ΣΥΝΕ ΡΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝΕ ΡΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ"

Transcript

1 ΘΕΜΑ: ΣΥΝΕ ΡΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ Η εποχή µας χαρακτηρίζεται έντονα από την ανάγκη η οποία σηµειωτέον παρουσιάζει διαρκώς αυξητική τάση- ανταλλαγής πληροφοριών και µάλιστα µε τη µεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα. Αναµφίβολα λοιπόν, η διακίνηση δεδοµένων αποτελεί ταυτόχρονα απόρροια, αλλά και αφετηρία της εξελικτικής πορείας των σύγχρονων τεχνολογικών µέσων, συµπαρασύροντας είτε τη δηµιουργία καινοτόµων, είτε την αναδιάρθρωση υφιστάµενων δραστηριοτήτων. Μέσα σε αυτό το ευρύτατο πλαίσιο εντάσσεται και η έµφαση, η οποία δίνεται στις µέρες µας στο σχεδιασµό συνεδριακών χώρων, τόσο από την άποψη της λειτουργικής και αισθητικής αρτιότητας, όσο και από αυτή των αριθµητικών δεδοµένων δυναµικότητα µονάδας, αλλά και πλήθος µονάδων. Στην προκειµένη περίπτωση λοιπόν, θα προσεγγίσουµε το θέµα των συνεδριακών χώρων, εξετάζοντας τις βασικές αρχές οργάνωσής τους -αφενός σε επίπεδο διευθέτησης του χώρου και αφετέρου σε αυτό του απαιτούµενου εξοπλισµού-, καθώς και τις παραµέτρους εκείνες που καθορίζουν την ικανοποιητική λειτουργία και απόδοσή τους. Καταρχήν, οφείλουµε να παρατηρήσουµε, ότι παρουσιάζονται σηµαντικές διαφοροποιήσεις στην κλίµακα και στην υφολογία των εν λόγω χώρων, ανάλογα µε τις ανάγκες που καλούνται να καλύψουν, όπως επίσης ότι σε ορισµένες περιπτώσεις και κυρίως όταν ο αριθµός των συνέδρων είναι ιδιαίτερα αυξηµένος, κατά παρέκκλιση χρησιµοποιούνται χώροι, οι οποίοι δεν προορίζονται για τη συγκεκριµένη χρήση παραδείγµατος χάριν, αθλητικές εγκαταστάσεις. Στόχοι Από τις αίθουσες συσκέψεων, οι οποίες εντάσσονται πλέον απαραίτητα στο εκάστοτε κτιριολογικό πρόγραµµα των γραφειακών χώρων και θα µπορούσαν να θεωρηθούν µικρογραφία των συνεδριακών χώρων, µέχρι τους κλασσικής µορφής συνεδριακούς χώρους, αλλά και τις διαδικασίες τηλεσυνδιάσκεψης όπου η έννοια της συνεύρεσης των συµµετεχόντων σε

2 κοινό πεδίο καταργείται-, το ζητούµενο παραµένει κοινό. Σε κάθε µία από τις προαναφερθείσες περιπτώσεις, η προαγωγή της διαδικασίας ανταλλαγής απόψεων, παρουσίασης προϊόντων ή θέσεων, ή λήψης αποφάσεων, παραµένει ο απώτερος στόχος. Εµείς, από τη δική µας µεριά, οφείλουµε να προσδιορίσουµε τους τρόπους, µε τους οποίους η αρχιτεκτονική, αλλά και η τεχνολογική ανάπτυξη, συµβάλλει στην υλοποίηση των παραπάνω στόχων. Οργάνωση χώρου Καταρχήν, όσον αφορά στην οργάνωση της κάτοψης του συνεδριακού χώρου, η κυρίως αίθουσα είναι απαραίτητο να πλαισιώνεται από µία σειρά βοηθητικών χώρων. Το foyer αποτελεί τον προθάλαµο της αίθουσας οµιλιών, έναν χώρο εκτόνωσης του κοινού υποχρεωτικό σε κάθε χώρο που φιλοξενεί πολυπληθείς συγκεντρώσεις, όπως είναι παραδείγµατος χάριν οι κινηµατογράφοι και τα θέτρα-, ο οποίος δύναται να φιλοξενήσει τους συµµετέχοντες κατά τη διάρκεια των διαλειµµάτων του συνεδρίου, ενώ παράλληλα να αποτελέσει χώρο επέκτασης των δραστηριοτήτων του τελευταίου για παράδειγµα να φιλοξενήσει εκθέµατα σχετικά µε τον κύκλο εργασιών που λαµβάνει χώρα. Επιπλέον, είναι απαραίτητη η ύπαρξη αναψυκτηρίου, είτε ενταγµένου στο foyer, είτε σε άµεση γειτνίαση µε αυτό, ώστε οι δύο διακεκριµένες ενότητες να µπορούν να λειτουργήσουν σαν µία ολότητα. Κατά τη διαδικασία σχεδιασµού ενός συνεδριακού χώρου, δεν θα πρέπει να παραλείπεται η µέριµνα για ύπαρξη αποθηκευτικών χώρων, οι οποίοι αφορούν στη φύλαξη του κινητού εξοπλισµού, για χώρους υγιεινής και παράλληλα για ορισµένους γραφειακούς χώρους, κατάλληλους να φιλοξενήσουν τη διαδικασία προετοιµασίας των οµιλητών. Τέλος, προκειµένης της διευκόλυνσης των συµµετεχόντων στις εργασίες του συνεδρίου, είναι αναγκαία η εξασφάλιση ικανοποιητικού αριθµού θέσεων στάθµευσης, σε αναλογία φυσικά µε τη δυναµικότητα της αίθουσας περίπου 1 προς 3. Όσον αφορά τώρα στην αίθουσα οµιλιών, η οργάνωσή της διαφοροποιείται ανάλογα µε την κλίµακά της, ενώ οι συνήθεις αναλογίες της διατηρούνται στο 1:2 ή 1:1,5. Καταρχήν, στην περίπτωση που η δυναµικότητά της είναι περιορισµένη και αγγίζει τα όρια αίθουσας συσκέψεων, οργανώνεται µε κινητά µέρη καθίσµατα και πάγκους εργασίας, είτε

3 περιµετρικά της αίθουσας, είτε σε σχήµα Π. Σε αντίθετη περιπτωση, µπορεί να οργανώνεται και πάλι µε κινητά µέρη σειρές καθισµάτων, οι οποίες «βλέπουν» προς το βήµα των οµιλητών-, ή µε σταθερά µέρη σειρές καθισµάτων σε αµφιθεατρική διάταξη. Υπογραµµίζουµε στο σηµείο αυτό, ότι όσο αυξάνονται οι διαστάσεις της αίθουσας, τόσο η αµφιθεατρική διάταξη καθίσταται αναγκαία, καθώς η τελευταία εξασφαλίζει τη βελτιστοποίηση της ποιότητας ορατότητας. Τέλος, οφείλουµε να αναφερθούµε στη σηµασία την οποία κατέχει η ένταξη ελαφρών κινητών χωρισµάτων στο χώρο της κυρίως αίθουσας και η οποία προσδίδει στην τελευταία ευελιξία, καθώς είναι δυνατό στην προκειµένη περίπτωση να χρησιµοποιούνται τα διακεκριµένα µέρη της ταυτόχρονα για διαφορετικούς σκοπούς. Απαιτήσεις «καλής λειτουργίας» Όπως έχουµε ήδη αναφέρει, απώτερο σκοπό της δηµιουργίας συνεδριακών χώρων αποτελεί η προαγωγή της εποκοινωνίας µεταξύ ατόµων, τα οποία παρουσίαζουν κοινό ενδιαφέρον γύρω από κάποιο αντικείµενο. Στο σηµείο αυτό λοιπόν, οφείλουµε να παραθέσουµε τις παραµέτρους εκείνες, οι οποίες συµβάλλουν στη βελτιστοποίηση της απόδοσης του συστήµατος που αποκαλείται συνεδριακός χώρος. Καταρχήν, η έννοια της άνεσης άνετη κυκλοφορία και παραµονή στους χώρους που λαµβάνουν χώρα οι εργασίες του συνεδρίου- είναι άρρηκτα δεµένη µε την αποδοτικότητα των συµµετεχόντων και κατ επέκταση µε το δείκτη απόδοσης των εργασίων. Επιπλέον, η ύπαρξη ενός καθ όλα άνετου και άρτια οργανωµένου περιβάλλοντος, συµβάλλει στη διαµόρφωση µίας εικόνας ισχύος, γεγονός το οποίο σε µία πληθώρα περιπτώσεων ενδιαφέρει έντονα και άµεσα τους διοργανωτές του συνεδρίου. Μέσα στα πλαίσια της επιδιωκόµενης αρτιότητας, όσον αφορά στην οργάνωση και κατασκευή του χώρου, εντάσσεται και η µέριµνα σχετικά µε τη διαχείρηση τόσο του ήχου, όσο και της εικόνας. Καταρχήν, όταν γίνεται λόγος για την ικανοποιητική διαχείρηση της εικόνας, αναφερόµαστε στην εξασφάλιση της κατά το δυνατόν βέλτιστης οπτικής επαφής του ακροατηρίου µε τον εκάστοτε οµιλητή. Στην περίπτωση των αµφιθετρικά διαρθρωµένων χώρων, καθοριστικό παράγοντα για την επίτευξη του

4 συγκεκριµένου στόχου αποτελεί η οµοιόµορφη υπερύψωση του επιπέδου οράσεως, η οποία τελικά µας δίνει, ανάλογα µε τις διαστάσεις του χώρου, την κατάλληλη καµπύλη ορατότητας. Η µέση υπερύψωση του επιπέδου οράσεως προσδιορίζεται στα 12,5 cm, ενώ η ελάχιστη στην περίπτωση που πραγµατοποιείται εναλλασσόµενη τοποθέτηση καθισµάτων, η οποία επιτρέπει τη θέαση µεταξύ των κεφαλών των αµέσως προηγούµενων µελών του ακροατηρίου, λαµβάνοντας ως αφετηρία την κατώτατη στάθµη της αίθουσαςστα 6 cm. Αναλυτικότερα, ως αφετηρία για τον προσδιορισµό της καµπύλης ορατότητας µε γραφική µέθοδο, χρησιµοποιούµε το σηµείο τοµής του επιπέδου που διέρχεται παράλληλα και σε απόσταση 5m περίπου από την πρώτη σειρά καθισµάτων, µε το επίπεδο το οποίο τέµνει αξονικά την αίθουσα. Συνδέοντας τώρα το σηµείο που µόλις προσδιορίσαµε µε αυτό, το οποίο καθορίζεται από τη θέση των µατιών του πρώτου θεατή στον άξονα της αίθουσας ύψος οφθαλµών από το δάπεδο: 1,15m-1,20m- και επαναλαµβάνοντας την ίδια διαδικασία για το σύνολο των θεατών κατά µήκος της αίθουσας απόσταση διαδοχικών καθισµάτων 1m περίπου-, προσθέτοντας κάθε φορά την καθορισµένη τιµή της υπερύψωσης του επιπέδου οράσεως, υπολογίζουµε την κατάλληλη καµπύλη ορατότητας. Επίσης σηµαντική παράµετρο, για την ικανοποιητική λειτουργία του χώρου, αποτελεί η ακουστική του τελευταίου, γεγονός το οποίο καθορίζεται κυρίως από τους παράγοντες ηχοδιάχυση και ηχοαπορρόφηση. Πιο συγκεκριµένα, µας απασχολεί η διαδροµή, την οποία ακολουθεί ο ήχος από την πηγή του µέχρι το ακροατήριο, καθώς και η απορρόφηση των ανεπιθύµητων αντηχήσεων, που έχουν ως αποτέλεσµα τον περιορισµό της καθαρότητας των παραγόµενων ήχων. Όσον αφορά λοιπόν στη διαδροµή του ήχου, ο τελευταίος δύναται είτε να µεταφέρεται απευθείας από την πηγή εκποµπής στο ακροατήριο, είτε να µεταφέρεται σε αυτό µετά από καθορισµένες αντανακλάσεις, επάνω σε κατάλληλα διαµορφωµένες επιφάνειες, σύµφωνα µε την εκάστοτε ακουστική µελέτη και τις απαιτήσεις του χώρου. Αξίζει να σηµειώσουµε ότι γενικά, οι κυρτές επιφάνειες εξασφαλίζουν τη διάχυση του προσπιπτώµενου σε αυτές ήχου, ενώ οι κοίλες τη συγκέντρωσή του. Τέλος, οι τιµές ηχοαπορρόφησης που παρουσιάζει ένας τέτοιου τύπου χώρος σταθµίζονται µέσω των χρησιµοποιούµενων υλικών επένδυσης και φυσικά µέσω των µεθόδων εφαρµογής τους ανάρτηση,

5 βίδωµα, συγκόλληση, κάρφωµα. Ως γενική αρχή λαµβάνουµε την ιδιότητα των µαλακών και πορώδους υφής υλικών για µεγιστοποίηση του δείκτη ηχοαπορρόφησης. Χαρακτηριστικά αναφέρουµε µερικά παραδείγµατα ηχοαπορροφητικών υλικών, όπως τις πλάκες ορυκτών ή φυτικών ινών, τις πλάκες από σκληρυµένο αφρό και ρητίνη, τον υαλοβάµβακα, τον πετροβάµβακα, τον ορυκτοβάµβακα, τις πλάκες από υαλοϊνες επενδεδυµένες µε κατάλληλο ηχοαπορροφητικό ύφασµα και ακόµη τις µοκέτες ή τις χρησιµοποιούµενες κουρτίνες. Υπογραµµίζουµε ότι σε ορισµένες περιπτώσεις επιλέγεται η δηµιουργία µίας κατάστασης µεταβαλλόµενης ηχοαπορροφητικής ικανότητας του χώρου µέσω κινητών µερών-, η οποία αν και αρκετά δαπανηρή παρουσιάζεται ιδιαίτερα αποδοτική. Ολοκληρώνοντας την ενότητα, η οποία αφορά τις προϋποθέσεις καλής λειτουργίας ενός συνεδριακού χώρου, δεν θα µπορούσαµε να παραλείψουµε την αναφορά µας σε ορισµένα θέµατα σχετικά µε τους κανόνες ασφαλείας που οφείλουν να διέπουν ένα χώρο συνάθροισης κοινού. Το πλαίσιο δηµιουργίας ενός ασφαλούς περιβάλλοντος οριοθετείται από παραµέτρους σε επίπεδο σχεδιασµού κάτοψης, επιλεγόµενων υλικών και εγκατάστασης κατάλληλων συστηµάτων. Καταρχήν, το πλήθος των εξόδων, το οποίο οφείλει να καθορίζεται από τη δυναµικότητα της αίθουσας, -κατά προσέγγιση 1 έξοδος ανά 60 θέσεις-, καθώς και το πλήθος αλλά και το εύρος των διαδρόµων κυκλοφορίας, είναι αναγκαίο να εξασφαλίζουν την κατά το δυνατόν ταχύτερη διαφυγή των παρευρισκοµένων σε περίπτωση έκτατης ανάγκης. Επιπλέον, τα χρησιµοποιούµενα υλικά είναι σκόπιµο να επιλέγονται µε γνώµονα την ικανοποιητική συµπεριφορά τους έναντι της φωτιάς, δηλαδή να είναι όσο το δυνατόν λιγότερο εύφλεκτα και να µην εκπέµπουν τοξικά αέρια κατά τη διαδικασία της καύσης τους. Τέλος, καθίσταται αναγκαία η εγκατάσταση ενός ολοκληρωµένου συστήµατος πυρανίχνευσης, συνοδευόµενου από το απαραίτητο δίκτυο συναγερµού και φωτισµού ασφαλείας. Εξοπλισµός Όπως έχει καταστεί µέχρι τώρα σαφές, κάθε συνεδριακός χώρος αποτελεί ένα πολυπαραµετρικό σύστηµα, η ικανοποιητική λειτουργία του

6 οποίου εξαρτάται από µία πληθώρα παραγόντων. Η ύπαρξη κατάλληλου εξοπλισµού αποτελεί έναν από αυτούς. Η τεχνολογική πρόοδος αδιαµφισβήτητα έχει αναβαθµίσει σε σηµαντικό βαθµό την ολοκλήρωση τέτοιου τύπου χώρων, παρέχοντας ποικίλες διευκολύνσεις. Συνοπτικά θα αναφερθούµε στα συστήµατα που οφείλουν να συµπεριλαµβάνονται στο σχεδιασµό των συνεδριακών χώρων, προκειµένης της εξασφάλισης της άρτιας ολοκλήρωσης των τελευταίων. Ξεκινώντας από το σύστηµα χειρισµού του φωτισµού και την προσαρµογή του στα δρώµενα, τις απαιτούµενες µικροφωνικές και µεγαφωνικές εγκαταστάσεις, τα συστήµατα ενδοεπικοινωνίας, τα συστήµατα µετάφρασης, τα συστήµατα για τη διεξαγωγή ψηφοφοριών και τα συστήµατα παρουσιάσεων video wall, video projector, overhead projector-, φτάνουµε στη δυνατότητα συµµετοχής µη παραβρισκοµένων στο χώρο µελών στις εργασίες του συνεδρίου, αλλά και µετάδοσης των τελευταίων όπου υπάρχει ενδιαφέρον, µέσω της ανάπτυξης της τεχνολογίας της τηλεµατικής.

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ ΘΕΜΑ: ΑΠΕ Α ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ άπεδο καλείται η ανώτατη στρώση του πατώµατος, η διαµόρφωση της οποίας αποβλέπει στην εξασφάλιση µίας τελικής βατής επιφάνειας. Πιο συγκεκριµένα, ως

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ -ξύλινες, λιθώδεις- ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ

ΘΕΜΑ: ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ -ξύλινες, λιθώδεις- ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ ΘΕΜΑ: ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ -ξύλινες, λιθώδεις- ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ Η διαµόρφωση της τελικής επιφάνειας -εσωτερικής ή εξωτερικής- των δοµικών στοιχείων µίας κατασκευής, ή µε άλλα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΕΣ ΕΞΑΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ

ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΕΣ ΕΞΑΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΕΣ ΕΞΑΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται µία ολοένα αυξανόµενη ζήτηση, όσον αφορά στην κατασκευή κολυµβητικών δεξαµενών, τόσο σε χώρους κατοικίας, όσο και σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ ΘΕΜΑ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ Η διαµόρφωση των εξωτερικών όψεων κάθε κτίσµατος αποτελεί διαδικασία αυξηµένης σηµασίας, καθώς κατ ουσίαν η τελευταία συνίσταται στη δηµιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝ/ΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΜΕΑΣ : ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ : ΨΑΡΡΑ ΕΥΜΟΡΦΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Π.Θ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σηµειώσεις παραδόσεως στο µάθηµα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Άγις Μ. Παπαδόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Θεσσαλονίκη, 2002 Περιεχόµενα Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ ΕΝΤΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Καθορισµός Προδιαγραφών Ποιότητας Κατασκευής στα Κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ ΕΚΤΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Καθορισµός Προδιαγραφών Ποιότητας Κατασκευής στα Κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΗΧΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΗΧΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΗΧΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙ ΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ Επιβλέπων: Μπιλάλης Νικόλαος Χανιά 2008 Περιεχόµενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7 2. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ - ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ :ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

1 ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1 ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1.1 Εισαγωγή Ένα Πληροφοριακό Σύστηµα (Π.Σ.) αποτελεί κάτι µη απτό. Είναι ένα ιδεατό κατασκεύασµα το οποίο δηµιουργείται για να αντιπροσωπεύσει µια φυσική οντότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Χρήση τεχνολογιών ΑΠΕ ως δομικά προϊόντα στο κέλυφος κτιρίων

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Χρήση τεχνολογιών ΑΠΕ ως δομικά προϊόντα στο κέλυφος κτιρίων Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ : ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Χρήση τεχνολογιών ΑΠΕ ως δομικά προϊόντα στο κέλυφος κτιρίων Εκπόνηση: ΚΑΤΣΙΡΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχοµένων

Πίνακας Περιεχοµένων Πίνακας Περιεχοµένων 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... ΣΕΛ. 2 2. ΑΝΑΛΥΣΗ 2.1. Γενικά.......ΣΕΛ. 6 2.2. ιαµόρφωση πλάνου εργασίας...σελ. 11 2.3. Πιθανοί χρήστες.. ΣΕΛ. 12 2.4. ιανοµή......σελ. 13 2.5. Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΣ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»...52 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ...53 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΛΙΜΑΝΙΟΥ 54 ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΣ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»...52 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ...53 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΛΙΜΑΝΙΟΥ 54 ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΟΡΤΙΟΥ..5 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ.5 ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΟΡΤΙΟΥ 6 ΑΡΧΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΟΡΤΙΟΥ. 9 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΡΚΕΤ ΚΑΜΠΟΣ Α.Ε.

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΡΚΕΤ ΚΑΜΠΟΣ Α.Ε. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ LOGISTICS» ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΡΚΕΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ERP ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΧΩΡΟ «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ EUROBANK» Φοιτήτρια : Μαρία Κατσιάνη Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων

Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ Καθορισµός Προδιαγραφών Ποιότητας Κατασκευής στα Κτίρια 1. Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ. ΤΜΗΜΑ Τµήµα Τουριστικών Επιχειρήσεων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ. ΤΜΗΜΑ Τµήµα Τουριστικών Επιχειρήσεων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Τµήµα Τουριστικών Επιχειρήσεων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΟΝΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ ΛΙΟΥ ΑΚΗ ΗΜΗΤΡΑ ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΓΚΟΡΝΤΙΕΝΚΟ ΜΑΡΙΑ (Α.Μ.34039) ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΟΤΣΙΦΟΥ ΕΜΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑIΟ ΕΚΑΤΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑIΟ ΕΚΑΤΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑIΟ ΕΚΑΤΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 10.1 Ιστορική Αναδροµή 10.2 Αναγνώριση του Προβλήµατος 10.3 Κατηγορίες-Είδη Απορριµµάτων 10.4 Χαρακτηριστικά Στερεών Απορριµµάτων 10.5

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο προτυποποίησης λειτουργίας συστήµατος Σ.Ε.Κ. του κλάδου ένδυσης

Εγχειρίδιο προτυποποίησης λειτουργίας συστήµατος Σ.Ε.Κ. του κλάδου ένδυσης Α.Σ. ΕΠ-ΕΝ ΥΣΗ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΤΗΣ ΕΝ ΥΣΗΣ ΡΑΣΗ 3 Προσδιορισµός λειτουργίας Συστήµατος Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΑΥΓΕΛΗ ιπλ. Μηχανολόγου Μηχανικού Α.Π.Θ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΣΩΚΛΙΜΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΑΥΓΕΛΗ ιπλ. Μηχανολόγου Μηχανικού Α.Π.Θ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΣΩΚΛΙΜΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΑΥΓΕΛΗ ιπλ. Μηχανολόγου Μηχανικού Α.Π.Θ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΣΤΙΑΣΗ ΕΚΤΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Καθορισμός Προδιαγραφών Ποιότητας Κατασκευής στα Κτίρια 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΕΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΒΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΑΛΙΚΟΥΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALGAE A.C.

Πτυχιακή εργασία. Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALGAE A.C. AΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τμήμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALGAE A.C. Σπουδάστριες: ΚΡΙΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΤΕΡΖΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ - ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ - ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή: ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα: ιοίκησης Επιχειρήσεων «Πτυχιακή Εργασία» Θέµα: ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ηµητριάδη Ι. Χριστίνα

Διαβάστε περισσότερα