ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑ ΚΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ Ε.. ΣΕ ΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕ Ο ΣΗΜΕΡΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑ ΚΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ Ε.. ΣΕ ΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕ Ο ΣΗΜΕΡΑ"

Transcript

1 ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑ ΚΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ Ε.. ΣΕ ΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕ Ο ΣΗΜΕΡΑ Σκοπός της παρούσης εισηγήσεως είναι η μέσω της ιστορικής αναδρομής στην παρουσία ορθοδόξων κληρικών στο ελληνικό στράτευμα καί συνεπικουρικά η μέσω της αναφοράς στον σύγχρονο θεσμό της Θρησκευτικής Υπηρεσίας των Ε.. σε διεθνες επίπεδο επισήμανση ορισμένων χαρακτηριστικών γνωρισμάτων και βασικών δεοντολογικών αρχών που διήπαν και, κατά τη γνώμη μας, πρέπει να διέπουν την Ορθόδοξη Θρησκευτική Υπηρεσία των Ελληνικών Ενόπλων υνάμεων. Η επισήμανση και η ανάδειξη τέτοιων αρχών και κριτηρίων οργανώσεως και λειτουργίας της Θρησκευτικής Υπηρεσίας των Ε.. όχι μόνο μας βοηθούν στην ουσιαστικότερη κατανόηση της εν γένει ιστορίας της Θρησκευτικής Υπηρεσίας, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, αλλά μπορούν να αποτελέσουν και μία σταθερή και δοκιμασμένη βάση για την ανάληψη μιας ουσιαστικής προσπάθειας διαμορφώσεως και υλοποιήσεως ενός προγράμματος αναβαθμίσεως της Θρησκευτικής Υπηρεσίας των Ενόπλων υνάμεων σήμερα και αύριο. Οι καταστατικές αυτές αρχές και τα βασικά χαρακτηριστικά αναφέρονται σε ουσιαστικούς τομείς και πτυχές του όλου θεσμού της Θρησκευτικής Υπηρεσίας των Ε.., όπως, ενδεικτικά, στη θεσμική καθιέρωση και ενσωμάτωση των ιερέων στον τακτικό στρατό, στην αριθμητική αναλογία τους σε σχέση με την εκάστοτε δύναμη του στρατεύματος, στα καθήκοντά τους στα επιμέρους όπλα ή στις στρατιωτικές υπηρεσίες, στην εκκλησιολογική θεμελίωση και στην αναγνώριση της ποιμαντικής διακονίας τους στο στράτευμα από την επίσημη διοίκηση της Εκκλησίας, και, τέλος, στον χαρακτήρα της αποστολής τους αλλά και των μέσων της διακονίας τους. Προκειμένου, όμως, να σκιαγραφήσουμε ένα τέτοιο γενικό πλαίσιο αρχών και δεοντολογίας σε κάποια στοιχειώδη πληρότητα εντός του περιορισμένου χρόνου των 20 έως 30 λεπτών της ώρας που μας έχουν διατεθεί για την παρούσα εισήγηση, θεωρήσαμε σκόπιμο να αποφύγουμε την έστω και σε αδρές γραμμές παρακολούθηση της ιστορικής εξελίξεως του θεσμού της Θρησκευτικής Υπηρεσίας των ελληνικών Ε.. κατά χρονολογική και εξελικτική σειρά η οποία, μοιραία, δεν θα μπορούσε παρά να είναι επιδερμική, ελλιπής και ασθμαίνουσα και, αντί τούτου, να επικεντρωθούμε σε μία μόνο περίπτωση στρατιωτικού ιερέα, η οποία, ωστόσο, συμπυκνώνει με πληρότητα, και μάλιστα παραδειγματικά, όλα εκείνα τα δεδομένα και τα στοιχεία που συνθέτουν το ζητούμενο πλαίσιο καταστατικών αρχών και βασικών γνωρισμάτων. Κινούμενοι στην ίδια γραμμή προσανατολισμού και ως προς το δεύτερο μέρος της εισηγήσεώς μας, που αφορά τον θεσμό της Θρησκευτικής Υπηρεσίας των Ε.. σε διεθνές επίπεδο, επιλέξαμε να καταρτίσουμε έναν συγκεντρωτικό πίνακα, στον οποίο παρουσιάζονται σε πανοραμική θέαση οι Θρησκευτικές Υπηρεσίες 45 διαφορετικών χωρών, με βάση τα 10 βασικά κριτήρια, που σχετίζονται με το θέμα μας, σχολιάζοντας διεξοδικότερα 2 ή 3 εξ αυτών. Εισερχόμενοι αμέσως στο πρώτο μέρος της εισηγήσεώς μας, παρουσιάζουμε υπό μορφή καταγραφής δεδομένων σε Φύλλο Μητρώου Αξιωματικού το ιστορικό ενός ιερέα που υπηρέτησε ποιμαντικά ως εν ενεργεία στρατιωτικός ιερέας για 50 και πλέον έτη, από το 1821 έ- ως το 1872, το Ελληνικό Στράτευμα. Πρόκειται για τον στρατιωτικό ιερέα Αρχιμανδρίτη Νικηφόρο Ρωμανίδη, έναν εκ των ολίγων στρατιωτικών ιερέων, οι οποίοι είχαν σημαντική παρουσία ως εν ενεργεία στρατιωτικοί ιερείς σε όλες τις πρώτες περιόδους της ιστορίας του νεότερου Ελληνικού Κράτους. Η ανασύνθεση του Φύλλου Μητρώου του εν λόγω ιερέα βασίζεται σε επίσημα στοιχεία και δεδομένα, προερχόμενα από 54 διαφορετικά ανέκδοτα έγγραφα της Καποδιστριακής και Οθωνικής περιόδου, στα οποία και παραπέμπουμε. Σύμφωνα, λοιπόν, με αυτά: (Α) Ιστορικό Τοποθετήσεων και Μεταθέσεων (1) Ο Αρχιμ. Νικηφόρος Ρωμανίδης γεννήθηκε το Καταγόταν από την Πάτμο 1. (2) Υπηρέτησε από το έτος 1821 υπό τον Στρατηγό Υψηλάντη στα Άτακτα Στρατεύματα 2 και υπό τον Ναύαρχο Μιαούλη στο Ναυτικό 3. 1 ΓΕΣ, Μητρώο Στρατιωτικών Ιερέων, αρ. Μητρώου «Ὁ ὑποφαινόμενος ἀφοῦ ὑπηρέτησα ἀπ ἀρχῆς τῆς ἀνεξαρτησίας μας εἰς τὸν ἑλληνικὸν Στρατὸν ὡς Ἱερεὺς, παρευρεθεῖς τόσον εἰς τὰς κατὰ τὴν ξηράν, ὅσον καὶ εἰς τὰς κατὰ θάλασσαν μάχας, ἔλαβον τὴν τύχην νὰ διορισθῶ καὶ μετὰ τὴν ἄφιξιν τῆς Α.Μ. τοῦ Βασιλέως εἰς διάφορα Τάγματα τῆς Γραμμῆς, καὶ ἐσχάτως εἰς τὸ Πυροβολικὸν Σῶμα», εις ΓΑΚ, Αρχείο Υπουργείου

2 (3) Την 1/3/1829 ονομάσθηκε Ιερέας Στρατού στον Στρατό της Γραμμής 4. (4) Επί εποχής του Κυβερνήτου Καποδίστρια είχε τον βαθμό του Λοχαγού 5. (5) Στις 2/4/1831 τοποθετείται στο Τυπικό Τάγμα, όπου αναφέρεται ως Αξιωματικός του Επιτελείου του Τυπικού Τάγματος 6. (6) Στις 10/5/1835 διορίζεται τακτικός ιερέας του 3ου Πεζικού Τάγματος της Γραμμής στο Μεσολόγγι με κανονικό μισθό 120 δρχ. κατά μήνα και ταυτοχρόνως διορίζεται εκτάκτως και ιερέας της Φρουράς Μεσολογγίου 7. (7) Στις 18/4/1837 μετατίθεται από το 2ο Ελαφρύ Τάγμα στο Πυροβολικό 8. (8) Στις 12/7/1837 αναφέρει ότι κατέχει τον ύψιστο βαθμό ανάμεσα στους στρατιωτικούς ι- ερείς, ως υπηρετήσας σ όλες τις περιόδους της ιστορίας του νεότερου Ελληνικού Κράτους μέχρι τότε 9. (9) Στις 10/8/1840 διορίζεται ως βοηθός του ο ιερέας Σακελλίων, προκειμένου να τον απαλλάξει από την παράλληλη διακονία του στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο Ναυπλίου 10. (10) Στις 5/8/1844 λαμβάνει το παράσημο του Σταυρού των Ταξιαρχών του Τάγματος του Σωτήρος 11. (11) Στις 30/4/1846 φέρεται να έχει αναλάβει την υπηρεσία του Πυροβολικού, του λόχου των Τεχνιτών και της Στρατολογικής Επιτροπής στο Ναύπλιο 12. Στρατιωτικών Μ/Β ( ), Φ.218/128, και ΓΕΣ, Μητρώο Στρατιωτικών Ιερέων, αρ. Μητρώου «24 Ὀκτωβρίου ὑπηρετῶ τὴν πατρίδα εἰκοσιεπτὰ σχεδὸν ἔτη, ἑπτὰ δηλονότι ἔτη μετὰ τοῦ Ναυάρχου Μιαούλη, ἀμισθὶ καὶ ἐξοδεύων ἐξ ἰδίων μου, τὰ δὲ λοιπὰ πάντα εἰς τὸν στρατόν, χρηματίσας μάλιστα διδάσκαλος εἰς διάφορα Τάγματα τῆς Γραμμῆς καὶ εἰς τὸ Πυροβολικὸν ἄνευ οὐδενὸς ἐπιμισθίου», εις ΓΑΚ, Αρχείο Υπουργείου Στρατιωτικών Μ/Β ( ), Φ.222/47. 4 ΓΕΣ, Μητρώο Στρατιωτικών Ιερέων, αρ. Μητρώου «Τὴν 24 Ὀκτωβρίου ον Πεζικὸν Τάγμα τῆς Γραμμῆς. Νομίζω ὅτι ἕκαστος τῶν Κυρίων Ἀξιωματικῶν ὑπηρετεῖ τὸν στρατὸν καὶ τὴν Κυβέρνησιν μὲ τὴν ἐλπίδα τῆς προάξεως καὶ προβιβασμοῦ μόνος λοιπὸν ἐγὼ ἀφ' οὗ ἔχαιρον τοῦ βαθμοῦ τοῦ λοχαγοῦ ἐπὶ τοῦ Κυβερνήτου, εἰς δὲ τὸν α διοργανισμὸν ἐπὶ τῆς ἐποχῆς τοῦ 1835 καταβιβασθεὶς ὡς ὑπολοχαγὸς μετὰ τῶν τότε νεοδιορισθέντων Ἱερέων εἰς τὸν στρατόν, διάγω ἔκτοτε ὡς τοιοῦτος καὶ λαμβάνω τὸν μισθόν...» εις ΓΑΚ, Αρχείο Υπουργείου Στρατιωτικών Μ/Β ( ), Φ.222/47. 6 «ιαχείρησις τοῦ 1831 Κεφάλαιον 2, Ἄρθρον 2, Μισθοδοσίαι Τάγμα Ὀνομαστικὴ κατάστασις τῶν κυρίων Ἀξιωματικῶν κατὰ τὴν ἐποχὴν τοῦ 1831 πρὸς χρῆσιν τοῦ λογαριασμοῦ καὶ μισθοδοσίας τῶν κατὰ τὸν μήνα Μάρτιον». 7 "Πρὸς τὸ 3ον Πεζ. Τάγμα τῆς Γραμμῆς, εἰς Μεσολόγγιον. ιὰ Βασ. ιατάγματος τῆς 18/30 Ἀ- πριλίου ὑπ' ἀρ ὁ ἀρχιμανδρίτης Νικηφόρος Ῥωμανίδης διωρίσθη τακτικὸς Ἱερέας τοῦ 3ου Πεζικοῦ Τάγματος τῆς Γραμμῆς μὲ τὸν κανονικὸν μισθὸν 120 ρχ. κατὰ μῆνα καὶ ἐκτάκτως διορίζεται Ἱερεὺς τῆς Φρουρᾶς Μεσολογγίου. Θέλει ἀποδώσει τακτικῶς τὸν ὅρκον τῆς ὑ- πηρεσίας καὶ ἀφ' ἧς ἡμέρας κατετάχθη θέλει ἀπολαμβάνει τὸν πλήρη μισθὸν τῆς θέσεώς του. Ἐν Ἀθήναις τῇ 28 Ἀπριλίου/10 Μαΐου 1835», εις ΓΑΚ, Αρχείο Υπουργείου Στρατιωτικών Μ/Β ( ), Φ.217/135 α. 8 «...τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Νικηφόρου Ρωμανίδου ἀπὸ τὸ 2ον ἐλαφρὸν εἰς τὸ Πυροβολικόν», εις ΓΑΚ, Αρχείο Υπουργείου Στρατιωτικών Μ/Β ( ), Φ.218/88. 9 ΓΑΚ, Αρχείο Υπουργείου Στρατιωτικών Μ/Β ( ), Φ.218/ Ιστορικό Αρχείο Ι. Σ., Στρατιωτικοί Ιερείς ( ), Φ «Παράσημα ἔλαβον. Τὸν Σταυρὸν τῶν Ταξιαρχῶν τοῦ Τάγματος τοῦ Σωτῆρος. Οἱ Στρατιωτικοὶ ἱερεῖς: Ῥωμανίδης Νικηφόρος, Λίτζικας Ἠλίας Γεράσιμος, Κρὴς Μάξιμος», εις ΦΕΚ, ΕΚΤΑΚΤΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, Αριθ. 29 του έτους «1ον ὁ Ἀρχιμανδρίτης Ν. Ῥωμανίδης ὧν Ἱερεὺς τοῦ Πυροβολικοῦ Τάγματος κατὰ τὸ 1839, 1840 καὶ 1841 ἐκπληροῦσε καὶ τὰ θρησκευτικά του καθήκοντα ἁπάσης τῆς ἐνταύθα Φρουρᾶς, καὶ ἐπειδὴ ἐπιφορτίσθη συγχρόνως νὰ ἐκπληρῇ καθήκοντα Τοποτηρητοῦ εἰς ἀπουσίαν τοῦ τότε Ἐπισκόπου Ἀργολίδος, μὴ δυνάμενος νὰ ἀνθέξῃ εἰς τὴν ἀκριβὴν ἐκπλήρωσιν τῆς ὑ- πηρεσίας τῆς φρουρᾶς, κατὰ πρότασιν τῆς τότε ἐπὶ τῶν Στρατιωτ. Γραμματείας, ἡ Α.Β.Μ. διὰ τοῦ ἀπὸ 17/29 Μαΐου 1841 Ὑ. Β. ιατάγματος ηὐδόκισεν διορίση παρὰ τῷ Φρουραρχείῳ τούτῳ, τὸν πρεσβύτερον Σακκελίωνα ὡς Ἱερέα βοηθὸν διὰ νὰ συντελῇ εἰς τὰ τῆς θρησκευτικῆς ὑπηρεσίας τῆς Φρουρᾶς ταύτης, μὲ μηνιαῖον μισθὸν ἑξήκοντα δραχμῶν... 3ον ἀποσπασθεῖς ὁ Ἀρχιμανδρίτης Ρωμανίδης εἰς τὴν Φρουρὰν τῆς Πρωτευούσης...», εις ΓΑΚ, Αρχείο Υπουργείου Στρατιωτικών Μ/Β ( ), Φ.221/102.

3 (12) Στις 8/3/1849 μετατίθεται από το 2ο στο 1ο Πεζικό Τάγμα της Γραμμής 13. (13) Στις 7/3/1851 τοποθετείται στο 2ο Πεζικό Τάγμα της Γραμμής 14. (14) Στις 6/2/1854 του ανατίθεται από το Φρουραρχείο Αθηνών να εκτελεί τα ιερατικά καθήκοντα στη Μοίρα του Πυροβολικού, στη Μοίρα του Ιππικού και στη Μοίρα Αττικής (πρόκειται για το Σώμα της Αστυνομίας) 15. (15) Στις 18/9/1854 μετατίθεται στο 3ο Τάγμα Πεζικού της Γραμμής 16. (16) Στις 6/10/1861 προσκολλάται από το 3ο Τάγμα στο Τάγμα του Πυροβολικού 17. (17) Στις 29/10/1862 μετατίθεται αμοιβαίως με άλλο ιερέα από το Τάγμα του Πυροβολικού στο 2ο Τάγμα Πεζικού 18. (18) Στις 5/12/1863 μετατίθεται στο 16ο Τάγμα 19. (19) Στις 16/6/1872 τίθεται σε αποστρατεία κατ αίτησή του 20. (20) Απεβίωσε στις 5/3/ (Β) Στρατιωτική Ιδιότητα (21) Την 1/3/1829 ονομάσθηκε Ιερέας Στρατού στον Στρατό της Γραμμής 22. (22) Στις 2/4/1831 φέρει την ιδιότητα του Αξιωματικού στο Τυπικό Τάγμα 23. (23) Επί Κυβερνήτη Καποδίστρια είχε τον βαθμό του Λοχαγού 24. (24) Στις 10/5/1835 διορίζεται τακτικός ιερέας του 3ου Πεζικού Τάγματος της Γραμμής στο Μεσολόγγι με κανονικό μισθό Αξιωματικού120 δρχ 25. (25) Στις 13/2/1836 ζητεί την αναγνώριση της αρχαιότητάς του ως Αξιωματικού με βάση την από το έτος 1829 προϋπηρεσία του ως Αξιωματικού στο ανεξάρτητο Ελληνικό Κράτος 26. (26) Στις 5/8/1844 λαμβάνει το παράσημο του Σταυρού τῶν Ταξιαρχών τοῦ Τάγματος του Σωτήρος «...τὸν δὲ ἀρχιμανδρίτην Στρατ. Ἱερέα τοῦ 2ου Πεζικοῦ Τάγματος τῆς Γραμμῆς Νικηφόρον Ῥωμανίδην ἀπὸ τὸ Τάγμα εἰς τὸ 1ον Πεζικὸν Τάγμα τῆς Γραμμῆς», εις ΓΑΚ, Αρχείο Υπουργείου Στρατιωτικών Μ/Β ( ), Φ.223/123.[34]. 14 ΓΑΚ, Αρχείο Υπουργείου Στρατιωτικών Μ/Β ( ), Φ.224/ «... ὁ δὲ ἱερεὺς κ. Ῥωμανίδης τὴν ἱερατικὴν ὑπηρεσίαν εἰς τὴν Μοῖραν τοῦ Πυροβολικοῦ, εἰς τὴν Μοῖραν τοῦ ἱππικοῦ καὶ εἰς τὴν Μοῖραν Ἀττικῆς», εις ΓΑΚ, Αρχείο Υπουργείου Στρατιωτικών Μ/Β ( ), Φ.225/ ΓΕΣ, Μητρώο Στρατιωτικών Ιερέων, αρ. Μητρώου ΓΑΚ, Αρχείο Υπουργείου Στρατιωτικών Μ/Β ( ), Φ.227/ ΓΑΚ, Αρχείο Υπουργείου Στρατιωτικών Μ/Β ( ), Φ.227/ ΓΕΣ, Μητρώο Στρατιωτικών Ιερέων, αρ. Μητρώου ΓΕΣ, Μητρώο Στρατιωτικών Ιερέων, αρ. Μητρώου ΓΕΣ, Μητρώο Στρατιωτικών Ιερέων, αρ. Μητρώου ΓΕΣ, Μητρώο Στρατιωτικών Ιερέων, αρ. Μητρώου «ιαχείρησις τοῦ 1831 Κεφάλαιον 2, Ἄρθρον 2, Μισθοδοσίαι Τάγμα Ὀνομαστικὴ κατάστασις τῶν Κυρίων Ἀξιωματικῶν κατὰ τὴν ἐποχὴν τοῦ 1831 πρὸς χρῆσιν τοῦ λογαριασμοῦ καὶ μισθοδοσίας τῶν κατὰ τὸν μήνα Μάρτιον». 24 «Τὴν 24 Ὀκτωβρίου ον Πεζικὸν Τάγμα τῆς Γραμμῆς. Νομίζω ὅτι ἕκαστος τῶν Κυρίων Ἀξιωματικῶν ὑπηρετεῖ τὸν στρατὸν καὶ τὴν Κυβέρνησιν μὲ τὴν ἐλπίδα τῆς προάξεως καὶ προβιβασμοῦ μόνος λοιπὸν ἐγὼ ἀφ' οὗ ἔχαιρον τοῦ βαθμοῦ τοῦ λοχαγοῦ ἐπὶ τοῦ Κυβερνήτου, εἰς δὲ τὸν α διοργανισμὸν ἐπὶ τῆς ἐποχῆς τοῦ 1835 καταβιβασθεὶς ὡς ὑπολοχαγὸς μετὰ τῶν τότε νεοδιορισθέντων Ἱερέων εἰς τὸν στρατόν, διάγω ἔκτοτε ὡς τοιοῦτος καὶ λαμβάνω τὸν μισθόν...», εις ΓΑΚ, Αρχείο Υπουργείου Στρατιωτικών Μ/Β ( ), Φ.222/ "Πρὸς τὸ 3ον Πεζ. Τάγμα τῆς Γραμμῆς, εἰς Μεσολόγγιον. ιὰ Βασ. ιατάγματος τῆς 18/30 Ἀ- πριλίου ὑπ' ἀρ ὁ ἀρχιμανδρίτης Νικηφόρος Ῥωμανίδης διωρίσθη τακτικὸς Ἱερέας τοῦ 3ου Πεζικοῦ Τάγματος τῆς Γραμμῆς μὲ τὸν κανονικὸν μισθὸν 120 ρχ. κατὰ μῆνα καὶ ἐκτάκτως διορίζεται Ἱερεὺς τῆς Φρουρᾶς Μεσολογγίου. Θέλει ἀποδώσει τακτικῶς τὸν ὅρκον τῆς ὑ- πηρεσίας καὶ ἀφ' ἧς ἡμέρας κατετάχθη θέλει ἀπολαμβάνει τὸν πλήρη μισθὸν τῆς θέσεώς του. Ἐν Ἀθήναις τῇ 28 Ἀπριλίου/10 Μαΐου 1835», εις ΓΑΚ, Αρχείο Υπουργείου Στρατιωτικών Μ/Β ( ), Φ.217/135α. 26 ΓΑΚ, Αρχείο Υπουργείου Στρατιωτικών Μ/Β ( ), Φ.218/ «Παράσημα ἔλαβον. Τὸν Σταυρὸν τῶν Ταξιαρχῶν τοῦ Τάγματος τοῦ Σωτῆρος. Οἱ Στρατιωτικοὶ ἱερεῖς: Ῥωμανίδης Νικηφόρος, Λίτζικας Ἠλίας Γεράσιμος, Κρὴς Μάξιμος, εις ΦΕΚ, ΕΚΤΑΚΤΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, Αριθ. 29 του έτους 1844.

4 (27) Στις 11/7/1857 αιτείται την επιχορήγηση του τακτικού μισθού του με ανάλογο επιμίσθιο, που είχε χορηγηθεί και στους λοιπούς Αξιωματικούς. «... εἰς τὰς ὑποχρεώσεις ὁποίας πᾶς Κύριος Ἀξιωματικὸς ὑπόκειται, ὑπόκειμαι, μὴ δυνάμενος οὔτε νὰ ἐξασκήσω ἰδιαίτερον καθῆκον τοῦ βαθμοῦ μου διὰ νὰ ἀπολαύσω τι» 28. (28) Στις 11 Ἰουλίου 1859 αναφέρεται στην μέχρι τότε ιεραρχική και μισθολογική του εξέλιξη 29 (Γ) Εκκλησιαστική Αναγνώριση και εκκλησιολογική θεμελίωση της Ποιμαντικής ιακονίας στο Στράτευμα (29) Στις 23/2/1835 εγκρίνει η Σύνοδος ως εφημερίους παρά τω Β. Στρατώ 9 κληρικούς, α- νάμεσα στους οποίους και τον Ν. Ρωμανίδη, «ως ικανωτέρους και αξιωτέρους εις το χρέος τούτο, και τους περισσοτέρους υπηρετούντας μέχρι τούδε τοιουτοτρόπως εις τον Β. Στρατόν» 30. (30) Στις 26/3/1837, εγκρίνει η Ι. Σύνοδος τον διορισμό του ως στρατιωτικού ιερέα και του αποστέλλει τις σχετικές οδηγίες, όπου, ανάμεσα σε άλλα, αναφέρεται ότι «ὅλοι οἱ παρὰ τῷ Β. Στρατῷ ὑπηρετοῦντες Πρεσβύτεροι, ὑποτάσσονται ἀμέσως εἰς τὴν Σύνοδον τοῦ Βασιλείου, καθὼς ὑποτάσσεται εἰς αὐτὴν καὶ πᾶς ὁ λοιπὸς κλῆρος, καὶ ἐξ αὐτῆς ἐξαρτῶνται κατὰ τὸ Ἐκκλησιαστικόν. Ἀλλ' ὀφείλουν ἐν ταυτῷ ὑποταγὴν καὶ εἰς τὸν κατὰ τόπον ἐπίσκοπον, καὶ ὅπου εὑρίσκεταί τις αὐτῶν μετὰ τοῦ Στρατοῦ, αὐτοῦ τ' ὄνομα μνημονεύει, ὅπου οἱ ἐκκλησιαστικοὶ κανόνες ἀπαιτοῦσι τοῦτο» 31. (31) Στις 21/6/1841 η Σύνοδος του αποστέλλει το ενταλτήριο πνευματικής πατρότητος 32. ( ) Αξιοποίηση από τη ιοίκηση της Εκκλησίας Τοποτηρητής Αργολίδος (32) Του ανατίθενται από την Ιερά Σύνοδο καθήκοντα αρχιερατικού τοποτηρητή σε δύο διαφορετικές Επισκοπές, την πρώτη φορά στην Ι. Επισκοπή Αργολίδος 33 και τη δεύτερη φορά στην Ι. Επισκοπή Βοιωτίας. 28 «...εἰς τὸ τακτικὸν στρατὸν μὲ ἀποδοχὰς καὶ δικαιώματα Λοχαγοῦ... ὅτι οἱ ἄλλοι Ἱερεῖς τοῦ Στρατοῦ ἀπέκτησαν δικαιώματα ἀργίας καὶ συντάξεως ὁποῖα καὶ οἱ Ὑπολοχαγοί... φέρω καὶ εἰς τὰς ὑποχρεώσεις ὁποίας πᾶς Κύριος Ἀξιωματικὸς ὑπόκειται, ὑπόκειμαι, μὴ δυνάμενος οὔτε νὰ ἐξασκήσω ἰδιαίτερον καθῆκον τοῦ βαθμοῦ μου διὰ νὰ ἀπολαύσω τι,...,οὔτε νὰ ἀπομακρύνωμαι τῆς ἔδρας τοῦ Σώματός μου οὐδὲ στιγμὴν ἄνευ ἀδείας κ.λπ.», εις ΓΑΚ, Αρχείο Υπουργείου Στρατιωτικών Μ/Β ( ), Φ.226/ «Ἀθῆναι τὴν 11 Ἰουλίου ον Πεζικὸν Σύνταγμα. Ὁ ὑποσημειούμενος λείψανον τοῦ Ἱεροῦ ἀγῶνος, καθ' ἃ ἐνδιαλαμβάνει καὶ τ' ἀνὰ χεῖρας μου ἀποδεικτικὰ καὶ καθ' ἃ ὑπάρχουν ἐγγεγραμέναι εἰς τὸ Μητρῶον τῶν ἀγωνιστῶν ἅπασαι αἱ ὑ- πὲρ τοῦ Ἱεροῦ ἀγῶνος ὑπηρεσίαι μου -διωρίσθην παρὰ τοῦ ἀειμνήστου Κυβερνήτου ὡς στρατιωτικὸς Ἱερεὺς κατὰ τὸ ἔτος 1829 εἰς τὸν τακτικὸν στρατὸν μὲ ἀποδοχὰς καὶ δικαιώματα Λοχαγοῦ ἔκτοτε δὲ διετηρήθην καὶ ἐπὶ τῆς Βασιλείας καὶ μέχρι τοῦδε διατελῶ ὡς τοιοῦτος μὲ τὴν διαφορὰν ὅτι κατὰ τὸ καταστατικὸν τοῦ ἔτους 1835 ὑπεβιβάσθην εἰς τὰς ἀποδοχὰς καὶ λοιπὰ πλεονεκτήματα τοῦ Ὑπολοχαγοῦ ὡς καὶ οἱ ἄλλοι Ἱερεῖς τοῦ Στρατοῦ καὶ διὰ ταῦτα μέχρι σήμερον ἀναλογίζομαι 30 περίπου ἔτη ὑπηρεσίας μου ἐν τῷ Στρατῷ, οὐδόλως ἀποξενούμενος τῶν λοιπῶν τοῦ βαθμοῦ τοῦ Ὑπολοχαγοῦ πλεονεκτημάτων καὶ κατὰ τὸ ἀνωτέρω καταστατικὸν καὶ κατὰ τὸ ἄρθρον 40 τοῦ κανονισμοῦ τῆς ἐσωτερικῆς ὑπηρεσίας», εις ΓΑΚ, Αρχείο Υ- πουργείου Στρατιωτικών Μ/Β ( ), Φ.226/ «Σκεφθεῖσα ἡ Σύνοδος περὶ τῶν παρὰ τῆς ἐπὶ τῶν Στρατιωτικῶν Β. Γραμματείας τῆς ἐπικρατείας ζητουμένων Ἱερέων, ὡς ἐφημερίων παρὰ τῷ Β. Στρατῷ, ἐνέκρινε τοὺς ἑξῆς. 1) Τὸν Ἀρχιμανδρίτην Ἰωακεὶμ Φυνδανάκην. 2) Τὸν Ἀρχιμανδρίτην Νικηφόρον Ῥωμανίδην. 3) Τὸν Ἱερομόναχον Μάξιμον Κρῆτα. 4) Τὸν Πρεσβύτερον Ἠλίαν Γεράσιμον. 5) Τὸν Ἱερομόναχον ιονύσιον Κορωβῖνον Ὀλύμπιον. 6) Τὸν Ἀρχιμανδρίτην Ἰωακεὶμ Κωνσταντᾶν. 7) Τὸν Ἱερομόναχον Νικηφόρον Κιλινδρινὸν Ὀλύμπιον. 8) Τὸν Ἀρχιμανδρίτην Ἰωνᾶν Ὀλύμπιον καὶ 9) Τὸν Ἱερομόναχον Ἀβράμιον Ἀναργύρου Θεσσαλονικιώτη τοὺς ὁποίους ὡς ἱκανωτέρους καὶ ἀξιωτέρους εἰς τὸ χρέος τοῦτο, καὶ τοὺς περισσοτέρους ὑπηρετοῦντας μέχρι τοῦδε τοιουτοτρόπως εἰς τὸν Β. Στρατόν, καθυποβάλλει πρὸς τὴν Β. ταύτην Γραμματείαν, διὰ νὰ ἐπικυρωθῶσιν ὡς τοιοῦτοι παρὰ τῆς Κυβερνήσεως», εις Ιστορικό Αρχείο Ι. Σ., Στρατιωτικοί Ιερείς ( ), Φ «Ἡ Σύνοδος ἐπισυνάπτει ἐνταύθα εἰς ἰδιαιτέρας ὁδηγίας διαγεγραμμένα καὶ τὰ καθήκοντά σας, εἰς τῶν ὁποίων τὴν ἀκριβῆ ἐκπλήρωση θέλετε καταβάλει πάσαν σπουδὴν καὶ ἐπιμέλειαν, συμμορφούμενοι πρὸς αὐτὰ ἀπαραβάτως, εἰς πάσαν περίστασιν καὶ τόπον» εις Ιστορικό Αρχείο Ι. Σ., Στρατιωτικοί Ιερείς ( ), Φ1.1.3 και Φ1.28/1. 32 «...ἀφορῶντα τά χρέη αὐτῶν ὡς πνευματικῶν τῶν ὀρθοδόξων στρατιωτῶν...», εις Ιστορικό Αρχείο Ι. Σ., Στρατιωτικοί Ιερείς ( ), Φ2.40/1. [26].

5 Τοποτηρητής Βοιωτίας (33) «...ἡ Ἱερὰ Σύνοδος διὰ τῆς ὑπ' ἀριθ μ' ἐδιώρισεν Ἐπισκοπικὸν Ἐπίτροπον Βοιωτίας» 34. (34) Στις 4/5/1850 το 2ο Πεζικό Τάγμα της Γραμμής ζητεί την αναπλήρωση της κενής θέσης ιερέως που αφήνει Ρωμανίδης αναλαμβάνοντας χρέη επιτρόπου στη Μητρόπολη Βοιωτίας 35. (Ε) Εφημέριος παρά τω Στρατεύματι Ιερέας Α Τάξεως (35) «Περὶ τῶν εἰς τὰ κατὰ ξηρὰν καὶ θάλασσαν στρατεύματα ἐφημερευόντων» 36. (36) 1841 Όρος: «στρατιωτικός ἐφημέριος» 37. (37) «23 Ὀκτωβρίου πρὸ πάντων χαίρω τὸ δικαίωμα τοῦ Α Ἀρχιμανδρίτου τοῦ στρατοῦ» 38. (38) Στις 18/8/1861, με το διάταγμα περί ἱεραρχικής κατατάξεως των υπηρετούντων στρατιωτικών ιερέων, ονομάζεται ιερέας Α τάξεως 39. (ΣΤ) Πνευματικός χαρακτήρας αποστολής και καθηκόντων Πνευματική και όχι πολεμική διακονία (39) Αμιγώς πνευματική η διακονία των κληρικών στο Στράτευμα «Ναύπλιον τὴν 30 Ἀπριλίου «1ον ὁ Ἀρχιμανδρίτης Ν.Ρωμανίδης ὧν Ἱερεὺς τοῦ Πυροβολικοῦ Τάγματος κατὰ τὸ 1839,1840 καὶ 1841 ἐκπληροῦσε καὶ τὰ θρησκευτικά του καθήκοντα ἁπάσης της ἐνταύθα φρουρᾶς, καὶ ἐπειδὴ ἐπιφορτίσθη συγχρόνως νὰ ἐκπληρῇ καθήκοντα Τοποτηρητοὺ εἰς ἀπουσίαν τοῦ τότε Ἐπισκόπου Ἀργολίδος, μὴ δυνάμενος νὰ ἀνθέξῃ εἰς τὴν ἀκριβὴν ἐκπλήρωσιν τῆς ὑπηρεσίας τῆς φρουρᾶς, κατὰ πρότασή της τότε ἐπὶ τῶν Στρατιωτ. Γραμματείας, ἡ Α.Β.Μ. διὰ τοῦ ἀπὸ 17/29 Μαιου 1841 Υ.Β. ιατάγματος ηὐδόκισεν διορίση παρὰ τῷ Φρουραρχείω τούτω, τὸν πρεσβύτερο Σακκελίωνα ὡς Ἱερέα βοηθὸν διὰ νὰ συντελῆ εἰς τὰ τῆς θρησκευτικῆς ὑπηρεσίας τῆς Φρουρᾶς ταύτης, μὲ μηνιαῖον μισθὸν ἑξήκοντα δραχμῶν», εις ΓΑΚ, Αρχείο Υπουργείου Στρατιωτικών Μ/Β ( ), Φ.221/ ΓΑΚ, Αρχείο Υπουργείου Στρατιωτικών Μ/Β ( ), Φ.223/ «ιορισθέντος ἐπισκοπικοῦ ἐπιτρόπου εἰς Βοιωτίαν τοῦ ἀρχιμανδρίτου Νικηφόρου Ῥωμανίδου καθὰ μᾶς ἐγνωστοποιήσατε καὶ στερουμένου ἤδη τοῦ 2 ου Πεζικοῦ Τάγματος τῆς Γραμμῆς, εἰς ὃ ὁ ῥηθεὶς διετέλει ἱερεύς, παρακαλοῦμεν ὑμᾶς νὰ εὐαρεστηθῆτε νὰ προσκαλέσητε τὴν Ἱερὰν Σύνοδον τοῦ Βασιλείου νὰ μᾶς προτείνῃ ἱερέα τινὰ κατάλληλον διὰ νὰ δυνηθῶμεν ν' ἀναθέσωμεν ἐπὶ μηνιαίᾳ ἀντιμισθίᾳ τινὶ τὴν θρησκευτικὴν ὑπηρεσίαν τοῦ ῥηθέντος Τάγματος. Ἀ- θῆναι τὴν 4 Μαΐου 1850», εις ΓΑΚ, Αρχείο Υπουργείου Στρατιωτικών Μ/Β ( ), Φ.223/ «Περὶ τῶν εἰς τὰ κατὰ ξηρὰν καὶ θάλασσαν στρατεύματα ἐφημερευόντων. Κατὰ συνέπειαν τῆς ὑπ' ἀριθ. 569/326 ἀναφορᾶς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, προσκληθεῖσαι παρὰ τῆς Γραμματείας τα- ύτης αἱ ἐπὶ τῶν Στρατιωτικῶν καὶ Ναυτικῶν νὰ γνωστοποιήσουν μὲν δι' αὐτῆς πρὸς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον τοὺς παρὰ τῷ στρατῷ καὶ τῷ Ναυτικῷ διωρισμένους ἤδη ἐφημερίους, διὰ νὰ ἐφοδιασθῶσι παρ' αὐτῆς μὲ τὰς ἀπαιτουμένας ὁδηγίας, εἰς τὸ ἑξῆς δέ, ὁσάκις γένῃ χρεία διορισμοῦ τοιούτων ἐφημερίων, νὰ προβάλωνται παρὰ τῆς Συνόδου... Εἰδοποιουμένη περὶ τούτου ἡ Ἱερὰ Σύνοδος, παρακαλεῖται νὰ κοινοποιήσῃ πρὸς τὴν Γραμματείαν ταύτην τὰς δοθησομένας εἰς τοὺς ἐφημερίους τούτους ὁδηγίας πρὸς πληροφορίαν της. Ἐν Ναυπλίῳ τῇ 14 Μαρτίου 1834» εις Ιστορικό Αρχείο Ιεράς Συνόδου, Στρατιωτικοί Ιερείς, «Τὸ αὐτὸ καὶ πρὸς τὸν Ἀργολίδος διὰ τὸν πρὸς ἐν Ναυπλίᾳ στρατιωτικὸν ἐφημέριον Ἱερομόναχον Νικηφόρον Ῥωμανίδην καὶ τὸ πρὸς τὸν ἱερομόναχον Μάξιμον τὸν Κρῆτα», εις Ιστορικό Αρχείο Ι. Σ., Στρατιωτικοί Ιερείς ( ), Φ2.40/1. 38 ΓΑΚ, Αρχείο Υπουργείου Στρατιωτικών Μ/Β ( ), Φ.222/ «Ἄρθρον 2. Αἱ εἰς τὸν στρατὸν ὑπάρχουσαι δέκα τέσσαρες ὀργανικαὶ θέσεις στρατιωτικῶν Ἱερέων διαιροῦνται ὡς ἑξῆς: Θέσεις Στρατιωτικῶν Ἱερέων α τάξεως...3. Θέσεις Στρατιωτικῶν Ἱερέων β τάξεως...5. Θέσεις Στρατιωτικῶν Ἱερέων γ τάξεως...6. Ἄρθρον 3. Οἱ ὑπάρχοντες Στρατιωτικοὶ Ἱερεῖς τάττονται ὡς ἑξῆς: Εἰς τὴν Α τάξιν: Οἱ Ἱερεῖς Ῥωμανίδης Νικηφόρος...», εις ΓΑΚ, Αρχείο Υπουργείου Στρατιωτικών Μ/Β ( ), Φ.227/107 και ΓΕΣ, Μητρώο Στρατιωτικών Ιερέων, Αρ. Μητρώου «Μετὰ τόσων ἐτῶν ὑπηρεσίαν καὶ θυσίας ἤλπιζα νὰ ἀνταμειφθῶ ἀναλόγως μὲ τὰς ἐκδουλεύσεις μου, ἀλλ εἶδον παρ ἐλπίδα ὅτι παρημελήθην παντάπασιν. Ὅθεν ὡς ἀπαρχῆς ὑπηρετήσας εἰς τὸν στρατὸν μέχρι τοῦδε, καὶ θεωρῶν ὅτι κατὰ τὸν περὶ τῶν Ἱερέων τοῦ στρατοῦ διοργανισμὸν δὲν ὑπάρχει ἀνώτερος βαθμὸς ἀπὸ τὸν ὁποῖον κατέχω, καὶ ὡς ἐκ τούτου ἴσως δὲν ἐπροβιβάσθην, ἐνῷ ἂν ἐναγκάλιζα τὰ ὅπλα ἐξ' ἀρχῆς ἤθελον εἶμαι καὶ ἐγώ, ὡς καὶ ἄλλοι, ἀνώτερος ἀξιωματικός, πλὴν καὶ ὡς Ἱερεὺς οὐκ ὀλίγον ἐβοήθησα λόγῳ καὶ ἔργῳ τὸν στρατὸν καὶ ἄχρι

6 Λειτουργική και Λατρευτική ιακονία (40) Στις 29/7/1843 αιτείται χορήγηση σκηνής και Ιερών Σκευών, προκειμένου να τελεί τη Θεία Λειτουργία υπέρ του προσωπικού του Τάγματός του 41. Εξομολόγος - Πνευματικός (41) Στις 21/6/1841 η Σύνοδος του αποστέλλει το ενταλτήριο πνευματικής πατρότητος, με το οποίο τον αναγνωρίζει ως εξομολόγο-πνευματικό 42. (42) «15 Ἀπριλίου τοῦ κατὰ τὴν τεσσαρακονθήμερον νηστείαν τῆς Χριστοῦ γεννήσεως, ἐξομολόγησα τὸ ἥμισυ τοῦ Τάγματος» 43. Εξομολόγος στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (43) Στις 18/12/1860 προτείνεται από το Φρουραρχείο Αθηνών να μεταβεί στον Πειραιά για να εξομολογήσει τους μαθητές της Στρατιωτικής Σχολής 44, και εγκρίνεται στις 19/12/ Λειτουργός και Ιεροκήρυξ (44) Στις 18/4/1861 διατάσσεται η Στρατιωτική Σχολή να του χορηγήσει τα απαραίτητα Ιερά Σκεύη και Άμφια για τον εκκλησιασμό των ανδρών του Πυροβολικού 46. (45) Του ανατίθενται χρέη Λειτουργού και Ιεροκήρυκα. 47 Λειτουργός στον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών για την εξυπηρέτηση των Στρατευμάτων της Φρουράς Αθηνών (46) Στις 14/10/1861 ζητείται από το Στρατιωτικό Νοσοκομείο να του παραδώσει τα απαραίτητα Σκεύη και Άμφια για τη λειτουργική διακονία των Στρατευμάτων Πρωτευούσης, τοῦδε ὑπηρετῶ προθύμως», εις ΓΑΚ, Αρχείο Υπουργείου Στρατιωτικών Μ/Β ( ), Φ.218/128.[22] «Ἐνῶ ἂν ἀνεγκάλιζον ἰδίοις χερσὶ τὰ ὅπλα ἐξαρχῆς ἤθελον χαίρει βεβαίως ἀνώτερων βαθμὸν καθὼς ἄλλοι. Πλὴν δὲν εἶναι νομίζω εὐκαταφρόνητον ὅτι ἐφύλαξα τὸ ἱερατικὸν ἐπάγγελμα, καὶ ἐβοήθησα τὸν στρατὸν λόγω καὶ ἔργω πραγματικῶς χρηματίσας μάλιστα εἰς πολλὰ σώματα ὡς διδάσκαλος ἄνευ τινὸς ἐπιμισθίου», εις ΓΑΚ, Αρχείο Υπουργείου Στρατιωτικών Μ/Β ( ), Γ «...ὡς ἡ προσδιορισθεῖσα ἐκκλησία τῆς ἁγίας Εἰρήνης διὰ τὴν Ἱερουργίαν τοῦ Τάγματος... Μητρόπολις τῆς πόλεως... ζητήση ὅθεν ἀνήκει τὴν Ἱερὰν σκηνὴν τοῦ διαλυθέντος δευτέρου Τάγματος τῆς γραμμῆς ὡς μὴ ἀναγκαιοῦσαν εἰς Μεσσολόγγιον, καθὼς αὐτὴ ἀναγκαιεῖ καὶ ὅλα τα Ἱερὰ Σκεύη αὐτῆς, ὅπως ἐκτελοῦμεν τὴν Ἱερουργίαν εἰς τὴν πλατείαν τοῦ στρατῶνος, καὶ εὐκολύνωμεν τὰ πάντα», εις ΓΑΚ, Αρχείο Υπουργείου Στρατιωτικών Μ/Β ( ), Φ.233/ «Ἐν Ἀθήναις τὴν 21 Ἰουνίου Ἡ Σύνοδος πρὸς τὸν Ἀττικῆς. Προσκαλεῖσθε νὰ ἐγχειρίσητε τὰ ἐμπερικλειόμενα Συνοδικὰ ἔγγραφα ἐπὶ ἀποδείξει τὸ μὲν πρὸς τὸν παρὰ τῷ Β. στρατῷ ἐν Ἀθήναις διαμένοντα ἐφημέριον πρεσβύτερον Ἠλίαν Γεράσιμον, τὸ δὲ πρὸς τὸν παρὰ τῇ ἐν Πειραιεῖ Πολεμικῇ Σχολῇ ἱερομόναχον Θεοδώρητον Κτενᾶν, ἀ- φορῶντα τὰ χρέη αὐτῶν ὡς πνευματικῶν τῶν ὀρθοδόξων στρατιωτῶν, καὶ νὰ πληροφορήσετε εἰς ἀπάντησιν παρὰ τούτου τὴν Σύνοδον, πέμποντες πρὸς αὐτὴν καὶ τὴν ἀπόδειξιν αὐτῶν. Τὸ αὐτὸ καὶ πρὸς τὸν Ἀργολίδος διὰ τὸ πρὸς ἐν Ναυπλίᾳ στρατιωτικὸν ἐφημέριον Ἱερομόναχον Νικηφόρον Ῥωμανίδην καὶ τὸ πρὀς τὸν ἱερομόναχον Μάξιμον τὸν Κρῆτα», εις Ιστορικό Αρχείο Ι. Σ., Στρατιωτικοί Ιερείς ( ), Φ2.40/1. 43 ΓΑΚ, Αρχείο Υπουργείου Στρατιωτικών Μ/Β ( ), Φ.224/ ΓΑΚ, Αρχείο Υπουργείου Στρατιωτικών Μ/Β ( ), Φ.227/ «Ἐν Ἀθήναις τῇ 19 εκεμβρίου Τὸ Φρουραρχεῖον Ἀθηνῶν. Περὶ ἐξομολογήσεως τῶν μαθητῶν τῆς Στρατιωτικῆς Σχολῆς. Ἐπιστρέφοντες τὴν ὑπ' ἀριθ ἐπισημειωτικὴν διαταγήν Του ἀναφέρομεν εὐσεβάστως ὅτι διετάξαμεν τὸν ἀρχιμανδρίτην Κ. Ῥωμανίδην νὰ μεταβῇ σήμερον εἰς Πειραιὰ πρὸς ἐξομολόγησιν τῶν μαθητῶν τῆς Στρατιωτικῆς Σχολῆς», εις ΓΑΚ, Αρχείο Υπουργείου Στρατιωτικών Μ/Β ( ), Φ.227/ ΓΑΚ, Αρχείο Υπουργείου Στρατιωτικών Μ/Β ( ), Φ.236/ «Κατόπιν τῆς ὑπ' ἀρ ιαταγῆς μας περὶ ἐκκλησιάσεως τῶν ἀνδρῶν τοῦ Τάγματος τοῦ Πυροβολικοῦ καὶ τοῦ 4ου Τάγματος τοῦ Πεζικοῦ διατάσσομεν τὰ ἑξῆς: Ἡ θεία λειτουργία ὡς καὶ πᾶσα ἄλλη Ἱερουργία θέλει τελεῖται κατὰ τὰς ὡρισμένας ἡμέρας ὑπὸ τῶν Στρατιωτικῶν Ἱ- ερέων κ. Ῥωμανίδου Ἀρχιμανδρίτου, καὶ τῶν πρεσβυτέρων Ἀνθίμου καὶ Ἀσπρογέρακα, ἐξ ὧν ὁ μὲν πρῶτος ὀφείλει νὰ ἐκφωνῇ καὶ λόγον πρὸς ἠθικὴν διδασκαλίαν τῶν ἀνδρῶν, ὁ δὲ δεύτερος θέλει ἐκτελεῖ καὶ τὰ χρέη Ψάλτου ὅταν εἶναι ἀπαλλαγμένος τῆς Ἱερουργίας», εις ΓΑΚ, Αρχείο Υπουργείου Στρατιωτικών Μ/Β ( ), Φ.236/012.

7 προκειμένου να λειτουργεί στην Αγ. Ειρήνη. (Αξιοσημείωτο είναι ότι προβλεπόταν από τη σχετική στρατιωτική διαταγή να καταλογίζεται το κόστος των Λειτουργιών στο Στρατιωτικό Λογιστήριο, ενώ διατασσόταν το Στρατιωτικό Αρτοποιείο να παρασκευάζει άρτο για τη Θεία Λειτουργία 48. Καθήκοντα ιδασκάλου (47) Τον Μάιο του 1831 αναλαμβάνει, με επίσημο διάταγμα, τη διεύθυνση του ειδικού αλληλοδιδακτικού σχολείου για τους Αξιωματικούς και στρατιώτες του Τυπικού Σώματος 49. (48) «ιδάσκαλος εἰς διάφορα Τάγματα τῆς Γραμμῆς καὶ εἰς τὸ Πυροβολικόν» 50. Θυσιαστική ιακονία (49) Στις 12/10/1842 το Φρουραρχείο Ναυπλίου αναφέρει προς την επί των Στρατιωτικών Γραμματεία ότι η υπηρεσία του Ρωμανίδη ήταν όντως επίπονη και διά τούτο διορίσθηκε βοηθός του ο ιερέας Σακελλίων, ενώ επιπρόσθετο βάρος αποτελεί η ανάθεση της Συνόδου στον Ρωμανίδη της θέσεως του τοποτηρητή της Μητρόπολης Αργολίδος 51. (50) 24 Οκτωβρίου 1847 «ὑπηρετῶ τὴν πατρίδα εἰκοσιεπτὰ σχεδὸν ἔτη, ἑπτὰ δηλονότι ἔτη μετὰ τοῦ Ναυάρχου Μιαούλη, ἀμισθὶ καὶ ἐξοδεύων ἐξ ἰδίων μου, τὰ δὲ λοιπὰ πάντα εἰς τὸν στρατόν, χρηματίσας μάλιστα διδάσκαλος εἰς διάφορα Τάγματα τῆς Γραμμῆς καὶ εἰς τὸ Πυροβολικὸν ἄνευ οὐδενὸς ἐπιμισθίου» 52. (51) «...ὑπηρετῶ τριάκοντα ὁλόκληρα ἔτη τὸν Βασιλικὸν Στρατόν, καὶ ἐξετέλεσα τὴν πολυετῆ ταύτην ὑπηρεσίαν μ' ὅλον τὸν ἀκάματον ζῆλον καὶ ἀφοσίωσιν ἐπὶ τῶν Ὑ. Θρόνων της καὶ τὴν Πατρίδα» 53. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σύμφωνα, λοιπόν, με τα παραπάνω ο θεσμός των στρατιωτικών ιερέων: -Ανάγεται σ αυτές τίς απαρχές του αγώνα της Εθνικής Παλιγγενεσίας και κατοχυρώνεται επισήμως με τα πρώτα μόλις διατάγματα περί σχηματισμού του Στρατού Ξηράς του α- νεξάρτητου Ελληνικού Κράτους (θεσμική κατοχύρωση). 48 «...Τὰ εἴδη ταῦτα θέλουν περιέχονται ἐντὸς κιβωτίου διὰ τὴν παραλαβὴν τοῦ ὁποίου ὀφείλει νὰ δώσει ἀπόδειξιν ὁ ἅγιος Ἀρχιμανδρίτης... τὰς κατὰ πᾶσαν τελουμένην ἱερουργίαν διὰ τὴν προμήθειαν κηρίων κ.λπ., τὸ Φρουραρχεῖον θέλει συνεννοηθῇ μὲ τὸ ἐνταῦθα στρατιωτικὸν ἀρτοποιεῖον ὅπως κατασκευάζεται παρ αὐτῷ καὶ χορηγεῖται ὁ ἀναγκαῖος πρὸς διανομὴν ἀντιδώρου ἄρτος», εις ΓΑΚ, Αρχείο Υπουργείου Στρατιωτικών Μ/Β ( ), Φ.236/ «ΕΓΧΩΡΙΟΙ ΕΙ ΗΣΕΙΣ Ἐκ Ναυπλίου, 22 Μαΐου. Προνοοῦσα ἡ Κυβέρνησις, ὄχι μόνον περὶ τοῦ τακτικοῦ ὀργανισμοῦ τῶν στρατιωτικῶν, ἀλλὰ καὶ περὶ τῆς ἠθικῆς αὐτῶν βελτιώσεως, ἐσύστησε νεωστὶ καὶ εἰδικὸν σχολεῖον ἀλληλοδιδακτικὸν διὰ τοὺς ἀξιωματικοὺς καὶ στρατιώτας τοῦ Τυπικοῦ Σώματος. Ἐνεπιστεύθη δὲ τὴν διεύθυνσιν αὐτοῦ εἰς τὸν Ἀρχιμανδρίτην Κύριον Νικηφόρον Ρωμανίδην. Τὴν 18 ην τοῦ ἐνεστῶτος ἔγινεν ἡ ἔναρξις τοῦ σχολείου, παρόντων ὅλων των ἀξιωματικῶν μετὰ τοῦ Ἀρχηγοῦ τοῦ Τάγματος, καὶ τοῦ Πανιερωτάτου Ἁγίου αμαλῶν, Τοποτηρητοῦ Ναυπλίας. Ὁ διδάσκαλος Κύριος Νικηφόρος ἐξεφώνησε παραινετικὸν λόγον», εις ΦΕΚ, 38 (Στ ) 1831 (Σάββατον, 23 Μαΐου 1831). 50 «χρηματίσας διδάσκαλος εἰς διάφορα Τάγματα τῆς Γραμμῆς καὶ εἰς τὸ Πυροβολικὸν ἄνευ οὐδενὸς ἐπιμισθίου», εις ΓΑΚ, Αρχείο Υπουργείου Στρατιωτικών Μ/Β ( ), Φ.222/ «...τὸ ἐπίπονον τῆς ὑπηρεσίας τοῦ ἀναφερομένου διώρισεν βοηθὸν αὐτοῦ τὸν Ἱερέα Σακκελίωνα μὲ 60 ραχμῶν μηνιαῖον μισθόν... Ἡ ὑπηρεσία λοιπὸν τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Ν. Ρωμανίδου περιορίσθη εἰς τὴν τοῦ Πυροβολικοῦ, τὴν τοῦ λόχου τῶν τεχνιτῶν καὶ ἐν μέρει εἰς τὴν τῆς ὁρκοδοσίας τῶν Στρατευσίμων... εἶναι ἐπιφορτισμένος παρὰ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καὶ τὰ χρέη τοῦ τοποτηρητοῦ Ἀργολίδος...», εις ΓΑΚ, Αρχείο Υπουργείου Στρατιωτικών Μ/Β ( ), Φ.220/23. «...ὄχι βέβαια ὅτι ἀπαιτῶ προβιβασμοὺς καὶ βαθμολογίας, ἀλλ ὅτι νομίζω νὰ εἶναι δίκαιον καὶ πρέπον, ἀφ οὗ ὑπηρετῶ τὴν Πατρίδα εἰκοσιεπτά σχεδόν ἔτη ἑπτὰ δηλονότι ἔτη μετὰ τοῦ Ναυάρχου Μιαούλη, αμισθὶ καὶ ἐξοδε θων ἐξ ἰδίων μου,..., χρηματίσας μάλιστα καὶ διδάσκαλος εἰς διάφορα Τάγματα τῆς Γραμμῆς καὶ εἰς τὸ Πυροβολικὸν ἄνευ οὐδενὸς επιμισθίου...», εις ΓΑΚ, Αρχείο Υπουργείου Στρατιωτικών Μ/Β ( ), Φ.222/ «24 Ὀκτωβρίου ὑπηρετῶ τὴν πατρίδα εἰκοσιεπτὰ σχεδὸν ἔτη, ἑπτὰ δηλονότι ἔτη μετὰ τοῦ Ναυάρχου Μιαούλη, ἀμισθὶ καὶ ἐξοδεύων ἐξ ἰδίων μου, τὰ δὲ λοιπὰ πάντα εἰς τὸν στρατόν, χρηματίσας μάλιστα διδάσκαλος εἰς διάφορα Τάγματα τῆς Γραμμῆς καὶ εἰς τὸ Πυροβολικὸν ἄνευ οὐδενὸς ἐπιμισθίου», εις ΓΑΚ, Αρχείο Υπουργείου Στρατιωτικών Μ/Β ( ), Φ.222/ ΓΑΚ, Αρχείο Υπουργείου Στρατιωτικών Μ/Β ( ), Φ.223/228.

8 -Με την περαιτέρω εξέλιξη και οργάνωση του στρατεύματος παγιώνεται η θέση των στρατιωτικών ιερέων σε κάθε όπλο και υπηρεσία τόσο του Στρατού Ξηράς όσο και του Πολεμικού Ναυτικού (πλήρης οργανωτική εξέλιξη). -Η αριθμητική αναλογία των στρατιωτικών ιερέων στο στράτευμα ήταν, μέχρι τουλάχιστον και τις αρχὲς του 20 οῦ αι., ένας ιερέας ανά Τάγμα, δηλ. ένας ανά , κατὰ περίπτωση, άνδρες με βάση την τότε αριθμητική συγκρότηση ενός Τάγματος (αριθμητική επάρκεια). -Εντάσσονται οργανωτικά, μισθολογικά και βαθμολογικά στις τάξεις των Ενόπλων υνάμεων ως αξιωματικοί, συγκροτούντες και ιδιαίτερη υπηρεσία, τη Θρησκευτικη Υπηρεσία 54 (υπηρεσιακή ένταξη στο Στράτευμα). -Ταυτοχρόνως, όμως, δεν αφομοιώνονται από τον στρατιωτικο οργανισμό, αφού παντού προτάσσεται η ιερατική τους ιδιότητα, όπως αυτό σηματοδοτείται τόσο από την ορολογία των βαθμών τους 55 (εφημέριοι στο στράτευμα, ιερείς διαφορετικών τάξεων) και την εξωτερική περιβολή τους όσο και, κυρίως, από τον αυστηρά αμιγή πνευματικό χαρακτήρα της αποστολής και των καθηκόντων τους 56 (εκκλησιαστική ιδιότητα και εκκλησιαστικός χαρακτήρας λειτουργήματός τους). -Αναγνωρίζονται εκκλησιαστικά από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας του Βασιλείου της Ελλάδος (εκκλησιαστική αναγνώριση). -Τίθενται τα εκκλησιολογικά θεμέλια ασκήσεως της ποιμαντικής διακονίας τους στο στράτευμα με την πρόβλεψη ότι υπάγονται πνευματικά αμέσως στην Ιερά Σύνοδο, όπως και ο λοιπός κλήρος και εξ αυτής εξαρτώνται εκκλησιαστικώς διορίζονται κατόπιν γνωμοδοτήσεως της Ιεράς Συνόδου, όπως επίσης λαμβάνουν παρ αυτής και την έγκριση για την άσκηση του εξομολογητικού διακονήματός τους (εκκλησιολογική θεμελίωση). -Καταρτίζονται και τίθενται σε ισχύ οι εσωτερικοί κανονισμοί λειτουργίας της Θρησκευτικής Υπηρεσίας για κάθε σχεδόν όπλο, υπηρεσία και σχολή εκπαιδεύσεως του Στρα- 54 Σε ιάταγμα του έτους 1843 (Άρθρο 6), γίνεται αναφορά, για πρώτη φορά, στη διακονία των στρατιωτικών ιερέων ως ιδιαίτερης υπηρεσίας. Αυτή ονομάζεται «Υπηρεσία της Θρησκείας» και εντάσσεται στο οργανόγραμμα των Φρουραρχείων ανάμεσα σε άλλες στρατιωτικές υπηρεσίες, όπως της Υγείας και της Οικονομίας. Σημειωτέον ότι ο όρος «Θρησκευτική Υ- πηρεσία», ως ιδιαίτερη υπηρεσία ολοκλήρου του στρατιωτικού οργανισμού, απαντά αργότερα στο Νόμο ΨΞΑ του 1878, Περί προσωρινού οργανισμού του στρατού, όπου δηλώνεται ότι αυτή «ἐνεργεῖται ὑπὸ τῶν στρατιωτικῶν ἱερέων» (ἄρθρο 14). 55 Ο χαρακτηρισμός των ιερέων στο στράτευμα ως «στρατιωτικών», ο οποίος έχει παγιωθεί ως terminus technicus, δεν μπορεί να νοείται ως προσδιοριστικός μιας ιδιαίτερης ιερωσύνης, αλλά ως δηλωτικός μόνον ενός όλως ιδιαιτέρου χώρου ποιμαντικής διακονίας, που είναι τα στρατευμένα μέλη της Εκκλησίας. Ενός χώρου, ο οποίος, λόγω των ιδιομορφιών και των ειδικών συνθηκών του, συγκροτεί ιδιαίτερο πεδίο ποιμαντικής μέριμνας και γι αυτό απαιτεί ε- ξειδικευμένη ποιμαντική προσέγγιση από αφιερωμένους και κατάλληλους για το έργο αυτό κληρικούς. 56 Την αναγνώριση και κατοχύρωση του αμιγώς εκκλησιαστικού χαρακτήρα της Θρησκευτικής Υπηρεσίας των Ε.., βρίσκουμε και σε άλλες μη ορθόδοξες Θρησκευτικές Υπηρεσίες με χαρακτηριστικότερη αυτή της Γερμανίας. Είναι ενδεικτικό ότι κατά την κατάρτιση του νέου μεταπολεμικού κανονισμού, που θα καθώριζε τη νέα μορφή του μεταναζιστικού γερμανικού στρατεύματος και άρα της Θρησκευτικής Υπηρεσίας ελήφθη ιδιαίτερη μέριμνα από μέρους της Εκκλησίας και έγινε αποδεκτό από μέρους της Κυβερνήσεως της Ομοσπονδιακής ημοκρατίας της Γερμανίας «daß es keine eigenständige Militärseelsorge gaben und die kirchliche Bindung der Militärseelsorge und die Unabhängigkeit von staatlichen Eingriffen gewährleistet sein sollten. Militärseelosorge geschieht im Auftrag und unter Aufsicht der Kirche. Es zieht sich wie ein roter Faden durch alle Vertragsentwürfe, daß die letzte Verantwortung für die neue Militärseelsorge bei der Kirche zu liegen habe. Die Rolle des Staates liegt darin, für die Militärseelsorge einen Freiraum zu schaffen, in dem er für den organisatorischen Aufbau sorgt und die Kosten trägt», (ότι ώφειλε να μην υπάρχει καμμία αυτόνομη [Σ.τ.Μ. αποκομμένη δηλ. από την εκκλησιαστική εποπτεία) Θρησκευτική Υπηρεσία των Ε.. και [ότι ώφειλε] να εξασφαλίζεται ο σύνδεσμος της Θρησκευτικής Υπηρεσίας με την Εκκλησία και η ανεξαρτησία της απὸ κρατικές επεμβάσεις. Η Θρησκευτική Υπηρεσία ασκεί το έργο της κατ εντολή και υπό την εποπτεία της Εκκλησίας. Ως μία κόκκινη γραμμή διαπερνά όλα τα σχέδια συμφωνίας [Σ.τ.Μ. ανάμεσα στην Εκκλησία και στη Γερμανική Κυβέρνηση] η θέση ότι η τελική ευθύνη για τη νέα Θρησκευτική Υπηρεσία πρέπει να ανήκει στην Εκκλησία. Ο ρόλος του Κράτος είναι να προσφέρει στη Θρησκευτική Υπηρεσία έναν ελεύθερο χώρο δράσεως και να φροντίζει για την οργανωτική ανασυγκρότηση της Θρησκευτικής Υπηρεσίας και την κάλυψη των εξόδων της», ἐν BLASCHKE-OBERHEM, Militärseelsorge-Grundlagen, Aufgaben, Probleme, Walhalla u. Praetoria Verlag, Regensburg 1985, σ. 15, πρβλ. εις Μελετίου Κουράκλη, Αρχιμ., Θρησκευτικοὶ Λειτουργοὶ στὸ Στράτευμα διὰ μέσου τῶν αἰώνων, Ἀθήνα 2010, σσ

9 τού Ξηράς και του Πολεμικού Ναυτικού 57 (καθορισμός καθηκόντων πνευματικής διακονίας τους). -Το αποκορύφωμα δε της όλης αυτής οργανωτικής εξελίξεως και μερίμνης για τήν όσο το δυνατόν αρτιότερη εκπλήρωση της αποστολής των στρατιωτικών ιερέων, ήταν η πρόβλεψη να μπορούν να εξυπηρετούνται ποιμαντικά από ειδικά προς τούτο διορισμένο ιερέα και οι άνδρες μονάδων μικρότερων καὶ απ αυτήν του Τάγματος, όπως, π.χ., ενός αποσπασμένου Λόχου 58 (ποιμαντική μέριμνα για το σύνολο του στρατιωτικού προσωπικού). - Πέραν όμως των οργανωτικών θεμάτων αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι τα διάφορα διατάγματα αποσκοπούσαν στο να οδηγήσουν τα στελέχη του Ελληνικού Στρατού σε μία συνειδητή πνευματική και λατρευτική ζωή, γι αυτό και παρακινούσαν τους ιερείς όχι μόνο να ιερουργούν αλλά και να κατηχούν, να εξομολογούν και να μεταλαμβάνουν τους στρατευμένους και εν γένει να καλλιεργούν την ορθόδοξη πνευματικότητα στο στράτευμα 59 (ποιμαντική και σωτηριολογική προοπτική του έργου τους). Τέλος αξίζει να τονιστεί ότι οι ανωτέρω καταστατικές αρχές και οι κατευθυντήριοι άξονες ισχύουν λιγότερο ή περισσότερο- και για τις Θρησκευτικές Υπηρεσίες Ε.. σε ιεθνές επίπεδο. Αυτό προκύπτει αβίαστα από την παράθεση του κάτωθι συγκεντρωτικού πίνακα: 57 Πρβλ. Μελετίου Κουράκλη, Αρχιμ., Οἱ Θρησκευτικοὶ Λειτουργοὶ στὸ Στράτευμα διὰ μέσου τῶν αἰώνων,ἀθήνα 2010, σσ Πρβλ. Μελετίου Κουράκλη, Αρχιμανδρίτου, Οἱ Θρησκευτικοὶ Λειτουργοὶ στὸ Στράτευμα διὰ μέσου τῶν αἰώνων,ἀθήνα 2010, σσ Πρβλ. Μελετίου Κουράκλη, Αρχιμ., Οἱ Θρησκευτικοὶ Λειτουργοὶ στὸ Στράτευμα διὰ μέσου τῶν αἰώνων,ἀθήνα 2010, σσ

10

11 Επισημάνσεις για τον Πίνακα: ΚΣ= Δεν υπάρχουν στοιχεία ή δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν. 1 η στήλη: Συμμετέχουσες θρησκευτικές κοινότητες: ευ= ευαγγελική, ρκ= ρωμαιοκαθολική, εβ= εβραϊκή, μου= μουσουλμανική, ορ= ορθόδοξη, α= άλλες. 2 η στήλη: Θεσμοθετημένη άσκηση των θρησκευτικών καθηκόντων εντός των Ενόπλων Δυνάμεων: χ= άδεια και διευκόλυνση της άσκησης των θρησκευτικών καθηκόντων στις Ένοπλες Δυνάμεις χωρίς ένταξη στις δομές τους. μ= άδεια και διευκόλυνση της άσκησης των θρησκευτικών καθηκόντων στις Ένοπλες Δυνάμεις με ένταξη στις δομές τους. (ΘΡ.ΥΠ.Ε.Δ). υ= υποχρεωτική άσκηση των θρησκευτικών καθηκόντων στις Ένοπλες Δυνάμεις. 3 η στήλη: φορέας διορισμού των στρατιωτικών ιερέων: κρ= κράτος, θκ= θρησκευτικές κοινότητες. 4 η στήλη: υπόταξη των στρατιωτικών ιερέων στο στρατό: ν= ναι, ο= όχι. 5 η στήλη: εύρος της αποστολής και των καθηκόντων της Θρησκευτικής Υπηρεσίας Ε.Δ.: στε= ποιμαντική διακονία υπό στενή έννοια: λατρευτικά καθήκοντα μόνο. ευε= ποιμαντική διακονία υπό ευρεία έννοια: ποιμαντική, παιδαγωγική, συμβουλευτική, φιλανθρωπική δραστηριότητα. πθδ= ποιμαντική διακονία με πολιτικοθρησκευτική διάσταση: ιδεολογικός και κοινωνικός έλεγχος επί του στρατεύματος. καλ= ποιμαντική διακονία με καθοδηγητική λειτουργία: επίβλεψη εφαρμογής θρησκευτικών αρχών με δυνατότητα επιβολής κυρώσεων. 6 η στήλη: παραδίδεται στο πλαίσιο της στρατιωτικής θητείας από τους στρατιωτικούς ιερείς μάθημα ηθικής αγωγής; ν= ναι, κα= κατ ανάγκην, κνκ= κανονικά. 7 η στήλη: αναλογία ενός στρατιωτικού ιερέα ανά δύναμη στρατιωτικού προσωπικού: Τ= τουλάχιστον ένας ιερέας ανά τάγμα <15= από τάγμα έως 1500 στρατιώτες >15= από 1500 στρατιώτες και άνω 8 η στήλη: υπάρχει εκκλησιαστική ή δημόσια συζήτηση γύρω από τη σκοπιμότητα υπάρξεως Θρησκευτικής Υπηρεσίας στις Ε.Δ.; ν= ναι, ο= όχι. 9 η στήλη: εκκλησιαστικός βαθμός Διευθυντού Θρησκευτικής Υπηρεσίας: επ= επίσκοπος, πρ=πρεσβύτερος. 10 η στήλη: στρατιωτικός βαθμός Διευθυντού Θρησκευτικής Υπηρεσίας: ανώτατος= βαθμός ανωτάτου (Υποστράτηγος ή Ταξίαρχος), ανώτερος= Συνταγματάρχης.

12 Από τον πίνακα αυτό προκείπτει ότι στην συντριπτική πλειονότητα των εξεταζομένων Χωρών ο θεσμός των στρατιωτικών ιερέων είναι ένας παγιωμένος θεσμός(2), εντός των δομών του Στρατεύματος(4), υποστηριζόμενος από το Κράτος(3), χωρίς να τίθεται σε αμφιστήτηση(8), με εκκλησιολογική αναφορά στις κατά τόπους εκκλησιασστικές κοινότητες(1), με ένα μεγάλο εύρος πνευματικής αποστολής και ποιμαντικών καθηκόντων(5), ανάμεσα στα οποία και την παράδοση μαθημάτων ηθικοπνευματικής αγωγής(6), με προσωπικό ηυξημένου κύρους και βαθμού, τόσο από στρατιωτικής(10), όσο και από εκκλησιαστικής πλευράς(9), και επαρκές αριθμητικά(7) για την εκπλήρωση της ιδιαίτερης και λεπτής αποστολής του. Στις μέρες μας, παρά το ότι η ανάγκη για ουσιαστική πνευματική διακονία στις Ένοπλες υνάμεις είναι κατά πολύ μεγαλύτερη και πιεστικότερη απ ότι στο παρελθόν, η Θρησκευτική Υπηρεσία είναι εμφανώς υποβαθμισμένη. Σήμερα υπηρετούν 38 στρατιωτικοί ιερείς για το σύνολο των ελληνικών Ενόπλων υνάμεων (Στρατό, Ναυτικό, Αεροπορία), που υπολογίζεται σε δύναμη και πλέον μονίμου και εφέδρου προσωπικού. Το χρέος όμως της ανταποκρίσεως στο υψηλό έργο της πνευματικής καθοδηγήσεως και της ηθικής συμπαραστάσεως των στρατευμένων απαιτεί την ουσιαστική στήριξη και αναβάθμιση του σημαντικού αυτού θεσμού. Τόσο από την Πολιτεία όσο και, κυρίως, από τη ιοίκηση της Εκκλησίας. Μια προσεγμένη παρέμβαση αναβαθμίσεως στο χώρο αυτό θα έχει ευεργετική επίδραση και στην Εκκλησία και σ ολόκληρη την Ελληνική Κοινωνία. Τα προεκτεθέντα θεωρούμε ότι μπορούν να αποτελέσουν την υγιή και δοκιμασμένη βάση, παρέχοντας εναύσματα και κατευθύνσεις προς το σκοπο αναβαθμίσεως της Θρησκευτικής Υπηρεσίας των Ελληνικών Ενόπλων υνάμεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 02 ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 02 ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 02 ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ Άρθρο 0201: Ορισµός του Πολεµικού Ναυτικού 1. Ο όρος "Πολεµικό Ναυτικό", όπως χρησιµοποιείται στο κείµενο των ιατάξεων, δηλώνει το σύνολο των Ναυτικών και Αεροναυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Τευχος πρωτο. αρχεία. Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Ένα σύγχρονο αρχείο. Το ΙΑ/ΕΤΕ ανοίγει τα χαρτιά του

Τευχος πρωτο. αρχεία. Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Ένα σύγχρονο αρχείο. Το ΙΑ/ΕΤΕ ανοίγει τα χαρτιά του Τευχος πρωτο αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Ένα σύγχρονο αρχείο Το ΙΑ/ΕΤΕ ανοίγει τα χαρτιά του Άσκηση Υπόθεση παραχάραξης Το 1938, το Υφυπουργείον Δημοσίας Ασφαλείας του ελληνικού κράτους δημοσιεύει

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Πίνακα Αποδεκτών ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4α Τηλεφ. (εσωτ) 3036 Φ.400/132/317922

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Πίνακα Αποδεκτών ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4α Τηλεφ. (εσωτ) 3036 Φ.400/165/326681

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Πίνακα Αποδεκτών ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4α Τηλεφ. (εσωτ) 3036 Φ.400/99/313924

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ Άρθρο: 0601. Ισχύς των διατάξεων του Κεφαλαίου. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου παρατίθενται διά συστηµατικούς λόγους και δεν τροποποιούν κειµένη νοµοθεσία.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφαλή της Μιας Εκκλησίας είναι ο Χριστός (όλες οι τοπικές Εκκλησίες είναι Χριστοκέφαλες). Με τον όρο αυτοκέφαλο αποδίδεται, κατά τους ιερούς

Κεφαλή της Μιας Εκκλησίας είναι ο Χριστός (όλες οι τοπικές Εκκλησίες είναι Χριστοκέφαλες). Με τον όρο αυτοκέφαλο αποδίδεται, κατά τους ιερούς Η αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ελλάδας Ο ορισμός του αυτοκεφάλου Κεφαλή της Μιας Εκκλησίας είναι ο Χριστός (όλες οι τοπικές Εκκλησίες είναι Χριστοκέφαλες). Με τον όρο αυτοκέφαλο αποδίδεται, κατά τους ιερούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η 15. Bούλομαι δὲ καὶ ἃς βασιλεῖ πρὸς τὴν πόλιν συνθήκας ὁ Λυκοῦργος ἐποίησε διηγήσασθαι: μόνη γὰρ δὴ αὕτη ἀρχὴ διατελεῖ οἵαπερ ἐξ ἀρχῆς κατεστάθη: τὰς δὲ ἄλλας πολιτείας εὕροι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Άρθρο : 2001. Γενικές διατάξεις. 1. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου παρατίθενται διά συστηµατικούς λόγους και δεν τροποποιούν κειµένη νοµοθεσία. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987)

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987) Διάγραμμα Περιεχομένων ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987) Εισαγωγικά...23 Ι. Θρησκευτική Ελευθερία...25 Α. Γενικά...25 Β. Ελευθερία της θρησκευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις

Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις Ιανουάριος Ιούνιος 2010 VPRC / MONTHLY REVIEW Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Σκοπός : Η διερεύνηση των απόψεων του ειδικού πληθυσμού των αξιωματικών των ελληνικών Ένοπλων Δυνάμεων.

Διαβάστε περισσότερα

AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ

AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΑΔΑ Α : AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀθηναῖοι, ὡς καὶ οἱ ἑτέρας πόλεις κατοικοῦντες, πολλὰ ἐν τῷ βίῳ ἐπιτηδεύουσι, ἵνα τὰ ἀναγκαῖα πορίζωνται: Ναυσικύδης ναύκληρος ὢν περὶ τὴν τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιημένο ΠΔ 292/2001 Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας επιλογής υποψηφίων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΦΕΚ Α 204/14-9-01)

Τροποποιημένο ΠΔ 292/2001 Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας επιλογής υποψηφίων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΦΕΚ Α 204/14-9-01) Τροποποιημένο ΠΔ 292/2001 Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας επιλογής υποψηφίων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΦΕΚ Α 204/14-9-01) [Με μαύρο και Bold, φαίνονται οι διατάξεις που τροποποιήθηκαν με το ΠΔ 6 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.204, Fax 210-72.72.210, e-mail: contact@ecclesia.gr ΠΡΩΤ. 6002/2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΘΗΝΗΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Πίνακα Αποδεκτών ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4α Τηλεφ. (εσωτ) 3036 Φ.400/239/339968

Διαβάστε περισσότερα

Εὐκλείδεια Γεωµετρία

Εὐκλείδεια Γεωµετρία Εὐκλείδεια Γεωµετρία Φθινοπωρινὸ Εξάµηνο 010 Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Μάθηµα 9 ευτέρα 18-10-010 Συνοπτικὴ περιγραφή Υπενθύµιση τοῦ Θεωρήµατος τοῦ Θαλῆ. εῖτε καὶ ἐδάφιο 7.7 τοῦ σχολικοῦ ϐιβλίου. Τονίσθηκε,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: α. Ανόρθωση (1910) β. Κλήριγκ γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α2. Γιατί δεν προέκυψαν ταξικά κόμματα στην Ελλάδα το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα; Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001 Τίτλος: Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας. Προοίμιο: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Άρθρο : 1201. Ανάθεση καθηκόντων ιοικητού ή ιευθυντού. 1. Σε κάθε Ναυτική Υπηρεσία ξηράς ανεξάρτητη ή υποτεταγµένη και ανάλογα µε την αρµοδιότητα της

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ο εκκλησιασμός των μαθητών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας

Α. Ο εκκλησιασμός των μαθητών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας ΘΕΜΑ: "Εκκλησιασμός και πρωινή προσευχή μαθητών" ΣΧΕΤ.: α) ΥΠΕΠΘ, Φ. 200.21/16/136240.26.11.1977 β) ΥΠΕΠΘ, Γ/6251/22-10-1979 γ) ΥΠΕΠΘ, Γ/2875/30-4-1981 δ) Π.Δ. 201/98 Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στο

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Στὴν Ἱερὰ Μονή μας, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς, μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Πνευματικοῦ Πατρός μας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 21802 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 21802 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 21802 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2 ΠΡΟΣ: Ταχ. Κώδικας: 101

Διαβάστε περισσότερα

10. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ

10. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ 10. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ Συντονιστής: Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Συμεών Βολιώτης, Θεολόγος Νομικός, Εφημέριος Ι.Ν. Αγ. Φανουρίου Ιλίου 11. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ Σ Συντονιστής:

Διαβάστε περισσότερα

Μασονία. Εμφανίζεται τον Μεσαίωνα στη Δυτική Ευρώπη. Μασονισμός ή τεκτονισμός Ελευθεροτεκτονισμός Free mansory. Παγκόσμια οργάνωση

Μασονία. Εμφανίζεται τον Μεσαίωνα στη Δυτική Ευρώπη. Μασονισμός ή τεκτονισμός Ελευθεροτεκτονισμός Free mansory. Παγκόσμια οργάνωση Μασονία Μασονισμός ή τεκτονισμός Ελευθεροτεκτονισμός Free mansory Παγκόσμια οργάνωση Εμφανίζεται τον Μεσαίωνα στη Δυτική Ευρώπη masson Τεχνίτης ή τέκτονας Σωματεία οικοδόμων Συνθηματική γλώσσα Μυστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ στο σχέδιο νόµου Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.. Άρθρο.. Κάλυψη Οργανικών Θέσεων Αυξηµένων

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σύμης ἱδρύθη τήν 20η Ἀπριλίου 2004 μέ ἀπόφαση τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἱκανοποιώντας

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σύμης ἱδρύθη τήν 20η Ἀπριλίου 2004 μέ ἀπόφαση τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἱκανοποιώντας ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΜΗΣ Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σύμης ἱδρύθη τήν 20η Ἀπριλίου 2004 μέ ἀπόφαση τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἱκανοποιώντας πάγιο αἴτημα τῶν κατοίκων γιά ἐκκλησιαστική

Διαβάστε περισσότερα

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία E.E., Παρ. I, Αρ. 2485, 2.3.90 811 Ν. 23/90 Ο περί Δικαστηρίων Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 23

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή του κανονισµού αµοιβαίας αναγνώρισης στα όπλα και στα πυροβόλα όπλα

Εφαρµογή του κανονισµού αµοιβαίας αναγνώρισης στα όπλα και στα πυροβόλα όπλα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - Βρυξέλλες 1.2.2010 Έγγραφο καθοδήγησης 1 Εφαρµογή του κανονισµού αµοιβαίας αναγνώρισης στα όπλα και στα πυροβόλα όπλα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.204, Fax 210-72.72.210, e-mail: contact@ecclesia.gr ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

: 2131313 394, -378, - 373, -212 : - 365, - 375, - 372, - 371 : - 335, - 337, - 338, - 340 : - 257, - 249

: 2131313 394, -378, - 373, -212 : - 365, - 375, - 372, - 371 : - 335, - 337, - 338, - 340 : - 257, - 249 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ὑπ ἀριθ. 5

ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ὑπ ἀριθ. 5 ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ὑπ ἀριθ. 5 Συνεδρία τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων τῆς 10 ης Νοεμβρίου 2014. Σήμερον, τὴν 10 ην τοῦ μηνὸς Νοεμβρίου τοῦ ἔτους 2014, ἡμέραν Δευτέραν καὶ ὥραν 1 ην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών -Διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος

ΘΕΜΑ: Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών -Διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 20 Αυγούστου 2007 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ. 18.19/1555/οικ.21192

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ 322Α - 323Α

ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ 322Α - 323Α ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αµυραδάκη 20, Νίκαια (210-4903576) ΤΑΞΗ... Γ ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ... Α] ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ- ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΜΥΝΑΣ I ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ- ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΜΥΝΑΣ I ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ- ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΜΥΝΑΣ I ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1. Ο περί της Εθνικής Φρουράς 2006. (Πρόταση νόμου του κ. Νεόφυτου Κωνσταντίνου, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας)

Διαβάστε περισσότερα

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο (Μιὰ πρώτη προσέγγιση στὸ θέμα) Εἰπώθηκε, πὼς ὁλόκληρο τὸ Ἅγιον Ὄρος μοιάζει μὲ τὸ Καθολικὸ ἑνὸς ἰεροῦ Ναοῦ καὶ ὅτι ἡ περιοχὴ ἀπὸ τὴν Ἁγία Ἄννα καὶ πέρα εἶναι τὸ

Διαβάστε περισσότερα

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ.Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail : Βουλής 5 : 10562 Αθήνα : Αναστάσιος Κιάμος : 210 3310013

Διαβάστε περισσότερα

Συνοψίζουµε για την ενηµέρωση και την προετοιµασία των υποψηφίων προς διορισµό εκπαιδευτικών τα απαιτούµενα δικαιολογητικά Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 40%

Συνοψίζουµε για την ενηµέρωση και την προετοιµασία των υποψηφίων προς διορισµό εκπαιδευτικών τα απαιτούµενα δικαιολογητικά Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 40% alfavita.gr: Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για τους εκπαιδευτικούς που έχουν σειρά διορισµού από τον Ενιαίο πίνακα (κατηγορία 40%) και από τον πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ (κατηγορία 60%) Συνοψίζουµε για

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια, ρόλος και επιμέρους κατηγοριοποιήσεις των στελεχών του Τραπεζικού κλάδου

Έννοια, ρόλος και επιμέρους κατηγοριοποιήσεις των στελεχών του Τραπεζικού κλάδου Κεφάλαιο 2 Έννοια, ρόλος και επιμέρους κατηγοριοποιήσεις των στελεχών του Τραπεζικού κλάδου Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Προκειμένου να προσδιορίσουμε τον πληθυσμό, τον οποίο θα κάλυπτε η συγκεκριμένη έρευνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΔ ΣΤΗΝ ANAΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΔ ΣΤΗΝ ANAΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΔ ΣΤΗΝ ANAΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΔ ΣΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ Την 15 Ιαν 2002,

Διαβάστε περισσότερα

Συντάξεις Ειρηνικής Περιόδου (Αναγνώριση Χρόνου Πραγματικής Συντάξιμης Υπηρεσίας των ΕΜΘ, Αξκων Μακράς Ανακατάταξης).

Συντάξεις Ειρηνικής Περιόδου (Αναγνώριση Χρόνου Πραγματικής Συντάξιμης Υπηρεσίας των ΕΜΘ, Αξκων Μακράς Ανακατάταξης). ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ. : ΣΧΗΜ/ΔΟΙ ΚΤΣ ΚΤΕΘ Μονάδες με ΑΔΧ ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ ΓΕΕΘΑ/ΔΟΙ ΓΕΣ/EΓΑ ΓΕΣ/ΔΟΙ/1ο-2ο-3ο-4α-5ο ΓΕΣ/ΕΓ - ΔΝΣΕΙΣ Γρ. ΓΕΠΣ Β Υ/ΓΕΣ ΕΛΔΑΠ, ΟΛΚΕΣ, ΝΠΔΔ/ΥΕΘΑ/ΓΕΣ ΣΧΟ, ΕΥΣΑ, ΕΥΣΘ Υπουργείο Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β' ΚΛΑΔΟΣ/ΔΝΣΗ Β2/1 ΤΜ. ΕΘΝ. ΚΑΙ ΣΤΡΑΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΑΚΛ. ΣΧΟΛΩΝ Τηλέφ. 2106574234 Φ.337.1/260/257234 Σ. 2009 Aθήνα, 5 Iουν 14 ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα «Α» ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4γ Τηλέφ. (Εσωτ.) 3215 KOIN: ΓΕΣ/ ΙΜΣΠΡΟ/4δ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 101/2007, Α.Κ.Ι. 2/2008 και Α.Κ.Ι. 20/2008

Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 101/2007, Α.Κ.Ι. 2/2008 και Α.Κ.Ι. 20/2008 Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 101/2007, Α.Κ.Ι. 2/2008 και Α.Κ.Ι. 20/2008 Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με καταγγελία για διάκριση λόγω ηλικίας στις διατάξεις που ρυθμίζουν το όριο υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Κεφαλάς. Χατζηπέτρου Κλαίρη

Μιχάλης Κεφαλάς. Χατζηπέτρου Κλαίρη Μιχάλης Κεφαλάς "Μέχρι την ημερομηνία της συνταξιοδότησης τους, τα μέλη Ε.Π. που κατέχουν προσωποπαγείς θέσεις Αναπληρωτή Καθηγητή, Επίκουρου Καθηγητή και Καθηγητή Εφαρμογών σύμφωνα με τις διατάξεις της

Διαβάστε περισσότερα

αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Αρχεία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας Ασκήσεις επί χάρτου

αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Αρχεία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας Ασκήσεις επί χάρτου αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Αρχεία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας Ασκήσεις επί χάρτου Άσκηση 1η Η σκληρή δουλειά των γραφέων Στα βυζαντινά μοναστήρια λειτουργούσαν scriptoria, δηλαδή εργαστήρια όπου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ Στην Αθήνα σήµερα την 11.4.95 στα Κεντρικά Γραφεία της ΕΗ (Χαλκοκονδύλη 30), µεταξύ αφ' ενός του Αναπληρωτή Γενικού ιευθυντή κ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΛΑΧΟΥ, που

Διαβάστε περισσότερα

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καὶ πρώτου Ἁγιογράφου, Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ (18η Ὀκτωβρίου) καὶ πρὸς τιμήν Του, πραγματοποιήθηκε, μὲ τὴν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ.: α. ΠΔ 18/1989 «Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το Συμβούλιο της Επικρατείας»

ΣΧΕΤ.: α. ΠΔ 18/1989 «Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το Συμβούλιο της Επικρατείας» ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: Υπουργείο Εξωτερικών/ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Ε3 Διεύθυνση Διοικητικών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ και Δικαστικών Υποθέσεων ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Ακαδημίας 3, 10671 ΑΘΗΝΑ Τηλέφ.: 210 6571203

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. Οι επιµέρους διατάξεις

ΙΙ. Οι επιµέρους διατάξεις Εισηγητική Έκθεση επί του προεδρικού διατάγµατος «Ίδρυση νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου µε τη µορφή ανώνυµης εταιρείας για την αξιοποίηση και τη διαχείριση της περιουσίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΜΠΑΣ Αρ. Πρωτ.: 188 Αθήνα 16/7/08

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΜΠΑΣ Αρ. Πρωτ.: 188 Αθήνα 16/7/08 Αρ. Πρωτ.: 188 Αθήνα 16/7/08 Προς: Τον Αντιπρύτανη Οικον. Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του ΓΠΑ, κ. Λ. Λουλούδη Κοιν.: Δ/νση Διοικητικού ΓΠΑ, Τμήμα Α προσωπικού Τμήμα Μισθοδοσίας ΓΠΑ Μέλη ΕΕΔΙΠ ΓΠΑ Συλλόγους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ &Δ.Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ. ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 14 (115 21) τηλ. 210-72.72.204, fax 210-72.72.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ. ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 14 (115 21) τηλ. 210-72.72.204, fax 210-72.72. ðñùô. 4628 áñéèì. Αèçíη óé 16ῃ Ὀκτωβρίου 2012 äéåêð. 2034 Πρός Τούς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2932 Θέμα : «Περί τοῦ ἐντύπου τῆς Ἐκθέσεως Ἀξιολογήσεως τῶν Ἐφημερίων

Διαβάστε περισσότερα

IΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΛΜΥΡΟΥ

IΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΛΜΥΡΟΥ IΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΛΜΥΡΟΥ Τ.Θ. 1308 Τ.Κ. 380 01 ΒΟΛΟΣ ΒΟΛΟΣ 21/04/2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΝΗΕΣ Στο φύλλο της 21 ης Απριλίου 2010 της εφημερίδας η «Θεσσαλία» δημοσιεύονται αποσπάσματα της εισήγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 1925 Ιδρύεται το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. 1942 Αρχίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος 13-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 32010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος 13-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 32010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος 13-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 32010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ κ. Δήμαρχο για την Oικονομική Επιτροπή Δήμου Διονύσου ΘΕΜΑ: «Κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ,

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, Έχοντας υπόψη την περίπτωση 8 του άρθρου 10 του ισχύοντος καταστατικού «Για την επίτευξη της εύρυθμης λειτουργίας του Ινστιτούτου (της Εταιρείας) θα καταρτιστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Πολεμικό Ναυτικό. (Πράξη Κατάθεσης Υπ.Εργασίας 23/26-3-2001) Στην Αθήνα σήμερα 26

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012 ΤΜΗΜΑ Δ.Α.7 ΕΛΕΓΚΤΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:43481/21-6-2012 Διεύθυνση : Λυκούργου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ για την τέλεση Γάμου

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ για την τέλεση Γάμου ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ για την τέλεση Γάμου Α' ΓΑΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ Ὅταν καί οἱ δύο Μελλόνυμφοι διαμένου`ν στήν ἴδια Ἐνορία, γιά χρονικό διάστημα πλέον τοῦ ἑνός χρόνου, στό Ναό τῆς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ β ΛΥΚΕΙΟΥ Ξενοφῶντος, Ἑλληνικά, 1,1,27-28 Ἐν δὲ τῷ χρόνῳ τούτῳ ἠγγέλθη τοῖς τῶν Συρακοσίων στρατηγοῖς οἴκοθεν ὅτι φεύγοιεν ὑπὸ τοῦ δήμου. Συγκαλέσαντες οὖν τοὺς ἑαυτῶν στρατιώτας Ἑρμοκράτους

Διαβάστε περισσότερα

ηµητρακόπουλος Γιώργος

ηµητρακόπουλος Γιώργος ηµητρακόπουλος Γιώργος Αναπληρωµατικός Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. Τηλ. επικοινωνίας 6977 747439 e-mail: info@gdimitrakopoulos.gr http://www.gdimitrakopoulos.gr ΜΟΝΙΜΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ Με αφορµή τα πολλά

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 ΦΕΚ Α'78/14.03.2000 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.2817/2000 Άρθρο 13 Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.), Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά (Γ1, 1-2, 3-4/6/12) Τῷ περὶ πολιτείας ἐπισκοποῦντι, καὶ τίς ἑκάστη καὶ ποία

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά (Γ1, 1-2, 3-4/6/12) Τῷ περὶ πολιτείας ἐπισκοποῦντι, καὶ τίς ἑκάστη καὶ ποία ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 29 ΜΑΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθμ. 253/2013 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Τμήματος ΣΤ Συνεδρίαση της 25 ης Ιουνίου 2013

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθμ. 253/2013 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Τμήματος ΣΤ Συνεδρίαση της 25 ης Ιουνίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ν Ο Μ Ι Κ Ο Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Τ Ο Υ Κ Ρ Α Τ Ο Υ Σ Σύνθεση: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθμ. 253/2013 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Τμήματος ΣΤ Συνεδρίαση της 25 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: Πίνακες Αποδεκτών ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ «Ε», «ΣΤ», «Ζ» Β ΚΛΑ ΟΣ/Β1 ΚΟΙΝ: ΣΓ ΥΕΘΑ-ΣΓ ΥΦΕΘΑ ΣΓ ΑΝΥΕΘΑ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΣΤΟΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Ενότητα 3: Είναι - Συνειδέναι Κωνσταντίνος Μαντζανάρης Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός αρµοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας. (ΦΕΚ 40/Α/22-3-93) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Καθορισµός αρµοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας. (ΦΕΚ 40/Α/22-3-93) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 95/93 Καθορισµός αρµοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας. (ΦΕΚ 40/Α/22-3-93) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμοί. Αλλαγές v.2.17 1 ΑΡΧΗΓΟΣ Γ.Ε.ΕΘ.Α Το κελί με αυτό το χρώμα αφορά το βαθμό 588 Α8 2 ΑΡΧΗΓΟΣ Γ.Ε.Σ. Αλλαγές v.2.16

Βαθμοί. Αλλαγές v.2.17 1 ΑΡΧΗΓΟΣ Γ.Ε.ΕΘ.Α Το κελί με αυτό το χρώμα αφορά το βαθμό 588 Α8 2 ΑΡΧΗΓΟΣ Γ.Ε.Σ. Αλλαγές v.2.16 Βαθμοί Αλλαγές v.2.17 1 ΑΡΧΗΓΟΣ Γ.Ε.ΕΘ.Α Το κελί με αυτό το χρώμα αφορά το βαθμό 588 Α8 2 ΑΡΧΗΓΟΣ Γ.Ε.Σ. Αλλαγές v.2.16 3 ΑΡΧΗΓΟΣ ΣΤΡΑΤΙΑΣ-ΓΕΝ. ΕΠ. ΣΤΡΑΤΟΥ τους 4 ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ βαθμούς που προστέθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

2o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

2o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ 2o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Κείμενο: Λυσίου «Υπέρ Μαντιθέου» ( 18-21) ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Α. Από το κείμενο που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2007

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2007 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/1γ Φ.951.1/36/492461 Σ. 1401 Αθήνα, 8 Μαρ 2007 ΘΕΜΑ: Μετοχικό Ταµείο Στρατού (ΜΤΣ) ΣΧΕΤ: α. Φ. 951.1/101/64/Σ. 2819/ Μαϊ 2001 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 783) β. Φ. 951.1/132/8839/Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του,

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Την Παρασκευή, 20 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Θρησκευτικών Μελετών του Μίνσκ συνάντηση ανάμεσα στο Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Καρπασίας κ. Χριστοφόρο και 10 εκπροσώπων Ορθοδόξων Κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Το Υπουργείο Τουρισμού εκπροσωπούμενο από την Υπουργό Τουρισμού,

Διαβάστε περισσότερα

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

Φωτ. Αεροδρόμιο Σερρών

Φωτ. Αεροδρόμιο Σερρών Η Ιστορία της Αεροπορίας Στρατού 1. Χρονική αφετηρία της Αεροπορίας Στρατού θεωρείται το έτος 1947 όταν τον Ιανουάριο εκείνης της χρονιάς μετέβησαν οι πρώτοι Αξιωματικοί του πυροβολικού στην Αγγλία στη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΥΚΥ Ι Η ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36

ΘΟΥΚΥ Ι Η ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36 ΘΟΥΚΥ Ι Η ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36 ΘΕΜΑ: Εγκώμιο των προγόνων, των πατέρων και της σύγχρονης γενιάς. Υποδήλωση του θέματος του Επιταφίου. ΠΡΟΓΟΝΟΙ (Από τη μυθική εποχή ως το τέλος των Περσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Θέμα: «Περὶ τῆς νομιμότητας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀνηλίκων». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Σχετικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΕΩΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΕΩΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΕΩΣ ΣΚΟΠΟΣ Η ενηµέρωσή σας, για της υποχρεώσεις τους γραφείου αθλητισµού του ΣΞ και τα καθήκοντα απορρέουν από αυτό. 2 ΠΑΓΙΕΣΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη διαγωνισμού με εξετάσεις για την κάλυψη τριών (3) κενών θέσεων Ανθυποπυραγών Τεχνικών του Πυροσβεστικού Σώματος».

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη διαγωνισμού με εξετάσεις για την κάλυψη τριών (3) κενών θέσεων Ανθυποπυραγών Τεχνικών του Πυροσβεστικού Σώματος». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Β ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ 5ο ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ- ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26 ΤΕΛΕΤΕΣ. Άρθρο 2601 : Εορτές και τελετές - παρατάξεις και παρελάσεις στην ξηρά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26 ΤΕΛΕΤΕΣ. Άρθρο 2601 : Εορτές και τελετές - παρατάξεις και παρελάσεις στην ξηρά. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26 ΤΕΛΕΤΕΣ Άρθρο 2601 : Εορτές και τελετές - παρατάξεις και παρελάσεις στην ξηρά. Οι εορτές και τελετές - παρατάξεις και παρελάσεις στην ξηρά κατά τις οποίες συµµετέχουν όλοι οι Κλάδοι των Ενόπλων

Διαβάστε περισσότερα

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι εξής δαπάνες:

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι εξής δαπάνες: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ`ΑΡΙΘ.13 ΦΕΚ Α`24 9.2.1998 Προσαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος υπ` αριθ. 271/1989 στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. 1) της παρ.2 του άρθρου 54 του Σχεδίου Νόμου που κυρώθηκε με τον Ν. 2447/1996.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. 1) της παρ.2 του άρθρου 54 του Σχεδίου Νόμου που κυρώθηκε με τον Ν. 2447/1996. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ`ΑΡΙΘ.250/1999 (ΦΕΚ Α`/206/7.10.1999) Τρόπος άσκησης από τους ειδικούς επιστήμονες του άρθρου 54 Ν. 2447/1996, των αρμοδιοτήτων κοινωνικής υπηρεσίας που τους ανατίθενται στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Αριστοτέλους Πολιτικά, Θ 2, 1 4)

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Αριστοτέλους Πολιτικά, Θ 2, 1 4) 53 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪΔΗ-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Φιλολάου & Εκφαντίδου 26 : Τηλ.: 2107601470 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013 ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Μέχρι σήµερα δεν εκδοθεί Π.. (όπως προβλέπεται στο Ν. 1404/83) για τον καθορισµό των επαγγελµατικών δικαιωµάτων των αποφοίτων Ηλεκτρολόγων Τ.Ε.Ι. και ισχύουν τα επαγγελµατικά δικαιώµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 έως 2004 ---------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 έως 2004 ---------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 έως 2004 ---------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 108(Ι) του 1997 103(Ι) του 1999 114(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αγιος Στέφανος 30/4/2013 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π. 13372 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡ.: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Γ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Ενότητα: Αριστοτέλης Ι Κωνσταντίνος Μαντζανάρης Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Προς. Κοινοποίηση. Αρ. Πρωτ. 262 Αθήνα, 19 Μαρτίου 2014

Προς. Κοινοποίηση. Αρ. Πρωτ. 262 Αθήνα, 19 Μαρτίου 2014 Προς 1. Υπουργό Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας κο Κωστή Χατζηδάκη 2. Γενικό Γραμματέα Εμπορίου κο Στέφανο Κομνηνό 3. Εποπτικό Συμβούλιο Γ.Ε.ΜΗ. 4. Συνήγορο του Πολίτη Κοινοποίηση Γενικό Γραμματέα Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Προσλαμβάνονται 3.000 Ειδικοί Φρουροί, Οπλίτες και Πυροσβέστες το 2014. Τα δικαιολογητικά Τρίτη, 04 Μάρτιος 2014 23:34

Προσλαμβάνονται 3.000 Ειδικοί Φρουροί, Οπλίτες και Πυροσβέστες το 2014. Τα δικαιολογητικά Τρίτη, 04 Μάρτιος 2014 23:34 Σε δημοσίευση προκηρύξεων για 2.500 προσλήψεις στο Στρατό, την Αστυνομία και την Πυροσβεστική θα προχωρήσουν τα αρμόδια υπουργεία για την κάλυψη των άμεσων αναγκών που έχουν προκύψει στα Σώματα Ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 18.7.2001 COM(2001) 411 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ περί του καθεστώτος καιτων γενικών όρων άσκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Προσωπικό Ειδικών Θέσεων στις Περιφέρειες

Α. Προσωπικό Ειδικών Θέσεων στις Περιφέρειες Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29.12. 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 74802 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα