Φοιτητές Τμημάτων Πληροφορικής στα Ελληνικά Πανεπιστήμια: η διάσταση του φύλου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φοιτητές Τμημάτων Πληροφορικής στα Ελληνικά Πανεπιστήμια: η διάσταση του φύλου"

Transcript

1 Φοιτητές Τμημάτων στα Ελληνικά Πανεπιστήμια: η διάσταση του φύλου Ιωάννης Μπερδούσης 1, Μαρία Κορδάκη 2 1,2 Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Παν/μιο Αιγαίου Περίληψη Στο παρόν άρθρο μελετάται η διαφυλική κατανομή των φοιτητών στα Τμήματα των ελληνικών Πανεπιστημίων, των Πολυτεχνείων και των Πολυτεχνικών σχολών τη δεκαετία Η μελέτη αφορά στο σύνολο του φοιτητικού πληθυσμού στα Τμήματα αλλά και στους νεοεισαχθέντες φοιτητές κάθε ακαδημαϊκό έτος. Τα δεδομένα της έρευνας, αντλήθηκαν από την βάση στατιστικών δεδομένων της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) Από την ανάλυση των δεδομένων προκύπτει ότι: (α) η διαφυλική κατανομή των φοιτητών στα Τμήματα των Παν/μίων και των Πολυτεχνείων της χώρας τη δεκαετία , είναι σε βάρος των γυναικών σε αντίθεση με τη διαφυλική κατανομή στην Τριτοβάθμια Εκπ/ση, η οποία είναι υπέρ των γυναικών, (β) η κατανομή των γυναικών που φοιτούν στα Τμήματα των Παν/μίων και των Πολυτεχνείων της χώρας τη δεκαετία , έχει φθίνουσα τάση, η οποία είναι μεγαλύτερη στα Πολυτεχνεία, (γ) η διαφυλική κατανομή των εισαγομένων φοιτητών στα Τμήματα των Παν/μίων και των Πολυτεχνείων της χώρας τη δεκαετία , είναι σε βάρος των γυναικών σε αντίθεση με τη διαφυλική κατανομή των εισαγομένων φοιτητών στην Τριτοβάθμια Εκπ/ση η οποία είναι υπέρ τους, (δ) η κατανομή των εισαγομένων γυναικών-φοιτητριών στα Τμήματα των Παν/μίων και των Πολυτεχνείων της χώρας τη δεκαετία , έχει φθίνουσα τάση, η οποία όμως είναι μεγαλύτερη στα Πολυτεχνεία της χώρας. Λέξεις κλειδιά: φοιτητές, τμήματα πληροφορικής, φύλο Εισαγωγή Μια σειρά μελετών εστιάζει στις διαφορές φύλου και στη σχέση τους με την Επιστήμη των Υπολογιστών (EY) (Gürer & Camp, 2002; Cohoon & Aspray, 2006; Ladner & VanDeGrift, 2011). Οι άνδρες φαίνεται να συμμετέχουν συστηματικά περισσότερο σε όλους τους τομείς που σχετίζονται με την ΕY, όπως στις προπτυχιακές και στις μεταπτυχιακές σπουδές, στον επαγγελματικό χώρο και στο ακαδημαϊκό πεδίο της ΕY (Galpin, 2002; Hill et al, 2010). Η θετική στάση των αγοριών απέναντι στους υπολογιστές φαίνεται να αποτελεί τον βασικό παράγοντα διαφοροποίησης της συμμετοχής αγοριών και κοριτσιών σε όλες τις πτυχές της ΕY (Margolis & Fisher, 2002). Αυτή η στάση διαμορφώνεται από διάφορους παράγοντες όπως: η σημαντική πρώτη εμπειρία των αγοριών με τους υπολογιστές, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια τα οποία είναι σχεδιασμένα για τα αγόρια (Denner et al, 2012), το κοινωνικά ορισμένο μοντέλο για τον μηχανικό ηλεκτρονικών υπολογιστών που προβάλλει κυρίως τον άντρα, η απουσία γυναικών καθοδηγητών και μοντέλων-μίμησης (Townsend, 2002; Cheryan et al, 2011), ο χαμηλός βαθμός αυτοπεποίθησης των γυναικών σε σχέση με τους υπολογιστές (Sax et al, 2010) και η αρνητική αντιμετώπιση των γυναικών σε τεχνοκρατικά περιβάλλοντα εργασίας (Gürer & Camp, 2002). Η ραγδαία ανάπτυξη των υπολογιστών και η συνακόλουθη σημαντική επιρροή τους σε όλες τις πτυχές της καθημερινής, κοινωνικής και οικονομικής ζωής, καθιστά περιζήτητες τις σπουδές στις ΕΥ. Όπως συνέβη σε διεθνές επίπεδο, έτσι και στην Ελλάδα, η αλματώδης Π. Αναστασιάδης, Ν. Ζαράνης, Β. Οικονομίδης & Μ. Καλογιαννάκης, (Επιμ.), Πρακτικά 7 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Διδακτική της». Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο, 3-5 Οκτωβρίου 2014.

2 Διδακτική της 151 ανάπτυξη των Τεχνολογιών και Επικοινωνιών τα τελευταία χρόνια και η διείσδυσή τους σε όλες σχεδόν τις παραδοσιακές διαδικασίες παραγωγής, αλλά και στις περισσότερες δραστηριότητες της καθημερινής ζωής οδήγησαν στην κατακόρυφη αύξηση των αναγκών σε εξειδικευμένο προσωπικό στις νέες τεχνολογίες. Στα ελληνικά Πανεπιστήμια και Πολυτεχνεία, τα Τμήματα έκαναν δειλά την εμφάνισή τους στη δεκαετία του '90 και άρχισαν να πολλαπλασιάζονται με γοργούς ρυθμούς ιδιαίτερα στις αρχές της τελευταίας δεκαετίας. Μάλιστα, σήμερα υπάρχουν 22 τμήματα σε σε Πανεπιστήμια και Πολυτεχνεία της χώρας μας. Παρά το ότι, στα πρώτα χρόνια της ανάπτυξης των ηλεκτρονικών υπολογιστών οι γυναίκες ήταν από τους πρώτους που ασχολήθηκαν, και πολλές από αυτές κατάφεραν να σημειώσουν σημαντικά επιτεύγματα (Gürer, 2002), σήμερα, τα κορίτσια επιλέγουν σε σημαντικά μικρότερα ποσοστά να σπουδάσουν την επιστήμη των υπολογιστών, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο. Η διαρροή, μάλιστα, από επίπεδο σε επίπεδο είναι αρκετά μεγάλη και αξιοσημείωτη (Camp, 2002). Φαίνεται, όμως, ότι τα κορίτσια είναι πρόθυμα να ασχοληθούν με την επιστήμη των υπολογιστών αν τους δοθεί η ευκαιρία να δουλέψουν σε ένα σωστά σχεδιασμένο μαθησιακό περιβάλλον που δεν θα προβάλλει τον υπολογιστή μόνο ως θεωρητικό και τεχνικό εργαλείο (Counryman et al, 2002). Ειδικότερα, τα κορίτσια φαίνεται ότι επιθυμούν να αισθάνονται ότι αυτό που κάνουν έχει νόημα και σχετίζεται με την κοινωνική προσφορά (Cohoon, 2001). Προτιμούν, να εφαρμόζουν την γνώση που αποκτούν με σκοπό να παράγουν κάτι χρήσιμο (Counryman et al, 2002). Ακόμη και σε Τμήματα στην Ελλάδα, μεγαλύτερο ποσοστό των φοιτητριών φαίνεται να επιλέγει ελεύθερα μαθήματα που σχετίζονται με τις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες. ( Kordaki & Berdousis, 2013) Με βάση τα παραπάνω, ενδιαφέρον αποκτά η μελέτη της διαφυλικής κατανομής των φοιτητών σε Τμήματα των Πανεπιστημίων και των Πολυτεχνείων της χώρας τη δεκαετία Στην παρούσα έρευνα, μελετάται, η ποσοστιαία αντιπροσώπευση φοιτητών των δύο φύλων τόσο στο σύνολο του φοιτητικού πληθυσμού όσο στους νεοεισαχθέντες φοιτητές σε κάθε τμήμα πληροφορικής και ΕΥ των Πανεπιστημίων και των Πολυτεχνείων της Ελλάδας. Από τη συγκεκριμένη μελέτη αναμένεται να προκύψουν συμπεράσματα για τις επιλογές αγοριών και κοριτσιών στις σπουδές και την τάση που καταγράφεται την τελευταία δεκαετία. Αυτή είναι και η συνεισφορά αυτής της μελέτης. Στην επόμενη ενότητα, παρουσιάζεται το πλαίσιο της έρευνας και στη συνέχεια παρατίθενται τα αποτελέσματα τα οποία προέκυψαν. Τέλος, γίνεται συζήτηση των αποτελεσμάτων και εξάγονται συμπεράσματα. Πλαίσιο έρευνας Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας είναι η διερεύνηση της διαφυλικής κατανομής των φοιτητών σε Τμήματα στα ελληνικά Πανεπιστήμια και Πολυτεχνεία τη δεκαετία , τόσο στο σύνολο του φοιτητικού πληθυσμού σε αυτά τα τμήματα όσο και στους νεοεισαχθέντες φοιτητές. Η συγκεκριμένη έρευνα, από μεθοδολογική άποψη, είναι μια μελέτη περίπτωσης (Cohen et al, 2011) και τα δεδομένα αναλύονται ποσοτικά. Περιγραφή των δεδομένων Τα δεδομένα προέρχονται από την βάση στατιστικών δεδομένων της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) και αφορούν στους φοιτητές, τόσο στο σύνολό τους όσο και στους νεοεισαχθέντες, σε τμήματα πληροφορικής πανεπιστημιακών και πολυτεχνικών σχολών στην Ελλάδα τη δεκαετία Η συγκεκριμένη μελέτη αφορά όλα τα τμήματα

3 152 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο πληροφορικής στα ελληνικά πανεπιστήμια και πολυτεχνεία, που συνολικά είναι 22 και συγκεκριμένα τα εξής: Τμήμα & Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήματα των Πανεπιστημίων Θεσσαλονίκης, Ιονίου, Ιωαννίνων, Οικονομικού Παν/μίου Αθηνών και Παν/μίου Πειραιώς, Τμήμα Επιστήμης των Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης, Τμήμα Εφαρμοσμένης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Τμήμα & Τηλεματικής του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου, Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών και Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Τμήμα με Εφαρμογές στην Βιοϊατρική του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας, Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του Πολυτεχνείου Κρήτης του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και του Πανεπιστημίου Θράκης, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών και τμήμα Μηχανικών Η/Υ & του Πανεπιστημίου Πατρών και τμήμα Μηχανικών και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Ανάλυση δεδομένων Η ανάλυση των δεδομένων που συγκεντρώθηκαν έγινε με ποσοτικούς όρους και χρησιμοποιήθηκε περιγραφική στατιστική. Τα δεδομένα οργανώθηκαν ως προς τα Τμήματα και διαχωρίστηκαν σε Τμήματα και Επιστήμης των Υπολογιστών και σε Τμήματα Μηχανικών Η/Υ. Για κάθε μία από αυτές τις κατηγορίες μελετήθηκε η διαφυλική κατανομή των φοιτητών: (α) για το σύνολο του φοιτητικού πληθυσμού, δηλαδή των εγγεγραμμένων φοιτητών σε όλα τα ακαδημαϊκά εξάμηνα, και (β) στους νεοεισαχθέντες φοιτητές, δηλαδή των εγγεγραμμένων φοιτητών στο α' εξάμηνο σπουδών. Αποτελέσματα Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας παρουσιάζονται σε δύο ενότητες. Στην πρώτη ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα ως προς το σύνολο του φοιτητικού πληθυσμού, ενώ τα αποτελέσματα που αφορούν στους νεοεισαχθέντες φοιτητές παρουσιάζονται στη δεύτερη ενότητα. Σε κάθε μία από αυτές, τα αποτελέσματα παρουσιάζονται σε 3 πίνακες. Ο πρώτος πίνακας κάθε ενότητας παρουσιάζει την διαφυλική κατανομή των φοιτητών όλων των τμημάτων των πανεπιστημίων και των πολυτεχνείων και οι επόμενοι 2 πίνακες παρουσιάζουν τη διαφυλική κατανομή των φοιτητών Τμημάτων και ΕΥ και Τμημάτων Μηχανικών Η/Υ αντίστοιχα. Οι πίνακες που δημιουργήθηκαν παρουσιάζουν το ποσοστό εκπροσώπησης κάθε φύλου επί του συνολικού αριθμού των φοιτητών κάθε Τμήματος για κάθε ακαδημαϊκό έτος, ενώ στο τέλος κάθε πίνακα υπάρχει για κάθε έτος ο μέσος όρος της διαφυλικής κατανομής στα Τμήματα. Συγκεκριμένα, στους πίνακες που παρουσιάζονται στη συνέχεια σημειώνονται, στην πρώτη στήλη το πανεπιστήμιο ή το πολυτεχνείο που εντάσσεται το υπό μελέτη τμήμα, στη δεύτερη στήλη το τμήμα, στην τρίτη στήλη το φύλο των φοιτητών (Φ=Φύλο, Α=Αγόρια, Κ= Κορίτσια) και στις επόμενες δέκα στήλες το ποσοστό των φοιτητών κάθε φύλου επί του συνόλου του αριθμού των φοιτητών για κάθε έτος της δεκαετίας

4 Διδακτική της 153 Διαφυλική κατανομή στο σύνολο του φοιτητικού πληθυσμού: Διαφυλική κατανομή στο σύνολο των Ελληνικών Παν/μίων και Πολυτεχνείων Στον Πίνακα 1 παρουσιάζεται το ποσοστό εκπροσώπησης κάθε φύλου σε όλα τα τμήματα των Πανεπιστημίων και των Πολυτεχνείων της Ελλάδας για κάθε έτος της δεκαετίας Πίνακας 1.Διαφυλική κατανομή φοιτητών στα Ελληνικά Παν/μια και Πολυτεχνεία τη δεκαετία Σύνολο Φ Α 41,08 40,39 40,13 39,47 39,31 39,68 40,32 40,77 40,72 40,17 Κ 58,92 59,61 59,87 60,53 60,69 60,32 59,68 59,23 59,28 59,83 Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 1, τα κορίτσια εμφανίζονται σε μεγαλύτερα ποσοστά από τα αγόρια στο σύνολο των φοιτητών όλων των τμημάτων των Πανεπιστημίων και των Πολυτεχνείων της χώρας, σε ποσοστό που σχεδόν σταθερά κυμαίνεται γύρω από το 60% έναντι του 40% των αγοριών σε όλες τις χρονιές της δεκαετίας Διαφυλική κατανομή φοιτητών σε τμήματα και Επιστήμης των Υπολογιστών Στον Πίνακα 2 παρουσιάζεται το ποσοστό εκπροσώπησης κάθε φύλου στα Τμήματα και ΕΥ για κάθε ακαδημαϊκό έτος της δεκαετίας Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 2, σε κάθε Τμήμα τα αγόρια είναι περισσότερα από τα κορίτσια κάθε έτος της δεκαετίας, με εξαίρεση τις χρονιές 2003 και 2004 στο Τμήμα Εφαρμοσμένης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας όπου τα κορίτσια είναι περισσότερα από τα αγόρια, με ποσοστά 51,66% και 52,35% αντίστοιχα. Οι διαφορές ανάμεσα στα ποσοστά των δύο φύλων ποικίλουν ανάλογα με το τμήμα. Η μεγαλύτερη διαφορά παρουσιάζεται το έτος 2012 στο Τμήμα και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου τα αγόρια αποτελούν το 84,79% του φοιτητικού πληθυσμού του Τμήματος και τα κορίτσια το 15,21%. Η διαφορά φαίνεται να είναι μικρότερη στο Τμήμα με εφαρμογές στη Βιοϊατρική του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας, όπου το έτος 2011, το 47,66% του φοιτητικού πληθυσμού ήταν κορίτσια και το 52,34% ήταν αγόρια και στο Τμήμα Εφαρμοσμένης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, όπου τις χρονιές 2003 και 2004 υπερτερούν τα κορίτσια. Από τις 2 τελευταίες γραμμές του Πίνακα 1, όπου σημειώνονται οι μέσοι όροι των ποσοστών αγοριών και κοριτσιών για κάθε έτος από όλα τα Τμήματα πληροφορικής, φαίνεται πως υπάρχει μια τάση μείωσης του ποσοστού των κοριτσιών που φοιτούν στα Τμήματα και ΕΥ. Έτσι, ενώ το 2003 το 67,95% των φοιτητών που φοιτούσαν σε Τμήματα και ΕΥ ήταν αγόρια και το 32,05% ήταν κορίτσια, το 2012 το ποσοστό των αγοριών ανέβηκε στο 75,46% και των κοριτσιών έπεσε στο 24,54%.

5 154 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πίνακας 2. Διαφυλική κατανομή φοιτητών στα Τμήματα και ΕΥ της Ελλάδας, τη δεκαετία Πανεπιστήμιο Τμήμα Φ & Α 84,79 84,48 81,29 78,50 75,92 74,70 74,15 71,46 69,60 66,42 Αθηνών Τηλ/νιών Κ 15,21 15,52 18,71 21,50 24,08 25,30 25,85 28,54 30,40 33,58 Α 81,45 77,75 75,21 72,59 69,85 68,81 67,94 68,05 66,33 64,90 Θεσσαλονίκης Κ 18,55 22,25 24,79 27,41 30,15 31,19 32,06 31,95 33,67 35,10 Α 71,20 71,08 74,52 71,43 65,71 63,16 58,78 62,89 61,90 Ιόνιο Κ 28,80 28,92 25,48 28,57 34,29 36,84 41,22 37,11 38,10 Α 78,38 75,78 75,34 71,46 69,63 69,12 64,67 64,51 64,58 61,10 Ιωαννίνων Κ 21,62 24,22 24,66 28,54 30,37 30,88 35,33 35,49 35,42 38,90 Α 80,82 79,81 79,22 77,89 75,98 76,77 77,08 75,70 78,24 78,59 Κρήτης Επιστήμης Η/Υ Κ 19,18 20,19 20,78 22,11 24,02 23,23 22,92 24,30 21,76 21,41 Οικονομικό Α 77,34 72,58 69,70 69,39 66,23 64,94 62,07 69,70 60,53 61,90 Αθηνών Κ 22,66 27,42 30,30 30,61 33,77 35,06 37,93 40,30 39,47 38,10 Α 79,67 77,81 76,32 76,78 75,63 73,27 71,12 65,65 66,61 64,85 Κ 20,33 22,19 23,68 23,22 24,37 26,73 28,88 34,35 33,39 35,15 Πειραιώς Α 72,31 69,74 68,05 68,81 69,91 70,50 71,43 71,91 72,34 70,37 Ψηφιακών Συστημάτων Κ 27,69 30,26 31,95 31,19 30,09 29,50 28,57 28,09 27,66 29,63 Εφαρμοσμένης Α 66,79 61,81 61,64 58,43 56,97 56,52 53,30 50,21 47,65 48,34 Μακεδονίας Χαροκόπειο Πελοπ/νήσου Τεχνολογίας Τηλ/νιών Στερεάς με Α 53,44 52,34 58,85 58,85 61,54 56,76 57,37 53,24 54,05 Ελλάδας Εφαρμ. στη Βιοϊατρική Κ 46,56 47,66 41,15 41,15 38,46 43,24 42,63 46,76 45,95 Α 75,46 73,15 72,33 71,22 69,7 68,95 68,47 67,25 67,24 67,95 Μέση Τιμή Κ 24,54 26,85 27,67 28,78 30,3 31,05 31,53 32,75 32,76 32,05 Κ 33,21 38,19 38,36 41,57 43,03 43,48 46,70 49,79 52,35 51,66 Επιστήμης και 27,37 32,98 36,43 39,33 40,48 Α 81,47 79,26 75,00 79,55 81,59 85,64 85,57 84,57 81,38 76,00 & Τεχνολογίας Η/Υ Α 71,50 72,63 67,02 63,57 60,67 59,52 Κ 18,53 20,74 25,00 20,45 18,41 14,36 14,43 15,43 18,62 24,00 Τηλεματικής Επιστήμης και Κ 28,50 Α 81,84 75,84 78,12 78,66 76,51 76,71 78,22 79,07 83,65 87,07 Κ 18,16 24,16 21,88 21,34 23,49 23,29 21,78 20,93 16,35 12,93 Διαφυλική κατανομή φοιτητών σε Τμήματα Μηχανικών Η/Υ Στον Πίνακα 3 παρουσιάζεται το ποσοστό εκπροσώπησης κάθε φύλου στα Τμήματα Μηχανικών Η/Υ για κάθε έτος της δεκαετίας Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 3, σε κάθε Τμήμα Μηχανικών Η/Υ τα αγόρια είναι περισσότερα από τα κορίτσια σε κάθε έτος της δεκαετίας. Οι διαφορές, μάλιστα, φαίνεται να είναι μεγαλύτερες σε σχέση με τα πανεπιστημιακά Τμήματα και ΕΥ. Ειδικότερα, το έτος 2010, στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ του Πολυτεχνείου Κρήτης το 86,15% του συνολικού αριθμού των φοιτητών του τμήματος ήταν αγόρια, ενώ μόλις το 13,85% ήταν κορίτσια. Τα έτη 2004, στο Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και του Πανεπιστημίου Πατρών, και 2005, στο Τμήμα Μηχανικών και Τηλεπικοινωνιών, εμφανίζονται τα μεγαλύτερα ποσοστά κοριτσιών επί του συνόλου των φοιτητών με τιμή 28,57% έναντι 71,43% των αγοριών. Αξίζει να σημειωθεί το ότι, σε κάθε Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, κάθε έτος της δεκαετίας , το ποσοστό των αγοριών που φοιτούν είναι πάνω από 70%. Από τις 2 τελευταίες γραμμές του Πίνακα 3, όπου σημειώνονται οι μέσοι όροι των ποσοστών αγοριών και κοριτσιών για κάθε έτος και

6 Διδακτική της 155 για το σύνολο των Τμημάτων Μηχανικών Η/Υ, φαίνεται ότι υπάρχει μια τάση μείωσης του ποσοστού των κοριτσιών που φοιτούν σε αυτά τα Τμήματα. Πίνακας 3. Διαφυλική κατανομή φοιτητών στα τμήματα Μηχανικών Η/Υ της Ελλάδας, τη δεκαετία Πανεπιστήμιο Τμήμα Φ Μηχανικών Πληροφ. & Α 85,22 81,89 84,11 81,92 85,35 83,78 84,46 81,25 84,52 84,19 Αιγαίου Επικοιν. Συστημάτων Κ 14,78 18,11 15,89 18,08 14,65 16,22 15,54 18,75 15,48 15,81 Μηχανικών Η/Υ, Α 82,73 80,52 79,68 79,35 79,59 75,72 75,56 74,05 74,34 72,44 Θεσσαλίας Τηλ/νιών και Δικτύων Κ 17,27 19,48 20,32 20,65 20,41 24,28 24,44 25,95 25,66 27,56 Ηλ/γων Μηχ. Μηχ. Α 81,64 80,49 78,57 78,37 76,01 74,09 73,86 73,80 73,51 76,02 Θεσσαλονίκης Υπολογ. Κ 18,36 19,51 21,43 21,63 23,99 25,91 26,14 26,20 26,49 23,98 Ηλ/γων Μηχ. & Μηχ. Α 83,28 83,42 80,52 83,58 83,26 81,10 79,20 77,65 77,02 75,75 Θράκης Η/Υ Κ Πατρών Δυτικής Μηχ. & Α 78,07 78,25 77,64 77,85 75,11 79,72 77,55 71,43 Μακεδονίας Τηλ/νιών Κ 21,93 21,75 22,36 22,15 24,89 20,28 22,45 28,57 Πολυτεχνείο Ηλ/γων Μηχ. & Μηχ. Α 84,88 85,41 86,15 84,40 84,18 84,74 84,29 83,19 83,33 85,11 Κρήτης Υπολογ. ΕΜΠ Α 82,00 81,06 80,35 80,21 79,84 78,57 78,28 76,51 77,25 77,01 Μέση Τιμή Κ 18,00 18,94 19,65 19,79 20,16 21,43 21,72 23,49 22,75 22,99 Ηλ/γων Μηχ. & Κ 15,12 14,59 13,85 15,60 15,82 15,26 15,71 16,81 16,67 14,89 16,72 16,58 19,48 16,42 16,74 18,90 20,80 22,35 22,35 22,90 Α 84,41 84,73 82,55 82,50 82,44 79,19 80,91 80,02 80,41 76,38 Τεχνολογίας Υπολογ. Ηλ/γων Μηχ. & Μηχ. Κ 15,59 15,27 17,45 17,50 17,56 20,81 19,09 19,98 19,59 23,62 Α 80,65 78,95 77,83 78,27 76,45 74,55 75,63 74,28 73,47 74,63 Μηχ. Η/Υ & Υπολογ. Α 77,15 75,88 76,11 75,90 75,94 74,22 73,08 72,91 71,43 71,55 Κ ,05 22,17 21,73 23,55 25,45 24,37 25,72 26,53 25,37 Κ 22,85 24,12 23,89 24,40 24,06 25,78 26,92 27,09 28,57 28,45 Έτσι, ενώ το 2003, το 77,01% των φοιτητών που φοιτούσαν σε Τμήματα Μηχανικών Η/Υ ήταν αγόρια και το 22,99% ήταν κορίτσια, το 2012 το ποσοστό των αγοριών ανέβηκε στο 82% και των κοριτσιών έπεσε στο 18%. Την ίδια δεκαετία, στα πανεπιστημιακά Τμήματα και ΕΥ, το 2003 το 67,95% των φοιτητών ήταν αγόρια και το 32,05% ήταν κορίτσια, και το 2012 το ποσοστό των αγοριών ήταν 75,46% και των κοριτσιών ήταν 24,54%. Φαίνεται πως, στα Τμήματα Μηχανικών Η/Υ, σε σχέση με τα πανεπιστημιακά Τμήματα και ΕΥ, φοιτούν περισσότερα αγόρια από κορίτσια. Η ποσοστιαία διαφορά μεταξύ των δύο φύλων κυμαίνεται, στα Τμήματα Μηχανικών Η/Υ μεταξύ 53,02% το 2005 και 64% το 2012 και στα πανεπιστημιακά Τμήματα και Επιστήμης των Η/Υ μεταξύ 34,5% το 2005 και 50,91% το Διαφυλική κατανομή στους νεοεισαχθέντες φοιτητές: Διαφυλική κατανομή νεοεισαχθέντων φοιτητών στο σύνολο των Ελληνικών Πανεπιστημίων και Πολυτεχνείων Στον Πίνακα 4 παρουσιάζεται το ποσοστό εκπροσώπησης νεοεισαχθέντων φοιτητών κάθε φύλου σε όλα τα τμήματα των Πανεπιστημίων και των Πολυτεχνείων της Ελλάδας για κάθε ακ. έτος της δεκαετίας Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 4, τα κορίτσια είναι περισσότερα από τα αγόρια στους νεοεισαχθέντες όλων των τμημάτων των Πανεπιστημίων και των Πολυτεχνείων της χώρας, σε ποσοστό που κυμαίνεται γύρω από το 60% έναντι του 40% των αγοριών σε όλες τις

7 156 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο χρονιές της δεκαετίας Παρατηρείται μια μικρή τάση μείωσης του ποσοστού των κοριτσιών. Πίνακας 4. Διαφυλική κατανομή πρωτοετών φοιτητών στα Ελληνικά Παν/μια και Πολυτεχνεία τη δεκαετία Σύνολο Φ Α 41,01 40,63 40,66 39,56 38,28 38,14 38,06 38,5 39,63 40,3 Κ 58,99 59,37 59,34 60,44 61,72 61,86 61,94 61,5 60,37 59,7 Διαφυλική κατανομή πρωτοετών φοιτητών σε τμήματα και Επιστήμης των Υπολογιστών Στον Πίνακα 5 παρουσιάζεται το ποσοστό εκπροσώπησης των νεοεισαχθέντων φοιτητών κάθε φύλου στα Τμήματα και ΕΥ για κάθε ακ.έτος της δεκαετίας Πίνακας 5. Διαφυλική κατανομή των πρωτοετών φοιτητών στα τμήματα και ΕΥ της Ελλάδας, τη δεκαετία Πανεπιστήμιο Τμήμα Φ & Α 82,08 88,06 84,04 85,42 79,37 72,33 73,93 77,17 73,58 66,18 Αθηνών Τηλ/νιών Κ 17,92 11,94 15,96 14,58 20,63 27,67 26,07 22,83 26,42 33,82 Α 85,39 79,76 74,07 79,37 73,55 70,42 67,60 69,80 65,52 65,38 Θεσσαλονίκης Κ 14,61 20,24 25,93 20,63 26,45 29,58 32,40 30,20 34,48 34,62 Α 73,20 68,18 80,70 73,83 69,81 67,06 55,71 61,54 61,90 Ιόνιο Κ 26,80 31,82 19,30 26,17 30,19 32,94 44,29 38,46 38,10 Α 80,46 76,73 78,28 74,69 73,78 75,00 59,71 65,38 67,39 58,73 Ιωαννίνων Κ 19,54 23,27 21,74 25,31 26,22 25,00 40,29 34,62 32,61 41,27 Α 78,36 81,53 84,17 79,38 71,52 75,00 77,30 73,58 78,57 79,87 Κρήτης Επιστήμης Η/Υ Κ 21,64 18,47 15,83 20,63 28,48 25,00 22,70 26,42 21,43 20,13 Οικονομικό Α 75,36 75,00 69,59 68,86 66,02 67,40 71,37 57,52 60,35 58,99 Αθηνών Κ 24,64 25,00 30,41 31,14 33,98 32,60 28,63 42,48 39,65 41,01 Α 86,01 80,86 77,40 73,42 77,50 75,45 75,72 63,74 67,65 67,50 Κ 13,99 19,14 22,60 26,58 22,50 24,55 24,28 36,26 32,35 32,50 Πειραιώς Α 77,72 80,00 73,26 66,15 65,45 68,88 71,28 70,00 70,79 73,06 Ψηφιακών Συστημάτων Κ 22,28 20,00 26,74 33,85 34,55 31,12 28,72 30,00 29,21 26,94 Εφαρμοσμένης Α 73,13 61,18 69,05 61,59 55,28 60,96 60,39 52,20 46,63 40,69 Μακεδονίας Χαροκόπειο Πελοπ/νήσου Τεχνολογίας Τηλ/νιών Στερεάς με Εφ. Α 54,35 48,78 63,41 57,14 68,60 65,15 69,57 52,05 54,05 Ελλάδας στη Βιοιατρική Κ 45,65 51,22 36,59 42,86 31,40 34,85 30,43 47,95 45,95 Α 77,52 73,91 75,97 73,22 70,08 69,50 70,33 66,92 67,75 67,22 Μέση Τιμή Κ 22,58 26,09 24,03 26,78 29,92 30,50 29,67 33,08 32,25 32,78 Κ 26,87 38,82 30,95 38,41 44,72 39,04 39,61 47,80 53,37 59,31 Επιστήμης και 21,57 25,00 31,82 38,30 40,48 Α 82,88 79,52 76,67 81,05 73,26 73,58 83,33 90,00 85,92 76,92 & Τεχνολογίας Η/Υ Α 62,26 78,43 75,00 68,18 61,70 59,52 Κ 17,12 20,48 23,33 18,95 26,74 26,42 16,67 10,00 14,08 23,08 Τηλεματικής Επιστήμης και Κ 37,74 Α 96,51 62,75 82,00 82,83 75,26 72,73 78,05 70,00 80,60 84,85 Κ 3,49 37,25 18,00 17,17 24,74 27,27 21,95 30,00 19,40 15,15

8 Διδακτική της 157 Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 5, τα αγόρια εισάγονται σε όλα Τμήματα και Επιστήμης των Η/Υ σε μεγαλύτερα ποσοστά από ότι τα κορίτσια σε όλα τα έτη τις χρονιές της δεκαετίας , εκτός από τα έτη 2003 και 2004 στο Τμήμα Εφαρμοσμένης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, όπου το ποσοστό των νεοεισαχθέντων φοιτητριών είναι 59,31% και 53,37% αντίστοιχα και το 2011 στο Τμήμα με Εφαρμογές Βιοϊατρικής του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας, όπου το ποσοστό των νεοεισαχθέντων φοιτητριών είναι 51,22%. Οι διαφορές ανάμεσα στα ποσοστά των δύο φύλων ποικίλουν. Η μεγαλύτερη διαφορά παρουσιάζεται το έτος 2005 στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, όπου τα αγόρια αποτελούν το 96,51% των νεοεισαχθέντων φοιτητών του τμήματος και τα κορίτσια το 3,49%. Όπως και στο σύνολο του φοιτητικού πληθυσμού, έτσι και στους νεοεισαχθέντες φοιτητές η μικρότερη διαφορά, σταθερά σε όλη τη δεκαετία, παρατηρείται στο Τμήμα με Εφαρμογές Βιοϊατρικής του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας. Συνολικά, από τις 2 τελευταίες γραμμές του Πίνακα 5 φαίνεται, ότι υπάρχει μια τάση μείωσης του ποσοστού των νεοεισαχθέντων φοιτητριών στα Τμήματα και ΕΥ τη δεκαετία Διαφυλική κατανομή πρωτοετών φοιτητών σε τμήματα Μηχανικών Η/Υ Στον Πίνακα 6 παρουσιάζεται το ποσοστό εκπροσώπησης των νεοεισαχθέντων φοιτητών κάθε φύλου στα Τμήματα Μηχανικών Η/Υ για κάθε ακ. έτος της δεκαετίας Πίνακας 6. Διαφυλική κατανομή των πρωτοετών φοιτητών στα τμήματα Μηχανικών Η/Υ της Ελλάδας, τη δεκαετία Πανεπιστήμιο Τμήμα Φ Μηχανικών Πληροφ. & Α 91,37 79,65 84,03 77,84 85,03 76,16 79,37 73,44 87,18 82,61 Αιγαίου Επικοιν. Συστημάτων Κ 8,63 20,35 15,97 22,16 14,97 23,84 20,63 26,56 12,82 17,39 Μηχανικών Η/Υ, Α 82,98 83,09 80,12 83,74 82,79 74,34 80,62 73,15 80,95 61,22 Θεσσαλίας Τηλ/νιών Κ 17,02 16,91 19,88 16,26 17,21 25,66 19,38 26,85 19,05 38,78 και Δικτύων Ηλ/γων Μηχ. Μηχ. Α 83,98 84,00 80,08 82,63 79,17 77,59 74,19 74,91 71,30 69,86 Θεσσαλονίκης Υπολογ. Κ 16,02 16,00 19,92 17,37 20,83 22,41 25,81 25,09 28,70 30,14 Ηλ/γων Μηχ. & Μηχ. Α 83,33 85,33 74,29 80,62 83,20 78,87 77,48 77,73 79,02 72,49 Θράκης Η/Υ Κ 16,67 14,67 25,71 19,38 16,80 21,13 22,52 22,27 20,98 27,51 Ηλ/γων Μηχ. & Α 84,98 86,29 79,17 80,75 86,31 84,14 76,65 80,17 75,63 94,49 Τεχνολογίας Κ 15,02 13,71 20,83 19,25 13,69 15,86 23,35 19,83 24,37 5,51 Πατρών Υπολογ. Μηχ. Η/Υ & Α 75,74 75,34 76,39 74,62 78,80 79,76 71,81 75,12 76,17 65,31 Κ 24,26 24,66 23,61 25,38 21,20 20,24 28,19 24,88 23,83 34,69 Δυτικής Μηχ. & Α 82,35 78,82 74,19 79,07 72,73 87,30 84,00 71,43 Μακεδονίας Τηλ/νιών Κ 17,65 21,18 25,81 20,93 27,27 12,70 16,00 28,57 Πολυτεχνείο Ηλ/νικών Μηχ. & Μηχ. Α 80,00 84,21 89,78 86,92 81,45 80,51 84,68 83,19 85,94 86,51 Κρήτης Υπολογ. Κ 20,00 15,79 10,22 13,08 18,55 19,49 15,32 16,81 14,06 13,49 Ηλ/γων Μηχ. & Μηχ. Α 82,30 82,39 74,15 79,61 77,70 66,87 77,72 76,51 74,40 73,40 ΕΜΠ Υπολογ. Κ 17,70 17,61 25,85 20,39 22,30 33,13 22,28 23,49 25,60 26,60 Α 83,00 82,12 79,13 80,64 80,80 78,39 78,50 76,18 78,82 75,74 Μέση Τιμή Κ 17,00 17,88 20,87 19,36 19,20 21,61 21,50 23,82 21,18 24,26 Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 6, σε κάθε Τμήμα Μηχανικών Η/Υ οι νεοεισαχθέντες φοιτητές είναι περισσότεροι από τις νεοεισαχθείσες φοιτήτριες κάθε έτος της δεκαετίας. Οι

9 158 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο διαφορές, μάλιστα, φαίνεται να είναι μεγαλύτερες σε σχέση με τα πανεπιστημιακά Τμήματα και ΕΥ. Αξίζει να σημειωθεί ότι, το 2012 στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών το 94,49% των νεοεισαχθέντων φοιτητών του Τμήματος ήταν αγόρια ενώ μόλις το 5,51% ήταν κορίτσια. Το έτος 2003, στο Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας εμφανίζεται το μεγαλύτερο ποσοστό κοριτσιών επί του συνόλου των νεοεισαχθέντων φοιτητών με τιμή 38,78% έναντι 61,22% των αγοριών. Είναι αξιοσημείωτο, πως σε κάθε Τμήμα Μηχανικών Η/Υ κάθε ακαδημαϊκό έτος της δεκαετίας το ποσοστό των νεοεισαχθέντων αγοριών που φοιτούν είναι πάνω από 60%. Από τις 2 τελευταίες γραμμές του Πίνακα 6, όπου σημειώνονται οι μέσοι όροι των ποσοστών αγοριών και κοριτσιών για κάθε ακαδημαϊκό έτος από όλα τα Τμήματα Μηχανικών Η/Υ, φαίνεται, ότι υπάρχει μια τάση μείωσης του ποσοστού των κοριτσιών που εισέρχονται σε αυτά τα τμήματα. Ενώ το 2003, το 75,74% των νεοεισαχθέντων φοιτητών σε Τμήματα Μηχανικών Η/Υ ήταν αγόρια και το 24,26% ήταν κορίτσια, το 2012 το ποσοστό των αγοριών ανέβηκε στο 83% και των κοριτσιών έπεσε στο 17%. Την ίδια δεκαετία, στα πανεπιστημιακά Τμήματα και Επιστήμης των Η/Υ, το 2003 το 67,22% των νεοεισαχθέντων φοιτητών ήταν αγόρια και το 32,78% ήταν κορίτσια, και το 2012 το ποσοστό των αγοριών ήταν 77,52% και των κοριτσιών ήταν 22,58%. Φαίνεται πως στα Τμήματα Μηχανικών Η/Υ, σε σχέση με τα πανεπιστημιακά Τμήματα και ΕΥ, εισέρχονται περισσότερα αγόρια από κορίτσια. Η ποσοστιαία διαφορά μεταξύ των δύο φύλων κυμαίνεται, στα Τμήματα Μηχανικών Η/Υ μεταξύ 52,36% το 2005 και 66% το 2012 και στα πανεπιστημιακά Τμήματα και ΕΥ μεταξύ 33,84% το 2005 και 54,94% το Συμπεράσματα Από την ανάλυση των δεδομένων της παρούσας μελέτης προέκυψε ότι: (α) η διαφυλική κατανομή των φοιτητών στα Τμήματα των Παν/μίων και των Πολυτεχνείων της χώρας τη δεκαετία , είναι σε βάρος των γυναικών σε αντίθεση με τη διαφυλική κατανομή στην Τριτοβάθμια Εκπ/ση, η οποία είναι υπέρ των γυναικών, (β) η κατανομή των γυναικών που φοιτούν στα Τμήματα των Παν/μίων και των Πολυτεχνείων της χώρας τη δεκαετία , έχει φθίνουσα τάση, η οποία είναι μεγαλύτερη στα Πολυτεχνεία, (γ) η διαφυλική κατανομή των εισαγομένων φοιτητών στα Τμήματα των Παν/μίων και των Πολυτεχνείων της χώρας τη δεκαετία , είναι σε βάρος των γυναικών σε αντίθεση με τη διαφυλική κατανομή των εισαγομένων φοιτητών στην Τριτοβάθμια Εκπ/ση, η οποία είναι υπέρ τους, και (δ) η κατανομή των εισαγομένων γυναικών-φοιτητριών στα Τμήματα των Παν/μίων και των Πολυτεχνείων της χώρας τη δεκαετία , έχει φθίνουσα τάση, η οποία είναι μεγαλύτερη στα Πολυτεχνεία της χώρας. Αυτή η τάση πιθανόν να οφείλεται στο ότι ο αριθμός των Τμημάτων στην Ελλάδα είναι αρκετά μεγάλος, 22 συνολικά, σε σχέση με άλλες ειδικότητες κάτι που μπορεί να σημαίνει έναν σχετικό κορεσμό στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα στην ειδικότητα της, ειδικότερα σε δημόσιες θέσεις, κάτι που φαίνεται να ενδιαφέρει κυρίως τις γυναίκες (Τsagala & Kordaki, 2005). Επιπλέον, η Πληροφορική στην Ελλάδα δεν είναι κάτι άγνωστο και πρωτόγνωρο και έχει πλέον παγιωθεί ως επιστημονικός και επαγγελματικός κλάδος, κάτι που μπορεί να σημαίνει ότι οι διαφυλικές στάσεις που αφορούν την Πληροφορική, όπως αναφέρθηκαν στην εισαγωγή (Margolis & Fisher, 2002; Townsend, 2002; Cheryan et al, 2011; Gürer & Camp, 2002), έχουν πλέον διαμορφωθεί με αποτέλεσμα αυτό να αντικατοπτρίζεται στις επιλογές σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από τα κορίτσια. Περαιτέρω διερεύνηση των αιτίων της

10 Διδακτική της 159 φθίνουσας τάσης στην αντιπροσώπευση των φοιτητριών στις ΕY και ιδιαίτερα στις Επιστήμες των Μηχανικών, όπως διαγνώστηκε στα πλαίσια της παρούσας μελέτης, θα βοηθήσει στο σχεδιασμό και λήψη κατάλληλων μέτρων, από την Πολιτεία, τα Τμήματα της, τους αντίστοιχους κλάδους εκπαιδευτικών αλλά και από τους επιστημονικούς φορείς που ασχολούνται με την εισαγωγή της στην Εκπαίδευση, έτσι ώστε, να δοθούν κίνητρα και υποστήριξη των γυναικών για να ασχοληθούν με τις Επιστήμες των Υπολογιστών ως αντικείμενο των προπτυχιακών σπουδών τους. Ευχαριστίες Ευχαριστούμε θερμά το Ίδρυμα Ευγενίδου για την ευγενή χορηγία του στην υποστήριξη της παρούσας έρευνας. Αναφορές Camp, T. (2002). The incredible shrinking pipeline. ACM SIGCE inroads, special issue: Women and Computing, 34(2), Cheryan, S., Siy, J. O., Vichayapai, M., Drury, B.J., & Kim, S. (2011). Do female and male role models who embody STEM stereotypes hinder women's anticipated success in STEM? Social Psychological and Personality Science, 2, Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2011). Research methods in education. Routledge. Cohoon, J.M. (2001). Toward improving female retention in computer science. Communications of the ACM, 44(5), Cohoon, J. M., Aspray W. (2006). Women and Information Technology: Research on Under-Representation. MIT Press. Countryman, J., Feldman, A., Kekelis, A. & Spertus, E. (2002). Developing a hardware and programming curriculum for middle school girls. ACM SIGCE in roads, special issue: Women and Computing, 34(2), Denner, J., Werner,L., Ortiz, E. (2012). Computer games created by middle school girls: Can they be used to measure understanding of computer science concepts? Computers & Education, 58(1), Hill, C., Corbett, C., Rose, A.S. (2010). Why So Few? Women in Science, Technology, Engineering, and Mathematics. American Association of University Women. Retrieved 23 Nov 2013 from Galpin, V. (2002). Women in computing around the world. ACM SIGCE in roads, special issue: Women and Computing, 34(2), Gamp, T. (2002). The incredible shrinking pipeline. ACM SIGCE in roads, special issue: Women and Computing, 34(2), Gürer, D., Camp, T. (2002). An ACM-W literature review on women in computing. ACM SIGCE in roads, special issue: Women and Computing, 34(2), Gürer, D. (2002). Pioneering women in computer science. ACM SIGCE in roads, special issue: Women and Computing, 34(2), , Reprinted from Communication of the ACM, 38(1), 45-54, Ladner, R., VanDeGrift, T. (2011). Introduction to Special Issue: Broadening Participation in Computing Education. ACM Transactions on Computing Education (TOCE), 11(2), 6:1-4 Kordaki, M. & Berdousis, I. (2013). Course Selection in Computer Science: Gender Differences. In Proceedings of 5th World Conference on Educational Sciences, February 2013, Sapienza University of Rome, Italy, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 116 (21), February 2014, Margolis, J., Fisher, A. (2002). Unlocking the clubhouse: The Carnegie mellon experience. ACM SIGCE in roads, special issue: Women and Computing, 34(2) Sax, L.J., Jacobs, J. & Riggers, T. (2010). Women s Representation in Science and Technology (STEM) Fields of Study, Paper presented at the annual meeting of the Association for the Study of Higher Education (ASHE), November 2010, Indianapolis, Indiana. Townsend, G.C. (2002). People who make a difference: mentors and role models. ACM SIGCE in roads, special issue: Women and Computing, 34(2)

11 160 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Tsagala, E. & Kordaki, M. (2005). Gender differences in computer science: the views of prospective computer engineers. 3rd International Conference on Multimedia and Information and Communication Technologies in Education, Caceres, Spain, June, 2005, ISBN (SET): ,

Η κατανομή των εκπαιδευτικών Πληροφορικής στην Ελληνική εκπαίδευση τη δεκαετία 2003-2012: H διάσταση του φύλου

Η κατανομή των εκπαιδευτικών Πληροφορικής στην Ελληνική εκπαίδευση τη δεκαετία 2003-2012: H διάσταση του φύλου Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση, 6(3), 117-135 Η κατανομή των εκπαιδευτικών Πληροφορικής στην Ελληνική εκπαίδευση τη δεκαετία 2003-2012: H διάσταση του φύλου Ιωάννης Μπερδούσης, Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογές Μαθητών Σχετικά µε τις Επιστήµες των Υπολογιστών και ΜΜΕ: ιαφορές Φύλου

Επιλογές Μαθητών Σχετικά µε τις Επιστήµες των Υπολογιστών και ΜΜΕ: ιαφορές Φύλου Επιλογές Μαθητών Σχετικά µε τις Επιστήµες των Υπολογιστών και ΜΜΕ: ιαφορές Φύλου Ευρύκλεια Τσαγαλά και Μαρία Κορδάκη Τµήµα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Πατρών tsagala@ceid.upatras.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς 28 /12/2009 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008/09

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΩΝ Η/Υ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΩΝ Η/Υ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΩΝ Η/Υ Μαρία Κορδάκη 1 και Ευρύκλεια Τσαγαλά 2 1 Εντ. Επίκ. Καθηγήτρια (Π. 407/80), τµήµα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Κοδριγκτώνος 33, 5ος όροφος ΤΚ 10434, Αθήνα http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr

Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Κοδριγκτώνος 33, 5ος όροφος ΤΚ 10434, Αθήνα http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Κοδριγκτώνος 33, 5ος όροφος ΤΚ 10434, Αθήνα http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr ΠΡΟΣ: ΕΤΕΚ Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου Τ.Θ. 21826 1513, Λευκωσία, Κύπρος

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. A/A Oνοµατεπώνυµο Βασικό Πτυχίο Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Επαγγελµατική Εµπειρία

Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. A/A Oνοµατεπώνυµο Βασικό Πτυχίο Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Επαγγελµατική Εµπειρία Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (Εργαστήριο) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΚΑ. ΕΤΟΣ 2014-2015 ΠΙΝΑΚΑΣ (α) άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή των Απόψεων και της Στάσης των Πρωτοετών Φοιτητών Ενός Τμήματος ΤΠΕ για

Καταγραφή των Απόψεων και της Στάσης των Πρωτοετών Φοιτητών Ενός Τμήματος ΤΠΕ για Καταγραφή των Απόψεων και της Στάσης των Πρωτοετών Φοιτητών Ενός Τμήματος ΤΠΕ για τους Η/Υ Μ.Α. Σταμούλη 1, Ι. Αποστολάκης 2 1 Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας Πρόνοιας, ΤΕΙ Αθήνας mstamouli@yahoo.com 2

Διαβάστε περισσότερα

Γυναίκες και Καριέρα στην Πληροφορική: Ενθαρρυντικοί και Ανασταλτικοί Παράγοντες

Γυναίκες και Καριέρα στην Πληροφορική: Ενθαρρυντικοί και Ανασταλτικοί Παράγοντες Γυναίκες και Καριέρα στην Πληροφορική: Ενθαρρυντικοί και Ανασταλτικοί Παράγοντες Ε. Τσαγαλά 1, Μ. Κορδάκη 2 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής (ΠΕ 19), MSc etsagala@sch.gr 2 Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Οι πτυχιούχοι του τμήματος Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων (ΗΥΣ) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά διαθέτουν τις εξειδικευμένες

Διαβάστε περισσότερα

Master of Science in Information Technology (Software and Systems), 01/12/2000, ΙΚΑΤΣΑ, Μάστερ Επιστήµων (Μ.C.s.) στην πληροφορική 23/04/2001

Master of Science in Information Technology (Software and Systems), 01/12/2000, ΙΚΑΤΣΑ, Μάστερ Επιστήµων (Μ.C.s.) στην πληροφορική 23/04/2001 Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΠΙΝΑΚΑΣ (α) άρθρου 2, παρ. 2, Π.. 163, ΦΕΚ 149/26-06-2002, τεύχος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων

ΠΡΟΣ: Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Κοδριγκτώνος 33, 5ος όροφος ΤΚ 10434, Αθήνα http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr ΠΡΟΣ: Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων ΚΟΙΝ: Βουλευτές

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλης Τσιάντος Καθηγητής ΤΕΙ ΑΜΘ Μέλος της ΑΔΙΠ ΠΑΤΡΑ

Βασίλης Τσιάντος Καθηγητής ΤΕΙ ΑΜΘ Μέλος της ΑΔΙΠ ΠΑΤΡΑ Βασίλης Τσιάντος Καθηγητής ΤΕΙ ΑΜΘ Μέλος της ΑΔΙΠ ΠΑΤΡΑ 12 ΜΑ ΙΟΥ 2014 ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Α.ΔΙ.Π) Hellenic Quality Assurance and Accreditation Agency

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Κοδριγκτώνος 33, 5ος όροφος ΤΚ 10434, Αθήνα http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Κοδριγκτώνος 33, 5ος όροφος ΤΚ 10434, Αθήνα http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Κοδριγκτώνος 33, 5ος όροφος ΤΚ 10434, Αθήνα http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ: «Σχέδιο Νόμου που παραβιάζει το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο τόσο των

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Κοδριγκτώνος 33, 5ος όροφος ΤΚ 10434, Αθήνα http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr

Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Κοδριγκτώνος 33, 5ος όροφος ΤΚ 10434, Αθήνα http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Κοδριγκτώνος 33, 5ος όροφος ΤΚ 10434, Αθήνα http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr ΠΡΟΣ: Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας KOIN: α) Βουλευτές Ελληνικού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

648 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

648 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 648 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΥΝ ΟΙ ΜΑΘΗ- ΤΕΣ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ, ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΦΥΛΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Την Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων

ΠΡΟΣ: Την Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Κοδριγκτώνος 33, 5ος όροφος ΤΚ 10434, Αθήνα http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr ΠΡΟΣ: Την Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων KOIN:

Διαβάστε περισσότερα

Προς μέλη ΔΕΠ Τμημάτων Πληροφορικής Πανεπιστημίων και ΤΕΙ

Προς μέλη ΔΕΠ Τμημάτων Πληροφορικής Πανεπιστημίων και ΤΕΙ Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Κοδριγκτώνος 33, 5ος όροφος ΤΚ 10434, Αθήνα http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr Προς μέλη ΔΕΠ Τμημάτων Πληροφορικής Πανεπιστημίων και ΤΕΙ Δεν είναι η πρώτη φορά που

Διαβάστε περισσότερα

απασχόληση προσωπικού των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών μέσω

απασχόληση προσωπικού των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών μέσω 2 ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ απασχόληση προσωπικού των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών μέσω έργων ΕΠΕΑΚ Ι & ΙΙ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2007 3 Απασχόληση Προσωπικού μέσω έργων ΕΠΕΑΕΚ Ι & ΙΙ των Ακαδημαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιστήμη των Υπολογιστών, ηπληροφορική

Η Επιστήμη των Υπολογιστών, ηπληροφορική Η Επιστήμη των Υπολογιστών, ηπληροφορική και οι απαντήσεις στα ερωτήματα σας Παρασκευή Ραυτοπούλου, ΕΕ ΙΠ Τμ. Ε&ΤΥ, Παν. Πελοποννήσου Ποια είναι τώρα αυτή; Τι έχω σπουδάσει; Τι δουλειά κάνω; Γιατί είμαι

Διαβάστε περισσότερα

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.0 Αριθµός µαθητών στα σχολεία Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 2.0 Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 83 Ισότητα

Διαβάστε περισσότερα

File: D:\ISTOSELIDA\SED_3B\sed12pinisc2.txt 12/7/2007, 10:58:03πµ

File: D:\ISTOSELIDA\SED_3B\sed12pinisc2.txt 12/7/2007, 10:58:03πµ Ηµ/νία: 12/07/2007 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ΑΕΙ) Σελίδα 1 από 10 ΣΥΝΟΛΟ 32781 21088 6191 3651 1187 479 1400 ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ Ι ΑΣΚΟΝΤΩΝ 4616 3504 410 300 91 42

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων αποκτούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ : Δ. ΓΡΟΥΖΗΣ ΤΗΛ. 210-3332990 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μ. ΜΕΣΣΑΡΗ ΤΗΛ.210-3332468 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

1.Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο. Σχολή Νοµικών Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών

1.Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο. Σχολή Νοµικών Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Α.Ε.Ι 1.Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Θεολογική Σχολή Θεολογίας Κοινωνικής Θεολογίας Σχολή Νοµικών Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Νοµικής Πολιτικής Επιστήµης και ηµόσιας ιοίκησης Φιλοσοφική Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση Βάσεων 2000-2011 για ΑΕΙ με το 90%

Σύγκριση Βάσεων 2000-2011 για ΑΕΙ με το 90% ΚΩΔ. Σχολή Σύγκριση Βάσεων 2000-2011 για ΑΕΙ με το 90% ΙΔΡΥ ΜΑ 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΕΙ 20182 18187 17916 17232 17268 17526 18203 18926 19519 20147 20406 19927 129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 155 150 1

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 155 150 1 384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 129 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 155 150 1 227

Διαβάστε περισσότερα

M.A. Comparative History, Univ. of Essex, /1007/97 ΟΑΤΑΠ 25/8/2000 ιδακτορικό, ΑΠΘ, Τµήµα Πολιτικών Επιστηµών, 16/12/2005

M.A. Comparative History, Univ. of Essex, /1007/97 ΟΑΤΑΠ 25/8/2000 ιδακτορικό, ΑΠΘ, Τµήµα Πολιτικών Επιστηµών, 16/12/2005 Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ) ΑΚΑ. ΕΤΟΣ 2015-2016 ΠΙΝΑΚΑΣ (α) άρθρου 2, παρ. 2, Π.. 163, ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΝΙΑΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ 90% LINΚS Π.Ι. ΒΑΣΕΙΣ 2007 ΒΑΣΕΙΣ 2008 ΔΙΑΦΟΡΑ Κωδ. Ε.Π. ΙΔΡ. ΤΜΗΜΑΤΑ (ΟΛΑ) ΠΟΛΗ

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΝΙΑΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ 90% LINΚS Π.Ι. ΒΑΣΕΙΣ 2007 ΒΑΣΕΙΣ 2008 ΔΙΑΦΟΡΑ Κωδ. Ε.Π. ΙΔΡ. ΤΜΗΜΑΤΑ (ΟΛΑ) ΠΟΛΗ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΝΙΑΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ 90% LINΚS Π.Ι. ΒΑΣΕΙΣ 2007 ΒΑΣΕΙΣ 2008 ΔΙΑΦΟΡΑ Κωδ. Ε.Π. ΙΔΡ. ΤΜΗΜΑΤΑ (ΟΛΑ) ΠΟΛΗ 128 Α,Β ΑΕΙ Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Αθήνα 18.197 18.696 499 130 Α,Β ΑΕΙ Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 3ο Επιστημονικό Πεδίο 3 5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι πτυχιούχοι της Σχολής: Στατιστικής του Πειραιά εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο, ενώ του Αιγαίου (2ο Πεδίο) δεν

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ:

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 8 ΙΑΛΥΣΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακά στην Ελλάδα

Μεταπτυχιακά στην Ελλάδα Μεταπτυχιακά στην Ελλάδα Μουντάκης Κώστας: Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Πρώην σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Dr. Αρβανίτη Νέλη: Σχολική Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής 1 Δικαιολογητικά

Διαβάστε περισσότερα

Μετέγγραφες-Αντιστοιχίες

Μετέγγραφες-Αντιστοιχίες Μετέγγραφες-Αντιστοιχίες Σημαντικά σημεία της τροπολογίας που πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία είναι: Α)Η αντιστοιχία των μετεγγραφών (αναλυτικά ο σχετικός νόμος παρακάτω) Β)Τα οικονομικά κριτήρια Γ)

Διαβάστε περισσότερα

Ηµ/νία: 19/03/2012 sed12bstudme Ώρα: 12:54:18 Σελίδα 1 από 7 ΠΙΝΑΚΑΣ 3Μ: ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (Α.Ε.Ι.)- ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ SEDUSER ΦΥΛΟ,

Ηµ/νία: 19/03/2012 sed12bstudme Ώρα: 12:54:18 Σελίδα 1 από 7 ΠΙΝΑΚΑΣ 3Μ: ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (Α.Ε.Ι.)- ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ SEDUSER ΦΥΛΟ, Ηµ/νία: 19/03/2012 sed12bstudme Ώρα: 12:54:18 Σελίδα 1 από 7 - ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑ ΟΣ 59423 31713 35570 21028 23853 10685 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 15874 9137 10368 6326 5506 2811 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 3025 2124

Διαβάστε περισσότερα

File: D:\ISTOSELIDA\SED_3C1\sed11_pin2_1.txt 6/12/2005, 12:28:26µµ

File: D:\ISTOSELIDA\SED_3C1\sed11_pin2_1.txt 6/12/2005, 12:28:26µµ Ηµ/νία: 06/12/2005 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Σελίδα 1 από 6 Ι ΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΛΟ Αραβικές Χώρες Λοιπή Ασία Λοιπή Αφρική ΗΠΑ-Καναδάς Πρώην ΕΣΣ Αλβανία ΦΟΡΕΑΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 2ου ΠΕΔΙΟΥ (ΘΕΤΙΚΗΣ) ΚΑΙ 4ου ΠΕΔΙΟΥ (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ) 2014

ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 2ου ΠΕΔΙΟΥ (ΘΕΤΙΚΗΣ) ΚΑΙ 4ου ΠΕΔΙΟΥ (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ) 2014 ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 2ου ΠΕΔΙΟΥ (ΘΕΤΙΚΗΣ) ΚΑΙ 4ου ΠΕΔΙΟΥ (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ) 2014 Α/Α ΚΩΔ. ΜΗΧ. ΤΜΗΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΛΗ ΒΑΣΙΚΟ 1 419 Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων, Αν. Εκκλ. Ακαδ. Αθήνας ΕΚΚΛ Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Εισαγωγής στα ΑΕΙ Ενιαίων Λυκείων 2000 2010

Βάσεις Εισαγωγής στα ΑΕΙ Ενιαίων Λυκείων 2000 2010 Πεδίο Όνομα Σχολής / Τμήματος ΠΟΛΗ Ε.Μ. 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1 Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Αθήνα 2E 20406 20147 19519 18926 18203 17526 17268 17232 17916 18187 20182

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ 4 1. Εγγεγραμμένοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ. Πανεπιστήμιο ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Γενική Σειρά ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Τμήμα. Εισακτέοι 2013

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ. Πανεπιστήμιο ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Γενική Σειρά ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Τμήμα. Εισακτέοι 2013 Κωδικός τος 384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 129 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ. Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Εισακτέοι 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Γενική Σειρά. Τμήμα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ. Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Εισακτέοι 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Γενική Σειρά. Τμήμα 384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 129 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 155 150 1 227

Διαβάστε περισσότερα

Ηµ/νία: 23/11/2010 sed12bstud Ώρα: 09:06:13 Σελίδα 1 από 9 ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (Α.Ε.Ι.)- ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ, ΕΞΑΜΗΝΟ IT0688 ΣΠΟΥ ΩΝ,

Ηµ/νία: 23/11/2010 sed12bstud Ώρα: 09:06:13 Σελίδα 1 από 9 ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (Α.Ε.Ι.)- ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ, ΕΞΑΜΗΝΟ IT0688 ΣΠΟΥ ΩΝ, Ηµ/νία: 23/11/2010 sed12bstud Ώρα: 09:06:13 Σελίδα 1 από 9 ------------------------------------------ ------- -------- ------- -------- ------- -------- ------- -------- ------- -------- ------- --------

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠ 2015 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (90%) ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ Kωδ. ΕΠ. Βάση Βάση Θέσεις Θέσεις

ΒΑΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠ 2015 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (90%) ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ Kωδ. ΕΠ. Βάση Βάση Θέσεις Θέσεις ΒΑΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠ 2015 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (90%) ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ Kωδ. ΕΠ. Βάση Βάση Θέσεις Θέσεις Τμ. ΠΕΔΙΟ ΤΜΗΜΑ/ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΗ 2015 2014 2015 2014 129 I Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Θεσ/νίκη 20206

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οικονομικός Απολογισμός Εργων Γ ΚΠΣ ΕΠΕΑΕΚ & ΚτΠ 2000-2008

Συνοπτικός Οικονομικός Απολογισμός Εργων Γ ΚΠΣ ΕΠΕΑΕΚ & ΚτΠ 2000-2008 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Συνοπτικός Οικονομικός Απολογισμός Εργων Γ ΚΠΣ ΕΠΕΑΕΚ & ΚτΠ 2000-2008 Αθήνα 15/07/2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ Γ ΚΠΣ 1.1. Γ ΚΠΣ ΕΠΕΑΕΚ Ενταγμένα Εργα

Διαβάστε περισσότερα

sed11fp4f : 20/01/2010 1 16 : 09:54:02 ) user ,

sed11fp4f : 20/01/2010 1 16 : 09:54:02 ) user  , sed11fp4f Ηµ/νία: 20/01/2010 Σελίδα 1 από 16 ---------------- ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ, ΣΥΝΟΛΟ Ευρωπαϊκή Ένωση Βαλκάνια Λοιπή Ευρώπη Αφρική Αµερική Ασία Ωκεανία ΣΧΟΛΗ, ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Εισακτέοι 2013 ΜΕΤΑΒΟΛΗ % Πανεπιστήμιο Τμήμα ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Γενική Σειρά ΜΕΤΑΒΟΛΗ. http://sep4u.gr.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Εισακτέοι 2013 ΜΕΤΑΒΟΛΗ % Πανεπιστήμιο Τμήμα ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Γενική Σειρά ΜΕΤΑΒΟΛΗ. http://sep4u.gr. 384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 15 20% ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 15 18% 129 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 1023 Η παιδαγωγική αξιοποίηση του μαθήματος της Πληροφορικής στην Ειδική Αγωγή - Ευαισθητοποίηση των μαθητών χάριν του περιβάλλοντος. Μία διδακτική προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Καθηκόντων στην κατηγορία αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων (αρ. πρωτ. 6000/2/2920-γ/18-

Καθηκόντων στην κατηγορία αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων (αρ. πρωτ. 6000/2/2920-γ/18- Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Κοδριγκτώνος 33, 5ος όροφος ΤΚ 10434, Αθήνα Τηλ: 210-8827225 URL: http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr ΕΝΩΣΗ Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2010 Προς: Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. (πρώην Ηλεκτρολογίας)

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. (πρώην Ηλεκτρολογίας) ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. (πρώην Ηλεκτρολογίας) Λάρισα 18/07/2014 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 3023/30-6-2014 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος

Διαβάστε περισσότερα

26/02/2004 09:55:18 1 10 ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2: ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ(Α.Ε.ΚΑΘ. ΕΠΙΚ.ΚΑΘ. ΤΟΥ Ν.ΙΣΤΟΡ.ΘΕΩΡ.ΕΠΙΣΤ.&ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤ.&ΕΠΙΚΟΙΝΩΝ.

26/02/2004 09:55:18 1 10 ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2: ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ(Α.Ε.ΚΑΘ. ΕΠΙΚ.ΚΑΘ. ΤΟΥ Ν.ΙΣΤΟΡ.ΘΕΩΡ.ΕΠΙΣΤ.&ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤ.&ΕΠΙΚΟΙΝΩΝ. Ώρα: 09:55:18 Σελίδα 1 από 10 ΤΑΚΤΙΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ-ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ(ΔΕΠ) ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΑΜΙΣΘΟΙ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Σταμέλος Παν/μιο Πατρών. Αναζητώντας το προφίλ του πτυχιούχου των ελληνικών πανεπιστημίων: περιφερειακές διαστάσεις

Γιώργος Σταμέλος Παν/μιο Πατρών. Αναζητώντας το προφίλ του πτυχιούχου των ελληνικών πανεπιστημίων: περιφερειακές διαστάσεις ΣΤΑΜΕΛΟΣ Γ., 2003, Αναζητώντας το προφίλ του πτυχιούχου των ελληνικών πανεπιστημίων: περιφερειακές διαστάσεις, στο Πανεπιστήμιο, τ.7, σελ.65-87. Γιώργος Σταμέλος Πατρών Αναζητώντας το προφίλ του πτυχιούχου

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Ισότητας των Φύλων ΕΝ.Π.Ε. Ελένη Νταλάκα Σωτηρία Αποστολάκη ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 590 82.7%

Γραφείο Ισότητας των Φύλων ΕΝ.Π.Ε. Ελένη Νταλάκα Σωτηρία Αποστολάκη ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 590 82.7% ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 7.% 590 8.7% Γράφημα. Κατανομή των μελών των περιφερειακών συμβουλίων στο σύνολο της επικράτειας 9% 7 8% Γράφημα. Κατανομή των αιρετών αντιπεριφερειαρχών στο σύνολο της επικράτειας 8.% 8 7.8%

Διαβάστε περισσότερα

sed11fp4f : 04/01/2011 1 16 : 09:13:56 ) user ,

sed11fp4f : 04/01/2011 1 16 : 09:13:56 ) user  , sed11fp4f Ηµ/νία: 04/01/2011 Σελίδα 1 από 16 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ, ΣΥΝΟΛΟ Ευρωπαϊκή Ένωση Βαλκάνια Λοιπή Ευρώπη Αφρική Αµερική Ασία Ωκεανία ΣΧΟΛΗ, ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

18. ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

18. ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 8. ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έτος Ίδρυσης: 99 ΨΩΦΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 8. ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ... 8. Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΕΠ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)... 8. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Τάσεις στα Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράµµατα Σπουδών Πληροφορικής και οι Μελλοντικές Εξελίξεις

Οι Τάσεις στα Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράµµατα Σπουδών Πληροφορικής και οι Μελλοντικές Εξελίξεις Οι Τάσεις στα Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράµµατα Σπουδών και οι Μελλοντικές Εξελίξεις Μαριάνθη Καρατζά 1, Αργύριος Τζικόπουλος 2, Ιωάννης Αποστολάκης 3 1 Τράπεζα Κύπρου 2 Εργαστήριο, Γεωπονικό Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την Εκπαιδευτική Κλίμακα (http://edu.klimaka.gr/) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Ανακτήθηκε από την Εκπαιδευτική Κλίμακα (http://edu.klimaka.gr/) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 160 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

FREDERICK UNIVERSITY (Με έδρα τη Λευκωσία)

FREDERICK UNIVERSITY (Με έδρα τη Λευκωσία) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστηµίων, µετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των τριών από τις πέντε αιτήσεις που εξετάζει µε βάση το Νόµο 109(1)/2005, παρέδωσε στον Υπουργό Παιδείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 4 Ο ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

8. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ]

8. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ] . ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ] Έτος Ίδρυσης: 9 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΕΠ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ).... ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΔΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ).... Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

IΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Στατιστικής ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ

IΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Στατιστικής ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ IΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ Συνέντευξη Τύπου με θέμα «Έρευνα της Κατάστασης των ΑΕΝ της Ελλάδας» Πέμπτη 7 Μαρτίου 2013 Ανάλυση Επιτυχόντων Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού 2010-2011 1 Επιτυχόντες ΕΠΑΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Εισακτέοι 2015. Πανεπιστήμιο Τμήμα ΕΠ. ΠΕΔΙΟ ΜΕΤ % ΜΕΤ

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Εισακτέοι 2015. Πανεπιστήμιο Τμήμα ΕΠ. ΠΕΔΙΟ ΜΕΤ % ΜΕΤ % 384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 90-10 -11% 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95 100-5 -5% 1 129 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

File: D:\ISTOSELIDA\SED_3C1\sed11_pin4x.txt 2/2/2006, 9:09:14πµ

File: D:\ISTOSELIDA\SED_3C1\sed11_pin4x.txt 2/2/2006, 9:09:14πµ Ηµ/νία: 31/01/2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Σελίδα 1 από 8 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΥΝΟΛΟ Αραβικές Χώρες Λοιπή Ασία Λοιπή Αφρική Νοτιαφρικανική ΗΠΑ-Καναδάς Ωκεανία Πρώην ΕΣΣ ΣΧΟΛΗ Ενωση ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3114 Μέσα από ένα τετραετές πρόγραμμα σπουδών, το Τμήμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων επιτρέποντας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

http://sep4u.gr 1,251 7.8% ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 332 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) 17,654 16,449 1,205 7.3%

http://sep4u.gr 1,251 7.8% ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 332 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) 17,654 16,449 1,205 7.3% ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΔ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΜΟΡΙΑ (2014) ΜΟΡΙΑ (2013) ΔΙΑΦΟΡ Α (Μόρια) ΔΙΑΦΟΡ Α (%) 748 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) 12,599 - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 6,916 ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ 5,683 82.2% ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

12. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

12. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης . Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Έτος Ίδρυσης: 97 ΠΑΛΙΕΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Περιεχόμενα. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ( ).... Η κατά φύλο σύνθεση των μελών ΔΕΠ (συνολικά στοιχεία).... Κατανομή των μελών ΔΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

"Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ".

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. "Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ". Σίμος Αναγνωστάκης, Ε.Ε.Δι.Π., sanagn@edc.uoc.gr Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

15. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

15. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ . ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Έτος Ίδρυσης: 98 ΚΑΝΑΒΕΛΗ ΕΛΙΑΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Η κατά φύλο σύνθεση των μελών ΔΕΠ (συνολικά στοιχεία).... Κατανομή των μελών ΔΕΠ κατα φυλο και βαθμιδα (συνολικα στοιχεια).... Η κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΠεριφερειακάΠανεπιστήμιαμετάτην κρίση. Μιχαήλ Ζουμπουλάκης Καθηγητής Οικονομικών Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

ΠεριφερειακάΠανεπιστήμιαμετάτην κρίση. Μιχαήλ Ζουμπουλάκης Καθηγητής Οικονομικών Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ΠεριφερειακάΠανεπιστήμιαμετάτην κρίση Μιχαήλ Ζουμπουλάκης Καθηγητής Οικονομικών Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Τα10+2 Πανεπιστήμιαμέχριτο1973 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η λειτουργία της εκπαίδευσης στην κοινωνικοποίηση των ατόμων για το ρόλο των φύλων

Η λειτουργία της εκπαίδευσης στην κοινωνικοποίηση των ατόμων για το ρόλο των φύλων Η λειτουργία της εκπαίδευσης στην κοινωνικοποίηση των ατόμων για το ρόλο των φύλων Μάριος Βρυωνίδης 5ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο ΟΕΛΜΕΚ - ΠΟΕΔ ΟΛΤΕΚ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ «Φύλο και Εκπαίδευση : Μια εξίσωση ισότητας» Σάββατο

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση του φύλου των φοιτητών/τριών και του κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου των γονέων στις επιλογές κλάδου σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου

Η επίδραση του φύλου των φοιτητών/τριών και του κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου των γονέων στις επιλογές κλάδου σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου Η επίδραση του φύλου των φοιτητών/τριών και του κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου των γονέων στις επιλογές κλάδου σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου Γεωργίου Σοφία Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Περίληψη Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ 7 Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ 7 Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ 7 Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΜΑΪΟΣ 2015 Υλοποίηση έκδοσης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης / Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology»

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 Άνεργοι [Αναζητούντες εργασία] Λοιποί [Μη αναζητούντες εργασία] [1] >= 12 Μήνες [2] 267.924 34.817

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 Άνεργοι [Αναζητούντες εργασία] Λοιποί [Μη αναζητούντες εργασία] [1] [2] 284.491 35.105 < 12

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΕΠΙΠΕ Ο ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΧΟΛΗ, ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΑΙ ΥΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΙΠΛΩΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ(MASTER) Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟ Σ Θ Σ Θ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΕΠΙΠΕ Ο ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΧΟΛΗ, ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΑΙ ΥΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΙΠΛΩΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ(MASTER) Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟ Σ Θ Σ Θ Ηµ/νία: 15/12/2005 sed12bstudme Ώρα: 09:55:30 Σελίδα 1 από 6 - ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑ ΟΣ 30246 13991 16364 8682 13882 5309 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 1366 615 833 441 533 174 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 1366 615

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε)

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Μάθησης Learning Technologies 2015 Τι είναι; Πρόκειται για διεπιστημονική Κατεύθυνση σπουδών που εστιάζει στις Τεχνολογίες Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1

384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 Κωδικός τος 384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 129 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες ρ. Κλεοπάτρα Νικολοπούλου kleopatra@internet.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή εξετάζει τη χρήση υπολογιστών στο σπίτι από έφηβους µαθητές και µαθήτριες.

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές για τα αναλυτικά στοιχεία του ΑΠΘ συνολικά αλλά και της Πολυτεχνικής Σχολής ήταν οι παρακάτω:

Πηγές για τα αναλυτικά στοιχεία του ΑΠΘ συνολικά αλλά και της Πολυτεχνικής Σχολής ήταν οι παρακάτω: Παράρτημα I: Πηγές Δεδομένων και Μεθοδολογικά Εργαλεία 1. Πηγές Δεδομένων 1.1 Πηγές δεδομένων για ΠΣ και ΑΠΘ Πηγές για τα αναλυτικά στοιχεία του ΑΠΘ συνολικά αλλά και της Πολυτεχνικής Σχολής ήταν οι παρακάτω:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των Στάσεων Των Μαθητών Γυμνασίου στη Φυσική με τις ΤΠΕ

Μελέτη των Στάσεων Των Μαθητών Γυμνασίου στη Φυσική με τις ΤΠΕ Μελέτη των Στάσεων Των Μαθητών Γυμνασίου στη Φυσική με τις ΤΠΕ Κ. Νικολοπούλου 1, Β. Γιαλαμάς 2 1 Β/θμια Εκπαίδευση & Πανεπιστήμιο Αθηνών, klnikolopoulou@ath.forthnet.gr 2 Πανεπιστήμιο Αθηνών, gialamasbasilis@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Λάρισα 07/09/2015 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 3339/16-6-2015 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ (β) Άρθρου 2, παρ. 2, Π.Δ. 163, ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Κατανομή Ειδικοτήτων ανά Επιβλέποντα Φορέα (Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)

Κατανομή Ειδικοτήτων ανά Επιβλέποντα Φορέα (Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) Κατανομή Ειδικοτήτων ανά Επιβλέποντα Φορέα (Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ 51 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ 48 ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 58 ΔΕ ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Λαμία 25/1/2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΠΡΟΣ: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ

Λαμία 25/1/2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΠΡΟΣ: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 25/1/2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: 3ο χιλ. Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθηνών 35100 Λαμία ΠΡΟΣ: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΚΟΙΝ: TEI ΛΑΜΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΝΑΙ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΓΕΝΟΥΣ ΘΗΛΥΚΟΥ; Ιστορική Εξέλιξη & Κοινωνική Ανάλυση

ΕΙΝΑΙ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΓΕΝΟΥΣ ΘΗΛΥΚΟΥ; Ιστορική Εξέλιξη & Κοινωνική Ανάλυση ΕΙΝΑΙ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΓΕΝΟΥΣ ΘΗΛΥΚΟΥ; Ιστορική Εξέλιξη & Κοινωνική Ανάλυση ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΦΥΛΟ Μυστήριο αποτελεί τα τελευταία 20 χρόνια η συνεχής µείωση της συµµετοχής του γυναικείου φύλου στην επιστήµη των

Διαβάστε περισσότερα

4ο Πεδίο Τεχνολογικές Επιστήμες. 4ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ. 4ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

4ο Πεδίο Τεχνολογικές Επιστήμες. 4ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ. 4ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 4ο Πεδίο Τεχνολογικές Επιστήμες 4ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ 231 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ 112 20.193 1.476 19.044 19.767 19.866 233 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 112 19.170 1.570

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. Μοντέλα εκπαίδευσης στην Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. Μοντέλα εκπαίδευσης στην Ελλάδα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Μοντέλα εκπαίδευσης στην Ελλάδα 11 Πέτρου Πατιά Γ1: Μοντέλα προπτυχιακών σπουδών των πολυτεχνικών σχολών της χώρας Πηγή: Ελληνικά Α.Ε.Ι. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης

Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης Εκπονώ διπλωματική ερευνητική εργασία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση: αυτό είναι εκπαιδευτική έρευνα; κι αν ναι, τι έρευνα είναι; Αντώνης Λιοναράκης 7-8 Ιουνίου 2008 Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ (β) Άρθρου 2, παρ. 2, Π.Δ. 163, ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό Πτυχίο Μεταπτυχιακό Επαγγελµατική Εµπειρία

Βασικό Πτυχίο Μεταπτυχιακό Επαγγελµατική Εµπειρία Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΚΑ. ΕΤΟΣ 2013-2014 ΠΙΝΑΚΑΣ (α) άρθρου 2, παρ. 2, Π.. 163, ΦΕΚ 149/26-06-2002,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ 2014 2015 1. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ 2014 2015 1. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟ ΠΜΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ» ΤΕΑΠΗ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ INSTITUTE OF EDUCATION ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ 2014 2015

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός Εισακτέων ακαδηµαϊκού έτους 2014-2015 (Πανελλήνιες 2014)

Αριθµός Εισακτέων ακαδηµαϊκού έτους 2014-2015 (Πανελλήνιες 2014) Αριθµός Εισακτέων ακαδηµαϊκού έτους 2014-2015 (Πανελλήνιες 2014) 1ο Επιστηµονικό Πεδίο: Νοµικών, Κοινωνικών & Ανθρωπιστικών Επιστηµών Κωδικός Τμήματος Πανεπιστήμιο Τμήμα Εισακτέοι 2013 Σελίδα 1 από 5 129

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζουμε την Ελλάδα του 2020 Δημόσια Πανεπιστήμια & ΤΕΙ Θύλακες Αριστείας στην Ελλάδα του 2020

Σχεδιάζουμε την Ελλάδα του 2020 Δημόσια Πανεπιστήμια & ΤΕΙ Θύλακες Αριστείας στην Ελλάδα του 2020 Σχεδιάζουμε την Ελλάδα του 2020 Δημόσια Πανεπιστήμια & ΤΕΙ Θύλακες Αριστείας στην Ελλάδα του 2020 Στοιχεία Εξωτερικής Αξιολόγησης & Ακαδημαϊκή Πιστοποίηση Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 4.2.8 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 7 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. Στοιχεία της θέσης της Πολυτεχνικής Σχολής στη χώρα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. Στοιχεία της θέσης της Πολυτεχνικής Σχολής στη χώρα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Στοιχεία της θέσης της Πολυτεχνικής Σχολής στη χώρα 102 Πέτρου Πατιά B.1 Προπτυχιακές σπουδές σε Α.Ε.Ι. Πηγή: http://www.ypepth.gr Εξέλιξη αριθμού εισακτέων στα πανεπιστήμια τα έτη 1998 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων

ΠΡΟΣ: Κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Κοδριγκτώνος 33, 5ος όροφος ΤΚ 10434, Αθήνα http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr ΠΡΟΣ: Κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων KOIN:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Λάρισα 07/09/2015 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 3332/16-6-2015(ΣΥΝ) ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος ΑΝΑΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΝΙΑΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ 90% LINΚS Π.Ι. ΒΑΣΕΙΣ 2007 ΒΑΣΕΙΣ 2008 ΔΙΑΦΟΡΑ Κωδ. Ε.Π. ΙΔΡ. ΤΜΗΜΑΤΑ (ΟΛΑ) ΠΟΛΗ

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΝΙΑΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ 90% LINΚS Π.Ι. ΒΑΣΕΙΣ 2007 ΒΑΣΕΙΣ 2008 ΔΙΑΦΟΡΑ Κωδ. Ε.Π. ΙΔΡ. ΤΜΗΜΑΤΑ (ΟΛΑ) ΠΟΛΗ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΝΙΑΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ 90% LINΚS Π.Ι. ΒΑΣΕΙΣ 2007 ΒΑΣΕΙΣ 2008 ΔΙΑΦΟΡΑ Κωδ. Ε.Π. ΙΔΡ. ΤΜΗΜΑΤΑ (ΟΛΑ) ΠΟΛΗ 185 Δ ΑΕΙ Πλαστικών Τεχνών & Επιστημών της Τέχνης Ιωάννινα 13.335 11.801-1.534 200 Β,Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Πληροφορικής Σπουδές...... 4 Θέσεις Εργασίας για τους Αποφοίτους του Τμήματος Πληροφορικής....

Διαβάστε περισσότερα

Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου αποδεικνύεται ως εξής:

Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου αποδεικνύεται ως εξής: Αξίζει να σημειωθεί ότι φοιτητές ή απόφοιτοι που έχουν παρακολουθήσει τέσσερα τουλάχιστον μαθήματα υποχρεωτικά ή κατ επιλογή Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ δεν απαιτείται να καταφύγουν σε ιδιωτικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 160 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα