ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES"

Transcript

1 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES Αριθ. Πρωτ /ΣΜ/σµ ΑΘΗΝΑ, 28 Απριλίου 2011 Π Ρ Ο Σ ΓΕΣ / ΥΕΘΑ ΜΧ/1 η ΣΤΡΑΤΙΑ 735 ΝΣΗ ΣΤΡ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΚ.: 1. Γραφείο Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Ε. Βενιζέλου 2. Γραφείο Υπουργού ΥΠΟΜΕ Ι κ.. Ρέππα ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤ.: «Κατασκευή ικτύων Υποδοµής και Εργασίες Εξωραϊσµού στη Ν.Α. Πλευρά του Στρατοπέδου ΠΛΑΣΤΗΡΑ» Το από έγγραφο του Περιφερειακού Γραφείου ΣΑΤΕ Θεσσαλίας Κύριοι, Ο Σύνδεσµός µας παρέλαβε τη συνηµµένη καταγγελία του Περιφερειακού Γραφείου ΣΑΤΕ Θεσσαλίας που αφορά στην δηµοπράτηση του εν θέµατι έργου. Σύµφωνα µε τα στοιχεία που συνοδεύουν την εν λόγω καταγγελία υποστηρίζεται ότι πρόκειται για µία άνευ προηγουµένου, για στρατιωτική υπηρεσία, µεθόδευση σειράς παρατυπιών, παρανοµιών και αδιαφανών διαδικασιών αφού: 1. Ενώ η αρχική δηµοπράτηση του εν θέµατι έργου στις 30/11/2010 είχε καταλήξει, ύστερα από την εξέταση 10 προσφορών, σε προσωρινό µειοδότη, µε µέση έκπτωση 21,6%, αποφασίστηκε η ανάκληση της διακήρυξης µε την αιτιολογία της τροποποίησης των αρχικών όρων, υποκρύπτοντας, σύµφωνα µε την καταγγελία, την µη επίτευξη αρεστού ποσοστού έκπτωσης, παρά το γεγονός ότι αυτή υπερβαίνει το όριο της εύλογης έκπτωσης 12% που τίθενται από τον ν.3669/2008, άρθρο 35 παρ Στις 4/4/2011 διενεργήθηκε ο επαναληπτικός µειοδοτικής διαγωνισµός, στον οποίο εν µέσω πανελλήνιας αποχής που είχαν κηρύξει όλες οι εργοληπτικές οργανώσεις της Χώρας και µε την υποστήριξη του ΤΕΕ, µία κ/ξια µε έδρα το Ναύπλιο συµµετείχε καταθέτοντας προσφορά, η οποία, για τυπικούς και ουσιαστικούς λόγους, ακυρώθηκε από την Επιτροπή ιαγωνισµού αφού διαπιστώθηκε ότι: Το ιδιωτικό συµφωνητικό σύστασης της κ/ξιας που προσκοµίστηκε ήταν υπογεγραµµένο µόνο από τον έναν εκ των κοινοπρακτούντων µελών, ενώ επί ποινή αποκλεισµού ισχύουν τα προβλεπόµενα στην απόφαση του ΣτΕ 3447/09 για υπογραφή από όλους τους νόµιµους εκπροσώπους της κ/ξιας. εν υπήρξε ειδικό πληρεξούσιο στον παριστάµενο εκπρόσωπο της κ/ξιας να υπογράψει την οικονοµική προσφορά ενώ επί ποινή αποκλεισµού ισχύουν τα όσα Φειδίου Αθήνα / Feidiou str Athens Greece Τ /5 Τ F E w w w. s a t e. g r

2 προβλέπονται στις αποφάσεις του ΣτΕ 727/1994 και 728/1994 περί εξουσιοδοτηµένου µε πληρεξούσιο εκπρόσωπο και για την κατάθεση και για την σύνταξη και για την υπογραφή της οικονοµικής προσφοράς. 3. Η εµπρόθεσµη ένσταση που υπέβαλλε ο νόµιµος εκπρόσωπος της κ/ξιας απορρίφθηκε οµόφωνα από την Επιτροπή ιαγωνισµού - η οποία απαρτίζεται από Πολίτες Μηχανικούς - και η οποία διαβίβασε την εισήγησή της στην Προϊσταµένη Αρχή, ιοίκηση Μηχανικού της 1 ης Στρατιάς. 4. Στην συνεδρίαση του Τ.Σ. της 13/4/2011 µε υπερισχύουσα την ψήφο του Προέδρου του, αποφασίστηκε η αποδοχή της ως άνω ένστασης και η κατακύρωση του έργου στην µοναδική, παρανόµως αποδεκτή σύµφωνα µε την καταγγελία, προσφορά της κ/ξιας. Παρακαλούµε για τον έλεγχο των σοβαρών καταγγελιών για συµπαιγνία εις βάρος του εργοληπτικού κόσµου και ζητούµε την σχετική ενηµέρωσή µας, ώστε να προβούµε στις δέουσες νοµικές ενέργειες για την προστασία των εταιρειών-µελών µας. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ Με τιµή, Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΒΛΑΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛ. ΠΙΑΤΙ ΗΣ Συν. Το από έγγραφο του Περιφερειακού Γραφείου ΣΑΤΕ Θεσσαλίας µε θέµα «ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ και ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ» 2

3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Σ.Α.Τ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΣ : ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝ ΕΣΜΟ ΑΝΩΝΥΜΩΝ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ (Σ.Α.Τ.Ε. ) Υπόψη: /κού Συµβουλίου EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ : «Κατασκευή ικτύων Υποδοµής και Εργασίες Εξωραισµού στη Ν.Α. Πλευρά του Στρατοπέδου ΠΛΑΣΤΗΡΑ», ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΑΝΑΛ. ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ : ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ-ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : EΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΟΣΙΟ/ΥΕΘΑ/ΓΕΣ ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ : ΜΧ/1 η ΣΤΡΑΤΙΑ ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ / ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ: 735 ΝΣΗ ΣΤΡΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ 1 ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ και ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΧΕΤ: α. Φ /1/16939/Σ.563/ /1 η ΣΤΡΑΤΙΑ/ ΜΧ/ΓΣΕ β. Φ.916.2/156/2767/Σ.807/ /735 ΣΕ / Τ-Μ γ. Φ /6/70289/Σ.22/ / 1 η ΣΤΡΑΤΙΑ/ ΜΧ/ΓΣΕ δ. Από Πρακτικό ιαγωνισµού της 735 ΣΕ ε. Α/Α 2/4 Απρίλιος 2011 Πρακτικό Γνωµοδότησης Τ.Σ.ΕΡΓΩΝ 1 ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ. ΙΣΤΟΡΙΚΟ Με το (α) σχετ. εγκρίθηκε η διακήρυξη δηµοπράτησης και η µελέτη του έργου «Κατασκευή ικτύων Υποδοµής και Εργασίες Εξωραισµού στη Ν.Α. Πλευρά του Στρατοπέδου ΠΛΑΣΤΗΡΑ», προυπολογισµού ,00 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%. Ο διαγωνισµός διενεργήθηκε την από την 735 νση Στρκών Εργων, προσήλθαν δε και κατέθεσαν προσφορές δέκα (10) διαγωνιζόµενες εργοληπτικές επιχειρήσεις. Υπόψη ότι το έργο αφορά στις εργασίες οδοποιίας, απορροής και ηλεκτροφωτισµού του περιβάλλοντος χώρου των τεσσάρων κτιρίων ΣΟΑ που κατασκευάζονται σήµερα από 735 ΣΕ. Με το (β) σχετ. η Επιτροπή ιαγωνισµού της 735 ΣΕ διαβίβασε προς την Προισταµένη Αρχή 1 η ΣΤΡΑΤΙΑ / ΜΧ / ΓΣΕ, το Πρακτικό της εισήγησής της µε το οποίο προέκυψε προσωρινή µειοδότρια η εργοληπτική επιχείρηση ΑΝΤΑΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. µε µέση έκπτωση 21,26%.

4 Με το (γ) σχετ. η 1 η ΣΤΡΑΤΙΑ/ ΜΧ/ΓΣΕ (α) σε εφαρµογή των διατάξεων της παρ.4 του άρθρου 27 του Ν.3669/2008 ανακάλεσε την διακήρυξη του έργου, προκειµένου να δηµοπρατηθεί µε τροποποίηση των αρχικών όρων, λαµβάνοντας υπόψη το µειωµένο προυπολογισµό του Π/Υ ΓΕΣ για το 2011 και την αλλαγή του γεωµετρικού σχεδιασµού της µελέτης, αφού ληφθεί υπόψη ο νεός σχεδιασµός ασφάλειας του χώρου σε συνδυασµό µε την ιδιαιτερότητα των στελεχών της Ταξιαρχίας ΝΑ Ευρώπης και (β) έδωσε εντολή στην 735 ΣΕ για ανασύνταξη της µελέτης του εν λόγω έργου σύµφωνα µε τα παραπάνω και την επαναδηµοπράτηση του έργου. Εδώ σηµειώνονται τα εξής : H Προισταµένη Αρχή ( ΜΧ/1 η ΣΤΡΑΤΙΑ ) για την έκδοση της προηγούµενης απόφασης του (γ) σχετικού υπέβαλλε έγγραφο µε αριθµ. Φ.917/61/17995/Σ.688/ προς την ΓΕΣ/ ΥΠΟ για την σύµφωνη γνωµοδότηση της τελευταίας αναφέροντας τα εξής : 5.α. Η έκπτωση για το έργο της παραγρ. 2.α. ύψους 21,26% υπολείπεται σηµαντικά του µέσου όρου των ποσοστών που επιτεύχθηκαν σε παλαιότερους διαγωνισµούς της 735 ΣΕ και εκτιµά το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας δεν είναι συµφέρον για το ηµόσιο. 6. Η 1 η ΣΤΡΑΤΙΑ, λαµβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα : α. Εκτιµά ότι η προσφορά του προσωρινού µειοδότη στη δηµοπρασία του έργου της παρ. 2.α. πρέπει να απορριφθεί ως µη συµφέρουσα, για τους λόγους που αναφέρονται στην παρ. 5.α. παρόλο που υπερβαίνει το όριο της εύλογης έκπτωσης 12% που τίθεται από το Ν. 3669/2008, άρθρο 35, παρ.4, αφού ληφθεί υπόψη και η γνώµη του Τεχνικού Συµβουλίου του Υπουργείου (ΥΕΘΑ/ΓΕΣ) στο οποίο υπάγεται η Αναθέτουσα Αρχή (1 η ΣΤΡΑΤΙΑ), σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3669/2008, αρθρο 27, παρ.2β και το έργο να επαναδηµοπρατηθεί. β. Εξέτασε, ως εναλλακτικό τρόπο αντιµετώπισης του θέµατος την ανάκληση της διακήρυξης του διαγωνισµού του έργου και την εκτέλεση των εργασιών διαµόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου µε έναν από τους παρακάτω τρόπους : (1) Σύνταξη νέας µελέτης και επαναδηµοπράτηση του έργου, κατόπιν τροποποίησης των αρχικών όρων, δηλαδή αλλαγή του βασικού

5 γεωµετρικού σχεδιασµού του περιβάλλοντα χώρου, που εκτιµάται ότι θα επιφέρει µείωση του προυπολογισµού της. (2) Υλοποίηση των ελάχιστων απαιτούµενων εργασιών µε απολογιστικό τρόπο µε τη συνδροµή του 730 ΤΜΧ Γ/Φ.. διαδικασία η οποία κινδυνεύει να χαρακτηρισθεί ως κατάτµηση του έργου, καθόσον εκτιµάται ότι το ύψος του προυπολογισµού θα ξεπεράσει το όριο των χωρίς ΦΠΑ. Κατόπιν των παραπάνω η 1 η ΣΤΡΑΤΙΑ προτείνει την εφαρµογή της διαδικασίας της παραγρ. 6.β., ήτοι την ανάκληση της διακήρυξης του διαγωνισµού τη σύνταξη νέας µελέτης µε αλλαγή του βασικού γεωµετρικού σχεδιασµού του περιβάλλοντος χώρου, η οποία αποτελεί τη διαδικασία που ενέχει τις λιγότερες πιθανότητες για δηµιουργία καθυστερήσεων, οποιασδήποτε φύσεως, στην κατασκευή του έργου... Εχοντας επίσης υπόψη το νέο προυπολογισµό ύψους ,00 µε το ΦΠΑ, µε βάση τον οποίο επαναδηµοπρατήθηκε την το ανωτέρω έργο, τη µελέτη δηµοπράτησης και τα τροποποιηµένα σχέδια του περιβάλλοντος χώρου συµπεραίνουµε τα παρακάτω : (α) Η µείωση συνολικά µετά του Γ.Ε. & Ο.Ε και των απροβλέπτων ανήλθε στο ποσό των ,12 δηλαδή ποσοστό 22,28% επί του αρχικά δηµοπρατούµενου προυπολογισµού ,00 ( µε του Γ.Ε. & Ο.Ε και απροβλέπτα) (β) Ο νέος σχεδιασµός ασφάλειας που επικαλείται η απόφαση τελικά αφορούσε σε µία απλή τροποποίηση των γεωµετρικών δεδοµένων του χώρου ( άσφαλτος, πεζοδρόµηση, parking ) µε αποτέλεσµα τη µείωση ποσοτήτων και συνεπώς τη µείωση του Π/Υ/ κατά το ανωτέρω ποσοστό. Στην ουσία, δηλαδή, η βαθύτερη αιτιολογία της επαναδηµοπράτησης του έργου ήταν η µη επίτευξη αρεστού ποσοστού έκπτωσης κρίνοντας το προσφερόµενο ποσοστό 21,26% ασύµφορο για το ηµόσιο. Όµως µε το πρόσχηµα της τροποποίησης του γεωµετρικού σχεδιασµού του έργου νοµιµοποιεί την απόφαση της βάση της παραγρ. 4 του άρθρου 27 του Ν.3669/08, παρότι οι εν λόγω αλλαγές τελικά στο γεωµετρικό σχεδιασµό ούτε υπέρ την πρόσθετη ασφάλεια του χώρου εξυπηρετούν, ούτε την µορφή του έργου τροποποιούν. Πέραν αυτού η µείωση κατά 22,28% που επήλθε καλύπτει το ποσοστό του 25% της παρ.1 του άρθρου 64 του Ν.3669/08, δηλαδή η εργολαβική σύµβαση θα µπορούσε

6 να µειωθεί κατά το ποσοστό του 22,28% χωρίς να εγκυµονούν κίνδυνοι διάλυσης της εργολαβίας από την αλλαγή των γεωµετρικών δεδοµένων του περιβάλλοντος χώρου. Ο ΕΠΙΛΟΓΟΣ Την διενεργήθηκε από την 735 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ο επαναληπτικός µειοδοτικός διαγωνισµός για την ανάδειξη µειοδότη του έργου : «Κατασκευή ικτύων Υποδοµής και Εργασίες Εξωραισµού στη Ν.Α. Πλευρά του Στρατοπέδου ΠΛΑΣΤΗΡΑ», σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από την Νοµοθεσία των ηµοσίων Εργων, κατόπιν αναµόρφωσης της ιακήρυξης και του Προυπολογισµού. Στο διαγωνισµό συµµετείχε µόνο ένας διαγωνιζόµενος η Κ/Ξ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΞΥΠΟΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΗΣ µε έδρα το Ναύπλιο. Σηµειώνεται ότι ο εν λόγω διαγωνισµός διεξήχθη εν καιρώ Πανελλήνιας Αποχής από τις ηµοπρασίες κατόπιν κοινής απόφασης όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων και την συµπαράσταση του ΤΕΕ. Πάρα ταύτα, προκαλώντας το κοινό εργοληπτικό αίσθηµα και µη σεβόµενοι την πανελλήνια αποχή οι ανωτέρω εργολήπτες κατέθεσαν την προσφορά τους δια του πληρεξουσίου τους Καληµέρη Αθανασίου. ( σε σχετική καταγγελία προέβη άµεσα ο ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ.Ε. Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ µε τα αριθµ πρωτ. 413/ και 437/ ) Από τα παράδοξα της όλης διαδικασίας διενέργειας του διαγωνισµού και η οποία παρατηρήθηκε για πρώτη φορά µετά από πολλές δεκατίες διεξαγωγής διαγωνισµών από την συγκεκριµένη Υπηρεσία, ήταν οι συνθήκες αστυνόµευσης της διαδικασίας από την Στρατονοµία της 1 ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ, δηµιουργώντας εύλογες απορίες στο σύνολο των εργοληπτών που παρευρέθησαν. Παρόλα αυτά η διαδικασία συνεχίσθηκε κατά τα νόµιµα και η Επιτροπή παρέλαβε το φάκελο προσφοράς της ανωτέρω Κοινοπραξίας, και µη υπάρχοντος άλλης προσφοράς προχώρησε στην αποσφράγιση της οικονοµικής προσφοράς και τον κατά το Νόµο έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής.. υστυχώς όµως για την συµµετέχουσα Κοινοπραξία το οργανωµένο σχέδιο δεν είχε αίσιο τέλος, καθώς για τυπικούς και ουσιαστικούς λόγους, η Επιτροπή ιαγωνισµού ακύρωσε την µοναδική προσφορά. Παραθέτουµε τους βασικότερους από τους λόγους ακύρωσης : Α. Το ιδιωτικό συµφωνητικό σύστασης της Κοινοπραξίας που προσκοµίσθηκε ήταν υπογεγραµµένο από τον έναν µόνο εκ των κοινοπρακτούντων µελών, ενώ επί

7 ποινή αποκλεισµού και σύµφωνα µε την παράγραφο της ιακήρυξης «σε περίπτωση διαγωνιζόµενης κοινοπραξίας, υποβάλλεται δήλωση ή ιδιωτικό συµφωνητικό υπογεγραµµένα από του νόµιµους εκπροσώπους των µελών για τη σύσταση της Κοινοπραξίας» ( ΣΤΕ 3447/09 ). Β. Στην παράγρ της ιακήρυξης αναφέρεται ότι «το έντυπο οικονοµικής προσφοράς υπογράφεται επί ποινή αποκλεισµού από το νόµιµο εκπρόσωπο της κοινοπραξίας». Στην συγκεκριµένη περίπτωση την οικονοµική προσφορά υπογράφει µόνο ο Α. Καληµέρης, ενώ δεν κατατέθηκε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο που να ορίζει τον Α. Καληµέρη ως νόµιµο εκπρόσωπο της κοινοπραξίας για την σύνταξη και υπογραφή της προσφοράς της οικονοµικής προσφοράς. Αντιθέτως κατατέθηκε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο κατά το οποίο όλα τα µέλη της κοινοπραξίας χορηγούν στον Α. Καληµέρη, την ειδική εντολή, πληρεξουσιότητα και το δικαίωµα «να προβεί στην επίδοση του φακέλου της προσφοράς µετά της εγγυητικής επιστολής και των λοιπών δικαιολογητικών Επίσης εξουσιοδοτούν αυτόν για την υποβολή των ενστάσεων ή παραιτήσεων και γενικά παρέχουν το δικαίωµα και την πληρεξουσιότητα να υπογράψει κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή αίτηση απαραίτητο για την περαίωση της άνω εντολής», η οποία είναι η επίδοση της προσφοράς. Σύµφωνα µε την απόφαση ΣΤΕ 727/94 αι υποβαλλόµεναι προσφοραί δεον να είναι υπογεγραµµέναι υπό των πάντων των κοινοπρακτούντων. Πρέπει όµως να γίνονται δεκτές και υπογεγραµµένες από τον εξουσιοδοτηµένο µε πληρεξούσιο εκπρόσωπο, όµως όχι για την κατάθεση αλλά και για την σύνταξη και την υπογραφή της οικονοµικής προσφοράς Κανείς λογικός εργολήπτης και γνώστης του Νόµου δεν θα τολµούσε να υποβάλλει ένσταση για κάτι το οποίο είναι προφανέστατο και ρητά δηλούµενο τόσο στην ιακήρυξη όσο και στο Ν.3669/08 γνωρίζοντας ότι η ένστασή του δεν θα είχε καµία τύχη δικαίωσης, πάρα ταύτα ο νόµιµος εκπρόσωπος Α. Καληµέρης, υπέβαλλε εµπροθέσµως την ένστασή του κατά του Πρακτικού του ιαγωνισµού, προσπαθώντας να αποδείξει τα αναπόδεικτα, στερούµενης κάθε νοµικής σκέψης και λογικής συνέχειας. Προφανώς η ενέργεια του αποσκοπούσε στο να δώσει το πάτηµα που θα χρειαζόταν στο µέλλον για την ανάθεση του έργου στην εν λόγω Κοινοπραξία. Όπως ήταν λογικό η Επιτροπή ιαγωνισµού, ενήργησε σύµφωνα µε το Νόµο και µε την από εισήγησή της ( (δ) σχετ ) απέρριψε κατά οµοφωνία την ένσταση της Κοινοπραξίας, διαβιβάζοντας την εισήγησή της προς την Προισταµένη Αρχή του έργου ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ της 1 ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ. Υπόψη ότι η Επιτροπή

8 ιαγωνισµού αποτελείται από πολίτες µηχανικούς υπαλλήλους της 735 ΣΕ ( καθ όλα έµπειρους στη διεξαγωγή δηµόσιων διαγωνισµών και άριστους γνώστες του Νόµου) και όχι ένστολο προσωπικό. Και το άρτια µεθοδευµένο και σκηνοθετηµένο έργο αποκαλύφθηκε, την κατά την Συνεδρίαση του Τεχνικού Συµβουλίου της1 ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ για την εξέταση της ένστασης και του αποτελέσµατος της εν λόγω ηµοπρασίας. Και εδώ είναι που καταστρατηγήθηκε κάθε έννοια νοµιµότητας και δικαίου. Με υπερισχύουσα την ψήφο του Προέδρου του Τ.Σ. η απόφαση δικαιώνει την ένσταση της Κοινοπραξίας, κάνει δεκτή την προσφορά της στον διαγωνισµό και γνωµοδοτεί υπέρ της κατακύρωσης του διαγωνισµού στην Κ/Ξ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΞΥΠΟΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΗΣ απορρίπτοντας την εισήγηση της Επιτροπής ιαγωνισµού ( ίσως για πρώτη φορά στα χρονικά) µε το απίθανο σκεπτικό ότι το υποβαλλόµενο πληρεξούσιο καλύπτει τις απαιτήσεις της διακήρυξης και εσφαλµένα η Ε.. δεν έκανε αποδεκτή την προσφορά ( (ε) σχετ. ) Ισως στα χρονικά των δηµόσιων διαγωνισµών στην Ελλάδα δεν έχει παρθεί παρόµοια απόφαση κατακύρωσης έργου που να στερείτε στο παραµικρό ίχνος νοµιµότητας και διαφάνειας βασιζόµενη µόνο στην κατάχρηση εξουσίας. υστυχώς αυτή η απόφαση πάρθηκε από Στρατιωτική Υπηρεσία η οποία εκπροσωπεί το Γ.Ε.Σ. και στο παρελθόν διέποταν από κανόνες µόνο διαφάνειας και ευνοµίας. Σήµερα που η Πολιτεία επαγγέλλεται την αρχή του ευνοµούµενου Κράτους µέσα από τις αρχές της διαύγειας και της διαφάνειας, σήµερα που ο τεχνικός κόσµος αργοπεθαίνει και οι µικρές και µικροµεσαίες εργοληπτικές σιγοσβήνουν µέρα µε τη µέρα, κάποιοι βρέθηκαν να παίξουν στην πλάτη των εργοληπτών µε τέτοιου είδους αποφάσεις. Κ Α Τ Α Γ Γ Ε Λ Ο Υ Μ Ε Την συµπαιγνία που παίχθηκε τις τελευταίες ηµέρες εις βάρος του εργοληπτικού κόσµου, και ζητούµε από τον έχοντα την τελευταία υπογραφή έγκρισης, ιοικητή της 1 ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ, να προβεί στις δέουσες ενέργειες και να ελέγξει νοµικά την γνωµοδότηση του Τ.Σ.Ε., να αναστείλει την παράνοµη απόφαση και να µη προβεί στην κατακύρωση του έργου αλλά να επαναδηµοπρατήσει το έργο σύµφωνα µε τα νόµιµα.

9 Παρακαλούµε να αναρτηθεί η καταγγελία µας στην ιστοσελίδα του Σ.Α.Τ.Ε. και ο Σύνδεσµος να προβεί στις δέουσες ενέργειες ώστε επιτέλους κάποιοι να ελεγχθούν για την πιθανότητα παράβασης και υπέρβασης καθήκοντος. Για το ΠΕΡΙΦ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΑΤΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ν. ΖΑΓΑΡΑΣ Χ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 6 / 26-03-2012 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα ευτέρα, 26 Μαρτίου 2012 και ώρα 13:00, συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση η

Διαβάστε περισσότερα

18 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής

18 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 32217/28-05-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 18 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 27-05-2014 Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ηµαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

διαγωνισµού για το έργο: «Έργα συλλογής µεταφοράς λυµάτων Πολυγύρου Καλυβών ήµου Πολυγύρου» µε παράλληλη εξέταση ενστάσεων

διαγωνισµού για το έργο: «Έργα συλλογής µεταφοράς λυµάτων Πολυγύρου Καλυβών ήµου Πολυγύρου» µε παράλληλη εξέταση ενστάσεων 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 18/2013 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήµερα την δεκάτη ενάτη (19η) Αυγούστου 2013 και ώρα 12:00 στo ηµoτικό Κατάστηµα του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 107/2012 Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προϋπολογισµού: 189.

ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 107/2012 Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προϋπολογισµού: 189. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 107/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES. Αριθ. Πρωτ.26893/ΣΜ/λµ Αθήνα, 02 εκεµβρίου 2013

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES. Αριθ. Πρωτ.26893/ΣΜ/λµ Αθήνα, 02 εκεµβρίου 2013 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES Αριθ. Πρωτ.26893/ΣΜ/λµ Αθήνα, 02 εκεµβρίου 2013 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΣ 1. Το Γραφείο Πρωθυπουργού 2. Την Ενιαία Ανεξάρτητη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ: Παραίτηση από το ένδικο µέσο της προσφυγής σε διαταγές πληρωµών του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ: Παραίτηση από το ένδικο µέσο της προσφυγής σε διαταγές πληρωµών του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: Β4ΜΛΩΕ5-ΩΑΒ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 37 ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 20 η εκεµβρίου 2012 ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 24 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 24 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η "ΕΡΓΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ (Β' ΦΑΣΗ)" Προϋπολογισµού: 271.726,68 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΡΓΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ (Β' ΦΑΣΗ) Προϋπολογισµού: 271.726,68 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: "ΕΡΓΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ (Β' ΦΑΣΗ)" ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 62/2012 Μ Ε Λ Ε Τ Η "ΕΡΓΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ. Προϋπολογισµού: 240.995,73 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ. Προϋπολογισµού: 240.995,73 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΕΡΓΟ: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 75/2013 Μ Ε Λ Ε Τ Η

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ (ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ) Προϋπολογισµού: 450.000,00 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ (ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ) Προϋπολογισµού: 450.000,00 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ (ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ)

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΝ Ο ΗΜΟΤΙΚΗ Ο ΟΠΟΙΙΑ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ. Προϋπολογισµού: 800.000,00 σε ΕΥΡΩ. ΗΜΟΣ: Αρχανών ΕΡΓΟ: ΕΝ Ο ΗΜΟΤΙΚΗ Ο ΟΠΟΙΙΑ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΝ Ο ΗΜΟΤΙΚΗ Ο ΟΠΟΙΙΑ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ. Προϋπολογισµού: 800.000,00 σε ΕΥΡΩ. ΗΜΟΣ: Αρχανών ΕΡΓΟ: ΕΝ Ο ΗΜΟΤΙΚΗ Ο ΟΠΟΙΙΑ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ /ΝΣΗ ΑΥΤ/ΣΗΣ & ΑΠ/ΣΗΣ Τ.Υ. ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΗΜΟΣ: Αρχανών ΕΡΓΟ: ΕΝ Ο ΗΜΟΤΙΚΗ Ο ΟΠΟΙΙΑ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 33 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΝ Ο ΗΜΟΤΙΚΗ Ο ΟΠΟΙΙΑ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ Προϋπολογισµού:

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ (ΥΠΟΕΡΓΟ 1) Προϋπολογισµού: 435.000,00 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ (ΥΠΟΕΡΓΟ 1) Προϋπολογισµού: 435.000,00 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ /ΝΣΗ ΑΥΤ/ΣΗΣ & ΑΠ/ΣΗΣ Τ.Υ. ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΗΜΟΣ: Αρχανών ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ (ΥΠΟΕΡΓΟ 1) ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 37/2010 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 35 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 35 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 1

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ: Λεωφ. Χαϊνά 93 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ. Προϋπολογισµού: 1.100.000,00 σε ΕΥΡΩ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ ΗΜΟΣ: «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΥ Ν.

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ. Προϋπολογισµού: 1.100.000,00 σε ΕΥΡΩ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ ΗΜΟΣ: «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΥ Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ "Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ" /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΥ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Υ Α Ρ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ. 606.500,00 (χωρίς το Φ.Π.Α.) ΥΠΗΡΕΣΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ - ΑΡ ΕΥΣΗΣ

Ε Υ Α Ρ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ. 606.500,00 (χωρίς το Φ.Π.Α.) ΥΠΗΡΕΣΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ - ΑΡ ΕΥΣΗΣ Ε Υ Α Ρ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Ι Κ Τ Υ Ω Ν ΥΠΗΡΕΣΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ - ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΣΥΝΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΤΡΟΦΟ ΟΤΗΣΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΚΩΗΒ-1ΒΛ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 20685/19-11-2012 ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: Β4ΣΚΩΗΒ-1ΒΛ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 20685/19-11-2012 ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 20685/19-11-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ: 720 Από το πρακτικό 41 ης /2012 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την κατάρτιση των

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Έργα ύδρευσης ήµου Τυµπακίου (Α' Φάση) Προϋπολογισµού: 411.192,17 σε ΕΥΡΩ. ΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Έργα ύδρευσης ήµου Τυµπακίου (Α' Φάση)

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Έργα ύδρευσης ήµου Τυµπακίου (Α' Φάση) Προϋπολογισµού: 411.192,17 σε ΕΥΡΩ. ΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Έργα ύδρευσης ήµου Τυµπακίου (Α' Φάση) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Έργα ύδρευσης ήµου Τυµπακίου (Α' Φάση) ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2011 Μ Ε Λ Ε Τ Η Έργα ύδρευσης ήµου Τυµπακίου

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ιαµόρφωση Κοινόχρηστων χώρων.ε Αρχανών και Ολοκλήρωση Ενδοδηµοτικής Οδοποιίας. Προϋπολογισµού: 314.418,53 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ιαµόρφωση Κοινόχρηστων χώρων.ε Αρχανών και Ολοκλήρωση Ενδοδηµοτικής Οδοποιίας. Προϋπολογισµού: 314.418,53 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΕΡΓΟ: ιαµόρφωση Κοινόχρηστων χώρων.ε Αρχανών και Ολοκλήρωση Ενδοδηµοτικής

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΗΜΟΥ "Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ" Προϋπολογισµού: 3.049.

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΗΜΟΥ Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ Προϋπολογισµού: 3.049. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ "Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ" /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του Πρακτικού της αριθ. 4/ 2014 Συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΕΜΜ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του Πρακτικού της αριθ. 4/ 2014 Συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΕΜΜ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του Πρακτικού της αριθ. 4/ 2014 Συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ Αριθ. Αποφ. 21/2014 Π ε ρ ί λ η ψ η «Εξέταση ενστάσεων της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 10 / 01-06-2012 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα Παρασκευή, 1 Ιουνίου 2012 και ώρα 13:00, συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-05-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-05-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-05-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 268 ΘΕΜΑ: Εξέταση ενστάσεων που αφορά το έργο «Βιοκλιματική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 20/2011 Μ Ε Λ Ε Τ Η. Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθµού.. Γαλιάς ήµου Μοιρών (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων κ βοηθητικών χώρων υπόγειο)

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 20/2011 Μ Ε Λ Ε Τ Η. Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθµού.. Γαλιάς ήµου Μοιρών (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων κ βοηθητικών χώρων υπόγειο) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθµού.. Γαλιάς ήµου Μοιρών (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων κ βοηθητικών

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΣΤΟ Τ.. ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΣΤΟ Τ.. ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΘΕΟΛΟΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Α)

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Α) ΑΡΤΑ 22-02-2013 Αριθµ. Πρωτοκ. 420 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ ΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ.Ε.Υ.Α.Α. ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΩΣΤΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ» ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ. Προϋπολογισµού: 115.000,00 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ. Προϋπολογισµού: 115.000,00 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΕΡΓΟ: ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 3263/2004 «Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 179/28.09.2004)

Νόµος 3263/2004 «Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 179/28.09.2004) Νόµος 3263/2004 «Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 179/28.09.2004) Άρθρο 1 Ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των έργων 1. Η ανάθεση της κατασκευής των δηµόσιων έργων

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΝΕΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑ ΙΟ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ. Προϋπολογισµού: 2.200.000,00 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΝΕΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑ ΙΟ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ. Προϋπολογισµού: 2.200.000,00 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 63/2013 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΝΕΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑ ΙΟ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ Προϋπολογισµού:

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΥ Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ (ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ) Προϋπολογισµού: 124.998,18 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΥ Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ (ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ) Προϋπολογισµού: 124.998,18 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΥ Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ (ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα