Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE"

Transcript

1 ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Α/Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ : ΑΣΚΗΣΗ 3 η Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE Σκοπός Η κατανόηση της λειτουργίας και του τρόπου μέτρησης μιας αντίστασης με τη χρήση της διάταξης γέφυρας Wheatstone. Θεωρητική Ανάλυση Περιληπτική Αναφορά στη Θεωρία Εκτός από τον άμεσο τρόπο μέτρησης της τιμής μιας Ωμικής αντίστασης με τη χρήση Ωμομέτρου, μπορούμε να καταφύγουμε και σε εναλλακτικούς έμμεσους τρόπους να το επιτύχουμε αυτό. Τις εναλλακτικές αυτές μεθόδους μπορούμε να τις ονομάσουμε και «έμμεσες» διότι υπολογίζουμε το προς μέτρηση μέγεθος μέσω μετρήσεων άλλων μεγεθών που συνδέονται με το ζητούμενο με γνωστές μαθηματικές σχέσεις και όχι με απευθείας μέτρηση αυτού. Μία ιδιαίτερη μέθοδος η οποία μας προσφέρει και μεγάλη ακρίβεια στη μέτρηση και μεγάλο φάσμα μετρούμενων τιμών (10-2 Ω έως και 10 6 Ω) είναι η χρήση διάταξης γέφυρας. Για τη μέτρηση Ωμικών αντιστάσεων ειδικά, χρησιμοποιούμε τη γέφυρα συνεχούς ρεύματος που ονομάζεται WHEATSTONE και είναι η διάταξη του σχήματος 1 που ακολουθεί : Ι x Ι 2 ΣΧΗΜΑ 1 Ι 3 Ι 4 Τμήματα και σύνθεση μιας γέφυρας Wheatstone Αποτελείται από δύο συστοιχίες αντιστάσεων συνδεδεμένες παράλληλα και κάθε μία συστοιχία αποτελείται από δύο αντιστάσεις συνδεδεμένες σε σειρά. Το καθένα από τα δύο κοινά άκρα των συστοιχιών συνδέεται με μια πηγή Σ.Ρ. Το μέσο της κάθε συστοιχίας συνδέεται με έναν ακροδέκτη ενός μιλλιαμπερομέτρου. Η μία εκ των τεσσάρων αντιστάσεων είναι η άγνωστη προς μέτρηση αντίσταση (Rx). Η R3 είναι μεταβλητή αντίσταση ενώ οι R2 & R4 μπορεί να είναι σταθερές ή να μεταβάλλονται κατά βήματα. Λειτουργία της Γέφυρας Αφού τροφοδοτήσουμε το κύκλωμα, ρυθμίζουμε τη μεταβλητή αντίσταση ώστε η ένδειξη του μιλλιαμπερομέτρου να μηδενιστεί. Τότε η τάση στα άκρα του είναι μηδέν, δεν διαρρέεται από ρεύμα και λέμε ότι η γέφυρα βρίσκεται σε κατάσταση ισορροπίας. Στην κατάσταση αυτή ισχύει : Ι x = I 2 & I 3 = I 4. Επίσης ισχύει : VR x = VR 3 & VR 2 = VR

2 Από τη σχέση «2» προκύπτει : (VR x / VR 2 ) = (VR 3 / VR 4 ) (I x R x / I 2 R 2 ) = (I 3 R 3 / I 4 R 4 ) (R x / R 2 ) = (R 3 / R 4 ) R x = (R 3 R 2 )/ R 4. Ευαισθησία της Γέφυρας Για να έχει καλή ευαισθησία η γέφυρα πρέπει οι γνωστές αντιστάσεις να επιλεγούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε : α. Η μεταβλητή R 3 να είναι της ίδιας τάξης μεγέθους με την προς μέτρηση αντίσταση R x. β. Οι αντιστάσεις R2 R4 να είναι περίπου όσο το 1/10 της R x. γ. Η αντίσταση του μιλλιαμπερομέτρου να είναι περίπου όσο το 1/10 της R x. Όσον αφορά στα χρησιμοποιηθέντα όργανα και συσκευές θα αναφερθούν περιληπτικά οι αρχές λειτουργίας τους. Συγκεκριμένα : Τροφοδοτικό : Το τροφοδοτικό Σ.Ρ. (D.C) που χρησιμοποιήθηκε λαμβάνει τάση δικτύου (220VAC) και αποδίδει στην έξοδό του συνεχή τάση μεταβλητής τιμής 0 50VDC και ρεύμα μέχρι 5Α. Η μετατροπή αυτή επιτυγχάνεται με χρήση μετασχηματιστή υποβιβασμού της AC τάσης δικτύου, διατάξεων ανόρθωσης της AC τάσης που αποδίδει ο μετασχηματιστής, διατάξεων εξομάλυνσης DC τάσης και στη συνέχεια ρύθμισης της τάσεως εξόδου. Πέραν αυτών των βασικών, ένα τροφοδοτικό εργαστηρίου όπως αυτό που χρησιμοποιήθηκε περιλαμβάνει διατάξεις ασφαλείας για προστασία από βραχυκυκλώματα που θα προκαλούσαν την καταστροφή του καθώς και ενδεικτικά όργανα μέτρησης της τάσεως και του ρεύματος που παρέχεται στο συνδεδεμένο κύκλωμα φορτίο. Φορητό Ψηφιακό Πολύμετρο : Περιλαμβάνει μια οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD) 3 ½ ψηφίων, όπου παρέχεται οπτικά η τιμή του μετρούμενου μεγέθους υπό μορφή αριθμητικών ψηφίων. Επίσης περιλαμβάνει διακόπτη τροφοδοσίας (ON OFF), περιστροφικό μεταγωγό διακόπτη επιλογής μεγέθους μέτρησης και κλίμακας αυτού και εισόδους σύνδεσης των ακροδεκτών για φυσική σύνδεσή του με την πηγή του μετρούμενου μεγέθους. Σε γενικές γραμμές, ένα τέτοιο όργανο έχει δύο βασικά μέρη : το τμήμα μέτρησης όπου δέχεται το προς μέτρηση αναλογικό σήμα, το ψηφιοποιεί με χρήση αναλογοψηφιακού μετατροπέα (ADC) και το συγκρίνει με τιμές αναφοράς ώστε να κάνει τη μέτρηση. Στη συνέχεια το αποτέλεσμα οδηγείται στο τμήμα ελέγχου το οποίο είναι υπεύθυνο για την επικοινωνία με το χρήστη (περιστροφικός διακόπτης επιλογής μέτρησης και οθόνη απεικόνισης). Διατάξεις μεταβλητών αντιστάσεων : Αποτελούνται από ένα εξωτερικό μεταλλικό κέλυφος όπου βρίσκονται εξωτερικά οι ακροδέκτες σύνδεσης με το υπόλοιπο κύκλωμα καθώς και μια σειρά περιστροφικών επιλογικών μεταγωγών διακοπτών. Εσωτερικά, υπάρχουν αντιστάσεις διαφόρων συγκεκριμένων τιμών σε κατάλληλη συνδεσμολογία με τους μεταγωγούς διακόπτες, ώστε ο χρήστης περιστρέφοντας αυτούς και θέτοντάς τους σε συγκεκριμένες βαθμονομημένες θέσεις, η διάταξη να εμφανίζει στην έξοδό της την τιμή της αντίστασης που αθροιστικά δείχνουν οι μεταγωγοί διακόπτες. Θεωρητική Επίλυση Κυκλώματος Για τιμή άγνωστης αντίστασης 500Ω και με βάση τον τύπο υπολογισμού που προαναφέρθηκε μπορούμε να υπολογίσουμε τις τιμή της μεταβλητής R 3 για την οποία η γέφυρα θα ισορροπεί, για διάφορες τιμές των R 2 & R 4 όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί : R x R 2 R 4 R

3 Άλλες Διατάξεις Μέτρησης Εκτός από τη χρήση γέφυρας Wheatstone υπάρχουν κι άλλοι τρόποι έμμεσης μέτρησης της τιμής μιας αντιστάσεως όπως η μέθοδος της «μέτρησης των τάσεων» και της «αντικατάστασης αντιστάσεων». Τέλος υπάρχει πάντα και ο άμεσος τρόπος απευθείας μέτρησης της τιμής μιας αντιστάσεως κάνοντας χρήση ενός Ωμομέτρου. Αξιολόγηση των Μεθόδων Μέτρησης Η μέθοδος της γέφυρας Wheatstone θεωρείται μέθοδος υψηλής ακρίβειας διότι μπορούμε εύκολα και με μεγάλη ακρίβεια να την φέρουμε στην κατάσταση ισορροπίας. Στη συνέχεια, ο μόνος παράγοντας που θα επηρεάσει την υπολογιζόμενη τιμή είναι η ακρίβεια των τιμών των άλλων αντιστάσεων. Κατά συνέπεια, αν έχουμε επιλέξει αντιστάσεις μικρής ανοχής, το αποτέλεσμα θα είναι υψηλής ακρίβειας. Ι x Ι 2 ΣΧΗΜΑ 1 Ι 3 Ι 4 Πειραματικό Μέρος Όργανα και Υλικά που Χρησιμοποιήθηκαν 1. Τροφοδοτικό Σ.Ρ (D.C), Μεταβλητής τάσης 2. Ψηφιακό Πολύμετρο (D.M.M) σε επιλογή μέτρησης συνεχούς ρεύματος (ΜιλλιΑμπερόμετρο). 3. Τέσσερις (4) διατάξεις μεταβλητών αντιστάσεων. 4. Ανάλογος Αριθμός Καλωδίων Σύνδεσης. Σχεδιασμός Διατάξεων και Θέσεις Οργάνων Υλοποιούμε το κύκλωμα του Σχήματος 1. Πορεία Εργασίας - Βήματα Τα βασικά στάδια της εργασίας με τη μέθοδο Γέφυρας Wheatstone ήταν τα εξής : 1. Συνδέουμε την πηγή τάσης 5V σε σειρά με τις αντιστάσεις R x & R Παράλληλα με αυτές συνδέουμε και τις R 3 & R 4 οι οποίες είναι μεταξύ τους συνδεδεμένες σε σειρά. 3. Στη μέση του κάθε ζεύγους σε σειρά αντιστάσεων συνδέουμε τα άκρα του μιλλιαμπερομέτρου. 4. Αλλάζουμε τις τιμές των R 2 & R 4 ρυθμίζουμε την R 3 ώστε να φέρουμε τη γέφυρα σε κατάσταση ισορροπίας. Καταγραφή των ενδείξεων. 5. Επανάληψη του βήματος «4» για επτά ζεύγη τιμών των R 2 & R 4 που φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί. 6. Απενεργοποίηση του τροφοδοτικού και αποσύνδεση του από το κύκλωμα. 7. Αποσύνδεση των τμημάτων του κυκλώματος. 8. Πέρας πειραματικής διαδικασίας. Θεωρητική Επίλυση Κυκλώματος Για τιμή άγνωστης αντίστασης 500Ω και με βάση τον τύπο υπολογισμού που προαναφέρθηκε μπορούμε να υπολογίσουμε τις τιμή της μεταβλητής R 3 για την οποία η γέφυρα θα ισορροπεί, για διάφορες τιμές των R 2 & R 4 όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί : 3

4 Λειτουργία της Γέφυρας Αφού τροφοδοτήσουμε το κύκλωμα, ρυθμίζουμε τη μεταβλητή αντίσταση ώστε η ένδειξη του μιλλιαμπερομέτρου να μηδενιστεί. Τότε η τάση στα άκρα του είναι μηδέν, δεν διαρρέεται από ρεύμα και λέμε ότι η γέφυρα βρίσκεται σε κατάσταση ισορροπίας. Στην κατάσταση αυτή ισχύει : Ι x = I 2 & I 3 = I 4. Επίσης ισχύει : VR x = VR 3 & VR 2 = VR Από τη σχέση «2» προκύπτει : (VR x / VR 2 ) = (VR 3 / VR 4 ) (I x R x / I 2 R 2 ) = (I 3 R 3 / I 4 R 4 ) (R x / R 2 ) = (R 3 / R 4 ) R x = (R 3 R 2 )/ R 4. R x R 2 R 4 R Πίνακες Μετρήσεων και Επεξεργασία των Δεδομένων R x πραγμ R x πειραμ. ΑΠΟΚΛΙΣΗ δi ΤΕΤΡ. ΑΠΟΚ δi 2 R 2 R R 3 πειρ. R 3 θεωρ. Στη συνέχεια μπορούμε να υπολογίσουμε τη Μέση Τιμή της Rx : ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ (Rx μέσο )= ΣRx/7 = / 7 = Ω Για κάθε μετρούμενη τιμή της άγνωστης αντίστασης (Rx πειρ ) υπολογίζουμε την απόκλισή της (δi) από τη μέση τιμή (Rx μέσο ) καθώς και την τετραγωνική απόκλιση (δi) 2. Τα αποτελέσματα φαίνονται στις αντίστοιχες στήλες του ανωτέρω πίνακα. Τέλος, υπολογίζουμε το Μέσο Τετραγωνικό Σφάλμα : ΜΕΣΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ (m Rμ ) = ( Σδi 2 /6)= (../ 6)= ( )= ± Ω ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. Περιγράψτε τη γέφυρα Wheatstone. 2. Πότε μια γέφυρα Wheatstone έχει καλή ευαισθησία? 3. Αναφέρατε τις γέφυρες Σ.Ρ που ξέρετε 4. Ποια τα πλεονεκτήματα των διατάξεων μέτρησης με γέφυρες? 5. Τι μεγέθη μπορώ να μετρήσω με γέφυρες? 6. Επίλυση Γέφυρας με εφαρμογή του θεωρήματος Thevenin. 7. Περιγράψτε τη γέφυρα χωρητικοτήτων και τη συνθήκη ισορροπίας της. 8. Μέτρηση συχνότητας με γέφυρα. 9. Μέτρηση θερμοκρασίας με γέφυρα. 10. Τι θα συμβεί σε γέφυρα που ισορροπεί αν αντιμεταθέσω πηγή και γαλβανόμετρο Εύρεση της θέσης βραχυκυκλώματος σε υπόγειο καλώδιο. 4

5 Σκοπός 1. Μελέτη της πτώσης τάσης σε γραμμές μεταφοράς. 2. Εύρεση της θέσης βραχυκυκλώματος σε υπόγειο καλώδιο. Θεωρία α. Πτώση τάσης Η σχετική θεωρία για τον υπολογισμό της πτώσης τάση σε γραμμές μεταφοράς (στη συγκεκριμένη περίπτωση των εσωτερικών εγκαταστάσεων: καλώδια μεγάλου μήκους) αναφέρεται στο Παράρτημα. β. Εύρεση θέσης βραχυκυκλώματος Πολλές φορές στη Βιομηχανία έχουμε υπόγεια καλώδια από το ένα κτίριο στο άλλο. Είναι πιθανό από βλάβη της μόνωσης να προκληθεί σε κάποιο αγωγό βραχυκύκλωμα προς γη. Τότε είναι αναγκαίο να βρούμε τη θέση που έγινε το βραχυκύκλωμα, για να σκάψουμε μόνο σε εκείνη τη θέση και να επισκευάσουμε τη βλάβη. Για την εύρεση της θέσης σφάλματος απαιτείται μια γέφυρα διάταξη παρόμοιαα με της γέφυρας Wheastone, που λέγεται «Βρόχος δοκιμής» του Murray. Οι ακροδέκτες του καλωδίου συνδέονται, όπως αναφέρεται στο Σχ. 1. Οι μεταβλητές αντιστάσεις Ρ και Q ρυθμίζονται έτσι ώστε το γαλβανόμετρο G να δείχνει απόκλιση μηδέν, τότε ισχύει και P L = 2 X Q X X L = 2 Q P + Q Εξ. 1 Εξ. 2 Επειδή ο ακριβής υπολογισμός της θέσης απαιτεί την ακριβή μέτρηση αντίστασης είναι ουσιαστικό η αντίσταση στη θέση της βλάβης μεταξύ αγωγού και γης να είναι μηδενική. Γι αυτό είναι αναγκαίο να περάσουμε ένα μεγάλο ρεύμα στιγμιαία, ώστε να κολλήσει ο αγωγός στο σωλήνα που τον περιβάλει. Όργανα και συσκευές. Σχ Πλακέτες για τη συνδεσμολογία των απαραίτητων κυκλωμάτων για τις μετρήσεις. 2. Διάφορα φορτία (ηλεκτρικό μπρίκι, ηλεκτρικό καλοριφέρ κλπ.). 3. Δύο βολτόμετρα (0-250V). 4. Αμπερόμετρο (0-15Α). 5. Τροφοδοτικό και διάταξη γέφυρας. 6. Ένα βατόμετρο. 5

6 Διαδικασία 1. Αναγνώριση αγωγού φάσης, ουδέτερου και γείωσης. a) Με τη χρήση ειδικού κατσαβιδιού «δοκιμαστικό» αναγνωρίστε την οπή της πρίζας, που καταλήγει ο αγωγός της φάσης και αυτή που καταλήγει ο ουδέτερος αγωγός. b) Αποσυνδέστε τον κινητήρα από το δίκτυο. Ανοίξτε το καπάκι σύνδεσης και αναγνωρίστε τους ακροδέκτες του τυλίγματος και τον ακροδέκτη της γείωσης. Σε ποιο μέρος του κινητήρα καταλήγει ο ακροδέκτης της γείωσης; 2. a) Κάντε την συνδεσμολογία του Σχ. 2. ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΛΩΔΙΟ Σχ. 2 b) Προσθέστε φορτία στο άκρο του καλωδίου. Συνδυασμοί θερμικών ηλεκτρικών συσκευών. Βάλτε τα αποτελέσματα σε πίνακα Ισχύς φορτίου Watts Ρεύμα Α Τάση Αρχής V Τάση Τέλους V Πτώση Τάσης V Πτώση τάσης από τύπο V c) Κάνετε το διάγραμμα της πτώσης τάσης συναρτήσει του φορτίου (ρεύμα) για τις μετρηθείσες τιμές και για τις τιμές που προκύπτουν από τον τύπο υπολογισμού της πτώσης τάσης. Για τον υπολογισμό πτώσης τάσης πρέπει να μετρήσετε τη διατομή και το μήκος των αγωγών, καθώς και να διαπιστώσετε την φύση του υλικού του αγωγού. d) δ) Υπολογίστε την απαιτούμενη διατομή του καλωδίου και την ασφάλεια (συντηκτική) σύμφωνα με τους κανονισμούς. Ποια θα ήταν η απαιτούμενη διατομή για καλώδιο μικρού μήκους (2m); a) Με τη διάταξη του Σχ.3 μετρήστε την τάση, το απορροφούμενο ρεύμα και την ισχύ ενός μονοφασικού ηλεκτρικού κινητήρα, που λειτουργεί χωρίς φορτίο. Υπολογίστε τον συντελεστή ισχύος του κινητήρα. Γιατί διαφέρουν από τις αναγραφόμενες αντίστοιχες τιμές στην πινακίδα του κινητήρα; b) Στη συνδεσμολογία του Σχ. 3 συνδέστε σαν φορτίο μόνο το φωτιστικό σώμα φθορισμού και μετρήστε την πτώση τάσης στο καλώδιο. Συγκρίνετέ την με την τιμή που προκύπτει από τους τύπους. ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ Σχ Με βάση τη διάταξη του Σχ.1 υπολογίστε το μήκος που βρίσκεται το βραχυκύκλωμα προς γη γειωμένου αγωγού σε κάποιο σημείο. Με μετροταινία μετρήστε την απόσταση που βρίσκεται το βραχυκύκλωμα. 6

1 Τράπεζα θεμάτων 2014-15 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ

1 Τράπεζα θεμάτων 2014-15 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ 1 2 ΘΕΜΑ B Ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος 1. ΘΕΜΑ Β 2-15438 B.1 Ένας αγωγός διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα έντασης i = 5 A. Το ηλεκτρικό φορτίο q που περνά από μια διατομή του αγωγού σε χρόνο t = 10 s

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διευθυντής: Καθηγητής Δρ Αθανάσιος Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακού Θερμομέτρου

Ψηφιακού Θερμομέτρου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών www.thmmy.gr Κατασκευή Ψηφιακού Θερμομέτρου Εισαγωγή Αντικείμενο της εργασίας, είναι η κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Σ.Ρ. ΜΕΣΩ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Σ.Ρ. ΜΕΣΩ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ 2014 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Σ.Ρ. ΜΕΣΩ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ DESIGN AND CONSTRUCTION

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη σύγκριση γραμμικών και μη γραμμικών ηλεκτρικών διατάξεων

Μελέτη σύγκριση γραμμικών και μη γραμμικών ηλεκτρικών διατάξεων Μελέτη σύγκριση γραμμικών και μη γραμμικών ηλεκτρικών διατάξεων Όλγα Τάσση Ιδ. Εκπαιδευτήρια «Ο Απόστολος Παύλος» trendy.olga@gmail.com Επιβλέπων Καθηγητής: Dr Δημήτριος Τάσσης Φυσικός Ραδιοηλεκτρολόγος,

Διαβάστε περισσότερα

Η λεκτρικά Κ υκλώµ ατα Μ ετρήσεις

Η λεκτρικά Κ υκλώµ ατα Μ ετρήσεις ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η λεκτρικά Κ υκλώµ ατα Μ ετρήσεις ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας µε ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ( ΡΕΛΕ ) ή ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΓΕΝΙΚΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ( ΡΕΛΕ ) ή ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Page 1 of 66 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ( ΡΕΛΕ ) ή ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Οι ηλεκτρονόμοι ( ΡΕΛΕ ) αποτελούν βασικό στοιχείο στα κυκλώματα του κλασσικού αυτοματισμού. Με την χρήση των ηλεκτρονόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΥΜΒΟΛΟ ΜΟΝΑΔΕΣ S.. Φορτίο, q oulomb, Ηλεκτρικό ρεύμα, i Ampére, A Ηλεκτρικό δυναμικό olt, Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Εφόσον στα άκρα ενός στοιχείου σύνδεσης εφαρμόζεται η τάση U και εφόσον το στοιχείο

Εφόσον στα άκρα ενός στοιχείου σύνδεσης εφαρμόζεται η τάση U και εφόσον το στοιχείο Άσκηση Η4 Μέτρηση αντιστάσεων Εφόσον στα άκρα ενός στοιχείου σύνδεσης εφαρμόζεται η τάση U και εφόσον το στοιχείο σύνδεσης διαρρέεται από ρεύμα έντασης I, τότε το πηλίκο U I είναι η αντίσταση του U στοιχείου.

Διαβάστε περισσότερα

MACROTEST HT5035 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

MACROTEST HT5035 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MACROTEST HT5035 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόµενα : 1. ΓΕΝΙΚΑ...5 1.1 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...5 1.2 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ...5 1.3 ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ...6 1.4 ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ..6 2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ. ΕΛΟΤ HD 384 Έκδοση 2η HELLENIC STANDARD. Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 2004-03-04 ICS: 29.020 91.140.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ. ΕΛΟΤ HD 384 Έκδοση 2η HELLENIC STANDARD. Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 2004-03-04 ICS: 29.020 91.140. 2004-03-04 ICS: 29.020 91.140.50 ΕΛΟΤ HD 384 Έκδοση 2η ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Requirements for electrical installations Κλάση τιµολόγησης: 25 ΕΛΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el ALTOSONIC V12 Εγχειρίδιο οδηγιών Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer KROHNE : Βιβλιογραφικά στοιχεία ::::::::::::::::::::::::::::::::: Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα AUTOMATIC SWITCH BOX M-20/L-20

Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα AUTOMATIC SWITCH BOX M-20/L-20 Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα AUTOMATIC SWITCH BOX M-20/L-20 Οδηγίες τοποθέτησης AS-BOX-M_L-IA-IGR110320 IMGR-AS-BOX-M_L Έκδοση 2.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 1. Εισαγωγή Η διδασκαλία της Φυσικής στην υποχρεωτική εκπαίδευση στοχεύει στη διερεύνηση του υλικού και του ζωντανού κόσμου και στη μελέτη σχετικών φαινομένων και γεγονότων.

Διαβάστε περισσότερα

Παιδιά κάτω των 13 ετών δε θα πρέπει να χρησιμοποιούν το κιτ χωρίς επίβλεψη. Μη συνδέετε την κύρια πλακέτα σε εξωτερική τροφοδοσία μεγάλης ισχύος.

Παιδιά κάτω των 13 ετών δε θα πρέπει να χρησιμοποιούν το κιτ χωρίς επίβλεψη. Μη συνδέετε την κύρια πλακέτα σε εξωτερική τροφοδοσία μεγάλης ισχύος. 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 01. Robotale (Arduino-Compatible) 02. Ράστερ 830 οπών 03. Κουτί αποθήκευσης 04. Κόκκινα leds (τεμ. 5) 05. Κίτρινα leds (τεμ. 5) 06. Πράσινα leds (τεμ. 5) 07. Αντιστάτες 220 Ohm (τεμ. 8) 08.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης. Smart connections. Οδηγίες χρήσης. Πιστοποιητικά PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης. Smart connections. Οδηγίες χρήσης. Πιστοποιητικά PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1 Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης GR Smart connections. Οδηγίες χρήσης Πιστοποιητικά PIKO 3.0 3.6 4. 5.5 7.0 8.3 0. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΤΗ KOSTAL Solar Electric GmbH Hanferstraße 6 7908 Freiburg i. Br. Γερμανία

Διαβάστε περισσότερα

PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4.2 Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 10.1 Excellent. www.centrosolar.

PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4.2 Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 10.1 Excellent. www.centrosolar. Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4. Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 0. Excellent www.centrosolar.com ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΤΗ CENTROSOLAR AG Stresemannstr.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ y = A + Bx Α = 0.0871 Β = 1.9398 y 1 = 0,087 + 1,94 0,7 = 1,44 (x 1, y 1 ) = (0,7, 1,44) y = 0,087

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ B ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ B ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ B ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Γενικής Παιδείας ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΥΠOΥΡΓΕIO ΠΑIΔΕIΑΣ ΚΑI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Λειτουργίας HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 HV 4.150 / 4.185 / 4.220. V 2012/03A-V01.

Οδηγίες Λειτουργίας HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 HV 4.150 / 4.185 / 4.220. V 2012/03A-V01. Οδηγίες Λειτουργίας HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 HV 4.150 / 4.185 / 4.220 V 2012/03A-V01.4 ελληνικά Περιεχόμενα 1 Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας...5 2 Σχεδιασμός Συστήματος...8

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων αντλητικών συγκροτηµάτων

Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων αντλητικών συγκροτηµάτων Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων Τυποποιηµένες µονάδες ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ρούµελης & Aφοι Ντούνα 1 13671 Αχαρναί Αττικής Τηλ (+30) 210 2431111 Fax (+30) 210 2431601 Internet : www.papantonatos.gr E-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟΣ : ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΗΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗΣ

ΗΧΟΣ : ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΗΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗΣ Α3 ΗΧΟΣ : ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΗΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗΣ Σκοπός Αντικείµενο της άσκησης αυτής είναι η µελέτη του φαινοµένου της εξασθένησης ή- χου κατά τη διέλευσή του από απορροφητή δεδοµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ. Γνωρίζω τον υπολογιστή ως ενιαίο σύστημα

ΕΝΟΤΗΤΑ. Γνωρίζω τον υπολογιστή ως ενιαίο σύστημα ΕΝΟΤΗΤΑ Γνωρίζω τον υπολογιστή ως ενιαίο σύστημα . Κεφάλαιο 1 Ψηφιακός Κόσµος Εισαγωγή Τι εννοούμε με τον όρο «ψηφιακός»; Ψηφιακό είναι ένα σύστημα που παίρνει τιμές από μια ομάδα συγκεκριμένων τιμών.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 10

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 10 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 10 Μέτρηση παροχής αέρα στην εισαγωγή Εμβολοφόρου

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC B Βασική συσκευή. Έκδοση 07/2006 11469609 / EL

Oδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC B Βασική συσκευή. Έκδοση 07/2006 11469609 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVITRAC B Βασική συσκευή Έκδοση 07/2006 11469609 / EL Oδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRIVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΑΤΡΩΝ-ΑΘΗΝΩΝ-ΘΕΣ/ΚΗΣ-ΕΙΔΟΜΕΝΗΣ-ΠΡΟΜΑΧΩΝΑΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΑΤΡΩΝ-ΑΘΗΝΩΝ-ΘΕΣ/ΚΗΣ-ΕΙΔΟΜΕΝΗΣ-ΠΡΟΜΑΧΩΝΑΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΑΤΡΩΝ-ΑΘΗΝΩΝ-ΘΕΣ/ΚΗΣ-ΕΙΔΟΜΕΝΗΣ-ΠΡΟΜΑΧΩΝΑΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Γ. Αρβανίτης 1 Ν. Κάρλοβιτς 2 Η. Μήλης 3 PROTASIS A.E. PROTASIS A.E. PROTASIS

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008.

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008. Πρόλογος Οι παρούσες σημειώσεις αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του υλικού που διδάχτηκε στις παραδόσεις του προπτυχιακού μαθήματος της Αριθμητικής Ανάλυσης, το εαρινό εξάμηνο 7-8, στο Μαθηματικό τμήμα του

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία;

Τι είναι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία; ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Τι είναι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία; Ορισμοί και πηγές Τα ηλεκτρικά πεδία δημιουργούνται από διαφορές της τάσης: όσο μεγαλύτερη είναι η τάση, τόσο ισχυρότερο είναι το πεδίο που δημιουργείται.

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά για µικροκύµατα. ηµιουργία ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων.

Γενικά για µικροκύµατα. ηµιουργία ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 5 1. Άσκηση 1 Γενικά για µικροκύµατα. ηµιουργία ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων. 1.1 Εισαγωγή Τα µικροκύµατα είναι ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία όπως το ορατό φώς, οι ακτίνες

Διαβάστε περισσότερα