ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ Ο.Τ.. ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ LEADER+.. 4

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ Ο.Τ.. ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ LEADER+.. 4"

Transcript

1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ Ο.Τ.. ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ LEADER+.. 4 Β. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ LEADER+..23 Γ. KANONΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ LEADER [202/h7r8r-11.doc] 08/12/2003 / [ΓΑ/ΕΚ] ΑΝΚΟ ΑΕ Σελ. 1/ 61

2 Α. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ Ο.Τ.. ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ LEADER+ [202/h7r8r-11.doc] 08/12/2003 / [ΓΑ/ΕΚ] ΑΝΚΟ ΑΕ Σελ. 2/ 61

3 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΑΡΘΡΟ 1 ο : Αντικείµενο και στόχοι του Ελληνικού ικτύου LEADER+ ΑΡΘΡΟ 2 ο : Υπηρεσίες που θα παρέχει το ίκτυο ΑΡΘΡΟ 3 ο : Προϋπολογισµός του ικτύου ΑΡΘΡΟ 4 ο : Έδρα του ικτύου Οργάνωση - Εκπροσώπηση ΑΡΘΡΟ 5 ο : Τρόπος οργάνωσης των Συνόδων του ικτύου ΑΡΘΡΟ 6 ο : Σχέσεις του ικτύου µε άλλους φορείς ΑΡΘΡΟ 7 ο : Οργάνωση και λειτουργία του ικτύου ΑΡΘΡΟ 8 ο : ιαχείριση χρηµατοοικονοµικών ζητηµάτων ΑΡΘΡΟ 9 ο : Κανονισµός λειτουργίας του ικτύου ΑΡΘΡΟ 10 ο : Ισχύς και τροποποίηση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας [202/h7r8r-11.doc] 08/12/2003 / [ΓΑ/ΕΚ] ΑΝΚΟ ΑΕ Σελ. 3/ 61

4 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ Ο.Τ.. ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ LEADER+ Σήµερα 08/12/2003 ηµέρα ευτέρα, στην Πορταριά Νοµού Μαγνησίας, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι 1. Αναπτυξιακή Εταιρεία υτικής Μακεδονίας (ΑΝΚΟ) Α.Ε. που εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο της Ε..Π. LEADER+ κ. Ανδρεάδη Ιορδάνη. 2. Αναπτυξιακή Φλώρινας (ΑΝΦΛΩ) Α.Ε. που εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο της Ε..Π. LEADER+ κ. Μπιτάκη Ανθιµο. 3. Αναπτυξιακή Καστοριάς (ΑΝΚΑΣ) Α.Ε. που εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο της Ε..Π. LEADER+ κ. Μήρτσιο ηµήτριο. 4. Αναπτυξιακή Ηµαθίας (ΑΝΗΜΑ) Α.Ε. που εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο της Ε..Π. LEADER+ κ. Σπάρτση Ιωάννη. 5. Αναπτυξιακή Εταιρεία Χαλκιδικής (ΑΝΕΤΧΑ) Α.Ε. που εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο της Ε..Π. LEADER+ κ. Λαφαζάνη Αργύρη. 6. Αναπτυξιακή Θεσ/νικης (ΑΝΕΘ) Α.Ε. που εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο της Ε..Π. LEADER+ κ. Πάσχο ηµήτριο. 7. Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε. που εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο της Ε..Π. LEADER+ κ. Παπαστεργίου Γεώργιο. 8. Αναπτυξιακή Πέλλας (ΑΝΠΕ) Α.Ε. που εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο της Ε..Π. LEADER+ κ. Σιδένα Προκόπιο. 9. Αναπτυξιακή Κιλκίς (ΑΝΚΙ) Α.Ε. που εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο της Ε..Π. LEADER+ κ. Πασσαλίδη Παύλο. 10. Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών (ΑΝΕΣΕΡ) Α.Ε. που εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο της Ε..Π. LEADER+ κ. Καρυπίδη Αναστάσιο. 11. Αναπτυξιακή Ροδόπης (ΑΝΡΟ) Α.Ε. που εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο της Ε..Π. LEADER+ κ. Κεφαλίδη Ευστάθιο. 12. ηµοσυνεταιριστική Εταιρεία Εβρος Α.Ε. που εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο της Ε..Π. LEADER+ κ. ηµούτση Γεώργιο. [202/h7r8r-11.doc] 08/12/2003 / [ΓΑ/ΕΚ] ΑΝΚΟ ΑΕ Σελ. 4/ 61

5 13. Αναπτυξιακή Καβάλας (ΑΝΚΑ) Α.Ε. που εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο της Ε..Π. LEADER+ κ. Κωταϊδη Ελευθέριο. 14. Αναπτυξιακή Εταιρεία ράµας (ΑΝΕ ) Α.Ε. που εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο της Ε..Π. LEADER+ κ. Ευµοιρίδη Κων/νο. 15. Αναπτυξιακή Εταιρεία Ν. Ξάνθης (ΑΝΞΑ) Α.Ε. που εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο της Ε..Π. LEADER+ κ. Τσεγγελίδη Ιωάννη. 16. Αναπτυξιακή Ελασσόνας Κισσάβου (ΑΝ.ΕΛ.ΚΙΣ) Α.Ε. που εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο της Ε..Π. LEADER+ κ. Βάρνα Ιωάννη. 17. Αναπτυξιακή Καρδίτσας (ΑΝΚΑ) Α.Ε. που εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο της Ε..Π. LEADER+ κ. Κωτσό Γεώργιο. 18. Εταιρεία Ανάπτυξης Πηλίου Α.Ε. που εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο της Ε..Π. LEADER+ κ. Τσοπανούδη ηµήτριο. 19. Κέντρο Ανάπτυξης Καλαµπάκας - Πύλης (ΚΕΝΑΚΑΠ) Α.Ε. που εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο της Ε..Π. LEADER+ κ. Πινιάρα Αντώνιο. 20. Εταιρεία Ανάπτυξης Νότιας Ηπείρου - Αµβρακικού (ΕΤΑΝΑΜ) Α.Ε. που εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο της Ε..Π. LEADER+ κ. Ιωάννου Βασίλειο. 21. Ήπειρος Α.Ε. που εκπροσωπείται από τον από τον Πρόεδρο της Ε..Π. LEADER+ κ. Καχριµάνη Αλέξανδρο. 22. Ελικώνας Παρνασσός Αναπτυξιακή Α.Ε. που εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο της Ε..Π. LEADER+ κ. Κοβάνη Κων/νο. 23. Αναπτυξιακή Ολυµπίας που εκπροσωπείται από τον από τον Πρόεδρο της Ε..Π. LEADER+ κ. Μπαλιούκο ιονύσιο. 24. Αιτωλική Αναπτυξιακή (ΑΙΤΩΛΙΑ) Α.Ε. που εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο της Ε..Π. LEADER+ κ. Αγγέλη Νικόλαο. 25. Αναπτυξιακή Εταιρεία Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΑΧΑΙΑ) Α.Ε. που εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο της Ε..Π. LEADER+ κ. Βγενόπουλο Απόστολο. 26. Τριχωνίδα Α.Ε. που εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο της Ε..Π. LEADER+ κ. Σώκο Θύµιο. 27. Αναπτυξιακή Εταιρεία Παρνώνα (ΠΑΡΝΩΝ) Α.Ε. που εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο της Ε..Π. LEADER+ κ. Φλώρο Σπύρο. [202/h7r8r-11.doc] 08/12/2003 / [ΓΑ/ΕΚ] ΑΝΚΟ ΑΕ Σελ. 5/ 61

6 28. Αναπτυξιακή Εταιρεία Βορείου Πελοποννήσου (ΑΝΒΟΠΕ) Α.Ε. που εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο της Ε..Π. LEADER+ κ. Γιαννόπουλο Πέτρο. 29. Αναπτυξιακή Λέσβου (ΕΤΑΛ) Α.Ε. που εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο της Ε..Π. LEADER+ κ. Παυλή Στέλιο. 30. Αναπτυξιακή Εταιρεία Λήµνου (ΑΝΕΛ) Α.Ε. που εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο της Ε..Π. LEADER+ κ. Μπουλιώτη ηµήτριο. 31. Αναπτυξιακή ωδεκαννήσου (ΑΝ Ω) Α.Ε. που εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο της Ε..Π. LEADER+ κ. Ιατρίδη Ιωάννη. 32. Αναπτυξιακή Ηρακλείου (ΑΝ.Η.) Α.Ε. που εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο της Ε..Π. LEADER+ κ. Αρναουτάκη Σταύρο. 33. Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Ε. που εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο της Ε..Π. LEADER+ κ. Στρατάκη Αντώνιο. 34. Οργανισµός Ανάπτυξης υτικής Κρήτης (ΟΑ ΥΚ) Α.Ε. που εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο της Ε..Π. LEADER+ κ. Καρούντζο Αθανάσιο. 35. Αναπτυξιακό Κέντρο Ορεινού Μυλοποτάµου και Μαλεβυζίου (ΨΗΡΟΡΕΙΤΗΣ) Α.Ε. που εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο της Ε..Π. LEADER+ κ. Ξυλούρη Νικόλαο. 36. Αναπτυξιακή ΦΩΚΙΚΗ (ΑΝ.ΦΩ.) Α.Ε. που εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο της Ε..Π. LEADER+ κ. Ανδρίτσο ηµήτριο. 37. Συνεταιριστική Αυτοδιοίκηση Ζακύνθου (ΣΑΖ) Α.Ε. που εκπροσωπείται από τον Γενικό /ντή κ. Κούτση Μαρίνο. 38. Αναπτυξιακή Εταιρεία Κεφαλονίας και Ιθάκης Α.Ε. που εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο της Ε..Π. LEADER+ κ. Ζαπάντη Ανδρέα. 39. Αναπτυξιακή Κέρκυρας (ΑΓΡΟΚ) Α.Ε. που εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο της Ε..Π. LEADER+ κ. Νικόπουλο Σπύρο. [202/h7r8r-11.doc] 08/12/2003 / [ΓΑ/ΕΚ] ΑΝΚΟ ΑΕ Σελ. 6/ 61

7 αφού διαπιστώνουµε ότι, 1. η ανάπτυξη της υπαίθρου απαιτεί την εφαρµογή πιλοτικών δράσεων καινοτόµου χαρακτήρα 2. η διάχυση των πετυχηµένων πρακτικών και της τεχνογνωσίας αυξάνει την προστιθέµενη αξία της τοπικής δράσης 3. υπάρχει ανάγκη στήριξης των Ο.Τ.. µε µικρή εµπειρία και αντίστοιχη διαχειριστική ικανότητα 4. η ενεργός συµµετοχή των Ο.Τ.. στα τοπικά δρώµενα θα συντελέσει τόσο στην προώθηση της τοπικής ανάπτυξης όσο και στην ενδυνάµωση του ρόλου των Ο.Τ.. σ υ µ φ ω ν ο ύ µ ε 1. στην σύσταση και λειτουργία του Ελληνικού ικτύου LEADER+ 2. στην συνεργασία µας βάσει του συνηµµένου Επιχειρησιακού Σχεδίου ράσης και του Κανονισµού Λειτουργίας του ικτύου τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος 3. στην εφαρµογή, από το Ελληνικό ίκτυο LEADER+, του Μέτρου 3.1 του Ε.Π. Κ.Π. LEADER+ και προς απόδειξη αυτών αποδεχόµαστε τα παρακάτω : ΑΡΘΡΟ 1ο Αντικείµενο και στόχοι του Ελληνικού ικτύου LEADER+ Αναφέρονται στο συνηµµένο Επιχειρησιακό Σχέδιο ράσης και στο Συµπλήρωµα Προγραµµατισµού Ε.Π. Κ.Π. LEADER+. ΑΡΘΡΟ 2ο Υπηρεσίες που θα παρέχει το ίκτυο Αναφέρονται στο συνηµµένο Επιχειρησιακό Σχέδιο ράσης. [202/h7r8r-11.doc] 08/12/2003 / [ΓΑ/ΕΚ] ΑΝΚΟ ΑΕ Σελ. 7/ 61

8 ΑΡΘΡΟ 3ο Προϋπολογισµός του ικτύου Αναφέρονται στο συνηµµένο Επιχειρησιακό Σχέδιο ράσης και στο Συµπλήρωµα Προγραµµατισµού Ε.Π. Κ.Π. LEADER+. ΑΡΘΡΟ 4ο Έδρα του ικτύου Οργάνωση - Εκπροσώπηση 4.1 Έδρα του ικτύου ορίζεται η Κοζάνη. 4.2 Η Αναπτυξιακή Εταιρεία υτικής Μακεδονίας (ΑΝΚΟ) Α.Ε. αναλαµβάνει την οργάνωση, την λειτουργία και την εκπροσώπηση του Ελληνικού ικτύου LEADER+, µε την λειτουργία του Γραφείου Συντονισµού (Γρ. Συν.) του ικτύου. 4.3 Το Ελληνικό ίκτυο LEADER+, εκπροσωπείται και συντονίζεται από τον Πρόεδρο του, ο οποίος εκλέγεται από την Γ.Σ. των Ο.Τ... Πρόεδρος του ικτύου εκλέγεται ο κ. Αµανατίδη Γ. Γενικός ιευθυντής της ΑΝΚΟ Α.Ε. 4.4 Λοιπά ζητήµατα οργάνωσης προβλέπονται στο Επιχειρησιακό Σχέδιο ράσης. ΑΡΘΡΟ 5ο Τρόπος οργάνωσης των Συνόδων του Ικτύου Αναφέρονται στο συνηµµένο Επιχειρησιακό Σχέδιο ράσης. ΑΡΘΡΟ 6ο Σχέσεις του ικτύου µε άλλους φορείς Αναφέρονται στο συνηµµένο Επιχειρησιακό Σχέδιο ράσης. ΑΡΘΡΟ 7ο Οργάνωση και λειτουργία του ικτύου Αναφέρονται στο συνηµµένο Επιχειρησιακό Σχέδιο ράσης. [202/h7r8r-11.doc] 08/12/2003 / [ΓΑ/ΕΚ] ΑΝΚΟ ΑΕ Σελ. 8/ 61

9 ΑΡΘΡΟ 8ο ιαχείριση χρηµατοοικονοµικών ζητηµάτων 8.1 Η ΑΝΚΟ Α.Ε. θα διασφαλίσει την ύπαρξη χωριστού φακέλου µε πλήρη παραστατικά που απορρέουν και απαιτούνται για την υλοποίηση του Μέτρου 3.1: Λειτουργία ικτύου LEADER H ΑΝΚΟ Α.Ε. θα διασφαλίσει πλήρη παραστατικά δαπανών σύµφωνα µε τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) 8.3 Η διαχείριση των πόρων θα γίνεται µε την εποπτεία της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.) του ικτύου από το Γραφείο Συντονισµού (Γρ. Συν.), σε εξειδίκευση του εγκεκριµένου από την 1 η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) του ικτύου Επιχειρησιακού Σχεδίου, την οποία και αποδέχεται η ΑΝΚΟ Α.Ε. Η ΑΝΚΟ Α.Ε. θα διαχειρίζεται τους πόρους του µέτρου, µε βάση το πλαίσιο εφαρµογής που θα καθορίσει το Υπουργείο Γεωργίας και θα ενηµερώνει την Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) για την πορεία και τον προγραµµατισµό του έργου του Ελληνικού ικτύου LEADER+. ΑΡΘΡΟ 9ο Κανονισµός λειτουργίας του ικτύου Περιγράφεται συνηµµένα και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος. ΑΡΘΡΟ 10ο Ισχύς και τροποποίηση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας 10.1 Το παρόν Πρωτόκολλο Συνεργασίας ισχύει από την υπογραφή του και διαρκεί µέχρι την ολοκλήρωση του έργου του ικτύου LEADER+, που ανατίθεται στην ΑΝΚΟ Α.Ε. Μπορεί να διακοπεί πριν τη λήξη του Μέτρου 3.1, µόνο σε περίπτωση οριστικής και αµετάκλητης διακοπής, για διαφόρους λόγους, της χρηµατοδότησης των ενεργειών του Μέτρου 3.1 από την αρµόδια Εθνική Αρχή Τροποποίηση του παρόντος γίνεται εγγράφως και µόνο µε συµφωνία του 60% του συνόλου των µελών της Γ.Σ. [202/h7r8r-11.doc] 08/12/2003 / [ΓΑ/ΕΚ] ΑΝΚΟ ΑΕ Σελ. 9/ 61

10 ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Για την ΑΝΚΟ Α.Ε. Για την ΑΝΦΛΩ Α.Ε. Για την ΑΝΚΑΣ Α.Ε. [202/h7r8r-11.doc] 08/12/2003 / [ΓΑ/ΕΚ] ΑΝΚΟ ΑΕ Σελ. 10/ 61

11 Για την ΑΝΗΜΑ Α.Ε. Για την ΑΝΕΤΧΑ Α.Ε. Για την ΑΝΕΘ Α.Ε. Α.Ε. Για την ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ. Για την ΑΝΠΕ Α.Ε. Για την ΑΝΚΙ Α.Ε. Για την ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε. [202/h7r8r-11.doc] 08/12/2003 / [ΓΑ/ΕΚ] ΑΝΚΟ ΑΕ Σελ. 11/ 61

12 Για την ΑΝΡΟ Α.Ε. Για την ΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙKΗ ΕΒΡΟΣ Α.Ε. Για την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. Α.Ε. Για την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΑΜΑΣ. Για την ΑΝΞΑ Α.Ε. [202/h7r8r-11.doc] 08/12/2003 / [ΓΑ/ΕΚ] ΑΝΚΟ ΑΕ Σελ. 12/ 61

13 Για την ΑΝ.ΕΛ.ΚΙΣ Α.Ε. Για την ΑΝΚΑ ΑΕ Για την ΕΤΑΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΗΛΙΟΥ Α.Ε. Για την ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.. [202/h7r8r-11.doc] 08/12/2003 / [ΓΑ/ΕΚ] ΑΝΚΟ ΑΕ Σελ. 13/ 61

14 Για την ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. Για την ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε. [202/h7r8r-11.doc] 08/12/2003 / [ΓΑ/ΕΚ] ΑΝΚΟ ΑΕ Σελ. 14/ 61

15 Για την ΕΛΙΚΩΝΑΣ - ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Για την ΑΝ.ΦΩ. Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. [202/h7r8r-11.doc] 08/12/2003 / [ΓΑ/ΕΚ] ΑΝΚΟ ΑΕ Σελ. 15/ 61

16 Για την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Ε. Για την ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.... Για την ΑΧΑΪΑ Α.Ε. Για την ΤΡΙΧΩΝΙ Α Α.Ε.. [202/h7r8r-11.doc] 08/12/2003 / [ΓΑ/ΕΚ] ΑΝΚΟ ΑΕ Σελ. 16/ 61

17 Για την ΑΝΒΟΠΕ Α.Ε. Για την ΠΑΡΝΩΝΑΣ Α.Ε..... [202/h7r8r-11.doc] 08/12/2003 / [ΓΑ/ΕΚ] ΑΝΚΟ ΑΕ Σελ. 17/ 61

18 Για την ΕΤΑΛ Α.Ε. Για την ΑΝΕΛ Α.Ε. [202/h7r8r-11.doc] 08/12/2003 / [ΓΑ/ΕΚ] ΑΝΚΟ ΑΕ Σελ. 18/ 61

19 Α.Ε. Για την ΑΝ Ω Α.Ε. Για την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ.. [202/h7r8r-11.doc] 08/12/2003 / [ΓΑ/ΕΚ] ΑΝΚΟ ΑΕ Σελ. 19/ 61

20 Για την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε. Α.Ε. Για την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Για τον ΟΑ ΥΚ Α.Ε. Για τον ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ Α.Ε. [202/h7r8r-11.doc] 08/12/2003 / [ΓΑ/ΕΚ] ΑΝΚΟ ΑΕ Σελ. 20/ 61

21 Α.Ε. Για την ΣΑΖ Α.Ε. Για την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ.. Για την ΑΓΡΟΚ Α.Ε. [202/h7r8r-11.doc] 08/12/2003 / [ΓΑ/ΕΚ] ΑΝΚΟ ΑΕ Σελ. 21/ 61

22 Β. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ LEADER+ [202/h7r8r-11.doc] 08/12/2003 / [ΓΑ/ΕΚ] ΑΝΚΟ ΑΕ Σελ. 22/ 61

23 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ LEADER+ 1. ΓΕΝΙΚΑ Στο παρόν Επιχειρησιακό Σχέδιο ράσης αντιµετωπίζονται τα ζητήµατα που αφορούν στην υλοποίηση του Αξονα Προτεραιότητας 3 : ικτύωση, στα πλαίσια του Ε.Π. Κ.Π. LEADER+ και πιο συγκεκριµένα του Μέτρου 3.1 : Λειτουργία Ελληνικού ικτύου LEADER+, µε τα παρακάτω χαρακτηριστικά : Άξονας προτεραιότητας 3: ικτύωση Μέτρο 3.1 : Λειτουργία δικτύου LEADER+ ιάρκεια Εφαρµογής : Προϋπολογισµός Ποσοστό ενίσχυσης ( ηµόσια απάνη) Μέλη Τελικός ικαιούχος Τελικός Αποδέκτης (Ωφελούµενοι) : ,00 Ευρώ : 100% του συνολικού κόστους Το µέτρο δεν υπόκειται σε καθεστώς κρατικών ενισχύσεων : Στο ίκτυο συµµετέχουν υποχρεωτικά όλες οι Ο.Τ.. που εντάσσονται στον άξονα προτεραιότητας 1, καθώς και λοιπές Ο.Τ.. και Φορείς που εµπλέκονται στην υλοποίηση του µέτρου 2.1. Επίσης προαιρετικά µπορούν να συµµετέχουν και άλλοι φορείς αγροτικής ανάπτυξης. : Υπ. Γεωργίας / /νση Προγραµµατισµού και Γ.. : Το Ελληνικό ίκτυο LEADER+ [202/h7r8r-11.doc] 08/12/2003 / [ΓΑ/ΕΚ] ΑΝΚΟ ΑΕ Σελ. 23/ 61

24 Συντάσσεται σε εφαρµογή των αποφάσεων της 2 ης Ε.Π. Κ.Π. LEADER+ καθώς και της συνεδρίασης των Ο.Τ.. που ακολούθησε και περιλαµβάνει όλες εκείνες τις παραµέτρους που θα συµβάλλουν στην αποτελεσµατική εφαρµογή του συγκεκριµένου Μέτρου. Προς το σκοπό αυτό τα σηµαντικότερα ζητήµατα που αφορούν στη λειτουργία του Ελληνικού ικτύου LEADER+ και αποτελούν αντικείµενο του παρόντος είναι : ο στόχος, η µέχρι σήµερα συµβολή του ικτύου, η εµπειρία λειτουργίας του στα πλαίσια του LEADER I και LEADER II, η περιγραφή των ενεργειών, η περιγραφή των κατηγοριών πράξεων, ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας του, ο τρόπος οργάνωσης των συναντήσεων Συνόδων του ικτύου, η συνεργασία µε άλλες δοµές και φορείς, τα στάδια ωρίµανσης, έγκρισης και υλοποίησης ο Κανονισµός Λειτουργίας του ικτύου [202/h7r8r-11.doc] 08/12/2003 / [ΓΑ/ΕΚ] ΑΝΚΟ ΑΕ Σελ. 24/ 61

25 2. ΣΤΟΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ LEADER+ Με βάση το Συµπλήρωµα Προγραµµατισµού της Κ.Π. LEADER+, στόχος της λειτουργίας του Ελληνικού ικτύου LEADER+ είναι, η ανταλλαγή εµπειριών και η διάχυση πληροφόρησης και τεχνογνωσίας µέσω των Ο.Τ.. και των λοιπών φορέων αγροτικής ανάπτυξης. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί µε την υποχρεωτική συµµετοχή του συνόλου των Ο.Τ.. της Κ.Π. LEADER+ καθώς και άλλων φορέων αγροτικής ανάπτυξης. [202/h7r8r-11.doc] 08/12/2003 / [ΓΑ/ΕΚ] ΑΝΚΟ ΑΕ Σελ. 25/ 61

26 3. ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ LEADER To Ελληνικό ίκτυο LEADER από την αρχή της σύστασής του επέλεξε το δρόµο της θετικής παρέµβασης στα θέµατα της Πρωτοβουλίας και σε καµία περίπτωση δεν έδρασε συνδικαλιστικά µια και δεν αποτελεί συνδικαλιστικό όργανο των Οµάδων Τοπικής ράσης (Ο.Τ..). Μέσα από την άριστη συνεργασία µε το Υπ. Γεωργίας ανέδειξε και προώθησε τα διάφορα θέµατα που αφορούσαν άµεσα και στο ίδιο το Υπουργείο (προβλήµατα αιτήµατα εκκρεµότητες κλπ.). Η σηµαντική θετική επίδραση του ικτύου κατά την εφαρµογή της LEADER I, και της LEADER II απετέλεσε την αφορµή για την συνέχιση της προσπάθειας και στα πλαίσια της LEADER+. Συνέπεια της δράσης και της µεθοδολογίας που ανέπτυξε το Ελληνικό ίκτυο ήταν, να καταξιωθεί τόσο σε Εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. [202/h7r8r-11.doc] 08/12/2003 / [ΓΑ/ΕΚ] ΑΝΚΟ ΑΕ Σελ. 26/ 61

27 4. Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ LEADER I ΚΑΙ ΤΗΣ LEADER II Από την περίοδο εφαρµογής της LEADER I είχε δραστηριοποιηθεί, ως άτυπη δοµή, το ίκτυο LEADER το οποίο και συνέχισε τις δραστηριότητές του κατά τη διάρκεια υλοποίησής της LEADER II. Κύρια δραστηριότητα του ικτύου απετέλεσε η διάχυση της πληροφόρησης και των εµπειριών, κυρίως µέσα από τη διοργάνωση Συνόδων του ικτύου. Κατά την προηγούµενη περίοδο το ίκτυο λειτούργησε στη βάση µιας Συντονιστικής Επιτροπής, η οποία µέσω του Γραφείου Συντονισµού είχε την ευθύνη της συνεννόησης µε τις Ο.Τ.., της διοργάνωσης των Συνόδων καθώς και των συζητήσεων διαπραγµατεύσεων µε το Υπουργείο Γεωργίας και την Επιτροπή Παρακολούθησης. Παράλληλα η Συντονιστική Επιτροπή ήταν δέκτης των προτάσεων και προβληµάτων των Ο.Τ.. τα οποία έφερνε προς συζήτηση στις Συνόδους. Τέλος, η Συντονιστική Επιτροπή διαβίβαζε πληροφορίες προς τις Ο.Τ.. Κατά την διάρκεια της εφαρµογής της LEADER II πραγµατοποιήθηκαν 10 σύνοδοι του ικτύου οι οποίες απασχολήθηκαν κατά το πλείστον µε θέµατα διαχειριστικής φύσης τεχνικής στήριξης τόσο λόγω των προβληµάτων που προέκυπταν, ιδιαίτερα από τις νέες, τότε, οµάδες που εντάχθηκαν στην Κ.Π., όσο και λόγω της µη ύπαρξης άλλης µορφής στήριξης στην αρχή του προγράµµατος (η Μ.Ε.. ενεργοποιήθηκε µε καθυστέρηση). Πρέπει να σηµειωθεί ότι, κατά το παρελθόν, το ίκτυο δεν απετέλεσε διακριτό Μέτρο του προγράµµατος. [202/h7r8r-11.doc] 08/12/2003 / [ΓΑ/ΕΚ] ΑΝΚΟ ΑΕ Σελ. 27/ 61

28 5. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ LEADER+ - ΣΚΟΠΟΣ Από τις πρώτες προτεραιότητες της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER ήταν και είναι η ανάπτυξη µιας δηµιουργικής αλληλεγγύης µεταξύ των αγροτικών περιοχών και η ανταλλαγή εµπειριών και τεχνογνωσίας µεταξύ των ενδιαφερόµενων µερών. Συνεπώς η αναγκαιότητα σύστασης και λειτουργίας του Ελληνικού ικτύου LEADER ήταν προφανής, λόγω της εφαρµογής της καινοτόµου αυτής Πρωτοβουλίας στον Ελλαδικό αγροτικό χώρο, η επιτυχία της οποίας απαιτούσε κοινή προσέγγιση και επικοινωνία για µεταφορά εµπειριών τόσο για τη στήριξη του προγράµµατος σε εθνικό επίπεδο όσο και των Οµάδων Τοπικής ράσης (Ο.Τ..), οι περισσότερες από τις οποίες συστάθηκαν µε αφορµή την LEADER. Στα πλαίσια αυτά το ίκτυο είχε και θα έχει σαν σκοπό, µεταξύ των άλλων, την υλοποίηση των παρακάτω ενεργειών που εκ των πραγµάτων συµβάλλουν αποφασιστικά στην αποτελεσµατική διασύνδεση των εµπλεκόµενων φορέων στην υλοποίηση της πρωτοβουλίας LEADER, ήτοι της Πολιτείας (Υπουργείο Γεωργίας), των Οµάδων Τοπικής ράσης (Ο.Τ..) των Φορέων Αγροτικής Ανάπτυξης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Καινοτοµίας και Αγροτικής Ανάπτυξης. Παροχή τεχνικής βοήθειας προς τις νέες κυρίως Ο.Τ.. σε θέµατα διαχείρισης των Επιχειρησιακών Σχεδίων της LEADER, προκειµένου να βελτιωθούν οι όροι εφαρµογής της στο σύνολο της χώρας. Καταγραφή των προβληµάτων των Ο.Τ.. που προκύπτουν από την εφαρµογή των επιµέρους τοπικών προγραµµάτων, µεταφορά αυτών στους αρµόδιους φορείς και κοινοποίηση των αποφάσεων απαντήσεων σε όλες τις Ο.Τ.. Συνεχής επικοινωνία µε εθνικά δίκτυα LEADER άλλων κρατών µελών και εκπροσώπηση του Ελληνικού ικτύου σε διεθνείς συναντήσεις. [202/h7r8r-11.doc] 08/12/2003 / [ΓΑ/ΕΚ] ΑΝΚΟ ΑΕ Σελ. 28/ 61

29 Οργάνωση τακτικών Συνόδων του δικτύου LEADER για ανταλλαγή εµπειριών µεταξύ των Οµάδων. Οργάνωση σεµιναρίων επιµόρφωσης και εργασίας. ιασύνδεση µε το Παρατηρητήριο Καινοτοµίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, σε συνεργασία µε την ΜΕ. Προτάσεις βελτιστοποίησης των διαδικασιών υλοποίησης της πρωτοβουλίας LEADER και εµπλουτισµού του περιεχοµένου των προτεινόµενων παρεµβάσεων. Εκπροσώπηση των Ο.Τ.. σε επαφές µε το Υπουργείο Γεωργίας και συζήτηση διαφόρων θεµάτων που προκύπτουν από την εφαρµογή της LEADER. To Ελληνικό ίκτυο είναι ο ενδιάµεσος κρίκος µεταξύ του Υπουργείου Γεωργίας και των Ο.Τ.. και διαµορφώνει µια κοινή γλώσσα αντιµετώπισης των διαφόρων θεµάτων που αφορούν στην LEADER, µέσα από αναπτυξιακή θεώρηση η οποία ενσωµατώνει την λογική της Πρωτοβουλίας. Προσπάθεια και συντονισµός όχι µόνο για ποσοτική αλλά και ποιοτική παρέµβαση µε σηµαντικά πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα από την εφαρµογή της LEADER. Συνεργασία των Ο.Τ.. µε σκοπό την συνολική τους αναβάθµιση και ουσιαστική παρέµβαση στο χώρο όπου δραστηριοποιούνται, προκειµένου να συµβάλλουν στην γενικότερη προσπάθεια των φορέων για τοπική ανάπτυξη. Εκπροσώπηση των Ο.Τ.. σε αρµόδιους φορείς και όργανα, αφού προηγηθεί η ανάλογη ενηµέρωση για την ύπαρξη και τους στόχους του. Ανάδειξη των καινοτόµων πρακτικών, µεταφορά αυτών και επίδειξη, µε σκοπό τη δηµιουργία προϋποθέσεων εφαρµογής τους και σε άλλες περιοχές. Πληροφόρηση ενηµέρωση στελεχών των Ο.Τ.. τόσο σε θέµατα διαχείρισης όσο και σε θέµατα τοπικής ανάπτυξης. [202/h7r8r-11.doc] 08/12/2003 / [ΓΑ/ΕΚ] ΑΝΚΟ ΑΕ Σελ. 29/ 61

30 Προβολή δηµοσιοποίηση των προγραµµάτων και των καινοτόµων δράσεων. Συµµετοχή σε Οµάδες Εργασίας από κοινού µε το Υπουργείο Γεωργίας και λοιπούς φορείς, για θέµατα που αφορούν στην ανάπτυξη της υπαίθρου. Συνεργασία µε το Υπ. Γεωργίας και την Ολυµπιακή Επιτροπή 2004 σε θέµατα προβολής και ανάδειξης των περιοχών, µε εκθέσεις προϊόντων, κατά το διάστηµα της Ολυµπιάδας του Εκφραση άποψης επί θεµάτων που είναι αρµοδιότητα της ΜΕ µέχρι την εγκατάστασή της. Εξετάζει και διατυπώνει απόψεις εφόσον ζητηθούν επί θεµάτων που τίθενται από την Υ.. Κ.Π. LEADER+ ή και την ΜΕ. [202/h7r8r-11.doc] 08/12/2003 / [ΓΑ/ΕΚ] ΑΝΚΟ ΑΕ Σελ. 30/ 61

31 6. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Προκειµένου να επιτευχθεί ο στόχος του Μέτρου 3.1 και εποµένως, του Ελληνικού ικτύου LEADER+ θα υλοποιηθούν οι παρακάτω ενδεικτικές κατηγορίες πράξεων : 6.1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΙΚΤΥΟΥ 6.2. ΣΥΝΟ ΟΙ ΙΚΤΥΟΥ [202/h7r8r-11.doc] 08/12/2003 / [ΓΑ/ΕΚ] ΑΝΚΟ ΑΕ Σελ. 31/ 61

32 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 1 : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΙΚΤΥΟΥ Συνοπτική περιγραφή : Προβλέπονται ενέργειες στήριξης των Ο.Τ.. τόσο στα ζητήµατα καθηµερινής λειτουργίας τους όσο και στα ζητήµατα συµβολής τους στην τοπική αναπτυξιακή διαδικασία. Με δεδοµένη την συνθετότητα των τοπικών ζητηµάτων θα πρέπει να διαµορφωθούν στελέχη µε γνώση ποικίλων θεµάτων που έχουν σχέση : µε την τοπική ανάπτυξη µε τα θέµατα των Ο.Τ.. και των αναγκών που προκύπτουν από την διαχείριση των τοπικών ζητηµάτων. τo σύγχρονο management την οργάνωση αλλά και αξιοποίηση της καινοτοµίας την ενεργοποίηση της τοπικής κοινωνίας κλπ. Στόχοι : Με την υλοποίηση της παραπάνω κατηγορίας πράξεων θα προωθηθεί η βελτίωση του έργου, η βελτίωση της διαχειριστικής ικανότητας των Ο.Τ.. και τελικά η αναβάθµιση του ρόλου των Ο.Τ.. στην προώθηση της τοπικής ανάπτυξης, µέσα από την ενεργή συµµετοχή τους. [202/h7r8r-11.doc] 08/12/2003 / [ΓΑ/ΕΚ] ΑΝΚΟ ΑΕ Σελ. 32/ 61

33 Υπηρεσίες που θα παρέχονται : Παροχή διευκρινήσεων και στήριξη των Ο.Τ.. (τηλεφωνικά, εγγράφως, µε επιτόπια συνάντηση κλπ.) Καταγραφή και προώθηση διαχειριστικών ζητηµάτων Προώθηση διαδικασιών υλοποίησης των τοπικών προγραµµάτων Πληροφόρηση ενηµέρωση στελεχών των Ο.Τ.. για γενικότερα ζητήµατα τοπικής ανάπτυξης. Προώθηση δηµιουργίας ενιαίων µορφών διαχείρισης της LEADER+ Ενηµερωτικό υλικό Προβολή έργου του ικτύου Ενδεικτικές πράξεις : α) Στελέχωση και λειτουργία γραµµατείας ικτύου (αµοιβές στελεχών του Γραφείου του ικτύου, δαπάνες µετακινήσεων στελεχών, αναλώσιµα, γραφική ύλη και έντυπα, δαπάνες ενοικίασης χώρων γραφείων, δαπάνες για : ΕΚΟ, θέρµανση, καθαρισµό, ταχυδροµικές αποστολές, αγορά/αναβάθµιση εξοπλισµού και λειτουργικών συστηµάτων, δηµιουργία ιστοσελίδας κ.λ.π.). β) Εκδοση ενηµερωτικού υλικού (πρακτικά συνόδων, αποτελέσµατα οµάδων εργασίας κ.λ.π.). γ) Προβολή έργου ικτύου. [202/h7r8r-11.doc] 08/12/2003 / [ΓΑ/ΕΚ] ΑΝΚΟ ΑΕ Σελ. 33/ 61

34 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 2 : ΣΥΝΟ ΟΙ ΙΚΤΥΟΥ Συνοπτική περιγραφή : Με δεδοµένη την αναγκαιότητα υλοποίησης καινοτόµων δράσεων που µε την σειρά τους εξασφαλίζουν ανταγωνιστικότητα και παράλληλα την ανάγκη ορθολογικής αξιοποίησης των διαθέσιµων πόρων, θα πρέπει να διασφαλιστούν οι αναγκαίες προϋποθέσεις µεταφοράς και διάχυσης της τεχνογνωσίας καθώς και των πετυχηµένων πρακτικών. Με τον τρόπο αυτό θα δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις βιώσιµης ανάπτυξης µε σεβασµό στο περιβάλλον και επίκεντρο τον άνθρωπο. Προς το σκοπό αυτό θα πρέπει να προωθηθεί όχι µόνο η ηλεκτρονική αλλά κύρια η ανθρώπινη δικτύωση και συνεύρεση - συνεργασία. Στόχοι : Αύξηση της ανταγωνιστικότητας ηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης Αναζωογόνηση της υπαίθρου και τοπική ανάπτυξη Προώθηση της ποιότητας Συµβολή του ικτύου, σε συνεργασία µε τη ΜΕ, στην ανάδειξη και προώθηση καινοτόµων πρακτικών [202/h7r8r-11.doc] 08/12/2003 / [ΓΑ/ΕΚ] ΑΝΚΟ ΑΕ Σελ. 34/ 61

35 Ενδεικτικές πράξεις : α) Οργάνωση και διεξαγωγή συνόδων και παρεµφερών εκδηλώσεων. β) Συγκρότηση οµάδων εργασίας και διοργάνωση συσκέψεων για την επεξεργασία θέσεων και προτάσεων τόσο σε γενικότερα ζητήµατα αγροτικής πολιτικής όσο και για ειδικότερα θεµατικά πεδία. γ) Συνεργασία µε λοιπά εξειδικευµένα δίκτυα που ενεργοποιούνται για την αγροτική ανάπτυξη. δ) Συνεργασία µε αντίστοιχα Ευρωπαϊκά ίκτυα (συµµετοχή εκπροσώπων του ικτύου σε συνεδριάσεις Ευρωπαϊκών ικτύων, π.χ. ELARD, συνδιοργάνωση συναντήσεων κ.λ.π.). [202/h7r8r-11.doc] 08/12/2003 / [ΓΑ/ΕΚ] ΑΝΚΟ ΑΕ Σελ. 35/ 61

36 7. ΤΡΟΠΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΟ ΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Οι Σύνοδοι Γενικές Συνελεύσεις του ικτύου θα οργανώνονται από το Γραφείο Συντονισµού (Γρ. Συν.) σε συνεργασία µε την φιλοξενούσα Ο.Τ.., σε τόπο που θα αποφασίζεται κατά την προηγούµενη Σύνοδο. Προς το σκοπό αυτό α) θα τυποποιηθεί ειδικό ΕΝΤΥΠΟ Πρόσκλησης, θεµατολογίου και πληροφοριών, β) θα διαχωρίζονται οι εργασίες της Συνόδου σε µεγάλες οµάδες π.χ. 1 η Οµάδα : Γενικά ζητήµατα που αφορούν στην LEADER+(ολοµέλεια) 2 η Οµάδα : Ειδικά ζητήµατα δηλ. στρογγυλά τραπέζια εργασίας 3 η Οµάδα : Ζητήµατα που αφορούν στην ανάπτυξη της υπαίθρου 4 η Οµάδα : Μεταφορά εµπειριών από Ευρωπαϊκά ίκτυα. 5 η Οµάδα : Ζητήµατα που αφορούν στο φυσικό περιβάλλον. κλπ. Προκειµένου µάλιστα οι εργασίες των Συνόδων να αποτελέσουν µια ευκαιρία αναβάθµισης των στελεχών των Ο.Τ.. α) θα ζητείται η παρουσίαση θεµάτων από στελέχη των Ο.Τ.. β) θα προσκαλούνται ειδικοί εµπειρογνώµονες από την Ελλάδα και το Εξωτερικό γ) θα γίνεται συντονισµός και συνεργασία µε την ΜΕ LEADER+, προκειµένου να διασφαλιστεί συµπληρωµατικότητα στην δράση µας. [202/h7r8r-11.doc] 08/12/2003 / [ΓΑ/ΕΚ] ΑΝΚΟ ΑΕ Σελ. 36/ 61

37 8. ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗΣ Σύµφωνα µε την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ για την LEADER+ και το Επιχειρησιακό Σχέδιο Εθνικού Προγράµµατος LEADER+, στον Αξονα 3 : ικτύωση, θα πρέπει να συµµετέχουν υποχρεωτικά όλες οι Ο.Τ.. που εντάσσονται στον άξονα προτεραιότητας 1, καθώς και λοιπές Ο.Τ.. και Φορείς που εµπλέκονται στην υλοποίηση του µέτρου 2.1. Επίσης προαιρετικά µπορούν να συµµετέχουν και άλλοι φορείς αγροτικής ανάπτυξης. Ο τρόπος εποµένως διοίκησης και λειτουργίας του ικτύου LEADER+ θα πρέπει να είναι ευέλικτος, προκειµένου να δίνεται η δυνατότητα όχι µόνο απλής συµµετοχής των ανωτέρω φορέων αλλά ενεργού συµµετοχής στην συνδιαµόρφωση απόψεων. Η διαδικασία διεύρυνσης θα είναι απλή και η συµµετοχή των παραπάνω φορέων θα διασφαλιστεί µε τα εξής στάδια : α) Εγγραφη ενηµέρωση του συνόλου των φορέων αγροτικής ανάπτυξης, των περιβαλλοντικών οργανώσεων και των Περιφερειών της χώρας για το ίκτυο. β) Επιβεβαίωση από τους φορείς και υπηρεσίες για την επιθυµία συµµετοχής τους στο ίκτυο µε κοινοποίηση προς το Γραφείο Συντονισµού απόφασης του αντίστοιχου επιπέδου λήψης αποφάσεων µε την οποία ο φορέας δεσµεύεται για την αποδοχή του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, του Επιχειρησιακού Σχεδίου ράσης και του Κανονισµού Λειτουργίας του Ελληνικού ικτύου LEADER+. γ) πρόσκληση κατά τις συνεδριάσεις του ικτύου Τα έξοδα µετακινήσεων και διαµονής θα καλύπτονται από τους φορείς που εκπροσωπούν. [202/h7r8r-11.doc] 08/12/2003 / [ΓΑ/ΕΚ] ΑΝΚΟ ΑΕ Σελ. 37/ 61

38 9. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Σηµειώνεται ότι ο προϋπολογισµός του Μέτρου 3.1 : Ελληνικό ίκτυο LEADER+ είναι ενδεικτικός και θα οριστικοποιηθεί σύµφωνα µε τη σχετική έγκριση του Υπουργείου Γεωργίας. [202/h7r8r-11.doc] 08/12/2003 / [ΓΑ/ΕΚ] ΑΝΚΟ ΑΕ Σελ. 38/ 61

39 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 1.1. ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/Α ΡΟΛΟΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ (Ακαθ. αποδοχές, εργοδ. εισφορές) ΜΗΝΕΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΑΣΧΟ- ΛΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ( ) =1*2*3 1 Υπεύθυνος Έργου - Συντονιστής Γεωπόνος 2.794, % 7.823, Γραµµατειακή υποστήριξη Στέλεχος Γραφείου Συντονισµού (Γρ. Συντ.) Γραµµατέας 1.298, % , , % ,20 ΣΥΝΟΛΟ 5.924, , ΓΕΝΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟ Α = ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ * 20% 7.250,88 (ενοίκιο, ΕΗ, ΟΤΕ, κοινόχρηστα, θέρµανση, καθαρισµός, αναλώσιµα χαρτικά, γραφικά, υλικά γραφείου, συνδροµές, διοικητικές δαπάνες υποστήριξης, µετακινήσεις, διαµονή, διατροφή,δηµιουργία ιστοσελίδας στο διαδίκτυο, λοιπές δαπάνες και απρόβλεπτα, κ.λπ.) ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ LEADER+ / ΕΤΟΣ ( ) ,28 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ,20 ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟ ΩΝ ,84 ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ LEADER ,04 [202/h7r8r-11.doc] 08/12/2003 / [ΓΑ/ΕΚ] ΑΝΚΟ ΑΕ Σελ. 39/ 61

40 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 2. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 2.1. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 2.2. ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 2.1. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ( ) ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝ Ο ΚΟΣΤΟΣ ( ) ,99 1 Η/Υ , ,64 2 Printers 1 352,16 352,16 3 Φωτοαντιγραφικό , ,64 4 Fax , ,35 5 Συσκευή θερµοκόλλησης - σπιράλ 1 586,94 586,94 6 Μηχάνηµα διάτρησης 1 293,47 293,47 7 Scanner 1 234,78 234,78 8 Λοιπά απρόβλεπτα κατ' εκτίµηση 600, ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 3.065,15 1 Γραφεία 2 205,43 410,86 2 Καρέκλες γραφείων 2 234,78 469,55 3 Καρέκλες συνεργατών 2 117,39 234,78 4 Τραπέζι συνεργασίας 1 176,08 176,08 5 Καρέκλες για τραπέζι συνεργασίας 4 117,39 469,55 6 Βιβλιοθήκες 3 176,08 528,25 7 Ερµάρια 2 88,04 176,08 8 Λοιπά απρόβλεπτα κατ' εκτίµηση 600,00 ΣΥΝΟΛΟ ,14 [202/h7r8r-11.doc] 08/12/2003 / [ΓΑ/ΕΚ] ΑΝΚΟ ΑΕ Σελ. 40/ 61

41 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ LEADER+ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΑΠΑΝΗΣ 1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΙΚΤΥΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ( ) 2002 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ,18 0, , , , , , , απάνες προσωπικού ,20 0, , , , , , , Γενικά λειτουργικά έξοδα ,84 0, , , , , , , Μηχανολογικός εξοπλισµός ,99 0,00 0, , ,99 0,00 0,00 0, Λοιπός εξοπλισµός γραφείου 3.065,15 0,00 0, ,15 0,00 0,00 0,00 0,00 Εκδοση ενηµερωτικού υλικου (πρακτικά Συνόδων, αποτελέσµατα 1.5 Οµάδων Εργασίας κλπ) ,00 0,00 0, , , , , , Προβολή έργου του ικτύου ,00 0,00 0, , , , , ,00 2. ΣΥΝΟ ΟΙ ΙΚΤΥΟΥ (ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΙΚΤΥΟΥ) ,82 0, , , , , , ,56 Οργάνωση και διεξαγωγή Συνόδων, συσκέψεων και παρεµφερών εκδηλώσεων (µίσθωση χώρου και εποπτικών µέσων, αµοιβές και έξοδα 2.1 µετακίνησης εισηγητών, αναπαραγωγή ενηµερωτικού υλικού/εισηγήσεων, ενέργειες δηµοσιότητας εκδηλώσεων κλπ) Συγκρότηση Οµάδων Εργασίας και διοργάνωση συσκέψεων για την επεξεργασία θέσεων και προτάσεων τοσο σε γενικότερα ζητήµατα 2.2 αγροτικής πολιτικής όσο και για ειδικότερα θεµατικά πεδία (έξοδα λειτουργίας και αµοιβών των µελών των Οµάδων) ,82 0, , , , , , , ,00 0,00 0, , , , , ,00 Συνεργασία µε λοιπά εξειδικευµένα δικτυα που ενεργοποιουνται για την 2.3 αγροτική αναπτυξη 8.000,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 Συνεργασία µε αντίστοιχα Ευρωπαικά ίκτυα (συµµετοχή εκπροσώπων 2.4 του ικτύου σε συνεδριάσεις Ευρωπαικών ικτύων, π.χ ELARD, συνδιοργάνωση συναντήσεων κλπ) ,00 0, , , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , , , , ,37 [202/h7r8r-11.doc] 08/12/2003 / [ΓΑ/ΕΚ] ΑΝΚΟ ΑΕ Σελ. 41/ 61

42 ΜΕΣΟ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ Α/Α ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΣΟ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ( ) 1 Υπεύθυνος Έργου - Συντονιστής 2.794,00 2 Γραµµατέας 1.298,00 3 Στέλεχος Γραφείου Συντονισµού (Γρ. Συντ.) 1.832,00 ΣΗΜ.: Το κόστος προσωπικού είναι οι µέσες τιµές σε ετήσια βάση, καθόσον έχει γίνει αναγωγή αυτών σε σταθερές τιµές, µε βάση τιµές του 2002 και προβλεπόµενες αναθεωρήσεις στο διάστηµα των ετών [202/h7r8r-11.doc] 08/12/2003 / [ΓΑ/ΕΚ] ΑΝΚΟ ΑΕ Σελ. 42/ 61

43 10. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ 10.1 Γενικά Η οργάνωση του Ελληνικού ικτύου LEADER+ θα πρέπει να εξασφαλίζει : Ευέλικτη λειτουργία και προσαρµογή στα νέα δεδοµένα. Μείωση γραφειοκρατικών διαδικασιών. Συµµετοχή των µελών στα ζητήµατα που αφορούν στο ίκτυο. υνατότητα ανάδειξης στελεχών. υνατότητα εθελοντικής προσφοράς. Εξοικονόµηση πόρων για πάγια και λειτουργικά έξοδα. Σαφή διαχωρισµό επιπέδων ευθύνης µε συγκεκριµένο ρόλο και τέλος. ιασφάλιση της διαφάνειας κατά την υλοποίηση των δράσεων του Ελληνικού ικτύου LEADER+. Προς το σκοπό αυτό και ύστερα από τον διάλογο που αναπτύχθηκε κατά την πρώτη άτυπη συνάντηση των Ο.Τ.. και από την εµπειρία της οµολογούµενης επιτυχηµένης λειτουργίας του Ελληνικού ικτύου LEADER Ι και LEADER ΙΙ αποφασίσθηκαν τα εξής : α) εν συστήνεται νέο νοµικό πρόσωπο που θα αναλάβει την οργάνωση και λειτουργία του δικτύου β) Η Αναπτυξιακή Εταιρεία υτικής Μακεδονίας (ΑΝΚΟ) Α.Ε. αναλαµβάνει την Οργάνωση και Λειτουργία του Ελληνικού ικτύου LEADER+ δηλ. θα είναι ο τελικός αποδέκτης σε σχέση µε την /νση Προγραµµατισµού και Γ.. του Υπουργείου Γεωργίας. [202/h7r8r-11.doc] 08/12/2003 / [ΓΑ/ΕΚ] ΑΝΚΟ ΑΕ Σελ. 43/ 61

44 γ) Ο κ. Αµανατίδης Γ., αναλαµβάνει την εκπροσώπηση του Ελληνικού ικτύου LEADER+, ήτοι Πρόεδρος του ικτύου Οργανόγραµµα λειτουργίας του ικτύου LEADER+ Με βάση την ανωτέρω απόφαση παρουσιάζεται το οργανόγραµµα λειτουργίας του ικτύου : ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Σ.Ε.) ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ LEADER+ ΜΕΛΗ ΙΚΤΥΟΥ - ΟΤ - άλλοι φορείς ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ (Γρ. Συν.) (ΑΝΚΟ Α.Ε.) ΟΜΑ ΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ Στέλεχος Γραµµατειακή στήριξη [202/h7r8r-11.doc] 08/12/2003 / [ΓΑ/ΕΚ] ΑΝΚΟ ΑΕ Σελ. 44/ 61

45 10.3 Όργανα ιοίκησης Τα όργανα διοίκησης θα έχουν συνοπτικά τους παρακάτω ρόλους : 1. Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) Την αποτελούν το σύνολο των Ο.Τ.. Συνεδριάζει µε την µορφή των Συνόδων του Ελληνικού ικτύου LEADER+. Αποφασίζει για τον τρόπο λειτουργίας του ικτύου. Εγκρίνει το Επιχειρησιακό Σχέδιο ράσης και πιθανές σηµαντικές τροποποιήσεις του. Αποφασίζει για τα ζητήµατα που αφορούν στα θέµατα της LEADER+ (θεσµικά διαχειριστικά). Συνεδριάσει 3 φορές το χρόνο και έκτακτα όταν απαιτηθεί. 2. Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) Αποτελείται από µέχρι δεκατρία (13) µέλη, ύστερα από την αξιολόγηση των εναλλακτικών σεναρίων που ακολουθούν. Τίθεται θέµα ανασύνθεσης ανά διετία µε δικαίωµα επανεκλογής, επί της οποίας αποφασίζει η Γ.Σ. Εξασφαλίζει την διαφάνεια υλοποίησης και τον έλεγχο των δαπανών. Υλοποιεί τις αποφάσεις της Γ.Σ. που παίρνονται κατά τις Συνόδους του ικτύου. Εξειδικεύει το Επιχειρησιακό Σχέδιο ράσης, το οποίο και υλοποιεί. Εκπροσωπεί το ίκτυο στις επαφές για την προώθηση των θεσµικών και διαχειριστικών ζητηµάτων. [202/h7r8r-11.doc] 08/12/2003 / [ΓΑ/ΕΚ] ΑΝΚΟ ΑΕ Σελ. 45/ 61

46 Συνεδριάζει κάθε δύο (2) µήνες και έκτακτα όταν απαιτηθεί. Εκπροσωπεί, µε µέλος αυτής, το Ελληνικό ίκτυο LEADER+ στο Ευρωπαϊκό ίκτυο LEADER+ (ELARD). Οι συνεδριάσεις της Σ.Ε. γίνονται κατά κανόνα στην Αθήνα, δύνανται όµως να γίνονται εκ περιτροπής στην έδρα των Ο.Τ.. που εκπροσωπούνται σε αυτήν, στις οποίες θα προσκαλούνται και οι Ο.Τ.. της αντίστοιχης Περιφέρειας. 3. Γραφείο Συντονισµού (Γρ. Συν.) Προετοιµάζει, σε συνεργασία µε την Σ.Ε., την θεµατολογία των Συνόδων. Υποβοηθά το έργο της Σ.Ε. Στηρίζει σε µόνιµη και καθηµερινή βάση και αντιµετωπίζει ή προωθεί όλα τα ζητήµατα που αφορούν στην LEADER+. Προετοιµάζει ενιαία έντυπα και προδιαγραφές, για οριζόντια χρήση των Ο.Τ.. Επιλύει ή προωθεί για επίλυση, τρέχοντα διαχειριστικά ζητήµατα. 4. Πρόεδρος Ελληνικού ικτύου LEADER+ Mεριµνά για την οµαλή υλοποίηση του Μέτρου 3.1. Προεδρεύει των συναντήσεων του ικτύου και της Σ.Ε. Συνεργάζεται µε το Υπ. Γεωργίας και άλλους φορείς. Εκπροσωπεί το Ελληνικό ίκτυο LEADER+ σε Υπουργεία, στην Ε.Ε. και άλλους φορείς. Σε περίπτωση αδυναµίας του Προέδρου, το ίκτυο εκπροσωπείται από τον Αντιπρόεδρο. [202/h7r8r-11.doc] 08/12/2003 / [ΓΑ/ΕΚ] ΑΝΚΟ ΑΕ Σελ. 46/ 61

47 Εναλλακτικά σενάρια σύνθεσης και λειτουργίας της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.) Με στόχο την αποτελεσµατική παραγωγή έργου από το ίκτυο, την εφαρµογή συµµετοχικών διαδικασιών, την ενεργή συµµετοχή των µελών της Σ.Ε., την ευέλικτη δράση των ικτύου, την γεωγραφική εκπροσώπηση (χωρίς να είναι σηµαντικός παράγοντας), την ευέλικτη λειτουργία της Σ.Ε. και τελικά την αυτόνοµη και διαφανή λειτουργία του ικτύου, προτείνονται τα παρακάτω εναλλακτικά σενάρια : 1 ο σενάριο Επιλέγονται εκπρόσωποι από τις επτά (7) παρακάτω οµάδες Περιφερειών : 1) Αν. Μακεδονία Θράκη 2) υτ. Μακεδονία Θεσσαλία 3) Ήπειρος Ιόνια 4) Βόρειο και Νότιο Αιγαίο 5) Κρήτη 6) υτ. Ελλάδα Πελοπόννησος Στερεά Ελλάδα 7) Κεντρική Μακεδονία Η δράση της Σ.Ε. θα κινηθεί στη βάση τριών (3) αξόνων : α) ΟΠΑΑΧ β) ιατοπική συνεργασία γ) LEADER+ δ) Συνεργασία µε την Ολυµπιακή Επιτροπή Oι Ο.Τ.. κάθε γεωγραφικής ενότητας ορίζουν από έναν εκπρόσωπο για κάθε άξονα. Ετσι δηµιουργούνται τέσσερις (4) επταµελείς Επιτροπές. [202/h7r8r-11.doc] 08/12/2003 / [ΓΑ/ΕΚ] ΑΝΚΟ ΑΕ Σελ. 47/ 61

48 Ο συντονιστής κάθε Επιτροπής και ο συντονιστής του ικτύου LEADER+, αποτελούν την Εκτελεστική Γραµµατεία. Πλεονεκτήµατα α) Ενεργοποίηση µεγάλου αριθµού στελεχών β) ιεύρυνση του φάσµατος αντικειµένου του ικτύου Αδυναµίες α) υσκίνητη λειτουργία β) Οι δύο από τους τρεις άξονες δεν µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο λειτουργίας του ικτύου, λόγω µη επιλεξιµότητας. Αξιολόγηση Η εφαρµογή του, πλην της µη επιλεξιµότητας, θα παρουσιάζει σηµαντικά ζητήµατα. [202/h7r8r-11.doc] 08/12/2003 / [ΓΑ/ΕΚ] ΑΝΚΟ ΑΕ Σελ. 48/ 61

49 2 ο σενάριο ιαχωρίζονται όπως προηγούµενα οι ακόλουθες επτά (7) γεωγραφικές ενότητες ως εξής : 1) Αν. Μακεδονία Θράκη 2) υτ. Μακεδονία Θεσσαλία 3) Ήπειρος Ιόνια 4) Βόρειο και Νότιο Αιγαίο 5) Κρήτη 6) υτ. Ελλάδα Πελοπόννησος Στερεά Ελλάδα 7) Κεντρική Μακεδονία Η δράση της Σ.Ε. θα κινηθεί στη βάση ενός (1) άξονα ήτοι της LEADER+: Oι Ο.Τ.. κάθε γεωγραφικής ενότητας ορίζουν από έναν εκπρόσωπο. Ετσι δηµιουργείται µια (1) επταµελής Επιτροπή. Ο συντονιστής της Επιτροπής και ο συντονιστής του ικτύου LEADER+, αποτελούν την Εκτελεστική Γραµµατεία. Πλεονεκτήµατα α) Εκπροσώπηση στην Σ.Ε. όλων των γεωγραφικών ενοτήτων ώστε να επιλύονται τα προβλήµατα ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες που τυχόν υπάρχουν σε κάθε περιοχή. Αξιολόγηση Η εφαρµογή του µπορεί να είναι αποτελεσµατική, µε την προϋπόθεση ουσιαστικής ενεργοποίησης των µελών της. [202/h7r8r-11.doc] 08/12/2003 / [ΓΑ/ΕΚ] ΑΝΚΟ ΑΕ Σελ. 49/ 61

50 3 ο σενάριο α) Η Σ.Ε. αποτελείται από έξι (6) ή οκτώ (8) µέλη, πλέον του Προέδρου, τα οποία ψηφίζονται από την Γ.Σ. β) Λειτουργούν παράλληλα και υποστηρικτικά οι Οµάδες Εργασίας. Πλεονεκτήµατα α) οκιµασµένο και πετυχηµένο σχήµα β) Ευέλικτη λειτουργία γ) Η σύνθεση της Σ.Ε. αποφασίζεται από τη Γ.Σ. δ)ανάδειξη και ενεργοποίηση στελεχών µέσω της συµµετοχής τους στις Οµάδες Εργασίας. Αδυναµίες α) Οι µετακινήσεις που µπορεί να απαιτηθούν για την λειτουργία των Οµάδων Εργασίας. Αξιολόγηση Η εφαρµογή του µπορεί να είναι αποτελεσµατική, µε την προϋπόθεση ουσιαστικής ενεργοποίησης των µελών της. [202/h7r8r-11.doc] 08/12/2003 / [ΓΑ/ΕΚ] ΑΝΚΟ ΑΕ Σελ. 50/ 61

51 4 ο σενάριο α) Η Σ.Ε. αποτελείται από µέχρι δέκα τρία (13) µέλη ήτοι : ώδεκα (12) µέλη, ένα (1) από κάθε Περιφέρεια, που συναποφασίζονται από τα µέλη που έχουν ορισθεί από τις Ο.Τ.. κάθε Περιφέρειας για συµµετοχή στις Γενικές Συνελεύσεις (Γ.Σ.) / Συνόδους του ικτύου και από τον Πρόεδρό της. β) Ορίζεται από την Σ.Ε. 3µελής Εκτελεστική Γραµµατεία κατά περίπτωση, ανάλογα µε το θέµα. γ) Λειτουργία Οµάδων Εργασίας (Ο.Ε.). Πλεονεκτήµατα α) Ευρεία εκπροσώπηση των Ο.Τ.., σε Περιφερειακή διάσταση. β) Ευρεία ενεργοποίηση των Ο.Τ.. Αδυναµίες α) υσκολία τακτικής συνεδρίασης λόγω µεγάλων αποστάσεων. β) ηµιουργία ενδιάµεσων επιπέδων διοίκησης, µε πιθανή αποδυνάµωση της Σ.Ε. Αξιολόγηση Η εφαρµογή του καλύπτει την ανάγκη γεωγραφικής εκπροσώπησης, αλλά µεταφέρει τελικά την ευθύνη λειτουργίας του στην Εκτελεστική Επιτροπή. [202/h7r8r-11.doc] 08/12/2003 / [ΓΑ/ΕΚ] ΑΝΚΟ ΑΕ Σελ. 51/ 61

52 5 ο σενάριο α) Η Σ.Ε. αποτελείται από έξι (6) µέλη και ισάριθµα αναπληρωµατικά (που αντικαθιστούν σε περίπτωση αδυναµίας τα αντίστοιχα κανονικά µέλη). β) Λειτουργούν παράλληλα και υποστηρικτικά οι Οµάδες Εργασίας (Ο.Ε.). Πλεονεκτήµατα α) Ευέλικτη λειτουργία (διότι το αντίστοιχο αναπληρωµατικό θα είναι µε την σχέση π.χ. ένα (1) µέλος από ΑΝΕΤ Κρήτης, αναπληρωµατικό από ΑΝΕΤ Θεσσαλίας, ένα (1) µέλος από ΑΝΕΤ υτικής Μακεδονίας, αναπληρωµατικό από ΑΝΕΤ νήσων Αιγαίου κλπ.). β) Ευρύτερη συµµετοχή των ΑΝΕΤ. γ) Η σύνθεση της Σ.Ε. και αναπληρωµατικών µελών ψηφίζεται από την Γ.Σ. δ) Ανάδειξη και ενεργοποίηση στελεχών µέσω της συµµετοχής τους στις Ο.Ε. Αδυναµίες Επιτυγχάνεται στο µέγιστο να καλύπτει την αδυναµία του 3ου σεναρίου. Αξιολόγηση Η εφαρµογή του µπορεί να είναι αποτελεσµατική, µε την προϋπόθεση ουσιαστικής ενεργοποίησης των µελών της. [202/h7r8r-11.doc] 08/12/2003 / [ΓΑ/ΕΚ] ΑΝΚΟ ΑΕ Σελ. 52/ 61

53 Πρόταση βέλτιστου σεναρίου Από την αξιολόγηση των παραπάνω σεναρίων προκύπτει ως το πιο ευέλικτο και λειτουργικό, σε τρόπο που να καλύπτει παράλληλα και τις ανάγκες του προγράµµατος, το σενάριο Νο 4. [202/h7r8r-11.doc] 08/12/2003 / [ΓΑ/ΕΚ] ΑΝΚΟ ΑΕ Σελ. 53/ 61

54 11. ΣΤΑ ΙΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ, ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Προκειµένου το Ελληνικό ίκτυο LEADER+ να λειτουργήσει το συντοµώτερο δυνατόν, θα πρέπει να υλοποιηθούν ορισµένες ενέργειες π.χ. στελέχωση και εξοπλισµός Γραφείου και να σχεδιαστεί η παραγωγή του έργου του. Προς το σκοπό αυτό προβλέπονται : Έγκριση του Επιχειρησιακού Σχεδίου ράσης, από την Σύνοδο του ικτύου Έγκριση του Τ Ε/Υ από την Υ.. Κ.Π. LEADER+ Προµήθεια του αναγκαίου εξοπλισµού από το Γραφείο Συντονισµού (Γρ. Συν.). Στελέχωση του Γρ. Συν. Υλοποίηση των πράξεων που προβλέπονται στο Επιχειρησιακό Σχέδιο, βάσει του ετήσιου προγραµµατισµού που εµφανίζεται στους χρηµατοδοτικούς πίνακες και θα εξειδικεύεται µε ετήσια Σχέδια ράσης. [202/h7r8r-11.doc] 08/12/2003 / [ΓΑ/ΕΚ] ΑΝΚΟ ΑΕ Σελ. 54/ 61

55 Γ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ LEADER+ [202/h7r8r-11.doc] 08/12/2003 / [ΓΑ/ΕΚ] ΑΝΚΟ ΑΕ Σελ. 55/ 61

56 Γ. KANONΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ LEADER+ ΑΡΘΡΟ 1ο Σύσταση Ελληνικού ικτύου LEADER+ 1.1 To Eλληνικό ίκτυο LEADER+ προβλέπεται στο Ε.Π. Κ.Π. LEADER+ ως αυτόνοµο µέτρο του προγράµµατος. 1.2 Συστάθηκε µε απόφαση του συνόλου των Ο.Τ.. της χώρας στα πλαίσια της LEADER+. ΑΡΘΡΟ 2ο Oργανα ιοίκησης του ικτύου Το Ελληνικό ίκτυο LEADER+ διοικείται µ ένα συγκεκριµένο σύστηµα διοίκησης, όργανα του οποίου είναι : 2.1 Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.). 2.2 Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.). 2.3 Το Γραφείο Συντονισµού (Γρ. Συν.). 2.4 Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. και της Σ.Ε. του ικτύου. ΑΡΘΡΟ 3ο Σύσταση της Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.) 3.1 Η Γ.Σ. προβλέπεται στο Επιχειρησιακό Σχέδιο ράσης του Ελληνικού ικτύου LEADER Στη Γ.Σ. συµµετέχουν υποχρεωτικά όλες οι Ο.Τ.. που εντάσσονται στον άξονα προτεραιότητας 1, καθώς και λοιπές Ο.Τ.. και Φορείς που εµπλέκονται στην υλοποίηση του µέτρου 2.1. Επίσης, προαιρετικά µπορούν να συµµετέχουν και άλλοι φορείς αγροτικής ανάπτυξης. [202/h7r8r-11.doc] 08/12/2003 / [ΓΑ/ΕΚ] ΑΝΚΟ ΑΕ Σελ. 56/ 61

57 ΑΡΘΡΟ 4ο Αρµοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.) 4.1 Αποφασίζει για τον τρόπο λειτουργίας του ικτύου. 4.2 Εγκρίνει το Επιχειρησιακό Σχέδιο ράσης του ικτύου. 4.3 Εγκρίνει τον Κανονισµό Λειτουργίας του ικτύου. 4.4 Εγκρίνει τις αποφάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.) στην αµέσως επόµενη συνεδρίασή της. 4.5 Αποφασίζει για τα σηµαντικά ζητήµατα που αφορούν στα θέµατα του ικτύου. ΑΡΘΡΟ 5ο Ορισµός και αρµοδιότητες Προέδρου της Γ.Σ. και Αντιπροέδρου 5.1 Ο Πρόεδρος της Γ.Σ., που είναι και ο Πρόεδρος του Ελληνικού ικτύου LEADER+ και της Σ.Ε., εκλέγεται από τα µέλη της. Το ίδιο ισχύει και για τον Αντιπρόεδρο του ικτύου. 5.2 Συγκαλεί τις συνεδριάσεις της Γ.Σ. σε συνεργασία µε το Γραφείο Συντονισµού (Γρ. Συν.) και την φιλοξενούσα Ο.Τ.., στις οποίες και προεδρεύει. 5.3 Έχει την ευθύνη, σε συνεργασία µε το Γρ. Συν., για την δηµοσιοποίηση του έργου του ικτύου. 5.4 Μεριµνά για την οµαλή υλοποίηση του Μέτρου 3.1 του Ε.Π. Κ.Π. LEADER Προεδρεύει των συνεδριάσεων της Γ.Σ. και της Σ.Ε. του ικτύου. 5.6 Εκπροσωπεί το Ελληνικό ίκτυο LEADER+, έναντι φορέων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 5.7 Συνεργάζεται µε το Υπ. Γεωργίας και άλλους φορείς. ΑΡΘΡΟ 6ο Συγκρότηση και σύγκλιση της Γ.Σ. 6.1 Συνεδριάσεις της Γ.Σ. συγκαλούνται τουλάχιστον τρεις (3) φορές το χρόνο. 6.2 Η Γ.Σ. συγκαλείται από τον Πρόεδρό της είτε µε πρωτοβουλία του, είτε ύστερα από απλή αίτηση της πλειοψηφίας των µελών της. [202/h7r8r-11.doc] 08/12/2003 / [ΓΑ/ΕΚ] ΑΝΚΟ ΑΕ Σελ. 57/ 61

58 6.3 Κάθε Ο.Τ.. ορίζει µε απόφαση του Επιπέδου Λήψης Απόφασης LEADER+, εκπρόσωπό της ως µέλος στη Γ.Σ. µαζί µε τον αναπληρωτή του. Σε περίπτωση που αποχωρήσει κάποιο µέλος της Γ.Σ. πριν τη λήξη της θητείας του για οποιοδήποτε λόγο, η Ο.Τ.. που τον όρισε υποχρεούται να ορίσει αντικαταστάτη. 6.4 Μέλος της Γ.Σ. µπορεί να παυθεί από τα καθήκοντά του µόνο µετά από σχετική απόφαση της Ο.Τ.. την οποία εκπροσωπεί. 6.5 Αν ένα µέλος απουσιάζει ή εµποδίζεται να παραστεί στις συνεδριάσεις της Γ.Σ. µπορεί να αντιπροσωπευθεί από τον αναπληρωτή, ο οποίος έχει οριστεί από την Ο.Τ.. ΑΡΘΡΟ 7ο Ηµερήσια διάταξη 7.1 Ο Πρόεδρος καθορίζει την ηµερήσια διάταξη σε συνεργασία µε την Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του ικτύου και το Γραφείο Συντονισµού (Γρ. Συν.). 7.2 Τα θέµατα που τίθενται προς συζήτηση κατά την συνεδρίαση της Γ.Σ. συζητούνται µε τον τίτλο «ιάφορα» της ηµερήσιας διάταξης. ΑΡΘΡΟ 8ο Πρόσκληση στα µέλη Οι προσκλήσεις, η ηµερήσια διάταξη καθώς και τα σχετικά έγγραφα που απαιτούνται για τις συνεδριάσεις της Γ.Σ. παραλαµβάνονται από τα µέλη, σε έντυπη µορφή, πέντε (5) ηµέρες τουλάχιστον πριν από την σύγκλισή της, εκτός της περίπτωσης επείγουσας και πέραν του προγραµµατισµού σύγκλισης της Γ.Σ. ΑΡΘΡΟ 9ο ιαδικασία λήψης αποφάσεων 9.1 Απαρτία υπάρχει όταν είναι παρόντα 60% τουλάχιστον των µελών της Γ.Σ. 9.2 Κάθε µέλος έχει µία (1) ψήφο. 9.3 Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαµβάνονται σε πνεύµα συναίνεσης. [202/h7r8r-11.doc] 08/12/2003 / [ΓΑ/ΕΚ] ΑΝΚΟ ΑΕ Σελ. 58/ 61

59 9.4 Σε περίπτωση που απόφαση δεν µπορεί να ληφθεί µε την συναίνεση των µελών της Γ.Σ., λαµβάνεται µετά από ψηφοφορία των παρόντων µελών µε απλή πλειοψηφία (50% + 1). 9.5 Οι αποφάσεις και τα συµπεράσµατα υπογράφονται από τον Πρόεδρο του ικτύου, µε την αυτονόητη εξουσιοδότηση των µελών της Γ.Σ. 9.6 Οι αποφάσεις της Γ.Σ., µε ευθύνη του Προέδρου της, αποστέλλονται σ όλες τις Ο.Τ Τα µέλη της Γ.Σ. πριν την επόµενη σύγκλισή της µπορούν να υποβάλλουν γραπτώς θέµατα, τα οποία θα αποτελέσουν αντικείµενο συζήτησης στην επόµενη συνεδρίαση της Γ.Σ. ΑΡΘΡΟ 10ο Γραµµατεία 10.1 Η Γ.Σ. συνεπικουρείται από Γραµµατεία η οποία επιµελείται την προετοιµασία της ηµερήσιας διάταξης, των πρακτικών των συνεδριάσεων κλπ Ρόλο γραµµατείας της Επιτροπής εκτελεί το Γρ. Συν. του ικτύου ΑΡΘΡΟ 11ο Γενικές διατάξεις Στην Γ.Σ. συµµετέχουν χωρίς δικαίωµα ψήφου 11.1 εκπρόσωποι των φορέων αγροτικής ανάπτυξης και άλλων ηµοσίων Υπηρεσιών και 11.2 στελέχη των Ο.Τ.. ΑΡΘΡΟ 12ο ιάρκεια ισχύος της Γ.Σ. Η θητεία της Γ.Σ. θα διαρκέσει µέχρι το τέλος του έργου που αναλαµβάνει το Ελληνικό ίκτυο LEADER+ στα πλαίσια του Μέτρου 3.1 και πάντως όχι πέραν της αποπληρωµής του. ΑΡΘΡΟ 13ο Συγκρότηση και Σύγκλιση Σ.Ε Η Σ.Ε. αποτελείται από µέχρι δέκα τρία (13) µέλη ήτοι : [202/h7r8r-11.doc] 08/12/2003 / [ΓΑ/ΕΚ] ΑΝΚΟ ΑΕ Σελ. 59/ 61

60 ώδεκα (12) µέλη, ένα (1) από κάθε Περιφέρεια, που συναποφασίζονται από τα µέλη που έχουν ορισθεί από τις Ο.Τ.. κάθε Περιφέρειας για συµµετοχή στις Γενικές Συνελεύσεις (Γ.Σ.) / Συνόδους του ικτύου και από τον Πρόεδρό της Η Σ.Ε. συνεδριάζει κάθε δύο (2) µήνες και έκτακτα όταν απαιτηθεί Η Σ.Ε. συγκαλείται από τον Πρόεδρο της, ο οποίος είναι ο εκλεγείς από την Γ.Σ. Πρόεδρος του ικτύου, είτε µε πρωτοβουλία του είτε ύστερα από αίτηση της πλειοψηφίας των µελών της Σε περίπτωση αποχώρησης µέλους της Σ.Ε. για οποιοδήποτε λόγο, ο αντικαταστάτης του εκλέγεται σύµφωνα µε την προαναφερθείσα διαδικασία. Η λειτουργία της Σ.Ε. και οι αποφάσεις της στο διάστηµα που µεσολαβεί, θεωρούνται νόµιµες Η Σ.Ε. αποφασίζει κατά πλειοψηφία των παρόντων µελών αφού προηγουµένως εξαντλήσει κάθε δυνατότητα οµόφωνης απόφασης Μέλος της Σ.Ε. µπορεί να παυθεί µόνο µε απόφαση της Γ.Σ. του ικτύου, για σοβαρό λόγο. ΑΡΘΡΟ 14ο Αρµοδιότητες Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.) 14.1 Η Σ.Ε. εξασφαλίζει την υλοποίηση των αποφάσεων της Γ.Σ. του ικτύου Εξειδικεύει το Επιχειρησιακό Σχέδιο ράσης το οποίο και υλοποιεί Εκπροσωπεί, µε µέλος αυτής και µε απόφασή της, το Ελληνικό ίκτυο LEADER+ στο Ευρωπαϊκό ίκτυο LEADER+ (ELARD) καθώς και σε αντίστοιχα ή ανάλογου σκοπού ίκτυα Ορίζει Τριµελή Εκτελεστική Γραµµατεία (Ε.Γ.) κατά περίπτωση, ανάλογα µε το θέµα. [202/h7r8r-11.doc] 08/12/2003 / [ΓΑ/ΕΚ] ΑΝΚΟ ΑΕ Σελ. 60/ 61

61 ΑΡΘΡΟ 15ο Συγκρότηση Γραφείου Συντονισµού (Γρ. Συν.) 15.1 Εδρα του Γρ. Συν. µε απόφαση της Γ.Σ. του ικτύου είναι η Κοζάνη / Αναπτυξιακή Εταιρεία υτικής Μακεδονίας (ΑΝΚΟ) Α.Ε Η έδρα του Γρ. Συν. είναι και η έδρα του Ελληνικού ικτύου LEADER+. ΑΡΘΡΟ 16ο Αρµοδιότητες του Γραφείου Συντονισµού (Γρ. Συν.) 16.1 Προετοιµάζει, σε συνεργασία µε την Σ.Ε. την θεµατολογία των Συνόδων του ικτύου Υποβοηθά το έργο της Σ.Ε Στηρίζει σε µόνιµη και καθηµερινή βάση και αντιµετωπίζει ή προωθεί τα ζητήµατα που αφορούν στα µέλη του ικτύου LEADER Προετοιµάζει κοινά έντυπα και προδιαγραφές για οριζόντια χρήση των Ο.Τ Επιλύει ή προωθεί για επίλυση προς την Υ.. Κ.Π. LEADER+, τρέχοντα διαχειριστικά ζητήµατα της πρωτοβουλίας LEADER+. ΑΡΘΡΟ 17ο Τροποποίηση Κανονισµού Λειτουργίας Όλες οι διατάξεις του παρόντος Κανονισµού µπορούν να τροποποιηθούν εγγράφως µόνο µε απόφαση της Γ.Σ. των Ο.Τ.. και µε συµφωνία των 2/3 και άνω του συνόλου των µελών του ικτύου. [202/h7r8r-11.doc] 08/12/2003 / [ΓΑ/ΕΚ] ΑΝΚΟ ΑΕ Σελ. 61/ 61

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (του Άρθρου 225, Ν. 3463/06 /.Κ.Κ.)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (του Άρθρου 225, Ν. 3463/06 /.Κ.Κ.) Τίτλος : Τουριστική αξιοποίηση της Εγνατίας Οδού «Εγνατία, Τουρισµός» Συµβαλλόµενοι : 1. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση (Ν.Α.) Ξάνθης 2. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση (Ν.Α.) Εβρου 3. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση (Ν.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ υπ αριθ. 9939/2008

ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ υπ αριθ. 9939/2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ υπ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΕΥΜΑΤΩΝ σχ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ELARD EUROPEAN LEADER ASSOCIATION FOR RURAL DEVELOPMENT ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ LEADER ΣΤΗΝ ELARD

ELARD EUROPEAN LEADER ASSOCIATION FOR RURAL DEVELOPMENT ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ LEADER ΣΤΗΝ ELARD ELARD EUROPEAN LEADER ASSOCIATION FOR RURAL DEVELOPMENT ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ LEADER ΣΤΗΝ ELARD ΘΑΣΟΣ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ELARD...5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Γ ΚΠΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.. Κ. Π. LEADER+

ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Γ ΚΠΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.. Κ. Π. LEADER+ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Γ ΚΠΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.. Κ. Π. LEADER+ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Σύστηµα ιαχείρισης και Ελέγχου του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER+ 1 η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ 2000-2006

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+

Διαβάστε περισσότερα

«Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη ηµοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000-2006», Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, 2002

«Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη ηµοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000-2006», Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, 2002 1. «Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη ηµοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000-2006», Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, 2002 7 «Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη ηµοσιότητα των Επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

(Ε. Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ), ΠΕΠ Μακεδονίας Θράκης, ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, ΠΕΠ Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας

(Ε. Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ), ΠΕΠ Μακεδονίας Θράκης, ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, ΠΕΠ Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας (Ε. Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ), ΠΕΠ Μακεδονίας Θράκης, ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, ΠΕΠ Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου, ΠΕΠ Αττικής) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Ενιαία πλατφόρµα δηµιουργίας και διάθεσης ηλεκτρονικών συγγραµµάτων και βοηθηµάτων»

«Ενιαία πλατφόρµα δηµιουργίας και διάθεσης ηλεκτρονικών συγγραµµάτων και βοηθηµάτων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Ταχ. /νση : Πιττακού 24

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ 2000-2006

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪ ΗΣ

Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪ ΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 11084/1164/1-10-10 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΤ -ΑΛΙΕΙΑΣ ( ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ Ι ΙΑ ΜΕΣΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ Ι ΙΑ ΜΕΣΑ Αθήνα, 9 Νοεµβρίου 2012 ΑΠ: 00679 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ Ι ΙΑ ΜΕΣΑ Υποέργο: Πράξη: Προϋπολογισµός: «ΡΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Προγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Πατριάρχου Βαρθολοµαίου 9 Ηµεροµηνία : 10/10/2012 Ταχ. Κώδικας : 72300 Σητεία Αρ. Μελέτης : 29 Αριστοτέλης Πληροφορίες : Μεραµβελιωτάκης Π/Υ :

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 09: «ΕΝ ΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΡΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑ ΙΑΚΗΣ ΕΞΟ ΟΥ»

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 09: «ΕΝ ΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΡΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑ ΙΑΚΗΣ ΕΞΟ ΟΥ» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών Συγχρηµατοδοτούµενων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41ΚΩ10-ΧΜΛ. ΘΕΜΑ: Έγκριση απόφασης υλοποίησης µε ίδια µέσα του Υποέργου (µε κωδ. Φορέα ΟΠΣ

ΑΔΑ: Β41ΚΩ10-ΧΜΛ. ΘΕΜΑ: Έγκριση απόφασης υλοποίησης µε ίδια µέσα του Υποέργου (µε κωδ. Φορέα ΟΠΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 18 / 10-07-2012 Αριθµ. Απόφασης: 426 / 2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση απόφασης υλοποίησης µε ίδια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Α.Ε. 1

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Α.Ε. 1 ΠΑΡΡΑΡΡΤΗΜΑ ΓΓ ΤΟΠΙΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Α.Ε. 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Στο πλαίσιο του Τοπικού Αναπτυξιακού Προγράµµατος LEADER+

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Kοινοτική Nοµοθεσία. Aπόσπασµα από το Eπιχειρησιακό Πρόγραµµα «Τεχνική Βοήθεια 2000-2006» Kεφάλαιο 5 - ιατάξεις Eφαρµογής

Kοινοτική Nοµοθεσία. Aπόσπασµα από το Eπιχειρησιακό Πρόγραµµα «Τεχνική Βοήθεια 2000-2006» Kεφάλαιο 5 - ιατάξεις Eφαρµογής Kοινοτική Nοµοθεσία Aπόσπασµα από το Eπιχειρησιακό Πρόγραµµα «Τεχνική Βοήθεια 2000-2006» Kεφάλαιο 5 - ιατάξεις Eφαρµογής 8. 123 Aπόσπασµα από το Eπιχειρησιακό Πρόγραµµα «Τεχνική Βοήθεια 2000-2006» Kεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010 ΤΟΥ Ε.Π. «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» 2007-2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010 ΤΟΥ Ε.Π. «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» 2007-2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010 ΤΟΥ Ε.Π. «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» 2007-2013 Εθνική Αρχή Συντονισµού Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων Μονάδα Α / Α ΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΙΚΟΙΙΝΩΝΙΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΙΟ TOY E..Π.. «ΙΙΟΙΙΚΗΤΙΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΙΣΗ 2007--2013» CCI: 2007GR05UPO003 ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Κωδ.Πρόσκλησης:193 04_72_31_05

Κωδ.Πρόσκλησης:193 04_72_31_05 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 9 / 22-04-2015 Αριθµ. Απόφασης: 234 / 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση της 1 ης Τροποποίησης Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός ιαχείρισης του Προγράµµατος: «Αρχιµήδης ΙΙΙ- Ενίσχυση Ερευνητικών Οµάδων στα ΤΕΙ»

Οδηγός ιαχείρισης του Προγράµµατος: «Αρχιµήδης ΙΙΙ- Ενίσχυση Ερευνητικών Οµάδων στα ΤΕΙ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Οδηγός ιαχείρισης του Προγράµµατος:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΟΒΧ-ΤΛΘ. Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2011 Αρ. πρωτ.: ΕΥΣΣΕΠ/Β2/1496 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: 45ΟΒΧ-ΤΛΘ. Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2011 Αρ. πρωτ.: ΕΥΣΣΕΠ/Β2/1496 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμ. 12/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φαρκαδόνας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμ. 12/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φαρκαδόνας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμ. 12/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φαρκαδόνας Αριθμ. Αποφ. 122/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα