Ερώτηση 3 (2 µον.) Ε 1. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι,2 η ΕΞΕΤ. ΠΕΡΙΟ. ΕΑΡ. ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ερώτηση 3 (2 µον.) Ε 1. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι,2 η ΕΞΕΤ. ΠΕΡΙΟ. ΕΑΡ. ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2003-2004"

Transcript

1 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι,2 η ΕΞΕΤ. ΠΕΡΙΟ. ΕΑΡ. ΕΞΑΜΗΝΟΥ Ερώτηση 1 (2 µον.) Το σχ. (α) δείχνει το κύκλωµα ενός περιοριστή. Από τη χαρακτηριστική καµπύλη τάσης εισόδου-εξόδου V out = f(v in ) του σχ. (β), φαίνεται ότι µέχρι το σηµείο Μ, ισχύει V out = V in. Μετά η V out παραµένει σταθερή παρά την αύξηση της V in. Εξηγείστε τη λειτουργία του κυκλώµατος και προσδιορίστε τις τιµές των προβολών του σηµείου Μ στους άξονες V out και V in (σηµεία Α και Β). Χρησιµοποιήστε τη 2 η προσέγγιση για τη δίοδο πυριτίου του κυκλώµατος. V in R 1 kω (α) V 1 5 V V out Α 0 V out Μ Β (β) V in Ερώτηση 2 (2 µον.) Να υπολογιστεί το ρεύµα Ι 2 του παρακάτω κυκλώµατος. Η δίοδος zener είναι ιδανική. R Ι Ε 1 42 V 3 Ω R 1 6 Ω Ι 2 R 2 12 Ω Ερώτηση 3 (2 µον.) Στο παρακάτω κύκλωµα η τάση φορτίου στα άκρα της R παραµένει σταθερή όταν το ρεύµα φορτίου κυµαίνεται από 15 µέχρι 65 ma. Η Zener λειτουργεί σαν σταθεροποιήτρια για ρεύµατα από 8 µέχρι 120 ma. Είναι V Z =33 V. Να υπολογιστούν: α. η τιµή της R που επιτρέπει τη σταθεριποίηση της R τάσης φορτίου για ρεύµα φορτίου 65 ma όταν I Ε 1 =65 V, Ε 1 R β. τα όρια της Ε 1 για σταθεροποίηση της τάσης L φορτίου, όταν το ρεύµα φορτίου παραµένει σταθερό στα 55 ma.

2 Ερώτηση 4 (2 µον.) Ασφάλεια Τροφοδοτικό DC τροφοδοτικ ό V out Το δίπλα κύκλωµα εξασφαλίζει τη διακοπή της V OUT σε περίπτωση που αυτή ξεπεράσει µια προκαθορισµένη τιµή. Εξηγείστε τη λειτουργία του κυκλώµατος. Αναφέρετε τον ρόλο του κάθε εξαρτήµατος. Zener SCR R 1 R 3 R 2 Ερώτηση 5 (2 µον.) R B I C V CC R C Στο δίπλα κύκλωµα ισχύει: V CC =+12 V, I B =40 µa, V C =6 V, V BE =0,7 V, β=80. Να υπολογιστούν οι τιµές των: α. R C, β. R B I B

3 (Φεβρ05, 1η) Θέµα 1 ο (2,5 µον) Στο Σχ. (α) η v in =40ηµωt. Να σχεδιαστούν στο Σχ. (β): (a) η V in (0,5 µον.) (β) η V D (2 µον.) σύµφωνα µε την 2 η προσέγγιση. V D V in (V) ωt v ιn 2kΩ 4kΩ 6 kω V D (V) (α) ωt (β) Θέµα 2 ο (2,5 µον.) +50 V -50 V Α Β R 1 50 kω C 1 µf R 3 2 kω R 2 50 kω Ι σκανδ Diac V σκανδ Η συχνότητα της τετραγωνικής κυµατοµορφής, που εφαρµόζεται στα σηµεία Α και Β, είναι 10 khz. Ο πυκνωτής φτάνει στην τιµή της ορθής τάσης διάσπασης του diac σε µια σταθερά χρόνου. (α) Πόσος χρόνος απαιτείται για ν αρχίσει να άγει το triac; (0,5 µον.) (β) Αν το diac άγει όταν η τάση στα άκρα του γίνει 32 V και το triac για να αρχίσει να άγει απαιτεί τάση σκανδαλισµού 1 V, ποια είναι η τιµή του ρεύµατος σκανδαλισµού (ρεύµα πύλης) του triac; (1,5 µον.) (γ) Ποιο είναι το ρεύµα φορτίου; (0,5 µον.) Θέµα 3 ο (2,5 µον.) Στο πρωτεύον του µετασχηµατιστή ενός πλήρους ανορθωτή µε µετασχηµατιστή µε µεσαία λήψη και λόγο 2:1, εφαρµόζεται ηµιτονική τάση µε µέγιστη τιµή 50 V. Mε βάση τη 2 η προσέγγιση: α) να σχεδιαστεί το κύκλωµα και να εξηγηθεί η λειτουργία του (0,5 µον.)

4 β) να σχεδιαστεί η τάση στα άκρα της άνω περιέλιξης του δευτερεύοντος (0,5 µον.) γ) να σχεδιαστεί η V out (0,5 µον.) δ) πόση πρέπει να είναι η PIV των διόδων για να λειτουργήσει το κύκλωµα αξιόπιστα; (1 µον.) Θέµα 4 ο (2,5 µον.) Ένας σπουδαστής επιθυµεί να τροφοδοτήσει το φορητό CD player του από την µπαταρία του αυτοκινήτου του. Η τάση της µπαταρίας µεταβάλλεται από 11,5 V έως 12,5 V και το CD player απαιτεί 6,3 V και 95 ma. Αποφασίζει να χρησιµοποιήσει ένα κύκλωµα σταθεροποιητή τάσης µε Zener µε V Z =6,3 V και ελάχιστο ρεύµα λειτουργίας 10 ma. εν γνωρίζει ακριβώς όµως τι αντίσταση σειράς R S να χρησιµοποιήσει. Ενας συµµαθητής του τον συµβουλεύει να τοποθετήσει στο κύκλωµα µια αντίσταση σειράς R S = 47Ω. Μπορείτε να: (α) σχεδιάστε το κύκλωµα και κρίνετε αν ο σταθεροποιητής θα λειτουργήσει κανονικά, δικαιολογώντας επαρκώς την άποψή σας; (1,25 µον.) (β) υπολογίσετε οποιοδήποτε άλλο µέγεθος των στοιχείων του κυκλώµατος κρίνετε απαραίτητο για να λειτουργήσει το κύκλωµα κανονικά; (1,25 µον.).

5 (Φεβρ05, 2n) Θέµα 1 ο (2 µον.) Να υπολογιστούν στο κύκλωµα (a) οι τάσεις στα άκρα των αντιστάσεων (1,25 µον.) (β) τα ρεύµατα που τις διαρρέουν (1,25 µον.) Χρησιµοποιείστε την 1 η προσέγγιση. Θέµα 2 ο (2 µον.) Να υπολογιστεί η τιµή της µεταβλητής αντίστασης του κυκλώµατος του παρακάτω σχήµατος, για την οποία το SCR σταµατάει να είναι αγώγιµο. ίνονται Ι=10 mα και V ανοδ.- καθ.=0,7 V. Θέµα 3 ο (2 µον.) Στο δίπλα κύκλωµα είναι: R S = 3750 Ω, V Z =50 V, I zmin =5 ma, V R S R L I L I zmax =40 ma και I L = σταθερό=25 ma. Να υπολογιστεί η µέγιστη και η ελάχιστη τιµή της V για την οποία το κύκλωµα λειτουργεί ικανοποιητικά σαν σταθεροποιητής. Θέµα 4 ο (2 µον.) R 1 = 8.2kΩ R L = 5.2kΩ V CC = 10.00V Στο δίπλα κύκλωµα είναι V BE =0,7 V και C IN I B I C I E. Να υπολογιστεί η VIN R 2 = 1.8kΩ V B R E = 1kΩ C E V OUT τιµή της V CE.

6 Θέµα 5 ο (2 µον.) ύο κυκλώµατα πλήρους ανόρθωσης, ένα µε µετασχηµατιστή µε µεσαία λήψη και ένα µε γέφυρα, χρησιµοποιούν τους ίδιους τύπους διόδων και παρουσιάζουν στα άκρα του δευτερεύοντος του µετασχηµατιστή τους τάση V δευτ = 40 V rms. Ποιο από τα δύο κυκλώµατα θα χρησιµοποιούσατε για να λάβετε όσο το δυνατόν µεγαλύτερη dc τάση εξόδου σε ένα ωµικό φορτίο 20 Ω; ικαιολογήστε πλήρως την άποψή σας.

7 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι (Χειµ. εξαµ α εξεταστική) 1. I D Στο δίπλα κύκλωµα οι δίοδοι είναι πυριτίου και ίδιες. Το ρεύµα Ι D είναι (χρησιµοποιήστε τη 2 η προσέγγιση): α. 4,25 ma β. 3,89 ma γ. 2,05 ma δ. 1,89 ma 2. To δίπλα κύκλωµα είναι: α. διπλασιαστής τάσης ηµικύµατος β. τριπλασιαστής τάσης γ. διπλασιαστής τάσης πλήρους κύµατος δ. τίποτα από τα παραπάνω 3. Ηµιαγωγός τύπου Ν είναι: α. ο εµπλουτισµένος ηµιαγωγός µε πεντασθενή άτοµα που ονοµάζονται δότες και δηµιουργούν περισσότερα ηλεκτρόνια από οπές β. ο ηµιαγωγός πυριτίου µε πεντασθενή άτοµα που ονοµάζονται δότες και δηµιουργούν περισσότερα ηλεκτρόνια από οπές γ. ο εµπλουτισµένος ηµιαγωγός µε τρισθενή άτοµα που ονοµάζονται δείκτες και δηµιουργούν περισσότερα ηλεκτρόνια από οπές δ. ο ηµιαγωγός πυριτίου µε τρισθενή άτοµα που ονοµάζονται δείκτες και δηµιουργούν περισσότερα ηλεκτρόνια από οπές 4. Στο παρακάτω κύκλωµα η Vin είναι ηµιτονικής µορφής, η δίοδος είναι ιδανική και το dc βολτόµετρο έχει ένδειξη 2V. Η ένδειξη του παλµογράφου είναι: 2 V 6,28 V Vin α. β. 3,18 V γ. δ. 2 V

8 5. Στο δίπλα κύκλωµα οι δίοδοι είναι πυριτίου. Η τάση V out είναι (2 η προσέγγιση): α. 5 V β. 0 V γ. 0,7 V δ. 3,5 V Ι D 6. Στον παρακάτω σταθεροποιητή Zener, η µέγιστη επιτρεπόµενη τιµή της R L είναι: α. 180 Ω β. 220 Ω γ. 470 Ω δ. 250 Ω V 1 V Z =10 V R L 7. Έστω ότι έχουµε µια γέφυρα ανόρθωσης µε φίλτρο και τάση γραµµής 120 V rms, ένα λόγο σπειρών 9,45, µια χωρητικότητα φίλτρου 470 µf και µια αντίσταση φορτίου 1 kω. Η dc τάση φορτίου είναι (2 η προσέγγιση): α. 16,6 V γ. 18 V β. 12 V δ. 14,3 V 8. Κάνοντας χρήση της γραµµής φορτίου στο παρακάτω κύκλωµα βρίσκουµε (1 η προσέγγιση): α. I d =12,5 ma & V d =0,74 V γ. I d =20 ma & V d =2 V β. I d =15,5 ma & V d =0,74 V δ. I d =10 ma & V d =0,72 V 35 R 100 Ω Id (ma) I dq 12,5 ma Vd (V) V dq 0,74 V

9 9. Η τάση εκκίνησης ενός SCR µπορεί να ρυθµιστεί στο επιθυµητό σηµείο: α. ρυθµίζοντας την τάση πύλης β. ελαττώνοντας την τάση της πύλης γ. ρυθµίζοντας την τάση ανόδου-καθόδου δ. αυξάνοντας την τάση τροφοδοσίας 10. R 1, 10 kω R 2, 2,2 kω V CC, +10 V R C, 3,6 kω R E, 1 kω Στο κύκλωµα του δίπλα σχήµατος το δυναµικό της βάσης είναι V B =1,8 V, η τάση µεταξύ βάσηςεκποµπού είναι V BE =0,7 V και το ρεύµα εκποµπού είναι I E =1,1 mα. Εάν είναι Ι Β 0 και I C =I E τάση συλλέκτη-εκποµπού V CE είναι: α. V CE =5 V γ. V CE =5,54 V β. V CE =6,54 V δ. V CE =4,94 V Φορτίο (12-15 V) 12 V V 11. Στο κύκλωµα του δίπλα σχήµατος όταν διακοπεί η τροφοδοσία της πηγής V: α. το φορτίο εξακολουθεί να λειτουργεί β. το φορτίο δεν λειτουργεί γ. στο φορτίο εφαρµόζονται 12 V δ. τίποτα από τα παραπάνω

R 1. Σχ. (1) Σχ. (2)

R 1. Σχ. (1) Σχ. (2) Ηλ/κά ΙΙ, Σεπτ. 05 ΘΕΜΑ 1 ο (2,5 µον.) R 1 (Ω) R B Ρελέ R2 R3 Σχ. (1) Σχ. (2) Φωτεινότητα (Lux) Ένας επαγγελµατίας φωτογράφος χρειάζεται ένα ηλεκτρονικό κύκλωµα για να ενεργοποιεί µια λάµπα στο εργαστήριό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ 12. ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΠΕ ΙΟΥ (FET) Tρανζίστορ στο οποίο το ρεύµα εξόδου ελέγχεται όχι από το ρεύµα αλλά από την τάση εισόδου.

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ 12. ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΠΕ ΙΟΥ (FET) Tρανζίστορ στο οποίο το ρεύµα εξόδου ελέγχεται όχι από το ρεύµα αλλά από την τάση εισόδου. 12. ΤΟ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΠΕ ΙΟΥ (FET)-Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ ιαφάνεια 1 12. ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΠΕ ΙΟΥ (FET) Tρανζίστορ στο οποίο το ρεύµα εξόδου ελέγχεται όχι από το ρεύµα αλλά από την τάση εισόδου. Αρχή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. παθητικά: προκαλούν την απώλεια ισχύος ενός. ενεργά: όταν τροφοδοτηθούν µε σήµα, αυξάνουν

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. παθητικά: προκαλούν την απώλεια ισχύος ενός. ενεργά: όταν τροφοδοτηθούν µε σήµα, αυξάνουν 1. Εισαγωγικά στοιχεία ηλεκτρονικών - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 1. ΘΕΜΕΛΙΩ ΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Ηλεκτρικό στοιχείο: Κάθε στοιχείο που προσφέρει, αποθηκεύει και καταναλώνει

Διαβάστε περισσότερα

Τελεστικοί Ενισχυτές-Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια 1

Τελεστικοί Ενισχυτές-Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια 1 Τελεστικοί Ενισχυτές-Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια. ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ (Τ.Ε. ή OpAmps) ιαφορικοί Ενισχυτές: ενισχυτές που έχουν δυο εισόδους και µια έξοδο. Τελεστικοί Ενισχυτές (Τ.Ε.): διαφορικοί ενισχυτές

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ A1. Για τις ηµιτελείς προτάσεις Α1.1 και Α1. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Η λεκτρικά Κ υκλώµ ατα Μ ετρήσεις

Η λεκτρικά Κ υκλώµ ατα Μ ετρήσεις ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η λεκτρικά Κ υκλώµ ατα Μ ετρήσεις ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας µε ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΣΙΤΣΙΠΗ ΛΑΜΙΑ 2007 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΧΑΜΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 2 H εκτύπωση αυτή έγινε µε δαπάνη του Έργου «Αναµόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

1 Τράπεζα θεμάτων 2014-15 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ

1 Τράπεζα θεμάτων 2014-15 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ 1 2 ΘΕΜΑ B Ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος 1. ΘΕΜΑ Β 2-15438 B.1 Ένας αγωγός διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα έντασης i = 5 A. Το ηλεκτρικό φορτίο q που περνά από μια διατομή του αγωγού σε χρόνο t = 10 s

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακού Θερμομέτρου

Ψηφιακού Θερμομέτρου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών www.thmmy.gr Κατασκευή Ψηφιακού Θερμομέτρου Εισαγωγή Αντικείμενο της εργασίας, είναι η κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

3. Από ποιους παράγοντες και με ποιο τρόπο εξαρτάται η αντίσταση ενός μεταλλικού σύρματος σταθερής διατομής.

3. Από ποιους παράγοντες και με ποιο τρόπο εξαρτάται η αντίσταση ενός μεταλλικού σύρματος σταθερής διατομής. Διαγώνισμα 1 ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Στις παρακάτω ερωτήσεις να κυκλώσεις το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: Α. Τρίβουμε μια γυάλινη ράβδο με μεταξωτό ύφασμα. Η ράβδος φορτίζεται

Διαβάστε περισσότερα

(α) Σχ. 5/30 Σύμβολα πυκνωτή (α) με πολικότητα, (β) χωρίς πολικότητα

(α) Σχ. 5/30 Σύμβολα πυκνωτή (α) με πολικότητα, (β) χωρίς πολικότητα 5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι ( ΠΥΚΝΩΤΕΣ) Πυκνωτές O πυκνωτής είναι ένα ηλεκτρικό εξάρτημα το οποίο έχει την ιδιότητα να απορροφά και να αποθηκεύει ηλεκτρική ενέργεια και να την απελευθερώνει, σε προκαθορισμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2013

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2013 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ A1. Για τις ημιτελείς προτάσεις Α1.1 και Α1. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΑ ΡΕΥΜΑΤΑ

ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΑ ΡΕΥΜΑΤΑ Ένα ρεύµα ονοµάζεται εναλλασσόµενο όταν το πλάτος του χαρακτηρίζεται από µια συνάρτηση του χρόνου, η οποία εµφανίζει κάποια περιοδικότητα. Το συνολικό ρεύµα που διέρχεται από µια

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 00 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Για τις παρακάτω προτάσεις Α έως και Α4 να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων σας τον αριθµό της πρότασης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά για µικροκύµατα. ηµιουργία ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων.

Γενικά για µικροκύµατα. ηµιουργία ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 5 1. Άσκηση 1 Γενικά για µικροκύµατα. ηµιουργία ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων. 1.1 Εισαγωγή Τα µικροκύµατα είναι ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία όπως το ορατό φώς, οι ακτίνες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΦΑΣΗΣ ΔΥΟ ΗΜΙΤΟΝΟΕΙΔΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΦΑΣΗΣ ΔΥΟ ΗΜΙΤΟΝΟΕΙΔΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΑΣΚΗΣΗ 05 ΜΕΤΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΦΑΣΗΣ ΔΥΟ ΗΜΙΤΟΝΟΕΙΔΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ Αντικείμενο της άσκησης αυτής είναι η μέτρηση της διαφοράς φάσης μεταξύ δύο κυματομορφών τάσης σε ένα κύκλωμα εναλλασσομένου ρεύματος με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΥΜΒΟΛΟ ΜΟΝΑΔΕΣ S.. Φορτίο, q oulomb, Ηλεκτρικό ρεύμα, i Ampére, A Ηλεκτρικό δυναμικό olt, Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

KΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ

KΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ KΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ 1.1 Εισαγωγή Η επιστήµη των Μικροκυµάτων ξεκίνησε µε την ανάπτυξη του ραντάρ και επεκτάθηκε κατά τη διάρκεια του 2 ου Παγκοσµίου Πολέµου. Η ανακάλυψη των µικροκυµατικών

Διαβάστε περισσότερα

MACROTEST HT5035 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

MACROTEST HT5035 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MACROTEST HT5035 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόµενα : 1. ΓΕΝΙΚΑ...5 1.1 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...5 1.2 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ...5 1.3 ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ...6 1.4 ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ..6 2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο 1.1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τα φυσικά µεγέθη από τη Στήλη Ι και, δίπλα σε καθένα, τη µονάδα της Στήλης ΙΙ που αντιστοιχεί σ' αυτό.

ΘΕΜΑ 1ο 1.1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τα φυσικά µεγέθη από τη Στήλη Ι και, δίπλα σε καθένα, τη µονάδα της Στήλης ΙΙ που αντιστοιχεί σ' αυτό. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΠΤΑ (7) ΘΕΜΑ 1ο 1.1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου

Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου MSc Φυσικός Ηράκλειο Κρήτης 2η Εκδοση - Ιούλης 2013 2 Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου Περιεχόµενα 1 Ταλαντώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ( ΡΕΛΕ ) ή ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΓΕΝΙΚΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ( ΡΕΛΕ ) ή ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Page 1 of 66 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ( ΡΕΛΕ ) ή ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Οι ηλεκτρονόμοι ( ΡΕΛΕ ) αποτελούν βασικό στοιχείο στα κυκλώματα του κλασσικού αυτοματισμού. Με την χρήση των ηλεκτρονόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ. ΕΛΟΤ HD 384 Έκδοση 2η HELLENIC STANDARD. Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 2004-03-04 ICS: 29.020 91.140.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ. ΕΛΟΤ HD 384 Έκδοση 2η HELLENIC STANDARD. Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 2004-03-04 ICS: 29.020 91.140. 2004-03-04 ICS: 29.020 91.140.50 ΕΛΟΤ HD 384 Έκδοση 2η ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Requirements for electrical installations Κλάση τιµολόγησης: 25 ΕΛΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 4. Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8

Μονάδες 4. Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8 Β.1 Μονοχρωματική δέσμη φωτός, περνάει από τον αέρα σε ένα κομμάτι γυαλί. Το μήκος κύματος της δέσμης φωτός όταν αυτή περάσει από τον αέρα στο γυαλί: α. θα αυξηθεί β. θα μειωθεί γ. θα παραμείνει αμετάβλητο

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη σύγκριση γραμμικών και μη γραμμικών ηλεκτρικών διατάξεων

Μελέτη σύγκριση γραμμικών και μη γραμμικών ηλεκτρικών διατάξεων Μελέτη σύγκριση γραμμικών και μη γραμμικών ηλεκτρικών διατάξεων Όλγα Τάσση Ιδ. Εκπαιδευτήρια «Ο Απόστολος Παύλος» trendy.olga@gmail.com Επιβλέπων Καθηγητής: Dr Δημήτριος Τάσσης Φυσικός Ραδιοηλεκτρολόγος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑ ΝΕΟ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΤΟ ΥΠΟΞΕΙ ΙΟ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ (Cu 2 O)

ΕΝΑ ΝΕΟ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΤΟ ΥΠΟΞΕΙ ΙΟ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ (Cu 2 O) ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΑ ΝΕΟ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC B Βασική συσκευή. Έκδοση 07/2006 11469609 / EL

Oδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC B Βασική συσκευή. Έκδοση 07/2006 11469609 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVITRAC B Βασική συσκευή Έκδοση 07/2006 11469609 / EL Oδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRIVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

Το παρουσιαζόμενο σύστημα

Το παρουσιαζόμενο σύστημα Άρθρο - κατασκευή - φωτογραφίες: Wim Kruijf, PA0WV κατασκευες Μεταγλώττιση: Τάσος Θωμαΐδης, SV8YM Το σύστημα MSIA για την αποδοτικότερη εξάσκηση στη λήψη κώδικα Morse Ενδιαφέρεστε να μεγιστοποιήσετε γρήγορα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Μετασχηματιστή

Μελέτη Μετασχηματιστή Μελέτη Μετασχηματιστή 1. Θεωρητικό μέρος Κάθε φορτίο που κινείται και κατά συνέπεια κάθε αγωγός που διαρρέεται από ρεύμα δημιουργεί γύρω του ένα μαγνητικό πεδίο. Το μαγνητικό πεδίο B με την σειρά του ασκεί

Διαβάστε περισσότερα

αγωγοί ηµιαγωγοί µονωτές Σχήµα 1

αγωγοί ηµιαγωγοί µονωτές Σχήµα 1 Η2 Μελέτη ηµιαγωγών 1. Σκοπός Στην περιοχή της επαφής δυο ηµιαγωγών τύπου p και n δηµιουργούνται ορισµένα φαινόµενα τα οποία είναι υπεύθυνα για τη συµπεριφορά της επαφής pn ή κρυσταλλοδιόδου, όπως ονοµάζεται,

Διαβάστε περισσότερα