ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Economics of education)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Economics of education)"

Transcript

1 ΟΡΙΣΜΟΣ Η οικονομική αντιμετώπιση των φαινομένων που απασχολούν την παιδαγωγική-εκπαιδευτική διαδικασία ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Economcs of educaton) ΜΙΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Αθανάσιος Κατσής Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης Πανεπιστήμιο Αιγαίου & Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας, ΥΠ.Ε.Π.Θ Ιστορική αναδρομή Adam Smth (Πλούτος των Εθνών, 776) αναφέρθηκε ότι οι δαπάνες για την εκπαίδευση είναι επένδυση που δημιουργεί ανθρώπινο κεφάλαιο (human captal) με αποδοτικότητα συναφή με αυτή των επενδύσεων σε υλικό κεφάλαιο Αδράνεια μέχρι τα μέσα του 0 ου αιώνα, όπου κυρίως στις ΗΠΑ εξετάζονται οι αιτίες της οικονομικής ανόδου και εισάγεται η έννοια του ανθρώπινου κεφαλαίου στην παραγωγική διαδικασία. Κύριες ερευνητικές ομάδες αποτέλεσαν τα Πανεπιστήμια του Σικάγου και Columba (Mncer, Schultz, Becker) Τα οικονομικά της εκπαίδευσης εμπλέκονται κυρίως σε τρεις φάσεις της εκπαίδευσης Πριν την εκπαίδευση (επιλογή μαθητών) Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης (κόστος-αποτελεσματικότητα) Μετά τη λήξη του βασικού εκπαιδευτικού κύκλου (κόστος-όφελος)

2 Μέθοδοι εκτιμήσεως της (ιδιωτικής) αποδοτικότητας r ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ Βασικές αρχές του ανθρώπινου κεφαλαίου:. Όλων των άλλων παραγόντων σταθερών, η καμπύλη εισοδημάτων του πιο μορφωμένου πρέπει να έχει μεγαλύτερη κλίση από αυτή του λιγότερο μορφωμένου έτσι ώστε να αποκομίσει οφέλη ο πιο μορφωμένος αλλά και να δεχθεί τη δουλειά ο λιγότερο μορφωμένος. Οι δύο καμπύλες πρέπει να τέμνονται «νωρίς» στην ηλικία των εργαζομένων για να υπάρχει η περιοχή κόστους και οφέλους και για να έχει τη δυνατότητα ο πιο μορφωμένος να υπερκαλύψει το κόστος της επένδυσης. Οι καμπύλες πρέπει να είναι κοίλες γιατί υπάρχει απόσβεση του ανθρώπινου κεφαλαίου (δηλ. της γνώσης) επομένως η αύξηση της παραγωγικότητας πρέπει να ελαττώνεται με την πάροδο του χρόνου Άρα ζητούμενο είναι ο προσδιορισμός της αποδοτικότητας της εκπαίδευσης. Αυτή υπολογίζεται οριακά (δηλ. σε ένα πρόσθετο κύκλο σπουδών) ενώ διαχωρίζεται σε ιδιωτική και κοινωνική αποδοτικότητα Πλήρης μέθοδος Υπολογισμός με βάση ατομικά εισοδήματα κατά επίπεδο εκπαίδευσης και ηλικία: n t = m + ( Y Y ) m t = t ( Yt + Ct )( + t = ( + r) δηλ. είναι το επιτόκιο που εξισώνει τα οφέλη Y Y από την επιπλέον εκπαίδευση (σε χρονικό διάστημα n-m ετών) με το κόστος της εκπαίδευσης το οποίο είναι το σταθερό C t αλλά και το διαφυγόν εισόδημα του φοιτητή για τα m χρόνια επιπλέον σπουδών. Επειδή τα πρωτογενή στοιχεία εισοδήματος δεν ακολουθούν πάντα τα σημεία ()-(), εξομαλύνονται με βάση το μοντέλο Yˆ = bo + b + AGE b( AGE) Το r συγκρίνεται με το επιτόκιο της αγοράς για να δούμε αν είναι συμφέρουσα επένδυση. Εύκολος τρόπος σύγκρισης για όλα τα εκπαιδευτικά επίπεδα και χώρες. Σύντομη μέθοδος Χρησιμοποιείται όταν μόνο οι μέσοι όροι είναι διαθέσιμοι: Y Y S( Y + C ) t r) όπου Y είναι το μέσο εισόδημα του αρχικού ή του επόμενου επιπέδου εκπαίδευσης (=, ) ενώ S είναι ο αριθμός ετών διαφυγόντων εισοδημάτων του αρχικού επιπέδου (για πρωτοβάθμια είναι και όχι 6 έτη). Πρέπει να έχω σταθερό όφελος και το κόστος για τις σπουδές να αθροίζεται χωρίς ανατοκισμό. 4

3 "Μινσεριανή" μέθοδος (Mncer 974) Χρήση της συνάρτησης εισοδήματος (earnngs functon). Απαιτεί πολλά ατομικά στοιχεία. ln Y = α + βs όπου S είναι τα έτη σπουδών και είναι η "δυνητική" εμπειρία του ατόμου στην αγορά εργασίας (=AGE-S-6) και όχι η πραγματική (πχ. διακοπή λόγω παιδιών) Ο συντελεστής β είναι η ιδιωτική αποδοτικότητα των επενδύσεων σε ένα τυπικό έτος σπουδών ανεξαρτήτα της εκπαιδευτικής βαθμίδας. Θεωρούμε ότι ισχύει Y = Y + r( SY ). Λογαριθμίζοντας και χρησιμοποιώντας τη σχέση ότι ln( + x) x για μικρά x καταλήγουμε ότι lny lny (lny ) lny S S S Εκτεταμένη "Μινσεριανή" μέθοδος Αναφέρεται σε όλα τα εκπαιδευτικά επίπεδα, αντικαθιστώντας τα χρόνια σπουδών S με μία σειρά ψευδομεταβλητών (dummy varables) που παίρνουν τιμές 0 ή για να υποδηλώσουν σε ποιο εκπαιδευτικό επίπεδο ανήκει το άτομο παραλείποντας ένα επίπεδο (συνήθως των "αγραμμάτων"). + ε = β Εκτίμηση της κοινωνικής αποδοτικότητας r Η ανάλυση γίνεται στο κρατικό επίπεδο. Στο κόστος προσμετρούνται και οι κρατικές δαπάνες. Τα οφέλη υπολογίζονται με βάση την παραγωγικότητα και όχι με βάση το εισόδημα. Η μέτρηση της παραγωγικότητας είναι πολύ δύσκολο να γίνει με ακρίβεια. Προσεγγιστικά χρησιμοποιούνται τα εισοδήματα των εργαζομένων μόνο στον ιδιωτικό τομέα. Επίσης προσαρμόζονται τα εισοδήματα με βάση τους φορολογικούς συντελεστές f. Y( + f ) Y ( + f S[ Y ( + f ) + C + C ) ], K Το κριτήριο αν ένα κονδύλιο πρέπει να υπολογισθεί ως κρατική εκπαιδευτική δαπάνη είναι αν αποτελεί νέα δέσμευση πόρων. Τα εκπαιδευτικά κτίρια έστω και αν ανήκουν στο κράτος είναι μέρος των δαπανών γιατί θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για άλλο σκοπό. Αντίθετα οι υποτροφίες και τα φοιτητικά δάνεια αποτελούν μεταβιβαστικές πληρωμές και δεν υπολογίζονται. Για S, χρησιμοποιούμε τα τυπικά χρόνια σπουδών για την ολοκλήρωση του αντίστοιχου κύκλου σπουδών, πχ για τριτοβάθμια εκπαίδευση έχω S=4. Ειδικά για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση έχω S= για τα διαφυγόντα εισοδήματα (ή παραγωγικότητα) αλλά S=6 για το κόστος ln Y = α + β + β + β + ε Τότε r β β = S S, =,,, β0 = S 0 = 0 5 6

4 Κυριότερα συμπεράσματα. Νόμος φθινουσών αποδόσεων (dmnshng returns): Όσο αυξάνεται το επίπεδο εκπαίδευσης, τόσο μειώνεται και η αποδοτικότητα, δηλ. r > r > r για τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. Ισχύει επίσης και για χώρες, δηλ. μεγαλύτερες αποδόσεις σε φτωχότερες χώρες.. Αποδοτικότητα των εκπαιδευτικών επενδύσεων μεγαλύτερη σε γυναίκες από ότι σε άνδρες.. Η εκπαιδευτική επένδυση αποδίδει περισσότερο για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα 4. Η ιδιωτική αποδοτικότητα είναι μεγαλύτερη της κοινωνικής. 5. Η επένδυση σε γενική εκπαίδευση είναι πιο αποδοτική από την επένδυση σε ειδικευμένη/τεχνική εκπαίδευση (πιθανοί λόγοι: μικρότερο κόστος και ευρύτερο πεδίο εργασίας) 6. Ο δείκτης νοημοσύνης (IQ) δεν διαφοροποιεί σημαντικά τη συνάρτηση εισοδήματος και την αποδοτικότητα (πειράματα με μονοζυγωτικά δίδυμα) 7. Ενδεικτικά αποτελέσματα (994) Κοινωνική αποδοτικότητα Ιδιωτική αποδοτικότητα Α- Β- Γ- Α- Β- Γ- βάθμια βάθμια βάθμια βάθμια βάθμια βάθμια Ελλάδα 6,5 6,5 5,7 0 8, 8, ΟΟΣΑ 4,4 0, 8,7,7,4, Μη αγοραία οφέλη και εξωτερικότητες (externaltes) Εκτός από τα αγοραία-χρηματικά οφέλη, υπάρχουν και άλλα αγαθά τα οποία διαχέονται πέραν του ατόμου και στο κοινωνικό σύνολο. Παραδείγματα αποτελούν η καλύτερη υγεία (λόγω της εκπαίδευσης ενός γιατρού ή λόγω της γενικότερης ατομικής μορφωσης), η μείωση της ανεργίας, ο σεβασμός στο περιβάλλον, η ενίσχυση τηε δημοκρατικού πολιτεύματος (πιο συνειδητοποιημένοι πολίτες), κλπ. Η εκτίμηση αυτών των αγαθών γίνεται με τη μεγιστοποίηση μιας συνάρτησης χρησιμότητας maxu = f ( A, B, C,...) υπό τον περιορισμό ότι APA + BPB + CPC +... Y. Σε περίπτωση ισορροπίας θα πρέπει να έχουμε: MU A MU = B όπου PA PB U MU A = η οριακή χρησιμότητα στον A καταναλωτή από το προϊόν Α. Αν λοιπόν μας ενδιαφέρει να εκτιμήσουμε ένα μη αγοραίο εκπαιδευτικό όφελος (πχ μακροζωία), βρίσκουμε ένα άλλο σχετικό αγαθό για το οποίο υπάρχει αγορά (πχ. Α=ιατρικές επισκέψεις) και λύνουμε ως προς P S. Συμπερασματικά, η εκπαίδευση παράγει κεφάλαιο (human captal) αλλά επίσης επηρεάζει θετικά όλους τους άλλους συντελεστές παραγωγής (νέα θεωρία ενδογενούς ανάπτυξης). Έτσι επιτυγχάνεται η ανάπτυξη της οικονομίας. 7 8

5 Ποσοτική μεθοδολογία σε ερευνητικά ζητήματα:. Εκπαίδευση και διανομή εισοδήματος. Η παροχή εκπαίδευσης αλλάζει τα εισοδήματα και συνεπώς αλλάζει η διανομή εισοδήματος. Γίνεται πιο άνιση ή όχι (καμπύλες Lorenz και συντελεστής Gn); Πιθανώς εξαρτάται από τον τύπο της προσφερόμενης εκπαίδευσης.. Εκπαίδευση και διακρίσεις. Οι γυναίκες κερδίζουν περίπου τα / των ανδρών ενώ το εκπαιδευτικό επίπεδο δεν διαφέρει στον ίδιο βαθμό. Επίσης, η αποδοτικότητα των επενδύσεων είναι μεγαλύτερη στις γυναίκες. Με οικονομετρικές μέθοδοι, εκτιμάται το εισόδημα για ίδιο επίπεδο και εξετάζονται οι διαφορές τους. Κοινωνική κινητικότητα: αν δοθεί επιπλέον εκπαίδευση σε ένα άτομο χαμηλού εισοδήματος, πόσο εύκολο είναι να μεταπηδήσει στο ανώτερο εισοδηματικό επίπεδο (μοντέλο δομικών εξισώσεωνstructural equaton model) 4. Μέτρηση της ποιότητας της εκπαίδευσης. Από μία συνάρτηση μαθητικής επίδοσης, βρίσκεται ό λόγος των μερικών παραγώγων ως προς τις τιμές των ανεξάρτητων μεταβλητών. Συγκεντρωτική βιβλιογραφία υπάρχει στο : Ψαχαρόπουλος Γ (999), "Οικονομική της Εκπαίδευσης", εκδ. Παπαζήση Χρήσιμα stes: The World Bank Center for Economcs of Educaton Economcs of Educaton Revew-Elsever (http://www.elsever.com/homepage/sae/econworld/econbase/ec oedu/frame.htm) Εκπαίδευση και ανεργία, διαρροή σχολικού συστήματος, παιδική εργασία (λογιστική παλινδρόμηση) 9 0

Απόφοιτοι του Τομέα Οικονομίας-Διοίκησης των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων και Αγορά Εργασίας

Απόφοιτοι του Τομέα Οικονομίας-Διοίκησης των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων και Αγορά Εργασίας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Απόφοιτοι του Τομέα Οικονομίας-Διοίκησης των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων και Αγορά Εργασίας Ευφροσύνη Χατζηγαρυφάλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ/ΟΦΕΛΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ/ΟΦΕΛΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ/ΟΦΕΛΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Του μεταπτυχιακού φοιτητή Σταθούση Γιάννη Οι δαπάνες για εκπαίδευση αναγνωρίζονται ευρέως ως μια επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό/κεφάλαιο που συνεισφέρει θετικά στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΝΟΤΗΤΑ Νο. 1 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ : ΣΤΟΧΟΙ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΒΑΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αθανάσιος Μήνας, εκπαιδευτικός Ιωάννης Καλύβας, Σχολικός Σύμβουλος

Αθανάσιος Μήνας, εκπαιδευτικός Ιωάννης Καλύβας, Σχολικός Σύμβουλος Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ. Αθανάσιος Μήνας, εκπαιδευτικός Ιωάννης Καλύβας, Σχολικός Σύμβουλος Με τη διαμόρφωση του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ Κεφάλαιο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ Ορισμός της οικονομικής μεγέθυνσης Το κύριο αντικείμενο της μακροοικονομικής είναι το συνολικό εισόδημα και ο καθορισμός του. Το εισόδημα αποτελεί το κύριο

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΠΜΣ Ειδίκευσης στην Οικονομική Επιστήμη

Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΠΜΣ Ειδίκευσης στην Οικονομική Επιστήμη Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΠΜΣ Ειδίκευσης στην Οικονομική Επιστήμη ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΟΟΣΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΣΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 16 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 16 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΜΣ: ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/11/2008 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΓΑΖΩΝΑΣ ΘΩΜΑΣ / ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ Α.Μ: 1207Μ065

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «Διαγενεακή κινητικότητα και αντικείμενο σπουδών των πρωτοετών φοιτητών της πανεπιστημιακής

Διαβάστε περισσότερα

Αναδιανεμητικές επιδράσεις των μη χρηματικών εισοδημάτων στην Ελλάδα

Αναδιανεμητικές επιδράσεις των μη χρηματικών εισοδημάτων στην Ελλάδα ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Μελέτες (Studies) / 6 Αναδιανεμητικές επιδράσεις των μη χρηματικών εισοδημάτων στην Ελλάδα ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΤΣΑΜΠΕΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες (Studies) / 23 Μακροοικονομική πολιτική, λειτουργική διανομή του εισοδήματος και ανισότητα Μια θεωρητική ανάλυση

Μελέτες (Studies) / 23 Μακροοικονομική πολιτική, λειτουργική διανομή του εισοδήματος και ανισότητα Μια θεωρητική ανάλυση ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Μελέτες (Studies) / 23 Μακροοικονομική πολιτική, λειτουργική διανομή του εισοδήματος και ανισότητα Μια θεωρητική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΣΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΣΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΣΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Της ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ ΠΑΦΙΛΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Επισκόπηση

Κεφάλαιο 1. Επισκόπηση Κεφάλαιο 1 Επισκόπηση Πολλές ερευνητικές εργασίες και εκθέσεις πολιτικής εξετάζουν την επίδραση των θεσµών της αγοράς εργασίας στις οικονοµικές επιδόσεις. Η βιβλιογραφία αυτή προέκυψε από διατλαντικές

Διαβάστε περισσότερα

Η σύγχρονη ελληνική επιχείρηση

Η σύγχρονη ελληνική επιχείρηση Κεφάλαιο Η σύγχρονη ελληνική επιχείρηση Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Θα ήταν μεγάλη παράλειψη να αναλυθεί η επιστήμη της Οργάνωσης και Διοίκησης χωρίς προηγουμένως να προσδιοριστεί το πεδίο δράσης

Διαβάστε περισσότερα

οκίµια Οικονοµικής Πολιτικής

οκίµια Οικονοµικής Πολιτικής ΠΑΝΕΠΙ ΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ οκίµια Οικονοµικής Πολιτικής ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: ΚΟΣΤΟΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΣΗ Πάνος Πασιαρδής Πάρις Νεάρχου Νεοφύτα Έµπορα

Διαβάστε περισσότερα

Το Ανθρώπινο Κεφάλαιο στην Οικονομία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Περίοδος 1998-2002)

Το Ανθρώπινο Κεφάλαιο στην Οικονομία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Περίοδος 1998-2002) Το Ανθρώπινο Κεφάλαιο στην Οικονομία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Περίοδος 1998-2002) Κωνσταντίνος Τσαμαδιάς 1, Χρήστος Σταϊκούρας 2 1 2 Μαθηματικός - Οικονομολόγος (PhD) Λέκτορας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ. Ο διδάσκων. Θ. Παπαδόγγονας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ. Ο διδάσκων. Θ. Παπαδόγγονας ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ Ανακοινώνεται στους σπουδαστές του 1ου εξαμήνου του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ότι η ύλη της τελικής εξέτασης του μαθήματος «Μικροοικονομική» αφορά τις εξής ενότητες: Οικονομική Επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικό σεμινάριο στην Οικονομική θεωρία

Εισαγωγικό σεμινάριο στην Οικονομική θεωρία Εισαγωγικό σεμινάριο στην Οικονομική θεωρία Σκοπός των Σημειώσεων για το Εισαγωγικό Σεμινάριο στην Οικονομική Θεωρία είναι η εξοικείωση των μεταπτυχιακών φοιτητών με οικονομικές έννοιες και θεωρίες. Επιπλέον,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:Η επίδραση της ανεργίας στους νέους

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:Η επίδραση της ανεργίας στους νέους ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:Η επίδραση της ανεργίας στους νέους ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ:Ευθυμιάδου Θεοδώρα ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ:8663 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΡΟΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Α.Μ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΡΟΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Α.Μ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η απορρόφηση των πτυχιούχων του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΡΑΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Πανελλαδική έρευνα στους αποφοίτους των ετών 1998-2000 Η ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η μελέτη αυτή υλοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Σημειώσεις

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Σημειώσεις ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σημειώσεις Δρ. Ελευθέριος Γούλας Πάτρα, 2010 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (Α.Ε.Π.) Είναι η αξία όλων των τελικών αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται σε μία οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 By PresenterMedia.com Ερευνητική εργασία της Β τάξης Λυκείου Οι oμάδες των μαθητών είναι : Α) ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ με θέμα «ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑΡΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ με θέμα «ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑΡΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ με θέμα «ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑΡΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

H φτώχεια στην Ελλάδα

H φτώχεια στην Ελλάδα ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Μελέτες (Studies) / 1 H φτώχεια στην Ελλάδα Ομοιότητες και διαφορές χρησιμοποιώντας εναλλακτικές μεθοδολογικές

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. ΔΠΜΣ Στην Οικονομική Επιστήμη. Διπλωματική Εργασία

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. ΔΠΜΣ Στην Οικονομική Επιστήμη. Διπλωματική Εργασία Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών ΔΠΜΣ Στην Οικονομική Επιστήμη Διπλωματική Εργασία Θέμα : «Ζήτηση Προθεσμιακών Καταθέσεων» Όνομα : Ελένη Ζίττη Αριθμός Μητρώου : Μ 08/04 Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ Α Στις προτάσεις από Α1 μέχρι και Α5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ -ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΜΕ. ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ -ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΜΕ. ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ -ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΜΕ. ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ 1. Διάκριση Μικροοικονομικής και Μακροοικονομικής θεωρίας Η ανάλυση που προηγήθηκε αφορούσε τη συμπεριφορά και τη δραστηριότητα των ξεχωριστών μονάδων μιας οικονομίας.

Διαβάστε περισσότερα