Formoterol HFA 12 micrograms pressurised inhalation solution

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Formoterol HFA 12 micrograms pressurised inhalation solution"

Transcript

1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Foradil 12 μικρογραμμάρια/ψεκασμό, διάλυμα για εισπνοή υπό πίεση. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε σταθερή δόση περιέχει 12 μικρογραμμάρια διυδρικής φουμαρικής φορμοτερόλης. Αυτή αντιστοιχεί σε αποδιδόμενη στον ασθενή δόση 10,1 μικρογραμμαρίων. Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Διάλυμα για εισπνοή υπό πίεση. 4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις Για τη μακροχρόνια συμπτωματική θεραπεία του επίμονου, μέτριου έως σοβαρού άσθματος σε ασθενείς που χρειάζονται τακτική βρογχοδιασταλτική αγωγή σε συνδυασμό με μακροχρόνια αντιφλεγμονώδη αγωγή (εισπνεόμενα και/ή από του στόματος γλυκοκορτικοειδή). Η θεραπεία με τα γλυκοκορτικοειδή πρέπει να συνεχίζεται κανονικά. To Foradil ενδείκνυται για την ανακούφιση των συμπτωμάτων της βρογχοστένωσης σε ασθενείς με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (Χ.Α.Π.). 4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης Η δοσολογία εξαρτάται από τον τύπο και τη βαρύτητα της νόσου. Οι ακόλουθες δοσολογίες συνιστώνται για τους ενήλικες, συμπεριλαμβανομένων των ηλικιωμένων ασθενών και των εφήβων άνω των 12 ετών: Άσθμα Ενήλικες & έφηβοι άνω των 12 ετών: Συνήθως ένας ψεκασμός το πρωί και ένας το βράδυ (24 μικρογραμμάρια διυδρικής φουμαρικής φορμοτερόλης ημερησίως). Σε βαριές περιπτώσεις, έως δύο ψεκασμοί το πρωί και δύο το βράδυ το μέγιστο (48 μικρογραμμάρια διυδρικής φουμαρικής φορμοτερόλης ημερησίως). Η μέγιστη ημερήσια δόση είναι 4 ψεκασμοί (48 μικρογραμμάρια διυδρικής φουμαρικής φορμοτερόλης). Παιδιά ηλικίας μικρότερης των 12 ετών: Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του Foradil σε παιδιά ηλικίας μικρότερης των12 ετών δεν έχει ακόμη αποδειχθεί, επομένως το Foradil δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε παιδιά. Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (Χ.Α.Π.) Ενήλικες (άνω των 18 ετών) 1

2 Η συνήθης δόση είναι ένας ψεκασμός δύο φορές ημερησίως (ένας το πρωί και ένας το βράδυ, δηλαδή 24 μικρογραμμάρια διυδρικής φουμαρικής φορμοτερόλης ημερησίως). Η ημερήσια δόση για τακτική χρήση δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 2 ψεκασμούς. Εάν απαιτείται, επιπρόσθετοι ψεκασμοί από αυτούς που συνταγογραφούνται για τακτική χρήση μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την ανακούφιση των συμπτωμάτων, δεν πρέπει όμως να υπερβαίνουν τους 4 ψεκασμούς ημερησίως (τακτική συν απαιτούμενη χρήση). Περισσότεροι από δύο ψεκασμοί δεν πρέπει να χορηγούνται σε καμία μεμονωμένη περίσταση. Οι ασθενείς δεν πρέπει να χρησιμοποιούν το προϊόν, μετά την πάροδο τριών μηνών από την ημερομηνία που το παρέλαβαν από το φαρμακείο (βλ. παράγραφο 6.4). Αν και το Foradil διαθέτει ταχεία έναρξη δράσης, τα εισπνεόμενα βρογχοδιασταλτικά μακράς διάρκειας πρέπει να χρησιμοποιούνται ως βρογχοδιασταλτική θεραπεία συντήρησης. Το Foradil δεν προορίζεται για την ανακούφιση οξέων ασθματικών επεισοδίων. Σε περίπτωση οξέος ασθματικού επεισοδίου πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένας β 2 -αγωνιστής βραχείας δράσης. Στους ασθενείς πρέπει να δίνονται οδηγίες και να μην σταματήσουν και να μην αλλάξουν τη θεραπεία με στεροειδή, όταν αρχίζουν τη θεραπεία με το Foradil. Εάν τα συμπτώματα παραμένουν ή επιδεινώνονται, ή εάν η συνιστώμενη δόση του Foradil δεν επιτυγχάνει έλεγχο των συμπτωμάτων (διατήρηση αποτελεσματικής ανακούφισης), αυτό συνήθως αποτελεί, ένδειξη επιδείνωσης της υποκείμενης κατάστασης. Νεφρική και ηπατική δυσλειτουργία Θεωρητικά δεν υπάρχει λόγος για συστάσεις προσαρμογής της δοσολογίας του Foradil σε ασθενείς με νεφρική ή ηπατική δυσλειτουργία. Εντούτοις δεν υπήρξαν κλινικά δεδομένα τα οποία να υποστηρίζουν τη χρήση του σε αυτές τις ομάδες ασθενών. Οδηγίες χρήσης Για να εξασφαλιστεί η σωστή χορήγηση του φαρμάκου, θα πρέπει ο ιατρός ή άλλος επιστήμονας υγείας να δείξει στον ασθενή πως να χρησιμοποιεί το προϊόν. Πριν την πρώτη χρήση του προϊόντος, καθώς και όταν, αυτό δεν έχει χρησιμοποιηθεί για 3 ή περισσότερες μέρες, πρέπει να γίνει ένας ψεκασμός στον αέρα, ώστε να επιβεβαιωθεί ότι λειτουργεί σωστά. Ο ασθενής πρέπει να βρίσκεται, όσο το δυνατόν, σε όρθια ή καθιστή θέση όταν χρησιμοποιεί το προϊόν. 1. Απομακρύνετε το προστατευτικό κάλυμμα από το επιστόμιο. 2. Εκπνεύστε όσο πιο βαθιά μπορείτε. 3. Κρατήστε το μεταλλικό φιαλίδιο όρθιο με το επιστόμιο προς τα κάτω και τοποθετήστε το επιστόμιο ανάμεσα στα χείλη σας και κλείστε τα καλά. 4. Εισπνεύστε βαθιά από το στόμα και, ταυτόχρονα, πιέστε το πάνω μέρος του μεταλλικού φιαλιδίου προς τα κάτω, για να απελευθερωθεί ο ψεκασμός. 5. Κρατήστε την αναπνοή σας, όσο περισσότερο μπορείτε χωρίς προσπάθεια και τέλος απομακρύνετε τη συσκευή από το στόμα. Αν πρέπει να κάνετε και δεύτερη εισπνοή, κρατήστε τη συσκευή σε κάθετη θέση για μισό λεπτό περίπου και μετά επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 5. Μετά τη χρήση να κλείνετε πάντα με το προστατευτικό καπάκι. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μην κάνετε τα βήματα 2 έως 4 βιαστικά. 2

3 Εάν ένα μέρος του αερίου διέφυγε από το πάνω μέρος της συσκευής ή από τα πλάγια του στόματος, η διαδικασία πρέπει να επαναληφθεί ξεκινώντας από το βήμα 2. Για τους ασθενείς με αδύναμα χέρια θα είναι ευκολότερο να κρατάνε το προϊόν και με τα δύο χέρια. Έτσι, το άνω μέρος θα κρατιέται με τους δύο δείκτες και το κάτω μέρος με τους δύο αντίχειρες. Στους ασθενείς που συναντούν δυσκολία να συντονίσουν την αναπνοή τους με την απελευθέρωση του ψεκασμού συνήθως συνιστάται η χρήση αεροθαλάμου. Εν τούτοις δεν υπάρχουν κλινικά δεδομένα για τη χρήση του Foradil με αεροθάλαμο. 4.3 Αντενδείξεις Γνωστή υπερευαισθησία στη δραστική ουσία και σε οποιοδήποτε από τα έκδοχα του προϊόντος. 4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση To Foradil δεν πρέπει να χρησιμοποιείται (και δεν επαρκεί) σαν πρώτη θεραπεία για το άσθμα. Οι ασθματικοί ασθενείς που χρήζουν θεραπείας με ß2-αγωνιστές μακράς δράσης θα πρέπει να λάβουν, επίσης, βέλτιστη αντιφλεγμονώδη θεραπεία συντήρησης με κορτικοστεροειδή. Οι ασθενείς πρέπει να συμβουλεύονται να συνεχίζουν να λαμβάνουν την αντιφλεγμονώδη θεραπεία τους μετά από τη χορήγηση φορμοτερόλης, ακόμα και όταν τα συμπτώματα μειώνονται. Σε περίπτωση που τα συμπτώματα επιμένουν ή αν η θεραπεία με ß2-αγωνιστές πρέπει να αυξηθεί, αυτό υποδηλώνει επιδείνωση της υποκείμενης κατάστασης και καθιστά αναγκαία την επαναξιολόγηση της θεραπείας συντήρησης. Παρόλο που το Foradil μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως επιπρόσθετη θεραπεία όταν τα εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή δεν παρέχουν επαρκή έλεγχο των συμπτωμάτων του άσθματος, οι ασθενείς δεν θα πρέπει να ξεκινήσουν το Foradil κατά τη διάρκεια μιας οξείας σοβαρής παρόξυνσης άσθματος, ή αν έχουν σημαντική επιδείνωση ή οξεία επιδείνωση του άσθματος. Κατά τη διάρκεια θεραπείας με Foradil μπορεί να εμφανιστούν ανεπιθύμητες ενέργειες και παροξύνσεις που σχετίζονται με σοβαρό άσθμα. Οι ασθενείς θα πρέπει να συνεχίσουν τη θεραπεία αλλά να επικοινωνήσουν με το γιατρό τους εάν τα συμπτώματα του άσθματος παραμένουν ανεξέλεγκτα ή επιδεινώνονται μετά την έναρξη του Foradil. Το Foradil θα πρέπει οπωσδήποτε να χρησιμοποιείται στη συνιστώμενη δοσολογία (βλ. 4.2). Όταν τα συμπτώματα του άσθματος ελέγχονται, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η σταδιακή μείωση της δόσης του προϊόντος. Είναι σημαντική η τακτική εξέταση των ασθενών κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται η χαμηλότερη αποτελεσματική δόση του Foradil. Δεν θα πρέπει να υπερβαίνεται η μέγιστη ημερήσια δόση. Η αιφνίδια και προοδευτική επιδείνωση της ασθματικής διαταραχής μπορεί να αποβεί απειλητική για τη ζωή του ασθενούς και γι αυτό χρειάζεται άμεση ιατρική παρέμβαση. Η σημαντική υπέρβαση των συνταγογραφούμενων εξατομικευμένων δόσεων ή της συνολικής ημερήσιας δόσης μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο λόγω των επιδράσεων στην καρδιά (καρδιακή αρρυθμία, αύξηση της πιέσεως) σε συνδυασμό με τις μεταβολές στην συγκέντρωση αλάτων στον οργανισμό (ηλεκτρολυτικές μεταβολές) και γι αυτό πρέπει να αποφεύγεται. Συνυπάρχουσες καταστάσεις Θα πρέπει να ασκείται προσοχή κατά τη θεραπεία ασθενών με τρίτου βαθμού κολποκοιλιακό αποκλεισμό, ανθεκτικό σακχαρώδη διαβήτη, θυρεοτοξίκωση, φαιοχρωμοκύτωμα, υπερτροφική αποφρακτική καρδιομυοπάθεια, ιδιοπαθή υποβαλβιδική αορτική στένωση, σοβαρή υπέρταση, 3

4 ανεύρυσμα ή άλλες σοβαρές καρδιαγγειακές διαταραχές, όπως είναι η ισχαιμική καρδιακή νόσος, οι ταχυαρρυθμίες ή η σοβαρή καρδιακή ανεπάρκεια και οι αποφρακτικές αγγειακές νόσοι, και ιδιαίτερα η αρτηριοσκλήρυνση. Η φορμοτερόλη μπορεί να προκαλέσει παράταση του διαστήματος QTc. Θα πρέπει να ασκείται προσοχή κατά τη θεραπεία ασθενών με παράταση του διαστήματος QTc π.χ. συγγενή ή προκληθείσα από φάρμακα (QTc > 0,44 δευτερόλεπτα) κaθώς και σε ασθενείς που θεραπεύονται με φάρμακα που επηρεάζουν το διάστημα QTc (βλέπε παράγραφο 4.5). Λόγω των υπεργλυκαιμικών επιδράσεων των ß 2 -αγωνιστών, αρχικά συνιστάται η επιπλέον παρακολούθηση της γλυκόζης αίματος στους διαβητικούς ασθενείς. Σε περίπτωση προγραμματισμένης αναισθησίας με αλογονωμένα αναισθητικά πρέπει να εξασφαλίζεται ότι το Foradil δεν χορηγήθηκε για τουλάχιστον 12 ώρες πριν την έναρξη της αναισθησίας. Παράδοξος βρογχόσπασμος Όπως με κάθε άλλη εισπνεόμενη θεραπεία, η υπάρχει πιθανότητα για παράδοξος βρογχόσπασμος. Εάν αυτό συμβεί, η θεραπεία πρέπει να διακοπεί άμεσα και να ξεκινήσει εναλλακτική θεραπεία (βλ. παράγραφο 4.8). Υποκαλιαιμία Η θεραπεία με ß 2 -αγωνιστή ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρή υποκαλιαιμία. Συνιστάται ιδιαίτερη προσοχή στο οξύ σοβαρό άσθμα καθώς ο πιθανός κίνδυνος μπορεί να αυξηθεί από την υποξία. Η υποκαλιαιμική επίδραση μπορεί να ενισχυθεί από την παράλληλη θεραπεία με παράγωγα της ξανθίνης, στεροειδή και διουρητικά. Επομένως, τα επίπεδα του καλίου στον ορό θα πρέπει να παρακολουθούνται. Γι αυτό και πρέπει να παρακολουθείται τακτικά το επίπεδο του καλίου στους ασθενείς με χαμηλή αρχική τιμή καλίου ή που διατρέχουν ειδικό κίνδυνο για μειωμένα επίπεδα καλίου. Η παρακολούθηση πρέπει να πραγματοποιείται, ακόμη και αν, δεν σημειώθηκε μείωση των επιπέδων καλίου σε προηγούμενη θεραπεία με β 2 -συμπαθομιμητικά βραχείας δράσης. Όπου και εφόσον χρειάζεται, πρέπει να χορηγείται συμπλήρωμα καλίου. Λόγω του ελαττωμένου επιπέδου του καλίου, ενισχύεται η δράση των σκευασμάτων που περιέχουν δακτυλίτιδα. 4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης Δεν έχουν πραγματοποιηθεί ειδικές μελέτες αλληλεπίδρασης με τη φορμοτερόλη. Υπάρχει ο θεωρητικός κίνδυνος ότι η συγχορηγούμενη θεραπεία με άλλα φάρμακα που είναι γνωστό ότι παρατείνουν το διάστημα QTc μπορεί να αυξήσει τη φαρμακοδυναμική αλληλεπίδραση με τη φορμοτερόλη και να αυξήσει τον πιθανό κίνδυνο κοιλιακών αρρυθμιών. Στα παραδείγματα αυτών των φαρμάκων περιλαμβάνονται ορισμένα αντιϊσταμινικά (π.χ. τερφεναδίνη, αστεμιζόλη, μιζολαστίνη), ορισμένα αντιαρρυθμικά (π.χ. κινιδίνη, δισοπυραμίδη, προκαϊναμίδη), η ερυθρομυκίνη και τα τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά. Η ταυτόχρονη χορήγηση άλλων συμπαθητικομιμητικών ουσιών όπως άλλους β 2 -αγωνιστές ή επινεφρίνης μπορεί να ενισχύσει τις ανεπιθύμητες ενέργειες του Foradil και μπορεί να απαιτηθεί τιτλοποίηση της δόσης. Η ταυτόχρονη χρήση φορμοτερόλης και θεοφυλλίνης μπορεί να οδηγήσει σε αμοιβαία ενίσχυση των επιδράσεων και υπάρχει ακόμα η πιθανότητα να αυξηθούν οι ανεπιθύμητες ενέργειες, όπως οι καρδιακές αρρυθμίες. Οι ουσίες που ενισχύουν από μόνες τους τις συμπαθητικομιμητικές δράσεις, όπως η L-dopa, η L-θυροξίνη, η οξυτοκίνη ή το αλκοόλ, μπορούν επίσης να επηρεάσουν την καρδιαγγειακή λειτουργία όταν λαμβάνονται ταυτόχρονα με τη φορμοτερόλη. 4

5 Η χορήγηση του Foradil σε ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία με αναστολείς της μονοαμινοξειδάσης ή με τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά πρέπει να γίνεται με προσοχή, καθώς μπορεί να ενισχυθεί η δράση των β 2 -αδρενεργικών διεγερτών στο καρδιαγγειακό σύστημα. Η ταυτόχρονη θεραπεία με παράγωγα των ξανθινών, στεροειδών, ή διουρητικών όπως θειαζιδικών και διουρητικών αγκύλης, μπορεί να ενισχύσει μια σπάνια υποκαλιαιμική ανεπιθύμητη δράση των β 2 αγωνιστών. Η υποκαλιαιμία μπορεί να αυξήσει την τάση προς τις αρρυθμίες στους ασθενείς που θεραπεύονται με γλυκοσίδες της δακτυλίτιδας. Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος αρρυθμιών στους ασθενείς που λαμβάνουν παράλληλα αναισθησία με αλογονωμένους υδρογονάνθρακες. Οι βρογχοδιασταλτικές επιδράσεις της φορμοτερόλης μπορεί να ενισχυθούν από τα αντιχολινεργικά φάρμακα. Οι β αδρενεργικοί αναστολείς μπορεί να εξασθενίσουν ή να αναστείλουν τη δράση του Foradil. Γι αυτό δεν πρέπει να χορηγείται το Foradil μαζί με β-αδρενεργικούς αποκλειστές (συμπεριλαμβανομένων των οφθαλμικών σταγόνων) παρά μόνον εάν υπάρχουν λόγοι οι οποίοι να επιβάλλουν τη χρήση τους. 4.6 Γονιμότητα, Κύηση και Γαλουχία Κύηση Δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα από τη χρήση της φορμοτερόλης σε εγκύους. Σε μελέτες σε ζώα, η φορμοτερόλη έχει προκαλέσει απώλεια της εμφύτευσης καθώς και μειωμένη πρώιμη μεταγεννητική επιβίωση και βάρος κατά τη γέννηση. Οι επιδράσεις εμφανίστηκαν σε σημαντικά υψηλότερες συστηματικές εκθέσεις από αυτές που επιτεύχθηκαν κατά τη διάρκεια της κλινικής χρήσης της φορμοτερόλης. Η θεραπεία με φορμοτερόλη μπορεί να εξεταστεί σε όλα τα στάδια της κύησης, εφόσον απαιτείται για να προκύψει έλεγχος του άσθματος, και εάν το αναμενόμενο όφελος για τη μητέρα είναι μεγαλύτερο από τον πιθανό κίνδυνο για το έμβρυο. Ο πιθανός κίνδυνος για τον άνθρωπο είναι άγνωστος. Γαλουχία Δεν είναι γνωστό αν η φορμοτερόλη περνά στο ανθρώπινο μητρικό γάλα. Στους αρουραίους, μικρές ποσότητες φορμοτερόλης έχουν εντοπιστεί στο μητρικό γάλα. Η χορήγηση φορμοτερόλης σε γυναίκες που θηλάζουν θα πρέπει να εξεταστεί μόνο αν το αναμενόμενο όφελος για τη μητέρα είναι μεγαλύτερο από τον πιθανό κίνδυνο για το παιδί. 4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών Το Foradil δεν έχει επίδραση στην ικανότητα οδήγησης ή χρήσης μηχανημάτων. 4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες Οι συχνότερα αναφερθείσες ανεπιθύμητες ενέργειες της θεραπείας με β 2 -αγωνιστή, όπως είναι ο τρόμος και το αίσθημα παλμών, τείνουν να είναι ήπιες και να υποχωρούν μέσα σε μερικές ημέρες θεραπείας. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες, που έχουν σχετιστεί με τη φορμοτερόλη, αναφέρονται στη συνέχεια ανά κατηγορία συστήματος οργάνων και συχνότητα. Η συχνότητα εμφάνισης καθορίζεται ως:πολύ συχνές ( 1/10), Συχνές ( 1/100, <1/10), Όχι συχνές ( 1/1000, <1/100), Σπάνιες ( 1/10.000, <1.000), Πολύ σπάνιες (<1/10.000). Κατηγορία/οργανικό σύστημα Ανεπιθύμητη ενέργεια Συχνότητα Διαταραχές του αιμοποιητικού Θρομβοπενία Πολύ σπάνια και του λεμφικού συστήματος 5

6 Κατηγορία/οργανικό σύστημα Ανεπιθύμητη ενέργεια Συχνότητα Διαταραχές του ανοσοποιητικού Αντιδράσεις υπερευαισθησίας, π.χ. Σπάνιες συστήματος αγγειοοίδημα, βρογχόσπασμος, εξάνθημα, κνίδωση, κνησμός. Διαταραχές του μεταβολισμού Υποκαλιαιμία, υπεργλυκαιμία Όχι συχνές και της θρέψης Ψυχιατρικές διαταραχές Διέγερση, ανησυχία, διαταραχές του Όχι συχνές ύπνου, Μη φυσιολογική συμπεριφορά, Πολύ σπάνιες ψευδαίσθηση Διαταραχές του νευρικού Τρόμος, κεφαλαλγία Συχνές συστήματος Ζάλη, διαταραχές της γεύσης Όχι συχνές Διέγερση του κεντρικού νευρικού Πολύ σπάνιές συστήματος Καρδιακές διαταραχές Αίσθημα παλμών Συχνές Ταχυκαρδία Όχι συχνές Καρδιακές αρρυθμίες, π.χ. κολπική Σπάνιες μαρμαρυγή, υπερκοιλιακή ταχυκαρδία, εκτακτοσυστολές, στηθάγχη Παράταση του διαστήματος QTc Πολύ σπάνιες Αγγειακές διαταραχές Διακύμανση στην αρτηριακή πίεση Σπάνιες Διαταραχές του αναπνευστικού Βήχας Συχνές συστήματος, του θώρακα και του Ερεθισμός του λαιμού Όχι συχνές μεσοθωράκιου Παράδοξος βρογχόσπασμος (βλ. Σπάνιες παράγραφο 4.4) Δύσπνοια, παρόξυνση του άσθματος Πολύ σπάνιες Διαταραχές του γαστρεντερικού Ναυτία Όχι συχνές Διαταραχές του δέρματος και Υπερίδρωση Όχι συχνές του υποδόριου ιστού Μυοσκελετικές διαταραχές και Μυϊκές κράμπες, μυαλγία Όχι συχνές διαταραχές του συνδετικού ιστού Διαταραχές των νεφρών και των Νεφρίτιδα Σπάνιες ουροφόρων οδών Γενικές διαταραχές και Περιφερικό οίδημα Πολύ σπάνιες καταστάσεις της οδού χορήγησης Η ναυτία, η δυσγευσία, ο ερεθισμός του λαιμού, η υπεριδρωσία, η ανησυχία, η κεφαλαλγία, η ζάλη και οι μυϊκές κράμπες μπορεί να υποχωρήσουν αυτόματα σε μία με δύο εβδομάδες συνεχούς θεραπείας. Μετά από την εισπνοή ß 2 -συμπαθομιμητικών, έχουν αναφερθεί σποραδικά επιδράσεις που διεγείρουν το κεντρικό νευρικό σύστημα, εκδηλώνοντας υπερδιεγερσιμότητα. Οι εν λόγω επιδράσεις παρατηρούνται κυρίως σε παιδιά ηλικίας έως 12 ετών. Η θεραπεία με ß 2 -αγωνιστές μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των επιπέδων της ινσουλίνης, των ελεύθερων λιπαρών οξέων, της γλυκερόλης και των κετονοσωμάτων στο αίμα. 6

7 4.9 Υπερδοσολογία Υπάρχει περιορισμένη κλινική εμπειρία αναφορικά με την αντιμετώπιση της υπερδοσολογίας. Η υπερδοσολογία του Foradil είναι πιθανόν να παρουσιάσει συμπτώματα χαρακτηριστικά των β 2 αδρενεργικών αγωνιστών:κεφαλαλγία, τρόμο, αίσθημα παλμών. Συμπτώματα που αναφέρθηκαν από μεμονωμένες περιπτώσεις είναι, ταχυκαρδία, κοιλιακές αρρυθμίες, μεταβολική οξέωση, υποκαλιαιμία, υπεργλυκαιμία ναυτία έμετος και αϋπνία. Αντιμετώπιση της υπερδοσολογίας Ενδείκνυται υποστηρικτική και συμπτωματική θεραπεία. Τα σοβαρά περιστατικά χρειάζονται νοσηλεία. Η χρήση καρδιοεκλεκτικών β-αδρενεργικών αποκλειστών μπορεί να εξεταστεί, αλλά μόνον με μεγάλη προσοχή καθώς η χορήγηση αγωγής β-αδρενεργικών αποκλειστών μπορεί να προκαλέσει βρογχόσπασμο. Το κάλιο του ορού πρέπει να παρακολουθείται. 5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 5.1 Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία: αδρενεργικά εισπνεόμενα, εκλεκτικοί αγωνιστές των β 2 - αδρενεργικών υποδοχέων. Κωδικός ATC: R03 AC13 Η φορμοτερόλη είναι κυρίως ένας εκλεκτικός β 2 -διεγέρτης. Η φορμοτερόλη έχει βρογχοδιασταλτική δράση σε ασθενείς με αναστρέψιμη αποφρακτική νόσο των αεραγωγών. Η έναρξη της δράσης της παρατηρείται σε ένα με τρία λεπτά. Σημαντική βρογχοδιαστολή παραμένει μέχρι και 12 ώρες μετά την εισπνοή του φαρμάκου. Στον άνθρωπο η φορμοτερόλη προφυλάσσει αποτελεσματικά από τον βρογχόσπασμο που προκαλείται από πρόκληση μεταχολίνης. 5.2 Φαρμακοκινητικές ιδιότητες Όπως και με άλλες ουσίες που χορηγούνται με εισπνοή, το 90% της εισπνεόμενης δόσης της φορμοτερόλης καταπίνεται και απορροφάται από το γαστρεντερικό σωλήνα. Για το λόγο αυτό τα φαρμακοκινητικά χαρακτηριστικά της από του στόματος μορφής μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατ επέκταση για τον υπολογισμό της φαρμακοκινητικής του δοσιμετρικού αερολύματος. Η απορρόφηση είναι και γρήγορη και εκτεταμένη. Μετά από εισπνοή μίας θεραπευτικής δόσης (12 μικρογραμμάρια) αερολύματος Foradil σε ασθματικούς ασθενείς, η μέγιστη συγκέντρωση στο πλάσμα παρατηρείται 15 λεπτά μετά την εισπνοή, νωρίτερα από ότι συμβαίνει με την εισπνεόμενη σκόνη φορμοτερόλης. Γενικά πρέπει να γίνεται εκτίμηση του ρυθμού απορρόφησης κατά την αλλαγή των σκευασμάτων φορμοτερόλης σ έναν ασθενή. Η απορρόφηση της φορμοτερόλης είναι γραμμική μετά από εισπνοή 12 έως 96 μικρογραμμαρίων διυδρικής φουμαρικής φορμοτερόλης. Οι από του στόματος δόσεις μέχρι και 300 μικρογραμμάρια φορμοτερόλης απορροφώνται γρήγορα από το γαστρεντερικό σωλήνα. Η μέγιστη συγκέντρωση της αμετάβλητης ουσίας στο πλάσμα επιτυγχάνεται μετά από 30 λεπτά έως 1 ώρα. Περισσότερο από το 65% της από του στόματος δόσης των 80 μικρογραμμαρίων απορροφάται. Η γραμμικότητα της δόσης παρουσιάζεται σε ένα εύρος δόσης από μικρογραμμάρια (από του στόματος χορήγηση). 7

8 Επαναλαμβανόμενη ημερήσια δόση μικρογραμμάρια /ημέρα δεν οδηγεί σε συσσώρευση, λόγω του βραχέος χρόνου ημίσειας ζωής. Η φαρμακοκινητική της φορμοτερόλης δεν διαφέρει σημαντικά ανάμεσα στους άντρες και τις γυναίκες. Η σύνδεση με τις πρωτεΐνες του πλάσματος είναι από 61 μέχρι 64% (34% με την αλβουμίνη) και οι θέσεις σύνδεσης δεν είναι κορεσμένες στα θεραπευτικά επίπεδα. Η φορμοτερόλη μεταβολίζεται κυρίως μέσω άμεσης σύζευξης με γλυκουρονικό οξύ και αποβάλλεται εξ ολοκλήρου. Μια άλλη οδός μεταβολισμού είναι η Ο-διμεθυλίωση ακολουθούμενη από σύζευξη με γλυκουρονικό οξύ και επακόλουθη πλήρη αποβολή. Διαφορετικά ισοένζυμα CYP450 καταλύουν την μετατροπή (2D6, 2C19, 2C9 & 2A6) και κατά συνέπεια το δυναμικό για μεταβολικές αλληλεπιδράσεις φαρμάκου φαρμάκου είναι χαμηλό. Η κινητική της φορμοτερόλης είναι παρόμοια κατά τη χορήγηση είτε μιας δόσης είτε επαναλαμβανόμενων δόσεων, γεγονός που δεικνύει την μη ύπαρξη αυτό-επαγωγής ή αναστολής του μεταβολισμού. Η αποβολή της φορμοτερόλης προφανώς ακολουθεί ένα πολυφασικό μοντέλο και ο χρόνος ημίσειας ζωής που αναφέρθηκε εξαρτάται συνεπώς από τα χρονικά διαλείμματα που μετρώνται. Με βάση τις συγκεντρώσεις στο πλάσμα ή στο αίμα που μετρώνται 6, 8 ή 12 ώρες μετά την από του στόματος χορήγηση, ο χρόνος ημίσειας ζωής υπολογίζεται σε 2 με 3 ώρες. Ο χρόνος ημίσειας ζωής 5 ωρών υπολογίστηκε από το ρυθμό νεφρικής απέκκρισης ανάμεσα στις 3 και τις 16 ώρες μετά την εισπνοή. Η δραστική ουσία και οι μεταβολίτες της αποβάλλονται εξ ολοκλήρου. Τα δύο τρίτα μιας από του στόματος χορηγούμενης δόσης αποβάλλονται με τα ούρα και το ένα τρίτο με τα κόπρανα. Μετά την εισπνοή της φορμοτερόλης, κατά μέσο όρο ένα 6 με 9% της ουσίας αποβάλλεται αναλλοίωτο με τα ούρα. Η νεφρική κάθαρση της φορμοτερόλης είναι 150 ml/min. 5.3 Προκλινικά δεδομένα για την ασφάλεια Οι δράσεις της φορμοτερόλης στον αρουραίο και τον σκύλο αφορούν στο καρδιαγγγειακό σύστημα κυρίως και αποτελούν γνωστές φαρμακολογικές δράσεις, οι οποίες παρατηρούνται μετά τη χορήγηση υψηλών δόσεων β 2 -αγωνιστών. Ελάττωση στη γονιμότητα του αρσενικού αρουραίου παρατηρήθηκε κατά την πολύ υψηλή συστηματική έκθεση στη φορμοτερόλη. Κατά τις in vivo και τις in vitro δοκιμασίες δεν παρατηρήθηκαν γονιδιοτοξικές επιδράσεις. Στον αρουραίο και στον ποντικό παρατηρήθηκε ελαφρά αύξηση της συχνότητας εμφάνισης καλοήθους λειομυώματος της μήτρας. Η δράση αυτή εντοπίζεται μόνον στον αρουραίο μετά από μακροχρόνια έκθεση σε υψηλές δόσεις β 2 -αγωνιστών. 6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 6.1 Κατάλογος εκδόχων Norflurane Άνυδρη Αιθανόλη Υδροχλωρικό οξύ. 6.2 Ασυμβατότητες Δεν εφαρμόζεται. 6.3 Διάρκεια ζωής Ο χρόνος ζωής είναι 18 μήνες (βλ. επίσης παράγραφο 6.4). 8

9 6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την φύλαξη του προϊόντος Μέχρι να χορηγηθεί στον ασθενή από το φαρμακοποιό: Φυλάσσεται στο ψυγείο 2 C - 8 C (για 15 μήνες το μέγιστο). Αφού χορηγηθεί στον ασθενή από το φαρμακείο: Να μην εκτεθεί σε θερμοκρασία άνω των 30 C (για 3 μήνες το μέγιστο). 6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη Ένας περιέκτης αλουμινίου υπό πίεση με δοσομετρική βαλβίδα, ενεργοποιητή και προστατευτικό καπάκι που περιέχει διάλυμα για εισπνοή υπό πίεση και παρέχει 50, 100 ή 120 ψεκασμούς. Συσκευασίες που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά: 50 ψεκασμοί 6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης και άλλος χειρισμός Για τα φαρμακεία: Γράψτε την ημερομηνία που το δώσατε στον ασθενή πάνω στο κουτί. Βεβαιωθείτε ότι μεσολαβεί μια περίοδος τουλάχιστον 3 μηνών από τη ημερομηνία που το δώσατε στον ασθενή μέχρι την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται πάνω στο κουτί. 7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Novartis (Hellas) AEBE, 12 χλμ Εθνικής Οδού Νο 1 Μεταμόρφωση Αθήνα. 8. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ TOY ΚΕΙΜΕΝΟΥ 9

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Foster 100/6 μικρογραμμάρια ανά ψεκασμό. Διάλυμα για εισπνοή υπό πίεση. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε σταθερή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Symbicort Turbuhaler 80 μικρογραμμάρια/4,5 μικρογραμμάρια/εισπνοή, κόνις για εισπνοή. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ INUVAIR 100/6 μικρογραμμάρια ανά ψεκασμό. Διάλυμα για εισπνοή υπό πίεση. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ FORMAXA 12μg/δόση, κόνις για εισπνοή, σκληρό καψάκιο 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ένα σκληρό καψάκιο (μετρούμενη δόση)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Budesonide/Formoterol Teva Pharma B.V. 160 μικρογραμμάρια/4,5 μικρογραμμάρια κόνις για εισπνοή 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩN ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩN ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩN ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Pulmoton κόνις για εισπνοή σε δόσεις 100/6mcg, 200/6mcg, 400/12 mcg 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚA

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ. Flutiform 250 μικρογραμμάρια/10 μικρογραμμάρια ανά ψεκασμό, εναιώρημα για εισπνοή υπό

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ. Flutiform 250 μικρογραμμάρια/10 μικρογραμμάρια ανά ψεκασμό, εναιώρημα για εισπνοή υπό ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Flutiform 50 μικρογραμμάρια/5 μικρογραμμάρια ανά ψεκασμό, εναιώρημα για εισπνοή υπό πίεση. Flutiform 125 μικρογραμμάρια/5

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩN ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩN ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩN ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Formopen Κόνις για εισπνοή σε ταινίες μιας δόσης (blister). 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Foradil κόνις για εισπνοή (σκληρό καψάκιο) 12 μg/cap 1. EΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Foradil κόνις για εισπνοή (σκληρό καψάκιο) 12 μg/cap 1. EΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Foradil κόνις για εισπνοή (σκληρό καψάκιο) 12 μg/cap 1. EΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Foradil Formoterol fumarate (Φουμαρική φορμοτερόλη) Κόνις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον ταχύ προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩN ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩN ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩN ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Rolenium κόνις για εισπνοή σε δόσεις (250+50)mcg, (500+50)mcg. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Seretide Diskus 50/100 μικρογραμμάρια/δόση κόνεως για εισπνοή σε δόσεις Seretide Diskus 50/250 μικρογραμμάρια/δόση κόνεως

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1 Ονομασία FORMAXA 12 μg/δόση, κόνις για εισπνοή, σκληρό καψάκιο. 1.2 Σύνθεση Δραστική ουσία: Διϋδρική φουμαρική φορμοτερόλη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. Ονομασία του φαρμακευτικού προϊόντος Spiropent 2. Ποιοτική και ποσοτική σύνθεση Δραστική ουσία: 4-amino-alpha-[(tert.-butylamino)-methyl] -3,5-dichlorobenzyl

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ FLIXOTIDE 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δόση (ψεκασμός) περιέχει: 50 μικρογραμμάρια ή 125 μικρογραμμάρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Dilatrend 3,125 mg/ταβ, 6,25/ΤΑΒ mg, 12,5 mg/ταβ & 25 mg/ταβ, δισκία 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Carvedilol Dilatrend

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ AEROLIN 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Σαλβουταμόλη (ως θειϊκό άλας) 2.5mg/2.5ml & 5mg/2.5ml 3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ SALENGA

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ SALENGA ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ SALENGA 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά Kάθε δόση (ψεκασμός) περιέχει 250mcg Fluticasone propionate

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον ταχύ προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 1 Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον ταχύ προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩN ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩN ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩN ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ CARVEPEN 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ Carvepen Δισκία 3,125mg: Κάθε δισκίο περιέχει 3,125mg

Διαβάστε περισσότερα

Στη θεραπεία του άσθματος το πλήρες όφελος θα είναι εμφανές μετά από αρκετές δόσεις του φαρμακευτικού προϊόντος.

Στη θεραπεία του άσθματος το πλήρες όφελος θα είναι εμφανές μετά από αρκετές δόσεις του φαρμακευτικού προϊόντος. 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Spiriva Respimat 2,5 μικρογραμμάρια, διάλυμα για εισπνοή 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Η χορηγούμενη δόση είναι 2,5 μικρογραμμάρια tiotropium ανά εισπνοή (2 εισπνοές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Flixotide Nebules. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δόση (φύσιγγα) περιέχει 0.5mg ή 2mg προπιονικής φλουτικαζόνης.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Ladose 20 mg/ 5 ml πόσιμο διάλυμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε 5 ml πόσιμου διαλύματος περιέχει υδροχλωρική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Υδροχλωρική Δοβουταμίνη 250mg/20ml διάλυμα για ενδοφλέβια χορήγηση. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε ml περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Atacand Plus 8 mg/12,5 mg δισκία Atacand Plus 16 mg/12,5 mg δισκία Atacand Plus 32 mg/12,5 mg δισκία Atacand Plus 32 mg/25

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Spiriva Respimat, 2.5 μικρογραμμάρια, διάλυμα για εισπνοή. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Spiriva Respimat, 2.5 μικρογραμμάρια, διάλυμα για εισπνοή. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Spiriva Respimat, 2.5 μικρογραμμάρια, διάλυμα για εισπνοή. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Η χορηγούμενη δόση είναι 2.5 μικρογραμμάρια tiotropium ανά εισπνοή (2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Cibacen, δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο 5 mg, 10 mg και 20 mg 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δισκίο περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Modiodal δισκία 100 mg 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δισκίο περιέχει 100mg modafinil Έκδοχο: Κάθε δισκίο περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ AZARGA 10 mg/ml + 5 mg/ml οφθαλμικές σταγόνες, εναιώρημα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ένα ml εναιωρήματος

Διαβάστε περισσότερα