Αθήνα, 21/01/2015. Αριθ. Πρωτ.: 1632

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αθήνα, 21/01/2015. Αριθ. Πρωτ.: 1632"

Transcript

1 Ι ΕΜΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠρώηνΣχολή Ευελπίδων Αθήνα, 21/01/2015 Αριθ. Πρωτ.: 1632 Q.6"\ \ \'1-01) Ι\e... χ.υ'" ( ρ: 'τfe ο e-sf ~ Cς~Υ - ~'ρ~~ Κτίριο 6 - Γραφείο 102 ΤΗΛ / FAX: ΤΗΛ: Πληροφορίες: Κ. Πιτσαρή Χρ. Αντωνακάκη ΔIΚΗΓΟΡΙΚόΣ ΠΛλOfΟΣ ~βlliiωi ΑΡ!β.lliat. loω.!2.1 - ΑθΗΝΑ...P..!.. ::1...;:..~Ω1~f;, ΠΡΟΣ: Τον κ. Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Ακαδημίας 60,10679 Αθήνα Τηλ: 21Ο Ο Fax: Σας διαβιβάζουμε τη με αριθμό πρωτοκόλλου 1630/ Ανακοlνωση του Πρωτοδικείου Αθηνών η οποία αφορά στην καταστροφή αρχειακού υλικού που φυλάσσεται στο Γενικό και Ποινικό Αρχείο του Πρωτοδικείου Αθηνών. σύμφωνα με την αριθ απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. καθώς και το από 03/12/2014 πρακτικό της επιτροπής του άρθρου μόνου ΒΔ 120/1966 «Περί τρόπου καταστροφής αχρήστων αρχείων των Δικαστικών Υπηρεσιών» και σας ενημερώνουμε ότι την 6 Μαρτίου 2015, Μνει οριστικά η προθεσμία παραλαβής σχετικών των δικογραφιών που αναφέρονται στη στην ως άνω Ανακοίνωσ πρόσκληση παραλαβής σχετικών, λόγω της επικείμενης καταστροφής τους. Παρακαλούμε, να καταχωρίσετε στην ιστοσελίq9 σας τη συνημμένη ανακοίνωση και να την αναρτήσετε σε εμφανή σημεία προς ενημέρωση των ~ ΣΠΥΡΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ k~, n-/~ ~ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ TO~J~r<.- ; ::.;:~.~;~M~..,.~ΙOY ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Τ..,~~~.~~~ΨN!>-\....~~~~r~;' σj:;;'ζ:' :i 'i. a"',,_,..,..ς../... ~ σ~ ο ι ~ ",' ",..,ι ~. Γ;~~&;/

2 l 'ΕΜΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤιΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ,21/01/2015 } ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πρώην Σχολή Ευελπίδων Κτίριο 6 - Γραφείο 102 ΤΗΛ/FΑΧ: 210, ΤΗΛ: Αριθ. Πρωτ.: 1630 Πληροφορίες: Κ. Πιτσαρή Χρ, Αντωνακάκη E-mai/: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Προς τους κ. Δικηγόρους και Διαδίκους Γνωστοποιούμε στους κ. Δικηγόρους και Διαδίκους ότι επίκειται η καταστροφή αρχειακού υλικού που φυλάσσεται στο Γενικό και Ποινικό Αρχείο του Πρωτοδικείου Αθηνών και συγκεκριμένα: ΑΙ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕίΟΥ 1) Προτάσεις και σχετικά Δικογραφιών όλων των διαδικασιών (Μονομελούς και Πολυμελούς), του έτους ) Αγωγές -ανακοπές- κλήσεις, μισθώσεων, αυτοκινήτων, εργατικών, διατροφών, αμοιβών, και αιτήσεις και κλήσεις εκουσίας Μονομελούς και Πολυμελούς και συναινετικών διαζυγίων καθώς και τα βιβλία καταθέσεων αυτών για το έτος 2001 καθώς και τα πινάκια αυτών (η 20ετία). 3) Αποσυρθείσες και ματαιωθείσες, αιτήσεις διαταγών πληρωμής και πιστωτικών τίτλων για το έτος 2012, 4) Προτάσεις και σχετικά δικογραφιών πιστωτικών τίτλων για το έτος 2004, 5) Αιτήσεις και δικογραφίες ασφαλιστικών μέτρων (Μονομελούς και Πολυμελούς) του έτους 2006, 6) Ματαιωθείσες όλων των διαδικασιών καθώς και των ασφαλιστικών μέτρων Μονομελούς και Πολυμελούς για το έτος 201Ο, 7) Εισηγητικές Εκθέσεις Μονομελούς και Πολυμελούς, Ειρηνοδικείων, Α3, Βιβλία καταθέσεως και καταχώρισης αυτών, εκθέματα, αιτήσεις για εισηγητικές εκθέσεις, βιβλία αιτήσεων, ευρετήρια, για το έτος ) Αποφάσεις παράτασης προθεσμίας διεξαγωγών για το έτος 1996, καθώς και τα βιβλία αυτών. 9) Πρόχειρα πινάκια και εκθέματα όλων των διαδικασιών πλην των ασφαλιστικών μέτρων έως και του έτους 2011, 10) Αιτήσεις εκδόσεως πιστοποιητικών και βιβλία- πρωτόκολλα κατάθεσης αυτών για το έτος ) Διορισμοί δικαστικών αντιπροσώπων (Σωματείων) έως το έτος 2007 ( ) 12) Παραστάσεις ασκουμένων δικηγόρων για το έτος 2012,

3 13) Αιτήσεις προτίμησης τμήματος διακοπών για το έτος )Αιτήσεις, κλήσεις Διεξαγωγών καθώς και αιτήσεις παρατάσεως προθεσμιών και αντικαταστάσεις πραγματογνωμόνων για το έτος ) Αιτήσεις χορήγησης πιστοποιητικών από το Τμήμα Διαθηκών για το έτος ) Αιτήσεις χορήγησης πιστοποιητικών από πινάκια Τακτικής για το έτος ) Αιτήσεις χορήγησης πιστοποιητικών από πινάκια Ειδικών για το έτος ) Αιτήσεις προτίμησης Τμήματος Διακοπών για το έτος ) Δελτία παρουσίας υπαλλήλων για το έτος ) Διαβιβαστικά υπαλλήλων για υγειονομική μέχρι και το έτος ) Ειδικές άδειες υπαλλήλων έως και το έτος ) Διαταγές πληρωμής έως το έτος Β) ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΝ1ΚΟΥ ΑΡΧΕ10Υ.ΠΕΙΣΤΗΡΙΩΝ 1) Σχετικά δικογραφιών (αντιμωλία) επί των οποίων εκδόθηκαν οριστικές και αμετάκλητες αποφάσεις Μονομελούς και Τριμελούς Πλημ/κείου Αθηνών των ετών 2007, 2008 και ) Σχετικά δικογραφιών φυγόποινων που αφορούν αποφάσεις Μονομελούς, Τριμελούς και Αγορανομικού Πλημ/κείου Αθηνών με ημερομηνία αποστολής 2002, 2003 και ) Σχετικά δικογραφιών αποφάσεων περί οριστικής παύσεως ποινικής δίωξης λόγω θανάτου κατηγορουμένων από το έτος 2003 μέχρι και το έτος ) Σχετικά δικογραφιών απαλλακτικών Βουλευμάτων που εκδόθηκαν το έτος ) Σχετικά δικογραφιών του Δικαστηρίου Ανηλίκων από το έτος 2002 μέχρι και του έτους ) Σχετικά δικογραφιών φυγόποινων του Δικαστηρίου Ανηλίκων από το έτος 2001μέχρι και το έτος ) Σχετικά δικογραφιών απορριmικών Εφετείου με ημερομηνία αποστολής το έτος 2002, 2003 και ) Σχετικά δικογραφιών, επί των οποίων εκδόθηκαν οριστικές και αμετάκλητες (απαλλακτικές) αποφάσεις του Μ.Ο.Δ. Αθηνών, από το έτος 2004 έως και ) Βιβλία κινήσεως και αλληλογραφίας Γραμματείας Μονομελούς και Τριμελούς Πλημ/κείου του έτους ) Βιβλία κινήσεως και αλληλογραφίας Γραμματείας του Δικαστηρίου Ανηλίκων μέχρι και του έτους )Ερήμην Δικογραφίες Τριμελούς του 2004, 2005 υφ'όρον-ακαταχώρητες, ερήμην του 2004 παύει εκτέλεση-ακαταχώρητες, του 2005 παύει εκτέλεση-ακαταχώρητες, ερήμην 2001 έως 2008 παύει εκτέλεση-καταχωρημένες, ερήμην από το 2001 έως το 2006 υφ'όρον-καταχωρημένες, που τέθηκαν στο αρχείο παραγραφών με το Ν.3346/05. 12) Ερήμην δικογραφίες Μονομελούς των ετών 2003,2004,2005 και 2006, που τέθηκαν στο αρχείο παραγραφών βάσει των άρθρων 32 και 33 Ν.3346/05 και αρθρ. 34 του Ν.3220/04 Για τις περιmώσεις 11 και 12 βλ. σχετικά ενημερωτικά σημειώματα, όπως απεστάλησαν από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών:

4 } ΠIΝΑΚΑΣ ΕΡΗΜΗΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΩΝ ΠΟΥ. ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ ΣΤΗ ΛΟΥΚΑΡΕΩΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 3346/05 ΕΡΗΜΗΝ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ (ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΥΤΩΝ 89) ΚΟΥΤΑ ΣΕΛ (οι σελιδες αντιστοιχούν στις κάτω δεξιά γραμμένες με κόκκινο στυλό) ΔΕΜΑ! ΙΤΟΜΟΣ ΕΡΗΜΗΝ 2004 VΦ' ΟΡΟΝ- 1 ΑΚΑ ΤΑΧΩΡΗΤΕΣ Δ/ΚΟΓΡΑΦ/ΕΣ , , ' ΕΡΗΜΗΝ 2005 ΥΦ' ΟΡΟΝ ΑΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦ/ΕΣ ' " Ι ι Ι Ι Ι Ι ! Ι 1

5 ΚΟΥΤΑ ΣΕΛ ΔΕΜΑΙ ΙΤΟΜΟΣ ΕΡΗΜΗΝ 2004 ΠΑΥΕΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ- ΑΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΡΗΜΗΝ 2005 ΠΑ~EI ΕΚΤΕΛΕΣΗ- ΑΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΔlκοrΡΑΦIΕΣ ΕΡΗΜΗΝ 2001 ΕΩΣ 2008 ΠΑΥΕΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ- ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΕΣ /01 έω, 3743/ /04 έως /04, ,3366/05 έως 5471/ / /05, 13/ /06, / /07,775/ /08 ΕΡΗΜΗΝ 2001, 2002, 2003,2004, 2005, 2006 ΥΦ' ΟΡΟΝ- ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΕΣ / / / / / / / / / / / / / / / / ί / /03 & 13857/ / / / / / / Ι Ι / / Ι / / Ι 9191/03-90/ /04-258/ / /04-502/ /04-648/ /04-780/

6 , ΚΟΥΤΑ ΣΕΛ /04-943/ / / / / / / / / / / / / / /04 & 91/ / / / /04, / / / / / / / / / / / / / / / / / / / , / /04 ο' ,,4375/ '4529/ / /03, 5840/03, 5575/ /04, /04,2041/04,2511/ / / /04 & 18/05.542/ / ΟΓΚΩΔΗΣ 6216/04 757/02,7407/02,2845/03_9127/03, / /04, 1553/ / /05, 2029/05, 2330/05, 3071/05, (87) 3872/05,4486/05,5246/05_5721/05 βλ. Κάτω από κο(ιτα Ι (89) 5791/ /05, 1150/ βλ. Κάτω από κούτα 34 ΔΕΜΑΙ ΙΤΟΜΟΣ Ι

7 ΤΜΉΜΑ ΕΡΗΜΗΝ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΕ Αν Δ 2005 ο ~ ΠΑΡ ΑΤΡΑΦΗ ΒΆΣΕΙ ΛΡΘΡΟΥ 32 Ν. 3346/ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΑΥΔ 2005 & ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2095 (2 ΠΑΚΕΤΑ) ΠΑΡ ΑΤΡΑΦΗ ΒΑΣΕΙ ΑΡΘΡΟΥ 33 Ν. 3346/2005 (ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 2000 ΕΥΡΩ) -ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΥΔ 2005 (Α & Β EΞ~MHNO) ~ ΠΑΡ ΑΓΡΑΦΗ ΒΆΣΕΙ ΑΡΘΡΟΥ 34 Ν (ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΆΤΩ ΤΩΝ ΕΥΡΩ) - ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΔ 2005 (ΑΠΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ)

8 ΤΜΗΜΑ ΕΡΗΜΗΝ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ..,.. εκτυπωσεισ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΕ Α Δ 2004 ~ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ'ΒΑΣΕΙ ΑΡΘΡΟΥ 32 Ν. 3346/2005 -ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ~ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΒΑΣΕΙ ΆΡΘΡΟΥ 33 Ν. 3346/2005 (ΑΣΦΑΛΙΣΤΠ\:ΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 2000 Εν/Ω) - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αν Δ 2004 (Α & Β ΕΞΑΜΗΝΟ) <11Ι ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΒΑΣΕΙ ΆΡΘΡΟΥ 34 Ν. 3220/2004 (ΧΡΕΗΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ "/., ΚΑΤΩ ΤΩΝ EYJ'Q) -ΑΠQΦΑΣΕ~ ΑΥΔ 2004 (Α & Β ΕΞΆΜΗΝΟ) /.'.., '

9 ΤΜΗΜΑ"ΕΡΗΜΗΝ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΕ Αν Δ 2006 Ι) ΠΑΡ ΑΓΡΑΦΗ "ΒΑΣΕΙΑΡΘΡΟΥ 32 Ν. 3346/ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΜΗΝΟΣ IΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΑΥΔ 2006 " " Q ΠΑΡ ΑΓΡΑΦΗ ΒΆΣΕΙ ΑΡΘΡΟΥ 33 Ν. 3346/2005 (ΑΣΦΑΛΙΣΠΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 2000 ΕΥΡΩ) -AΠOΦAΣ~IΣAYΔ 2006

10 TΙWHMA ΕΡΗΜΗΝ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΕ ΑΥΔ cι ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΒΑΣΕΙ ΑΡΘΡΟΥ 32 Ν. 3346/~005 - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΜΗΝΌΣ ΜΑΙΟΥ ΕΩΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ) ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΒΑΣΕΙ ΑΡΘΡΟΥ 33 Ν. 3346/2005 (ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 2000 ΕΥΡΩ) - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΥΔ 2003 φ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΒΑΣΕΙ ΆΡΘΡΟΥ 34 Ν. 3220/2004 (ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΤΩ ΤΩΝΙ0000ΕΥΡΩ)-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΥΔ 2003.,

11 Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσέλθουν μέχρι την 6 ΜαρτΙου 2015 για την παραλαβή των παραπάνω σχετικών τους κτλ., που βρίσκονται σης δικογραφlες των προαναφερομένων πολιτικών και ποινικών αποφάσεων, τα οποlα μετά την παραπάνω ημερομηνία θα καταστραφούν, σύμφωνα με την αριθ. 830/ απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ TPIMEΛOY!j'tVMBOVAIOV ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ τον ΠΡΩΤΟΔιΚΕIΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ιgffi'γoyλeaσ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ

12 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ., ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 1 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β. δ.120/1966 Στην Αθήνα και στο Κατάστημα του Πρωτοδικείου Αθηνών, οδός Ευελπlδων, κτlριο 6, γραφεlο 104, οι παρακάτω: 1) Χρήστος Παπακώστας, Πρόεδρος Πρωτοδικών Αθηνών 2) ελένη Ράϊου, Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών 3) Μαρινέττα Γούναρη, Δικηγόρος Αθηνών 4) Όλγα Καββάγια, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Γραμματείας του Πρωτοδικείου Αθηνών οι οποίοι αποτελούν την επιτροπή που προβλέπεται από το άρθρο μόνο του ΒΔ «Περί τρόπου καταστροφής αχρήστων αρχεlων των Δικαστικών Υπηρεσιών» και ορίσθηκαν με την αριθ. 58/03 πράξη του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών, συνήλθαν σήμερα την 3 Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 σε συνεδρίαση, προκειμένου να αποφανθούν για την εκποίηση ή καταστροφή προτάσεων, σχετικών, δικογραφιών Κ.Τ.λ.που φυλάσσονται στο Γενικό και Ποινικό Αρχείο του Πρωτοδικείου Αθηνών και ουδεμlα χρησιμότητο έχουν. Αφού έλαβαν υπόψη : 1) το αριθ. 869/ έγγραφο του Τμήματος Γενικού Αρχείου του Πρωτοδικείου Αθηνών, 2) το αριθ. 52/ έγγραφο του Τμήματος Ποινικού Αρχεlου του Πρωτοδικεlου Αθηνών, 3) τις προφορικές διευκρινήσεις των Προϊσταμένων των Τμημάτων Γενικού και Ποινικού Αρχείου, Αθανασίου Βασιλού και Βασιλικής Δαλαβέρα, αντlστοιχα, αποφάνθηκαν ότι τα παρακάτω αρχεlα ουδεμlα χρησιμότητα ή ιστορική αξία έχουν και μπορούν να εκποιηθούν και αν τούτο δεν είναι δυνατόν μπορούν να καταστραφούν με φωτιά. ΑΙ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ 1) Προτάσεις και σχετικά Δικογραφιών όλων των διαδικασιών (Μονομελούς και Πολυμελούς), του έτους ) Αγωγές -ανακοπές. κλήσεις, μισθώσεων, αυτοκινήτων, εργατικών, διατροφών, αμοιβών, και αιτήσεις και κλήσεις εκουσίας Μονομελούς και Πολυμελούς και συναινετικών δlαζυγlων καθώς και τα βιβλία καταθέσεων αυτών για το έτος 2001 καθώς και τα πινάκια αυτών (η 20ετΙα). 3) Αποσυρθεlσες και ματαιωθείσες, αιτήσεις διαταγών πληρωμής και πιστωτικών τίτλων για το έτος ) Προτάσεις και σχετικά δικογραφιών πιστωτικών τlτλων για το έτος ) Αιτήσεις και δlκογραφlες ασφαλιστικών μέτρων (Μονομελούς και Πολυμελούς) του έτους ) Ματαιωθεlσες όλων των διαδικασιών καθώς και των ασφαλιστικών μέτρων Μονομελούς και Πολυμελούς για το έτος ) Εισηγητικές Εκθέσεις Μονομελούς και Πολυμελούς, ΕιΡηνοδικεlων, Α3, Βlβλlα καταθέσεως και καταχώρισης αυτών, εκθέματα, αιτήσεις για εισηγητικές εκθέσεις, βιβλία αιτήσεων, ευρετήρια, για το έτος ) Αποφάσεις παράτοσης προθεσμlας διεξαγωγών για το έτος 1996, καθώς και τα βιβλία αυτών. 9) Πρόχειρα πινάκια και εκθέματα όλων των διαδικασιών πλην των ασφαλιστικών μέτρων έως και του έτους 2011.

13 10) Αιτήσεις εκδόσεως ΠΙσΊοποιητικών και βιβλία- πρωτόκολλα κατάθεσης αυτών για το έτος ) Διορισμοί δlκασίικών αντιπροσώπων (Σωματείων) έως το έτος 2007 ( ) 12) ΠαρασΊάσεις ασκουμένων δικηγόρων για το έτος ) Αιτήσεις προτίμησης τμήματος διακοπών για το έτος )Αιτήσεις, κλήσεις Διεξαγωγών καθώς και αιτήσεις παρατάσεως προθεσμιών και αντικαταστάσεις πραγματογνωμόνων για το έτος ) Αιτήσεις χορήγησης ΠΙσΊοποιητικών από το Τμήμα Διαθηκών για το έτος ) Αιτήσεις χορήγησης ΠlσΊοποιητικών από πινάκια Τακτικής για το έτος ) Αιτήσεις χορήγησης ΠΙσΊοποιητικών από πινάκια Ειδικών για το έτος ) Αιτήσεις προτίμησης Τμήματος Διακοπών για το έτος ) Δελτία παρουσίας υπαλλήλων για το έτος ) Διαβιβαστικά υπαλλήλων για υγειανομlκή μέχρι και το έτος ) Ειδικές άδειες υπαλλήλων έως και το έτος ) Διαταγές πληρωμής έως το έτος Β) ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ.ΠΕΙΣΤΗΡΙΩΝ 1) Σχετικά δικογραφιών (αντιμωλία) επί των οποίων εκδόθηκαν ΟΡΙσΊικές και αμετάκλητες αποφάσεις Μονομελούς και Τριμελούς Πλημ/κείου Αθηνών των ετών 2007,2008 και ) Σχετικά δικογραφιών φυγόποινων που αφορούν αποφάσεις Μονομελούς, Τριμελούς και Αγορανομικού Πλημ/κείου Αθηνών με ημερομηνία αποσίολής 2002, 2003 και ) Σχετικά δικογροφιών αποφάσεων περί ΟΡlσΊικής παύσεως ποινικής δίωξης λόγω θανάτου κατηγορουμένων από το έτος 2003 μέχρι και το έτος ) Σχετικά δικογραφιών απαλλακτικών Βουλευμάτων που εκδόθηκαν το έτος ) Σχετικά δικογραφιών του ΔικασΊηρlου Ανηλίκων από το έτος 2002 μέχρι και του έτους ) Σχετικά δικογραφιών φυγόποινων του ΔικασΊηρίου Ανηλίκων από το έτος 2001μέχρι και το έτος ) Σχετικά δικογραφιών απορριmικών Εφετείου με ημερομηνία αποσίολήςτο έτος 2002, 2003 και ) Σχετικά δικογραφιών, επί των οποίων εκδόθηκαν ΟΡΙσΊικές και αμετάκλητες (απαλλακτικές) αποφάσεις του Μ.ο.Δ. Αθηνών, από το έτος 2004 έως και ) Βιβλία κινήσεως και αλληλογραφίας Γραμματείας Μονομελούς και Τριμελούς Πλημ/κείου του έτους ) Βιβλία κινήσεως και αλληλογραφίας Γραμματείας του ΔικασΊηρίου Ανηλίκων μέχρι και του έτους )Ερήμην Δικογραφίες Τριμελούς του 2004, 2005 υφ'όρον-ακαταχώρητες, ερήμην του 2004 παύει εκτέλεσηακαταχώρητες, του 2005 παύει εκτέλεση-ακαταχώρητες, ερήμην 2001 έως 2008 παύει εκτέλεση-καταχωρημένες, ερήμην από το 2001 έως το 2006 υφ'όρον-καταχωρημένες, που τέθηκαν σίοαρχείο παραγραφών με το Ν.3346/05. 12) Ερήμην δικογραφίες Μονομελούς των ετών 2003,2004,2005 και 2006, που τέθηκαν σίο αρχείο παραγραφών βάσει των άρθρων 32 και 33 Ν.3346/05 και αρθρ. 34 του Ν.322ΟΙ04 Για τις περιmώσεις 11 και 12 βλ. σχετικά ενημερωτικά σημειώματα, όπως απεσίάλησαν από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών: (

14 ,.. ΠIΝΑΚΑΣ ΕΡΗΜΗΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΩΝ ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ ΣΤΗ ΛΟΥΚΑΡΕΩΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 3346/05 ΕΡΗΜΗΝ ΤΡIΜΕΛΟΥ:ε Ί:εΥΝΟΛΟ ΚΟΥΤΩΝ 89) ΚΟΥΤΑ ΣΕΛ (οι σελιδες αντιστοιχούν στις κάτω δεξιά γραμμένες με κόκκινο στυλό) ΔΕΜΑΙ ΙΤΟΜΟΣ ΕΡΗΜΗΝ 2004 ΥΦ' ΟΡΟΝ- ΑΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΕΣ Β907 ; , ΕΡΗΜΗΝ 2005 γφ' ΟΡΟΝ. 13 ΑΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ Δ/κarΡΑΦlcΣ: ' ' Ι Ι 19 Ι , ! Ι Ι Ι

15 ΚΟΥΤΑ ΣΕΛ ΔΕΜΑΙ IΤΟΜΟϊ: ΕΡΗΜΗΝ 2004 ΠΑΥΕ/ ΕΚΤΕΛΕΣΗ. 30 ΑΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΕΣ Ι 1-4 ΕΡΗΜΗΝ 2005 ΠΑΎ(ΕΙΕΚΤΕΛΕΣΗ. 31 ΑΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ Δ/ΚΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΡΗΜΗΝ 2001 ΕΩΣ 2008 ΠΑΥΕΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ- ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦ/ΕΣ /01 έως 3743/ /04 έως /04, ,3366/05 έως 5471/ / /05, 13/ /06, / / ΕΡΗΜΗΝ 2001, 2002, 20Q3,2004, 2005,2006 γφ' ΟΡΟΝ- ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦ/ΕΣ / / / / / / / / / / / / / / / / /03 & 13857/ / / / Ι Ι 6966Ι / / / / / f03-90f /04-258f ΟΙ04-385Ι /04.502/ /0.AC648/ j-.-. ' / Ι i,- ~~f4}. Ι ί1 1 2 :"": ~.

16 ,- ΚΟΥΤΑ ΣΕΛ /04-943/ / / / / / / / / / / / /04 & 91/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /04 224, / / / / / / / / / / '.4375/ / "4529/ / /03, 5840/03, 5575/ /04, /04,2041/04,2511/04,2760/ / /04 & 18/05-542/ / ΟΓΚΩΔΗΣ 6216/ /02, , 2845/ /03, / / /0;;-5094/ /05,2029/05,2330/05,3071/05, (87) 3872/06,4486/05,5246/05_5721/05 βλ. Κότω από κούτα Ι (89) 5791/ /05, βλ. Κότω από κούτα 34 ΔΕΜΑΙ ΙΤΟΜΟΣ ι ' '164 3 ;).

17 . ' ΤΜΗΜΑ ΕΡΉΜΗΝ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΕ ΑΥΔ 2005 "ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΒΑΣΕΙΑΡΘρον32Ν ΑΠΟΦΑΣΕΙΣΜΙΙΝΌΣ. ~ ΙΑΝΟΥΑριον ΕΩΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΑΥΔ 2005 & ΥΠΟΛοωο Ζ995 (2 ΠΑΚΈΤΑ) ~ φ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΒΑΣΕΙΑΡΘρον 33 Ν (ΑΣΦΑΛΙΣΠΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 2000 Ε ΡΩ) -ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΥΔ 2005 (Α & Β ΕΞΑ;ΜΉΝΟ) ~ ~ ο ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΒΑΣΕΙ ΆΡΘΡΟΥ 34 Ν (ΧΡΈΗ ΙΙΡΟΣ το ΔΗΜΟΣΙΟ S ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΕΥΡΩ) -ΑΠΟΦΑΣΗ Α Δ 2005 (ΑΙΙΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ)....,

18 ~ΠΑΡ ΤΜΗΜΑ ΕΡΗΜΗΝ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΕ Α Δ 2004 iι ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ"ΒΑΣΕΙ ΑΡΘΡΟΥ 32 Ν. 3346/ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΜΙΙΝΟΣ IΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 " ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΒΑΣΕΙ ΆΡΘΡΟΥ 33 Ν. 3346/2005 (ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ EJΣΦOPEΣ ΚΆΤΩ ΤΩΝ 2000 ΕΥΡΩ) - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αν Δ 2004 (Α & Β ΕΞΑΜιΙΝΟ) < ΑΓΡΑΦΗ ΒΑΣΕΙ ΑΡΘΡΟΥ 34 Ν. 3220/2004 (ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ το ΔJBIMΟΣΙΟ/. ο ΚΆΤΩ ΤΩΝ!ΟΟΟΟΕYJ>Ω)-ΑΠQΦΑΣΕΡ1 ΑΥΔ 2004 (Α & Β ΕΞΑΜΒ;ΝΟ) ".'

19 ΤΜΗΜΑ :ΕΡΗΜΗΝ" ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΕ Α Δ 2006 \) ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΒΑΣΕΙ ΆΡΘΡΟΥ 32 Ν. 3346/ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΜΙΙΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ Α\ΤΟΥΣΤΟΥ Αν Δ 2006 " " \) ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΒΑΣΕΙ ΆΡΘΡΟΥ 33 Ν (ΑΣΦΑΛΙΣΤΠα/Σ Ε!ΣΦΟΡΕΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 2000Εν/Ω) - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣΛΥΔ 2006 ~ " " "."-- " " ~, " Ί

20 ΤΜΉΜΑ ΕΡΗΜΗΝ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ l\γjeαν! cι ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΒΑΣΕΙΑΡθΡΟΥ 3:2Ν. 3346!~005 - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΜΉl'fΟΣ ΜΑΙΟΥ ΕΩΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 φ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΒΑΣΕΙΑΡΘΡΟΥ 33 Ν (ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚAT.q ΤΩΝ 2000 ΕΥΡΩ)-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΥΔ 2003 Q ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΒΆΣΕΙ ΆΡΘΡΟΥ 34 Ν (ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΆΤΩ ΤΩΝ10000E~Ω) -ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ~YΔ 2803 " ',...

21 Προς πιστοποίηση των παραπάνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό της επιτροπής, το οποίο αφού α'ιαγvιί\σθηκε.καi βεβαιωθηκε, υπαγράφεται ως εξής:.. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ --

22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡ ΑΤΙΑ ΥΠΟΥ.Ρ.ΓΕΙΩΔΙΚΑΙΟΣΎΝΗΣ, _ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΓΕΝ. ΔιΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΎΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩωΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΔΙΕΎΘΎΝΣΗ ΣΤΡ AΠillKOΎ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΎ ΤΜΉΜΑ ΟΡΓ ΑΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΎΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤ ΑΣΗΣ ΔΙκ. ΛΕΠΟΎΡΓΩΝ Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 830. Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 96 αχ. Κώδικας: [I"elefax. : , ;Πληροφορίες : Σ. Koλιιiδη ίγηλέφωνο : ~).,,.' '.. ':l; n P '"'''''~:~~-~ "Ή-.:.,Ο,. r c 11:' A~>'" t.~. :..ιιι 3.3 "ς- \ Γ'O';'I':~" ",: Ι)::.Ι:,),ΙΙ. 1'-<0" j ΓΙ", ~',.'" ~ '=!!l.,r =...J J ~μτ\μ(~~\'..:'.,:_)~ '.._....,_ Έχοντας υπόψη: '1ΓΡ 0/. '-(9eι w 1. Τις διατάξεις: J Ι α) Του 120/1966 Β.Δ/γματος «Περί τρόπου καταστροφής άχρήστων αρχείων των Δικαστικών υπηρεσιών», το οποίο εκδόθηκε σε εκτέλεση του άρθρου 13 του ν. 4290/1963. β) Του 1017/1971 Ν.Δ/γματος «Περί συστάσεως ΤΑΧΔΙΚ».. γ) Του άρθρου 12 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης δικαστικών λειτουργών (κ.ν. 1756/1988). 2, Τη με αριθ, ΔΙΜΕΔ/Φ.1.6/32/Α 14248/ εγκύκλιο του Ύπουργείου.,..πΡ9_~Qρίας~c; K~~~ρ~ι:r.nι;"",, _..' _.._, Τη με αριθμό 72923/ (Β'2895) απόφαση του Ύπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων "Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού.Δικαισσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, στο Γενικό Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής, στο Γενικό Γραμματέα Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και στους Πρoϊσταμtνoυς των περιφερειακών υπηρεσιών αυτού". 4. Το με αριθμό 1/2014 πρακτικό γνωμοδότησης της Επιτροπής του Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία αποφαίνεται για την εκποίηση του άχρηστου αρχειακού του υλικού που αναφέρεται στο πρακτικό αυτό και αν τούτο είναι αδύνατο την καταστροφή αυτού δια πυρός.. Αποφασίζουμε Την εκποίηση του άχρηστου αρχειακού υλικού του Πρωτοδικείου Αθηνών όπως υτό περιγράφεται στο με αριθμό 1/2014 πρακτικό γνωμοδότησης της Επιτροπής του ρωτοδικείου Αθηνών και αν τούτο δεν είναι δυνατόν την καταστqοφή του δια πυρός.

23 ι."'tε περίπτωση εκποίησης, το προιον της να κατατεθεί σε πίστωση του :\ογαριασμού /8του ΤΑΧΔΙΚ,που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος. ι Η Προ.ίσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης ΜΑΡΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ J ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1) Κο Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών με την παράκληση να επικοινωνήσει με το Ύπουργείο Οικονομικών προκειμένου να προσδιορίσει την πιθανή ποσότητα του υλικού (Σταδίου 60, Δ/νση Διαχείρισης Δημοσίου Ύλικού, Τμήμα Διαχείρισης Ύλικού και Ύποδομών, τ.κ ) 2. ΤΑΧΔΙΚ (με αντίγραφο πρακτικού) 3. Γενικά Αρχεία του Κράτους -Τμήμα Σύγχρονων Αρχείων με αντίγραφο πρακτικού 4. Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών ---_._ _.' -.._ _.-. -._

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8095 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 429 23 Φεβρουαρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4102 Συμπλήρωση, Τροποποίηση και Κωδικοποίηση του Κα νονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΟΜΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΟΜΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΟΜΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η Γραµµατεία του Πρωτοδικείου διαιρείται σε δέκα εννέα (19) τµήµατα. 1. ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ: Σ αυτό οι υπάλληλοι θα ασχολούνται µε τις εξής εργασίες: α)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 739 22 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση θέσης γραφείου... 1 Επιβολή Πολλαπλών Τελών για Τελωνειακή Παράβα ση...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4983 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 434 13 Μαρτίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 19749 Κανονισμός Eσωτερικής Υπηρεσίας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πειραιώς. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 4/2015 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ 4/2015 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 4/2015 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Αποτελούμενο από τους Δικαστές Άννα Κουσιοπούλου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Κοζάνης, Αντωνία Βαρελά, Πρόεδρο Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 16-07-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 16-07-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 16-07-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 41 ΘΕΜΑ: Καθορισμός τρόπου και όρων εκτέλεσης, έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 4 5 10.00 12.30 6 7 8 9 10 10.00 12.30 11 12 13 14 15 12.30 16 17 18 19 20 10.00 21 22 23 24 25 10.00 26 27 28 29 30 12.30 31 32 12.

1 2 3 4 5 10.00 12.30 6 7 8 9 10 10.00 12.30 11 12 13 14 15 12.30 16 17 18 19 20 10.00 21 22 23 24 25 10.00 26 27 28 29 30 12.30 31 32 12. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Άρθρο 1* Τµήµατα συνεδριάσεων. Αντικείµενο και συγκρότηση τούτων 1. Το ιοικητικό Πρωτοδικείο Αθήνας, ενόψει του αριθµού των προβλεποµένων οργανικών θέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5431 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 429 24 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση ή μη της τροποποίησης του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Εφετείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ Αριθμός 1117864/2297/Α0012 (ΦΕΚ Β 2422/24.12.2007) Προσδιορισμός των ελάχιστων αμοιβών των Δικηγόρων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Εχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο «Οδηγός χρήσης της εφαρμογής της Πολιτικής Διαδικασίας» συντάχθηκε το χρονικό διάστημα Μαΐου Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ, ΕΝΟΣ ΠΑΡ ΕΦΕΤΑΙΣ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΠΑΡ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ, ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΜΕ ΠΑΓΙΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ, ΕΝΟΣ ΠΑΡ ΕΦΕΤΑΙΣ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΠΑΡ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ, ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΜΕ ΠΑΓΙΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αθήνα 18/6/2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. πρωτ.: 44221 ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Άρθρο 1ο. Τµήµατα και Γραφεία

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Άρθρο 1ο. Τµήµατα και Γραφεία ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ Άρθρο 1ο Τµήµατα και Γραφεία Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, για την εύρυθµη

Διαβάστε περισσότερα

1. Τις διατάξεις: α) Του αρθ.55 παρ. στ του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151/A ) «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας ΑΔΑΜ: 15PROC002942694

1. Τις διατάξεις: α) Του αρθ.55 παρ. στ του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151/A ) «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας ΑΔΑΜ: 15PROC002942694 ΑΔΑΜ: 15PROC002942694 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

30.6.2014 4.7.2014 4.7.2014

30.6.2014 4.7.2014 4.7.2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου 4 101 77 ΑΘΗΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΣ :Π. ΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Διακήρυξη ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού με θέμα «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης για το σύστημα ΕΡΜΗΣ-ΚΕΠ-ΕΚΕ»

Θέμα: Διακήρυξη ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού με θέμα «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης για το σύστημα ΕΡΜΗΣ-ΚΕΠ-ΕΚΕ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2013 Αριθμ. Πρωτ. : ΔΙΟΙΚ/Φ.932/2/33604 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου «Ενέχυρο ποινική συνδιαλλαγή σε εγκλήματα εις βάρος του Δημοσίου. Σύσταση ειδικού προανακριτικού σώματος. Θέματα αστικής ευθύνης του

Σχέδιο Νόμου «Ενέχυρο ποινική συνδιαλλαγή σε εγκλήματα εις βάρος του Δημοσίου. Σύσταση ειδικού προανακριτικού σώματος. Θέματα αστικής ευθύνης του Σχέδιο Νόμου «Ενέχυρο ποινική συνδιαλλαγή σε εγκλήματα εις βάρος του Δημοσίου. Σύσταση ειδικού προανακριτικού σώματος. Θέματα αστικής ευθύνης του τύπου και άλλες διατάξεις» Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠ. Αθήνα, 15.10.14 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠ. Γ99/Γ/96/5038 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 16-18 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Π. 15PROC002845038 ΦΑΛΗΡΟΥ 2015-06-12 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ: 16080/10-6-2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Ι.1) Επωνυμία,

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες: Τηλέφωνα : FAX : E-mail : Γρ. Μαρασλή 1 69100 Κομοτηνή Μ. Μερέτη 25310/23175,

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητές και Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Αγαπητές και Αγαπητοί Συνάδελφοι, 1 Αγαπητές και Αγαπητοί Συνάδελφοι, Στα τρία χρόνια που πέρασαν, δεν λύθηκαν τα προβλήµατα της ικαιοσύνης. Ούτε βελτιώθηκαν οι συνθήκες απονοµής της. Ούτε η θέση των ικηγόρων απέκτησε την αληθινή και πραγµατική

Διαβάστε περισσότερα

«Προσωρινή τοποθέτηση πρώην δημοτικών αστυνομικών στην Ελληνική Αστυνομία.»

«Προσωρινή τοποθέτηση πρώην δημοτικών αστυνομικών στην Ελληνική Αστυνομία.» ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΣ Ε Π Ι Τ Ε Λ Ε Ι Ο ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς - ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής.

ΘΕΜΑ: Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς - ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής. ΠΟΛ.1140/8.12.2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: 1109228/8434/0016 Δ/ΝΣΗ 16η ΤΜΗΜΑ: Δ' Αθήνα 8 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Π. 15PROC002845038 ΦΑΛΗΡΟΥ 2015-06-12 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ: 16080/10-6-2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Ι.1) Επωνυμία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Κτηματολογική διαδικασία για ακίνητα φέροντα τον χαρακτηρισμό «ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ»

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Κτηματολογική διαδικασία για ακίνητα φέροντα τον χαρακτηρισμό «ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ» Αθήνα 14 Αυγούστου 2012 Αριθ. Πρωτ: Δ10Α1116248/3696 ΕΞ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Γ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ: Οι αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2./19103/6-9-2010 και ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2./19222/6-9-2010, εγκύκλιοι της υπηρεσίας μας

ΣΧΕΤ: Οι αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2./19103/6-9-2010 και ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2./19222/6-9-2010, εγκύκλιοι της υπηρεσίας μας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «για τη δίκαιη δίκη και την αντιμετώπιση φαινομένων αρνησιδικίας»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «για τη δίκαιη δίκη και την αντιμετώπιση φαινομένων αρνησιδικίας» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «για τη δίκαιη δίκη και την αντιμετώπιση φαινομένων αρνησιδικίας» ΜΕΡΟΣ Α ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Άρθρο 1 Νομικά πρόσωπα 1. Το άρθρο 69 του Αστικού Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Διακήρυξη ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για το έργο «Παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής υποστήριξης (Call Center 1500)»

Θέμα: Διακήρυξη ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για το έργο «Παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής υποστήριξης (Call Center 1500)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Αρ. Πρ.:ΔΙΟΙΚ/Φ.936/2/15922 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Δ.2)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Οικονομικών Πολιτισμού και Τουρισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Οικονομικών Πολιτισμού και Τουρισμού ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα