛ.2231024495 & 2231027147 *** FAX 2231024495 Ηλεκτρονική σελίδα διαδικτύου : www.epsf.gr E - mail : epsfth@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίµιο...3 Άρθρο 1 Ορισµοί... 3 Άρθρο 2 Έκταση εφαρµογής... 5 Άρθρο 3 Κατηγορίες ερασιτεχνικών πρωταθληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

22/9/2015. Αθήνα Αριθµ. πρωτ. 28112/2015. Προς: τα Σωµατεία της Γ Εθνικής Κατηγορίας και τις οικείες Ε.Π.Σ. Υπόψη: Προέδρου

22/9/2015. Αθήνα Αριθµ. πρωτ. 28112/2015. Προς: τα Σωµατεία της Γ Εθνικής Κατηγορίας και τις οικείες Ε.Π.Σ. Υπόψη: Προέδρου Αθήνα Αριθµ. πρωτ. 22/9/2015 28112/2015 Προς: τα Σωµατεία της Γ Εθνικής Κατηγορίας και τις οικείες Ε.Π.Σ. Υπόψη: Προέδρου Κοιν. Γραφείο Εκτελεστικού Γραµµατέα Οικονοµική Επιτροπή /νση Οικονοµικού/ Λογιστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΕΝΩΣΙΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1 - Τ.Κ. 28100 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΗΛ : 26710 23568 FAX: 26710-24688 E-MAIL: info@ epski.gr ικτυακός τόπος: www.epski.gr Π Ρ Ο Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (Ε.Ο.Κ.) Αριθ. Πρωτ. 60 Καλαμάτα 05 / 02 / 2008. Π ρ ο κ η ρ ή σ ε ι

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (Ε.Ο.Κ.) Αριθ. Πρωτ. 60 Καλαμάτα 05 / 02 / 2008. Π ρ ο κ η ρ ή σ ε ι ΕΝΩΣΗ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ CENTRAL & SOUTH ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΝΟΤΙΑΣ PELOPONNISE UNION ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ OF BASKETBAL CLUBS ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 34-241 00 ΚΑΛΑΜΑΤΑ ARISTOTELOUS 34 241 00 KALAMATA ΤΗΛ. ΦΑΞ (27210-)93433

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 448 Πάτρα : 16-07-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Ε.Σ.Κ.Α.-Η. AΓ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 ΑΡΘΡΟ 1ο : ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ Η ΕΣΚΑ-Η κατά την αγωνιστική περίοδο 2015-2016 θα διοργανώσει και θα τελέσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 -----------------------------------------------------------

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 ----------------------------------------------------------- ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ***********ΟΘΩΝΟΣ 1-35100 ΛΑΜΙΑ************ ΤΗΛ.2231024495 & 2231027147 *** FAX 2231024495 Ηλεκτρονική σελίδα διαδικτύου : www.epsf.gr E - mail : epsfth@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΝΩΣΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ Ταχ. /νση: Αθλητικό Κέντρο Ε.Π.Σ. Πιερίας, Τ.Κ.: 60100 Ν. Έφεσος, Τ.Θ.: 135 Τηλέφωνο: +30-2351027565, (Fax) : +30-2351038165 www.epspierias.gr, e-mail: epspierias@epspierias.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Έτος Ιδρύσεως 1929 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Έτος Ιδρύσεως 1929 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Έτος Ιδρύσεως 1929 ΣΠΕΤΣΩΝ 20 & ΔΑΜΟΦΩΝΤΟΣ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ Τ.Κ. 24100 - ΤΗΛ. 2721025954 - ΦΑΞ: 2721028677 e-mail : epsm@otenet.gr Αριθ. Πρωτ 516 Καλαμάτα 13 Ιουλίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Μ Α Ι Ο Σ / Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2015 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Προοίμιο... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής... 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 Δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αφού έλαβε υπόψη: α. Το Καταστατικό της. β. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΝΩΣΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ Ταχ. /νση: Αθλητικό Κέντρο Ε.Π.Σ. Πιερίας, Τ.Κ.: 60100 Ν. Έφεσος, Τ.Θ.: 135 Τηλέφωνο: +30-2351027565, (Fax) : +30-2351038165 www.epspierias.gr, e-mail: epspierias@epspierias.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρειών. Κανονισμός Πρωταθλήματος 2015-2016. Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Ασφαλιστικών

Εταιρειών. Κανονισμός Πρωταθλήματος 2015-2016. Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Ασφαλιστικών Κανονισμός Πρωταθλήματος Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Ασφαλιστικών Εταιρειών 2015-2016 2016 www.pasfe.gr Πρωτάθλημα Μίνι Ποδοσφαίρου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κανονισμός Πρωταθλήματος 01 Περιεχόμενα 01 τόπος διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής Προπονητής κατά την έννοια των διατάξεων του παρόντος είναι κάθε πρόσωπο που έχει τα απαιτούµενα από τον κανονισµό αυτό προσόντα και δικαιούται κατά

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 879 Κιλκίς 15/07/2015. Προς Όλα τα Σωµατεία Α1 Α και Β Ερασιτεχνικής Κατηγορίας, Στις έδρες τους

Αρ. Πρωτ.: 879 Κιλκίς 15/07/2015. Προς Όλα τα Σωµατεία Α1 Α και Β Ερασιτεχνικής Κατηγορίας, Στις έδρες τους Αρ. Πρωτ.: 879 Κιλκίς 15/07/2015 Προς Όλα τα Σωµατεία Α1 Α και Β Ερασιτεχνικής Κατηγορίας, Στις έδρες τους Κε Πρόεδρε, Σας γνωρίζουµε ότι σύµφωνα µε την 14/ 30-6-2015 απόφαση του Διοικητικού µας Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι Ε Ν Ω Σ Η Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ι Κ Ω Ν Σ Ω Μ Α Τ Ε Ι Ω Ν Ν Ο Μ Ο Υ Α Ι Τ Ω Λ Ο Α Κ Α Ρ Ν Α Ν Ι Α Σ Χ Α Ρ. Τ Ρ Ι Κ Ο Υ Π Η 4 3 Μ Ε Σ Ο Λ Ο Γ Γ Ι Τ. Κ. 3 0 2 0 0 ΤΗΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: 26310-28884 / ΠΡΟΕΔΡΟΥ: 26310-55158

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ (Κ.Α.Π.)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ (Κ.Α.Π.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ (Κ.Α.Π.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Έκταση εφαρµογής Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισµού έχουν εφαρµογή: α) Επί όλων των πρωταθληµάτων του ποδοσφαίρου (µη ερασιτεχνικού και ερασιτεχνικού),

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίµιο...3 Άρθρο 1 Ορισµοί... 3 Άρθρο 2 Έκταση εφαρµογής... 5 Άρθρο 3 Κατηγορίες επαγγελµατικών πρωταθληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ 1. ΣΤΟΧΟΣ Το ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ διοργανώνει τουρνουά ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ με την Αιγίδα της ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ και στόχος του είναι η ψυχαγωγία και η άθληση των παιδιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 2014-2015 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 2014-2015 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 2014-2015 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Πίνακας περιεχομένων Στόχος Πρωταθλήματος...3 Κατηγορίες Τμημάτων...4 Τρόπος Διεξαγωγής...4 Γήπεδα-Χώροι Διεξαγωγής Αγώνων...4 Ημέρες Ώρες Τέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίµιο... 3 Άρθρο 1 Ορισµοί... 3 Άρθρο 2 Έκταση εφαρµογής... 5 Άρθρο 3 Κατηγορίες επαγγελµατικών πρωταθληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ - ΛΥΚΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 2010

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ - ΛΥΚΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 2010 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ - ΛΥΚΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 2010 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ Άρθρο 1: ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα δημόσια και ιδιωτικά γυμνάσια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ, ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ, ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΕΣ, ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ, ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ, ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΕΣ, ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 ======================================== ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ======================================== ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ, ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ, ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΕΣ, ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4 ΟΥ ΔΙΑΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ- ΛΥΚΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 2008

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4 ΟΥ ΔΙΑΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ- ΛΥΚΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 2008 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4 ΟΥ ΔΙΑΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ- ΛΥΚΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 2008 Άρθρο 1: ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα δημόσια και ιδιωτικά γυμνάσια και λύκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ************************************************ ΟΘΩΝΟΣ 1-35100 ΛΑΜΙΑ *************************

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ************************************************ ΟΘΩΝΟΣ 1-35100 ΛΑΜΙΑ ************************* ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ************************************************ ΟΘΩΝΟΣ 1-35100 ΛΑΜΙΑ ************************* ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ------------------------------- Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΑΝΔΡΩΝ Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015. ΑΡΘΡΟ 2ο : ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΑΝΔΡΩΝ Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015. ΑΡΘΡΟ 2ο : ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. ΑΡ.ΠΡΩΤ.: ΠΕΙΡΑΙΑΣ: ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΑΝΔΡΩΝ Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 Σύμφωνα με τις διατάξεις των ισχυόντων Αθλητικών Νόμων (2725/1999,3057/2002 και 3264/2004 και 4049/12), των Καταστατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΑΝΔΡΩΝ Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΑΝΔΡΩΝ Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016 ΑΡ.ΠΡΩΤ.: ΠΕΙΡΑΙΑΣ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΑΝΔΡΩΝ Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016 Σύμφωνα με τις διατάξεις των ισχυόντων Αθλητικών Νόμων (2725/1999,3057/2002 και 3264/2004 και 4049/12),των Καταστατικών της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014-2015 ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014-2015 ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014-2015 ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ αφού έλαβε υπ όψη της: α) το Καταστατικό της β) τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ Α & Β (γεν. 1999 & 2000)

ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ Α & Β (γεν. 1999 & 2000) ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ Α & Β (γεν. 1999 & 2000) ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ. Για την εύρυθμη και ομαλή διεξαγωγή του τουρνουά συγκροτείται η Επιτροπή Πρωταθλήματος. Αυτή αποτελείται από δύο μέλη του Πανιωνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ (Κ.Α.Π.) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίµιο...1 Άρθρο 1 Ορισµοί...1 Άρθρο 2 Έκταση εφαρµογής...3 Άρθρο 3 Κατηγορίες επαγγελµατικών πρωταθληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι Θεσσαλονίκη, 31 Ιουλίου 2014 Αριθ. Πρωτ. 1918 - Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α Τ Ω Ν Υ Π Ο Ο Μ Ω Ν Π Ε Ρ Ι Ο Ο Υ 2 0 1 4-2 0 1 5 Η Ενωση Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Μακεδονίας, έχοντας υπόψη: 1.- την

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 3 Σεπτεµβρίου 2015. Αριθ. Πρωτ. 2397 -- Προς. Όλα τα σωµατεία της δύναµής µας

Θεσσαλονίκη, 3 Σεπτεµβρίου 2015. Αριθ. Πρωτ. 2397 -- Προς. Όλα τα σωµατεία της δύναµής µας Θεσσαλονίκη, 3 Σεπτεµβρίου 2015 Αριθ. Πρωτ. 2397 -- Προς Όλα τα σωµατεία της δύναµής µας ΘΕΜΑ: Συµπλήρωση του άρθρου 24 της προκήρυξης πρωταθληµάτων της Ε.Π.Σ. Μακεδονίας αγωνιστικής περιόδου 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ CYPRUS BASKETBALL FEDERATION

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ CYPRUS BASKETBALL FEDERATION ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΟΠΑΠ 1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ. ΠΑΙ ΩΝ ΚΑΙ ΚΟΡΑΣΙ ΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2009-2010 Η Κυπριακή Οµοσπονδία Καλαθόσφαιρας προκηρύσσει για την αγωνιστική περίοδο 2009-2010. (α) (β) Παγκύπριο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2010

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2010 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2010 1. ΟΡΙΣΜΟΣ Το Παγκύπριο Πρωτάθλημα Cyprus Beach Volley 2010, είναι η επίσημη διοργάνωση Beach Volley για το 2010 που

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π ΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Π Ο ΟΣΦΑΙΡΟΥ

Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π ΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Π Ο ΟΣΦΑΙΡΟΥ Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π ΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Π Ο ΟΣΦΑΙΡΟΥ Ι ΟΥΝΙΟΣ 2009 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Προοίµιο Ο παρών κανονισµός εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 2 του καταστατικού της Ε.Π.Ο. και προβλέπει για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΠΕΙΡΑΙΑΣ : ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016 Σύμφωνα με τις διατάξεις των ισχυόντων Αθλητικών Νόμων (2725/1999,3057/2002 και 3264/2004 και 4049/12), των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Α, Β & Γ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Α, Β & Γ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 -1- Ε.Π.Σ. ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Α, Β & Γ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Η Ε.Π.Σ. ΕΥΒΟΙΑΣ αφού έλαβε υπόψη: 1.- Την Αθλητική Νομοθεσία όπως ισχύει σήμερα, 2.- Το Καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα