Εισαγωγή στα Λειτουργικά Συστήματα (Λ/Σ) Το UNIX και οι εντολές του Παρουσίαση 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εισαγωγή στα Λειτουργικά Συστήματα (Λ/Σ) Το UNIX και οι εντολές του Παρουσίαση 1"

Transcript

1 Λειτουργικά Συστήματα & Γλώσσες Προγραμματισμού Εισαγωγή στα Λειτουργικά Συστήματα (Λ/Σ) Το UNIX και οι εντολές του Παρουσίαση 1 1

2 Λειτουργικά Συστήματα & Γλώσσες Προγραμματισμού Διαφάνειες σύμφωνα με τις Πανεπιστημιακές Σημειώσεις του Καθηγητή Κ. Γιαννάκογλου Επιμέλεια: Επικ. Καθηγητής Ν. Πετρόπουλος Παρουσίαση 1 2

3 1. Βασικοί Ορισμοί Περιεχόμενα Παρουσίασης 1 "ΕΙΣΑΓΩΓΗ" 2. Ιστορική Αναδρομή 3. Λ/Σ Παράλληλων Υπολογιστών 4. Λ/Σ Πραγματικού Χρόνου 5. Εισαγωγή στις Διεργασίες 6. Λ/Σ και Κεντρική Μνήμη 7. Αρχεία και Αρχειοθέτηση Λειτουργικά Συστήματα και Γλώσσες Προγραμματισμού 3

4 Βασικοί Ορισμοί (1) Οι συνιστώσες ενός Υπολογιστικού Συστήματος (ενός Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ή αλλιώς Η/Υ) είναι: Το Υλικό (Hardware) και το Λογισμικό (Software) Το λογισμικό αποτελείται από τα προγράμματα: Το Λειτουργικό Σύστημα (Λ/Σ, Operating System), τα Προγράμματα Συστήματος (System Programs), τα Προγράμματα Εφαρμογών (Applications) ή/και τα Προγράμματα Χρηστών (User Programs) Λειτουργικά Συστήματα και Γλώσσες Προγραμματισμού 4

5 Βασικοί Ορισμοί (2) Το ΥΛΙΚΟ συμπεριλαμβάνει Την "ύλη" από την οποία αποτελείται ένας Η/Υ, δηλ. κυρίως την Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (Central Processing Unit ή CPU), την Κεντρική Μνήμη (Core Memory) και τις Συσκευές (Devices) Συσκευές π.χ. μπορεί να είναι: Οι Μονάδες Αποθήκευσης Δεδομένων (Storage Units, π.χ. οι σκληροί δίσκοι), οι Μονάδες Εισόδου / Εξόδου (Input / Output ή I/O Units) και άλλες. Λειτουργικά Συστήματα και Γλώσσες Προγραμματισμού 5

6 Βασικοί Ορισμοί (3) Ως ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ μπορεί να ορίζεται: Η ακολουθία εντολών ή οδηγιών που κάποιος (ο προγραμματιστής - χρήστης ή η ομάδα προγραμματιστών - χρηστών) έχει καταστρώσει με σκοπό να εκτελεσθούν από το Υλικό ενός Η/Υ για να παραχθούν κάποια υπολογιστικά αποτελέσματα ή να καθοδηγήσουν τον Η/Υ να κάνει κάποια υπολογιστική εργασία. Λειτουργικά Συστήματα και Γλώσσες Προγραμματισμού 6

7 Βασικοί Ορισμοί (4) Γλώσσα Προγραμματισμού: Οι εντολές αυτές γράφονται σε διάφορες ειδικές και κατάλληλες γλώσσες με δική τους "γραμματική" και "συντακτικό", οι οποίες ονομάζονται Γλώσσες Προγραμματισμού (Programming Languages). Οι κανόνες της "γραμματικής" και του "συντακτικού" αυτών των γλωσσών είναι ΠΟΛΥ ΑΥΣΤΗΡΟΙ! Λειτουργικά Συστήματα και Γλώσσες Προγραμματισμού 7

8 Βασικοί Ορισμοί (5) Μετάφραση Προγράμματος: Ένα Πρόγραμμα προκειμένου να εκτελεσθεί από έναν Η/Υ πρέπει να μεταφρασθεί σε Γλώσσα Προγραμματισμού μάλλον ακατανόητη από τον χρήστη αλλά πλήρως και καλά κατανοητή από το Υλικό του Η/Υ. Τη μετάφραση αυτή αναλαμβάνουν ειδικά Προγράμματα Εφαρμογών που ονομάζονται Μεταγλωττιστής (compiler) ή Διερμηνευτής (interpreter). Μεταγλωττιστές και Διερμηνευτές είναι ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ Προγράμματα. Λειτουργικά Συστήματα και Γλώσσες Προγραμματισμού 8

9 Βασικοί Ορισμοί (6) Τα Προγράμματα Εφαρμογών είναι π.χ.: Οι Επεξεργαστές Κειμένου (π.χ. MS Word), τα Λογιστικά Φύλλα (π.χ. MS Excel), οι Βάσεις Δεδομένων, τα Παιχνίδια (!) και άλλα. Ένα Λ/Σ μπορεί να ορίζεται ως το Λογισμικό (δηλ. το Πρόγραμμα) που ελέγχει και συντονίζει τη χρήση του Υλικού και των Προγραμμάτων Συστήματος από τα Προγράμματα Εφαρμογών και τους χρήστες. Λειτουργικά Συστήματα και Γλώσσες Προγραμματισμού 9

10 Βασικοί Ορισμοί (7) Αλλιώς: Ένα Λ/Σ διαχειρίζεται τους Πόρους (Resources) ενός Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και σύμφωνα με τις ανάγκες καθορίζει την αντιστοίχησή τους σε συγκεκριμένα προγράμματα και χρήστες. Λειτουργικά Συστήματα και Γλώσσες Προγραμματισμού 10

11 Βασικοί Ορισμοί (8) Με ένα εποπτικό Σχήμα, δηλαδή: Λειτουργικά Συστήματα και Γλώσσες Προγραμματισμού 11

12 Βασικοί Ορισμοί (9) Το ίδιο σχήμα σε πολικές συντεταγμένες (1): Το περιβάλλον αλληλεπίδρασης χρηστών και Η/Υ ως σύνολο, μπορεί να θεωρηθεί ως ομάδα από ομόκεντρες σφαίρες. Η μικρότερη σφαίρα στο κέντρο αντιπροσωπεύει το ΥΛΙΚΟ, η εξώτερη αντιπροσωπεύει τους χρήστες τις μονάδες Ι/Ο και τις άλλες συσκευές. Λειτουργικά Συστήματα και Γλώσσες Προγραμματισμού 12

13 Βασικοί Ορισμοί (10) Το ίδιο σχήμα σε πολικές συντεταγμένες (2): Η σφαίρα εσωτερικά της εξώτερης αντιπροσωπεύει τα Προγράμματα Εφαρμογών και τα Προγράμματα Συστήματος. Η σφαίρα που βρίσκεται μεταξύ των Προγραμμάτων και του Υλικού είναι το Λειτουργικό Σύστημα. Λειτουργικά Συστήματα και Γλώσσες Προγραμματισμού 13

14 Βασικοί Ορισμοί (11) Το ίδιο σχήμα σε πολικές συντεταγμένες (3): Όλοι οι φλοιοί επικοινωνούν μεταξύ τους με τρόπο που καθορίζει ή επιτρέπει το Λειτουργικό Σύστημα. Λειτουργικά Συστήματα και Γλώσσες Προγραμματισμού 14

15 Βασικοί Ορισμοί (12) Χαρακτηριστικά Λειτουργικού Συστήματος: 1. Είναι Λογισμικό (δηλ. συλλογή Προγραμμάτων Συστήματος) 2. Μεσολαβεί για την βολική, φιλική και αποδοτική διασύνδεση χρηστών με το Υλικό (τον Η/Υ) 3. Απαλλάσσει τον χρήστη από την κατανόηση της πολυπλοκότητας και των ιδιαιτεροτήτων του Υλικού που χρησιμοποιεί μέσω των Προγραμμάτων Εφαρμογών / Συστήματος 4. Θέτει στη διάθεσή του χρήστη ένα εύχρηστο σύνολο εντολών για να χρησιμοποιήσει τον Η/Υ 5. Διαχειρίζεται τους Πόρους του Η/Υ ανάλογα με το ποιος και τι ζητά Λειτουργικά Συστήματα και Γλώσσες Προγραμματισμού 15

16 Βασικοί Ορισμοί (13) Με τη βοήθεια του Λ/Σ, ο χρήστης αντιλαμβάνεται τον Η/Υ που χρησιμοποιεί ως μία ιδεατή μηχανή (virtual machine), φιλική και εύκολη στην κατανόηση και στον προγραμματισμό. Υπάρχουν διαθέσιμα σήμερα αρκετά Λ/Σ. Για παράδειγμα αναφέρονται τα διάφορα MS Windows, οι ποικίλες εκδόσεις UNIX και άλλα. Όλα τα Λειτουργικά Συστήματα παρέχουν ορισμένες ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Λειτουργικά Συστήματα και Γλώσσες Προγραμματισμού 16

17 Βασικοί Ορισμοί (14) Το ποιο Λειτουργικό Σύστημα θα επιλεγεί για έναν Ηλεκτρονικό Υπολογιστή εξαρτάται κυρίως από: 1. Τις υπηρεσίες που προσφέρει 2. Τα λειτουργικά υποσυστήματα του, και 3. Τους διαθέσιμους τρόπους επικοινωνίας με τους χρήστες Λειτουργικά Συστήματα και Γλώσσες Προγραμματισμού 17

18 Βασικοί Ορισμοί (15) Ξεχνάμε τίποτα επίσης βασικό; Υπάρχει ένα επιπλέον τμήμα Λογισμικού, αυτό που ελέγχει άμεσα τον Η/Υ και τις λοιπές συσκευές του συστήματος. Αυτό συνήθως αναφέρεται ως Firmware ή microprogram (μικροπρόγραμμα) και τοποθετείται σε "μνήμη-ανάγνωσηςμόνο" (Read Only Memory, ROM) μέσα στις ίδιες τις συσκευές. Το Firmware μεσολαβεί ανάμεσα στο Λ/Σ και στις φυσικές συσκευές του Η/Υ. Το Firmware όμως λογίζεται ως τμήμα του Υλικού. Λειτουργικά Συστήματα και Γλώσσες Προγραμματισμού 18

19 Βασικοί Ορισμοί (16) Εκκίνηση Η/Υ Από τη στιγμή που ένας Η/Υ τροφοδοτηθεί με ηλεκτρική ισχύ, τα μικροπρογράμματα της CPU και των συσκευών αναζητούν αυτόματα την μονάδα Ι/Ο, στην οποία είναι αποθηκευμένο το Λ/Σ ως Λογισμικό. Στη συνέχεια μεταφέρουν αυτόματα το Λογισμικό αυτό στην Κεντρική Μνήμη (αλλιώς: το "φορτώνουν" στην Κεντρική Μνήμη) και έπειτα το εκτελούν. Η όλη διαδικασία ονομάζεται "βάζω την μπότα μου για να ξεκινήσω" ή απλά Boot. Μετά το Boot ο Η/Υ είναι έτοιμος για χρήση από τους χρήστες. Λειτουργικά Συστήματα και Γλώσσες Προγραμματισμού 19

20 Βασικοί Ορισμοί (17) To "Τερματικό": Οι χρήστες πρέπει να διαθέτουν συσκευές με τις οποίες να αλληλεπιδρούν με τον Η/Υ, δηλ. να του δίνουν οδηγίες και να λαμβάνουν απαντήσεις. Για το σκοπό αυτό από το 1970 και μετά έχει διαμορφωθεί μία απλή μονάδα Ι/Ο που αποτελείται από ένα πληκτρολόγιο (keyboard), στο οποίο οι χρήστες πληκτρολογούν τις οδηγίες τους, και μία οθόνη (display) στην οποία απαντά ο Η/Υ. Αυτή η μονάδα ονομάζεται "τερματικό" (terminal). Με την πάροδο του χρόνου και την ανάπτυξη των προσωπικών H/Y το τερματικό ενισχύθηκε και με την μονάδα εισόδου που ονομάσθηκε "ποντίκι" (mouse). Λειτουργικά Συστήματα και Γλώσσες Προγραμματισμού 20

21 Ιστορική Αναδρομή (1) 1 η γενιά Η/Υ: Αναπτύχθηκαν κατά ή αμέσως μετά τον Β' ΠΠ. Κατασκευαστές, συντηρητές και χρήστες ήταν η ίδια ομάδα ανθρώπων. Επρόκειτο για σύνολο απλών (με τα σημερινά κριτήρια) ηλεκτρονικών κυκλωμάτων με βάση τις ηλεκτρονικές λυχνίες και καλώδια που εκτελούσαν απλές εντολές βασισμένες στην Άλγεβρα Boole. Δεν είχαν Λ/Σ ούτε Γλώσσες ούτε άλλα Προγράμματα με τα σημερινά ποιοτικά χαρακτηριστικά. Λειτουργικά Συστήματα και Γλώσσες Προγραμματισμού 21

22 Ιστορική Αναδρομή (2) 2 η γενιά Η/Υ (1): Αναπτύχθηκαν γύρω στο Επρόκειτο για σύνολο απλών (με τα σημερινά κριτήρια) ηλεκτρονικών κυκλωμάτων με βάση το transistor και το τυπωμένο κύκλωμα. Εμφανίζεται η έννοια του χειριστή (που αργότερα θα εξελιχθεί στον υπερ-χρήστη super user ή administrator) και των προγραμματιστών (που αργότερα θα εξελιχθούν γενικά στους χρήστες users). Αυτοί είναι πλέον διαφορετικοί από τον κατασκευαστή και τον συντηρητή. Λειτουργικά Συστήματα και Γλώσσες Προγραμματισμού 22

23 Ιστορική Αναδρομή (3) 2 η γενιά Η/Υ (2): Οι υπολογιστές αυτοί ήταν μηχανές μεγάλων διαστάσεων. Τυπικές μονάδες εισόδου / εξόδου ήταν οι μονάδες ανάγνωσης / διάτρησης διάτρητων καρτών και οι μονάδες ανάγνωσης / εγγραφής μαγνητικών ταινιών. Το ποιες διάτρητες κάρτες και μαγνητικές ταινίες θα χρησιμοποιούνταν καθορίζονταν από τον χειριστή που είχε στη διάθεσή του κατάλληλη κονσόλα για το σκοπό αυτό. Τα τυχόν αποτελέσματα τυπώνονταν σε εκτυπωτές γραμμής (line printers) τεχνολογίας ακίδας (dot matrix). Λειτουργικά Συστήματα και Γλώσσες Προγραμματισμού 23

24 Ιστορική Αναδρομή (4) 2 η γενιά Η/Υ (3): Ο προγραμματισμός γίνονταν με Γλώσσες και η ακολουθία των εντολών και τα δεδομένα τροφοδοτούνται στον Η/Υ με διάτρητες κάρτες. Ο προγραμματιστής προετοίμαζε το πρόγραμμά του, τα δεδομένα του προγράμματος και μία αλληλουχία εντολών ελέγχου (το λεγόμενο job), συνήθως στη μορφή ενός πακέτου διάτρητων καρτών (το ονομαζόμενο deck) και το παρέδιδε στον χειριστή, από τον οποίο αργότερα παρελάμβανε τα αποτελέσματα του προγράμματος (ή / και ενδείξεις σφάλματος) σε κάποια από τις μονάδες εξόδου (συνήθως τον εκτυπωτή). Λειτουργικά Συστήματα και Γλώσσες Προγραμματισμού 24

25 Ιστορική Αναδρομή (4) 2 η γενιά Η/Υ (5): Σε έναν τέτοιο Η/Υ το Λ/Σ ήταν σχετικά απλό, αφού η κυριότερη εργασία του ήταν να κανονίζει την αλληλουχία των Διεργασιών. Σε περίπτωση που ένα πρόγραμμα ζητούσε να χρησιμοποιήσει ένα Πρόγραμμα Εφαρμογής ή Συστήματος που δεν ήταν μέρος του Λ/Σ που ήταν φορτωμένο και εκτελούνταν στη μνήμη, ο χειριστής αναλάμβανε να το προσθέσει ("φορτώσει", όπως λέγεται) "με το χέρι" με συνέπεια άσκοπη σπατάλη χρόνου. Πάντως τέτοιοι ήταν οι πρώτοι αξιόπιστοι και εμπορικοί Η/Υ. Λειτουργικά Συστήματα και Γλώσσες Προγραμματισμού 25

26 Ιστορική Αναδρομή (5) 2 η + γενιά Η/Υ (1): Άμεση εξέλιξη, σχετική με το παραπάνω πρόβλημα, ήταν τα Λ/Σ Μαζικής Επεξεργασίας (Batch Operating Systems). Σε αυτά μπορούσε να προγραμματισθεί μία ομάδα Διεργασιών (Batch Job), να γραφθεί, συνήθως, σε μια μαγνητική ταινία ή διάτρητες κάρτες και να μεταφερθεί στην αντίστοιχη μονάδα εισόδου. Το κέρδος από τη μαζική επεξεργασία ήταν σημαντικό, αφού ο άσκοπα χαμένος χρόνος μειώθηκε σημαντικά. Λειτουργικά Συστήματα και Γλώσσες Προγραμματισμού 26

27 Ιστορική Αναδρομή (7) 2 η + γενιά Η/Υ (2): Οι μεγάλοι H/Y δεύτερης γενιάς χρησιμοποιήθηκαν κυρίως για επιστημονικούς και τεχνικούς υπολογισμούς, όπως για παράδειγμα η επίλυση μερικών διαφορικών εξισώσεων και τότε πρωτοεμφανίστηκε η FORTRAN ως Γλώσσα Προγραμματισμού. Λειτουργικά Συστήματα και Γλώσσες Προγραμματισμού 27

28 Το μόνιμο πρόβλημα - (1) όλων των Λειτουργικών Συστημάτων Κατά την εκτέλεση προγραμμάτων που απαιτούν είσοδο εντολών και δεδομένων και έξοδο αποτελεσμάτων, η CPU παραμένει συχνά ανενεργή, αφού η ταχύτητα των μονάδων Ι/Ο υπολείπεται πάντοτε αυτής των ηλεκτρονικών μερών. Το πρόβλημα, μάλιστα, έγινε εντονότερο με την εξέλιξη των Η/Υ αφού, ενώ αυξανόταν η ταχύτητα λειτουργίας των μονάδων Ι/Ο, συγχρόνως αυξάνονταν ακόμα περισσότερο η ταχύτητα της CPU! Λειτουργικά Συστήματα και Γλώσσες Προγραμματισμού 28

29 Ιστορική Αναδρομή (8) 3 η γενιά Η/Υ: Αναπτύχθηκαν από το 1970 και μετά. Επρόκειτο για σύνολο σημαντικά πολύπλοκων ηλεκτρονικών κυκλωμάτων με βάση το ολοκληρωμένο κύκλωμα και το τυπωμένο κύκλωμα. Οι σημερινοί υπολογιστές είναι ουσιαστικά Η/Υ 3 ης γενιάς. Σε αυτούς τους Η/Υ ορίζονται πλέον σαφώς ο χειριστής υπερχρήστης, οι προγραμματιστές χρήστες, το Λ/Σ, τα Προγράμματα Συστήματος και Εφαρμογών όπως εννοούνται και σήμερα. Τα Λ/Σ που αναπτύσσονται για αυτούς τους Η/Υ προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το "μόνιμο πρόβλημα". Λειτουργικά Συστήματα και Γλώσσες Προγραμματισμού 29

30 Το μόνιμο πρόβλημα (2) Λύσεις από την 3 η γενιά Η/Υ: 1. Ετεροχρονισμός (Spooling) 2. Πολυπρογραμματισμός (Multiprogramming) 3. Καταμερισμός χρόνου (Time Sharing) Λειτουργικά Συστήματα και Γλώσσες Προγραμματισμού 30

31 Παράδειγμα Ετεροχρονισμού (1) Spooling από τα αρχικά SPOOL = Simultaneous Peripheral Operation On-Line Αντί λ.χ. οι διάτρητες κάρτες να διαβάζονται και το περιεχόμενο τους να φορτώνεται απευθείας στη μνήμη, αυτό αποθηκεύεται σε σκληρό δίσκο. Κατά την εκτέλεση της εργασίας, το Λ/Σ αναζητά δεδομένα στο δίσκο και όχι στην πολύ αργότερη μονάδα ανάγνωσης διάτρητων καρτών. Όμοια, τα αποτελέσματα μιας Διεργασίας αποθηκεύονται αρχικά σε σκληρό δίσκο και από εκεί στέλνονται στον (αργότερο) εκτυπωτή. Λειτουργικά Συστήματα και Γλώσσες Προγραμματισμού 31

32 Παράδειγμα Ετεροχρονισμού (2) Αυτός ο τρόπος επεξεργασίας ονομάστηκε Ετεροχρονισμός και ουσιαστικά βασίζεται στη χρήση του σκληρού δίσκου ως τεράστιου ενδιάμεσου (δευτερεύοντος) αποθηκευτικού χώρου. Με τη δαπάνη χώρου αποθήκευσης στο δίσκο, η CPU μπορεί να παραμένει ανενεργή για πολύ λιγότερο χρονικό διάστημα από ότι πριν. Με τον ετεροχρονισμό λ.χ., η χρήση της CPU για την εκτέλεση των υπολογισμών που απαιτεί μια Διεργασία μπορεί να συμπίπτει χρονικά με την είσοδο και την έξοδο δεδομένων στον δίσκο στα πλαίσια άλλης ή άλλων Διεργασιών. Λειτουργικά Συστήματα και Γλώσσες Προγραμματισμού 32

33 Παράδειγμα Ετεροχρονισμού (3) Με ένα εποπτικό Σχήμα, δηλαδή: Λειτουργικά Συστήματα και Γλώσσες Προγραμματισμού 33

34 Παράδειγμα Πολυπρογραμματισμού (1) Αποτελεί μια από τις σημαντικότερες εξελίξεις που χαρακτηρίζουν τη λεγόμενη 3 η γενιά Η/Υ. Βασίζεται στο διαμερισμό της μνήμης σε τμήματα ώστε διαφορετικές Διεργασίες να καταλαμβάνουν συγχρόνως διαφορετικά διαμερίσματα (προφανώς, ένα από αυτά καταλαμβάνεται από το ίδιο το Λ/Σ). Οι διαφορετικές αυτές Διεργασίες είναι ενδεχόμενα υποσύνολο αυτών που "περιμένουν" στο σκληρό δίσκο στα πλαίσια Ετεροχρονισμού. Λειτουργικά Συστήματα και Γλώσσες Προγραμματισμού 34

35 Παράδειγμα Πολυπρογραμματισμού (2) Έχοντας ταυτόχρονα στη μνήμη πολλαπλές Διεργασίες, απαιτείται ειδικό Υλικό ώστε κάθε Διεργασία να προστατεύεται από επικαλύψεις και καταστροφές που μπορεί να δημιουργήσουν οι υπόλοιπες. Έτσι, η εξέλιξη των Η/Υ 3 ης γενιάς συνοδεύτηκε με την ανάπτυξη τέτοιου Υλικού. Λειτουργικά Συστήματα και Γλώσσες Προγραμματισμού 35

36 Παράδειγμα Πολυπρογραμματισμού (3) Με ένα εποπτικό Σχήμα, δηλαδή: Εικόνα της κεντρικής μνήμης σε ένα σύστημα που υποστηρίζει πολυπρογραμματισμό. Λειτουργικά Συστήματα και Γλώσσες Προγραμματισμού 36

37 Παράδειγμα Timesharing (1) Ο καταμερισμός του χρόνου (timesharing), αποτελεί μια παραλλαγή του πολυπρογραμματισμού, και επιτρέπει π.χ. σε πολλούς χρήστες να είναι συνδεδεμένοι σε έναν Η/Υ μέσω μιας δικής τους μονάδας Ι/Ο. Σε έναν Η/Υ που υποστηρίζει timesharing, ανάλογα με το τι κάνουν κάθε στιγμή, άλλοι από τους χρήστες που είναι συνδεδεμένοι χρησιμοποιούν τη CPU, ενώ άλλοι μπορούν στιγμιαία να ασχολούνται με άλλες άσχετες Διεργασίες. Λειτουργικά Συστήματα και Γλώσσες Προγραμματισμού 37

38 Παράδειγμα Timesharing (2) Ο καταμερισμός χρόνου σηματοδοτεί την εποχή της ταυτόχρονης διαλογικής εξυπηρέτησης μεγάλου αριθμού χρηστών, την ίδια ώρα που μπορεί να εκτελούνται μεγάλες μαζικές Διεργασίες, σε τρόπο ώστε να μένει η CPU ανενεργή το λιγότερο δυνατό χρονικό διάστημα. Λειτουργικά Συστήματα και Γλώσσες Προγραμματισμού 38

39 Ιστορική Αναδρομή (9) 4 η γενιά Η/Υ (1): Αναπτύχθηκαν από το 1980 και μετά. Επρόκειτο για σύνολο σημαντικά πολύπλοκων ηλεκτρονικών κυκλωμάτων με βάση το ολοκληρωμένο κύκλωμα και το τυπωμένο κύκλωμα. Οι υπολογιστές 4 ης γενιάς έχουν πολύ μεγάλη τάξη ηλεκτρονικής ολοκλήρωσης (αριθμός transistor ανά ολοκληρωμένο κύκλωμα), πράγμα που επέτρεψε να παράγονται σε μικρό μέγεθος. Άμεση συνέπεια ήταν η παραγωγή του Προσωπικού Υπολογιστή (Personal Computer ή PC) για έναν κατ' αρχήν χρήστη. Λειτουργικά Συστήματα και Γλώσσες Προγραμματισμού 39

40 Ιστορική Αναδρομή (10) 4 η γενιά Η/Υ (2): Οι ισχυροί H/Y ενός χρήστη που χρησιμοποιούνται κυρίως στις επιχειρήσεις και τα πανεπιστήμια καλούνται σταθμοί εργασίας (workstations), αλλά στην πραγματικότητα είναι ισχυροί Προσωπικοί Υπολογιστές. Όλοι οι Προσωπικοί Υπολογιστές συνοδεύτηκαν από κατάλληλες μονάδες Ι/Ο, δηλ. με πληκτρολόγια τύπου γραφομηχανής, οθόνες, ποντίκια και γρήγορους μικρούς εκτυπωτές. Πριν την εξάπλωση των Windows, δύο Λ/Σ κυριάρχησαν στο χώρο των Προσωπικών Υπολογιστών και των σταθμών εργασίας. Αυτά είναι το MS-DOS και το UNIX. Λειτουργικά Συστήματα και Γλώσσες Προγραμματισμού 40

41 Ιστορική Αναδρομή (11) 4 η γενιά Η/Υ (3): Στην αρχή, οι CPUs των PC στερούνταν δυνατοτήτων προστασίας του Λ/Σ από τα Προγράμματα Εφαρμογών που έτρεχαν οι χρήστες. Για το λόγο αυτό δεν επιτρεπόταν η ταυτόχρονη υποστήριξη πολλών Προγραμμάτων Εφαρμογών. Το αρχικό Λ/Σ των PC, το MS-DOS, σύντομα παραχώρησε τη θέση του στα Λ/Σ τύπου MS Windows, αφού ο κύριος στόχος κατά την εξέλιξη των Λ/Σ ήταν η ευκολία και η φιλικότητα. Λειτουργικά Συστήματα και Γλώσσες Προγραμματισμού 41

42 Λ/Σ Παράλληλων Η/Υ (1) Κατανεμημένοι Η/Υ (distributed computer systems): Ένα κατανεμημένο υπολογιστικό σύστημα (distributed computer system) αποτελείται από μία σύνθεση αριθμού αυτόνομων Η/Υ με δυνατότητες επικοινωνίας και συνεργασίας που εξασφαλίζεται είτε σε επίπεδο Λογισμικού ή/και σε επίπεδο Υλικού. Τα κατανεμημένα υπολογιστικά συστήματα στερούνται κοινής μνήμης και υπόκεινται πιθανά σε απρόβλεπτες καθυστερήσεις στην επικοινωνία των συστημάτων επεξεργαστών που τα συνθέτουν. Λειτουργικά Συστήματα και Γλώσσες Προγραμματισμού 42

43 Λ/Σ Παράλληλων Η/Υ (2) Κατανεμημένα Λ/Σ (distributed operating systems): Τα κατανεμημένα Λ/Σ (distributed operating systems) εξυπηρετούν τη λειτουργία των κατανεμημένων υπολογιστικών συστημάτων, επιτυγχάνοντας να δώσουν στο χρήστη την εντύπωση μιας ενιαίας μηχανής. Βασικό χαρακτηριστικό των κατανεμημένων Λ/Σ είναι η διαφάνεια (transparency), το να κρύβουν δηλαδή από το χρήστη την ύπαρξη πολλών διακριτών συστημάτων που συνεργάζονται, εκτός αν ο ίδιος ο χρήστης ορίσει διαφορετικά. Λειτουργικά Συστήματα και Γλώσσες Προγραμματισμού 43

44 Λ/Σ Παράλληλων Η/Υ (3) Δικτυακά Λ/Σ (network operating systems): Ένα δικτυακό Λ/Σ δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να προβαίνει σε εργασίες εκ του μακρόθεν (remote operations) ή στο να διαχειρίζεται αρχεία που γνωρίζει ότι βρίσκονται σε ένα απομακρυσμένο σύστημα (remote file access). Αυτό όμως γίνεται με πλήρη επίγνωση του ότι το μηχάνημα που προσεγγίζει είναι μακριά και για αυτό δίνει κατάλληλες εντολές. Λειτουργικά Συστήματα και Γλώσσες Προγραμματισμού 44

45 Λ/Σ Πραγματικού Χρόνου (1) Τα Λ/Σ πραγματικού χρόνου (Real Time Systems) αποτελούν ειδικά Λ/Σ που σχετίζονται με εφαρμογές στις οποίες υπάρχουν αυστηρές και συγκεκριμένες απαιτήσεις ως προς τη χρονική στιγμή στην οποία ολοκληρώνεται ένας υπολογισμός ή πραγματοποιείται η είσοδος ή η έξοδος (Ι/Ο) δεδομένων. Οι Η/Υ που υποστηρίζουν συλλογή μετρήσεων από πειράματα ή που πραγματοποιούν τον αυτόματο έλεγχο συσκευών ή ακόμα που αναλαμβάνουν συγκεκριμένες γραφικές απεικονίσεις τη χρονική στιγμή ακριβώς που ζητάει ο χρήστης (πραγματικός χρόνος) είναι Η/Υ πραγματικού χρόνου και φέρουν Λ/Σ αντίστοιχου τύπου. Λειτουργικά Συστήματα και Γλώσσες Προγραμματισμού 45

46 Εισαγωγή στις Διεργασίες (1) Διεργασία (process) ονομάζεται κάθε πρόγραμμα που εκτελείται (ή πιο πρόχειρα "τρέχει") μαζί με κάθε πληροφορία που απαιτείται για να εκτελεσθεί. Έτσι, ένα πρόγραμμα που "τρέχει" μαζί με τα δεδομένα του και κάθε οργανωτικού τύπου πληροφορία για την εκτέλεση του είναι μία Διεργασία. Μια Διεργασία απαιτεί κάποιους από τους Πόρους του Η/Υ, όπως είναι για παράδειγμα χρόνο εκτέλεσης στη CPU, μνήμη, ένα ή περισσότερα αρχεία και συνήθως συσκευές Ι/Ο. Οι Πόροι αυτοί άλλοτε δίνονται σε μια Διεργασία κατά τη φάση δημιουργίας της και άλλοτε κατά τη διάρκεια που αυτή εκτελείται. Λειτουργικά Συστήματα και Γλώσσες Προγραμματισμού 46

47 Εισαγωγή στις Διεργασίες (2) Η Διεργασία διαφέρει από το Πρόγραμμα, είναι πολύ ευρύτερη έννοια. Ένα Πρόγραμμα είναι μια παθητική οντότητα ενώ μία Διεργασία είναι πάντοτε ενεργητική, αφού με τη βοήθεια κατάλληλου δείκτη καθορίζεται πάντοτε η εντολή που εκτελείται αλλά και αυτή την οποία θα εκτελεσθεί μετά. Η εκτέλεση μιας Διεργασίας γίνεται με σειριακό τρόπο, όπου η μια εντολή της εκτελείται στη συνέχεια της προηγούμενης μέχρι να εκτελεσθούν όλες. Συμβαίνει να έχουμε πολλές Διεργασίες που ξεκινούν δημιουργούνται από το ίδιο Πρόγραμμα, αλλά πάντα αυτές πρέπει να θεωρούνται ως ξεχωριστές σειριακές αλληλουχίες. Λειτουργικά Συστήματα και Γλώσσες Προγραμματισμού 47

48 Εισαγωγή στις Διεργασίες (3) Η Διεργασία είναι η "μονάδα εργασίας" που χαρακτηρίζει ένα Λ/Σ. Ένα Λ/Σ που εκτελείται αποτελείται κάθε στιγμή από μια συλλογή Διεργασιών, κάποιες από τις οποίες είναι Διεργασίες του συστήματος (system processes, δηλ. Διεργασίες που προκαλούνται από Προγράμματα Συστήματος) και κάποιες άλλες είναι Διεργασίες των χρηστών (user processes, δηλ. αυτές που προκαλούνται από Προγράμματα Εφαρμογών που εκτελούν οι χρήστες). Λειτουργικά Συστήματα και Γλώσσες Προγραμματισμού 48

49 Εισαγωγή στις Διεργασίες (4) Το Λ/Σ είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση των διεργασιών, ως εξής: 1. Τη δημιουργία και την καταστροφή των Διεργασιών του συστήματος ή των χρηστών 2. Την αναστολή και την επανεκκίνηση των Διεργασιών 3. Την δημιουργία μηχανισμών για το συγχρονισμό των Διεργασιών, και 4. Τη δημιουργία μηχανισμών για την επικοινωνία των Διεργασιών. Λειτουργικά Συστήματα και Γλώσσες Προγραμματισμού 49

50 Λ/Σ και Κεντρική Μνήμη (1) Η Κεντρική Μνήμη είναι ο βασικός πρωτεύον αποθηκευτικός χώρος του Η/Υ, στον οποίο φυλάσσονται δεδομένα για γρήγορη πρόσβαση από τη CPU και τις συσκευές Ι/Ο. Η Κεντρική Μνήμη είναι γενικά η μοναδική συσκευή αποθήκευσης δεδομένων στην οποία η CPU έχει απευθείας πρόσβαση. Για παράδειγμα, για να επεξεργαστεί η CPU δεδομένα που βρίσκονται στο σκληρό δίσκο, αυτά τα δεδομένα πρέπει πρώτα να μεταφερθούν στην Κεντρική Μνήμη με τη βοήθεια Κλήσεων Συστήματος που γεννά η CPU. Επίσης, για να εκτελεστεί ένα πρόγραμμα πρέπει πρώτα να "φορτωθεί" στην Κεντρική Μνήμη. Λειτουργικά Συστήματα και Γλώσσες Προγραμματισμού 50

51 Λ/Σ και Κεντρική Μνήμη (2) Με την ολοκλήρωση της εκτέλεσης ενός Προγράμματος, ο χώρος που απασχολούσε στην Κεντρική Μνήμη γίνεται ξανά διαθέσιμος και επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί από το επόμενο Πρόγραμμα που "φορτώνεται" και εκτελείται. Για να εκμεταλλευτούμε στο μέγιστο βαθμό τη χρήση της CPU και να μεγιστοποιήσουμε την ταχύτητα απόκρισης του Η/Υ στους χρήστες αρκετά Προγράμματα Συστήματος πρέπει να διατηρούνται "φορτωμένα" στην Κεντρική Μνήμη, ακόμα και αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν άμεσα. Λειτουργικά Συστήματα και Γλώσσες Προγραμματισμού 51

52 Λ/Σ και Κεντρική Μνήμη (3) Το Λ/Σ είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση της Κεντρικής Μνήμης, ως εξής: 1. Για την παρακολούθηση και συνεχή ενημέρωση ως προς τα τμήματα της Κεντρικής Μνήμης που χρησιμοποιούνται αλλά και το από ποιους χρησιμοποιούνται, 2. Για τη λήψη αποφάσεων ως προς το ποια Διεργασία θα φορτωθεί στη μνήμη στην επόμενη διαθεσιμότητα χώρου της, και 3. Για την ανάθεση και ακύρωση ανάθεσης χώρου μνήμης στις Διεργασίες, σύμφωνα με τις ανάγκες τους Λειτουργικά Συστήματα και Γλώσσες Προγραμματισμού 52

53 Λ/Σ και Κεντρική Μνήμη (4) Σύντομα οι τεχνολογικές εξελίξεις θα οδηγήσουν στην κατάργηση των αποθηκευτικών χώρων όπως οι σκληροί δίσκοι και η Κεντρική Μνήμη θα επεκταθεί τόσο πολύ ώστε κα καλύψει και αυτές τις ανάγκες. Το πρακτικό αποτέλεσμα θα είναι ότι η CPU θα έχει άμεση και ταχύτατη πρόσβαση σε όλο το Λογισμικό και τα δεδομένα του Λ/Σ και των Προγραμμάτων, με αποτέλεσμα η διαδικασία φόρτωσης Προγραμμάτων στην Κεντρική Μνήμη να γίνει πολύ ταχύτερη και οι Η/Υ ακόμα πιο γρήγοροι. Λειτουργικά Συστήματα και Γλώσσες Προγραμματισμού 53

54 Λ/Σ και Κεντρική Μνήμη (5) Σήμερα (2015) η χωρητικότητα της Κεντρικής Μνήμης είναι ακόμα μικρή για να χωρέσει όλα τα δεδομένα και τα Προγράμματα. Επιπλέον (σήμερα), τα περιεχόμενα της γενικά χάνονται με τη διακοπή παροχής ηλεκτρικής ισχύος. Το πρόβλημα αυτό λύνεται με τη χρησιμοποίηση των σκληρών δίσκων ως δευτερεύον αποθηκευτικό σύστημα. Λειτουργικά Συστήματα και Γλώσσες Προγραμματισμού 54

55 Αρχεία και Αρχειοθέτηση (1) Ως αρχείο (file) ορίζεται μια λογική αποθηκευτική μονάδα την οποία το Λ/Σ αντιστοιχεί σε φυσικά αποθηκευτικά μέσα. Ένας Η/Υ αποθηκεύει πληροφορίες και δεδομένα σε πολλά διαφορετικά φυσικά μέσα, μαγνητικές ταινίες, σκληρούς δίσκους κλπ. Καθένα από αυτά έχει τα δικά του φυσικά χαρακτηριστικά και τις δικές του ιδιαιτερότητες και πολυπλοκότητες. Το Λ/Σ όμως αναλαμβάνει να κρύψει από το χρήστη αυτές τις ιδιότητες των μέσων αποθήκευσης και αυτό το επιτυγχάνει με ένα Πρόγραμμα Συστήματος που ονομάζεται Σύστημα Αρχείων (file system). Λειτουργικά Συστήματα και Γλώσσες Προγραμματισμού 55

56 Αρχεία και Αρχειοθέτηση (2) Το Λ/Σ αναλαμβάνει κυρίως: 1. Τη δημιουργία και το σβήσιμο αρχείων, 2. Τη δημιουργία και το σβήσιμο καταλόγων αρχείων, 3. Την υποστήριξη κατάλληλων εντολών για τη διαχείριση αρχείων και καταλόγων, 4. Τη διαχείριση του ελεύθερου χώρου του σκληρού δίσκου, 5. Τη διαχείριση και οργάνωση της αποθήκευσης δεδομένων στο σκληρό δίσκο, και 6. Το χρονοπρογραμματισμό της πρόσβασης στο σκληρό δίσκο. Λειτουργικά Συστήματα και Γλώσσες Προγραμματισμού 56

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Ερωτήσεις 1. Να αναφέρετε συνοπτικά τις κατηγορίες στις οποίες διακρίνεται το λογισμικό συστήματος. Σε ποια ευρύτερη κατηγορία εντάσσεται αυτό; Το λογισμικό συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός Μαθήματος. Λειτουργικά Συστήματα Η/Υ. Γενικές Πληροφορίες. Στόχοι Μαθήματος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Θεωρία: Εργαστήριο: Κεφάλαιο 1 «Εισαγωγή»

Σκοπός Μαθήματος. Λειτουργικά Συστήματα Η/Υ. Γενικές Πληροφορίες. Στόχοι Μαθήματος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Θεωρία: Εργαστήριο: Κεφάλαιο 1 «Εισαγωγή» Σκοπός Μαθήματος Λειτουργικά Συστήματα Η/Υ Θεωρία: Βασικές έννοιες των λειτουργικών συστημάτων Βασικές αρχές σχεδιασμού τους Κεφάλαιο 1 «Εισαγωγή» Εργαστήριο: Πρακτική εξάσκηση στη χρήση των λειτουργικών

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία Λειτουργικά Συστήματα Ι Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία 2013 1 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής αποτελείται: 1. Από Υλικό Hardware (CPUs, RAM, Δίσκοι), & 2. Λογισμικό - Software Και μπορεί να εκτελέσει διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1 ο ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Μάθημα 1 ο ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Μάθημα 1 ο ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τι είναι Λειτουργικό Σύστημα Κάθε Η/Υ αποτελείται από το Υλικό (Hardware) και το Λογισμικό (Software). Το Υλικό είναι το ηλεκτρικό, ηλεκτρονικό και

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 12 Σχεδιασμός Ανάπτυξη Λειτουργία Π.Σ. 1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 1.1 Δυνατότητες Λειτουργικών Συστημάτων 1.1.1 Εισαγωγή Ο όρος Λειτουργικό Σύστημα (Operating System), εκφράζει το σύνολο των προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 Λογισμικό συστήματος. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ.4 Καραμαούνας Πολύκαρπος 1

Κεφάλαιο 4 Λογισμικό συστήματος. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ.4 Καραμαούνας Πολύκαρπος 1 Κεφάλαιο 4 Λογισμικό συστήματος Καραμαούνας Πολύκαρπος 1 4.1 Λογισμικό συστήματος (application software) Καραμαούνας Πολύκαρπος 2 Λογισμικό εφαρμογών (application software): προγράμματα για την αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Κεφάλαιο 1 Βασικές Έννοιες Λειτουργικών Συστημάτων

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Κεφάλαιο 1 Βασικές Έννοιες Λειτουργικών Συστημάτων Λειτουργικά Συστήματα Ι Κεφάλαιο 1 Βασικές Έννοιες Λειτουργικών Συστημάτων Δομή Η/Υ Ο Η/Υ αποτελείται από δυο βασικά στοιχεία: Υλικό (το ηλεκτρονικό-μηχανικό μέρος πχ συσκευές, πλακέτες κλπ) Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα. Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα

Λειτουργικά Συστήματα. Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα Λειτουργικά Συστήματα Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα Στέργιος Παλαμάς, Υλικό Μαθήματος «Λειτουργικά Συστήματα», 2015-2016 Κεφάλαιο 1: Βασικές Έννοιες Λειτουργικών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα 1.1 Τι είναι Λειτουργικό Σύστημα (Operating System)

Λειτουργικά Συστήματα 1.1 Τι είναι Λειτουργικό Σύστημα (Operating System) Υλικό Hardware Λογισμικό Software... κώδικας ΥΛΙΚΟ Κάθε ηλεκτρονικό, ηλεκτρικό και μηχανικό μέρος του Η/Υ. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Προγράμματα,δηλαδή οδηγίες γιατοτιπρέπεινακάνειοη/υ. Λειτουργικό Σύστημα Είναι ένα βασικό

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι Λειτουργικά Συστήματα 1 Λογισμικό του Υπολογιστή Για να λειτουργήσει ένας Η/Υ εκτός από το υλικό του, είναι απαραίτητο και το λογισμικό Το σύνολο των προγραμμάτων που συντονίζουν τις λειτουργίες του υλικού

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας. Οργάνωση Υπολογιστών

Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας. Οργάνωση Υπολογιστών Οργάνωση Υπολογιστών Υπολογιστικό Σύστημα Λειτουργικό Σύστημα Αποτελεί τη διασύνδεση μεταξύ του υλικού ενός υπολογιστή και του χρήστη (προγραμμάτων ή ανθρώπων). Είναι ένα πρόγραμμα (ή ένα σύνολο προγραμμάτων)

Διαβάστε περισσότερα

Το υλικό του υπολογιστή

Το υλικό του υπολογιστή Το υλικό του υπολογιστή Ερωτήσεις 1. Τι αντιλαμβάνεστε με τον όρο υλικό; Το υλικό(hardware) αποτελείται από το σύνολο των ηλεκτρονικών τμημάτων που συνθέτουν το υπολογιστικό σύστημα, δηλαδή από τα ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

Το εσωτερικό ενός PC. Τεχνολογία Η/Υ & Πληροφοριών - 05 Κεντρική μονάδα Χουρδάκης Μανόλης

Το εσωτερικό ενός PC. Τεχνολογία Η/Υ & Πληροφοριών - 05 Κεντρική μονάδα Χουρδάκης Μανόλης Το εσωτερικό ενός PC 1 Το κουτί του PC (περίβλημα) περιέχει όλα τα βασικά μέρη του συστήματος Δύο κατηγορίες κουτιών: Desktop και Tower Mini tower Midi tower Full tower Κεντρική μονάδα Ο τύπος του κουτιού

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3.1: Λειτουργικά Συστήματα. Επιστήμη ΗΥ Κεφ. 3.1 Καραμαούνας Πολύκαρπος

Κεφάλαιο 3.1: Λειτουργικά Συστήματα. Επιστήμη ΗΥ Κεφ. 3.1 Καραμαούνας Πολύκαρπος Κεφάλαιο 3.1: Λειτουργικά Συστήματα 1 3.1.1 Λογισμικό και Υπολογιστικό Σύστημα Ένα σύγχρονο υπολογιστικό σύστημα αποτελείται από: το υλικό: τα ηλεκτρονικά μέρη του υπολογιστή και το λογισμικό: το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα (διαχείριση επεξεργαστή, μνήμης και Ε/Ε)

Λειτουργικά Συστήματα (διαχείριση επεξεργαστή, μνήμης και Ε/Ε) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2015-16 Λειτουργικά Συστήματα (διαχείριση επεξεργαστή, και Ε/Ε) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα λειτουργικό σύστημα (ΛΣ); Μια άλλη απεικόνιση. Το Λειτουργικό Σύστημα ως μέρος του υπολογιστή

Τι είναι ένα λειτουργικό σύστημα (ΛΣ); Μια άλλη απεικόνιση. Το Λειτουργικό Σύστημα ως μέρος του υπολογιστή Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Λειτουργικά Συστήματα (διαχείριση επεξεργαστή, και Ε/Ε) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα

Λειτουργικά Συστήματα 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Λειτουργικά Συστήματα Ενότητα 1 : Εισαγωγή Δημήτριος Λιαροκάπης 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Ι.Ε.Κ. Χαϊδαρίου ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ. Σημειώσεις Θεωρίας

Ι.Ε.Κ. Χαϊδαρίου ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ. Σημειώσεις Θεωρίας Ι.Ε.Κ. Χαϊδαρίου ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ Σημειώσεις Θεωρίας Αθήνα 2015 Μάθημα 1: Λειτουργικά Συστήματα 1.1 Γενικά Κάθε υπολογιστικό σύστημα αποτελείται από: Υπολογιστικό Σύστημα Υλικό (Hardware) Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Α Γενικού Λυκείου (Μάθημα Επιλογής)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Α Γενικού Λυκείου (Μάθημα Επιλογής) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α Γενικού Λυκείου (Μάθημα Επιλογής) Σύγχρονα Υπολογιστικά Συστήματα τους υπερυπολογιστές (supercomputers) που χρησιμοποιούν ερευνητικά εργαστήρια τα μεγάλα συστήματα (mainframes)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ Ο όρος είναι συντομογραφία του όρου «Αυτόματος, Ηλεκτρονικός Ψηφιακός Υπολογιστής Γενικού Σκοπού» [1]. Αυτόματος Μετά την έναρξη της λειτουργίας του εργάζεται μόνος του εκτελώντας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Εισαγωγή στην Πληροφορική Λογισμικό Συστήματος & Εφαρμογών ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Γενική Δομή Υπολογιστών Λειτουργικό σύστημα Υπολογιστής

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοποί και Λειτουργίες των ΛΣ. Λειτουργικά Συστήματα Η/Υ. Περίληψη. Ι. Προστασία Υλικού ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΛΣ

2. Σκοποί και Λειτουργίες των ΛΣ. Λειτουργικά Συστήματα Η/Υ. Περίληψη. Ι. Προστασία Υλικού ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΛΣ 2. Σκοποί και Λειτουργίες των ΛΣ Λειτουργικά Συστήματα Η/Υ I. Προστασία του υλικού II. Επικοινωνία με τον χρήστη III. Διαχείριση, αξιοποίηση και έλεγχος πόρων IV. Ικανότητα και ευκολία εξέλιξης Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία Το 1944 με την κατασκευή του υπολογιστή Mark I από τον Howard Aiken και την εταιρεία κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών IBM και από το 1950 μπήκανε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία ιάλεξη 5

ΗΜΥ 100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία ιάλεξη 5 ΗΜΥ 100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία ιάλεξη 5 22 Σεπτεµβρίου, 2006 Γεώργιος Έλληνας Επίκουρος Καθηγητής ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών και Αρχές Τηλεπισκόπησης

Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών και Αρχές Τηλεπισκόπησης Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών και Αρχές Τηλεπισκόπησης Ενότητα: Λειτουργικά Συστήµατα, Συστήµατα Batch και Time Sharing Γεώργιος Σκιάνης Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος Σελίδα 2 1. Περιεχόµενα ενότητας...

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Εισαγωγή στην Πληροφορική 1 Γενικές πληροφορίες Εισαγωγή στην Πληροφορική ιδασκαλία: Παναγιώτης Χατζηδούκας Email:

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 10 ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΞΟΔΟΥ (INPUT/OUTPUT)

Μάθημα 10 ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΞΟΔΟΥ (INPUT/OUTPUT) Μάθημα 10 ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΞΟΔΟΥ (INPUT/OUTPUT) Τι είναι Είσοδος και τι Έξοδος Με τον όρο Είσοδο (Input) αναφερόμαστε στη ροή δεδομένων προς την Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ), ενώ με τον όρο

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 3 ο ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ (PROCESSES)

Μάθημα 3 ο ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ (PROCESSES) Μάθημα 3 ο ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ (PROCESSES) Εισαγωγή H κεντρική μονάδα επεξεργασίας (ΚΜΕ) και η κύρια μνήμη αποτελούν τα βασικά δομικά στοιχεία ενός υπολογιστικού συστήματος. Η πρώτη εκτελεί εντολές χειρισμού δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική & τον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στην Πληροφορική & τον Προγραμματισμό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εισαγωγή στην Πληροφορική & τον Προγραμματισμό Ενότητα 2 η : Λειτουργία Η/Υ Ι. Ψαρομήλιγκος Χ. Κυτάγιας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορική Αναδρομή Λειτουργικών Συστημάτων (ΛΣ) Εισαγωγή : ο πυρήνας (kernel) / ο φλοιός (shell) Β ΕΠΑΛ

Ιστορική Αναδρομή Λειτουργικών Συστημάτων (ΛΣ) Εισαγωγή : ο πυρήνας (kernel) / ο φλοιός (shell) Β ΕΠΑΛ Ιστορική Αναδρομή Λειτουργικών Συστημάτων (ΛΣ) Εισαγωγή : ο πυρήνας (kernel) / ο φλοιός (shell) Β ΕΠΑΛ http://leitourgika-systhmata-epal-b.ggia.info/ Σύγχρονο Λειτουργικό Σύστημα - ΛΣ Λειτουργικό Σύστημα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ kv@hua.gr Στόχος Μαθήματος Εισαγωγή σε Βασικούς Όρους Πληροφορικής και Τηλεματικής. Εφαρμογές Τηλεματικής. Αναφορά στις κοινωνικές επιπτώσεις των Υπολογιστών.

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών. Κεφάλαιο 3 Το υλικό του υπολογιστή

Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών. Κεφάλαιο 3 Το υλικό του υπολογιστή Κεφάλαιο 3 Το υλικό του υπολογιστή Εισαγωγή Τµήµατα του Η/Υ καιοργάνωση Μονάδα Κεντρικής Μνήµης Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (CPU) Μονάδα Εισόδου Εξόδου ίαυλοι Επικοινωνίας Εναλλακτικές αρχιτεκτονικές

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα Δεδομένων: Οι τιμές στο κυλικείο, μια λίστα από ονόματα, τα σήματα της τροχαίας.

Παραδείγματα Δεδομένων: Οι τιμές στο κυλικείο, μια λίστα από ονόματα, τα σήματα της τροχαίας. Δεδομένα Πληροφορίες Δεδομένα: Μια ομάδα από σύμβολα, αριθμούς, λέξεις που αντιπροσωπεύουν κάτι και θα χρησιμοποιηθούν σε μια επεξεργασία. Παραδείγματα Δεδομένων: Οι τιμές στο κυλικείο, μια λίστα από ονόματα,

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήµατα

Λειτουργικά Συστήµατα Λειτουργικά Συστήµατα Κεφάλαιο 2 Τι είναι ένα Λειτουργικό Σύστηµα(Λ.Σ.) Είναι µια επεκταµένη µηχανή Κρύβει τις λεπτοµέρειες που πραγµατοποιούνται κατά την εκτέλεση Προσφέρει στο χρήστη µια απλούστερη εικονική

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Καραγιαννίδης

Χαράλαμπος Καραγιαννίδης Διάλεξη 4 Λειτουργικό Σύστημα & Λογισμικό Εφαρμογών H/Y Εισαγωγή στις Εφαρμογές ΤΠΕ Χαράλαμπος Καραγιαννίδης karagian@uth.gr Διάλεξη 4: Λειτουργικό Σύστημα & Εφαρμογές 1/41 20/10/2015 Σύνοψη Μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική 2. Λειτουργικά Συστήματα

Πληροφορική 2. Λειτουργικά Συστήματα Πληροφορική 2 Λειτουργικά Συστήματα 1 2 Λογισμικό Υπολογιστών Υπολογιστής Υλικό Λογισμικό Λειτουργικό Σύστημα Προγράμματα Εφαρμογών 3 Λειτουργικό Σύστημα (Operating System) Λειτουργικό Σύστημα (ΛΣ) είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Απόδοση ΚΜΕ. (Μέτρηση και τεχνικές βελτίωσης απόδοσης)

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Απόδοση ΚΜΕ. (Μέτρηση και τεχνικές βελτίωσης απόδοσης) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2016-17 Απόδοση ΚΜΕ (Μέτρηση και τεχνικές βελτίωσης απόδοσης) http://mixstef.github.io/courses/comparch/ Μ.Στεφανιδάκης Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική Προγραμματισμός-Λειτουργικά

Εισαγωγή στην Πληροφορική Προγραμματισμός-Λειτουργικά Εισαγωγή στην Πληροφορική Προγραμματισμός-Λειτουργικά Ηλ. Γκρίνιας Τ. Ε. Ι. Σερρών Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών Αλγόριθμοι Ορισμός: ο αλγόριθμος είναι μια σειρά από πεπερασμένα βήματα που καθορίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Υλισμικό (Hardware) Επεξεργαστής, ΚΜΕ (Processor, CPU): εκτέλεση εντολών Κύρια Μνήμη (Main Memory): προσωρινή αποθήκευση πληροφορίας Βοηθητική Μνήμη (Auxiliary

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (ΜΝΗΜΗ)

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (ΜΝΗΜΗ) ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (ΜΝΗΜΗ) Συσκευές αποθήκευσης Ένας υπολογιστής προκειµένου να αποθηκεύσει δεδοµένα χρησιµοποιεί δύο τρόπους αποθήκευσης: Την Κύρια Μνήµη Τις συσκευές µόνιµης αποθήκευσης (δευτερεύουσα

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Computer System Hardware Υποδομή του Information Technology Υλικό Υπολογιστών (Hardware) Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία από την αρχιτεκτονική των μικροϋπολογιστών

Στοιχεία από την αρχιτεκτονική των μικροϋπολογιστών Στοιχεία από την αρχιτεκτονική των μικροϋπολογιστών Η επεξεργασία των δεδομένων ακολουθεί μια στερεότυπη διαδρομή: τα δεδομένα εισάγονται στο υπολογιστικό σύστημα, υφίστανται μια ορισμένη επεξεργασία και

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Η/Υ

Λειτουργικά Συστήματα Η/Υ Λειτουργικά Συστήματα Η/Υ Κεφάλαιο 8 «Ιδεατή Μνήμη» Διδάσκων: Δ. Λιαροκαπης Διαφάνειες: Π. Χατζηδούκας Ιδεατή Μνήμη Οργάνωση. Εισαγωγή. Ιδεατές και πραγματικές διευθύνσεις. Λογική οργάνωση. Τμηματοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

i Throughput: Ο ρυθμός ολοκλήρωσης έργου σε συγκεκριμένο χρόνο

i Throughput: Ο ρυθμός ολοκλήρωσης έργου σε συγκεκριμένο χρόνο Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 6-7 Απόδοση ΚΜΕ (Μέτρηση και τεχνικές βελτίωσης απόδοσης) http://mixstef.github.io/courses/comparch/ Μ.Στεφανιδάκης Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΠΕΓΕΡΓΑΣΙΑ. (Είναι οι σκέψεις και οι πράξεις που κάνουμε για να λυθεί το πρόβλημα) ΕΙΣΟΔΟΥ - ΕΞΟΔΟΥ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΠΕΓΕΡΓΑΣΙΑ. (Είναι οι σκέψεις και οι πράξεις που κάνουμε για να λυθεί το πρόβλημα) ΕΙΣΟΔΟΥ - ΕΞΟΔΟΥ 1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΡΜΗΣ Μάθημα: Ενότητα: Πληροφορική Α' Γυμν. Το Υλικό του Υπολογιστή ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (Είναι τα στοιχεία που δίνουμε για λυθεί το πρόβλημα) ΕΠΕΓΕΡΓΑΣΙΑ (Είναι οι σκέψεις και οι πράξεις που

Διαβάστε περισσότερα

Β τάξη. ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Κεφάλαιο 2: Το εσωτερικό του Υπολογιστή. Εικόνα 2.1: Η Κεντρική Μονάδα.

Β τάξη. ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Κεφάλαιο 2: Το εσωτερικό του Υπολογιστή. Εικόνα 2.1: Η Κεντρική Μονάδα. Εικόνα 2.1: Η Κεντρική Μονάδα. Εικόνα 2.1: Η Κεντρική Μονάδα και τα κυριότερα μέρη στο εσωτερικό της. Μητρική πλακέτα (motherboard) Επεξεργαστής ή Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας ή Κ.Μ.Ε. (Central Processing

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΡΩΤΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΡΩΤΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Κεφάλαιο 1: Υλικό Υπολογιστών (Hardware) 1.1: Το υπολογιστικό σύστημα ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1. Τι αντιλαμβάνεστε με τον όρο υλικό (hardware); [σελ. 8] Τα φυσικά μέρη που μπορούμε να δούμε και να αγγίξουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α ΤΑΞΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α ΤΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α ΤΑΞΗ Απαντήσεις στις ερωτήσεις του βιβλίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1. 2. Από ποια στοιχεία αποτελείται το κεντρικό μέρος ενός υπολογιστή και ποια η λειτουργία καθενός; Κεντρική Μονάδα επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

*Ένας υπολογιστής είναι στην πραγματικότητα ένα σύστημα πολλών μερών που συνεργάζονται μεταξύ τους.

*Ένας υπολογιστής είναι στην πραγματικότητα ένα σύστημα πολλών μερών που συνεργάζονται μεταξύ τους. Ένας υπολογιστής είναι στην πραγματικότητα ένα σύστημα πολλών μερών που συνεργάζονται μεταξύ τους. *Τα φυσικά μέρη που μπορούμε να δούμε και να αγγίξουμε ονομάζονται συνολικά υλικό (hardware). * * υπερυπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Η/Υ

Λειτουργικά Συστήματα Η/Υ Λειτουργικά Συστήματα Η/Υ Κεφάλαιο 7 «Διαχείριση Μνήμης» Διδάσκων: Δ. Λιαροκάπης Διαφάνειες: Π. Χατζηδούκας 1 Κύρια Μνήμη 1. Εισαγωγή 2. Βασική διαχείριση μνήμης 3. Μνήμη και πολυπρογραμματισμός 4. Τμηματοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική Ι (Θεωρία)

Πληροφορική Ι (Θεωρία) Πληροφορική Ι (Θεωρία) ρ Α Εξάμηνο Διδασκαλία: Δευτέρα 16:00-18:00 (Αίθουσα 303) Επίπεδο μαθήματος: Υποχρεωτικό Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού Σκοπός του μαθήματος «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι» Απόκτηση από τους σπουδαστές

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Κεφάλαιο 2 Οργάνωση Συστήματος Αρχείων 2.1 Διαχείριση Αρχείων και Σύστημα Αρχείων(File System)

Λειτουργικά Συστήματα Κεφάλαιο 2 Οργάνωση Συστήματος Αρχείων 2.1 Διαχείριση Αρχείων και Σύστημα Αρχείων(File System) 2.1.1 Εισαγωγή στη διαχείριση αρχείων Οι Η/Υ αποθηκεύουν τα δεδομένα και τα επεξεργάζονται. Εφαρμογή Προγράμματος C:\Documents and Settings\user\Τα έγγραφά μου\leitourgika.doc Λ.Σ. File System Γι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Υπολογιστών (IΙI)

Οργάνωση Υπολογιστών (IΙI) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2016-17 Οργάνωση Υπολογιστών (IΙI) (συσκευές εισόδου-εξόδου) http://mixstef.github.io/courses/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Ένα τυπικό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία ιάλεξη 9

ΗΜΥ 100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία ιάλεξη 9 ΗΜΥ 100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία ιάλεξη 9 3 Οκτωβρίου, 2004 Ηλίας Κυριακίδης Λέκτορας ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 2005Ηλίας Κυριακίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ενότητα 13: (Μέρος Β ) Λειτουργικό Σύστημα Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

MULTIPLE CHOICE REVISION: ΜΑΘΗΜΑ 1-2

MULTIPLE CHOICE REVISION: ΜΑΘΗΜΑ 1-2 MULTIPLE CHOICE REVISION: ΜΑΘΗΜΑ 1-2 1. Ποιος τύπος Η/Υ χρησιμοποιείται για την λειτουργία συστημάτων και βάσεων δεδομένων μεγάλων εταιρειών; a) Επιτραπέζιος Η/Υ b) Προσωπικός Ψηφιακός Βοηθός c) Μεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Κατηγορίες υλισµικού. Περίληψη µαθήµατος (συνέχεια) Επεξεργαστής Μνήµη. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07

Πληροφορίες. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Κατηγορίες υλισµικού. Περίληψη µαθήµατος (συνέχεια) Επεξεργαστής Μνήµη. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 Πληροφορίες Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Μόνο για την επόµενη Τετάρτη 25/10, το µάθηµα (12-13) δεν θα πραγµατοποιηθεί. Τα εργαστήρια θα ξεκινήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Δομή Ηλεκτρονικού υπολογιστή

Δομή Ηλεκτρονικού υπολογιστή Δομή Ηλεκτρονικού υπολογιστή Η κλασσική δομή του μοντέλου που πρότεινε το 1948 ο Von Neumann Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Είσοδος Αποθήκη Αποθήκη - Έξοδος Εντολών Δεδομένων Κλασσικό μοντέλο Von Neumann

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 1- MULTIPLE CHOICE

ΜΑΘΗΜΑ 1- MULTIPLE CHOICE ΜΑΘΗΜΑ 1- MULTIPLE CHOICE 1. Ποιος τύπος Η/Υ χρησιμοποιείται για την λειτουργία συστημάτων και βάσεων δεδομένων μεγάλων εταιρειών; a) Επιτραπέζιος Η/Υ b) Προσωπικός Ψηφιακός Βοηθός c) Μεγάλο σύστημα d)

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1ο. 1.1.5 Πολυπρογραμματισμός 1.1.6 Πολυδιεργασία 1.2.2. Κατηγορίες Λειτουργικών Συστημάτων

Κεφάλαιο 1ο. 1.1.5 Πολυπρογραμματισμός 1.1.6 Πολυδιεργασία 1.2.2. Κατηγορίες Λειτουργικών Συστημάτων Κεφάλαιο 1ο 1.1.5 Πολυπρογραμματισμός 1.1.6 Πολυδιεργασία 1.2.2. Κατηγορίες Λειτουργικών Συστημάτων http://leitourgika-systhmata-epal-b.ggia.info Creative Commons License 3.0 Share-Alike Πολυπρογραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Μάθημα 8. 1 Στέργιος Παλαμάς

Τμήμα Λογιστικής. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Μάθημα 8. 1 Στέργιος Παλαμάς ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας Τμήμα Λογιστικής Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Μάθημα 8 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας και Μνήμη 1 Αρχιτεκτονική του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Μονάδες Εισόδου Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (Τμήματα Υπολογιστή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:ΠΟΖΟΥΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Κάθε ηλεκτρονικός υπολογιστής αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Το «κλειστό» σύστημα. Ανοικτές επικοινωνίες... Εισαγωγή στην Τεχνολογία της Πληροφορικής. Εισαγωγή στην τεχνολογία της πληροφορικής

Το «κλειστό» σύστημα. Ανοικτές επικοινωνίες... Εισαγωγή στην Τεχνολογία της Πληροφορικής. Εισαγωγή στην τεχνολογία της πληροφορικής ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Εισαγωγή στην Τεχνολογία της Πληροφορικής ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών gyannop@law.uoa.gr Το «κλειστό» σύστημα ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

[4] Στόχοι. Λογισμικό. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα

[4] Στόχοι. Λογισμικό. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα Στόχοι ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 Να εξηγήσουμε τη διάκριση μεταξύ λογισμικού συστημάτων και λογισμικού εφαρμογών. Να περιγράψουμε τι είναι τα λειτουργικά συστήματα και να δούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΦΥΣΙΚΟΣ-MSc

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΦΥΣΙΚΟΣ-MSc ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΦΥΣΙΚΟΣ-MSc 1 BΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Λ/Σ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΦΥΣΙΚΟΣ-MSc 2 ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ Λ/Σ Εχουμε την πρώτη μέχρι την τέταρτη γενιά Λ/Σ,τα σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Υπολογιστών

Προγραμματισμός Υπολογιστών Προγραμματισμός Υπολογιστών Βασικές γνώσεις Κ. Βασιλάκης, ΣΤΕΦ, ΤΕΙ Κρήτης Η Πληροφορική και τα εργαλεία της Παροχή έγκαιρης και έγκυρης πληροφόρησης. Καταχώριση στοιχείων Αποθήκευση Επεξεργασία ψηφιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Microsoft WINDOWS (95-98-NT-2000-XP)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Microsoft WINDOWS (95-98-NT-2000-XP) ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α.Π.Θ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Microsoft WINDOWS (95-98-NT-2000-XP) Κ. Παρασκευόπουλος Αναπλ. Καθηγητής Θεσσαλονίκη 2004 1. Μερικά κλασσικά ερωτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα (1 ο μέρος)

Λειτουργικά Συστήματα (1 ο μέρος) Λειτουργικά Συστήματα (1 ο μέρος) Η Επιστήμη των Υπολογιστών: Μια Ολοκληρωμένη Παρουσίαση J. Glenn Brookshear Κεφάλαιο 3: Λειτουργικά Συστήματα 3.1 Ιστορικό των λειτουργικών συστημάτων 3.2 Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα Β1 κεφ.2 ο «Σο Εσωτερικό του Τπολογιστή»

Ενότητα Β1 κεφ.2 ο «Σο Εσωτερικό του Τπολογιστή» 1 2 1) ΚΟΤΣΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ (computer case): το κύριο κουτί που περικλείει τις βασικές συσκευές του υπολογιστή (επεξεργαστή, αποθήκες, RAM). 2) ΜΗΣΡΙΚΗ (motherboard): η πιο μεγάλη κάρτα πάνω στην οποία βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα. Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα

Λειτουργικά Συστήματα. Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα Λειτουργικά Συστήματα Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα Στέργιος Παλαμάς, Υλικό Μαθήματος «Λειτουργικά Συστήματα», 2015-2016 Κεφάλαιο 2: Σύστημα Αρχείων Τα προγράμματα που εκτελούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής είναι μια ηλεκτρονική συσκευή που έχει την ικανότητα να επεξεργάζεται μεγάλο όγκο πληροφοριών και δεδομένων με ταχύτητα και ακρίβεια. Επίσης ένας η/υ μπορεί να αποθηκεύσει πληροφορίες,

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΡΜΗΣ. Πληροφορική Α' Γυμν. Το Λειτουργικό Σύστημα του Υπολογιστή

1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΡΜΗΣ. Πληροφορική Α' Γυμν. Το Λειτουργικό Σύστημα του Υπολογιστή 1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΡΜΗΣ Μάθημα: Ενότητα: Πληροφορική Α' Γυμν. Το του Υπολογιστή 1. Τι ονομάζεται Πρόγραμμα; Είναι οι οδηγίες που δίνονται στον υπολογιστή για να εξηγήσουμε πώς γίνεται μια εργασία (δηλαδή η

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην πληροφορική

Εισαγωγή στην πληροφορική Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Εισαγωγή στην πληροφορική Ενότητα 2: Βασικές αρχές λειτουργίας και χρήσης του υπολογιστή Αγγελίδης Παντελής Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ενότητα 13: (Μέρος Β ) Λειτουργικό Σύστημα Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός και Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών - Βασικά Εργαλεία Λογισμικού

Προγραμματισμός και Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών - Βασικά Εργαλεία Λογισμικού ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Προγραμματισμός και Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών - Βασικά Εργαλεία Λογισμικού Μάθημα 1ο Aντώνης Σπυρόπουλος v2_061015 Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα

Λειτουργικά Συστήματα Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Λειτουργικά Συστήματα Ενότητα 1: Εισαγωγικές Έννοιες. Ιστορία ΛΣ. Ιεραρχία Εφαρμογών. Ρυθμοί Λειτουργίας kernel/user. Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 313: Τεχνολογία Λειτουργικών Συστηµάτων

ΗΜΥ 313: Τεχνολογία Λειτουργικών Συστηµάτων ΗΜΥ 313: Τεχνολογία Λειτουργικών Συστηµάτων ιδάσκων: Χρίστος Παναγιώτου Υπολογιστικό Σύστηµα Ένα υπολογιστικό σύστηµα αποτελείται από Πώς καταφέρνουν και λειτουργούν όπως αναµένει ο χρήστης; 1 Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα

Λειτουργικά Συστήματα Λειτουργικά Συστήματα Κλειώ Σγουροπούλου Λειτουργικό Σύστημα Ένα πρόγραμμα που διαχειρίζεται τους πόρους ενός υπολογιστικού συστήματος και ενεργεί ως μεσάζων μεταξύ του χρήστη και των πόρων αυτών user

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 8: Διαχείριση Μνήμης

Μάθημα 8: Διαχείριση Μνήμης Μάθημα 8: Διαχείριση Μνήμης 8.1 Κύρια και δευτερεύουσα μνήμη Κάθε μονάδα ενός υπολογιστή που χρησιμεύει για τη μόνιμη ή προσωρινή αποθήκευση δεδομένων ανήκει στην μνήμη (memory) του υπολογιστή. Οι μνήμες

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα

Λειτουργικά Συστήματα Λειτουργικά Συστήματα (1 ο μέρος) Η Επιστήμη των Υπολογιστών: Μια Ολοκληρωμένη Παρουσίαση J. Glenn Brookshear Κεφάλαιο 3: Λειτουργικά Συστήματα Ιστορικό των λειτουργικών συστημάτων Αρχιτεκτονική λειτουργικών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5Β (επανάληψη) Εισαγωγή στην Πληροφορική. Τυπικοί χρόνοι πρόσβασης. Μέσος χρόνος πρόσβασης. Ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων

Κεφάλαιο 5Β (επανάληψη) Εισαγωγή στην Πληροφορική. Τυπικοί χρόνοι πρόσβασης. Μέσος χρόνος πρόσβασης. Ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων Κεφάλαιο 5Β (επανάληψη) Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 Απόδοση των οδηγών αποθηκευτικών µέσων Μέσος χρόνος πρόσβασης (Average Access Time) Ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων (Data-Transfer

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Λειτουργικά Συστήματα (Λ/Σ) Το UNIX και οι εντολές του Παρουσίαση 3

Εισαγωγή στα Λειτουργικά Συστήματα (Λ/Σ) Το UNIX και οι εντολές του Παρουσίαση 3 Λειτουργικά Συστήματα & Γλώσσες Προγραμματισμού Εισαγωγή στα Λειτουργικά Συστήματα (Λ/Σ) Το UNIX και οι εντολές του Παρουσίαση 3 1 Λειτουργικά Συστήματα & Γλώσσες Προγραμματισμού Διαφάνειες σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Ενότητα 5: Λειτουργικά Συστήματα Δρ. Φραγκούλης Γεώργιος Τμήμα Ηλεκτρολογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια μνήμη. Μοντέλο λειτουργίας μνήμης. Ένα τυπικό υπολογιστικό σύστημα σήμερα. Οργάνωση Υπολογιστών (ΙI)

Κύρια μνήμη. Μοντέλο λειτουργίας μνήμης. Ένα τυπικό υπολογιστικό σύστημα σήμερα. Οργάνωση Υπολογιστών (ΙI) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 015-16 Οργάνωση Υπολογιστών (ΙI) (κύρια και ) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Ένα τυπικό υπολογιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές συσκευές Ε/Ε. Είσοδος Έξοδος στον υπολογιστή. Ένα τυπικό υπολογιστικό σύστημα σήμερα. Οργάνωση Υπολογιστών (IΙI) Μ.

Βασικές συσκευές Ε/Ε. Είσοδος Έξοδος στον υπολογιστή. Ένα τυπικό υπολογιστικό σύστημα σήμερα. Οργάνωση Υπολογιστών (IΙI) Μ. Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2016-17 Οργάνωση Υπολογιστών (IΙI) (συσκευές εισόδου-εξόδου) http://mixstef.github.io/courses/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Ένα τυπικό

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το HARDWARE στην σημερινή εποχή; Σελίδα 3 Το καθένα από αυτά σε τι χρησιμεύει; Σελίδα 4

Τι είναι το HARDWARE στην σημερινή εποχή; Σελίδα 3 Το καθένα από αυτά σε τι χρησιμεύει; Σελίδα 4 H A R D W A R E Τι είναι το HARDWARE στην σημερινή εποχή; Σελίδα 3 Το καθένα από αυτά σε τι χρησιμεύει; Σελίδα 4 Επεξεργαστής Σελίδα 4 Κύρια μνήμη Σελίδα 5 Κάρτα γραφικών Σελίδα 5 Οθόνη Σελίδα 6 Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι υπολογιστές αποτελούνται από πολλά ηλεκτρονικά εξαρτήματα. Κάθε εξάρτημα έχει ειδικό ρόλο στη λειτουργία του υπολογιστή. Όλα όμως έχουν σχεδιαστεί, για να συνεργάζονται,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3: Λειτουργικά Συστήματα

Κεφάλαιο 3: Λειτουργικά Συστήματα Κεφάλαιο 3: Λειτουργικά Συστήματα (από το βιβλίο του Brookshear) B Μέρος Συντονισμός Δραστηριοτήτων Υπολογιστή Εισαγωγή Σήμερα θα περιγράψουμε πως ένα λειτουργικό σύστημα συντονίζει την εκτέλεση Λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό - Προγράμματα

Λογισμικό - Προγράμματα Λογισμικό - Προγράμματα Πρόγραμμα είναι ένα σύνολο εντολών, βάση των οποίων ο υπολογιστής εκτελεί μια συγκεκριμένη εργασία Λογισμικό (Software) Το σύνολο των προγραμμάτων Προγράμματα Προγράμματα συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Λειτουργικά συστήματα

ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Λειτουργικά συστήματα ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Λειτουργικά συστήματα Στόχοι 1 Να εξηγήσουμε τη διάκριση μεταξύ λογισμικού συστημάτων και λογισμικού εφαρμογών. Να περιγράψουμε τι είναι τα λειτουργικά

Διαβάστε περισσότερα

Σειριακό Τερματικό Serial Terminal (Dumb Terminal)

Σειριακό Τερματικό Serial Terminal (Dumb Terminal) Σειριακό Τερματικό Serial Terminal (Dumb Terminal) Ένα σειριακό τερματικό είναι ο απλούστερος τρόπος για να συνδέσουμε πολλαπλές μονάδες εξόδου (οθόνες) και εισόδου (πληκτρολόγια) σε ένα μηχάνημα UNIX

Διαβάστε περισσότερα

Β2.1 Βασικές έννοιες της Αρχιτεκτονικής του Η/Υ

Β2.1 Βασικές έννοιες της Αρχιτεκτονικής του Η/Υ Β2.1 Βασικές έννοιες της Αρχιτεκτονικής του Η/Υ Τι θα μάθουμε σήμερα: Να αναφέρουμε και να εξηγούμε τι είναι Αρχιτεκτονική Η/Υ Να γνωρίσουμε τα βασικά εξαρτήματα που βρίσκονται στο εσωτερικό του υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης Ενότητα 5: Λογισμικό Πληροφοριακών Συστημάτων

Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης Ενότητα 5: Λογισμικό Πληροφοριακών Συστημάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης Ενότητα 5: Λογισμικό Πληροφοριακών Συστημάτων Διονύσιος Γιαννακόπουλος, Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΜΕΡΗ ΕΝΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚA ΜΕΡΗ. Κεντρική µονάδα επεξεργασίας (CPU - Central Processing Unit)

ΚΥΡΙΑ ΜΕΡΗ ΕΝΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚA ΜΕΡΗ. Κεντρική µονάδα επεξεργασίας (CPU - Central Processing Unit) ΚΥΡΙΑ ΜΕΡΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Οι υπολογιστές αποτελούνται από πολλά εξαρτήµατα. Τα περισσότερα από αυτά είναι εσωτερικά, που βρίσκονται µέσα στο κουτί του υπολογιστή. Ωστόσο, µερικά εξαρτήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 3 MULTIPLE CHOICE

ΜΑΘΗΜΑ 3 MULTIPLE CHOICE ΜΑΘΗΜΑ 3 MULTIPLE CHOICE 1. Ποιa από τις πιο κάτω εργασίες είναι λειτουργία του Λειτουργικού Συστήματος; a) Προσθήκη δεδομένων σε ένα υπολογιστικό φύλλο b) Εκπόνηση έκθεσης βάσης δεδομένων c) Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης Ενότητα 3: Τεχνολογία υπολογιστικών συστημάτων

Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης Ενότητα 3: Τεχνολογία υπολογιστικών συστημάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης Ενότητα 3: Τεχνολογία υπολογιστικών συστημάτων Διονύσιος Γιαννακόπουλος, Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Φουκαράκη Χρυσούλα - ΓΕΛ Γαζίου

Φουκαράκη Χρυσούλα - ΓΕΛ Γαζίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Φουκαράκη Χρυσούλα - ΓΕΛ Γαζίου Υπολογιστικά συστήματα σχεδιάστηκαν για να καλύψουν συγκεκριμένες ανάγκες σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή και βοηθούν στη συνολική πρόοδο της τεχνολογίας Φουκαράκη

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. Λειτουργικά Συστήματα Η/Υ. Διεργασίες. Ορισμός ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ. Κεφάλαιο 3 «Διεργασίες»

1. Εισαγωγή. Λειτουργικά Συστήματα Η/Υ. Διεργασίες. Ορισμός ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ. Κεφάλαιο 3 «Διεργασίες» 1. Εισαγωγή Λειτουργικά Συστήματα Η/Υ Κεφάλαιο 3 «Διεργασίες» Διδάσκων: Δ Λιαροκάπης Διαφάνειες: Π. Χατζηδούκας Η έννοια της διεργασίας (process) είναι θεμελιώδης για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα

Λειτουργικά Συστήματα 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Λειτουργικά Συστήματα Ενότητα 9 : Ιδεατή Μνήμη 1/2 Δημήτριος Λιαροκάπης 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

SNMP ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

SNMP ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Κεφάλαιο 4 SNMP ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1 4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 4.2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ...3 4.2.1 Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ...3 4.2.1.1 ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ...4 4.2.1.2 ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα