ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Ε.Π.Σ. ΑΧΑΪΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Ε.Π.Σ. ΑΧΑΪΑΣ 2013-2014"

Transcript

1 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Ε.Π.Σ. ΑΧΑΪΑΣ Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΧΑΪΑΣ, αφού έλαβε υπ' όψη : 1. ΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ. 2. ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ. 3. ΤΟΝ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (Κ.Α.Π.) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ 4. ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Ε.Π.Σ. ΑΧΑΪΑΣ 8/ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Τους αγώνες των ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : 1. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α' ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2. >> SUPER BΗΤΑ >> >> 3. >> Β' >> >> 4. >> Γ' >> >> με τους όρους που ρητά ορίζονται παρακάτω : Άρθρο 1 ΕΝΝΟΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ - ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Η προκήρυξη αυτή είναι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την κατάρτιση σύμβασης προσχώρησης μεταξύ της διοργανώτριας που είναι η Ε.Π.Σ. ΑΧΑΪΑΣ και ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ που οι ομάδες τους έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα πρωταθλήματα που αυτή η προκήρυξη ορίζει. Κατ' εφαρμογή δε των διατάξεων του ισχύοντος Καταστατικού της Ε.Π.Ο., η παρούσα δήλωση συμμετοχής αποτελεί ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΑΠΟΔΟΧΗ του Καταστατικού αυτού και των εκδοθέντων ή εκδοθησομένων Κανονισμών της Ε.Π.Ο. Τα Σωματεία που δικαιούνται και επιθυμούν να μετάσχουν στα πρωταθλήματα, πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ και μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται, να υποβάλλουν στην Ε.Π.Σ. Αχαΐας έγγραφη ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ. Οι ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ πρέπει να υποβληθούν στην Ε.Π.Σ. Αχαΐας για όλες τις Κατηγορίες μέχρι τις ενώ οι ημερομηνίες υποβολής δηλώσεων για τα Παιδικά Πρωταθλήματα θα καθοριστούν με συμπληρωματική προκήρυξη. Άρθρο 2 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Τα Σωματεία που δικαιούνται συμμετοχή ανά κατηγορία είναι : Α' Ερασιτεχνικής Κατηγορίας Σωματεία 16 SUPER BHTA Ερασιτεχνικής Κατηγορίας Σωματεία 28 Β' Ερασιτεχνικής Κατηγορίας Σωματεία 39 Γ' Ερασιτεχνικής Κατηγορίας λοιπά Σωματεία και όσα Σωματεία δεν δήλωσαν την περίοδο καθώς επίσης και όσα Σωματεία αναγνωρισθούν μέχρι την κλήρωση των αγώνων της Κατηγορίας αυτής. Για νέα σωματεία καθώς και για σωματεία που θα προέλθουν από τη συγχώνευση δύο ή περισσοτέρων σωματείων και η διαδικασία αναγνώρισής τους από την Ε.Π.Ο. δεν θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις η προθεσμία υποβολής της δήλωσης παρατείνεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν την κλήρωση των αγώνων της Κατηγορίας στην οποία δικαιούται να συμμετάσχει το σωματείο που προήλθε από τη συγχώνευση. Προσοχή. Στο Πρωτάθλημα της Α Κατηγορίας θα συμμετέχουν και όσες ομάδες προέλθουν για οποιοδήποτε λόγο από ανώτερη Κατηγορία ως υπεράριθμες. 1

2 Άρθρο 3 ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Εφ' όσον δεν υπάρξει ανάγκη μεταβολής τα πρωταθλήματα θα αρχίσουν : Η Α' Ερασιτεχνική Κατηγορία στις 14 Σεπτεμβρίου Η SUPER BΗΤΑ Ερασιτεχνική Κατηγορία στις 28 Σεπτεμβρίου Η Β' Ερασιτεχνική Κατηγορία στις 5-6 Οκτωβρίου Η Γ' Ερασιτεχνική Κατηγορία στις Οκτωβρίου Τα πρωταθλήματα Παίδων, Προπαίδων, Τζούνιορ και Προτζούνιορ θα ορισθούν με άλλη προκήρυξη που θα σας σταλεί σύντομα. Άρθρο 4 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΠΑΡΑΒΟΛΟ) 1. Κάθε Σωματείο μαζί με τη δήλωση συμμετοχής πρέπει να καταβάλλει στην Ε.Π.Σ. Αχαΐας και το σχετικό παράβολο, που ορίσθηκε : Για την Α' και SUPER BHTA Ερασιτεχνική Κατηγορία σε 130,00 Є. Για την Β' Ερασιτεχνική Κατηγορία σε 100,00 Є. Για την Γ' Ερασιτεχνική Κατηγορία σε 50,00 Є. Για τα πρωταθλήματα Παίδων, Προπαίδων, Τζούνιορ και Προτζούνιορ θα ακολουθήσει νέα Προκήρυξη.. Μαζί με το παράβολο καταβάλλεται και η ετήσια συνδρομή των Σωματείων - Μελών της Ε.Π.Σ. Αχαΐας που είναι : Για όλα τα Σωματεία 10,00 Є μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. 2. Τα σωματεία με την κατάθεση της δήλωσης και του παραβόλου συμμετοχής είναι υποχρεωμένα να έχουν εξοφλήσει τις οικονομικές εκκρεμότητες με την Ένωση, που αφορούν οφειλές από διαιτησίες αγώνων, πρόστιμα κ.λπ. καθώς και το γηπεδικό χρέος προς την Ένωση για το έτος Οι υπόλοιπες γηπεδικές οφειλές θα πρέπει να εξοφληθούν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2013 (Οφειλές για την ποδοσφαιρική περίοδο ). Άρθρο 5 ΣΤΟΛΕΣ ΟΜΑΔΩΝ - ΓΗΠΕΔΑ ΑΓΩΝΩΝ Κάθε Σωματείο υποχρεούται να γνωρίσει στην Ε.Π.Σ. Αχαΐας με τη δήλωση συμμετοχής, τα ΧΡΩΜΑΤΑ της στολής με την οποία θα αγωνίζεται η ομάδα του. Σε περίπτωση που τα χρώματα δύο διαγωνιζόμενων ομάδων είναι όμοια ή παρεμφερή, υποχρεούται η γηπεδούχος μετά από υπόδειξη του διαιτητή, να αλλάξει στολή. Σε περίπτωση που αρνηθεί η γηπεδούχος ομάδα, ο διαιτητής ματαιώνει τον αγώνα και η υπαίτια ομάδα της ματαίωσης του αγώνα τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Α.Π. Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής ποδοσφαιριστών στους αγώνες, είναι να φορούν σ' όλη τη διάρκεια αυτών τη στολή τους, η οποία υποχρεωτικά περιλαμβάνει : ΦΑΝΕΛΛΑ, ΠΑΝΤΕΛΟΝΑΚΙ, ΚΑΛΤΣΕΣ, ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ και ΕΠΙΚΑΛΑΜΙΔΕΣ. Ομάδες που θέλουν να διαφημίσουν στις στολές τους επιχειρήσεις ή προϊόντα, πρέπει να τύχουν πρώτα της σχετικής έγκρισης από την Ε.Π.Σ. Αχαïας σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Α.Π. Όλες οι ομάδες υποχρεούνται να παρουσιάζονται στους αγώνες Πρωταθλημάτων μας, με τους ποδοσφαιριστές να φέρουν στις φανέλες και στα σορτσάκια, τους αριθμούς από το ένα 1 έως το δεκαοχτώ 18. Δεν επιτρέπεται η αναγραφή του ονόματος των ποδοσφαιριστών στις φανέλες, όπως επίσης και η αναγραφή αριθμού μεγαλύτερου του δεκαοχτώ 18. Οι Διαιτητές θα πρέπει να απαγορεύουν τη συμμετοχή ποδοσφαιριστή με αριθμό φανέλας μεγαλύτερου του δεκαοχτώ 18. Κάθε Σωματείο υποχρεούται να γνωρίσει στην Ε.Π.Σ. Αχαΐας με την δήλωση συμμετοχής, το ΓΗΠΕΔΟ (ιδιόκτητο ή ιδιόχρηστο) στο οποίο επιθυμεί να αγωνίζεται σαν γηπεδούχος. 2

3 Το Σωματείο που δηλώνει γήπεδο το οποίο ανήκει σε άλλο Σωματείο ή αρχή, πρέπει να συνοδεύει τη δήλωση συμμετοχής με έγγραφη συγκατάθεση του Σωματείου ή της αρχής που ανήκει το γήπεδο. Σε κάθε περίπτωση Σωματείο που δεν έχει ιδιόκτητο ή ιδιόχρηστο γήπεδο, θα πρέπει να γνωρίσει στην Ε.Π.Σ. Αχαΐας εναλλακτική πρόταση χρησιμοποίησης γηπέδου. Τα σωματεία που έχουν ιδιόκτητο γήπεδο ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ να το διαθέσουν στην Ε.Π.Σ. Αχαΐας για τους αγώνες των πρωταθλημάτων της και σε αντίθετη περίπτωση θα υποστούν κυρώσεις σύμφωνα με τον Κ.Α.Π. Μετά την έναρξη της ποδοσφαιρικής περιόδου δεν ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ σε κανένα Σωματείο να γνωρίσει στην Ε.Π.Σ. Αχαΐας, ότι επιθυμεί να αγωνιστεί σε άλλο γήπεδο εκτός του γηπέδου ή γηπέδων που με την αρχική δήλωση συμμετοχής έχει εκφράσει την επιθυμία να αγωνιστεί. Σε περίπτωση αγώνων κατάταξης, εκτός Α και SUPER BΗΤΑ, (π.χ. ισοβαθμία ομάδων, Play-off, Play-out κλπ.) θα ορίζονται κατά την απόλυτη κρίσης της Ένωσης γήπεδα ουδέτερα που θα συγκεντρώνουν τις περισσότερες εγγυήσεις (ασφάλεια, ομαλή διεξαγωγή, απόσταση, χωρητικότητα κλπ.) και θα εξασφαλίζουν, κατά το δυνατό, ίσους όρους για τις διαγωνιζόμενες ομάδες. Ακόμη, κατά την απόλυτη κρίση της Ένωσης και εφόσον το επιβάλλουν ειδικοί όροι (χωρητικότητα γηπέδου, συνθήκες ασφαλείας, αγωνιστικός χώρος κλπ.) μπορεί να ορισθεί ένα και μόνο γήπεδο όπου θα γίνουν όλοι οι αγώνες κατάταξης. Στο γήπεδο αυτό ο αγωνιστικός χώρος θα πρέπει να είναι από φυσικό ή συνθετικό χλοοτάπητα. Σε περίπτωση επιβολής σε σωματείο ποινής στέρησης του δικαιώματος να αγωνίζεται στην έδρα του, το γήπεδο για την διεξαγωγή των αγώνων του (όταν είναι γηπεδούχο), στο διάστημα που εκτίεται αυτή η ποινή, θα ορίζεται κατά την απόλυτη κρίση της Ένωσης. Και σε αυτήν την περίπτωση, το γηπεδούχο (τιμωρημένο) σωματείο έχει τις υποχρεώσεις των άρθρων του Κ.Α.Π. (ετοιμασία γηπέδου κλπ.). Σε περίπτωση που κατά την διεξαγωγή κάποιου αγώνα προκληθούν ζημιές στα γήπεδα τα οποία χρησιμοποιούνται ως έδρες ή ορίζονται από την Ένωση ως ουδέτερα γήπεδα, οι ομάδες είναι υπεύθυνες για την αποκατάσταση ή κάλυψη του κόστους των ζημιών αυτών. Σε διαφορετική περίπτωση το σωματείο που θα έχει την ευθύνη, θα έχει και την ισόποση ποινή της ζημιάς. Άρθρο 6 ΓΗΠΕΔΟ ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΟ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ Ένα γήπεδο μπορεί να χαρακτηρισθεί ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΟ από τον διαιτητή και μόνο πριν την έναρξη του αγώνα. Ένα γήπεδο μπορεί να χαρακτηριστεί ακατάλληλο πριν ή μετά την έναρξη του αγώνα με μόνο αρμόδιο να αποφασίσει τον διαιτητή. Ένσταση για αντικανονικότητα του γηπέδου μπορεί να υποβάλλει το "εκτός έδρας" αγωνιζόμενο Σωματείο, μόνο πριν την έναρξη του αγώνα και ο Διαιτητής οφείλει να απαντήσει επί των θεμάτων της Ένστασης. Τα γηπεδούχα σωματεία, είτε έχουν ιδιόκτητο ή ιδιόχρηστο γήπεδο, είτε αγωνίζονται σε γήπεδο που τους έχει ορίσει η Ε.Π.Σ. Αχαΐας, οφείλουν να φροντίσουν έγκαιρα για την κανονικότητα του γηπέδου (γραμμές - τέρματα - δίκτυα, καθώς και για τη χρήση αποδυτηρίων Διαιτητών και ομάδων) για την αποφυγή των επιπτώσεων του Κ.Α.Π. Όλοι οι αγώνες της Α Κατηγορίας θα διεξάγονται σε γήπεδα με φυσικό ή συνθετικό χλοοτάπητα. Επίσης από την αγωνιστική περίοδο , αν οι συνθήκες το επιτρέπουν, οι αγώνες και της SUPER ΒΗΤΑ Κατηγορίας θα διεξάγονται σε γήπεδα με φυσικό ή συνθετικό χλοοτάπητα. 3

4 Άρθρο 7 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΩΝ Η σειρά των αγώνων κάθε πρωταθλήματος θα καθοριστεί μετά από κλήρωση που θα γίνει από την Ε.Π.Σ. Αχαΐας σε ημερομηνία που θα γνωστοποιηθεί έγκαιρα στα ενδιαφερόμενα σωματεία. Η ημέρα και ώρα των αγώνων θα γνωστοποιούνται με το αγωνιστικό πρόγραμμα. Οι αγώνες Α', SUPER B, Β' και Γ' Ερασιτεχνικής Κατηγορίας θα είναι διπλοί διάρκειας 90' σε δύο ημίχρονα των 45'. Για κάθε αποτέλεσμα αγώνων οι ομάδες θα βαθμολογούνται με τρεις (3) βαθμούς σε περίπτωση νίκης, ένα (1) βαθμό σε περίπτωση ισοπαλίας και μηδέν (0) βαθμούς σε περίπτωση ήττας. Η βαθμολογική κατάταξη των ισοβαθμούντων ομάδων στον ίδιο Όμιλο θα γίνεται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στον Κ.Α.Π. Τα σωματεία που επιθυμούν αλλαγή έδρας θα πρέπει με έγγραφο που θα κατατίθεται στην Ένωση το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν από την προγραμματισμένη ημέρα τέλεσης του αγώνα και να αιτιολογείται σ αυτήν ο λόγος που ζητείται η αλλαγή. Ιδιαίτερα εφιστάται η πρόνοια των σωματείων στην τήρηση της παραπάνω προθεσμίας, ώστε να υπάρχει χρονική ευχέρεια για την ικανοποίηση του αιτήματός τους, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι η Ένωση θα κρίνει βάσιμους τους λόγους που επικαλούνται και εφόσον βέβαια θα υπάρχει και η δυνατότητα να γίνει η ρύθμιση που ζητείται. Η Ε.Π.Σ.Α. διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής του προγράμματος όταν το επιβάλλουν κοινωνικοί ή άλλοι σοβαροί λόγοι, ακόμα και να αλλάξει το πρόγραμμα την προηγουμένη του αγώνα. Τα σωματεία θα ενημερώνονται για το πρόγραμμα αγώνων από το site και τα γραφεία της Ένωσης Άρθρο 8 ΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ Η μη ύπαρξη στα γήπεδα αστυνομικής δύναμης, δεν απαλλάσσει τα σωματεία, και ιδιαίτερα το γηπεδούχο, της ευθύνης για την τήρηση της τάξης στα γήπεδα που είναι καθαρά υποχρέωσή του. Είναι απαραίτητο παράλληλα να στραφούμε με διάθεση και σοβαρότητα στην οργάνωση εξειδικευμένων σεμιναρίων ανάλυσης Κανονισμών Ποδοσφαίρου και Κανονισμών Παιδειάς. Η σύνδεση και συνεργασία του αθλητικού σωματείου της γειτονιάς ή του χωριού, με τον αντίστοιχο πολιτιστικό σύλλογο, πιστεύουμε πως θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ και της ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ. Τα Διοικητικά Συμβούλια των σωματείων πρέπει να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης και καταστολής πράξεων που δυσφημούν το άθλημα ή διεγείρουν το φίλαθλο κοινό και είναι υπεύθυνα για κάθε αντιαθλητική ενέργεια των ποδοσφαιριστών, μελών και φιλάθλων τους. Άρθρο 9 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ Σε περίπτωση μη ορισμού παρατηρητή αγώνα τηρούνται οι διατάξεις του άρθρου 13 του Κ.Α.Π. Για την διευκόλυνση του έργου της Επιτροπής και την ομαλή διεξαγωγή των πρωταθλημάτων, υποχρεούνται τα Σωματεία να υποδείξουν στην Ε.Π.Σ. Αχαΐας πρόσωπα εκ των μελών τους που είναι γνώστες των Κανονισμών, για να χρησιμοποιηθούν ως Παρατηρητές στους αγώνες. 4

5 Ιδιαίτερη μνεία γίνεται για τα πρόσωπα που δικαιούνται εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους και εφιστάται η προσοχή να ακολουθούνται πιστά οι οδηγίες που αναφέρονται στο Φύλλο αγώνος. Ο παρατηρητής του αγώνα μέσα στο χώρο που περιβάλλεται από την εσωτερική περίφραξη, επιτρέπει να εισέρχονται και να παραμένουν, εφόσον του παραδώσουν την αστυνομική ταυτότητα ή το Δελτίο Πιστοποίησης Προπονητή ή τα έγγραφα αυτά που θα πιστοποιούν την ιδιότητά τους, τα εξής πρόσωπα: α) Ο ιατρός του αγώνα και ο ιατρός κάθε ομάδος. β) Ένας εκπρόσωπος κάθε ομάδος. γ) Ο φυσιοθεραπευτής κάθε ομάδος. δ) Ο προπονητής κάθε ομάδος και ο τυχόν βοηθός του. ε) Διασώστες με ειδική ταυτότητα. Κατ εξαίρεση στις κατηγορίες SUPER BΗΤΑ, Β και Γ Ερασιτεχνικές Κατηγορίες και εφόσον δεν έχουν επίσημο προπονητή επιτρέπετε η είσοδος σε έναν ακόμα εκπρόσωπο. Πλέον των ανωτέρω προσώπων ο παρατηρητής επιτρέπει την είσοδο και παραμονή στον ίδιο χώρο : α) Φωτογράφων επισήμων πρακτορείων Τύπου και μελών τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών συνεργείων. β) νεαρών ατόμων για την επαναφορά της μπάλας. Οι διαγωνιζόμενες ομάδες και τα πρόσωπα που αναφέρονται στην ως άνω παράγραφο οφείλουν να συμμορφώνονται στις υποδείξεις και στις εντολές του παρατηρητή. Κατά των ομάδων ή των προσώπων που δεν συμμορφώνονται με τις εντολές του παρατηρητή επιβάλλεται χρηματική ποινή τουλάχιστον πενήντα (50) ευρώ. ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ Τα σωματεία του πρωταθλήματος της Α κατηγορίας υποχρεούνται να προσλαμβάνουν και να απασχολούν προπονητή, κάτοχο διπλώματος UEFA. O προπονητής πρέπει να είναι κάτοχος της Ειδικής Ταυτότητας από την Ε.Π.Ο., σε ισχύ (να λήγει στις ). Η Ε.Π.Σ. Αχαΐας είναι υποχρεωμένη να εκδίδει Δελτίο Πιστοποίησης εισόδου του προπονητή στον αγωνιστικό χώρο (τεχνική περιοχή). Το Δελτίο Πιστοποίησης εισόδου, είναι ονομαστικό σε περίπτωση δε αντικατάστασης του προπονητή, θα πρέπει να εκδοθεί νέο, με υποβολή νέων δικαιολογητικών. Προπονητής και ο τυχόν βοηθός προπονητή ο οποίος δεν κατέχει το ως άνω δελτίο πιστοποίησης εισόδου στον αγωνιστικό χώρο (τεχνική περιοχή) απαγορεύεται να εισέλθει σε αυτόν. Ο έλεγχος διενεργείται από τους διαιτητές του αγώνα, σύμφωνα με τον Κ.Α.Π. Σε περίπτωση αλλαγής προπονητή η ομάδα θα μπορεί να παραμείνει μέχρι δύο αγωνιστικές χωρίς προπονητή στον πάγκο της. Στις ΣΟΥΠΕΡ ΒΗΤΑ, στη Β και Γ κατηγορίες δεν είναι υποχρεωτικό οι ομάδες των πρωταθλημάτων αυτών να προσλαμβάνουν διπλωματούχο προπονητή. Αν όμως προσλάβουν προπονητή κάτοχο διπλώματος UEFA τότε υποχρεωτικά και για τους προπονητές αυτούς ισχύουν όλα τα προαναφερθέντα με τους προπονητές που εργάζονται στα σωματεία της Α κατηγορίας. Τα σωματεία Α Κατηγορίας θα πρέπει υποχρεωτικά να προσλάβουν διπλωματούχο Προπονητή για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, σύμφωνα με το Άρθρο 7 παρ. 3 του Κανονισμού Προπονητών Ποδοσφαίρου Ε.Π.Ο., άλλως στα μη συμμορφούμενα σωματεία η Ένωση είναι υποχρεωμένη να επιβάλλει πρόστιμο από 400 έως (Άρθρο 12 ίδιου Κανονισμού). Άρθρο 10 ΑΔΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ Για την έκδοση άδειας τέλεσης των αγώνων, φροντίζει η Ε.Π.Σ. Αχαΐας. 5

6 Άρθρο 11 ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΟΜΑΔΩΝ - ΜΠΑΛΛΕΣ ΑΓΩΝΑ α) Κάθε μια από τις διαγωνιζόμενες ομάδες είναι υποχρεωμένη να προσέρχεται στο γήπεδο διεξαγωγής του αγώνα έγκαιρα, πριν από την καθορισμένη έναρξή του, ανεξάρτητα από τις τυχόν δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν, ώστε να είναι έτοιμη να αγωνισθεί πέντε τουλάχιστον λεπτά πριν από την ώρα έναρξης του αγώνα. β) Οι διαγωνιζόμενες ομάδες υποχρεούνται να έχουν στη διάθεση του διαιτητή καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, η μεν γηπεδούχος τέσσερις (4), η δε φιλοξενούμενη δύο (2) μπάλλες κανονικές και σε καλή κατάσταση. Η παράβαση αυτής της διάταξης εφ' όσον ο αγώνας δεν αρχίσει ή διακοπεί, επισύρει για την υπαίτια ομάδα τις επιπτώσεις των διατάξεων του Κ.Α.Π. Στους αγώνες κατάταξης (ΜΠΑΡΑΖ) κάθε ομάδα υποχρεούται να έχει στη διάθεση του διαιτητή από την έναρξη μέχρι τη λήξη του αγώνα οχτώ (8) μπάλες κανονικές και σε καλή κατάσταση. Άρθρο 12 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΑΓΩΝΩΝ Κάθε σωματείο πρέπει να είναι εφοδιασμένο με το απαραίτητο φαρμακευτικό υλικό και λοιπά μέσα πρώτων βοηθειών σύμφωνα με τον Κ.Α.Π., για την χρησιμοποίησή του από τους ποδοσφαιριστές. Όλοι οι αγώνες θα πρέπει να διεξάγονται με ιατρό ή διασώστη. Για το λόγο αυτό κάθε σωματείο οφείλει να υποδείξει στην Ένωση τρόπο για την παρουσία ιατρού ή διασώστη για την παροχή Α βοηθειών στη διάρκεια των αγώνων που δίνει στην έδρα του. Επίσης, πριν την έναρξη του αγώνα το γηπεδούχο σωματείο θα δηλώνει ιατρόδιασώστη με έγγραφα που να αποδεικνύουν την ιδιότητά του. Σε περίπτωση αδυναμίας να εξασφαλίσει την παρουσία ιατρού ή διασώστη ζητά τη βοήθεια της Ένωσης, εφόσον ειδοποιηθεί από το σωματείο τρεις (3) ημέρες πριν τον αγώνα. Την αποζημίωση των ιατρών θα πληρώνει η Ε.Π.Σ.Α. με το ποσό των 20 ανά αγώνα και τα χρήματα αυτά τα σωματεία θα πρέπει να τα πάρουν μέσα σε διάστημα δύο (2) μηνών. Σε διαφορετική περίπτωση το ποσό θα παραγράφεται. Σε περίπτωση που σωματείο δεν έχει εξασφαλίσει την παρουσία ιατρού ή διασώστη σε αγώνα που δίνει στην έδρα του, θα του επιβάλλεται πρόστιμο 50 από το Δ.Σ. της Ένωσης. Εάν δεν εξασφαλίσει και 2 η φορά παρουσία ιατρού ή διασώστη θα του επιβάλλεται διπλάσιο πρόστιμο 100 και το ποσό αυτό θα παγιώνεται. Άρθρο 13 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ- ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ 1)Στους αγώνες Α', SUPER BHTA, Β' και Γ' Ερασιτεχνικής Κατηγορίας παίρνουν μέρος ποδοσφαιριστές που ανήκουν στη δύναμη των Σωματείων και έχουν συμπληρώσει το 14 ο έτος της ηλικίας τους. Οι ομάδες σε όλες τους αγώνες τους υποχρεούνται να έχουν μαζί τους και να παραδίδουν στον διαιτητή: α) Το δελτίο ατομικών στοιχείων και μεταβολών ποδοσφαιριστή. β) Κατάσταση Υγείας των ποδοσφαιριστών. γ) Δελτίο Πιστοποίησης του προπονητή ή προπονητών της ομάδος. δ) Ταυτότητα Διαπίστευσης της Ε.Π.Σ. Αχαΐας ή Αστυνομική Ταυτότητα του εκπροσώπου 6

7 του σωματείου. Η συμμετοχή των ποδοσφαιριστών στους αγώνες γίνεται με την παράδοση στο διαιτητή πριν την έναρξη του αγώνα, των δελτίων αθλητικής ιδιότητας ή των δελτίων ατομικών στοιχείων και μεταβολών ποδοσφαιριστών, καθώς και κατάσταση υγείας των ποδοσφαιριστών (πλαστικοποιημένη) στην οποία θα αναγράφονται υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία αυτών καθώς και το σωματείο που ανήκουν, θα φέρει δε ιατρική θεώρηση, στην οποία θα αναγράφεται ότι οι περιλαμβανόμενοι στον πίνακα ποδοσφαιριστές είναι απολύτως υγιείς και ικανοί να αγωνίζονται σε αγώνες της ομάδος τους. Η ως άνω ιατρική θεώρηση, πραγματοποιείται μόνο από αθλίατρο ή ορθοπεδικό ή παθολόγο ή καρδιολόγο ή αγροτικό ιατρό ή γενικής ιατρικής, πρέπει δε να παρέχεται σε ετήσια βάση για κάθε ποδοσφαιριστή και να ισχύει κατά την ημέρα τέλεσης του αγώνα. Η με οποιοδήποτε άλλο τρόπο απόδειξη της υγείας των ποδοσφαιριστών είναι απαράδεκτη. (Η διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής του τρόπου απόδειξης της υγείας των ποδοσφαιριστών, ως και του χρόνου ισχύος των καταστάσεων υγείας, εφόσον αποφασιστεί αλλιώς από την Ε.Π.Ο.) Αντίγραφο του πίνακα υγείας κατατίθεται υποχρεωτικά πριν τη συμμετοχή του ποδοσφαιριστή σε αγώνα, στην Ε.Π.Σ. Αχαΐας με ευθύνη του σωματείου, αποτελεί δε το αδιαμφισβήτητα επίσημο έγγραφο σε περίπτωση ενστάσεων και προσφυγών. Ο διαιτητής έχει την υποχρέωση να σημειώσει στην οικεία στήλη του Φ.Α. τις τυχόν ελλείψεις των πιο πάνω δικαιολογητικών. Ο έλεγχος των δελτίων ατομικών στοιχείων και μεταβολών των ποδοσφαιριστών, της σχετικής βεβαίωσης του ιατρικού ελέγχου, της ταυτότητας Προπονητή και των δελτίων πιστοποίησης των παραγόντων, γίνεται από τον διαιτητή και τους αρχηγούς των διαγωνιζόμενων ομάδων υποχρεωτικά πριν από την έναρξη του αγώνα κατά την εκ μέρους του διαιτητή συμπλήρωση του Φύλλου Αγώνος. Απαγορεύεται η συμμετοχή ποδοσφαιριστή σε οποιοδήποτε αγώνα Πρωταθλήματος χωρίς τα παραπάνω δικαιολογητικά (δελτίο ατομικών στοιχείων & μεταβολών και βεβαίωση ιατρικού ελέγχου), ο δε διαιτητής απαγορεύει τη συμμετοχή σε όποιον δεν πληροί αυτές τις προϋποθέσεις. Σε περίπτωση αντικανονικής συμμετοχής που διαπιστούται κατόπιν ενστάσεως σε αγώνα που διεξήχθη, εφαρμόζεται η διάταξη του Κ.Α.Π. άρθρο 23 παρ.11. Ο διαιτητής υποχρεούται να κρατήσει τα δικαιολογητικά των διαγωνιζόμενων ποδοσφαιριστών μέχρι την υπογραφή του Φ.Α. οι δε αρχηγοί των ομάδων μπορούν να τα ζητήσουν σ' αυτό το διάστημα για να τα ελέγξουν μόνο για την περίπτωση διατύπωσης ένστασης πλαστοπροσωπίας. Η υπό τα στοιχεία 1γ δελτίο πιστοποίησης προπονητή για όλους τους διπλωματούχους προπονητές των Τοπικών Πρωταθλημάτων, εκδίδεται από την Ε.Π.Σ.Α. Απαγορεύεται με οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα, η είσοδος στον αγωνιστικό χώρο και στο πάγκο των αναπληρωματικών του διπλωματούχου προπονητή που δεν παρέδωσε το δελτίο πιστοποίησης προπονητή που του εξέδωσε η Ε.Π.Σ.Α., ΚΑΜΙΑ άλλη ταυτότητα δεν θα γίνεται αποδεκτή για την είσοδο του προπονητή ή των προπονητών στον αγωνιστικό χώρο, ούτε αυτή τριετούς διάρκειας που εξέδωσε η Ε.Π.Ο. Απαγορεύεται σε ποδοσφαιριστή να αγωνιστεί εντός 24ωρου σε δύο αγώνες του σωματείου που ανήκει. Ο υπολογισμός του εικοσιτετραώρου αρχίζει από το τελευταίο λεπτό συμμετοχής του ποδοσφαιριστή στον πρώτο αγώνα και πρέπει να συμπληρούται πριν την έναρξη του δεύτερου αγώνα. Παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται απώλεια του δεύτερου αγώνα αν υποβληθεί ένσταση αντικανονικής συμμετοχής, κατά τα οριζόμενα στον Κ.Α.Π. Διαιτητές εν ενεργεία ή μη, εγγεγραμμένοι σε Συνδέσμους, δεν έχουν δικαίωμα να μετέχουν σαν ποδοσφαιριστές σε αγώνες, τυχόν δε συμμετοχή τους είναι αντικανονική με τις προβλεπόμενες από τον Κ.Α.Π. κυρώσεις σε περίπτωση υποβολής σχετικής έντασης. Διπλωματούχοι Προπονητές, οι οποίοι κατά την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου ή τη διάρκεια αυτής, έλαβαν δελτίο πιστοποίησης προπονητή, δεν έχουν δικαίωμα να μετέχουν ως ποδοσφαιριστές σε επίσημους αγώνες. Τυχόν δε συμμετοχή τους αποτελεί αντικανονική συμμετοχή, εφαρμοζόμενης της διάταξης του Κ.Α.Π. Απαγορεύεται η είσοδος στους αγωνιστικούς χώρους και η συμμετοχή στον αγώνα φυσικού προσώπου που έχει τιμωρηθεί με οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα (εφόρου, προπονητή, φυσιοθεραπευτή κ.λ.π. ). Τυχόν συμμετοχή είναι αντικανονική και σε περίπτωση ένστασης εφαρμόζεται η διάταξη του Κ.Α.Π. 7

8 . 2) Κάθε σωματείο έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί στους αγώνες του (αγωνιζόμενους στη 11άδα) ορισμένο αριθμό ποδοσφαιριστών ως παρακάτω : Στην Α, SUPER BΗΤΑ, Β και Γ Κατηγορία μέχρι τρεις (3) ποδοσφαιριστές γεννηθέντες πριν το έτος Εφόσον διαπιστωθεί παράβαση της διάταξης αυτής πριν από την έναρξη του αγώνα, ο Διαιτητής υποχρεούται να μην τελέσει αυτόν,σε βάρος δε της υπαίτιας ή των υπαιτίων ομάδων επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τον Κ.Α.Π. κυρώσεις. Εφόσον η ίδια παράβαση πραγματοποιηθεί κατά την διάρκεια του αγώνα,λογίζεται ως αντικανονική συμμετοχή,στην υπαίτια δε ομάδα επιβάλλεται μετά από Ένσταση οι προβλεπόμενες από τον Κ.Α.Π. κυρώσεις. Σε κάθε περίπτωση ο Διαιτητής που επιτρέπει την τέλεση του αγώνα με την συμμετοχή περισσοτέρων ποδοσφαιριστών που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή με τα όρια ηλικίας, τιμωρείται από την Π.Ε.Δ. με ποινή αποκλεισμού τουλάχιστον (3) τριών μηνών. 3) Για κάθε σωματείο είναι υποχρεωτική η συμμετοχή στη ενδεκάδα καθόλη τη διάρκεια του αγώνα εννιά (9) ποδοσφαιριστών που έχουν δικαίωμα να αγωνίζονται σε ελληνικές εθνικές ομάδες. Επιτρέπεται η αναγραφή στο Φ.Α. μέχρι δύο (2) κοινοτικών ή αλλοδαπών ποδοσφαιριστών και η συμμετοχή τους στον αγώνα. Οι ομογενείς λογίζονται ως Έλληνες ποδοσφαιριστές. Άρθρο 14 ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ Για κάθε αγώνα θα συντάσσεται από τον διαιτητή το Φ.Α. το οποίο είναι έντυπο της διοργανώτριας, σε τέσσερα αντίτυπα, από τα οποία ένα θα περιέρχεται οπωσδήποτε μέχρι την επόμενη του αγώνα στην Ε.Π.Σ. Αχαΐας, και από ένα θα παραδίδεται στους αρχηγούς των διαγωνιζόμενων ομάδων. Η υπογραφή του Φ.Α. από τους αρχηγούς των ομάδων είναι υποχρεωτική (η τυχόν άρνηση ή αμέλεια υπογραφής επισύρει ποινή για τον αρχηγό μίας (1) αγωνιστικής). Έχουν όμως το δικαίωμα (οι αρχηγοί) να ζητήσουν από τον διαιτητή να αναγράψει τις τυχόν διαφωνίες ή επιφυλάξεις τους. Η υπογραφή του Φ.Α. από τους αρχηγούς των ομάδων, δεν έχει την έννοια της αποδοχής των αναγραφόμενων, παρά μόνο την γνωστοποίηση αυτών μέσω των αρχηγών στις ομάδες. Σε ότι αφορά τα παραπτώματα των ποδοσφαιριστών κατά την διάρκεια του αγώνα και μέχρι την υπογραφή του Φ.Α., τα οποία τιμωρούνται με το Πειθαρχικό Κώδικα δεν χωρεί καμιά ανταπόδειξη. Παράβαση του διαιτητή σε ότι αφορά τις επιβαλλόμενες σε αυτόν υποχρεώσεις για την σύνταξη του Φ.Α. συνεπάγεται την παραπομπή του από το Δ.Σ. της διοργανώτριας στην αρμόδια Επιτροπή και τιμωρείται με ποινή αποκλεισμού, τουλάχιστον ενός (1) μηνός. Κατ εξαίρεση στις περιπτώσεις που ο διαιτητής αρνείται στους αρχηγούς των ομάδων να υποβάλλουν στο Φ.Α. τις κατά την κρίση τους ενστάσεις, της άρνησης βεβαιούμενης ύστερα από αίτηση του αρχηγού της οικείας ομάδος από τον παρατηρητή του αγώνα, διαγράφεται των πινάκων αξιολόγησης των διαιτητών. Στην ίδια ποινή υπόκειται και ο διαιτητής ή βοηθός διαιτητή του αγώνα που ορίζεται ως αναπληρωτής και παραλείπει να ενημερώσει σχετικά με τον τρόπο ορισμού του τις διαγωνιζόμενες ομάδες πριν την έναρξη του αγώνα. Το Φ.Α. αποτελεί μέσο απόδειξης, τόσο για το κύρος του αγώνα, όσο και για το πειθαρχικό έλεγχο. Επιτρέπεται ανταπόδειξη των λοιπών παρατηρήσεων του διαιτητή με βάση τα στοιχεία και μόνο που προκύπτουν από τις εκθέσεις εντεταλμένων, σχετικά με τη διεξαγωγή του αγώνα, προσώπων (εκθέσεις παρατηρητών αγώνα, παρατηρητών διαιτησίας). Η χρήση οπτικών μέσων (βίντεο, φωτογραφίες), ως αποδεικτικού υλικού επιτρέπεται αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν καταγγελίας αποκλειστικά και μόνο στις εξής περιπτώσεις: α) διαπίστωση λανθασμένης αναγραφής υπαιτίου ποδοσφαιριστή (ταυτότητας προσώπου παραβάτη), β) παράβαση η οποία διεπράχθη και δεν τιμωρήθηκε από τον διαιτητή διότι διέλαθε της προσοχής του διαιτητή. Στις περιπτώσεις αυτές είναι υποχρεωτική η κλήση σε απολογία. 8

9 Οι ακολουθούσες τη σύνταξη του Φ.Α. εκθέσεις των διαιτητών, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να ανταποδείξουν το Φ.Α. στο σύνολό του, παρά μόνο να χρησιμεύσουν ως στοιχεία διευκρίνισης ή συμπλήρωσης των αναγραφόμενων στο Φ.Α. παρατηρήσεων του διαιτητή. Άρθρο 15 ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ-ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ 1. Οι Διαιτητές θα ορίζονται από το Τοπικό Όργανο Διαιτησίας. Η επιτροπή θα ορίζει και ανάλογο αριθμό αναπληρωματικών διαιτητών για την αντιμετώπιση έκτακτων κωλυμάτων. 2. Επισημαίνονται ειδικότερα οι διατάξεις : α) Στην περίπτωση που δεν προσέλθει ο διαιτητής που έχει ορισθεί ούτε ο αναπληρωτής του, τότε οι δύο ομάδες έχουν υποχρέωση να υποδείξουν έναν επίσημο διαιτητή, από αυτούς που παρευρίσκονται στο γήπεδο, για να διευθύνει τον αγώνα. Εάν οι δύο ομάδες δεν συμφωνήσουν για την υπόδειξη διαιτητή, τότε με κλήρωση ορίζεται ο διαιτητής μεταξύ των τυχόν δύο τουλάχιστον ή περισσοτέρων που παρευρίσκονται. Αν η μια ομάδα που θα αγωνισθεί δεν θελήσει να υποδείξει κατά την ανωτέρω διαδικασία διαιτητή, τότε θα διευθύνει υποχρεωτικά τον αγώνα εκείνος τον οποίο υπέδειξε η αντίπαλη ομάδα. β) Αν δεν παραβρίσκεται κανένας επίσημος διαιτητής ή παραβρίσκεται μόνο ένας, αλλά δεν συμφωνήσουν στο πρόσωπό του οι δύο ομάδες, τότε έχουν την υποχρέωση να υποδείξουν ένα πρόσωπο κοινής αποδοχής ως διαιτητή, διαφορετικά ο αγώνας αναβάλλεται. Αν παρόλα αυτά διεξαχθεί, θεωρείται άκυρος και επαναλαμβάνεται, εφόσον διατυπωθεί στο Φύλλο Αγώνος ένσταση πριν από την έναρξή του. Ο κατά την ως άνω διαδικασία τυχόν ορισμός διαιτητή ή βοηθού διαιτητή πρέπει να σημειωθεί στο Φ.Α. πριν από την έναρξη, είτε στο επίσημο είτε σε εκείνο το Φ.Α. το οποίο θα συντάξει το πρόσωπο το οποίο θα αναλάβει να διευθύνει τον αγώνα. γ.1.) Η κατά τη διάρκεια του αγώνα εμφανισθείσα αδυναμία διαιτητή να συνεχίσει τον αγώνα χωρίς υπαιτιότητα των ομάδων, των παραγόντων ή των φιλάθλων τους, δεν αποτελεί λόγο υποχρεωτικής διακοπής του αγώνα, ο αγώνας θα συνεχιστεί και καθήκοντα διαιτητή θα αναλάβει από τους βοηθούς ο αξιολογημένος να αγωνίζεται σαν Διαιτητής σε μεγαλύτερη Κατηγορία, σε ισότητα ο αρχαιότερος και σε ισότητα ο πρεσβύτερος σε ηλικία. Η με αυτόν τον τρόπο αναπλήρωση του Διαιτητή είναι υποχρεωτική για τον βοηθό Διαιτητή. Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται και στην περίπτωση που ο διαιτητής δεν προσέλθει από την αρχή του αγώνα. γ. 2. ) Εάν προ ή μετά την έναρξη του αγώνα ο διαιτητής ή βοηθός διαιτητής αδυνατεί να αρχίσει ή να συνεχίσει τον αγώνα λόγω τραυματισμού του ή ασκήσεως σωματικής βίας, οφειλόμενη σε υπαιτιότητα των προσώπων της μιας ή και των δύο ομάδων, αποτελεί λόγο μη έναρξης ή διακοπής του αγώνα και εφαρμόζονται οι κυρώσεις που ορίζει ο Κ.Α.Π. δ) Καμία ένσταση δεν επιτρέπεται κατά ορισμού διαιτητή ή βοηθού διαιτητή που έγινε σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις. Αν με τη νόμιμη διαδικασία δεν συμπληρωθεί η τριάδα με επίσημους διαιτητές, τότε μπορεί ο αγώνας να διεξαχθεί με ένα μόνο διαιτητή και δύο φιλάθλους ως βοηθούς. ε) Οι ομάδες έχουν υποχρέωση να καταγγέλλουν μέσα σε 48 ώρες στην Ένωσή τους διαιτητές που αρνήθηκαν στις παραπάνω περιπτώσεις να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. 3. Όταν βάσιμοι λόγοι το επιβάλλουν (έλλειψη επαρκούς αριθμού διαθέσιμων διαιτητών), η αρμόδια Επιτροπή Διαιτησίας μπορεί να ορίσει σε αγώνες όλων των κατηγοριών, κατ εξαίρεση, να διευθύνει ένας διαιτητής (ή και με μόνο έναν βοηθό). 4. Εφόσον υπάρχει αποχή ή μεγάλη έλλειψη διαιτητών για οποιονδήποτε λόγο, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης μπορεί κατά τη διακριτική του ευχέρεια : α) Να ζητά δια της Ε.Δ. της Ε,Π,Σ. τον ορισμό διαιτητών από άλλη Ενωση, προκειμένου να καλύψει όλους ή ορισμένους από τους αγώνες (κατά την κρίση της Ένωσης). β) Να χρησιμοποιεί, κατ εξαίρεση, μη εν ενεργεία διαιτητές ή φιλάθλους σαν διαιτητές και βοηθούς διαιτητές για τη διεξαγωγή αγώνων των Πρωταθλημάτων της, οι οποίοι και θα αμείβονται κανονικά ως οι διαιτητές. 9

10 Ο παραπάνω τρόπος χρησιμοποίησης φιλάθλων σαν διαιτητών και βοηθών διαιτητών είναι καθ όλα έγκυρος και οι τυχόν άρνηση του σωματείου να κατέλθει να αγωνισθεί σε αγώνα με φιλάθλους-διαιτητές επιφέρει τις προβλεπόμενες από τον Κ.Α.Π. κυρώσεις. Τα σωματεία αναγνωρίζουν ανεπιφύλακτα στην Ένωση το δικαίωμα να επιλέγει, κατά την κρίσης της, τους παραπάνω τρόπους χρησιμοποίησης διαιτητών σε αγώνες, όταν διαιτητές απέχουν από αυτούς και όταν αυτό επιβάλλουν λόγοι ομαλής συνέχισης και έγκαιρης λήξης των αγώνων των Πρωταθλημάτων. Τα έξοδα Διαιτησίας θα καταβάλλονται πριν την έναρξη του αγώνα από το Γηπεδούχο Σωματείο. Αν το Γηπεδούχο Σωματείο δεν καταβάλει τα έξοδα, ο αγώνας δεν θα ξεκινήσει με ευθύνη του Διαιτητή του αγώνα και στο σωματείο θα επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από το Άρθρο 12 παρ.15 του Κ.Α.Π. Άρθρο 16 ΜΗ ΤΕΛΕΣΗ - ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΓΩΝΑ Αγώνας που δεν έγινε ή διεκόπη χωρίς υπαιτιότητα των διαγωνιζόμενων ομάδων (ακαταλληλότητα γηπέδου, αποδοχή ένστασης αντικανονικής διακοπής κ.α.) επαναλαμβάνεται μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την τελεσίδικη απόφαση επανάληψής του. Αγώνας που δεν έληξε χωρίς υπαιτιότητα των διαγωνιζομένων ομάδων επανορίζεται και συνεχίζεται για το υπολειπόμενο της διακοπής χρονικό διάστημα (π.χ. αριθμός τερμάτων, αριθμός ποδοσφαιριστών, κίτρινες κάρτες, αλλαγές). Στην περίπτωση όμως που στο ενδιάμεσο των δύο αυτών αγώνων, ο ίδιος ποδοσφαιριστής αποβληθεί σε άλλον αγώνα, η συνέχιση του διακοπέντα αγώνα προσμετράται για την έκτιση της ποινής του. Το Φ.Α. που συντάχθηκε είναι άκυρο (δεν μετράει για την έκτιση των ποινών αποκλεισμού των ποδοσφαιριστών) αντίθετα είναι ισχυρό για τα πραγματικά περιστατικά που αναγράφηκαν από τον διαιτητή στις παρατηρήσεις σε σχέση με παραπτώματα που τιμωρούνται από τον Κ.Α.Π. Για αγώνα που διεκόπη ή δεν έγινε με υπαιτιότητα της μιας ή και των δύο ομάδων, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Κ.Α.Π. Λόγοι υπαιτιότητας ομάδας για την μη τέλεση ή διακοπή αγώνα συνοπτικά είναι : Μη έγκαιρη παράδοση των δελτίων στον διαιτητή, ή παρουσίαση στον αγωνιστικό χώρο μετά την καθορισμένη ώρα έναρξης του αγώνα. Παρουσίαση στον αγωνιστικό χώρο με λιγότερους από 9 ποδοσφαιριστές, ή με ελλειπή στολή όπως αυτή ορίζεται στον Κ.Α.Π. Μπάλες αγώνα (τέσσερις (4) για τη γηπεδούχο - δύο (2) για τη φιλοξενούμενη). Αντικανονικό γήπεδο (υποχρεώσεις γηπεδούχου). Παραίτηση ή μη παρουσίαση στον αγώνα. Διακοπή αγώνα. Ομάδα που θα αποχωρήσει από τον αγώνα πριν την κανονική λήξη του, καθώς επίσης και ομάδα που θα αποχωρήσει από το Πρωτάθλημα, τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Α.Π. Αποχώρηση θεωρείται και η παραίτηση ή η μη παρουσίαση στον αγώνα Ομάδας πάνω από τρείς (3) συνολικά φορές. Σωματεία που δεν προσκομίζουν χαρτί στην Επιτροπή Πρωταθλήματος και Κυπέλλου ότι δεν θα αγωνιστούν σε καποιον αγώνα, θα τιμωρούνται με χρηματικό πρόστιμο των 200. Σε περίπτωση που σωματείο δηλώσει συμμετοχή και δεν αγωνιστεί σε κανένα αγώνα, χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας,πέραν των προβλεπόμενων κυρώσεων, επιβάλλεται και χρηματική ποινή 1.000,00. Σωματεία που παίζουν και αποχωρούν κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος, θα τιμωρούνται με πρόστιμο 1.000,00. Σε περίπτωση που Σωματείο της Α, SUPER ΒΗΤΑ ή Β Κατηγορίας το οποίο θα δηλώσει συμμετοχή και θα μας γνωρίσει αδυναμία να συμμετάσχει στο οικείο Πρωτάθλημα που θα έχει δικαίωμα, πριν την διενέργεια των Κληρώσεων, τότε τη θέση του 10

11 θα καταλάβει Σωματείο, με τρόπο που θα αποφασίσει το Δ.Σ. της διοργανώτριας αρχής Ε.Π.Σ.Αχαΐας, σύμφωνα πάντα με τις διατάξεις του Κ.Α.Π. Άρθρο 17 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 1. Η υποβολή ενστάσεων από τις διαγωνιζόμενες ομάδες (και μόνο από αυτές) στους μεταξύ τους αγώνες, ρυθμίζεται αναλυτικά από τον Κ.Α.Π. και με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπεται από αυτόν. Ενστάσεις που αφορούν αντικανονικότητα γηπέδου ή αντικανονικό ορισμό ή αντικατάσταση διαιτητή ή εποπτών, υποβάλλονται υποχρεωτικά στο Φ.Α. πριν την έναρξη του αγώνα. Ενστάσεις πλαστοπροσωπίας ή αντικανονικής συμμετοχής ποδοσφαιριστή που αγωνίστηκε σαν αναπληρωματικός χωρίς να έχει αναγραφεί στο Φ.Α. ή αγωνίστηκε ενώ είχε αντικατασταθεί ή αποβληθεί, υποβάλλονται στο Φ.Α. μέχρι την υπογραφή του. Ενστάσεις για οποιοδήποτε άλλο λόγο υποβάλλονται με αποδεικτικό επίδοσης μέσα σε προθεσμία δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα, της ημέρας διεξαγωγής μη υπολογιζομένης. Παραίτηση ομάδας από υποβληθείσα, με οποιοδήποτε τρόπο, ένσταση είναι ανίσχυρή και δεν λαμβάνεται υπ' όψιν. Καταγγελία κατά του κύρους αγώνα, μπορεί να υποβάλλει τρίτη ομάδα (εκτός των διαγωνιζομένων) μέσα σε τρεις ημέρες, αρκεί να δικαιολογεί άμεσο έννομο συμφέρον κατά των χρόνο της καταγγελίας. Ο αγώνας επαναλαμβάνεται αν γίνει δεκτή ένσταση : Αντικανονικής διακοπής. Αντικανονικού ορισμού διαιτητών. Ο αγώνας κατακυρώνεται υπέρ της ενιστάμενης ομάδας αν γίνει δεκτή ένσταση αντικανονικής συμμετοχής ποδοσφαιριστή για οποιοδήποτε λόγο, και εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Κ.Α.Π. Ο αγώνας κατακυρώνεται υπέρ της ενιστάμενης ομάδας, αν γίνει δεκτή ένσταση πλαστοπροσωπίας και εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Κ.Α.Π. Τα παράβολα των ενστάσεων ορίζονται σε 100,00 Є. Άρθρο 18 ΠΟΙΝΕΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ-ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ-ΜΕΛΩΝ-ΦΙΛΑΘΛΩΝ Το ύψος της ποινής και κάθε σχετικό με την έκτιση ποινών που επιβάλλονται σε ποδοσφαιριστές για παραπτώματα που αναγράφονται στο φύλλο αγώνος, σε ομάδες για επεισόδια κατά τους αγώνες τους καθώς και σε ποδοσφαιριστές, προπονητές, σωματεία, μέλη ή φιλάθλους σωματείων για παραπτώματα που συνιστούν δυσφήμιση του ποδοσφαίρου, καθορίζονται από τα άρθρα του Πειθαρχικού Κώδικα. Στους ποδοσφαιριστές που αποβάλλονται επιβάλλεται και χρηματική ποινή δέκα (10) ευρώ για ποινή αποκλεισμού μιας αγωνιστικής ημέρας, εκτός από την ποινή της μιας αγωνιστικής από δύο κίτρινες κάρτες. Σε περίπτωση επιβολής μεγαλύτερης ποινής αποκλεισμού, το ποσό αυτό των δέκα ευρώ πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό των ημερών αποκλεισμού. 11

12 Άρθρο 19 ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ - ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΟΜΑΔΩΝ Α' ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σωματεία 16 Ένας (1) όμιλος ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΟΜΑΔΩΝ 1) Το Σωματείο που θα καταλάβει την 1 η θέση του βαθμολογικού πίνακα, αναδεικνύεται Πρωταθλητής και θα αγωνιστεί σε Περιφερειακούς αγώνες ΜΠΑΡΑΖ ενός (1) Ομίλου τεσσάρων (4) ομάδων σε διπλούς αγώνες (εντός-εκτός έδρας), οι δε δύο (2) πρώτες βαθμολογικώς ομάδες κάθε Ομίλου θα προβιβασθούν στη Γ Εθνική Ερασιτεχνική Κατηγορία. ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΟΜΑΔΩΝ 1. Σε περίπτωση ανόδου του Πρωταθλητή Α Κατηγορίας, οι τρεις τελευταίες ομάδες, 14 η, 15 η και 16 η του βαθμολογικού πίνακα της κατηγορίας αυτής υποβιβάζονται απευθείας στην κατώτερη κατηγορία SUPER BΗΤΑ. 2. Σε περίπτωση μη ανόδου του Πρωταθλητή Α Κατηγορίας, οι τέσσερεις τελευταίες ομάδες, 13 η, 14 η, 15 η & 16 η του βαθμολογικού πίνακα της κατηγορίας αυτής υποβιβάζονται απευθείας στην κατώτερη κατηγορία SUPER BΗΤΑ. 3. Σε περίπτωση υποβιβασμού από την Γ Εθνική Ερασιτεχνική Κατηγορία μίας ή και περισσότερων ομάδων, τότε θα υποβιβάζονται και από την Α Ερασιτεχνική Κατηγορία αντίστοιχος αριθμός ομάδων προς την κατώτερη κατηγορία SUPER BΗΤΑ. SUPER BΗΤΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σωματεία 28 Δύο(2) όμιλοι ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΟΜΑΔΩΝ Τα Σωματεία που θα καταλάβουν την 1 η και 2 η θέση του βαθμολογικού πίνακα σε κάθε όμιλο ξεχωριστά, θα ανέρχονται απευθείας στην Α Κατηγορία έτσι ώστε την αγωνιστική περίοδο να δημιουργηθούν δύο όμιλοι των 16 ομάδων. ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΟΜΑΔΩΝ Α) Σε περίπτωση ανόδου ή μη ανόδου του Πρωταθλητή Α Κατηγορίας στην Γ Εθνική Ερασιτεχνική Κατηγορία τότε υποβιβάζονται στην κατώτερη κατηγορία Β Ερασιτεχνική οι ομάδες που κατέλαβαν την 13 η και 14 η θέση του βαθμολογικού πίνακα σε κάθε όμιλο ξεχωριστά. Β) Σε περίπτωση υποβιβασμού από την Γ Εθνική Ερασιτεχνική Κατηγορία μίας ή και περισσότερων ομάδων, τότε θα υποβιβάζονται από την SUPER BΗΤΑ Ερασιτεχνική Κατηγορία αντίστοιχος αριθμός ομάδων προς την κατώτερη κατηγορία B Ερασιτεχνική. Ο καταρτισμός των 2 ομίλων (από 14 ομάδες ο καθένας) θα γίνει από την ΕΠΣΑ με γεωγραφικά κριτήρια. Οι όμιλοι (Δυτικής Αχαΐας- Δήμου Ερυμάνθου) και Δήμου Αιγίου θα συμπληρωθούν μετά από κλήρωση από ομάδες του Δήμου Πατρέων. Όποιο σωματείο του Δήμου Πατρέων επιθυμεί να συμμετάσχει οικειοθελώς στον όμιλο (Δυτικής Αχαΐας- Δήμου Ερυμάνθου) και Δήμου Αιγίου θα πρέπει να το δηλώσει εγγράφως μαζί με την Δήλωση συμμετοχής του στο Πρωτάθλημα. ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΟΜΑΔΩΝ Β' ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σωματεία 39 Τρεις (3) Όμιλοι 12

13 Α)Σε περίπτωση ανόδου Πρωταθλητή Α Κατηγορίας στην Γ Εθνική Ερασιτεχνική Κατηγορία τότε στην SUPER BΗΤΑ κατηγορία ανέρχονται οι τρεις πρώτες ομάδες κάθε ομίλου (δηλαδή 9 ομάδες). Β) Σε περίπτωση μη ανόδου του πρωταθλητή της Α κατηγορίας στην Γ Εθνική κατηγορία τότε στην SUPER BHTA ανέρχονται οι δύο πρώτες ομάδες κάθε ομίλου (6 ομάδες) και οι τρεις τρίτες ομάδες κάθε ομίλου θα αγωνιστούν σε μονούς αγώνες κατάταξης play off που θα διεξαχθούν στο γήπεδο της Ε.Π.Σ. Αχαΐας «Ανδρέας Κάνιστρας» ώστε ν ανέβουν ακόμα δύο ομάδες στην SUPER BHTA. ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΟΜΑΔΩΝ Όσες ομάδες παραμείνουν στην Β κατηγορία μετά την άνοδο των ομάδων που θα ανέβουν στην SUPER BHTA κατηγορία θα καταρτίσουν, μαζί με τις ομάδες που θα προέρχονται από την Γ κατηγορία, τέσσερεις (4) ομίλους των 16 ομάδων. Ο καταρτισμός των 3 ομίλων (από 13 ομάδες ο καθένας) θα γίνει από την ΕΠΣΑ με γεωγραφικά κριτήρια. Οι όμιλοι (Δυτικής Αχαΐας-Δήμου Ερυμάνθου) και Αιγίου θα συμπληρωθούν μετά από κλήρωση από ομάδες του Δήμου Πατρέων (με μόνη εξαίρεση τις ομάδες του Δήμου Πατρέων που συμμετείχαν την περσινή ποδοσφαιρική περίοδο στους ομίλους αυτούς και την κατηγορία αυτή). Όποιο σωματείο του Δήμου Πατρέων επιθυμεί να συμμετάσχει οικειοθελώς στον όμιλο (Δυτικής Αχαΐας-Δήμου Ερυμάνθου) ή Αιγίου θα πρέπει να το δηλώσει εγγράφως μαζί με την Δήλωση συμμετοχής του στο Πρωτάθλημα. Γ' ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Όμιλοι Τρεις (3) - Τα υπόλοιπα Σωματεία μέλη μας 1.Όλες οι ομάδες που θα δηλώσουν συμμετοχή στο πρωτάθλημα της Γ κατηγορίας, για την περίοδο , την νέα αγωνιστική περίοδο , θα συγκροτήσουν, την καινούργια κατηγορία που θα αποτελείται από τέσσερις (4) ομίλους των δεκαέξι (16) ομάδων περίπου. Η βαθμολογική κατάταξη των ομάδων που ισοβαθμούν θα καθορίζεται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται από τον Κ.Α.Π. 2.Ο καταρτισμός των ομίλων θα γίνει από την Ε.Π.Σ.Α. με γεωγραφικά κριτήρια. 3. Σε περίπτωση που ο αριθμός των ομάδων δεν είναι ικανός ώστε να συμπληρωθούν οι τρεις όμιλοι, τότε το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί με δύο (2) ομίλους. Άρθρο 20 ΕΠΑΘΛΑ Στις πρωταθλήτριες ομάδες κάθε κατηγορίας και ομίλου, θα απονεμηθούν ΚΥΠΕΛΛΑ συνοδευόμενα από 30 ΜΕΤΑΛΛΙΑ. ΚΥΠΕΛΛΟ ΗΘΟΥΣ θα απονεμηθεί σε κάθε ομάδα που δεν τιμωρήθηκε η ίδια και οι εκπρόσωποί της, οι Προπονητές της και οι ποδοσφαιριστές της την τρέχουσα περίοδο με παραπτώματα που άπτονται του ΚΑΠ και του Πειθαρχικού Κώδικα. Η απονομή των επάθλων θα γίνεται όπου αποφασίσει το Δ.Σ. της Ε.Π.Σ. Αχαΐας. Άρθρο 21 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ Η οικονομική οργάνωση, διαχείριση και έλεγχος των αγώνων των πρωταθλημάτων αυτών, ανήκει στην Ε.Π.Σ. Αχαΐας, που στην προκειμένη περίπτωση αναθέτει το έργο αυτό στα γηπεδούχα σωματεία. 13

14 Η Ε.Π.Σ. Αχαΐας φροντίζει για την εκτύπωση των εισιτηρίων όλων των αγώνων πρωταθλήματος και τα παραδίδει στα γηπεδούχα σωματεία. Στην περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι γηπεδούχο σωματείο έχει βγάλει πλαστά εισιτήρια ή υπερτιμημένα ή έχει διαθέσει προσκλήσεις, επιβάλλεται στο σωματείο αυτό πρόστιμο από 30,00 Є έως 300,00 Є ανάλογα με την διαπιστούμενη παράβαση, σύμφωνα με τον Κ.Α.Π. Σωματείο που δεν συμμορφώνεται με την προκήρυξη αυτή και τις οικονομικές οδηγίες της Ε.Π.Σ. Αχαΐας, ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ προσωρινά ή οριστικά από την οικονομική διαχείριση του γηπέδου του, και αυτή γίνεται από την Οικονομική Επιτροπή της Ε.Π.Σ. Αχαΐας. Κάθε σωματείο που αγωνίζεται σαν γηπεδούχο έχει την υποχρέωση να συντάσσει φύλλο εκκαθάρισης εις διπλούν το οποίο μέσα σε προθεσμία 10 ημερών να παραδίδει στον ταμία της Ε.Π.Σ. Αχαΐας. Για τη σύνταξη του φύλλου εκκαθάρισης του αγώνα αφαιρούνται από τις ακαθάριστες εισπράξεις : Ποσοστό Φ.Π.Α. 10%. Ποσοστό υπέρ Τ.Α.Υ.Α.Π. 5%. Μετά την αφαίρεση των ποσών αυτών ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ στη συνέχεια : Ποσοστό χρήσεως γηπέδου 15 %. Φ.Π.Α. χρήσεως γηπέδου 10 %. Ποσοστό υπέρ της Ε.Π.Σ. Αχαΐας 15% για αγώνες Α, SUPER BΗΤΑ Κατηγορίας & Κυπέλλου. Ποσοστό υπέρ της Ε.Π.Σ. Αχαΐας 10% για αγώνες Β & Γ Κατηγορίας. Η Διοργανώτρια (Ε.Π.Σ. Αχαΐας) διατηρεί στο ακέραιο τα δικαιώματά της προς είσπραξη του ποσού που κατέβαλε για λογαριασμό του σωματείου από τα χρηματικά ποσά που δικαιούται το τελευταίο για έξοδα μετακινήσεως και επιχορηγήσεως αυτού. Τα λοιπά έξοδα αγώνα ήτοι : εκτύπωση εισιτηρίων, υπηρεσία γηπέδου, Δημοτικά τέλη κ.λ.π. Η τιμή των εισιτηρίων των πρωταθλημάτων είναι : Α και SUPER BΗΤΑ Ερασιτεχνική Κατηγορία 3,00 Ευρώ, Β' και Γ' Ερασιτεχνική Κατηγορία 3,00 Ευρώ, Αγώνες κατάταξης (play off & play out) 5,00 Ευρώ. Πρωταθλήματα ΤΖΟΥΝΙΟΡ, ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ,ΠΑΙΔΩΝ και είσοδος ελεύθερη. Θα επιβάλλεται πρόστιμο από την Ε.Π.Σ.Α. σε όσα σωματεία παραβούν τις παραπάνω τιμές εισιτηρίων. Μετά την εκκαθάριση του αγώνα οι εισπράξεις που απομένουν ανήκουν εξ ολοκλήρου στο γηπεδούχο σωματείο που είναι υποχρεωμένο να καταβάλλει όλα τα παραπάνω έξοδα και στην περίπτωση που ο αγώνας θα έχει παθητικό. Εξαιρούνται οι αγώνες κατάταξης που θα διεξαχθούν σε ουδέτερο γήπεδο, στους οποίους την οικονομική επιστασία θα έχει η Ε.Π.Σ.Αχαΐας. Η μετακίνηση των σωματείων γίνεται με δικά τους έξοδα Άρθρο 22 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Α) Στα σωματεία επιβάλλονται ποινές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 (Πειθαρχικά μέτρα) του Καταστατικού της Ε.Π.Σ.Αχαίας. Β) Τα σωματεία που δεν δικαιούνται συμμετοχής στα Πρωταθλήματα της επόμενης αγωνιστικής περιόδου, εάν δηλώσουν συμμετοχή στη μεθεπόμενη αγωνιστική περίοδο θα συμμετάσχουν, ως υπεράριθμα, στην αμέσως κατώτερη Κατηγορία εκείνης στην οποία θα δικαιούνταν συμμετοχή εάν δεν στερούνταν το δικαίωμα της συμμετοχής. Γ) Ομάδα υποχρεούμενη βάσει της Προκήρυξης ή του Κ.Α.Π. σε αγώνες κατάταξης, προβιβασμού ή υποβιβασμού, η οποία αρνείται αδικαιολόγητα, κατά την κρίση της διοργανώτριας, να πάρει μέρος έστω και σε έναν αγώνα, τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Α.Π. και του Πειθαρχικού Κώδικα. Δ) Στην Α, SUPER BΗΤΑ και Β Κατηγορία, οι ομάδες που θα χρησιμοποιήσουν καθ όλη την διάρκεια της περιόδου ποδοσφαιριστές έως και 24 ετών, θα λάβουν από την Ε.Π.Σ.Αχαΐας χρηματικό ποσό (μπόνους) το ύψος του οποίου θα καθοριστεί με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ. ΑΧΑΪΑΣ μετά το πέρας της αγωνιστικής περιόδου. 14

15 Άρθρο 23 ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Για την επίλυση κάθε αθλητικής διαφοράς ή οποιασδήποτε άλλης διαφοράς που δημιουργείται από την εφαρμογή των Καταστατικών της Ε.Π.Ο., της Ε.Π.Σ.Αχαΐας και των Κανονισμών, αρμόδια είναι αποκλειστικά και μόνο τα θεσμοθετημένα αθλητικά δικαιοδοτικά όργανα. Άρθρο 24 ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Η Ε.Π.Σ.Αχαΐας διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης άρθρων της παρούσης Προκήρυξης εάν μέχρι την ημέρα λήξης των Πρωταθλημάτων της υπάρξει αλλαγή του Νομοθετικού πλαισίου που διέπει τον Αθλητισμό, ή των Κανονιστικών Διατάξεων των Πρωταθλημάτων. Κάθε τι που δεν προβλέπεται από την Αθλητική Νομοθεσία, τον Κ.Α.Π. ή αυτή την Προκήρυξη, λύνεται με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ.Αχαΐας. Για το Δ.Σ./Ε.Π.Σ.Αχαΐας Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓEN. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 15

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17. Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17. Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17 Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ ΠΑΙΔΩΝ - ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΠΡΟ-ΤΖΟΥΝΙΟΡ-ΜΙΝΙ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 Η

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Καρδίτσα 12-8-2015 Αριθμ.πρωτ. 824 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Η Ε.Π.Σ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ έχοντας υπόψη : 1. Την Αθλητική Νομοθεσία που ισχύει σήμερα, 2. Το καταστατικό της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 5 15351 ΠΑΛΛΗΝΗ ΤΗΛ: 210.60.32.948 210.60.32.909 /FAX: 210.60.30.924 Αρ. πρωτ.1024 Προς Όλα τα σωματεία μας Παλλήνη 30/07/2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Κύριε Πρόεδρε,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α Σ Ε. Π. Σ. ΧΑΝΙΩΝ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α Σ Ε. Π. Σ. ΧΑΝΙΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Β Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α Σ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013-2014 Ε. Π. Σ. ΧΑΝΙΩΝ Η Ε. Π. Σ Χανίων αφού έλαβε υπ όψη: 1.Το καταστατικό της. 2.Τις διατάξεις του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ε Τ Ο Σ Δικτυακός Τόπος: www.epsxanthis.gr E-mail : epsxanthi@cyta.gr

Ε Τ Ο Σ Δικτυακός Τόπος: www.epsxanthis.gr E-mail : epsxanthi@cyta.gr Ε Τ Ο Σ Ι Δ Ρ Υ Σ Η Σ 11 99 77 88 Δικτυακός Τόπος: www.epsxanthis.gr E-mail : epsxanthi@cyta.gr Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΞΑΝΘΗΣ αφού έλαβε υπόψη της: 1. - Το Καταστατικό της και

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Α Γ Ω Ν Ω Ν Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α Τ Ω Ν ( Κ. Α. Π. ) Ε Ρ Α Σ Ι Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν Ο Μ Α Δ Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Α Γ Ω Ν Ω Ν Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α Τ Ω Ν ( Κ. Α. Π. ) Ε Ρ Α Σ Ι Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν Ο Μ Α Δ Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Α Γ Ω Ν Ω Ν Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α Τ Ω Ν ( Κ. Α. Π. ) Ε Ρ Α Σ Ι Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν Ο Μ Α Δ Ω Ν ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Προοίμιο...1 Άρθρο 1 Ορισμοί...1 Άρθρο 2 Έκταση εφαρμογής...2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17 ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17 Αριθμ. Πρωτ. 298 Βόλος 27-6- 2014 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Α & Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε.Π.Σ.Θ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Α Γ Ω Ν Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ ( Κ.Α.Π.) Ε Ρ Α Σ Ι Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α Τ Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Α Γ Ω Ν Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ ( Κ.Α.Π.) Ε Ρ Α Σ Ι Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α Τ Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Α Γ Ω Ν Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ ( Κ.Α.Π.) Ε Ρ Α Σ Ι Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α Τ Ω Ν ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Προοίμιο...1 Άρθρο 1 Ορισμοί...1 Άρθρο 2 Έκταση εφαρμογής...3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΝΟΤΑΡΑ 48- ΚΟΡΙΝΘΟΣ Τ.Κ.: 20100 Τηλ.: 27410 22258 FAX: 27410 23748 ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ Νο: ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 2014-2015 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:... ΟΜΙΛΟΣ:... Στο γήπεδο: Ημερομηνία:.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 20 ΕΤΩΝ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 20 ΕΤΩΝ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 20 ΕΤΩΝ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2015 1 Περιεχόμενα Προκήρυξης Πρωταθλήματος Κ20 Ενότητα Α: Διοργάνωση Πρωταθλήματος Άρθρο 1. Εφαρμοζόμενες Διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ (Κ.Α.Π.) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίµιο...1 Άρθρο 1 Ορισµοί...1 Άρθρο 2 Έκταση εφαρµογής...3 Άρθρο 3 Κατηγορίες ερασιτεχνικών πρωταθληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Α Γ Ω Ν Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ ( Κ.Α.Π.) Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ι Κ Ω Ν Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α Τ Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Α Γ Ω Ν Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ ( Κ.Α.Π.) Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ι Κ Ω Ν Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α Τ Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Α Γ Ω Ν Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ ( Κ.Α.Π.) Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ι Κ Ω Ν Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α Τ Ω Ν ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Προοίμιο...1 Άρθρο 1 Ορισμοί...1 Άρθρο 2 Έκταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17 ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17 Αριθμ. Πρωτ. Βόλος 21-7- 2014 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Α & Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε.Π.Σ.Θ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίµιο...3 Άρθρο 1 Ορισµοί... 3 Άρθρο 2 Έκταση εφαρµογής... 5 Άρθρο 3 Κατηγορίες ερασιτεχνικών πρωταθληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 20 ΕΤΩΝ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2010-2011 1 Περιεχόμενα Προκήρυξης Πρωταθλήματος Κ20 Ενότητα Α: Διοργάνωση Πρωταθλήματος Άρθρο 1. Εφαρμοζόμενες ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο.

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. 2013 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Προοίμιο... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής... 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 Δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (Ε.Ο.Κ.) Αριθ. Πρωτ. 60 Καλαμάτα 05 / 02 / 2008. Π ρ ο κ η ρ ή σ ε ι

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (Ε.Ο.Κ.) Αριθ. Πρωτ. 60 Καλαμάτα 05 / 02 / 2008. Π ρ ο κ η ρ ή σ ε ι ΕΝΩΣΗ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ CENTRAL & SOUTH ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΝΟΤΙΑΣ PELOPONNISE UNION ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ OF BASKETBAL CLUBS ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 34-241 00 ΚΑΛΑΜΑΤΑ ARISTOTELOUS 34 241 00 KALAMATA ΤΗΛ. ΦΑΞ (27210-)93433

Διαβάστε περισσότερα

info@beachsoccer.gr FAX: 210-6818104 Τηλεφωνική Επικοινωνία : Μότσης Κώστας, Ιωάννης Μότσης 6944603545, Φίλιππος Ντόβας 6973171527

info@beachsoccer.gr FAX: 210-6818104 Τηλεφωνική Επικοινωνία : Μότσης Κώστας, Ιωάννης Μότσης 6944603545, Φίλιππος Ντόβας 6973171527 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 12 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH SOCCER OPEN 2012 21-24 Ιουνίου 2012 Η Πανελλήνια Ένωση Σωματείων Ποδοσφαίρου Άμμου στην προσπάθεια της για ανάπτυξη του αθλήματος του beach soccer στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΝΩΣΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ Ταχ. /νση: Αθλητικό Κέντρο Ε.Π.Σ. Πιερίας, Τ.Κ.: 60100 Ν. Έφεσος, Τ.Θ.: 135 Τηλέφωνο: +30-2351027565, (Fax) : +30-2351038165 www.epspierias.gr, e-mail: epspierias@epspierias.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 30 ου ΤΟΥΡΝΟΥΑ 8Χ8

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 30 ου ΤΟΥΡΝΟΥΑ 8Χ8 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 30 ου ΤΟΥΡΝΟΥΑ 8Χ8 ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ Το Lido Soccer θα έχει την ευθύνη της διεξαγωγής του τουρνουά και γι αυτό αναθέτει σε μια 5μελή επιτροπή τη δυνατότητα να συντονίζει, καθώς και να επιλύει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίµιο... 3 Άρθρο 1 Ορισµοί... 3 Άρθρο 2 Έκταση εφαρµογής... 5 Άρθρο 3 Κατηγορίες επαγγελµατικών πρωταθληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Μ Α Ι Ο Σ / Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2015 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Προοίμιο... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής... 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 Δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 879 Κιλκίς 15/07/2015. Προς Όλα τα Σωµατεία Α1 Α και Β Ερασιτεχνικής Κατηγορίας, Στις έδρες τους

Αρ. Πρωτ.: 879 Κιλκίς 15/07/2015. Προς Όλα τα Σωµατεία Α1 Α και Β Ερασιτεχνικής Κατηγορίας, Στις έδρες τους Αρ. Πρωτ.: 879 Κιλκίς 15/07/2015 Προς Όλα τα Σωµατεία Α1 Α και Β Ερασιτεχνικής Κατηγορίας, Στις έδρες τους Κε Πρόεδρε, Σας γνωρίζουµε ότι σύµφωνα µε την 14/ 30-6-2015 απόφαση του Διοικητικού µας Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 2014-2015 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 2014-2015 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 2014-2015 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Πίνακας περιεχομένων Στόχος Πρωταθλήματος...3 Κατηγορίες Τμημάτων...4 Τρόπος Διεξαγωγής...4 Γήπεδα-Χώροι Διεξαγωγής Αγώνων...4 Ημέρες Ώρες Τέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ (Κ.Α.Π.) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίµιο...1 Άρθρο 1 Ορισµοί...1 Άρθρο 2 Έκταση εφαρµογής...3 Άρθρο 3 Κατηγορίες επαγγελµατικών πρωταθληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014-2015 ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014-2015 ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014-2015 ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ αφού έλαβε υπ όψη της: α) το Καταστατικό της β) τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Α, Β & Γ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Α, Β & Γ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 -1- Ε.Π.Σ. ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Α, Β & Γ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Η Ε.Π.Σ. ΕΥΒΟΙΑΣ αφού έλαβε υπόψη: 1.- Την Αθλητική Νομοθεσία όπως ισχύει σήμερα, 2.- Το Καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ CYPRUS BASKETBALL FEDERATION

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ CYPRUS BASKETBALL FEDERATION ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ CYPRUS BASKETBALL FEDERATION Ολυμπιακό Μέγαρο Κύπρου, Αμφιπόλεως 21, Στρόβολος, Τ.Θ. 24999, 1306 Λευκωσία. Τηλ. +357 22449830, Φαξ. +357 22449835/6 Olympic House, 21

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Α, Β & Γ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Α, Β & Γ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 -1- Ε.Π.Σ. ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Α, Β & Γ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Η Ε.Π.Σ. ΕΥΒΟΙΑΣ αφού έλαβε υπόψη: 1.- Την Αθλητική Νομοθεσία όπως ισχύει σήμερα, 2.- Το Καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ 1. ΣΤΟΧΟΣ Το ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ διοργανώνει τουρνουά ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ με την Αιγίδα της ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ και στόχος του είναι η ψυχαγωγία και η άθληση των παιδιών

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π ΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Π Ο ΟΣΦΑΙΡΟΥ

Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π ΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Π Ο ΟΣΦΑΙΡΟΥ Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π ΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Π Ο ΟΣΦΑΙΡΟΥ Ι ΟΥΝΙΟΣ 2009 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Προοίµιο Ο παρών κανονισµός εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 2 του καταστατικού της Ε.Π.Ο. και προβλέπει για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής Προπονητής κατά την έννοια των διατάξεων του παρόντος είναι κάθε πρόσωπο που έχει τα απαιτούµενα από τον κανονισµό αυτό προσόντα και δικαιούται κατά

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο.

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Ε.Π.Ο. 2 0 1 4 Περιεχόµενα Προοίµιο... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής... 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ικαίωµα άσκησης του επαγγέλµατος του προπονητή από ηµεδαπούς... 1 ικαίωµα άσκησης του

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2015

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2015 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2015 1. ΟΡΙΣΜΟΣ Το Παγκύπριο Πρωτάθλημα Cyprus Beach Volley 2015, είναι η επίσημη διοργάνωση Beach Volley για το 2015 που

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελματικών Ομάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League-Football League) περιόδου 2014-2015

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελματικών Ομάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League-Football League) περιόδου 2014-2015 1 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελματικών Ομάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League-Football League) περιόδου 2014-2015 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ έχοντας υπ όψη: 1. Το Καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελματικών Ομάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League-Football League) περιόδου 2014-2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελματικών Ομάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League-Football League) περιόδου 2014-2015 1 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελματικών Ομάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League-Football League) περιόδου 2014-2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν χορηγηθεί από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού το προβλεπόμενο στην διάταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑTA ΤΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑTA ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑTA ΤΗΣ Ε.Π.Σ.Β. Τα τελευταία χρόνια έχουµε και έχετε διαπιστώσει ότι τα πρωταθλήµατα Α & Β Κατηγορίας έχουν ατονήσει, µε αποτέλεσµα τις τελευταίες αγωνιστικές να έχουµε πολλούς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΜΠΙΛΙΑΡ ΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΜΠΙΛΙΑΡ ΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΜΠΙΛΙΑΡ ΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 16 Ιουλίου 2012 Οµοσπονδία Μπιλιάρδου Κύπρου CYPBF Σελίδα - 2 - από 14 Contents Κανονισμοί... - 3 - Γενικές οδηγίες για της αγωνιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Σ.Ε.Σ.Α.Ε.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Σ.Ε.Σ.Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Σ.Ε.Σ.Α.Ε. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΘΕ ΟΜΑΔΑ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙ ΜΕΧΡΙ 12 ΠΑΙΚΤΕΣ (7 ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΙ 5 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ) ΚΑΘΕ ΟΜΑΔΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙ ΕΝΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΙΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016 ΑΡ.ΠΡΩΤ.: ΠΕΙΡΑΙΑΣ: ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016 Σύμφωνα με τις διατάξεις των ισχυόντων Αθλητικών Νόμων (2725/1999,3057/2002, 3264/2004 και 4049/12),των Καταστατικών

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Παιχνιδιού 2010/2011

Κανόνες Παιχνιδιού 2010/2011 Κανόνες Παιχνιδιού 2010/2011 Σηµείωση: Στην παρούσα έκδοση έχουν προστεθεί διατάξεις από τους ισχύοντες Κ.Α.Π. / Ε.Π.Ο. 2 FEDERATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION (FIFA) ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ι Θ Α Ρ Χ Ι Κ Ο Σ Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Ε. Π. Ο.

Π Ε Ι Θ Α Ρ Χ Ι Κ Ο Σ Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Ε. Π. Ο. Π Ε Ι Θ Α Ρ Χ Ι Κ Ο Σ Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Ε. Π. Ο. ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Προοίμιο... 1 Άρθρο 1 Ορισμοί... 1 Άρθρο 2 Έκταση εφαρμογής... 3 Άρθρο 3 Γενική Αρχή... 4 Άρθρο 4 Υπαιτιότητα Απόπειρα Συμμετοχή...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2015 Περιεχόμενα Άρθρο 1. Εφαρμοζόμενες Διατάξεις Άρθρο 2. Προκήρυξη Πρωταθλήματος Άρθρο 3. Δικαίωμα Συμμετοχής Άρθρο 4. Δήλωση Συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΠΑΙ ΩΝ & ΝΕΩΝ 2014-2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΠΑΙ ΩΝ & ΝΕΩΝ 2014-2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΠΑΙ ΩΝ & ΝΕΩΝ 2014-2015 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ έχοντας υπόψη: 1. Το Καταστατικό της 2. Τις ιατάξεις των Κανονισµών της 3. Την

Διαβάστε περισσότερα

Serve It Smash It Win It Love It

Serve It Smash It Win It Love It ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 2 ο TENNIS4U Junir Tennis Open 2015 Το TENNIS4U.gr προκηρύσσει το 2 ο Tennis 4u Junir Tennis Open Απρίλιος 2015. Έναρξη Αγώνων Η έναρξη των αγώνων θα γίνει από Παρασκευή 3 Απριλίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικό ς κανόνισμό ς 2015-2016

Εσωτερικό ς κανόνισμό ς 2015-2016 Εσωτερικό ς κανόνισμό ς 2015-2016 1/7/2015 Κανονισμός μελών Α.Σ.Μ. Γλυφάδας Αγωνιστική περίοδος 2015-2016 1 Μέλη και αθλητές 1.1 Μέλη του συλλόγου μπορούν να είναι και αθλητές του με δικαίωμα συμμετοχής,

Διαβάστε περισσότερα

Π ΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ Κ Ω ΙΚΑΣ Ε. Π. Ο.

Π ΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ Κ Ω ΙΚΑΣ Ε. Π. Ο. Π ΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ Κ Ω ΙΚΑΣ Ε. Π. Ο. ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Περιεχόµ ενα Προοίµιο... 1 Άρθρο 1 Ορισµοί... 1 Άρθρο 2 Έκταση εφαρµογής... 3 Άρθρο 3 Γενική Αρχή... 4 Άρθρο 4 Υπαιτιότητα Απόπειρα Συµµετοχή... 5 Άρθρο 5 Ποινές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Β ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ Αγωνιστικής Περιόδου 2007-2008

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Β ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ Αγωνιστικής Περιόδου 2007-2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Σελίδα 1 Αριθ.πρωτ. 7487 Αθήνα, 12 Ιουλίου 2007 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Β ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ Αγωνιστικής Περιόδου 2007-2008 Σύμφωνα με τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «Στείλε SMS και κέρδισε κάρτα διαρκείας της ΠΑΕ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ»

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «Στείλε SMS και κέρδισε κάρτα διαρκείας της ΠΑΕ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ» OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «Στείλε SMS και κέρδισε κάρτα διαρκείας της ΠΑΕ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ» Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος, που εδρεύει στην οδό Κόνιαρη 45, διοργανώνει από 12/08/2013 έως και 20/09/2013

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός. Αγωνιστική περίοδος

Κανονισμός. Αγωνιστική περίοδος Κανονισμός Αγωνιστική περίοδος 2014-2015 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Οι παρακάτω βασικές αρχές του RespectCUP είναι απαράβατοι κανόνες οδηγίες που διέπουν το τουρνουά και ισχύουν σε όλη την διάρκεια της αγωνιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ιδιότητα ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή - Αριθµός ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών ανά σωµατείο ΑΡΘΡΟ 1 Ιδιότητα ερασιτέχνη

Διαβάστε περισσότερα

9 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΙΓΕΙΡΑΣ

9 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΙΓΕΙΡΑΣ 1 9 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΙΓΕΙΡΑΣ Σάββατο - Κυριακή 20-21 Ιουνίου 2009 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑΙΟΥ 2009 ΩΡΑ 17: 00 ΛΗΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΩΡΑ 22:00 ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΡΙΘΜΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

9. ΕΣΠΕΡΟΣ 9.ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ. Α ΦΑΣΗ (02-03 Νοεμβρίου 2013 30-31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

9. ΕΣΠΕΡΟΣ 9.ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ. Α ΦΑΣΗ (02-03 Νοεμβρίου 2013 30-31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΜΙΝΙ (γεν. 2001) Το τουρνουά Τα 18 (δεκαοκτώ) σωματεία που δήλωσαν συμμετοχή χωρίζονται σε δυο ομίλους, των εννέα (09) ομάδων, κυρίως με βάση γεωγραφικά κριτήρια ανάλογα με την έδρα τους. ΟΜΙΛΟΣ Α ΟΜΙΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«1o KAVOURI TENNIS CLUB OPEN SERIES» (ΑΝΔΡΩΝ / ΓΥΝΑΙΚΩN)

«1o KAVOURI TENNIS CLUB OPEN SERIES» (ΑΝΔΡΩΝ / ΓΥΝΑΙΚΩN) «1o KAVOURI TENNIS CLUB OPEN SERIES» (ΑΝΔΡΩΝ / ΓΥΝΑΙΚΩN) 21 27/ 06 / 15 Το Καβούρι Tennis Club, προκηρύσσει το «Δ τουρνουά Διπλών Ανδρών / Γυναικών, 1 Ο KAVOURI TENNIS CLUB OPEN SERIES». Το οποίο εντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ OΠΑΠ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΤΡΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ OΠΑΠ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΤΡΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 10 Μαρτίου 2015 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ OΠΑΠ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΤΡΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Συμμετοχή 2. Προσέλευση στους αγώνες 3. Μηδενισμός ομάδων 4. Σύστημα και όροι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ 12 Η Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες (Ε.Α.ΟΜ ΑμεΑ) προκηρύσσει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Αθλητών με Αναπηρίες στις 1 2 Ιουνίου 12 στο Κεντρικό

Διαβάστε περισσότερα

14ο ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ 13ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ 2015)

14ο ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ 13ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ 2015) ΕΝΩΣΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΕΣΣΘΧ: 26/10.11.2014 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Site: http://theschess.wordpress.com e-mail: saeakeam@hotmail.com Β. ΌΛΓΑΣ 285-546 55 ΤΗΛ : 2310-419 269, ΦΑΞ: 2310-417

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΠΟ 27/04 ΕΩΣ 30/04 ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Η εταιρεία Sport Team διοργανώνει το Πασχαλινό Τουρνουά Ακαδημιών Ποδοσφαίρου Easter Cup Sofiko Ranch στο Σοφικό Κορινθίας στις 25-28/04/. Μία

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Σωματεία TAEKWON-DO I.T.F. Θεσσαλονίκη 17-9-2015 Μέλη της Α.Ο.Τ.Ε. Αρ. Πρ. 461 Π ΡΟΚΗΡΥΞΗ

Προς: Σωματεία TAEKWON-DO I.T.F. Θεσσαλονίκη 17-9-2015 Μέλη της Α.Ο.Τ.Ε. Αρ. Πρ. 461 Π ΡΟΚΗΡΥΞΗ Προς: Σωματεία TAEKWON-DO I.T.F. Θεσσαλονίκη 17-9-2015 Μέλη της Α.Ο.Τ.Ε. Αρ. Πρ. 461 Π ΡΟΚΗΡΥΞΗ Η Αθλητική Ομοσπονδία TAE KWON-DO Ελλάδος σε συνεργασία με τον ΑΣ Απόλλων Δράμας, προκηρύσσει Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ-ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α 2010

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ-ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α 2010 Ρόδος 24 / 3 / 2010 Αριθ. Πρωτ.. Προς: Σωματεία Δωδ/σου Κοιν: ΣΕΓΑΣ - Γρ.Ανάπτυξης Σύνδεσμο Κριτών ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ-ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α 2010 Η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Δωδ/σου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Η Ένωση Ταεκβοντό Βορείου Ελλάδος (Ε.ΤΑ.Β.Ε) προκηρύσσει το

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Η Ένωση Ταεκβοντό Βορείου Ελλάδος (Ε.ΤΑ.Β.Ε) προκηρύσσει το Προς ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΤΑΒΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Η Ένωση Ταεκβοντό Βορείου Ελλάδος (Ε.ΤΑ.Β.Ε) προκηρύσσει το 2 ο ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Kim e Liu «Ευ αγωνίζεσθαι» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΤΟΠΟΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ: Οι αγώνες θα διεξαχθούν

Διαβάστε περισσότερα

Ταταύλα ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

Ταταύλα ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ «ΤΑΤΑΥΛΑ Ping-Pong OPEN 2015» Ο AO ΤΑΤΑΥΛΑ, σε συνεργασία με τον Π.Ο.Φ.Επ.Α και υπό την αιγίδα της Ε.Φ.Ο.Επ.Α, προκηρύσσει το 4 ο ανοικτό πρωτάθλημα «ΤΑΤΑΥΛΑ Ping-Pong OPEN 2015», για

Διαβάστε περισσότερα

28/04 ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΠΟ ΕΩΣ. ΗΛΙΚΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: Παιδικό (1998-1999) Παμπαιδικό (2000-2001) Τζούνιορ (2002-2003) Προτζούνιορ (2003-2004)

28/04 ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΠΟ ΕΩΣ. ΗΛΙΚΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: Παιδικό (1998-1999) Παμπαιδικό (2000-2001) Τζούνιορ (2002-2003) Προτζούνιορ (2003-2004) ΗΛΙΚΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: Παιδικό (1998-1999) Παμπαιδικό (2000-2001) Τζούνιορ (2002-2003) Προτζούνιορ (2003-2004) Τηλ. 210 9946964 / 2130056624 Φαξ. 2130056625 e-mail : teamsporteam@gmail.com www.sportteam.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΕΠΑΘΛΟΥ DRIFT & φιλικός αγώνας GP

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΕΠΑΘΛΟΥ DRIFT & φιλικός αγώνας GP ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2 ος αγώνας ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΕΠΑΘΛΟΥ DRIFT & φιλικός αγώνας GP ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΙΣΤΑ ΚΑΡΤ ΣΕΡΡΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΑΜΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έναρξη Εγγραφών Δευτέρα 15.08.13 ώρα 18:00 Λήξη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ CYPRUS BASKETBALL FEDERATION

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ CYPRUS BASKETBALL FEDERATION ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ENIAΙOY ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΟΠΑΠ & ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΟΠΑΠ ΕΦΗΒΩΝ Α ΚΑΙ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2009-2010 (1). ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ Η Κυπριακή Οµοσπονδία Καλαθόσφαιρας ( Κ.Ο.Κ.) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» εναρμονισμένο στους ν. 2725/99 & 3057/02

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» εναρμονισμένο στους ν. 2725/99 & 3057/02 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» εναρμονισμένο στους ν. 2725/99 & 3057/02 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1ο Διατάξεις Πειθαρχικού Δικαίου Όλα τα αθλητικά πειθαρχικά παραπτώματα, αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 6Χ6 : PALLINI CLUB, ΑΜΑΖΩΝΟΣ 4, ΠΑΛΛΗΝΗ :45 ΕΥΡΩ / ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΗ ΟΜΑΔΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 6Χ6 : PALLINI CLUB, ΑΜΑΖΩΝΟΣ 4, ΠΑΛΛΗΝΗ :45 ΕΥΡΩ / ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 6Χ6 1.ΟΝΟΜΑΣΙΑ :1 ο EXPRESS ΤΟΥΡΝΟΥΑ 2.ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΡΝΟΥΑ :1 ΜΗΝΑΣ ΕΝΑΡΞΗ, 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΛΗΞΗ, 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 3.ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ : PALLINI CLUB, ΑΜΑΖΩΝΟΣ 4, ΠΑΛΛΗΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 η ΕΚΔΟΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1. Εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο κανονισµός λειτουργίας των Μικτών οµάδων της ΕΠΣ Αχαΐας ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Το Όραµά µας Ανάδειξη παικτών υψηλού επιπέδου που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του σύγχρονου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ της ΟΤΟΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ «ΟΤΟΕ TENNIS OPEN 2014» ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ TENNIS CLUB 2 31 ΜΑΪΟΥ 2014

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ της ΟΤΟΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ «ΟΤΟΕ TENNIS OPEN 2014» ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ TENNIS CLUB 2 31 ΜΑΪΟΥ 2014 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ της ΟΤΟΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ «ΟΤΟΕ TENNIS OPEN 2014» ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ TENNIS CLUB 2 31 ΜΑΪΟΥ 2014 Απρίλιος 2014 Χώρος και οργάνωση Έδρα ΔΗΜ. ΑΘΛ. ΕΓΚ. ΑΥΛΑΚΙΟΥ (ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ), Τ.Κ. 19003 Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ ΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ ΤΕMPO FOOTBALL CUP ΘΟΥΚΥΔΙΔΕΙΟ 2014-2015. τουρνουά υποδομών ποδοσφαίρου

ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ ΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ ΤΕMPO FOOTBALL CUP ΘΟΥΚΥΔΙΔΕΙΟ 2014-2015. τουρνουά υποδομών ποδοσφαίρου ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ ΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ ΤΕMPO FOOTBALL CUP ΘΟΥΚΥΔΙΔΕΙΟ 2014-2015 τουρνουά υποδομών ποδοσφαίρου * Η πρώτη κλωτσιά στην κοιλιά μιας μάνας, ο ενθουσιασμός των γονιών, η γραφική, κλισέ, χαρούμενη ατάκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ JOYA KICK BOXING CHAMPIONSHIP 2015 ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ JOYA KICK BOXING CHAMPIONSHIP 2015 ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ JOYA KICK BOXING CHAMPIONSHIP 2015 ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Αγαπητοί συνάδελφοι, προπονητές, Για έβδομη συνεχή χρονιά, το Fight Club Galatsi και η Theofanous Elite Team είναι συνεπής στο ραντεβού

Διαβάστε περισσότερα

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «ΣΚΑΙ ΤΩΡΑ»

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «ΣΚΑΙ ΤΩΡΑ» OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «ΣΚΑΙ ΤΩΡΑ» Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ», που εδρεύει στο Ν. Φάληρο Αττικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΕΚΛΙΠΟΝΤΟΣ ΙΑΤΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΕΚΛΙΠΟΝΤΟΣ ΙΑΤΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗ Μαρούσι, 05-04-2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΕΚΛΙΠΟΝΤΟΣ ΙΑΤΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗ Το ΥΓΕΙΑ, τιμώντας την μνήμη του εκλιπόντος ιατρού γενικού χειρουργού Παναγιώτη Σακελλαριάδη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΟΠΑΠ SUPERLEAGUE ΕΛΛΑ Α ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2008-2009

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΟΠΑΠ SUPERLEAGUE ΕΛΛΑ Α ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2008-2009 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΟΠΑΠ SUPERLEAGUE ΕΛΛΑ Α ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2008-2009 Περιεχόµενα Προκήρυξης Πρωταθλήµατος ΟΠΑΠ «Super League Ελλάδα» Ενότητα Α: ιοργάνωση Πρωταθλήµατος ΟΠΑΠ Άρθρο 1. Εφαρµοζόµενες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΕΣΚΑΣΕ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014-15

ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΕΣΚΑΣΕ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014-15 - 1 - Ε.Σ.Κ.Α.Σ.Ε. ΕΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ & ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΙΝ ΑΡΟΥ & ΘΙΣΒΗΣ 2 ΘΗΒΑ 322 00 ΤΗΛ:22620-25959 ΦΑΞ:22620-25936 Αρ.Πρωτ:375 Ηµερ.23/7/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΕΣΚΑΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΦΙΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ «ΑΣ ΑΛΦΑ OPEN 2015»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ «ΑΣ ΑΛΦΑ OPEN 2015» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ «ΑΣ ΑΛΦΑ OPEN 2015» Ο ΑΣ ΑΛΦΑ, σε συνεργασία με τον Π.Ο.Φ.Επ.Α. και υπό την αιγίδα της Ε.Φ.Ο.Επ.Α., προκηρύσσει το 1 ο ανοικτό πρωτάθλημα «ΑΣ ΑΛΦΑ», για ΒΕΤΕΡΑΝΟΥΣ και ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ: 1.10.2015 μέχρι 30.11.2015 & 1.3.2016 μέχρι 31.3.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ: 1.10.2015 μέχρι 30.11.2015 & 1.3.2016 μέχρι 31.3. ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡ.1952 (ΑΤΥΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕ ΑΠΟ ΤΟ 1946) ΑΠΟΦ.ΠΡΩΤΟΔ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 263/1952 & 177/2004 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ ΛΕΩΦ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ BEACH VOLLEYBALL

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ BEACH VOLLEYBALL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ BEACH VOLLEYBALL ΠΑΝΕΛΛΗΝΙA ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ BEACH VOLLEY 2014 Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης OAKA Ανοιχτό Κολυμβητήριο Σπύρου Λούη, 151 23 Μαρούσι 210.68.01.992

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υποπαράγραφος ΣΤ.1. Στην περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 146Β του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 2015 ΤΡΑΠ ΣΚΗΤ ΔΙΠΛΟ ΤΡΑΠ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 2015 ΤΡΑΠ ΣΚΗΤ ΔΙΠΛΟ ΤΡΑΠ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΥΠΡΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΕΩΣ 21, 2025 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ / TELEPHONE + 357 22449822 ΦΑΞ / FAX + 357 22449819 CYPRUS SHOOTING SPORT FEDERATION 21 AMFIPOLEOS ST., CY-2025 NICOSIA, CYPRUS

Διαβάστε περισσότερα

1. Αρχηγοί εκδρομών εσωτερικού

1. Αρχηγοί εκδρομών εσωτερικού ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ & ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ -ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. Αρχηγοί εκδρομών εσωτερικού Αρχηγοί εκδρομών μπορεί να είναι οποιοδήποτε μέλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» Η Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης, έχοντας υπ όψιν της τη διάταξη του άρθρου 27 ν.2725/99, τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΜΟΒΙΑΚ ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ Α.Ο. - Ε.Θ.Κ Έδρα: Καθιανά Ακρωτηρίου Χανίων -Τηλ/Fax: 2821063713 www.panakrotiriakos.com info@panakrotiriakos.com ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ Το Όραμά

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Ι Α Ι Τ Η Σ Ι Α Σ ΙΟΥΝΙΟΣ

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Ι Α Ι Τ Η Σ Ι Α Σ ΙΟΥΝΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΟΙΜΙΟ...5 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΑ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ...5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...5 ΑΡΘΡΟ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ Ε.Π.Ο.... 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

INTERSPORT Soccer Challenge 2013

INTERSPORT Soccer Challenge 2013 INTERSPORT Soccer Challenge 2013 ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Η INTERSPORT σε συνεργασία µε το Sportcamp προκηρύσσουν τη διεξαγωγή πανελληνίου τουρνουά ανεξαρτήτων οµάδων µίνι ποδοσφαίρου. ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ & ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ & ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ & ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ Άρθρο 1ο Ορισµοί 1. Η Ελληνική Οµοσπονδία Ιππασίας για κάθε αναγνωρισµένη από την ιεθνή Οµοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ 2014 ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ : Ε.Ο.ΠΕ. ΣΥ.Π.Π.ΑΤ. SPORTCAMP ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ 2014 ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ : Ε.Ο.ΠΕ. ΣΥ.Π.Π.ΑΤ. SPORTCAMP ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 10ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ και ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ 2014 ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ : Ε.Ο.ΠΕ. ΣΥ.Π.Π.ΑΤ. SPORTCAMP ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ --------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2014-2015 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1ο ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ - ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΝΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΙΣΗΣ ΠΟΙΝΩΝ 1. Τα αθλητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΛΛΑ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΛΛΑ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΛΛΑ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Τ.Θ. 128, 58200 ΕΔΕΣΣΑ Τηλ. - Fax 0381-25088 e-mail: parapede@otenet.gr Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ»

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ» OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ» Η Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία «ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ», που εδρεύει στο Ν. Φάληρο Αττικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ VOLLEYLEAGUE ΟΠΑΠ 2011 2012 1 Περιεχόμενα: 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 2. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΛΗΡΩΣΗ 3. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 4. ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΠΑΘΛΑ 5. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 6. ΜΠΑΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

3 O Π ΑΝΕΛΛΗΝΙΟ Π ΡΩΤΑΘΛΗΜΑ SUDOKU 09

3 O Π ΑΝΕΛΛΗΝΙΟ Π ΡΩΤΑΘΛΗΜΑ SUDOKU 09 www.e-sudoku.gr 1 3O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ SUDOKU 2 MAIOY 2009 Οι παρόντες κανονισμοί συντάχθηκαν λαμβάνοντας υπ όψιν τους επίσημους κανονισμούς του παιχνιδιού καθώς και τους κανονισμούς της World Puzzle

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

Το προπονητικό camp θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Ομίλου Ρόδου και οι αγώνες στην θαλάσσια περιοχή Ενυδρείου της Ρόδου.

Το προπονητικό camp θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Ομίλου Ρόδου και οι αγώνες στην θαλάσσια περιοχή Ενυδρείου της Ρόδου. Ημερονηνία: 09/12/2009 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟΥ CAMP ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΚΥΠΕΛΛΟ «ΕΜ. ΡΟΥΣΑΚΗΣ» ΜΕ ΣΚΑΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ OPTI MIST, LASER RDL ΚΑΙ LASER 4.7 ΣΤΗ ΡΟΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΡΗΤΗΣ OPTIMIST & LASER 4,7 ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΑΠΑΛΑ 21 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΡΗΤΗΣ OPTIMIST & LASER 4,7 ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΑΠΑΛΑ 21 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΡΗΤΗΣ OPTIMIST & LASER 4,7 ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΑΠΑΛΑ 21 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΙΟΥ ΧΙΟΣ ΕΛΛΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα