«Broadcenter Προώθηση της Ευρυζωνικότητας. στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Broadcenter Προώθηση της Ευρυζωνικότητας. στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας»"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ «Broadcenter Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» Υποέργο 1: Αυτεπιστασία Π 1.3.1: Μελέτη για την ανάπτυξη ευρυζωνικών υπηρεσιών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Γ Κ.Π.Σ. Άξονας 4: Επικοινωνίες Μέτρο 4.2: Ανάπτυξη υποδομών δικτύων τοπικής πρόσβασης Κατηγορία Πράξης 3: «Προώθηση της ανάπτυξης ζήτησης ευρυζωνικών υπηρεσιών» Θεσσαλονίκη Φεβρουάριος 2007

2 Copyright 2007 του «Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Επιτρέπεται η αντιγραφή επί λέξει και η διανομή του έργου με τίτλο «Broadcenter Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας», που χρηματοδοτήθηκε από το ΕΠ «ΚτΠ» στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ, χωρίς να απαιτείται καταβολή χρηματικής αποζημίωσης, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει ευκρινής και διακριτή αναφορά στην πηγή προέλευσης και χρηματοδότησης (http://www.infosoc.gr/meletes/)

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η «Ευρυζωνικότητα» ως Θέμα Στρατηγικής Σημασίας Τι είναι η Ευρυζωνική Πρόσβαση και γιατί είναι σημαντική Ορισμός Ευρυζωνικής Πρόσβασης και Ευρυζωνικών Υπηρεσιών Η σημασία της Ευρυζωνικότητας...4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Σκοπός της Έρευνας...5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Δημόσια Δίκτυα Ευρυζωνικών Υποδομών Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Γενική Παρουσίαση Σκοπός και Στόχοι Αρχιτεκτονική του Δικτύου Ε.Δ.Ε.Τ Ε.Δ.Ε.Τ Τεχνικά Χαρακτηριστικά Το Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» Γενική Παρουσίαση Σκοπός και Στόχοι Αρχιτεκτονική του Δικτύου Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Γενική Παρουσίαση Αρχιτεκτονική του Δικτύου Ευρυζωνικές Δράσεις...27 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Πάροχοι Ευρυζωνικών Υπηρεσιών...29 Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δραστηριοποιούνται συνολικά δεκατέσσερις (14) τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι καθιστώντας διαθέσιμο έναν ικανοποιητικό αριθμό τεχνολογιών ευρυζωνικής πρόσβασης. Οι υπηρεσίες που προσφέρονται από την κάθε μία εταιρία παρατίθενται στις παραγράφους που ακολουθούν Algonet Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. (www.algonet.gr) Altec Telecoms (www.altectelecoms.gr) Cosmote (www.cosmote.gr) Forthnet (www.forthnet.gr)...34 i

4 4.5 Hellas On Line S.A. (www.hol.gr) Lannet Communications (www.lannet.gr) O.T.E. (www.ote.gr) QTelecom (www.qtelecom.gr) Teledome (www.teledome.gr) Telepassport Hellas S.A. (www.telepassport.gr) Tellas S.A. (www.tellas.gr) TIM (www.tim.com.gr) Vivodi (www.vivodi.gr) Vodafone (www.vodafone.gr)...48 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Δράσεις Προώθησης Ευρυζωνικότητας Η Δράση «Δίοδος» Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Γενική Παρουσίαση Προσκλήσεις...52 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Αξιολόγηση Υπάρχουσας Κατάστασης και Προοπτικές...66 ii

5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η «Ευρυζωνικότητα» ως Θέμα Στρατηγικής Σημασίας Τι είναι η Ευρυζωνική Πρόσβαση και γιατί είναι σημαντική Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών εξελίσσονται με ένα συνεχή και ραγδαίο ρυθμό. Τα πρόσφατα τεχνολογικά άλματα διευκόλυναν νέα επιχειρηματικά μοντέλα και εισάγουν σημαντικές αλλαγές σε εθνικό και παγκόσμιο οικονομικό επίπεδο. Η βάση πάνω στην οποία θα θεμελιωθεί η ανταγωνιστικότητα ενός κράτους στο σημερινό περιβάλλον υψηλής τεχνολογίας αποτελείται ουσιαστικά από προηγμένες δικτυακές υποδομές υψηλής ποιότητας, οι οποίες θα προσφέρουν επαρκείς ρυθμούς μετάδοσης και αδιάλειπτη λειτουργία στους χρήστες καθώς και εύκολη δυνατότητα πρόσβασης για την πλειοψηφία του πληθυσμού. Τα δίκτυα «ευρυζωνικής πρόσβασης» μπορούν να καλύψουν από τεχνολογικής σκοπιάς αυτές τις σύγχρονες απαιτήσεις. Η σημασία τέτοιων υποδομών έχει αναγνωριστεί από όλα τα ανεπτυγμένα και από αρκετά αναπτυσσόμενα κράτη και η ανάπτυξή τους αποτελεί ένα σημαντικό στρατηγικό στόχο. Στις χώρες αυτές έχουν συσταθεί από το ίδιο το κράτος κατάλληλες ομάδες εργασίας για να ερευνήσουν τους κατάλληλους τρόπους επίτευξης ενός τέτοιου στόχου. Ένα αρχικό και σημαντικό βήμα για τον καθορισμό ενός ρεαλιστικού και υλοποιήσιμου σχεδίου ανάπτυξης τέτοιων υποδομών είναι ο ορισμός του τι είναι «ευρυζωνική πρόσβαση (broadband access)» και «ευρυζωνικές υπηρεσίες (broadband services)» ή για συντομία ευρυζωνικότητα (ο όρος προτείνεται να χρησιμοποιηθεί σαν μετάφραση της λέξης broadband). Αρχικά, ο όρος «broadband», ήταν ένας τεχνικός όρος που αναφερόταν ουσιαστικά στην ποσότητα πληροφορίας που μπορούσε να μεταφερθεί ανάμεσα σε δύο επικοινωνούσες οντότητες μέσω ενός τηλεοπτικού καναλιού. Όμως, στην προσπάθεια διατύπωσης της «ευρυζωνικής πρόσβασης», οι διάφορες ομάδες εργασίας κατέληξαν 1 Πηγή: «Κείμενο Στρατηγικής για την Ευρυζωνική Πρόσβαση», Υπουργείο μεταφορών και Επικοινωνιών, Σεπτέμβριος

6 σε ένα σύνολο διαφορετικών ορισμών, κυρίως λόγω της δυναμικής φύσης του τηλεπικοινωνιακού περιβάλλοντος, όπου οι εφαρμογές, οι υπηρεσίες αλλά και η τεχνολογία των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων βρίσκεται σε συνεχή αναδιαμόρφωση. Για να επισημάνουμε τη διαφορετικότητα αυτών των ορισμών μπορούμε να αναφερθούμε στον ορισμό που δόθηκε στις Η.Π.Α. σύμφωνα με τον οποίο η «ευρυζωνική πρόσβαση» καθορίζεται αποκλειστικά από τους ρυθμούς μετάδοσης δεδομένων, στον αντίστοιχο Καναδικό που βασίζεται στα χαρακτηριστικά της υπηρεσίας που προσφέρεται στους χρήστες και στον Ιταλικό που θεωρεί την «ευρυζωνική πρόσβαση» ως ένα τεχνολογικό περιβάλλον. Εξετάζοντας καλύτερα τους ορισμούς που έχουν ήδη δοθεί, μπορεί κανείς να παρατηρήσει ότι ο ζητούμενος ορισμός είναι άρρηκτα δεμένος και με μη-τεχνολογικά ζητήματα και θέτει σημαντικές νέες απαιτήσεις στην πολιτική ανάπτυξης μιας χώρας. Αναγνωρίζοντας την πολυπλοκότητα του εν λόγω ζητήματος και θέτοντας στόχο την εισαγωγή ενός ορισμού ευρείας αποδοχής ο οποίος θα διατηρεί τη σημασία του και στο μέλλον και θα λαμβάνει υπόψη του όχι μόνο τα τεχνολογικά αλλά και τα συνυφασμένα με αυτόν οικονομικά, κοινωνικά και ρυθμιστικά ζητήματα προτείνεται ο ακόλουθος ορισμός της «ευρυζωνικότητας». 1.2 Ορισμός Ευρυζωνικής Πρόσβασης και Ευρυζωνικών Υπηρεσιών Ευρυζωνικότητα ορίζεται με ευρεία έννοια ως το προηγμένο, εφικτό και καινοτόμο από πολιτική, κοινωνική, οικονομική και τεχνολογική άποψη περιβάλλον αποτελούμενο από: την παροχή γρήγορων συνδέσεων στο Διαδίκτυο σε όσον το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, με ανταγωνιστικές τιμές (με τη μορφή καταναλωτικού αγαθού), χωρίς εγγενείς περιορισμούς στα συστήματα μετάδοσης και τον τερματικό εξοπλισμό των επικοινωνούντων άκρων την κατάλληλη δικτυακή υποδομή που: 2

7 1. επιτρέπει την κατανεμημένη ανάπτυξη υπαρχόντων και μελλοντικών δικτυακών εφαρμογών και πληροφοριακών υπηρεσιών 2. δίνει τη δυνατότητα αδιάλειπτης σύνδεσης των χρηστών σε αυτές 3. ικανοποιεί τις εκάστοτε ανάγκες των εφαρμογών σε εύρος ζώνης, αναδραστικότητα και διαθεσιμότητα και 4. είναι ικανή να αναβαθμίζεται συνεχώς και με μικρό επιπλέον κόστος ώστε να εξακολουθεί να ικανοποιεί τις ανάγκες όπως αυτές αυξάνουν και μετεξελίσσονται με ρυθμό και κόστος που επιτάσσονται από την πρόοδο της πληροφορικής και της τεχνολογίας επικοινωνιών τη δυνατότητα του πολίτη να επιλέγει: 1. ανάμεσα σε εναλλακτικές προσφορές σύνδεσης που ταιριάζουν στον εξοπλισμό του 2. μεταξύ διαφόρων δικτυακών εφαρμογών και 3. μεταξύ διαφόρων υπηρεσιών πληροφόρησης και ψυχαγωγίας και με πιθανή συμμετοχή του ίδιου του πολίτη στην παροχή περιεχομένου, εφαρμογών και υπηρεσιών το κατάλληλο ρυθμιστικό πλαίσιο αποτελούμενο από πολιτικές, μέτρα, πρωτοβουλίες, άμεσες και έμμεσες παρεμβάσεις, αναγκαίες για την ενδυνάμωση της καινοτομίας, την προστασία του ανταγωνισμού και την εγγύηση σοβαρής ισορροπημένης οικονομικής ανάπτυξης ικανής να προέλθει από τη γενικευμένη συμμετοχή στην Ευρυζωνικότητα και την Κοινωνία της Πληροφορίας Ευρυζωνικά δίκτυα και υπηρεσίες είναι αυτά που εγγυώνται σε κάθε εποχή την απρόσκοπτη και διαφανή πρόσβαση όλων των πολιτών στην πληροφορία και τα συστήματα επικοινωνίας, για την εκπλήρωση των αναγκών τους. Επειδή το περιβάλλον αυτό χαρακτηρίζεται από μία διαρκή δυναμική και τελεί υπό διαμόρφωση, απουσιάζει από τον παραπάνω ορισμό οποιαδήποτε αναφορά σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά δικτύου, συγκεκριμένη τεχνολογία μετάδοσης και το σημαντικότερο: δεν προσδιορίζει συγκεκριμένο ρυθμό μετάδοσης πάνω από τον οποίο ένα δίκτυο χαρακτηρίζεται ευρυζωνικό. Βέβαια, ο ορισμός αυτός επιτρέπει τον 3

8 αποκλεισμό κάποιων τεχνολογιών, όπως για παράδειγμα το ISDN, οι δυνατότητες των οποίων είναι περιορισμένες και μη επεκτάσιμες. 1.3 Η σημασία της Ευρυζωνικότητας Το πόσο σημαντικά είναι τα ευρυζωνικά δίκτυα για την ανάπτυξη μίας χώρας μπορεί να επιβεβαιωθεί και από την έντονη δραστηριοποίηση πολλών κρατών, τα οποία τοποθετούν τα έργα υλοποίησης τέτοιων υποδομών ως βασικό στρατηγικό τους στόχο. Επίσης, η ανάπτυξη τέτοιων δικτύων έχει υιοθετηθεί από την κοινή Ευρωπαϊκή πολιτική για την υλοποίηση της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Στο eeurope 2005 η ευρυζωνική πρόσβαση είναι σημαντική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ανάγκη για ευρυζωνική πρόσβαση στην Ελλάδα, σε συνδυασμό πάντα με τη χρήση προηγμένων ΤΠΕ, είναι εξίσου δεδομένη όσο και για τις άλλες χώρες. Τα πλεονεκτήματα από την εξάπλωση και χρήση των νέων τεχνολογιών θα αποτελέσουν ουσιαστικό εργαλείο για ανοιχτή και αποτελεσματική διακυβέρνηση καθώς και για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Επίσης, θα δημιουργήσουν νέες μορφές εργασίας, νέες δεξιότητες και θα διασφαλίσουν τη συνεχή κατάρτιση και δια βίου μάθηση των πολιτών. Ταυτόχρονα, θα συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής με την παροχή προηγμένων υπηρεσιών υγείας, μεταφορών και προστασίας του περιβάλλοντος. Η εξάπλωση και χρήση της Ευρυζωνικότητας αναμένεται να αυξήσει την αποδοτικότητα και την ποιότητα της παροχής υπηρεσιών στην κοινωνία, τον πολιτισμό και την οικονομία και ταυτόχρονα να εξασφαλίσει οικονομίες κλίμακας. 4

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Σκοπός της Έρευνας Η παρούσα μελέτη πραγματοποιείται στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» και συγκεκριμένα εντάσσεται στον άξονα 4 «Επικοινωνίες», Μέτρο 4.2 «Ανάπτυξη υποδομών δικτύων τοπικής πρόσβασης», Κατηγορία Πράξης 3 «Προώθηση της ανάπτυξης ζήτησης ευρυζωνικών υπηρεσιών», Πρόσκληση 84 «Broadcenter Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας». Το έργο χρηματοδοτείται κατά 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους. Η Πρόσκληση 84 αποτελεί ένα από τα έργα της «Κοινωνίας της Πληροφορίας» που υλοποιούνται στα πλαίσια του προγράμματός της για την Ευρυζωνικότητα, με βασικό στόχο την προσαρμογή της χώρας στις βασικές αρχές και κατευθύνσεις της πρωτοβουλίας «eeurope 2005, An information society for all» όπου προβλέπεται η ενθάρρυνση ασφαλών υπηρεσιών, εφαρμογών και περιεχομένου που βασίζονται σε ευρέως διαθέσιμες ευρυζωνικές υποδομές. Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η συλλογή πληροφοριών για την ύπαρξη και χρήση ευρυζωνικών υποδομών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και η διερεύνηση της δυνατότητας κάλυψης της άμεσης αλλά και έμμεσης μελλοντικής ζήτησης. Στο επόμενο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα δημόσια δίκτυα ευρυζωνικών υποδομών ενώ στη συνέχεια (στο τέταρτο κεφάλαιο) οι πάροχοι ευρυζωνικών υπηρεσιών και οι υπηρεσίες που προσφέρονται. Οι Δράσεις που υλοποιούνται για την προώθηση της ευρυζωνικότητας και συγκεκριμένα η δράση «Δίοδος» και το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» παρουσιάζονται στο πέμπτο κεφάλαιο της μελέτης. Τέλος, στο έκτο κεφάλαιο γίνεται αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης, διερευνάται η δυνατότητα κάλυψης της μελλοντικής ζήτησης και εκτιμώνται οι προοπτικές ανάπτυξης της ευρυζωνικότητας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 5

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Δημόσια Δίκτυα Ευρυζωνικών Υποδομών 3.1 Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Γενική Παρουσίαση Η Εταιρεία Ε.Δ.Ε.Τ. (Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε.) έχει την ευθύνη της διαχείρισης του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας που παρέχει από το 1995 υπηρεσίες δικτύου κορμού στην Ελληνική Ακαδημαϊκή και Ερευνητική Κοινότητα (έργο της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης). Το Ε.Δ.Ε.Τ. συνεργάζεται με 82 φορείς στους οποίους περιλαμβάνονται όλα τα Α.Ε.Ι., τα Α.Τ.Ε.Ι. και τα Ερευνητικά Κέντρα της χώρας, εξυπηρετώντας συνολικά πάνω από χρήστες οι οποίοι είναι ερευνητές, φοιτητές και ερευνητικό προσωπικό Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι., χρήστες ακαδημαϊκών και ερευνητικών ηλεκτρονικών βιβλιοθηκών, εκπαιδευτικοί και μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σκοπός και Στόχοι Το Ε.Δ.Ε.Τ. υποστηρίζει από το έτος 1995, ως δίκτυο κορμού, τις ανάγκες ηλεκτρονικής επικοινωνίας και συνεργασίας της Ελληνικής Ακαδημαϊκής & Ερευνητικής Κοινότητας ως επίσης των εκπαιδευτικών και μαθητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, το Ε.Δ.Ε.Τ. συνεργάζεται με 82 φορείς στους οποίους περιλαμβάνονται όλα τα Α.Ε.Ι., Α.Τ.Ε.Ι. και τα Ερευνητικά Κέντρα της χώρας. Όσον αφορά το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, στο Ε.Δ.Ε.Τ. είναι συνδεδεμένα σχολεία και διοικητικές μονάδες (Μάρτιος, 2006). Επίσης, το Ε.Δ.Ε.Τ. συμβάλλει καθοριστικά στην ανάπτυξη του Internet στην Ελλάδα, προσφέροντας τοπική διασύνδεση μεταξύ των μεγαλύτερων εταιρειών παροχής υπηρεσιών Internet στον κόμβο Athens Internet Exchange. Εκτός από την παροχή υπηρεσιών στην Ακαδημαϊκή και Ερευνητική Κοινότητα, η Εταιρεία Ε.Δ.Ε.Τ. συμμετέχει σε μία σειρά αναπτυξιακών έργων, τα οποία έχουν σκοπό να προωθήσουν τη δικτυακή τεχνολογία και τις εφαρμογές της στις ελληνικές επιχειρήσεις (ηλεκτρονικό επιχειρείν) με κύριο βάρος στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (Μ.Μ.Ε.). 6

11 H E.Δ.Ε.Τ. συμμετέχει επίσης στη δημιουργία και ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών που αφορούν στην ανάπτυξη προηγμένων τηλεπικοινωνιακών δικτύων και υπηρεσιών σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. Αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Πανευρωπαϊκού Ερευνητικού Δικτύου GEANT (αναβάθμιση του TEN-155) και είναι Διεθνής Εταίρος του Internet2 (H.Π.Α.), του πιο εκτεταμένου δικτύου κορμού νέας γενιάς Internet του κόσμου. Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και συντονίζει περιφερειακά προγράμματα όπως η ένταξη στο GEANT των Εθνικών Ερευνητικών Δικτύων των Βαλκανικών Χωρών καθώς και των Μεσογειακών Χωρών εκτός Ε.Ε. συμπεριλαμβανομένης και της Τουρκίας. Υποστηρίζει προηγμένα ερευνητικά έργα και συνεργασίες της Ακαδημαϊκής και Ερευνητικής Κοινότητας της χώρας με την Ευρωπαϊκή βιομηχανία και μετέχει στο forum διάχυσης τεχνογνωσίας της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής DataGrid. Στο αμέσως προσεχές μέλλον, η Ε.Δ.Ε.Τ. σκοπεύει να δραστηριοποιηθεί σε όλους τους σημαντικούς εκείνους χώρους που συνδέονται με την ανάπτυξη του Internet νέας γενιάς οπτικής τεχνολογίας υπερυψηλών ταχυτήτων (1-5 Gbps). Μεταξύ άλλων, θα προσφέρει τη δυνατότητα παροχής σε Ερευνητικές Κοινοπραξίες Εικονικών Δικτύων (VPN), υπηρεσιών Μulticast και υπηρεσιών δικτύωσης IPv6. Συγκεκριμένα, το Ε.Δ.Ε.Τ. στοχεύει να υποστηρίξει την ανάπτυξη και διάχυση στους Ακαδημαϊκούς και Ερευνητικούς φορείς: Προηγμένων Υπηρεσιών Internet νέας γενιάς Προηγμένων Εφαρμογών Ηλεκτρονικής Μάθησης από απόσταση Διασύνδεση υπερ-υπολογιστικών συστημάτων και GRID Αρχιτεκτονική του Δικτύου Η τοπολογία του Ε.Δ.Ε.Τ. (εικόνα 3.1) περιλαμβάνει τους κόμβους του δικτύου στην Αθήνα (4 κόμβοι), Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ιωάννινα, Ξάνθη, Ηράκλειο, Λάρισα και AIX. Οι 10 κόμβοι έχουν τοποθετηθεί σε μισθωμένους χώρους των κτιρίων του Ο.Τ.Ε. στις αντίστοιχες πόλεις. Ο κεντρικός κόμβος βρίσκεται σε κτίριο του Ο.Τ.Ε. στην Αθήνα. 7

12 Εικόνα 3.1: Κόμβοι του Ε.Δ.Ε.Τ Ε.Δ.Ε.Τ. 2 Το νέας γενιάς Εθνικό Δίκτυο Κορμού για την Έρευνα και Εκπαίδευση, Ε.Δ.Ε.Τ.2, ολοκληρώνοντας τη γ' φάση επέκτασής του έχει αποκτήσει σχεδόν πανελλαδική κάλυψη. Στην α' φάση, ολοκληρώθηκε με επιτυχία η πιλοτική λειτουργία του Μητροπολιτικού Δικτύου της Αττικής, με την παροχή οπτικών συνδέσεων ταχυτήτων Gbps σε 14 φορείς (ΑΕΙ, AΤΕΙ και Εθνικά Ερευνητικά Κέντρα). Με την επέκταση του Ε.Δ.Ε.Τ.2 παρέχεται η δυνατότητα για Gbps συνδέσεις σε ακόμα 63 φορείς πανελλαδικά. 8

13 Με την ολοκλήρωση της γ' φάσης έχει συνδεθεί με dark fiber η Ξάνθη στη Θεσσαλονίκη σε ταχύτητα 1Gbps και αναμένεται η σύνδεση Σάμου και Χανίων. Το Ε.Δ.Ε.Τ. υλοποιεί τη σχετική πολιτική της Γ.Γ.Ε.Τ. και πραγματοποιείται στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Κοινωνία της Πληροφορίας" (Αξονας 3 "Ανάπτυξη & Απασχόληση στην Ψηφιακή Οικονομία", Μέτρο 3.3 "Έρευνα & Τεχνολογική Ανάπτυξη για την Κοινωνία της Πληροφορίας") και της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας eεurope. Το E.Δ.Ε.Τ.2 υλοποιείται παράλληλα με την αναβάθμιση του Πανευρωπαϊκού Δικτύου GEANT και των αντίστοιχων δικτύων της Γερμανίας, Γαλλίας, Ιταλίας κ.λ.π. και αποτελεί την απάντηση της Ευρώπης στα αντίστοιχα προηγμένα δίκτυα νέας γενιάς Internet των Η.Π.Α. (Internet2), του Καναδά (CA*net) και της Ιαπωνίας. Αποτελεί οπτικό δίκτυο νέας γενιάς τεχνολογίας Πολυπλεξίας Μήκους Κύματος (Wavelength Division Multiplexing - WDM) υπερ-υψηλών ταχυτήτων (1-2,5 Gbps) και αναμένεται να αποτελέσει τη βασική δικτυακή υποδομή για τις αναπτυξιακές δράσεις των Υπουργείων Ανάπτυξης και Παιδείας. Το δίκτυο Ε.Δ.Ε.Τ.2 διασυνδέει σε ταχύτητες της τάξης των Gbps τις πόλεις Αθήνα (όπου διασυνδέεται με Μητροπολιτικό Δίκτυο WDM της Αττικής), Λάρισα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Πάτρα, Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο (μεταξύ των τριών πόλεων της Κρήτης υλοποιείται επίσης Μητροπολιτικό Δίκτυο) και Σύρος και επί του οποίου θα διασυνδεθεί με ανάλογες ταχύτητες η Ερευνητική & Εκπαιδευτική κοινότητα της χώρας. Όσον αφορά στη σύνδεση του δικτύου Ε.Δ.Ε.Τ.2 με το δίκτυο GEANT αποτελείται από δύο PoS/STM-6 (10 Gbps) συνδέσεις. Ο σχεδιασμός του δικτύου βασίστηκε στις εξής αρχές: 1. Χρήση υπηρεσιών διασύνδεσης μήκους κύματος (λάμδα - λ) από το DWDM δίκτυο του τηλεπικοινωνιακού παρόχου (network provider). 2. Διασύνδεση υπερ-υψηλών (gigabit) ταχυτήτων για τις γραμμές κορμού (backbone) στα 2,5 Gbps (με δυνατότητα αναβάθμισης στα 10 Gbps). 9

14 3. Διασύνδεση υπερ-υψηλών (gigabit) ταχυτήτων για τις γραμμές πρόσβασης των φορέων στo 1 Gbps Η υλοποίηση του Ε.Δ.Ε.Τ.2 βασίζεται στη διάθεση διασυνδέσεων υψηλής ταχύτητας και συγκεκριμένα μηκών κύματος (λ) μετά από ανοικτό διαγωνισμό. Τα εγκατεστημένα συστήματα DWDM, έχουν προδιαγραφεί για την εξυπηρέτηση κυκλωμάτων 10 Gbps και μπορούν να υποστηρίξουν τύπους συνδέσεων SDH καθώς και Gigabit Ethernet. Τα παρεχόμενα μήκη κύματος χρησιμοποιούνται για τη διασύνδεση δικτυακού εξοπλισμού του Ε.Δ.Ε.Τ.2. Η δυνατότητα πολυπλεξίας σε οπτικό επίπεδο με απομακρυσμένη διαχείριση (δρομολόγηση) εφαρμόζεται μόνο στα Μητροπολιτικά δίκτυα Αθήνας και Κρήτης. Εικόνα 3.2: Τοπολογία Δικτύου Ε.Δ.Ε.Τ.2 Ο δικτυακός εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για την υλοποίηση του δικτύου Ε.Δ.Ε.Τ.2 αποτελείται από δρομολογητές gigabit IP με μεγάλες αποδόσεις μεταγωγής πακέτων και κάρτες διεπαφής με πλούσια λειτουργικότητα τόσο στις γραμμές πρόσβασης (1GE) όσο και κορμού (STM-16/PoS). Άλλα χαρακτηριστικά του εξοπλισμού είναι ο διαχωρισμός των λειτουργιών δρομολόγησης και προώθησης, η επεκτασιμότητα του υλικού, εφεδρείες στους μηχανισμούς δρομολόγησης και άλλα κρίσιμα στοιχεία (π.χ. τροφοδοσία), μηχανισμοί επαναφοράς σε περιπτώσεις αστοχίας του μηχανισμού δρομολόγησης και υποστήριξη διεπαφών (interfaces) 10Gbps. 10

15 Στα σημεία παρουσίας του δικτύου Ε.Δ.Ε.Τ.2 πραγματοποιείται: 1. H σύνδεση των δρομολογητών κορμού μεταξύ διαφορετικών PοPs με συνδέσεις POS/STM-16 (ή POS/STM-4) 2. Η συνάθροιση (aggregation) των γραμμών πρόσβασης (access) των φορέων του Ε.Δ.Ε.Τ., οι περισσότερες από τις οποίες πρόκειται να είναι τεχνολογίας Gigabit Ethernet (GE). Στο Ε.Δ.Ε.Τ.2 πρόκειται να συνδεθούν συνολικά περίπου 40 φορείς υψηλής (gigabit) ταχύτητας. 3. Η διασύνδεση των δρομολογητών κορμού με τους δρομολογητές πρόσβασης (δρομολογητές ΕΔΕΤ1) οι οποίοι συναθροίζουν (aggregate) μικρούς ή απομακρυσμένους φορείς του Ε.Δ.Ε.Τ. που συνδέονται με ταχύτητες μέχρι 34Mbps (Ε3 φυσικά κυκλώματα). Αυτός είναι και ο τρόπος με τον οποίο συνδέονται όλοι οι φορείς για τους οποίους δεν υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης gigabit απευθείας στο δίκτυο του Ε.Δ.Ε.Τ.2. Οι φορείς συνδέονται στους δρομολογητές πρόσβασης είτε με σειριακές συνδέσεις μέχρι 2 Mbps είτε με συνδέσεις ΑΤΜ μέχρι 34 Mbps Ε.Δ.Ε.Τ. 3 Το Ε.Δ.Ε.Τ.3/GRNET3 είναι έργο στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και υλοποιεί την πολιτική της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης για την βέλτιστη εξυπηρέτηση των αναγκών της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας της χώρας. Με το δίκτυο Ε.Δ.Ε.Τ.3 σηματοδοτείται η μετάβαση από το μοντέλο μίσθωσης τηλεπικοινωνιακών κυκλωμάτων, σε μακροχρόνια μίσθωση οπτικών ινών στις οποίες θα εγκατασταθεί και θα χρησιμοποιείται ιδιόκτητος εξοπλισμός οπτικής μετάδοσης. Για το λόγο αυτό το έργο Ε.Δ.Ε.Τ.3 αποτελεί αποφασιστικό βήμα στην απρόσκοπτη ανάπτυξη της υποδομής του Ε.Δ.Ε.Τ. με ταυτόχρονη εξασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας του. Η Ε.Δ.Ε.Τ. απέκτησε αναφαίρετο δικαίωμα χρήσης σκοτεινών οπτικών ινών χιλιομέτρων για 15 έτη μεταξύ των σημείων παρουσίας σε πολλές μεγάλες πόλεις και ήδη προχωρά στην επέκταση και σε άλλες μικρότερες. Με την προμήθεια και λειτουργία κατάλληλου οπτικού εξοπλισμού το Ε.Δ.Ε.Τ.3 επιτρέπει την μετάδοση δεδομένων σε πολύ υψηλές ταχύτητες (έως 16 μήκη κύματος 11

16 των 10 Gbps αρχικά), κάνοντας δυνατή την απεριόριστη και σε ευρεία κλίμακα χρήση προηγμένων δικτυακών εφαρμογών σε πραγματικό χρόνο. Η τηλε-εκπαίδευση, η τηλεδιάσκεψη, οι επικοινωνίες πολυμέσων μπορούν να διευκολύνουν την βεβαρημένη καθημερινή δραστηριότητα των Ερευνητικών και Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων της Χώρας. Παράλληλα υποστηρίζονται εφαρμογές ηλεκτρονικής επιστήμης και πλέγματος υπολογιστικών συστημάτων (GRIDs). Το σημαντικότερο είναι ότι πετυχαίνοντας την απόκτηση των δικαιωμάτων χρήσης σκοτεινών οπτικών ινών, η Ε.Δ.Ε.Τ. μπορεί να παρέχει και να διαχειρίζεται αυτόνομα την πρακτικά ανεξάντλητη χωρητικότητα, επιτυγχάνοντας βέλτιστη χρήση του μέσου μετάδοσης, κάτι που αποτελεί την βάση για οικονομικά βιώσιμες υποδομές και την εγγύηση για την αειφόρο τεχνολογική τους ανάπτυξη. Ο κεντρικός άξονας ανάπτυξης του δικτύου κορμού του Ε.Δ.Ε.Τ. με την μέθοδο απόκτησης δικαιωμάτων χρήσης σκοτεινών οπτικών ινών πλαισιώνεται από μια σειρά δράσεων-υποέργων που εκτείνονται από τον αναγκαίο εξοπλισμό οπτικής μετάδοσης και μεταγωγής έως την ανάπτυξη εφαρμογών παρακολούθησης και διαχείρισης, τις υποδομές middleware, τις καινοτόμες υπηρεσίες μεταφοράς φωνής & κινούμενης εικόνας, τις υπηρεσίες καταλόγου, ασφάλειας συστημάτων και γενικά το σύνολο του εξοπλισμού, των εφαρμογών-εργαλείων, και των υπηρεσιών που θα καθιστούν πλήρως αξιοποιήσιμη την προηγμένη υποδομή του Ε.Δ.Ε.Τ.3. Το Ε.Δ.Ε.Τ.3 / GRNET3 είναι το πρώτο πραγματικά ευρυζωνικό δίκτυο της χώρας, σχεδιασμένο σύμφωνα με τον ορισμό της ευρυζωνικής δικτυακής υποδομής: 1. επιτρέπει την κατανεμημένη ανάπτυξη υπαρχόντων και μελλοντικών δικτυακών εφαρμογών και πληροφοριακών υπηρεσιών, 2. δίνει τη δυνατότητα αδιάλειπτης σύνδεσης των χρηστών σε αυτές, 3. ικανοποιεί τις εκάστοτε ανάγκες των εφαρμογών σε εύρος ζώνης, αναδραστικότητα και διαθεσιμότητα, και 4. είναι ικανή να αναβαθμίζεται συνεχώς και με μικρό επιπλέον κόστος ώστε να εξακολουθεί να ικανοποιεί τις ανάγκες όπως αυτές αυξάνουν και μετεξελίσσονται με ρυθμό και κόστος που επιτάσσονται από την πρόοδο της πληροφορικής και της τεχνολογίας επικοινωνιών. 12

17 Το Ε.Δ.Ε.Τ. είναι απόλυτα σύμφωνο με νέα ψηφιακή στρατηγική η οποία απαντά στις προκλήσεις της Δ' Προγραμματικής Περιόδου ( ) και είναι συμβατή με την νέα ευρωπαϊκή πολιτική για την Κοινωνία της Πληροφορίας «i2010». Για την υλοποίηση του έργου η εταιρεία έτυχε της αμέριστης υποστήριξης της Ακαδημαϊκής - Ερευνητικής κοινότητας και της πολιτικής ηγεσίας. Βεβαίως δεν θα μπορούσε να γίνει πράξη χωρίς τη συλλογική προσπάθεια, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, των Εθνικών Ερευνητικών - Ακαδημαϊκών Δικτύων (DANTE, GEANT), και τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG INFSO) στο 6ο και 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για Έρευνα & Τεχνολογική Ανάπτυξη. Το Ε.Δ.Ε.Τ. συνδέει με τον αποτελεσματικότερο τρόπο την χώρα με τα αντίστοιχα δίκτυα της Ευρώπης, μέσω του πανευρωπαϊκού Ερευνητικού και Ακαδημαϊκού Δικτύου GEANT2. Στην παρούσα φάση η σύνδεση του δικτύου κορμού του ΕΔΕΤ με το GEANT2 είναι 20 Gbps (2 x 10 Gbps). Το GEANT2 αποτελεί ένα πραγματικά γιγαντιαίο σε χωρητικότητα και γεωγραφική κάλυψη υβριδικό δίκτυο, μοντέλο προς μίμηση για πολλά αντίστοιχα προηγμένα δίκτυα νέας γενιάς Internet των ΗΠΑ, του Καναδά και της Ιαπωνίας. Το Ε.Δ.Ε.Τ.3/GRNET3 γίνεται πραγματικότητα εντός του Το πρώτο εξάμηνο του έτους αναμένεται να λειτουργήσει το μεγαλύτερο μέρος του με την εγκατάσταση του εξοπλισμού οπτικής μεταγωγής στα πρώτα 3000 χιλιόμετρα οπτικών ινών που έχει ήδη η αποκτήσει η Ε.Δ.Ε.Τ.. Θα ακολουθήσει η υλοποίηση των Μητροπολιτικών Δικτύων Αθήνας και Θεσσαλονίκης που θα διασυνδέουν με σκοτεινές οπτικές ίνες όλα τα μεγάλα Ακαδημαϊκά και Ερευνητικά Ιδρύματα. Στις άλλες πόλεις όπου αναπτύσσονται Δημοτικά Μητροπολιτικά δίκτυα η διασύνδεση των φορέων θα γίνεται με χρήση οπτικών ινών μόλις αυτές θα είναι διαθέσιμες, με στόχο το Ε.Δ.Ε.Τ. να είναι υποδειγματικός χρήστης της νέας αυτής δημόσιας υποδομής της χώρας αποδεικνύοντας την αξία της συνέργιας σε επίπεδο στρατηγικής ανάπτυξης Τεχνικά Χαρακτηριστικά Για τον σχεδιασμό της αρχιτεκτονικής παροχής υπηρεσιών τύπου ΙΡ μελετήθηκαν στατιστικά στοιχεία χρήσης των γραμμών πρόσβασης φορέων του Ε.Δ.Ε.Τ.2. Από την μελέτη των παραπάνω στοιχείων προέκυψαν δύο διακριτές κατηγορίες φορέων με οπτική πρόσβαση: 13

18 1. μικρός αριθμός φορέων, οι οποίοι αναμένεται να ξεπεράσουν σύντομα το φράγμα του 1Gbps διασύνδεσής τους στο δίκτυο κορμού (Φορείς Τύπου Ι ή ΦΤ-Ι στα σχήματα παρακάτω), και 2. όλοι οι υπόλοιποι φορείς για τους οποίους προβλέπεται ότι η σημερινή ταχύτητα πρόσβασης του 1Gbps θα συνεχίσει να ικανοποιεί τις ανάγκες τους για τα επόμενα 3 χρόνια (Φορείς Τύπου ΙΙ ή ΦΤ-ΙΙ). Με δεδομένη την παραπάνω κατηγοριοποίηση, προβλέπεται ότι η υπάρχουσα χωρητικότητα του δικτύου κορμού (2.5Gbps στους περισσότερους συνδέσμους) είναι αρκετή για την κάλυψη των αναγκών των ΦΤ-ΙΙ για τα επόμενα 3 χρόνια. Για τον λόγο αυτό στο Ε.Δ.Ε.Τ.3 θα υλοποιηθεί αρχικά η ίδια τοπολογία με αυτή του Ε.Δ.Ε.Τ.2, διατηρώντας το σημερινό επιτυχημένο μοντέλο κατανεμημένης δρομολόγησης. Η μόνη διαφορά σε σχέση με το Ε.Δ.Ε.Τ.2 είναι ότι τα μισθωμένα μήκη κύματος θα αντικατασταθούν από μήκη κύματος τα οποία θα υλοποιούνται από εξοπλισμό οπτικής μετάδοσης που θα ανήκει στην Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε. Το πλεονέκτημα της προσέγγισης αυτής είναι ότι επαναχρησιμοποιείται στο σύνολό του ο υπάρχων ενεργός εξοπλισμός του Ε.Δ.Ε.Τ.2. Για την κάλυψη των αναγκών των ΦΤ-Ι, για κάθε φορέα της κατηγορίας αυτής θα χρησιμοποιηθεί ένα αποκλειστικό μήκος κύματος χωρητικότητας 10Gbps το οποίο θα συνδέει απευθείας τον δρομολογητή του φορέα με ένα μεταγωγέα συνάθροισης 10 Gigabit Ethernet που θα βρίσκεται στην Αθήνα. Σημειώνεται ότι οι ΦΤ-Ι είναι γεωγραφικά κατανεμημένοι στην Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα βρίσκονται στην Αθήνα, στην Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα και στο Ηράκλειο. Παράλληλα με την εξυπηρέτηση των αναγκών διασύνδεσης Internet θα παρέχεται σε φορείς του Ε.Δ.Ε.Τ.3, όπως είναι οι κόμβοι Grid, υπηρεσία μεταγόμενου κυκλώματος. Οι φορείς αυτοί εντοπίζονται γεωγραφικά στην Αθήνα, στην Θεσσαλονίκη στην Πάτρα και στο Ηράκλειο. Ένας φορέας θα είναι σε θέση να ζητά κύκλωμα εγγυημένης χωρητικότητας 1Gbps με αντίστοιχο φορέα της Ε.Δ.Ε.Τ.3 ή του εξωτερικού μέσω δικτύου GEANT2. Τα κυκλώματα αυτά θα εξυπηρετούνται από ένα ξεχωριστό μήκος κύματος στο δίκτυο κορμού χωρητικότητας 10Gbps. Έτσι το Ε.Δ.Ε.Τ.3 θα αποτελέσει το πρώτο υβριδικό δίκτυο τεχνολογίας αιχμής 14

19 υποστηρίζοντας μεταγωγή κυκλωμάτων μεγάλης χωρητικότητας για εφαρμογές e- science παράλληλα με την μεταγωγή πακέτων για κλασσική χρήση Internet. 3.2 Το Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» Γενική Παρουσίαση Το Έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» αποτελεί τυπικό έργο παροχής τηλεπικοινωνιακών και τηλεματικών υπηρεσιών μεγάλης έκτασης και κλίμακας. Καλύπτει το σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας με παρουσία σε περίπου σημεία. Αναφέρεται σε Φορείς του Ελληνικού Δημόσιου Τομέα, οι ανάγκες των οποίων δεν περιορίζονται σε απλές τηλεφωνικές συνδέσεις αλλά επεκτείνονται περιλαμβάνοντας προηγμένες υπηρεσίες φωνής, δεδομένων και εικόνας. Στόχος είναι να αποτελέσει το Εθνικό Δίκτυο της Δημόσιας Διοίκησης, το οποίο για τρία χρόνια χωρίς κανένα κόστος θα προσφέρει στους φορείς που εντάσσονται σε αυτό υπηρεσίες όπως: 1. Διασύνδεση σε ένα Ενιαίο Δίκτυο Δεδομένων και φωνής περί των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης. 2. Ευρυζωνικές υπηρεσίες πρόσβασης στο Internet και υπηρεσίες Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου. 3. Διαδικτυακή Πύλη με υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας (π.χ Υπηρεσίες καταλόγου, εφαρμογές τηλεσυνεργασίας κ.λ.π) σε όλους τους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης). 4. Υποδομή ασφάλειας για την έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών. 5. Ηλεκτρονικό σύστημα Τηλεκπαίδευσης (Σύγχρονης και Ασύγχρονης). 6. Υπηρεσίες Τηλεδιάσκεψης. 7. Δωρεάν τηλεφωνία τόσο μεταξύ των Υπηρεσιών του Φορέα όσο και για όλες τις συνδεδεμένες Υπηρεσίες Σκοπός και Στόχοι Κύριος σκοπός του Έργου είναι η βελτίωση της λειτουργίας των φορέων της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης με την αναβάθμιση της ποιότητας των προσφερόμενων σε αυτούς τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και την παροχή προηγμένων τηλεματικών υπηρεσιών. 15

20 Οι στόχοι που επιδιώκονται με το Έργο είναι: Ο εκσυγχρονισμός της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης (υλοποίηση του μοντέλου της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης) με την παροχή προηγμένων τηλεματικών υπηρεσιών και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας. Η διάδοση των δυνατοτήτων του Έργου στα στελέχη του Ελληνικού Δημόσιου Τομέα. Οι ενέργειες κατάρτισης που προβλέπονται στο πλαίσιο του Έργου αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του συνόλου των ενεργειών κατάρτισης που προβλέπονται στο πλαίσιο της αναβάθμισης του ανθρώπινου δυναμικού του Ελληνικού Δημόσιου Τομέα τόσο όσον αφορά την κατάρτιση στη χρήση πληροφοριακών συστημάτων, όσο και στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στη χρήση των νέων τεχνολογιών. Η αποτελεσματική εκμετάλλευση των πληροφοριακών συστημάτων των φορέων του Ελληνικού Δημόσιου Τομέα μέσω της λειτουργικής διασύνδεσης των συστημάτων αυτών, της εγκατάστασης ιεραρχικού δικτύου εξυπηρετητών και της διαχείρισης των τελικών χρηστών στη λογική κλειστών περιβαλλόντων. Η εκμετάλλευση εναλλακτικών πηγών πληροφοριών και η αποφυγή επικαλύψεων - επαναλήψεων σε βάσεις δεδομένων και δικτυακές εγκαταστάσεις. Η αποτελεσματική διαχείριση της διακίνησης των δεδομένων των φορέων του Ελληνικού Δημόσιου Τομέα και η κεντρική και κατανεμημένη υποστήριξη των τηλεματικών εφαρμογών. Η μείωση του κόστους της επικοινωνίας μεταξύ των φορέων του Ελληνικού Δημόσιου Τομέα με ταυτόχρονη αύξηση της ταχύτητας και ασφάλειας διακίνησης των πληροφοριών. Η ενοποιημένη αναβάθμιση των παρεχόμενων προς τον πολίτη υπηρεσιών μέσω αυτοματοποιημένων και φιλικών προς τον χρήστη συστημάτων πληροφόρησης και διεκπεραίωσης συναλλαγών με τις Ελληνικές Δημόσιες Υπηρεσίες. Η εύκολη και γρήγορη αναζήτηση από τον πολίτη πληροφοριών οι οποίες έχουν ως πηγή Φορείς του Ελληνικού Δημόσιου Τομέα. Η βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη, ιδιαίτερα για διαδικασίες οι οποίες απαιτούν εμπλοκή περισσοτέρων του ενός φορέα, με τελικό στόχο την παροχή υπηρεσιών μιας στάσης. 16

ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΊΑ Ψαχνά, Μάρτιος 2005 ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΚΟΣ ΗΜ 00025 ΝΤΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΙ 98001 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ»

«Η ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ» ΠΟΥΛΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. INNOVATIVE ACTIONS της Περιφέρειας ΗΠΕΙΡΟΥ (ENTI)

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. INNOVATIVE ACTIONS της Περιφέρειας ΗΠΕΙΡΟΥ (ENTI) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INNOVATIVE ACTIONS της Περιφέρειας ΗΠΕΙΡΟΥ (ENTI) ΜΕΛΕΤΗ Ανάλυσης καταγραφής καινοτόµων εκπαιδευτικών αναγκών για νέους επιχειρηµατίες ή επιχειρηµατικές

Διαβάστε περισσότερα

6. Πληροφορική και Κοινωνία

6. Πληροφορική και Κοινωνία 6. Πληροφορική και Κοινωνία 6.1. Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια να οριστεί, να καταγραφεί και να οριοθετηθεί, ο ρόλος της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών στην Ελληνική κοινωνία του

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Κεντρικές Υπηρεσίες ISP και SLA»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Κεντρικές Υπηρεσίες ISP και SLA» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Κεντρικές Υπηρεσίες ISP και SLA» Κωδ. ΟΠΣ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Προϋπολογισμός: Δικαίωμα Προαίρεσης: Προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου του Δικαιώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ FORTHnet ΚΑΙ OTEnet ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΟΧΕΙΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ FORTHnet ΚΑΙ OTEnet ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΟΧΕΙΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ FORTHnet ΚΑΙ OTEnet ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΟΧΕΙΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΑΓΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΖΑΡΚΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002783367 2015-05-18

15PROC002783367 2015-05-18 15PROC002783367 2015-05-18 Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το Υποέργο 4 «Προμήθεια εξοπλισμού αποθηκευτικού χώρου, υπολογιστικού και δικτυακού εξοπλισμού για την υλοποίηση κέντρου δεδομένων και υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ VIDEO ON DEMAND ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΧΩΡΟ. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ VIDEO ON DEMAND ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΧΩΡΟ. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ. Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ VIDEO ON DEMAND ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΧΩΡΟ. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ. Ευθυμία Παπάζογλου ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυση ηλεκτρονικής επιχείρησης

Ίδρυση ηλεκτρονικής επιχείρησης «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) 2007-2013, Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής. Παντελής Μπαλής, Βασίλης Φωτόπουλος

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής. Παντελής Μπαλής, Βασίλης Φωτόπουλος Επιστημονική Ευθύνη Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής Συγγραφή Παντελής Μπαλής, Βασίλης Φωτόπουλος Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΙΙ», το

Διαβάστε περισσότερα

NETWORK FOR TEACHING THE INFORMATION SOCIETY (NET-IS)

NETWORK FOR TEACHING THE INFORMATION SOCIETY (NET-IS) NETWORK FOR TEACHING THE INFORMATION SOCIETY (NET-IS) Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Συγγραφείς: Κέρστιν Σιάκα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Θέμης Κότσιαλος, Εργαστηριακός Συνεργάτης, Αλεξάνδρειο

Διαβάστε περισσότερα

1. Πληροφορίες για τον Απολογισμό

1. Πληροφορίες για τον Απολογισμό 1. Πληροφορίες για τον Απολογισμό Ο Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας της WIND Ελλάς είναι ο τέταρτος κατά σειρά ετήσιος Απολογισμός που εκδίδουμε και ο τρίτος σύμφωνα με το πρότυπο των δεικτών του GRI.

Διαβάστε περισσότερα

Π1.5.1: Καταγραφή εμπειρίας και μοντέλων στις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων, στην Ελλάδα και διεθνώς

Π1.5.1: Καταγραφή εμπειρίας και μοντέλων στις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων, στην Ελλάδα και διεθνώς 1 Σφάλμα! Χρησιμοποιήστε την καρτέλα "Κεντρική σελίδα", για να εφαρμόσετε το Subtitle στο κείμενο που θέλετε να εμφανίζεται εδώ. Π1.5.1: Καταγραφή εμπειρίας και μοντέλων στις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας,

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο. «ekallikratis ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΙΓIΑΛΕΙΑΣ»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο. «ekallikratis ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΙΓIΑΛΕΙΑΣ» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο Σελίδα 1 από 54 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων... 2 Συνοπτικά στοιχεία Έργου... 4 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ... 6 Α1. Συντομογραφίες...

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Δημιουργία κέντρου δεδομένων και υπηρεσιών για τα δημόσια νοσοκομεία» στο πλαίσιο της Πράξης

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Δημιουργία κέντρου δεδομένων και υπηρεσιών για τα δημόσια νοσοκομεία» στο πλαίσιο της Πράξης Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο «Δημιουργία κέντρου δεδομένων και υπηρεσιών για τα δημόσια νοσοκομεία» στο πλαίσιο της Πράξης «Ένταξη Νοσοκομειακών Μονάδων στο εθνικό ακαδημαϊκό δίκτυο ΕΔΕΤ, για την

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΤΕΛ ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικός Απολογισμός 2005. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: Η προστιθέμενη «αξία» του ΟΤΕ

Κοινωνικός Απολογισμός 2005. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: Η προστιθέμενη «αξία» του ΟΤΕ Κοινωνικός Απολογισμός 2005 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: Η προστιθέμενη «αξία» του ΟΤΕ O Όμιλος ΟΤΕ Σταθερή τηλεφωνία Ο OTE είναι ο μεγαλύτερος πάροχος σταθερής τηλεπικοινωνίας στην Ελλάδα και ο βασικός

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία

Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικότητας Πτυχιακή Εργασία Θέμα: «Το ηλεκτρονικό εμπόριο και τα παραδοσιακά τυριά.

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Ευφυΐας και παρακολούθησης υποθέσεων για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση της λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ... ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΕΕΤΤ. ΤΕΥΧΟΣ Ν ο 40

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ... ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΕΕΤΤ. ΤΕΥΧΟΣ Ν ο 40 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ... ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΤΕΥΧΟΣ Ν ο 40 Έκθεση Πεπραγμένων της ΕΕΤΤ για το 2013 Άρθρο του κ. Κ. Λουρόπουλου, Προέδρου της ΕΕΤΤ Μείωση έως και 83% στα Τέλη στη Χονδρική Αγορά Τερματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών II Το Ανεπίσημο Βοήθημα. Μανώλης Κιαγιάς, MSc

Δίκτυα Υπολογιστών II Το Ανεπίσημο Βοήθημα. Μανώλης Κιαγιάς, MSc Δίκτυα Υπολογιστών II Το Ανεπίσημο Βοήθημα Μανώλης Κιαγιάς, MSc 07/12/2010 ii Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα: 2η Έκδοση Χανιά, 07/12/2010 [ Web Edition ] Copyright 2009 2010 Μανώλης

Διαβάστε περισσότερα

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος Γ'

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος Γ' Επικοινωνίες και Δίκτυα Η/Υ Τεχνικός Εφαρμογών Ιατρικής Πληροφορικής ΟΕΕΚ ΙΕΚ Ηρακλείου 2010-2011 Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr Μέρος Γ' Οι σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2

σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2 i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2 ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ... 5 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΩΝ..

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Η χώρα μας για πολλά χρόνια είχε παραλείψει να θέσει τις υγιείς βάσεις που είναι προϋπόθεση για μια ανταγωνιστική οικονομία, για ανταγωνιστικές

Διαβάστε περισσότερα