ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΒΑΦΕΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΒΑΦΕΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ"

Transcript

1 ΘΕΜΑ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΒΑΦΕΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ Το χρώµα αποτελεί αναµφίβολα καθοριστικής σηµασίας µέσο, όσον αφορά στη διαδικασία µε την οποία αντιλαµβανόµαστε το περιβάλλον φυσικό ή τεχνητό-, το οποίο βιώνουµε. Πιο συγκεκριµένα, αναφορικά µε το αρχιτεκτονικό έργο, το οποίο στην προκειµένη περίπτωση αποτελεί το σηµείο στο οποίο το ενδιαφέρον µας εστιάζεται, το χρώµα έρχεται να δώσει απάντηση σε µία πληθώρα προβληµάτων πρακτικής φύσεως σχετιζοµένων µε την προστασία και διατήρηση της ικανοποιητικής λειτουργίας των κελυφών και επιπλέον να καλύψει αυξηµένες απαιτήσεις στον τοµέα της αισθητικής, αλλά και σε αυτόν της ψυχολογίας του χώρου της ψυχολογίας δηλαδή που υπαγορεύει ο χώρος στο χρήστη. Πριν προχωρήσουµε στην παρουσίαση των διαφόρων τύπων αρχιτεκτονικών βαφών, θεωρούµε σκόπιµο τον εντοπισµό των παραµέτρων εκείνων, που οφείλεται να λαµβάνονται υπ όψιν, προκειµένης της επιτυχούς εφαρµογής χρώµατος σε οποιοδήποτε κέλυφος, καθώς επίσης και των αλληλεπιδράσεων που λαµβάνουν χώρα ως απόρροια της τελευταίας. Καταρχήν, η ορθή επιλογή και εφαρµογή των χρωµάτων προκειµένης της άρτιας ολοκλήρωσης του αρχιτεκτονικού έργου αποτελεί διαδικασία, η οποία θα µπορούσαµε να πούµε ότι διέπεται από συγκεκριµένες αρχές, παρόλο που η έννοια της χρωµατικής επέµβασης αυθόρµητα παραπέµπει σε διαδικασίες, οι οποίες χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερα αυξηµένο αριθµό βαθµών ελευθερίας. ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙ ΡΑΣΕΙΣ Ένα από τα πρωταρχικά ζητήµατα, τα οποία σχετίζονται µε την εκάστοτε χρωµατική µελέτη, είναι η φιλοξενούµενη χρήση του κελύφους, στο οποίο πρόκειται να πραγµατοποιηθεί η επέµβαση. Αναλυτικότερα, τόσο ο χρωµατισµός των όψεων οφείλει να είναι συµβατός µε τη γενικότερη υφολογία του κτίσµατος, δίνοντας µε τον τρόπο αυτό το στίγµα του πλαισίου λειτουργίας του τελευταίου, όσο και ο χρωµατισµός των εσωτερικών χώρων του κελύφους οφείλει να είναι τέτοιος, ώστε να ευνοεί τις εντός αυτών ασκούµενες

2 δραστηριότητες. Χαρακτηριστικά αναφέρουµε ότι τα ψυχρά χρώµατα επιδρούν θετικά στην εκπόνηση διανοητικών εργασιών, ενώ αντίστοιχα τα θερµά ευνοούν τις εξωστρεφείς και κοινωνικού περιεχοµένου δραστηριότητες. Καθίσταται λοιπόν σαφές, ότι τα χρώµατα από τη µία µεριά αποκτούν κατά περίπτωση συµβολική διάσταση άλλωστε η έναρξη της ανθρωποκεντρικής ερµηνείας των χρωµάτων τοποθετείται στην περίοδο της Αναγέννησης, ενώ µέχρι τη δεδοµένη στιγµή κατείχαν κατά κύριο λόγο συµβολικό χαρακτήρα- και από την άλλη µεριά επιδρούν άµεσα και καθοριστικά στην ψυχολογία των χρηστών. ύνανται να λειτουργήσουν καταπραϋντικά παραδείγµατος χάριν το µπλε χρώµα- ή διεγερτικά το κόκκινο-, δηµιουργώντας συγκινησιακές εξάρσεις διαφοροποιηµένες κατά περίπτωση τόσο ποιοτικά, όσο και ποσοτικά. ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ Πέρα όµως από τα όσα έχουµε µέχρι στιγµής αναφέρει, η βαθύτερη ανάγκη για τη χρήση χρώµατος έχει την αφετηρία της στη διαρκή αναζήτηση της αισθητικής αρτιότητας, καθώς το χρώµα αποτελεί παράγοντα οργάνωσης και διευθέτησης του δοµηµένου χώρου. Μέσω κατάλληλων χειρισµών και επιλογών επιτυγχάνεται είτε ο τονισµός, είτε η αποδυνάµωση ορίων, η ισορροπία µεταξύ των κτιριακών όγκων, µεταξύ των επιµέρους στοιχείων και του συνόλου, µεταξύ των κενών και των πλήρων, αλλά και µεταξύ των δοµηµένων στοιχείων και του φυσικού περιβάλλοντος στο οποίο τα τελευταία εντάσσονται. Όσον αφορά στην ένταξη κελυφών στο ευρύτερο περιβάλλον τους φυσικό ή τεχνητό-, χαρακτηριστικά αναφέρουµε το παράδειγµα των παραδοσιακών οικισµών, όπου η αποκλειστική χρήση τοπικών υλικών και κατά συνέπεια η διατήρηση των τοπικών χρωµατισµών, έχει ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία συνόλων χαρακτηριζόµενων από εξαιρετική αρµονία. ΧΡΩΜΑ ΚΑΙ ΦΩΣ Η απόδοση των χρωµάτων τόσο σε τεχνικό επίπεδο όπως θα δούµε και στη συνέχεια-, όσο σε αυτό του επιθυµητού αισθητικού αποτελέσµατος εξαρτάται από µία πληθώρα παραµέτρων. Καταρχήν, οι υπάρχουσες συνθήκες φωτισµού φυσικού ή τεχνητού- παίζουν καθοριστικό ρόλο όσον

3 αφορά στην αρτιότητα του τελικού αποτελέσµατος. Πιο συγκεκριµένα, υπάρχει σαφής διαφοροποίηση ανάµεσα στο πραγµατικό χρώµα µίας επιφάνειας και σε αυτό που εµείς αντιλαµβανόµαστε σε συγκεκριµένες συνθήκες φωτισµού παραδείγµατος χάριν, διαφοροποίηση ως προς την ένταση του φωτός ή τη γωνία πρόσπτωσης των φωτεινών δεσµών. Κατά συνέπεια, προκειµένης της υλοποίησης της εκάστοτε αρχιτεκτονικής σύνθεσης, καθίσταται αναγκαία η συµπόρευση της χρωµατικής µελέτης µε τη µελέτη φωτισµού. Αντίστοιχα και για τους ίδιους λόγους, οφείλεται να λαµβάνονται υπ όψιν οι επικρατούσες συνθήκες φυσικού φωτισµού, όπως παραδείγµατος χάριν η χρονική διάρκεια της ηλιοφάνειας, καθώς και η ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας, παράγοντες οι οποίοι σχετίζονται αφενός µεν µε τις κλιµατολογικές συνθήκες µίας περιοχής και αφετέρου µε τον προσανατολισµό του συγκεκριµένου χώρου, στον οποίο πρόκειται να πραγµατοποιηθεί η χρωµατική επέµβαση. Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ Ολοκληρώνοντας την ενότητα των παραµέτρων που καθορίζουν τις επιλογές µας, όσον αφορά στις χρωµατικές επεµβάσεις, οφείλουµε να υπογραµµίσουµε επιπλέον ορισµένες ιδιότητες των χρωµάτων, οι οποίες καθορίζουν τελικά σε σηµαντικό βαθµό την επιτυχία ή µη της επέµβασης. Καταρχήν, το φαινόµενο βάρος κάθε χρώµατος, ή µε άλλα λόγια η αίσθηση στιβαρότητας που το κάθε χρώµα δηµιουργεί, είναι ικανό να συµβάλλει ουσιαστικά στη βέλτιστη απόδοση και υλοποίηση των αρχιτεκτονικών συνθετικών αρχών, παίζοντας επιπροσθέτως το ρόλο του διορθωτικού παράγοντα, όταν το τελευταίο κρίνεται αναγκαίο. Αναλυτικότερα, µέσω διαφορετικών χρωµατικών επιλογών είναι δυνατό κατά βούληση να δηµιουργήσουµε χώρους διαφορετικών φαινόµενων διαστάσεων. Τέλος, οφείλουµε να αναφερθούµε στις λεγόµενες χρωµατικές αλληλεπιδράσεις, οι οποίες αποτελούν σύνολο ιδιοτήτων, το οποίο προσδιορίζει τις µεταξύ των γειτνιαζόντων χρωµάτων αναπτυσσόµενες σχέσεις. Χαρακτηριστικά αναφέρουµε την τάση εξοµοίωσης ενός χρώµατος µε το γειτονικό του, όταν αυτά τυγχάνει να είναι συµπληρωµατικά, καθώς και την τάση τονικής µεταβολής ενός χρώµατος λόγω της ανακλαστικότητας των γειτονικών επίσης χρωµάτων.

4 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Πέρα όµως από όσα έχουµε µέχρι στιγµής αναφέρει, σχετικά µε την αναγκαιότητα εκπόνησης χρωµατικών µελετών και εφαρµογής χρωµάτων στο δοµηµένο περιβάλλον, ο βασικός ρόλος τον οποίο τα τελευταία καλούνται να παίξουν, είναι αυτός της προστασίας των κατασκευών από τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Για το λόγο αυτό, προκειµένου να θεωρηθεί µία αρχιτεκτονική βαφή ανεξάρτητα από το είδος της- ότι καλύπτει επαρκώς τις υφιστάµενες απαιτήσεις, οφείλει να πληροί µία σειρά ιδιοτήτων. Καταρχήν, οι ικανοποιητικές µηχανικές ιδιότητες των βαφών αποτελούν ζήτηµα µεγίστης σηµασίας. Πιο συγκεκριµένα, το µέτρο ελαστικότητας της βαφής οφείλει να είναι τέτοιο, ώστε η επιφάνεια του χρώµατος να είναι σε θέση να παρακολουθήσει τις πιθανές µετακινήσεις του τµήµατος της κατασκευής στο οποίο η τελευταία εφαρµόζεται, παραµένοντας αδιάρρηκτη. Επιπλέον, είναι αναγκαίο η βαφή να παρουσιάζεται ανθεκτική έναντι της ηλιακής ακτινοβολίας και των ατµοσφαιρικών ρύπων, ώστε να διατηρούνται αναλλοίωτες µε την πάροδο του χρόνου οι χρωστικές ουσίες, οι οποίες και καθορίζουν τον τόνο του χρώµατος. Επίσης, κάθε βαφή οφείλει να µην είναι υδατοπερατή, διατηρώντας µακριά από την κατασκευή την ανεπιθύµητη υγρασία, η οποία και αποτελεί παράγοντα γήρανσης της τελευταίας. Πέρα όµως από τις απαιτήσεις για ικανοποιητική συµπεριφορά των βαφών έναντι του χρόνου και των υφιστάµενων καταπονήσεων, υπάρχει απαίτηση για την αρτιότητα του τελικού αποτελέσµατος, γεγονός το οποίο σχετίζεται άµεσα µε την καλυπτικότητα της βαφής, το χρόνο στερεοποίησής της και γενικότερα την οµοιοµορφία της δηµιουργούµενης χρωµατικής επιφάνειας. Αντίστοιχες απαιτήσεις παρουσιάζονται στον τοµέα της ασφάλειας, όπου ο µη τοξικός και ο κατά το δυνατό µη εύφλεκτος χαρακτήρας του χρώµατος, αποτελούν ιδιαίτερης σηµασίας παραµέτρους. Τέλος, δεν θα πρέπει να παραλείψουµε τον παράγοντα ευκολία εφαρµογής της βαφής, ο οποίος και συµβάλλει ουσιαστικά στην προώθηση και ανταγωνιστικότητα του προϊόντος στην αγορά χρωµάτων. Έχοντας δώσει γενικά το στίγµα των αρχιτεκτονικών βαφών, τόσο από την άποψη της σηµαντικότητας εφαρµογής τους στο δοµηµένο περιβάλλον, όσο και από την άποψη των παραµέτρων εκείνων που εξασφαλίζουν την άρτια υλοποίησή τους, θεωρούµε σκόπιµο να αναφερθούµε εν συντοµία στα

5 διαφορετικά είδη τους και συγκεκριµένα στις βαφές τοιχοποιίας, στις βαφές και βερνίκια ξύλου, στις αντιδιαβρωτικές και αντιπυρικές βαφές µετάλλου και τέλος στη βαφή πούδρας, η οποία εφαρµόζεται και πάλι στις µεταλλικές κατασκευές. ΒΑΦΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ Η σύγχρονη αγορά έχει να παρουσιάσει µία σειρά προηγµένων τεχνολογικά προϊόντων βαφής, τα οποία έρχονται να καλύψουν επαρκώς τις ανάγκες χρωµατισµού είτε εσωτερικών, είτε εξωτερικών τοιχοποιιών. Τόσο οι χρησιµοποιούµενες για τη δηµιουργία του χρώµατος βάσεις, όσο και οι διάφορες προσµίξεις αυτού, δηµιουργούν εξειδικευµένα προϊόντα, τα οποία ανταποκρίνονται στις διαφοροποιηµένες κατά περίπτωση περιστάσεις. Καταρχήν, οφείλουµε να αναφερθούµε στα αποκαλούµενα τσιµεντοχρώµατα, τα οποία µπορεί να είναι είτε υδατοδιαλυτά, είτε µε οργανικούς διαλύτες. Η επιφάνεια εφαρµογής είναι απαραίτητο να είναι απαλλαγµένη από κάθε λιπαρή ουσία, καθώς και από υγρασία σε ποσοστό µεγαλύτερο του 5%. Η όλη διαδικασία χρωµατισµού περιλαµβάνει µία πρώτη στρώση µε στόκο, η οποία εξασφαλίζει την καλή πρόσφυση του υλικού, µία δεύτερη µε αστάρι και την τελική του χρώµατος. Το συνηθέστερα χρησιµοποιούµενο τύπο βαφής τοιχοποιιών αποτελεί το πλαστικό χρώµα, το οποίο έχει ως βάση είτε ακρυλικές, είτε βινυλικές ρητίνες και είναι κατάλληλο για εφαρµογή, τόσο σε εσωτερικούς, όσο και σε εξωτερικούς χώρους. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η προσθήκη µυκητοκτόνων ουσιών στα προαναφερθέντα χρώµατα, µε στόχο τη δηµιουργία αντιµουχλικών χρωστικών ουσιών, κατάλληλων για εφαρµογή σε εσωτερικούς κυρίως κουζίνα, λουτρό- και εξωτερικούς χώρους, οι οποίοι παρουσιάζουν ιδιαίτερα αυξηµένο ποσοστό υγρασίας. Τέλος, αξίζει να αναφερθούµε στις διακοσµητικές βαφές, οι οποίες για την εφαρµογή τους απαιτούν, πέρα από το καθιερωµένο ρολό ή πινέλο, υλικά, όπως σφουγγάρι, ύφασµα, χαρτί, βούρτσα και µάλιστα σε ορισµένες περιπτώσεις είναι αναγκαία η εφαρµογή τους από εξειδικευµένο συνεργείο. Το τελικό αποτέλεσµα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον, καθώς επιτυγχάνονται τονικές διαφοροποιήσεις και ποικιλία όσον αφορά στις πατίνες ακόµη και αποµίµηση µαρµάρου ή ξύλου.

6 ΒΑΦΕΣ ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΞΥΛΟΥ Οι ξύλινες κατασκευές είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στις περιβαλλοντικές συνθήκες για αυτό και απαιτούν προστασία, καθώς και τακτική συντήρηση. Κλασσική µέθοδο προστασίας των ξύλινων στοιχείων αποτελεί ο ελαιοχρωµατισµός, ο οποίος προϋποθέτει προεργασία τριψίµατος και στοκαρίσµατος. Το επίσης διαδεδοµένο λακάρισµα της ξύλινης επιφάνειας αποτελεί µέθοδο προστασίας, µε την εφαρµογή ελαστικής ρητίνης και σκληρυντικού. Η υφή της τελικής επιφάνειας, το αν δηλαδή θα είναι γυαλιστερή ή µατ, εξαρτάται από τη χρονική στιγµή την οποία πραγµατοποιείται το τρίψιµο αυτής. Πιο συγκεκριµένα, όταν η επιφάνεια τρίβεται πριν από την τελική επίστρωση του εφαρµοζόµενου υλικού, η τελευταία αποκτά γυαλιστερή εµφάνιση. Αντίθετο αποτέλεσµα προκύπτει µε ειδική επεξεργασία τριψίµατος στο τελευταίο στάδιο των εργασιών. Την πλέον διαδεδοµένη µέθοδο προστασίας και βαφής των ξύλινων στοιχείων αποτελεί η χρήση βερνικιών είναι δυνατό να είναι αδιαφανή παίζοντας απλά προστατευτικό ρόλο, ή να περιέχουν χρωστικές ουσίες. Τα σύγχρονα βερνίκια κατηγοριοποιούνται σε προϊόντα αλκυδικής βάσης µε οργανικό διαλύτη ή ακρυλικής βάσης υδατοδιαλυτά, όπως επίσης και σε εµποτιστικά ή καλυπτικά. Όσον αφορά στα εµποτιστικά, επιτυγχάνεται η διείσδυση του βερνικιού στους πόρους του ξύλου, µέχρις απόλυτης φραγής τους, µε αποτέλεσµα της αδιαβροχοποίηση της τελικής επιφανείας τους. Αντίστοιχα, τα καλυπτικά διαµορφώνουν έναν αδιάβροχο φλοιό επάνω στην επιφάνεια του ξύλου, ο οποίος και πάλι προστατεύει το υλικό από τη βλαβερή για αυτό υγρασία. Συνήθως είναι προτεινόµενη η χρήση ενός εµποτιστικού βερνικιού διαφανούς ή χρωµατιστού- σε πρώτη φάση, το οποίο και αναδεικνύει τα νερά του ξύλου και στα πλαίσια της τακτικής συντήρησης η χρήση ενός διαφανούς καλυπτικού. Τέλος, οφείλουµε να σηµειώσουµε ότι είναι δυνατή η χρήση αντιµυκητιακών ουσιών, οι οποίες δεν επιτρέπουν την ανάπτυξη των βλαβερών για το ξύλο µικροοργανισµών, όπως επίσης και ουσιών που επιβραδύνουν την καύση σε περίπτωση πυρκαγιάς, γεγονός το οποίο αποδεικνύεται ιδιαίτερα σηµαντικό όταν πρόκειται για ξύλινα φέροντα στοιχεία.

7 ΑΝΤΙ ΙΑΒΡΩΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΕΣ ΒΑΦΕΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Τα µεταλλικά στοιχεία επίσης χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας, καθώς όντας εκτεθειµένα στο φυσικό περιβάλλον, αναπόφευκτα σε σύντοµο χρονικό διάστηµα θα παρουσιάσουν σηµάδια διάβρωσης. Ο ελαιοχρωµατισµός και πάλι αποτελεί κλασσική µέθοδο προστασίας, αλλά η σύγχρονη αγορά έχει να παρουσιάσει µία ποικιλία αντιδιαβρωτικών βαφών, ικανών να καλύψουν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε περίπτωσης ανάλογα µε τις περιβαλλοντικές συνθήκες, το είδος του µετάλλου, τη φιλοξενούµενη χρήση. Καθοριστικό παράγοντα για την ποιότητα της βαφής αποτελεί το είδος της περιεχόµενης σε αυτή ρητίνης βάση-, καθώς και της αναλογίας της τελευταίας σε σχέση µε τις περιεχόµενες αντιδιαβρωτικές ουσίες. Χαρακτηριστικά αναφέρουµε τα είδη των ρητινών που απαντώνται ως βάση στις διάφορες αντιδιαβρωτικές βαφές: αλκυδική, πολυβινυλοφαινολική, εποξεική, σιλικόνης, υδατοδιαλυτή, πολυουρεθάνης και χλωροκαουτσούκ. Οι ιδιότητες του τελικού παρουσιάζουν σηµαντικές διαφοροποιήσεις, ανάλογα µε τη χρησιµοποιούµενη ρητίνη, για αυτό και η επιλογή οφείλει να γίνεται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις που θέτει η κάθε περίπτωση. Όσον αφορά τώρα στις αντιπυρικές βαφές, η βάση τους είναι και πάλι ρητινούχα, σε συνδυασµό όµως αυτή τη φορά µε ανθρακικές ενώσεις. Η τελική δηµιουργούµενη επιφάνεια παρουσιάζει ιδιότητες ανάλογες µε αυτές των κεραµικών υλικών και είναι ικανή να παρέχει προστασία από τη φωτιά για διάστηµα έως και δύο ωρών, ανάλογα µε το πάχος της. ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση των διαφόρων τύπων αρχιτεκτονικών βαφών, οφείλουµε να αναφερθούµε στη µέθοδο ηλεκτροστατικής βαφής µεταλλικών στοιχείων µε χρώµατα πούδρας. Η συγκεκριµένη µέθοδος χρησιµοποιείται κατά κόρον για τη βαφή profile αλουµινίου, έχοντας παροπλίσει πρακτικά την κλασσική ανοδείωση. Η όλη διαδικασία βαφής προβλέπει την απολίπωση των µεταλλικών στοιχείων, σε ορισµένες περιπτώσεις και όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο την τοποθέτησή τους σε κατάλληλο διάλυµα, ώστε να βελτιώνεται η πρόσφυση των κόκκων βαφής στο υλικό, το αστάρωµα των στοιχείων, τον ψεκασµό τους µε την ηλεκτροστατικά φορτισµένη πούδρα και τέλος τη στερεοποίηση του

8 χρώµατος µε θέρµανση στο φούρνο. Το τελικό αποτέλεσµα είναι πραγµατικά εξαιρετικό, τόσο από άποψη αισθητικής, όσο και τεχνικά. Το συγκεκριµένο είδος βαφής διατίθεται σε µία ευρύτατη γκάµα χρωµάτων. Πέρα από την κλασσική τυποποίηση των RAL χρωµάτων, υπάρχουν στην αγορά εξειδικευµένα χρώµατα, τα οποία πέρα από τις όποιες τονικές διαφοροποιήσεις, δύνανται να παρουσιάζουν την υφή αµµοβολισµένης, σφυρήλατης επιφάνειας, ή ακόµη και να δηµιουργούν την αίσθηση υφάσµατος. Τέλος, στο σηµείο αυτό αξίζει να αναφερθούµε σε µία άλλη τάση βαφής των profile αλουµινίου, παρόλο που δεν εµπίπτει στην ηλεκτροστατική µέθοδο. Με διάφορες µεθόδους παραδείγµατος χάριν decoral- και τώρα τελευταία και µε πούδρα επιτυγχάνεται η αποµίµηση ξύλου, µαρµάρου, ή οποιουδήποτε σχεδίου κατόπιν παραγγελίας.

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ ΘΕΜΑ: ΑΠΕ Α ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ άπεδο καλείται η ανώτατη στρώση του πατώµατος, η διαµόρφωση της οποίας αποβλέπει στην εξασφάλιση µίας τελικής βατής επιφάνειας. Πιο συγκεκριµένα, ως

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ -ξύλινες, λιθώδεις- ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ

ΘΕΜΑ: ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ -ξύλινες, λιθώδεις- ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ ΘΕΜΑ: ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ -ξύλινες, λιθώδεις- ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ Η διαµόρφωση της τελικής επιφάνειας -εσωτερικής ή εξωτερικής- των δοµικών στοιχείων µίας κατασκευής, ή µε άλλα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΜΙΚΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΜΙΚΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ ΘΕΜΑ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΜΙΚΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ Το γυαλί αποτελεί υλικό, το οποίο έχει χρησιµοποιηθεί κατά κόρον και σε ένα ευρύ φάσµα εφαρµογών, από την αρχαιότητα µέχρι και τις µέρες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ ΘΕΜΑ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ Η διαµόρφωση των εξωτερικών όψεων κάθε κτίσµατος αποτελεί διαδικασία αυξηµένης σηµασίας, καθώς κατ ουσίαν η τελευταία συνίσταται στη δηµιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΕΣ ΕΞΑΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ

ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΕΣ ΕΞΑΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΕΣ ΕΞΑΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται µία ολοένα αυξανόµενη ζήτηση, όσον αφορά στην κατασκευή κολυµβητικών δεξαµενών, τόσο σε χώρους κατοικίας, όσο και σε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕ ΡΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ

ΣΥΝΕ ΡΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ ΘΕΜΑ: ΣΥΝΕ ΡΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ Η εποχή µας χαρακτηρίζεται έντονα από την ανάγκη η οποία σηµειωτέον παρουσιάζει διαρκώς αυξητική τάση- ανταλλαγής πληροφοριών και µάλιστα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ

ΘΕΜΑ: Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ ΘΕΜΑ: Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ «Ο βίος εν Ελλάδι είναι υπαίθριος, έγραψε κάποτε ο Περικλής Γιαννόπουλος. Και ήθελε, νοµίζω, µ αυτά τα λόγια του να πει

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία B Τετραμήνου (Project) =================================== Εξοικονόμηση Ενέργειας - Το Πράσινο Σπίτι 2ο ΓΕΛ Καστοριάς

Ερευνητική Εργασία B Τετραμήνου (Project) =================================== Εξοικονόμηση Ενέργειας - Το Πράσινο Σπίτι 2ο ΓΕΛ Καστοριάς Ερευνητική Εργασία B Τετραμήνου (Project) =================================== Εξοικονόμηση Ενέργειας - Το Πράσινο Σπίτι 2ο ΓΕΛ Καστοριάς Οι µαθητές που συµµετείχαν: 1. Αντωνιάδου Γεωργία 2. Γραντσάρης

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος: Oικολογικά βερνίκια ξύλου

Φάκελος: Oικολογικά βερνίκια ξύλου Φάκελος: Oικολογικά βερνίκια ξύλου Τα οικολογικά βερνίκια, η εφαρμογή τους στις ξύλινες κατασκευές και τα μυστικά συντήρησης της ξύλινης επιφάνειας. Οι ειδικοί της αγοράς συμβουλεύουν και προτείνουν καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Άγις Μ. Παπαδόπουλος Αναπλ. Καθηγητής Α.Π.Θ.

Πρόλογος. Άγις Μ. Παπαδόπουλος Αναπλ. Καθηγητής Α.Π.Θ. Πρόλογος Το παρόν τεύχος Προδιαγραφές ιδιοτήτων θερµοµονωτικών υλικών αποτελεί παραδοτέο της α φάσης του έργου Σχεδιασµός & Ανάπτυξη Καινοτόµων Προϊόντων Πετροβάµβακα για την Ενεργειακή Αναβάθµιση Υφισταµένων

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία. Ειρήνη Κρεβατσούλη

Διπλωματική εργασία. Ειρήνη Κρεβατσούλη ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Χανιά 2013 Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε κτήρια Διπλωματική εργασία Ειρήνη Κρεβατσούλη Επιβλέπων: Παπαευθυμίου Σπυρίδων Περίληψη Ένα από

Διαβάστε περισσότερα

AΝΟ ΙΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΞΥΛΟΥ ΣΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

AΝΟ ΙΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΞΥΛΟΥ ΣΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ AΝΟ ΙΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΞΥΛΟΥ ΣΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ AΝΟ ΙΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΞΥΛΟΥ ΣΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Ð Å Ñ É Å Ï Ì Å Í Á ÃåíéêÜ...4 Ç ôå íïëïãßá ôçò áíïäßùóçò...8 ÐïéïôéêÜ áñáêôçñéóôéêü

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ"

ΕΡΓΟ: ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΡΓΟ: ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ" Εκπόνηση στατικής µελέτης και µελέτης εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 1. Το Ξύλο 1.1 Γενικά Το ξύλο, ένα από τα παλαιότερα οικοδοµικά υλικά, ήταν το πρώτο που χρησιµοποιήθηκε για την κατασκευή κουφωµάτων, δεδοµένου

Διαβάστε περισσότερα

1 ΤΑ ΝΕΑ http://www.ethnos.gr/article>elife>υγεια ΚΑΙ ΖΩΗ

1 ΤΑ ΝΕΑ http://www.ethnos.gr/article>elife>υγεια ΚΑΙ ΖΩΗ ΑΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ: Ο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΤΟΥΣ ΡΟΛΟΣ ΜΕΛΙΣΣΑΡΑΤΟΥ ΠΑΡΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι Ι. 1. ΑΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ 1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.2. ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψεις για την προσέγγιση του ηµήτρη Παπανικολάου στον σχεδιασµό, την κατασκευή και την χρήση δοµηµένου χώρου

Σκέψεις για την προσέγγιση του ηµήτρη Παπανικολάου στον σχεδιασµό, την κατασκευή και την χρήση δοµηµένου χώρου Σκέψεις για την προσέγγιση του ηµήτρη Παπανικολάου στον σχεδιασµό, την κατασκευή και την χρήση δοµηµένου χώρου 1. Εισαγωγή Το έργο του ηµήτρη Παπανικολάου περιλαµβάνει σηµαντικές καινοτοµίες ως προς την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ Καθορισµός Προδιαγραφών Ποιότητας Κατασκευής στα Κτίρια 1. Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΑΥΓΕΛΗ ιπλ. Μηχανολόγου Μηχανικού Α.Π.Θ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΣΩΚΛΙΜΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΑΥΓΕΛΗ ιπλ. Μηχανολόγου Μηχανικού Α.Π.Θ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΣΩΚΛΙΜΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΑΥΓΕΛΗ ιπλ. Μηχανολόγου Μηχανικού Α.Π.Θ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

400. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ. 400.2.1 Γενικές Απαιτήσεις α. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στους χρωματισμούς διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

400. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ. 400.2.1 Γενικές Απαιτήσεις α. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στους χρωματισμούς διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες: 400. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 400.1 Πεδίο Εφαρμογής Ορισμοί 400.1.1 Πεδίο Εφαρμογής α. Το πεδίο εφαρμογής του παρόντος καλύπτει εργασίες των συνηθέστερων κατηγοριών χρωματισμών με τις απαιτούμενες προεργασίες, καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικές Ιδιότητες Πολυµερών Θερµοµονωτικών Υλικών

Μηχανικές Ιδιότητες Πολυµερών Θερµοµονωτικών Υλικών Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Μηχανικές Ιδιότητες Πολυµερών Θερµοµονωτικών Υλικών ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΞΕΝΙΑ ΕΛΠΙ Α ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ -ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2012-1110

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ :ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.2 Βιοκλιματικός Σχεδιασμός

Ε.2 Βιοκλιματικός Σχεδιασμός ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ε.1 Γενικά Είναι πλέον γνωστό και κοινά αποδεκτό στις μέρες μας, ότι η ορθή κατανάλωση ενέργειας είναι πρωταρχικής σημασίας. Τα αέρια του θερμοκηπίου, υπεύθυνα για την μόλυνση και υπερθέρμανση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ ΜΑΡΚΑΚΗ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Επιβλέπων Καθηγητής) ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΚΟΛΟΚΟΤΣΑ (Συνεπιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΜΠΑΜΙΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΤΗΡΙΟΥ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ-ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ ΕΝΤΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Καθορισµός Προδιαγραφών Ποιότητας Κατασκευής στα Κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Ενεργειακό σπίτι. Τρόποι και συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας στο σύγχρονο ελληνικό σπίτι.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ ΕΚΤΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Καθορισµός Προδιαγραφών Ποιότητας Κατασκευής στα Κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ : ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ : ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ : ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ ΥΧ ΙΑ Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ ΙΚ Α Κ Α Ι Π Α Θ Η Τ ΙΚ Α Η Λ ΙΑ Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α

Π Τ ΥΧ ΙΑ Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ ΙΚ Α Κ Α Ι Π Α Θ Η Τ ΙΚ Α Η Λ ΙΑ Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Π Τ ΥΧ ΙΑ Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ ΙΚ Α Κ Α Ι Π Α Θ Η Τ ΙΚ Α Η Λ ΙΑ Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ ΙΚ Ο Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Υ Τ ΙΚ Ο ΙΔΡΥ Μ Α Κ Α ΒΑ Λ Α Σ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα