ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (α/α 8/13 )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (α/α 8/13 )"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών Βασ. Σοφίας ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Α. Μέξιας ΤΗΛ-FAX: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (α/α 8/13 ) Το Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», ύστερα από την αριθ. Συν. 30 η / (ΘΕΜΑ Α) [ΑΔΑ:ΒΕΦ34690ΩΜ-776] απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου των διασυνδεομένων Νοσοκομείων: Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», Γενικού Νοσοκομείου-Μαιευτηρίου «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» και Παθολογικού Ν.Α. Σπηλιοπούλειο «Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ», προκηρύσσει διαγωνισμό, με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές, για την εγκατάσταση χειρουργικού προβολέα στο Χειρουργείο του 2 ου ορόφου του Νοσοκομείου, σύμφωνα με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου. Η μεταφορά και εγκατάσταση προβολέα και χειρουργικής τράπεζας, θα γίνει με ευθύνη και δαπάνη του επίσημου αντιπροσώπου. Πιθανής δαπάνης 6.260,00 + Φ.Π.Α. 23%. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα πμ. στα Γραφεία του Νοσοκομείου Χρόνος παράδοσης εντός σαράντα (40) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα ( ) και θα κατατίθενται στο Γενικό Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου (8.00 πμ μμ), όπου θα πρωτοκολλούνται. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό. 1

2 Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης διατίθεται ΔΩΡΕΑΝ σε ηλεκτρονική μορφή από το δικτυακό (web site) του Νοσοκομείου Ο διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07 και του Ν. 2286/95. ΣΗΜ:Κατά την πληρωμή του ο προμηθευτής θα υπόκεινται στις νόμιμες κρατήσεις. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ κ.α.α. ΙΩΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΉΣ 2

3 Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Α.01. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Το Γ.Ν.Α ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ προκειμένου να εγκαταστήσει στο Χειρουργείο Χειρουργικό Προβολέα και νέα χειρουργική τράπεζα που προέρχεται από δωρεά, προβαίνει θα προβεί στις ακόλουθες ενέργειες, προκειμένου να εξασφαλισθεί η ασφαλής χρήση και λειτουργία τους. Η αίθουσα που θα τοποθετηθεί βρίσκεται στον Β όροφο της Γβ πτέρυγας του ορόφου. Αντικείμενο του παρόντος έργου με τίτλο " ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΡΟΒΟΛΕΑ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΗΣ" η εγκατάσταση και ενσωμάτωση τους στον χώρο και η αποκατάσταση αυτού. Οι επιμέρους σχεδιαστικές προτάσεις και η επιλογή των υλικών έγιναν με κύριο γνώμονα την ασφάλεια των εργαζομένων και την λειτουργία του τμήματος. 3

4 Α.04. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ Στην συνέχεια αναφέρονται οι ειδικότεροι παράμετροι σχεδιασμού της παρούσας μελέτης και οι τροποποιήσεις που έγιναν, για την λειτουργική και αισθητική βελτίωση του χώρου. Διενέργεια διερευνητικών τομών στην πλάκα της οροφής προκειμένου να διαπιστωθεί η φέρουσα ικανότητά της και ο τύπος της. Αφαίρεση των υπαρχουσών εγκαταστάσεων φωτιστικά σώματα, σώματα αερισμού κλιματισμού ο υπάρχων προβολέας και η υπάρχουσα χειρουργική τράπεζα. Τοποθέτηση δικτυωτής μεταλλικής κατασκευές επί της οποίας θα στερεωθεί ο προβολέας. Τοποθέτηση ψευδοροφής κατάλληλης για χειρουργεία. Αντικατάσταση κιβωτίων κλιματισμού στην ψευδοροφή σύμφωνα με την αντίστοιχη μελέτη. Στην ψευδοροφή θα ενσωματωθούν και τα φωτιστικά σώματα. Αποκατάσταση της συνέχειας του ημιαγώγιμου δαπέδου, στην περίπτωση που προκύψουν κενά από την αντικατάσταση των χειρουργικών τραπεζών. Εσωτερικοί χρωματισμοί που θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και την λειτουργία του χώρου. Η επιλογή των χρωματισμών θα γίνει με γνώμονα την λειτουργία του χώρου, το Νοσοκομειακό περιβάλλον, αλλά και την άνεση, με στόχο την δημιουργία ευχάριστης ατμόσφαιρας για τούς εργαζομένους. Όλα τα υλικά που προδιαγράφονται στην συνέχεια, θα χαρακτηρίζονται από καλή ποιότητα, αντοχή στο χρόνο, τη σκληρή χρήση, θα είναι τα πλέον σύγχρονα και ταυτόχρονα οικολογικά, χωρίς εκπομπές επιβλαβών ουσιών ή άλλες επιπτώσεις και θα αποδίδουν το επιθυμητό αισθητικό αποτέλεσμα. Το ανθρώπινο δυναμικό που θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή του έργου θα είναι εξειδικευμένο και έμπειρο. 4

5 Β. ΠΡΟΤΥΠΑ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Η ιεράρχηση ισχύος εφαρμογής προτύπων ή τεχνικών προδιαγραφών είναι η ακόλουθη: Οι Ευρωπαϊκές οδηγίες για όσα αυτά τα σχετικά πρότυπα της Ένωσης (Ε.Ε.) έχουν καταστεί υποχρεωτικά. Τα Ελληνικά Πρότυπα που είναι σύμφωνα με τα διεθνή ISO. Υπόλοιπα Ελληνικά Πρότυπα και της οδηγίες του ΕΛΟΤ. Ευρωπαϊκής Τα πρότυπα των λοιπών κρατών μελών της Ε.Ε. ή τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα και ειδικότερα τα πρότυπα της χώρας προέλευσης του υλικού για όσα από αυτά δεν υπάρχουν αντίστοιχα Ευρωπαϊκά ή Ελληνικά. 5

6 Γ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Γ.1 ΓΕΝΙΚΑ Στην παρούσα τεχνική περιγραφή περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες που αφορούν την εγκατάσταση και προσαρμογή Χειρουργικού προβολέα και χειρουργικής τράπεζας, στην Γβ Πτέρυγα του Β ορόφου στο Κεντρικό Κτίριο του ΓΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ. Αναφέρονται αναλυτικά στον χώρο, τις εργασίες υποδομής καθώς και στη διαμόρφωση των στοιχείων που επηρεάζονται. Η Τεχνική Περιγραφή Οικοδομικών εργασιών που ακολουθεί, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του φακέλου Τεχνικής Προσφοράς για την εκτέλεση του όλου έργου και αναφέρεται στις εργασίες που απαιτούνται για την πλήρη αποπεράτωση του έργου. Όλες οι εργασίες περιγράφονται χωριστά κατά κεφάλαιο ομοειδών εργασιών και όπου είναι απαραίτητο υπάρχει σύνδεση των εργασιών μεταξύ τους. Εργασίες που κριθούν απαραίτητες, αλλά δεν έχουν περιληφθεί στην παρούσα περιγραφή, θα εκτελεσθούν, χωρίς επιπρόσθετη δαπάνη. Για την εκτέλεση του ως άνω έργου έγιναν οι ακόλουθες επιλογές : Γ.1.1 Καθαιρέσεις- Αποξηλώσεις Το έργο θα εκτελεσθεί μόλις παραχωρηθεί η πτέρυγα από τον τομέα στον ανάδοχο. Η έναρξη τών εργασιών θα γίνει αφού εκκενωθεί ο χώρος από μηχανήματα, εξοπλισμό και απομονωθεί η ζώνη εργασιών από το υπόλοιπο τμήμα. Η απομόνωση θα επιτευχθεί με χρήση χονδρών πλαστικών μεμβρανών και θα στεφανωθούν με ελαστικές ταινίες. Στην περίπτωση που υπάρχουν συσκευές που ενδέχεται να επηρεασθούν από σκόνες κ.λ.π. θα καλυφθούν με πλαστικό και θα ασφαλισθούν με πλαστική κολλητική ταινία. Οι αποξηλώσεις του χειρουργικού προβολέα και της χειρουργικής τραπέζης θα εκτελεσθεί από την εταιρεία που αντιπροσωπεύει τις συσκευές σε συνεργασία με τον ανάδοχο και την υπηρεσία, αφού προηγουμένως διακοπούν οι παροχές νερού χρήσης, θέρμανσης και ρεύματος. Εξαιρείται το δίκτυο πυρόσβεσης. Την ευθύνη των αποσυνδέσεων των Ιατρικών Μηχανημάτων καθώς και της επανατοποθετήσεως τους στις νέες θέσεις μετά την ολοκλήρωση του έργου, έχουν οι επίσημοι αντιπρόσωποι των συσκευών. Στην περίπτωση που κατά την διαδικασία των καθαιρέσεων αποξηλώσεων, διαπιστωθεί ζημία η οποία χρήζει αποκατάστασης, θα αντιμετωπισθεί ξεχωριστά και δεν αποτελεί αντικείμενο του παρόντος έργου. Τα προϊόντα καθαιρέσεων αποξηλώσεων θα συγκεντρώνονται σε θέση πού θα επιλέξει η υπηρεσία και θά απομακρύνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Τα υλικά αποξηλώσεων που εκποιεί η υπηρεσία στον ΟΔΔΥ θα 6

7 συγκεντρώνονται σε θέση που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία. Γ.1.4 Σιδηρουργικα Θα κατασκευασθεί ειδικό μεταλλικό δικτυωτά επί του οποίου θα στερεωθεί ο χειρουργικός προβολέας σύμφωνα με το σχέδιο που επισυνάπτεται. Το δικτύωμα θα αναρτηθεί στην φέρουσα οροφή με μεταλλικά στηρίγματα που θα αγκυλωθούν με κατάλληλες ρητίνες. Γ.1.5 Δαπεδα Σοβατεπι Θα ληφθούν κατάλληλα μέτρα προστασίας για την μηχανική προστασία του υφισταμένου ημιαγώγιμου δαπέδου και προφύλαξη του από τους χρωματισμούς, με σκληρά πανελ, Στην περίπτωση που προκύψουν κενά στο δάπεδο από την αντικατάσταση των χειρουργικών τραπεζών θα αποκατασταθεί πριν την τοποθέτηση του νέου χειρουργικού τραπεζιού. Οι αποχρώσεις και οι χρωματικοί συνδυασμοί θα υποδειχθούν απο την επίβλεψη. Περιμετρικά των δαπέδων στις συναρμογές με τα τοιχώματα θα τοποθετηθεί σοβατεπί κοίλου προφίλ εφόσον διακοπεί ή τραυματιστεί. Γ.1.7 Χρωματισμοί Οι χρωματισμοί που θα χρησιμοποιηθούν είναι όλοι εσωτερικοί. Χρωματίζονται όλες οι επιφάνειες των χώρων και λοιπών δομικών στοιχείων του έργου που δεν επενδύονται ή δεν προσκομίζονται στο έργο προχρωματισμένες. Εξυπακούεται ότι θα προηγηθούν οι απαραίτητες προεργασίες για την εφαρμογή των τελικών στρώσεων που θα εξαρτώνται από την φύση του υποστρώματος. Δεν περιλαμβάνονται οι χρωματισμοί προϊόντων που εκτελούνται σε εργοστάσιο υπό ειδικές συνθήκες και πρότυπα (π.χ. ανοδιώσεις, ηλεκτροστατικές βαφές, επικαλύψεις PVC, κ.λ.π.). Στις περιπτώσεις αυτές θα παρέχονται από τους κατασκευαστές στον εργοδότη όλες οι απαραίτητες τεχνικές πληροφορίες και δείγματα για τυχόν ελέγχους. Επίσης για τα τελειώματα αυτά ο ανάδοχος φέρει αποκλειστικά τον κίνδυνο και την ευθύνη για οποιοδήποτε ελάττωμα, ατέλεια ή αστοχία διαπιστωθεί από τον εργοδότη. Θα χρησιμοποιηθούν οι κατάλληλοι τύποι υλικών για τον χρωματισμό των τοιχωμάτων από γυψοσανίδες καθώς και τοιχωμάτων απο οπτοπλινθοδομές. Τα μεταλλικά οικοδομικά στοιχειά θα βαφούν με υδροδιαλυτά ακρυλικά χρώματα. Οι υπάρχουσες θύρες θα επισκευασθούν και θα αποκατασταθούν. 7

8 Γ.8. Ψευδοροφές Τοποθετείται ειδικού τύπου επισκέψιμου συστήματος ψευδοροφής, τύπου CLEAN ROOM λευκού χρώματος, σέ ολη την αίθουσα κατάλληλου τύπου για χειρουργεία. Η ψευδοροφή θα ισοσταθμισθεί με την υψηλότερη στάθμη ανωφλίου θύρας η παραθύρου. Η ψευδοροφή θα έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά. Περιγραφή Επισκέψιμα συστήματα οροφών αποτελούμενα από πλάκες με ειδικά επεξεργασμένες ακμές και επιφάνεια επικαλυμμένη με φύλλο αλουμινίου που έχει υποστεί βινυλική επεξεργασία. Ιδιότητες και πλεονεκτήματα Κατηγορία Cleanroom,FederalSpec. 209E class 100 Η επιφάνεια είναι επεξεργασμένη με αντι-μικροβιακό φύλλο Bio-pruf, για προστασία ενάντια στα μικρόβια και στους μύκητες. Πλενόμενο, κατάλληλο για συχνό καθαρισμό. Πλάκες που έχουν τις προϋποθέσεις USDA/FSIS για τοποθέτηση σε χώρους επεξεργασίας τροφίμων. Δεν διαπερνώνται από τον αέρα, οι πλάκες μένουν καθαρές επί μακρόν. Είναι ιδανικές για τοποθέτηση εκεί όπου το πάνω μέρος της οροφής χρησιμοποιείται σαν επιστροφή του συστήματος εξαερισμού. Η ιδιαίτερα υψηλή αντοχή στην υγρασία εξασφαλίζει μεγαλύτερη διάρκεια σε κανονικές και ακραίες συνθήκες περιβάλλοντος. Μπορούν να τοποθετηθούν και σε κτίρια που βρίσκονται ακόμη υπό κατασκευή. Μέση ηχομόνωση, ιδανική για χρήση σε κτίρια γενικών χρήσεων. Εύκολη συντήρηση και τοποθέτηση. Τοποθετούνται με σκελετό και παρελκόμενα τύπου DONN DX24KB με ειδική αντισκωριακή επεξεργασία. Χρήσεις Σε αποστειρωμένους χώρους κατηγορίας 100, Χώρους υπολογιστών, Παραγωγής τροφίμων και ποτών, Εργαστήρια, Χειρουργεία, Χώρους εντατικής νοσηλείας. Επιφάνεια Τύπος Ακμή Διάσταση mm Κωδικός Clean Room FC SQ 600 x 600 x 16 SA4110M 0.15 Ακουστικές ιδιότητες NRC αw DncW db 8

9 * Τύπος : FC = Firecode Χρώμα πλάκας : Λευκό Σκελετός : με ακμή SQ: ταφ 24mm Εγγύηση 10 έτη για τις πλάκες ή 30 έτη για το σύστημα συνολικά. Σύνθεση Περιέχει ανακυκλωμένα υλικά χωρίς αμίαντο. Οι πλάκες αποτελούν μίγμα ορυκτών ινών, βαφής, οργανικών συνδετικών υλικών, ανόργανων υλικών, και επικάλυψη της πίσω πλευράς με φύλλο αλουμινίου. Η επιφάνεια είναι επεξεργασμένη με κεραμική και ειδική προβαφή και τελικό στρώμα βαφής. Πιστοποιητικά ασφαλείας των υλικών είναι διαθέσιμα σε κάθε ζήτηση. Συμπεριφορά στη φωτιά BS 476 Pt 6/7 Class 1/0 B1 κατά DIN 4102 Teil 1 Πυραντίσταση BS476 Pt 21/23 60 λεπτά προστασία για μεταλλικό σκελετό κτιρίου και ξύλινα πατώματα. Αντοχή σε σχετική υγρασία Μέγιστη 99% RH / 40 C Δεν διαπερνώνται από τον αέρα >8000 Pa.s/m κατά ASTM 522C Θερμική αντίσταση R 0.37 m² C/W Βάρος 5,40 kg/m² Συντήρηση Εύκολος καθαρισμός με βρεγμένο σφουγγάρι. 9

10 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ Ο υπό εγκατάσταση προβολέας, θα τροφοδοτηθεί από τις εγκαταστάσεις ηλεκτροδότησης, που ετροφοδοτειτο ο υπό αποξήλωση, ενδεχόμενες μετατροπές Μ/Σ ή αυτοματισμός βαρύνουν τον ανάδοχο. Θα εγκατασταθούν 10 φωτιστικά σώματα (4x18 W, με λάμπες warm white) διαστάσεων 60x60 cm τροφοδοτούμενα από δύο γραμμές φωτισμού. ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Τα υπάρχοντα κιβώτια καταργούνται, αποξηλώνονται και απομακρύνονται. Θα γίνει προμήθεια και εγκατάσταση νέων κιβωτίων 600x600x365 ( δυο προσαγωγής και δυο απαγωγής) με είσοδο και απαγωγή αέρα από το πλάι (Φ250). Τα κιβώτια θα είναι πλήρη με απόλυτα φίλτρα, τύπου (ASTROSEL 99,99%). Καθώς και τα στόμια. Επίσης θα αντικαταστούν και οι αντίστοιχοι εύκαμπτοι αεραγωγοί του δευτερεύοντος δικτύου (Φ250). ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Οι διαστάσεις που αναφέρονται στα σχέδια είναι ενδεικτικές και οι κατασκευαστικές θα ληφθούν από τον ανάδοχο- προμηθευτή. Αποκλειστικά υπεύθυνος ποινικά και αστικά είναι ο Ανάδοχος του έργου για: Την ασφάλεια των χρησιμοποιουμένων μέσων και των εκτελουμένων εργασιών. Ατύχημα σε εργαζόμενους προσωπικό και διερχομένους (έστω και αν ο διερχόμενος δεν είναι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ η άλλο ασφαλιστικό φορέα) Φθορά η ζημιά που θα συμβεί κατά την διάρκεια των ανωτέρω εργασιών. Κάθε εργαζόμενος πρέπει να υφίσταται νόμιμα στο εργοτάξιο, να είναι ασφαλισμένος στον φορέα του να διαθέτει πράσινη κάρτα εφ όσον είναι αλλοδαπός κλπ. Εάν κατά την εκτέλεση των εργασιών παρατηρηθούν κακοτεχνίες από την επίβλεψη του Νοσοκομείου, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τις αποκαταστήσει χωρίς καμμία επιβάρυνση του Νοσοκομείου. Για κάθε φάκελο προσφοράς που θα υποβληθεί, η επιτροπή του διαγωνισμού θα ελέγχει την νομιμοποίηση του προσώπου που την υποβάλλει. 10

11 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Η τιμή προσφοράς θα δοθεί κατ αποκοπή και θα περιλαμβάνει ολα τα απαραίτητα υλικά, μικροϋλικά, εξαρτήματα, τις απαραίτητες εργασίες για την ολοκληρωμένη εκτέλεση του έργου, τις ασφαλιστικές εισφορές τών εργαζομένων στο έργο, τις νόμιμες κρατήσεις υπέρ δημοσίου, ΦΠΑ, Γενικό και Εργολαβικό Όφελος κλπ. Η δαπάνη για το έργο θα ανέλθει στο ποσόν των 6.260,00 μη περιλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι αρίστης ποιότητος και θα τυγχάνουν εγκρίσεως της επίβλεψης, από πλευράς υπηρεσίας. Δικαίωμα συμμετοχής επί ποινή αποκλεισμού έχουν εργολήπτες δημοσίων έργων, εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ με προηγούμενη εμπειρία σε ανάλογα έργα, που θα πιστοποιείται με ενυπόγραφες βεβαιώσεις, απο Ν.Π.Δ.Δ. Οι εργασίες θα γίνουν από εξειδικευμένο προσωπικό και θα ληφθούν όλα τα μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται από τους κανονισμούς. Αποκλειστικά υπεύθυνος ποινικά και αστικά είναι ο Ανάδοχος του έργου για: Την ασφάλεια και υγιεινή των χρησιμοποιουμένων μέσων και των εκτελουμένων εργασιών. Ατύχημα σε εργαζομένους προσωπικό και διερχομένους (έστω και αν ο διερχόμενος δεν είναι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ η άλλο ασφαλιστικό φορέα) Φθορά η ζημιά που θα συμβεί κατά την διάρκεια των ανωτέρω εργασιών. Κάθε εργαζόμενος πρέπει να υφίσταται νόμιμα στο εργοτάξιο, να είναι ασφαλισμένος στον φορέα του να διαθέτει πράσινη κάρτα εφ όσον είναι αλλοδαπός κλπ. Εάν κατά την εκτέλεση των εργασιών παρατηρηθούν κακοτεχνίες από την επίβλεψη του Νοσοκομείου, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τις αποκαταστήσει χωρίς καμία επιβάρυνση του Νοσοκομείου. Για κάθε φάκελο προσφοράς που θα υποβληθεί, η επιτροπή του διαγωνισμού θα ελέγχει την νομιμοποίηση του προσώπου που την υποβάλλει. 11

12 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Όλες οι διαστάσεις για τις κατασκευές, θα ληφθούν από τον ανάδοχο και με αποκλειστική ευθύνη του. Ανάδοχος θα ανακηρυχθεί η εταιρεία, που έχοντας όλα τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, προσφέρει την μεγαλύτερη έκπτωση επί του προϋπολογισμού. Η προσφορά θα αφορά όλες τις εργασίες που περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή, περιλαμβανόμενων υλικών και εργασίας. Το ίδρυμα διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα της αυξήσεως των ποσοτήτων κατά 30 % η της μειώσεως αυτών κατά 50%. Η επίβλεψη από πλευράς Ιδρύματος, σε συνεργασία με τους υπεύθυνους των τμημάτων και τον ανάδοχο, θα καθορίσουν πρόγραμμα εργασιών και θα ενημερώσουν έγκαιρα την υπηρεσία. Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει εμπειρία και να διαθέτει επαρκές μόνιμο προσωπικό, για τα οποία θα καταθέσει πιστοποιητικά. 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.ΑΘΗΝΩΝ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ:ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γραφείο: Προμηθειών Πληροφορίες: Α. Μέξιας ΤΗΛΕΦΩΝΟ : ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡΙΘ. 8/13 ΑΞΙΑ : + Φ.Π.Α Για την εκτέλεση εργασιών που αφορούν στην εγκατάσταση χειρουργικού προβολέα στο Χειρουργείο του 2 ου ορόφου του Νοσοκομείου. Αθήνα, σήμερα την μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων, αφενός του κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΑΛΔΑΜΗ Διοικητή και νομίμου εκπροσώπου των διασυνδεομένων Νοσοκομείων: Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», Γενικού Νοσοκομείου-Μαιευτηρίου «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» και Παθολογικού Ν.Α. Σπηλιοπούλειο «Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ», ενεργώντας με εντολή και για λογαριασμό με εντολή και για λογαριασμό των Ιδρυμάτων αυτών και αφετέρου της Εταιρείας, συμφωνήθηκαν και αποδέχθηκαν τα παρακάτω. Μετά την αριθ. αριθ. Συν. 30 η / (ΘΕΜΑ Α) [ΑΔΑ:ΒΕΦ34690ΩΜ- 776] απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου των ως άνω διασυνδεομένων Νοσοκομείων, εγκρίθηκε η διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση εργασιών που αφορούν στην εγκατάσταση χειρουργικού προβολέα στο Χειρουργείο του 2 ου ορόφου του Νοσοκομείου. Με την παρούσα ο πρώτος των συμβαλλομένων κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΑΛΔΑΜΗΣ, με την ιδιότητα που παρευρίσκεται και ενεργεί, αναθέτει στην εταιρεία. αποκαλούμενη λόγω συντομίας ΑΝΑΔΟΧΟΣ, την προμήθεια που αναφέρεται στο 1 ο άρθρο της παρούσης, με τους παρακάτω όρους : ΑΡΘΡΟ 1. ΕΙΔΟΣ-ΠΟΣΟΤΗΤΑ-ΤΙΜΕΣ Εκτέλεση εργασιών για την εγκατάσταση χειρουργικού προβολέα στο Χειρουργείο του 2 ου ορόφου του Νοσοκομείου, σύμφωνα με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου. Η μεταφορά και εγκατάσταση προβολέα και χειρουργικής τράπεζας, θα γίνει με ευθύνη και δαπάνη του επίσημου αντιπροσώπου. Δαπάνη. + Φ.Π.Α. 23% 19

20 ΑΡΘΡΟ 2. ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ Χρόνος παράδοσης εντός σαράντα (40) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Η σύμβαση θα αρχίζει από μέχρι.. ΑΡΘΡΟ 3. ΠΛΗΡΩΜΗ Η πληρωμή της αξίας αυτής θα γίνεται σε ΕΥΡΩ με έκδοση τακτικού χρηματικού εντάλματος στο όνομα του προμηθευτή, αφού προσκομίσει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από το άρθρο 35 του ΠΔ 117/07/ ΑΡΘΡΟ 4. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Κατά την πληρωμή ο προμηθευτής υποχρεώνεται στις παρακάτω κρατήσεις: α) υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. σε ποσοστό 1,5% στην συνολική αξία πριν το ΦΠΑ. β) Χαρτόσημο 2% επί του Μ.Τ.Π.Υ. γ) ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί του χαρτοσήμου. δ) Ψυχικής υγείας 2% (πλην των φαρμάκων) ε) ΦΟΡΟΣ 4% αφαιρουμένων των ως άνω κρατήσεων επί Αγορών και 8% επί Παροχής Υπηρεσιών. ΑΡΘΡΟ 5. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ Για τα λοιπά η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07, του Ν 2286/95 και την οικονομική προσφορά της εταιρείας, τα οποία και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης σύμβασης. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΑΛΔΑΜΗΣ 20

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 62/2013)

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 62/2013) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γραφείο: Προμηθειών Γ.Ν.Α ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 80 ΤΚ 11528 Πληροφορίες: Β. Μαργώνη Τηλέφωνο: 2103381138

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 74/12)

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 74/12) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ:Προμηθειών Πληροφορίες: Α. Μέξιας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:Βασ. Σοφίας 80 115 28 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ-FAX:2103381138 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 74/12)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105 51, Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης διατίθεται ΔΩΡΕΑΝ σε ηλεκτρονική μορφή από το δικτυακό τόπο (web site) του Νοσοκομείου www.hosp-alexandra.

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης διατίθεται ΔΩΡΕΑΝ σε ηλεκτρονική μορφή από το δικτυακό τόπο (web site) του Νοσοκομείου www.hosp-alexandra. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΔ/ΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΝΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Π.ΚΛΕΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80-ΤΚ 11528 ΤΗΛΕΦΩΝΟ-FAX:2103381138

Διαβάστε περισσότερα

Πιθανή δαπάνη: 18.327,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Πιθανή δαπάνη: 18.327,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Γ.Ν.A. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» Πληροφορίες: Α. Μέξιας Ταχ. Δ/νση: Β. Σοφίας 80 115 28 ΑΘΗΝΑ Τηλ.-FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 42Π/2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 42Π/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ (7 η ΥΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ) ΠΑ.Γ.N.H. Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Tηλέφωνο : 2810 392 999 Telefax : 2810 542 093 e-mail: mprom@pagni.gr site ΠαΓΝΗ www.pagni.gr ΑΡ. ΠΡΩΤ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 17 Σεπτεμβρίου 2014 Αρ. Πρωτ.: 2428 Ταχ. Δ/νση. Παπαρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ54691Ω2-Χ1Χ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 30/10/13 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΔΑ: ΒΛΛ54691Ω2-Χ1Χ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 30/10/13 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 30/10/13 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αριθμ.Πρωτ.: 8400 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ Ταχ.Δ/νση: Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΕ7Λ6-ΙΥΤ. Πάτρα, 26/03/2014 Αριθ. Πρωτ.: 81226/2415. : Πανεπιστημίου 254 : 261 10 : 2610490163 : Α. Ψιλοβασιλόπουλος : 2613613409-10

ΑΔΑ: ΒΙΞΕ7Λ6-ΙΥΤ. Πάτρα, 26/03/2014 Αριθ. Πρωτ.: 81226/2415. : Πανεπιστημίου 254 : 261 10 : 2610490163 : Α. Ψιλοβασιλόπουλος : 2613613409-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας FAX Πληροφορίες Τηλέφωνα : Πανεπιστημίου 254 : 261 10 : 2610490163

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ. Αθήνα Νοέμβριος 2014

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ. Αθήνα Νοέμβριος 2014 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα Νοέμβριος 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Για την προσαρμογή των μέτρων πυρασφάλειας και πυροπροστασίας του κτιρίου της Βουλής

Διαβάστε περισσότερα

Η πιθανή συνολική δαπάνη για όλες τις ανωτέρω κατηγορίες για τις ετήσιες ανάγκες των ενοποιημένων Νοσοκομείων Γ.Ν.Μ.

Η πιθανή συνολική δαπάνη για όλες τις ανωτέρω κατηγορίες για τις ετήσιες ανάγκες των ενοποιημένων Νοσοκομείων Γ.Ν.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» Πληροφορίες: Α. Μέξιας Ταχ. Δ/νση: Β. Σοφίας 80 115 28 ΑΘΗΝΑ Τηλ.-FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Πιθανή δαπάνη 5.300,00 + φπα 23% Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 15.11.2012 ημέρα ΠEMΠTH και ώρα 10-10.30 πμ. στα Γραφεία του Νοσοκομείου

Πιθανή δαπάνη 5.300,00 + φπα 23% Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 15.11.2012 ημέρα ΠEMΠTH και ώρα 10-10.30 πμ. στα Γραφεία του Νοσοκομείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Π.ΚΛΕΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80-ΤΚ 11528 ΤΗΛΕΦΩΝΟ-FAX:2103381138 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 90/12)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-

ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80 115 28 ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΓΝΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ») Πληροφορίες:Σιγάλα Ειρ. ΤΗΛ.- FAX: 210-3381138

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003163347 2015-10-14

15PROC003163347 2015-10-14 Θεσσαλονίκη 14/10/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Διεύθυνση Οικονομικής Οργάνωσης και Υποστήριξης Τμήμα Προμηθειών Πληροφορίες: Μητάκος Αθανάσιος Κωσταδήµας

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 66/14)

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 66/14) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Γραφείο: Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 80 - ΤΚ 11528 Πληροφορίες: Β. Μαργώνη Τηλέφωνο: 2103381138

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, Νοέμβριος 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΥΟ ΥΠΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. 3038. Προμήθεια και Εγκατάσταση ηλεκτροκίνητων σερβομηχανισμών στις Εγκαταστάσεις της ΜΕΝ Μενιδίου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. 3038. Προμήθεια και Εγκατάσταση ηλεκτροκίνητων σερβομηχανισμών στις Εγκαταστάσεις της ΜΕΝ Μενιδίου ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. 3038 Η Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 12/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 12/2014 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Χ. ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 12774 ΤΗΛ: 213 2058371 ΗΜΕΡ/ΝΙΑ : 27.05.2014 FAX: 213 2058614 anastach@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 8-9-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 8-9-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 8-9-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 550/13-12-2012 Tηλέφωνο : 2810-392999 Telefax : 2810-542093 e-mail: prom@pagni.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 550/13-12-2012 Tηλέφωνο : 2810-392999 Telefax : 2810-542093 e-mail: prom@pagni. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (7 Η ΥΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 550/13-12-2012 Tηλέφωνο : 2810-392999 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

34.800,00 Ευρώ (ΚΑΕ 9523:9.800,00 &ΚΑΕ0863:25.000,00)

34.800,00 Ευρώ (ΚΑΕ 9523:9.800,00 &ΚΑΕ0863:25.000,00) ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 20/15) ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 20/15) ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Γραφείο: Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 80 - ΤΚ 11528 Αθήνα 07-05-2015 Πληροφορίες: Β. Μαργώνη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αθήνα 27.1.2013

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αθήνα 27.1.2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80 115 28 ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΓΝΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ») Πληροφορίες:Σιγάλα Ειρ. ΤΗΛ.-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-

ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80 115 28 ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΓΝΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ») Πληροφορίες:Σιγάλα Ειρ. ΤΗΛ.- FAX: 210-3381138

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105 51, Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΓΟ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105 51, Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-

ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80 115 28 ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΓΝΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ») Πληροφορίες:Σιγάλα Ειρ. ΤΗΛ.- FAX: 210-3381138

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Νοέμβριος 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αθήνα, Νοέμβριος 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, Νοέμβριος 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κατασκευή διαχωριστικού στο γραφειακό χώρο 505 στον 5 ο όροφο του κτιρίου επί της οδού B.Σοφίας 11. Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001640280 2013-09-30

13PROC001640280 2013-09-30 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 104 34 ΤΗΛ.: 210-82.03.911 82.26.204 FAX: 210-82.15.909 http://www.aueb.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 115/2013 13PROC001640280 2013-09-30 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα