ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η/ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βαγιόκας Νικόλαος, Χηµικός Μηχανικός MSc, ΕΛΙΝΥΑΕ, ιευθυντής ΚΕΚ, Συντονιτής Παρ/τος Θεσσαλονίκης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η/ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βαγιόκας Νικόλαος, Χηµικός Μηχανικός MSc, ΕΛΙΝΥΑΕ, ιευθυντής ΚΕΚ, Συντονιτής Παρ/τος Θεσσαλονίκης"

Transcript

1 ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η/ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βαγιόκας Νικόλαος, Χηµικός Μηχανικός MSc, ΕΛΙΝΥΑΕ, ιευθυντής ΚΕΚ, Συντονιτής Παρ/τος Θεσσαλονίκης 1. Σήµανση εργασιακού περιβάλλοντος Η σήµαση ασφάλειας ή/και υγείας του εργασιακού περιβάλλοντος χωρίζεται στη µόνιµη και την περιστασιακή σήµανση. Η µόνιµη σήµανση περιλαµβάνει σήµατα απαγόρευσης, προειδοποίησης, υποχρέωσης, µέσων διάσωσης ή βοήθειας, εξοπλισµού καταπολέµησης πυρκαγιάς και σήµανση εµποδίων, επικίνδυνων σηµείων και οδών κυκλοφορίας. Η περιστασιακή σήµανση περιλαµβάνει φωτεινά σήµατα, ηχητικά σήµατα, προφορική ανακοίνωση και σήµατα µε χειρονοµίες. 1.1 Μόνιµη σήµανση Σήµατα απαγόρευσης Τα χαρακτηριστικά των σηµάτων απαγόρευσης είναι: Κυκλικό σχήµα Μαύρο εικονοσύµβολο σε λευκό φόντο, µε κόκκινη περίµετρο (το κόκκινο χρώµα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον το 35% της επιφάνειας της πινακίδας) και κόκκινη γραµµή διαγραφής (που κατεβαίνει από αριστερά προς τα δεξιά, καθόλο το µήκος του εικονογράµµατος υπό γωνία 45 ο ) Απαγορεύεται το κάπνισµα Απαγορεύεται η χρήση γυµνής φλόγας και το κάπνισµα Απαγορεύτεται η διέλευση πεζών Απαγορεύεται η κατάσβεση µε νερό Μη πόσιµο νερό Απαγορεύεται η είσοδος στους µη έχοντες ειδική άδεια Απαγορεύεται η διέλευση στα οχήµατα διακίνησης φορτίων Μην αγγίζεται Σήµατα προειδοποίησης Τα χαρακτηριστικά των σηµάτων προειδοποίησης είναι: Τριγωνικό σχήµα Μαύρο εικονοσύµβολο σε κίτρινο φόντο µε µαύρο περίγραµµα (το κίτρινο χρώµα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον το 35% της επιφάνειας της πινακίδας) Εύφλεκτες ύλες ή/και υψηλή θερµοκρασία Εκρηκτικές ύλες Τοξικές ύλες ιαβρωτικές ύλες Ραδιενεργά υλικά Αιωρύµενα φορτία Οχήµατα διακίνησης φορτίων Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας Γενικός κίνδυνος Ακτινοβολία λέϊζερ Αναφλέξιµες ύλες Μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες 1

2 Ισχυρό µαγνητικό πεδίο Κίνδυνος παραπατήµατος Κίνδυνος πτώσης Βιολογικός κίνδυνος Χαµηλή θερµοκρασία Βλαβερές ή ερεθιστικές ουσίες Σήµατα υποχρέωσης Τα χαρακτηριστικά των σηµάτων υποχρέωσης είναι: Κυκλικό σχήµα Λευκό εικονοσύµβολο σε µπλε φόντο (το µπλε χρώµα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον το 35% της επιφάνειας της πινακίδας) Υποχρεωτική προστασία των µατιών Υποχρεωτική προστασία του κεφαλιού Υποχρεωτική προστασία των αυτιών Υποχρεωτική προστασία των αναπνευστικών οδών Υποχρεωτική προστασία των ποδιών Υποχρεωτική προστασία των χεριών Υποχρεωτική προστασία του σώµατος Υποχρεωτική προστασία του προσώπου Υποχρεωτική προστασία έναντι πτώσεων Υποχρεωτική διάβαση για πεζούς Γενική υποχρέωση Σήµατα διάσωσης ή βοήθειας Τα χαρακτηριστικά των σηµάτων διάσωσης ή βοήθειας είναι: Ορθογώνιο ή τετράγωνο σχήµα Λευκό εικονοσύµβολο σε πράσινο φόντο (το πράσινο χρώµα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον το 50% της επιφάνειας της πινακίδας) Έξοδος κινδύνου Οδός διαφυγής 2

3 Κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθηθεί Πρώτες βοήθειες Φορείο Θάλαµος καταϊονισµού Πλύση µατιών Τηλέφωνο για διάσωση και πρώτες βοήθειες Σήµατα πυροσβεστικού υλικού ή εξοπλισµού Τα χαρακτηριστικά των σηµάτων πυροσβεστικού υλικού ή εξοπλισµού είναι: Ορθογώνιο ή τετράγωνο σχήµα Λευκό εικονοσύµβολο σε κόκκινο φόντο (το κόκκινο χρώµα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον το 50% της επιφάνειας της πινακίδας) Πυροσβεστική µάνικα Σκάλα Πυροσβεστήρας Τηλέφωνο για την καταπολέµηση πυρκαγιών Κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθηθεί Σήµανση εµποδίων, επικίνδυνων σηµείων και οδών κυκλοφορίας Η σήµανση των κινδύνων από εµπόδια και των επικίνδυνων σηµείων στο εσωτερικό των κτιριακών χώρων γίνεται µε κίτρινο χρώµα που εναλλάσεται µε µαύρο ή µε κόκκινο χρώµα που εναλλάσεται µε άσπρο. Οι κίτρινες µαύρες και οι κόκκινες άσπρες λωρίδες πρέπει να είναι ίσες µεταξύ τους και να έχουν κλίση 45 ο. Η επισήµανση των οδών κυκλοφορίας γίνεται και από τις δύο πλευρές τους µε συνεχή λωρίδα ιδιαίτερα ορατού χρώµατος κατά προτίµηση άσπρου ή κίτρινου ανάλογα µε το χρώµα του δαπέδου. 3

4 1.2 Περιστασιακή σήµανση Η περιστασιακή σήµανση χρησιµοποιείται για επισήµανση επικίνδυνων συµβάντων, κλήση ατόµων για µια συγκεκριµένη ενέργεια, επείγουσα αποµάκρυνση ατόµων και καθοδήγηση ατόµων που εκτελούν χειρισµούς. Οι παραπάνω ενέργειες γίνονται µε τη χρήση φωτεινών σηµάτων, ηχητικών σηµάτων, προφορικής ανακοίνωσης και σηµάτων µε χειρονοµίες. Φωτεινά σήµατα Τα χαρακτηριστικά των φωτεινών σηµάτων είναι: κατάλληλη φωτεινή αντίθεση (χωρίς θάµπωµα) φωτεινή επιφάνεια ενιαίου χρώµατος ή να περιέχει εικονοσύµβολο σε καθορισµένο φόντο διακεκοµµένο σήµα (υποδεικνύει σε σχέση µε το σταθερό υψηλότερο κίνδυνο) διάρκεια και συχνότητα λάµψεων (εξασφάλιση καλής κατανόησης του σήµατος) όχι ταυτόχρονη χρήση δύο φωτεινών σηµάτων (σύγχιση) εξασφάλιση τροφοδοσίας σε περίπτωση διακοπής της κανονικής τροφοδοσίας έλεγχος καλής λειτουργίας κατά την εγκατάσταση και σε τακτά χρονικά διαστήµατα Ηχητικά σήµατα Τα χαρακτηριστικά των ηχητικών σηµάτων είναι: ηχητικό επίπεδο ανώτερο των διάχυτων θορύβων του περιβάλλοντος εύκολη αναγνώριση και διάκριση από τους διάχυτους θορύβους του περιβάλλοντος εύκολη αναγνώριση και διάκριση από άλλο ηχητικό σήµα κυµαινόµενη συχνότητα (υποδεικνύει σε σχέση µε τη σταθερή υψηλότερο κίνδυνο) όχι ταυτόχρονη χρήση δύο ηχητικών σηµάτων (σύγχιση) εξασφάλιση τροφοδοσίας σε περίπτωση διακοπής της κανονικής τροφοδοσίας έλεγχος καλής λειτουργίας κατά την εγκατάσταση και σε τακτά χρονικά διαστήµατα Προφορική ανακοίνωση Η προφορική ανακοίνωση πραγµατοποιείται µεταξύ ενός οµιλητή ή ποµπού και ενός ή περισσοτέρων ακροατών. Τα χαρακτηριστικά της προφορικής ανακοίνωσης είναι: σύντοµα, απλά και σαφή µυνήµατα γνώση της γλώσσας από τα άτοµα στα οποία απευθύνεται η ανακοίνωση χρήση λέξεων - κωδικών π.χ. έναρξη, τέλος, προχώρησε, οπισθοχώρησε κτλ Σήµατα µε χειρονοµίες Τα σήµατα µε χειρονοµίες δίνονται από ειδικά εκπαιδευµένο άτοµο, το σηµατωρό, προς τον παραλήπτη των σηµάτων, τον χειριστή. Τα χαρακτηριστικά των σηµάτων µε χειρονοµίες είναι: απλό, ακριβές, εύκολα κατανοητό σαφή διάκριση από άλλο σήµα Τα καθήκοντα του σηµατωρού είναι να: φέρει ένα ή περισσότερα κατάλληλα στοιχεία αναγνώρισης µε έντονο και ενιαίο χρώµα (π.χ. σακάκι, κράνος, περιβραχιόνια, ρακέτες) καθοδηγεί το χειριστή βλέπει απευθείας τις εκτελούµενες κινήσεις από τον χειριστή µεριµνά για την ασφάλεια των εργαζοµένων που βρίσκονται κοντά στο χειριστή Οι κωδικοποιηµένες κινήσεις παρουσιάζονται σχηµατικά στους παρακάτω πίνακες: Α Γενικές χειρονοµίες Α/Α Σηµασία Περιγραφή Εικόνα Α1 ΕΝΑΡΞΗ Προσοχή Ανάληψη καθοδήγησης Οι δύο βραχίονες βρίσκονται σε έκταση και οι παλάµες είναι εστραµµένες προς τα εµπρός. Α2 Α3 ΣΤΟΠ ιακοπή Τέλος κίνησης ΤΕΛΟΣ των ενεργειών Ο δεξιός βραχίονας τεντωµένος προς τα άνω, η δεξιά παλάµη εστραµµένη προς τα εµπρός. Τα δύο χέρια είναι ενωµένα στο ύψος του στήθους. 4

5 Β Κατακόρυφες κινήσεις Α/Α Σηµασία Περιγραφή Εικόνα Β1 ΑΝΥΨΩΣΗ Ο δεξιός βραχίονας είναι τεντωµένος προς τα άνω και η δεξιά παλάµη εστραµµένη προς τα εµπρός διαγράφει αργά ένα κύκλο. Β2 ΚΑΘΟ ΟΣ Ο δεξιός βραχίονας είναι τεντωµένος προς τα κάτω και η δεξιά παλάµη εστραµµένη προς το εσωτερικό διαγράφει αργά ένα κύκλο. Β3 ΚΑΘΕΤΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ Με τα χέρια καθορίζεται η απόσταση. Γ Οριζόντιες κινήσεις Α/Α Σηµασία Περιγραφή Εικόνα Γ1 ΠΡΟΧΩΡΗΣΕ Με τους δύο βραχίονες διπλωµένους και τις παλάµες εστραµµένες προς το εσωτερικό, το πρόσθιο µέρος των βραχιόνων εκτελεί κινήσεις αργές προς το σώµα. Γ2 ΟΠΙΣΘΟΧΩΡΗΣΕ Με τους δύο βραχίονες διπλωµένους και τις παλάµες εστραµµένες προς τα έξω, το πρόσθιο µέρος των βραχιόνων εκτελεί κινήσεις αργές αποµακρυνόµενες προς το σώµα. Γ3 Γ4 ΕΞΙΑ ως προς τον σηµατωρό ΑΡΙΣΤΕΡΑ ως προς τον σηµατωρό Με τον δεξιό βραχίονα τεντωµένο περίπου οριζοντίως και την παλάµη του δεξιού χεριού εστραµµένη προς τα κάτω εκτελούνται µικρές αργές κινήσεις κατά τη διεύθυνση αυτή. Με τον αριστερό βραχίονα τεντωµένο περίπου οριζοντίως και την παλάµη του αριστερού χεριού εστραµµένη προς τα κάτω εκτελούνται µικρές αργές κινήσεις κατά τη διεύθυνση αυτή. Γ5 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ Με τα χέρια καθορίζεται η απόσταση. Κίνδυνος Α/Α Σηµασία Περιγραφή Εικόνα 1 ΚΙΝ ΥΝΟΣ επείγουσα διακοπή ή στάση Οι δύο βραχίονες είναι τεντωµένοι προς τα άνω και οι παλάµες εστραµµένες προς τα εµπρός. 2 ΤΑΧΕΙΑ ΚΙΝΗΣΗ Οι κωδικοποιηµένες χειρονοµίες που καθοδηγούν τις κινήσεις εκτελούνται µε ΤΑΧΥΤΗΤΑ. 3 ΒΡΑ ΕΙΑ ΚΙΝΗΣΗ Οι κωδικοποιηµένες χειρονοµίες που καθοδηγούν τις κινήσεις εκτελούνται µε ΒΡΑ ΥΤΗΤΑ. 5

6 2 Επισήµανση δοχείων και σωληνώσεων Τα χαρακτηριστικά επισήµανσης δοχείων και σωληνώσεων είναι: άκαµπτη πινακίδα ή αυτοκόλλητο σήµα ή ζωγραφισµένη ένδειξη τοποθέτηση σε εµφανή σηµεία τοποθέτηση κοντά στο σηµείο µε το µεγαλύτερο κίνδυνο (π.χ. σηµεία σύνδεσης) επανάληψη µε επαρκή συχνότητα τοποθέτηση σε συνδυασµό µε την προειδοποιητική πινακίδα Γενικός κίνδυνος, στις εισόδους των αποθηκών Τα σύµβολα και οι ενδείξεις κινδύνου για τις επικίνδυνες ουσίες και παρασκευάσµατα είναι: Εκρηκτικές (Ε): Στερεές, υγρές, παχύρευστες ή ζελατινώδεις ουσίες και παρασκευάσµατα που αντιδρούν εξώθερµα και µε ταυτόχρονη ταχεία έκλυση αερίων, ακόµη και χωρίς την παρουσία ατµοσφαιρικού οξυγόνου και που υπό καθορισµένες συνθήκες δοκιµής εκπυρσοκροτούν, αναφλέγονται έντονα και γρήγορα ή εκρήγνυνται υπό την επίδραση θερµότητας και περιορισµού. Οξειδωτικές (Ο): Ουσίες και παρασκευάσµατα τα οποία, σε επαφή µε άλλες ουσίες και ιδίως εύφλεκτες ουσίες, προκαλούν ισχυρώς εξώθερµη αντίδραση. Εύφλεκτες (F): Υγρές ουσίες και παρασκευάσµατα µε χαµηλό σηµείο ανάφλεξης. Εξαιρετικά εύφλεκτες (F+): Ουσίες και παρασκευάσµατα µε εξαιρετικά χαµηλό σηµείο ανάφλεξης και χαµηλό σηµείο ζέσεως, καθώς και αέριες ουσίες και παρασκευάσµατα οι οποίες υπό κανονική θερµοκρασία και πίεση αναφλέγονται στον αέρα. Τοξικές (T): Ουσίες και παρασκευάσµατα που εισπνεόµενα, καταπινόµενα ή απορροφούµενα µέσω του δέρµατος ακόµα και σε µικρές ποσότητες προκαλούν το θάνατο ή οξείες ή χρόνιες βλάβες της υγείας. Πολύ τοξικές (T+): Ουσίες και παρασκευάσµατα που εισπνεόµενα, καταπινόµενα ή απορροφούµενα µέσω του δέρµατος ακόµα και σε ελάχιστη ποσότητα προκαλούν το θάνατο ή οξείες ή χρόνιες βλάβες της υγείας. Επιβλαβείς (Xn): Ουσίες και παρασκευάσµατα που εισπνεόµενα, καταπινόµενα ή απορροφούµενα µέσω του δέρµατος µπορούν να προκαλέσουν το θάνατο ή οξείες ή χρόνιες βλάβες της υγείας. ιαβρωτικές (C): Ουσίες και παρασκευάσµατα τα οποία σε επαφή µε ζώντους ιστούς µπορούν να τους καταστρέψουν. Ερεθιστικές (Xi): Μη διαβρωτικές ουσίες και παρασκευάσµατα τα οποία µε άµεση, παρατεταµένη ή επαναλαµβανόµενη επαφή µε το δέρµα ή τους βλεννογόνους, µπορούν να προκαλέσουν φλεγµονές. Επικίνδυνες για το περιβάλλον (N): Ουσίες και παρασκευάσµατα τα οποία αν εισαχθούν στο περιβάλλον, παρουσιάζουν ή µπορεί να παρουσιάσουν άµεσο ή µελλοντικό κίνδυνο για έναν ή περισσότερους τοµείς του περιβάλλοντος. Παραδείγµατα επισήµανσης επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασµάτων µε σύντοµη περιγραφή των κινδύνων και των απαιτούµενων προληπτικών µέτρων δίνονται στο παράρτηµα Α. Η ετικέτα αποτελεί την πρώτη πηγή πληροφόρησης για το προϊόν. Θα πρέπει να υπάρχει µία ετικέτα σε κάθε δοχείο καθώς επίσης και στα δοχεία µετάγγισης της επικίνδυνης ουσίας ή παρασκευάσµατος. Η ετικέτα θα πρέπει να είναι γραµµένη στην ελληνική γλώσσα και να περιέχει τα ακόλουθα: Ονοµασία ή ονοµασίες των ουσιών που περιέχονται στο δοχείο 6

7 Όνοµα, διεύθυνση και αριθµό τηλεφώνου του παρασκευαστή/ εισαγωγέα Σύµβολα και ενδείξεις κινδύνου Φράσεις που υποδηλώνουν τους ειδικούς κινδύνους (φράσεις R) Φράσεις που υποδηλώνουν τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης (φράσεις S) Για τις ουσίες, τον αριθµό ΕΟΚ Στο ακόλουθο σχήµα δίνεται ένα παράδειγµα επισήµανσης µιας χηµικής ουσίας. Τ ΤΟΞΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ Ή ΤΟΥ ΙΑΝΟΜΕΑ Ή ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΕΑ Benzol (BENZΟΛΙΟ) Πολύ εύφλεκτο Τοξικό όταν εισπνέεται και σε επαφή µε το δέρµα Κίνδυνος πολύ σοβαρών µονίµων επιδράσεων Το δοχείο να διατηρείται σε καλά αεριζόµενο µέρος Μακριά από θερµότητα Μην αδειάζετε το περιεχόµενο στην αποχέτευση R: 11, 23/24, 39 S: 9, 15, 29 F+ ΠΟΛΥ ΕΥΦΛΕΚΤΟ Οι φράσεις R και S που εκφράζουν τη φύση των ειδικών κινδύνων και τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης αντίστοιχα δίνονται στο παράρτηµα Β. 3. Χρωµατισµός σωληνώσεων Ο χρωµατισµός των σωληνώσεων γίνεται στα εµφανή σηµεία του δικτύου των σωληνώσεων και κοντά στα σηµεία που υπάρχουν οι µεγαλύτεροι κίνδυνοι, όπως οι βάνες και τα σηµεία σύνδεσης. Τα χρώµατα που χρησιµοποιούνται για τις διάφορες κατηγορίες των µεταφερόµενων ουσιών µέσω σωληνώσεων, πρέπει να επεξηγούνται σε συγκεντρωτικούς πίνακες στις εισόδους και σε εµφανή σηµεία του εργασιακού χώρου. Μεταφερόµενη ουσία Νερό Αέρας Ατµός Λάδια και υγρά καύσιµα Οξυγόνο (αέριο ή υγρό) Αέρια (εκτός αέρα και οξυγόνο) Οξέα Βάσεις Χρωµατισµός Πράσινο Ανοιχτό µπλε Γκρι ασηµί Καφέ Λευκό Κίτρινο ώχρα Ιώδες Μαύρο 7

8 4. Επισήµανση φιαλών πεπιεσµένων αερίων Οι φιάλες πεπιεσµένων αερίων χαρακτηρίζονται από το χρωµατισµό που φέρουν στο κωνοειδές πάνω µέρος του λαιµού της φιάλης. Το χρώµα χαρακτηρίζει το αέριο που περιέχει. Το υπόλοιπο κυλινδρικό σώµα της φιάλης είναι χρώµατος γκρι, ανεξάρτητα από το περιεχόµενό της. Ειδικότερα για κάθε αέριο ή µίγµα αερίων ο λαιµός είναι χρωµατισµένος ως εξής Περιεχόµενο φιάλης Οξυγόνο (Ο 2 ) Άζωτο (Ν 2 ) Πρωτοξείδιο του αζώτου (ΝΟ) ιοξείδιο του άνθρακα (CΟ 2 ) Ασετυλίνη (C 2 H 2 ) Υδρογόνο (Η 2 ) Αργό (Ar) ή Kρυπτό (Kr) ή Ξένο (Xn) ή Ήλιο (He) Ατµοσφαιρικό ή συνθετικό αέριο Χρώµα Άσπρο Πράσινο Μπλε Γκρι (σκούρο) Κίτρινο Κόκκινο Καφέ Πράσινο µε λευκό εναλλάξ από τη βάση του κλείστρου προς τη βάση του λαιµού 8

9 5. Επισήµανση µέσων ατοµικής προστασίας Τα µέσα ατοµικής προστασίας πρέπει να έχουν την κατάλληλη σήµανση CE, καθώς και περιγραφή µε εικόνες των κινδύνων από τους οποίους προφυλάσσουν. Επίσης, στην ετικέττα ενός µέσου ατοµικής προστασίας εκτός από τα εικονοσύµβολα αναγράφεται υποχρεωτικά και το αντίστοιχο Ευρωπαϊκό Πρότυπο για την κατασκευή και τη σωστή χρήση του (EN standard). Τα πεδία χρήσης των µέσων προστασίας των χεριών (γάντια) συµβολίζονται µε τα παρακάτω εικονοσύµβολα. i i Μηχανικοί Κίνδυνοι από θερµότητα και Κίνδυνοι από Κίνδυνοι από στατικό κίνδυνοι φωτιά µικροοργανισµούς ηλεκτρισµό i Χηµικοί κίνδυνοι Κίνδυνοι από ιονίζουσα Κίνδυνοι από το κρύο Κίνδυνοι από τοµή ακτινοβολία και λόγω κρούσης ακτινοβολούσα µόλυνση Το εικονοσύµβολο για τους µηχανικούς κινδύνους είναι απαραίτητο για όλα τα γάντια. Τα περισσότερα εικονοσύµβολα περιέχουν αριθµούς που προσδιορίζουν τις διαβαθµίσεις ασφάλειας των προστατευτικών ιδιοτήτων. Το εικονοσύµβολο µε τις µηχανικές αντοχές συνοδεύεται µε τέσσερις αριθµούς (επίπεδα από 0 έως 4 ή 5) που συµβολίζουν κατά σειρά: Την αντοχή στην τριβή (0-4) Την αντοχή στην κοπή µε λεπίδα (0-5) Την αντοχή στη διάσχιση (0-4) Την αντοχή στη διάτρηση (0-4) Το εικονοσύµβολο για την προστασία από τη θερµότητα συνοδεύεται µε έξι αριθµούς (επίπεδα από 0 έως 4) που συµβολίζουν: Τη συµπεριφορά στην καύση (0-4) Την αντοχή στην επαφή µε θερµές επιφάνειες (0-4) Την αντοχή στη θερµότητα µε αγωγή (0-4) Την αντοχή στην ακτινοβολούµενη θερµότητα (0-4) Την αντοχή σε µικρές εκτοξεύσεις τηγµένου µετάλλου (0-4) Την αντοχή σε µεγάλες εκτοξεύσεις τηγµένου µετάλλου (0-4) 9

10 Το εικονοσύµβολο µε την προστασία από το ψύχος συνοδεύεται µε τρεις αριθµούς (επίπεδα από 0 έως 4), που συµβολίζουν: Την αντοχή στο ψύχος µε αγωγή (0-4) Την αντοχή σε επαφή µε ψυχρές επιφάνειες (0-4) Την αδιαβροχία (1, αν υπάρχει) Τα µονωτικά γάντια έχουν το σήµα της ιεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής (IEC), που είναι το διπλό τρίγωνο, ενώ όσα µπορούν να φορεθούν χωρίς γάντι προστασίας έχουν και το εικονοσύµβολο για µηχανικούς κινδύνους. Τα µονωτικά γάντια διαχωρίζονται σε 6 κατηγορίες (κλάσεις): Κλάση 00 για προστασία µέχρι 500 V Κλάση 0 για προστασία µέχρι 1kV Κλάση 1 για προστασία µέχρι 7,5 kv Κλάση 2 για προστασία µέχρι 17 kv Κλάση 3 για προστασία µέχρι 26,5 kv Κλάση 4 για προστασία µέχρι 36 kv Όσα έχουν αυξηµένη αντοχή έναντι κρύου, όζοντος, µηχανικών και χηµικών κινδύνων φέρουν και το σύµβολο RC. Οι στολές προστασίας χωρίζονται σε κατηγορίες ανάλογα µε το είδος κινδύνου από το οποίο προστατεύουν. Τα εικονοσύµβολα που χρησιµοποιούνται για τον προσδιορισµό της κατηγορίας στην οποία ανήκει η στολή προστασίας παρουσιάζονται παρακάτω. Προστασία από χηµικές Ενδυµασία υψηλής Προστασία από σκόνη Προστασία από ουσίες διακριτικότητας πιτσιλίσµατα χηµικών ουσιών Προστασία από Προστασία από ψύχος Προστασία από Αντιστατικές ιδιότητες θερµότητα ραδιενέργεια Προστασία από Ενδυµασία για Για εργασίες κοντά σε κακοκαιρία πυροσβέστη κινούµενα µέρη 10

11 6. Σήµανση επικίνδυνων µεταφερόµενων ουσιών Όλα τα οχήµατα, που µεταφέρουν επικίνδυνες ύλες, πρέπει να φέρουν ειδικές σηµάνσεις για τον προσδιορισµό των επικίνδυνων ιδιοτήτων της µεταφερόµενης ύλης. Σύµφωνα µε την οδηγία ADR οι επικίνδυνες µεταφερόµενες ύλες κατατάσσονται στις παρακάτω κλάσεις: Κλάση Κατηγορία επικίνδυνης ύλης 1 Εκρηκτικές ύλες και είδη 2 Αέρια 3 Εύφλεκτα υγρά 4.1 Εύφλεκτα στερεά 4.2 Ύλες υποκείµενες σε αυτόµατη ή αυτογενή ανάφλεξη 4.3 Ύλες που εκλύουν εύφλεκτα αέρια σε επαφή µε το νερό 5.1 Οξειδωτικές ύλες 5.2 Οργανικά υπεροξείδια 6.1 Τοξικές ύλες 6.2 Μολυσµατικές ύλες 7 Ραδιενεργές ύλες 8 ιαβρωτικές ύλες 9 ιάφορες επικίνδυνες ύλες και είδη Η Συµφωνία ADR προβλέπει για όλα τα οχήµατα µεταφοράς επικίνδυνων υλών δύο είδη σηµάνσεων: τις πορτοκαλί πινακίδες αναγνωρίσεως της ύλης τις ετικέτες κινδύνου Οι ειδικές αυτές σήµανσης εξαρτώνται από τις ιδιότητες των µεταφεροµένων υλών. Οι πορτοκαλί πινακίδες φέρουν δύο αριθµούς αναγνωρίσεως: α) τον αριθµό αναγνωρίσεως κινδύνου, ο οποίος αναγράφεται στο πάνω µέρος και β) τον αριθµό αναγνωρίσεως της επικίνδυνης ύλης, ο οποίος αναγράφεται στο κάτω µέρος. Οι πινακίδες αναγνωρίσεως της επικίνδυνης µεταφερόµενης ουσίας έχουν την παρακάτω µορφή Χαρακτηριστικός αριθµός κινδύνου (2 ή 3 ψηφία) (33: πολύ εύφλεκτο) Χαρακτηριστικός αριθµός ύλης (4 ψηφία) (1088: ακετάλη) Ο αριθµός αναγνωρίσεως κινδύνου ορίζει το είδος των κινδύνων της µεταφερόµενης ύλης και αποτελείται από δύο ή τρία ψηφία. Το κάθε ένα από τα τρία ψηφία υποδεικνύει έναν συγκεκριµένο κίνδυνο. Η σηµασία των ψηφίων του αριθµού αναγνωρίσεως κινδύνου δίνονται στο παράρτηµα. Ο αριθµός αναγνωρίσεως της επικίνδυνης ύλης (αριθµός UN) ορίζει την ακριβή ονοµασία της ύλης ή την κατηγορία στην οποία κατατάσσεται η συγκεκριµένη ύλη. Με τον τρόπο αυτό αναγνωρίζεται η 11

12 επικίνδυνη ύλη από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και παροχής πρώτων βοηθειών, οι οποίες προβαίνουν στις κατάλληλες ενέργειες. Οι ετικέτες κινδύνου εξαρτώνται από τις ιδιότητες των µεταφεροµένων υλών και τοποθετούνται στις συσκευασίες των επικίνδυνων υλών και στα οχήµατα. Η ερµηνεία των ετικετών είναι η εξής. 1 Κίνδυνος εκρήξεως 1.4 Κίνδυνος εκρήξεως 1.5 Κίνδυνος εκρήξεως 1.6 Κίνδυνος εκρήξεως 01 Κίνδυνος εκρήξεως 2 Μη δηλητηριώδες και µη καιόµενο αέριο 2 Μη δηλητηριώδες και µη καιόµενο αέριο 3 Κίνδυνος φωτιάς (εύφλεκτα υγρά) 3 Κίνδυνος φωτιάς (εύφλεκτα υγρά) 4.1 Κίνδυνος φωτιάς (εύφλεκτα στερεά) 4.2 Κίνδυνος αυταναφλέξεως 4.3 Κίνδυνος εκποµπής ευφλέκτων αερίων σε επαφή µε το νερό 4.3 Κίνδυνος εκποµπής ευφλέκτων αερίων σε επαφή µε το νερό 5.1 Κίνδυνος αυταναφλέξεως 5.2 Οργανικό υπεροξείδιο. Κίνδυνος φωτιάς 05 Κίνδυνος ενισχύσεως της φωτιάς 6.1 Τοξική ύλη. Πρέπει η ύλη αυτή στο όχηµα και στα σηµεία φορτώσεως/ εκφορτώσεως να φυλάσσεται µακριά από τρόφιµα ή άλλα καταναλωτικά αγαθά. 12

13 6.2 Κίνδυνος µολύνσεως. Το µεταφερόµενο προϊόν να φυλάσσεται µακριά από τρόφιµα τόσο στο όχηµα όσο και στα σηµεία φορτώσεως/ εκφορτώσεως 7Α Ραδιενεργός ύλη κατηγορίας Ι. Σε περίπτωση φθοράς της συσκευασίας, κίνδυνος υγείας από µόλυνση µέσω αναπνοής, πεπτικού συστήµατος ή επαφής µε τη µεταφερόµενη ύλη. 7Β Ραδιενεργός ύλη κατηγορίας ΙΙ. Να κρατείται µακριά από φωτογραφικά films και παρόµοια υλικά. Σε περίπτωση φθορά της συσκευασίας, κίνδυνος υγείας από µόλυνση από την ύλη, µέσω αναπνοής, πεπτικού συστήµατος ή επαφής. Επί πλέον κίνδυνος ακτινοβολίας από απόσταση. 7C Ραδιενεργός ύλη κατηγορίας ΙΙΙ. Κίνδυνοι, όπως στο 7Β. 7D Ραδιενεργός ύλη που παρουσιάζει τους κινδύνους που περιγράφονται στις 7Α, 7Β, 7C. 8 ιαβρωτική ύλη 9 ιάφορα υλικά και αντικείµενα που η µεταφορά τους ενέχει κίνδυνο και δεν εµπίπτουν στις άλλες κατηγορίες. 10 Κίνδυνος από την υγρασία 11 Κρατήστε την πλευρά που δείχνει το βέλος προς τα πάνω. 12 Προσοχή στο χειρισµό. Εύθραυστο υλικό. 13

14 Παράρτηµα Α: Παραδείγµατα επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασµάτων. Σύµβολο/ Σηµασία Περιγραφή των κινδύνων Παραδείγµατα προϊόντων Τοξικές και επιβλαβείς ουσίες και Μεθανόλη, φωτιστικό παρασκευάσµατα που οινόπνευµα, αποσµητικά, παρουσιάζουν, ακόµη και σε στεγανωτικά σπρέϊ µικρές ποσότητες, κίνδυνο για την Απολυµαντικά (κρεολίνη) υγεία. Σπρέι φανοποιίας Τοξικό (Τ) Πολύ τοξικό (Τ+) Επιβλαβές (Xn) Αν η σοβαρότητα των επιπτώσεων στην υγεία εκδηλώνεται µε πολύ µικρές ποσότητες, το προϊόν σηµειώνεται µε το τοξικό σύµβολο. Αυτά τα προϊόντα διεισδύουν στον οργανισµό µε εισπνοή, κατάποση ή από το δέρµα. Αποσµητικά, τριχλωροαιθυλένιο ιαλυτικά για χρώµατα Προϊόντα καθαρισµού Προϊόντα για την προστασία και την επεξεργασία του ξύλου Αντισκωριακά για χρώµατα Προληπτικά µέτρα Για να αποφύγετε κάθε επαφή µε το δέρµα χρησιµοποιείστε προστατευτικά µέσα: γάντια, προσωπίδα, προστατευτικό ένδυµα κλπ. Προτιµάτε να εργά-ζεστε στον υπαίθριο ή σε καλά αεριζόµενο χώρο. Καλή υγιεινή: πλύντε τα χέρια σας, µην τρώτε ή καπνί-ζεται ποτέ κατά τη διάρκεια της χρήσης. Τα προϊόντα σε αεροζόλ είναι πιό επικίνδυνα, εισπνοή! Κρατείστε τα µακριά από παιδιά! Σύµβολο/ Σηµασία Εύφλεκτο (F) Πολύ εύφλεκτο (F+) Οξειδωτικό (Ο) Περιγραφή των κινδύνων (F) Τα εύφλεκτα προϊόντα αναφλέγονται παρουσία µιας φλόγας, µιας πηγής θερµότητας (θερµή επιφάνεια) ή µιας σπίθας. (F+) Προϊόν που µπορεί να αναφλεχθεί πολύ εύκολα από τη δράση µιας πηγής ενέργειας (φλόγα, σπίθες κλπ.), ακόµη και κάτω από 0 ο C. Η καύση (οξείδωση) χρειάζεται µια καύσιµη ύλη, οξυγόνο και µια πηγή ανάφλεξης επιτυγχάνεται σηµαντικά από την παρουσία ενός οξειδωτικού προϊόντος (ουσίας Παραδείγµατα προϊόντων Πετρέλαιο, βενζίνη Φωτιστικό οινόπνευµα ή µεθανόλη Τερεβινθέλαιο, λευκό οινόπνευµα Ακετόνη, καθαριστικά για πινέλα, διαλυτικά για χρώµατα Χρώµατα σε αεροζόλ, µεταλλικά χρώµατα Αντιπαγετικά για τζάµια Κόλλες επαφής, κόλλες (νεοπρένιο) Αποσµητικά χώρου πλούσιας σε οξυγόνο). Προληπτικά µέτρα Αποθηκεύετε τα προϊόντα σε καλά αεριζόµενο χώρο. Μην τα χρησιµοποιείτε ποτέ κοντά σε πηγή θερµότητας, ή σε θερµή επιφάνεια, κοντά σε σπίθες ή σε ακάλυπτη φλόγα. Απογορεύεται το κάπνισµα! Μη φοράτε νάιλον ρούχα και έχετε πάντα πρόχειρο έναν πυροσβεστήρα κατά τη διάρκεια της χρήσης εύφλεκτων προϊόντων. ιατηρείται τα εύφλεκτα προϊόντα (F) καλά διαχωρισµένα από τα οξειδωτικά (Ο). 14

15 Σύµβολο/ Σηµασία ιαβρωτικό (C) Ερεθιστικό (Xi) Περιγραφή των κινδύνων Οι διαβρωτικές ουσίες προκαλούν σοβαρές βλάβες στους ζωντανούς ιστούς και πλήττουν επίσης και άλλα υλικά. Η αντίδραση µπορεί να οφείλεται στην παρουσία νερού ή υγρασίας. Η επανειληµµένη επαφή προκαλεί φλεγµονές στο δέρµα και στις βλεννογόνους. Παραδείγµατα προϊόντων Αποφρακτικά για σωληνώσεις, αφαιρετικά ακαθαρσιών Καυστική σόδα, αντισκωριακά Οξέα, Θειϊκό οξύ (µπαταρίες) Καθαριστικά για φούρνους, τουαλέτες Απορρυπαντικά πιάτων (σε υγρή κατάσταση) Χλωρίνη Τερεβινθέλαιο Καυστική αµµωνία Ρητίνη από πολυεστέρα Προληπτικά µέτρα ιατηρείτε τα προϊόντα στην αρχική τους συσκευασία. ιατηρείτε τα προϊόντα µακριά από παιδιά. Προσέχετε κατά την τακτοποίση. Προστατέψτε τα µάτια, το δέρµα κτλ. (προστατευτικά γυαλιά, γάντια). Μετά τη χρήση πλύντε καλά τα χέρια και το πρόσωπο. Ως πρώτες βοήθειες το ξέπλυµα µε άφθονο νερό για 10 λεπτά είναι αποτελεσµατικό. Τα διαβρωτικά προϊόντα σε αεροζόλ είναι επικίνδυνα. Σύµβολο/ Σηµασία Εκρηκτικό (Ε) Περιγραφή των κινδύνων Η έκρηξη είναι εξαιρετικά γρήγορη καύση και εξαρτάται από τα χαρακτηριστιακά του προϊόντος, τη θερµοκρασία (πηγή θερµότητας), επαφή µε άλλα προϊόντα (αντίδραση), χτυπήµατα, την τριβή κλπ. Παραδείγµατα προϊόντων Τα κάθε είδους αεροζόλ (ακόµη και άδεια) είναι δυνατόν να εκραγούν πάνω από τους 50 ο C Αποσµητικά χώρου, λακ µαλλιών, χρώµατα βερνίκια, αντιπαγετικά για παρµπριζ κλπ. Προληπτικά µέτρα Αποφύγετε την υπερθέρµανση, τα χτυπήµατα, προστατέψτε τα από τις ηλιακές ακτίνες. Μην τοποθετείτε ποτέ κοντά σε πηγές θερµότητας, λαµπήρες κλπ. Απογορεύεται το κάπνισµα! Σύµβολο/ Σηµασία Επικίνδυνο για το περιβάλλον (Ν) Περιγραφή των κινδύνων Ουσίες: ιδιαίτερα τοξική για τους υδρόβιους οργανισµούς τοξική για την πανίδα επικίνδυνη για το στρώµα του όζοντος Παραδείγµατα προϊόντων ενεργά συστατικά των εντοµοκτόνων χλωροφθοράνθρακες (CFC) Προληπτικά µέτρα Αποµακρύνεται το προϊόν ή τα υπολείµµατά του µε τα µέτρα προφύλαξης που ισχύουν για τα επικίνδυνα προϊόντα. Αποφύγετε τη µόλυνση του περιβάλλοντος αποθηκεύοτας σωστά τα προϊόντα. 15

16 Παράρτηµα Β: Φράσεις ειδικών κινδύνων R και οδηγίες ασφαλούς χρήσης S. Φράσεις R Φύση των ειδικών κινδύνων που αφορούν επικίνδυνες ουσίες και παρασκευάσµατα R1 Εκρηκτικό σε ξηρή κατάσταση R2 Κίνδυνος εκρήξεως από κρούση, τριβή, φωτιά ή άλλες πηγές ανάφλεξης R3 Πολύ µεγάλος κίνδυνος εκρήξεως από κρούση, τριβή, φωτιά ή άλλες πηγές ανάφλεξης R4 Σχηµατίζει πολύ ευαίσθητες εκρηκτικές µεταλλικές ενώσεις R5 Θέρµανση µπορεί να προκαλέσει έκρηξη R6 Εκρηκτικό σε επαφή ή χωρίς επαφή µε τον αέρα R7 Μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά R8 Η επαφή µε καύσιµο υλικό µπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά R9 Εκρηκτικό όταν αναµιχθεί µε καύσιµα υλικά R10 Εύφλεκτο R11 Πολύ εύφλεκτο R12 Εξαιρετικά εύφλεκτο R14 Αντιδρά βίαια µε νερό R15 Σε επαφή µε το νερό εκλύει εξαιρετικά εύφλεκτα αέρια R16 Εκρηκτικό όταν αναµιχθεί µε οξειδωτικές ουσίες R17 Αυτοαναφλέγεται στον αέρα R18 Κατά τη χρήση µπορεί να σχηµατίσει εύφλεκτα /εκρηκτικά µίγµατα ατµού/ αέρος R19 Μπορεί να σχηµατίσει εκρηκτικά υπεροξείδια R20 Επιβλαβές όταν εισπνέεται R21 Επιβλαβές σε επαφή µε το δέρµα R22 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης R23 Τοξικό όταν εισπνέεται R24 Τοξικό σε επαφή µε το δέρµα R25 Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης R26 Πολύ τοξικό όταν εισπνέεται R27 Πολύ τοξικό σε επαφή µε το δέρµα R28 Πολύ τοξικό σε περίπτωση κατάποσης R29 Σε επαφή µε το νερό ελευθερώνονται τοξικά αέρια R30 Κατά τη χρήση γίνεται πολύ εύφλεκτο R31 Σε επαφή µε οξέα ελευθερώνονται τοξικά αέρα R32 Σε επαφή µε οξέα ελευθερώνονται πολύ τοξικά αέρια R33 Κίνδυνος αθροιστικών επιδράσεων R34 Προκαλεί εγκαύµατα R35 Προκαλεί σοβαρά εγκαύµατα R36 Ερεθίζει τα µάτια R37 Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστηµα R38 Ερεθίζει το δέρµα R39 Κίνδυνος πολύ σοβαρών µονίµων επιδράσεων R40 Πιθανοί κίνδυνοι µονίµων επιδράσεων R41 Κίνδυνος σοβαρών οφθαλµικών βλαβών R42 Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή µε το δέρµα R43 Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση όταν εισπνέεται R44 Κίνδυνος έκρηξης εάν θερµανθεί σε κλειστή ατµόσφαιρα R45 Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο R46 Μπορεί να προκαλέσει κληρονοµικές γενετικές βλάβες R48 Κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταµένη έκθεση R49 Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο όταν εισπνέεται R50 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς R51 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς R52 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισµούς R53 Μπορεί να προκαλέσει µακροχρόνιες δυσµενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον R54 Τοξικό για τη χλωρίδα R55 Τοξικό για την πανίδα R56 Τοξικό για τους οργανισµούς του εδάφους R57 Τοξικό για τις µέλισσες 16

17 R58 R59 R60 R61 R62 R63 R64 Μπορεί να προκαλέσει µακροχρόνιες δυσµενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον Επικίνδυνο για τη στιβάδα του όζοντος Μπορεί να εξασθενίσει τη γονιµότητα Μπορεί να βλάψει το έµβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης Πιθανός κίνδυνος για εξασθένηση της γονιµότητας Πιθανός κίνδυνος δυσµενών επιδράσεων στο έµβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης Μπορεί να βλάψει τα βρέφη που τρέφονται µε µητρικό γάλα Συνδυασµοί των R φράσεων R14/15 Αντιδρά βίαια σε επαφή µε νερό εκλύοντας αέρια εξόχως εύφλεκτα R15/29 Σε επαφή µε νερό ελευθερώνονται τοξικά, εξόχως εύφλεκτα αέρια R20/21 Επιβλαβές όταν εισπνέεται και σε επαφή µε το δέρµα R21/22 Επιβλαβές σε επαφή µε το δέρµα και σε περίπτωση καταπόσεως R20/22 Επιβλαβές όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως R20/21/22 Επιβλαβές όταν ειπνέεται, σε επαφή µε το δέρµα και σε περίπτωση καταπόσεως R23/24 Τοξικό όταν εισπνέεται και σε επαφή µε το δέρµα R24/25 Τοξικό σε επαφή µε το δέρµα και σε περίπτωση καταπόσεως R23/25 Τοξικό όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως R23/24/25 Τοξικό όταν εισπνέεται, σε επαφή µε το δέρµα και σε περίπτωση καταπόσεως R26/27 Πολύ τοξικό όταν εισπνεέται και σε επαφή µε το δέρµα R27/28 Πολύ τοξικό σε επαφή µε το δέρµα και σε περίπτωση καταπόσεως R26/28 Πολύ τοξικό όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως R26/27/28 Πολύ τοξικό όταν εισπνέεται, σε επαφή µε το δέρµα και σε περίπτωση καταπόσεως R36/37 Ερεθίζει τα µάτια και το αναπνευστικό σύστηµα R37/38 Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστηµα και το δέρµα R36/38 Ερεθίζει τα µάτια και το δέρµα R36/37/38 Ερεθίζει τα µάτια, το αναπνευστικό σύστηµα και το δέρµα R39/23 Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών µόνιµων επιδράσεων όταν εισπνέεται R39/24 Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών µόνιµων επιδράσεων σε επαφή µε το δέρµα R39/25 Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών µόνιµων επιδράσεων σε περίπτωση καταπόσεως R39/23/24 R39/23/25 R39/24/25 R39/23/24/25 Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών µόνιµων επιδράσεων όταν εισπνεέται και σε επαφή µε το δέρµα Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών µόνιµων επιδράσεων όταν εισπνεέται και σε περίπτωση καταπόσεως Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών µόνιµων επιδράσεων σε επαφή µε το δέρµα και σε περίπτωση καταπόσεως Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών µόνιµων επιδράσεων όταν εισπνεέται, σε επαφή µε το δέρµα και σε περίπτωση καταπόσεως R39/26 Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών µόνιµων επιδράσεων όταν εισπνεέται R39/27 Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών µόνιµων επιδράσεων σε επαφή µε το δέρµα R39/28 Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών µόνιµων επιδράσεων σε περίπτωση καταπόσεως R39/26/27 R39/27/28 R39/26/28 R39/26/27/28 Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών µόνιµων επιδράσεων όταν εισπνεέται και σε επαφή µε το δέρµα Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών µόνιµων επιδράσεων σε επαφή µε το δέρµα και σε περίπτωση καταπόσεως Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών µόνιµων επιδράσεων όταν εισπνεέται και σε περίπτωση καταπόσεως Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών µόνιµων επιδράσεων όταν εισπνεέται, σε επαφή µε το δέρµα και σε περίπτωση καταπόσεως R40/20 Επιβλαβές: πιθανοί κίνδυνοι µόνιµων επιδράσεων όταν εισπνέεται R40/21 Επιβλαβές: πιθανοί κίνδυνοι µόνιµων επιδράσεων σε επαφή µε το δέρµα R40/22 Επιβλαβές: πιθανοί κίνδυνοι µόνιµων επιδράσεων σε περίπτωση καταπόσεως R40/20/21 R40/20/22 Επιβλαβές: πιθανοί κίνδυνοι µόνιµων επιδράσεων όταν εισπνέεται και σε επαφή µε το δέρµα Επιβλαβές: πιθανοί κίνδυνοι µόνιµων επιδράσεων όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως 17

18 R40/21/22 Επιβλαβές: πιθανοί κίνδυνοι µόνιµων επιδράσεων σε επαφή µε το δέρµα και σε περίπτωση κατάποσης R40/20/21/22 Επιβλαβές: πιθανοί κίνδυνοι µόνιµων επιδράσεων όταν εισπνέεται, σε επαφή µε το δέρµα και σε περίπτωση κατάποσης R42/43 Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση όταν εισπνέεται και σε επαφή µε το δέρµα R48/20 Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταµένη έκθεση όταν εισπνέεται R48/21 Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταµένη έκθεση σε επαφή µε το δέρµα R48/22 Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταµένη έκθεση σε περίπτωση καταπόσεως R48/20/21 Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταµένη έκθεση όταν εισπνέεται και σε επαφή µε το δέρµα R48/20/22 Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταµένη έκθεση όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως R48/21/22 Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταµένη R48/20/21/22 έκθεση σε επαφή µε το δέρµα και σε περίπτωση καταπόσεως Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταµένη έκθεση όταν εισπνεέται, σε επαφή µε το δέρµα και σε περίπτωση καταπόσεως R48/23 Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταµένη έκθεση όταν εισπνέεται R48/24 Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταµένη έκθεση σε επαφή µε το δέρµα R48/25 Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταµένη έκθεση σε περίπτωση καταπόσεως R48/23/24 R48/23/25 R48/24/25 R48/23/24/25 Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταµένη έκθεση όταν εισπνέεται και σε επαφή µε το δέρµα Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταµένη έκθεση óταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταµένη έκθεση σε επαφή µε το δέρµα και σε περίπτωση καταπόσεως Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταµένη έκθεση όταν εισπνέεται, σε επαφή µε το δέρµα και σε περίπτωση καταπόσεως R50/53 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µπορεί να προκαλέσει µακροχρόνιες δυσµενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον R51/53 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µπορεί να προκαλέσει µακροχρόνιες δυσµενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον R52/53 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισµούς, µπορεί να προκαλέσει µακροχρόνιες δυσµενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον Φράσεις S Οδηγίες ασφαλούς χρήσης που αφορούν επικίνδυνες ουσίες και παρασκευάσµατα S1 Να φυλάσσεται κλειδωµένο S2 Μακριά από παιδιά S3 Να φυλάσσεται σε δροσερό µέρος S4 Μακριά από κατοικηµένους χώρους S5 Να διατηρείται το περιεχόµενο µέσα σε (το είδος του κατάλληλου υγρού καθορίζεται από τον παραγωγό) S6 Να διατηρείται σε ατµόσφαιρα (το είδος του αδρανούς αερίου καθορίζεται από τον παραγωγό) S7 Το δοχείο να διατηρείται ερµητικά κλεισµένο S8 Το δοχείο να προστατεύεται από την υγρασία S9 Το δοχείο να διατηρείται σε καλά αεριζόµενο µέρος S12 Μη διατηρείται το δοχείο ερµητικά κλεισµένο S13 Μακριά από τρόφιµα, ποτά και ζωοτροφές S14 Μακριά από (ασύµβατες ουσίες που καθορίζονται από τον παραγωγό) S15 Μακριά από θερµότητα S16 Μακριά από πηγές ανάφλεξης Απαγορεύεται το κάπνισµα S17 Μακριά από καύσιµα υλικά 18

19 S18 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S33 S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S45 S46 S47 S48 S49 S50 S51 S52 S53 S56 S57 S59 S60 S61 S62 Χειριστείτε και ανοίξτε το δοχείο προσεκτικά Μη τρώτε ή πίνετε όταν το χρησιµοποιείτε Μην καπνίζετε όταν το χρησιµοποιείτε Μην αναπνέετε την σκόνη Μην αναπνέετε αέρια / αναθυµιάσεις/ ατµούς / εκνεφώµατα (η κατάλληλη διατύπωση καθορίζεται από τον παραγωγό) Αποφεύγετε την επαφή µε το δέρµα Αποφεύγετε την επαφή µε τα µάτια Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια πλύνετέ τα αµέσως µε άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συµβουλή Αφαιρέστε αµέσως όλα τα ενδύµατα που έχουν µολυνθεί Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα, πλυθείτε αµέσως µε άφθονο (το είδος του υγρού καθορίζεται από τον παραγωγό) Μην αδειάζετε το περιεχόµενο στην αποχέτευση Ποτέ µην προσθέτετε νερό στο προϊόν αυτό Λάβετε προστατευτικά µέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων Το υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να διατεθεί µε ασφαλή τρόπο Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυµασία Να φοράτε κατάλληλα γάντια Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισµού, χρησιµοποιείτε κατάλληλη αναπνευστική συσκευή Χρησιµοποιείτε συσκευή προστασίας µατιών / προσώπου Για τον καθαρισµό του δαπέδου και όλων των αντικειµένων που έχουν µολυνθεί από το υλικό αυτό χρησιµοποιείτε (το είδος καθορίζεται από τον παραγωγό) Σε περίπτωση πυρκαγιάς και /ή εκρήξεως µην αναπνέετε τους καπνούς Κατά τη διάρκεια υποκαπνισµού/ ψεκάσµατος χρησιµοποιείτε κατάλληλη αναπνευστική συσκευή (η κατάλληλη διατύπωση καθορίζεται από τον παραγωγό) Σε περίπτωση πυρκαγιάς χρησιµοποιείτε (αναφέρεται το ακριβές είδος µέσων πυρόσβεσης. Εάν το νερό αυξάνει τον κίνδυνο, προστίθεται: «Μη χρησιµοποιείτε ποτέ νερό») Σε περίπτωση ατυχήµατος ή εάν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αµέσως ιατρική συµβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατόν) Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αµέσως ιατρική συµβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα Να διατηρείται σε θερµοκρασία που δεν υπερβαίνει τους... ο C (καθορίζεται από τον παραγωγό) Να διατηρείται υγρό µε (κατάλληλο υγρό που πρέπει να καθοριστεί από τον παραγωγό) ιατηρείται µόνο µέσα στο αρχικό δοχείο Να µην αναµιχθεί µε (καθορίζεται από τον παραγωγό) Να χρησιµοποιείται µόνο σε καλά αεριζόµενο χώρο ε συνίσταται η χρήση σε ευρείες επιφάνειες σε εσωτερικούς χώρους Αποφεύγετε την έκθεση εφοδιαστείτε µε τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του να εναποτεθούν σε χώρο συλλογής επικίνδυνων ή ειδικών αποβλήτων Να χρησιµοποιηθεί το κατάλληλο περίβληµα για να αποφευχθεί µόλυνση του περιβάλλοντος Ζητήστε πληροφορίες από τον παραγωγό/ προµηθευτή για ανάκτηση/ ανακύκλωση Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα Αποφύγετε τη διάθεσή του στο περιβάλλον. Συµβουλευθείτε τις ειδικές οδηγίες/ δελτίο δεδοµένων ασφαλείας Σε περίπτωση κατάποσης να µην προκληθεί εµετός: ζητήστε αµέσως ιατρική συµβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέττα του Συνδυασµοί S φράσεων S1/2 Φυλάξτε το κλειδωµένο και µακριά από παιδιά S3/7 ιατηρείται το δοχείο ερµητικά κλεισµένο σε δροσερό µέρος S3/9/14 ιατηρείστε σε δροσερό και καλά αεριζόµενο µέρος µακρυά από (ασύµβατα υλικά που υποδεικνύονται από τον παραγωγό) S3/9/14/49 ιατηρείται µόνο µέσα στο αρχικό δοχείο σε δροσερό και καλά αεριζόµενο µέρος 19

20 µακριά από (ασύµβατα υλικά που υποδεικνύονται από τον παραγωγό) S3/9/49 ιατηρείται µόνο µέσα στο αρχικό δοχείο σε δροσερό µέρος S3/14 ιατηρείται σε δροσερό µέρος µακριά από (ασύµβατα υλικά που υποδεικνύονται από τον παραγωγό) S7/8 Το δοχείο να διατηρείται ερµητικά κλεισµένο και προστατευόµενο από την υγρασία S7/9 Το δοχείο να διατηρείται ερµητικά κλεισµένο και σε καλά αεριζόµενο µέρος S7/47 ιατηρείστε το δοχείο καλά κλεισµένο σε θερµοκρασία που δεν υπερβαίνει τους ο C (να καθοριστεί από τον παραγωγό) S20/21 Όταν το χρησιµοποιείτε µη τρώτε, µην πίνετε, µην καπνίζετε S24/25 Αποφεύγετε επαφή µε το δέρµα και µε τα µάτια S29/56 Μην αδειάζετε το περιεχόµενο στην αποχέτευση. Το υλικό αυτό και ο περιέκτης τουα εναποτεθούν σε δηµόσιο χώρο συλλογής επικίνδυνων ή ειδικών αποβλήτων S36/37 Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυµασία και γάντια S36/37/39 Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυµασία, γάντια και συσκευή προστασίας µατιών / προσώπου S36/39 Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυµασία και συσκευή προστασίας µατιών / προσώπου S37/39 Φοράτε κατάλληλα γάντια και συσκευή προστασίας µατιών / προσώπου S47/49 ιατηρείται µόνο µέσα στο αρχικό δοχείο σε θερµοκρασία που δεν υπερβαίνει τους 0 C (καθορίζεται από τον παραγωγό) 20

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣTEΣ ΠΡO lαγραφεσ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠlΣΗΜΑΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ. Απαγορεύεται η διέλευση πεζών. Εκρηκτικές ύλες Τοξικές ύλες Διαβρωτικές ύλες Ραδιενεργά υλικά

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ. Απαγορεύεται η διέλευση πεζών. Εκρηκτικές ύλες Τοξικές ύλες Διαβρωτικές ύλες Ραδιενεργά υλικά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ το κάπνισμα η χρήση γυμνής φλόγας και το κάπνισμα η διέλευση πεζών η κατάσβεση με νερό Μη πόσιμο νερό Μην αγγίζετε η είσοδος στους μη έχοντες

Διαβάστε περισσότερα

Φράσεις Ειδικών Κινδύνων (Risk Phrases R phrases)

Φράσεις Ειδικών Κινδύνων (Risk Phrases R phrases) Φράσεις Ειδικών Κινδύνων (Risk Phrases R phrases) Πηγή: www.microkat.gr Κάθε προϊόν που περιέχει επικίνδυνες ουσίες πρέπει να φέρει στη συσκευασία του κατάλληλη ετικέτα µε όλες τις βασικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Φράσεις ειδικών κινδύνων και ασφαλούς χρήσης (R & S Phrases) Εισαγωγή

Φράσεις ειδικών κινδύνων και ασφαλούς χρήσης (R & S Phrases) Εισαγωγή Φράσεις ειδικών κινδύνων και ασφαλούς χρήσης (R & S Phrases) Εισαγωγή Οι αποκαλούμενες φράσεις R (Risk Phrases) δίνουν υποδείξεις για ειδικούς κινδύνους οι οποίοι μπορεί να προέλθουν από τη χρήση επικίνδυνων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ. Αθανασόπουλος Κων/νος, Επικ. Καθηγητής

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ. Αθανασόπουλος Κων/νος, Επικ. Καθηγητής Αθανασόπουλος Κων/νος, Επικ. Καθηγητής Σύµβολα κινδύνου και Σήµατα προειδοποίησης, απαγόρευσης και υποχρέωσης που χρησιµοποιούνται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΜΒΟΛΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ Μαύρο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες (ενδείξεις και διευκρινήσεις) Σηµασία ή Σκοπός. Γεωµετρικό Σχήµα. e-mail: thessaloniki@enetate.com. e-mail: info@e-meleti.

Οδηγίες (ενδείξεις και διευκρινήσεις) Σηµασία ή Σκοπός. Γεωµετρικό Σχήµα. e-mail: thessaloniki@enetate.com. e-mail: info@e-meleti. Η χρήση Σχηµάτων και Χρωµάτων στην Σήµανση Ασφαλείας Γεωµετρικό Σχήµα Σηµασία ή Σκοπός Οδηγίες (ενδείξεις και διευκρινήσεις) Απαγορευτικό σήµα Αποφύγετε επικίνδυνες πράξεις Προειδοποιητικό σήµα Προσοχή,

Διαβάστε περισσότερα

Φράσεις R Επισήμανση κινδύνων

Φράσεις R Επισήμανση κινδύνων Φράσεις R Επισήμανση κινδύνων Πάνω στις συσκευασίες των προϊόντων που περιέχονται επικίνδυνες ουσίες αναγράφονται τα γράμματα R και S και ένα αριθμός. Ο συνδυασμός των γραμμάτων αυτών με τους αριθμούς

Διαβάστε περισσότερα

DW 30 Vamat GH Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 6

DW 30 Vamat GH Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 6 Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 6 1. Στοιχεία παρασκευάσµατος και εταιρείας / επιχείρησης Ονοµασία του προϊόντος: Χρήση: Αλκαλικό καθαριστικό για επαγγελµατικές συσκευές πλύσης, για επαγγελµατική

Διαβάστε περισσότερα

C 100 BUZ X Coat Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 7

C 100 BUZ X Coat Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 7 Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 7 1. Στοιχεία παρασκευάσµατος και εταιρείας / επιχείρησης Ονοµασία του προϊόντος: C 100 BUZ X COAT Χρήση: Έτοιµο προς χρήση Easy- to- Clean για βελτίωση επιφανειών,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΤΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ Α01 Α02 Α03 Α04 Α05 Α06 Α07 Α08 Α09 Α10 ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ Α11 Α12 Α13 Α14 Α15 ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ Α16 Α17 Α18 Α19 Α20 ΦΟΡΤΙΑ Α21 Α22 Α23 Α24 Α25

ΣΗΜΑΤΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ Α01 Α02 Α03 Α04 Α05 Α06 Α07 Α08 Α09 Α10 ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ Α11 Α12 Α13 Α14 Α15 ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ Α16 Α17 Α18 Α19 Α20 ΦΟΡΤΙΑ Α21 Α22 Α23 Α24 Α25 ΣΗΜΑΤΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ Α01 Α02 Α03 Α04 Α05 ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΧΡΗΣΗ ΓΥΜΝΗΣ ΦΛΟΓΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΜΗ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ ΜΕ ΝΕΡΟ Α06 Α07 Α08 Α09 Α10 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Σήµανση(*) ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ: Στερεές ή υγρές ουσίες και παρασκευάσµατα που αντιδρούν εξώθερµα µε ταυτόχρονη απότοµη έκλυση µεγάλου όγκου αερίων, ακόµη και χωρίς την παρουσία ατµοσφαιρικού

Διαβάστε περισσότερα

DESMOS LAC W. Σ. ΚΥΒΡΙΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε (ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΧΡΩΜΑΤΑ) Φιλιππουπόλεως 30-561 23 Αµπελόκηποι Θεσσαλονίκη-Τηλ. 2310 730759.

DESMOS LAC W. Σ. ΚΥΒΡΙΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε (ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΧΡΩΜΑΤΑ) Φιλιππουπόλεως 30-561 23 Αµπελόκηποι Θεσσαλονίκη-Τηλ. 2310 730759. Σελίδα 1 από 5 Πολυουρεθανική Λάκα Λευκή δύο (2)Συστατικών βάσης ρητινών ( πολυολών ) σε συνδυασµό µε κατάλληλα πιγκµέντα ( ιοξείδιο του τιτανίου ) απλωτικά µέσα,οργανσικούς διαλύτες ( αρωµατικοί υδρογονάνθρακες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ονομασία προϊόντος : LEKKERA - C Υγρό καθαριστικό

Διαβάστε περισσότερα

( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) : RAWASH. Τηλ. 210-4819558 Fax: 210-4823555 R35 R34 1310-58-3 7681-52-9 C C

( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) : RAWASH. Τηλ. 210-4819558 Fax: 210-4823555 R35 R34 1310-58-3 7681-52-9 C C ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ονοµασία προϊόντος Μέγεθος συσκευασίας Κατασκευαστής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : CARBOCAL

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : CARBOCAL ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ονομασία προϊόντος Μέγεθος συσκευασίας Κατασκευαστής

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Ασφαλούς Χειρισμού Προϊόντος (MSDS) 1. Ταυτότητα ουσίας / σκευάσματος και εταιρίας

Δελτίο Ασφαλούς Χειρισμού Προϊόντος (MSDS) 1. Ταυτότητα ουσίας / σκευάσματος και εταιρίας Ημερομηνία : 05/09/2004 Χώρα : ΕΛΛΑΔΑ Προϊόν : COPPER CALCIUM SULPHATE 20 WG Έκδοση : 1 1. Ταυτότητα ουσίας / σκευάσματος και εταιρίας 1.1. Ταυτότητα της ουσίας / σκευάσματος : Εμπορικό όνομα : BORDO 20

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 22/10/2012 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ GIBBER 4SL

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ GIBBER 4SL 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Εμπορικό όνομα : GIBBER 4 SL 1.2 Χρήση σκευάσματος : Φυτορρυθμιστική ουσία 1.3 Παρασκευαστής : L.GOBBI SRL ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Via Vallecalda 33, I-16013 Campo

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : GROWER 0-0-27 Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανοχημικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : AMINA-ZiBoMo Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Υγρό οργανικό

Διαβάστε περισσότερα

DESMOS FLOOR COAT 1F

DESMOS FLOOR COAT 1F Σελίδα 1 από 5 Μίγµα πολυολών σε συνδυασµό µε οργανικούς διαλύτες ( εστέρες, αρωµατικοί) κατάλληλο βερνίκωµα ξύλινων πατωµάτων [απλά και λευκασµένα] για Τοµείς εφαρµογής Χρησιµοποιείται σε ανάµιξη µε το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση Tηλέφωνο:

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση Tηλέφωνο: ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : AMINA-CU Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανικό λίπασμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : AMINA-Mn Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Υγρό οργανικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 07/02/2013 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με την 91/155/ΕΚ & 93/112/ΕΚ)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με την 91/155/ΕΚ & 93/112/ΕΚ) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με την 91/155/ΕΚ & 93/112/ΕΚ) 1. Στοιχεία του παρασκευάσματος και της επιχείρησης 1.1 Εμπορική ονομασία: DALCO-QUAT Aπολυμαντικό χώρων τροφίμων με βάση τεταρτοταγή

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή διαχείριση των χημικών προϊόντων από καταναλωτές, επαγγελματίες χρήστες, πολιτεία

Ορθή διαχείριση των χημικών προϊόντων από καταναλωτές, επαγγελματίες χρήστες, πολιτεία Ορθή διαχείριση των χημικών προϊόντων από καταναλωτές, επαγγελματίες χρήστες, πολιτεία Ιωάννα Αγγελοπούλου Γ.Χ.Κ. - /νση Περιβάλλοντος Ημερίδα, Ιωάννινα 08.04.09 1 Παραδείγματα Ημερίδα, Ιωάννινα 08.04.09

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 06/06/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 06/06/2010 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 06/06/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: ΠΥΡIMAΧΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 06/06/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 06/06/2010 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 06/06/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: ΡΙΠΟΛΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ TETRALUX. info@tetralux.gr 2. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 3. ΣΥΣΤΑΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ TETRALUX. info@tetralux.gr 2. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 3. ΣΥΣΤΑΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εµπορική ονοµασία προϊόντος : Υ ΡΟΧΡΩΜΑ γενικής χρήσης Συνιστώµενη χρήση : Υδρόχρωµα για βαφή εσωτερικών/εξωτερικών επιφανειών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα CLP ταξινόμησης ουσιών Επιλογή δηλώσεων προφύλαξης

Παραδείγματα CLP ταξινόμησης ουσιών Επιλογή δηλώσεων προφύλαξης ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Παραδείγματα CLP ταξινόμησης ουσιών Επιλογή δηλώσεων προφύλαξης ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΓΧΚ 30.11-01.12.2010 Δρ Κουτσοδήμου Αγλαΐα Διεύθυνση Περιβάλλοντος Na 2 O 2 EC No 215-209-4 CAS

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : EDEM 7-4-4 Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανοχημικό

Διαβάστε περισσότερα

Σýìφωνα ìε την 91/155/ΕΟΚ, 93/112/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΟΚ. Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 27.11.2003 ΑναθεωρÞθηκε την 24.11.2003

Σýìφωνα ìε την 91/155/ΕΟΚ, 93/112/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΟΚ. Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 27.11.2003 ΑναθεωρÞθηκε την 24.11.2003 Σελßδα 1/5 1 Στοιχεßα του παρασκευüσìατοò και τηò επιχεßρησηò Προµηθευτής: Diversey Ελλάς Α.Ε. Τµήµα πληροφοριών: Diversey Ελλάς Α.Ε, Χειµάρρας 5, Μαρούσι, 15125 Αθήνα. Τηλ. 210 6385900 Πληροφορίες έκτακτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΒΕΝΖΟΛΙΟ 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ Κίνδυνοι για την : ανθρώπινη υγεία Σε περίπτωση κατάποσης, µπορεί να προκληθεί αναρρόφηση. Μπορεί να εισέλθει στους πνεύµονες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση Tηλέφωνο:

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση Tηλέφωνο: ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Χημικό Προϊόν Εμπορική Ονομασία : RIZOBAC Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανοχημικό Οργανοανόργανο λίπασμα Χρήση : Υγρό εδαφοβελτιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ: +30 2108328433, +30 2108328427 Fax: +30 2108315910 e-mail: info@apollon.com.gr website: www.apollon.com.gr

Τηλ: +30 2108328433, +30 2108328427 Fax: +30 2108315910 e-mail: info@apollon.com.gr website: www.apollon.com.gr Σελίδα: 1/8 1 Προσδιορισµός ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/ επιχείρησης Πληροφορίες για το προϊόν Χρήση της ουσίας / παρασκευάσµατος Καθαριστικό µαρµάρων Παραγωγός/προµηθευτής: ΑΠΟΛΛΩΝ ΨΑΛΤΗΡΑΣ ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε την Κοινοτική Οδηγία 2001/58/EC

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε την Κοινοτική Οδηγία 2001/58/EC 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ: ORGANO Pb 24 ΧΡΗΣΗ: Στεγνωτικό χρώµατος βάθους ΕΤΑΙΡΙΑ: ιεύθυνση: Γ. Ανδρούτσου 5 Κουκάκι Αθήνα Τηλέφωνο: 22620 30982 Τηλετυπία: 22620

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 06/06/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 06/06/2010 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 06/06/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: ΠΛΑΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. CLP-Παραδείγματα. ταξινόμησης ΣΕΥΥΟ 10-11.03.2011. Δρ Κουτσοδήμου Αγλαΐα Διεύθυνση Περιβάλλοντος

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. CLP-Παραδείγματα. ταξινόμησης ΣΕΥΥΟ 10-11.03.2011. Δρ Κουτσοδήμου Αγλαΐα Διεύθυνση Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Ταξινόμηση ουσιών σύμφωνα με τον κανονισμό CLP-Παραδείγματα ταξινόμησης ΣΕΥΥΟ 10-11.03.2011 Δρ Κουτσοδήμου Αγλαΐα Διεύθυνση Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Επικίνδυνες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:28/4/2013

Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:28/4/2013 NOBACCO Έκδοση 1.0 Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:28/4/2013 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Εµπορική ονοµασία προϊόντος: apple 6mg Αριθµός αναφοράς: 01/ apple 6mg /12 Επωνυµία Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) Το παρόν δελτίο συντάχθηκε βάση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΟΞΙΚΟΣ ΒΙΝΥΛΕΣΤΕΡΑΣ 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ Φυσικοί/χηµικοί : Πολύ εύφλεκτο. κίνδυνοι Κίνδυνοι για την : εν κατατάσσεται σαν επικίνδυνο. ανθρώπινη υγεία

Διαβάστε περισσότερα

Σýìφωνα ìε την 91/155/ΕΟΚ, üπωò ισχýει. Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 03.02.2006 ΑναθεωρÞθηκε την 21.03.2005

Σýìφωνα ìε την 91/155/ΕΟΚ, üπωò ισχýει. Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 03.02.2006 ΑναθεωρÞθηκε την 21.03.2005 Σελßδα 1/5 1 Στοιχεßα του παρασκευüσìατοò και τηò επιχεßρησηò Εφαρµογή προϊόντος: Υγρό λευκαντικό πλύσης ιµατισµού, επαγγελµατικής χρήσης. Υπεύθυνος κυκλοφορίας: Diversey Ελλάς Α.Ε. Τµήµα πληροφοριών:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Συντάχθηκε από τη Συντονιστική Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας Βανταράκης Απ., Επικ. Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής, Συντονιστής Κλεπετσάνης Π., Επικ. Καθηγητής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΘΕΙΙΚΟ ΟΞΥ 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ Επιδράσεις και συµπτώµατα Μάτια : Το θειικό οξύ είναι διαβρωτική ουσία και µπορεί να προκαλέσει σοβαρό ερεθισµό (ερυθρότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : FORTICAL Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανοχημικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : FER-EDEM Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Χηλικός σίδηρος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH) Έκδοση: 2 Ημερομηνία Τροποποίησης: 29.10.2012 Ημερομηνία εκτύπωσης: 29.10.2012 Σελίδα: 1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταυτοποίηση του προϊόντος Εμπορικό Όνομα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 11/10/2012 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Ασφαλούς Χειρισμού Προϊόντος (MSDS) Προϊόν : COPPER OXYCHLORIDE 38,25 SC Έκδοση : Ταυτότητα ουσίας / σκευάσματος και εταιρίας

Δελτίο Ασφαλούς Χειρισμού Προϊόντος (MSDS) Προϊόν : COPPER OXYCHLORIDE 38,25 SC Έκδοση : Ταυτότητα ουσίας / σκευάσματος και εταιρίας Ημερομηνία : 6/2005 Χώρα : ΕΛΛΑΔΑ Προϊόν : COPPER OXYCHLORIDE 38,25 SC Έκδοση : 1 1. Ταυτότητα ουσίας / σκευάσματος και εταιρίας 1.1. Ταυτότητα της ουσίας / σκευάσματος : Εμπορικό όνομα : COURE FLOW 38,25

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Προϊόντος σύµφωνα µε την υπ αριθµόν 91/155 Οδηγία της Ε.Ε. WINDSCREEN WASH ADDITIVE 250 ml ( ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΠΑΡΜΠΡΙΖ )

ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Προϊόντος σύµφωνα µε την υπ αριθµόν 91/155 Οδηγία της Ε.Ε. WINDSCREEN WASH ADDITIVE 250 ml ( ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΠΑΡΜΠΡΙΖ ) 1/5 ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Προϊόντος σύµφωνα µε την υπ αριθµόν 91/155 Οδηγία της Ε.Ε. 1. Στοιχεία του παρασκευάσµατος και της επιχείρησης / εταιρίας Περιγραφή της ουσίας ή του παρασκευάσµατος Όνοµα εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 2011-04-04 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 7 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος Ομάδα υλικών : Καθορισμός του ασκούντος την επιχείρηση 52192 2. Προσδιορισμός επικινδυνότητας

Διαβάστε περισσότερα

Σýìφωνα ìε την 1907/2006/EC. Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 29.05.2011 Αναθεþρηση 03.06.2010

Σýìφωνα ìε την 1907/2006/EC. Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 29.05.2011 Αναθεþρηση 03.06.2010 Σελßδα 1/5 1 Στοιχεßα του παρασκευüσìατοò και τηò επιχεßρησηò Εφαρµογή προϊόντος: Επαγγελµατικό προϊόν πλύσης ιµατισµού. Υπεύθυνος κυκλοφορίας: Diversey Ελλάς Α.Ε. (πρώην Diversey Ελλάς Α.Ε.) Τµήµα πληροφοριών:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ. Àƒ T Ú ÃËÌÈÎfi ÓÙÚÔ ÀÁ ÀÁÈÂÈÓ ÙË ÚÁ Û,.π.À... À øƒ π À ÃËÌÈÎfi ªË ÓÈÎfi ÓÙÚÔ ÛÊ ÏÂÈ ÙË ÚÁ Û,.π.À...

ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ. Àƒ T Ú ÃËÌÈÎfi ÓÙÚÔ ÀÁ ÀÁÈÂÈÓ ÙË ÚÁ Û,.π.À... À øƒ π À ÃËÌÈÎfi ªË ÓÈÎfi ÓÙÚÔ ÛÊ ÏÂÈ ÙË ÚÁ Û,.π.À... π π π À À π π π º π ƒ π Ô ÚÁÔ Û Á ÚËÌ ÙÔ ÔÙÂ Ù È applefi ÙÔÓ ÎÚ ÙÈÎfi appleúô appleôïôáèûìfi Î Ù 71,42% ÙÔ ÔappleÔ Ô ÓÙÈÛÙÔÈ Â Û 75% applefi ÙÔ Úˆapple Îfi ÌÂ Ô ÂÚÈÊÂÚÂÈ Î Ó appleù ÍË Î È 25% applefi

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : MARINE Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Εκχύλισμα θαλάσσιων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με την Οδηγία 91/155/CE, σύμφωνα με τον κανονισμό 1907/2006/CE MUSCID 83SG / Έκδοση 21/01/08 / Σελίδα 1/5 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Προϊόν: MUSCID 83SG K-Nummer:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με την 91/155/EΕ Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας / FDOBR-13/05/04 Σελίδα 1/6 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Προϊόν: DOBOL Fumigator Κωδικός Προϊόντος: FDOBR Εταιρεία Παραγωγής: Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ: +30 2102481105, +30 2108328433 Fax: +30 210 2474927 e-mail: info@apollon.com.gr website: www.apollon.com.gr

Τηλ: +30 2102481105, +30 2108328433 Fax: +30 210 2474927 e-mail: info@apollon.com.gr website: www.apollon.com.gr Σελίδα: 1/9 1 Προσδιορισµός ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/ επιχείρησης Πληροφορίες για το προϊόν Χρήση της ουσίας / παρασκευάσµατος Κόλλα / στόκος µαρµάρων Παραγωγός/προµηθευτής: ΑΠΟΛΛΩΝ ΨΑΛΤΗΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 16 biosis ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Όνομα προϊόντος Κιτ προσδιορισμού Τριγλυκεριδίων Εταιρία παραγωγής ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΕ ΑΙΓΙΝΗΣ 16 17342 ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ; Αυτά μπορεί να είναι μέτρα συλλογικής προστασίας, οργάνωσης της εργασίας ή χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ).

ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ; Αυτά μπορεί να είναι μέτρα συλλογικής προστασίας, οργάνωσης της εργασίας ή χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ). Το φυλλάδιο αυτό παρέχει πληροφορίες για τους κινδύνους που προκύπτουν κατά τις εργασίες καθαρισμού. Οι εργαζόμενοι στον τομέα καθαρισμού είναι δυνατό να εκτεθούν σε μεγάλο αριθμό επικίνδυνων ουσιών, μερικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Imperator 25 EC

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Imperator 25 EC 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εµπορική Ονοµασία Κωδικός Προϊόντος Προτεινόµενη Χρήση Εµφάνιση INSE86411 ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΩΣ ENTOMOKTONO Καφέ ρέον υγρό µε ήπια οσµή. Παρασκευαστής/Προµηθευτής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Graph ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: GRAPH Κωδικός: 2.40.050 Intrastat Code: 3403.19.19 Περιγραφή: Το προϊόν είναι εξαιρετικά διεισδυτικό αντισκωριακό με γραφίτη, για μπουλόνια, παξιμάδια, πύρους, σούστες

Διαβάστε περισσότερα

Σýìφωνα ìε την 91/155/ΕΟΚ, 93/112/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΟΚ. Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 01.07.2004 ΑναθεωρÞθηκε την 15.06.2004

Σýìφωνα ìε την 91/155/ΕΟΚ, 93/112/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΟΚ. Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 01.07.2004 ΑναθεωρÞθηκε την 15.06.2004 Σελßδα 1/6 1 Στοιχεßα του παρασκευüσìατοò και τηò επιχεßρησηò Εφαρµογή προϊόντος: Επαγγελµατικό προϊόν για την υγιεινή της κουζίνας Προµηθευτής: Unilever Hellas AEBE Μαρ. Αντύπα 92, 141 21 Ν. Ηράκλειο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με την οδηγία 1907/2006/EOK 07970102033

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με την οδηγία 1907/2006/EOK 07970102033 Αριθμός αναθεώρησης 2,02 Επεξεργάστηκε στις 19.01.2010 Ημερομηνία εκτύπωσης 20.01.2010 Σελίδα 1 από 5 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ: +30 2108328433, +30 2108328427 Fax: +30 2108315910 e-mail: info@apollon.com.gr website: www.apollon.com.gr

Τηλ: +30 2108328433, +30 2108328427 Fax: +30 2108315910 e-mail: info@apollon.com.gr website: www.apollon.com.gr Σελίδα: 1/10 1 Προσδιορισµός ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/ επιχείρησης Πληροφορίες για το προϊόν Χρήση της ουσίας / παρασκευάσµατος Β' συστατικό εποξειδικής κόλλας µαρµάρων (γρήγορη) Παραγωγός/προµηθευτής:

Διαβάστε περισσότερα

UZIN KR 421 Συστατικό A 2-συστατικών εποξειδική κόλλα

UZIN KR 421 Συστατικό A 2-συστατικών εποξειδική κόλλα UZIN KR 421 Συστατικό A 1. Ταυτότητα Ουσίας/Μίγµατος 1.1 Ονοµασία προϊόντος UZIN KR 421 Συστατικό A Αυτό το συστατικό πρέπει να αναµιχθεί µε το συστατικό B, µε την προτεινόµενη αναλογία ανάµιξης. Παρακαλούµε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 11/10/2012 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 18/09/2014

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 18/09/2014 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 18/09/2014 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: AROMA

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH) Έκδοση: 2 Ημερομηνία Τροποποίησης: 18.09.2012 Ημερομηνία εκτύπωσης: 18.09.2012 Σελίδα: 1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταυτοποίηση του προϊόντος Εμπορικό Όνομα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Στοιχεία του παρασκευάσματος Ονομασία προϊόντος ASPHALT COAT 1.2 Χρήση του παρασκευάσματος Μονωτικό στεγανωτικό προϊόν 1.3 Στοιχεία της εταιρείας Προμηθευτής

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ: , Fax: website:

Τηλ: , Fax: website: Σελίδα: 1/7 1 Προσδιορισµός ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/ επιχείρησης Πληροφορίες για το προϊόν Χρήση της ουσίας / παρασκευάσµατος Β' συστατικό εποξειδικής κόλλας µαρµάρων Παραγωγός/προµηθευτής:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH) Έκδοση: 2 Ημερομηνία Τροποποίησης: 18.10.2012 Ημερομηνία εκτύπωσης: 18.10.2012 Σελίδα: 1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταυτοποίηση του προϊόντος Εμπορικό Όνομα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ISOPA. Walk the Talk ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ISOPA. Walk the Talk ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ISOPA Walk the Talk ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ Η ανάγνωση του (ε)δδα του προμηθευτή σας είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ γιατί περιέχει πληροφορίες σχετικά με τον ασφαλή χειρισμό και στην

Διαβάστε περισσότερα

Σýìφωνα ìε την 91/155/ΕΟΚ, 93/112/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΟΚ. Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 24.09.2004 ΑναθεωρÞθηκε την 24.09.2004

Σýìφωνα ìε την 91/155/ΕΟΚ, 93/112/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΟΚ. Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 24.09.2004 ΑναθεωρÞθηκε την 24.09.2004 Σελßδα 1/5 1 Στοιχεßα του παρασκευüσìατοò και τηò επιχεßρησηò Εφαρµογή προϊόντος: Επαγγελµατικό υγρό γενικού καθαρισµού. Προµηθευτής: Unilever Hellas AEBE Μαρ. Αντύπα 92, 141 21 Ν. Ηράκλειο, Τηλ: 210 2701500

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του κινδύνου των χημικών προϊόντων. Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας Ετικέτες προϊόντων

Αξιολόγηση του κινδύνου των χημικών προϊόντων. Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας Ετικέτες προϊόντων Αξιολόγηση του κινδύνου των χημικών προϊόντων Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας Ετικέτες προϊόντων ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Προϊόντα που προορίζονται για το ευρύ κοινό (καθαριστικά, προϊόντα συντήρησης και περιποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : PROTON C Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανικό λίπασμα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1907/2006/EC, ΑΡΘΡΟ 31 & 453/2010/ΕΚ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1907/2006/EC, ΑΡΘΡΟ 31 & 453/2010/ΕΚ 01. ΠΡΟΪΟΝ PRAKTIKER MEGA (Λευκό & Βάσεις Ρ, D, TR) 1.1 ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ PVA- ACRYLVEOVA PΗΤΙΝΕΣ 1.2 ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΧΡΩΜΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΤΟΙΧΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σýìφωνα ìε την 91/155/ΕΟΚ, 93/112/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΟΚ. Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 27.11.2003 ΑναθεωρÞθηκε την 24.11.2003

Σýìφωνα ìε την 91/155/ΕΟΚ, 93/112/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΟΚ. Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 27.11.2003 ΑναθεωρÞθηκε την 24.11.2003 Σελßδα 1/5 1 Στοιχεßα του παρασκευüσìατοò και τηò επιχεßρησηò Εφαρµογή προϊόντος : Επαγγελµατικό προϊόν για την υγιεινή της κουζίνας Προµηθευτής: JohnsonDiversey Ελλάς Α.Ε. Τµήµα πληροφοριών: JohnsonDiversey

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων No: 01 Εμπορική ονομασία : Pappy wc block, Θαλάσσια Αύρα Προηγούμενη έκδοση Αναθεώρηση: 26.05.11 Print date: 29-May-14

Δελτίο δεδομένων No: 01 Εμπορική ονομασία : Pappy wc block, Θαλάσσια Αύρα Προηγούμενη έκδοση Αναθεώρηση: 26.05.11 Print date: 29-May-14 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό No 1907/2006/ΕΚ, Άρθρο 31 1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ/ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εμπορική ονομασία: PAPPY wc block Θαλάσσια Αύρα Χρήση του προϊόντος: Καθαρίζει

Διαβάστε περισσότερα

Σýìφωνα ìε την 1907/2006/EC. Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 09.02.2010 Αναθεþρηση 17.12.2007

Σýìφωνα ìε την 1907/2006/EC. Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 09.02.2010 Αναθεþρηση 17.12.2007 Σελßδα 1/5 1 Στοιχεßα του παρασκευüσìατοò και τηò επιχεßρησηò Εφαρµογή προϊόντος: Επαγγελµατικό προϊόν καθαρισµού/συντήρησης για φροντίδα κτιρίων. Υπεύθυνος κυκλοφορίας: Diversey Ελλάς Α.Ε. Τµήµα πληροφοριών:

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1/5 Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006/ΕΚ, Άρθρο 31 Ημερομηνία εκτύπωσης Αναθεώρηση:

Σελίδα 1/5 Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006/ΕΚ, Άρθρο 31 Ημερομηνία εκτύπωσης Αναθεώρηση: Σελίδα 1/5 1 Ταυτότητα της ουσίας ή του παρασκευάσματος και της εταιρείας Στοιχεία προϊόντος Κωδικός είδους: MOP-52 Εφαρμογή της ουσίας / παρασκευάσματος Καθαρισμός μεταλλικών επιφανειών Κατασκευαστής

Διαβάστε περισσότερα

Σýìφωνα ìε την 1907/2006/EC. Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 10.06.2008 Αναθεþρηση 09.11.2006

Σýìφωνα ìε την 1907/2006/EC. Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 10.06.2008 Αναθεþρηση 09.11.2006 Σελßδα 1/6 1 Στοιχεßα του παρασκευüσìατοò και τηò επιχεßρησηò Εφαρµογή προϊόντος: Επαγγελµατικό προϊόν πλύσης ιµατισµού. Υπεύθυνος κυκλοφορίας: Diversey Ελλάς Α.Ε. Τµήµα πληροφοριών: Diversey Ελλάς Α.Ε,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύµφωνα µε την Οδηγία 99/45/ΕΚ ( 91/155/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΚ)

ΕΛΤΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύµφωνα µε την Οδηγία 99/45/ΕΚ ( 91/155/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΚ) ΕΛΤΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύµφωνα µε την Οδηγία 99/45/ΕΚ ( 91/155/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΚ) Σύνταξη του Α 7/07/2009 Ενηµέρωση 1η έκδοση 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ονοµασία προϊόντος ΣΚΥΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ; Αυτά μπορεί να είναι μέτρα συλλογικής προστασίας, οργάνωσης της εργασίας ή χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας.

ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ; Αυτά μπορεί να είναι μέτρα συλλογικής προστασίας, οργάνωσης της εργασίας ή χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας. 1 Οι εργασίες που γίνονται κατά τη διαδικασία επεξεργασίας ξύλου και παραγωγής επίπλων, εκθέτουν τους εργαζόμενους σε διάφορες επικίνδυνες ουσίες όπως σκόνη ξύλου (κατά τη διάρκεια της μηχανικής επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 17/04/2014 Αναθεώρηση: 25/09/2014 Αριθ. Αναθεώρησης: 2 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH) BASAMID GR 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Εμπορική ονομασία: Χημική ονομασία: Τύπος προϊόντος και χρήση: Παρασκευαστής: Αντιπρόσωπος: BASAMID GR. Dazomet Απολυμαντικό εδάφους/

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

2. ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ Προϊόν : ZYPERN 76 WGR Έκδοση : 1 Εκδόθηκε : Mάρτιος 2004 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Εµπορικό όνοµα : ZYPERN 76 WGR 1.2 Χρήση: Μυκητοκτόνο - Φυτοπροστατευτικό προϊόν 1.3 Παρασκευαστής : Κ&Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατασκευαστής: Tana Chemie GmbH 55120 Mainz Aποκλειστικός Αντιπρόσωπος: ECOLINE s.a. Εμπορική ονομασία: EXPRESS Ημερομηνία έκδοσης : 18.02.2003 01. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Όνομα

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:21/11/2014

Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:21/11/2014 NOBACCO Έκδοση 1.0 Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:21/11/2014 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Εµπορική ονοµασία προϊόντος: COSI 0mg Αριθµός αναφοράς: 01/ COSI 0mg g/12 Επωνυµία Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο δεδοµένων Ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

ελτίο δεδοµένων Ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Σελίδα: 1/5 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης ηλώσεις επί του προϊόντος Χρήση του υλικού / της σύνθεσης Καθαριστικό µέσο Παραγωγός/προµηθευτής: Detlef Francι F1 CLEAN EUROPA VERTRIEB

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22-08 - 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 121215 /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα