Η Κοινωνική Διάσταση της «Ευρώπης 2020»: Ρητορική και Πραγματικότητα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Κοινωνική Διάσταση της «Ευρώπης 2020»: Ρητορική και Πραγματικότητα"

Transcript

1 Η Κοινωνική Διάσταση της «Ευρώπης 2020»: Ρητορική και Πραγματικότητα Ανδρέας Φερώνας Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Περίληψη: Ως διάδοχος της Στρατηγικής της Λισσαβόνας, η «Ευρώπη 2020» αποτελεί τη νέα δεκαετή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για μια «έξυπνη», «βιώσιμη» και «χωρίς αποκλεισμούς» ανάπτυξη. Το άρθρο αυτό επιχειρεί μια κριτική αποτίμηση της κοινωνικής διάστασης της νέας αυτής ευρωπαϊκής στρατηγικής. Μεθοδολογικά το κεντρικό επιχείρημα αναπτύσσεται σε δύο επίπεδα ανάλυσης. Στο επίπεδο της ρητορικής, η «Ευρώπη 2020» εμφανίζεται περισσότερο κοινωνική από τη Στρατηγική της Λισσαβόνας και ιδιαίτερα από την αναθεωρημένη εκδοχή της (2005), αφού επαναφέρει, μεταξύ άλλων, την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής πολιτικής ατζέντας και θεσπίζει για πρώτη φορά ποσοτικούς στόχους και κατευθυντήριες γραμμές για την καταπολέμηση τους. Ωστόσο, η πραγματικότητα, όπως προκύπτει από τη διετή εφαρμογή της Στρατηγικής, είναι ασύμβατη με τους διακηρυγμένους στόχους. Οι επιπτώσεις της διεθνούς οικονομικής κρίσης, η κυριαρχία του νεοφιλελεύθερου «παραδείγματος» στις πολιτικές της ΕΕ, αλλά και εγγενείς ασάφειες και αντιφάσεις αναφορικά με τον τρόπο διακυβέρνησης της νέας Στρατηγικής, καθιστούν εξαιρετικά αμφίβολη, αν όχι ανέφικτη, την προοπτική ενδυνάμωσης της κοινωνικής διάστασης της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. 1

2 Εισαγωγή Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρώπη 2020 αποτελεί μια στρατηγική «που θα μετατρέψει την Ευρωπαϊκή Ένωση (EE) σε μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομία, παρέχοντας υψηλά επίπεδα απασχόλησης, παραγωγικότητας και κοινωνικής συνοχής» (European Commission, 2010a). Με αυτόν τον τρόπο, η νέα αυτή δεκαετής ευρωπαϊκή στρατηγική, που διαδέχτηκε την Στρατηγική της Λισσαβόνας (ΣτΛ) ( ) υπόσχεται, για μια ακόμη φορά, να βρει την κατάλληλη ισορροπία ανάμεσα στην οικονομική ολοκλήρωση και την κοινωνική συνοχή. Ωστόσο, η εμπειρία από τη μέχρι σήμερα εφαρμογή της στρατηγικής αποδεικνύει ότι η επίτευξη μιας τέτοιας ισορροπίας είναι εξαιρετικά δύσκολη, καθώς η ΕΕ βιώνει μια μακρά περίοδο οικονομικής στασιμότητας, ως συνέπεια της οικονομικής κρίσης, αυξανόμενες εντάσεις στο πλαίσιο της Ευρωζώνης και διογκούμενη δυσαρέσκεια μεταξύ των Ευρωπαίων πολιτών για τον τρόπο που οι πολιτικοί ηγέτες αντιμετωπίζουν ή/και διαχειρίζονται τα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα (Natali, 2011:54). Τα ερωτήματα που αναδύονται, συνεπώς, είναι: Υπάρχει ακόμη μια κοινωνική διάσταση στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης; Αποτελεί, πράγματι, η Ευρώπη 2020 την κατάλληλη στρατηγική για την αντιμετώπιση των προβλημάτων φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, που αντιμετωπίζει ολοένα και αυξανόμενος αριθμός πολιτών της ΕΕ; Αποτελεί η Ευρώπη 2020 ένα βήμα εμπρός ή πισωγύρισμα σε σχέση με τον προκάτοχό της, τη ΣτΛ, όσον αφορά την κοινωνική της διάσταση; Μια πρώτη διερεύνηση στα ερωτήματα αυτά επιχειρεί το παρόν άρθρο. Αν και μια εμπεριστατωμένη αξιολόγηση της κοινωνικής διάστασης 1 της Ευρώπης 2020 θεωρείται σχετικά πρόωρη, αφού βρισκόμαστε μόλις στο τρίτο έτος της εφαρμογής της, η 1 Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού η αξιολόγηση της κοινωνικής διάστασης της Ευρώπης 2020 και η σύγκριση με τη Στρατηγική της Λισσαβόνας, εστιάζεται κυρίως στα πεδία της καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, μέσω της εφαρμογής της Ανοικτής Μεθόδου Συντονισμού (ΑΜΣ), ή αλλιώς στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη (EU Social Inclusion Process). Στην πραγματικότητα, η κοινωνική διάσταση με την ευρεία της έννοια, περιλαμβάνει μια σειρά παρόμοιων διαδικασιών στο επίπεδο της ΕΕ, στα πεδία της απασχόλησης, των συντάξεων, της υγείας, κλπ. Παρά το γεγονός ότι γίνονται σποραδικές αναφορές στο κείμενο για τις πολιτικές αυτές, σε καμία περίπτωση αυτές δεν αποτελούν απόπειρες αξιολόγησης τους. 2

3 υπόθεση που προτείνεται εδώ είναι ότι η Ευρώπη 2020 αποτυγχάνει μέχρι στιγμής να ενσωματώσει αποτελεσματικά τους διακηρυγμένους κοινωνικούς στόχους της. Οι επιπτώσεις της διεθνούς οικονομικής κρίσης, η κυριαρχία του νεοφιλελεύθερου «παραδείγματος» στις πολιτικές της ΕΕ, αλλά και εγγενείς ασάφειες και αντιφάσεις αναφορικά με τον τρόπο διακυβέρνησης της νέας Στρατηγικής, καθιστούν εξαιρετικά αμφίβολη, αν όχι ανέφικτη, την προοπτική ενδυνάμωσης της κοινωνικής διάστασης της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Οποιοδήποτε εγχείρημα αποτίμησης της κοινωνικής διάστασης της Ευρώπης 2020 δεν μπορεί παρά να λάβει υπόψη του το γεγονός ότι η νέα αυτή ευρωπαϊκή στρατηγική δεν προέκυψε εν κενώ, αλλά αποτελεί τη συνέχεια της ΣτΛ, που σηματοδότησε την πορεία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης κατά την προηγούμενη δεκαετία ( ). Επομένως, η σύγκριση μεταξύ των δύο είναι όχι μόνο αναπόφευκτη αλλά και αναγκαία, προκειμένου να αξιολογηθεί η τυχόν πρόοδος που έχει επιτευχθεί όσον αφορά την ανάπτυξη της κοινωνικής διάστασης της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και την επίτευξη των κοινωνικών στόχων. Στο πλαίσιο αυτό, η πρώτη ενότητα του παρόντος άρθρου επιχειρεί μια σύντομη αποτίμηση της «κοινωνικής κληρονομιάς» της ΣτΛ. Υποστηρίζοντας την άποψη ότι είναι λάθος να αντιμετωπίζεται η κοινωνική διάσταση της ΣτΛ με ενιαίο τρόπο και ότι στην πραγματικότητα έχουν υπάρξει δύο «κοινωνικές Λισσαβόνες» (social Lisbons) (Daly, 2007, 2010, Zeitlin 2010), η ανάλυση χωρίζεται σε τρία μέρη. Στο πρώτο εξετάζεται η κοινωνική διάσταση της «Λισσαβόνας Ι» ( ) ή «αυθεντικής» Λισσαβόνας, στο δεύτερο αποτιμώνται κριτικά οι αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της «Λισσαβόνας ΙΙ» ( ), ενώ στο τρίτο επιχειρείται μια συνολική αποτίμηση της κοινωνικής διάστασης της ΣτΛ. Στη συνέχεια, στη δεύτερη ενότητα διερευνάται η κοινωνική διάσταση της Ευρώπης 2020 και σε σύγκριση με τη ΣτΛ. Αρχικά, παρουσιάζονται οι διακηρυγμένοι στόχοι, οι πολιτικές προτεραιότητες και η διακυβέρνηση της νέας στρατηγικής και στη συνέχεια επιχειρείται μια αξιολόγηση της κοινωνικής διάστασης της Ευρώπης 2020, μέσω της ανάδειξης της αναντιστοιχίας ρητορικής και πραγματικότητας, των αντιφάσεων και 3

4 ασαφειών του νέου πλαισίου διακυβέρνησής της και της εμπειρίας από τη μέχρι τώρα εφαρμογή της. 1. Η «κοινωνική κληρονομιά» της Στρατηγικής της Λισσαβόνας 1.1 Η κοινωνική διάσταση ως πρώτη προτεραιότητα στο πλαίσιο της Λισσαβόνας Ι Όπως είναι ευρύτερα γνωστό, η ΣτΛ (2000) στο εξής Λισσαβόνα Ι - έθεσε ένα ευρύ στρατηγικό πρόγραμμα με στόχο να καταστεί η ΕΕ μέχρι το 2010 «η πιο δυναμική και ανταγωνιστική οικονομία της γνώσης στο κόσμο, ικανή για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη με περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή» (European Council, 2000). Αναπόσπαστο τμήμα του προγράμματος αυτού ήταν και ο εκσυγχρονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου (ΕΚΜ): «Επενδύοντας στους ανθρώπους και αναπτύσσοντας ένα ενεργό (active) και δυναμικό κράτος πρόνοιας, είναι ζωτικής σημασίας τόσο για τη θέση της Ευρώπης στην οικονομία της γνώσης όσο και για τη διασφάλιση του ότι η ανάδυση αυτής της νέας οικονομίας δε θα επιτείνει τα υφιστάμενα κοινωνικά προβλήματα της ανεργίας, της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού» (European Council, 2000). Η ρητορική της Λισσαβόνας Ι αναφερόταν ξεκάθαρα στη μετάβαση προς ένα νέο «ενεργό κοινωνικό κράτος» (active welfare state) ή «κράτος κοινωνικής επένδυσης» (social investment state), σε αντιδιαστολή με το παραδοσιακό κράτος πρόνοιας (βλ. μεταξύ άλλων Giddens, 1998, Esping-Andersen, et. al. 2002, Jenson, 2009). Σε αντιδιαστολή με το τελευταίο που ήταν σχεδιασμένο για την παροχή προστασίας έναντι των «παραδοσιακών κοινωνικών κινδύνων» (old social risks), το νέο κοινωνικό κράτος θα έπρεπε να είναι προσανατολισμένο στην αντιμετώπιση των «νέων κοινωνικών κινδύνων» (new social risks) (Bonoli, 2006, Taylor-Gooby, 2004). Στο πλαίσιο της νέας αυτής προσέγγισης, η κοινωνική πολιτική θεωρείται ως παραγωγικός συντελεστής (productive factor) που συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη και την αύξηση της απασχόλησης, ενώ παράλληλα ενισχύει την κοινωνική συνοχή (κυρίως μέσω της ένταξης στην αγορά εργασίας) (Morel, et al., 2011). Η έμφαση μετατοπίζεται προς τις ενεργητικές πολιτικές έναντι των παθητικών πολιτικών, την επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο έναντι της αναδιανομής και της άμεσης παροχής 4

5 της κοινωνικής προστασίας και την ισότητα ευκαιριών έναντι της ισότητας των αποτελεσμάτων (Cantillon, 2011, Morel, et. al. 2011). Στην ατζέντα της Λισσαβόνας Ι, η νέα αυτή αντίληψη περί κοινωνικής πολιτικής αποτυπώθηκε στην ανάδειξη της κοινωνικής πολιτικής ως πεδίου ίσης προτεραιότητας με την οικονομική πολιτική και την πολιτική απασχόλησης (Ferrera et al, 2002, Begg and Berghman 2002, Zeitlin, 2010). Βασική παραδοχή ήταν ότι η οικονομική ανάπτυξη, η αύξηση της απασχόλησης και η κοινωνική συνοχή δε συνιστούν αντιφατικούς αλλά αλληλοσυμπληρούμενους και αμοιβαία ενισχυόμενους στρατηγικούς στόχους (Atkinson, 2010). Για την επίτευξη του στρατηγικού στόχου της κοινωνικής συνοχής, η Λισσαβόνα Ι σηματοδότησε δύο σημαντικές εξελίξεις. Πρώτον, τη διακήρυξη ενός φιλόδοξου στόχου «για μια δραστική μείωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού μέχρι το ». Δεύτερον, την έναρξη της εφαρμογής της Ανοικτής Μεθόδου Συντονισμού (ΑΜΣ) 3 στο πεδίο της κοινωνικής ένταξης - ευρύτερα γνωστής ως Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη (EU Social Inclusion Strategy) - με στόχο τη συνεργασία και τον συντονισμό των ΚΜ σ αυτόν τον τομέα πολιτικής (Daly, 2010:17). Μετά την έναρξη της ΑΜΣ στην κοινωνική ένταξη (2000), προτεραιότητα ήταν να δημιουργηθεί η κατάλληλη τεχνοκρατία για να την υποστηρίξει. Οι πρώτοι κοινοί στόχοι για την κοινωνική ένταξη αποφασίστηκαν μερικούς μήνες αργότερα, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Νίκαιας (2000), ενώ ένα πακέτο κοινών δεικτών για την αξιολόγηση της προόδου συμφωνήθηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Λάακεν (2001). Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη υποστηρίχθηκε, επίσης, από ένα πενταετές κοινοτικό πρόγραμμα δράσης για την ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού ( ), 2 Πρέπει να επισημανθεί εδώ ότι δεν τέθηκαν συγκεκριμένοι ποσοτικοί στόχοι για την ΕΕ. Η θέσπιση τέτοιων στόχων ανατέθηκε σε κάθε ΚΜ ξεχωριστά. 3 Η βιβλιογραφία για την ΑΜΣ την τελευταία δεκαετία είναι εξαιρετικά πλούσια (βλ. μεταξύ άλλων De la Porte and Pochet, 2002, De la Porte 2010, Borras και Jacobsson, 2004, Heidereich and Zeitlin, 2009, Kroger, 2009, Armstrong, 2010). Πρόκειται για μια «ήπια» (soft) μέθοδο διακυβέρνησης που βασίζεται στην συγκριτική αξιολόγηση της προόδου των ΚΜ για την επίτευξη κοινών ευρωπαϊκών στόχων και σε μια οργανωμένη διαδικασία αμοιβαίας μάθησης (Zeitlin, 2010:132). Τα ΚΜ συμφωνούν σε ένα σύνολο μη δεσμευτικών κοινών στόχων, προετοιμάζουν σε τακτική βάση Εθνικά Σχέδια Δράσης όπου παρουσιάζουν τον συνολικό πολιτικό τους σχεδιασμό για την επίτευξη των κοινών στόχων, στη συνέχεια η Επιτροπή αξιολογεί τα εθνικά σχέδια δράσης και τα δημοσιεύει με την μορφή Κοινών Εκθέσεων της Επιτροπής και του Συμβουλίου, και, τέλος, αναπτύσσεται ένα σύνολο κοινών δεικτών για την παρακολούθηση της προόδου, και στην ιδανική περίπτωση, τη δημιουργία ενός πλαισίου σύγκλισης. Η ανάπτυξη ενός κοινού «λόγου» (discourse), μιας κοινής ορολογίας, αντιλήψεων και αρχών πολιτικής, είναι καθοριστική για την εξέλιξη αυτής της διαδικασίας. 5

6 το οποίο αποσκοπούσε στην προώθηση της συλλογής και της ανάλυσης στατιστικών στοιχείων και πολιτικών, την ανταλλαγή ορθών πρακτικών, καθώς και τη δικτύωση, σε επίπεδο ΕΕ, των ΜΚΟ και των περιφερειακών και τοπικών αρχών που δραστηριοποιούνται στην καταπολέμηση των κινδύνων της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. 1.2 Η υποβάθμιση της κοινωνικής διάστασης στο πλαίσιο της Λισσαβόνας ΙΙ Η «καριέρα», ωστόσο, του ισότιμου «τριπτύχου» - οικονομική ανάπτυξη, απασχόληση και κοινωνική συνοχή έμελλε να είναι εξαιρετικά σύντομη. Η κοινωνική διάσταση της Λισσαβόνας Ι αμφισβητήθηκε έντονα στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αξιολόγησής της λίγα χρόνια αργότερα. Κατηγορήθηκε, μεταξύ άλλων, για έλλειψη στρατηγικής εστίασης, πολλαπλότητα προτεραιοτήτων, στόχων και διαδικασιών συντονισμού, για «χάσμα εφαρμογής» και «έλλειψη αποφασιστικής πολιτικής δράσης» (Kok, 2004, European Commission, 2005). Η αξιολόγηση κατέληξε το 2005 σε μια «νέα» Στρατηγική για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση (New Strategy for Growth and Jobs) στο εξής Λισσαβόνα ΙΙ - όπου οι τρεις πρωταρχικοί στόχοι της ΛισσαβόναςI, για ανάπτυξη, απασχόληση και κοινωνική συνοχή, αναθεωρήθηκαν ουσιαστικά σε δύο: ανάπτυξη και απασχόληση (Stubbs και Zrinscak, 2010:166). Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη εξοστρακίστηκε από τον πυρήνα της Λισαβόνας ΙΙ και «εξορθολογίστηκε» με τις άλλες δύο νεότερες διαδικασίες της ΑΜΣ στον κοινωνικό τομέα - των συντάξεων και της υγειονομικής περίθαλψης - σε μια ευρύτερη «κοινωνική ΑΜΣ» (social OMC) υπό τον γενικό τίτλο «Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Κοινωνική Προστασία και την Κοινωνικής Ένταξη» (Daly, 2007, Zeitlin, 2010). Ως εκ τούτου, «η δραστική μείωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού» από πρωταρχικός και ισότιμος στόχος στο πλαίσιο της Λισσαβόνας Ι, μετατράπηκε σε έναν από τους τρεις στόχους (μαζί με τις συντάξεις και υγειονομική περίθαλψη) της νέας «εξορθολογισμένης» διαδικασίας (Daly, 2010:19). Ο στόχος της κοινωνικής ένταξης γινόταν πλέον αντιληπτός ως το παρακολούθημα της επίτευξης των στόχων της οικονομικής ανάπτυξης και της απασχόλησης, ενώ η σύνδεσή του με τον κεντρικό πυρήνα της Λισσαβόνας ΙΙ, δεν εξασφαλιζόταν μέσω κάποιας μορφής άμεσων διαδικασιών ή συνεργιών, αλλά στο πλαίσιο μιας αμοιβαίας ανατροφοδότησης (feed in, feed out) (Daly, 2007, 2010), κάτι που παρέμεινε, ωστόσο, μόνο στη θεωρία και όχι 6

7 στην πράξη (Frazer και Marlier, 2009). Εν κατακλείδι, στο πλαίσιο της Λισαβόνας II, η κοινωνική διάσταση υποβαθμίστηκε ως προτεραιότητα της πολιτικής, με τον πρώην ισότιμο «τρίπτυχο» (ανάπτυξη, απασχόληση, κοινωνική συνοχή) της Λισσαβόνας Ι να αντικαθίσταται από ένα δίπτυχο (ανάπτυξη και απασχόληση). Η θεσμική ασυμμετρία μεταξύ της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής και η πολιτική επιλογή για ενδυνάμωση της κοινωνικής πολιτικής μέσω της οικονομικής ανάπτυξης συνεχίστηκε (Daly, 2007:14) 1.3 Ένα συνολικό αρνητικό «κοινωνικό» ισοζύγιο; Μια εμπεριστατωμένη αξιολόγηση 4 της κοινωνικής διάστασης της Στρατηγικής της Λισσαβόνας ξεφεύγει από τους σκοπούς τους παρόντος άρθρου. Ένα τέτοιο εγχείρημα, ωστόσο, θα έπρεπε αναμφισβήτητα να έχει ως βασικό κριτήριο την αποτελεσματικότητά της ως προς την επίτευξη των κοινωνικών στόχων που είχε θέσει στην αφετηρία της. Με βάση το κριτήριο αυτό μπορούμε με βεβαιότητα να υποστηρίξουμε ότι απεδείχθη αναποτελεσματική ως προς την επίτευξη του φιλόδοξου κοινωνικού στόχου που είχε θέσει για μια «δραστική μείωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού μέχρι το 2010». Η πραγματικότητα δείχνει ότι το ποσοστό κινδύνου φτώχειας για τις 15 χώρες που ήταν μέλη της ΕΕ το 2000, όχι μόνο δε μειώθηκε στο τέλος της δεκαετούς εφαρμογής της αλλά αυξήθηκε. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, o μέσος όρος για την ΕΕ15 ήταν 16.2% το 2010 σε σύγκριση με 15% το 2000, ενώ αντίστοιχα ο μέσος όρος για την ΕΕ27 ήταν 16.4%. Οι ερμηνείες της αποτυχίας μπορούν, κατά τη γνώμη μας, να αποδοθούν σε δύο παράγοντες. Ο πρώτος στο περιεχόμενο των πολιτικών που προωθήθηκαν για την επίτευξη των στόχων. Πράγματι, η μετάβαση από το παραδοσιακό αναδιανεμητικό κράτος πρόνοιας προς ένα κράτος κοινωνικής επένδυσης, με έμφαση στις ενεργητικές πολιτικές, την επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο, την ισότητα ευκαιριών και την ατομική ευθύνη, απεδείχθη πιο δύσκολη απ ότι αναμενόταν και δεν απέδωσε τα προσδοκώμενα αποτελέσματα (Cantillon, 2011). Η υποβάθμιση βασικών στόχων του 4 Η κοινωνική διάσταση της Στρατηγικής της Λισσαβόνας έχει αποτελέσει αντικείμενο αξιολόγησης από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, από ανεξάρτητους μελετητές και εμπειρογνώμονες αλλά και από άλλα ευρωπαϊκά κοινωνικά δίκτυα (Βλ. ενδεικτικά: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2008, Daly, 2010, Marlier et al., 2007, Frazer και Marlier, 2010, Crepaldi et al. 2010, Social Protection Committee, 2009). 7

8 παραδοσιακού κοινωνικού κράτους, όπως η αναδιανομή, η διασφάλιση αξιοπρεπούς εισοδήματος για όλους και η ισότητα των αποτελεσμάτων δε συνέβαλε στη μείωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στην ΕΕ (Cantillon, 2011, Vignon and Cantillon, 2012). Οι αρχικές διακηρύξεις περί ισότιμης «μεταχείρισης» της κοινωνικής πολιτικής με τις πολιτικές για την ανάπτυξη και την απασχόληση γρήγορα εγκαταλείφθηκαν. Αυτό έγινε φανερό εξαρχής με την απουσία ενός σαφούς ποσοτικοποιημένου στόχου για τη μείωση της φτώχειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε αντίθεση, για παράδειγμα, με τον στόχο για αύξηση της απασχόλησης (Atkinson, 2010:10). Στη συνέχεια, η αναθεωρημένη Λισσαβόνα (ΙΙ) εδραίωσε εκ νέου τη νεοφιλελεύθερη αντίληψη για την πρωτοκαθεδρία της οικονομικής ανάπτυξης και της απασχόλησης εις βάρος της κοινωνικής προστασίας και της κοινωνικής ένταξης (Kroger, 2009 Radulova, 2009, Flear, 2009). Η κυρίαρχη αυτή αντίληψη που μπορεί να συνοψιστεί στη φράση «η ένταξη στην αγορά εργασίας αποτελεί τον βασικότερο παράγοντα κατά της φτώχειας» υποκρύπτει το γεγονός ότι η αύξηση της απασχόλησης, από μόνη της, αποτυγχάνει να μειώσει τη φτώχεια, αφού περιλαμβάνει πολλές θέσεις εργασίας χαμηλής ποιότητας (χαμηλόμισθες, προσωρινές ή μερικής απασχόλησης), συμβάλλοντας έτσι στην αύξηση της εργασιακής φτώχειας. Από την άλλη πλευρά, η ύπαρξη ορισμένων δομικών παραγόντων που εμποδίζουν σημαντικά τμήματα του πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας να ενταχθούν στην αγορά εργασίας (προβλήματα υγείας, έλλειψη δομών παιδικής φορντίδας κλπ.), μας υπενθυμίζει ότι η ένταξη στην αγορά εργασίας δεν αποτελεί μια λύση για όλους (Vignon and Cantillon, 2012). Οι επισημάνσεις αυτές δεν επιχειρούν, σε καμία περίπτωση, να υποβαθμίσουν τη σημασία της απασχόλησης για την πρόληψη ή καταπολέμηση της φτώχειας. Αντίθετα, αναδεικνύουν την ανάγκη για μια πιο ισορροπημένη προσέγγιση όπου οι ενεργητικές πολιτικές θα συνδυάζονται με πολιτικές διατήρησης του εισοδήματος και ποιοτικές κοινωνικές υπηρεσίες για όσους απασχολούνται σε επισφαλείς θέσεις εργασίας ή αδυνατούν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Το δεύτερο σημείο κριτικής αφορά στη μεθοδολογία υλοποίησης της κοινωνικής διάστασης της Στρατηγικής της Λισσαβόνας, δηλαδή στα εγγενή χαρακτηριστικά της ΑΜΣ. Ο μεγάλος όγκος της βιβλιογραφίας που έχει παραχθεί την τελευταία δεκαετία για τη νέα αυτή μέθοδο διακυβέρνησης εμφανίζεται διχασμένος αναφορικά με συμβολή 8

9 της στην προώθηση της κοινωνικής διάστασης της ΕΕ. Οι υποστηρικτές της εστιάζουν στη συμβολή της στην ανάδειξη και διατήρηση των ζητημάτων της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού αλλά και γενικότερα της κοινωνικής πολιτικής στην πολιτική ατζέντα σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, καθώς και στην εμβάθυνση των γνώσεων και την ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών για τα ζητήματα αυτά (Zeitlin, 2009, Vanhercke, 2010, Frazer and Marlier, 2010). Οι επικριτές της την «κατηγορούν» ως μια πολύ «ήπια» διαδικασία, που δεν μπορεί να επιβάλει πολιτικές, δεν προβλέπει κυρώσεις κατά των κρατών μελών που δεν ανταποκρίνονται στην επίτευξη των στόχων, έχει πολύ χαμηλή δημόσια «ορατότητα» και σπανίως οδηγεί σε απτά αποτελέσματα (Kroger, 2009, Lodge, 2007, Smismans, 2007). Κατά τη γνώμη μας η ΑΜΣ, λόγω θεσμικών (πλαίσιο αρμοδιοτήτων) και πολιτικών (διαφορετικά εθνικά συμφέροντα, πολιτικές ευαισθησίες, μεγάλη διαφορετικότητα των συστημάτων κοινωνικής προστασίας και κοινωνικής ένταξης, κλπ.) εμποδίων, συνιστά, προς το παρόν τουλάχιστον, το βασικό διαθέσιμο εργαλείο για την προώθηση της κοινωνικής διάστασης της ΕΕ. Προς τούτο πρέπει να ενισχυθεί θεσμικά και να υποστηριχτεί πολιτικά προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητά της. 2. H κοινωνική διάσταση της Ευρώπης 2020: ρητορική και πραγματικότητα 2.1 Προτεραιότητες, στόχοι και διακυβέρνηση της Ευρώπης 2020 Η Ευρώπη 2020, την οποία πρότεινε η Επιτροπή στις 3 Μαρτίου του 2010 και ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 26 Μαρτίου του 2010, αποτελεί τη νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για την επόμενη δεκαετία ( ), θέτοντας ως πρωταρχικό στόχο να καταστήσει την ΕΕ μια βιώσιμη οικονομία χωρίς αποκλεισμούς που θα προσφέρει υψηλά επίπεδα απασχόλησης, παραγωγικότητας, ανταγωνιστικότητας και κοινωνικής συνοχής (European Commission, 2010a). Στηρίζεται σ έναν ενισχυμένο συντονισμό της κοινωνικο-οικονομικής πολιτικής, και είναι οργανωμένη σε τρεις προτεραιότητες, οι οποίες αναμένεται να αλληλοενισχύονται: Έξυπνη ανάπτυξη - «ενίσχυση της γνώσης και της καινοτομίας ως κινητήριες δυνάμεις της μελλοντικής μας ανάπτυξης» 9

10 Αειφόρος ανάπτυξη - «προώθηση μιας πιο αποδοτικής στη χρήση πόρων, πιο πράσινης και πιο ανταγωνιστικής οικονομίας» Χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη - «προώθηση μιας οικονομίας με υψηλή απασχόληση που θα επιτυγχάνει κοινωνική και εδαφική συνοχή». Τον Ιούνιο του 2010, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε στην υιοθέτηση πέντε Πρωταρχικών Στόχων, οι οποίοι θα αποτελούν τους κοινούς στόχους που θα καθοδηγούν τις ενέργειες των Κρατών Μελών και της Ένωσης» (European Council, 2010). Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται και η προώθηση της κοινωνικής ένταξης, ιδίως μέσω της μείωσης της φτώχειας, με στόχο την άρση τουλάχιστον 20 εκατομμυρίων ανθρώπων από τον κίνδυνο της φτώχειας και του αποκλεισμού. Ο στόχος συνίσταται στην μείωση του αριθμού των ατόμων στην ΕΕ που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ή/και υλική στέρηση ή/και διαβιούν σε νοικοκυριά ανέργων (περίπου 120 εκατ.) κατά το 1/6 5. Στη συνέχεια, ενόψει της επίτευξης αυτών των πανευρωπαϊκών στόχων, τα ΚΜ πρέπει να καθορίσουν τους εθνικούς τους στόχους, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές θέσεις εκκίνησής τους και τις εθνικές περιστάσεις και σύμφωνα με τις εθνικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων τους. Θα πρέπει επίσης να εντοπίσουν τα κύρια εμπόδια στην ανάπτυξη και να επισημάνουν στα Εθνικά τους Προγράμματα Μεταρρυθμίσεων (ΕΠΜ), τον τρόπο με τον οποίο προτίθενται να τα αντιμετωπίσουν. Ως μέρος της νέας αρχιτεκτονικής, η Επιτροπή προτείνει επίσης επτά Εμβληματικές Πρωτοβουλίες 6 που αναμένεται να λειτουργήσουν ως «ομπρέλα» και να παίξουν έναν καταλυτικό ρόλο για την επίτευξη προόδου σε κάθε βασική προτεραιότητα και που θα πρέπει να καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δράσεων σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Μεταξύ αυτών, η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα κατά της Φτώχειας, αποτελεί μια ακόμη «κοινωνική» καινοτομία της νέας στρατηγικής, με σκοπό «τη διασφάλιση της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, ούτως ώστε να εξαπλωθούν ευρέως τα οφέλη της ανάπτυξης και της απασχόλησης και τα άτομα που ζουν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού να αποκτήσουν τα μέσα αξιοπρεπούς διαβίωσης και να 5 Οι άλλοι 4 πρωταρχικοί στόχοι αφορούν στην απασχόληση, την εκπαίδευση, την έρευνα και την ανάπτυξη, και την ενέργεια και κλιματική αλλαγή. 6 Οι υπόλοιπες έξι είναι: «Ένωση καινοτομίας», «Νεολαία σε κίνηση», «Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη», «Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους», «Μια βιομηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης», «Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας» 10

11 συμμετάσχουν ενεργά στην κοινωνία» (European Commission, 2010b). Πρόκειται για μια αυτόνομη πρωτοβουλία της Επιτροπής, χωρίς καμιά προφανή συνεκτική σκέψη και χωρίς καμιά διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη (Frazer and Marlier, 2010) και προσδιορίζει τους ακόλουθους τοµείς για δράση: (α) ανάληψη δράσεων σε ολόκληρο το φάσµα πολιτικών, (β) µεγαλύτερη και αποτελεσµατικότερη χρήση των ταµείων της ΕΕ για τη στήριξη της κοινωνικής ένταξης, (γ) προώθηση της κοινωνικής καινοτοµίας βάσει στοιχείων, (δ) συµπράξεις και έλεγχο του δυναµικού της κοινωνικής οικονοµίας και (ε) καλύτερο συντονισµό των πολιτικών µεταξύ των κρατών µελών. Οι βασικές δράσεις της Πλατφόρµας και τα συνοδευτικά και προπαρασκευαστικά µέτρα απαριθµούνται στο συνοδευτικό υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής και βασίζονται σε ένα µείγµα πολιτικού συντονισµού, διαλόγου µε θεσµικούς και µη θεσµικούς παράγοντες και χρηµατοδοτικών και στρατηγικών συµπράξεων (European Commission, 2010b). Για την εφαρμογή της στρατηγικής Ευρώπη 2020, εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο τον Οκτώβριο του 2010 δέκα Ολοκληρωμένες Κατευθυντήριες Γραμμές (ΟΚΓ) (βλ. Πίνακα 1) - έξι που αφορούν στις οικονομικές πολιτικές των ΚΜ και της ΕΕ, και τέσσερις που αφορούν στην απασχόληση και την κοινωνική πολιτική των ΚΜ. Στόχος τους είναι να παρέχουν καθοδήγηση στα ΚΜ για τον προσδιορισμό των ΕΠΜ τους και την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων, σύμφωνα με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Πίνακας 1: Οι 10 Ολοκληρωμένες Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρώπης 2020 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Έξυπνη και Βιώσιμη Ανάπτυξη 1. Εξασφάλιση της ποιότητες και βιωσιμότητας των δημόσιων οικονομικών 2. Αντιμετώπιση των μακροοικονομικών ανισορροπιών ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς 7. Αύξηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας και μείωση της διαρθρωτικής ανεργίας 8. Ανάπτυξη ειδικευμένου εργατικού δυναμικού που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, προώθηση της ποιότητας των θέσεων εργασίας και της δια βίου μάθησης 3. Μείωση των ανισορροπιών στη ζώνη του ευρώ 9. Βελτίωση των επιδόσεων εκπαίδευσης και κατάρτισης σε όλες τις βαθμίδες και αύξηση της συμμετοχής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 11

12 4. Βελτιστοποίηση της στήριξης για έρευνα και ανάπτυξη και καινοτομία, ενίσχυση του τριγώνου της γνώσης και ενεργοποίηση του δυναμικού της ψηφιακής οικονομίας 10. Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας 5. Βελτίωση της αποδοτικότητας στη χρήση των πόρων και μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 6. Βελτίωση του περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές και εκσυγχρονισμός της βιομηχανικής βάσης Τέλος, η συνολική αρχιτεκτονική της Ευρώπης 2020 συμπληρώνεται και με μια ισχυρότερη διακυβέρνηση, που ενισχύει περαιτέρω τον έλεγχο και την επιτήρηση της οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής, συνδέοντας την Ευρώπη 2020 με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης (Hyman, 2011:11, Bongardt and Torres, 2010:140). Αυτή η νέα διακυβέρνηση οργανώνεται γύρω από τρεις (υποτίθεται αλληλεξαρτώμενους) πυλώνες: Μακροοικονομική επιτήρηση, που στοχεύει στη διασφάλιση ενός σταθερού μακροοικονομικού περιβάλλοντος ευνοϊκού για την ανάπτυξη και τη δημιουργία απασχόλησης. Αυτή είναι η ευθύνη του Συμβουλίου «Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων» της ΕΕ (ECOFIN). Θεματικό συντονισμό, με έμφαση στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στους τομείς της καινοτομίας και της Ε&Α, της αποδοτικότητας των πόρων, του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, της απασχόλησης, της εκπαίδευσης και της κοινωνικής ένταξης. Ο θεματικός συντονισμός συνδυάζει τις προτεραιότητες, τους πρωταρχικούς στόχους (μετασχηματισμένους σε εθνικούς στόχους) και τις εμβληματικές πρωτοβουλίες της ΕΕ. Διεξάγεται από τις τομεακές συνθέσεις του Συμβουλίου Υπουργών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου και του Συμβουλίου Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (EPSCO), αρμόδιου για τα θέματα απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας. Εδώ είναι, με άλλα λόγια, που εντοπίζεται και η κοινωνική ΑΜΣ στη νέα αρχιτεκτονική. 12

13 Δημοσιονομική επιτήρηση στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, η οποία θα συμβάλει στην ενίσχυση της δημοσιονομικής εξυγίανσης και την ενίσχυση της βιωσιμότητας των δημοσίων οικονομικών. Ο συντονισμός αυτών των τριών πυλώνων εντάσσεται στο λεγόμενο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, (βλ. Πίνακα 2) που έχει ως βασική προτεραιότητα την παρακολούθηση και τον συντονισμό της οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής (Amstrong, 2012:9). Πίνακας 2 Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο συντονισμού στο πλαίσιο της Ευρώπης 2020 Πηγή. European Commission, Ευρώπη 2020: Ρητορική και Πραγματικότητα Τα ερωτήματα που αναδύονται αφορούν στις επιπτώσεις αυτής της νέας Στρατηγικής για την κοινωνική διάσταση της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Αποτελεί, πράγματι, η Ευρώπη 2020 την κατάλληλη στρατηγική για την αντιμετώπιση των προβλημάτων φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, που αντιμετωπίζει ολοένα και αυξανόμενος αριθμός πολιτών της ΕΕ; Συνιστά ένα βήμα εμπρός ή πισωγύρισμα σε σχέση με τον προκάτοχό της, τη ΣτΛ, όσον αφορά την κοινωνική της διάσταση; 13

14 Ξεκινώντας από την ρητορική της Ευρώπης 2020, θα μπορούσαμε, καταρχάς, να υποθέσουμε ότι εμφανίζεται περισσότερο «κοινωνική» από τη ΣτΛ και ειδικότερα την αναθεωρημένη εκδοχή της (Λισαβόνα ΙΙ). Στην πραγματικότητα, ωστόσο, η νέα αυτή ρητορική συνιστά μια επιστροφή στην Λισσαβόνα Ι (2000), θέτοντας την ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, μαζί με την έξυπνη ανάπτυξη και την αειφόρο ανάπτυξη, ως μια από τις 3 βασικές προτεραιότητες της στρατηγικής, επιχειρώντας (πάλι;) την αποκατάσταση μιας ισορροπίας ανάμεσα στους οικονομικούς και κοινωνικούς στόχους (Amstrong, 2012:7). Όπως όμως σημειώθηκε και στην προηγούμενη ενότητα, η Λισσαβόνα Ι επικρίθηκε ακριβώς για αυτήν την πολλαπλότητα και αντιφατικότητα των στόχων και την έλλειψη στρατηγικής εστίασης. Δεν υπάρχει καμιά πειστική απάντηση για τον τρόπο που η Ευρώπη 2020 θα υπερβεί αυτή τη φορά το «τρίλημμα» της ταυτόχρονης επίτευξης της δημοσιονομικής σταθερότητας, της βιώσιμης ανάπτυξης και της διατήρησης του κοινωνικού κράτους (Pochet, 2010:4). Η θέσπιση, για πρώτη φορά, ποσοτικών στόχων στον τομέα της καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού σε επίπεδο ΕΕ συνιστά, αναμφίβολα, ένα θετικό βήμα (έστω και στο συμβολικό επίπεδο), υποδηλώνοντας την πρόθεση, η κοινωνική διάσταση να έχει στο εξής το ίδιο υψηλό πολιτικό προφίλ με τις άλλες πολιτικές προτεραιότητες της Ευρώπης 2020 (Vandenbrouck and Vleminckx, 2011). Ο στόχος αυτός καθαυτός μείωση κατά τουλάχιστον 20 εκατομμύρια των ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή/και κοινωνικού αποκλεισμού - είναι εξαιρετικά φιλόδοξος και με καινοτόμα χαρακτηριστικά. 7. Ωστόσο, είναι δύσκολο να ισχυριστεί κανείς ότι σηματοδοτεί μια ενισχυμένη δέσμευση, από την πλευρά της ΕΕ, για την εμβάθυνση της κοινωνικής διάστασης της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Αναπαράγει τις ανεπίλυτες εντάσεις της ΣτΛ σχετικά με τα ζητήματα αρμοδιοτήτων και διακυβέρνησης και αποτελεί το προϊόν μακρών διαπραγματεύσεων και πολιτικών συμβιβασμών μεταξύ των πολιτικών δρώντων (Ευρωπαϊκοί θεσμοί, ΚΜ, ΜΚΟ κλπ.), που τάσσονται υπέρ των αναδιανεμητικών πολιτικών και εκείνων που θεωρούν την ένταξη στην αγορά 7 Στηρίζεται σε ένα συνδυασμό τριών δεικτών: το ποσοστό σχετικού κινδύνου φτώχειας (60% του διάμεσου εθνικού εισοδήματος), το ποσοστό υλικής στέρησης, και το ποσοστό των ατόμων ηλικίας που ζουν σε νοικοκυριά με χαμηλή ένταση εργασίας (δηλαδή, τα νοικοκυριά όπου τα μέλη ηλικίας ετών είτε δεν εργάζονται ή έχουν πολύ περιορισμένη πρόσβαση στην εργασία). 14

15 εργασίας ως το βασικό παράγοντα καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Επιπλέον, δίνει τη δυνατότητα στα ΚΜ να ανταποκριθούν κατά το δοκούν και όσον αφορά τους επιμέρους δείκτες που θα επιλέξουν αλλά και ως προς το επίπεδο της φιλοδοξίας των εθνικών στόχων που θα θέσουν (Copeland and Daly, 2012). Τα στοιχεία από τη μέχρι τώρα εφαρμογή της Ευρώπης 2020 αποδεικνύουν ότι οι εθνικοί στόχοι που έχουν τεθεί από τα 27 ΚΜ για τη μείωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού μέχρι το 2020, προσεγγίζουν αθροιστικά μόλις τα εκατομμύρια σε σχέση με τα 20 εκατομμύρια που είναι ο στόχος για την ΕΕ συνολικά (Frazer and Marlier, 2012, Copeland and Daly, 2012). Η επιμονή στην νεοφιλελεύθερη συνταγή της εξάρτησης του στόχου της καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού από την ένταξη στην αγορά εργασίας φαίνεται και από την τοποθέτηση της ΚΓ για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και την καταπολέμηση της φτώχειας κάτω από τις ΚΓ για την απασχόληση. Το γεγονός αυτό έχει εγείρει την έντονη κριτική από την σκοπιά των κοινωνικά προσανατολισμένων δρώντων, που προτείνουν την καλύτερη ενσωμάτωση του στόχου της κοινωνικής ένταξης και της κοινωνικής συνοχής στο σύνολο των κατευθυντήριων γραμμών και τη ρητή αναφορά στην κατευθυντήρια γραμμή 10 της «διασφάλισης πρόσβασης όλων σε δικαιώματα, αγαθά και υπηρεσίες» (EAPN, 2011). Όσον αφορά την αρχιτεκτονική της νέας διακυβέρνησης της Ευρώπης 2020, το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο θα μπορούσε θεωρητικά να αποτελέσει ένα «παράθυρο ευκαιρίας» για έναν ενισχυμένο συντονισμό και στο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής. Η δυνατότητα Συστάσεων ισχύει, θεωρητικά, και για το πεδίο της καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού (στη βάση της ΚΓ 10). Ωστόσο, η πρωταρχική του εστίαση στην ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης, ουσιαστικά αναιρεί ή τουλάχιστον περιθωριοποιεί, τα όποια ζητήματα κοινωνικής πολιτικής θα μπορούσαν να αναδειχθούν στο πλαίσιο της διαδικασίας εκπόνησης και αξιολόγησης των ΕΠΜ (Amstrong, 2012:11) και καθιστά εξαιρετικά απίθανη την έκδοση Συστάσεων στην περίπτωση που ένας μεγάλος αριθμός ΚΜ αποτυγχάνει στην επίτευξη των κοινωνικών στόχων. Είναι χαρακτηριστικό ότι, εκτός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο κυρίαρχος θεσμός και πραγματικός συντονιστής της Ευρώπης 2020 είναι το Συμβούλιο 15

16 Οικονομικών Υποθέσεων (Ecofin) και αυτό συνιστά ένα πισωγύρισμα σε σχέση με τη ΣτΛ που είχε ως βασικό σκοπό την επαναφορά της ισότιμης σχέσης των επιμέρους τομεακών σχηματισμών του Συμβουλίου της ΕΕ με το Ecofin (Pochet, 2010:4). Ενδεικτική της αμηχανίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά τη διακυβέρνηση της κοινωνικής διάστασης της Ευρώπης 2020, είναι η αμφίθυμη στάση της σχετικά με την τύχη της κοινωνικής ΑΜΣ. Από τη μια πλευρά, στην Ανακοίνωσή της για την Πλατφόρμα κατά της Φτώχειας, αναφερόταν στην «ενσωμάτωση της κοινωνικής ΑΜΣ στην Ευρώπη 2020», υπονοώντας ότι αυτή θα αποτελεί τώρα μέρος της συνολικής διακυβέρνησης της νέας στρατηγικής (European Commission, 2010b). Πράγματι, στη βάση της νέας ΚΓ 10, τα ΚΜ υποχρεούνται να αναφέρουν στα ΕΠΜ τις εθνικές τους πολιτικές για την επίτευξη του πρωταρχικού στόχου για τη μείωση της φτώχειας. Αυτό πρακτικά θα σήμαινε ότι η κοινωνική ΑΜΣ θα έχανε τη διακριτή οντότητά της και θα ενσωματωνόταν στη συνολική διακυβέρνηση της Ευρώπης Από την άλλη πλευρά, στο ίδιο κείμενο πληροφορούσε ότι επρόκειτο, μέσα στο 2011, να προτείνει ένα νέο πλαίσιο προσαρμογής των μεθόδων εργασίας της κοινωνικής ΑΜΣ στη νέα διακυβέρνηση της Ευρώπης 2020, αφήνοντας έτσι ανοικτό το ενδεχόμενο για μια αναθεωρημένη διακριτή κοινωνική ΑΜΣ που θα αλληλεπιδρούσε με την Ευρώπη 2020 (European Commission, 2010b). Πράγματι, το Συμβούλιο υιοθέτησε τον Ιούνιο του 2011 (Council of the EU, 2011) τη Γνώμη της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας (SPC) για μια αναζωογονημένη (reinvigorated) και πιο λιτή κοινωνική ΑΜΣ (SPC, 2011). Στο πλαίσιο αυτό, επανεπιβεβαιώθηκαν οι ίδιοι (με τη ΣτΛ) «κοινοί» στόχοι για την κοινωνική προστασία και την κοινωνική ένταξη, επαν-εκκίνησε η διαδικασία υποβολής ετήσιων Εκθέσεων από τα ΚΜ, οι οποίες τώρα ονομάζονται Εθνικές Κοινωνικές Εκθέσεις (National Social Reports) 8, ενώ καταργήθηκε η αξιολόγηση τους από την Επιτροπή και το Συμβούλιο της ΕΕ, με τη μορφή ετησίων Κοινών Εκθέσεων (Joint Reports), καθώς και η έγκρισή τους από το Συμβούλιο. Η αξιολόγησή αυτή αντικαταστάθηκε από την υποβολή μιας 8 Οι Εθνικές Κοινωνικές Εκθέσεις αντικατέστησαν τις Εθνικές Στρατηγικές Εκθέσεις για την Κοινωνική Προστασία και την Κοινωνική Ένταξη και υποβλήθηκαν για πρώτη φορά από τα ΚΜ το καλοκαίρι του Αναμένεται να λειτουργούν συμπληρωματικά προς τα ΕΠΜ των ΚΜ, ενισχύοντας την κοινωνική τους διάσταση. 16

17 ετήσιας Έκθεσης από την Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας (SPC) για την κοινωνική διάσταση της Ευρώπης Αν και είναι πρόωρο να αξιολογήσει κανείς αυτήν την «αναζωογονημένη» κοινωνική ΑΜΣ, η νέα αρχιτεκτονική της δεν αφήνει πολλά περιθώρια αισιοδοξίας για μια αναβάθμιση της κοινωνικής προστασίας. Ήδη, τα δείγματα από την πρώτη περίοδο εφαρμογής της δεν είναι διόλου ενθαρρυντικά, αφού οι πρώτες Εθνικές Κοινωνικές Εκθέσεις υποβλήθηκαν καθυστερημένα από πολλά ΚΜ, ενώ η ποιότητα κι εκείνων που υποβλήθηκαν έγκαιρα δεν ήταν η αναμενόμενη (Frazer and Marlier, 2012:13). Εν κατακλείδι, η εμπειρία από τη μέχρι τώρα εφαρμογή της Ευρώπης 2020 αναδεικνύει μια απογοητευτική εικόνα για την κοινωνική διάσταση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Ενώ στη ρητορική της η νέα Στρατηγική άφηνε ελπίδες για μια νέα ώθηση της κοινωνικής ολοκλήρωσης, η εικόνα που προκύπτει από την εξέταση των ΕΠM των ΚΜ αποδεικνύει την περιορισμένη πολιτική δέσμευση στην προσέγγιση των κοινωνικών προβλημάτων (ιδιαίτερα της ανεργίας της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού) (Natali, 2011:59, Frazer and Marlier, 2012). Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στα δημόσια οικονομικά, στα ελλείμματα και στο δημόσιο χρέος, έχουν οδηγήσει τα περισσότερα ΚΜ σε περικοπές κοινωνικών δαπανών και έχουν συμβάλει στην τοποθέτηση της οικονομικής σταθερότητας ως πρώτης προτεραιότητας στην πολιτική ατζέντα σε επίπεδο ΕΕ. Η έμφαση στη δημοσιονομική σταθερότητα έχει αποβεί σε βάρος των κοινωνικών πολιτικών με αποτέλεσμα την σημαντική επιδείνωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού αποκλεισμό και τον περιορισμό των κοινωνικών δικαιωμάτων, ενώ απουσιάζει ένα μακροπρόθεσμο όραμα για επένδυση σε μια βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη των κοινωνιών. Οι κεντρο-δεξιές κυβερνήσεις αποτελούν την πλειοψηφία στην ΕΕ, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία των ΚΜ εμφανίζεται εχθρική στην ανάπτυξη κοινωνικών πολιτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο (Barbier, 2011:20). Ειδικότερα, τα ΚΜ στην πλειοψηφία τους αποτυγχάνουν να ενσωματώσουν τους κοινωνικούς στόχους της Ευρώπης 2020, ενώ οι περιορισμένες αναφορές στην ΚΓ 10 είναι σχεδόν αποκλειστικά εστιασμένες στην απασχόληση. Από την άλλη πλευρά 17

18 υπάρχουν ελάχιστες αναφορές στην ενεργό ένταξη, την υπεράσπιση της κοινωνικής προστασίας, στις ποιοτικές υπηρεσίες, την εργασιακή φτώχεια, την ποιότητα της εργασίας, ενώ αγνοούνται σε μεγάλο βαθμό άλλες συμφωνημένες προτεραιότητες όπως η παιδική φτώχεια και η έλλειψη στέγης. Απουσιάζουν, επίσης, (α) μια ισορροπημένη προσέγγιση (που αναγνωρίζει την αλληλεξάρτηση των οικονομικών πολιτικών με τις πολιτικές απασχόλησης και τις κοινωνικές πολιτικές και επιδιώκει την ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ τους) και (β) ένα μακροπρόθεσμο όραμα για την ανάγκη οικοδόμησης μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς, ως απαραίτητης προϋπόθεσης για την επίτευξη βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης. Ο πρωταρχικός στόχος της Ευρώπης 2020 για μια χωρίς αποκλεισμούς, έξυπνη και βιώσιμη ανάπτυξη φαίνεται να μην αποτελεί προτεραιότητα για τα περισσότερα ΚΜ, ενώ ο στόχος της μείωσης των ατόμων που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού κατά 20 εκατομμύρια φαίνεται να έχει σε μεγάλο βαθμό ξεχαστεί (Frazer and Marlier, 2012:7). Η Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης και οι πρόσφατες αποφάσεις του Συμβουλίου για την οικονομική διακυβέρνηση απλώς επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι η ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς τίθεται για μια ακόμη φορά στο περιθώριο και ότι και η νέα στρατηγική είναι αποκλειστικά επικεντρωμένη στην οικονομική μεγέθυνση, την ανταγωνιστικότητα και την οικονομική εξυγίανση, προφανώς εις βάρος των κοινωνικών δικαιωμάτων και με συμπίεση των κοινωνικών δαπανών και επιδομάτων. Συμπέρασμα Σκοπός αυτού του άρθρου ήταν η αξιολόγηση της κοινωνικής διάστασης της νέας Στρατηγικής της ΕΕ για τη δεκαετία που διανύουμε, γνωστής ως Ευρώπη Το κεντρικό επιχείρημα που αναπτύχθηκε είναι ότι στο επίπεδο της ρητορικής, η Ευρώπη 2020 εμφανίζεται περισσότερο κοινωνική από τη ΣτΛ και ιδιαίτερα από την αναθεωρημένη εκδοχή της (2005), αφού επαναφέρει, μεταξύ άλλων, την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής πολιτικής ατζέντας και θεσπίζει για πρώτη φορά ποσοτικούς στόχους και κατευθυντήριες γραμμές για την καταπολέμηση τους. Ωστόσο, η πραγματικότητα, όπως προκύπτει από τη μέχρι τώρα εφαρμογή της, είναι ασύμβατη με τους διακηρυγμένους στόχους. Οι επιπτώσεις της διεθνούς οικονομικής κρίσης, η κυριαρχία του 18

19 νεοφιλελεύθερου «παραδείγματος» στις πολιτικές της ΕΕ, εγγενείς ασάφειες και αντιφάσεις αναφορικά με τον τρόπο διακυβέρνησης της νέας Στρατηγικής, αλλά και η εμπειρία από τη διετή εφαρμογή της καθιστούν εξαιρετικά αμφίβολη, αν όχι ανέφικτη, την προοπτική ενδυνάμωσης της κοινωνικής διάστασης της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Το κυρίαρχο παράδειγμα σήμερα στην ΕΕ δεν αντιλαμβάνεται την κοινωνική πολιτική ως «εναλλακτική» της ελεύθερης αγοράς, αλλά ως τροχοπέδη για την ανεμπόδιστη λειτουργία της, εκτός κι αν δικαιολογηθεί ως ένας «παραγωγικός συντελεστής» που μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Ο σκοπός της δεν είναι να προστατέψει τους ανθρώπους από την αγορά αλλά να τους βοηθήσει να προσαρμοστούν στις ανάγκες της (Hermann and Hofbauer, 2007:133). Μια ενδεχόμενη αναζωογόνηση της κοινωνικής διάστασης της Ευρώπης 2020, προϋποθέτει μια πιο ισορροπημένη αντίληψη για την κοινωνική πολιτική που θα συνδυάζει τις πολιτικές ενός «ενεργού» ΕΚΜ (active ESM) με πολιτικές διατήρησης του εισοδήματος και ποιοτικές κοινωνικές υπηρεσίες για το σύνολο των πολιτών (Cantillon, 2011, Vignon and Cantillon, 2012, Vandenbroucke and Vleminckx, 2011). Είναι γεγονός, ότι δίχως την υιοθέτηση κοινών στοιχειωδών εργασιακών και κοινωνικών προτύπων, τη συγκρότηση κοινών ευρωπαϊκών θεσμών και την διαμόρφωση μιας κοινής δημοσιονομικής και φορολογικής πολιτικής, δε μπορεί να γίνει δυνατή η πλήρης οικοδόμηση της κοινωνικής διάστασης της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης (Σακελλαρόπουλος, 2011). Ωστόσο, δεδομένων των θεσμικών και πολιτικών περιορισμών, απαιτείται μια ισχυρή πολιτική βούληση που θα οδηγήσει στην επανεστίαση της Ευρώπης 2020 στο αυθεντικό πνεύμα των διακηρύξεών της, δηλαδή στη διασφάλιση μιας ισορροπημένης και αμοιβαία ενισχυόμενης προσέγγισης στην υλοποίηση των τριών πρωταρχικών προτεραιοτήτων της για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. 19

20 Βιβλιογραφία Ξενόγλωσση βιβλιογραφία Amstrong, K. (2012). EU Social Policy and the governance architecture of Europe 2020, Legal Studies Working Paper, No. 110/2012, School of Law, Queen Mary University of London. Armstrong, K. (2010). Governing Social Inclusion: Europeanization through Policy Coordination, Oxford: Oxford University Press. Atkinson, A.B. (2010). Poverty and the EU: the New Decade, in Macerata Lectures on European Economic Policy, Working Paper, No 24. Barbier, J.-Cl. (2011). Changes in Political Discourse from the Lisbon Strategy to Europe 2020: Tracing the fate of social policy, ETUI, Working Paper, Begg I. and Berghman J. (2002). Introduction: EU social exclusion policy revisited?, in Journal of European Social Policy, 12(3): Bongardt, A. and Torres, F. (2010). The Competitiveness Rationale, Sustainable Growth and the Nees for Enhanced Economic Coordination, Intereconomics, 2010/3: Bonoli, G. (2006). New Social Risks and the Politics of Post-Industrial Social Policies, in K. Armingeon and G. Boloni (eds), The Politics of Post-Industrial Welfare States: Adapting Post-war Social Policies to New Social Risks, London and New York: Routledge, pp Borras S. and Jacobsson K. (2004). The Open Method of Coordination and new governance patterns in the EU, in Journal of European Social Policy, 11(2): Cantillon, B. (2011). The Paradox of the Social Investment State: Growth, employment and poverty in the Lisbon era, In Journal of European Social Policy, Vol.21(5), pp Copeland, P. and Daly, M. (2012). Varieties of Poverty Reduction: Inserting the poverty and social exclusion target into Europe 2020, in Journal of European Social Policy, Vol. 22(3), pp

21 Crepaldi, C., Barbieri, D., Boccagni, P., Naaf, S. and Pesce, F. (2010). EU Cooperation in the Field of Social Inclusion: Final Report, Brussels: European Parliament. Available from: Council of the EU (2011). Endorsement of the Opinion of the Social Protection Committee on reinvigorating the social OMC in the context of the Europe 2020 Strategy, doc /11, SOC 418, Brussels. Daly, M. (2007). Whither EU Social Policy? An Account and Assessment of Developments in the Lisbon Social Inclusion Process, Journal of Social Policy, Vol. 37, No.1, pp Daly, M. (2010). Assessing the EU Approach to Combating Poverty and Social Exclusion in the Last Decade. In Marlier, Eric/ Natali, David (eds.), Europe 2020 Towards a More Social EU? Brussels: PIE Peter Lang, pp De la Porte, C. and Pochet Ph. (eds.), (2002). Building Social Europe through the Open Method of Coordination. Brussels: Peter Lang. De la Porte, C. (2010). State of the Art. Overview of Concepts, Indicators and Methodologies used for analyzing the social OMC, RECWOWE Working Paper, REC-WP 15/2010. EAPN (2011). EAPN input on the role of the Social OMC in the context of Europe 2020 Strategy, Position Paper, April. Esping-Andersen, G., Gallie, D. Hemerijck, A. And Myloes, J. (eds.) (2002). Why we Need a New Welfare State. Oxford: Oxford University Press. European Commission (2005). Working together, working better: A new framework for the Open Coordination of Social Protection and Inclusion Policies in the European Union, Communication, COM(2005)706 final, Brussels: European Commission. European Commission (2010a), Europe A strategy for smart, sustainable and inclusive growth, Communication COM(2010) 2020, Brussels. European Commission, (2010b). The European Platform Against Poverty and Social Exclusion: A European Framework for Social and Territorial Cohesion, Communication (COM/2010/758). European Council, (2000). Presidency Conclusions, Lisbon European Council 23 and 24 March

22 European Council, (2010). Conclusions 17 June 2010, EUCO 13/10. Ferrera M., Matsaganis M., Sacchi S. (2002). Open Coordination against poverty: The new EU Social Inclusion Process, in Journal of European Social Policy, 12(3), Flear, M., (2009). The Open Method of Coordination on Health Care after the Lisbon Strategy II: Towards a Neoliberal Framing?. In Sandra Kröger (ed.), What Have We Learnt: Advances, Pitfalls and Remaining Questions of OMC Research European Integration online Papers (EIoP), Special Issue 1, Vol. 13, Art. 12. Available at: Frazer, H. and Marlier, E. (2009). Assessment of the extent of synergies between growth and jobs policies and social inclusion policies across the EU as evidenced by the National Reform Programmes: Key lessons, Brussels: European Commission. Frazer H. and Marlier, E. (2010). Strengthening Social Inclusion in the Europe 2020 Strategy by Learning from the Past.. In Marlier, Eric/ Natali, David (eds.), Europe 2020 Towards a More Social EU? Brussels: PIE Peter Lang, pp Frazer, H. and Marlier, E. (2012). Assessment of Progress Towards the Europe 2020 Social Inclusion Objectives. Main Findings and Suggestions on the Way Forward, EU Network of Independent Experts on Social Inclusion. Giddens, A. (1998). The Third Way: The Renewal of Social Democracy. Cambridge: Polity Press. Heidenreich, M. Zeitlin, J. (eds.) (2008). Changing EuropeanEmployment and Welfare Regimes. The influence of the open method of coordination on national reforms. New York: Routledge. Hermann, C. and Hofbauer, I. (2007). The European Social Model: Between Competitive Modernisation and Neoliberal Resistance, Capital and Class, 93: Hyman, R. (2011). Trade Unions, Lisbon and Europe 2020: From Dream to Nightmare, LSE, Europe in Question Discussion Papers, No.45/

23 Jenson, J. (2009). Redesigning Citizenship Regimes after Neoliberalism: Moving Towards Social Investment, in N. Morel, B. Palier and J. Palme (eds) What Future for Social Investment?, Stockholm: Institute for Future Studies Research Report, pp Kok, W. (2004). Facing the Challenge: The Lisbon Strategy for Growth and Employment. Report from the High Level Group Chaired by Wim Kok, Brussels: European Commission. Kröger, Sandra, (2009). The Open Method of Coordination: Underconceptualisation, Overdetermination, De-politicisation and Beyond. In Sandra Kröger (ed.), What Have We Learnt: Advances, Pitfalls and Remaining Questions of OMC Research, European Integration online Papers (EIoP), Special Issue 1, Vol. 13, Art. 5. Available at: Lodge, M., (2007). Comparing Non-Hierarchical Governance in Action: the Open Method of Co-ordination in Pensions and Information Society, Journal of Common Market Studies, Vol. 45, No. 2, pp Morel, N., Palier, B., Palme, J. (2011). A European Social Investment Strategy?, in Perspectives on Europe, Autumn, 2011, 41:2, pp Natali, D. (2011). Europe 2020: Is the Social Dimension Still Important?, in Perspectives on Europe, Volume 41, Issue 2, Council for European Studies. Pochet, Ph. (2010). What s wrong with EU2020?, ETUI Policy Brief, European Social Policy, Issue 2/2010. Radulova, E., (2007). Variations on Soft EU Governance: the Open Method(s) of Coordination. In Dirk De Bievre and Christine Neuhold (eds.), Dynamics and Obstacles of European Governance. Cheltenham: Edward Elgar, pp Σακελλαρόπουλος, Θ. (2011). «Εισαγωγή», στο Θ. Σακελλαρόπουλος (επιμ.), Η Κοινωνική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αθήνα: Διόνικος, σ Smismans, S. (2007). New Modes of Governance and the Participatory Myth, In: European Governance Papers, No. N-06-01, Social Protection Committee, (2011). Reinvigorating the OMC in the context of Europe 2020 Strategy, doc /11, SOC 418, Brussels. 23

24 Social Protection Committee, (2009). Growth, Jobs and Social Progress in the EU: A contribution to the evaluation of the social dimension of the Lisbon Strategy, Brussels: European Commission. Available from: Stubbs, P, and Zrinscak S. (2010). Social Protection and Social Inclusion from Lisbon to Europe 2020, in Samardzija, V. and Butkovic, H. (eds), From the Lisbon Strategy to Europe 2020, Institute of International Relations, Zagreb. Taylor-Gooby, P. (ed.) (2004). New Risks, New Welfare: The Transformation of European Welfare State, Oxford: Oxford University Press. Vandenbroucke, F. and Vleminckx, K. (2011). Disappointing Poverty Trends: Is the Social Investment State to Blame?, In Journal of European Social Policy, Vol. 21(5), pp Vanhercke B. (2010). Delivering the Goods for Europe 2020? The Social OMC's Adequacy and Impact Re-assessed. In Marlier, Eric/ Natali, David (eds.), Europe 2020 Towards a More Social EU? Brussels: PIE Peter Lang, pp Vignon, J. and Cantillon, B. (2012). Is there a time for Social Europe? Looking beyond the Lisbon Strategy paradigm, in OSE Paper Series, No. 9. Zeitlin, J. (2009). The Open Method of Coordination and National Social and Employment Policy Reforms: Influences, Mechanisms, Effects. In Martin Heidenreich and Jonathan Zeitlin (eds.), Changing European Employment and Welfare Regimes: The Influence of the Open Method of Coordination on National Reforms, London: Routledge, pp Zeitlin J. (2010). Towards a Stronger OMC in a More Social Europe 2020: A New Governance Architecture for EU Policy Coordination. In Marlier, Eric/ Natali, David (eds.), Europe 2020 Towards a More Social EU? Brussels: PIE Peter Lang, pp

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση της EU-SILC ως εργαλείο σχεδιασμού κοινωνικής πολιτικής

Η αξιοποίηση της EU-SILC ως εργαλείο σχεδιασμού κοινωνικής πολιτικής Ημερίδα για έτος καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ 9 Δεκεμβρίου 2010 Η αξιοποίηση της EU-SILC ως εργαλείο σχεδιασμού κοινωνικής πολιτικής Δρ. Π. Περιστερά

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΜΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ. Ευρωπαϊκή Οικονομία και Διεθνές οικονομικό περιβάλλον

ΠΜΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ. Ευρωπαϊκή Οικονομία και Διεθνές οικονομικό περιβάλλον ΠΜΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ Αχιλλέας Μητσός Ευρωπαϊκή Οικονομία και Διεθνές οικονομικό περιβάλλον Στο μάθημα αναλύονται οι οικονομικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης - η έκταση,

Διαβάστε περισσότερα

Ναταλία Σπυροπούλου. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Υποψήφια Διδάκτωρ

Ναταλία Σπυροπούλου. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Υποψήφια Διδάκτωρ Ναταλία Σπυροπούλου Κοινωνιολόγος Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμων Γ Βαθμίδας Επικοινωνία Γραφείο 5.5, τηλ. 210-7491714, e-mail: nspyropou@ekke.gr Σπουδές Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών,

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ για την περίοδο προγραµµατισµού 2014-2020 Αγαπητοί προσκεκληµένοι, Βρισκόµαστε στον µέσον µιας πολύ σηµαντικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 1 2 Πρωταρχικός στόχος «Ευρώπη 2020» Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 Εθνικός στόχος 2020 στο ΕΠΜ Διάθεση του 3% των δαπανών στην έρευνα και ανάπτυξη 0,6% 2007 2% Το 75% του πληθυσμού ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ Βρυξελλες, 12-13 ιουνιου 2008 Slovensko predsedstvo EU 2008 Slovenian Presidency

Διαβάστε περισσότερα

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προστασία του Περιβάλλοντος με τη χρήση Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Ένα κοινωνικό σύμφωνο για την Ευρώπη

Ένα κοινωνικό σύμφωνο για την Ευρώπη Ένα κοινωνικό σύμφωνο για την Ευρώπη EUROPEAN TRADE UNION CONFEDERATION Eμείς, οι Ευρωπαίοι συνδικαλιστές ηγέτες, συνελθόντες στους κόλπους της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων, απευθύνουμε την παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος θα είναι η ανάπτυξη του κοινωνικού έργου των Δήμων με γνώμονα τον:

Στόχος θα είναι η ανάπτυξη του κοινωνικού έργου των Δήμων με γνώμονα τον: Ημερίδα με θέμα: Η κοινωνική οικονομία και επιχειρηματικότητα Τετάρτη 18 Μαρτίου Civitel Hotel Μαρούσι. ώρα 10:00 π.μ. Οργάνωση: ΑΠΟΣΤΟΛΗ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών Εισήγηση με Θέμα: Κοινωνική Οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Νίκος Κομνηνός Ερευνητική Μονάδα URENIO, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη Ημερίδα «Ο Ρόλος των Συνεργατικών

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

Το εργαλείο NEXUS για την ανάπτυξη των Νοτίων Περιφερειών στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο

Το εργαλείο NEXUS για την ανάπτυξη των Νοτίων Περιφερειών στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο ESPON 2013 Programme Το εργαλείο NEXUS για την ανάπτυξη των Νοτίων Περιφερειών στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο Ο ρόλος των περιφερειών στην Στρατηγική Ευρώπη 2020 : Έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς χωρική

Διαβάστε περισσότερα

Διατομεακή Συνεργασία και Δημόσια Υγεία. Αγορίτσα Μπάκα ΚΕΕΛΠΝΟ

Διατομεακή Συνεργασία και Δημόσια Υγεία. Αγορίτσα Μπάκα ΚΕΕΛΠΝΟ Διατομεακή Συνεργασία και Δημόσια Υγεία Αγορίτσα Μπάκα ΚΕΕΛΠΝΟ Ποιά είναι τα χαρακτηριστικά; Health in All Policies- HiAP Οριζόντια στρατηγική που εξετάζει όλες τις πολιτικές η επίδραση στην υγεία πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

(EU-SILC): Συγκρισιμότητα και Αξιοπιστία

(EU-SILC): Συγκρισιμότητα και Αξιοπιστία Διακρατική Εναρμόνιση των δεδομένων της Έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών (EU-SILC): Συγκρισιμότητα και Αξιοπιστία Ειρήνη Σαράντου, Τµήµα Μεθοδολογίας, Ανάλυσης και Μελετών 1 EU-SILC

Διαβάστε περισσότερα

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Πρακτικός Οδηγός Πώς να σχεδιάσετε ένα πολυταμειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα για την ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση του κτιριακού δυναμικού Σχεδιάζετε τα επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ Το Νέο ΕΣΠΑ εντάσσεται στο αναπτυξιακό όραμα για την Ελλάδα του 2020 Να περιοριστούν οι συνέπειες της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής ρ Μαρία Κωστοπούλου Προϊσταμένη Μονάδας Α Στρατηγικής και παρακολούθησης πολιτικών Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014 «Λειτουργία Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας για την δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Η Ερευνητική Στρατηγική του Τμήματος της περιόδου 2012-2017 1.1 Η υφιστάμενη στρατηγική έρευνας στο πεδίο της Υγείας -

Η Ερευνητική Στρατηγική του Τμήματος της περιόδου 2012-2017 1.1 Η υφιστάμενη στρατηγική έρευνας στο πεδίο της Υγείας  - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΔΜΥΠ) Η Ερευνητιική Στρατηγιική του Τμήματος της περιιόδου 2012-2017 Η Ερευνητική

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη «Μεταρρυθμίσεις και Οικονομική Ανάπτυξη» 20 Μαρτίου 2014 Ευθύμιος Ο. Βιδάλης Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΣΕΒ

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D.

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. LSE) ΜΕΡΟΣ 1 Ο χωρικός σχεδιασµός στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές της Λισσαβόνας: ένα ευρωπαϊκό όραμα χωρίς ευρωπαϊκές πολιτικές

Στρατηγικές της Λισσαβόνας: ένα ευρωπαϊκό όραμα χωρίς ευρωπαϊκές πολιτικές Στρατηγικές της Λισσαβόνας: ένα ευρωπαϊκό όραμα χωρίς ευρωπαϊκές πολιτικές του Πέτρου Λινάρδου Ρυλμόν 1. Εισαγωγή Θυμόμαστε τη Στρατηγική της Λισσαβόνας ως όραμα μιας ευρωπαϊκής οικονομίας βασισμένης στη

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Medeea International Conference Mediterranean Energy Cities Λευκωσία, 16 Μαΐου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Cyprus EU Presidency Summit: Leadership Strategy for Stability, Progress and Prosperity in Europe, 8-9 Οκτωβρίου 2012, Hilton Park Λευκωσία

Cyprus EU Presidency Summit: Leadership Strategy for Stability, Progress and Prosperity in Europe, 8-9 Οκτωβρίου 2012, Hilton Park Λευκωσία Υ.Σ.Ε. 5.29.10 Cyprus EU Presidency Summit: Leadership Strategy for Stability, Progress and Prosperity in Europe, 8-9 Οκτωβρίου 2012, Hilton Park Λευκωσία Ομιλία Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων: The EU

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Διευθυντική περίληψη

Διευθυντική περίληψη Διευθυντική περίληψη Κύρια ευρήματα 1. Η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός εξακολουθούν να είναι σημαντικά εμπόδια στην επίτευξη του στόχου ΕΕ 2020 για ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Αργυρώ Ζέρβα, ΥΠΕΚΑ/Ειδική Γραμματεία Δασών Σοφία Πουρνάρα, Διαχειριστική Αρχή ΥΠΑΑΤ 1η Συνάντηση ομάδας ΘΟΣΣ 5, Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 1 Στην σηµερινή εποχή η ηλεκτρονική διακυβέρνηση σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο, αποτελεί σύγχρονο εργαλείο, για την απλοποίηση των διαδικασιών συναλλαγής και εξυπηρέτησης του πολίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

EL 2 EL. Ελλάδα ΜΕΡΟΣ I: ΓΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

EL 2 EL. Ελλάδα ΜΕΡΟΣ I: ΓΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ EL EL EL Ελλάδα 1. Η Ελλάδα σημείωσε ισχυρή οικονομική ανάπτυξη, κατά μέσο όρο 4%, μεταξύ 2005 και 2007, και αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας σαφώς υψηλότερη του μέσου όρου της ΕΕ. Το κατά κεφαλήν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική Η ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου μέσω α) της προώθησης

Διαβάστε περισσότερα

Δηλώσεις επίσημων προσκεκλημένων

Δηλώσεις επίσημων προσκεκλημένων Δηλώσεις επίσημων προσκεκλημένων Δήλωση κ. Peter Bakker, President, World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) «Το Action2020 είναι η πλατφόρμα, βάση της οποίας το WBCSD και τα μέλη του

Διαβάστε περισσότερα

Η Προσέγγιση της Εξυπνης Εξειδίκευσης στον Αναπτυξιακό Σχεδιασμό 2014-2020. Δρ Γιάννης Τόλιας

Η Προσέγγιση της Εξυπνης Εξειδίκευσης στον Αναπτυξιακό Σχεδιασμό 2014-2020. Δρ Γιάννης Τόλιας Η Προσέγγιση της Εξυπνης Εξειδίκευσης στον Αναπτυξιακό Σχεδιασμό 2014-2020 Δρ Γιάννης Τόλιας Διάρθρωση της παρουσίασης: 1. Τα πανευρωπαϊκά διδάγματα από 4 προγραμματικές περιόδους (ή Πακέτα ή ΚΠΣ ή ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Υγεία 2014-2020» Απολογισμός έργων ΕΣΠΑ- Σχεδιασμός για τη νέα Προγραμματική Περίοδο. Αθήνα, 05-11-2014

«Υγεία 2014-2020» Απολογισμός έργων ΕΣΠΑ- Σχεδιασμός για τη νέα Προγραμματική Περίοδο. Αθήνα, 05-11-2014 «Υγεία 2014-2020» Απολογισμός έργων ΕΣΠΑ- Σχεδιασμός για τη νέα Προγραμματική Περίοδο Ο Τομέας Υγείας στο ΕΣΠΑ 2007-13 Αρχικός Σχεδιασμός (2007), προϋπολογισμός: 1,22 δις Προϋπολογισμός 2014: 720,276 εκ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014 2020

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014 2020 Περιφέρεια Θεσσαλίας ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014 2020 Λάρισα, 20 3 2014 Συνοπτικές κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Κύριοι άξονες 1. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 30 Ιανουαρίου 2012 (OR. en) ΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΜΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΕΥΝΟΪΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΝΟΪΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας INTERREG IVC EUROPE Παρουσίαση του Προγράμματος Δρ. Ράλλης Γκέκας ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Έξυπνη: αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα & την καινοτομία.

Διαβάστε περισσότερα

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Europe at Schools through Art and Simulation (EuropeStARTS) 11 Μαΐου 2014 10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Ευαγόρας Λ. Ευαγόρου Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

Σακελλαρόπουλος, Θ. (2006), Ζητήματα Κοινωνικής Πολιτικής, τόμ. Β, Αθήνα, Διόνικος, σσ. 306 (ISBN 960 6619-20-6).

Σακελλαρόπουλος, Θ. (2006), Ζητήματα Κοινωνικής Πολιτικής, τόμ. Β, Αθήνα, Διόνικος, σσ. 306 (ISBN 960 6619-20-6). Θεόδωρος Σακελλαρόπουλος καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου Ο Θεόδωρος Σακελλαρόπουλος είναι καθηγητής στο τμήμα κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου και Διευθυντής του Κέντρου Οικονομικών και Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020 5 η Προγραμματική Περίοδος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020 Το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας, στις 26 Ιουνίου, κατέληξε σε πολιτικές αποφάσεις για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, με βάση τις προτάσεις που

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 (A renewed European agenda for adult learning 2012-14) Μαθαίνω για καλύτερη ζωή και καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά στο πρώτο επιχειρηματικό συνέδριο του αναπτυξιακού προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών και του Υπουργείου Εξωτερικών.

σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά στο πρώτο επιχειρηματικό συνέδριο του αναπτυξιακού προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών και του Υπουργείου Εξωτερικών. Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά στο πρώτο επιχειρηματικό συνέδριο του αναπτυξιακού προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών και του Υπουργείου Εξωτερικών. Το σημερινό γεγονός αντιπροσωπεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ. Με πρακτικά βήματα η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση υποστηρίζει την αλλαγή του κράτους

ΟΜΙΛΙΑ. Με πρακτικά βήματα η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση υποστηρίζει την αλλαγή του κράτους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2012 ΟΜΙΛΙΑ Ο Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Μανούσος

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής».

«Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». «Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». Mάρω Ευαγγελίδου. Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος/ Χωροτάκτης Αθήνα 21.11.13 Περιφέρεια Αττικής Ημερίδα με θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016 Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διαφανής Αποτελεσματική Υπεύθυνη Διακυβέρνηση Ζήτημα πρωτεύουσας

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων Η συμβολή του ΕΚΤ στην επιτυχή εφαρμογή της Σύστασης «ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΣΤΑ ΠΑΙ ΙΑ: ΣΠΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΤΗΣ ΜΕΙΟΝΕΞΙΑΣ» Σταματία Παπούλια Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού & Παρακολούθησης ράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ)

Διαβάστε περισσότερα

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr Δράση 07: Γιώργος Πιερράκος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Δικτύου Υπηρεσιών Πληροφόρησης, Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων

Ανάπτυξη Δικτύου Υπηρεσιών Πληροφόρησης, Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων Ανάπτυξη Δικτύου Υπηρεσιών Πληροφόρησης, Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων 1. Περίληψη του έργου 2. Τι είναι το Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης, Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτιστική βιομηχανία στην Ελλάδα και τα συγχρηματοδοτούμενα έργα: το παράδειγμα του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς

Η πολιτιστική βιομηχανία στην Ελλάδα και τα συγχρηματοδοτούμενα έργα: το παράδειγμα του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς Η πολιτιστική βιομηχανία στην Ελλάδα και τα συγχρηματοδοτούμενα έργα: το παράδειγμα του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς Έλια Βλάχου Υπεύθυνη ΠΙΟΠ Επιστημονική Ημερίδα ΔΙ.Ο.ΒΙ. «Η συμβολή των οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01: «ΜΈΣΟ-ΜΑΚΡΟΠΡΌΘΕΣΜΗ ΣΤΉΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ ΠΟΥ ΥΦΊΣΤΑΤΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΈΠΕΙΕΣ ΑΠΡΌΒΛΕΠΤΩΝ ΤΟΠΙΚΏΝ Ή ΤΟΜΕΑΚΏΝ ΚΡΊΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΈΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.10.2013 COM(2013) 740 final 2013/0361 (APP) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση EL EL 1.

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος

Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος Δημήτρης Κοντογιαννόπουλος τι είναι η ΠΕΣΚΕ; προώθηση κοινωνικής ένταξης καταπολέμηση της φτώχειας

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακές και εθνικές πολιτικές

Περιφερειακές και εθνικές πολιτικές Προώθηση και Ενίσχυση της Πρωτοβουλίας του Συμφώνου των Δημάρχων στην Ελλάδα: «Περισσότεροι συμμετέχοντες, καλύτερα Σχέδια Δράσης στην Ευρώπη» Αθήνα, 12-13 Ιουνίου 2014 Περιφερειακές και εθνικές πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές που εφαρμόζουμε στον τομέα του ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Βασικές αρχές που εφαρμόζουμε στον τομέα του ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Βασικές αρχές που εφαρμόζουμε στον τομέα του ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΓΕΤ 17 Φεβρουαρίου 2014 (Λ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ) H Έξυπνη Εξειδίκευση

Διαβάστε περισσότερα

ATLEC. Εκπαίδευση στις Υποστηρικτές Τεχνολογίες μέσω Ενιαίου Προγράμματος Εκμάθησης. State of the Art and Research Analysis Σύνοψη

ATLEC. Εκπαίδευση στις Υποστηρικτές Τεχνολογίες μέσω Ενιαίου Προγράμματος Εκμάθησης. State of the Art and Research Analysis Σύνοψη ATLEC Εκπαίδευση στις Υποστηρικτές Τεχνολογίες μέσω Ενιαίου Προγράμματος Εκμάθησης State of the Art and Research Analysis Σύνοψη WP number WP2 Research and Needs WP title Analysis Status Draft 2 Project

Διαβάστε περισσότερα

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε http://europedirect.pde.gov.gr Μηνιαιο ενημερωτικο δελτιο ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32, Πάτρα, 26441 2613-613 646 info@edic.pde.gov.gr EuropeDirect

Διαβάστε περισσότερα

Η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3)

Η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) Η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Κωστάρας Γεώργιος Μονάδα Α Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Email: gkostaras@mou.gr Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017

Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017 Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Η δυσμενής οικονομική συγκυρία για τη χώρα μας έχει αναδείξει την επίτευξη των στόχων Δημοσίων Εσόδων σε κρίσιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ S P R I N G S C H O O L ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 3-8 Μαΐου 2015 Ξενοδοχείο Caravia Beach, Κως Οργάνωση: Μονάδα Ευρωπαϊκού Τουρισμού/ Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet (Πανεπιστήμιο Αθηνών) Υποστηρικτές:

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 60ή ΣΥΝΟ Ο ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 60ή ΣΥΝΟ Ο ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 60ή ΣΥΝΟ Ο ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ Εισαγωγή 1. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι βαθύτατα προσηλωµένη στο θεσµό των Ηνωµένων Εθνών, στην υπεράσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Δρ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ. Εναρκτήρια εκδήλωση της Ελληνικής Προεδρίας για το Πρόγραμμα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Δρ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ. Εναρκτήρια εκδήλωση της Ελληνικής Προεδρίας για το Πρόγραμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μεσογείων 14-18 115 27 Αθήνα Τηλ. 210-7753834/5 e-mail: secgenof@gsrt.gr ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΈΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Σημίτης Ομιλία στην εκδήλωση για την αίτηση ένταξης της Ελλάδας στο Ευρώ

Κώστας Σημίτης Ομιλία στην εκδήλωση για την αίτηση ένταξης της Ελλάδας στο Ευρώ Κώστας Σημίτης Ομιλία στην εκδήλωση για την αίτηση ένταξης της Ελλάδας στο Ευρώ Ζάππειο Μέγαρο, Αθήνα, 9 Μαρτίου 2000 Σήμερα είναι μια ιστορική στιγμή για την χώρα. Η αίτηση ένταξης στην ΟΝΕ σηματοδοτεί

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις και πολιτικές του ΥΠΕΚΑ για την ανταγωνιστικότητα και βιωσιμότητα των ελληνικών επιχειρήσεων σε σχέση με την κλιματική αλλαγή

Δράσεις και πολιτικές του ΥΠΕΚΑ για την ανταγωνιστικότητα και βιωσιμότητα των ελληνικών επιχειρήσεων σε σχέση με την κλιματική αλλαγή Δράσεις και πολιτικές του ΥΠΕΚΑ για την ανταγωνιστικότητα και βιωσιμότητα των ελληνικών επιχειρήσεων σε σχέση με την κλιματική αλλαγή Αλέξανδρος Κουλίδης Σύμβουλος Γενικής Γραμματέως ΥΠΕΚΑ Ειρήνη Νικολάου

Διαβάστε περισσότερα

KOΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

KOΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KOΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Δημήτρης Χατζαντώνης Δρ. Οικονομικής των Επιχειρήσεων Δ/ντής Τομέα Επιχειρηματικότητας ΣΕΒ Ηράκλειο 27/11/14 Περιεχόμενο της παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Οι προτεραιότητες του Σχεδίου Τομεακού Προγράμματος ΕΤΑΚ της ΓΓΕΤ από την προοπτική του ακαδημαϊκού ερευνητικού τομέα στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη

Οι προτεραιότητες του Σχεδίου Τομεακού Προγράμματος ΕΤΑΚ της ΓΓΕΤ από την προοπτική του ακαδημαϊκού ερευνητικού τομέα στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη Οι προτεραιότητες του Σχεδίου Τομεακού Προγράμματος ΕΤΑΚ της ΓΓΕΤ από την προοπτική του ακαδημαϊκού ερευνητικού τομέα στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη Γιάννης Τόλιας 29.11.2013 Περιεχόμενα Προσέγγιση...

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία Εισαγωγικό Μήνυμα Καλώς ήλθατε στο εξ αποστάσεως πρόγραμμα «Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία». Αποστολή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Κοινωνική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ: ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ: ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Παρέµβαση σε Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης µε θέµα: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ: ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Κώστας Τσεκούρας, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Πατρών, Πρόεδρος Επιστηµονικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Υγεία. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Υγεία. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014 ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Υγεία Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 1 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους και Εμπειρογνώμονες

Διαβάστε περισσότερα

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013»

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» 1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» Πώς η ΚΓΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Προκλήσεις Οικονομικές 3 στόχοι πολιτικής Βιώσιμη παραγωγή τροφίμων συμβολή στο γεωργικό εισόδημα και μείωση των

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτη των εθελοντών Ευρωπαικη χαρτα για τα δικαιωµατα και τισ ευθυνεσ των εθελοντων

Χάρτη των εθελοντών Ευρωπαικη χαρτα για τα δικαιωµατα και τισ ευθυνεσ των εθελοντων Χάρτη των εθελοντών Ευρωπαικη χαρτα για τα δικαιωµατα και τισ ευθυνεσ των εθελοντων YFJ_VolunteeringCharter_EL.indd 1 16/09/12 12:37 Editorial team Editor in Chief Giuseppe Porcaro Copy Editor Thomas Spragg

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακή οικονομία: προκλήσεις και προοπτικές

Κυπριακή οικονομία: προκλήσεις και προοπτικές Κυπριακή οικονομία: προκλήσεις και προοπτικές Εισαγωγική ομιλία του Αθανάσιου Ορφανίδη, Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, στο επιμορφωτικό σεμινάριο του Συνδέσμου Οικονομολόγων Καθηγητών Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος: Στην υπηρεσία του «επιχειρείν» & των πολιτών. Γεώργιος Ζαλίδης Καθηγητής Α.Π.Θ. Επιστημονικός Υπεύθυνος ΔΚΠ

Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος: Στην υπηρεσία του «επιχειρείν» & των πολιτών. Γεώργιος Ζαλίδης Καθηγητής Α.Π.Θ. Επιστημονικός Υπεύθυνος ΔΚΠ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Διακυβέρνηση και καινοτομία: μοχλός αειφόρου ανάπτυξης, διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων» Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος: Στην υπηρεσία του «επιχειρείν»

Διαβάστε περισσότερα