ΘΕΜΑ: ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ -ξύλινες, λιθώδεις- ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ: ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ -ξύλινες, λιθώδεις- ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ"

Transcript

1 ΘΕΜΑ: ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ -ξύλινες, λιθώδεις- ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ Η διαµόρφωση της τελικής επιφάνειας -εσωτερικής ή εξωτερικής- των δοµικών στοιχείων µίας κατασκευής, ή µε άλλα λόγια η επένδυση των εν λόγω δοµικών στοιχείων, αποτελεί διαδικασία ιδιαζούσης σηµασίας, καθώς συµµετέχει σε καθοριστικό βαθµό στην κατ ουσία ολοκλήρωση της κατασκευής. Πιο συγκεκριµένα, όταν γίνεται λόγος για την ουσιαστική ολοκλήρωση ενός κτίσµατος, αναφερόµαστε τόσο στην κατασκευαστική, όσο και την αισθητική αρτιότητα του τελευταίου, γεγονότα τα οποία είναι αδιαµφισβήτητα άρρηκτα δεµένα µε την παρεχόµενη στο χρήστη ποιότητα διαβίωσης. Είναι γεγονός, ότι η σύγχρονη αγορά έχει να παρουσιάσει µία ευρύτατη γκάµα υλικών κατάλληλων για την επένδυση των δοµικών στοιχείων ενός κτίσµατος, τα οποία αντίστοιχα παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις, όσον αφορά στις ιδιότητες αλλά και στις απαιτήσεις τους. Συνεπώς, είναι στην ευχέρεια του µελετητή να επιλέγει κατά περίπτωση τα βέλτιστα υλικά επένδυσης, ανάλογα µε τις λειτουργικές απαιτήσεις του χώρου, το χαρακτήρα του ευρύτερου περιβάλλοντος στο οποίο η κατασκευή εντάσσεται και τις αισθητικές προτιµήσεις του ιδίου αλλά και των χρηστών. Μπορούµε να οµαδοποιήσουµε τα υπάρχοντα είδη επενδύσεων, µε βάση τα υλικά διαµόρφωσής τους, σε τέσσερις γενικές κατηγορίες λιθώδεις, ξύλινες, συνθετικές και µεταλλικές επενδύσεις. Στην προκειµένη περίπτωση, θα µας απασχολήσουν αποκλειστικά οι ξύλινες επενδύσεις εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, καθώς και οι αντίστοιχες λιθώδεις. Ι ΙΟΤΗΤΕΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Πριν προχωρήσουµε σε λεπτοµερείς αναφορές στα επιµέρους χαρακτηριστικά των συγκεκριµένων τύπων επενδύσεων, θα ήταν σκόπιµο να επισηµάνουµε εν συντοµία τις ιδιότητες και απαιτήσεις, τις οποίες παρουσιάζουν εν γένει οι επενδύσεις των δοµικών στοιχείων, αφήνοντας µε τον τρόπο αυτό να διαφανούν τα κριτήρια εκείνα, που καθορίζουν τις επιλογές

2 µας για την επένδυση ή µη ενός κτίσµατος, αλλά και για το χαρακτήρα της τελευταίας. Το σηµαντικότερο ίσως κριτήριο, για την επιλογή µιας συγκεκριµένης επένδυσης, είναι αυτό της εµφάνισης, ή µε άλλα λόγια αυτό της ζητούµενης ποιότητας της τελικής επιφάνειας. Όταν αναφερόµαστε στην ποιότητα της τελικής επιφάνειας, γίνεται λόγος τόσο για την αισθητική, όσο και για την κατασκευαστική αρτιότητα της τελευταίας. Παραδείγµατος χάριν, ο βαθµός επιπεδότητας, η ικανοποιητική συνεργασία µεταξύ των επιµέρους στοιχείων της κατασκευής, η οµοιογένεια της υφής της επιφάνειας, αλλά και η εναρµόνιση της κατασκευής µε το χαρακτήρα της ευρύτερης περιοχής στην οποία αυτή εντάσσεται, αποτελούν παράγοντες, οι οποίοι θα µπορούσαµε να πούµε, ότι δίνουν το στίγµα και κατά κάποιον τρόπο οριοθετούν την έννοια της ποιότητας που µόλις προαναφέραµε. Ανάλογα µε τη θέση την οποία κατέχει στο κτίσµα η επένδυση, επιδιώκεται κατά περίπτωση η κάλυψη µιας σειράς λειτουργικών απαιτήσεων του κτίσµατος και είναι δυνατό να δοθεί απάντηση σε ζητήµατα όπως η στεγάνωση, η θερµοµόνωση και η ηχοµόνωση. Αναλυτικότερα, ανάγκη για στεγάνωση εµφανίζεται στις εξωτερικές παρειές των δοµικών στοιχείων της κατασκευής στα σηµεία δηλαδή όπου οι επιδράσεις του φυσικού περιβάλλοντος είναι άµεσες- και στους λεγόµενους «υγρούς χώρους» του κτίσµατος κουζίνα, λουτρό-, όπου το αυξηµένο ποσοστό υγρασίας στην ατµόσφαιρα δύναται να προκαλέσει σηµαντικές βλάβες στα δοµικά στοιχεία. Όσον αφορά τώρα στη βελτίωση της θερµοµονωτικής συµπεριφοράς µιας κατασκευής, οι επενδύσεις σπανίως από µόνες τους είναι σε θέση να λειτουργήσουν ως θερµοµονωτικά στοιχεία. Παρόλα αυτά, µπορούν κάλλιστα να ενσωµατώσουν στην κατασκευή τους στο υπόστρωµά τους συγκεκριµένα- θερµοµονωτικά υλικά, παρέχοντας µε τον τρόπο αυτό ιδιαίτερα ικανοποιητικά αποτελέσµατα. Τέλος, σχετικά µε το ζήτηµα της ηχοµόνωσης, οι διαφόρων τύπων επενδύσεις συνδυαζόµενες µε τα αντίστοιχα ηχοµονωτικά υλικά είναι ικανές να λειτουργήσουν ηχοπροστατευτικά, όπως επίσης ηχοπροστατευτικό χαρακτήρα µπορούν να έχουν αυτές καθ εαυτές ανάλογα µε το επιλεγόµενο υλικό- και να χρησιµοποιηθούν σε χώρους ειδικών προδιαγραφών όσον αφορά στο θέµα της ηχοµόνωσης αίθουσες διαλέξεων

3 ή συναυλιών-, όπου σε συνάρτηση µε τη µελέτη ηχοµόνωσης να απορροφούν ή να διαχέουν τον ήχο αντίστοιχα. Ιδιαίτερα αυξηµένη σηµασία για την ικανοποιητική συµπεριφορά παντός τύπου επένδυσης και κατ επέκταση του συνόλου της κατασκευής παρουσιάζει η κατασκευαστική επιµέλεια. Καθώς οι επενδύσεις αποτελούν ανεξάρτητα στοιχεία, τα οποία όµως έρχονται σε άµεση επαφή µε τα αντίστοιχα δοµικά στοιχεία του κτίσµατος, υπάρχει απαίτηση για αρµονική συνεργασία των δύο µερών, είτε πρόκειται για οµοιογενή, είτε για ανοµοιογενή υλικά. Πιο συγκεκριµένα, προκειµένης της αποφυγής πιθανής αστοχίας της κατασκευής, είναι αναγκαία η εφαρµογή τεχνικών λύσεων παραδείγµατος χάριν, δηµιουργία αρµών συστολής-διαστολής όπου απαιτείται-, ούτως ώστε οι όποιες µονοµερείς µετακινήσεις να µην επιδρούν αρνητικά στη σταθερότητα της κατασκευής. Επιπλέον, µέσα στα ίδια πλαίσια που σχετίζονται µε την κατασκευαστική αρτιότητα, οφείλουµε να υπογραµµίσουµε την απαίτηση για διαστασιολογικό έλεγχο της κατασκευής. Καθώς η πλειονότητα των στοιχείων επένδυσης απαντάται σε τυποποιηµένες διαστάσεις άλλωστε ένα σηµαντικό ποσοστό αυτών παράγεται βιοµηχανικά-, ο διαστασιολογικός συντονισµός της επένδυσης, όχι µόνο µε τις διαστάσεις της επιφάνειας που θα επικαλύψει, αλλά και µε τα υπόλοιπα δοµικά στοιχεία που θα ενταχθούν σε αυτή, δεν θα ήταν δυνατό να παρακαµφθεί. Τέλος, ολοκληρώνοντας την ενότητα των ιδιοτήτων και απαιτήσεων που παρουσιάζουν σε γενικές γραµµές οι επενδύσεις, οφείλουµε να αναφερθούµε στην έννοια της πυροπροστασίας. Όσον αφορά στο ζήτηµα της πυροπροστασίας, υπάρχουν δύο σκέλη τα οποία είναι αναγκαίο να καλύπτονται, κατά το µέγιστο δυνατό βαθµό, από τα εκάστοτε στοιχεία επένδυσης. Καταρχήν, αυτό της µη ταχείας ανάφλεξης των υλικών και επιπλέον, η µη ενίσχυση της επιφανειακής εξάπλωσης της φωτιάς. ΞΥΛΙΝΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Οι ξύλινες επενδύσεις αποτελούν ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον κοµµάτι του συνόλου των στοιχείων επένδυσης, γεγονός το οποίο οφείλεται στη φύση του υλικού, όπως θα φανεί και στη συνέχεια. Το ξύλο κατά κύριο λόγο απαντάται στις επενδύσεις εσωτερικού χώρου, χωρίς φυσικά να είναι απαγορευτική η

4 χρήση του και σε αυτές των εξωτερικών παρειών ενός κτίσµατος. Η συνήθης µορφή και έκφραση του υλικού είναι σανίδες µε διάφορα πλάτη-, σύνθετες ξύλινες πλάκες, µοριοσανίδες και πρεσσαριστά τεµάχια. Όσον αφορά στα κατασκευαστικά στοιχεία του συγκεκριµένου τύπου επένδυσης, απαιτείται σε κάθε περίπτωση η ύπαρξη ξύλινου σκελετού ως υπόστρωµα, ο οποίος διατάσσεται και διαµορφώνεται σε συνάρτηση µε τις διαστάσεις και την κατεύθυνση των στοιχείων πλήρωσης. Τα τελευταία στηρίζονται στο σκελετό µε εµφανές, ή αφανές κάρφωµα, ενώ η κατακορύφωσή του σκελετού πραγµατοποιείται, είτε µε τη βοήθεια ξύλινων τάκων, είτε µε αυτή µεταλλικών στηριγµάτων. Ιδιαίτερης µέριµνας χρήζουν οι συναρµογές των στοιχείων επένδυσης µε τα διάφορα ανοµοιογενή υλικά, όπου υπάρχει γειτνίαση των δύο διακεκριµένων µερών. Το βασικότερο ίσως κριτήριο για την επιλογή ένταξης ξύλινης επένδυσης σε κέλυφος είναι αυτό της αισθητικής ποιότητας. Φυσικά, δε συνεπάγεται ότι η κάθε µορφής ξύλινη επένδυση είναι κατ ανάγκη αισθητικά άρτια ή έστω ικανοποιητική. Παρόλα αυτά, είναι ο χαρακτήρας του υλικού τέτοιος, που αν µη τι άλλο προδιαθέτει το χρήστη θετικά. Το ξύλο, ως φυσικό υλικό, είναι ιδιαίτερα ευχάριστο, µε αποτέλεσµα να δηµιουργεί µία αίσθηση άνεσης και θαλπωρής και συνεπώς να εµφανίζεται ιδανικό για την ένταξή του σε χώρους διηµέρευσης. Επιπλέον, δηµιουργεί την αίσθηση πολυτέλειας, γεγονός το οποίο είναι άρρηκτα δεµένο µε το αυξηµένο κόστος κατασκευής του το τελευταίο είναι ένα από τα ελάχιστα µειονεκτήµατα, τα οποία παρουσιάζει η συγκεκριµένη λύση. Συσχετισµένες µε την έννοια της αισθητικής παρουσιάζονται, τόσο η αίσθηση θερµότητας, όσο και αυτή της ελαφρότητας, οι οποίες είναι και πάλι απόρροια της φύσης του υλικού. Έχοντας λοιπόν ως αφετηρία τις πραγµατικές ιδιότητες του ξύλου χαµηλή θερµοαγωγιµότητα, µικρό ίδιο βάρος- οδηγούµαστε σε µία αλληλουχία θετικών επιδράσεων, αναφορικά µε την ψυχολογία του χρήστη που βιώνει το χώρο. Όσον αφορά τώρα στις απαιτήσεις, τις οποίες εν γένει παρουσιάζουν οι επενδύσεις, τα ξύλινα στοιχεία επένδυσης εµφανίζουν ιδιαίτερα ικανοποιητική συµπεριφορά σε σχέση µε τις ηχοµονωτικές και ηχοαπορροφητικές ιδιότητές τους. Για το λόγο αυτό άλλωστε παρουσιάζονται ιδανικά και προτείνονται ανεπιφύλακτα για την ένταξή τους σε

5 χώρους υψηλών προδιαγραφών και απαιτήσεων ακουστικής, όπως είναι οι χώροι διαλέξεων και συναυλιών. Σχετικά µε τις θερµοµονωτικές ιδιότητες των ξύλινων επενδύσεων θα µπορούσαµε να πούµε, ότι σε πολύ µικρό βαθµό βελτιώνουν τη θερµοµονωτική συµπεριφορά ενός κελύφους και µόνο µε την ενσωµάτωση θερµοµονωτικών υλικών στο υπόστρωµά τους είναι δυνατό να καλυφθεί επαρκώς η συγκεκριµένη απαίτηση. Τέλος, ως προς τα ζητήµατα της στεγάνωσης και της πυροπροστασίας το ξύλο ως υλικό επένδυσης παρουσιάζεται µάλλον µειονεκτικό, γεγονός το οποίο οφείλεται τόσο στην αυξηµένη υγροαπορροφητικότητά του, όσο και στον εύφλεκτο χαρακτήρα του. ΛΙΘΩ ΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Τα στοιχεία επένδυσης λιθώδους σύστασης παρουσιάζουν µεγάλη ποικιλία, όσον αφορά στην εµφάνιση της τελικής επιφάνειας που παρέχουν και είναι ικανά να ανταποκριθούν στις ιδιαίτερες απαιτήσεις τόσο των εσωτερικών, όσο και των εξωτερικών χώρων. Τα συνήθη υλικά που χρησιµοποιούνται και για τα οποία θα ακολουθήσουν εκτενείς αναφορές, είναι οι φυσικοί και τεχνητοί λίθοι, τα διακοσµητικά τούβλα, το µάρµαρο και ο γρανίτης. Αναλυτικότερα, ο φυσικός λίθος αποτελεί αρκετά διαδεδοµένο υλικό επένδυσης, καθώς παρουσιάζει ικανοποιητική συµπεριφορά ως προς το σύνολο των απαιτήσεων που καλείται να καλύψει, ενώ τροχοπέδη στην ευρύτερη χρησιµοποίησή του αποτελεί το ιδιαίτερα αυξηµένο κόστος του συγκεκριµένου τύπου κατασκευής. Το υλικό απαντάται σε µορφή ηµιλαξευτών και λαξευτών λίθων, καθώς και σε µορφή πλακών. Ως κατασκευή µπορεί να θεωρηθεί «βαριά» -δηµιουργεί µία αίσθηση στιβαρότητας και πολυτέλειας- λόγω της φύσης του υλικού αυξηµένο ίδιο βάρος-, αλλά και στην πραγµατικότητα το βάρος της είναι ιδιαίτερα αυξηµένο, καθώς το πάχος της είναι µεγάλο. Όσον αφορά στις κατασκευαστικές λεπτοµέρειες αυτού του τύπου κατασκευών, οι λίθοι δοµούνται ανεξάρτητα από τον τοίχο που καλούνται να επικαλύψουν, αφήνοντας έναν αρµό της τάξης των 2-3 εκατοστών, ο οποίος συµπληρώνεται µε ισχυρή τσιµεντοκονία αποβλέποντας µε τον τρόπο αυτό στην ενίσχυση της στήριξης. Η κυρίως στήριξη της λιθοδοµής πραγµατοποιείται µέσω ειδικών γαλβανισµένων

6 συνδετήριων ελασµάτων, ενώ παράλληλα, είναι σύνηθες η λιθοδοµή να αναπτύσσεται επάνω σε βάση, η οποία έχει κλίση προς τη µεριά της τοιχοποιίας. Αξίζει να σηµειωθεί, ότι στην περίπτωση επένδυσης χυτής τοιχοποιίας είναι δυνατό η λιθοδοµή να κατασκευαστεί πρώτα και στη συνέχεια να παίξει το ρόλο του καλουπιού για την κατασκευή του χυτού δοµικού στοιχείου. Η σύγχρονη αγορά έχει να παρουσιάσει ένα νέο προϊόν κατάλληλο για επενδύσεις εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, αυτό των τεχνητών λίθων, το οποίο καθίσταται ανταγωνιστικό, λόγω των ιδιαίτερα ικανοποιητικών ιδιοτήτων που το χαρακτηρίζουν. Καταρχήν, οι επενδύσεις, οι οποίες διαµορφώνονται από τεχνητούς λίθους, απαντώνται σε µία ευρύτατη γκάµα σχεδίων και χρωµάτων, όπου µάλιστα υπάρχει και η δυνατότητα προµήθειας του υλικού κατόπιν ειδικής παραγγελίας, ανάλογα µε τις προδιαγραφές που θέτει ο πελάτης. Το τελικό προϊόν προκύπτει µέσα από διαδικασίες υψηλής τεχνολογίας, όπου για κάθε χρώµα και υφή του υλικού χρησιµοποιείται διαφορετικό είδος τσιµέντου αναµεµειγµένο µε οξείδια σιδήρου. Η στήριξη των συγκεκριµένων στοιχείων επένδυσης πραγµατοποιείται απευθείας µέσω ενός συνδετικού κονιάµατος κολλώδους σύστασης- στην περίπτωση όπου η επιφάνεια επικάλυψης είναι αδρού χαρακτήρα, ενώ σε αντίθετη περίπτωση, όπου η αντίστοιχη επιφάνεια είναι λεία παραδείγµατος χάριν, ξύλινη ή µεταλλική- πριν την τοποθέτηση του συνδετικού κονιάµατος απαιτείται η τοποθέτηση κατάλληλου µεταλλικού πλέγµατος. Ένα από τα σηµαντικότερα πλεονεκτήµατα που παρουσιάζουν οι τεχνητοί λίθοι, είναι η δυνατότητα που παρέχουν για εφαρµογή τους σε έντονα διαφορετικής φύσης υποστρώµατα τούβλο, σοβά, τσιµέντο, ξύλο, µέταλλο. Ολοκληρώνοντας, επιγραµµατικά µπορούµε να αναφέρουµε τις βασικές ιδιότητές τους, όπως το µικρό ίδιο βάρος, την ικανοποιητική θερµοµονωτική και υδροπροστατευτική συµπεριφορά, την αντοχή στο χρόνο, την έλλειψη ανάγκης συντήρησης, τον πυρίµαχο χαρακτήρα, την ικανοποιητική σχέση τιµής-απόδοσης και τέλος την δυνατότητα που παρέχουν για εύκολη αντικατάσταση στην περίπτωση που προκύψει τέτοιο ζήτηµα. Αρκετά διαδεδοµένη εµφανίζεται στις µέρες µας η χρήση διακοσµητικών τούβλων ως στοιχείων επένδυσης, ιδιαίτερα στις εξωτερικές

7 παρειές των δοµικών στοιχείων των κτισµάτων. Η συγκεκριµένη τεχνοτροπία επένδυσης απαντάται τόσο σε κελύφη µικρής κλίµακας παραδείγµατος χάριν, κατοικίες-, τα οποία όµως διακρίνονται για την επιµέλεια της κατασκευής τους καθώς αποτελεί αρκετά δαπανηρή διαδικασία-, όσο και σε κτίρια µεγαλύτερης ακτινοβολίας, όπως είναι τα κτίρια δηµόσιου χαρακτήρα. Υπάρχει µεγάλη αναλογία των συγκεκριµένων στοιχείων επένδυσης µε τα αντίστοιχα των φυσικών λίθων, µε τα διαφορά ότι το πάχος της πρώτης είναι αισθητά µικρότερο της τελευταίας. Αξίζει να σηµειωθεί η δυνατότητα που παρέχεται µε τη χρήση του εν λόγω υλικού, όσον αφορά στην κάλυψη διακοσµητικών αναζητήσεων. Τόσο η αντιµετώπιση του τρόπου δόµησης του υλικού, όσο και οι πιθανοί χρωµατικοί συνδυασµοί είναι ικανοί να δώσουν αποτελέσµατα αυξηµένης αισθητικής ποιότητας. Προκειµένου να ολοκληρώσουµε την παρουσίαση των στοιχείων επένδυσης λιθώδους σύστασης, θα αναφερθούµε σε αυτά που διαµορφώνονται µε µάρµαρο και γρανίτη. Καθώς τα γενικά χαρακτηριστικά των τελευταίων είναι εντελώς ανάλογα, θα τα εξετάσουµε ταυτοχρόνως. Το σηµαντικότερο ίσως πλεονέκτηµα που παρουσιάζουν, είναι η ιδιαίτερα αυξηµένης ποιότητας τελική επιφάνεια, την οποία παρέχουν. Με την κατάλληλη επεξεργασία, είναι δυνατό να προσεγγίσουµε το σχεδόν απόλυτα λείο επίπεδο. Όσον αφορά στο ζήτηµα της αισθητικής, µε τους κατάλληλους χειρισµούς και τις ανάλογες επιλογές, τόσο ως προς τα µεγέθη και τα σχήµατα των πλακών, όσο και ως προς τους χρωµατισµούς τους, µπορούµε να επιτύχουµε ιδιαίτερα αξιόλογα αποτελέσµατα. Επιπρόσθετα, αξιολογούνται θετικά για την προστασία, την οποία παρέχουν στο κέλυφος έναντι του νερού, µε την προϋπόθεση πάντα ότι η στεγάνωση των αρµών έχει πραγµατοποιηθεί µε εξαιρετική επιµέλεια. εν θα µπορούσαµε να πούµε όµως, ότι τα συγκεκριµένα στοιχεία επένδυσης είναι σε θέση να καλύψουν αφ εαυτού τους απαιτήσεις όπως αυτές της θερµοµόνωσης και της ηχοµόνωσης. Το σηµαντικότερο ίσως µειονέκτηµά τους είναι αυτό του υψηλού κόστους κατασκευής, το οποίο προκύπτει, αφενός µεν από το κόστος του υλικού και αφετέρου από την ανάγκη εξειδικευµένων συνεργείων για την εκτέλεση των εργασιών. Το κόστος αυτό βέβαια µειώνεται, εάν λάβουµε υπ όψη µας ότι δεν υπάρχει απαίτηση για κανενός είδους συντήρηση. Τέλος, όσον αφορά κάποια κατασκευαστικά

8 στοιχεία τα οποία θα ήταν χρήσιµο να αναφέρουµε, τόσο οι ορθοµαρµαρώσεις, όσο και οι επενδύσεις µε γρανίτη, στηρίζονται στην προς επικάλυψη επιφάνεια είτε µέσω κονιάµατος, είτε κρεµαστές σε µεταλλικό σκελετό, ο οποίος βρίσκεται σε απόσταση 2 εκατοστών περίπου από την εν λόγω επιφάνεια. Τέλος, ιδιαίτερη µέριµνα απαιτείται για την δηµιουργία αρµών διαστολής, καθώς το υλικό παρουσιάζει αυξηµένο συντελεστή θερµοδιαστολής. Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση και διερεύνηση των ιδιοτήτων που χαρακτηρίζουν τις διαφόρων τύπων επενδύσεις, αξίζει να σηµειώσουµε µία εναλλακτική περίπτωση διαµόρφωσης των τελικών επιφανειών των κελυφών, η οποία αν και διαφορετικής φιλοσοφίας, αποβλέπει στο ίδιο ζητούµενο. Αυτό της ποιοτικής επεξεργασίας των εν λόγω επιφανειών. Πιο συγκεκριµένα, η χρήση ορισµένων ανεπίχριστων δοµικών υλικών, όπως παραδείγµατος χάριν το αποπλυµένο σκυρόδεµα, ή κάποια προκατασκευασµένα στοιχεία σκυροδέµατος, είναι ικανά να δηµιουργήσουν αποτελέσµατα ανάλογα µε αυτά των επενδύσεων. Ανάλογα παραδείγµατα µας έχει διδάξει η ιστορία της αρχιτεκτονικής. Αρκεί να θυµηθούµε την σε οριζόντιες στρώσεις οργάνωση, µε δοµικά τούβλα και σοβά, των όψεων µίας πληθώρας κτισµάτων των Βυζαντινών χρόνων.

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ ΘΕΜΑ: ΑΠΕ Α ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ άπεδο καλείται η ανώτατη στρώση του πατώµατος, η διαµόρφωση της οποίας αποβλέπει στην εξασφάλιση µίας τελικής βατής επιφάνειας. Πιο συγκεκριµένα, ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ ΘΕΜΑ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ Η διαµόρφωση των εξωτερικών όψεων κάθε κτίσµατος αποτελεί διαδικασία αυξηµένης σηµασίας, καθώς κατ ουσίαν η τελευταία συνίσταται στη δηµιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΕΣ ΕΞΑΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ

ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΕΣ ΕΞΑΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΕΣ ΕΞΑΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται µία ολοένα αυξανόµενη ζήτηση, όσον αφορά στην κατασκευή κολυµβητικών δεξαµενών, τόσο σε χώρους κατοικίας, όσο και σε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ

ΘΕΜΑ: Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ ΘΕΜΑ: Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ «Ο βίος εν Ελλάδι είναι υπαίθριος, έγραψε κάποτε ο Περικλής Γιαννόπουλος. Και ήθελε, νοµίζω, µ αυτά τα λόγια του να πει

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία B Τετραμήνου (Project) =================================== Εξοικονόμηση Ενέργειας - Το Πράσινο Σπίτι 2ο ΓΕΛ Καστοριάς

Ερευνητική Εργασία B Τετραμήνου (Project) =================================== Εξοικονόμηση Ενέργειας - Το Πράσινο Σπίτι 2ο ΓΕΛ Καστοριάς Ερευνητική Εργασία B Τετραμήνου (Project) =================================== Εξοικονόμηση Ενέργειας - Το Πράσινο Σπίτι 2ο ΓΕΛ Καστοριάς Οι µαθητές που συµµετείχαν: 1. Αντωνιάδου Γεωργία 2. Γραντσάρης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ ΕΝΤΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Καθορισµός Προδιαγραφών Ποιότητας Κατασκευής στα Κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΙΚΙΑ - µε σκυρόδεµα ή χάλυβα ;

ΚΑΤΟΙΚΙΑ - µε σκυρόδεµα ή χάλυβα ; ΚΑΤΟΙΚΙΑ - µε σκυρόδεµα ή χάλυβα ; Αφορµή για τη προσπάθεια απάντησης στο ερώτηµα του τίτλου, αποτελεί η επιλογή κατασκευής κατοικίας από χαλύβδινο φέροντα οργανισµό, µε κριτήριο το πολύ χαµηλό ( όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ Καθορισµός Προδιαγραφών Ποιότητας Κατασκευής στα Κτίρια 1. Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 1. Το Ξύλο 1.1 Γενικά Το ξύλο, ένα από τα παλαιότερα οικοδοµικά υλικά, ήταν το πρώτο που χρησιµοποιήθηκε για την κατασκευή κουφωµάτων, δεδοµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ ΕΚΤΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Καθορισµός Προδιαγραφών Ποιότητας Κατασκευής στα Κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΚΛΙΜΑΚΕΣ-ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Δρ Λάμπρος Λάιος Δρ Γεώργιος Σκρουμπέλος Από τους φοιτητές : Δεδούσης Παναγίωτης

Διαβάστε περισσότερα

Το τεχνικό εγχειρίδιο εκδόθηκε από το Τµήµα Έρευνας και Τεχνικής Υποστήριξης της EXALCO Α.Ε. για δύο βασικούς λόγους:

Το τεχνικό εγχειρίδιο εκδόθηκε από το Τµήµα Έρευνας και Τεχνικής Υποστήριξης της EXALCO Α.Ε. για δύο βασικούς λόγους: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το τεχνικό εγχειρίδιο εκδόθηκε από το Τµήµα Έρευνας και Τεχνικής Υποστήριξης της EXALCO Α.Ε. για δύο βασικούς λόγους: 1. Τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας κατασκευής των συστηµάτων της. 2. Την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ Εξωτερική θερμομόνωση StoTherm Η κατασκευή, οι λεπτομέρειες και τα κρίσιμα σημεία ενός συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης Η ΟΜΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τα συστήματα εξωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΜΠΑΜΙΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΤΗΡΙΟΥ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ-ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΥΛΙΝΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑ- ΣΜΕΝΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΑ. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

ΞΥΛΙΝΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑ- ΣΜΕΝΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΑ. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΞΥΛΙΝΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑ- ΣΜΕΝΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΑ Πουλιάσης Γεώργιος cv12075 Ψυχάρης Νικόλαος cv12116 Ντιγκάκης Χαράλαμπος cv12117 Μπούρος Αλέξανδρος cv12069 Φιλαρέτου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΣΕ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΧΩΡΟΔΙΚΤΥΩΜΑ ΜΑΡΙΑ ΓΑΛΕΡΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σωστή Επιλογή κουφωμάτων

Σωστή Επιλογή κουφωμάτων Σωστή Επιλογή κουφωμάτων Τα παράθυρα και οι πόρτες αποτελούν σημαντικά δομικά στοιχεία μιας κατοικίας και παίζουν πρωτεύοντα ρόλο στη διαμόρφωση της όψης αλλά και του εσωτερικού των σπιτιών. Τα σύγχρονα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της εργασίας είναι η µελέτη του κύκλου ζωής των δοµικών υλικών µιας µονοκατοικίας 80 m 2 στη νησιωτική περιοχή της Κρήτης σε ελληνικές συνθήκες, καθώς και η αποτίµηση και σύγκριση των διαφορετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Μιχάλης Αγ. Παπαδόπουλος 1 Αγις Μ. Παπαδόπουλος 2 Περίληψη Η πρόοδος που σηµειώθηκε στο χώρο της ενεργειακής συµπεριφοράς των κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών. Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος. Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών. Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος. Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ Τμήμα: Πολιτικών Έργων Υποδομής ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΣΣΑΛΟΥΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Ενεργειακό σπίτι. Τρόποι και συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας στο σύγχρονο ελληνικό σπίτι.

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικές Ιδιότητες Πολυµερών Θερµοµονωτικών Υλικών

Μηχανικές Ιδιότητες Πολυµερών Θερµοµονωτικών Υλικών Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Μηχανικές Ιδιότητες Πολυµερών Θερµοµονωτικών Υλικών ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΞΕΝΙΑ ΕΛΠΙ Α ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ -ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2012-1110

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΣΤΙΑΣΗ ΕΚΤΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Καθορισμός Προδιαγραφών Ποιότητας Κατασκευής στα Κτίρια 1.

Διαβάστε περισσότερα

Το τεχνικό εγχειρίδιο εκδόθηκε από το Τµήµα Έρευνας και Τεχνικής Υποστήριξης της EXALCO Α.Ε. για δύο βασικούς λόγους:

Το τεχνικό εγχειρίδιο εκδόθηκε από το Τµήµα Έρευνας και Τεχνικής Υποστήριξης της EXALCO Α.Ε. για δύο βασικούς λόγους: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το τεχνικό εγχειρίδιο εκδόθηκε από το Τµήµα Έρευνας και Τεχνικής Υποστήριξης της EXALCO Α.Ε. για δύο βασικούς λόγους: 1. Τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας κατασκευής των συστηµάτων της. 2. Την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Χρήση τεχνολογιών ΑΠΕ ως δομικά προϊόντα στο κέλυφος κτιρίων

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Χρήση τεχνολογιών ΑΠΕ ως δομικά προϊόντα στο κέλυφος κτιρίων Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ : ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Χρήση τεχνολογιών ΑΠΕ ως δομικά προϊόντα στο κέλυφος κτιρίων Εκπόνηση: ΚΑΤΣΙΡΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Άγις Μ. Παπαδόπουλος Αναπλ. Καθηγητής Α.Π.Θ.

Πρόλογος. Άγις Μ. Παπαδόπουλος Αναπλ. Καθηγητής Α.Π.Θ. Πρόλογος Το παρόν τεύχος Προδιαγραφές ιδιοτήτων θερµοµονωτικών υλικών αποτελεί παραδοτέο της α φάσης του έργου Σχεδιασµός & Ανάπτυξη Καινοτόµων Προϊόντων Πετροβάµβακα για την Ενεργειακή Αναβάθµιση Υφισταµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Ιούνιος 2002 Θέµα : Εκπόνηση οικονοµοτεχνικής µελέτης για εγκατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕ «ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΕΩΣ» ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕ «ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΕΩΣ» ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕ «ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΕΩΣ» ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ Η αρχιτεκτονική δηµιουργία έχει ως αφετηρία την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του ανθρώπου, παράλληλα όµως έρχεται να καλύψει µία πρωτογενή

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για εξοικονόµηση ενέργειας και µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος στο ήµο Αθηναίων

Προτάσεις για εξοικονόµηση ενέργειας και µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος στο ήµο Αθηναίων Προτάσεις για εξοικονόµηση ενέργειας και µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος στο ήµο Αθηναίων Ιανουάριος 2008 Κλεισόβης 9, 106 77 Αθήνα, τηλ. 2103840774-5, fax. 2103804008 www.greenpeace.gr 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ Στοιχεία Αρχιτεκτονικής 3 ου εξαµήνου ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Μενέλαος Ξενάκης Αρχιτέκτων Πανεπιστηµίου Φλωρεντίας Msc University

Διαβάστε περισσότερα