Τα εργαστήρια Ηλεκτροτεχνίας, διεξάγονται παράλληλα µε το αντίστοιχο θεωρητικό µάθηµα στα Α, Β και Γ έτη σπουδών.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τα εργαστήρια Ηλεκτροτεχνίας, διεξάγονται παράλληλα µε το αντίστοιχο θεωρητικό µάθηµα στα Α, Β και Γ έτη σπουδών."

Transcript

1 ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΟΚΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ» ΣΝ [ Ηλεκτροτεχνίας, Ηλεκτρικών Μηχανών, Επεξεργασίας Σήµατος και ΣΑΕ ] Εργαστήρια Τα εργαστήρια Ηλεκτροτεχνίας, διεξάγονται παράλληλα µε το αντίστοιχο θεωρητικό µάθηµα στα Α, Β και Γ έτη σπουδών. Σκοπό έχουν την πρακτική εξάσκηση των Ν. οκίµων σε θέµατα της αντίστοιχης θεωρίας και την αφοµοίωση εφαρµοσµένων γνωστικών αντικειµένων, που δύσκολα ή έλάχιστα µπορούν να διδαχθούν κατά τη «θεωρία». Η διάρθρωση της ύλης στα Εργαστηριακά Θέµατα είναι (σύµφωνα µε τον Κανονισµό Εκπαιδεύσεως, όπως αναθεωρήθηκε και ίσχυσε από το Εκπ. Έτος για το Α Ετος, από το Εκπ. Ετος για το Β Ετος και από το Εκπ. Ετος για το Γ Ετος), συνοπτικά όπως παρακάτω : Α Έτος Κατά το πρώτο έτος τα εργαστήρια καλύπτουν βασική θεωρία Ηλεκτρισµού, µε έµφαση στα κυκλώµατα Εναλλασσοµένου Ρεύµατος (µονοφασικού και τριφασικού), στις µετρήσεις ηλεκτρικών µεγεθών και στις αρχές επί των οποίων βασίζονται τα όργανα ηλεκτρικών µετρήσεων (αναλογικά και κυρίως τα σύγχρονα ψηφιακά). Ενδεικτικά αναφέρονται µερικά πειράµατα : Ωµόµετρο, Γέφυρα R/L/C, Συνδεσµολογίες R/L/C, Συνεχές και εναλλασσόµενο ρεύµα, Μετρήσεις, Συνδυαστικά κυκλώµατα Πηγές Εργαστηρίου ΣΡ-ΕΡ, Βολτόµετρο - Αµπερόµετρο, Μετρήσεις Τάσεων και Ρευµάτων σε κυκλώµατα R, L, C. Χωρητικότητα. Κυκλώµατα RC. Επαγωγή. Κυκλώµατα RL. Κυκλώµατα RLC. Κυκλώµατα εναλλασσοµένου σειράς και παράλληλα. Χρήση Βαττόµετρου και Μετρητή cosφ, Αναβαθµονόµηση Κλίµακας Οργάνου, Μετρήσεις ισχύος και cosφ στο Σ.Ρ. / Ε.Ρ. Παλµογράφος και Σηµατογεννήτρια, Μετρήσεις µε Παλµογράφο στο Ε.Ρ Αρχές Ηλεκτρολογικού Σχεδίου, ιακόπτες, Μετρήσεις µε διάφορα όργανα, Εξάσκηση στη χρήση των οργάνων Φόρτιση / Εκφόρτιση πυκνωτή / πηνίου, Κυκλώµατα RC / RL, Σταθερά χρόνου Κυκλώµατα Συντονισµού Τριφασικά Κυκλώµατα, Μέτρηση Τριφασικής ισχύος, Μετρήσεις τάσεως, ρεύµατος, πραγ- µατικής και φαινοµένου ισχύος, γωνίας φάσεως, συντελεστού ισχύος. Πειραµατική Επαλήθευση Βασικών Θεωρηµάτων Ηλεκτροτεχνίας Β Έτος Στο δεύτερο έτος, καλύπτονται θέµατα Ηλεκτροµαγνητισµού, Μετασχηµατιστών, Συστηµάτων Αυτοµάτου Ελέγχου και Συλλογής / Επεξεργασίας Σηµάτων, καθώς και εφαρµογές αυτών µε έµφαση στις εφαρµογές επί των πλοίων. Ενδεικτικά αναφέρονται µερικά πειράµατα : Μαγνητικά πεδία, Μαγνητικά κυκλώµατα, Ηλεκτροµαγνήτες Μετασχηµατιστές, Υποσταθµοί Ηλεκτρονόµοι, Βοµβητές. Κυκλώµατα αυτοµατισµού και Προγραµµατιζόµενοι Λογικοί Ελεγκτές (PLC) 1

2 Μεταβατικά φαινόµενα σε ηλεκτρικά δίκτυα και κυκλώµατα µετασχηµατιστών, µεταβατικά φαινόµενα σε ηλεκτρικά δίκτυα κλπ., µελέτη αρµονικών, χρήση Η/Υ και εξειδικευµένων προγραµµάτων και οργάνων για καταγραφή και µελέτη αρµονικών, υπερτάσεων, ποιότητας τάσεως. ιακυµάνσεις τάσεως και ρεύµατος σε δίκτυα, καταγραφή και µελέτη αυτών µε χρήση εξειδικευµένων οργάνων, Η/Υ και λογισµικού. Μετρήσεις Ποιότητας Ηλεκτρικής Τροφοδοσίας (διακυµάνσεις τάσεως και ρεύµατος σε δίκτυα ) µε εξειδικευµένα όργανα αυτοµατοποίηση µετρήσεων µε χρήση οργάνων που ελέγχονται από υπολογιστή, πρωτόκολλα σύνδεσης οργάνων και Η/Υ σε δίκτυα µετρήσεων (ΙΕΕΕ-488, RS232 κλπ.) Λήψη δεδοµένων µε «κάρτες» και επεξεργασία σηµάτων µε ηλεκτρονικό υπολογιστή. επεξεργασία αυτών των σηµάτων µε Η/Υ και εξειδικευµένο λογισµικό. Θεωρία χάους, και εφαρµογές στην Ηλεκτροτεχνία Γ Έτος Κατά το τρίτο έτος καλύπτονται θέµατα Ηλεκτρικών µηχανών, Συστηµάτων Συγχρονοµετάδοσης, Μεθόδων µετατροπής και αποθήκευσης ηλ. Ενέργειας, Ηλεκτρονικών ισχύος και εφαρµογής αυτών στα πλοία, καθώς και θέµατα Τεχνολογίας ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (καλώδια, γειώσεις, µονώσεις, αλεξικέραυνα, διακόπτες και συστήµατα ασφαλείας). Ενδεικτικά αναφέρονται µερικά πειράµατα: Μελέτη κατασκευής µερών και εξαρτηµάτων των διαφόρων τύπων µηχανών, η συνδεσµολογία αυτών, και η λειτουργία αυτών. χαρακτηριστικές καµπύλες µηχανών υπό κενή λειτουργία και υπό φορτίο, όπως η σχέση µεταξύ ροπής και ταχύτητας κλπ. παραλληλισµός γεννητριών συνεχούς και γεννητριών εναλλασσοµένου και συγχρονισµός αυτών µε το δίκτυο αλλά και µεταξύ τους. Εκκίνηση ηλεκτρικών µηχανών, µελέτη µεταβατικών φαινοµένων κατά την εκκίνηση. Μεταβολή ταχύτητας ηλεκτρικών µηχανών, Ηλεκτρονικοί µετατροπείς. Μετρήσεις ροπής, µεταβατική και δυναµική λειτουργία ηλεκτρικών µηχανών. Μελέτη ειδικών ηλεκτρικών µηχανών (Shrage Motor, Γεννήτρια άνευ ψηκτρών κλπ) Συστήµατα συγχρονοµετάδοσης. Ηλεκτρονικά ισχύος και εφαρµογές αυτών σε συστήµατα αυτοµάτων ρυθµίσεων Ηλ. Μηχανών κλπ. Μελέτη Ηλ. Συσσωρευτών, Κυψελών Καυσίµου, Φωτοκύτταρων και άλλων διατάξεων παραγωγής, µετατροπής και αποθήκευσης ηλεκτρικής Μετρήσεις µονώσεων, αντιστάσεως γειώσεων, και αντιστάσεων πολύ µικρών τιµών. Άλλα θέµατα Ηλ. Εγκαταστάσεων ( π.χ. καλώδια, επιπτώσεις βραχυκυκλωµάτων κλπ ) * Τέλος οι Ν. όκιµοι κυρίως Βου και Γου Ετους εκτελούν εργασίες, σε θέµατα της ύλης, όπως π.χ. για µελέτη και επεξεργασία σηµάτων, για επίλυση προβληµάτων Συστηµάτων Αυτοµάτου Ελέγχου, για παρατήρηση φαινοµένων σε µετασχηµατιστές κλπ. Οι εργασίες γίνονται µε την βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή και ειδικών προγραµµάτων. 2

3 Εργαστηριακός εξοπλισµός Για την υλοποίηση των παραπάνω πειραµάτων, διατίθενται τρία εργαστήρια. Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνίας. Καλύπτει κυρίως τις ανάγκες του πρώτου έτους ιαθέτει πέντε τράπεζες ηλεκτρικών πειραµάτων. Κάθε τράπεζα διαθέτει τέσσερις θέσεις εργασίας, όπου εκάστη θέση έχει την δυνατότητα υποδοχής δύο Ναυτικών οκίµων. Κάθε θέση εργασίας είναι εξοπλισµένη µε τροφοδοτικό συνεχούς (Σ.Ρ.) και ε- ναλλασσοµένου (Ε.Ρ.) ρεύµατος, ψηφιακά και αναλογικά πολύµετρα, παλµογράφο και γεννήτρια κυµατοµορφών. Κάθε θέση διαθέτει µια πλήρη σειρά πειραµάτων. Έτσι είναι δυνατόν να εκτελούνται ταυτόχρονα και στις 20 θέσεις το ίδιο εργαστηριακό πείραµα, και να εκτελούνται πολλαπλής µορφής ηλεκτρικές µετρήσεις και απεικονίσεις διαφόρων µορφών (συνδεσµολογιών) ηλεκτρικών κυκλωµάτων. Για επίδειξη των πειραµάτων από τον διδάσκοντα, το εργαστήριο είναι εξοπλισµένο µε ειδικό µαγνητικό κεραµικό πίνακα επίδειξης. Το εργαστήριο διαθέτει και σειρά από φορητά όργανα, για µετρήσεις ηλεκτρικής ισχύος, αντιστάσεως µονώσεων, αντιστάσεως γειώσεων, µαγνητικής επαγωγής κλπ. Τέλος στο χώρο του εργαστηρίου υπάρχει συλλογή, υπό µορφή εκθέσεως, διαφόρων παλαιών εξαρτηµάτων, αλλά και παλαιών συσκευών και οργάνων, τόσο σε τοµές, όσο και ολόκληρα, µε τα οποία ο φοιτητής επιβοηθείται στο να αντιληφθεί καλύτερα τις διάφορες ηλεκτρικές συσκευές και εξαρτήµατα. 3

4 Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών Καλύπτει κυρίως τις ανάγκες του τρίτου έτους Το εργαστήριο είναι εξοπλισµένο µε έξι τράπεζες πειραµάτων. Κάθε τράπεζα διαθέτει µια πλήρη σειρά από η- λεκτρικές µηχανές διαφόρων τύπων, Σ.Ρ. και Ε.Ρ. ρεύµατος, µε δυνατότητα παρατηρήσεως της εσωτερικής δοµής και λειτουργίας αυτών. Στις τράπεζες αυτές δίνεται η δυνατότητα στο φοιτητή να εκτελεί πειράµατα ηλεκτρικών µηχανών, Σ.Ρ. και Σ.Ρ. ρεύµατος ώστε να κατανοεί την λειτουργία αυτών, να εξάγει τις χαρακτηριστικές καµπύλες λειτουργίας κλπ. Υπάρχει η απαραίτητη υποδοµή για ταυτόχρονη εκτέλεση έξι ιδίων πειραµάτων. Κάθε τράπεζα διαθέτει και τα απαραίτητα, για την εκτέλεση των πειραµάτων, όργανα µετρήσεων, πχ. βολτόµετρα, αµπερόµετρα, όργανα µετρήσεως ισχύος, κλπ. Μετρητές ροπής, µηχανικά, αναλογικά και ψηφιακά στροφόµετρα, ηλεκτροδυναµόµετρα, ηλεκτρικές πέδες, σε συνδυασµό µε καταγραφικά όργανα χρησιµοποιούνται για την µελέτη λειτουργίας των ηλεκτρικών µηχανών Για την κατανόηση του τρόπου κατασκευής των ηλεκτρικών µηχανών, υπάρχουν τα απαραίτητα ε- ξαρτήµατα µε τα οποία ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να συναρµολογήσει, µετρήσει και λειτουργήσει βασικούς τύπους ηλεκτρικών µηχανών. 4

5 Για την εκτέλεση πειραµάτων ε- λέγχου ηλεκτρικών µηχανών το εργαστήριο διαθέτει πλήρη σειρά από τα απαραίτητα εξαρτήµατα, όπως ηλεκτρονόµους, βοµβητές, ασφαλειοδιακόπτες, push buttons, κλπ. Εργαστήριο Επεξεργασίας Σηµατων και ΣΑΕ Καλύπτει κυρίως τις ανάγκες του δευτέρου και τρίτου έτους Σειρά από Synchro Servo µονάδες χρησιµοποιείται για την εκτέλεση πειραµάτων. Το σύστηµα διαθέτει Transmitters, Receivers, Torque Differential Transmitters, Receivers, Amplifiers, Control Transformers etc. Μια σειρά από Προγραµµατιζόµενους Λογικούς Ελεγκτές (PLC) χρησιµοποιείται για την εκτέλεση διαφόρων πειραµάτων. Η χρήση κατάλληλου λογισµικού βοηθάει στους Ν στη σχεδίαση, δοκι- µή και εκτέλεση πολύπλοκων πειρα- µάτων. Συστήµατα συλλογής και επεξεργασίας σηµάτων, χρησιµοποιούνται για την διεξαγωγή αντιστοίχων πειραµάτων 5

6 Λογισµικό για την σχεδίαση και την προσοµοίωση συστηµάτων, όπως National Instrument s Lab- View suite, Matlab, Mathcad, EMTP, 3M, etc χρησιµοποιείται για την µελέτη διαφόρων συστηµάτων Στο εργαστήριο είναι εγκατεστηµένη και µια πλήρης τράπεζα πειραµάτων ηλεκτρικών µηχανών, ιδία µε αυτές που υπάρχουν στο εργαστήριο ηλεκτρικών µηχανών. Το εργαστήριο διαθέτει ηλεκτρονικό υπολογιστή µετά περιφερειακών µονάδων (Plotter, Digitizer, Scanner, Printers), καθώς και εξειδικευµένα όργανα ακριβείας, πολλά εκ των οποίων έχουν δυνατότητα ελέγχου από ηλεκτρονικό υπολογιστή, όπως: καταγραφικό 8 καναλίων ASTROMED, παλµογράφους ψηφιακής αποθήκευσης HAMEG, Fluke γέφυρες RLC HIOKI, αναλυτή ηλεκτρικής ενέργειας ELCONTROL, προγραµµατιζόµενη γεννήτρια κυµµατοµορφών TEΚTRONIX, όργανο καταγραφής διαταραχών ηλεκτρικών δικτύων, DRANETZ ψηφιακά πολύµετρα METRIX, FLUKE, THANDAR THURLBY, ψηφιακό στροφόµετρο laser, επιταχυνσιόµετρο Bruel & Kjaer Πεδιόµετρο, Chauvin Arnoux σειρά από σηµατολήπτες (Probes) τάσεως, ρεύµατος, κλπ.. 6

Επαγγελµατικά Λύκεια

Επαγγελµατικά Λύκεια Οδηγίες για τη διδασκαλία των ηλεκτρολογικών µαθηµάτων στη Β τάξη των ΕΠΑ.Λ. Σχολικό έτος 2007-2008 Επαγγελµατικά Λύκεια Ηλεκτροτεχνία Ι (3Θ+3Ε) ( Β Τάξη ηµερησίων ΕΠΑΛ - Ηλεκτρολογικός Τοµέας ) Βιβλία

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικτυακή πλατφόρµα για τη διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων Ηλεκτρικών Μηχανών και Ηλεκτρονικών Ισχύος

ιαδικτυακή πλατφόρµα για τη διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων Ηλεκτρικών Μηχανών και Ηλεκτρονικών Ισχύος ιαδικτυακή πλατφόρµα για τη διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων Ηλεκτρικών Μηχανών και Ηλεκτρονικών Ισχύος Ι. K. Κοµπούγιας, Α. Χ. Νανάκος, Ν. Π. Φίλιππας, Ε. K. Τατάκης Πανεπιστήµιο Πατρών Τµήµα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

4. Την εισήγηση του Τµήµατος ευτεροβάθµιας Τεχνικής και Επαγγελµατικής

4. Την εισήγηση του Τµήµατος ευτεροβάθµιας Τεχνικής και Επαγγελµατικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚEYMAΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - T.E.E Ταχ. /νση: Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»

«ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» Σελ. 1 Β.1. Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (προφίλ επαγγέλματος). Β.1.1. Τομέας δραστηριοτήτων. Ο κάτοχος

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ν.. Ε ΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ SCHRAGE Ν. ΟΚΙΜΟΣ :... Μέλη Οµάδας :... :... :... :...

Σ.Ν.. Ε ΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ SCHRAGE Ν. ΟΚΙΜΟΣ :... Μέλη Οµάδας :... :... :... :... Σ.Ν.. Ε ΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ SCHRAGE Ν. ΟΚΙΜΟΣ :... Μέλη Οµάδας :... :... :... :... ΕΤΟΣ/ΤΜΗΜΑ :.... Τετράµηνο /Εκπ. Έτος :... Ηµεροµηνία πειράµατος :... Θέση εργασίας :...

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Οδηγός Σπουδών

Τμήμα ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Οδηγός Σπουδών Τμήμα ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Οδηγός Σπουδών 2011-2012 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α A. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 2 1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2 3. ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών των μαθημάτων της ειδικότητας Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών της Α Τάξης ΕΠΑ.Σ

ΘΕΜΑ : Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών των μαθημάτων της ειδικότητας Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών της Α Τάξης ΕΠΑ.Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚEYMAΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - T.E.E Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 1 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟ Α Β Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ»

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ» 22000044 Β. ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Σελίδα 1 από 74 Β.1. Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (προφίλ επαγγέλματος). Β.1.1. Τομέας δραστηριοτήτων. Β.1.1.1. Φροντίζει για τη τήρηση όλων των επιμέρους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚEYMAΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - T.E.E ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ) ΤΟΜΕΑΣ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Β.1. Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (προφίλ επαγγέλματος).

Β.1. Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (προφίλ επαγγέλματος). Β. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Β.1. Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (προφίλ επαγγέλματος). Β.1.1. Τομέας δραστηριοτήτων. [Καταχωρούνται τα στοιχεία εκείνα που αφορούν τις κύριες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΧΙΜΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΧΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΧΙΜΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 για εισαχθέντες ως το 2013-2014 ΤΜΗΜΑ ΜΑΧΙΜΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 Για τους εισαχθέντες ως το 2013-2014 Α ΜΑΧΙΜΩΝ Χειµερινό εξάµηνο Ωρες

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ.

Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2004 ΑΣΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: Α. ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΡΧΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: Α. ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΡΧΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ------ Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ακαδημαϊκό έτος 2010-11

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ακαδημαϊκό έτος 2010-11 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2010-11 Μ. Αλεξάνδρου 1, Κουκούλι, 26334 Πάτρα Τηλέφωνο: 2610 369236, Fax: 2610 369193

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ Β. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 0 Β.1. Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (προφίλ επαγγέλματος). Β.1.1. Τομέας δραστηριοτήτων. Ο κάτοχος διπλώματος Ι.Ε.Κ. στην ειδικότητα Τεχνικός Αυτοματισμών έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ TOY ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ TOY Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ TOY ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ TOY Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAIΔΕYΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ TOY ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ TOY Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΛΑΜΙΑ, 1/89 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήματα

Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήματα Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήματα Σημειώσεις εργαστηριακών ασκήσεων Πάτρα 2010 Γιώργος Αντωνόπουλος Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Καθηγητής Εφαρμογών ΤΕΙ Ευχαριστίες Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου

Διαβάστε περισσότερα

Η λεκτρικά Κ υκλώµ ατα Μ ετρήσεις

Η λεκτρικά Κ υκλώµ ατα Μ ετρήσεις ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η λεκτρικά Κ υκλώµ ατα Μ ετρήσεις ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας µε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική περιγραφή των διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα στον Ενεργειακό Σχεδιασμό κάτω από διαφορετικές καταστάσεις και συνθήκες.

Αναλυτική περιγραφή των διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα στον Ενεργειακό Σχεδιασμό κάτω από διαφορετικές καταστάσεις και συνθήκες. Πίνακας. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το εαρινό εξάμηνο 202-3 ΤΜΗΜΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος θέματος Μέλος Ε.Π Σύντομη περιγραφή 2 3 4 5 6 Έλεγχος της τάσης και της άεργης ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 για εισαχθέντες ως το 2013-2014 ΤΜΗΜΑ MΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 Για τους εισαχθέντες ως το 2013-2014 Α ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Χειμερινό εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΙΣ : HARDWARE: SR1, SR1-Q, SR2, SR3,

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE

Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Α/Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ : ΑΣΚΗΣΗ 3 η Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE Σκοπός Η κατανόηση της λειτουργίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγράµµατα Μαθηµάτων

Περιγράµµατα Μαθηµάτων ΑΣΠΑΙΤΕ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Α Κύκλος Σπουδών ιάρκεια Σπουδών: 8 Ακαδηµ. Εξάµηνα Πιστωτικές Μονάδες ΠΜ/ECTS: 240 Περιγράµµατα Μαθηµάτων Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΓ101 Μαθηµατικά Ι (Υποχρεωτικό -

Διαβάστε περισσότερα

ÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔÈ ªË ÓÈÎÔ Î È ªË ÓÈÎÔ ÀappleÔÏÔÁÈÛÙÒÓ

ÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔÈ ªË ÓÈÎÔ Î È ªË ÓÈÎÔ ÀappleÔÏÔÁÈÛÙÒÓ ÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔÈ ªË ÓÈÎÔ Î È ªË ÓÈÎÔ ÀappleÔÏÔÁÈÛÙÒÓ ƒ ƒ Σταύρος Ιεζεκιήλ Μάριος Πολυκάρπου Χαράλαμπος Δ. Χαραλάμπους ƒø Γιώργος Γεωργίου Γεώργιος Έλληνας Σταύρος Ιεζεκιήλ Χρίστος Παναγιώτου Κωνσταντίνος Πίτρης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Β. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 0 Β.1. Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (προφίλ επαγγέλματος). Β.1.1. Τομέας δραστηριοτήτων. Το πρόγραμμα της ειδικότητας Τεχνικού Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Ο- χημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ"

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ" 2 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτική περιγραφή επαγγέλματος (Job Profile)...3 2. Ανάλυση επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα