ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ DENAGARD 45% 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ DENAGARD 45% 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ"

Transcript

1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ DENAGARD 45% 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Δραστικό (ά) συστατικό (ά) Tiamulin hydrogen fumarate 450,0 mg/g προϊόντος (Eq. to tiamulin base 365 mg/g προϊόντος) Έκδοχα Βλ. Πλήρη κατάλογο εκδόχων στο κεφάλαιο ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Κοκκία για πόσιμο διάλυμα 4. ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 4.1. Είδη ζώων Χοίροι Όρνιθες Ινδόρνιθες 4.2. Θεραπευτικές ενδείξεις προσδιορίζοντας τα είδη ζώων Χοίροι Για τη θεραπεία της δυσεντερίας των χοίρων που προκαλείται από Brachyspira hyodysenteriae και επιπλέκεται από Fusobacterium spp και Bacteroides spp. Σαν επικουρικός παράγοντας στη θεραπεία του συνδρόμου της αναπνευστικής νόσου (PRDC) που προκαλείται από M.hyopneumoniae και ιούς όπως τον ιό PRRS και τον ιό της γρίππης των χοίρων και επιπλέκεται από βακτήρια όπως Pasteurella multocida και Actinobacillus pleuropneumoniae. Για τη θεραπεία της πλευροπνευμονίας που προκαλείται από Actinobaccilus pleuropneumoniae. Όρνιθες Πρόληψη της χρόνιας αναπνευστικής νόσου (CRD) και της νόσου των αεροφόρων σάκων που προκαλείται από M.gallisepticum και M.synoviae. Θεραπεία της χρόνιας αναπνευστικής νόσου (CRD) και της νόσου των αεροφόρων σάκων που προκαλείται από M.gallisepticum και M.synoviae. Ινδόρνιθες Για την πρόληψη της μολυσματικής μετωπιαίας κολπίτιδας και της νόσου των αεροφόρων σάκων που προκαλείται από M.gallisepticum, M.synoviae και M.meleagridis. 1

2 Για τη θεραπεία της μολυσματικής μετωπιαίας κολπίτιδας και της νόσου των αεροφόρων σάκων που προκαλείται από M.gallisepticum, M.synoviae και M.meleagridis Αντενδείξεις Οι χοίροι και τα πτηνά δεν πρέπει να λαμβάνουν προϊόντα που περιέχουν μονενσίνη, ναρασίνη ή σαλινομυκίνη κατά τη διάρκεια ή τουλάχιστον για επτά ημέρες πριν ή μετά τη θεραπεία με τιαμουλίνη. Μπορεί να συμβεί σοβαρή καταστολή της ανάπτυξης ή θάνατος Ειδικές προειδοποιήσεις για κάθε είδος ζώου Η ταυτόχρονη χορήγηση της τιαμουλίνης με το ιοντοφόρο αντικοκκιδιακό μαντουραμυκίνη μπορεί να οδηγήσει σε ήπια έως μέτριου βαθμού καταστολή της ανάπτυξης στις όρνιθες. Η κατάσταση είναι παροδική και συνήθως επανέρχονται μέσα σε 3-5 ημέρες μετά την απομάκρυνση της τιαμουλίνης. Αυτό δεν φαίνεται να συμβαίνει με τα ιοντοφόρα λασαλοσίδη ή σεμντουραμυκίνη Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση σε ζώα Δεν εφαρμόζεται. Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το φαρμακευτικό προϊόν στα ζώα Κατά το χειρισμό του κτηνιατρικού προϊόντος και προκειμένου να αποφευχθεί επιμόλυνση των ματιών και του δέρματος συνιστάται να φορούνται προστατευτικά γυαλιά και γάντια. Επίσης λόγω του ότι το προϊόν είναι ερεθιστικό, συνιστάται επίσης να φοριέται προστατευτική μάσκα για ελαχιστοποίηση της εισπνοής. Σε περίπτωση τυχαίας έκθεσης του δέρματος, πλύνετε το δέρμα με σαπούνι και νερό. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, το ανοιχτό μάτι πρέπει να ξεπλυθεί καλά με άφθονο νερό. Σε περίπτωση τυχαίας κατάποσης, ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε στο γιατρό την ένθετη οδηγία ή την ετικέτα του προϊόντος. Άτομα με γνωστή υπερευαισθησία στην τιαμουλίνη πρέπει να χορηγούν το προϊόν με προσοχή Ανεπιθύμητες ενέργειες (συχνότητα και σοβαρότητα) Σπάνια μπορεί να εμφανιστεί ερύθημα ή ήπιο οίδημα του δέρματος σε χοίρους μετά από τη χρήση της τιαμουλίνης. Μπορεί να μειωθεί η πρόσληψη νερού από τα πτηνά κατά τη διάρκεια χορήγησης της τιαμουλίνης. Φαίνεται ότι εξαρτάται από τη συγκέντρωση, με 0,0125% τιαμουλίνη η 2

3 μείωση της πρόσληψης νερού είναι περίπου 10% και με 0,025% είναι 15%. Δεν φαίνεται να έχει καμμία ανεπιθύμητη επίδραση στη συνολική συμπεριφορά των πτηνών ή στην αποτελεσματικότητα του προϊόντος αλλά η πρόσληψη νερού θα πρέπει να ελέγχεται σε τακτικά διαστήματα, ιδιαίτερα όταν η θερμοκρασία είναι υψηλή Χρήση κατά την κύηση, τη γαλουχία ή την ωοτοκία Η τιαμουλίνη είναι κατάλληλη για χρήση σε χοίρους κατά τη διάρκεια της κύησης και της γαλουχίας. Η τιαμουλίνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά την ωοτοκία καθώς έχει αποδειχθεί ότι δεν επιδρά στην παραγωγή αυγών, τη γονιμότητα και την εκκολαπτικότητα, στις όρνιθες και τις ινδόρνιθες Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης Για την αποφυγή αλληλεπιδράσεων μεταξύ του ιοντοφόρου αυξητικού παράγοντα της σαλινομυκίνης και της τιαμουλίνης, ο κτηνίατρος και ο ιδιοκτήτης πρέπει να ελέγχουν αν στις ετικέτες της ζωοτροφής δηλώνεται ότι δεν περιέχεται σαλινομυκίνη. Για τις όρνιθες και τις ινδόρνιθες, προκειμένου να αποφευχθούν αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ασύμβατων με την τιαμουλίνη ιοντοφόρων, μονενσίνης, ναρασίνης και σαλινομυκίνης, οι προμηθευτές της τροφής των πτηνών πρέπει να ενημερώνονται ότι πρόκειται να χρησιμοποιηθεί τιαμουλίνη και ότι αυτά τα προϊόντα δεν πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στην τροφή ή να την επιμολύνουν. Η τροφή πρέπει να ελέγχεται για τυχόν ύπαρξη ιοντοφόρων αν υπάρχει υποψία ότι μπορεί να έχει επιμολυνθεί. Αν συμβεί αλληλεπίδραση, σταματήστε αμέσως το φαρμακούχο νερό που περιέχει τιαμουλίνη και αντικαταστήστε το με φρέσκο. Απομακρύνετε το συντομότερο δυνατό τη μολυσμένη τροφή και αντικαταστήστε την με τροφή που δεν περιέχει ιοντοφόρα τα οποία είναι ασύμβατα με την τιαμουλίνη Δοσολογία και τρόπος χορήγησης Χοίροι α) Θεραπεία της δυσεντερίας των χοίρων που προκαλείται από B. hyodysenteriae και επιπλέκεται από Fusobacterium spp και Bacteroides spp. Η δοσολογία είναι 8,8 mg τιαμουλίνης / kg σωματικού βάρους ημερησίως, χορηγούμενη στο νερό των χοίρων για 3-5 συνεχείς ημέρες ανάλογα με τη σοβαρότητα της λοίμωξης και τη διάρκεια της νόσου. Η δοσολογία συνήθως επιτυγχάνεται με την προσθήκη τιαμουλίνης σε νερό ώστε να έχουμε διάλυμα 0,006%. β) Για τη θεραπεία του συνδρόμου της αναπνευστικής νόσου που προκαλείται από Μ. hyopneumoniae και διάφορους ιούς και επιπλέκεται από P. multocida και A. pleuropneumoniae. 3

4 Η δοσολογία είναι 15,0-20,0 mg τιαμουλίνης / kg σωματικού βάρους ημερησίως, χορηγούμενη για 5 συνεχείς ημέρες. Η δοσολογία συνήθως επιτυγχάνεται με την προσθήκη τιαμουλίνης στο νερό για παρασκευή διαλύματος 0,012%-0,018%. γ) Θεραπεία της πλευροπνευμονίας που προκαλείται από A. pleuropneumoniae Η δοσολογία είναι 20 mg τιαμουλίνης / kg σωματικού βάρους, χορηγούμενη για 5 συνεχείς ημέρες. Η δοσολογία συνήθως επιτυγχάνεται με προσθήκη τιαμουλίνης στο νερό για παρασκευή διαλύματος 0,018%. Προσθέστε 1 g προϊόντος σε 7,5 λίτρα νερού για να φτειάξετε διάλυμα τιαμουλίνης 0,006%. 1 g προϊόντος σε 3,75 λίτρα νερού για να φτειάξετε διάλυμα τιαμουλίνης 0,012%, και 1 g προϊόντος σε 2,5 λίτρα νερού για διάλυμα τιαμουλίνης 0,018%. Όταν κάνετε εφαρμογή για μεγάλες ποσότητες νερού, ετοιμάστε ένα πυκνό διάλυμα πρώτα και στη συνέχεια διαλύστε το μέχρι την απαιτούμενη τελική συγκέντρωση. Κάθε μέρα πρέπει να ετοιμάζετε φρέσκα διαλύματα τιαμουλίνης. Όρνιθες α) Πρόληψη της χρόνιας αναπνευστικής νόσου (CRD) και της νόσου των αεροφόρων σάκων που προκαλείται από από M.gallisepticum και M.synoviae. Παχύνσεως 0,0125% - 0,025% τιαμουλίνης στο πόσιμο νερό για 3 ημέρες την πρώτη εβδομάδα της ζωής τους και στη συνέχεια για 1-2 ημέρες κάθε 3-4 εβδομάδες ανάλογα με το πρόβλημα. Πουλάδες - 0,0125% - 0,025% τιαμουλίνης στο πόσιμο νερό για 3 ημέρες την πρώτη εβδομάδα της ζωής τους και στη συνέχεια για 1-2 ημέρες κάθε 4-6 εβδομάδες ανάλογα με το πρόβλημα. Ωοτόκες αναπαραγωγής- 0,0125% για 3 ημέρες κάθε 4 εβδομάδες από την ωοτοκία, ανάλογα με το πρόβλημα. β) Θεραπεία της χρόνιας αναπνευστικής νόσου (CRD) και της νόσου των αεροφόρων σάκων που προκαλείται από M.gallisepticum και M.synoviae σε παχυνόμενα ορνίθια, πουλάδες, ωοτόκες όρνιθες και αναπαραγωγής. 0,025% τιαμουλίνης στο πόσιμο νερό για 3-5 ημέρες. Διάλυμα τιαμουλίνης 0,025% στο πόσιμο νερό παρέχει την ακόλουθη δοσολογία τιαμουλίνης ανάλογα με την ηλικία του πτηνού. Ορνίθια1 ημέρας mg/kg σ.β. Παχυνόμενα 4 εβδομάδων mg/kg σ.β. Πουλάδες 10 εβδομάδων mg/kg σ.β. Ωοτόκες όρνιθες - 25 mg/kg σ.β. Ινδόρνιθες α) Πρόληψη της μολυσματικής μετωπιαίας κολπίτιδας και της νόσου των αεροφόρων σάκων που προκαλείται από M.gallisepticum, M.synoviae και M.meleagridis. 4

5 Ινδόρνιθες παχυνόμενες 0,025% τιαμουλίνης στο πόσιμο νερό για 3 ημέρες στην πρώτη εβδομάδα της ζωής τους και στη συνέχεια 1-3 ημέρες κάθε 4-6 εβδομάδες ανάλογα με το πρόβλημα. Ινδόρνιθες εκτροφής 0,025% τιαμουλίνης στο πόσιμο νερό για 3-5 ημέρες κάθε 4 εβδομάδες ανάλογα με το πρόβλημα. β) Θεραπεία της μολυσματικής μετωπιαίας κολπίτιδας και της νόσου των αεροφόρων σάκων που προκαλείται από M.gallisepticum, M.synoviae και M.meleagridis. Τιαμουλίνη 0,025% στο πόσιμο νερό για 3-5 ημέρες. Διάλυμα τιαμουλίνης 0,025% στο πόσιμο νερό παρέχει τις ακόλουθες δοσολογίες τιαμουλίνης ανάλογα με την ηλικία του πτηνού. Πτηνά 1 εβδομάδος 70 mg/kg σ.β. Πτηνά 4 εβδομάδων 50 mg/kg σ.β. Πτηνά 8 εβδομάδων mg/kg σ.β. Πτηνά 20 εβδομάδων 20 mg/kg σ.β. Προσθέστε 1,1 g προϊόντος σε 2 λίτρα νερού για την παρασκευή διαλύματος τιαμουλίνης 0,025%, και 1,1 g προϊόντος σε 4 λίτρα νερού για την παρασκευή διαλύματος τιαμουλίνης 0,0125%. Όταν κάνετε εφαρμογή για μεγάλες ποσότητες νερού, ετοιμάστε ένα πυκνό διάλυμα πρώτα και στη συνέχεια διαλύστε το μέχρι την απαιτούμενη τελική συγκέντρωση. Κάθε μέρα πρέπει να ετοιμάζετε φρέσκα διαλύματα τιαμουλίνης Υπερδοσολογία (συμπτώματα, μέτρα αντιμετώπισης, αντίδοτα) εάν είναι απαραίτητα Εφάπαξ δόσεις 100 mg/kg σωματικού βάρους σε χοίρους προκάλεσαν ταχύπνοια και γαστρική δυσφορία. Με δόση 150 mg/kg δεν παρατηρήθηκαν επιδράσεις από το ΚΝΣ εκτός από καταστολή. Με δόση 55 mg/kg χορηγούμενη για 14 ημέρες εμφανίστηκαν παροδική σιελλόροια και ήπιος γαστρικός ερεθισμός. Η τιαμουλίνη θεωρείται ότι έχει ένα σημαντικό θεραπευτκό δείκτη στους χοίρους και η ελάχιστη θανατηφόρα δόση δεν έχει προσδιοριστεί. Η τιαμουλίνη έχει σχετικά υψηλό θεραπευτικό δείκτη και η πιθανότητα υπερδοσολογίας θεωρείτα μικρή ιδιαίτερα καθώς μειώνεται η πρόσληψη νερού και κατά συνέπεια και τιαμουλίνης αν χορηγηθούν υπερβολικά υψηλές συγκεντρώσεις του φαρμάκου. Η LD50 γις τις όρνιθες είναι1290 mg/kg και για τις ινδόρνιθες είναι 840 mg/kg σωματικού βάρους. Τα κλινικά συμπτώματα οξείας τοξικότητας στις όρνιθες είναι, κρώξιμο, χρόνιες κράμπες και κατάκλιση σε πλάγια θέση, στις ινδόρνιθες χρόνιες κράμπες, κατάκλιση σε πλάγια ή ύπτια θέση, σιελλόροια και πτώση (βλεφάρων). Αν παρατηρηθούν σημεία τοξικότητας απομακρύνετε αμέσως το φαρμακούχο νερό και αντικαταστήστε το με φρέσκο. 5

6 4.11. Χρόνος (οι) αναμονής Κρέας χοίρου : 6ημέρες Κρέας ορνίθων ινδορνίθων : 3 ημέρες Αυγά : 0 ημέρες 5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ <ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ > ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία : Η τιαμουλίνη είναι ένα βακτηριοστατικό ημισυνθετικό αντιβιοτικό που ανήκει στην κατηγορία των πλευρομουτιλινών αντιβιοτικών και δρά στο επίπεδο του ριβοσώματος και αναστέλει την πρωτεϊνική σύνθεση του βακτηριδίου. ATC vet code: QJ 01 XQ Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες Η τιαμουλίνη έχει δείξει υψηλά επίπεδα in-vitro δραστικότητας έναντι του μυκοπλάσματος των χοίρων και των πτηνών καθώς και των Gram-θετικών αερόβιων (Streptococci και Staphylococci), αναερόβιων (Clostridia) και Gram-αρνητικών αναερόβιων (Brachyspira hyodysenteriae, Bacteroides spp, Fusobacterium spp) και Gram-αρνητικών αερόβιων (Actinobacillus pleuropneumoniae). H τιαμουλίνη δεν είναι δραστική έναντι του Enterobacteriaceae όπως Salmonellae ή Escherichia coli. Αντιμικροβιακή ευαισθησία στην τιαμουλίνη Είδη Εύρος MIC (μg/ml) MIC50 (μg/ml) MIC90 (μg/ml) B. hyodysenteriae Bacteroides vulgatus F.necrophorum A. pleuropneumoniae P. multocida M. hyopneumoniae Μ.gallisepticum M.synoviae M. meleagridis 0,01 5,0 0,25 1,0 0,5 0,8 12,0 1,56 25 <0,03 0,06 0,0005-0,25 0,05-0,5 0,015-3,13 0, ,0 3,1 <0,03 0,001 0,1 0,1 0, ,0 13,0 0,06 0,025 0,25 0,25 Η τιαμουλίνη έχει αποδειχθεί ότι δρα στο επίπεδο του 70S ριβοσώματος και η κύρια θέση δέσμευσης είναι στην υπομoνάδα 50 S και πιθανόν μια δευτερεύουσα θέση στην σύνδεση των υπομονάδων 50 S και 30S. Φαίνεται ότι αναστέλει την πρωτεϊνική σύνθεση του βακτηρίου παράγοντας βιοχημικά ανενεργά σύμπλοκα έναρξης, τα οποία εμποδίζουν την επιμήκυνση της πολυπεπτιδικής αλυσίδας. Οι βακτηριοκτόνες συγκεντρώσεις μπορεί να φθάσουν περίπου φορές τα επίπεδα των βακτηριοστατικών Φαρμακοκινητικά στοιχεία Χοίροι Η τιαμουλίνη απορροφάται εκτενώς από τους χοίρους (πάνω από το 90%) μετά την από του στόματος χορήγηση και κατανέμενται ευρέως μέσα στο σώμα. Μετά από 6

7 εφάπαξ χορήγηση δόσης 10 και 25 mg τιαμουλίνης / kg σωματικού βάρους η μέγιστη συγκέντρωση ήταν 1,03 μg/ml και 1,82 μg/ml αντίστοιχα και ο μέγιστος χρόνος ήταν 2 ώρες και για τις δύο περιπτώσεις. Έχει αποδειχθεί ότι συγκεντρώνεται στους πνεύμονες, που είναι ένας ιστός-στόχος και επίσης στο ήπαρ, όπου μεταβολίζεται και απεκκρίνεται (70 85%) στη χολή, και το υπόλοιπο αποβάλλεται μέσω των νεφρών (15 30%). Η τιαμουλίνη που δεν έχει απορροφηθεί ή μεταβολιστεί, διέρχεται μέσω του εντέρου στο κόλον και συγκεντρώνεται εκεί. Επίπεδα νερού 60 ppm 120 ppm 180 ppm Υπολογισμένη ημερήσια δόση τιαμουλίνης mg/kg σ.β. 6,2 13,2 20,9 a= < όρια ευαισθησίας της δοκιμής Δραστικότητα τιαμουλίνης (μg/ml) Πνεύμονας Αμυγδαλή Περιεχόμενο στο κόλον 1,11 a 2,16 4,26 a 5,59 8,5 2,5 18,58 Όρνιθες Η τιαμουλίνη απορροφάται εκτενώς από τις όρνιθες (70-95%) μετά από του στόματος χορήγηση και φθάνει τις μέγιστες συγκεντρώσεις σε 2-4 ώρες (Τmax 2,85 ώρες). Μετά από εφάπαξ χορήγηση 50 mg/kg σ.β. η μέγιστη συγκέντρωση ήταν 4,02 μg/ml στον ορό του πλάσματος από μικροβιολογική δοκιμασία και μετά από χορήγηση δόσης 25 mg/kg σ.β. ήταν 1,86 μg/ml. Στο πόσιμο νερό η συγκέντρωση τιαμουλίνης 0,025% παρείχε ένα μεταβλητό επίπεδο συγκέντρωσης στον ορό των 0,78 μg/ml για περισσότερο από 48 ώρες διάρκεια θεραπείας ( όριο διακύμανσης 1,4-0,45 μg/ml) και η συγκέντρωση 0,0125%, 0,38 μg/ml (όριο διακύμανσης 0,65 0,2 μg/ml) σε ορνίθια ηλικίας 8 εβδομάδων. Η σύνδεση με τις πρωτεϊνες του πλάσματος του αίματος ήταν περίπου 50% (όριο διακύμανσης 45-52%). Κατανέμεται ευρέως μέσα στο σώμα και έχει αποδειχθεί ότι συγκεντρώνεται στο ήπαρ και τους νεφρούς (όργανα απέκκρισης) και στον πνεύμονα (30 φορές το επίπεδο του ορού) και στα αυγά. Η απέκκριση γίνεται κυρίως από τη χολή (55-65%) και τους νεφρούς (15-30%) σαν κύριοι μικροβιολογικά ανενεργοί μεταβολίτες και είναι πολύ γρήγορη, το 99% της δόσης μέσα σε 48 ώρες. Ινδόρνιθες Στις ινδόρνιθες τα επίπεδα τιαμουλίνης στον ορό του πλάσματος είναι χαμηλότερα με τη χορήγηση των 50 mg/kg σ.β. να δίνει τη μέγιστη συγκέντρωση στον ορό τα 3,02 μg/ml, και με 25 mg/kg σ.β. να δίνει 1,46 μg/ml. Αυτά επιτεύχθηκαν σε περίπου 2-4 ώρες μετά τη χορήγηση. Σε ινδόρνιθες αναπαραγωγής με χορήγηση 0,025% τιαμουλίνης η μέση τιμή συγκέντρωσης στον ορό ήταν 0,36 μg/ml (όριο διακύμανσης 0,22-0,5 μg/ml). Η τιαμουλίνη συγκεντρώνεται στα αυγά με τρόπο ίδιο με αυτό των ορνίθων. <Περιβαλλοντικές ιδιότητες > 6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 6.1. Κατάλογος εκδόχων 7

8 Lactose 6.2. Ασυμβατότητες Καμμία γνωστή Διάρκεια ζωής Η διάρκεια ζωής του κτηνιατρικού σκευάσματος όπως είναι συσκευασμένο προς πώληση : 3 χρόνια Η διάρκεια ζωής μετά το πρώτο άνοιγμα της συσκευασίας : 3 μήνες Η διάρκεια ζωής του μετά τη διάλυση ή την ανασύσταση σύμφωνα με τις οδηγίες: Φρέσκα διαλύματα τιαμουλίνης πρέπει να παρασκευάζονται κάθε μέρα. Το διάλυμα παραμένει σταθερό για 24 ώρες Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος Αποθηκεύστε το σε θερμοκρασία μέχρι 25 ο C Φύση και σύνθεση της στοιχειώδους συσκευασίας Φάκελα από φύλλο αλουμινίου των 55,6 g και 111,2 g. Σάκοι από φύλλο αλουμινίου των 1112 g Ειδικές προφυλάξεις απόρριψης ενός χρησιμοποιηθέντος κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος ή άλλων υλικών που προέρχονται από τη χρήση του προϊόντος, αν υπάρχουν Αχρησιμοποίητο προϊόν ή άχρηστα υλικά πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία. 7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Νοvartis Animal Health Inc., Basle, Switzerland Aντιπρόσωπος για την Ελλάδα / Υπεύθυνος Κυκλοφορίας Premier Shukuroglou Hellas AE Μεσογείων 198Αγαμέμνονος Χολαργός Τηλ.: Formatted: English (United States) 8. ΑΡΙΘΜΟΣ (ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ : Σεπτέμβριος 2007Φεβρουάριος 2012 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ, ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ/ Ή ΧΡΗΣΗΣ Δεν εφαρμόζεται. 8

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Veraflox δισκία των 15 mg για σκύλους και γάτες Veraflox δισκία των 60 mg για σκύλους Veraflox

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ NAXCEL 100 mg/ml ενέσιμο εναιώρημα για χοίρους 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ένα ml περιέχει:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Prac-tic 56,25 mg διάλυμα για επίχυση σε σημείο για πολύ μικρόσωμους σκύλους Prac-tic 137,5 mg

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Prac-tic 56,25 mg διάλυμα για επίχυση σε σημείο για πολύ μικρόσωμους σκύλους Prac-tic 137,5 mg

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ PANOLOG 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Δραστικό(ά) συστατικό(ά): Κάθε ml της αλοιφής PANOLOG περιέχει :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Stronghold 15 mg Stronghold 30 mg Stronghold 45 mg Stronghold 60 mg Stronghold 60 mg Stronghold

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Bravecto 112,5 mg μασώμενα δισκία για πολύ μικρούς σκύλους (2-4,5 kg) Bravecto 250 mg μασώμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ OSURNIA ωτική γέλη για σκύλους 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Δραστικές ουσίες: 1 δόση (1,2

Διαβάστε περισσότερα

The European Agency for the Evaluation of Medicinal Products

The European Agency for the Evaluation of Medicinal Products The European Agency for the Evaluation of Medicinal Products 7 Westferry Circus, Canary Wharf, London E14 4HB, UK Tel: (+44-20) 7418 84 00 Fax: (+44-20) 7418 84 47 E_Mail: mail@emea.eudra.org http://www.eudra.org/emea.html

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Έκδοχα Βλ. Πλήρη κατάλογο εκδόχων στο κεφάλαιο 6.1

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Έκδοχα Βλ. Πλήρη κατάλογο εκδόχων στο κεφάλαιο 6.1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ INTERCEPTOR Δισκία για σκύλους 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Δραστικό (ά) συστατικό (ά) Milbemycin oxime

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Panacur AquaSol 200 mg/ml πόσιμο εναιώρημα για χρήση στο πόσιμο νερό για χοίρους 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Activyl 100 mg διάλυμα επίχυσης για πολύ μικρούς σκύλους Activyl 150 mg διάλυμα επίχυσης για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Comfortis 90 mg μασώμενα δισκία για σκύλους και γάτες Comfortis 140 mg μασώμενα δισκία για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ INDOXYL γέλη 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1g γέλης περιέχει: 10mg κλινδαμυκίνη ως φωσφορική κλινδαμυκίνη. 50mg

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ CERTIFECT 67 mg/ 60,3 mg/ 80 mg διάλυμα για επίχυση σε σημείο για σκύλους 2-10 kg CERTIFECT

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ FORTEKOR FLAVOUR 5 mg Δισκία επικαλυμμένα με υμένιο για γάτες και σκύλους

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ FORTEKOR FLAVOUR 5 mg Δισκία επικαλυμμένα με υμένιο για γάτες και σκύλους ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Δισκία επικαλυμμένα με υμένιο για γάτες και σκύλους 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Κάθε φιαλίδιο περιέχει τριυδρική μεροπενέμη που αντιστοιχεί με 500 mg άνυδρη μεροπενέμη.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Κάθε φιαλίδιο περιέχει τριυδρική μεροπενέμη που αντιστοιχεί με 500 mg άνυδρη μεροπενέμη. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Meronem 500 mg κόνις για ενέσιμο διάλυμα ή διάλυμα προς έγχυση Meronem 1g κόνις για ενέσιμο διάλυμα ή διάλυμα προς έγχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ APOQUEL 3.6 mg δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο για σκύλους APOQUEL 5.4 mg δισκία επικαλυμμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Comfortis 270 mg μασώμενα δισκία για σκύλους Comfortis 425 mg μασώμενα δισκία για σκύλους Comfortis

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Ceftriaxone Kabi 1 g, κόνις για την παρασκευή ενέσιμου διαλύματος.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Ceftriaxone Kabi 1 g, κόνις για την παρασκευή ενέσιμου διαλύματος. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ceftriaxone Kabi 1 g, κόνις για την παρασκευή ενέσιμου διαλύματος. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε φιαλίδιο σκόνης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Sileo 0,1 mg/ml στοματική γέλη για σκύλους 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε ml στοματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Κάθε γραμμάριο κρέμας περιέχει λιδοκαΐνη 25mg (2,5%) και πριλοκαΐνη 25mg (2,5%) υπό μορφή βάσεων.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Κάθε γραμμάριο κρέμας περιέχει λιδοκαΐνη 25mg (2,5%) και πριλοκαΐνη 25mg (2,5%) υπό μορφή βάσεων. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ EMLA κρέμα 5% 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε γραμμάριο κρέμας περιέχει λιδοκαΐνη 25mg (2,5%) και πριλοκαΐνη 25mg

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα III. Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος, επισήμανση και το φύλλο οδηγιών χρήσης

Παράρτημα III. Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος, επισήμανση και το φύλλο οδηγιών χρήσης Παράρτημα III Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος, επισήμανση και το φύλλο οδηγιών χρήσης Σημείωση: Αυτή η Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, η επισήμανση και το φύλλο οδηγιών χρήσης είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Meronem 500mg κόνις για ενέσιμο διάλυμα ή διάλυμα προς έγχυση Meronem 1g κόνις για ενέσιμο διάλυμα ή διάλυμα προς έγχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 2 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Forcid Solutab 875 mg/125 mg, δισκίο/διασπειρόμενο δισκίο 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 2 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Forcid Solutab 125/31,25, δισκίο/διασπειρόμενο δισκίο Forcid

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ BROADLINE διάλυμα επίχυσης σε σημείο για γάτες < 2,5 kg BROADLINE διάλυμα επίχυσης σε σημείο

Διαβάστε περισσότερα

[Version 7.2, 12/2008] ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

[Version 7.2, 12/2008] ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ [Version 7.2, 12/2008] ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Vitamin AD3E, ενέσιμο διάλυμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Δραστικό(ά)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Vectra 3D διάλυµα για επίχυση σε σηµείο για σκύλους 1.5 4 kg Vectra 3D διάλυµα για επίχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΑΡΜΑΚΑ HUVEPHARMA & ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΕΣ ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΦΑΡΜΑΚΑ HUVERPHARMA Η nuevo A.E. δραστηριοποιείται στο χώρο της Ζωικής Παραγωγής προσφέροντας στους πελάτες και συνεργάτες

Διαβάστε περισσότερα