ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2000-2006 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ"

Transcript

1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕΤΡΟ 5.4 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΡΑΣΗ 2 ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΧΕ ΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 3 η ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2005

2 Tο Μέτρο 5.4 «Επενδύσεις διαφοροποίησης αγροτικού εισοδήµατος Εµπορία γεωργικών προϊόντων ποιότητας» συγχρηµατοδοτείται από ιδιωτικούς πόρους και δηµόσια δαπάνη. Η δηµόσια δαπάνη καλύπτεται από την εθνική συµµετοχή (Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων) και την κοινοτική συµµετοχή που αποτελεί το 35% του συνολικού κόστους και καλύπτεται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Προσανατολισµού και Εγγυήσεων ΕΓΤΠΕ, αποστολή του οποίου είναι: Η καθιέρωση της σχέσης µεταξύ πολυλειτουργικής γεωργίας και ιδιαίτερης περιοχής. Η ενδυνάµωση και στήριξη της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας ως δραστηριότητας κλειδί των αγροτικών περιοχών. Η διευκόλυνση της συγκράτησης του πληθυσµού στις αγροτικές ζώνες. Η διαφύλαξη και βελτίωση του περιβάλλοντος, του τοπίου και της κληρονοµιάς. 1

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Π.Ε.Π. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ». 3. ΜΕΤΡΟ 5.4 «Επενδύσεις διαφοροποίησης αγροτικού εισοδήµατος Εµπορία γεωργικών προϊόντων ποιότητας» ΡΑΣΗ 2 η «ράσεις για τα ολοκληρωµένα σχέδια ευθύνης της Περιφέρειας» ΕΝΕΡΓΕΙΑ 3 η «Εµπορία γεωργικών προϊόντων ποιότητας» 3.1 ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΡΑΣΕΩΝ 3.2 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 3.3 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΙ 3.4 ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 3.5 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 3.6 ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 3.7 ΙΑΘΕΣΙΜΗ ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ 4. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ 4.1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ 4.2 ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 4.3 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ / ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ / ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΕΙ ΟΣ ΚΑΙ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 4.4 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 2

4 5. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 5.1 ΣΤΑ ΙΑ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 5.2 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 5.3 ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ 5.4 ΕΚ ΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 5.5 ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 6. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 7. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 8. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΙΣ 9. ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 3

5 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Π.Ε.Π. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Εισαγωγή Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Νοτίου Αιγαίου αποτελεί ένα πολυταµειακό αναπτυξιακό πρόγραµµα του Κ.Π.Σ το οποίο εγκρίθηκε από την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 9 Απριλίου Οι συνολικοί πόροι του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Νοτίου Αιγαίου ανέρχονται σε 609,5 εκατ. (207,7 δις δρχ). Από αυτούς, η προβλεπόµενη δηµόσια δαπάνη ανέρχεται σε 496,2 εκατ. (169,1 δις δρχ) και η αναµενόµενη ιδιωτική δαπάνη ανέρχεται σε 113,2 εκατ. (38,6 δις δρχ). 1. Αναπτυξιακή στρατηγική Τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου τα οποία λήφθηκαν υπόψη στη διαµόρφωση της αναπτυξιακής στρατηγικής για την περίοδο είναι: - Η σπουδαιότητα του φυσικού και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του δοµηµένου περιβάλλοντος της Περιφέρειας - Η πολιτιστική κληρονοµιά που χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη σηµαντικών και πολυάριθµων πολιτισµικών στοιχείων και πόρων - Η λειτουργία του χώρου του Νοτίου Αιγαίου ως σηµαντικού πόλου έλξης τουριστικής δραστηριότητας υψηλής έντασης και απόδοσης - Οι δυνατότητες ανάπτυξης του πρωτογενή τοµέα σε συνθήκες στενότητας των φυσικών πόρων και υψηλού κόστους µεταφοράς - Οι δυνατότητες ανάπτυξης του τοµέα των επενδύσεων, της έρευνας και των τεχνολογικών εφαρµογών σε εξειδικευµένους τοµείς Παράλληλα, λαµβάνονται υπόψη οι υπάρχοντες σηµαντικοί περιοριστικοί παράγοντες ανάπτυξης, οι κυριότεροι των οποίων είναι: Ο νησιωτικός χαρακτήρας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και το πρόβληµα της "προσπελασιµότητας", ιδιαίτερα δε το πρόβληµα της ενδοπεριφερειακής διασύνδεσης. Η πολυδιάσπαση του χώρου σε 48 κατοικηµένα νησιά και η µεγάλη έκταση των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας, που συνεπάγεται εκτός των άλλων τη δυσκολία άσκησης διοίκησης και την αδυναµία ικανοποιητικής στελέχωσης. 4

6 Η γεωγραφική θέση της Περιφέρειας ως προς τον εθνικό αλλά και τον ευρωπαϊκό χώρο, η οποία συνεπάγεται σηµαντική αποµόνωση (γεωγραφική, οικονοµική, κοινωνική). Οι έντονες ενδοπεριφερειακές ανισότητες και η ανισοκατανοµή φυσικών και ανθρώπινων πόρων. Η ανεπάρκεια των τεχνικών και κοινωνικών υποδοµών που επιτείνεται από το νησιωτικό χαρακτήρα, την υπερσυγκέντρωση του τουρισµού σε ορισµένα νησιά και την αδυναµία οικονοµιών κλίµακας. Η περιβαλλοντική επιβάρυνση και η σταδιακή υποβάθµιση του περιβάλλοντος που προκαλείται από τη µη ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων. Η σχετική ανεπάρκεια και ελλειµµατικότητα των νησιών σε υδάτινους πόρους και ενέργεια. Η περιορισµένη µεταποιητική βιοµηχανία και το µικρό µέγεθος της τοπικής αγοράς. Επίσης, καθοριστικά στοιχεία για την επιλογή και ιεράρχηση των αναπτυξιακών στόχων είναι τα εξής: Οι βασικοί δείκτες, που αφορούν στα δηµογραφικά χαρακτηριστικά, στην απασχόληση και στο εισόδηµα εµφανίζονται σε επίπεδο Περιφέρειας ενθαρρυντικοί και ευνοϊκοί, υποκρύπτουν όµως σηµαντικές αδυναµίες και ανισορροπίες σε επίπεδο χωρικών ενοτήτων (νησιών ή περιοχών), που οφείλουν να αντιµετωπιστούν µε ειδικό τρόπο µε την αξιοποίηση των τοπικών ιδιαιτεροτήτων. Ο νησιωτικός χαρακτήρας και η ανισοκατανοµή των φυσικών και ανθρώπινων πόρων επιβάλλουν και καθορίζουν προτεραιότητες, σε επίπεδο νησιού ή περιοχής δίνοντας ειδική αναπτυξιακή βαρύτητα σε δράσεις / ενέργειες µικρού µεγέθους αλλά «ικανής πολλαπλασιαστικότητας» σε τοπικό επίπεδο. 2. Τοµείς παρέµβασης Οι βασικοί τοµείς παρέµβασης του Π.Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου είναι: - Η προστασία και αξιοποίηση του περιβάλλοντος, µε τη δηµιουργία δοµών και υποδοµών προστασίας του περιβάλλοντος και µε την επιδίωξη αειφορικής διαχείρισης των φυσικών πόρων. Βασική προτεραιότητα για την περίοδο είναι να εναρµονισθεί η Περιφέρεια, όπως και η χώρα, µε την Κοινοτική νοµοθεσία για το περιβάλλον και τις διεθνείς υποχρεώσεις όσον αφορά στην αειφόρο ανάπτυξη. Οι σχετικές παρεµβάσεις αφορούν τόσο στην 5

7 φυσική και πολιτιστική κληρονοµιά όσο και στο δοµηµένο περιβάλλον, ιδιαίτερα στα µεγάλα αστικά συγκροτήµατα. - Η άρση της αποµόνωσης και η ενίσχυση του συστήµατος µεταφορώνεπικοινωνιών, για την αντιµετώπιση και επίλυση του προβλήµατος της "προσπελασιµότητας". Προβλέπονται παρεµβάσεις σε όλο το φάσµα των απαραίτητων βελτιώσεων στο επίπεδο των τεχνικών υποδοµών σχετικά µε τις µεταφορές και τις επικοινωνίες, των απαραίτητων κοινωνικών υποδοµών, της αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναµικού, της διοικητικής οργάνωσης, των εξυπηρετήσεων και της ποιότητας ζωής. - Ο τουρισµός µε στόχο τον έλεγχο της τουριστικής ανάπτυξης και τον αναπροσανατολισµό της. Προβλέπονται, δράσεις που στοχεύουν στην αναβάθµιση της ποιότητας των υπηρεσιών, στον εµπλουτισµό του τουριστικού προϊόντος µε νέες και εναλλακτικές µορφές τουριστικής δραστηριότητας, στη µείωση της εποχικότητας, στην ενίσχυση της προβολής της τουριστικής εικόνας της Περιφέρειας και της χώρας, στην αναδιάρθρωση και βελτίωση της τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. - Η καινοτοµία και η κοινωνία της πληροφορίας, µε την εξασφάλιση και ενίσχυση επενδύσεων για εξοπλισµό και χρήση νέων τεχνολογιών σε συγκεκριµένους τοµείς (εκπαίδευση, υγεία, δηµόσια διοίκηση, µεταφορές, εµπόριο, τουρισµό), µε την επιλογή και εφαρµογή καινοτόµων µεθόδων ή προσεγγίσεων σε µια σειρά δράσεων, όπως η προώθηση εναλλακτικών τουριστικών ή αγροτικών δραστηριοτήτων, η προβολή και ενίσχυση καινοτόµων µεθόδων παραγωγής, εφαρµογών εξοικονόµησης νερού, ενέργειας κλπ. - Η ανάπτυξη της υπαίθρου, µε οριζόντιες δράσεις ενίσχυσης των αγροτικών υποδοµών και των επενδύσεων στον πρωτογενή τοµέα σε όλα τα νησιά και ιδιαίτερα στα νησιά και τις περιοχές χαµηλής ανάπτυξης, καθώς και µε παρεµβάσεις σε συγκεκριµένες περιοχές του νησιωτικού χώρου, που αντιµετωπίζουν προβλήµατα οικονοµικής και κοινωνικής ανισότητας, στα πλαίσια ολοκληρωµένων τοπικών προγραµµάτων ανάπτυξης. - Η ανάπτυξη των δυναµικών νησιωτικών κέντρων, µε δράσεις προώθησης της απασχόλησης, ενίσχυσης των επενδύσεων και αναβάθµισης του περιβάλλοντος, αλλά και ολοκληρωµένες παρεµβάσεις αστικής ανάπτυξης, σε περιοχές που αντιµετωπίζουν προβλήµατα ανεργίας, υποβάθµισης της ποιότητας ζωής και του περιβάλλοντος. 6

8 3. Άξονες Προτεραιότητας Σε αντιστοιχία µε τους ως άνω 6 βασικούς τοµείς παρέµβασης, διατυπώνονται οι εξής βασικοί Άξονες Προτεραιότητας του Π.Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου Άξονας 1 : Αντιµετώπιση των προβληµάτων του νησιωτικού χαρακτήρα Βασικές υποδοµές Με τον άξονα αυτό επιδιώκεται η αντιµετώπιση και επίλυση του προβλήµατος της "προσπελασιµότητας". Άξονας 2 : Προστασία περιβάλλοντος και βιώσιµη διαχείριση φυσικών πόρων Αναφέρεται σε όλες τις ενέργειες και έργα που σχετίζονται µε τις υποδοµές του περιβάλλοντος, την προστασία φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος και την αειφορική προσέγγιση στη διαχείριση των φυσικών πόρων. Άξονας 3 : Έλεγχος της τουριστικής ανάπτυξης & αναπροσανατολισµός της Οι προβλεπόµενες δράσεις στοχεύουν στην προσέλκυση τουρισµού υψηλότερου εισοδήµατος, στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος, στη ευρύτερη διάχυση στο χώρο της τουριστικής κίνησης, στην επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου και στην ενίσχυση εναλλακτικών µορφών τουρισµού. Άξονας 4 : Ενίσχυση και αξιοποίηση των δυναµικών νησιωτικών κέντρων ανάπτυξης Ο Άξονας αυτός αναφέρεται στην ενίσχυση των τοπικών δυναµικών κέντρων, ώστε να ισχυροποιήσουν και να σταθεροποιήσουν τον επιτελικό τους ρόλο στο χώρο επιρροής τους, να συµβάλλουν στη διάχυση της ανάπτυξης και στη µείωση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων. Άξονας 5 : Ανάπτυξη της υπαίθρου και ενίσχυση νησιών και περιοχών χαµηλής οικονοµικής ανάπτυξης Ο Άξονας αφορά αφενός µεν στη συνολική ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών της Περιφέρειας και αφετέρου στην εξασφάλιση µιας περισσότερο ισορροπηµένης χωρικής κατανοµής των πόρων του Π.Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου υπέρ των περιοχών χαµηλής ανάπτυξης οι οποίες, στα πλαίσια του Π.Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου , ωφελήθηκαν από ένα ποσοστό περίπου 5% των συνολικών πόρων Άξονας 6 : Τεχνική βοήθεια Προβλέπονται δράσεις ενίσχυσης της αποτελεσµατικότητας διαχείρισης και υλοποίησης του Προγράµµατος. 7

9 2 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (5) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ο Άξονας αφορά αφενός µεν στη συνολική ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών της Περιφέρειας και αφετέρου στην εξασφάλιση µιας περισσότερο ισορροπηµένης χωρικής κατανοµής των πόρων του Π.Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου υπέρ των περιοχών χαµηλής ανάπτυξης οι οποίες, στα πλαίσια του Π.Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου , ωφελήθηκαν από ένα ποσοστό περίπου 5% των συνολικών πόρων. Οι βασικοί στόχοι του Άξονα 5 είναι: Η διατήρηση των δραστηριοτήτων του πρωτογενή τοµέα (γεωργία, αλιεία) και περαιτέρω ενίσχυσή του µε κατάλληλες υποδοµές και ρυθµίσεις. Η βιώσιµη διαχείριση των φυσικών πόρων µε την εξασφάλιση επάρκειας νερού για ύδρευση και άρδευση σε όλα τα νησιά. Η στήριξη επενδύσεων σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις. Η βιώσιµη ανάπτυξη του αγροτοτουρισµού µε την εφαρµογή προτύπων βάσει του "συστήµατος κλειδιών" όπως αυτά θα προκύψουν από τις σχετικές νοµοθετικές ρυθµίσεις. Η ανάπτυξη αγροτικών περιοχών ή νησιών που χαρακτηρίζονται από φθίνουσα οικονοµική δραστηριότητα, µε την υλοποίηση Ολοκληρωµένων Παρεµβάσεων ανάπτυξης του αγροτικού χώρου, που θα περιλαµβάνουν έργα και ενέργειες βελτίωσης των υποδοµών, διευκόλυνσης της προσπέλασης προς της περιοχές αυτές, στήριξης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας των κατοίκων και επανασχεδιασµού του προτύπου ανάπτυξης των περιοχών αυτών. Η συµπλήρωση των βασικών τεχνικών υποδοµών και υποδοµών κοινωνικού χαρακτήρα των µικρών νησιών της Περιφέρειας. Η δηµιουργία θέσεων απασχόλησης και η συγκράτηση του πληθυσµού (σταθεροποίηση µόνιµου πληθυσµού ή αύξηση). Η ενίσχυση του εισοδήµατος των κατοίκων µε καινοτόµες εφαρµογές (π.χ. ηλεκτρονικό εµπόριο, τηλεµατική κλπ). Το σύνολο της δηµόσιας δαπάνης που έχει προβλεφθεί για την υλοποίηση των δράσεων του εν λόγω άξονα ανέρχεται σε 93 εκατ. που αντιστοιχεί στο 18,7% του συνόλου της δηµόσιας δαπάνης του Προγράµµατος. 8

10 Στο πλαίσιο του Άξονα δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στα Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου. Οι πόροι που θα διατεθούν για αυτά τα Προγράµµατα ανέρχονται σε 20 εκατ. και προέρχονται από τµήµα των δεσµεύσεων των Μέτρων 5.1, 5.3, 5.4, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 και από το σύνολο των δεσµεύσεων του Μέτρου

11 3 ΜΕΤΡΟ 5.4 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΡΑΣΗ 2 η ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΧΕ ΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 3 η ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 3.1 ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΡΑΣΕΩΝ /νση Γεωργικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 3.2 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Οι συγκεκριµένες επενδύσεις αφορούν αποκλειστικά στις τρεις επιλεγµένες περιοχές εφαρµογής Ολοκληρωµένων Προγραµµάτων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (Ο.Π.Α.Α.Χ.) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου: Περιοχή 1: ήµοι Καµείρου, Αταβύρου, Νότιας Ρόδου και Χάλκης Περιοχή 2: ήµοι Κάσου, Καρπάθου και Κοινότητα Ολύµπου Καρπάθου Περιοχή 3: Κοινότητες Σικίνου, Φολεγάνδρου, Κιµώλου, Ανάφης και νήσος Θηρασιά 3.3 ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ H υλοποίηση του Μέτρου συµβάλλει στην τόνωση της εγχώριας ζήτησης και στη δηµιουργία προϋποθέσεων για την είσοδο των τοπικών προϊόντων σε νέες αγορές, την ενίσχυση του εξαγωγικού προσανατολισµού των τοπικών επιχειρήσεων, την αύξηση της προστιθέµενης αξίας για την τοπική οικονοµία και κατά συνέπεια την αύξηση του γεωργικού εισοδήµατος. Οι δράσεις που πρόκειται να υλοποιηθούν συµβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του Άξονα 5 του Ε.Π. που σχετίζονται µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων του πρωτογενή τοµέα µε πολιτικές κατάλληλα προσαρµοσµένες στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής καθώς και στην ενίσχυση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Στο πλαίσιο της Ενέργειας «Εµπορία γεωργικών προϊόντων ποιότητας» θα υλοποιηθούν µικρής κλίµακας παρεµβάσεις οι οποίες αφορούν στην παροχή κινήτρων για τη βελτίωση της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων, την αύξηση της αξίας της γεωργικής παραγωγής και την προσαρµογή της στη ζήτηση των καταναλωτών η οποία βαθµιαία αποδίδει ιδιαίτερη σηµασία στην κατανάλωση προϊόντων ποιότητας. 10

12 Ειδικότερα, στο πλαίσιο της Ενέργειας «Εµπορία γεωργικών προϊόντων ποιότητας» θα υλοποιηθούν οι ακόλουθες δράσεις: 1. Συµβουλευτικές υπηρεσίες για την υποστήριξη της εµπορίας γεωργικών προϊόντων ποιότητας. Η δράση αφορά στην κάλυψη του κόστους παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών προς τους παραγωγούς οι οποίες αφορούν σε υπηρεσίες όπως: Έρευνες αγοράς για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων προώθησης των τοπικών αγροτικών προϊόντων σε αγορές τοπικές και ευρύτερες των τοπικών. Κατάρτιση λοιπών τεχνικών µελετών και µελετών σκοπιµότητας που σχετίζονται µε την προώθηση στην αγορά τοπικών προϊόντων ποιότητας. Σύλληψη και σχεδιασµός νέων προϊόντων ποιότητας, σύµφωνα µε τις τάσεις της ζήτησης. Προετοιµασία φακέλων για την αναγνώριση ονοµασιών προέλευσης, ή για τη λήψη πιστοποιητικών ιδιοτυπίας σύµφωνα µε τους ισχύοντες κοινοτικούς κανονισµούς. 2. Καθιέρωση Ολοκληρωµένων Συστηµάτων ιαχείρισης Ποιότητας όπως: οι σειρές ISO 9000/2000 ή 14000, EMAS, σειρές AGRO συστήµατα τα οποία βασίζονται στην ανάλυση κινδύνων και τα κρίσιµα σηµεία ελέγχου (HACCP) Συστήµατα ιαχείρισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης βάση προτύπων ή και προδιαγραφών που εκδίδουν ή και αναγνωρίζουν οι εθνικοί φορείς µε αρµοδιότητα στην τυποποίηση. Η δράση αφορά στην κάλυψη του κόστους µελέτης των Συστηµάτων ιαχείρισης Ποιότητας, καθώς επίσης και στις δαπάνες που καταβάλλονται από τους παραγωγούς σε αναγνωρισµένους οργανισµούς πιστοποίησης για την αρχική πιστοποίηση των συστηµάτων αυτών. Η ενίσχυση αυτή χορηγείται αποκλειστικά για την διετή περίοδο υλοποίησης του έργου. 3. Κατάρτιση προσωπικού για την εφαρµογή των Ολοκληρωµένων Συστηµάτων ιαχείρισης Ποιότητας. Η δράση περιλαµβάνει την κάλυψη του κόστους κατάρτισης παραγωγών και προσωπικού, προκειµένου να γίνει δυνατή η εισαγωγή και εφαρµογή των παραπάνω συστηµάτων, όπου γίνονται οι πιστοποιήσεις. Η κατάρτιση θα διεξάγεται από τον 11

13 φορέα που εγκαθιστά τα συστήµατα ή άλλο φορέα κατάλληλο για τέτοιες εκπαιδεύσεις και θα συµπεριλαµβάνεται στο κόστος του έργου. 4. Προώθηση προϊόντων ποιότητας H δράση αφορά στη κάλυψη του κόστους για τη δηµιουργία ιστοσελίδων και δικτυακών τόπων (web sites), ή την κάλυψη της συµµετοχής τους για τη δηµιουργία νέων ιστοσελίδων σε υφιστάµενους δικτυακούς τόπους µε στόχο την προώθηση των τοπικών προϊόντων ποιότητας. Η δράση αφορά κατά προτεραιότητα προϊόντα τα οποία έχουν πιστοποιηθεί κατά ISO 9000/2000 ή 14000, HACCP, EMAS, σειρές AGRO διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης βάση προτύπων ή και προδιαγραφών που εκδίδουν ή και αναγνωρίζουν οι εθνικοί φορείς µε αρµοδιότητα στη προτυποποίηση. Ο προσδιορισµός των προϊόντων ποιότητας, για την υλοποίηση των παραπάνω δράσεων του Μέτρου 5.4, καθορίζονται µε τις εκάστοτε Υπουργικές Αποφάσεις, για δε τα προϊόντα ΠΟΠ ΠΓΕ και αυτά είναι ήδη καθορισµένα και δηµοσιευµένα στους σχετικούς κανονισµού της Ε.Ε. 3.4 ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ικαιούχοι της Ενέργειας «Εµπορία γεωργικών προϊόντων ποιότητας» είναι: Φυσικά Πρόσωπα Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ικαίου (επιχειρήσεις, αγροτικοί συνεταιρισµοί κ.λ.π.) 3.5 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΠΑΝΕΣ απάνες οι οποίες θεωρούνται ως επιλέξιµες για την χρηµατοδότησή τους στο πλαίσιο της Ενέργειας «Εµπορία γεωργικών προϊόντων ποιότητας» είναι: 1. Προκειµένου για συµβουλευτικές υπηρεσίες για την υποστήριξη της εµπορίας γεωργικών προϊόντων ποιότητας απάνες που αφορούν έρευνες αγοράς για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων προώθησης των τοπικών αγροτικών προϊόντων σε αγορές τοπικές και ευρύτερες των τοπικών. απάνες κατάρτισης λοιπών τεχνικών µελετών και µελετών σκοπιµότητας που σχετίζονται µε την προώθηση στην αγορά τοπικών προϊόντων ποιότητας. απάνες σύλληψης και σχεδιασµού νέων προϊόντων ποιότητας σύµφωνα µε τις τάσεις της ζήτησης. 12

14 απάνες προετοιµασίας φακέλων - αιτήσεων για την αναγνώριση ονοµασιών προέλευσης τοπικών παραδοσιακών προϊόντων ως ΠΟΠ, ΠΓΕ, ή για την αναγνώρισή τους ως προϊόντα σύµφωνα µε τους ισχύοντες κοινοτικούς κανονισµούς. Σηµειώνεται ότι οι δαπάνες αυτές είναι επιλέξιµές εφόσον οι φάκελοι αυτοί παίρνουν έγκριση από τον Υπ. Γεωργίας και υποβάλλονται στην Ε.Ε. για αναγνώριση. 2. Προκειµένου για την καθιέρωση συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας, όπως οι σειρές ISO 9000 ή 14000, συστηµάτων τα οποία βασίζονται στην ανάλυση κινδύνων και τα κρίσιµα σηµεία ελέγχου (HACCP) καθώς και συστηµάτων περιβαλλοντικού ελέγχου : απάνες για την κάλυψη του κόστους ανάπτυξης των συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας, όπως επίσης και του κόστους που καταβάλλεται από τους τελικούς αποδέκτες σε αναγνωρισµένους οργανισµούς πιστοποίησης για την αρχική πιστοποίηση των συστηµάτων αυτών. Η ενίσχυση αυτή χορηγείται αποκλειστικά για την τριετή περίοδο υλοποίησης του έργου. 3. Προκειµένου για κατάρτιση προσωπικού για την εφαρµογή των συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας : απάνες για την κάλυψη του κόστους κατάρτισης του προσωπικού των τελικών αποδεκτών, προκειµένου να γίνει δυνατή η εισαγωγή και εφαρµογή των παραπάνω συστηµάτων, όπου γίνονται οι πιστοποιήσεις. Οι παραπάνω δαπάνες θεωρούνται επιλέξιµες µόνο εφ όσον η κατάρτιση διεξάγεται από τον φορέα που εγκαθιστά τα συστήµατα. 4. Προκειµένου για την προώθηση προϊόντων ποιότητας : απάνες για την κάλυψη του κόστους των τελικών αποδεκτών για τη δηµιουργία ιστοσελίδων και δικτυακών τόπων (web sites) απάνες για την κάλυψη της συµµετοχής τους για τη δηµιουργία νέων ιστοσελίδων σε υφιστάµενους δικτυακούς τόπους µε στόχο την προώθηση των τοπικών προϊόντων ποιότητας. Οι παραπάνω δαπάνες θεωρούνται επιλέξιµες εφ όσον αφορούν την προώθηση προϊόντων τα οποία κατά προτεραιότητα έχουν πιστοποιηθεί ή αναγνωρισθεί µε τις κατηγορίες που προσδιορίζονται στον οδηγό εφαρµογής ιευκρινίζεται ότι: Ο Φ.Π.Α. δεν περιλαµβάνεται σε καµία κατηγορία δαπανών, καθώς δεν θεωρείται επιλέξιµη δαπάνη και επιβαρύνει εξ ολοκλήρου τελικό αποδέκτη, 13

15 εκτός των περιπτώσεων που ο φορέας υλοποίησης δεν εµπίπτει στο καθεστώς ΦΠΑ. εν θεωρείται επιλέξιµη, καµία άλλη δαπάνη πέραν των παραπάνω αναφεροµένων. Ως ηµεροµηνία έναρξης των εργασιών θεωρείται η ηµεροµηνία της θετικής γνωµοδότησης της επένδυσης από τη Γνωµοδοτική Επιτροπή αξιολόγησης των Επενδυτικών Σχεδίων. απάνες εργασιών που πραγµατοποιήθηκαν νωρίτερα της ηµεροµηνίας αυτής δεν θεωρούνται επιλέξιµες και δεν υπολογίζονται για ενίσχυση. 3.7 ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΠΑΝΕΣ Οι δαπάνες που αναφέρονται κατωτέρω δεν επιδοτούνται: 1. Αγορά ή απόκτηση κτιριακών εγκαταστάσεων, ανεξάρτητα αν πρόκειται για παλιές ή καινούργιες και την πιθανή προηγούµενη χρήση τους. 2. Συµβολαιογραφικά έξοδα και πάσης φύσεως φόροι και δηµοσιονοµικές επιβαρύνσεις του φορέα της επένδυσης. 3. απάνες που πραγµατοποιήθηκαν νωρίτερα από την ηµεροµηνία της θετικής γνωµοδότησης της επένδυσης από τη Γνωµοδοτική Επιτροπή Έγκρισης των Επενδυτικών Σχεδίων. 4. Εξοπλισµός αναψυχής (τηλεοράσεις, Video, κλπ.) εκτός των περιπτώσεων που αυτός αποτελεί προϋπόθεση για τη λειτουργία της επένδυσης. 5. Αγορά οχηµάτων. 6. Εξοπλισµός γραφείων (γραφοµηχανές, αριθµοµηχανές, φωτοτυπικά, έπιπλα κλπ.). Επιδοτείται η αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών (συµπεριλαµβανοµένου του Λογισµικού). 7. Αγορά υλικών αποσβέσιµων σε διάρκεια µικρότερη του έτους. 8. Μη φυσικές επενδύσεις όπως των δηµοσιονοµικών επιβαρύνσεων κάθε είδους εις βάρος των δικαιούχων. 9. Αποζηµιώσεις που πληρώνονται από τους δικαιούχους (φορείς) σε τρίτους για απαλλοτριώσεις, εκκρεµότητες, κλπ. 10. Αγορά µεταχειρισµένων µηχανηµάτων και εξοπλισµού 11. Αµοιβές προσωπικού, συµπεριλαµβανοµένων των επιβαρύνσεων της κοινωνικής ασφάλισης, πληρωτέες από τον δικαιούχο στο προσωπικό του. 14

16 3.8 ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ Η διαθέσιµη ηµόσια απάνη στην 2 η προκήρυξη της δράσης αναφέρεται στην πρόσκληση του µέτρου. Η κατανοµή της ανωτέρω δηµόσιας δαπάνης ανά ζώνη θα γίνει µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 4 15

17 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ 4.1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Οι υποψήφιοι φορείς δικαιούχοι προς ένταξη στο Μέτρο θα είναι δυνατόν να υποβάλλουν προς εξέταση ολοκληρωµένες προτάσεις για την υλοποίηση επενδύσεων οι οποίες θα πρέπει να είναι συµβατές µε τους στόχους του Μέτρου 5.4 «Επενδύσεις διαφοροποίησης αγροτικού εισοδήµατος Εµπορία γεωργικών προϊόντων ποιότητας» του Π.Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται από τις υποψήφιες επενδύσεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους είναι: Η προτεινόµενη επένδυση να πραγµατοποιείται εντός περιοχής Ολοκληρωµένου Προγράµµατος Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου όπως αυτές αναφέρονται στο κεφ Η τεκµηρίωση της σκοπιµότητας της επένδυσης σε σχέση µε τους στόχους του Μέτρου. Η επενδυτική πρόταση και ο αντίστοιχος προϋπολογισµός αυτής αφορούν ολοκληρωµένο και λειτουργικό φυσικό αντικείµενο. 4.2 ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ύπαρξη προέγκρισης χωροθέτησης της επένδυσης, η ύπαρξη Περιβαλλοντικών Όρων λειτουργίας της επένδυσης και άδεια διάθεσης των αποβλήτων που χορηγούνται από τις αρµόδιες αρχές, ανάλογα µε το είδος της επένδυσης και εάν απαιτούνται σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, θα πρέπει να προσκοµίζονται πριν την έκδοση απόφασης οριστικής έγκρισης, ενώ βεβαίωση υποβολής κατάθεσης των ανωτέρω µελετών προς έγκριση στις αρµόδιες υπηρεσίες θα αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του φακέλου υποψηφιότητας ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ / ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Οι υποβαλλόµενες προτάσεις εκτός των προαναφερθέντων θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις για να έχουν δικαίωµα ένταξης στο πρόγραµµα: 1. Υποβολή Φακέλου Υποψηφιότητας. Ουσιαστική και τυπική προϋπόθεση για την αξιολόγηση των προτάσεων είναι η υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας, ο οποίος θα έχει συνταχθεί σύµφωνα µε το υπόδειγµα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 2. Προϋπολογισµός του έργου. Το ύψος ενίσχυσης δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 16

18 εκατό χιλιάδες ( ) ΕΥΡΩ ανά δικαιούχο ανά τριετία και µέχρι το 75% του συνολικού επιλέξιµου κόστους. 3. Υποβολή αναγκαίων δικαιολογητικών. ικαιολογητικά που είναι απαραίτητα για την αξιολόγηση του φακέλου υποψηφιότητας η έλλειψη των οποίων αποτελεί για το λόγο αυτό κριτήριο αποκλεισµού του υποψήφιου επενδυτή: Προσφορές (προτιµολόγια) και πληροφοριακά φυλλάδια (prospectus) του προτεινόµενου εξοπλισµού (τουλάχιστον µία ανά προτεινόµενη δαπάνη). Αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων των τριών τελευταίων χρήσεων (έντυπο Ε1 καθώς και των εντύπων Ε3 και Ε9) συνοδευόµενα από υπεύθυνη δήλωση για το ακριβές αντίγραφο. Θεωρηµένο αντίγραφο καταστατικού του φορέα και τυχόν τροποποιήσεις του, όπου ορίζεται ο νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας. Αντίγραφο ΦΕΚ που ορίζεται ο διαχειριστής στις περιπτώσεις εταιρειών Α.Ε. και Ε.Π.Ε. Σε περίπτωση που ο φορέας που υποβάλλει πρόταση για συµµετοχή στο πρόγραµµα είναι υπό σύσταση εταιρεία θα πρέπει κατά την υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας να περιλαµβάνεται και σχέδιο καταστατικού της εταιρείας. Σε περίπτωση έγκρισης της υποβληθείσας πρότασης και πριν την έκδοση απόφασης οριστικής έγκρισης θα πρέπει να έχει συσταθεί η εταιρεία. Βεβαίωση Τραπέζης που να δηλώνει το κατ αρχήν ενδιαφέρον για δανειοδότηση του προτείνοντα, σε περίπτωση που µέρος της επένδυσης καλυφθεί µε δάνειο, σύµφωνα µε το χρηµατοδοτικό σχήµα της επένδυσης. Ισολογισµοί των τριών τελευταίων χρήσεων της επιχείρησης για τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ κατηγορίας ή στοιχεία εσόδων εξόδων στις περιπτώσεις που τηρούνται βιβλία Β και Α κατηγορίας του ΚΒΣ. Αποδεικτικά στοιχεία ιδίων πόρων και γενικά κάθε στοιχείο που τεκµηριώνει τη δυνατότητα του επενδυτή να καλύψει την προβλεπόµενη ιδιωτική συµµετοχή (ίδιοι πόροι και δανεισµός). Σε περιπτώσεις εταιρειών, η ιδιωτική συµµετοχή θα πρέπει να αποδεικνύεται από το κεφάλαιο της εταιρείας (µετοχικό ή εταιρικό) και από τη δυνατότητα κάλυψής του από µελλοντικές αυξήσεις σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα της επένδυσης. ικαιολογητικά που δεν είναι αναγκαία για την αξιολόγηση του φακέλου 17

19 υποψηφιότητας, προσκοµίζονται, ωστόσο, υποχρεωτικά πριν την οριστική ένταξη του υποψήφιου επενδυτή. Υπεύθυνη ήλωση του υποψήφιου επενδυτή ή των εταίρων / µετόχων σε περίπτωση νοµικού προσώπου, στην οποία αναφέρονται τα εξής: I. Όλα τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στον φάκελο υποψηφιότητας είναι αληθή. II. Η επενδυτική πρόταση δεν έχει ενταχθεί / οριστικά υπαχθεί σε άλλο πρόγραµµα / καθεστώς για το ίδιο αντικείµενο του έργου. Σε περίπτωση υπαγωγής της δεν θα ενισχυθεί από άλλο Εθνικό ή Κοινοτικό πρόγραµµα για την υλοποίηση της ίδιας πρότασης ή τµήµατος αυτής. III. Η κάλυψη της ιδίας συµµετοχής σε περίπτωση που αυτή θα καλυφθεί µε φορολογικά αποθεµατικά να δηλώνεται ότι αυτά δεν έχουν χρησιµοποιηθεί ή πρόκειται να χρησιµοποιηθούν για την κάλυψη της ιδίας συµµετοχής άλλου ενισχυόµενου προγράµµατος. IV. Σε υπό σύσταση εταιρείες να δηλώνεται η νοµική µορφή και η µετοχική/ εταιρική σύνθεση του κεφαλαίου της. V. Κατά την υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας για συµµετοχή στο πρόγραµµα ελήφθησαν υπόψη και έγιναν αποδεκτοί όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο σχετικό οδηγό εφαρµογής και στο φάκελο υποψηφιότητας VI. Σε περίπτωση συµµετοχής στο πρόγραµµα υποψήφιου επενδυτή (άρρεν) ότι έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νοµίµως από αυτές. VII. Αποδέχοµαι να διευκολύνω τους εθνικούς και κοινοτικούς ελέγχους. VIII. εν έχω τελεσίδικα καταδικαστεί για οικονοµικό αδίκηµα ή αδίκηµα που σχετίζεται µε την επαγγελµατική µου δραστηριότητα ή αδίκηµα σχετικά µε καλλιέργεια, κατοχή, εµπορία, διάθεση ναρκωτικών ουσιών ή/ και απάτη εις βάρος του ηµοσίου. Στην περίπτωση νοµικών προσώπων θα πρέπει να υποβάλλεται βεβαίωση µη λύσης και µη πτώχευσης. ιευκρινίζεται ότι για τα σωµατεία και τις αστικές µη κερδοσκοπικές εταιρείες, επειδή δεν ασκούν εµπορική δραστηριότητα, απαιτείται µόνο το πιστοποιητικό µη λύσης. Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. 18

20 Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα του φυσικού ή του νοµικού προσώπου που υποβάλλει την πρόταση. Όσον αφορά στην τεκµηρίωση από τον υποψήφιο επενδυτή της δυνατότητας να καλύψει την ιδιωτική συµµετοχή στην περίπτωση που το συνολικό κόστος της επένδυσης είναι ανώτερο του επιλέξιµου κόστους αυτής, διευκρινίζεται ότι ο επενδυτής αρκεί κατά το στάδιο υποβολής του φακέλου υποψηφιότητας να αποδεικνύει ότι διαθέτει ίδια ρευστοποιήσιµα κεφάλαια ύψους τουλάχιστον 20% του επιλέξιµου κόστους, καθώς και δυνατότητα δανεισµού για το υπόλοιπο ποσό της ιδιωτικής συµµετοχής υπολογιζόµενης επί του επιλέξιµου κόστους της επένδυσης. Ωστόσο, πριν την οριστική έγκριση της επένδυσης θα πρέπει να αποδεικνύει την εξεύρεση ίδιων κεφαλαίων είτε κεφαλαίων από δανεισµό για την κάλυψη του συνολικού κόστους της προτεινόµενης επένδυσης. Αν η έλλειψη, κατά περίπτωση, φορολογικών δηλώσεων (εντύπων Ε1, Ε3 και Ε6) ή ισολογισµών ή στοιχείων εσόδων εξόδων θεραπεύεται από στοιχεία που προκύπτουν από άλλα προσκοµισθέντα δικαιολογητικά, έτσι ώστε να καθίσταται δυνατή η αξιολόγηση του φακέλου υποψηφιότητας, τότε τα ελλείποντα δικαιολογητικά προσκοµίζονται από τον υποψήφιο επενδυτή πριν την οριστική ένταξη. Σε περίπτωση που φάκελος υποψηφιότητας υποβάλλεται από φυσικά πρόσωπα που τελούν σε κοινωνία, όλες οι προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται (ενδεικτικά: όρια ηλικίας, ιθαγένεια) και τα δικαιολογητικά εξετάζονται (ενδεικτικά: φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα, αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων, φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, υπεύθυνες δηλώσεις) για καθένα από τα φυσικά αυτά πρόσωπα που τελούν σε κοινωνία, καθώς η κοινωνία δεν αποτελεί νοµικό πρόσωπο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Τα περιεχόµενα της αίτησης µελέτης θα πρέπει να ακολουθούν τη δοµή του Φακέλου Υποβολής Πρότασης, και θα πρέπει να υποβάλλονται σε τέσσερα (4) πλήρη αντίτυπα- ένα (1) πρωτότυπο και τρία (3) αντίγραφα- δακτυλογραφηµένα σε µέγεθος Α4 και σε µορφή ντοσιέ (κλασέρ). Επίσης, θα πρέπει να υποβάλλεται ένα πλήρες αντίγραφο σε ηλεκτρονική µορφή (CD ROM για περιβάλλον WINDOWS 95 ή 98). Τα κείµενα θα πρέπει να είναι σε µορφή WORD και οι πίνακες σε EXCEL. Στην αρχή κάθε φακέλου θα υπάρχει πίνακας περιεχοµένων, καθώς και πλήρη στοιχεία (τηλέφωνο, fax, διεύθυνση) του υπευθύνου εκπροσώπου του φορέα, µε τον οποίο θα έρχονται σε επαφή οι υπηρεσίες του Υπουργείου και θα αναγράφεται υποχρεωτικά ο Α.Φ.Μ. του υποψήφιου. Ο Οδηγός Εφαρµογής και ο Φάκελος Υποψηφιότητας θα είναι διαθέσιµα στις 19

21 ακόλουθες διευθύνσεις: Στη /νση Γεωργικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Επτανήσου 35, Σύρος, τηλ , fax ) Στη οµή Στήριξης των Ο.Π.Α.Α.Χ. της Περιφέρειας, τόσο στην Κεντρική Μονάδα (ΑΝ. Ω. Α.Ε., 28 ης Οκτωβρίου 72, Ρόδος, τηλ , fax , όσο και στην Αντένα της στις Κυκλάδες (Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε., Πλατεία Τσιροπινά, Ερµούπολη, τηλ , fax , Στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Στην ιστοσελίδα της οµής Στήριξης των Ο.Π.Α.Α.Χ. Στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Εταιρείας Κυκλάδων Α.Ε ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ / ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ Αποκλείονται οι επενδυτές / επενδυτικά σχέδια που εµπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις : 1. Εκπρόθεσµη υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας καθώς και η κατάθεση της αίτησης και των δικαιολογητικών σε άλλη υπηρεσία εκτός αυτής που ορίζεται από την προκήρυξη του Μέτρου. 2. Οι προτάσεις που παρουσιάζουν µερική ή ολική έλλειψη των απαιτούµενων συνηµµένων της αίτησης του υποψήφιου δικαιολογητικών. 3. Μη επιλέξιµα επενδυτικά σχέδια. 4. Οι υποψήφιοι στους οποίους κατά τον χρόνο υποβολής και εξέτασης του επενδυτικού τους σχεδίου έχουν επιβληθεί διοικητικές κυρώσεις για παραβίαση κοινοτικών Κανονισµών ή εθνικής Νοµοθεσίας σχετικές µε την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων. 5. Οι υποψήφιοι που δεν παρουσιάζουν τεκµηριωµένη δυνατότητα κάλυψης των ιδίων πόρων για την πραγµατοποίηση της επένδυσης σύµφωνα µε το 20

22 χρηµατοδοτικό σχήµα. 6. Οι υποψήφιοι επενδυτές που δεν έχουν την ιθαγένεια Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 7. Οι υποψήφιοι επενδυτές που έχουν υπερβεί το 65 ο έτος της ηλικίας τους κατά την υποβολή της πρότασης. 8. Οι υποψήφιοι επενδυτές που δεν έχουν συµπληρώσει το 18 ο έτος της ηλικίας τους κατά την υποβολή της πρότασης και δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόµιµα από αυτές. 9. Οι υποψήφιοι επενδυτές που έχουν τελεσίδικα καταδικαστεί για οικονοµικό αδίκηµα ή αδίκηµα που σχετίζεται µε την επαγγελµατική τους δραστηριότητα ή αδίκηµα σχετικό µε καλλιέργεια, κατοχή, εµπορία, διάθεση ναρκωτικών ουσιών ή/και απάτη εις βάρος του ηµοσίου ΕΙ ΟΣ ΚΑΙ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Η ενίσχυση χορηγείται στον δικαιούχο φορέα της επένδυσης µε τη µορφή επιδότησης κεφαλαίου και το ύψος της υπολογίζεται ως ποσοστό των επιλέξιµων δαπανών της επένδυσης. Το ύψος ενίσχυσης δεν µπορεί να υπερβαίνει τα Ευρώ ανά δικαιούχο ανά τριετία και µέχρι το 75% του συνολικού επιλέξιµου κόστους ΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τα εγκεκριµένα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να υλοποιηθούν εντός 30 µηνών από την ηµεροµηνία υπογραφής της Απόφασης της Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την έγκριση και την υπαγωγή τους στο Μέτρο 5.4. Ηµεροµηνία έναρξης εργασιών θεωρείται η ηµεροµηνία της θετικής γνωµοδότησης της επένδυσης από την Γνωµοδοτική Επιτροπή Έγκρισης των Επενδυτικών Σχεδίων. Στις περιπτώσεις όπου επενδυτικές προτάσεις απορριφθούν από την Γνωµοδοτική Επιτροπή Έγκρισης των Επενδυτικών σχεδίων και κατόπιν υποβολής ενστάσεων αξιολογηθούν θετικά από την ευτεροβάθµια Επιτροπή εξέτασης των ενστάσεων τότε η ηµεροµηνία έναρξης εργασιών για τις συγκεκριµένες επενδυτικές προτάσεις θεωρείται η ηµεροµηνία της θετικής γνωµοδότησης της επένδυσης από την ευτεροβάθµια Επιτροπή εξέτασης των ενστάσεων και µε την προϋπόθεση ότι δύναται να ενταχθούν στο πρόγραµµα µε βάση της εγκεκριµένες διαθέσιµές πιστώσεις του προγράµµατος. Το αργότερο εντός δώδεκα µηνών (12) από την 21

23 ηµεροµηνία της οριστικής έγκρισης του έργου (νοµική δέσµευση ), ο φορέας θα πρέπει να έχει υποβάλλει στην ιεύθυνση Γεωργικής Ανάπτυξης ή στην Επιτροπή Παρακολούθησης, αίτηση πληρωµής που να αντιπροσωπεύει δαπάνες ( χωρίς Φ.Π.Α.) τουλάχιστον ίσες µε το 20 % του εγκεκριµένου κόστους. Μη τήρηση του παραπάνω σηµαίνει αυτόµατα ακύρωση του έργου και κατάπτωση και των δύο (2) εγγυητικών επιστολών. 4.4 ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τους φακέλους υποψηφιότητας σύµφωνα µε τις ηµεροµηνίες που ορίζονται από την προκήρυξη του Μέτρου. Οι φορείς που ενδιαφέρονται να εντάξουν επενδυτικά σχέδια στα πλαίσια της παρούσας, υποβάλλουν αίτηση µελέτη στη λειτουργούσα οµή Στήριξης στα όρια της Περιφέρειας και συγκεκριµένα στην Κεντρική της Μονάδα (ΑΝ. Ω. Α.Ε.) για τις επενδύσεις στο Νοµό ωδεκανήσου, και στην Αντένα της (Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.) για τις επενδύσεις στο Νοµό Κυκλάδων. Οι διευθύνσεις της Κεντρικής Μονάδας και της Αντένας είναι: Κεντρική Μονάδα: ΑΝ. Ω. Α.Ε., 28 ης Οκτωβρίου 72, Ρόδος, τηλ , fax , ιστοσελίδα: Αντένα: Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε., Πλατεία Τσιροπινά, Ερµούπολη, τηλ , fax , ιστοσελίδα:www.anetky.gr Αιτήσεις που υποβάλλονται σε άλλους φορείς εκτός των οριζοµένων θεωρούνται ως µηδέποτε υποβληθείσες. 22

24 5 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 5.1 ΣΤΑ ΙΑ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Η εξέταση για την υπαγωγή ή µη των επενδυτικών σχεδίων σε πρόγραµµα ενίσχυσης πραγµατοποιείται στα ακόλουθα στάδια: Σχέδια για την αναγνώριση προϊόντων ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΕΠΠΕ 1. Έλεγχος πληρότητας υποβαλλόµενου φακέλου και επιλεξιµότητας της πρότασης. 2. Αποστολή του φακέλου αίτησης στην καθ ύλην αρµόδια Υπηρεσία του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για εξέταση και σχετική εισήγηση στον Υπουργό Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 3. Σε περίπτωση έγκρισης από τον Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, ο φάκελος αίτηση προωθείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις περαιτέρω διαδικασίες αναγνώρισης, ενώ σε περίπτωση απόρριψης ενηµερώνεται ο υποψήφιος επενδυτής Για όλες τις υπόλοιπες επενδυτικές προτάσεις 1. Έλεγχος πληρότητας υποβαλλόµενου φακέλου και επιλεξιµότητας των προτάσεων. 2. Έλεγχος των επενδυτικών σχεδίων και των επενδυτών αν τυχόν συντρέχουν κριτήρια αποκλεισµού. 3. Βαθµολόγηση, εκείνων των επενδυτικών σχεδίων για τα οποία δεν συντρέχουν κριτήρια αποκλεισµού, σύµφωνα µε τα κριτήρια αξιολόγησης και Κατάταξη τους κατά φθίνουσα σειρά βαθµολογίας 4. Αποστολή πρακτικών των αποφάσεων της Γνωµοδοτικής Επιτροπής στον τελικό δικαιούχο. 5. Επιστολή ενηµέρωσης στους απορριπτόµενους επενδυτές για τους λόγους απόρριψής τους, µε την οποία τους γνωστοποιείται επίσης το δικαίωµα ένστασης µέσα σε αποκλειστική προθεσµία (15) ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής της. 6. Οι τελικοί δικαιούχοι ανάλογα µε τις διατιθέµενες πιστώσεις και συνεπικουρούµενοι από τις οµές Στήριξης (Κεντρική Μονάδα και Αντένα) αποστέλλουν: - Α) στους υποψήφιους επενδυτές των οποίων τα επενδυτικά σχέδια βαθµολογήθηκαν και εντάσσονται στο πλαίσιο του καθορισµένου ορίου 23

25 πιστώσεων έγγραφο αρχικής έγκρισης / προέγκρισης µε το οποίο καλούνται να υποβάλλουν δήλωση αποδοχής αυτής προσαρµόζοντας το σχέδιο σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της Γνωµοδοτικής Επιτροπής για τυχόν τροποποιήσεις στο φυσικό και οικονοµικό του αντικείµενο. - Β) στους υποψηφίους επενδυτές των οποίων τα επενδυτικά σχέδια βαθµολογήθηκαν και δεν εντάσσονται διότι δεν επαρκούν οι καθορισµένες πιστώσεις, έγγραφο µε το οποίο τους γνωστοποιείται η βαθµολογία τους και η παραµονή τους ως επιλαχόντες µέχρι την οριστική ένταξη αυτών της προηγούµενης παραγράφου Α), εφόσον προκύψουν διαθέσιµες πιστώσεις λόγω µη αποδοχής ή µη ανταπόκρισης των αρχικά ενταγµένων. ύνανται να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στην επόµενη περίοδο υποβάλλοντας µόνο τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούν επικαιροποίηση. 7. Ενέργειες των τελικών δικαιούχων προς την Υπηρεσία ιαχείρισης του Π.Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου σύµφωνα µε τις διαδικασίες που ορίζονται στο Ν. 2860/2000 όπως ισχύει κάθε φορά. 8. Έκδοση Αποφάσεων Ένταξης των επενδυτικών σχεδίων από τον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας. 5.2 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Εξετάζεται εάν η αίτηση εµπίπτει στις εγκεκριµένες ενέργειες και δραστηριότητες του Προγράµµατος (επιλεξιµότητα της πρότασης), καθώς και η πληρότητα των δικαιολογητικών που περιλαµβάνονται σε αυτή. Στην περίπτωση που υπάρχουν ελλείψεις στα δικαιολογητικά της αίτησης µελέτης, η αίτηση απορρίπτεται και τίθεται στο αρχείο. εν επιτρέπεται η υποβολή συµπληρωµατικών στοιχείων ή η τροποποίηση του περιεχοµένου του φακέλου υποψηφιότητας µετά την κατάθεση της αίτησης. Kατά τη φάση αυτή ελέγχεται, επίσης, η τήρηση των προϋποθέσεων που αναφέρονται στις ενότητες του παρόντος Οδηγού Εφαρµογής. 5.3 ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ Η βαθµολόγηση όσων επενδυτικών σχεδίων πληρούν τις προϋποθέσεις της ενότητας 5.1, γίνεται σύµφωνα µε τα κριτήρια αξιολόγησης τα οποία παρουσιάζονται στην Ενότητα 6 του παρόντος Οδηγού Εφαρµογής. Η κατάταξη των ενδιαφερόµενων επενδυτών γίνεται κατά φθίνουσα σειρά 24

26 βαθµολογίας και στα πλαίσια του καθορισµένου ορίου πιστώσεων κατά δράση. 5.4 ΕΚ ΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Η Περιφέρεια προβαίνει στην οριστική έγκριση των έργων, µε απόφαση της Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, αναλαµβάνοντας δέσµευση για την καταβολή των ενισχύσεων. 5.5 ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ Οι επενδυτές υποχρεούνται το αργότερο εντός 1 µηνός από την ηµεροµηνία παραλαβής του εγγράφου µε το οποίο ειδοποιούνται για την καταρχήν έγκριση του έργου, να υποβάλλουν στη οµή Στήριξης δύο εγγυητικές επιστολές ιδρύµατος που έχει εκ του νόµου δικαίωµα έκδοσης εγγυητικών επιστολών, καλής εκτέλεσης του επενδυτικού σχεδίου, για ποσό ίσο προς το 5% του επιλέξιµου κόστους του έργου εκάστη, η πρώτη των οποίων θα επιστρέφεται µε την βεβαίωση υλοποίησης του 20% του εγκριθέντος έργου, η δε δεύτερη µε τη βεβαίωση ολοκλήρωσης της επένδυσης. Οι εγγυητικές επιστολές θα εκδίδονται υπέρ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ιεύθυνση Γεωργικής Ανάπτυξης και θα της αποστέλλονται άµεσα τα πρωτότυπα. 25

27 6 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Η αξιολόγηση και βαθµολόγηση των φακέλων υποψηφιότητας, για την ένταξη έργων στην Ενέργεια «Εµπορία γεωργικών προϊόντων ποιότητας», γίνεται σύµφωνα µε τα κριτήρια που παρουσιάζονται παρακάτω. Τα επενδυτικά σχέδια που θα τεθούν υπό αξιολόγηση θα πρέπει να συµπληρώνουν κατ ελάχιστο επί του συνόλου της βαθµολογίας των κριτηρίων το 40% της µέγιστης συνολικής βαθµολογίας. α/α Κριτήρια Βαθµολογία Β.1. Αξιολόγηση του Αιτούντος 01. Οικονοµικά στοιχεία (κύκλος εργασιών) του αιτούντος. 02. Οργάνωση, λειτουργία και εµπειρία του αιτούντος. Β.2. Αξιολόγηση του Συµβούλου 03. Άριστα 10 Καλά 5 Ελλιπή 0 Άριστη 10 Καλή 5 Ελλιπής 0 Εµπειρία και ικανότητα του Συµβούλου (επιτυχής ή µη Άριστη 10 πιστοποίηση οµοειδών επιχειρήσεων και συναφών Καλή 5 προτύπων) 1 Ελλιπής 0 Β.3. Αξιολόγηση του Προγράµµατος 04. Σηµασία των προϊόντων στα οποία αφορά η υλοποίηση της δράσης 05. Κατηγορία προτύπου 06. Ποιότητα των συµβουλευτικών υπηρεσιών (στόχοι κλπ.) 07. ηµιουργία ιστοσελίδων και δικτυακών τόπων Συµβολή στην απασχόληση και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονοµίας. Ρεαλιστικότητα του προϋπολογισµού και των οικονοµικών παραµέτρων του προγράµµατος. Εθνικής σηµασίας γεωργικά προϊόντα ποιότητας Άλλα γεωργικά προϊόντα ποιότητας 5 Άλλα γεωργικά προϊόντα 0 10 Σειρά AGRO 10 HACCP, EMAS 5 ISO ή άλλα 5 Άριστη 10 Καλή 5 Ελλιπής 0 Πιστοποιηµένων προϊόντων 10 Μη πιστοποιηµένων προϊόντων 5 εν δηµιουργείται ιστοσελίδα 0 Εξαιρετική 10 Σηµαντική 5 Ασήµαντη 0 Άριστη 20 Καλή 15 Μέτρια 10 Ελλιπής 0 1 Στην περίπτωση που δεν θα χρησιµοποιηθεί σύµβουλος αξιολογείται η ύπαρξη των αναγκαίων προϋποθέσεων στην επιχείρηση. 26

28 7 ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Η επιχορήγηση του έργου καταβάλλεται στον φορέα απολογιστικά και µετά την πιστοποίηση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου. Σε περίπτωση που υπάρχει µείωση του επιλέξιµου τελικού κόστους, σε σχέση µε το προβλεπόµενο αρχικό επιλέξιµο κόστος, θα µειώνονται αναλογικά και τα ποσά των ενισχύσεων Μείωση των προβλεπόµενων βασικών µεγεθών του θα επιφέρει αναλογική µείωση των ποσών ενίσχυσης, ανεξάρτητα αν ο προϋπολογισµός διαµορφώνεται σε επίπεδα ανώτερα από τα προβλεπόµενα. Τα έργα πρέπει να εκτελούνται χωρίς παρεκκλίσεις από την εγκεκριµένη πρόταση 27

29 8 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΏΝ ΚΥΡΩΣΕΙΣ 1. Ο επενδυτής οφείλει να εκτελέσει την επένδυση σύµφωνα µε τα όσα προβλέπονται στην αίτηση που υποβλήθηκε στη οµή Στήριξης και εγκρίθηκε και µέσα στα χρονικά περιθώρια που προσδιορίζονται στον παρόντα Οδηγό Εφαρµογής. 2. Ο επενδυτής υποχρεούται: α) Να ενηµερώνει απαραιτήτως για την ακριβή ηµεροµηνία έναρξης των εργασιών τη οµή Στήριξης. β) Να υποβάλλει στη οµή Στήριξης την οριστική µελέτη του έργου (οικοδοµική µελέτη και εγκεκριµένα από την αρµόδια πολεοδοµία σχέδια) προκειµένου αυτή να διευκολύνεται στις εργασίες, εφ όσον αυτή απαιτείται. γ) Να παρέχει κάθε σχετική πληροφόρηση προκειµένου να διευκολύνει τις υπηρεσίες που παρακολουθούν την εκτέλεση του έργου του. δ) Να αποδέχεται τον έλεγχο προσκοµίζοντας οποιαδήποτε παραστατικά ζητηθούν και να παρέχει πρόσβαση στα λογιστικά του βιβλία από τα αρµόδια εντεταλµένα όργανα του Κράτους και της Ε.Ε. ε) Να τηρεί τις υποχρεώσεις του για δηµοσιότητα όπως αυτές προβλέπονται στον κανονισµό Ε.Ε 1159/2000. ζ) Να διευκολύνει τους εµπλεκόµενους φορείς του προγράµµατος σε ότι αφορά σε θέµατα προβολής και δηµοσιότητάς του (λήψη φωτογραφιών, καταχωρήσεις σε ΜΜΕ, συµµετοχή σε εκθέσεις, κ.λ.π). 3. Φορείς οι οποίοι δηλώνουν ψευδή ή ανακριβή στοιχεία προκειµένου να επιτύχουν την επιχορήγησή τους απεντάσσονται από το πρόγραµµα και αποκλείονται για διάστηµα έως 10 ετών από κάθε µορφής ενισχύσεις προσανατολισµού. 4. Το ελάχιστο ποσοστό υποχρεωτικής συµµετοχής του φορέα µε ίδια κεφάλαια, όπως καθορίζεται στην απόφαση υπαγωγής του άρθρου 17, θα αναλίσκεται κατά προτεραιότητα για την αντιµετώπιση των πρώτων δαπανών του έργου. 5. Κάθε δυνητικός επενδυτής έχει δικαίωµα να υποβάλει κατ ανώτατο όριο ένα (1) επενδυτικό σχέδιο και µόνο σε µία οµή Στήριξης, σε κάθε κύκλο προκήρυξης του κάθε Μέτρου. Η υποβολή περισσότερων της µία υποβολής από τον ίδιο υποψήφιο καθιστά όλες τις υποβληθείσες προτάσεις του αυτοδίκαια άκυρες. 6. Ο επενδυτής υποχρεούται στην τήρηση των όρων της απόφασης υπαγωγής. Σε 28

30 περίπτωση µη τήρησης των όρων αυτών, ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου εκδίδει απόφαση ανάκλησης της υπαγωγής και µερικής ή ολικής επιστροφής των ποσών της δηµόσιας επιχορήγησης. Είναι δυνατή η ανάκληση της απόφασης υπαγωγής µετά από αίτηµα του επενδυτή, σύµφωνα µε τις διατάξεις της ΚΥΑ 505/ Αίτηµα τροποποίησης της απόφασης υπαγωγής που αφορά σε αύξηση του εγκριθέντος προϋπολογισµού της επένδυσης απαγορεύεται. 8. Κάθε δικαιούχος ενίσχυσης δεσµεύεται να µην µετεγκατασταθεί σε άλλη Περιφέρεια ή άλλη γεωγραφική ενότητα, εκτός αυτής στην οποία του έχει χορηγηθεί η επένδυση. εσµεύεται, επίσης, να µην µεταβάλει τη χρήση της ενισχυόµενης επένδυσης για χρονικό διάστηµα πέντε (5) ετών, µετά την ολοκλήρωση της ενισχυόµενης επένδυσης. Σε περίπτωση που ο επενδυτής κατά τη διάρκεια της πενταετίας µετά την ολοκλήρωση της επένδυσης, παύσει τη λειτουργία του ή εγκατασταθεί σε άλλη Περιφέρεια ή γεωγραφική ενότητα, ή µεταβάλλει τη χρήση της ενισχυόµενης επένδυσης, υποχρεούται σε αναλογική επιστροφή του ποσού της δηµόσιας επιχορήγησης. 9. Απαγορεύεται η µεταβίβαση παγίων περιουσιακών στοιχείων της επένδυσης που έχουν επιχορηγηθεί, µέχρι τη συµπλήρωση πενταετίας από την ολοκλήρωσή της (από την οριστική παραλαβή του από την αρµόδια επιτροπή), εκτός εάν αυτά έχουν αντικατασταθεί από άλλα τουλάχιστον ισοδυνάµου αποτελέσµατος. Σε αντίθετη περίπτωση, επιβάλλεται ολική ή µερική ανάκληση της απόφασης έγκρισης και η επιστροφή της καταβληθείσας επιχορήγησης. Απαγορεύεται επίσης η εκµίσθωση παγίων στοιχείων της επένδυσης, για το ίδιο χρονικό διάστηµα. 10. Από την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης της επένδυσης και για χρονικό διάστηµα ενός (1) έτους, ο επενδυτής έχει την υποχρέωση διατήρησης των δηµιουργηµένων νέων θέσεων απασχόλησης, όπως αυτές προβλέπονται στην απόφαση υπαγωγής. Σε αντίθετη περίπτωση, επιβάλλεται αναλογική επιστροφή της δηµόσιας επιχορήγησης, µε απόφαση της Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 11. Η δηµόσια επιχορήγηση που καταβάλλεται στον επενδυτή δεν επιτρέπεται να εκχωρείται σε τρίτους. Κατ εξαίρεση είναι δυνατή η εκχώρηση σε πιστωτικό ίδρυµα για την παροχή βραχυπρόθεσµου δανείου, ισόποσου της εκχωρούµενης επιχορήγησης, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό χρησιµοποιείται αποκλειστικά για την πραγµατοποίηση της επένδυσης. 12. Οποιαδήποτε επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών δηµόσιας επιχορήγησης γίνεται εντόκως από την ηµεροµηνία καταβολής τους, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 9 29

31 ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ( εν αφορά τα Σχέδια για την αναγνώριση προϊόντων ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΕΠΠΕ) ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΕΠΕΝ ΥΤΗΣ Προετοιµασία Φακέλου Υποψηφιότητας ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Υποβολή Φακέλου Υποψηφιότητας ΟΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Γνωµοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝ/ΞΗΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τ Ε Υποέργου / Ένταξη Απόφαση Ένταξης Γ. Γ. Περιφέρειας ΥΛΟΠΟΙΗΣ Η ΤΗ ΕΠΕΝ ΥΣΗ Σ Σ Λήψη επιστολής µε τους λόγους απόρριψης Απόρριψ η 30

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2000 2006 ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2000 2006 ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2000 2006 ΜΕΤΡΟ 6.5 ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 Η: ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 5.5 ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 5.5 ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 5.5 ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2006 Tο Μέτρο 5.5 «Μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2000 2006

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2000 2006 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2000 2006 ΜΕΤΡΟ 6.5 ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2 η ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2000 2006 ΜΕΤΡΟ 6.2 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ο ΗΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2000 2006

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2000 2006 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2000 2006 ΜΕΤΡΟ 6.3 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΥΛΟΤΟΜΗΣΗΣ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟÏΟΝΤΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΡΟ 6.1 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΡΟ 6.1 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2000 2006 ΜΕΤΡΟ 6.1 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2005 Το Μέτρο 6.1 «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

17025:2005. 17021:2006.

17025:2005. 17021:2006. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ... Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Προκήρυξη για την ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης Τουρισµού Εµπορίου Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)»

Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪ ΗΣ

Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪ ΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 11084/1164/1-10-10 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. «ΠΡΩΤΟΤΥΠΩ 2009- Νέοι Επιχειρηµατίες» Ο ΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 15-07- 2009

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. «ΠΡΩΤΟΤΥΠΩ 2009- Νέοι Επιχειρηµατίες» Ο ΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 15-07- 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΩΤΟΤΥΠΩ 2009- Νέοι Επιχειρηµατίες»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜA «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)»

Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ-ΗΠΕΙΡΟΥ, Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013»

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007- στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ 2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ (Ο.Τ..): ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΟΚΟΜΙΑΣ ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΟΚΟΜΙΑΣ ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΠΕΝ ΥΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ 07-13 «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ικτύων

Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ικτύων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ικτύων ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ 2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ (Ο.Τ..): ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΑΙ 2009- ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΑΙ 2009- ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΑΙ 2009- ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Τµήµα Β ΗΜΟΣΙΩΝ & Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα