. : Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ". : 0907. Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών"

Transcript

1 ,.. : 0907 Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ημερομηνία παρουσίασης : 28/06/2011 Επιβλέπων καθηγητής : Καθηγήτρια Ευθαλία Δημαρά Μέλη τριμελούς επιτροπής : Καθηγήτρια Ευθαλία Δημαρά, Καθηγητής Δημήτρης Σκούρας, Λέκτορας Μανώλης Τσαγκαράκης. 1

2 Copyright Σπύρος Σταμίρης 2011 Η έγκριση της πτυχιακής εργασίας από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών δεν υποδηλώνει απαραιτήτως και αποδοχή τυχόν απόψεων του συγγραφέα εκ μέρους του Τμήματος. Δηλώνω υπεύθυνα ότι η διπλωματική εργασία είναι εξ ολοκλήρου δικό μου έργο κατά το οποίο ακολούθησα την πρέπουσα ακαδημαϊκή δεοντολογία αποφυγής λογοκλοπής (σωστή χρήση αναφορών κ.ο.κ.). Δηλώνω υπεύθυνα ότι έχω αποφύγει οποιαδήποτε ενέργεια καθιστά παράπτωμα λογοκλοπής. Γνωρίζω τη σοβαρότητα του παραπτώματος και ότι επισύρει ποινή ανακλήσεως του Μεταπτυχιακού Διπλώματος. Υπογραφή συγγραφέα ΣΤΑΜΙΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2

3 Ευχαριστίες......,. Αφιέρωση Η εργασία αφιερώνεται στην οικογένεια μου για την συμπαράσταση που μου παρείχαν, στους καθηγητές μου και στους συναδέλφους μου όπου με την αλληλεγγύη και την αλληλοβοήθεια που έδειξαν με βοήθησαν στην αποπεράτωση του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών. 3

4 Περίληψη -.., eurostat NACE. : D. Manufacturing( ), C. Mining and quarrying( ), E. Electricity, gas and water supply(, ), F. Construction( ), G. Distributive trades( ), H. Hotels and Restaurants( ), I. Transport, Storage and Communication( ) K. Real estate, renting and business activities( ). (local units) (workforce)., (missing values),, (2007).. spss.. missing values. 4

5 Λέξεις κλειδιά: κατανομή των επιχειρηματικών μονάδων (distribution of local units), κατανομή εργατικού δυναμικού (distribution of local units), διάγραμμα συχνοτήτων, εγχώριες παραγωγικές μονάδες(local units), επίπεδο κατηγοριοποίησης κατά NACE. Abstract In this work we present the structural business statistics of European area during a decade(2007) of all countries states of European Union. We used data from all structures of business activities and from each European state during the last decade. We collected the data from the official site of Eurostat. Businesses according to the sector that are activating have been categorized at more general units in compliance with the official statistical categorization of European business activities at European Community as NACE Our sample includes this sectors of businesses : D. Manufacturing, C. Mining and quarrying, E. Electricity, gas and water supply, F. Construction, G. Distributive trades, H. Hotels and Restaurants, I. Transport, Storage and Communication K. Real estate, renting and business activities. For all local units we have information about their sectors and the country that exist. We also have important information about the workforce that each sector includes. Then we selected the data and we rejected the missing values of the sample in order to conduct perigraphical statistical analysis for these sizes. We examined the frequency of each business structure in order to conclude at which country each sector has the larger frequency. We also examined the workforce distribution at each country during the last decade(2007). All the conclusions are extracted with the use of specific statistical software-named spss the most specific software for the collection and usage of data that are extracted from large samples. In this project we tried to be very careful at how we are going ro handle the missing values. And this happened in order to have the most accurate results as we could. Key words: distribution of local units, distribution of workforce, nuts, nace, structural business statistics, diagram of frequency. 5

6 EUROSTAT -11- `````

7 Eurostat.... Eurostat Eurostat 11 Eurostat regional yearbook,...., nuts(nomenclature of territorial units for statistics). nuts nuts 2 nuts 3. 2 NUTS. : site Eurostat. (local units). spss GEO-. 7

8 (NUTS) (NUTS II NUTS III)... missing values.. missing values missing values missing values. Eurostat (structural business statistics)..,, ,,,,,,,. : 8

9 ). ),,.. ).. )..... ) -.. ).... ferry boats ),... (computer services). :

10 ,...,, management,... outsourcing....,....,.,. 10

11 EUROSTAT SPSS NACE. : D. Manufacturing( ), C. Mining and quarrying( ), E. Electricity, gas and water supply(, ), F. Construction( ), G. Distributive trades( ), H. Hotels and Restaurants( ), I. Transport, Storage and Communication( ) K. Real estate, renting and business activities( ). spss : spss. data view. Data view,. GEO. GEO NUTS 1. NUTS 1 NUTS 2 NUTS 3. DATA VARIABLE..,,. NACE. GEO NUTS. 11

12 spss variable data NACE.. NACE C mining quarrying. spss. site Eurostat. spss. spss spss missing values.. 1: local units Austria / Local Units Mining and quarrying Manufacturing Electricity,gas and water supply Construction Distributive trades Hotels and restaurants Transport,storage and communication Real Estate,Renting and business activities : local units Belgium/ Local Units Mining and quarrying Manufacturing Electricity,gas and water supply Construction Distributive trades Hotels and restaurants Transport,storage and communication Real Estate,Renting and business activities

13 spss... spss,,, , : Eurostat

14 Belgium / Local Units Mining and quarrying Electricity,gas and water supply Distributive trades Transport,storage and communication Manufacturing C onstruction Hotels and restaurants Real Estate,Renting and business activities Bulgaria / Local Units Mining and quarrying Manufacturing Electricity,gas and water supply Construction Distributive trades Hotels and restaurants Transport,storage and communication Real Estate,Renting and business activities : local units 2: Eurostat

15 Bulgaria / Local Units Mining and quarrying Electricity,gas and water supply Distributive trades Transport,storage and communication Manufacturing C onstruction Hotels and restaurants Real Estate,Renting and business activities 4: local units Cyprus / Local Units Mining and quarrying Manufacturing Electricity,gas and water supply Construction Distributive trades Hotels and restaurants Transport,storage and communication Real Estate,Renting and business activities : Eurostat

16 Cyprus / Local Units Mining and quarrying Electricity,gas and water supply Distributive trades Transport,storage and communication Manufacturing C onstruction Hotels and restaurants Real Estate,Renting and business activities Czech Republic / Local Units Mining and quarrying Manufacturing Electricity,gas and water supply Construction Distributive trades Hotels and restaurants Transport,storage and communication Real Estate,Renting and business activities

17 Czech Republic / Local Units Mining and quarrying Electricity,gas and water supply Distributive trades Transport,storage and communication Manufacturing C onstruction Hotels and restaurants Real Estate,Renting and business activities 5: local units Germany /Local Units Mining and quarrying Manufacturing Electricity,gas and water supply Construction Distributive trades Hotels and restaurants Transport,storage and communication Real Estate,Renting and business activities

18 4: Eurostat 2007 Germany / Local Units Mining and quarrying E lectricity,gas and water supply Distributive trades T ransport,storage and communication M anufacturing C onstruction Hotels and restaurants Real Estate,Renting and business activities 6: local units Denmark / Local Units Mining and quarrying Manufacturing Electricity,gas and water supply Construction Distributive trades Hotels and restaurants Transport,storage and communication Real Estate,Renting and business activities

19 4: Eurostat 2007 Denmark / Local Units Mining and quarrying Electricity,gas and water s upply Dis tributive trades Transport,s torage and communication Manufac turing C ons truction Hotels and restaurants Real Estate,Renting and business activities (local units) 19

20 Italy/Local Units Mining and quarrying Manufacturing Electricity,gas and water supply Construction Distributive trades Hotels and restaurants Transport,storage and communication Real Estate,Renting and business activities Lithuania/Local Units Mining and quarrying Manufacturing Electricity,gas and water supply Construction Distributive trades Hotels and restaurants Transport,storage and communication Real Estate,Renting and business activities

21 Estonia / Local Units Mining and quarrying Manufacturing Electricity,gas and water supply Construction Distributive trades Hotels and restaurants Transport,storage and communication Real Estate,Renting and business activities Spain / Local Units Mining and quarrying Manufacturing Electricity,gas and water supply Construction Distributive trades Hotels and restaurants Transport,storage and communication Real Estate,Renting and business activities Finland / Local Units Mining and quarrying Manufacturing Electricity,gas and water supply Construction Distributive trades Hotels and restaurants Transport,storage and communication Real Estate,Renting and business activities France / Local Units Mining and quarrying Manufacturing Electricity,gas and water supply Construction Distributive trades Hotels and restaurants Transport,storage and communication Real Estate,Renting and business activities Greece / Local Units Mining and quarrying Manufacturing Electricity,gas and water supply Construction Distributive trades Hotels and restaurants Transport,storage and communication Real Estate,Renting and business activities Hungary / Local Units Mining and quarrying Manufacturing Electricity,gas and water supply Construction Distributive trades Hotels and restaurants Transport,storage and communication Real Estate,Renting and business activities Ireland / Local Units Mining and quarrying Manufacturing Electricity,gas and water supply Construction Distributive trades Hotels and restaurants Transport,storage and communication Real Estate,Renting and business activities

22 Slovenia /Local Units Mining and quarrying Manufacturing Electricity,gas and water supply Construction Distributive trades Hotels and restaurants Transport,storage and communication Real Estate,Renting and business activities Slovakia / Local Units Mining and quarrying Manufacturing Electricity,gas and water supply Construction Distributive trades Hotels and restaurants Transport,storage and communication Real Estate,Renting and business activities

23 Luxembourg / Local Units Mining and quarrying Manufacturing Electricity,gas and water supply Construction Distributive trades Hotels and restaurants Transport,storage and communication Real Estate,Renting and business activities Latvia / Local Units Mining and quarrying Manufacturing Electricity,gas and water supply Construction Distributive trades Hotels and restaurants Transport,storage and communication Real Estate,Renting and business activities Netherlands / Local Units Mining and quarrying Manufacturing Electricity,gas and water supply Construction Distributive trades Hotels and restaurants Transport,storage and communication Real Estate,Renting and business activities Poland / Local Units Mining and quarrying Manufacturing Electricity,gas and water supply Construction Distributive trades Hotels and restaurants Transport,storage and communication Real Estate,Renting and business activities Portugal / Local Units Mining and quarrying Manufacturing Electricity,gas and water supply Construction Distributive trades Hotels and restaurants Transport,storage and communication Real Estate,Renting and business activities Romania / Local Units Mining and quarrying Manufacturing Electricity,gas and water supply Construction Distributive trades Hotels and restaurants Transport,storage and communication Real Estate,Renting and business activities Sweden / Local Units Mining and quarrying Manufacturing Electricity,gas and water supply Construction Distributive trades Hotels and restaurants Transport,storage and communication Real Estate,Renting and business activities

24 Slovenia/Local Units Mining andquarrying Manufacturing Electricity,gas andwater supply Construction Distributive trades Hotels andrestaurants Transport,storage andcommunication Real Estate,Rentingandbusiness activities Slovakia/Local Units Mining andquarrying Manufacturing Electricity,gas andwater supply Construction Distributive trades Hotels andrestaurants Transport,storage andcommunication Real Estate,Rentingandbusiness activities UnitedKingdom/Local Units Miningandquarrying Manufacturing Electricity,gas andwater supply Construction Distributivetrades Hotels andrestaurants Transport,storageandcommunication Real Estate,Rentingandbusiness activities

25 2.2 (local units) ???? ( 2007 local units). 2 (structural business statistics). local units. : local units. 25

26 Local Units - Distributive trades Workforce - Distributive trades Austria Belgium Bulgaria Cyprus Czech Republic Denmark Estonia Finland France Germany (including ex-gdr from 1991) Greece Hungary Ireland Italy Latvia Lithuania Luxembourg (Grand-Duch?) Netherlands Poland Portugal Romania Slovakia Slovenia Spain Sweden United Kingdom Local Units - Electricity,gas and water supply Workforce - Electricity,gas and water supply Austria Belgium Bulgaria Cyprus Czech Republic Denmark Estonia Finland France Germany (including ex-gdr from 1991) Greece Hungary Ireland Italy Latvia Lithuania Luxembourg (Grand-Duch?) Netherlands Poland Portugal Romania Slovakia Slovenia Spain Sweden United Kingdom 26

27 Local Units - Hotels and restaurants Workforce - Hotels and restaurants Austria Belgium Bulgaria Cyprus Czech Republic Denmark Estonia Finland France Germany (including ex-gdr from 1991) Greece Hungary Ireland Italy Latvia Lithuania Luxembourg (Grand-Duch?) Netherlands Poland Portugal Romania Slovakia Slovenia Spain Sweden United Kingdom Local Units - Manufacturing Workforce - Manufacturing Austria Belgium Bulgaria Cyprus Czech Republic Denmark Estonia Finland France Germany (including ex-gdr from 1991) Greece Hungary Ireland Italy Latvia Lithuania Luxembourg (Grand-Duch?) Netherlands Poland Portugal Romania Slovakia Slovenia Spain Sweden United Kingdom 27

28 Local Units - Mining and quarrying Workforce - Mining and quarrying Austria Belgium Bulgaria Cyprus Czech Republic Denmark Estonia Finland France Germany (including ex-gdr from 1991) Greece Hungary Ireland Italy Latvia Lithuania Luxembourg (Grand-Duch?) Netherlands Poland Portugal Romania Slovakia Slovenia Spain Sweden United Kingdom Local Units - Transport,storage and communication Workforce - Transport,storage and communication Austria Belgium Bulgaria Cyprus Czech Republic Denmark Estonia Finland France Germany (including ex-gdr from 1991) Greece Hungary Ireland Italy Latvia Lithuania Luxembourg (Grand-Duch?) Netherlands Poland Portugal Romania Slovakia Slovenia Spain Sweden United Kingdom 28

29 . spss -. (missing values spss). local units. -.. (missing values), (, -.. ) - ( - t-student, f.. ). spss (local units) (workforce power).,,, : 29

30 Ι),,, :,,,, ) ) V)X,,,,,, V) Η ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ VI) : : Ι). ) ; ) 2001 V)H 2003 VI) Για Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχουμε δεδομένα για το έτος 1997 όπως σε όλους τους κλάδους. (missing values) site Eurostat. (missing values).. missing values(,, 30

31 .) missing values,. ) MISSING VALUES: )MISSING VALUES BY DEFINITION OR SUBPOPULATION. missing values.., missing values by definition. - -,.. )MISSING VALUES COMPLETELY AT RANDOM :.... )MISSING VALUES AT RANDOM: :.. missing values. 31

32 ) MISSING VALUES. ) LISTWISE OR CASE DELETION spss missing values. missing values at random.. )PAIRWISE DELETION: missing values :. :... ) MEAN SUBSTITUTION:.. )INDICATOR /DUMMY VARIABLES ADJUSTMENT. 1 missing values 0. 32

33 missing values : )Multiple imputation. ( ). )maximum likelihood estimation-.. ) MISSING VALUES. missing values aggregate data. aggregation. :. ( ). aggregate data,. aggregate data,,..,.. 33

34 Local Units Total Mining and quarrying 0,18% 0,15% 0,14% 0,13% 0,15% Manufacturing 14,79% 12,28% 11,76% 11,18% 12,32% Electricity,gas and water supply 0,22% 0,23% 0,26% 0,30% 0,25% Construction 12,58% 12,71% 12,85% 13,54% 12,92% Distributive trades 34,68% 34,79% 33,05% 32,83% 33,78% Hotels and restaurants 9,84% 8,47% 8,05% 7,34% 8,33% Transport,storage and communication 6,32% 7,19% 6,91% 6,58% 6,80% Real Estate,Renting and business activities 21,39% 24,19% 26,97% 28,10% 25,44% 100% 100% 100% 100% 100% 0,15% (Mining and quarrying) 0,25% (Electricity), (25,44% - Real Estate) (33,78% - Distributive trades). ( missing values ) -working force., (missing values), (local units working force). : 34

35 - Workforce Total Mining and quarrying 0,74% 0,70% 0,62% 0,55% 0,65% Manufacturing 37,84% 29,64% 27,46% 26,05% 29,65% Electricity,gas and water supply 1,57% 1,32% 1,28% 1,17% 1,32% Construction 9,54% 9,69% 9,98% 10,65% 9,96% Distributive trades 21,75% 25,55% 25,11% 25,51% 24,72% Hotels and restaurants 6,73% 6,27% 7,10% 6,90% 6,75% Transport,storage and communication 8,01% 9,38% 9,49% 8,99% 9,08% Real Estate,Renting and business activities 13,81% 17,45% 18,96% 20,18% 17,86% 100% 100% 100% 100% 100% (Manufacturing) (29,65%) 24,72%... (local units) LOCAL UNITS DISTRIBUTION\ local units 35% 33% 31% 29% 27% 25% 23% 21% 19% 17% 15% Total Mining and quarrying Electricity,gas and water supply Distributive trades T ransport,storage and communication Manufacturing C onstruction Hotels and restaurants Real Estate,Renting and business activities 35

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Εβελίνα Θεμιστοκλέους

Διαβάστε περισσότερα

Export Potential of the Greek economy in the context of a long-term competitiveness perspective

Export Potential of the Greek economy in the context of a long-term competitiveness perspective of the Greek economy in the context of a long-term competitiveness perspective Yannis Caloghirou Professor of Economics of Technology and Industrial Strategy at the National Technical University of Athens,

Διαβάστε περισσότερα

Policy Paper. What s Wrong with Europe? Paolo Manasse Professor of Macroeconomics and International Economic Policy at the University of Bologna

Policy Paper. What s Wrong with Europe? Paolo Manasse Professor of Macroeconomics and International Economic Policy at the University of Bologna Policy Paper No 23_March 2014 What s Wrong with Europe? Paolo Manasse Professor of Macroeconomics and International Economic Policy at the University of Bologna Isabella Rota Baldini Editorial Coordinator,

Διαβάστε περισσότερα

Μελετώντας την έκθεση του ΟΟΣΑ σχετικά με το βιβλίο και τον νόμο περί ενιαίας τιμής, έχουμε να παρατηρήσουμε τα κάτωθι:

Μελετώντας την έκθεση του ΟΟΣΑ σχετικά με το βιβλίο και τον νόμο περί ενιαίας τιμής, έχουμε να παρατηρήσουμε τα κάτωθι: Μελετώντας την έκθεση του ΟΟΣΑ σχετικά με το βιβλίο και τον νόμο περί ενιαίας τιμής, έχουμε να παρατηρήσουμε τα κάτωθι: Στη σελ. 120 συμπεραίνει ότι: As a result, most parts of the supply chain are characterised

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθέτηση ΝΕΩΝ Αποφοίτων στην Αγορά Εργασίας- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ (Αιτήσεις μέχρι 19 Απριλίου)

Τοποθέτηση ΝΕΩΝ Αποφοίτων στην Αγορά Εργασίας- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ (Αιτήσεις μέχρι 19 Απριλίου) Τοποθέτηση ΝΕΩΝ Αποφοίτων στην Αγορά Εργασίας- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ (Αιτήσεις μέχρι 19 Απριλίου) Αγαπητοί προς αποφοίτηση φοιτητές, Στα πλαίσια της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020, και κάτω από το

Διαβάστε περισσότερα

Ετερογένεια του κεφαλαίου και αβεβαιότητα: μία εμπειρική προσέγγιση Α.Μ : 10001

Ετερογένεια του κεφαλαίου και αβεβαιότητα: μία εμπειρική προσέγγιση Α.Μ : 10001 Ετερογένεια του κεφαλαίου και αβεβαιότητα: μία εμπειρική προσέγγιση Σακκάς Γεώργιος Α.Μ : 10001 Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Επιβλέπων καθηγητής: κ.

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Μελέτη Διάθεσης Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών 2014: Η άνοδος των διαδικτυακών μεσαζόντων

Ευρωπαϊκή Μελέτη Διάθεσης Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών 2014: Η άνοδος των διαδικτυακών μεσαζόντων Page 1 Ευρωπαϊκή Μελέτη Διάθεσης Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών 2014: Η άνοδος των διαδικτυακών μεσαζόντων Περίληψη Καθηγητής Roland Schegg Ινστιτούτο Τουρισμού, HES-SO Valais (Sierre, Ελβετία) Page 2 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ICT Adoption and Digital Growth in Greece

ICT Adoption and Digital Growth in Greece ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 11 Tsami Karatassoυ Str., 117 42 Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΑΙΟΥ 2011»

ΘΕΜΑ: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΑΙΟΥ 2011» ΑΘΗΝΑ 26 / 04 /2012 Βαθμός Ασφαλείας Αριθ. Πρωτ. Γ71 / 5 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣ: Τους αποδέκτες του Πίνακα Α ΤΜΗΜΑ: Αναλογιστικό Τ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ Θεοφάνης Παύλου Αρ. Φοιτ. Ταυτότητας: 2010207299 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

WP3.1 SURVEY OF THE TRAINING PROVIDERS

WP3.1 SURVEY OF THE TRAINING PROVIDERS Leonardo da Vinci A EUROPEAN OBSERVATORY OF THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFELONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES & THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS WP3.1 SURVEY OF THE TRAINING PROVIDERS GREECE DRAFT

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ;; ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ TO 2015 ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΥΓΕΝΙΑ Π. ΠΑΝΤΑΖΗ

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ;; ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ TO 2015 ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΥΓΕΝΙΑ Π. ΠΑΝΤΑΖΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ;; ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ TO 2015 ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΥΓΕΝΙΑ Π. ΠΑΝΤΑΖΗ ΕΙΔΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, MD, MSc ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ +

Διαβάστε περισσότερα

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS i i ii iii iv TraIning teachers in competence based education the TRANSIt use case in Greece Katerina Riviou Ellinogermaniki Agogi, R&D Department kriviou@ea.gr Sofoklis Sotiriou Ellinogermaniki Agogi,

Διαβάστε περισσότερα

Research and Innovation performance in

Research and Innovation performance in Research and Innovation performance in Cyprus Country Profile 2013 Research and Innovation EUROPEAN COMMISSION Directorate General for Research and Innovation Directorate C Research and Innovation Unit

Διαβάστε περισσότερα

Αποτύπωση Επιχειρησιακών Διαδικασιών (BPA) Προώθησης Εξαγωγών Καλλυντικών προς Ρωσία

Αποτύπωση Επιχειρησιακών Διαδικασιών (BPA) Προώθησης Εξαγωγών Καλλυντικών προς Ρωσία ΜΕΛΕΤΗ Αναλυτική καταγραφή και αποτύπωση επιχειρησιακών διαδικασιών (Business Process Analysis - BPA) εξαγωγής καλλυντικών με φορτηγό στη Ρωσία Ομάδα Έργου Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4873 Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2015 507

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4873 Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2015 507 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A Αριθμός 4873 Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2015 507 Aριθμός 479 Ο Αθανάσιος Χριστοφίδης, μόνιμος Ανώτερος Εκτελεστικός Μηχανικός, Τμήμα Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ UNION OF GREEK SHIPOWNERS

ΕΝΩΣΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ UNION OF GREEK SHIPOWNERS ΕΝΩΣΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ UNION OF GREEK SHIPOWNERS Ε τ ή σ ι α Έ κ θ ε σ η 2010-11 A n n u a l R e p o r t T ο χρονικό διάστημα που καλύπτει η παρούσα ετήσια έκδοση της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών, παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

D14+D15: RECOMMENDATIONS

D14+D15: RECOMMENDATIONS ura Contract no. 030145 Co-ordinating Regional Primary Sector Policies for Boosting Innovation CoRIn Co-ordination Action Support for the coherent development of policies Regions of Knowledge 2 D14+D15:

Διαβάστε περισσότερα

Costas A. Balaras, PhD

Costas A. Balaras, PhD 1 BUILDING ENERGY MANAGEMENT M.S. in Energy Systems Costas A. Balaras, PhD Dr Mechanical Engineer, Research Director costas@noa.gr www.facebook.com/groupenergyconservation GRoup Energy Conservation (GR.E.C.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Βρυξέλλες, 13.11.2007 COM(2007) 708 τελικό

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Βρυξέλλες, 13.11.2007 COM(2007) 708 τελικό EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 13.11.2007 COM(2007) 708 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Atradius Venue in Athens. 17 years Atradius in Greece

Atradius Venue in Athens. 17 years Atradius in Greece 1 Atradius Venue in Athens 17 years Atradius in Greece Athens, October 16th, 2014 Dr. Thomas Langen, Senior Regional Director Germany, Central and Eastern Europe Agenda Strong network of partners since

Διαβάστε περισσότερα

ehealth Consumer Trends Survey in Greece: Results of the 1 st phase FORTH-ICS TR-365, December 2005 (Updated July 2006) Abstract

ehealth Consumer Trends Survey in Greece: Results of the 1 st phase FORTH-ICS TR-365, December 2005 (Updated July 2006) Abstract ehealth Consumer Trends Survey in Greece: Results of the 1 st phase FORTH-ICS TR-365, December 2005 (Updated July 2006) C. E. Chronaki MSc 1, A. Kouroubali PhD 1, L. Esterle MD, PhD 1,3, E. Orphanoudaki

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2013-14

Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2013-14 Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2013-14 Ε τ ή σ ι α Έ κ θ ε σ η A n n u a l R e p o r t Τ ο έτος που πέρασε ήταν γεμάτο σημαντικές προκλήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

No. 124. Effective Tax Rates in Greece

No. 124. Effective Tax Rates in Greece CENTRE OF PLANNING AND ECONOMIC RESEARCH DISCUSSION PAPERS No. 124 Effective Tax Rates in Greece D. Papageorgiou, T. Efthimiadis** and I. Konstantakopoulou** March 2012 * Department of Economics, Athens

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Λουκία Βασιλείου 2010646298 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Μια Μοναδική Εμπειρία ζωής. erasmus ΤHE ERASMUS PROGRAMME. FOR STUDENTS A Unique Life Experience

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Μια Μοναδική Εμπειρία ζωής. erasmus ΤHE ERASMUS PROGRAMME. FOR STUDENTS A Unique Life Experience ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Μια Μοναδική Εμπειρία ζωής erasmus ΤHE ERASMUS PROGRAMME FOR STUDENTS A Unique Life Experience erasmus Περιεχόμενα / Contents Εισαγωγή / Introduction... 4 Μαρτυρίες

Διαβάστε περισσότερα

Paper No. 33 Determinants of Regional Entry and Exit in Industrial Sectors Kristina Nyström

Paper No. 33 Determinants of Regional Entry and Exit in Industrial Sectors Kristina Nyström CESIS Electronic Working Paper Series Paper No. 33 Determinants of Regional Entry and Exit in Industrial Sectors Kristina Nyström (JIBS, CESIS) May 2005 The Royal Institute of technology Centre of Excellence

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2012. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2012. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα Αθήνα, 16-10-2012 Αρ. πρωτ.: Υ3-2639 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα