Άσκηση 6 ΔΙΟΔΟΣ ZENER ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΕΣ ΤΑΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Άσκηση 6 ΔΙΟΔΟΣ ZENER ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΕΣ ΤΑΣΗΣ"

Transcript

1 Άσκηση 6 ΔΙΟΔΟΣ ZENER ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΕΣ ΤΑΣΗΣ Αυτό έργο χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike Greece 3.0. Ονοματεπώνυμο: Μητρόπουλος Σπύρος Α.Ε.Μ.: 3215 Εξάμηνο: Β' Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης: Αυτή η εργαστηριακή άσκηση σκοπό έχει να μας δείξει το πως μπορούμε να φτιάξουμε έναν πολλαπλασιαστή τάσης με μόνο μερικούς πυκνωτές και μερικές διόδους. Επιπλέον πως μπορούμε να σταθεροποιήσουμε την τάση εξόδου με μια δίοδο zener. Τα κυκλώματα: Σχήμα 1 Στο παραπάνω σχήμα (σχήμα 1) έχουμε μια πηγή συνεχούς τάσης από 0 έως 20V. Στον θετικό πόλο της πηγής μας συνδέουμε τον αντιστάτη R 1 των 100Ω. Σε σειρά με αυτήν είναι ο παράλληλος συνδυασμός της διόδου zener των 6,2V με έναν αντιστάτη φορτίου R L των 100Ω επίσης. Μέσα από αυτό το κύκλωμα μπορούμε να δούμε πως η zener μπορεί να μας σταθεροποιήσει την τάση πάνω στην αντίσταση R L. Στο σχήμα 2 έχουμε ένα μετασχηματιστή υποβιβασμού τάσης, από την τάση της ΔΕΗ(230Vac) σε 6Vac. Στην μια έξοδο του μ/σ συνδέουμε τον πυκνωτή C 1 και σε σειρά την δίοδο D 1. Την δίοδο D 1 την βάζουμε ανάστροφα προς τον πυκνωτή C 1 όπου ο αρνητικός του πόλος είναι συνδεδεμένος με τον μ/σ. Σε σειρά επίσης με τον C 1 προσθέτουμε και την D 2 δημιουργώντας τον κόμβο Γ. Τέλος σε σειρά με την D 2 προσθέτουμε και τον πυκνωτή C 2 με το θετικό του άκρο πάνω στην D 2 και το αρνητικό του πάνω στην άνοδο του D 1. Στο θετικό άκρο του πυκνωτή και την κάθοδο της διόδου έχει δημιουργηθεί και ο κόμβο Δ. Το άκρο του D 1 που είναι συνδεδεμένο με τον πυκνωτή C 2 συνδέεται με την άλλη έξοδο του μ/σ που έχει μένει στον αέρα. Επιπλέον σε αυτό το

2 σημείο βάζουμε και το ένα άκρο του αντιστάτη R L και το άλλο άκρο του στον κόμβο Δ. Οι πυκνωτές είναι 100μF έκαστος ενώ για τα πειράματά μας η RL θα έχει τις τιμές 470Ω, 1kΩ και 10kΩ. Τέλος προκύπτει το σχήμα 2. Σχήμα 2 Πειραματικά αποτελέσματα: Αρχικά θα κάνουμε τις μετρήσεις μας πάνω στο κύκλωμα του σχήματος 1. Αυτές θα είναι με ένα πολύμετρο μετρώντας τάση πάνω στον αντιστάτη R L. ΠΙΝΑΚΑΣ Ι V 1 0V 2V 4V 6V 8V 10V 12V 14V 16V 18V 20V V L =V Z 0V 1V 2V 3V 4V 5V 5,99V 6,17V 6,19V 6,2V 6,21V τιμές. Στην συνέχεια μας ζητείται να φτιάξουμε το γράφημα που προκύπτει από τις παραπάνω

3 Σχήμα Volts(RL) Volts(V1) Κατασκευάζουμε το κύκλωμα του σχήματος 2. Εφαρμόζουμε τάση Vac = 6Vrms στα σημεία Α και Β και προκύπτει ο παρακάτω πίνακας. ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ Α/Α V P-AB V DC-ΔΑ V r(p-p)-δα V DC-ΓΒ(πολυμ.) V DC-ΔΑ(πολυμ.) 470Ω 8,45V 0,917V 3,17V 5,57V 9,9V 1kΩ 8,45V 0,6V 2V 6,5V 12,2V 10kΩ 8,45V 0,082V 0,27V 7,6V 15,2V Τέλος μας ζητάει να σχεδιάσουμε τις κυματομορφές που βλέπουμε στον παλμογράφο για τα σημεία Δ,Α για τον αντιστάτη των 470Ω και ένα δεύτερο γράφημα για τον αντιστάτη των 1kΩ.

4 Σχήμα Volts Χρόνος(uS) Παρακάτω ακολουθεί το γράφημα για τον αντιστάτη των 1kΩ. Σχήμα Volts Χρόνος(uS) Ερωτήσεις Ασκήσεις: - Γράψτε τις παρατηρήσεις σας από τον πειραματισμό σας με το πρώτο κύκλωμα(σχήμα 1). Μετά από ποια τάση του τροφοδοτικού η τάση Zener παραμένει σταθερή; Από το γράφημα που προκύπτει προσδιορίστε την ελάχιστη και τη μέγιστη τάση Zener. Η τάση Zener παραμένει σταθερή μετά τα 6,2V. Ανεβαίνει πολύ πολύ σιγά μετά τα 6,2V για

5 μερικά μv. Η ελάχιστη τάση πάνω στην Zener είναι 0V ενώ η μέγιστη είναι 6,21V στα 20V. - Πότε εμφανίζεται το φαινόμενο Zener;(σε ποιο είδος πόλωσης;) Το φαινόμενο zener εμφανίζεται όταν η δίοδος zener είναι ανάστροφα πολωμένη αλλιώς η συμπεριφορά της είναι μια απλής διόδου. Αν την βάλουμε ανάστροφα τότε θα αρχίσει να ψαλιδίζει την τάση στην τάση zener που μας δίνεται από τον κατασκευαστή. - Ποιες είναι η εφαρμογές μιας διόδου zener; Υπάρχουν πολλές εφαρμογές για μια δίοδο zener. Μια από αυτές είναι να ψαλιδίζει την συχνότητα που παίρνουμε από την FM διαμόρφωση. Έτσι μπορούμε να κόψουμε τα πάνω και κάτω άκρα πετώντας κυριολεκτικά τον θόρυβο όμως κρατώντας την συχνότητα. Άλλες εφαρμογές έχουνε σκοπό την προστασία κυκλωμάτων με zener. Το όριο που θα μπορούσε να φτάσει μια τάση να είναι η τάση zener. Έτσι δεν θα καίγονταν τα υλικά μας πίσω από αυτήν. - Τι τιμή περιμένετε να έχει η αντίσταση μιας διόδου Zener όταν ανάστροφα πολωμένη συνδεθεί στα άκρα ενός ωμομέτρου;(πολύ μεγάλη, μικρή, μηδενική). Εξηγήστε. Περιμένουμε να έχει αρκετά μεγάλη αντίσταση. Αυτό διότι πρέπει να εφαρμοστεί κάποια τάση στα άκρα της διόδου για να μπορέσει να άγει. Άρα θα εμφανιστεί και τεράστια αντίσταση της τάξης των αρκετών δεκάδων MΩ. - Αν στο κύκλωμα του σχήματος 1 η τάση εισόδου 20Volt, η αντίσταση R=270Ω, η R L καθορίζεται από τον αριθμό που αντιστοιχεί στο τέταρτο γράμμα του επωνύμου σας και V Z =5,1V να υπολογίσετε με τη βοήθεια των κανόνων του Kirchoff τα ρεύματα IL, I Z. Αν η zener που χρησιμοποιείται είναι η 1N4733A, να ελέγξετε επίσης αν μπορεί να λειτουργήσει κανονικά χωρίς να καταστραφεί. Υπενθυμίζεται ότι η ισχύς της Zener (όπως και της απλής διόδου) ισούται με το γινόμενο της τάσης zener επί το ρεύμα Zener που διαρρέει τη δίοδο. Με το τέταρτο γράμμα του επιθέτου μου η αντίσταση R L προκύπτει ότι είναι 17Ω. Τότε το ρεύμα I είναι 55mA. Με αυτό το ρεύμα η δίοδος 1N4733A μπορεί να λειτουργήσει κανονικά χωρίς πρόβλημα αφού η συγκεκριμένη μπορεί να λειτουργήσει και μέχρι τα 178mA. - Δίοδος 1N4739A. Με τη βοήθεια του φύλλου δεδομένων δώστε τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης διόδου. Για κάθε χαρακτηριστικό δώστε το πλήρες όνομα, το σύμβολο και την τιμή που αντιστοιχεί για τη συγκεκριμένη δίοδο Zener. Ποιο είναι το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας της διόδου κατά την ορθή πόλωση; Για την δίοδο 1N4739A έχουμε Vz όπου ορίζεται η τάση αποκοπής Zener στα 9,1V. Ζz όπου είναι η μικρότερη δυναμική αντίσταση της διόδου στα 5Ω. I ZT είναι το ρεύμα λειτουργίας της διόδου και είναι 28mA. Η μέγιστη δυναμική αντίσταση Z ZK που ορίζεται σε 700Ω. I ZK που είναι το ελάχιστο ρεύμα που απαιτείται για τη λειτουργία της διόδου Zener και είναι 0,5mA. V R όπου είναι η μέγιστη αντίστροφη τάση όπου το ρεύμα που διαρρέει την δίοδο είναι της τάξης των μa και είναι 7V. Σε συνάρτηση με το V R έρχεται και το Ι R που δίνεται σε 10μΑ. Τέλος μας δίνεται το I SURGE που είναι 500mA και είναι το ρεύμα στο οποίο το εξάρτημά μας θα χαλάσει εντελώς ενώ το ανώτατο επιτρεπτό ρεύμα που θα μπορεί να λειτουργεί η δίοδος είναι το ρεύμα I ZM και ορίζεται στα 100mA. Επιπλέον μας δίνεται και το μέγιστο ρεύμα ορθής πόλωσης για όλη τη σειρά των 1N47xx διόδων στα 200mA. - Γράψτε τις παρατηρήσεις σας από τον πειραματισμό σας με το δεύτερο κύκλωμα σχήμα 2. Είναι

6 συνεχής τάση στα σημεία ΑΔ διπλάσια της τάσης στα σημεία ΓΒ; Εξηγήστε. Είναι όντως σχεδόν διπλάσια. Σχεδόν γιατί έχουμε και τις διόδους όπου ρίχνουν την τάση στα άκρα τους καθότι δεν είναι ιδανικές. Αυτό γίνεται χάρη στη φόρτιση και αποφόρτιση των πυκνωτών. Έτσι παράδειγμα για τον δεύτερο πυκνωτή και δίοδο έχουμε την τάση της πηγής αλλά και την τάση που έχει φορτιστεί ο πρώτος πυκνωτής. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε δύο φορές την τάση της πηγής. - Σε ποια περίπτωση η κυμάτωση της τάσης εξόδου είναι μεγαλύτερη; Πόση είναι τότε η τάση; Η κυμάτωση εξόδου πέφτει όσο πέφτει και το φορτίο, δηλαδή ο αντιστάτης R L. Έτσι προκύπτει ότι με τον αντιστάτη των 10kΩ έχουμε κυμάτωση της τάξης των ~275mV Pk-Pk ενώ με τον αντιστάτη των 470Ω έχουμε περίπου 3,2V Pk-Pk. Αν είχαμε επίσης πυκνωτές μεγαλύτερης χωρητικότητας θα μειωνόταν η κυμάτωση εξίσου. - Ποια είναι η μέγιστη τάση στην οποία πρέπει να αντέχουν οι πυκνωτές σε ένα κύκλωμα πολλαπλασιασμού τάσης; Πρέπει να είναι μεγαλύτερης τιμής από την τιμή που πολλαπλασιάζουν. Π.χ. Ότι το κύκλωμά μας στο τέλος βγάζει 25V θα πρέπει τουλάχιστον να πάρουμε πυκνωτές των 25V. Ειδάλλως οι πυκνωτές θα αρχίζουν να χαλάνε και υπάρχει περίπτωση να σκάσουν ή θα χαλάσουν αρκετά γρήγορα σε σχέση αν είχαμε πάρει μεγαλύτερης τάσης. - Πόση είναι η συχνότητα κυμάτωσης που μετρήσατε στο κύκλωμα διπλασιασμού της τάσης; Είναι ίδια ή διαφορετική με τη συχνότητα εισόδου; Εξηγήστε. Είναι ίδια με τη συχνότητα εισόδου. Στην πραγματικότητα βλέπουμε την συχνότητα εισόδου αλλά με την εξομάλυνση των πυκνωτών. Άρα κατά συνέπεια η συχνότητα εισόδου ισούται με την συχνότητα που βλέπουμε πάνω στην κυμάτωση της R L. - Ποια θα είναι κατά τη γνώμη σας η συμπεριφορά του κυκλώματος του διπλασιαστή αν η χωρητικότητα των χρησιμοποιούμενων πυκνωτών γίνει 10nF και η αντίσταση φορτίου 1MΩ; Πάροτι η αντίσταση φορτίου θα είναι αρκετά μεγάλη οι πυκνωτές παρόλα αυτά δεν θα είναι σε θέση να αποφορτίσουν μέχρι να φτάσουν στην επόμενη κορυφή. Έτσι θα έχουμε μεγάλη κυμάτωση και δεν θα είναι σε θέση να διπλασιάσουν την τάση. - Σχεδιάστε το κύκλωμα και υπολογίστε την τάση εξόδου ενός δεκαπλασιαστή τάσης αν η τάση κορυφής του σήματος εισόδου είναι ήδη με τον αριθμό που αντιστοιχεί στο πρώτο γράμμα του επωνύμου σας επί 20 φορές. Θεωρείται ότι μια γεννήτρια ιόντων είναι ένας τέτοιος πολλαπλασιαστής τάσης μπορεί να ιονίσει τον αέρα παράγοντας όζον που μας δημιουργεί ευεξία αν η τάση εξόδου (σημείο του υψηλότερου δυναμικού) της είναι μεγαλύτερη από 2500V και συνδέσουμε στην έξοδο αυτή μία ή περισσότερες ακίδες. Να εξετάσετε συνεπώς αν το κύκλωμά σας μπορεί να λειτουργήσει ως ιονιστής του αέρα. Αν υποθέσουμε ότι είχαμε τα υλικά που θα άντεχαν στα μερικά kv. Η πρώτο γράμμα του επωνύμου μου είναι το Μ και επί 20 φορές μας κάνει 240. Χρησιμοποιώντας έναν ιδανικό δεκαπλασιαστή τάσης θα φτάσουμε στα 2,4kV τάσης. Στην πραγματικότητα θα είμαστε αρκετά εκτός. Στην ουσία θέλω ~85 στάδια διπλασιασμού τάσης (V max = 2*(Ν στάδια ) ). Στη συνέχεια βρίσκω την πτώση τάσης από τον τύπο V drop = I 6 f C (4n3 +3n 2 +n). Άρα το κύκλωμά μου δεν μπορεί

7 να λειτουργήσει ως ιονιστής. Μητρόπουλος Σπύρος, 2013

Άσκηση 12 Ο ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ua741 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Άσκηση 12 Ο ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ua741 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Άσκηση 12 Ο ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ua741 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Αυτό έργο χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike Greece 3.0. Ονοματεπώνυμο: Μητρόπουλος Σπύρος Α.Ε.Μ.: 3215 Εξάμηνο:

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 11 Ο ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ua741 ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

Άσκηση 11 Ο ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ua741 ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Άσκηση 11 Ο ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ua741 ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Αυτό έργο χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike Greece 3.0. Ονοματεπώνυμο: Μητρόπουλος Σπύρος Α.Ε.Μ.: 3215

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙO ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙO ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙO ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 2 Δίοδοι-Επαφή pn Α. Στατική χαρακτηριστική της διόδου. Αν και η δίοδος είναι μία απλή διάταξη, αποτελεί τη βάση για έναν ολόκληρο κλάδο της Ηλεκτρονικής. Τα τρανζίστορς,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ι. ΚΑΛΟΜΟΙΡΟΣ, Ν. ΧΑΣΤΑΣ, Θ. ΜΑΝΤΖΟΥ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Λ. Μπισδούνης, Καθηγητής Χ. Κωνσταντέλλος-Κοντογούρης, Εργαστηριακός Συνεργάτης Α. Κατσαϊτης, Τεχνικός Εργαστηρίων Πάτρα 2015 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing).

Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing). Κεφάλαιο 4 Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing). Οι ενδείξεις (τάσεις εξόδου) των θερμοζευγών τύπου Κ είναι δύσκολο να

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ

ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΠΟΡΛΙ ΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ 9 Πορλιδάς ηµήτριος www.porlidas.gr dporli@physics.auth.gr Τελεστικοί Ενισχυτές Κυκλώµατα Πειραµατικές Μετρήσεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας. Τμήμα Ηλεκτρολογίας. Θέμα: Μελέτη συχνοτικής απόκρισης ηλεκτρονικών κυκλωμάτων.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας. Τμήμα Ηλεκτρολογίας. Θέμα: Μελέτη συχνοτικής απόκρισης ηλεκτρονικών κυκλωμάτων. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Τμήμα Ηλεκτρολογίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Μελέτη συχνοτικής απόκρισης ηλεκτρονικών κυκλωμάτων. Μαστοράκης Ιωάννης Τσιμπίσης Σωτήρης Υπεύθυνος : Μαγκαφάς Λυκούργος

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά θέματα Ηλεκτρονικών 1

Ειδικά θέματα Ηλεκτρονικών 1 Ειδικά θέματα Ηλεκτρονικών 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1...2 ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...2 Γενικά...2 1.1 Θεώρημα Μίλερ (Mller theorem)...10 1.2 Μπούτστραπινγκ (Boottrappng)...11 1.2.1 Αύξηση της σύνθετης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΥΜΒΟΛΟ ΜΟΝΑΔΕΣ S.. Φορτίο, q oulomb, Ηλεκτρικό ρεύμα, i Ampére, A Ηλεκτρικό δυναμικό olt, Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

1-1 ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM. Σύμβολο αντιστάτη με αντίσταση R. Γραφική παράσταση της αντίστασης συναρτήσει της έντασης του ρεύματος σε γραμμικό αντιστάτη

1-1 ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM. Σύμβολο αντιστάτη με αντίσταση R. Γραφική παράσταση της αντίστασης συναρτήσει της έντασης του ρεύματος σε γραμμικό αντιστάτη - ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM Το 86 ο Γερμανός φυσικός Georg Ohm ανακάλυψε ότι η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος i που διαρρέει έναν αγωγό είναι ανάλογη της διαφοράς δυναμικού v που εφαρμόζεται στα άκρα του, δηλαδή ισχύει:

Διαβάστε περισσότερα

5. Τροφοδοτικά - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1. Ανορθωµένη τάση Εξοµαλυµένη τάση Σταθεροποιηµένη τάση. Σχηµατικό διάγραµµα τροφοδοτικού

5. Τροφοδοτικά - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1. Ανορθωµένη τάση Εξοµαλυµένη τάση Σταθεροποιηµένη τάση. Σχηµατικό διάγραµµα τροφοδοτικού 5. Τροφοδοτικά - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 5. ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΑ 220 V, 50 Hz. 0 V Μετασχηµατιστής Ανορθωµένη τάση Εξοµαλυµένη τάση Σταθεροποιηµένη τάση 0 V 0 V Ανορθωτής Σχηµατικό διάγραµµα τροφοδοτικού Φίλτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Πάτρα 0 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ενότητες του μαθήματος Η πιο συνηθισμένη επεξεργασία αναλογικών σημάτων είναι η ενίσχυση τους, που επιτυγχάνεται με

Διαβάστε περισσότερα

LUXURY LED BICYCLE Brighten your beam and banish burnt-out bulb blues

LUXURY LED BICYCLE Brighten your beam and banish burnt-out bulb blues ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ LUXURY LED BICYCLE Brighten your beam and banish burnt-out bulb blues Εισηγητές: 1) Νικαλαϊδης Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ. Για τους φοιτητές του 1ου έτους Σχολών Πολυτεχνείου. Παναγιώτης Πετράκης MSc Φυσικός, Ε.ΔΙ.Π στο Πολυτεχνείο Κρήτης

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ. Για τους φοιτητές του 1ου έτους Σχολών Πολυτεχνείου. Παναγιώτης Πετράκης MSc Φυσικός, Ε.ΔΙ.Π στο Πολυτεχνείο Κρήτης Πολυτεχνείο Κρήτης Εργαστήριο Δομής της Ύλης & Φυσικής Λέιζερ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ Για τους φοιτητές του 1ου έτους Σχολών Πολυτεχνείου Παναγιώτης Πετράκης MSc Φυσικός, Ε.ΔΙ.Π στο Πολυτεχνείο

Διαβάστε περισσότερα

1 Τράπεζα θεμάτων 2014-15 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ

1 Τράπεζα θεμάτων 2014-15 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ 1 2 ΘΕΜΑ B Ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος 1. ΘΕΜΑ Β 2-15438 B.1 Ένας αγωγός διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα έντασης i = 5 A. Το ηλεκτρικό φορτίο q που περνά από μια διατομή του αγωγού σε χρόνο t = 10 s

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΟΜΙΔΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΡΑΔΙΟΤΦΝΟΣΗΣΕ ΜΕ ΚΟΠΟ ΣΗΝ ΣΡΟΥΟΔΟΣΗΗ ΑΙΘΗΣΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΚΕΤΩΝ ΦΑΜΗΛΗ ΙΦΤΟ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΟΤΑΦΑΜΠ ΣΑΟΤΥΙΚ

ΤΓΚΟΜΙΔΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΡΑΔΙΟΤΦΝΟΣΗΣΕ ΜΕ ΚΟΠΟ ΣΗΝ ΣΡΟΥΟΔΟΣΗΗ ΑΙΘΗΣΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΚΕΤΩΝ ΦΑΜΗΛΗ ΙΦΤΟ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΟΤΑΦΑΜΠ ΣΑΟΤΥΙΚ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΕΚΡΙΚΩΝ ΚΤΚΛΩΜΑΣΩΝ ΤΓΚΟΜΙΔΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΡΑΔΙΟΤΦΝΟΣΗΣΕ ΜΕ ΚΟΠΟ ΣΗΝ ΣΡΟΥΟΔΟΣΗΗ ΑΙΘΗΣΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΚΕΤΩΝ ΦΑΜΗΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. Σχ.7.1. Σύµβολο κοινού τελεστικού ενισχυτή και ισοδύναµο κύκλωµα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. Σχ.7.1. Σύµβολο κοινού τελεστικού ενισχυτή και ισοδύναµο κύκλωµα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 7. ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ Ο τελεστικός ενισχυτής εφευρέθηκε κατά τη διάρκεια του δεύτερου παγκοσµίου πολέµου και. χρησιµοποιήθηκε αρχικά στα συστήµατα σκόπευσης των αντιαεροπορικών πυροβόλων για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 4 η. Παλμογράφος ιπλής έσμης. Μελέτη ανάπτυξη: Ε. Χατζηκρανιώτης, Κ. Χρυσάφης Ανασύνθεση:. Ευαγγελινός, Ο. Βαλασιάδης. 2012 Τμήμα Φυσικής ΑΠΘ

ΑΣΚΗΣΗ 4 η. Παλμογράφος ιπλής έσμης. Μελέτη ανάπτυξη: Ε. Χατζηκρανιώτης, Κ. Χρυσάφης Ανασύνθεση:. Ευαγγελινός, Ο. Βαλασιάδης. 2012 Τμήμα Φυσικής ΑΠΘ ΑΣΚΗΣΗ 4 η Παλμογράφος ιπλής έσμης Μελέτη ανάπτυξη: Ε. Χατζηκρανιώτης, Κ. Χρυσάφης Ανασύνθεση:. Ευαγγελινός, Ο. Βαλασιάδης 131 ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΔΕΣΜΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (Μετρήσεις πλάτους, συχνότητας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 86 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...3 1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ...6 1.1 ΓΕΝΙΚΑ: Τελεστικοί Ενισχυτές...6 1.2 Ο ιδανικός τελεστικός ενισχυτής...6 1.3 Υποθέσεις για την Ανάλυση των Ιδανικών Τελεστικών Ενισχυτών...7 1.4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΩΣΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ 1. Εισαγωγή

ΠΟΛΩΣΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ 1. Εισαγωγή ΠΟΛΩΣΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό θα µιλήσουµε για ενισχυτές µιας βαθµίδας µε διπολικά τρανζίστρ. Σε επόµενα κεφάλαια θα µιλήσουµε για ενισχυτές µε FET, όπως και για ενισχυτές µε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Σ.Ρ. ΜΕΣΩ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Σ.Ρ. ΜΕΣΩ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ 2014 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Σ.Ρ. ΜΕΣΩ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ DESIGN AND CONSTRUCTION

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Ηλ. Μηχ. Β. Σ. Βασιλάτος, Δρ.-Ηλ. Μηχ. Ε. Κ. Τατάκης Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευάστε ένα απλό antenna tuner (Μέρος Α )

Κατασκευάστε ένα απλό antenna tuner (Μέρος Α ) Κατασκευάστε ένα απλό antenna tuner (Μέρος Α ) Του Νίκου Παναγιωτίδη (SV6 DBK) φυσικού και ραδιοερασιτέχνη. Ο σκοπός του άρθρου αυτού είναι να κατευθύνει τον αναγνώστη ραδιοερασιτέχνη να κατασκευάσει το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ι. Σημειώσεις Εργαστηριακών Ασκήσεων

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ι. Σημειώσεις Εργαστηριακών Ασκήσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ι Σημειώσεις Εργαστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου. Τράπεζα θεμάτων

Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου. Τράπεζα θεμάτων Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Τράπεζα θεμάτων Φώτης Μπαμπάτσικος www.askisopolis.gr Συνεχές Ηλεκτρικό ρεύμα Δ Θέμα Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα Θέμα Δ 4_15559 Δίνονται δύο αντιστάτες (1) και (2). Ο αντιστάτης

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3 η. (Ισχύς, συντελεστής ισχύος, βελτίωση συντελεστή ισχύος. Τριφασικά δίκτυα, γραμμές μεταφοράς)

Ενότητα 3 η. (Ισχύς, συντελεστής ισχύος, βελτίωση συντελεστή ισχύος. Τριφασικά δίκτυα, γραμμές μεταφοράς) - 1 - Ενότητα 3 η (Ισχύς, συντελεστής ισχύος, βελτίωση συντελεστή ισχύος. Τριφασικά δίκτυα, γραμμές μεταφοράς) Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται το θέμα της ισχύος σε μονοφασικά και τριφασικά συμμετρικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ. Του Π. ΚΟΥΚΟΥ Έκτακτου (Καθ. Εφαρμογών)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ. Του Π. ΚΟΥΚΟΥ Έκτακτου (Καθ. Εφαρμογών) Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ ΙΚ Ο ΕΚ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Ι Δ Ρ ΥΜ Α Χ Α Λ Κ Ι Δ Α Σ Σ Χ Ο Λ Η Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ω Ν Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α :Η 6 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ Του Π. ΚΟΥΚΟΥ Έκτακτου (Καθ. Εφαρμογών)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΙΣ : HARDWARE: SR1, SR1-Q, SR2, SR3,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Διπλωματική Εργασία

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Διπλωματική Εργασία ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Διπλωματική Εργασία Θέμα: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διάταξης Ενίσχυσης Ακουστικών Σημάτων Υψηλής Απόδοσης και Πιστότητας. Ίνεγλης

Διαβάστε περισσότερα