ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Δράμα ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ. 4931

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Δράμα 19-05- 2014 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ. 4931"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Δράμα ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ ΘΕΜΑ: «Ανάρτηση προδιαγραφών προς διαβούλευση στο Site του Νοσοκομείου» Δημόσια διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών του ενιαίου διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την υπηρεσία ΦΥΛΑΞΗΣ (CPV ), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σε υλοποίηση του ΠΠΥΥ 2012 για τις ανάγκες των Νοσοκομείων αρμοδιότητας της 4 ης Υ.Πε. Φορέας διενέργειας : NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Έναρξη διαβούλευσης : 20/5/2014 Λήξη διαβούλευσης : 27/5/2014 Παρακαλούμε να αποστείλετε τις παρατηρήσεις σας στο της υπηρεσίας με θέμα : «Διαβούλευση τεχνικών Προδιαγραφών φύλαξης» Για τυχόν πληροφορίες επικοινωνήστε με τον αρμόδιο υπάλληλο Παπαδόπουλο Ανέστη στο τηλέφωνο φαξ τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΡΕΝΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ 4 ης Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Α. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ (προσόντα υποχρεώσεις ) Η επιχείρηση (ανάδοχος) και οι εργαζόμενοι σε αυτήν θα πρέπει να κατέχουν αντιστοίχως: i. Ειδική άδεια λειτουργίας και άδεια εργασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2518/97άρθρα 2&3 και να τηρούν όλες τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 4,5,6 του προαναφερόμενου Νόμου. ii. iii. Πιστοποιητικό ISO της σειράς 9001:2000 από κοινοποιημένο οργανισμό σύμφωνα με την (Κ.Υ.Α ) Δ.Υ. 7/2480/94. Η προσφορά των υπηρεσιών να προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 68 του Νόμου 3863/2010. Β. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1. Χρόνος φύλαξης: Η φύλαξη θα γίνεται καθημερινά σε 24ωρη βάση και για όλες τις ημέρες του έτους σύμφωνα με τα παρακάτω ωράρια: Έναρξη οκτάωρη πρωινής βάρδιας, ώρα 06:00 Έναρξη οκτάωρης απογευματινής βάρδιας, ώρα 14:00 Έναρξη οκτάωρης νυκτερινής βάρδιας, ώρα 22:00 2. Χώροι προς φύλαξη: Θα γίνεται φύλαξη, όλων των χώρων των νοσοκομείων και ειδικά σε θέσεις κατ επιλογή του εκάστοτε Νοσοκομείου. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει υποχρεωτικά να επισκεφθούν τους χώρους των Νοσοκομείων για να λάβουν πλήρη γνώση, των συνθηκών και προβλημάτων που επικρατούν σ αυτούς. 3. Προσωπικό ασφαλείας και φύλαξης: Οφείλει να παρέχει τις υπηρεσίες του στο προσωπικό των νοσοκομείων, για την αντιμετώπιση κλεφτών, ναρκομανών, μέθυσων και γενικά σε κάθε περίπτωση που τίθεται σε κίνδυνο η ζωή, η ακεραιότητα και η περιουσία των ασθενών και του προσωπικού των νοσοκομείων. 4. Επίβλεψη του έργου : Ο ανάδοχος επιβλέπει το έργο ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του, που επικοινωνεί με τα αρμόδια όργανα του Νοσοκομείου, την 4 η ΥΠΕ και η παρουσία του θα γνωστοποιηθεί με την υπογραφή της σύμβασης. Ο επόπτης δεν συμπεριλαμβάνεται στα ζητούμενα στα ζητούμενα από την παρούσα διακήρυξη άτομα για την φύλαξη των χώρων του Νοσοκομείου.

3 5. Προσόντα προσωπικού : Το προσωπικό του αναδόχου που θα διατίθεται και θα εργάζεται αποκλειστικά στο Νοσοκομείο θα πρέπει να έχει : τη κατά τον νόμο άδεια εργασίας, ήθος, πνεύμα συνεργασίας ευπρεπή εμφάνιση, σωστό τρόπο συμπεριφοράς να γνωρίζει καλά την ελληνική γλώσσα (αρκετά καλά την αγγλική γλώσσα) εμπειρία φύλαξης τουλάχιστον ενός έτους και παρακολούθησης εκπαιδευτικών σεμιναρίων. Επιθυμητή η εμπειρία και η τεχνογνωσία σε θέματα σχετικά με την πυρασφάλεια, πυρόσβεση, αντιμετώπιση κινδύνων από το ηλεκτρικό ρεύμα ή διαρροή νερού, παροχή πρώτων βοηθειών. 6. Αντικατάσταση του προσωπικού : Σε περίπτωση μη τήρησης των συμφωνηθέντων προσόντων, η αναθέτουσα αρχή δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση του μέλους, οπότε ο ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση με άλλο πρόσωπο ανάλογης εμπειρίας και προσόντων. Αντικατάσταση μέλους του προσωπικού του αναδόχου πραγματοποιείται κατόπιν αιτήματος του, κατά την διάρκεια της εκτέλεσης του έργου, επιτρέπεται μετά από έγκριση της αναθέτουσας αρχής μόνο από πρόσωπο με τα ανάλογα προσόντα. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει την αναθέτουσα αρχή εγγράφως, τουλάχιστον δεκαπέντε ημερολογιακές ημέρες πριν την αντικατάσταση. Σε περίπτωση ασθένειας ή άλλης εκτός προγράμματος ανάγκης αντικατάστασης, η αντικατάσταση θα γίνεται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό και έχει την έγκριση της αναθέτουσας αρχής. Όταν μέλη του προσωπικού αποχωρήσουν ή λύσουν την συνεργασία τους μαζί του, ο ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι κατά το χρονικό διάστημα μέχρι την αποχώρηση τους, θα παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους και αφετέρου να αντικατασταθεί άμεσα με την έγκριση της αναθέτουσας αρχής. 7. Εκπαίδευση του προσωπικού : Κάθε Νοσοκομείο συνδράμει στην ενημέρωση του αναδόχου για την παροχή στοιχείων που θα χρειαστούν. Η εκπαίδευση στα ηλεκτρονικά συστήματα ασφαλείας του Νοσοκομείου θα γίνεται τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά πάνω στα ίδια τα συστήματα.

4 8. Επικοινωνία σε περίπτωση ανάγκης : Το προσωπικό ασφαλείας πρέπει να είναι εφοδιασμένο με ασύρματο και κινητό τηλέφωνο που θα παρέχεται από την εταιρεία και θα μπορεί να χρησιμοποιεί τα μέσα που διαθέτει το Νοσοκομείο. 9. Εγχειρίδιο ενεργειών : Ο ανάδοχος σε συνεργασία με τα εκάστοτε Νοσοκομεία θα συντάξουν εγχειρίδιο οδηγιών που θα περιλαμβάνει τα εξής: Μνημόνια βασικών ενεργειών βάρδιας υπό μορφή λακωνικών οδηγιών Κάθε βάρδια θα έχει διαφορετικό μνημόνιο Οδηγίες ενεργειών του φύλακα με το τι πρέπει να πράξει σε κατάσταση ανάγκης Περιγραφή των διατιθέμενων συστημάτων ασφαλείας και του τρόπου χειρισμού τους Τα σχέδια των κατόψεων των προς φύλαξη χώρων. 10. Απασχολούμενο προσωπικό :: Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ: Καθημερινά 8 άτομα Πρωινή Βάρδια 3 άτομα Απογευματινή Βάρδια 3 άτομα Βραδινή Βάρδια 2 άτομα Νοσοκομείο Ιπποκράτειο : Καθημερινά 11 άτομα ενώ σε ημέρες εφημερίας αυξάνονται κατά ένα άτομο σε κάθε βάρδια, σύνολο 14. Πρωινή Βάρδια 4 άτομα 5 άτομα Απογευματινή Βάρδια 4 άτομα 5 άτομα Νυχτερινή Βάρδια 3 άτομα 4 άτομα ΚΥ Θέρμης Θεσσαλονίκης Νοσοκομείο Ιπποκρατείου Απογευματινή Βάρδια 1 άτομο,όλη την εβδομάδα Βραδινή Βάρδια 1 άτομο, όλη την εβδομάδα

5 Νοσοκομείο Άγιος Παύλος Καθημερινά 6 άτομα Πρωινή Βάρδια 2 άτομα Απογευματινή Βάρδια 2 άτομα Νυχτερινή Βάρδια 1 άτομα ΚΥ Νέας Καλλικράτειας, Χαλκιδικής Νοσοκομείο Άγιος Παύλος Βραδινή Βάρδια 1 άτομο, όλη την εβδομάδα Νοσοκομείο Κιλκίς: Καθημερινά 8 άτομα Πρωινή Βάρδια 4 άτομα Απογευματινή Βάρδια 2 άτομα Νυχτερινή Βάρδια 1 άτομα ΚΥ Πολυκάστρου Κιλκίς Νοσοκομείο Κιλκίς Βραδινή Βάρδια 1 άτομο, όλη την εβδομάδα Νοσοκομείο Καβάλας : Καθημερινά 12 άτομα Πρωινή Βάρδια 4 άτομα, όλη την εβδομάδα Απογευματινή Βάρδια 3 άτομα, όλη την εβδομάδα Νυχτερινή Βάρδια 2 άτομα, όλη την εβδομάδα ΚΥ Πρίνου Θάσου Νοσοκομείο Καβάλας Βραδινή Βάρδια 1 άτομο, όλη την εβδομάδα ΚΥ Χρυσούπολης Νοσοκομείο Καβάλας Βραδινή Βάρδια 1 άτομο, όλη την εβδομάδα ΚΥ Ελευθερούπολης Νοσοκομείο Καβάλας Βραδινή Βάρδια 1 άτομο, όλη την εβδομάδα Νοσοκομείο Ξάνθης: Καθημερινά 3 άτομα Απογευματινή Βάρδια 1 άτομο Νυχτερινή Βάρδια 1 άτομο

6 ΚΥ Αβδήρων Ξάνθης Νοσοκομείο Ξάνθης Βραδινή Βάρδια 1 άτομο, όλη την εβδομάδα Νοσοκομείο Κομοτηνής: Καθημερινά 6 άτομα Πρωινή Βάρδια 3 άτομα, Σάββατο&Κυριακή 1άτομο Απογευματινή Βάρδια 2 άτομα Νυχτερινή Βάρδια 1 άτομο Τετάρτη-Πέμπτη-Παρασκευή & Κυριακή 2 άτομα Νοσοκομείο Ειδικών Παθήσεων : Καθημερινά 3 άτομα Πρωινή Βάρδια 1 άτομο Απογευματινή Βάρδια 1 άτομο Νυχτερινή Βάρδια 1 άτομο Γ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΡΓΟΥ 1. Καθήκοντα προσωπικού. Ενδεικτικά αναφέρονται : Συνεχής καθημερινή παρουσία κατά επιλογή του Νοσοκομείου Φροντίζει για την φύλαξη κτιριακών εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου και την ασφάλεια, προστασία του προσωπικού και των νοσηλευόμενων ασθενών. Εντατικοποίηση των μέτρων αστυνομικής επαγρύπνησης ιδίως την νύχτα, τις αργίες και τις ημέρες εφημερίας. Η πρόληψη ή αποτροπή τέλεσης αξιόποινων πράξεων εις βάρος της περιουσίας του Νοσοκομείου, του ιατρικού, νοσηλευτικού, του λοιπού προσωπικού, των νοσηλευομένων ασθενών και επισκεπτών του Νοσοκομείου. Αντιμετώπιση κλεφτών, ναρκομανών, μέθυσων και από γενικά επεισόδια που τίθεται σε κίνδυνο η ζωή, των ασθενών, του προσωπικού και διαταράσσουν την ομαλή λειτουργία του Νοσοκομείου. Απομάκρυνση από τους χώρους του Νοσοκομείου επαιτών, μικροπωλητών στερούμενων άδειας εισόδου, πλανόδιων

7 πωλητών και γενικά προσώπων που προκαλούν ενόχληση στο προσωπικό και στους ασθενείς. Οφείλει να καλεί την αρμόδια αστυνομική αρχή ή του Κέντρου Άμεσης Δράσης, όπου και όταν κρίνει αναγκαία την παρέμβασή της Απαγόρευση των παράνομων διαφημίσεων στους χώρους του Νοσοκομείου (επικόλληση αφισών ή διανομή διαφημιστικών εντύπων) Απαγόρευση εισόδου στους χώρου του Νοσοκομείου χωρίς άδεια της υπηρεσίας, εκπροσώπων γραφείων τελετών κ.τ.λ. 1 Καθημερινά θα παραδίδεται αναφορά μέχρι 9 η π.μ. ώρα, στον Προϊστάμενο Εποπτείας του Νοσοκομείου, της Διεύθυνσης ή της Διοίκησης για κάθε αδίκημα ή συμβάν που έχει λάβει χώρα εντός των χώρων του Νοσοκομείου, για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες, εάν συντρέχει τέτοια περίπτωση Στο τέλος κάθε μήνα παραδίδεται έκθεση στην οποία περιλαμβάνονται τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν και προτείνονται λύσεις για την αντιμετώπιση αυτών. Σε περίπτωση έκτακτου σοβαρού περιστατικού, ενημερώνεται άμεσα ο Διοικητής του Νοσοκομείου και η εφημερεύουσα νοσηλεύτρια. Μετά το πέρας το επισκεπτηρίου, το προσωπικό φύλαξης διέρχεται από τις κλινικές του Νοσοκομείου και απομακρύνει τους επισκέπτες που τυχόν παρέμειναν στους χώρους αυτούς. Να μην επιτρέπουν το τάισμα και την περιποίηση αδέσποτων ζώων από το προσωπικό ή τους επισκέπτες και να τα απομακρύνουν από τον χώρο του Νοσοκομείου, καλώντας παράλληλα φιλοζωική εταιρεία. Καθ υπόδειξη του Διευθυντού του τμήματος ή της εφημερεύουσας να συγκρατούν τους ασθενείς που λόγω της

8 πάθησης τους δεν ελέγχουν την συμπεριφορά τους και κινδυνεύει η ζωή τους. Δεν μπορούν να μιλούν με ασθενείς για την ασθένειά τους και την αγωγή που τους χορηγείται για τη θεραπεία τους. Επίσης δεν τους επιτρέπεται να κριτικάρουν τις δραστηριότητες των γιατρών και του νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού. Ακόμη δεν μπορούν να δίνουν συμβουλές για θεραπείες στους ασθενείς. Είναι απαγορευμένη η συναναστροφή με τους ασθενείς, όπως και προμήθεια σ αυτούς τσιγάρα, ποτά, φαγητά, φάρμακα κ.α. 2. Έλεγχος εισερχομένων οχημάτων - πεζών. Να ελέγχει, να κατευθύνει τα αυτοκίνητα πεζούς σε συγκεκριμένους χώρους σύμφωνα με τις οδηγίες του Νοσοκομείου : Επιβατικά αυτοκίνητα προσωπικού, συνοδών και επισκεπτών στους χώρους στάθμευσης. Ασθενοφόρα οχήματα στο τμήμα επειγόντων ή εξωτερικών ιατρείων Φορτηγών αυτοκινήτων μετά από ενημέρωση της αρμόδιας υπηρεσίας του νοσοκομείου, στους χώρους στους οποίους παραδίδονται διάφορα υλικά ή από τους οποίους παραλαμβάνουν υλικά Έλεγχος φορτηγών οχημάτων κατά την έξοδο τους. Τα εξερχόμενα υλικά πρέπει να συνοδεύονται με έγγραφο εξόδου του υλικού. Επίσης σε περίπτωση που οχήματα συνεργειών και προμηθευτών μεταφέρουν υλικά εκ των οποίων μέρος μόνο θα παραδώσουν στο Νοσοκομείο, ενημερώνεται ο φύλακας κατά την είσοδο του οχήματος και ελέγχει το περιεχόμενο κατά την έξοδο. Επιτρέπει την είσοδο σε ταξί για την μεταφορά προσωπικού, ασθενών, συνοδών και συνεργατών καθώς και την επιβίβαση

9 αυτών από το Νοσοκομείο και ενημερώνει τους οδηγούς ως προς τη θέση αποβίβαση-επιβίβαση των επιβατών Καθημερινά ενημερώνεται με την λίστα ασθενών που νοσηλεύονται από το γραφείο κίνησης για να κατευθύνει τους συνοδούς στους κατάλληλους χώρους Δεν επιτρέπει την είσοδο σε πεζούς ή οχήματα σε ώρες που δεν επιτρέπεται επισκεπτήριο ασθενών ή δε λειτουργούν οι υπηρεσίες, εφόσον πρόκειται για επίσκεψη υπηρεσιών. Ενημερώνει τους πεζούς ως προς τους χώρους που θα επισκεφθούν Διευκολύνει την κίνηση των οχημάτων στην κεντρική είσοδο αλλά και εντός του Νοσοκομείου όταν παρουσιάζεται ανάγκη, ώστε να διευκολύνεται η κυκλοφορία των οχημάτων με προτεραιότητα τη διευκόλυνση των ασθενοφόρων. 3. Λογοδοσία προσωπικού φύλαξης. Το προσωπικό οφείλει να τηρεί : Βιβλίο παρουσίας στο οποίο θα υπογράφουν τόσο ο απερχόμενος όσο και ο αναλαμβάνων καθήκοντα φύλακα, καθώς και η ακριβής ώρα που έγινε η αλλαγή. Φωτοτυπία σε θα παραδίδεται στο γραφείο επιστασίας του εκάστοτε Νοσοκομείου. Βιβλίο συμβάντων το οποίο θα ενημερώνεται καθημερινά από κάθε φύλακα μετά το τέλος της βάρδιας του. Σε περίπτωση ύπαρξης προβλήματος ο εκάστοτε φύλακας θα συντάσσει σχετική αναφορά την οποία την επόμενη μέρα θα παραδίδει στο γραφείο επιστασίας. Κλήση βοήθειας μπορεί να του δοθεί από τη εταιρία σε περίπτωση ανάγκης (πέραν της βοήθειας που μπορεί να καλέσει από την Αστυνομία ή την Πυροσβεστική κ.α). Θα υπάρχει λεπτομερής περιγραφή της βοήθειας που μπορεί να του

10 προσφέρει αν η εταιρεία διαθέτει περιπολικά ή άλλο τρόπο παροχής βοήθειας. Θα πρέπει να δοθούν στοιχεία που απαιτούνται για την αξιολόγηση (π.χ. αριθμός περιπολικών, ο εκτιμώμενος χρόνος προσέλευσης κ.λ.π.) 4. Υποχρεώσεις αναδόχου. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος από την υπογραφή της σύμβασης να φροντίζει, σύμφωνα με τους όρους αυτής. Συγκεκριμένα περιγράφονται τα εξής : Το προσωπικό ασφαλείας που θα απασχολείται, απαιτείται να είναι κάτοχος άδειας εργασίας, η οποία εκδίδεται από την Αστυνομική Διεύθυνση του νομού ή την Διεύθυνση Ασφαλείας του τόπου κατοικίας του. Φωτοτυπίες της αδείας των εργαζομένων πρέπει να καταθέτουν στον εργοδότη. Να απασχολεί μόνο ασφαλισμένο προσωπικό. Η απασχόληση πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες δικαίου (αμοιβή, ασφάλεια, κ.τ.λ). Φωτοτυπίες των δηλώσεων στο ΙΚΑ, των εργαζομένων πρέπει να καταθέτουν στον εργοδότη. Αλλοδαποί μπορούν να εργάζονται μόνο εφόσον έχουν τα απαραίτητα έγγραφα παραμονής, εργασίας στην Ελλάδα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να απασχολεί προσωπικό ατριμελές και υγιές. Να καταρτίζει πρόγραμμα εργασίας για το προσωπικό του, το οποίο θα κοινοποιείται στο εκάστοτε Νοσοκομείο. Τις πρώτες ημέρες ανάληψης της υπηρεσίας θα πρέπει κάθε Νοσοκομείο να παρέχει άτομο που θα δείξουν τους χώρους στο προσωπικό του αναδόχου. Το προσωπικό θα πρέπει να γνωρίζει καλά την ελληνική γλώσσα και να έχει δυνατότητα άνετης επικοινωνίας με το κοινό. Θα πρέπει να μην πέφτει σε παραπτώματα κατά το χρόνο εργασίας του στον χώρο του Νοσοκομείου. 3

11 Εξασφαλίζει ανελλιπώς το συμφωνημένο αριθμό προσωπικού για την φύλαξη του κάθε Νοσοκομείου και αναπληρώνει χωρίς καθυστέρηση τους υπαλλήλους της που απουσιάζουν για οποιοδήποτε λόγο (άδεια, ασθένεια κ.τ.λ.). Τα άτομα που θα αναπληρώσουν τυχόν απουσίες ή αντικατασταθούν κατόπιν αιτήματος του αναδόχου, κατά την διάρκεια της εκτέλεσης του έργου, θα πρέπει να είναι εγκριμένα από την αναθέτουσα αρχή και να τηρούν όλους τους κανόνες πρόληψης σύμφωνα με τον νόμο. Ο ανάδοχος υποχρεούται για την αντικατάσταση ατόμου να ειδοποιήσει την αναθέτουσα αρχή εγγράφως, τουλάχιστον 15 (δεκαπέντε) ημερολογιακές ημέρες πριν την αντικατάσταση.4 Πρέπει να χρησιμοποιεί προσωπικό που έχει πείρα στο αντικείμενο και να μπορεί να εγγυηθεί ότι δε θα υπάρξει κανένα κώλυμα κατά τη διάρκεια των καθηκόντων του. Οι υπάλληλοι του δεν επιτρέπεται να βλέπουν έγγραφα ή φακέλους του Νοσοκομείου. Ο ανάδοχος φροντίζει ώστε οι υπάλληλοί του με γραπτή δήλωση τους, βεβαιώνουν πως δε θα ανακοινώνουν σε κανέναν, πράγματα που έγιναν γνωστά λόγω της εργασίας τους (ιατρικό απόρρητο, κ.τ.λ.) Αυτή η υποχρέωση εξακολουθεί να υπάρχει ακόμη και μετά το πέρας της σύμβασης. Το προσωπικό χρησιμοποιεί στολές, τις οποίες παρέχει ο ανάδοχος. Κατά την άσκηση των καθηκόντων του, θα φέρει αναρτημένη στο αριστερό ημιθωράκιο κάρτα αναγνώρισης με τη φωτογραφία, το ονοματεπώνυμο και την ιδιότητα του. Ο ανάδοχος ή ο προϊστάμενος που αυτός ορίζει ελέγχει τη δουλειά που έχει αναλάβει και είναι υποχρεωμένος να κάνει παρατηρήσεις στους υπαλλήλους τους όταν αυτοί ξεφεύγουν από τους κανόνες που θέτει το νοσοκομείο. Ο προϊστάμενος πρέπει να φροντίζει ώστε να μην προκαλούνται ζημίες από τους υπαλλήλους του. Τυχόν ζημίες που προκλήθηκαν από αυτούς ή διαπιστώθηκαν, πρέπει να

12 αναφέρονται αμέσως στον υπεύθυνο του Νοσοκομείου. Απολεσθέντα αντικείμενα που ανευρίσκονται από το προσωπικό του αναδόχου ή τους παραδόθηκαν από τρίτους, θα παραδίδονται αμέσως στην αρμόδια υπηρεσία του Νοσοκομείου. Κατά τον χρόνο απασχόλησης απαγορεύεται, εφόσον δεν συντρέχουν οι προβλεπόμενες από νόμο προϋποθέσεις η οπλοφορία και η κατοχή όπλων καθώς και λοιπών αντικειμένων που προβλέπονται στις διατάξεις της νομοθεσίας περί όπλων, πυρομαχικών και εκρηκτικών υλών. Ο ανάδοχος φροντίζει οι υπάλληλοί του να μην φέρουν στην δουλεία ξένα άτομα συμπεριλαμβανομένων και των συζύγων κα τέκνων. Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί όλους τους σχετικούς νόμους με την εργασία (εργατική νομοθεσία, αμοιβές, ωράρια εργασίας, κοινωνικές παροχές, αποζημιώσεις, φόρους, ασφάλιση εργατών, κ.α) και ευθύνεται έναντι των Ελληνικών Αρχών για την τήρηση κάθε υποχρέωσης που προκύπτει από αυτούς. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις έναντι του Δημοσίου, τους ασφαλιστικούς φορείς και σε τρίτους. του σχετικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου μαζί με τους συννημένους σε αυτό γενικούς και ειδικούς ασφαλιστικούς όρους και παραρτήματα, η οποία θα προσκομιστεί με την έναρξη εφαρμογής της σύμβασης. Συμφωνείται ρητά ότι από την εφαρμογή της σύμβασης καμία έννομη σχέση δεν δημιουργείται μεταξύ του Νοσοκομείου και της αναδόχου εταιρείας, η οποία ευθύνεται αποκλειστικά έναντι των υπαλλήλων της σύμφωνα με τις διατάξεις της εργατικής, ασφαλιστικής και λοιπής ειδικής νομοθεσίας.

13 Η εταιρία έχει υποχρέωση να κατέχει νόμιμη άδεια λειτουργίας καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Η τυχόν ανάκληση της άδειας της αποτελεί λόγο άμεσης καταγγελίας της σύμβασης. Ο ανάδοχος δηλώνει ότι είναι ασφαλισμένος με έγκυρη σύμβαση ασφάλισης για την έναντι τρίτων αστική ευθύνη για υλικές ζημίες και σωματικές βλάβες που οφείλονται σε τυχόν πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων του προσωπικού του και ότι θα θέσει στη διάθεση του εργοδότη αντίγραφο. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος είναι Ένωση/Κοινοπραξία, τα μέλη που αποτελούν την ένωση/κοινοπραξία θα είναι από κοινού και εις ολόκληρο υπεύθυνα έναντι της αναθέτουσας αρχής για την εκπλήρωση όλων των απορρέουσων από την διακήρυξη υποχρεώσεων. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμιά περίπτωση την αναθέτουσα αρχή. Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής εκκαθάρισης ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον ανάδοχο, η σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από τη σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη του αναδόχου μόνο εφόσον είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής. Σε αντίθετη περίπτωση η αναθέτουσα αρχή δύναται να καταγγέλλει τη σύμβαση. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της επιχείρησης κ.τ.λ. κάποιου εκ των μελών που απαρτίζουν τον ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής. Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του αναδόχου, όταν αυτός αποτελείται από εταιρία η θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια

14 περίπτωση καταπίπτουν υπέρ της αναθέτουσας αρχής και οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολές και καλής εκτέλεσης που προβλέπονται στη σύμβαση. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να φροντίζει για τη φύλαξη των χώρων του Νοσοκομείου και σε περίπτωση απεργίας. Ο ανάδοχος δηλώνει ότι διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό και όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό (κέντρο ελέγχου, μέσα ασύρματης επικοινωνίας κ.α) όπως και υποκαταστήματα στο νομό ή την πόλη που εδρεύει το Νοσοκομείο και την άμεση εξυπηρέτηση σε επείγουσες καταστάσεις. 5. Δικαιώματα Εργοδότη : Ο εργοδότης έχει το δικαίωμα να ελέγχει τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου. Ο έλεγχος διενεργείται από τη διοίκηση του εκάστοτε Νοσοκομείου με εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους. Ο εργοδότης έχει το δικαίωμα να αξιώσει από τον ανάδοχο την απομάκρυνση από την εργασία ορισμένων εργαζομένων του που κρίνει ότι δείχνουν ολιγωρία ή δεν πειθαρχούν στις οδηγίες και τους κανόνες του Νοσοκομείου. Ο εργοδότης έχει το δικαίωμα να αναθέτει σε τρίτους τις από τη σύμβαση προκαθορισμένες εργασίες σε βάρος του αναδόχου, όταν αυτός κατόπιν και γραπτής ειδοποίησης δεν εκπληρώνει άμεσα τις υποχρεώσεις του ή διακόψει άκαιρα τη σύμβαση. Εκτός αυτού, έχει το δικαίωμα ο εργοδότης να λύσει μονομερώς τη σύμβαση και να αξιώσει αποζημίωση ίση με το ποσό 200,00 την ημέρα.

15 Σε περίπτωση ελλιπούς ή μη εκτέλεσης συμβατικής συμφωνημένης εργασίας, ο ανάδοχος ενημερώνεται άμεσα από τον εργοδότη. 6. Ακυρώσεις Ποινικές Ρήτρες : Εάν ο ανάδοχος δεν ανταποκρίνεται στις συμβατικές του υποχρεώσεις, τότε δεν καταβάλλεται αμοιβή για τις κακώς εκτελεσθείσες εργασίες. Εάν ο ανάδοχος δεν ανταποκρίνεται στα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη και στη σύμβαση, θα επιβάλλεται από τον εργοδότη ποινική ρήτρα από 500, ,00, ανάλογα με το είδος και το μέγεθος της παράλειψης, παρακρατούμενη από την μηνιαία αμοιβή του. Σε περίπτωση υποτροπής η παραπάνω ρήτρα διπλασιάζεται, διατηρούμενου του δικαιώματος καταγγελίας της σύμβασης και κήρυξης του αναδόχου έκπτωτου. 7. Τελικές Ρυθμίσεις: Σε περίπτωση αμφιβολίας οι όροι της σύμβασης αυτής μεταφράζονται έτσι ώστε να διατηρείται η λειτουργικότητα της σύμβασης. Εάν κάποιος όρος της σύμβασης δεν είναι λειτουργικός δεν επηρεάζεται η ισχύς των υπολοίπων όρων. Τα συμβαλλόμενα μέρη σ αυτήν την περίπτωση είναι υποχρεωμένα να βρουν μια δίκαιη και οικονομική λύση με την οποία θα διορθώνεται η μη λειτουργικότητα του όρου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ : ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΧΕΠΑ

16 1. Χρόνος Φύλαξης: Η φύλαξη θα γίνεται καθημερινά σε 24ωρη βάση και για όλες τις ημέρες του έτους. Τα δε άτομα που απασχολούνται θα αριθμούν στο σύνολο τα οκτώ (8) σε 24ωρη βάση, 3 το Πρωί, 3 το Απόγευμα, 2 Νύκτα, με δυνατότητα αλλαγής σύμφωνα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου. 2. Χώροι προς φύλαξη: Θα γίνεται φύλαξη, όλων των χώρων του νοσοκομείου και ειδικά, μετά από εντολή του Νοσοκομείου. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει, υποχρεωτικά να επισκεφθούν τους χώρους του Νοσοκομείου και να λάβουν πλήρη γνώσει, των συνθηκών και προβλημάτων που επικρατούν σ αυτούς. Απασχολούμενο προσωπικό: Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα αναφέρεται ότι προσωπικό της εταιρείας δεν θα έχει πρώτου βαθμού συγγένεια με μόνιμο ή έκτακτο προσωπικό που απασχολείται στο Νοσοκομείο.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ : Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002870456 2015-06-24

15PROC002870456 2015-06-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2015 ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ 37-2014

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2015 ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ 37-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ιεύθυνση: Σισµάνογλου 45 Τ.Κ. Πόλη: 69100 Κοµοτηνή Πληροφορίες: Γραφείο ιαγωνισµών Τηλέφωνο: 25313-51351 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002870883 2015-06-24

15PROC002870883 2015-06-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

AΔΑΜ: 15PR0C002750871 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

AΔΑΜ: 15PR0C002750871 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ AΔΑΜ: 15PR0C002750871 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΩΓΚΛ465ΦΘΘ-ΦΥ7 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 5 Μαϊου 2015 Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΔΑ: ΒΛ4ΥΟΞΘΩ-Ξ1Β ΑΔΑΜ: 13PROC001544160 Αθήνα, 17/07/2013 Α.Π.: 14208/2013

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΔΑ: ΒΛ4ΥΟΞΘΩ-Ξ1Β ΑΔΑΜ: 13PROC001544160 Αθήνα, 17/07/2013 Α.Π.: 14208/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ Φραγκούδη 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου Χαλανδρίου.» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 10.000,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ»

Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ» ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» Υποέργο 2: «Παραγωγή Ενημερωτικού Υλικού» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 235/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29

Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29 ΣΥΜΒΑΣΗ Παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής Φυσικού Αερίου Στην Αθήνα σήµερα την...µεταξύ της.. Α.Ε. (εφεξής καλουµένης ο «Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ») που εδρεύει στ.., στην οδό και εδώ εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να καταθέσουν μαζί με την προσφορά τους τα παρακάτω έγγραφα (στο φάκελο των δικαιολογητικών της τεχνικής προσφοράς), ως απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 και 1 ης Ιουλίου Ταχ. Κώδ. : 66100 Πληροφορίες : Ι. Παπαδοπούλου Τηλ. : 2521350651 Fax : 2521023343

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 16ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 16ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γρηγορίου Ε 50, Χανιά Κρήτης 73135 Πληροφορίες: Ζωή Εύδου Τηλ.: 2821341712 Fax: 2821341716 www. chania. gr ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 16ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εκτέλεση γεωερευνητικών εργασιών για την οριστική μελέτη σηράγγων και σηράγγων με εκσκαφή και επανεπίχωση (C&C) της Εξωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης και της σύνδεσής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Γενικός Διευθυντής Διοικητικός Διευθυντής Επιστημονικός Διευθυντής Εντεταλμένος Σύμβουλος Προγραμμάτων ΕΣΠΑ Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Υπεύθυνος Πράξης και Έργου/Υποέργων Υπεύθυνος Μονάδας Προμηθειών και Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Έδεσσα 16.06.2015 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Π.: 5431 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑ Α Ε ΕΣΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ Κ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002583428 2015-02-18

15PROC002583428 2015-02-18 Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗ: Διοικητικού - Οικονομικού Καβάλα 18/02/2015 ΤΜΗΜΑ: Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ( ΔΕΥΑΤ ) «Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλελέγχου Τηλεχειρισμού για τον έλεγχο των διαρροών του δικτύου ύδρευσης της πόλης των Τρικάλων» Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤ5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα, 16 Aπριλίου 2013 ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Α.Π.:ΣΤ5/Φ.085.1/0875/ΑΣ 7963 ΤΜΗΜΑ Ι Γραφείο 38 Αριθμός διακήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850356 2015-06-16

15PROC002850356 2015-06-16 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Π.Μ.Δ.) ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (Φ.Ε.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου έχοντας υπ όψη τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΕΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΕΙΑΣ / ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΕΙΑΣ I. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. Το πλήρωμα ασθενοφόρου υποχρεούται να προσέρχεται για ανάληψη υπηρεσίας εγκαίρως, σύμφωνα με το Πρόγραμμα που εκδίδει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΎ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1045/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΎ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1045/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΎ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1045/2015 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΚΩΔ. ΔΡΟΜΟΛΟΓΙOY E06) Κριτήριο κατακύρωσης: χαμηλότερη

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 15/05/2015 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ. 162759 Α.Δ.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 15/05/2015 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ. 162759 Α.Δ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 15/05/2015 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ. 162759 Α.Δ.Α.: ΩΚ36ΟΡΕ1-904 ENIAIO TAMEIO ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Φ Υ Λ Α Ξ Η Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Ν Τ Ο Υ Δ Η Μ Ο Υ

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Φ Υ Λ Α Ξ Η Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Ν Τ Ο Υ Δ Η Μ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Φ Υ Λ Α Ξ Η Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Ν Τ Ο Υ Δ Η Μ Ο Υ Α ΟΜΑΔΑ «ΦΥΛΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 4

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 4 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 4 Στην Αθήνα σήμερα 14-07-2014, ημέρα Δευτέρα, μεταξύ: 1. Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας» (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), που εδρεύει στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 9

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 9 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 9 Στην Αθήνα σήμερα 22-07-2014, ημέρα Τρίτη, μεταξύ: 1. Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας» (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), που εδρεύει στο

Διαβάστε περισσότερα