300 Βιβλιοκρισίες ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "300 Βιβλιοκρισίες ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ"

Transcript

1 300 Βιβλιοκρισίες Σταύρος Τάξης, Συνοπτική ιστορία και τοπογραφία της Λέσβου, φωτομηχανική ανατύπωση της έκδοσης του 1909, επιμέλεια και σύνταξη ευρετηρίων Β. Αναστασιάδης, Σπ. Καράβας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Μυτιλήνη 1994, σ. η' ΧΧΓ Σταύρος Τάξης, Συνοπτική ιστορία της Λέσβου και τοπογραφία αυτής, φωτομηχανική ανατύπωση της έκδοσης του 1874, επιμέλεια-παρουσίαση Β. Αναστασιάδης, Σπ. Καράβας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Μυτιλήνη 1996, σ. χχν+54+xxv Οι ανατυπώσεις παλαιών μελετών τοπικής ιστορίας γνωρίζουν τα τελευταία χρόνια σχετική άνθηση. Εκτός από τον εκδοτικό οίκο Καράβια, ο οποίος με τη σειρά του «Βιβλιοθήκη Ιστορικών Μελετών» δραστηριοποιείται από τη δεκαετία του 1960 στον τομέα των «αναστατικών» όπως τις ονομάζει εκδόσεων, περιλαμβάνοντας στον κατάλογο του και μελέτες τοπικής ιστορίας, τα τελευταία χρόνια επιχειρούνται ανάλογες προσπάθειες κυρίως από τοπικούς συλλόγους, δήμους, κοινότητες ή συλλόγους αποδημούν, καθώς και από εκδότες που είτε είναι εγκατεστημένοι στον τόπο που εξετάζει η επανεκδιδόμενη μελέτη είτε διατηρούν προσωπικούς δεσμούς με αυτόν 1. Η τελευταία αυτή πρακτική της αναπαραγωγής εκδόσεων του περασμένου αιώνα ή των αρχών του 20ού, νομίζω ότι κατά κανόνα δεν ακολουθείται προκειμέ- νου να εξυπηρετηθούν ανάγκες της ιστοριογραφικής έρευνας, ούτε υπακούει σε κάποιο προγραμματισμό επανέκδοσης παλαιών δυσεύρετων μελετούν. Κυρίως έρχεται να καλύψει τη ζήτηση των τοπικών κοινωνιών για εύληπτες ιστορίες του τόπου τους, οι οποίες θα καταγράφουν με ΣΤΑΥΡΟΣ Γ. ΤΑΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Φωτομηχανική ανατύπωση της Εκδοσης τοϋ Από τις σχετικές ανατυπώσεις των τελευταίων χρόνων θυμίζουμε ενδεικτικά: Α. Βάλληνδας, Κυθνιακά ήτοι της νήσου Κύθνου χωρογραφία και ιστορία, εκδ. Σύνδεσμος Κυθνίων - Σύνδεσμος Δρυοπιδέων Κύθνου, Αθήνα 1990, ο ίδιος, Ιστορία της νήσου Κύθνου από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ' ημάς, έκδ. Σύνδεσμος Κυθνίων - Κοινότητα Κύθνου, Αθήνα 1990, Ιωσ. Χατζιδάκης, Η ιστορία της νήσου Μήλου, Έκδοσις Ενώσεως Μηλίων εν Αθήναις, Αθήνα 1994, Ι. Ψύλλας, Ιστορία της νήσου Κέας από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ' ημάς, εκδ. Βουρκαριανή, Κέα 1992, Δ. Πασχάλης, Ιστορία της νήσου Άνδρου, εκδ. Γ. Δαρδανός, τ. 1-2, Α θήνα 1995, Στ. Καλλίας, Η Χαλκίς υπό φυσικήν και ιατρικήν έποψιν, εκδ. Διάμετρος, Χαλκίδα 1997, Μ.- Φ. Ζαλλώνης, Ιστορία της Τήνου, μεταφρασθείσα εκ τον γαλλικού μετά τίνων παρατηρήσεων υπό του διδασκάλου Δημητρίου Μ. Μανρομαρά, εκδ. Ερίννη, Αθήνα 1997 κ.ά. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ TMHNU KOINQNIKHS: ΑΝΘΡΟΠΟΛΟΠΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 1994 χρονολογική σειρά τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν σε αυτούς στο πέρασμα των αιώνων, και παράλληλα θα αναδεικνύουν την ελληνικότητα και την ιδιαιτερότητα τους. Η έλλειψη επαρκούς προσφοράς τέτοιου τύπου σύγχρονων μελετών είναι κατά κύριο λόγο εκείνη που οδηγεί στην αναπαραγωγή των παλαιότερων. Είναι χαρακτηριστικό άλλωστε ότι το φαινόμενο είναι

2 Συνοπτική ιστορία και τοπογραφία της Λέσβου 301 εντονότερο στο νησιωτικό χώρο, όπου η μεγάλη τουριστική προσέλευση αυξάνει και τη σχετική ζήτηση 2. Το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου προχώρησε τα τελευταία χρόνια σε μια σειρά φωτομηχανικών ανατυπο'ίσεων παλαιών εκδόσεων σχετιζόμενων κυρίως με τη Λέσβο, οι ο ποίες δεν σηματοδοτούνται από το πνεύμα που αναφέραμε παραπάνω και δεν εξυπηρετούν τις ίδιες προτεραιότητες. Οι φροντισμένες, καλαίσθητες εκδόσεις της παραπάνω σειράς έχουν γίνει με μεράκι και σεβασμό στην αρχική έκδοση 3, συνοδεύονται δε από σύντομες, περιεκτικές μελέτες που ενημερώνουν τον αναγνώστη για το συγγραφέα και την τύχη του έργου έως σήμερα, τον εισάγουν στο ιδεολογικό κλίμα της εποχής που εκδόθηκαν τα βιβλία, τις 2. Το κοινό στο οποίο στοχεύουν οι εκδόσεις αυτές σε ορισμένες περιπτώσεις είναι εμφανές και από την εμφάνιση που επέλεξαν να δώσουν οι εκδότες στα βιβλία τους. Για παράδειγμα, πρόσφατη φωτομηχανική επανέκδοση της ιστορίας της Μυκόνου του Τρ. Ευαγγελίδη έχει ((ντυθεί» με εξώφυλλο τουριστικού στυλ, και ενώ στη σελίδα τίτλου αναπαράγεται το εξώφυλλο της αρχικής έκδοσης, από το εξώφυλλο της επανέκδοσης, όπως και από το σημείωμα του εκδότη στο οπισθόφυλλο, απουσιάζει οποιαδήποτε αναφορά στο γεγονός ότι πρόκειται για βιβλίο το οποίο πρωτοεκδόθηκε στις αρχές του αιώνα, βλ. Τρ. Ευαγγελίδης, Η Μύκονος. Ιστορία της νήσου από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ' ημάς, εκδ. Βιβλιοφιλία, Αθήνα Η παρατήρηση αυτή κανονικά θα ήταν περιττή ως αυτονόητη. Νομίζω όμως ότι έχει κάποια αξία, καθώς τον τελευταίο καιρό η αγορά κατακλύζεται από «επανεκδόσεις» που παραπλανούν τον αναγνώστη και ευτελίζουν τα κείμενα που υποτίθεται ότι επανεκδίδουν. Πολύ πρόσφατα για παράδειγμα η μελέτη του Ν. Μοσχοβάκη, Το εν Ελλάδι Δημόσιον Δίκαιον επί Τουρκοκρατίας, Αθήνα 1882 (και φωτ. ανατυπώσεις από τις εκδόσεις Καραβία, Αθήνα 1973 και 1988) «επανεκδόθηκε» μεταγραμμένη στη δημοτική ως: Το Δημόσιο Δίκαιο στην Ελλάδα την εποχή της Τουρκοκρατίας, εκδ. Αρχιπέλαγος, Αθήνα Απρίλιος συνθήκες και τους όρο^ς διαμόρφωσης των αντιλήψεων του συγγραφέα τους, και τέλος συμπληρώνονται από ευρετήρια 4. Τα βιβλία της σειράς αυτής αποτελούν έτσι χρήσιμα εργαλεία για τον μελετητή, ενώ τα ίδια τα κείμενα έρχονται και πάλι στην επιφάνεια ως ιστορικές πηγές και αποκτούν μια δεύτερη περίοδο αναγνωστικής ζωής, εμπλουτισμένης πλέον με τους σύγχρονους προβληματισμούς. Στο πλαίσιο της σειράς αυτής εντάσσονται και οι ανατυπώσεις της πρώτης και της δεύτερης έκδοσης της ιστορίας της Λέσβου του Σταύρου Τάξη, οι οποίες είχαν εκδοθεί αντιστοίχως στην Κωνσταντινούπολη το 1874 και στο Κάιρο το Η ανατύπωση της έκδοσης του 1909 συνοδεύεται από προλογικό σημείωμα και ευρετήριο των Β. Αναστασιάδη και Σπ. Καράβα. Στην ανατύπωση της έκδοσης του Εκτός από τα βιβλία του Στ. Τάξη στην ίδια σειρά της οποίας την ευθύνη έχουν οι Β. Αναστασιάδης και Σπ. Καραβας περιλαμβάνονται επίσης οι παρακάτω φωτομηχανικές ανατυπώσεις: Μ. Στεφανίδης, Χυμεία και Λέσβος. Το Δημαρχικόν χυμείον Μυτιλήνης και Βιβλιογραφία Λέσβου, Μυτικήνη 1994, Αρ. Σταυρίδης, Εγχειρίδιον πολιτικής φυσικής και εμπορικής γεωγραφίας του οθωμανικού κράτους, Μυτιλήνη 1996, Σπ. Αναγνώστου, Λεσβιακά, ήτοι συλλογή λαογραφικών περί Λέσβου πραγματειών, Μυτιλήνη Η έκδοση του 1909 είχε και πάλι αναπαραχθεί φωτομηχανικά τη δεκαετία του Στην εξαντλημένη όμως πλέον αυτή αναπαραγωγή του βιβλίου δεν δηλωνόταν ότι πρόκειται για ανατύπωση ούτε υπήρχαν άλλα εκδοτικά στοιχεία. Πιθανότατα η ανατύπωση εκείνη παρότι είχε διαφορετική εκδοτική παρουσίαση εντασσόταν στο κλίμα των ανατυπώσεων βιβλίων για τη Λέσβο από τις «Εκδόσεις Πηγής», που αυτή περίπου την εποχή είχε επιμεληθεί ο Γ. Βαλέτας στη σειρά Λεσβιακή Βιβλιοθήκη, στο πλαίσιο της οποίας είχαν αναπαραχθεί φωτομηχανικά, συνοδευόμενες από εισαγωγικά κείμενα, μελέτες όπως: Στ. Αναγνώστου, Η Λεσβίας, ωδή ήτοι ιστορικόν εγκώμιον της νήσου Λέσβου, πρόλογος Κ. Τσελέκας, εισαγωγή Γ. Βαλέτας, Αθήνα 1972, Σπ. Αναγνώστου, Λε-

3 302 Βιβλιοκρισίες συμπεριλαμβάνονται δύο ακόμη κείμενα: ένα εισαγωγικό των Β. Αναστασιάδη και Σπ. Καράβα, με τίτλο «Ο Σ. Γ. Τάξης, και η συνοπτική ιστορία της Λέσβου », σ. vii-χχν, και ένα επίμετρο του Σπ. Καράβα που επιγράφεται: «Η Λέσβος τον 19ο αιώνα: Δημογραφικές παρατηρήσεις», σ. III-XXV. ΣΤΑΥΡΟΣ Γ. ΤΑΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΑΥΤΗΣ Φωτομηχανική ανατύπωση της έκδοσης τοΰ 1874 Επιμέλεια - Παρουσίαση: Β 1. ΑΝΛΣΤΛΣΙΑΔΗΣ - Σ. ΚΑΡΑΒΛΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 1996 Το βιβλίο του Στ. Τάξη τόσο στη δεύτερη έκδοση όσο βέβαια και στην πρώτη η οποία είναι νεανικό και ατελέστερο έργο νομίζω, δεν συνιστά σημαντική ιστοριογραφική μελέτη. Όπως σημειώνουν και οι επιμελητές των ανατυπώσεων στο περιεκτικό εισαγωγικό κείμενο της επανέκδοσης του σβιακά ήτοι συλλογή λαογραφικών περί Λέσβου πραγματειών, πρόλογος Κ. Τσελέκας, εισαγωγή Γ. Βαλέτας, Αθήνα 1972, Γ. Αριστείδης, Τετραλογία πανηγυρική, πρόλογος Ι. Παπάνης, εισαγωγή Γ. Βαλέτας, Αθήνα (σ. viii-ix), ακόμη και την εποχή της έκδοσης του 1874, υπήρχαν πληρέστερες μελέτες για την ιστορία του νησιού. Η αξία του έργου του Στ. Τάξη δεν βρίσκεται στα όσα αυτός παραθέτει ως «Ιστορία της Λέσβου», που κατά κανόνα είναι πρόχειρα συλλεγμένες από δεύτερο χέρι πληροφορίες, τις οποίες μάλιστα ενσωματώνει στο κείμενο του συνήθως χωρίς αναφορά στις πηγές. Επίσης απουσιάζει ο ιστοριοδιφικός ζήλος, η βασανιστική αναδίφηση σε παλαιά έγγραφα, που χαρακτηρίζουν πολλούς από τους τοπικούς ιστοριογράφους της εποχής του. Η σημασία του έργου του βρίσκεται νομίζω κυρίως στο πλούσιο πληροφοριακό υλικό που παρέχει για τη σύγχρονη του Λέσβο. Ιδιαίτερα μάλιστα στο τρίτο και τέταρτο μέρος της έκδοσης του 1909 τα οποία επιγράφονται αντιστοίχως: «Η ενεστώσα της νήσου κατάστασις» και «Ιδιαιτέρα περιγραφή μίας εκάστης των πόλεων, κωμοπόλεων και κωμών της νήσου» (σ ) όπου ο συγγραφέας επιχειρεί μια περιήγηση στον τόπο του, έχουμε λεπτομερή, ζωντανή καταγραφή των οικισμών του νησιού και των δραστηριοτήτων των κατοίκων τους. Θα λέγαμε λοιπόν ότι η «τοπογραφία» του Στ. Τάξη αποδείχθηκε ανθεκτικότερη στο χρόνο από την «ιστορία» του, μέσω της μετατροπής της όμως σε ιστορία. Οι επανεκδόσεις λοιπόν σήμερα των βιβλίων του Στ. Τάξη επιτρέπουν την «αλλαγή χρήσης» τους, καθώς ένα κείμενο που γράφτηκε για να θεραπεύσει την «ιστορία», στη διαδρομή του χρόνου αναδεικνύεται, χάρη στις μαρτυρίες που παρέχει για την κοινωνία και την οικονομία της Λέσβου του τέλους του 19ου αιώνα, σε ιστορική πηγή κατά κύριο λόγο της εποχής που γράφτηκε. Η ιστοριογραφική απόπειρα του Στ. Τάξη βρίσκεται κοντά αν και μάλλον υπολείπεται σε ποιότητα και τεκμηρίωση στο μέσο όρο των μελετών τοπικής ιστορίας που γράφτηκαν την εποχή αυτή για το σύνολο σχεδόν των νησιών του Αιγαίου. Συναντά και εδώ κανείς τις βασικές ιδεολογικές κατευθύνσεις που εντοπίζονται σε

4 Συνοπτική ιστορία και τοπογραφία της Λέσβου 303 ανάλογες συγκαιρινές του «τοπικές ιστορίες»: την ανάδειξη του τοπικού και της ιδιαιτερότητας του, την επίκληση αποκάθαρσης της ιστορικής αλήθειας, από τα ψεύδη που έχουν κατά καιρούς λεχθεί για το δεδομένο τόπο, την επιλογή η ιστορική διήγηση να καλύπτει με χρονολογική τάξη τα γεγονότα «από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ' ημάς», την έμφαση στις αρχαιοελληνικές ρίζες, την προνομιακή αναφορά στην κλασική αρχαιότητα σε σύγκριση με τις άλλες περιόδους, την υποτονική αναφορά στη βυζαντινή περίοδο 6, την προβολή των επιτευγμάτων της σύγχρονης με το συγγραφέα εποχής, την παράθεση ιστορικών και γεωγραφικών πληροφοριών, τον πενιχρό προβληματισμό για ζητήματα που σχετίζονται με την οικονομική και κοινωνική ζωή του εξεταζόμενου τόπου στο παρελθόν. Είναι χαρακτηριστικό άλλωστε ότι, αν και ο Στ. Τάξης στέκεται ιδιαίτερα σε στοιχεία για τον πληθυσμό και την οικονομία της Λέσβου, οι πληροφορίες που εισφέρει δεν έχουν χρονικό βάθος. Στην έκδοση μάλιστα του 1909 ανανεώνει τα δεδομένα των πληροφοριών του, χωρίς καμία αναφορά σε όσα στοιχεία ο ίδιος είχε αναφέρει στην έκδοση του Βρισκόμασταν τότε ακόμη στην εποχή που η οικονομία αφορούσε μόνο το παρόν, δεν αποτελούσε στοιχείο μελέτης άξιο για την ιστορία. Βασική διαφορά του Στ. Τάξη από τα πρότυπα του στον ελλαδικό χώρο είναι η εύγλωττη σιωπή, που χαρακτηρίζει έναν έλληνα συγγραφέα που γράφει και ζει στην οθωμανική επικράτεια, σε μια σειρά από ζητήματα. Όπως επισημαίνουν και οι επιμελητές των επανεκδόσεων (ό.π., σ. xix), απουσιάζουν οι αναφορές στην ιστορία του νησιού μετά την οθωμανική κατάκτηση, στο ελληνικό βασίλειο, στη στάση των κατοίκων της Λέσβου κατά την ελληνική Επανάσταση, στο χαρακτήρα της οθωμανικής κυριαρχίας, στη διοίκηση που ασκούν οι οθωμανοί αξιωματούχοι. Παράλληλα, η απόφαση των επιμελητών να ανατυπώσουν και τις δύο εκδόσεις των δυσεύρετων πλέον αρχικών εκδόσεων του βιβλίου διευκολύνει τη συγκριτική ανάγνωση τους. Δεν είναι μόνο οι διαφορετικές προσεγγίσεις σε ορισμένα επιμέρους ζητήματα που επισημαίνονται στο εισαγωγικό σημείωμα της επανέκδοσης του 1874 (σ. xvii-xix). Οι δύο εκδόσεις του ίδιου, αλλά και διαφορετικού ταυτόχρονα βιβλίου, μ.ε διαφορά 35 χρόνων, επιτρέπουν να προσεγγίσουμε τις εξελίξεις που συντελούνται στη Λέσβο, καθώς και τις επιπτώσεις που έχουν αυτές στην οπτική του συγγραφέα. Δίδεται έτσι η ευκαιρία να παρακολουθήσουμε τις απόψεις ενός μέσου λόγιου της εποχής και τις μεταλλαγές που αυτές υφίστανται με το πέρασμα του χρόνου και την αλλαγή των κοινωνικών δεδομένων. Η ανάγνωση των δύο εκδόσεο^ν του βιβλίου του Στ. Τάξη επιτρέπει έτσι να παρακολουθήσουμε τις αναγνώσεις του συγγραφέα για τον κόσμο του σε δύο διαφορετικές χρονικές στιγμές. Η χρονική συγκυρία μάλιστα είναι ευνοϊκή, καθώς πρόκειται για το τέλος του 19ου αιώνα, την εποχή δηλαδή που η Λέσβος ζει την ορμητική είσοδο της στον κόσμο της βιομηχανίας 7. Η ανατύπωση της έκδοσης του 1874 κλείνει με μία συνοπτική, εμπεριστατωμένη μελέτη του Σπ. Καράβα για τα δημογραφικά δεδομένα της Λέσβου κατά τον 19ο αιώνα. Ο συγγραφέας καταγράφει αναλυτικά τις πηγές πληροφοριών που διαθέ- 6. Όπως επισημαίνουν οι επιμελητές των δύο ανατυπώσεων (ό.π., σ. Χ και xviixviii) στην έκδοση του 1874, από τις 11 σελίδες που αφορούν την ιστορία του νησιού, οι 9 αφιερώνονται στο διάστημα ώς την οθωμανική κατάκτηση. Ανάλογη είναι η προβολή της χρονικής αυτής περιόδου και στην έκδοση του Σημειώνουμε ότι η οικονομική ανάπτυξη της Λέσβου κατά τον τελευταίο αιώνα της οθωμανικής κατάκτησης έχει αποτελέσει αντικείμενο πρόσφατα δημοσιευθέντων μελετών, όπως, Ευριδίκη Σιφναίου, Λέσβος. Οικονομική και κοινωνική ιστορία ( ), εκδ. Τροχαλία, Αθήνα 1996.

5 304 Βιβλιοκρισίες τουμε για τον χριστιανικό και μουσουλμανικό πληθυσμό του νησιού, διορθώνει πιθανά λάθη στις εκτιμήσεις των πληροφοριοδοτών, επεξεργάζεται κριτικά τα αριθμητικά στοιχεία, επισημαίνει τις παγίδες που συχνά κρύβουν οι πηγές της περιόδου, επιχειρεί να αποκαταστήσει όσο αυτό είναι δυνατό μια ευκρινέστερη εικόνα για τα πληθυσμιακά μεγέθη του νησιού και διερευνά τις συνιστώσες εκείνες που επέτρεψαν την αύξηση του χριστιανικού πλη- θυσμού, παράλληλα με τη συρρίκνωση του μουσουλμανικού στα τελευταία χρόνια της οθωμανικής κυριαρχίας. Πλουτίζεται έτσι η γνώση μας για τον πληθυσμό του νησιού, ταυτόχρονα όμως αποκαλύπτεται για μια ακόμη φορά ο δύσβατος δρόμος που έχει να διανύσει όποιος επιχειρεί να εξετάσει ζητήματα που έχουν σχέση με τον πληθυσμό περιοχών του ελληνικού χώρου, σε εποχές που απουσιάζουν αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΤΑΟΣ The Communist Manifesto, a modern edition. Karl Marx and Frederick Engels with an introduction by Eric Hobsbawm, Verso, London-New York 1998, σ. 87 Σε μια εποχή που όλες οι απόψεις ξανασυζητούνται και τα νέα οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα οδηγούν τους επιστήμονες στο να ξαναμελετήσουν τις θεωρίες του Μαρξ, η επέτειος των εκατόν πενήντα χρόνων από την έκδοση του «Κομμουνιστικού Μανιφέστου» έκανε πολλούς να ξανασκύψουν σ' αυτό 1, το οποίο αναμφισβήτητα αποτελεί ένα διανοητικό εργαλείο. Αν και γράφτηκε πριν από εκατόν πενήντα χρόνια, απαντά σε σύγχρονα κοινωνικά ερωτήματα, καθώς οι συγγραφείς του παρουσίασαν με πολύ σαφή τρόπο τους στοχασμούς τους, που σφράγισαν όχι μόνο τη σκέψη του 19ου, αλλά και του 20ού αιώνα 2. Με την ευκαιρία των εκατόν πενήντα 1. The Communist Manifesto - New Interpretation Endiburgh University, 1998 & The Communist Manifesto now, Merlin Press, Στο άρθρο «Η ουτοπική ιδέα της εργατικής κυβέρνησης», επιμέλεια Ρούσσος Βρανάς, εφημ. Νέα, 2 Ιουλίου Επίσης: «Διαβάζοντας ξανά το μανιφέστο», Θανάση Γιαλκέτση, εφημ. Ε λευθεροτυπία, 7 Ιουνίου «Ο Χομπσμπάουμ για το Κουμμουνιστικό Μανιφέστο», Δήμητρα Λαμπροπούλου, εφημ. Πριν, 7 Ιουνίου Isaiah Berlin: Καρλ Μαρξ. Μετάφραση Γ. Ν. Μερτίκας, Εκδόσεις Scripta, Αθήνα χρόνων από την πρώτη έκδοση του «Κομμουνιστικού Μανιφέστου», σε μια επετειακή επανέκδοση του επαναστατικού αυτού εγχειριδίου, η εισαγωγή του Eric Hobsbawm προσδίδει έναν ιδιαίτερα επικαιρικό χαρακτήρα, καθώς συμβάλλει στη συζήτηση που έχει ανοίξει για την «επιστροφή του Μαρξ». Η εισαγωγή αυτή χωρίζεται σε πέντε μέρη. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται λεπτομερειακά οι διαδοχικές εκδόσεις του «Κομμουνιστικού Μανιφέστου». Η πρώτη έκδοση του πραγματοποιήθηκε τις παραμονές του ξεσπάσματος των επαναστάσεων του 1848, οι οποίες εξαπλώθηκαν κατά τον Hobsbawm, όπως η φωτιά στο δάσος, από το Παρίσι σε όλη την ευρωπαϊκή ήπειρο. Ακολούθησαν διάφορες άλλες εκδόσεις και μέσα σε σαράντα χρόνια το Μανιφέστο κατέκτησε όλο τον κόσμο, προωθούμενο από την άνοδο των σοσιαλιστικών κομμάτων. Ακόμη και πριν από την Ρωσική Επανάσταση το Μανιφέστο είχε εκατοντάδες εκδόσεις, σε 30 περίπου γλώσσες, συμπεριλαμβανομένων τριών εκδόσεων στην ιαπωνική και μιας στην κινεζική γλώσσα. Τπήρχε μια άνιση γεωγραφική κατανομή της μετάφρασης του Μανιφέστου στην Ευρώπη, που αντανακλούσε την άνι-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Β' ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΙΦΝΑΪΚΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Β' ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΙΦΝΑΪΚΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΙΦΝΑΪΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Β' ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΙΦΝΑΪΚΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΣΙΦΝΟΣ 27-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΡΝΙΚΟΥ - ΕΥΓΕΝΙΔΗ ΤΟΜΟΣ Β' ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΦΡΑΓΚΟΚΡΑΤΙΑ - ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΟΤΕΡΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ(1800-1912)

Α.Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ(1800-1912) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Σύντομη καταγραφή των προσπαθειών ανάδειξης της τοπικής εκπαιδευτικής ιστορίας κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας...6 2. Σκοπός και αντικείμενο της έρευνας...8 3. Πρωτοτυπία και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΜΟΡΦΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΟ, ΠΑΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ» ΓΚΛΙΟΓΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΜΟΡΦΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΟ, ΠΑΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ» ΓΚΛΙΟΓΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΜΟΡΦΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμό απηύθυνε ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Σγουρίδης.

Χαιρετισμό απηύθυνε ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Σγουρίδης. Παρουσίαση της εκδήλωσης για την παρουσίαση της έκδοσης από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας του βιβλίου της Χρύσας Μελκίδη, αρχιτέκτονα μηχανικού: Τα Μουσουλμανικά Μνημεία της Ξάνθης Στις 27 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Τοπική ιστορία και διδακτική της ιστορίας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Τοπική ιστορία και διδακτική της ιστορίας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΛΕΟΝΤΣΙΝΗΣ Καθηγητής Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας και Διδακτικής της Ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

306 Βιβλιοκρισίες. βανδαλισμούς και λεηλασίες, καθώς οι κατακτητές:

306 Βιβλιοκρισίες. βανδαλισμούς και λεηλασίες, καθώς οι κατακτητές: 306 Βιβλιοκρισίες βανδαλισμούς και λεηλασίες, καθώς οι κατακτητές: ετζάκισαν και τους σταυρούς, επήραν τα χαρτία" πολλοί τον τόπον σκάλιζαν να βρίσκωσι φλωρία». Μπαίνω στον πειρασμό εδώ να αναφέρω κι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Toiv Επιοτημών και ιης Τεχνολογία ;

Toiv Επιοτημών και ιης Τεχνολογία ; ~? A,. ^ 3 1.k i i ^ M n i η ρ Μ ML * wltw jfc» w *. Λ1! i Φ^Μ "ft ": 12. : #.\ :; IJL! Toiv Επιοτημών και ιης Τεχνολογία ; ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Τάξη Ενιαίου Λυκείου *ί tf ft * '4? '"'Λ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ. Τοπική Ιστορία ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ. Τοπική Ιστορία ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Τοπική Ιστορία ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Ιωσήφ Φραγκούλης Υπεύθυνος διαμόρφωσης επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ (ΕΠΟΝ)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ (ΕΠΟΝ) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ (ΕΠΟΝ) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΣΠΎΡΟς I. ΑςΔΡΑΧΑς, ΓΙΑΝΝΗς ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟς, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟς Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοκρισίες ΕΦΗ ΚΑΝΝΕΡ

Βιβλιοκρισίες ΕΦΗ ΚΑΝΝΕΡ 300 Βιβλιοκρισίες τείο αποτελείται από Ελληνορθόδοξους (σ. 293). Το φόβητρο, άλλωστε, της απώλειας του πληθυσμού της δικαιοδοσίας τους, ως αποτέλεσμα προσηλυτισμών, είναι ένα από τα βασικά κίνητρα που

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΑ. Περιοδική έκδοση ιστορικών σπουδών

ΙΣΤΟΡΙΚΑ. Περιοδική έκδοση ιστορικών σπουδών ΤΟΜΟΣ ΕΙΚΟΣΤΟΣ ΕΝΑΤΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 57 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ Περιοδική έκδοση ιστορικών σπουδών ΣΠ. Ι. ΑΣΔΡΑΧΑΣ, Δείκτες νοοτροπιών σέ μιά πολυσύνθετη νησιωτική κοινωνία» Θ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ, Ή λατρεία τοϋ αγίου

Διαβάστε περισσότερα

τετράδια εργασίας 18

τετράδια εργασίας 18 ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ τετράδια εργασίας 18 Βασίλης Παναγιωτόπουλος, Λεωνίδας Καλλιβρετάκης, Δημήτρης Δημητρόπουλος, Μιχάλης Κοκολάκης, Ευδοκία Ολυμπίτου ΠΛΗΘΥΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ*

Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ* Α. Πολίτης. 'Υποσημειώσεις καί παραπομπές 183 πέμπουμε γενικώς και αόριστα στην εργασία απ' όπου αντλούμε, κι όχι στο σημείο που βρίσκεται η πληροφορία: τερτίπια μικροτεμπελιάς που συνήθως φανερώνουν περισσότερα

Διαβάστε περισσότερα

Η σχολική ζωή στο Α Γυμνάσιο Γιαννιτσών (1914-1980): Μελέτη αρχειακού υλικού-απόψεις εκπαιδευτικών και μαθητών/ τριών

Η σχολική ζωή στο Α Γυμνάσιο Γιαννιτσών (1914-1980): Μελέτη αρχειακού υλικού-απόψεις εκπαιδευτικών και μαθητών/ τριών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μαρία Ασλανίδου Η σχολική ζωή στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ / 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ Ο τόμος αυτός, 1 με τίτλο Οδηγός του Εκπαιδευτικού των Ξένων Γλωσσών, αποτελεί εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ TOT ΑΙΓΑΙΟΥ, 17ος-αρχές 19ου αι.

ΔΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ TOT ΑΙΓΑΙΟΥ, 17ος-αρχές 19ου αι. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΐΛΟΣ ΔΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ TOT ΑΙΓΑΙΟΥ, 17ος-αρχές 19ου αι. 'Ανάτυπο ΜΝΗΜΩΝ 23 (2001) ΑΘΗΝΑ 2001 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΤΛΟΣ ΔΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ TOT

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δ Η Γ Ο Σ Ν Ε Ω Ν Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α Τ Ι Ω Ν

Ο Δ Η Γ Ο Σ Ν Ε Ω Ν Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α Τ Ι Ω Ν Τμήμα Εφαρμοσμένης Έρευνας & Καινοτομίας ALBA Graduate Business School 2008 Ο Δ Η Γ Ο Σ Ν Ε Ω Ν Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α Τ Ι Ω Ν 2 0 0 8 Συντάκτης του ΟΔΗΓΟY ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ 2008 είναι ο κ. Αριστοτέλης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2012-13: ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ; Σταύρος Ιωαννίδης. Ιωάννης Γιωτόπουλος

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2012-13: ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ; Σταύρος Ιωαννίδης. Ιωάννης Γιωτόπουλος ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΕΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Η ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΟΘΕΓ (www.potheg.gr) Νεόφυτος Χαριλάου. Νικόλαος Γλάρος. Σοφία Γιαγιάτσου

ΕΛΛΗΝΕΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Η ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΟΘΕΓ (www.potheg.gr) Νεόφυτος Χαριλάου. Νικόλαος Γλάρος. Σοφία Γιαγιάτσου ΕΛΛΗΝΕΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Η ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΟΘΕΓ (www.potheg.gr) Νεόφυτος Χαριλάου Νικόλαος Γλάρος Σοφία Γιαγιάτσου Α. O σχεδιασμός για τη δημιουργία της συλλογής ΠΟΘΕΓ. Άξονες - κριτήρια επιλογής

Διαβάστε περισσότερα

Η διαφορετική μουσική επιτέλεση στο σύγχρονο πανηγύρι/γλέντι στη Βόρεια και Νότια Χίο

Η διαφορετική μουσική επιτέλεση στο σύγχρονο πανηγύρι/γλέντι στη Βόρεια και Νότια Χίο ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Η διαφορετική μουσική επιτέλεση στο σύγχρονο πανηγύρι/γλέντι στη Βόρεια και Νότια Χίο Μανώλης Αυγουστίδης Επόπτης καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δ Η Γ Ο Σ Ν Ε Ω Ν Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α Τ Ι Ω Ν

Ο Δ Η Γ Ο Σ Ν Ε Ω Ν Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α Τ Ι Ω Ν Τμήμα Εφαρμοσμένης Έρευνας & Καινοτομίας ALBA Graduate Business School 2007 Ο Δ Η Γ Ο Σ Ν Ε Ω Ν Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α Τ Ι Ω Ν 2 0 0 7 Συντάκτης του ΟΔΗΓΟY ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ 2007 είναι ο κ. Αριστοτέλης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Ε.Ε.Ε.Π.) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Ε.Ε.Ε.Π.) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Ε.Ε.Ε.Π.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ Διεθνές και Ευρωπαϊκό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Διαφορές των. Φύλων στο. Μλέ Μελέτη για τα. Ευρωπαϊκή Επιιτροπή

Διαφορές των. Φύλων στο. Μλέ Μελέτη για τα. Ευρωπαϊκή Επιιτροπή BG Διαφορές των Φύλων στο Εκπαιδευτικό Επίτευγμα: Μλέ Μελέτη για τα Μέτρα που Λαμβάνονται και την Κατάσταση που Επικρατεί στην Ευρώπη Σήμερα Ευρωπαϊκή Επιιτροπή Διαφορές των Φύλων στo Εκπαιδευτικό Επίτευγμα:

Διαβάστε περισσότερα

308 Βιβλιοκρισίες. Επίτιμη Διευθύντρια του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας-Θράκης Θεσσαλονίκη ΝΕΛΛΗ ΜΕΛΙΔΟΥ-ΚΕΦΑΛΑ

308 Βιβλιοκρισίες. Επίτιμη Διευθύντρια του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας-Θράκης Θεσσαλονίκη ΝΕΛΛΗ ΜΕΛΙΔΟΥ-ΚΕΦΑΛΑ 308 Βιβλιοκρισίες ται λίπασμα στους οπωρώνες που συχνά συνδυάζονταν με τα βυρσοδεψεία και αποτελούσαν συμπληρωματική απασχόληση, όπως στο χωριό Πεδουλάς. Μολονότι το χρονολογικό κριτήριο αποτελεί την οργανωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» (ΕΠΕΑΕΚ) Υποπρόγραμμα 1 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ-AΔΕΔΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. Χρήστος Μπάγκαβος Δέσποινα Παπαδοπούλου ΜΕΛΕΤΕΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ-AΔΕΔΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. Χρήστος Μπάγκαβος Δέσποινα Παπαδοπούλου ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ-AΔΕΔΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Χρήστος Μπάγκαβος Δέσποινα Παπαδοπούλου 15 ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ - AΔΕΔΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική διαφήμιση και τα επικοινωνιακά τεχνάσματα στη διαμόρφωση συμπεριφορών και στη δημιουργία αντιλήψεων

Η πολιτική διαφήμιση και τα επικοινωνιακά τεχνάσματα στη διαμόρφωση συμπεριφορών και στη δημιουργία αντιλήψεων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Διπλωματική Εργασία Η πολιτική διαφήμιση και τα επικοινωνιακά τεχνάσματα στη διαμόρφωση συμπεριφορών και στη δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ» ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ» ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ» ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Επιλογή κειμένων : Καθ. Χρ. Τσουραμάνης ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 2015 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα