Επιλογές Μαθητών Σχετικά µε τις Επιστήµες των Υπολογιστών και ΜΜΕ: ιαφορές Φύλου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επιλογές Μαθητών Σχετικά µε τις Επιστήµες των Υπολογιστών και ΜΜΕ: ιαφορές Φύλου"

Transcript

1 Επιλογές Μαθητών Σχετικά µε τις Επιστήµες των Υπολογιστών και ΜΜΕ: ιαφορές Φύλου Ευρύκλεια Τσαγαλά και Μαρία Κορδάκη Τµήµα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Πατρών ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται οι επιλογές µαθητών της Γ Λυκείου σχετικά µε σχολές της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης που αφορούν στις Επιστήµες των Υπολογιστών (ΕΥ) και ο ρόλος των ΜΜΕ. Επιπλέον, τα θέµατα αυτά µελετώνται σε σχέση µε τις διαφορές φύλου. Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε µέσω ερωτηµατολογίου, σε σχολεία της /µιας εκπαίδευσης και συµµετείχαν 248 µαθητές της Γ Λυκείου. Από την ανάλυση των δεδοµένων προέκυψε ότι: a) υπάρχουν διαφορές φύλου όσον αφορά στο ποσοστό και στα κριτήρια επιλογής σχολών Πληροφορικής και στην επίδραση των ΜΜΕ β) τα ΜΜΕ επιδρούν θετικά στους µαθητές που επιλέγουν να σπουδάσουν στις ΕΥ µέσω της προβολής τους ως αναγκαίας τεχνολογίας και ως ενός επαγγέλµατος µε προοπτικές λαµπρής καριέρας. Επιπλέον, προέκυψε ότι σηµαντικός είναι ο αριθµός των µαθητών που δεν έχει συνειδητοποιήσει το ρόλο των ΜΜΕ στις επιλογές σπουδών και καριέρας. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ: ΜΜΕ, Επιστήµες Υπολογιστών, ευτεροβάθµια Εκπαίδευση ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Επιστήµη των Υπολογιστών τις τελευταίες δεκαετίες αποτελεί µια σηµαντική επιλογή για τους υποψήφιους φοιτητές. Η ταχύτατη ανάπτυξή της την καθιστά δηµοφιλή, καθώς επίσης και το ότι οι Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές είναι απαραίτητο 1

2 εργαλείο τόσο της κοινωνικής και οικονοµικής ζωής όσο και της εκπαίδευσης. Ωστόσο, παρόλο που τα επιτεύγµατα της Τεχνολογίας της Πληροφορικής κυριαρχούν στη ζωή όλων µας, την επηρεάζουν και την διαµορφώνουν, είναι σηµαντικό να διερευνηθεί το κατά πόσον υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες στην σηµερινή κοινωνία ώστε ολοένα και µεγαλύτεροι πληθυσµοί να καταφέρουν να ασχοληθούν διεξοδικά και χωρίς εµπόδια και διακρίσεις µε τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Αξίζει να σηµειωθεί, ότι στα πρώιµα χρόνια της ανάπτυξης των HY οι γυναίκες ήταν οι πρώτες που ασχολήθηκαν, λόγω της εµπειρίας τους ως τηλεφωνήτριες και δακτυλογράφοι, ενώ πολλές είναι οι γυναίκες που κατάφεραν να σηµειώσουν σηµαντικά επιτεύγµατα στις επιστήµες των ΗΥ (Gürer 1995). Παρόλα αυτά, ακόµη και σήµερα εντοπίζεται το φαινόµενο της συµµετοχής των γυναικών σε µικρότερο ποσοστό από τους άντρες σε όλους τους τοµείς που σχετίζονται µε την Επιστήµη των Υπολογιστών (Ε.Υ.), όπως: α) στις προπτυχιακές και µεταπτυχιακές σπουδές (Galpin 2002), β) στον επαγγελµατικό χώρο της Ε.Υ. (Duplantis et al. 2002) και γ) στο ακαδηµαϊκό πεδίο της Ε.Υ. (Moskal 2002). Οι άντρες µοιάζουν να κυριαρχούν στο χώρο των Υπολογιστών, και έτσι θεωρείται πιο εύλογο να σπουδάζουν τις Ε.Υ. σε µεγαλύτερο ποσοστό από τις γυναίκες (Galpin 2002, Gürer and Camp 2002). Με βάση τα παραπάνω, σηµαντικό ρόλο παίζει ο προσδιορισµός των παραγόντων που οδηγούν τους µαθητές και τις µαθήτριες να αναπτύξουν µια καλή σχέση µε τους Η/Υ και κατ επέκταση να εκφράσουν την προτίµησή τους να σπουδάσουν στην Ε.Υ. Παρά το ότι ο εντοπισµός αυτών των παραγόντων είναι αρκετά απαιτητικός, διότι πολλές ενδόµυχες ή ασυνείδητες επιρροές είναι δύσκολο να αναδυθούν στην επιφάνεια, αναφέρθηκε ότι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά τη σχέση των γυναικών µε τους ΗΥ είναι: η οικογένεια, το σχολείο, τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης (Μ.Μ.Ε.), τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, οι φίλοι καθώς επίσης και το πλαίσιο συµφραζοµένων του επαγγελµατικού χώρου που άπτεται της Ε.Υ. και των σχολών Πληροφορικής (Fisher & Margolis 2002, Jepson & Perl 2002, Lazowska 2002, Moskal 2002, Pearl et al. 1990, Gürer & Camp 2002). Ανάµεσα στους παραπάνω παράγοντες ο ρόλος των ΜΜΕ κατέχει εξέχουσα θέση. Τα ΜΜΕ εξαιτίας της εύκολης πρόσβασης που κάποιος µπορεί να έχει σε αυτά, διαδραµατίζουν καθοριστικό ρόλο όχι µόνο στην αντίληψη των παιδιών 2

3 σχετικά µε τη σχέση που µπορούν να έχουν µε τους Η/Υ αλλά και της κοινωνίας ολόκληρης. Τα ΜΜΕ προβάλλουν ένα συγκεκριµένο στερεότυπο για τον επιστήµονα ή/και τον επαγγελµατία των ΕΥ το οποίο προβάλλει κυρίως τους άνδρες οι οποίοι είναι απόλυτα προσηλωµένοι στους ΗΥ στερούµενοι άλλων κοινωνικών χαρισµάτων (Fisher and Margolis, 2002, Jepson and Perl 2002, Klawe 2002, Duplantis et al. 2002, Johnson and Miller 2002, Lazowska 2002). Επιπλέον, τα Μ.Μ.Ε. επιδρούν στην διαµόρφωση της σχέσης των παιδιών µε τους Η/Υ, µέσω των διαφηµίσεων των ηλεκτρονικών παιχνιδιών. Tα ηλεκτρονικά παιχνίδια είναι σηµαντικά για τη δηµιουργία καλής ή κακής σχέσης παιδιών και Η/Υ λόγω του ότι αποτελούν την πρώτη επαφή τους µε τον κόσµο της Ε.Υ. (Gürer and Camp 2002). Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια είναι σχεδιασµένα κυρίως από άνδρες, προβάλλουν συνήθως κουλτούρα βίας και ελκύουν κυρίως τα αγόρια ενώ αποµακρύνουν τα κορίτσια όχι µόνο από τα συγκεκριµένα παιχνίδια αλλά και από τους υπολογιστές (Duplantis et al. 2002, Johnson and Miller 2002, Pearl et al. 1990, Gürer and Camp 2002). Ηλεκτρονικά παιχνίδια που απευθύνονται σε κορίτσια συνήθως δεν αποδίδουν σε αυτά δυναµικούς ρόλους. Στην παρούσα εργασία µελετώνται οι λόγοι επιλογής ή µη επιλογής σπουδών σχετικών µε τις ΕΥ µαθητών της Γ Λυκείου και ο ρόλος των ΜΜΕ στις επιλογές των µαθητών. Τα θέµατα αυτά µελετώνται επίσης και σε σχέση µε τις διαφορές φύλου. ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνηθεί ο ρόλος των ΜΜΕ στις επιλογές των µαθητών να σπουδάσουν ή όχι τις Επιστήµες των Υπολογιστών και της Πληροφορικής. Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε σε Λύκεια της Πάτρας, τα έτη 2004 και 2005, όπου 248 µαθητές (113 αγόρια και 135 κορίτσια) της Γ Λυκείου, ηλικίας 17 ετών κλήθηκαν να εκφράσουν τις απόψεις τους σε ειδικά ερωτηµατολόγια που τους δόθηκαν. Στην ηλικία αυτή οι µαθητές αποφασίζουν για το αντικείµενο σπουδών τους. Για µια πιο σφαιρική κάλυψη του θέµατος συµµετείχαν µαθητές όλων των κατευθύνσεων (θετική, θεωρητική και τεχνολογική κατεύθυνση) και απάντησαν σε ερωτήσεις που αφορούσαν: 3

4 Το αν θα επιλέξουν ή όχι σχολές Πληροφορικής, Τους παράγοντες που τους επηρεάζουν σε αυτήν τους την επιλογή και Το ρόλο που έπαιξαν τα Μ.Μ.Ε. στο να επιλέξουν ή όχι σχολές Πληροφορικής. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 η Ερώτηση: «Θα επιλέξετε σχολές σχετικές µε την Πληροφορική;» Ο αριθµός (Ν1) των µαθητών και το ποσοστό (Ν1/248) των µαθητών που προτίθενται να επιλέξουν σχολές Πληροφορικής παρουσιάζονται στις στήλες 3 και 4 του Πίνακα 1 ενώ στη στήλη 5 του ίδιου Πίνακα παρουσιάζεται το ποσοστό (Ν1/Ν) µαθητών του ιδίου φύλου το οποίο προτίθεται να επιλέξει σχολές Πληροφορικής. Επιπλέον, στην 6 η στήλη του Πίνακα 1 παρουσιάζεται το ποσοστό των αγοριών και των κοριτσιών που επιλέγουν σχολές Πληροφορικής στο σύνολο των µαθητών (74 µαθητές) που επιλέγουν αυτές τις σχολές. ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΧΟΛΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΝΑΙ Σύνολο (Ν) Αριθµός (Ν1) Ποσοστό (Ν1/248)% Ποσοστό (Ν1/Ν)% ΜΑΘΗΤΕΣ ,8 - Ποσοστό (Ν1/74)% ΑΓΟΡΙΑ ,40 54,05 ΚΟΡΙΤΣΙΑ ,8 25,19 45,95 Πίνακας 1. Επιλογές µαθητών Λυκείου σχετικά µε σχολές Πληροφορικής Από τον Πίνακα 1 φαίνεται ότι µόνον το 1/3 των µαθητών επιλέγει σχολές Πληροφορικής (4 η στήλη). Από τον ίδιο Πίνακα επίσης φαίνεται ότι στα 100 αγόρια τα 35 επιλέγουν σχολές Πληροφορικής ενώ στα 100 κορίτσια µόνον τα 25 (5 η στήλη). Επιπλέον, στο σύνολο των µαθητών που επιλέγουν σχολές Πληροφορικής τα αγόρια είναι 10% περισσότερα από τα κορίτσια (6 η στήλη). 4

5 2 η Ερώτηση: «Για ποιους λόγους θα επιλέξετε ή όχι σχολές που σχετίζονται µε τις επιστήµες των υπολογιστών;» Ενδιαφέρον Επάγγελµα ύσκολη Σχολή Μειωµένη Εµπειρία ΛΟΓΟΙ ΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Σύνολο (Ν) Αριθ. Απαν. (Ν1) ΑΓΟΡΙΑ Ποσοστό (Ν1/Ν)% Αριθ. Απαν. (Ν2) ΚΟΡΙΤΣΙΑ Ποσοστό (Ν2/Ν)% Μειωµένο Ενδιαφέρον , ,16 Ανεργία Κορεσµός Όχι Οικ. Όφελος Όχι Κύρος , ,30 Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Επαγγέλµατος , ,95 Χαµηλή Απόδοση στα Μαθηµατικά, υσκολία Εισαγωγής στη Σχολή, Χρόνος, Κόπος, , ,00 υσκολία Κόστος για Σπουδές και Καριέρα Στους Η/Υ Μειωµένη Πρόσβαση Εµπειρία -Γνώση , ,09 Πίνακας 2. Λόγοι µη επιλογής σχολών Πληροφορικής από µαθητές της Γ Λυκείου Τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από τις απαντήσεις των µαθητών στην ερώτηση αυτή παρουσιάζονται στους Πίνακες 2 και 3. Πιο συγκεκριµένα, στους Πίνακες 2 και 3 παρουσιάζονται οι παράγοντες µε βάση τους οποίους αγόρια και κορίτσια επιλέγουν ή δεν επιλέγουν σχολές ΗΥ (στήλη 1) ενώ οι παράγοντες αυτοί περιγράφονται πιο αναλυτικά στη στήλη 2 κάθε πίνακα. Στη στήλη 3 κάθε πίνακα παρουσιάζεται ο αριθµός των µαθητών που επικαλείται κάθε παράγοντα επιλογής ή µη επιλογής ενώ στις στήλες 4 και 6 ο αριθµός των αγοριών και των κοριτσιών που επικαλείται κάθε επιµέρους παράγοντα. Στις στήλες 5 και 7 εµφανίζονται τα ποσοστά των αγοριών και των 5

6 κοριτσιών τα οποία επιλέγουν κάθε παράγοντα ή/και κάθε επιµέρους χαρακτηριστικό του σχετικού παράγοντα επιλογής ή µη επιλογής. Το ποσοστό αυτό υπολογίζεται µε βάση το σύνολο των µαθητών που επικαλούνται τον κάθε συγκεκριµένο παράγοντα. Είναι απαραίτητο να αναφερθεί το ότι οι µαθητές ορισµένες φορές επικαλέστηκαν µόνον ένα παράγοντα ενώ άλλες φορές επικαλέσθηκαν περισσότερους από έναν παράγοντες. Για το λόγο αυτό το σύνολο των απαντήσεων που δόθηκαν υπερβαίνει το σύνολο των µαθητών. Από τον Πίνακα 2 φαίνεται ότι κοινά κριτήρια µη επιλογής είναι το µειωµένο ενδιαφέρον, τα χαρακτηριστικά του επαγγέλµατος και το ότι οι σχολές που είναι σχετικές µε την Πληροφορική είναι δύσκολες. Ειδικά για τα αγόρια οι πιο δηµοφιλείς λόγοι µη επιλογής σχολών Πληροφορικής είναι τα µη ελκυστικά οικονοµικά χαρακτηριστικά του επαγγέλµατος όπως: ο κορεσµός, το µειωµένο οικονοµικό όφελος και η έλλειψη κύρους. Για τα κορίτσια δηµοφιλέστεροι λόγοι είναι το µειωµένο τους ενδιαφέρον (20% περισσότερο µειωµένο ενδιαφέρον από τα αγόρια) και τα αρνητικά ποιοτικά χαρακτηριστικά του επαγγέλµατος όπως για παράδειγµα οι επιπτώσεις στην υγεία από την παρατεταµένη χρήση Η/Υ, η προσήλωση στον υπολογιστή και η συνακόλουθη έλλειψη ανθρώπινης επαφής. ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΛΟΓΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Αριθ. Αριθ. Σύνολο Απαν. Ποσοστό Απαν. Ποσοστό (Ν) (Ν1) (Ν1/Ν)% (Ν2) (Ν2/Ν)% Ενδιαφέρον Αυξηµένο Ενδιαφέρον , ,67 Επάγγελµα Επαγγ. Ευκαιρίες Προοπτικές, Οικον. Όφελος, Κύρος, , ,45 Αναγκαία Τεχνολογία Εµπειρία Εµπειρία Χρήσης Η/Υ- Ικανότητες-Γνώση , ,64 Πίνακας 3. Λόγοι επιλογής σχολών Πληροφορικής από µαθητές της Γ Λυκείου 6

7 Ακόµη για τα αγόρια φαίνεται να παίζει σηµαντικό ρόλο για τη µη επιλογή των σχολών Πληροφορικής η έλλειψη προαπαιτούµενης γνώσης και εµπειρίας στους υπολογιστές η οποία πολλές φορές οφείλεται στη µειωµένη πρόσβαση. Από τον Πίνακα 3 φαίνεται ότι κοινά κριτήρια επιλογής είναι το αυξηµένο ενδιαφέρον και τα θετικά οικονοµικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του επαγγέλµατος. Αξίζει να σηµειωθεί, ότι για τα αγόρια που επιλέγουν να σπουδάσουν στις ΕΥ το ενδιαφέρον τους για αυτές τις επιστήµες εκφράζεται σε µεγαλύτερο ποσοστό από αυτό των κοριτσιών (20% περισσότερα αγόρια από κορίτσια) ενώ ένας επιπλέον σηµαντικός λόγος επιλογής σχολών Πληροφορικής από τα αγόρια είναι η αυτοπεποίθηση τους λόγω πρότερης εµπειρίας και γνώσης (72% περισσότερα αγόρια από κορίτσια). 3 η Ερώτηση: «Τα Μ.Μ.Ε. σας επηρέασαν σχετικά µε την επιλογή ενός επαγγέλµατος που αφορά στους υπολογιστές ; Με ποίους τρόπους ; (δώστε παραδείγµατα)». Οι απαντήσεις των µαθητών παρουσιάζονται στον Πίνακα 4 και Πίνακα 5. ΕΠΙΡΡΟΗ Θετική Αρνητική Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΝ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΤΙΣ ΕΥ ΑΓΟΡΙΑ (73) ΚΟΡΙΤΣΙΑ (101) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ Αριθµός Ποσοστό Αριθµός Ποσοστό (Ν1) (Ν1/73)% (Ν2) (Ν2/101)% ιαφηµίσεις-προβολή της Ε.Υ. ως 10 13, ,86 αναγκ. τεχνολογίας Πληροφόρηση για επαγγελµατική 4 5,48 1 0,99 αποκατάσταση και καριέρα στις ΕΥ Μη επαρκής ενηµέρωση 10 13, ,87 Άλλος προσανατολισµός Προβολή ανεργίας 2 2,74 0 0,00 ύσκολο επάγγελµα 1 1,37 0 0,00 ΟΧΙ-ΕΠΙΡΡΟΗ 47 64, ,28 ΣΥΝΟΛΟ , ,00 Πϊνακας 4. Ο ρόλος των ΜΜΕ σε µαθητές που δεν επιλέγουν τις ΕΥ 7

8 Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 4 τα ΜΜΕ, για τους µαθητές που δεν επιλέγουν να είναι υποψήφιοι σε σχολές Πληροφορικής τα ΜΜΕ έχουν µικρή θετική επίδραση (19,18% για τα αγόρια και 14, 85% για τα κορίτσια) µε έµφαση στο ρόλο της διαφήµισης και στην προβολή της ΕΥ ως αναγκαίας τεχνολογίας. Εµφανίζεται όµως και ένα µικρό ποσοστό αρνητικής επίδρασης (17,81% για τα αγόρια και 12, 87% για τα κορίτσια). ΕΠΙΡΡΟΗ Θετική Αρνητική Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΤΙΣ ΕΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ιαφηµίσεις- Προβολή της Ε.Υ. ως αναγκ. τεχνολογίας Πληροφόρηση για επαγγελµατική αποκατάσταση & καριέρα στις ΕΥ Μη ενηµέρωση Άλλος προσανατολισµός ΑΓΟΡΙΑ (40) ΚΟΡΙΤΣΙΑ (34) Αριθµός Ποσοστό Αριθµός Ποσοστό (Ν1) (Ν1/40)% (Ν2) (Ν2/34)% 13 32, ,12 1 2,50 1 2,94 0 0,00 1 2,94 ΟΧΙ-ΕΠΙΡΡΟΗ 26 65, ,94 ΣΥΝΟΛΟ , ,00 Πίνακας 5. Ο ρόλος των ΜΜΕ σε µαθητές που επιλέγουν τις ΕΥ Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 5 τα ΜΜΕ φαίνεται να ασκούν σηµαντική θετική επιρροή σε αυτούς τους µαθητές που επιλέγουν να σπουδάσουν σχολές που αφορούν στις ΕΥ. Σε σχέση µε αυτούς τους µαθητές, τα ΜΜΕ φαίνεται να επηρεάζουν περισσότερο τα κορίτσια από ότι τα αγόρια. (35% των αγοριών και 47,06% των κοριτσιών). Ειδικότερα, από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων προέκυψε ότι τα ΜΜΕ επιδρούν θετικά στο να επιλέξουν οι µαθητές να σπουδάσουν σχολές που άπτονται της ΕΥ κυρίως µέσω: α) της προβολής των υπολογιστών ως αναγκαία τεχνολογία σε όλους τους τοµείς της κοινωνικής και επαγγελµατικής ζωής µέσω των ΜΜΕ βλέπουµε τους υπολογιστές να είναι παντού και εποµένως όλοι πρέπει να µάθουν υπολογιστές, β) διαφηµίσεων των σχολών εκµάθησης υπολογιστών και σύνδεση του επαγγέλµατος µε 8

9 λαµπρή καριέρα και οικονοµικά οφέλη, γ) προβολή και συσχέτιση των υπολογιστών µε µια σειρά επαγγέλµατα όπως τα ίδια τα ΜΜΕ και πληθώρα άλλων επαγγελµάτων. Από τους Πίνακες 4 και 5 προκύπτει επίσης, ότι σηµαντικό είναι το ποσοστό των µαθητών οι οποίοι δηλώνουν ότι δεν έχουν επηρεαστεί στις αποφάσεις τους από τα ΜΜΕ. Αυτό κατά τη γνώµη µας δεν υποδηλώνει ότι οι µαθητές πράγµατι δεν έχουν επηρεαστεί από τα ΜΜΕ αλλά ότι πιθανό δεν έχουν συνειδητοποιήσει αυτού του είδους την επιρροή. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Στην παρούσα µελέτη παρουσιάστηκαν οι επιλογές µαθητών της Γ Λυκείου σχετικά µε σπουδές στις ΕΥ και επίσης µελετήθηκαν ο ρόλος των ΜΜΕ και διαφορές που αφορούν στο φύλο. Παρά το ότι οι ΕΥ επηρεάζουν το σύνολο της κοινωνικής και οικονοµικής ζωής ένα µικρό ποσοστό των µαθητών που συµµετείχαν στην έρευνα (το 1/3 των µαθητών) επιλέγει να είναι υποψήφιοι για σπουδές στις ΕΥ (από αυτούς το 55% είναι αγόρια και το 45% κορίτσια). Βασικοί λόγοι που οι µαθητές επικαλούνται προκειµένου να επιλέξουν ή όχι τις επιστήµες των ΗΥ είναι: α) το ενδιαφέρον για τις ΕΥ, αυξηµένο σε αυτούς που επιλέγουν και µειωµένο σε αυτούς που δεν επιλέγουν. Τα κορίτσια και στις δύο περιπτώσεις δείχνουν µειωµένο ενδιαφέρον σε σχέση µε τα αγόρια αντίστοιχα. β) τα οικονοµικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του επαγγέλµατος. Οι µαθητές που δεν επιλέγουν µε βάση αυτό το κριτήριο δίνουν έµφαση στο ότι υπάρχει ανεργία και κορεσµός στο επάγγελµα ενώ οι µαθητές που επιλέγουν θεωρούν ότι είναι επάγγελµα µε προοπτικές, οικονοµικό όφελος, δυνατότητες εξέλιξης και κύρος. Οι µαθήτριες που δεν επιλέγουν εστιάζονται στο ότι το επάγγελµα οδηγεί σε αποµόνωση από την κοινωνική ζωή λόγω του απαιτητικού ωραρίου εργασίας ενώ αυτές που επιλέγουν δίνουν έµφαση στην εξασφάλιση οικονοµικής και επαγγελµατικής σιγουριάς. γ) η πρότερη γνώση στους ΗΥ, αυξηµένη σε αυτούς που επιλέγουν και µειωµένη σε αυτούς που δεν επιλέγουν. Για τους άνδρες αυτός ο παράγοντας φαίνεται σηµαντικός και τα αγόρια που επιλέγουν δηλώνουν αυτοπεποίθηση σε πολύ µεγαλύτερο ποσοστό από τις γυναίκες. Σχετικά µε το ρόλο των ΜΜΕ: τα ΜΜΕ φαίνεται να επιδρούν θετικά αλλά και αρνητικά στις επιλογές των µαθητών σχετικά µε σπουδές στις ΕΥ. Η θετική επίδραση των ΜΜΕ (µεγαλύτερη για τις γυναίκες) αναφέρθηκε ότι πραγµατοποιείται µέσω της 9

10 προβολής της ΕΥ ως: α) αναγκαίας τεχνολογίας για όλους τους τοµείς της ζωής, β) αναγκαίας γνώσης για πληθώρα επαγγελµάτων, και γ) στενά συνδεδεµένης µε επαγγέλµατα υψηλών οικονοµικών αποδοχών και λαµπρής καριέρας. Αξίζει όµως να σηµειωθεί ότι, οι περισσότεροι µαθητές φαίνεται να µην έχουν συνειδητοποιήσει το ότι τα ΜΜΕ επιδρούν στις επιλογές των σπουδών τους. Σηµαντικό ρόλο στην επιλογή των ΕΥ για σπουδές και καριέρα από τους µαθητές θα έπαιζε η προβολή µέσω των ΜΜΕ και των θετικών ποιοτικών χαρακτηριστικών αυτής της επιστήµης. ΑΝΑΦΟΡΕΣ Duplantis, W., MacGregor, E., Klawe, M. & Ng, M. (2002), `Virtual Family`: An Approach to Introducing Java Programming, Ιnroads SIGCSE Bulletin, 34(2), Fisher, A. & Margolis, J. (2002), Unlocking The Clubhouse: The Carnegie Mellon Experience, Ιnroads SIGCSE Bulletin, 34(2), Galpin, V. (2002), Women in Computing Around the World, Inroads SIGCSE Bulletin, 34(2), Gürer, D. & Camp, T. (2002), An ACM-W Literature Review on Women in Computing, Ιnroads SIGCSE Bulletin, 34(2), Gürer, D. (2002), Pioneering Women In Computer Science,Ιinroads SIGCSE Bulletin, 34(2), , Reprinted from Communications of the ACM, 38(1), pp , Jepson, A. & Perl, T. (2002), Priming the Pipeline, Ιnroads SIGCSE, 34(2), Johnson, D.G. & Miller, K.W. (2002), Is Diversity in Computing a Moral Matter?, Ιnroads SIGCSE Bulletin, 34(2), Klawe, M.(2002), Girls, Boys, and Computers, Ιnroads SIGCSE Bulletin, 34(2), Lazowska, E. (2002), Pale and Male: 19 th Century Design in a 21 st Century World, Ιnroads SIGCSE Bulletin, 34(2), Moskal, B. (2002), Female Computer Science Doctorates: What Does the Survey of Earned Doctorates Reveal?, Ιnroads SIGCSE Bulletin, 34(2), Pearl, A., Pollack, M.E., Riskin, E., Thomas, B., Wolf, E. & Wu, A. (2002), Becoming a Computer Scientist, Ιinroads SIGCSE Bulletin, 34(2), Reprinted from Communications of the ACM, 33(11), pp ,

Η επίδραση του φύλου των φοιτητών/τριών και του κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου των γονέων στις επιλογές κλάδου σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου

Η επίδραση του φύλου των φοιτητών/τριών και του κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου των γονέων στις επιλογές κλάδου σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου Η επίδραση του φύλου των φοιτητών/τριών και του κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου των γονέων στις επιλογές κλάδου σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου Γεωργίου Σοφία Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Περίληψη Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Φύλο και ΤΠΕ στη σχολική εκπαίδευση: θεματολογία και προσεγγίσεις των ερευνών για τις διαφορές φύλου στις τρεις τελευταίες δεκαετίες

Φύλο και ΤΠΕ στη σχολική εκπαίδευση: θεματολογία και προσεγγίσεις των ερευνών για τις διαφορές φύλου στις τρεις τελευταίες δεκαετίες ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Τόμος 2, Τεύχος 1-2, Σελίδες 79-101 Εκδόσεις Κλειδάριθμος Φύλο και ΤΠΕ στη σχολική εκπαίδευση: θεματολογία και προσεγγίσεις των ερευνών για τις διαφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΙI ΑΞΟΝΑΣ 4 ΜΕΤΡΟ 4.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4.1.1 - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 4.1.1.α ΕΡΓΟ: «ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ & ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΙI ΑΞΟΝΑΣ 4 ΜΕΤΡΟ 4.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4.1.1 - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 4.1.1.α ΕΡΓΟ: «ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ & ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΕΑΕΚ ΙI ΑΞΟΝΑΣ 4 ΜΕΤΡΟ 4.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4.1.1 - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 4.1.1.α ΕΡΓΟ: «ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ & ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Μ Ε Λ Ε Τ Η «ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ...7

ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ...7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ...7 1.1. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Νεανική. Mobilize Youth Employability Initiative ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Νεανική. Mobilize Youth Employability Initiative ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Νεανική Απασχολησιμότητα στην Ελλάδα Mobilize Youth Employability Initiative ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 04-05 Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ MOBILIZE YOUTH EMPLOYABILITY IN GREECE 06-07 Πρόλογοι 08-09 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

«Εκπαίδευση και Φύλο»

«Εκπαίδευση και Φύλο» Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας (ΚΕΘΙ) «Εκπαίδευση και Φύλο» Μελέτη Βιβλιογραφικής Επισκόπησης Οµάδα Έργου: ρ. Χ. Βιτσιλάκη-Σορωνιάτη - ρ. Λ. Μαράτου-Αλιπράντη - Α. Καπέλλα ΑΘΗΝΑ 2001 «Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

Με την ολοκλήρωση της παρούσας πτυχιακής εργασίας νιώθουμε μεγάλη συγκίνηση και χαρά. Δεν είναι μόνο η ολοκλήρωση που μας κάνει χαρούμενες, είναι η

Με την ολοκλήρωση της παρούσας πτυχιακής εργασίας νιώθουμε μεγάλη συγκίνηση και χαρά. Δεν είναι μόνο η ολοκλήρωση που μας κάνει χαρούμενες, είναι η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΙΚΟ ΕΚΠΑΙΙΔΕΥΤΙΙΚΟ ΙΙΔΡΡΥΜΑ ΚΡΡΗΤΗΣ Σ..Ε.Υ.Π.. ΤΜΗΜΑ: : ΚΟΙΙΝΩΝΙΙΚΗ ΕΡΡΓΑΣΙΙΑ ««ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΙΚΕΣ ΠΡΡΟΣΔΟΚΙΙΕΣ ΕΚΠΑΙΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΚΟΙΙΝΩΝΙΙΚΩΝ ΛΕΙΙΤΟΥΡΡΓΩΝ ΛΙΙΓΟ ΠΡΡΙΙΝ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. φοιτητών»

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. φοιτητών» Τμήμα: Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της Ειρήνης Ρέγερ ΘΕΜΑ: «Μελέτη για τη καταναλωτική συμπεριφορά των φοιτητών» Επιβλέπων καθηγητής: Πέτρος Μάλλιαρης ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2007 YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΕΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΕΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΕΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1999 ISBN -

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο ιασύνδεσης Πανεπιστηµίου Αιγαίου - Κάθετη ράση

Γραφείο ιασύνδεσης Πανεπιστηµίου Αιγαίου - Κάθετη ράση Γραφείο ιασύνδεσης Πανεπιστηµίου Αιγαίου - Κάθετη ράση «Επαγγελµατική εξέλιξη των αποφοίτων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου κατά τα έτη 1998-2000: Εµπειρική έρευνα.» Μέρος Πρώτο Ευστράτιος Παπάνης, Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (2000-2006) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α κύκλος εργασιών: ΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίµηση Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Υλικού Συµβούλου Καθηγητή. Απόψεις των Φοιτητών Σηµεία Βελτίωσης.

Εκτίµηση Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Υλικού Συµβούλου Καθηγητή. Απόψεις των Φοιτητών Σηµεία Βελτίωσης. Εκτίµηση Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Υλικού Συµβούλου Καθηγητή. Απόψεις των Φοιτητών Σηµεία Βελτίωσης. Χ. Πιερρακέας *1, Μ. Ξένος *2, Π. Πιντέλας *3 *1 ιδάκτωρ Πληροφορικής, ΣΕΠ στη Σχολή Θετικών Επιστηµών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων

Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Πανεπιστημιούπολη, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Iλίσια, 157 71 Aθήνα τηλ.: 210 72 75 220, fax: 210 72 75 214 e-mail: gd@di.uoa.gr http://career-office.uoa.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Εθισμός στο Διαδίκτυο - Έρευνα στην Ελλάδα

Εθισμός στο Διαδίκτυο - Έρευνα στην Ελλάδα 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 825 Εθισμός στο Διαδίκτυο - Έρευνα στην Ελλάδα Α. Σοφός1, Η. Α θανασιάδης2, Κ. Διάκος3, Α. Δούκα4 1Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Αιγαίου, lsofos@rhodes.aegean.gr 2Π.Τ.Δ.Ε.,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Mentoring AE ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2005 Το παρόν αποτελεί µέρος του υποέργου «Μελέτες ζήτησης και ανάπτυξης Ευρυζωνικών Υπηρεσιών στο Νοµό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 2.2 Δείκτης μέτρησης συμμετοχής στη δια βίου μάθηση 38. 2.3 Δείκτης Μέτρησης Ολοκλήρωσης των Σπουδών Λυκείου 13

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 2.2 Δείκτης μέτρησης συμμετοχής στη δια βίου μάθηση 38. 2.3 Δείκτης Μέτρησης Ολοκλήρωσης των Σπουδών Λυκείου 13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I-II. Προσδιορισμός περιεχομένου Δεικτών - Πηγές στοιχείων και καταγραφή τους 1. Εισαγωγή 1 1.1 Αντικειμενικοί στόχοι του Έργου 3 1.2 Μεθοδολογία υλοποίησης του Παραδοτέου 4 1.3 Το Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

2 Προσωπική Αναφορά Όνομα Επώνυμο

2 Προσωπική Αναφορά Όνομα Επώνυμο 2 Προσωπική Αναφορά Όνομα Επώνυμο Προσωπική Αναφορά Όνομα Επώνυμο 3 4 Προσωπική Αναφορά Όνομα Επώνυμο Αναφορά Προσωπικού Προσανατολισμού Του/ της κ./κας. Προσωπική Αναφορά Όνομα Επώνυμο 5 Το παρόν αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1.

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. 2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. : - :. : : ( /,, ) :., : - - 2008 - : On Demand Περιεχόμενα Οι συγγραφείς του Τόμου 5 Πρόλογος 7 1. Φύλο και μεταβατικές διαδικασίες: Θεωρητικό πλαίσιο και ερευνητικοί

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

Η ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 3.6 Αξιολόγηση Λειτουργίας ΕΑΠ: Αποτελέσματα Έρευνας Αποφοίτων... 485 3.7 Αξιολόγηση Συνέργιας & Συμπληρωματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Φύλο και Σχολικά Εγχειρίδια: η περίπτωση του εγχειριδίου «Εργασιακό Περιβάλλον» του τομέα Πληροφορικής και Δικτύων

Φύλο και Σχολικά Εγχειρίδια: η περίπτωση του εγχειριδίου «Εργασιακό Περιβάλλον» του τομέα Πληροφορικής και Δικτύων Φύλο και Σχολικά Εγχειρίδια: η περίπτωση του εγχειριδίου «Εργασιακό Περιβάλλον» του τομέα Πληροφορικής και Δικτύων Γεώργιος Γώγουλος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης gogoulosg@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

OI ΜΙΚΡΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000. Η συμβολή του ανθρώπινου δυναμικού

OI ΜΙΚΡΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000. Η συμβολή του ανθρώπινου δυναμικού OI ΜΙΚΡΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 Η συμβολή του ανθρώπινου δυναμικού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1998 ISBN - 9963-43 - 722-2

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες που επηρεάζουν τις διαθέσεις των καταναλωτών για αγορές σε διαδικτυακό (online) περιβάλλον

Παράγοντες που επηρεάζουν τις διαθέσεις των καταναλωτών για αγορές σε διαδικτυακό (online) περιβάλλον Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Παράγοντες που επηρεάζουν τις διαθέσεις των καταναλωτών για αγορές σε διαδικτυακό (online) περιβάλλον Δεβετζής Χρήστος Καβάλα 2012

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Περιφερειακή Ανάπτυξη : Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ο ρόλος της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Περιφερειακή Ανάπτυξη : Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα εργασία έχει τίτλο «Ο Ρόλος της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Περιφερειακή Ανάπτυξη: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης». Εκπονήθηκε στο πλαίσιο του σεμιναρίου Ειδικά Θέματα Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

Η κατ οίκον εργασία από τη σκοπιά των μαθητών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Κουσιάππα Μαρία Ευρωπαϊκό

Η κατ οίκον εργασία από τη σκοπιά των μαθητών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Κουσιάππα Μαρία Ευρωπαϊκό Η κατ οίκον εργασία από τη σκοπιά των μαθητών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Πετρίδου Μαρία Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Κουσιάππα Μαρία Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Αθανασίου Κώστας Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των Εκπαιδευτικών Αναγκών των λογιστών σε Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών: Η περίπτωση των λογιστών του Νομού Καβάλας.

Διερεύνηση των Εκπαιδευτικών Αναγκών των λογιστών σε Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών: Η περίπτωση των λογιστών του Νομού Καβάλας. Διερεύνηση των Εκπαιδευτικών Αναγκών των λογιστών σε Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών: Η περίπτωση των λογιστών του Νομού Καβάλας. Βασίλης Φέρελης Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΤΠΕ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΤΠΕ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 295 ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΤΠΕ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ Κερατσώ Γεωργιάδου Καθηγήτρια ΠΕ 19, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια keratsog@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα. Καταγραφή και αξιολόγηση αναγκών εκπαιδευτικών

Έρευνα. Καταγραφή και αξιολόγηση αναγκών εκπαιδευτικών Σχέδιο δράσης για την πρόληψη ή/και την καταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων κάθε είδους, την ανάδειξη της σημασίας της διαφορετικότητας και την καταπολέμηση της βίας στα σχολεία 7085/14-05-2010

Διαβάστε περισσότερα