7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS"

Transcript

1 Volume 4-Section A: theoretical papers, original research and scientific articles i

2 Volume 4-Section A: theoretical papers, original research and scientific articles ii

3 Volume 4-Section A: theoretical papers, original research and scientific articles iv

4 Διερεύνηση των αναγκών, απόψεων, προθέσεων του φοιτητικού πληθυσμού του ΕΑΠ για τη δημιουργία και λειτουργία Υπηρεσίας Ψυχολογικής Συμβουλευτικής του Ε.Α.Π. Exploring the needs, opinions, and intentions of the Hellenic Open University's students regarding the operation of the HOU's psychological counseling service Κωνσταντίνος Πετρογιάννης Ε.Α.Π.-Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών Αναπλ. Καθηγητής Abstract The paper presents the initial findings of a study concerning the exploration of needs, perceptions and intentions for professional help seeking of the Hellenic Open University's students in the possibility of a prospective HOU s counseling service. 765 undergraduate and postgraduate randomly selected students through a stratified sampling procedure participated in the study. A questionnaire was developed including a range of questions and a battery of scales measuring critical psychological structures for the study such as the assessment of stressful events, prior experience from a mental health professional, attitudes and intentions concerning professional help seeking. The results indicated that the vast majority of students consider as useful and necessary the establishment of a Psychological Counseling and Student Support Service at the Hellenic Open University and they react positively to the possibility of psychological help seeking from a mental health specialist. This finding was confirmed by the several scales used in the questionnaire surveying attitudes and intentions and the preferred service seemed to be on-site visits. With regard to the difficulties they face, the two major ones concerning their studies was "the tests anxiety" and the "difficulties in time management". In the personal-social sphere the "financial difficulties and related issues (e.g. unemployment, poverty, lower income, vocational uncertainty, etc.)" seemed to emerge as the most critical difficulty with all the consequences that this may imply in students social and academic life and decisions. A particularly striking finding was the high levels of psychological distress in the form of stress which indicates further the need for the provision of such a service / unit at the HOU. Keywords: H.O.U., counselling service, needs assessment Περίληψη Στην εργασία παρουσιάζονται τα πρώτα ευρήματα από μια μελέτη εκτίμηση αναγκών, αντιλήψεων και προθέσεων των φοιτητών/τριών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου για αναζήτηση ψυχολογικής συμβουλευτικής σε περίπτωση που το ΕΑΠ προχωρούσε στην δημιουργία μιας τέτοιας υπηρεσίας. Στην έρευνα συμμετείχαν 765 προ- και μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες από τις τρεις μεγαλύτερες Σχολές του ΕΑΠ, οι οποίοι επιλέχθηκαν τυχαία μέσω στρωματοποιημένης 136

5 δειγματοληψίας. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο το οποίο περιείχε 5 ενότητες ερωτήσεων και περιελάμβανε ορισμένες κλίμακες για την εκτίμηση των ψυχολογικών δομών στις οποίες εστιάστηκε η έρευνα όπως η εκτίμηση των ψυχοπιεστικών παραγόντων/καταστάσεων, η παρελθούσα εμπειρία από κάποια υπηρεσία/δομή ψυχικής υγείας, αντιλήψεις και προθέσεις για αναζήτηση βοήθειας και χρήση υπηρεσιών ψυχολογικής συμβουλευτικής. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η συντριπτική πλειονότητα των φοιτητών/τριών θεωρούν χρήσιμη ή απαραίτητη την δημιουργία ενός Κέντρου Ψυχολογικής Συμβουλευτικής & Στήριξης Φοιτητών από το ΕΑΠ και οι συμμετέχοντες/ουσες διάκεινται θετικά στην πιθανή αναζήτηση ψυχολογικής βοήθειας/υποστήριξης από κάποιον ειδικό. Το εύρημα επιβεβαιώθηκε αλλεπάλληλα με διάφορες μετρήσεις αποτύπωσης αντιλήψεων και προθέσεων και η προτιμώμενη υπηρεσία φάνηκε να είναι με επιτόπιες επισκέψεις στα γραφεία αυτής της υπηρεσίας. Οι σημαντικότερες δυσκολίες φοίτησης αφορούσαν «το άγχος των εξετάσεων» και τις «δυσκολίες στη διαχείριση του χρόνου» ενώ σε προσωπικό-κοινωνικό επίπεδο οι «Οικονομικές δυσκολίες/θέματα (ανεργία, φτώχεια, μείωση εισοδήματος, επαγγελματική αβεβαιότητα κτλ.)», φάνηκε να αναδεικνύεται ως μείζονος σημασίας δυσκολία με ότι αυτό συνεπάγεται για την προσωπική τους ζωή και την φοίτησή τους. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικό εύρημα είναι τα υψηλά επίπεδα ψυχολογικής καταπόνησης με τη μορφή του στρες, στοιχείο που τονίζει την ανάγκη δημιουργίας μιας τέτοιας υπηρεσίας/μονάδας από το ΕΑΠ. Λέξεις-κλειδιά: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, συμβουλευτική υπηρεσία, εκτίμηση αναγκών Εισαγωγή Η έναρξη πανεπιστημιακών σπουδών από απόσταση αποτελεί για τον ενήλικα που ξεκινά αυτή τη διαδικασία μια πολύ σημαντική απόφαση που μπορεί να έχει σοβαρό αντίκτυπο και να καθορίσει την υπόλοιπη ζωή του αφού με την απόκτηση ενός πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου μπορεί να δημιουργηθούν νέες ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης ή να διαμορφώσει το πλαίσιο για μια νέα επαγγελματική δραστηριότητα, σταδιοδρομία, οικονομικά ή άλλα οφέλη. Ωστόσο, η έναρξη των σπουδών για έναν ενήλικα έχει σαφείς διαφορές από έναν «παραδοσιακό» φοιτητή που εισέρχεται στο πανεπιστήμιο μετά τη λήξη της Β'βάθμιας εκπαίδευσής του, αφού δεν σηματοδοτεί απλά την προσθήκη ενός ακόμα ρόλου, αυτού του «φοιτητή», στο υφιστάμενο εύρος ρόλων που κάθε ενήλικας διαθέτει (όπως του εργαζόμενου, του συζύγου, του γονέα κτλ.), αλλά και το σύνολο των υποχρεώσεων και δεσμεύσεων που προκύπτουν από αυτό το νέο ρόλο και τις οποίες θα πρέπει να ενσωματώσει στις υφιστάμενες. Ο νέος αυτός ρόλος απαιτεί επαναπροσδιορισμό, για όσο διάστημα διαρκούν οι σπουδές, των προτεραιοτήτων, ορθή και κατάλληλη διαχείριση και κατανομή των διαθέσιμων πόρων (χρονικών, προσωπικών-ψυχολογικών, οικονομικών) μεταξύ των διαφόρων υποχρεώσεων του κτλ. Αυτά ακριβώς τα στοιχεία σηματοδοτούν μια άλλη κατηγορία κόστους, το ψυχολογικό κόστος το οποίο αφορά το άγχος, το στρες, τις αγωνίες και τους φόβους που απορρέουν από την συμμετοχή του ενήλικα φοιτητή στις εκπαιδευτικές διαδικασίες. Το ψυχολογικό στρες ή η ψυχολογική πίεση περιλαμβάνει τις αρνητικές γνωστικές και συναισθηματικές καταστάσεις που προκύπτουν όταν το άτομο αισθάνεται ότι οι απαιτήσεις που τίθενται σε αυτό υπερβαίνουν την ικανότητά του να τις αντιμετωπίσει και είναι πραγματικά ένας παράγοντας που φαίνεται να επιβαρύνει την υγεία των 137

6 ατόμων (Lemme, 1995). Το ψυχολογικό κόστος με τη μορφή του στρες φαίνεται να συσχετίζεται αρνητικά με τις ακαδημαϊκές επιδόσεις (Akgun & Ciarrochi, 2003 Sloboda, 1990 Struthers, Perry, & Menec, 2000), την ψυχική υγεία (Bovier, Chamot, & Perneger, 2004) και διάφορες σωματικές καταστάσεις (Hughes, 2005). Οι φοιτητές/τριες που σπουδάζουν από απόσταση καλούνται να αντιμετωπίσουν τις ακαδημαϊκές απαιτήσεις, όπως μελέτη και απομνημόνευση δύσκολης εκπαιδευτικής ύλης, κατανόηση νέων εννοιών, συγγραφή γραπτών εργασιών και προετοιμασία για τις εξετάσεις, και να μάθουν να χρησιμοποιούν το χρόνο τους και την ενέργεια τους αποτελεσματικά. Και αν αυτό είναι κοινό σημείο αναφοράς με τα "παραδοσιακά" προγράμματα υπάρχουν ωστόσο και κάποιες δυσκολίες ή στρεσσογόνοι παράγοντες που είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικοί για τους/τις φοιτητές/τριες που σπουδάζουν από απόσταση (βλ. για παράδειγμα Cullen, 1994 Fan & Chan, 1997 Galusha, 1998 Hara & Kling, 2000 Keegan, 1986 McInnerney & Roberts, 2004 Young, 1994), όπως: αισθήματα μοναξιάς και απομόνωσης: ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία της φοίτησης από απόσταση είναι το γεγονός ότι οι φοιτητές/τριες εργάζονται κατά κανόνα μόνοι τους, με ελάχιστες ευκαιρίες συνεργασίας με άλλους/ες συμφοιτητές/τριες τους, παρουσίας σε κοινούς χώρους ή άλλες συνθήκες κοινωνικής συνύπαρξης/αλληλεπίδρασης με άλλους/ες φοιτητές/τριες, με αποτέλεσμα να αναπτύσσεται ένα αίσθημα μοναξιάς (Lawless & Allan, 2004 McInnerney & Roberts, 2004) ενώ έχει καταγραφεί και η αντίληψη τους ότι δεν ανήκουν σε μια φοιτητική κοινότητα. Ένας ενισχυτικός παράγοντας αυτών των δυσάρεστων συναισθημάτων είναι και η γεωγραφική απόσταση για ένα μεγάλο ποσοστό του φοιτητικού πληθυσμού (Meacham & Evans, 1989). Αυτά τα στοιχεία μπορεί να οδηγήσουν σε αισθήματα ανεπάρκειας και ανασφάλειας και έλλειψη εμπιστοσύνης στις ικανότητες τους (Wood, 1996, όπ. αναφ. στο Galusha, 1998). η μη-εξοικείωση με την τεχνολογία, η έλλειψη τεχνογνωσίας σε θέματα χρήσης του Η/Υ και του διαδικτύου (διαδικτυακές πλατφόρμες) κτλ., και αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τους/τις μεγαλύτερους/ες ηλικιακά φοιτητές/τριες, μπορεί να δημιουργήσουν ή/και να ενισχύσουν ένα αίσθημα ανεπάρκειας και φόβου. Η αδυναμία άμεσης διατύπωσης των ερωτημάτων που δημιουργούνται από την μελέτη και κυρίως άμεσης απάντησης από τους καθηγητές τους. Ακόμα κι όταν διατυπώνεται η ερώτηση συνήθως είναι σύντομη και περιοριστική, συνήθως λόγω της χρήσης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (που αποτελεί περιοριστικό παράγοντα διατύπωσης ερωτήσεων και λήψης ολοκληρωμένων και ανεπτυγμένων απαντήσεων), και το ίδιο ισχύει για την απάντηση που θα λάβει, στοιχεία που οδηγούν στην ανάπτυξη αβεβαιότητας σχετικά με το μαθησιακό αντικείμενο. Αισθήματα αμφιβολίας όταν οι οδηγίες παρέχονται μέσω γραπτών μηνυμάτων και δεν μπορούν να εξηγηθούν προφορικά από τον καθηγητή. Η απουσία άμεσης ανατροφοδότησης μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω προβλήματα εξαιτίας της δυσκολίας που μπορεί να έχουν οι φοιτητές/τριες στην αυτό-αξιολόγηση τους. Δυσκολίες στην αμοιβαία κατανόηση μεταξύ διδασκόντων-φοιτητών/τριών λόγω της περιορισμένης επικοινωνίας και άμεσης αλληλεπίδρασης. Η δυσκολία κατανόησης του εκπαιδευτικού υλικού μπορεί να οδηγήσει σε αισθήματα ανασφάλειας ή ανεπάρκειας, ιδιαίτερα όταν συνδυάζεται με κάποια από τις προαναφερθείσες δυσκολίες (Wood, 1996, όπ. αναφ. στο Galusha, 1998). Τα οικονομικά προβλήματα, τέλος, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο να οδηγήσουν τους/τις φοιτητές/τριες στην εγκατάλειψη των σπουδών τους. Εάν δε 138

7 αυτό το στοιχείο συνδυαστεί με καταστάσεις σοβαρής οικονομικής ύφεσης και δημοσιοοικονομικής κρίσης όπως αυτή που διέρχεται η Ελλάδα τα τελευταία τρία χρόνια μπορεί να υποθέσει κάποιος τον σοβαρό αντίκτυπο που μπορεί να έχουν αυτές οι καταστάσεις μεμονωμένα ή συνδυαστικά. Το ψυχολογικό κόστος και οι στρεσογόνες καταστάσεις συνδέονται με δυσκολίες στη συνέχιση των σπουδών (Akgun & Ciarrochi, 2003 Sloboda, 1990 Struthers, Perry & Menec, 2000) που μπορεί να οδηγήσουν ακόμα και στην διακοπή ή εγκατάλειψη των σπουδών (π.χ. Cullen, 1994 Fan & Chan, 1997 Young, 1994) ή σε δύσκολες ψυχοκοινωνικές καταστάσεις και προβλήματα ψυχικής υγείας (Bovier, Chamot, & Perneger, 2004) ή και σωματικής υγείας (Hughes, 2005). Αυτό θα πρέπει να συνδυαστεί με το γεγονός ότι τα τελευταία 20 χρόνια, όπως επισημαίνεται διαρκώς στις Εκθέσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, (α) οι ψυχικές διαταραχές καθώς και συμπεριφοράς προσβάλλουν όχι συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες, αλλά ανθρώπους όλων των περιοχών, χώρων και κοινωνιών, παρουσιάζονται και για τα δύο φύλα σε όλες τις φάσεις της ζωής τους, καθώς και (β) την τάση ταχείας αύξησης των ψυχικών ή/και νευρολογικών διαταραχών (World Health Organization, 2011). Η Ελλάδα δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση στο φαινόμενο αυτό (Kentikelenis et al., 2011). Την δραματική αύξηση των ψυχικών διαταραχών στην Ελλάδα, επιβεβαίωσε πρόσφατη επιδημιολογική έρευνα (Σκαπινάκης, Μπέλλος, & Μαυρέας, 2010). Όλα τα παραπάνω στοιχεία τονίζουν την ανάγκη για παρεμβάσεις συμβουλευτικής των φοιτητών/τριών. Για να ανταπεξέλθει ο/η φοιτητής/τρια στις υποχρεώσεις και δεσμεύσεις του και να διαχειριστεί το άγχος του απαιτείται να ενεργοποιήσει δεξιότητες, ικανότητες και πόρους ώστε να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις που προκύπτουν από αυτή την εμπλοκή και να πετύχει, σε τελική ανάλυση, την προσωπική του ανάπτυξη. Ωστόσο, δεν παρουσιάζουν όλοι/ες οι φοιτητές/τριες το σύνολο αυτών των δεξιοτήτων και ικανοτήτων προκειμένου να φέρουν σε πέρας τις διάφορες δεσμεύσεις τους, να διαχειριστούν το στρες και άγχος που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με τις σπουδές τους που γίνονται σε συνδυασμό με διάφορες άλλες δραστηριότητες. Αναγνωρίζοντας ότι οι φοιτητές/τριες μπορεί να χρειάζονται στήριξη, τα πανεπιστήμια διεθνώς προσφέρουν υπηρεσίες ψυχολογικής συμβουλευτικής για τους/τις φοιτητές/τριες τους και όπως επισημαίνεται και αλλού (Wickramaratne, 2001) «όποιο και αν είναι το είδος της υπηρεσίας, η συμβουλευτική δεν μπορεί να ενισχύει μόνο την δυνατότητα του/της φοιτητή/τριας να αναλαμβάνει την ευθύνη για τη μάθηση του, αλλά θα μπορούσε επίσης να υποστηρίξει τον/την φοιτητή/τρια στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση να αποκτήσει τις δυνατότητες για δράση από ό, τι έχει μάθει» (σελ. 79). Ποιες είναι όμως οι ανάγκες τους και οι αντιλήψεις των φοιτητών/τριών όσον αφορά την ύπαρξη μιας υπηρεσίας ψυχολογικής συμβουλευτικής στο Ελληνικό ανοικτό Πανεπιστήμιο; Στον ελληνικό χώρο υπάρχουν ελάχιστα διαθέσιμα ερευνητικά στοιχεία σχετικά με τις ανάγκες του φοιτητικού πληθυσμού. Ωστόσο, αναφερόμαστε σε φοιτητικό πληθυσμό που παρουσιάζει ορισμένα ομοιογενή χαρακτηριστικά, όπως το ηλικιακό φάσμα των φοιτητών/τριών, η φοίτηση σε συμβατικό τύπο πανεπιστημίου με τακτικές παραδόσεις σε συγκεκριμένο χώρο (on-campus), στην πλειονότητα τους έχουν μόλις ολοκληρώσει την B βάθμια εκπαίδευση και έχουν εισαχθεί με συγκεκριμένο σύστημα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κ.ά. Τα στοιχεία αυτά 139

8 διαφοροποιούνται αισθητά από εκείνα που αφορούν τον φοιτητικό πληθυσμό του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και για τον οποίο δεν διαθέτουμε κανένα στοιχείο πάνω στα συγκεκριμένα ζητήματα. Στόχος της έρευνας, η οποία εγκρίθηκε και ενισχύθηκε από την Δ.Ε. του ΕΑΠ, ήταν να καταγραφούν και αναλυθούν: α) οι απόψεις των φοιτητών/τριών για την δημιουργία μιας πανεπιστημιακής Συμβουλευτικής Υπηρεσίας δεδομένων των χαρακτηριστικών του Ε.Α.Π. ως του κύριου πανεπιστημιακού ιδρύματος της χώρας που προσφέρει εξ αποστάσεως προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές σε φοιτητές/τριες ενός ευρύτατου ηλικιακού φάσματος, στο πλαίσιο μιας δια-βίου προσέγγισης στη μάθηση, β) το είδος και η έκταση των αναγκών που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές/τριες και για τις οποίες θα ήθελαν να αναζητήσουν λύσεις, δεδομένων των ιδιαίτερων ατομικών χαρακτηριστικών των φοιτητών/τριών του Ε.Α.Π. (με μεγάλες διαφοροποιήσεις ως προς βασικά κοινωνικο-δημογραφικά στοιχεία όπως τόπος μόνιμης κατοικίας, οικογενειακή, επαγγελματική και εισοδηματική κατάσταση, σπουδές κτλ.), και γ) η μορφή που μπορεί να έχει μια τέτοια υπηρεσία (π.χ. γραφείο παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής και ψυχολογικής στήριξης μέσω ατομικών ή ομαδικών συναντήσεων, εναλλακτικές μορφές συμβουλευτικής μέσω του διαδικτύου, τηλεσυμβουλευτικής κτλ.) προκειμένου να είναι προσιτή, προσβάσιμη και, εν τέλει, χρηστική και αποτελεσματική/αποδοτική στους ίδιους, εφόσον το αναζητήσουν. Μέθοδος Συμμετέχοντες Χρησιμοποιήθηκε στρωματοποιημένη τυχαία δειγματοληψία, σύμφωνα με την οποία οι φοιτητές/τριες του ΕΑΠ (ερευνούμενος πληθυσμός), χωρίσθηκε σε 6 υποπληθυσμούς (στρώματα) (βλ. Πιν. 1). Η συγκεκριμένη μέθοδος επιλέχθηκε γιατί ο ερευνούμενος πληθυσμός θεωρήθηκε ανομοιογενής σε σχέση με το επίπεδο και την κατεύθυνση σπουδών των φοιτητών/τριών και με αυτό τον τρόπο χωρίσθηκε ο πληθυσμός σε ομοιογενείς πληθυσμούς, ώστε να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια στις εκτιμήσεις των χαρακτηριστικών του, αφού οι μετρήσεις που προκύπτουν από ομοιογενή στρώματα διαφέρουν ελάχιστα μεταξύ τους. Επίσης, εξασφαλίζεται η αντιπροσωπευτικότητα του ερευνώμενου πληθυσμού, επειδή στο συνολικό δείγμα συμπεριλαμβάνονται μονάδες από όλα τα στρώματα. Τέθηκε ως στόχος να περιληφθεί το 2% του φοιτητικού πληθυσμού και συνολικά, 765 άτομα (μέση ηλικία: 37,8 ετών, sd= 7,3, εύρος: 23-64) συμμετείχαν στην έρευνα, 461 φοιτήτριες και 304 φοιτητές. Στρώματα Πίνακας 1. Κατανομή του πληθυσμού και του αντίστοιχου δείγματος στα επιμέρους στρώματα Κατηγορίες στρωμάτων Φοιτητικό ς πληθυσμός Δείγμαστόχος 2% του φοιτ. πληθυσμού Δείγμα φοιτητών/τριών του πληθυσμού-συμμετέχοντες s Νs ns % 1 Προπτυχιακοί ΣΚΕ ,8 2 Προπτυχιακοί ΣΑΣ ,9 3 Προπτυχιακοί ΣΘΕΤ ,7 4 Μεταπτυχιακοί ΣΚΕ ,7 140

9 5 Μεταπτυχιακοί ΣΑΣ ,7 6 Μεταπτυχιακοί ΣΘΕΤ ,1 Σύνολο ,5 Σημείωση: Εξαιρέθηκε ο φοιτητικός πληθυσμός των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών λόγω του μικρού μεγέθους του (373 φοιτητές) και κατόπιν συνεκτίμησης του οικονομικού κόστους Ως προς τον κύκλο σπουδών, 59,2% του δείγματος ήταν φοιτητές/τριες προπτυχιακών προγραμμάτων και 40,8% ήταν εγγεγραμμένοι σε μεταπτυχιακά προγράμματα. Οι φοιτητές/τριες προέρχονταν από 16 συνολικά προγράμματα σπουδών: 5 προπτυχιακά και 11 μεταπτυχιακά. Όσον αφορά την οικογενειακή τους κατάσταση, οι μισοί από τους/τις φοιτητές/τριες (51,2%) ήταν παντρεμένοι/ες και 43,9% ανύπαντροι/ες και ένα πολύ μικρό ποσοστό, αναλογικά, σημείωσε κάποια από τις τρεις υπόλοιπες καταστάσεις (σε διάσταση, διαζύγιο, χηρεία). Από τους συμμετέχοντες 46,9% δήλωσαν ότι ήταν γονείς ενός έως τεσσάρων παιδιών, με εξαίρεση έναν φοιτητή ή φοιτήτρια που δήλωσε γονέας 5 παιδιών ενώ 53,1% των συμμετεχόντων δεν είχαν ακόμα παιδιά Εργαλεία Για την συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο αυτοαναφοράς που περιείχε 5 ενότητες ερωτήσεων που διαμορφώθηκαν για τους σκοπούς της μελέτης και συστοιχία κλιμάκων για την εκτίμηση των ψυχολογικών δομών στις οποίες εστιάστηκε η έρευνα όπως η εκτίμηση των ψυχοπιεστικών παραγόντων/καταστάσεων, η παρελθούσα εμπειρία από κάποια υπηρεσία/δομή ψυχικής υγείας, αντιλήψεις και προθέσεις για αναζήτηση βοήθειας και χρήση υπηρεσιών ψυχολογικής συμβουλευτικής. Για την επιλογή τους αξιοποιήθηκαν τα ευρήματα και η μεθοδολογία συναφών προγενέστερων ερευνών στον διεθνή και στον ελληνικό χώρο (π.χ. Christopoulos et al., 1997 Ευθυμίου, Ευσταθίου, & Καλαντζή- Αζίζι, 2001, 2007 Ευθυμίου, 2003, Ευσταθίου, Ευθυμίου, & Καλαντζή-Αζίζι, 2003 Μαλικιώση-Λοΐζου, 1989 Ναυρίδης, Δραγώνα, Μιλιαρίνι, & Δαμίγος, 1990 Παπαδιώτη-Αθανασίου & Δαμίγος, 2003 Χρηστίδης, Γιαγλής, & Κωνσταντινίδου, 2004). Ενότητα Ι. Δημογραφικά στοιχεία: Η πρώτη ενότητα ερωτήσεων περιλαμβάνει δημογραφικού περιεχομένου ερωτήσεις σχετικές με ατομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των φοιτητών/τριών τα οποία, από τις σχετικές έρευνες, φαίνεται να συνδέονται με τη διαφοροποίηση των απαντήσεων των συμμετεχόντων σε τέτοιου τύπου και περιεχομένου μελέτες. Ενότητα ΙΙ. Σχετικά με τις συμβουλευτικές υπηρεσίες ψυχολογικής στήριξης. Η συγκεκριμένη ενότητα περιλαμβάνει ερωτήσεις σχετικά με προηγούμενη εμπειρία τους από υπηρεσίες/δομές ψυχολογικής στήριξης και την ποιότητα αυτής της εμπειρίας (θετική ή αρνητική). Η προγενέστερη εμπειρία από ψυχολογικές υπηρεσίες έχει σταθερά αποδειχθεί μια από τις πλέον βασικές μεταβλητές που συσχετίζονται θετικά με θετικότερες στάσεις και χαμηλότερα επίπεδα προκατάληψης όσον αφορά το ζήτημα αναζήτησης βοήθειας και κατά συνέπεια κρίθηκε απαραίτητο να ελεγχθεί και στην παρούσα μελέτη. Οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν για τις προηγούμενες εμπειρίες που είχαν από επαγγελματία/ειδικό ψυχικής υγείας για προσωπικό τους ζήτημα και πόσο θετική ή αρνητική ήταν αυτή η εμπειρία στη βάση μιας 5βαθμης κλίμακας (από «πολύ αρνητική» έως «πολύ θετική»). 141

10 Ζητήθηκε επίσης να διατυπώσουν τις απόψεις τους για την ανάγκη ύπαρξης μιας τέτοιας υπηρεσίας καθώς και το είδος της υπηρεσίας που θα ήταν πιο πιθανό να αναζητήσουν, εάν προσφέρονταν, μεταξύ τεσσάρων βασικών και πιο συνηθισμένων επιλογών: Συμβουλευτική σε ατομική βάση σε Μονάδα Ψυχολογικής Συμβουλευτικής φοιτητών/-τριών, Συνομιλία μέσω τηλεδιάσκεψης (π.χ. μέσω skype), Ερωτο-απαντήσεις μέσω ειδικής διαδικτυακής πλατφόρμας, ανώνυμα, (τηλεσυμβουλευτική), και Συνομιλία μέσω ειδικής τηλεφωνικής «γραμμής βοήθειας». Εναλλακτικά, προσφερόταν η επιλογή μόνο ενός συγγενικού ή φιλικού προσώπου ως δηλωτικού της μηεπιλογής κάποιου ειδικού σε θέματα ψυχικής υγείας. Ενότητα ΙΙΙ. Δυσκολίες και γεγονότα ζωής. Αυτή η ενότητα ερωτήσεων αναφέρεται σε δυσκολίες και στρεσογόνους παράγοντες-πιεστικά γεγονότα, οι οποίοι στη διεθνή ψυχολογική βιβλιογραφία έχουν συνδεθεί αιτιολογικά με ποικιλία προβλημάτων υγείας. Για τη εκτίμησή τους διαμορφώθηκαν δύο ερωτήσεις όπου καθεμιά περιείχε ένα κατάλογο/λίστα δυσκολιών ή ζητημάτων για τα οποία θα ήθελαν να συζητήσουν και να ζητήσουν βοήθεια από έναν ειδικό, αν είχαν αυτή τη δυνατότητα: (α) η μία αφορούσε 10 δυσκολίες ή προβλήματα για τις σπουδές τους και για τα οποία ερωτήθηκαν εάν τους είχαν απασχολήσει μετά την εγγραφή τους στο ΕΑΠ και θα είχαν την ανάγκη να αναζητούσαν βοήθεια/υποστήριξη από κάποιον ειδικό εάν τους δινόταν αυτή η δυνατότητα (β) η άλλη αφορούσε 23 δυσκολίες ή προβλήματα που άπτονται της προσωπικής, κοινωνικής, οικογενειακής, και επαγγελματικής τους ζωής και ερωτήθηκαν εάν τους είχαν απασχολήσει κατά τον τελευταίο χρόνο. Και για τις δύο εξήχθη «βαθμός έντασης» όπου υψηλότερη βαθμολογία υποδείκνυε περισσότερες δυσκολίες ή μεγαλύτερη ανάγκη για υποστήριξη (αρνητικός αντίκτυπος). Ενότητα ΙV. Άγχος Στρες. Η συγκεκριμένη ενότητα περιλάμβανε δύο σταθμισμένες κλίμακες που αφορούσαν την εκτίμηση άγχους και στρες των ερωτώμενων, με διαφορετικό ωστόσο θεωρητικό προσανατολισμό: (i) Η πρώτη από τις δύο εστιαζόταν στις θετικές ψυχολογικές-συναισθηματικές αντιδράσεις των ατόμων που συνδέονται με θετική προσαρμογή παρά την ύπαρξη αγχογόνων/στρεσογόνων καταστάσεων (όσο ψηλότερα τα επίπεδα ή συχνότερη η εμφάνιση αυτών των αντιδράσεων τόσο πιο πιθανή είναι η προσαρμογή στις δύσκολες καταστάσεις). Για την μέτρηση της συγκεκριμένης ψυχολογικής παραμέτρου χρησιμοποιήθηκε η «Κλίμακα Ψυχικής Ευζωίας του Warwick- Edinburgh» (Warwick-Edinburgh Mental Well-Being Scale WEMWBS: Tennant et al., 2007). (ii) Συμπληρωματικά ενσωματώθηκε στο ερωτηματολόγιο και μια κλίμακα για την εκτίμηση της ψυχολογικής καταπόνησης ή έντασης (psychological distress) των συμμετεχόντων σε αγχογόνες/στρεσογόνες καταστάσεις που εστιάζεται σε τρεις τομείς: κατάθλιψη, άγχος, και πίεση/στρες. Για την συγκεκριμένη ψυχολογική παράμετρο χρησιμοποιήθηκε η «Κλίμακα Κατάθλιψης, Στρες, και Άγχους - 21» (Depression, Anxiety and Stress Scale 21, DASS-21: Lovibond & Lovibond, 1995). Ενότητα V. Οι απόψεις σας για την αναζήτηση ψυχολογικής βοήθειας. Η πέμπτη ενότητα του ερωτηματολογίου εστιάζεται στις στάσεις των φοιτητών/τριών για την αναζήτηση ψυχολογικής βοήθειας. Στόχος της σταθμισμένης κλίμακας που χρησιμοποιήθηκε («Ερωτηματολόγιο Στάσεων Προς την Αναζήτηση Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας» (Inventory of Attitudes Toward Seeking Mental Health Services - IASMHS: Mackenzie et al., 2004), με βάση την Θεωρία Σχεδιασμένης Συμπεριφοράς, ήταν η μέτρηση της συνολικής στάσης, των αντιλήψεων για τις 142

11 κοινωνικές νόρμες γύρω από το θέμα της αναζήτησης βοήθειας από κάποιον ειδικό και του αντιλαμβανόμενου συμπεριφορικού ελέγχου προς τις θεραπευτική αντιμετώπιση των ψυχολογικών προβλημάτων. Μια ακόμα ερώτηση που χρησιμοποιήθηκε, ως καταληκτική του ερωτηματολογίου, αφορούσε την «πρόθεση» των φοιτητών/τριών για αναζήτηση ψυχολογικής βοήθειας. Διαδικασία Τα δεδομένα της έρευνας συλλέχθηκαν με επιτόπιες επισκέψεις και ομαδική χορήγηση των ερωτηματολογίων στους χώρους διεξαγωγής της 3ης Ομαδικής Συμβουλευτικής Συνάντησης (ΟΣΣ) 63 συνολικά τμημάτων ενός αριθμού επιλεγμένων Θεματικών Ενοτήτων. Ο μέσος χρόνος συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου ήταν 15 λεπτά και μετά τη συμπλήρωσή του ο φοιτητής το έκλεινε σε κενό φάκελο και επιστρεφόταν στο μέλος της ερευνητικής ομάδας. Αποτελέσματα Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων ακολουθεί τη σειρά των ενοτήτων συγκρότησης του ερωτηματολογίου. Η στατιστική ανάλυση έγινε με τη χρήση του λογισμικού στατιστικής ανάλυσης SPSS v.20. Στο σύνολό τους σχεδόν οι συμμετέχοντες/ουσες φοιτητές/τριες απάντησαν σε όλες τις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου (καταγράφηκαν ελάχιστες περιπτώσεις ελλειπουσών τιμών) ανταποκρινόμενοι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στο αίτημά μας για την πληρέστερη απάντηση του ερωτηματολογίου. Ταυτοχρόνως, τα υψηλά ποσοστά πληρότητας των ερωτηματολογίων μπορεί να θεωρηθεί και ως δείκτης εγκυρότητας των σχετικών μετρήσεων καθώς και ένδειξη του ενδιαφέροντός τους για το περιεχόμενο και τους σκοπούς της έρευνας και υπ' αυτή την έννοια δηλωτική της αξιοπιστίας (ως συνέπεια) των απαντήσεων. Συνοπτικά, τα βασικότερα ευρήματα συνοψίζονται στα ακόλουθα: Το μέγεθος και η αντιπροσώπευση του δείγματος μας επιτρέπει να εξάγουμε ασφαλή συμπεράσματα σε σχέση με τα ερωτήματα που τέθηκαν. Με δεδομένο ότι ο οικονομικός παράγοντας αποτελεί μια από τις πλέον σημαντικές στρεσσογόνες συνθήκες που συνδέονται με τη δημιουργία δυσχερών ψυχολογικών καταστάσεων φάνηκε ότι το δείγμα είναι διαμοιρασμένο σε τρεις ομάδες όπου το 1/4 των ερωτηθέντων δηλώνει ότι δεν αντιμετωπίζουν κάποιο ιδιαίτερο οικονομικό πρόβλημα, ένα 40% αντιμετωπίζει περιορισμένα ή ελεγχόμενα προβλήματα ενώ 30% περίπου των συμμετεχόντων δήλωσε ότι αντιμετωπίζει «αρκετά» και «πολλά προβλήματα». Σε σχέση με τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες, η οικονομική κρίση φαίνεται πως έχει σοβαρό αντίκτυπο στην ψυχολογική τους κατάσταση στους μισούς (51,6%) των συμμετεχόντων/ουσών φοιτητών/τριών, κατά δήλωσή τους. Στα παραπάνω στοιχεία προστίθεται και 28% των φοιτητών/τριών που δήλωσαν ότι αντιμετωπίζουν ζητήματα υγείας και ότι δεν νιώθουν καλά στην υγεία τους, μέγεθος που κρίνεται ως ιδιαίτερα υψηλό. Όπως ήταν αναμενόμενο βρέθηκε να υπάρχει συνάφεια μεταξύ της ψυχολογικής και σωματικής υγείας. Εάν τα προηγούμενα στοιχεία συνδυαστούν με τις αυξημένες υποχρεώσεις και πιέσεις, λόγω του ρόλου τους ως φοιτητές/τριες, μπορεί να γίνει αντιληπτό ότι για 143

12 ένα σημαντικό τμήμα του φοιτητικού πληθυσμού οι συνθήκες είναι ιδιαιτέρως επιβαρυντικές/δυσμενείς και καθίστανται μια ευάλωτη ψυχολογικά ομάδα που μπορεί να χρειάζονται κάποιου είδους στήριξη. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικό είναι το εύρημα ότι το 1/5 των ερωτηθέντων φοιτητών/τριών είχε εμπειρία από την επίσκεψη του σε κάποιον ειδικό ψυχικής υγείας (ψυχολόγο, ψυχίατρο) για την αντιμετώπιση προσωπικού, οικογενειακού ή άλλου προβλήματος. Η εμπειρία αυτή δε ήταν «θετική» ή «πολύ θετική», στοιχείο που λειτουργεί ενισχυτικά προς την αναζήτηση βοήθειας από κάποιον ειδικό σε μελλοντικές καταστάσεις και μειώνει τις αντιστάσεις λόγω στερεοτύπων ή «φόβου στιγματισμού». Τα 2/3 των ερωτηθέντων φοιτητών/τριών θεωρούν «χρήσιμη» την δημιουργία ενός Κέντρου Ψυχολογικής Συμβουλευτικής & Στήριξης Φοιτητών από το ΕΑΠ και 22% περαιτέρω ως «απαραίτητη». Σε περίπτωση που παρέχονταν αυτή δυνατότητα, η προτιμώμενη μορφή υποστήριξης από κάποιον ειδικό από το χώρο της ψυχικής υγείας, κατά σειρά 1 ης επιλογής, θα ήταν η ακόλουθη: - Επίσκεψη σε Μονάδα Ψυχολογικής Συμβουλευτικής Φοιτητών/-τριών - Αποστολή σε ειδική διαδικτυακή πλατφόρμα (τηλεσυμβουλευτική) - Συνομιλία μέσω ειδικής τηλεφωνικής γραμμής βοήθειας - Συνομιλία μέσω τηλεδιάσκεψης (π.χ. μέσω skype), η οποία συγκέντρωσε ελάχιστο ποσοστό ως 1 η επιλογή. Το 1/5 των συμμετεχόντων δήλωσε ότι θα προτιμούσαν να συζητήσουν μόνο με κάποιο φιλικό ή συγγενικό πρόσωπο αντί να καταφύγουν στην βοήθεια/υποστήριξη από κάποιον ειδικό, στοιχείο που συνδέεται με τις αντιστάσεις ως λειτουργία της μεροληψίας και του «φόβου του στίγματος» που εξακολουθεί να απαντάται σε ένα τμήμα του πληθυσμού. Όσον αφορά τις δυσκολίες της καθημερινότητας (είδος και ένταση) που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές/τριες του ΕΑΠ και αποτελούν, δυνάμει, πηγές στρες και άγχους, από μια λίστα 10 δυσκολιών που αφορούσαν την φοίτησή τους και για τις οποίες θα ζητούσαν βοήθεια/υποστήριξη διαπιστώθηκε ότι «το άγχος των εξετάσεων» και οι «δυσκολίες στη διαχείριση του χρόνου» ήταν οι δύο σημαντικότερες δυσκολίες για τις οποίες θα ζητούσαν την υποστήριξη κάποιου ειδικού προκειμένου να συζητήσουν τα συγκεκριμένα ζητήματα για την καλύτερη διαχείρισή τους. Άλλες δυσκολίες για τις οποίες θα είχαν ανάγκη να συζητήσουν με κάποιον ειδικό ήταν, κατά σειρά «έντασης» (ως εκφραζόμενος μέσος όρος του βαθμού εκτίμησης της ανάγκης), ο «φόβος αποτυχίας, μη εκπλήρωση των ακαδημαϊκών προσδοκιών μου», οι «δυσκολίες στην οργάνωση μελέτης», οι «δυσκολίες στη μελέτη», η «αδυναμία/διάσπαση συγκέντρωσης», και η «μειωμένη απόδοση». Σε σχέση με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν σε προσωπικό, επαγγελματικό, κοινωνικό κτλ. επίπεδο από μια λίστα 23 δυσκολιών το πλέον σημαντικό θέμα για το οποίο θα στρέφονταν σε αναζήτηση βοήθειας ήταν οι «Οικονομικές δυσκολίες/θέματα (ανεργία, φτώχεια, μείωση εισοδήματος, ασφάλιση, στέγαση, επαγγελματική αβεβαιότητα κτλ.)», στοιχείο που ενισχύει προαναφερθέν εύρημα και ενισχύει την υπόθεση ότι ο οικονομικός παράγοντας μπορεί να αποτελέσει μια μείζονος σημασίας παράμετρο που δυνάμει μπορεί να δυσχεράνει το έργο των φοιτητών/τριών και την εμπλοκή τους με τις σπουδές τους στο ΕΑΠ. 144

13 Έτερο σοβαρό θέμα που αναδύθηκε ως σημαντικό ήταν τα «Θέματα άγχους/στρες, φοβίες», ενώ ακολουθούσαν τα «Διάφορα συναισθηματικά προβλήματα (ανία, απαισιοδοξία, απογοήτευση, συναισθηματική αστάθεια κτλ.)», τα «Νεύρα, έλεγχος του θυμού», οι «Σωματικές εκδηλώσεις άγχους, ψυχοσωματικά προβλήματα (τριχόπτωση, πονοκέφαλοι, δερματικά, γαστρεντερολογικά, αναπνευστικά κτλ.)» και τα «Προβλήματα/Ανησυχίες με τη διατροφή (παχυσαρκία, βουλιμία, ανορεξία) ή/και την εικόνα του σώματος». Η εκτίμηση της ψυχικής ευζωίας [«Κλίμακα Ψυχικής Ευζωίας του Warwick- Edinburgh» (Warwick-Edinburgh Mental Well-Being Scale WEMWBS] έδειξε μια τάση προς μέση κανονική κατανομή καθώς και ότι είναι αναμενόμενες διαφοροποιήσεις μεταξύ υπο-ομάδων του φοιτητικού πληθυσμού ως προς διάφορα κοινωνικο-δημογραφικά χαρακτηριστικά/κριτήρια. Τα ευρήματα υποδεικνύουν πως 1/7 περίπου του φοιτητικού πληθυσμού βλέπει τα πράγματα γύρω του αρκετά απαισιόδοξα και η χαμηλή συνολική βαθμολογία είναι δηλωτική χαμηλής ικανοποίησης από ότι συμβαίνει στη ζωή τους, κάτι που μπορεί να αποτελεί δυνάμει προγνωστικό παράγοντα μελλοντικού ή τρέχοντος προβλήματος ή συνθήκη που μπορεί να συνδέεται με άλλα αρνητικά γεγονότα στη ζωή των ατόμων. Εάν το συγκεκριμένο τμήμα του πληθυσμού παρουσιάζει και αυξημένα επίπεδα άγχους τότε εύκολα μπορεί να συμπεράνει κανείς ότι δημιουργούνται αυξημένες ανάγκες υποστήριξης και ενίσχυσης τους από ψυχολογικής πλευράς. Πράγματι, με βάση την επόμενη μέτρηση [«Κλίμακα Κατάθλιψης, Στρες, και Άγχους 21» (Depression, Anxiety and Stress Scale 21: DASS-21)] που αφορούσε την εκτίμηση της ψυχολογικής καταπόνησης ή έντασης των συμμετεχόντων μέσω της μέτρησης των επιπέδων στρες και άγχους που βιώνουν οι φοιτητές/τριες, έδειξε μια ανησυχητική εικόνα. Συνολικά, δεν παρατηρούνται ιδιαίτερα υψηλές τιμές, στοιχείο το οποίο είναι αναμενόμενο σε επίπεδο γενικού πληθυσμού. Ωστόσο, η ειδικότερη ανάλυση σε επίπεδο υποκλιμάκων (κατάθλιψη, άγχος, στρες) διαπιστώθηκε ότι εκείνη που δείχνει ότι οι φοιτητές/τριες στην πλειονότητα τους βιώνουν ψυχολογικά έντονες καταστάσεις είναι η υποκλίμακα της «πίεσης/στρες». Το συγκεκριμένο εύρημα δείχνει ότι στην πλειονότητα τους οι φοιτητές/τριες φαίνεται να αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα προβλήματα/δυσκολίες οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα την άνοδο των επιπέδων αντιλαμβανόμενου στρες με όλες τις πιθανές συνέπειες που μπορεί να έχει αυτή η κατάσταση, ιδιαίτερα εάν παρατείνεται στο χρόνο. Όσον αφορά την πρόθεση των συμμετεχόντων να αναζητήσουν βοήθεια από ένα κέντρο ψυχολογικής συμβουλευτικής, η συγκεκριμένη παράμετρος διερευνήθηκε τόσο έμμεσα μέσω ειδικού ψυχομετρικού εργαλείου [«Ερωτηματολόγιο Στάσεων Προς την Αναζήτηση Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας» (Inventory of Attitudes Toward Seeking Mental Health Services IASMHS)], όσο και μέσω άμεσης ερώτησης. Ως προς το πρώτο σκέλος, συνολικά, φαίνεται ότι οι συμμετέχοντες διάκεινται θετικά στην πιθανή αναζήτηση ψυχολογικής βοήθειας/υποστηριξης από κάποιον ειδικό. Τα στοιχεία αυτά υποδεικνύουν την αυξημένη πιθανότητα χρήσης ενός τέτοιου Κέντρου στην περίπτωση που δημιουργηθεί. Όσον αφορά την «πρόθεση» των φοιτητών/τριών για αναζήτηση ψυχολογικής βοήθειας/συμβουλευτικής διαπιστώθηκε ότι 6 στους 10 φοιτητές/τριες απάντησαν θετικά στο ενδεχόμενο χρήσης μιας τέτοιας υπηρεσίας εφόσον προσφερόταν από το ΕΑΠ και ελάχιστοι (13%) διαφώνησαν με ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Εάν το συγκεκριμένο εύρημα συνδυαστεί με τις απαντήσεις τους στην προηγούμενη κλίμακα αλλά και σε σχετική προγενέστερη ερώτηση σχετικά με τη σημασία 145

14 ύπαρξης ενός τέτοιου Κέντρου, τότε γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι η πλειονότητα των φοιτητών/τριών τίθεται υπέρ της δημιουργίας μιας τέτοιας μονάδας, η οποία φαίνεται να έχει και αυξημένες πιθανότητες αξιοποίησης της από τους ίδιους τους/τις φοιτητές/τριες προς όφελος των ίδιων και, εν τέλει, του ίδιου του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Συμπεράσματα Η παροχή της ψυχολογικής συμβουλευτικής στους χώρους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μπορεί να προσφέρει πολλά οφέλη που έμμεσα ή άμεσα μπορούν να βοηθήσουν τόσο τον ίδιο τον φοιτητή και την οικογένεια του αλλά και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Μπορεί να συμβάλλει στην βελτίωση της ψυχοσωματικής υγείας των ενηλίκων φοιτητών/τριών και στον περιορισμό ή στην εξάλειψη των προβλημάτων που τους απασχολούν, στην μείωση του άγχους, στην ανακάλυψη των δυνατοτήτων τους, αλλά και στην εξεύρεση θετικών λύσεων που μπορούν να τους βοηθήσουν αποτελεσματικά. Πέρα από τα οφέλη στην ψυχοσωματική υγεία των φοιτητών/τριών μπορεί να υπάρχουν οφέλη και στο εκπαιδευτικό επίπεδο και αυτό γιατί η παροχή συμβουλευτικής βοήθειας μπορεί να μειώσει των αριθμό των φοιτητών/τριών που έχουν αυξημένες πιθανότητες διακοπής της φοίτησης ή εγκατάλειψης των σπουδών τους. Οι συνεχείς ματαιώσεις και αποτυχίες στις σπουδές και οι επιπτώσεις της σε επίπεδο αυτοεκτίμησης του ατόμου μπορούν να έχουν αρνητικό αντίκτυπο και κατά την περίοδο της φοίτησης αλλά και στις τωρινές ή μελλοντικές επαγγελματικές επιλογές των φοιτητών/τριών (Καλαντζή,1999). Η διεθνής εμπειρία δείχνει ότι ένας βασικός μοχλός υποστήριξης που μπορεί να παρέχεται από ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα που προσφέρει σπουδές από απόσταση είναι οι υπηρεσίες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στους/στις φοιτητές/τριες του μέσω της δημιουργίας και λειτουργίας μιας τέτοιας υπηρεσίας (Rott, 2006). Η έρευνα έδειξε ότι και ανάγκες υπάρχουν, δεδομένων των υψηλών επιπέδων στρες που εντοπίστηκαν σε τυχαίο και αντιπροσωπευτικό δείγμα φοιτητών/τριών, και θετικοί είναι στην δημιουργία ενός κέντρου ψυχολογικής συμβουλευτικής από την πλευρά του ΕΑΠ. Δεν είναι δε λίγοι εκείνοι που υποστηρίζουν την μετατόπιση από ένα παράδειγμα που εστιάζει στην εκπαιδευτική διαδικασία σε ένα παράδειγμα που εστιάζει στις ανάγκες του φοιτητή (Reichert & Tauch, 2005) με την ενίσχυση όχι μόνο των ακαδημαϊκών αναγκών των αποδεκτών της γνώσης, δηλαδή των φοιτητών/τριών, αλλά και των λοιπών ψυχοκοινωνικών του αναγκών ισχυροποιώντας κατ αυτό τον τρόπο την προσωπικότητα του φοιτητή. Το ίδιο λοιπόν το θεσμικό και δομικό πλαίσιο καθιστά σαφές ότι πρέπει να υπάρχουν υποστηρικτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες, οι οποίες «μπορεί να βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν (οι φοιτητές/τριες) με δημιουργικά μέσα την αβεβαιότητα που βιώνουν κατά τη διάρκεια των σπουδών» (Rott, 2006, σελ 124). Ένας βασικός τρόπος προκειμένου να αντιμετωπιστούν αυτά και άλλα ζητήματα και δυσκολίες, σε επίπεδο παρέμβασης, είναι η υποστήριξη των φοιτητών/τριών εκείνων που βρίσκονται «εγκλωβισμένοι» σε δύσκολα διαχειρίσιμες καταστάσεις και χρειάζονται μια βοήθεια/στήριξη προκειμένου να τις αντιμετωπίσουν μέσω της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών [counseling services]. Η συμβουλευτική, παρέχει ένα ευρύ φάσμα πρακτικών και θέλουμε να πιστεύουμε ότι σύντομα θα υπάρξει ανταπόκριση στο συγκεκριμένο αίτημα και ανάγκη. 146

15 Βιβλιογραφικές αναφορές Akgun, S. & Ciarrochi, J. (2003). Learned resourcefulness moderates the relationship between academic stress and academic performance. Educational Psychology, 23(3), Bovier, P. A., Chamot, E., & Perneger, T. V. (2004). Perceived stress, internal resources, and social support as determinants of mental health among young adults. Quality of Life Research, 13, Christopoulos, A. L., Konstantinidou, M., Lambiri, V., Leventidou, M., Manou, T., Mavroidi, K., Pappas, V., & Tzoumalakis, L. (1997). University students in Athens: Mental health and attitudes toward psychotherapeutic intervention. Στο A. Kalantzi-Azizi, G. Rott, & D. Aherne (Επιμ. έκδ.), Psychological counselling in higher education: Practice and research (σελ ). Αθήνα: FEDORA - Ελληνικά Γράμματα. Cullen, M. (1994). Weighing it up: A case study of discontinuing access students. Occasional Papers Series: No. 2. Edinburgh: Edinburgh University, Centre for Continuing Education. Ευθυμίου, Κ. (2003). Σχεδιασμός ενός προγράμματος κοινωνικής πολιτικής σ έναν αθηναϊκό Δήμο: Προκαταρκτικά αποτελέσματα μιας επιδημιολογικής έρευνας. Στο Πρακτικά 3ου Ψυχολογικού Συνεδρίου Κύπρου «Η Ψυχολογία Σήμερα: Κυπριακή και Ευρωπαϊκή Πραγματικότητα» (σελ ). Λευκωσία: Σύνδεσμος Ψυχολόγων Κύπρου. Ευθυμίου, Κ. (2007). Επιδημιολογική έρευνα αναγκών για την ίδρυση μιας κοινοτικής υπηρεσίας ψυχικής υγείας: Η περίπτωση ενός αθηναϊκού Δήμου. Διδακτορική διατριβή, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Πρόγραμμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα. Ευθυμίου, Κ., Ευσταθίου, Γ., & Καλαντζή-Αζίζι, Α. (2007). Πανελλήνια επιδημιολογική έρευνα ψυχικής υγείας στον φοιτητικό πληθυσμό. Αθήνα: Τόπος. Ευθυμίου, Κ., Ευσταθίου, Γ., & Καλαντζή-Αζίζι, A. (2001). Η ανάγκη για συμβουλευτική: Έρευνα στο φοιτητικό πληθυσμό. Στο Πρακτικά Α Διεθνούς Συνεδρίου του ΕΚΕΠ «Εξελίξεις στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό στην Αυγή του 21ου Αιώνα» (σελ ). Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Ευσταθίου, Γ., Ευθυμίου, Κ., & Καλαντζή-Αζίζι, A. (2003). Ψυχολογικές ανάγκες, στάσεις και προσδοκίες των φοιτητών σχετικά με τη λειτουργία συμβουλευτικών κέντρων φοιτητών. Στο Πρακτικά 3 ου Ψυχολογικού Συνεδρίου Κύπρου «Η Ψυχολογία Σήμερα: Κυπριακή και Ευρωπαϊκή Πραγματικότητα» (σελ ). Λευκωσία: Σύνδεσμος Ψυχολόγων Κύπρου. Fan, R., & Chan, M. (1997). A study on the dropout in mathematics foundation courses. Quality Assurance in Distance and Open Learning, 1, Galusha, J.M. (1998). Barriers to Learning in Distance Education. The Infrastructure Network. Ανασύρθηκε στις 1 Μαΐου 2013 από Hara, N., & Kling, R. (2003). Students distress with a web-based distance education course: An ethnographic study of participants experiences. Turkish Online Journal of Distance Education, 4(2). Ανασύρθηκε στις 2 Φεβ από Hughes, B. M. (2005). Study, examinations, and stress: Blood pressure assessments in college students. Educational Review, 57(1), Καλαντζή-Azizi, A. (1999). Συμβουλευτικά Κέντρα Φοιτητών: Ένας θεσμός εκπέμπει SOS. Τετράδια Ψυχιατρικής, 68, Keegan, D. (1986). The foundations of distance education. London: Croom Helm. Kentikelenis, A., Karanikolos M., Papanicolas I., Basu S., Mckee M., & Stucler, D. (2011). Health effects of financial crisis: omens of a Greek tragedy. The Lancet. doi: /s (11) Lawless, N., & Allan, J. (2004). Understanding and reducing stress in collaborative e-learning. Electronic Journal of e-learning, 2(1), Lemme, B. H. (1995) Development in adulthood. Boston: Allyn & Bacon. Lovibond, S. H., & Lovibond, P. F. (1995). Manual for the Depression Anxiety Stress Scales. Sydney: Psychology Foundation. Mackenzie, C. S., Knox, V. J., Gekoski, W. L., & Macaulay, H. L. (2004). An adaptation and extension of the attitudes toward seeking professional psychological help scale. Journal of Applied Social Psychology, 34(11), Μαλικιώση-Λοϊζου, Μ. (1989). Ψυχολογικά - εκπαιδευτικά - κοινωνικά πρόβλημα των φοιτητών/σπουδαστών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Επιθεώρηση Συμβουλευτικής - Προσανατολισμού, 10-11, McInnerney, J. M., & Roberts, T. S. (2004). Online learning: Social interaction and the creation of a 147

16 sense of community. Educational Technology & Society, 7(3), Meacham, D., & Evans, D. (1989). Distance Education: The Design of Study Materials. Open Learning Institute, Charles Stuart University. Ναυρίδης, Κλ., Δραγώνα, Θ., Μιλιαρίνι, Μπ., & Δαμίγος, Δ. (1990). Συμβουλευτικό Κέντρο για τους Φοιτητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων: Ένα μεταβατικό πλαίσιο για μία μεταβατική ηλικία. Ιωάννινα: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Παπαδιώτη-Αθανασίου, Β., & Δαμίγος, Δ. (2003). Ανάγκες και ψυχοκοινωνική προσαρμογή φοιτητών/τριών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (σελ ). Ιωάννινα: Δωδώνη. Reichert, S., & Tauch, C. (2005). Trends IV Main Findings and Conclusions. Paper presented at the 3 rd EUA Convention of European Higher Education Institutions. Glasgow. Rott, G. (2006). Η παγκοσμιοποίηση στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Προκλήσεις και Ευκαιρίες για Άσκηση Ψυχολογικής Συμβουλευτικής. Επιθεώρηση Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού, 76-77, Σκαπινάκης, Π., Μπέλλος, Σ., & Μαυρέας, Β. (2010). Πανελλήνια επιδημιολογική μελέτη ψυχοπαθολογίας ενηλίκων. Ιωάννινα: Παν/μιο Ιωαννίνων, Ψυχιατρικό Τμήμα. Sloboda, J. A. (1990). Combatting examination stress among university students: Action research in an institutional context. British Journal of Guidance and Counselling, 18(2), Struthers, C. W., Perry, R. P., & Menec, V. H. (2000). An examination of the relationship among academic stress, coping, motivation, and performance in college. Research in Higher Education, 41(5), Tennant, R., Hiller, L., Fishwick, R., Platt, S., Joseph, S., Weich, S., Parkinson, J., Secker, J., & Stewart-Brown, S. (2007). The Warwick-Edinburgh Mental Well-being Scale (WEMWBS): development and UK validation. Health and Quality of Life Outcomes, 5, World Health Organisation (2011). Impact of economic crises on mental health. Geneva: World Health Organization. Wickramaratne, V. (2001). Counselling services for the distance learner. OUSL Journal, 3, Young, S. (1994, 19/8). Dropouts - Great Britain. Times Educational Supplement, 1-3. Χρηστίδης, Δ.Α., Γιαγλής, Γ.Δ., & Κωνσταντινίδου, Α. (2004). Η βασική έρευνα για την ίδρυση του Κέντρου Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης (ΚΕ.ΣΥ.Ψ.Υ.) του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής, τομ. 6. Ανασύρθηκε στις 1 Μαΐου 2013 από 148

Κωνσταντίνος Πετρογιάννης Ε.Α.Π.-Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών Αναπλ. Καθηγητής

Κωνσταντίνος Πετρογιάννης Ε.Α.Π.-Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών Αναπλ. Καθηγητής Διερεύνηση των αναγκών, απόψεων, προθέσεων του φοιτητικού πληθυσμού του ΕΑΠ για τη δημιουργία και λειτουργία Υπηρεσίας Ψυχολογικής Συμβουλευτικής του Ε.Α.Π. Exploring the needs, opinions, and intentions

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2010 2 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των αναγκών των φοιτητών από μια Συμβουλευτική Υπηρεσία. Αποτελέσματα έρευνας στα Πανεπιστήμια Αθηνών και Θράκης

Διερεύνηση των αναγκών των φοιτητών από μια Συμβουλευτική Υπηρεσία. Αποτελέσματα έρευνας στα Πανεπιστήμια Αθηνών και Θράκης Διερεύνηση των αναγκών των φοιτητών από μια Συμβουλευτική Υπηρεσία. Αποτελέσματα έρευνας στα Πανεπιστήμια Αθηνών και Θράκης Γ. Ευσταθίου*, Κ. Ευθυμίου** & Α. Καλαντζή Azizi* *Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ψυχολογία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας:

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Συστηματική περιγραφή και κατανόηση των ψυχολογικών φαινομένων. Η ψυχολογική έρευνα χρησιμοποιεί μεθόδους συστηματικής διερεύνησης για τη συλλογή, την ανάλυση και την ερμηνεία

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ) Το Κέντρο Ερευνών Science-to-Marketing του Munster University (Γερμανία) πραγματοποίησε έρευνα με θέμα τη συνεργασία μεταξύ Πανεπιστημίων και επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φαρμακευτική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Πολιτική Επιστήμη 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

8 Μαϊου 2010 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Δ ρ. Εµµανουηλίδου Καλλιόπη. Βιωµατικό σεµινάριο: Δ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΧΟΥΣ

8 Μαϊου 2010 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Δ ρ. Εµµανουηλίδου Καλλιόπη. Βιωµατικό σεµινάριο: Δ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΧΟΥΣ Βιωµατικό σεµινάριο: Δ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΧΟΥΣ 8 Μαϊου 2010 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Επιστηµονικά υπεύθυνη: Δ ρ. Εµµανουηλίδου Καλλιόπη MEd, MEd, MSc, Cert.Couns., PhD Επιστηµονική συνεργάτης Α.Π.Θ.! Δ ιοργάνωση: Χορηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Διπλωματική Εργασία ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΙΛΚΟΥ Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φυσική Αγωγή Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα: Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Τσιρογιαννίδου Ευδοξία. Επόπτης: Πλατσίδου Μ. Επίκουρη Καθηγήτρια Β Βαθμολογητής: Παπαβασιλείου-Αλεξίου Ι.

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Τσιρογιαννίδου Ευδοξία. Επόπτης: Πλατσίδου Μ. Επίκουρη Καθηγήτρια Β Βαθμολογητής: Παπαβασιλείου-Αλεξίου Ι. Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Τσιρογιαννίδου Ευδοξία Επόπτης: Πλατσίδου Μ. Επίκουρη Καθηγήτρια Β Βαθμολογητής: Παπαβασιλείου-Αλεξίου Ι.- Λέκτορας Συναισθηματική Νοημοσύνη - Μια μορφή κοινωνικής νοημοσύνης, η

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

«Μαθησιακές δυσκολίες και παραβατική συμπεριφορά»

«Μαθησιακές δυσκολίες και παραβατική συμπεριφορά» «Μαθησιακές δυσκολίες και παραβατική συμπεριφορά» Θεοδώρα Πάσχου α.μ 12181 Τμήμα Λογοθεραπείας-Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ Εισαγωγικές επισημάνσεις 1) η εκδήλωση διαταραχών στην κατάκτηση μαθησιακών δεξιοτήτων προκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Γεωπονική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ. Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιστορία-Αρχαιολογία Τμήμα Ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμη Τμήμα ς 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Antoniou, Antonis. Neapolis University. þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

Antoniou, Antonis. Neapolis University. þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ µà¹² ÁÅ½Ã Ä Â ¹º ³ ½µ¹±Â þÿæá ½Ä µ¹ ¼»  ¼µ Ãǹ Æ Antoniou, Antonis

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος

Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δημοσίευσε το Μάιο του 2012 τα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποίησε μεταξύ των αποφοίτων του, που

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Κτηνιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Οικονομική Επιστήμη Τμήμα Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Ο ΠΡΟΩΡΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΣ Όνομα Φοιτήτριας: Χρυσοστομή Αγαθοκλέους Αριθμός φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα: Βιολογίας 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο Παρουσίαση από τις: Φροσούλα Πατσαλίδου, ερευνήτρια, & Μαίρη Κουτσελίνη, επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήματα: ς, Ποιμαντικής & Κοινωνικής ς 1 Μελέτη απορρόφησης του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Τερψιχόρη Γκιόκα Μέλος ΠΟΔ Αττικής Η «Συμβουλευτική Ψυχολογία» είναι ο εφαρμοσμένος κλάδος της Ψυχολογίας, ο οποίος διευκολύνει την δια βίου προσωπική

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Δασολογία-Περιβάλλον Σχολή Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ Ένα ομαδικό γνωσιακό συμπεριφοριστικό πρόγραμμα για σχιζοφρενείς με σκοπό την αποκατάσταση και αποασυλοποιήση τους μέσω της βελτίωσης των γνωστ

ΓΕΝΙΚΑ Ένα ομαδικό γνωσιακό συμπεριφοριστικό πρόγραμμα για σχιζοφρενείς με σκοπό την αποκατάσταση και αποασυλοποιήση τους μέσω της βελτίωσης των γνωστ Η ελληνική έκδοση του IPT Απαρτιωτική Ψυχολογική Θεραπεία για Σχιζοφρενείς Κ. Ευθυμίου & Σ. Ρακιτζή Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς ΓΕΝΙΚΑ Ένα ομαδικό γνωσιακό συμπεριφοριστικό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ 1 ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Το πρόγραμμα ειδίκευσης στη συστημική διάγνωση που προσφέρει το Λόγω Ψυχής Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

H Υφιστάμενη Κατάσταση των Νέων στην Κύπρο. Νοέμβριος 2015

H Υφιστάμενη Κατάσταση των Νέων στην Κύπρο. Νοέμβριος 2015 H Υφιστάμενη Κατάσταση των Νέων στην Κύπρο Νοέμβριος 2015 Ατζέντα 1. Εισαγωγή 2. Γενικά Στοιχεία Ερωτηθέντων 3. Εκπαίδευση και Κατάρτιση 4. Νεανική Απασχόληση και Επιχειρηματικότητα 5. Κοινωνική Ένταξη

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων. Ταυτότητα της Έρευνας Το Πρόγραμμα της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων και Νεοεισερχομένων Εκπαιδευτικών προσφέρεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 3 ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΩ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΩ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΟΤΑΝ Η ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 2014

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ικανοποίηση των Εργαζομένων του Τ.Ε.Ι. Κρήτης 2014 Συνοπτική Έκδοση Ηράκλειο, Σεπτέμβριος 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Έρευνας. Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων

Τεχνικές Έρευνας. Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων Τεχνικές Έρευνας Ε. Ζέτου Ε εξάμηνο 2010-2011 Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων ΣΚΟΠΟΣ Η συγκεκριμένη εισήγηση έχει σαν σκοπό να δώσει τις απαραίτητες γνώσεις στο/στη φοιτητή/τρια για τον τρόπο διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Get There Ταξίδι προς την Απασχόληση

Get There Ταξίδι προς την Απασχόληση Get There Ταξίδι προς την Απασχόληση Διεθνής Έκθεση Αναφοράς Ανάλυσης Αναγκών για την Κύπρο Φεβρουάριος 2016 IO1 How to Get There? Η έκθεση αναφοράς αναπτύχθηκε από: This project has been funded with support

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: MANΩΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Λαμίας έχει ως κύριο μέλημά του τη συνεργασία με τους σπουδαστές και τους αποφοίτους σχετικά με τη συνέχιση της σταδιοδρομίας τους μετά την αποφοίτησή τους. ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα PROFLEC

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα PROFLEC Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα PROFLEC Professional Learning through Reflection promoted by Feedback and Coaching Δρ. Μαρία Νικολαΐδου Δρ. Γιασεμίνα Καραγιώργη Δρ. Θεόδωρος Θεοδώρου Δρ. Αλεξάνδρα Πετρίδου ΚΕΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ɺÁ Ä ÅÂ, ±»Î¼ Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

þÿ ɺÁ Ä ÅÂ, ±»Î¼ Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ͽ Á ¼ µà±³³µ»¼±ä¹º  þÿµ¾ Å ½Éà  ³º» ³¹ºÎ½ ½ à þÿ ɺÁ Ä ÅÂ,

Διαβάστε περισσότερα

Το Τμήμα Ψυχολογίας Α.Π.Θ. Χριστίνα Αθανασιάδου, λέκτορας

Το Τμήμα Ψυχολογίας Α.Π.Θ. Χριστίνα Αθανασιάδου, λέκτορας Το Τμήμα Ψυχολογίας Α.Π.Θ. Χριστίνα Αθανασιάδου, λέκτορας Σημαντικά στοιχεία Το μεγαλύτερο ποσοστό των ψυχολόγων αυτοαπασχολείται. Οι ευκαιρίες απασχόλησης για όσους/ες δεν έχουν μεταπτυχιακή εξειδίκευση

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψυχολογική Συμβουλευτική στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Η Ψυχολογική Συμβουλευτική στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Η Ψυχολογική Συμβουλευτική στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Κωνσταντίνος Ευθυμίου & Νικόλαος Γεωργουλάς Γ.Δ. τουδημοκρίτειουπανεπιστημίουθράκης 1 Η Συμβουλευτική Υπηρεσία στο Δ.Π.Θ. n,!.!,!. " # (".#.)

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Επιστημών Υγείας

Σχολή Επιστημών Υγείας ς Σχολή Επιστημών Υγείας Ψυχολογία Σχολή Επιστημών της Υγείας www.nup.ac.cy ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πτυχίο στην Ψυχολογία BSc in Psychology Περιγραφή Προγράμματος Το πτυχιακό Πρόγραμμα Ψυχολογίας εστιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο διδασκόμενος αναμένεται να είναι σε θέση να:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο διδασκόμενος αναμένεται να είναι σε θέση να: Τίτλος Μαθήματος: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ Κωδικός Μαθήματος: MUS 652 Κατηγορία Μαθήματος: (Υποχρεωτικό/Επιλεγόμενο) Υποχρεωτικό Επίπεδο Μαθήματος: (πρώτου, δεύτερου

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Θεσμού του «Διήμερου/Τριήμερου Εργασίας» για τους/τις μαθητές/τριες Γ Γυμνασίου και Α Λυκείου (Ιούλιος 2016)

Αξιολόγηση του Θεσμού του «Διήμερου/Τριήμερου Εργασίας» για τους/τις μαθητές/τριες Γ Γυμνασίου και Α Λυκείου (Ιούλιος 2016) Αξιολόγηση του Θεσμού του «Διήμερου/Τριήμερου Εργασίας» για τους/τις μαθητές/τριες Γ Γυμνασίου και Α Λυκείου (Ιούλιος 2016) 1. Ταυτότητα της έρευνας Στα Γυμνάσια και τα Λύκεια (με εξαίρεση τα Εσπερινά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -.

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Θεωρείο 10 «-» 1 vasalap@otenet.gr 2 andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. Abstract In the survey we investigated the views of those who

Διαβάστε περισσότερα

Αθανάσιος Φ. Κατσούλης

Αθανάσιος Φ. Κατσούλης Αθανάσιος Φ. Κατσούλης Doctorate student, Université Paul Valéry - Montpellier III Master in Teaching and Psychological Methodologies in Education, University of L Aquila (Italy) Μ.A in Education (Education

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτικοί μέθοδοι έρευνας. Μυλωνά Ιφιγένεια

Ποιοτικοί μέθοδοι έρευνας. Μυλωνά Ιφιγένεια Ποιοτικοί μέθοδοι έρευνας Μυλωνά Ιφιγένεια Έρευνες για την απόκτηση πληροφοριών η γνωμών από τους χρήστες Χρησιμοποιήθηκαν από τις κοινωνικές επιστήμες για τη χρήση κοινωνικών φαινομένων Ο όρος «ποιοτική

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟ ΠΤΔΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Στόχοι του Προγράμματος Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη επιστημονικής γνώσης στη θεωρία και στην εφαρμογή των ψυχολογικών και κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 1 ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΑΣΗ ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΑ ΚΙΝΗΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ. Γραμμή Βοήθειας για την Κατάθλιψη Απολογιστικά Στοιχεία: Ιούλιος Δεκέμβριος 2012

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ. Γραμμή Βοήθειας για την Κατάθλιψη Απολογιστικά Στοιχεία: Ιούλιος Δεκέμβριος 2012 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Γραμμή Βοήθειας για την Κατάθλιψη Απολογιστικά Στοιχεία: Ιούλιος Δεκέμβριος 2012 Πρόγραμμα «αντι-στίγμα» Τι είναι η Γραμμή Βοήθειας για την Κατάθλιψη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα

Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα δειγματοληπτικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε για τα 4η συνεχή χρονιά από τη Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1.

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. 2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. : - :. : : ( /,, ) :...., -, -.,,... 1.,, 2,,,....,,,...,, 2008 1. 2. - : On Demand 1. 9 2. 9 2.1 9 2.2 11 2.3 14 3. 16 3.1 16 3.1.1 16 3.1.1. 16 3.1.1. 25 3.1.2 26

Διαβάστε περισσότερα

Τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης όπως προέκυψαν από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων στην έρευνα έχουν ως εξής:

Τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης όπως προέκυψαν από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων στην έρευνα έχουν ως εξής: Μέτρηση της Ικανοποίησης και Εμπιστοσύνης των Ελλήνων Ασθενών στο Φάρμακο με βάση των Ευρωπαϊκό Δείκτη Ικανοποίησης EPSI Rating (European Performance Satisfaction Index) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν άρθρο παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών 5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών συντελεστές Σπυρίδων Δουκάκης sdoukakis@rhodes.aegean.gr ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου Μαρία Μοσκοφόγλου-

Διαβάστε περισσότερα

επιστημονική ημερίδα: εγκαταστάσεις New York College 9 Μαΐου 2009 - ΑΘΗΝΑ

επιστημονική ημερίδα: εγκαταστάσεις New York College 9 Μαΐου 2009 - ΑΘΗΝΑ επιστημονική ημερίδα: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ εγκαταστάσεις New York College 9 Μαΐου 2009 - ΑΘΗΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ Επιστημονική Επιμέλεια: Δρ Εμμανουηλίδου

Διαβάστε περισσότερα

Τόπος: Children s Hospital Los Angeles Children s Hospital San Diego

Τόπος: Children s Hospital Los Angeles Children s Hospital San Diego Συγγραφείς & έτος 2004 Kathleen Meeske et al. 2009 Sung L. et al Σκοπός & επιμέρους στόχοι Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να εξετάσει την ποιότητα ζωής και τα επίπεδα κούρασης παιδιών που διαγνώστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία. Χριστίνα Καραμανίδου, PhD

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία. Χριστίνα Καραμανίδου, PhD Εγκυρότητα και Αξιοπιστία Χριστίνα Καραμανίδου, PhD Η έννοια της εγκυρότητας Η εγκυρότητα της έρευνας είναι το βασικό κριτήριο με βάση το οποίο θα ληφθεί η απόφαση για αξιοποίηση ή όχι των ευρημάτων. Η

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα ΥΠΑΙΘΠΑ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014 888 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ χεν θεσσαλονίκης Μητροπόλεως 18 546 24 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310-276 144 Fax: 2310 276 144 E-mail: xenthesalonikis1@windowslive.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Ενισχύοντας τον Άνθρωπο σε περιόδους Κρίσης και Αλλαγών. Μαζουροπούλου Χριστίνα Ψυχολόγος ΕΑΡ Consultant Hellas EAP

Ενισχύοντας τον Άνθρωπο σε περιόδους Κρίσης και Αλλαγών. Μαζουροπούλου Χριστίνα Ψυχολόγος ΕΑΡ Consultant Hellas EAP Ανθεκτικότητα & Αισιοδοξία: Ενισχύοντας τον Άνθρωπο σε περιόδους Κρίσης και Αλλαγών Μαζουροπούλου Χριστίνα Ψυχολόγος ΕΑΡ Consultant Hellas EAP 1 Οι Άνθρωποι μας 2 Συνέπειες Οικονομικής Κρίσης σε Εργαζομένους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

Kyriakou, Eupraxia. Neapolis University. þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

Kyriakou, Eupraxia. Neapolis University. þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2014 þÿ À±³³µ»¼±Ä¹º ¹º±½ À à ÄÉ þÿ½ ûµÅÄν À Å µá³ ½Ä±¹ à þÿ µ½¹ºì Ã

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2 ΜΑΘΑΙΝΩ ΠΩΣ ΝΑ ΜΕΛΕΤΩ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΑΙΝΩ ΠΩΣ ΝΑ ΜΕΛΕΤΩ Υποστηρικτικές συνθήκες εργασίας: Χώρος εργασίας: Είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ TIMSS 2015 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS Τι είναι η Έρευνα TIMSS; Η Έρευνα Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) του Διεθνούς Οργανισμού για την Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ: ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΔΡΑΣΗΣ. Γεωργία Γκαντώνα¹ & Νικόλαος Παρίτσης²

Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ: ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΔΡΑΣΗΣ. Γεωργία Γκαντώνα¹ & Νικόλαος Παρίτσης² Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ: ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΔΡΑΣΗΣ Γεωργία Γκαντώνα¹ & Νικόλαος Παρίτσης² Οικοτροφείο ΕΠΑΚΜΟΣ, Εταιρία Συστημικής Θεραπείας και Παρέμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΣΟ ΤΟΥ ΑΛΤΣΧΑΪΜΕΡ ΣΤΟΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ

ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΣΟ ΤΟΥ ΑΛΤΣΧΑΪΜΕΡ ΣΤΟΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΣΟ ΤΟΥ ΑΛΤΣΧΑΪΜΕΡ ΣΤΟΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ Δρ. Κωνσταντίνος Ν. Φελλάς Αντιπρύτανης Έρευνας καιακαδημαϊκού Προσωπικού Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Χριστιάνα Δίπλη Ερευνήτρια- Ψυχολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Έρευνα. Λογιστική Θεωρία και Έρευνα

Ποσοτική Έρευνα. Λογιστική Θεωρία και Έρευνα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Λογιστική & Χρηματοοικονομική Master of Science (MSc) in Accounting and Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Λογιστική Θεωρία και Έρευνα Ερωτηματολόγια & Συνεντεύξεις Ποσοτική Έρευνα Βασικό χαρακτηριστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Κων/νος Καλέμης, Άννα Κωσταρέλου, Μαρία Αγγελική Καλέμη Εισαγωγή H σύγχρονη τάση που επικρατεί

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών

Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών [1] Εισδοχή φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών I. 1. Το Τμήμα περιοδικά προκηρύσσει θέσεις Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Πανευρωπαϊκή έρευνα. ΣΗΜΕΙΩΜΑ / 5 Μαρτίου 2014 Βία κατά των γυναικών

Πανευρωπαϊκή έρευνα. ΣΗΜΕΙΩΜΑ / 5 Μαρτίου 2014 Βία κατά των γυναικών ΣΗΜΕΙΩΜΑ / 5 Μαρτίου 2014 Βία κατά των γυναικών Πανευρωπαϊκή έρευνα 1. Γιατί έγινε η έρευνα για τη βία κατά των γυναικών; Παρά τον σημαντικό αντίκτυπο της βίας κατά των γυναικών, σε πολλά κράτη μέλη της

Διαβάστε περισσότερα

Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο

Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών Ανακοίνωση στο 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Λευκωσία,

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτορική Διατριβή

Διδακτορική Διατριβή Διδακτορική Διατριβή Ένας μοναχικός δρόμος με διεξόδους; Τόνια Αράχωβα, Υποψήφια Διδάκτωρ, tonia@idkaramanlis.gr Γκέλη Μανούσου, Υποψήφια Διδάκτωρ manousou@eap.gr Τόνια Χαρτοφύλακα, Υποψήφια Διδάκτωρ tonia@eap.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για την. «Παρακολούθηση της Επαγγελματικής Ένταξης Αποφοίτων» Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας

Μελέτη για την. «Παρακολούθηση της Επαγγελματικής Ένταξης Αποφοίτων» Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας Μελέτη για την «Παρακολούθηση της Επαγγελματικής Ένταξης Αποφοίτων» Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας 3 ο Παραδοτέο : «Έκθεση αποτελεσμάτων έρευνας απορρόφησης» Οκτώβριος 215 Κοινωνία Γνώσης Μονοπρόσωπη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: Υπηρεσίες ψυχικής υγείας στα Δημοτικά Ιατρεία Η υπηρεσία δωρεάν ψυχολογικής υποστήριξης του Δήμου Αθηναίων

ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: Υπηρεσίες ψυχικής υγείας στα Δημοτικά Ιατρεία Η υπηρεσία δωρεάν ψυχολογικής υποστήριξης του Δήμου Αθηναίων ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: Υπηρεσίες ψυχικής υγείας στα Δημοτικά Ιατρεία Η υπηρεσία δωρεάν ψυχολογικής υποστήριξης του Δήμου Αθηναίων ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΑΠΑΤΣΑΡΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ- ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Κατά τον

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 2013 Εισαγωγή Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και ιδιαιτέρα ανταγωνιστικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, η δια βίου μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ «Μέτρηση στάσεων χρηστών φροντιστηριακής εκπαίδευσης στην Αττική» [Έρευνα για λογαριασμό του Επαγγελματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ και ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ. «Επαγγελματική Συμβουλευτική και Προσανατολισμός»

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ και ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ. «Επαγγελματική Συμβουλευτική και Προσανατολισμός» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ και ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επαγγελματική Συμβουλευτική και Προσανατολισμός» Πρόσκληση υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ Παναγιώτου Νεοφύτα 2008969752 Επιβλέπων καθηγητής Δρ. Νίκος Μίτλεττον,

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ51 / Εφαρμοσμένη Εκπαιδευτική Έρευνα

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ51 / Εφαρμοσμένη Εκπαιδευτική Έρευνα Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ51 / Εφαρμοσμένη Εκπαιδευτική Έρευνα Σχολή ΣΑΚΕ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών ΕΠΑ Επιστημών της Αγωγής Θεματική Ενότητα ΕΠΑ51 Εφαρμοσμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Υ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΙΔΕΥΣΗ Μυτιλήνη,

Διαβάστε περισσότερα

Σύνταξη Πτυχιακής & Διπλωματικής Εργασίας

Σύνταξη Πτυχιακής & Διπλωματικής Εργασίας Workshop: Σύνταξη Πτυχιακής & Διπλωματικής Εργασίας Πρακτικές Οδηγίες - Μεθοδολογία Εισηγήτρια: Παναγιωτίδου Σοφία (Σύμβουλος Σταδιοδρομίας, Γραμματέας Συμβουλίου Πανεπιστημίου Μακεδονίας) 1. Γενική Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ανδρέας Κυθραιώτης- Πέτρος Πασιαρδής Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου Συνέδριο Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Συνεδρίου. Θεμ. Συνεδρία 1: Ζητήματα ψυχικής υγείας και ασθένειας

Πρόγραμμα Συνεδρίου. Θεμ. Συνεδρία 1: Ζητήματα ψυχικής υγείας και ασθένειας Πέμπτη, 1 Νοεμβρίου Ώρα Ολυμπιακό Μουσείο 18.00-19.00 Εγγραφή 19.00-20.30 Τελετή έναρξης Χαιρετισμοί Τιμητική εκδήλωση προς τιμήν της Καθηγήτριας κυρίας Μ. Μαλικιώση-Λοϊζου Εναρκτήρια ομιλία της τιμώμενης

Διαβάστε περισσότερα