Τα θέµατα της ισότητας φύλων και ίσων ευκαιριών στην απασχόληση µε τρόπο φιλικό προς τις γυναίκες.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τα θέµατα της ισότητας φύλων και ίσων ευκαιριών στην απασχόληση µε τρόπο φιλικό προς τις γυναίκες."

Transcript

1 Τα θέµατα της ισότητας φύλων και ίσων ευκαιριών στην απασχόληση µε τρόπο φιλικό προς τις γυναίκες. Η γνώση των δικαιωµάτων στη µισθωτή εργασία οδηγεί στην άσκηση και διεκδίκηση τους και κατά συνέπεια στην ενίσχυση της ισότητας των φύλων και των ίσων ευκαιριών στην απασχόληση. Αθήνα Σεπτέµβριος 2004

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γυναίκες και αγορά εργασίας στην Ελλάδα 3 Ισότητα φύλων και ίσες ευκαιρίες στην απασχόληση.. 3 Από πότε και µε ποιο τρόπο κατοχυρώνεται η ισότητα των φύλων και οι ίσες ευκαιρίες στην απασχόληση?...4 Τι είναι οι «θετικές δράσεις» στα πλαίσια της ισότητας φύλων?..5 Πώς µπορώ να βρω εργασία?...6 Πώς µπορώ να δηµιουργήσω τη δική µου επιχείρηση?...9 Ποια είναι τα δικαιώµατα µου στην απασχόληση?...11 Πώς µπορώ να συνδυάσω την οικογενειακή και επαγγελµατική ζωή? 1. Νοµικές ρυθµίσεις Φύλαξη παιδιών...19 Πως µπορώ να διεκδικήσω την αναγνώριση και την εφαρµογή των δικαιωµάτων µου?...22 Που µπορώ να απευθυνθώ για πρακτικές και νοµικές συµβουλές?...24 Υπάρχουν µηχανισµοί αρµόδιοι για την προώθησης της ισότητας φύλων στην Ελλάδα?...25 Βιβλιογραφία

3 Γυναίκες και αγορά εργασίας στην Ελλάδα. Σύµφωνα µε µελέτες 1, τη χρονική περίοδο οι γυναίκες κατέλαβαν περισσότερες από τις θέσεις εργασίας στο σύνολο των νέων θέσεων εργασίας στους κλάδους της ελληνικής οικονοµίας. Η αύξηση αυτή παρατηρείται στον τριτογενή τοµέα (υπηρεσίες) ενώ ο πρωτογενής (γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία) και ο δευτερογενής τοµέας (ορυχεία, βιοµηχανία, κατασκευές) παρουσιάζουν µείωση σε ότι αφορά την απασχολησιµότητα των γυναικών. Οι κλάδοι του τριτογενούς τοµέα στους οποίους εντοπίζεται η µεγαλύτερη αύξηση γυναικείας απασχόλησης περιλαµβάνουν το λιανικό εµπόριο, τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες (νοµικές, λογιστικές, φοροτεχνικές, γραµµατειακή υποστήριξη, έρευνα αγοράς, πωλήτριες, καθαρίστριες, διαφήµιση), τις δραστηριότητες οικιακού προσωπικού (οικιακές βοηθοί, καθαρίστριες, µπειµπι σιτερς κτλ), τις τουριστικές υπηρεσίες (ξενοδοχεία και εστιατόρια) και τις υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής µέριµνας. Ισότητα φύλων και ίσες ευκαιρίες στην απασχόληση. Παρά το γεγονός ότι έχει σηµειωθεί ποσοτική αύξηση στην γυναικεία απασχόληση και παρά την πραγµατοποίηση σηµαντικών και καθοριστικών νοµοθετικών και θεσµικών αλλαγών προκειµένου να διασφαλιστούν οι ίσες ευκαιρίες και η ισότιµη µεταχείριση των γυναικών σε θέµατα αµοιβών, πρόσβασης στην εργασία, επαγγελµατικού προσανατολισµού και επαγγελµατικής εξέλιξης, συνδυασµού οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής κτλ συνεχίζεται η διακριτική µεταχείριση σε βάρος των γυναικών στον τοµέα της απασχόλησης. 1 N. Ντερµανάκης, «Η ανισότητα τvν αµοιβών σε επιλεγµένους κλάδους και επαγγέλµατα στην Ελλάδα. Οι περιπτώσεις των κλάδων του λιανικού εµπορίου, του τουρισµού, των τραπεζών και της υγείας», ΚΕΘΙ, Αθήνα,

4 Η εξάλειψη των «άµεσων» και «έµµεσων» διακρίσεων 2 που υφίστανται οι γυναίκες στην απασχόληση οδηγεί στην ισότιµη µεταχείριση των γυναικών. Οι στερεοτυπικές αντιλήψεις για τον ρόλο των δύο φύλων και ο διαχωρισµός των επαγγελµάτων στην απασχόληση σε ανδρικά και γυναικεία θεωρούνται κύριες πηγές διακρίσεων σε βάρος των γυναικών. Ο γάµος και η γέννηση παιδιών επηρεάζουν την επαγγελµατική σταδιοδροµία των γυναικών εξαιτίας των παραδοσιακών απόψεων που θέλουν την γυναίκα να έχει την πρωταρχική ευθύνη για την ανατροφή των παιδιών και την φροντίδα του σπιτιού µε αποτέλεσµα η ισορρόπηση των οικογενειακών ευθυνών µε την εργασία να βαραίνει κυρίως την γυναίκα. εν υπάρχει αµφιβολία, ότι η συµµετοχή των ανδρών στον συνδυασµό της οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής και η ισότιµη κατανοµή ευθυνών προϋποθέτει την πραγµατοποίηση αλλαγών στην κοινωνία και την νοοτροπία της κάθε γυναίκας και του άνδρα. 3 Από πότε και µε ποιο τρόπο κατοχυρώνεται η ισότητα των φύλων και οι ίσες ευκαιρίες στην απασχόληση? Σύνταγµα της Ελλάδας Η αρχή της ισότητα φύλων προωθείται από το 1975 αρχικά από το άρθρο 4 παρ. 1 και 2 του Συντάγµατος µας, σύµφωνα µε το οποίο «Οι έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του Νόµου» και «Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώµατα και υποχρεώσεις». Κατόπιν, χάρη στις συντονισµένες εργασίες των γυναικείων οργανώσεων εξασφαλίστηκε µε το άρθρο 116 του Συντάγµατος, η νόµιµη εφαρµογή των θετικών δράσεων µε την φράση «εν αποτελεί διάκριση λόγω 2 Η άµεση διάκριση αναφέρεται στην άνιση µεταχείριση µεταξύ ανδρών και γυναικών πχ. στα θέµατα αµοιβής, αλλά µπορεί να αναφέρεται και σε διακρίσεις που γίνονται λόγω εγκυµοσύνης ή µητρότητας όταν µια γυναίκα στερείται θέσης εργασίας, κατάρτισης ή προαγωγής απλά και µόνο επειδή είναι έγκυος. Η έµµεση διάκριση αφορά σε θέµατα άνισης µεταχείρισης µεταξύ ανδρών και γυναικών επειδή η ουδετερότητα που χαρακτηρίζει τις διατάξεις, τα κριτήρια ή τις πρακτικές που προσδιορίζουν τις προσλήψεις, τις αµοιβές, τις συνθήκες εργασίας, τις απολύσεις, την κοινωνική ασφάλιση κλπ ενισχύουν τη µειονεκτική θέση σηµαντικά υψηλότερου ποσοστού εργαζοµένων του ενός φύλου µεταξύ ανδρών και γυναικών. 3 Παναγιώτα Πέτρογλου, «Οδηγός Καλών Πρακτικών για το Συνδυασµό Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής», ΚΕΘΙ, Αθήνα,

5 φύλλου ή λήψη θετικών µέτρων για την πρόληψη της ισότητας µεταξύ των ανδρών και γυναικών. Το κράτος µεριµνά για την άρση των ανισοτήτων που υφίστανται στην πράξη, ιδίως σε βάρος των γυναικών». Σε ότι αφορά την κατοχύρωση του δικαιώµατος ίσης αµοιβής για εργασίας ίσης αξίας, το άρθρο 22 του Συντάγµατος αναφέρει ότι «Η εργασία αποτελεί δικαίωµα και προστατεύεται από το Κράτος, που µεριµνά για τη δηµιουργία συνθηκών απασχόλησης όλων των πολιτών και για την ηθική και υλική εξύψωση του εργαζόµενου αγροτικού και αστικού πληθυσµού. Όλοι οι εργαζόµενοι, ανεξάρτητα από φύλο ή άλλη διάκριση, έχουν δικαίωµα ίσης αµοιβής για παρεχόµενη εργασία ίσης αξίας». Νοµοθετικό πλαίσιο Το 1983, ο πρώτος Νόµος που περιέλαβε ατοµικά, πολιτικά, κοινωνικά, οικονοµικά και µορφωτικά δικαιώµατα για τις γυναίκες και προσδιόριζε το πλαίσιο για τη διασφάλιση της ισότητας των δικαιωµάτων των ανδρών και γυναικών τόσο σε κοινωνικό όσο και σε οικογενειακό επίπεδο είναι ο Ν Το 1984 υιοθετήθηκαν από το Ελληνικό Κοινοβούλιο οι νόµοι Ν. 1414/84 και 1483/84 που αποτέλεσαν τους νόµους-βάση για την ισότητα των φύλων στις εργασιακές σχέσεις. Κατόπιν, το υπάρχον νοµοθετικό πλαίσιο εµπλουτίστηκε και από µια σειρά άλλων Νόµων προκειµένου να ρυθµίσουν, να συµπληρώσουν και να εντάξουν την ισότητα φύλων στις εργασιακές σχέσεις και να εξαλείψουν τις άµεσες και έµµεσες διακρίσεις µεταξύ των δυο φύλων. Τι είναι οι «θετικές δράσεις» στα πλαίσια της ισότητας φύλων? Οι «θετικές δράσεις» είναι µέτρα εδικά σχεδιασµένα προκειµένου να επιτευχθεί µια αντιστάθµιση των συνεπειών της προηγούµενης εφαρµογής διακρίσεων κατά των γυναικών, να εξαλειφτούν οι υφιστάµενες διακρίσεις και να προωθηθεί η ισότητα ευκαιριών µεταξύ των ανδρών και γυναικών στον τοµέα της απασχόλησης. Ειδικότερα, περιλαµβάνουν µέτρα που επιδιώκουν να: -εξαλείψουν τα αίτια της υποαπασχόλησης και των περιορισµένων προοπτικών σταδιοδροµίας για οποιοδήποτε φύλο κάνοντας παρεµβάσεις στα πεδία της επιλογής σταδιοδροµίας και στην επαγγελµατική κατάρτιση 5

6 -επιτύχουν µια σχετική ισορροπία µεταξύ οικογενειακών και επαγγελµατικών υποχρεώσεων και την πιο ισορροπηµένη κατανοµή ευθυνών µεταξύ των δυο φύλων όπως η ανάπτυξη βρεφονηπιακών και παιδικών σταθµών και η εισαγωγή των διακοπών σταδιοδροµίας για τις γυναίκες. Πώς µπορώ να βρω εργασία? Εάν είσαι άνεργη µπορείς να απευθυνθείς στον: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕ ) 4 α) Τι είναι ο ΟΑΕ και ποιες υπηρεσίες προσφέρει? Ο ΟΑΕ αποτελεί το κύριο όργανο που είναι αρµόδιο για να εφαρµόσει την κυβερνητική πολιτική για την απασχόληση µε στόχο να εξασφαλιστούν οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την ταχεία προσαρµογή της προσφοράς εργασίας προς τις απαιτήσεις της ζήτησης σε συνάφεια µε το εκάστοτε πρόγραµµα οικονοµικής ανάπτυξης της χώρας και τις κατευθύνσεις του εκάστοτε Υπουργού Απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας. Συγκεκριµένα, ο ΟΑΕ µεριµνά για τον επαγγελµατικό προσανατολισµό του εργατικού δυναµικού, την τεχνική επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση του, τη διευκόλυνση της επαφής µεταξύ προσφοράς και ζήτησης εργασίας και για διάφορες παροχές και επιδόµατα. Ακόµη, στα πλαίσια του υλοποιούνται προγράµµατα απασχόλησης, επιχορηγήσεις νέων ελεύθερων επαγγελµατιών, επιδόµατα ασφάλισης, προγράµµατα απασχόλησης ειδικών κοινωνικών οµάδων, προγράµµατα εκπαίδευσης προσωπικού ιδιωτικών επιχειρήσεων και δραστηριότητες επαγγελµατικού προσανατολισµού. β) Τι χρειάζεται να κάνω? -Θα έρθεις σε επαφή µε την τοπική υπηρεσία του ΟΑΕ της περιοχής σου για να εγγραφείς στα µητρώα ανέργων του οργανισµού και να σου προσκοµίσουν κάρτα ανέργου την οποία πρέπει να ανανεώνεις κάθε µήνα. Για την ενέργεια αυτή απαιτείται να έχεις µαζί σου την ταυτότητα σου και το πρωτότυπο εκκαθαριστικό της εφορίας στο οποίο αναγράφεται ο ΑΦΜ σου. 4 6

7 -Θα ενηµερώσεις τον υπεύθυνο για τα προσόντα και τις υπάρχουσες γνώσεις σου προκειµένου να γίνει η καταγραφή τους στην καρτέλα σου. -Θα έρθεις σε επαφή µε έναν επαγγελµατικό και εργασιακό που βρίσκονται στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ) προκειµένου να σε βοηθήσει στην επαγγελµατική και προσωπική σου ανάπτυξη και να σε συµβουλέψει και να σε προσανατολίσει σε τοµείς απασχόλησης ανάλογα µε τα προσόντα και την κατάρτιση που έχεις. -Θα περνάς από την αρµόδια υπηρεσία για να ενηµερώνεσαι για τις προσφορές θέσεων εργασίας που ανακοινώνονται στον ΟΑΕ της περιοχής σου. γ) Ποια επιδόµατα παρέχει ο ΟΑΕ? -οικογενειακό επίδοµα -εποχιακά βοηθήµατα -επιδόµατα µακροχρονίως ανέργων -επίδοµα ανεργίας -επίδοµα σε νέους-νέες απο ετών -επίδοµα στράτευσης -συµπληρωµατικές παροχές µητρότητας δ) Πως µπορώ να έρθω σε επαφή µε τον ΟΑΕ? Ο ΟΑΕ διαθέτει: -Τηλεφωνικό Κέντρο: 1564 Μπορείς να καλέσεις στο τηλεφωνικό αριθµό 1564 µε αστική χρέωση από οποιοδήποτε σηµείο της επικράτειας όλο το 24 ώρο, 365 ηµέρες το χρόνο και να ζητάς πληροφορίες για όλες τις παροχές του οργανισµού. Επίσης, πληροφορίες που αφορούν την απασχόληση, τα προγράµµατα, την ασφάλισης, επιδοµάτων, επαγγελµατική κατάρτιση και για θέµατα κατάρτισης και απασχόλησης των ειδικών κοινωνικών οµάδων είναι αποθηκευµένη σε συστήµατα πληροφορικής και είναι διαρκώς διαθέσιµη στους πολίτες µέσω των χειριστών του τηλεφωνικού κέντρου (call center). -On line Υπηρεσίες για: Αναζήτηση ανέργων, αναζήτηση θέσεων εργασίας και θέσεις εργασίας στην Ευρώπη 7

8 ΟΑΕ : Εθν. Αντιστάσεως Άλιµος Τηλ. : Φαξ: Ταχ. Θυρίδα: 77117/1 7510, Π.Φάληρο ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ-ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΩΝ (ΚΕ.Π.Ε.Α.) 5 α) Τι είναι το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζοµένων και Ανέργων (ΚΕΠΕΑ) και ποιες υπηρεσίες προσφέρει? Το ΚΕΠΕΑ είναι µια νέα υποστηρικτική υπηρεσία που σύστησε η ΓΣΕΕ προκειµένου να προσφέρει έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση στους έλληνες εργαζοµένους και οικονοµικούς µετανάστες σε θέµατα εργασιακών σχέσεων ασφαλιστικής νοµοθεσία και µεταναστευτικής πολιτικής επιλύνοντας παράλληλα προβλήµατα που ανακύπτουν στους εργασιακούς χώρους. Στα πλαίσια του ΚΕΠΕΑ συστάθηκε και λειτουργεί Γραφείο Ενηµέρωσης Ανέργων και Επιχειρήσεων (ΓΕΑΕ) το οποίο λειτουργεί µε τη συνεργασία και χρηµατοδότηση του ΟΑΕ επιδιώκοντας την υπεύθυνη και έµµεση πληροφόρηση των ανέργων αναφορικά µε τα προγράµµατα απασχόλησης και εκπαίδευσης και την ενηµέρωση των επιχειρήσεων για προγράµµατα χρηµατοδότησης για πρόσληψη ανέργων και προγράµµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης του απασχολούµενου προσωπικού τους. Ακόµη, έχει τεθεί σε λειτουργία και το Γραφείο Εύρεσης Εργασίας στο οποίο µπορούν να απευθυνθούν οι άνεργοι και να αναζητήσουν εργασία καταχωρώντας το βιογραφικό τους. Στα ίδια πλαίσια µπορούν και οι εργοδότες να αναζητήσουν προσωπικό από τις λίστες ανέργων που διαθέτει το Γραφείο Εύρεσης Εργασίας και οι οποίες έχουν δηµοσιευτεί στο διαδίκτυο. β) Τι χρειάζεται να κάνω? 5 8

9 -Να συµπληρώσεις το έντυπο της ατοµικής και επαγγελµατικής σου κατάστασης. -Κατόπιν θα γίνει µια διερεύνηση των ατοµικών και διοικητικών ικανοτήτων σου προκειµένου να γίνει µια αξιολόγηση και να σου δοθούν κατευθύνσεις στην ανεύρεση εργασίας ανάλογα µε τα προσόντα σου. -Θα ενηµερωθείς για τις ευκαιρίες απασχόλησης και κατάρτισης του δηµοσίου ή ιδιωτικού τοµέα και θα παραπέµπεσαι στις αρµόδιες υπηρεσίες του ΟΑΕ για τοποθέτηση και κατάρτιση. -Θα ενηµερώνονται οι επιχειρήσεις µε βάση το έντυπο του ανέργου και τις πληροφορίες που θα συγκεντρώνει από το δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα. Το γραφείο παρακολουθεί τις θέσεις που προκηρύσσονται και δηµοσιεύονται στον ηµερήσιο και περιοδικό τύπο εφόσον για κάθε ενδιαφερόµενο συνδέεται συµβατικά και ηλεκτρονικά µε τον ΟΑΕ, τα Υπουργεία και Επιµελητήρια. γ) Πως µπορώ να έρθω σε επαφή µε το ΚΕΠΕΑ? Μπορείς να επισκεφτείς το Κέντρο από τις 9:00 έως τις 19:30 ή να επικοινωνήσεις δια αλληλογραφίας στην παρακάτω διεύθυνση: ΚΕΠΕΑ/ΓΣΕΕ: Βούλγαρη 1 και Πειραιώς Αθήνα Τηλ: 1966 και Φαξ: Πώς µπορώ να δηµιουργήσω τη δική µου επιχείρηση? α) Να γνωρίσεις τις διαδικασίες για την ίδρυση µιας Μικροµεσαίας (Μι.Μ.Ε) επιχείρησης: Για πληροφορίες σχετικά µε τις διαδικασίες ίδρυσης µιας Μι.Μ.Ε µπορείς να απευθυνθείς στον: 9

10 ΕΟΜΜΕΧ Ξενίας 16, Αθήνα /νση Ανταγωνιστικότητας Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληροφοριών Τηλ: , , Φαξ: Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων Ελλάδας Ακαδηµίας Αθήνα Τηλ: , Φαξ: β) Να ενηµερωθείς για τα προγράµµατα που υποστηρίζουν τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες των γυναικών.: -ΟΑΕ / Πρόγραµµα Επιχορήγησης Νέων Ελεύθερων Επαγγελµατιών: 6 Το πρόγραµµα αυτό είναι επιχορηγούµενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Απασχόληση και Επαγγελµατική Κατάρτιση» του Γ ΚΠΣ και απευθύνεται σε ανέργους ηλικίας ετών µε στόχο την ενθάρρυνση µέσω της οικονοµικής ενίσχυσης των ανέργων να δηµιουργήσουν τη δικής τους ατοµική ή εταιρική επιχείρηση µε τη δέσµευση να µη διακοπεί η λειτουργία της επιχείρησης για το διάστηµα των 12 µηνών της επιχορήγησης. Σε περίπτωση δηµιουργίας εταιρικών επιχειρήσεων, υπάρχει η δυνατότητα να υπαχθούν στο πρόγραµµα µέχρι και τρία µέλη εταιριών, οµόρρύθµων, ετερορρύθµων µόνο για τα οµόρρυθµα µέλη τους, ΕΠΕ µε την προϋπόθεση ότι έκαστος υποψήφιος για ένταξη στο πρόγραµµα µετέχει τουλάχιστον σε ποσοστό 25% στο εταιρικό κεφάλαιο, αστικών µη 6 10

11 κερδοσκοπικών εταιριών. Τέλος, µπορούν να υπαχθούν στο πρόγραµµα µέχρι και πέντε µέλη Συνεταιρισµών. Εάν ενδιαφέρεσαι µπορείς να υποβάλλεις αίτηση υπαγωγής, έως τις 31/12/2004 στην Υπηρεσία Απασχόλησης του ΟΑΕ στην αρµοδιότητα της οποίας θα λειτουργήσει η επιχείρηση. -Πρόγραµµα «Ενίσχυση της Γυναικείας Επιχειρηµατικότητας» 7 της Ε.Ε. στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα» αποσκοπεί στην ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της επιχειρηµατικότητας των γυναικών ηλικίας ετών που επιθυµούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηµατικά µέσω της δηµιουργίας νέων και βιώσιµων µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων του τοµέα της µεταποίησης, του εµπορίου, των υπηρεσιών και του τουρισµού. Η υλοποίηση της δράσης έχει ανατεθεί στον ΕΟΜΜΕΧ υπό την εποπτεία του Υπουργείου Ανάπτυξης και σύµφωνα µε τον κανονισµό υλοποίησης του προγράµµατος. Στο πρόγραµµα µπορούν να ενταχθούν επιχειρηµατικά σχέδια γυναικών µε συνολικό προϋπολογισµό από έως Ευρώ για δραστηριότητες του τοµέα της µεταποίησης και από έως Ευρώ για επιλεγµένες δραστηριότητες των τοµέων του εµπορίου, της παροχής υπηρεσιών και του τουρισµού. Το ποσοστό της δηµόσιας επιχορήγησης ανέρχεται στο 50% του συνολικού εγκεκριµένου προϋπολογισµού. Έχουν ολοκληρωθεί δυο κύκλοι προκήρυξης και έχουν ενταχθεί σε αυτό πάνω από 500 γυναικείες επιχειρήσεις που σήµερα βρίσκονται στη φάση υλοποίησης των επενδύσεων τους. Για περισσότερες πληροφορίες µπορείς να απευθυνθείς στον: ΕΟΜΜΕΧ Ξενίας 16 & Έβρου Αθήνα Τηλ.: Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γενική Γραµµατεία ιαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων, «Οδηγός Εφαρµογής των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων στο Σχεδιασµό και την Αξιολόγηση των ράσεων του Ε.Π. του Γ ΚΠΣ, Αθήνα, Ιούνιος

12 Ποια είναι τα δικαιώµατα µου στην απασχόληση? Iσότητα αµοιβών? (N. 1414/1984) Το µισθολογικό χάσµα µεταξύ ανδρών και γυναικών οφείλεται κυρίως στον επαγγελµατικό και κλαδικό διαχωρισµό της απασχόλησης σε ανδρικά και γυναικεία, στην ανεπάρκεια επαγγελµατικού προσανατολισµού στα γυµνάσια και τα λύκεια, στις εκπαιδευτικές επιλογές των δυο φύλων σε σχέση µε την κατεύθυνση, επιστήµη και ειδίκευση που συνδέεται µε τις επαγγελµατικές επιλογές και κατά συνέπεια µε τον διαχωρισµό των επαγγελµάτων και στην ανεπάρκεια µέτρων και ρυθµίσεων για την διευκόλυνση των γυναικών στη συνέχιση της επαγγελµατικής δραστηριότητας τους και την ενδυνάµωση των δυνατοτήτων για προαγωγή και επαγγελµατική εξέλιξη, Ακόµη, άλλος ένας παράγοντας που επηρεάζει αρνητικά την διαφορά των αµοιβών µεταξύ ανδρών και γυναικών είναι η απόσταση που παρατηρείται στην εργασιακή εµπειρία και προϋπηρεσία µεταξύ των δυο φύλων που οφείλεται κυρίως στις διακοπές της σταδιοδροµίας των γυναικών και στην συγκριτικά υψηλότερη απόδοση της εργασιακής εµπειρίας στους άντρες. 8 Πρέπει να σηµειωθεί ότι η αρχή της ισότητας των αµοιβών δεν ισχύει µόνο για όµοιες εργασίες αλλά και για διαφορετικές εργασίες ίσης µεταξύ τους αξίας. Η κατάταξη των επαγγελµάτων για το καθορισµό των αµοιβών πρέπει να βασίζεται σε κοινά κριτήρια και να γίνεται αξιολόγηση της φύσης και των απαιτήσεων των καθηκόντων κάθε θέσης εργασίας (π.χ ευθύνη, αυτονοµία / ανεξαρτησία, σωµατική / πνευµατική προσπάθεια, συντονισµός, επικοινωνία κλπ) µε κριτήρια που να µην ευνοούνται οι ανδρικές κυρίως ιδιότητες (π.χ. µυϊκή προσπάθεια ή κόπωση) σε βάρος γυναικείων κυρίως ιδιοτήτων (π.χ. χειρονακτική επιδεξιότητα). Iσότιµη µεταχείριση στο χώρο εργασίας και απαγόρευση η επιβολή διακρίσεων µε βάση το φύλο? (N. 1414/1984 και Ν. 1483/1984) i) Πρόσβαση στην απασχόληση 8 Μαρία Καραµεσίνη και Ηλίας Ιωακείµογλου, «Προσδιοριστικοί παράγοντες του µισθοδολογικού χάσµατος µεταξύ ανδρών και γυναικών», ΚΕΘΙ, Αθήνα Ιανουάριος

13 Κατά την πρόσβαση σε θέσεις εργασίας, ανεξάρτητα από τον κλάδο που ανήκει και για όλες τις βαθµίδες της επαγγελµατικής ιεραρχίας απαγορεύεται η διάκριση φύλου και οικογενειακής κατάστασης. ηλαδή απαγορεύεται οι δηµοσιεύσεις, οι αγγελίες, οι διαφηµίσεις οι προκηρύξεις, οι εγκύκλιοι και κανονισµοί που αναφέρονται σε κάλυψη κενών θέσεων εργασίας, στην παροχή εκπαίδευσης ή επαγγελµατικής κατάρτιση και στη χορήγηση επαγγελµατικών αδειών που χρησιµοποιούν κριτήρια που άµεσα ή έµµεσα κάνουν διάκριση φύλου. ii) Επαγγελµατική κατάρτιση και εκπαίδευση Απαγορεύεται κάθε διάκριση µε βάση το φύλο και την οικογενειακή κατάσταση στην πρόσβαση σε όλες τις µορφές και τα επίπεδα του επαγγελµατικού προσανατολισµού, της επαγγελµατικής εκπαίδευσης της επαγγελµατικής επιµόρφωσης και µετεκπαίδευσης καθώς και στη συµµετοχή στις εξετάσεις και στον καθορισµό απόκτησης ή απονοµής διπλωµάτων ή άλλων τίτλων σπουδών. ιιι)επαγγελµατική εξέλιξη και συνθήκες εργασίας Απαγορεύονται οι διακρίσεις λόγω φύλου στην επαγγελµατική εξέλιξη και στις συνθήκες εργασίας. Το δικαίωµα σε ισότιµες συνθήκες εργασίας αφορά σε περιπτώσεις απολύσεων, ενδυµατολογικών κωδίκων, ευελιξία της εργασίας κτλ. Στα πλαίσια των συνθηκών εργασίας εντάσσεται και το πρόβληµα της σεξουαλικής παρενόχλησης 9 δηλαδή οποιαδήποτε µορφή ανεπιθύµητης λεκτικής, µη λεκτικής, ή σωµατικής συµπεριφοράς σεξουαλικού περιεχοµένου βασιζόµενη στο φύλο προκειµένου να προσβάλει την αξιοπρέπεια δηµιουργώντας ταπεινωτικό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από συναισθήµατα φόβου στο οποίο οι γυναίκες νιώθουν έντονη αµηχανία. Με το τρόπο αυτό, η σεξουαλική παρενόχληση αποτελεί διάκριση λόγω φύλου αποτελώντας εµπόδιο στην ίση µεταχείριση κατά την ένταξη των γυναικών στην αγορά εργασίας και στην προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας µε αποτέλεσµα να υποβιβάζεται η θέση τους και η επαγγελµατική τους αξιοπρέπεια. 9 Η έννοια της σεξουαλικής παρενόχλησης σύµφωνα µε τη σχετική Oδηγία που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο (2002/73/ΕΚ), όπως αναφέρεται στην µελέτη των Β. Αρτινοπούλου, Θ. Παπαθεοδώρου, Μ. Παπαγιαννοπούλου, Στ. Παπαµιχαήλ, Ε. Σπυριδάκης«Η σεξουαλική παρενόχληση στους χώρους εργασίας»,κεθι, Αθήνα,

14 Πώς µπορώ να συνδυάσω την οικογενειακή και την επαγγελµατική ζωή? Η οικογενειακή ζωή και ο χώρος της εργασίας είναι «συγκοινωνούντα δοχεία» και όχι αυτόνοµοι χώροι. Για να µπορέσεις να είσαι ταυτόχρονα µητέρα και εργαζόµενη, χωρίς αυτό να αυτό να αποτελεί εµπόδιο είτε στην επαγγελµατική εξέλιξη είτε στην οικογενειακή σου κατάσταση, έχουν γίνει µια σειρά από ρυθµίσεις (άδειες και φύλαξη των παιδιών) σύµφωνα µε τις οποίες δικαιούσαι: 1. Νοµικές ρυθµίσεις για την: Απαγόρευση των διακρίσεων µε βάση το φύλο: - ικαιούσαι ισότιµη µεταχείριση χωρίς άµεσες ή έµµεσες διακρίσεις σε βάρος σου λόγω του φύλου κατά την είσοδο στην απασχόληση, στη διατήρηση και την επαγγελµατική εξέλιξη. (Ν.1483/1984 και Π 193/1998) Υγεία και ασφάλεια στο χώρο εργασίας: - ικαιούσαι ως εργαζόµενη έγκυο, λεχώνα και γαλουχούσα για κάθε δραστηριότητα που ενδέχεται να εγκυµονεί συγκεκριµένους κίνδυνους, να διατίθεται από τον εργοδότης σου µια γραπτή εκτίµηση των κινδύνων που υφίστανται κατά την διάρκεια της εργασίας σου. Στην εκτίµηση αυτή προσδιορίζεται η φύση, ο βαθµός και η διάρκεια αυτής της έκθεσης ώστε να καθίσταται δυνατή η αξιολόγηση όλων των κινδύνων της ασφάλειας και της υγείας σου καθώς και κάθε επίπτωση που µπορεί να έχουν στην εγκυµοσύνη ή τη γαλουχία σου στη συγκεκριµένη περίπτωση. Αν ενδέχεται να βρεθείς σε µια τέτοια κατάσταση πρέπει να ενηµερώνεσαι για τα αποτελέσµατα αυτής της αξιολόγησης τόσο εσύ όσο και οι εκπρόσωποι των εργαζοµένων. εν υποχρεούσαι να εκτελέσεις δραστηριότητες για τις οποίες η αξιολόγηση έχει δείξει ότι συνεπάγεται ενδεχόµενο κίνδυνο για την ασφάλεια και την υγεία σου. Αυτή η περίπτωση αντιµετωπίζεται µε µόνιµη ή προσωρινή προσαρµογή των συνθηκών εργασίας ή και του χρόνου εργασίας ή µε αλλαγή θέσης από την εργασία. (Π 176/1997) Νυχτερινή εργασία: - ικαιούσαι να µετακινηθείς εφόσον εργάζεσαι τη νύχτα µε πλήρη ή µερική απασχόληση σε αντίστοιχη θέση ηµέρας σε όλη τη διάρκεια της εγκυµοσύνης 14

15 σου και για ένα χρόνο µετά τον τοκετό, εφόσον υποβάλλεις ιατρικό πιστοποιητικό που βεβαιώνει την ανάγκη µετακίνησης σου για λόγους ασφάλειας και υγείας. Στη περίπτωση που η µετακίνηση αυτή είναι τεχνικά ή και αντικειµενικά αδύνατη απαλλάσσεσαι από την εργασία. (Π.. 176/1997) Απουσία από την εργασία για προγεννητικές εξετάσεις: - ικαιούσαι να απαλλαχθείς από την εργασία σου χωρίς περικοπή αποδοχών προκειµένου να υποβληθείς σε εξετάσεις προγεννητικές ελέγχου. (Π.. 176/1997) Απαγόρευση απόλυσης: - ικαιούσαι να επανέλθεις µετά την λήξη της γονικής άδειας ανατροφής στην εργασία σου, στην ίδια η παρόµοια θέση η οποία δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να είναι κατώτερη από αυτή που είχες πριν λάβεις της γονική άδεια ανατροφής. (1483/1984 και Π.. 193/1998) - ικαιούσαι και είναι απόλυτα άκυρη η καταγγελία της σχέσης εργασίας σου από τον εργοδότη σου τόσο κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης σου όσο και για το χρονικό διάστηµα ενός έτους µετά τον τοκετό ή κατά την απουσία σου για µεγαλύτερο χρόνο λόγω ασθένειας που οφείλεται στην κύηση ή στον τοκετό. (1483/1984 και Π.. 193/1998) Άδεια µητρότητας: - ικαιούσαι άδεια µητρότητας διάρκειας 17 εβδοµάδων, 8 εβδοµάδες πριν τον τοκετό και 9 εβδοµάδες µετά τον τοκετό (άδεια λοχείας), εάν εργάζεσαι στον ιδιωτικό τοµέα. (ΕΓΣΣΕ ) - ικαιούσαι άδεια µητρότητας µε πλήρεις αποδοχές δυο µήνες πριν και τρεις µήνες µετά τον τοκετό, εάν εργάζεσαι στο δηµόσιο τοµέα. (Ν. 2683/1999) - ικαιούσαι κανονική άδεια κυοφορίας, αν έχεις ανάγκη ειδικής θεραπείας κατά τη διάρκεια της κυοφορίας σου, µετά την εξάντληση της αναρρωτική άδειας µε αποδοχές, έπειτα από βεβαίωση θεράποντος ιατρού και διευθυντή γυναικολογικής ή µαιευτικής κλινικής ή τµήµατος δηµόσιου νοσηλευτικού ιδρύµατος, εάν εργάζεσαι στο δηµόσιο τοµέα. (Ν.2683/1999) - ικαιούσαι (εάν έχεις υιοθετήσει τέκνο) άδεια τριών µηνών µε πλήρεις αποδοχές εντός του πρώτου εξαµήνου µετά την διεκπεραίωση της διαδικασίας της υιοθεσίας, εφόσον το υιοθετηµένο τέκνο είναι ηλικίας 6 ετών, εάν εργάζεσαι στο δηµόσιο τοµέα. (Ν.2683/1999) 15

16 Γονική άδεια για ανατροφή παιδιού: - ικαιούσαι γoνική άδεια ανατροφής άνευ αποδοχών έως τρεισήµισι µήνες (ακόµη και αν έχεις υιοθετήσει παιδί) εφόσον έχεις συµπληρώσει ένα χρόνο εργασίας στον ίδιο εργοδότη, στο χρονικό διάστηµα από τη λήξη της άδειας µητρότητας µέχρις ότου το παιδί συµπληρώσει την ηλικία των τρεισήµισι χρόνων. Η άδεια αυτή απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού, µπορεί εναλλακτικά να ζητηθεί κι από τον σύζυγος σου, εφόσον δεν κάνεις εσύ χρήση αυτής ως εργαζόµενη µητέρα του παιδιού σου, προσκοµίζοντας στον εργοδότη σου σχετική βεβαίωση. Σε περίπτωση που είσαι σε διάσταση ή διαζευγµένη ή σε κατάσταση χηρείας ή έχεις παιδί εκτός γάµου δικαιούσαι την άδεια αυτή και µέχρι έξι µήνες αν έχεις την επιµέλεια του παιδιού. Σε περίπτωση που έχεις περισσότερα παιδιά το δικαίωµα αυτό είναι αυτοτελές για το καθένα από αυτά, εφόσον µεσολάβησε ένας χρόνος πραγµατικής απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη.(ν.1483/1984 και Π 193/1998) Γονική άδεια για παρακολούθηση σχολικής επίδοσης: - ικαιούσαι άδεια µε αποδοχές µέχρι τέσσερις ηµέρες κάθε έτος για να επισκεφτείς το σχολείο των παιδιών σου τα οποία παρακολουθούν µαθήµατα στοιχειώδους ή µέση εκπαίδευσης για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης των παιδιών σου που είναι έως 16 ετών. (Ν. 1483/1984 και Π 193/1998) Άδεια θηλασµού και φροντίδας νηπίου/παιδιού: - ικαιούσαι µείωση κατά δυο ώρες ηµερησίως από το χρόνο εργασίας σου, εφόσον έχεις παιδιά που ηλικίας έως δυο ετών και κατά µία ώρα εφόσον έχεις παιδιά ηλικίας από δυο έως τεσσάρων ετών, εάν εργάζεσαι στο δηµόσιο τοµέα. (Ν. 2683/1999) - ικαιούσαι εννέα µήνες άδεια µε αποδοχές για την ανατροφή των παιδιών σου, εφόσον δεν κάνεις χρήση του µειωµένου προαναφερόµενου µειωµένου ωραρίου.(ν. 2683/1999) - ικαιούσαι εάν εργάζεσαι στον ιδιωτικό τοµέα για χρονικό διάστηµα τριάντα µηνών από τη λήξη άδειας τοκετού (µε έναρξη τον τοκετό ή την επίσηµη υιοθεσία και όχι τη λήξη της περιόδου λοχείας) είτε να προσέρχεσαι αργότερα είτε να αποχωρείς νωρίτερα κατά µια ώρα καθηµερινά. Εναλλακτικά, µπορείς εφόσον έρθεις σε συµφωνία µε τον εργοδότη σου να µειώσεις το ωράριο σου 16

17 κατά δυο ώρες ηµερησίως για τον πρώτο έτος και κατά µια ώρα για έξι επιπλέον µήνες. Έχεις ακριβώς το ίδιο δικαίωµα ένα έχεις υιοθετήσει παιδί που είναι µέχρι έξι ετών µε χρονική αφετηρία την υιοθεσία ή αν είσαι άγαµος γονέας. (ΕΓΣΣΕ ) - ικαιούσαι εάν είσαι εργαζόµενος-νη στον ιδιωτικό τοµέα και αν έχεις χηρέψει ή είσαι άγαµη γονέας και έχεις την επιµέλεια του παιδιού άδεια µε αποδοχές έξι εργάσιµων ηµερών το χρόνο (εφάπαξ ή τµηµατικά) για αυξηµένες ανάγκες φροντίδας του παιδιού µέχρι ηλικίας δώδεκα ετών ανεξάρτητα από αυτή που δικαιούσαι από άλλες διατάξεις. Εάν είσαι γονέας µε τρία ή περισσότερα παιδιά δικαιούσαι άδεια οχτώ εργάσιµων ηµερών. Η άδεια αυτή κατόπιν συνεννόησης µε τον εργοδότη σου και δεν πρέπει να συµπίπτει χρονικά µε την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας.(εγσσε ) Άδεια απουσίας άνευ αποδοχών για ασθένεια εξαρτηµένων µελών: - ικαιούσαι άδεια άνευ αποδοχών (εφάπαξ ή τµηµατικά) εφόσον έχεις πλήρη απασχόληση µέχρι έξι εργάσιµες ηµέρες το χρόνο (ανεξάρτητα από τα δικαιώµατα που σου παρέχονται από άλλες διατάξεις) σε περίπτωση ασθένειας των εξαρτηµένων παιδιών ή µελών της οικογενείας σου. Η άδεια αυτή µπορεί να αυξηθεί σε 8 εργάσιµες ηµέρες (είτε είσαι ανύπαντρο εργαζόµενη γονέα ή παντρεµένη) µε δυο παιδιά και σε 12 εργάσιµες ηµέρες εάν έχεις τρία ή περισσότερα, δικαιούται άδεια 12 εργάσιµων ηµερών. (1483/1984 και ΕΓΣΣΕ ) Άδεια για έκτακτους οικογενειακούς λόγους: - ικαιούσαι άδεια άνευ αποδοχών συνολικής διάρκειας έως δυο χρόνων, ύστερα από αίτηση σου και γνώµη του υπηρεσιακού συµβούλου για σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους. Η άδεια αυτή χορηγείται υποχρεωτική όταν πρόκειται για ανατροφή παιδιού ηλικίας έως έξι ετών.(ν.2683/1999) Άδεια µε αποδοχές για παιδιά που υποφέρουν από ασθένειες και απαιτείται τακτική µετάγγιση αίµατος ή χρειάζεται περιοδική νοσοκοµειακή περίθαλψη: - ικαιούσαι ειδική άδεια µε αποδοχές (εάν δουλεύεις στον δηµόσιο τοµέα) έως είκοσι δύο µέρες το χρόνο εάν έχεις παιδιά που πάσχουν από νόσηµα, το 17

18 οποίο απαιτεί τακτικής µεταγγίσεις αίµατος η χρήζει περιοδικής νοσηλείας. (Ν.2683/1999) Μερική απασχόληση: - ικαιούσαι να εργαστείς εάν είσαι α) άνεργη άνω των τριάντα ετών και έχεις εξαντλήσει το χρόνο τακτικής επιδότησης ανεργίας και παραµένεις εγγεγραµµένη στα µητρώα του ΟΑΕ, β) άνεργη εγγεγραµµένη στον ΟΑΕ και βρίσκεσαι στην τελευταία πενταετία πριν από την συνταξιοδότηση σου, γ) άνεργη µέχρι τριάντα ετών εγγεγραµµένη στον ΟΑΕ για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον δεκαοκτώ µηνών, δ) µητέρα ανηλίκων ε) άτοµα µε ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό ή στ) πολύτεκνη µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου µερικής απασχόλησης στο ηµόσιο, στους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού και στα νοµικά πρόσωπα δηµόσιου δικαίου στους τοµείς παροχής υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαµβάνουν την κατ οίκον κοινωνική µέριµνα και φροντίδα, τη φύλαξη σχολικών κτιρίων, την οδική ασφάλεια των µαθητών, την κοινωνική ενσωµάτωση των µεταναστών, τις έκτατες ανάγκες πολιτικής προστασίας, τις πολιτιστικές εκδηλώσεις στην αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών αναγκών, την ενηµέρωση και πληροφόρηση πολιτών και σε προγράµµατα κοινωνικού χαρακτήρα που χρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με ειδική αιτιολογία µπορούν να περιληφθούν και υπηρεσίες ώστε να ανταποκρίνονται στις έκτατες ανάγκες του δηµόσιου συµφέροντος. Η διάρκεια της σύµβασης θα είναι έως δεκαοκτώ µήνες και ο χρόνος εργασίας δεν θα υπερβαίνει τις είκοσι ώρες κάθε εβδοµάδα. (Ν. 3250/2004 για την µερική απασχόληση στο ηµόσιο, στους ΟΤΑ και στα νοµικά πρόσωπα δηµόσιου δικαίου). Κοινωνική ασφάλιση: Οι Ν. 2676/1999 και 3029/1999 εκσυγχρονίζουν το συνταξιοδοτικό σύστηµα και καταργούν κάθε υφισταµένη διαφοροποίηση λόγω φύλου στη συνταξιοδοτική προστασία. Συγκεκριµένα: - ικαιούσαι οικογενειακό εισόδηµα για ένα σηµαντικό διάστηµα µετά τον θάνατο µε τη χορήγηση της σύνταξης θανάτου στον επιζώντα για µια τριετία και στην περίπτωση που ανασταλεί η σύνταξη του επιζώντα µετά την λήξη της τριετίας ή µειωθεί το ποσό της σύνταξης εξαιτίας της χορήγησης και σύνταξης 18

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Θέμα Εργασίας: ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΩ- ΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ Σπουδάστρια: ΛΟΥΚΙΑ ΣΑΝΔΑΛΗ Επιβλέπουσα:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL Αναπτυξιακή Σύµπραξη ΕΛΑΝΗ Έργο «Ανοικτές Πόρτες» Επιστηµονική Υπεύθυνη Έργου: Μαρία Γκασούκα Ο ΗΓΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ Φορέας Επίβλεψης:

Διαβάστε περισσότερα

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ:

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ: ΔΡΑΣΗ: ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Δρ. Αφροδίτη Μακρυγιάννη

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 1.7/10: «Εκπόνηση, έκδοση και διάχυση Οδηγού Πληροφόρησης για Υπηκόους Τρίτων Χωρών με Αναπηρία, νομίμως διαμένοντες στην Ελλάδα»

Δράση 1.7/10: «Εκπόνηση, έκδοση και διάχυση Οδηγού Πληροφόρησης για Υπηκόους Τρίτων Χωρών με Αναπηρία, νομίμως διαμένοντες στην Ελλάδα» Πρόλογος Τόσα χρόνια όλοι δυστυχώς εκπαιδευτήκαμε να λειτουργούμε ως μονάδες. Το δύσκολο πια είναι αυτό που θα έπρεπε να είναι το αυτονόητο. Η ομάδα, η ένωση. Ο Διεθνής Οργανισμός Μεταναστεύσεως στέκεται

Διαβάστε περισσότερα

Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου

Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου 1. Με την Τράπεζα έχω μια "ατομική σύμβαση" που ορίζει τους βασικούς όρους αμοιβής και εργασίας μου. Εκτός από αυτήν, τι άλλο μπορεί να καθορίζει τις αποδοχές

Διαβάστε περισσότερα

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α/9-2-2007) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ηµοσίων Πολιτικών ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π...

ΝΟΜΟΣ 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α/9-2-2007) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ηµοσίων Πολιτικών ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π... Τελευταία ενηµέρωση την: 22/12/2012 ΝΟΜΟΣ 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α/9-2-2007) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ηµοσίων Πολιτικών ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π... ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Ο Ν.3528/2007 διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΘΕΜΑ: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: κ. ΚΑΚΑΡΟΥΔΗ ΠΑΠΑΔΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΜΟΥΡΔΑΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1. ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ... 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ... 4 ΠΟΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΕΝ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ... 5

Περιεχόμενα 1. ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ... 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ... 4 ΠΟΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΕΝ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ... 5 Περιεχόμενα 1. ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ... 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ... 4 ΠΟΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΕΝ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ... 5 ΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ... 5 ΚΑΤΑΤΜΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ... 6 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ισότητα των αµοιβών µεταξύ γυναικών και ανδρών στις συλλογικές διαπραγµατεύσεις

Ισότητα των αµοιβών µεταξύ γυναικών και ανδρών στις συλλογικές διαπραγµατεύσεις Ισότητα των αµοιβών µεταξύ γυναικών και ανδρών στις συλλογικές διαπραγµατεύσεις Ματίνα Γιαννακούρου ικηγόρος, ρ. Εργατικού ικαίου (Παν/µιο Paris X-Nanterre), & Ευαγγελία Σουµέλη Επιστ. Συνεργάτις ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝ ΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΑ 2012 2020» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΟΚΕ)

ΕΛΛΑΔΑ 2012 2020» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΟΚΕ) 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα 2008 Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

Αλυκές Ποταμού (Kτίρια Μαρκεζίνη) 49100-Κέρκυρα

Αλυκές Ποταμού (Kτίρια Μαρκεζίνη) 49100-Κέρκυρα Λεωφ. Κηφισίας 100 & Μαραθωνοδρόμου 83 151 25 Μαρούσι Τηλ.: 210 67 25 966, Fax: 210 67 25 972 e-mail: remaco@remaco.gr, Web: www.remaco.gr ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αλυκές Ποταμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΣΤ' ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Κ -Σ02: ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές»

ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές» ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προφορική εισήγηση ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ - Η ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ. ΚΟΓΚΙ ΟΥ ΗΜΗΤΡΑ Η ισορροπία ανάµεσα στην επαγγελµατική και την ιδιωτική /οικογενειακή ζωή σήµερα είναι ένα δύσκολο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Α ΜΕΡΟΣ... 3 Ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης... 3 1. Εννοιολογικές

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητώντας προστασία και ασφάλεια

Αναζητώντας προστασία και ασφάλεια Η έκδοση χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στο πλαίσιο των Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ. Εθνικό Σχέδιο ράσης για την Απασχόληση 2003

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ. Εθνικό Σχέδιο ράσης για την Απασχόληση 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Εθνικό Σχέδιο ράσης για την Απασχόληση 2003 2 ΑΘΗΝΑ Σεπτέµβριος 2003 Εθνικό Σχέδιο ράσης για την Απασχόληση (ΕΣ Α) 2003 Το ΕΣ Α 2003 ουσιαστικά αποτελεί σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Παροχές Ανεργίας: ικαιώµατα των Ανέργων και. Λειτουργία των Υπηρεσιών του ΟΑΕ

Παροχές Ανεργίας: ικαιώµατα των Ανέργων και. Λειτουργία των Υπηρεσιών του ΟΑΕ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Νόµος 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 3 5) Παροχές Ανεργίας: ικαιώµατα των Ανέργων και Λειτουργία των Υπηρεσιών του ΟΑΕ Βοηθός Συνήγορος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΩΝ: ΓΕΩΡΓΙΑ Η ΕΥΑΝΘΙΑ ΣΑΜΟΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΦΡΙΛΙΓΚΟΥ ΓΚΟΛΦΩ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΩΝ: ΓΕΩΡΓΙΑ Η ΕΥΑΝΘΙΑ ΣΑΜΟΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΦΡΙΛΙΓΚΟΥ ΓΚΟΛΦΩ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Κ.Α.Π.Η. ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΡΟΥΣΩΝΑ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ελ. Βενιζέλου 236, 163 41 Ηλιούπολη ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210-9949837, Τηλεοµοιοτυπία (Fax): 210-5238967 Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e mail): esaea@otenet.gr http://www.esaea.gr

Διαβάστε περισσότερα

OΔΗΓΙΑ 2006/54/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Ιουλίου 2006

OΔΗΓΙΑ 2006/54/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Ιουλίου 2006 26.7.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 204/23 OΔΗΓΙΑ 2006/54/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Ιουλίου 2006 για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...2 ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...2 ΝΟΜΙΜΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ...3 ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑ - ΥΠΕΡΩΡΙΑ...3 AΡΓΙΕΣ - ΚΥΡΙΑΚΕΣ - ΝΥΚΤΕΡΙΝΑ...4 ΑΡΓΙΕΣ...4 ΕΤΗΣΙA Α ΕΙA...5

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 22 ΠΑΡ. 1-4 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 22 ΠΑΡ. 1-4 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 2003-2004 ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 166 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ 186 ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΑ 193

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 166 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ 186 ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΑ 193 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 9 O ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΕ ΝΕΑ ΣΤΕΓΗ 9 ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 9 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ 23 ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 24

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταία Ανανέωση Νοέμβριος 2010 Διανέμεται Δωρεάν

Τελευταία Ανανέωση Νοέμβριος 2010 Διανέμεται Δωρεάν Διανέμεται Δωρεάν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος από τον Πρόεδρο της Γ.Σ.Ε.Ε. συν. Γιάννη Παναγόπουλο...9 Τι είναι το ΚΕ.Π.Ε.Α...10 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...12 Τι είναι σύμβαση εξαρτημένης εργασίας...12 Αναγγελία σύμβασης...12

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. «ιερεύνηση της κατάστασης της γυναικείας επιχειρηµατικότητας στη Θεσσαλία» ΤΕΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ (Α & Β ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ)

ΜΕΛΕΤΗ. «ιερεύνηση της κατάστασης της γυναικείας επιχειρηµατικότητας στη Θεσσαλία» ΤΕΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ (Α & Β ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2000 2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΚΑΤΑ 75% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΜΕΛΕΤΗ «ιερεύνηση της

Διαβάστε περισσότερα

εγκριτικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί έως 30-06-2014 και στον Καν. 1407/2013 για εγκριτικές αποφάσεις που εκδίδονται από 01-07-2014 και µετά.

εγκριτικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί έως 30-06-2014 και στον Καν. 1407/2013 για εγκριτικές αποφάσεις που εκδίδονται από 01-07-2014 και µετά. Αρ. Πρωτ. 83065/06-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα