Άσκηση 3 Η ΔΙΟΔΟΣ ΩΣ ΗΜΙΑΓΩΓΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Άσκηση 3 Η ΔΙΟΔΟΣ ΩΣ ΗΜΙΑΓΩΓΟΣ"

Transcript

1 Άσκηση 3 Η ΔΙΟΔΟΣ ΩΣ ΗΜΙΑΓΩΓΟΣ Αυτό έργο χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike Greece 3.0. Ονοματεπώνυμο: Μητρόπουλος Σπύρος Α.Ε.Μ.: 3215 Εξάμηνο: Β' Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης: Η εργαστηριακή άσκηση 3 έχει ως σκοπό να μάθει στον φοιτητή την λειτουργία της διόδου κατά την ορθή και την ανάστροφη πόλωση. Επίσης να μπορεί να αναγνωρίσει πότε είναι ορθά πολωμένη και πότε ανάστροφα μέσα από το πρόγραμμα προσομοίωσης και σχεδίασης κυκλωμάτων Pspice και του κυκλώματος που δίνεται παρακάτω μέσα από την δίοδο led. Επιπλέον να μελετήσει την χαρακτηριστική της και πως αλληλεπιδρά αυτή στο κύκλωμα. Τα κυκλώματα : 1 2 Σχήμα 1 Στο σχήμα 1 έχουμε μια πηγή τάσης στα 12V. Στην συνέχεια μια δίοδο που για τα πειράματά μας στην μια περίπτωση είναι ορθά πολωμένη και στην άλλη ανάστροφα. Πέρα από αυτή τη δίοδο έχουμε και δύο αντιστάτες τους R 1 και R 2 που έχουνε τιμές 470Ohm και 1KOhm αντίστοιχα. Σε σειρά με τον R 2 έχουμε και μια δίοδο led. Για το σχήμα 2 έχουμε πάλι πηγή τάσης αλλά τώρα για λειτουργία από 0 30V. Σε σειρά έχουμε μια δίοδο και έναν αντιστάτη του 1KOhm.

2 Σχήμα 2 Πειραματικά αποτελέσματα: Το πρώτο ερώτημα μας ζητά να κάνουμε την προσομοίωση του κυκλώματος (σχήμα 1 δίοδος θέση 1), με τη βοήθεια του Pspice για τιμές της πηγής μας από 0V μέχρι 12V με βήμα 0.01V. Στην συνέχεια μας ζητείται να συγκρίνουμε τις καμπύλες τάσης που προκύπτουν από τη δίοδο και το led. Η γραφική παράσταση που βλέπουμε είναι η παρακάτω: Με πράσινο χρώμα αναπαριστάται η καμπύλη της διόδου ενώ με κόκκινο η καμπύλη της διόδου led. Μπορούμε να παρατηρήσουμε βλέποντας την πράσινη καμπύλη πως περίπου στα 0,7V η δίοδος κάνει το γόνατο - καμπύλη και αρχίζει να συμπεριφέρεται σαν κανονικός αγωγός ρεύματος. Η δίοδος led από την άλλη που παρίσταται με κόκκινο αρχίζει την λειτουργία της αφότου η δίοδος περάσει το 0,7V και άγει. Δηλαδή εκεί που είναι το γόνατο της διόδου αρχίζει να ανεβαίνει σιγά σιγά και η τάση του led καθότι η δίοδος αφήνει να περάσει όλο και ποιο πολύ ρεύμα. Και οι δύο δίοδοι έχουν σταθεροποιηθεί εντελών σχεδόν όταν ή τάση πηγής έχει φτάσει τα 5V. Από εκεί και πέρα υπάρχουν μικρές αποκλίσεις. Για το δεύτερο ερώτημα πρέπει στο σχήμα 1 να τοποθετήσουμε την δίοδο όπως φαίνεται στην θέση 2 και στην συνέχεια με τις ίδιες παραμέτρους προσομοίωσης να τρέξουμε το πρόγραμμα μας. Το αποτέλεσμα της γραφικής παράστασης που προκύπτει είναι:

3 Φαίνεται από το παραπάνω γράφημα ότι η τάση στα άκρα του led είναι 0V καθ' όλη την διάρκεια του πειράματος, δηλαδή όσο έκανε η πηγή μας να πάει από τα 0V στα 12V, σε αντίθεση με την τάση στα άκρα της διόδου μας που είναι διαρκώς όση και η τάση της πηγής. Αυτό σημαίνει ότι είναι ανάστροφα πολωμένη και δεν αφήνει ρεύμα να περάσει. Λειτουργεί σαν μονωτής σε αυτή την περίπτωση. Η τάση λοιπόν της πηγής καταναλώνεται πάνω στην δίοδο και σε κανένα άλλο εξάρτημα.(θεωρώντας πάντα ότι η δίοδος είναι ιδανική) Το τρίτο ερώτημα έχει να κάνει με την πτώση τάσης στα άκρα της διόδου και του αντιστάτη. Αυτή τη φορά φτιάχνοντας το σχήμα 2 θέτουμε την προσομοίωση ως προς V1 να αρχίσει από 0V μέχρι 30V με βήμα επίσης 0.01V. Μπορούμε να βγάλουμε έτσι το γράφημα με το θετικό τμήμα της χαρακτηριστικής της διόδου. Μας ζητάει λοιπόν να συμπληρώσουμε τον παρακάτω πίνακα με το ρεύμα που διαρρέει το κύκλωμα αντλώντας τα στοιχεία από το παραπάνω γράφημα όπως και την τάση στα άκρα του αντιστάτη χρησιμοποιώντας τον νόμο του Ohm. Επομένως προκύπτει: V (mvolts) V R1 (Volts) I (ma) V 0,0049V 0,09V 0,24V 0,639V 1,7V 2,75V 4,49V 7,2V 11,8V 19,1V 25,5V 0V 4,9uΑ 90uA 240uA 639uA 1,7mA 2,75mA 4,49mA 7,2mA 11,8m A 19,1m A 25,5m A Το επόμενο ερώτημα μας ζητάει να βρούμε τη δυναμική αντίσταση πάνω στην δίοδο του σχήματος 2 με την βοήθεια του παραπάνω διαγράμματος. Αυτό θα γίνει φέρνοντας αν φέρουμε την εφαπτομένη σε ένα σημείο της τάσης γόνατος, με ίσες αποστάσεις από το κεντρικό σημείο δεξιά και αριστερά. Δημιουργούμε ένα ορθογώνιο τρίγωνο με την μια πλευρά παράλληλη προς τον άξονα του ρεύματος και την άλλη πλευρά παράλληλη προς το άξονα τάσης.

4 Η δυναμική αντίσταση δίνεται από τη παρακάτω σχέση: r d = ΔV ΔΙ =V d2 V d1 I d2 I d1 Στην περίπτωσή μας τα σημεία είναι Vd1 = 665mV, Vd2 = 719mV & Id1 = 4,2mA, Id2 = 15,2mA. r d = 719mV 665mV 15.2mA 4.2mA = =4.9Ohms Τελευταία ερώτημα είναι να βρούμε το σημείο ηρεμίας Q της διόδου και να σχεδιάσουμε την ευθεία φόρτου πάνω στο γράφημα μας. Μας δίνεται τάση πηγής ίση με 5Volt. Όπως μπορούμε να δούμε από το παραπάνω σχήμα έχουμε βάλει κάτω δεξιά την τάση της πηγής που μας έχει δοθεί (5V) και στο πάνω αριστερό μέρος του γραφήματος, στα 5mA, την εξίσωση για το I. Φέρνοντας μια ευθεία γραμμή προς το πρώτο σημείο, περνάει μόνο σε ένα σημείο πάνω από την καμπύλη της διόδου. Εκείνο το σημείο ονομάζεται και σημείο ηρεμίας, Q.

5 Ερωτήσεις Ασκήσεις: - Γράψτε τις παρατηρήσεις σας από τον πειραματισμό σας με το πρώτο κύκλωμα (σχήμα 1). Ποια είναι η διαφορά της ορθής από την ανάστροφη πόλωση της διόδου στο κύκλωμα αυτό; Κατά την ορθή πόλωση της διόδου μετά από ποια τάση εξόδου του τροφοδοτικού άρχισε να φωτοβολεί η δίοδος LED(ή διαφορετικά αρχίζει να εμφανίζεται τάση στα άκρα της διόδου LED); Όταν η δίοδος είναι ορθά πολωμένη μετά τα 0,7V(μιλώντας πάντα για πυριτίου διόδους) αρχίζει να άγει, δηλαδή συμπεριφέρεται σαν αγωγός. Έτσι όταν είναι ορθά πολωμένη και ξεπεράσει τα 0,7V τότε το led αρχίζει να ανάβει μετά από κάποια mv καθώς περνάει το ρεύμα μέσα από την δίοδο. Στην περίπτωση που η δίοδος είναι ανάστροφα πολωμένη δεν περνάει ρεύμα και δεν ανάβει το LED ποτέ. - Πως μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρώτο κύκλωμα(σχήμα 1) για τον έλεγχο της καλής λειτουργίας διόδων; Να αναφέρετε όλες τις πιθανές περιπτώσεις που μπορούν να εμφανιστούν. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το κύκλωμα αυτό για την εύρηση της ανόδου και της καθόδου σε μια άγνωστη δίοδο; Εξηγήστε. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το παραπάνω κύκλωμα για να ελέγξουμε αν μια δίοδος συμπεριφέρεται σωστά κοιτώντας την χαρακτηριστική που μας δίνει. Μπορεί να έχουμε μια δίοδο που άγει και από τις δύο πλευρές που σημαίνει ότι είναι χαλασμένη, όπως και το ακριβώς αντίθετο, μια δίοδο δηλαδή που δεν άγει καθόλου ποτέ. Η τελευταία περίπτωση είναι μια κανονική δίοδος που θα άγει από την άνοδο προς κάθοδο και δεν θα άγει με το αντίστροφο. Περνώντας μια λειτουργική δίοδο και έχοντας το σχήμα 1 υλοποιημένο στο εργαστήριο θα μπορούσαμε να βρούμε άμεσα την κάθοδο και την άνοδο απλά βάζοντας την δοκιμαστικά πάνω στο κύκλωμα. Αν ανάψει το LED είναι ορθά πολωμένη αν δεν ανάψει είναι ανάστροφα. Καλό είναι βέβαια να την βάλουμε και από τις δύο μεριές για να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα πέσουμε σε μια από τις προαναφερθέν περιπτώσεις. - Ποιος ο ρόλος της αντίστασης R 2 στο πρώτο κύκλωμα; Ο ρόλος που παίζει ο αντιστάτης R 2 είναι να περιορίσει το ρεύμα που θα περάσει μέσα από την δίοδο LED. Αν δεν υπήρχε τότε ο αντιστάτης στην ουσία θα είχαμε ένα βραχυκύκλωμα με τις 2 διόδους σε σειρά. Το αποτέλεσμα θα ήταν αν δεν ήτανε βατικές να λιώσουν από το ρεύμα που θα περάσει. - Υπάρχουν κινούμενοι φορείς (οπές, ηλεκτρόνια) στην περιοχή γύρω από την επαφή p-n; Κινούμενοι φορείς είναι τα ηλεκτρόνια στην N τύπου περιοχή που κυκλοφορούν ελεύθερα μέσα στο κρυσταλλικό πλέγμα του ημιαγωγού, ενώ στην P τύπου περιοχή υπάρχουν οπές που μεταπηδούν από άτομο σε άτομο. - Ποιο είναι το σθένος των στοιχείων που περιέχουν οι περιοχές p και n σε μια δίοδο επαφής; Οι περιοχές τύπου P είναι τρισθενείς και έχουνε οπές σε αντίθεση με τις τύπου N περιοχές που είναι πεντασθενείς προσμίξεις και έχουνε περίσσεια ηλεκτρονίων. - Αν σε μια συσκευή που λειτουργεί με μπαταρίες, τοποθετηθούν οι μπαταρίες με λανθασμένη πολικότητα υπάρχει κίνδυνος να καταστραφεί η συσκευή. Μπορείτε να προτείνετε κάποια λύση με τη χρήση διόδου ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος καταστροφής της;

6 Μπορούμε να βάλουμε παράλληλα με τις μπαταρίες μια δίοδο ανάστροφα. Έτσι αν βάλουμε τις μπαταρίες μας ανάποδα το ρεύμα να περάσει από την δίοδο. Βέβαια αν το κάνουμε αυτό θα πρέπει σε σειρά να υπάρχει και μια ασφάλεια γιατί αλλιώς το ρεύμα που θα περάσει από την δίοδο θα είναι αρκετά μεγάλο για να την λιώσει και υπάρχει και περίπτωσή η μπαταρίες να υπερθερμανθούν και να σκάσουν. - Πόση είναι η ανάστροφη επαναληπτική τάση κορυφής, το μέσο ρεύμα ορθής πόλωσης και η ισχύς της 1N4005; Πόση είναι η τάση ορθής πόλωσης και η συνολική χωρητικότητα για τη δίοδο 1N4002; Η ανάστροφη επαναληπτική τάση κορυφής είναι 600V, το μέσο ρεύμα ορθής πόλωσης είναι 1 A και η ισχύς 3W. Η τάση ορθής πόλωσης για την 1N4002 είναι 1.1V και η συνολική χωρητικότητα 15pF. - Αν το ρεύμα που διαρρέει το LED του κυκλώματος στο σχήμα 1 είναι περίπου 10mA, ποια πρέπει να είναι η καινούργια τιμή της αντίστασης R 2, ώστε το LED να διαρρέεται από ρεύμα η τιμή του οποίου είναι διπλάσια του αριθμού που αντιστοιχεί στο τρίτο γράμμα του επωνύμου σας; Το τρίτο γράμμα του επωνύμου είναι το γράμμα τ άρα είναι το 19ο γράμμα επί 2 = 38. Άρα η δίοδος θα πρέπει να διαρρέεται από ρεύμα 38mA. Η τιμή της R 2 πρέπει να υπερδιπλασιαστεί 3,8 φορές ώστε να έχουμε 3,8 φορές πάνω το ρεύμα. Άρα θα πρέπει να πάει περίπου 263Ωhm. Μητρόπουλος Σπύρος, 2013

Άσκηση 12 Ο ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ua741 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Άσκηση 12 Ο ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ua741 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Άσκηση 12 Ο ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ua741 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Αυτό έργο χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike Greece 3.0. Ονοματεπώνυμο: Μητρόπουλος Σπύρος Α.Ε.Μ.: 3215 Εξάμηνο:

Διαβάστε περισσότερα

1 Τράπεζα θεμάτων 2014-15 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ

1 Τράπεζα θεμάτων 2014-15 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ 1 2 ΘΕΜΑ B Ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος 1. ΘΕΜΑ Β 2-15438 B.1 Ένας αγωγός διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα έντασης i = 5 A. Το ηλεκτρικό φορτίο q που περνά από μια διατομή του αγωγού σε χρόνο t = 10 s

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 11 Ο ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ua741 ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

Άσκηση 11 Ο ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ua741 ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Άσκηση 11 Ο ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ua741 ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Αυτό έργο χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike Greece 3.0. Ονοματεπώνυμο: Μητρόπουλος Σπύρος Α.Ε.Μ.: 3215

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ι. ΚΑΛΟΜΟΙΡΟΣ, Ν. ΧΑΣΤΑΣ, Θ. ΜΑΝΤΖΟΥ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Λ. Μπισδούνης, Καθηγητής Χ. Κωνσταντέλλος-Κοντογούρης, Εργαστηριακός Συνεργάτης Α. Κατσαϊτης, Τεχνικός Εργαστηρίων Πάτρα 2015 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

τα μεταλλικά Μια στρώμα. Για την έννοια πως αν και νανοσωματίδια (με εξάχνωση Al). πρέπει κανείς να τοποθετήσει τα μερικές δεκάδες nm πράγμα

τα μεταλλικά Μια στρώμα. Για την έννοια πως αν και νανοσωματίδια (με εξάχνωση Al). πρέπει κανείς να τοποθετήσει τα μερικές δεκάδες nm πράγμα Φραγή Coulomb σε διατάξεις που περιέχουν νανοσωματίδια. Ι. Φραγή Coulomb σε διατάξεις που περιέχουν μεταλλικά νανοσωματίδια 1. Περιγραφή των διατάξεων Μια διάταξη που περιέχει νανοσωματίδια μπορεί να αναπτυχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου. Τράπεζα θεμάτων

Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου. Τράπεζα θεμάτων Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Τράπεζα θεμάτων Φώτης Μπαμπάτσικος www.askisopolis.gr Συνεχές Ηλεκτρικό ρεύμα Δ Θέμα Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα Θέμα Δ 4_15559 Δίνονται δύο αντιστάτες (1) και (2). Ο αντιστάτης

Διαβάστε περισσότερα

1-1 ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM. Σύμβολο αντιστάτη με αντίσταση R. Γραφική παράσταση της αντίστασης συναρτήσει της έντασης του ρεύματος σε γραμμικό αντιστάτη

1-1 ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM. Σύμβολο αντιστάτη με αντίσταση R. Γραφική παράσταση της αντίστασης συναρτήσει της έντασης του ρεύματος σε γραμμικό αντιστάτη - ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM Το 86 ο Γερμανός φυσικός Georg Ohm ανακάλυψε ότι η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος i που διαρρέει έναν αγωγό είναι ανάλογη της διαφοράς δυναμικού v που εφαρμόζεται στα άκρα του, δηλαδή ισχύει:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙO ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙO ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙO ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 2 Δίοδοι-Επαφή pn Α. Στατική χαρακτηριστική της διόδου. Αν και η δίοδος είναι μία απλή διάταξη, αποτελεί τη βάση για έναν ολόκληρο κλάδο της Ηλεκτρονικής. Τα τρανζίστορς,

Διαβάστε περισσότερα

LUXURY LED BICYCLE Brighten your beam and banish burnt-out bulb blues

LUXURY LED BICYCLE Brighten your beam and banish burnt-out bulb blues ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ LUXURY LED BICYCLE Brighten your beam and banish burnt-out bulb blues Εισηγητές: 1) Νικαλαϊδης Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας. Τμήμα Ηλεκτρολογίας. Θέμα: Μελέτη συχνοτικής απόκρισης ηλεκτρονικών κυκλωμάτων.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας. Τμήμα Ηλεκτρολογίας. Θέμα: Μελέτη συχνοτικής απόκρισης ηλεκτρονικών κυκλωμάτων. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Τμήμα Ηλεκτρολογίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Μελέτη συχνοτικής απόκρισης ηλεκτρονικών κυκλωμάτων. Μαστοράκης Ιωάννης Τσιμπίσης Σωτήρης Υπεύθυνος : Μαγκαφάς Λυκούργος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Σάκκουλα Βάλια Κεφάλαιο 1 ο 1.1. Ηλεκτρική δύναμη Τα σώματα τα οποία έχουν την ιδιότητα να ασκούν δύναμη σε άλλα ελαφρά αντικείμενα, όταν τα τρίψουμε με κάποιο άλλο

Διαβάστε περισσότερα

Πολύμετρο Βασικές Μετρήσεις

Πολύμετρο Βασικές Μετρήσεις Πολύμετρο Βασικές Μετρήσεις 1. Σκοπός Σκοπός της εισαγωγικής άσκησης είναι η εξοικείωση του σπουδαστή με τη χρήση του πολύμετρου για τη μέτρηση βασικών μεγεθών ηλεκτρικού κυκλώματος, όπως μέτρηση της έντασης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ. Εργαστήριο Φυσικής IΙ. Μελέτη της απόδοσης φωτοβολταϊκού στοιχείου με χρήση υπολογιστή. 1. Σκοπός. 2. Σύντομο θεωρητικό μέρος

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ. Εργαστήριο Φυσικής IΙ. Μελέτη της απόδοσης φωτοβολταϊκού στοιχείου με χρήση υπολογιστή. 1. Σκοπός. 2. Σύντομο θεωρητικό μέρος ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Σκοπός Το φωτοβολταϊκό στοιχείο είναι μία διάταξη ημιαγωγών η οποία μετατρέπει την φωτεινή ενέργεια που προσπίπτει σε αυτήν σε ηλεκτρική.. Όταν αυτή φωτιστεί με φωτόνια κατάλληλης συχνότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ. Για τους φοιτητές του 1ου έτους Σχολών Πολυτεχνείου. Παναγιώτης Πετράκης MSc Φυσικός, Ε.ΔΙ.Π στο Πολυτεχνείο Κρήτης

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ. Για τους φοιτητές του 1ου έτους Σχολών Πολυτεχνείου. Παναγιώτης Πετράκης MSc Φυσικός, Ε.ΔΙ.Π στο Πολυτεχνείο Κρήτης Πολυτεχνείο Κρήτης Εργαστήριο Δομής της Ύλης & Φυσικής Λέιζερ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ Για τους φοιτητές του 1ου έτους Σχολών Πολυτεχνείου Παναγιώτης Πετράκης MSc Φυσικός, Ε.ΔΙ.Π στο Πολυτεχνείο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΙΣ : HARDWARE: SR1, SR1-Q, SR2, SR3,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Μικροηλεκτρονική (ETY-482) 1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΗΣ-ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΕΙΑ ΦΟΡΤΟΥ

Εισαγωγή στη Μικροηλεκτρονική (ETY-482) 1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΗΣ-ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΕΙΑ ΦΟΡΤΟΥ Εισαγωγή στη Μικροηλεκτρονική (ETY-482) 1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΗΣ-ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΕΙΑ ΦΟΡΤΟΥ Σχήµα 1. Κύκλωµα DC πόλωσης ηλεκτρονικού στοιχείου Στο ηλεκτρονικό στοιχείο του σχήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη σύγκριση γραμμικών και μη γραμμικών ηλεκτρικών διατάξεων

Μελέτη σύγκριση γραμμικών και μη γραμμικών ηλεκτρικών διατάξεων Μελέτη σύγκριση γραμμικών και μη γραμμικών ηλεκτρικών διατάξεων Όλγα Τάσση Ιδ. Εκπαιδευτήρια «Ο Απόστολος Παύλος» trendy.olga@gmail.com Επιβλέπων Καθηγητής: Dr Δημήτριος Τάσσης Φυσικός Ραδιοηλεκτρολόγος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ι. Σημειώσεις Εργαστηριακών Ασκήσεων

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ι. Σημειώσεις Εργαστηριακών Ασκήσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ι Σημειώσεις Εργαστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 2: Ηλεκτρονόμοι, Πολυπλέκτες, Ανάδραση

Εργαστήριο 2: Ηλεκτρονόμοι, Πολυπλέκτες, Ανάδραση ΗΥ-120: Ψηφιακή Σχεδίαση Φθινόπωρο 2011 Τμ. Επ. Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Εργαστήριο 2: Ηλεκτρονόμοι, Πολυπλέκτες, Ανάδραση 18-21 Οκτωβρίου 2011 (βδομάδα 3) 2.1 Συνδέσεις με την Πλακέτα Εισόδων/Εξόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΥΜΒΟΛΟ ΜΟΝΑΔΕΣ S.. Φορτίο, q oulomb, Ηλεκτρικό ρεύμα, i Ampére, A Ηλεκτρικό δυναμικό olt, Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (2014 2015) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2014 2014)

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (2014 2015) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2014 2014) > Φυσική Β Λυκείου >> Αρχική σελίδα ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΚΟ ΡΕΥΜΑ ΗΗλλεεκκττρρι ικκόό ρρεεύύμμαα (σελ. ) ΗΗλλεεκκττρρι ικκήή ππηηγγήή -- ΗΗλλεεκκττρρι ικκόό κκύύκκλλωμμαα (σελ. 3) ΈΈνντταασσηη ηηλλεεκκττρρι ικκοούύ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΣΙΤΣΙΠΗ ΦΥΣΙΚΟΥ Ρ/Η ΛΑΜΙΑ 2011 2 ΑΣΚΗΣΗ 1η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Κάθε εργαστηριακή άσκηση, περιέχει τις διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5: Κίνηση. 5.1 Σχετική κίνηση αντικειμένων

Κεφάλαιο 5: Κίνηση. 5.1 Σχετική κίνηση αντικειμένων Κεφάλαιο 5: Κίνηση... Σε αυτό το κεφάλαιο: 5.1 Σχετική κίνηση αντικειμένων 5.2 Κίνηση με συντεταγμένες 5.3 Ομαλή κίνηση 5.4 Ολοκληρωμένο παράδειγμα... Δώσε μου τόπο να σταθώ και κινώ και την γη ακόμα (Αρχιμήδης)

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Θεωρητική εισαγωγή

1.1 Θεωρητική εισαγωγή ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΛΟΓΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ NOT, AND, NAND Σκοπός: Να εξοικειωθούν οι φοιτητές µε τα ολοκληρωµένα κυκλώµατα της σειράς 7400 για τη σχεδίαση και υλοποίηση απλών λογικών συναρτήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

4.1. Μαγνητικό πεδίο 4.2. Μαγνητικό πεδίο ρευματοφόρων αγωγών 4.3. Ηλεκτρομαγνητική δύναμη 4.4. Η ύλη μέσα στο μαγνητικό πεδίο 4.5.

4.1. Μαγνητικό πεδίο 4.2. Μαγνητικό πεδίο ρευματοφόρων αγωγών 4.3. Ηλεκτρομαγνητική δύναμη 4.4. Η ύλη μέσα στο μαγνητικό πεδίο 4.5. 128 4ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ 4.1. Μαγνητικό πεδίο 4.2. Μαγνητικό πεδίο ρευματοφόρων αγωγών 4.3. Ηλεκτρομαγνητική δύναμη 4.4. Η ύλη μέσα στο μαγνητικό πεδίο 4.5. Εφαρμογές ηλεκτρομαγνητικών δυνάμεων 4.6. Ηλεκτρομαγνητική

Διαβάστε περισσότερα

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014)

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014) > Φυσική Γ Γυμνασίου >> Αρχική σελίδα ΗΛΕΚΤΡΙΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΕΕρρωττήήσσεει ιςςαασσκκήήσσεει ιςς χχωρρί ίςς ααππααννττήήσσεει ιςς (σελ. ) ΕΕρρωττήήσσεει ιςςαασσκκήήσσεει ιςς μμεε ααππααννττήήσσεει ιςς (σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Σελίδα. Διακόπτες μεμβράνης Σύνδεσμοι Λάμπες και μεταβλητή αντίσταση Ηλεκτρομαγνήτης Σύμβολα κυκλώματος ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

Περιεχόμενα. Σελίδα. Διακόπτες μεμβράνης Σύνδεσμοι Λάμπες και μεταβλητή αντίσταση Ηλεκτρομαγνήτης Σύμβολα κυκλώματος ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ 1 Περιεχόμενα Σελίδα Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 2 Ηλεκτρικά εξαρτήματα 3 Ηλεκτρισμός στο σπίτι 4 Ένα κύκλωμα 5 Η τάση 6 Θετικό και αρνητικό 7 Το κόψιμο και η απογύμνωση καλωδίων 8 Η σύνδεση των εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗ 3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Η κλίµακα των διαστάσεων της ύλης από τα στοιχειώδη σωµάτια έως τα όρια του Σύµπαντος. Το παραπάνω σχήµα προέρχεται απο το βιβλίο του E. Hecht Physics Brooks 3.1

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Ηλ. Μηχ. Β. Σ. Βασιλάτος, Δρ.-Ηλ. Μηχ. Ε. Κ. Τατάκης Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα