Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/ ISO

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 - ISO 11014-1"

Transcript

1 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/ ISO Σελίδα 1 του 1 LOCT 3090 PART A Αριθμός SDS : Αναθεώρηση: Ημερομηνία εκτύπωσης:: Εμπορική ονομασία: LOCT 3090 PART A Προβλεπόμενη χρήση: Κυανοακρυλικό 1. Ταυτοποίηση της ουσίας / παρασκευάσματος και της εταιρείας Όνοµα της εταιρείας Henkel Central Eastern Europe GmbH Erdbergstr Wien Austria Τηλέφωνο: +43 ( ) 0 Υπεύθυνος για το δελτίο δεδομένων ασφαλείας: Eπείγουσες πληροφορίες: Σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα της HENKEL στο τηλέφωνο (Από 9:00 εως 5:00 μμ) 2. Πιθανοί κίνδυνοι προϊόντος Γενική χημική περιγραφή: Κυανοακρυλική κόλλα 3. Σύνθεση / Πληροφορίες σχετικά με τα συστατικά Δήλωση των συστατικών σύμφωνα με την ΕΟΚ/1907/2006: Επικίνδυνα συστατικά Αρ. CAS: 2-αιθυλο-κυανοακρυλικό άλας EINECS Περιεκτικότητα Ταξινόμηση ELINCS > 80 - < 100 % Xi - Ερεθιστικό; R36/37/38 Για το πλήρες κείµενο των φράσεων κινδύνου που υποδεικνύονται με κωδικούς ανατρέξτε στην παράγραφο 16 "Αλλες πληροφορίες" Μη ταξινομημένες ουσίες μπορεί να έχουν διαθέσιμα κοινά όρια έκθεσης στο χώρο εργασίας 4. Μέτρα πρώτων βοηθειών

2 LOCT 3090 PART A Σελίδα 2 του 2 Εισπνοή Καθαρός αέρας, σε περίπτωση που συνεχίζουν οι ενοχλήσεις, συμβουλευτείτε γιατρό. Επαφή με το δέρμα Μην τραβάτε το κολλημένο δέρμα. Μπορεί να αποκολληθεί ήπια με ένα αμβλύ αντικείμενο όπως ένα κουτάλι, προτιμότερα μετά από εμβάπτυνση σε ζεστό σαπουνόνερο. Τα κυανοακρυλικά ελευθερώνουν θερμότητα κατά την στερεοποίηση. Σε σπάνιες περιπτώσεις μια μεγάλη σταγόνα θα ελευθερώσει ποσότητα θερμότητας ικανή για να δημιουργήσει ένα έγκαυμα. Τα εγκαύματα συνιστάται να περιποιηθούν ως συνήθως μετά την απομάκρυνση της κόλλας από το δέρμα. Εαν τα χείλη κολληθούν κατά λάθος μεταξύ τους ρίξτε ζεστό νερό και υποκινείστε την μέγιστη διαβροχή και πίεση από το σάλιο του στόματος. Προσπαθείστε την αποκόλληση με ήπια και αργή κίνηση των χειλιών. Μην προσπαθείτε να τραβήξετε τα χείλη απευθείας με μια κίνηση. Επαφή με τα μάτια: Εάν το μάτι παραμένει κλειστό, ξεκολλήστε τις βλεφαρίδες με ζεστό νερό καλυπτοντάς τις με βρεγμένο μαλακό επίθεμα. Το κυανοακρυλικό θα κολλήσει με την πρωτεΐνη του ματιού προκαλλώντας δάκρυα τα οποία θα βοηθήσουν στην αποκόλληση του συγκολλητικού. Κρατείστε το μάτι καλυμμένο μέχρι να ολοκληρωθεί η αποκόλληση, συνήθως μετά από 1-3 μέρες. Μην προσπαθείτε να ανοίξετε το μάτι βίαια. Σε περίπτωση που παγιδευμένα στερεά σωματίδια κυανοακρυλικού πίσω από το βλέφαρο προκαλούν οποιαδήποτε φθορά στο μάτι συνιστάται ιατρική περίθαλψη. Κατάποση Εξασφαλίστε ότι οι αναπνευστικές οδοί δεν είναι φραγμένες. Το προϊόν θα πολυμεριστεί αμέσως μέσα στο στόμα κάνοντας σχεδόν αδύνατη την κατάποση. Το σάλιο θα ξεχωρίσει σιγά-σιγά το στερεοποιημένο προϊόν από το στόμα (μερικές ώρες). Κατάλληλα µέτρα κατάσβεσης φωτιάς: αφρός, πούδρα κατάσβεσης, διοξείδιο του άνθρακα ομίχλη νερού 5. Μέτρα πυρόσβεσης Ειδικός προστατευτικός εξοπλισµός για πυροσβέστες: Οι πυροσβέστες θα πρέπει να φορούν ατομική αναπνευστική συσκευή θετικής πίεσης (SCBA). Προϊόντα καύσης ή παραγόμενα αέρια: Οξείδια του άνθρακα, οξείδια του αζώτου, ερεθιστικοί οργανικοί ατμοί. 6. Μέτρα για πρόληψη ατυχημάτων Προσωπικές προφυλάξεις: Φροντίζετε για επαρκή αερισμό και εξαερισμό στο χώρο εργασίας. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις: Μην αφήνετε το προϊόν να εισέλθει στο αποχετευτικό σύστημα. Μέθοδοι καθαρισµού: Μην χρησιμοποιείτε πανιά για να το σκουπίσετε. Καλύψτε με νερό για να πολυμεριστεί πλήρως το προϊόν και αποξέστε το δάπεδο. Το σκληρυμένο προϊόν μπορεί να διατεθεί σαν μη επικίνδυνο απόβλητο. 7. Χειρισμός και αποθήκευση Χειρισμός: Εξαερισμός (χαμηλής έντασης) συνιστάται όταν χρησιμοποιούνται μεγάλοι όγκοι Για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος επαφής με το δέρμα ή τα μάτια συνιστάται η χρήση δοσομετρικού εξοπλισμού Αποθήκευση: Για βέλτιστη διάρκεια ζωής αποθηκεύστε σε αυθεντικές συσκευασίες σε συνθήκες ψύξης στους 2-8 C ( F)

3 LOCT 3090 PART A Σελίδα 3 του 3 8. Έλεγχοι έκθεσης/ατομική προστασία Συστατικά µε ειδικές παραµέτρους ελέγχου στο χώρο εργασίας: Ισχύει για Ελλάδα Βαση Ελλάδα, Οριακές τιμές επαγγελματικής έκθεσης Περιεχόµενα ppm mg/m3 Ειδος Κατηγορία Παρατηρήσεις Αναπνευστική προστασία: Φροντίζετε για επαρκή αερισμό και εξαερισμό στο χώρο εργασίας. Προστασία των χεριών: Συνιστάται η χρήση ανθεκτικών σε χημικά γαντιών όπως τα γάντια Νιτριλίου. Γάντια Πολυαιθυλενίου ή πολυπροπυλενίου συνιστώνται όταν χρησιμοποιούνται μεγάλοι όγκοι Μην χρησιμοποιείτε γάντια από PVC, καουτσούκ ή νάυλον Παρακαλούμε σημειώστε ότι στην πράξη ο χρόνος λειτουργικής αντοχής των ανθεκτικών σε χημικά γαντιών μπορεί να μειωθεί σημαντικά σαν αποτέλεσμα της επιρροής πολλών παραγόντων (π.χ. Θερμοκρασία). Κατάλληλη αξιολόγηση κινδύνου θα πρέπει να γίνεται από τον χρήστη. Αν παρατηρηθούν σημάδια φθοράς ή σκισίματος τότε τα γάντια θα πρέπει να αντικαθίστανται. Προστασία των ματιών: Φοράτε προστατευτικά γυαλιά. Γενικά μέτρα προστασίας και υγιεινής: Θα πρέπει να τηρούνται καλές συνθήκες βιομηχανικής υγιεινής. 9. Φυσικές και χημικές ιδιότητες Γενικές ιδιότητες: Εμφάνιση Οσμή: γέλη τύπου γέλης διαυγές, άχρωμο ερεθιστικό Φυσικοχημικές ιδιότητες: Σημείο βρασμού Πίεση ατµού Πυκνότητα () Διαλυτότητα (Διαλύτης: νερό) Διαλυτότητα (Διαλύτης: Ακετόνη) VOC περιεχόμενο (EC) > 149 C (> F) < 0,3 mbar 1,05 g/cm3 Πολυμερίζεται παρουσία νερού διαλυτό < 3 % 10. Χημική σταθερότητα και δραστικότητα Συνθήκες που πρέπει να αποφεύγονται Σταθερό κάτω από κανονικές συνθήκες αποθήκευσης και χρήσης. Υλικά που πρέπει να αποφεύγονται: Ταχύτατος εξωθερμικός πολυμερισμός θα συμβεί παρουσία νερού, αμινών, αλκαλίων και αλκοολών.

4 LOCT 3090 PART A Σελίδα 4 του Τοξικολογικές πληροφορίες Τοξικότητα κατά την κατάποση Τα κυανοακρυλικά θεωρείται ότι έχουν σχετικά χαμηλή τοξικότητα. Οξεία τοξικότητα από το στόμα LD50 είναι >5000mg/kg (αρουραίο). Είναι σχεδόν αδύνατο να το καταπιεί κάποιος καθώς πολυμερίζεται ταχύτατα μέσα στο στόμα. Τοξικότητα από εισπνοή : Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα. Παρατεταμένη έκθεση σε υψηλές συγκεντρώσεις ατμών μπορεί να οδηγήσουν σε μόνιμες επιδράσεις σε ευπαθή άτομα. Σε ξηρή ατμόσφαιρα με υγρασία< 50%, ατμοί μπορεί να ερεθίσουν τα μάτια και το αναπνευστικό σύστημα Ερεθισμός του δέρματος: Ερεθιστικό για το δέρμα. Κολλά το δέρμα σε δευτερόλεπτα. Θεωρείται ότι είναι χαμηλής τοξικότητας: οξεία δερματική τοξικότητα LD50 (κουνέλι)>2000mg/kg Εξ' αιτίας του πολυμερισμού στην επιφάνεια του δέρματος είναι απίθανο να συμβεί αλλεργική αντίδραση Ερεθισμός των ματιών: Ερεθιστικό για τα μάτια. Το υγρό προϊόν θα κολλήσει τα βλέφαρα. Σε μια ξηρή ατμόσφαιρα (σχετική υγρασία<50%) ατμοί μπορεί να προκαλέσουν ερεθισμό και δακρυγόνο επίδραση. Κινητικότητα: Τα σκληρυμένα συγκολλητικά είναι σταθερά. 12. Οικολογικές πληροφορίες Γενικές οικολογικές πληροφορίες : Οι Βιολογικές και Χημικές Απαιτήσεις σε Οξυγόνο (BOD και COD) είναι αμελητέες. Μην αφήνετε να εισχωρήσει στην αποχέτευση/ επιφανειακά νερά/ υπόγεια νερά. 13. Σημειώσεις για την διάθεση των αποβλήτων Μέθοδοι Διάθεσης: Στερεοποιημένο συγκολλητικό: Διάθεση σαν μη-τοξικό, αδιάλυτο στο νερό, στερεό χημικό σε εξουσιοδοτημένους χώρους ταφής ή καύσης κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες. Απορρίψτε σύμφωνα με τους τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς Η συνεισφορά αυτού του προϊόντος στα απόβλητα είναι ασήμαντη σε σύγκριση με τα αντικείμενα στα οποία αυτό χρησιμοποιείται Κωδικός αποβλήτων(εwc ): Μέθοδοι Διάθεσης: Μετά τη χρήση, σωληνάρια, χαρτοκιβώτια και δοχεία με υπολείματα προϊόντος θα πρέπει να διατεθούν σαν μολυσμένα χημικά απόβλητα σε έναν εξουσιοδοτημένο χώρο ταφής ή καύσης. Απόρριψη της συσκευασίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Οδική μεταφορά ADR: Σιδηροδρομική μεταφορά RID: Εγχώρια υδάτινη μεταφορά ADN: Θαλάσσια μεταφορά IMDG: 14. Πληροφορίες μεταφοράς

5 LOCT 3090 PART A Σελίδα 5 του 5 Αερομεταφορά IATA: Κατηγορια: 9 Ομαδα συσκευασιας: Οδηγιες για την συσκευασια 906 Οδηγιες συσκευασιας/πακεταρισματος 906 (cargo) UN νουμ.: 3334 Ετικέτα κινδύνου: 9 Κατάλληλη ονομασία επιβίβασης : Aviation regulated liquid, n.o.s. (Cyanoacrylate ester) Primary packs containing less than 500ml are unregulated by this mode of transport and may be shipped unrestricted. Σύµβολα κινδύνου: Xi - Ερεθιστικό 15. Διατάξεις - ταξινόμηση και σήμανση Φράσεις κινδύνου: Φράσεις ασφαλείας: S23 Μην εισπνέετε τους ατμούς. S24/25 Αποφεύγετε επαφή με το δέρμα και τα μάτια. S26 Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετέ τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Επιπλέον σήμανση: Κυανοακρυλικό! Κίνδυνος! Κολλάει δέρμα και βλεφαρίδες μέσα σε δευτερόλεπτα. Κρατήστε το μακριά από παιδιά. 16. Άλλες πληροφορίες Η επισήμανση του προιόντος αναφέρεται στην παράγραφο 15. Το πλήρες κείμενο των φράσεων κινδύνου που υποδεικνύονται με κωδικούς στο παρόν φύλλο δεδομένων ασφαλείας έχει ως εξής : Άλλες πληροφορίες: Οι πληροφορίες βασίζονται στο τωρινό γνωστικό μας επίπεδο και σχετίζονται με το προϊόν στην κατάσταση παράδοσης. Σκοπός τους είναι η περιγραφή των προϊόντων μας σε σχέση με τις απαιτήσεις ασφαλείας και συνεπώς δεν μπορούν να παρέχουν εγγύηση για ορισμένες ιδιότητες. Αυτό το δελτίο δεδομένων ασφαλείας συντάχθηκε σε συμφωνία με την Οδηγία του Συμβουλίου 67/548/EEC και τις ακόλουθες τροποποιήσεις της και την Οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 1999/45/EC.

Σελίδα 1 του 5. Aquafountain 2000. G Νουµερο SDS : 305339 V000.0 Επαλήθευση: 00.00.0000 Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 02.06.2008

Σελίδα 1 του 5. Aquafountain 2000. G Νουµερο SDS : 305339 V000.0 Επαλήθευση: 00.00.0000 Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 02.06.2008 ελτίο δεδοµένων ασφαλείας υλικών, σύµφωνα µε ( ΕC)1907/2006-ISO 11014-1 Σελίδα 1 του 5 Aquafountain 2000 G Νουµερο SDS : 305339 Επαλήθευση: 00.00.0000 Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 02.06.2008 1. Ταυτοποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Σελίδα 1 απο Αριθμός ΔΔΑ : 168430 Αναθεώρηση: 23.02.2015 Ημερομηνία εκτύπωσης:: 02.04.2015 Αντικαθιστά την έκδοση της: 27.01.2014 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Σελίδα 1 απο Αριθμός ΔΔΑ : 168430 Αναθεώρηση: 20.08.2015 Ημερομηνία εκτύπωσης:: 07..2015 Αντικαθιστά την έκδοση της: 23.03.2015 ΤΜΗΜΑ 1:Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Σελίδα 1 απο Αριθμός ΔΔΑ : 298562 Αναθεώρηση: 05.11.20 Ημερομηνία εκτύπωσης:: 29.08.2014 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Σελίδα 1 απο Αριθμός ΔΔΑ : 3211 Αναθεώρηση:.06.2014 Ημερομηνία εκτύπωσης:: 23.09.2014 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Σελίδα 1 απο Αριθμός ΔΔΑ : 179507 Αναθεώρηση: 22.08.2014 Ημερομηνία εκτύπωσης:: 23.09.2014 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Σελίδα 1 απο Αριθμός ΔΔΑ : 316211 Αναθεώρηση: 19.06.2015 Ημερομηνία εκτύπωσης:: 08.10.2015 Αντικαθιστά την έκδοση της: 03.03.2015 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Σελίδα 1 απο Αριθμός ΔΔΑ : 3107 Αναθεώρηση: 03.08.2015 Ημερομηνία εκτύπωσης:: 07.10.2015 Αντικαθιστά την έκδοση της: 13.03.2015 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II - Ελλάδα 1. ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Στοιχεία του παρασκευάσματος και εταιρείας Ονομασία προϊόντος ή/και κωδικός ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II - Ελλάδα 1. ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Στοιχεία του παρασκευάσματος και εταιρείας Ονομασία προϊόντος ή/και κωδικός VIVESPRAY VIVESPRAY

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II - Ελλάδα 1. ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσματος

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Σελίδα 1 απο 8 Rubson Liquid Silicone all colours Αριθμός ΔΔΑ : 301874 Αναθεώρηση: 29.05.2015 Ημερομηνία εκτύπωσης:: 04.10.2015 Αντικαθιστά την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με την οδηγία (EE) No. 453/2010

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με την οδηγία (EE) No. 453/2010 ITW Permatex 10 Columbus Blvd. Hartford, CT 06106 USA Telephone: 1-87-Permatex (877) 376-2839 Emergency: 800-255-3924 (ChemTel) International Emergency: 00+ 1+ 813-248-0585 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημερομηνία έκδοσης 02-Απρ-2012 Ημερομηνία αναθεώρησης 02-Απρ-2012 Έκδοση 001 ENOTHTA 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 10 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ομάδα υλικών: Αριθ. CAS: Αριθμός Ευρετηρίου: Αριθ. EK: FINO UNISEAL Τελικό βερνίκι

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική Ονομασία Προϊόντος : ΚΟΛΛΑ ΠΑΡΜΠΡΙΖ CLASSIC ΣΑΚΟΥΛΑ 400ML Κωδικός προϊόντος : 1890 023 14 Αριθμός-ΔΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

EKOPOX MORTAR J SOLUTION 2. ΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΟ ΕΠΟΞΙΚΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ συστατικό 2

EKOPOX MORTAR J SOLUTION 2. ΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΟ ΕΠΟΞΙΚΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ συστατικό 2 ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (σύµφωνα µε τον καν 1907/2006/EC και ακόλουθες τροποποιήσεις) Ηµερ/νία σύνταξης Μάιος 2014 EKOPOX MORTAR J SOLUTION 2 ΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΟ ΕΠΟΞΙΚΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ συστατικό 2 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με την Οδηγία 1907/2006/EC, Άρθρο 31

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με την Οδηγία 1907/2006/EC, Άρθρο 31 1/6 Ημερομηνία εκτύπωσης 1 Περιγραφή ουσίας Λεπτομέρειες προϊόντος Αριθμός προϊόντος: V 605 A/A Εφαρμογή της ουσίας / του παρασκευάσματος σπρέι επίπλων teak Κατασκευαστής/Διανομέας: ICI Hellas AE Γραβιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 07/02/2013 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 10 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ομάδα υλικών: Αριθ. CAS: Αριθμός Ευρετηρίου: Αριθ. EK: FINO UNISEAL NANO Βερνίκι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) Το παρόν δελτίο συντάχθηκε βάση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II - Ελλάδα ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ NEOPAL RELIEF PAINT ΤΜΗΜΑ 1 Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελ. αρ.1/8 Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.1.1. Εμπορική ονομασία: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσματος Ονομασία προϊόντος: AREXOL 1.2 Χρήση της ουσίας / παρασκευάσματος Χρήση: Ασφαλτικό

Διαβάστε περισσότερα

J COLORS S.p.A. Vernice autolivellante componente A

J COLORS S.p.A. Vernice autolivellante componente A Σελίδα αρ. 1 / 6 Καρτέλα ασφάλειας 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσματος Επωνυμία 1.2 Χρήση της ουσίας ή του παρασκευάσματος Περιγραφή/χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συµµορφώνεται στον Κανονισµό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτηµα II - Ελλάδα 1. ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 AIBI BIOCHLOR 180 Έκδοση: 03 Ημερομηνία Έκδοσης: 19/02/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 AIBI BIOCHLOR 180 Έκδοση: 03 Ημερομηνία Έκδοσης: 19/02/2015 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και

Διαβάστε περισσότερα

PROVENTUS DS σελίδα 1/6

PROVENTUS DS σελίδα 1/6 PROVENTUS DS σελίδα 1/6 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσµατος: PROVENTUS DS 1.2 Προβλεπόµενη χρήση της ουσίας/παρασκευάσµατος: Ξηρή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Έκδοση 1 η Ημερομηνία έκδοσης: 07052012 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία υλικού: ΑΣΤΑΡΙ ΝΕΡΟΥ Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα