Εκτίμηση της μεταβολής των τιμών μετεωρολογικών παραμέτρων σε δασικά οικοσυστήματα στην Ελλάδα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εκτίμηση της μεταβολής των τιμών μετεωρολογικών παραμέτρων σε δασικά οικοσυστήματα στην Ελλάδα"

Transcript

1 Εκτίμηση της μεταβολής των τιμών μετεωρολογικών παραμέτρων σε δασικά οικοσυστήματα στην Ελλάδα Δ. Παπαδήμος ΕΚΒΥ καθ. Δ. Παπαμιχαήλ - ΑΠΘ 8- Νοεμβρίου 204, Θεσσαλονίκη

2 Περιοχές Μελέτης 4 πιλοτικές περιοχές Δάσος Ρητίνης-Βριάς,Πιέρια Όρη Δάσος ΑσπροποτάμουΚαλαμπάκα Εθνικός Δρυμός Πάρνηθας Όρος Ταϋγετος 8- Νοεμβρίου 204, Θεσσαλονίκη

3 Μετεωρολογικοί σταθμοί Αναζήτηση σταθμών παρακολούθησης μετεωρολογικών παραμέτρων εντός της κάθε περιοχής μελέτης και πλησίον αυτής Κριτήρια επιλογής Να διαθέτουν συνεχείς καταγραφές από το 50 έως και σήμερα Να κατανέμονται ομοιόμορφα χωρικά και υψομετρικά, εντός και πλησίον των ορίων των περιοχών μελέτης Πηγές δεδομένων ΥΠΕΚΑ, ΥΠΑΑΤ ΙΔΕ ΕΘΙΑΓΕ ΕΜΥ ΕΑΑ Διευθύνσεις Εγγείων Βελτιώσεων Π.Ε. Πιερίας & Λακωνίας 8- Νοεμβρίου 204, Θεσσαλονίκη

4 Μετεωρολογικά δεδομένα (509) Οι μετεωρολογικές μεταβλητές οι οποίες καταγράφηκαν ήταν: Ημερήσιο ύψος βροχής (mm) Ημερήσιο ύψος χιονιού (mm) Μέγιστη μηνιαία θερμοκρασία αέρα (oc) Ελάχιστη μηνιαία θερμοκρασία αέρα (oc) Μηνιαία σχετική υγρασία (%) (*) Το ισοδύναμο ύψος νερού της χιονόπτωσης ισοδυναμεί με το /0 του ύψους της (*) Η μέση μηνιαία θερμοκρασία υπολογίστηκε ως ο Μ.Ο. της μέγιστης και ελάχιστης θερμοκρασίας του αντίστοιχου χρονικού βήματος 8- Νοεμβρίου 204, Θεσσαλονίκη

5 Επεξεργασία μετεωρολογικών παραμέτρων Συμπλήρωση ελλειπουσών τιμών οι οποίες συνήθως οφείλονται σε βλάβες του εξοπλισμού ή σε κωλύματα των παρατηρητών Επέκταση των χρονοσειρών (με βάση μηνιαίες τιμές), στις περιπτώσεις όπου η λειτουργία των σταθμών εκτείνεται σε μικρότερο χρονικό διάστημα από αυτό της περιόδου ενδιαφέροντος Δημιουργία χρονοσειρών ύψους βροχής και θερμοκρασίας, ανηγμένης στο μέσο υψόμετρο της κάθε περιοχής μελέτης 8- Νοεμβρίου 204, Θεσσαλονίκη

6 Επεξεργασία μετεωρολογικών παραμέτρων Ως μέθοδος συμπλήρωσης/επέκτασης τόσο για τις τιμές θερμοκρασίας όσο και για το ύψος βροχής, χρησιμοποιήθηκε η Απλή Γραμμική Παλινδρόμηση: Yi = axi + b όπου: Yi : η κενή, προς συμπλήρωση τιμή Xi : η τιμή του σταθμού αναφοράς i : ο εκάστοτε μήνας 8- Νοεμβρίου 204, Θεσσαλονίκη

7 Επεξεργασία μετεωρολογικών παραμέτρων Ως μέθοδος συμπλήρωσης τόσο για τις τιμές θερμοκρασίας όσο και για το ύψος βροχής, χρησιμοποιήθηκε η Απλή Γραμμική Παλινδρόμηση: Yi = axi + b Ο βαθμός καταλληλότητας της μεθόδου καθορίζεται από τον συντελεστή γραμμικής συσχέτισης (r) μεταξύ των τιμών των δυο σταθμών. Για να είναι σημαντική η συσχέτιση μεταξύ δυο σταθμών θα πρέπει ο συντελεστής r να είναι κατά απόλυτη τιμή μεγαλύτερος από την κρίσιμη τιμή r > Νοεμβρίου 204, Θεσσαλονίκη

8 Επεξεργασία μετεωρολογικών παραμέτρων Η αναγωγή των τιμών βροχής και θερμοκρασίας των σταθμών στο μέσο υψόμετρο κάθε περιοχής μελέτης έγινε με τη βοήθεια της βροχοβαθμίδας/θερμοβαθμίδας και του συντελεστή υψομετρικής αναγωγής. Η εκτίμηση της βροχοβαθμίδας σε μια περιοχή, επιτυγχάνεται με τη συσχέτιση των μέσων ετήσιων τιμών ύψους βροχής των μετεωρολογικών σταθμών που λαμβάνονται υπόψη για τη χρονική περίοδο ενδιαφέροντος, με τα αντίστοιχα υψόμετρα αυτών. P = β*h + a όπου: P: το ετήσιο ύψος βροχής (mm) Β: η βροχοβαθμίδα (mm/m) H: το ύψος βροχής (m) 8- Νοεμβρίου 204, Θεσσαλονίκη

9 Επεξεργασία μετεωρολογικών παραμέτρων Ο συντελεστής υψομετρικής αναγωγής υπολογίζεται από τη σχέση: λ = + β * (Ζs Zσ)/Hσ όπου: λ : συντελεστής υψομετρικής αναγωγής Β : βροχοβαθμίδα της περιοχής (mm/m) Zs : μέσο υψόμετρο της περιοχής (m) Zσ : υψόμετρο σταθμού αναφοράς (m) Hσ : μέσο ετήσιο ύψος βροχής του σταθμού αναφοράς (mm) 8- Νοεμβρίου 204, Θεσσαλονίκη

10 Μετεωρολογικοί σταθμοί στην περιοχή του δάσους Ρητίνης-Βριάς στα Πιέρια Όρη Μέσο υψόμετρο : 642 m 8- Νοεμβρίου 204, Θεσσαλονίκη

11 Αυγ-09 Ιαν-08 Μαϊ-06 Σεπ-04 Ιαν-0 Ιουν-0 Οκτ- Φεβ- Ιουλ-96 Νοε-94 Μαρ-9 Ιουλ-9 Δεκ-89 Απρ-88 Αυγ-86 Ιαν-85 Μαϊ-8 Σεπ-8 Ιαν-80 Ιουν-78 Οκτ-76 Φεβ-75 Ιουλ-7 Νοε-7 Μαρ-70 Ιουλ-68 Δεκ-66 Απρ-65 Αυγ-6 Ιαν-62 Μαϊ-60 Σεπ-58 Ιαν Νοεμβρίου 204, Θεσσαλονίκη Φωτεινά Βελβεντός Μοσχοπόταμος Λόφος Αγ. Δημήτριος Μηνιαίο ύψος βροχής Περίοδος διαθεσιμότητας δεδομένων μηνιαίου ύψους βροχής

12 Συντελεστές συσχέτισης μεταξύ των βροχομετρικών σταθμών Συντελεστές συσχέτισης (r) Μετεωρολογικοί σταθμοί Αγ. Δημήτριος H = 808 m Φωτεινά H= 650 m Λόφος H = 250 m Μοσχοπόταμος H = 495 m Βελβεντός H = 5 m 0,652 0,692 0,67 0,67 0,755 0,74 0,648 0,897 0,649 Φωτεινά Λόφος Μοσχοπόταμος 0, Νοεμβρίου 204, Θεσσαλονίκη

13 Δάσος Ρητίνης-Βριάς Πιέρια Όρη Βροχοβαθμίδα Μέσο Ετήσιο Ύψος Βροχής(mm) 880,0 860,0 Αγ.Δημήτριος y = 0,07x + 59,09 840,0 2 R = 0, ,0 8,0 780,0 Φωτεινά Μοσχοπόταμος 760,0 740,0 720, Υψόμετρο (m) Ο σταθμός του Αγ. Δημητρίου θεωρήθηκε ως σταθμός αναφοράς για την περιοχή στα Πιέρια Όρη 8- Νοεμβρίου 204, Θεσσαλονίκη

14 Δάσος Ρητίνης-Βριάς Πιέρια Όρη Ο συντελεστής υψομετρικής αναγωγής (λ) : λ = + β * (Ζs Zσ)/Hσ, όπου: Β : βροχοβαθμίδα της περιοχής (mm/m) : 0.07 Zs : μέσο υψόμετρο της περιοχής (m) : 642 Zσ : υψόμετρο σταθμού αναφοράς (m) : 808 Hσ : μέσο ετήσιο ύψος βροχής του σταθμού αναφοράς (mm) : Νοεμβρίου 204, Θεσσαλονίκη

15 Ετήσιο ύψος βροχής (mm) Πιέρια Όρη Ετήσια διακύμανση του ύψους βροχής στα Πιέρια Όρη Έτη Το ετήσιο ύψους βροχής κυμαίνεται από 606 mm έως.956 mm ενώ το μέσο ετήσιο ανέρχεται σε.77 mm για το χρονικό διάστημα Οκτώβριος 57 Σεπτέμβριος Νοεμβρίου 204, Θεσσαλονίκη

16 Μαρ0 Φεβ-09 Ιαν-08 Νοε-06 Οκτ-05 Σεπ-04 Αυγ-0 Ιουλ-02 Ιουν-0 Μαϊ- Μαρ- Φεβ- Ιαν-97 Δεκ-95 Νοε-94 Οκτ-9 Σεπ-92 Ιουλ-9 Ιουν-90 Μαϊ-89 Απρ-88 Μαρ-87 Φεβ-86 Ιαν-85 Νοε-8 Οκτ-82 Σεπ-8 Αυγ-80 Ιουλ-79 Ιουν-78 Μαϊ-77 Μαρ-76 Φεβ-75 Ιαν Νοεμβρίου 204, Θεσσαλονίκη Βελβεντός Μοσχοπόταμος Αγ. Δημήτριος Φωτεινά Μέση Μηνιαία θερμοκρασία Περίοδος διαθεσιμότητας δεδομένων μηνιαίων τιμών θερμοκρασίας

17 Συντελεστές συσχέτισης μεταξύ των σταθμών παρακολούθησης θερμοκρασίας Συντελεστής συσχέτισης (r) Μετεωρολογικοί σταθμοί Μέση Θερμοκρασία Μέγιστη Θερμοκρασία Ελάχιστη Θερμοκρασία Αγ. Δημήτριος-Φωτεινά 0,824 0,855 0,802 Αγ.Δημήτριος Μοσχοπόταμος 0,924 0,869 0,79 Αγ.Δημήτριος -Βελβεντός 0,97 0,944 0,924 Φωτεινά - Μοσχοπόταμος 0,94 0,844 0,882 Φωτεινά - Βελβεντός 0,976 0,978 0,957 Μοσχοπόταμος - Βελβεντός 0,6 0,90 0, Νοεμβρίου 204, Θεσσαλονίκη

18 Μηνιαίες θερμοβαθμίδες και αντίστοιχοι συντελεστές συσχέτισης στα Πιέρια Όρη Μήνας Θερμοβαθμίδα C/m Συντελεστής συσχέτισης (r) Ιανουάριος 0,02 0,906 Φεβρουάριος 0,09 0,85 Μάρτιος 0,04 0,9266 Απρίλιος 0,046 0,9492 Μάϊος 0,054 0,9642 Ιούνιος 0,055 0,974 Ιούλιος 0,04 0,72 Αύγουστος 0,046 0,76 Σεπτέμβριος 0,04 0,0 Οκτώβριος 0,04 0,9792 Νοέμβριος 0,0 0,9478 Δεκέμβριος 0,048 0,92 8- Νοεμβρίου 204, Θεσσαλονίκη

19 ο Μέση ετήσια θερμοκρασία ( C) στα Πιέρια Όρη Διακύμανση μέσης ετήσιας θερμοκρασίας στα Πιέρια Όρη Η μέση ετήσια θερμοκρασία ανέρχεται σε,9 ºC, για την περίοδο Οκτ.74 έως Δεκ Έτη 8- Νοεμβρίου 204, Θεσσαλονίκη

20 Μετεωρολογικοί σταθμοί στην περιοχή του δάσους Ασπροποτάμου στην Καλαμπάκα Μέσο υψόμετρο : 049 m 8- Νοεμβρίου 204, Θεσσαλονίκη

21 Μαρ-09 Ιουλ-07 Νοε-05 Απρ-04 Αυγ-02 Δεκ- Απρ- Σεπ-97 Ιαν-96 Μαϊ-94 Οκτ-92 Φεβ-9 Ιουν-89 Οκτ-87 Μαρ-86 Ιουλ-84 Νοε-82 Απρ-8 Αυγ-79 Δεκ-77 Απρ-76 Σεπ-74 Ιαν-7 Μαϊ-7 Οκτ-69 Φεβ-68 Ιουν-66 Οκτ-64 Μαρ-6 Ιουλ-6 Νοε-59 Απρ-58 Αυγ-56 Δεκ-54 Μαϊ-5 Σεπ-5 Ιαν Νοεμβρίου 204, Θεσσαλονίκη Περτούλι Μεγ.Κερασιά Μαλακάσιο Αγιόφυλλο Κατάφυτο Ημερήσιο ύψος βροχής Περίοδος διαθεσιμότητας δεδομένων μηνιαίου ύψους βροχής

22 Συντελεστές συσχέτισης μεταξύ των βροχομετρικών σταθμών Συντελεστές συσχέτισης (r) Μετεωρολογικοί σταθμοί Αγιόφυλλο Κατάφυτο 0,592 Μαλακάσιο 0,68 Μεγ.Κερασιά 0,8 Περτούλι 0,729 Ασπροπόταμος 0,520 0,556 Κατάφυτο 0,774 0,580 0,8 0,492 Μαλακάσιο 0,66 0,80 0,5 Μεγ.Κερασιά 0,82 0,564 Περτούλι 8- Νοεμβρίου 204, Θεσσαλονίκη

23 Δάσος Ασπροποτάμου Καλαμπάκας Βροχοβαθμίδα Μέσο Ετήσιο Ύψος Βροχής (mm) 6,0 Περτούλι 4,0 y =,0554x + 26,4 2,0 Μαλακάσιο 2 Κατάφυτο R = 0,9789 0,0 Αγιόφυλλο 8,0 Μεγ.Κερασιά 6,0 4,0 2,0 0, Υψόμετρο (m) Ο σταθμός του Περτουλίου θεωρήθηκε ως σταθμός αναφοράς για την περιοχή στα Πιέρια Όρη 8- Νοεμβρίου 204, Θεσσαλονίκη

24 Ετήσιο ύψος βροχής (mm) Ασπροπόταμου Ετήσια διακύμανση του ύψους βροχής στον Ασπροπόταμο Έτη Το ετήσιο ύψους βροχής κυμαίνεται από 824 mm έως 2.4 mm ενώ το μέσο ετήσιο ανέρχεται σε.7 mm για το χρονικό διάστημα Οκτώβριος 50 Σεπτέμβριος Νοεμβρίου 204, Θεσσαλονίκη

25 Καλαμπάκα Μεγ. Κερασιά Ασπροπόταμος Μέση μηνιαία θερμοκρασία Αυγ-09 Δεκ-07 Απρ-06 Αυγ-04 Ιαν-0 Μαϊ-0 Σεπ- 8- Νοεμβρίου 204, Θεσσαλονίκη Φεβ- Ιουν-96 Οκτ-94 Μαρ-9 Ιουλ-9 Νοε-89 Μαρ-88 Αυγ-86 Δεκ-84 Απρ-8 Σεπ-8 Ιαν-80 Μαϊ-78 Σεπ-76 Φεβ-75 Ιουν-7 Οκτ-7 Μαρ-70 Ιουλ-68 Νοε-66 Μαρ-65 Αυγ-6 Δεκ-6 Απρ-60 Σεπ-58 Ιαν-57 Περίοδος διαθεσιμότητας δεδομένων μηνιαίων τιμών θερμοκρασίας

26 Διακύμανση μέσης ετήσιας θερμοκρασίας στον Ασπροπόταμο Η μέση ετήσια θερμοκρασία ανέρχεται σε 8,6 ºC για την περίοδο Οκτ.57 έως Σεπτ. 29, στον σταθμό αναφοράς του Ασπροποτάμου ο Μέση ετήσια θερμοκρασία ( C) Ασπροπόταμου 2 Έτη 8- Νοεμβρίου 204, Θεσσαλονίκη

27 Μετεωρολογικοί σταθμοί στην περιοχή του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας Μέσο υψόμετρο : 826 m 8- Νοεμβρίου 204, Θεσσαλονίκη

28 Ετήσιο ύψος βροχής (mm) Πάρνηθας Ετήσια διακύμανση του ύψους βροχής στην Πάρνηθα Έτη Το ετήσιο ύψους βροχής κυμαίνεται από 0 mm έως.654 mm ενώ το μέσο ετήσιο ανέρχεται σε 97 mm για το χρονικό διάστημα Οκτώβριος 59 Δεκέμβριος 2 8- Νοεμβρίου 204, Θεσσαλονίκη

29 Διακύμανση μέσης ετήσιας θερμοκρασίας στην Πάρνηθα Η μέση ετήσια θερμοκρασία ανέρχεται σε 2,4 ºC για την περίοδο Οκτ.70 έως Σεπτ. 2 4 ο Μέση ετήσια θερμοκρασία ( C) Πάρνηθας Έτη 8- Νοεμβρίου 204, Θεσσαλονίκη

30 Μετεωρολογικοί σταθμοί στην περιοχή του Όρους Ταϋγετου Μέσο υψόμετρο : 09 m 8- Νοεμβρίου 204, Θεσσαλονίκη

31 Ιαν0 Ιουν-08 Οκτ-06 Φεβ-05 Ιουν-0 Νοε-0 Μαρ- Ιουλ- Δεκ-96 Απρ-95 Αυγ-9 Δεκ-9 Μαϊ-90 Σεπ-88 Ιαν-87 Ιουν-85 Οκτ-8 Φεβ-82 Ιουν-80 Νοε-78 Μαρ-77 Ιουλ-75 Δεκ-7 Απρ-72 Αυγ-70 Δεκ-68 Μαϊ-67 Σεπ-65 Ιαν-64 Ιουν-62 Οκτ-60 Φεβ-59 Ιουν-57 Νοε-55 Μαρ Νοεμβρίου 204, Θεσσαλονίκη Γύθειο Καστόρειο Αρνα Πετρίνα Μηνιαίο ύψος βροχής Περίοδος διαθεσιμότητας δεδομένων μηνιαίου ύψους βροχής

32 Όρος Ταϋγετου Βροχοβαθμίδα Μέσο ετήσιο ύψος βροχής (mm) 6,0 4,0 Καστόρειο y = 0,8906x + 756,52 R2 = 0,867 2,0 0,0 Άρνα Πετρίνα 8,0 Γύθειο 6,0 4,0 2,0 0, Υψόμετρο (m) Ο σταθμός Άρνας θεωρήθηκε ως σταθμός αναφοράς για την περιοχή του Ταϋγετου 8- Νοεμβρίου 204, Θεσσαλονίκη

33 Ετήσιο ύψος βροχής (mm) Ταϋγετου Ετήσια διακύμανση του ύψους βροχής στο Όρος Ταϋγετου Έτη Το ετήσιο ύψους βροχής κυμαίνεται από 95 mm έως mm ενώ το μέσο ετήσιο ανέρχεται σε.650 mm για το χρονικό διάστημα Οκτώβριος 55 Σεπτέμβριος Νοεμβρίου 204, Θεσσαλονίκη

34 Σπάρτη Γύθειο Σελλασία Μέση μηνιαία θερμοκρασία Νοε0 Μαρ-09 Αυγ-07 Δεκ-05 Απρ-04 Σεπ Νοεμβρίου 204, Θεσσαλονίκη Ιαν-0 Μαϊ- Σεπ-97 Φεβ-96 Ιουν-94 Οκτ-92 Μαρ-9 Ιουλ-89 Νοε-87 Μαρ-86 Αυγ-84 Δεκ-82 Απρ-8 Σεπ-79 Ιαν-78 Μαϊ-76 Σεπ-74 Φεβ-7 Ιουν-7 Οκτ-69 Μαρ-68 Ιουλ-66 Νοε-64 Περίοδος διαθεσιμότητας δεδομένων μηνιαίων τιμών θερμοκρασίας

35 Διακύμανση μέσης ετήσιας θερμοκρασίας στο Όρος Ταϋγετου Η μέση ετήσια θερμοκρασία ανέρχεται σε 2,5 ºC για την περίοδο Οκτ.74 έως Σεπτ. 29, στον σταθμό αναφοράς της Σελλασίας 4 ο Μέση ετήσια θερμοκρασία ( C) Ταϋγετου Έτη 8- Νοεμβρίου 204, Θεσσαλονίκη

36 Σας Ευχαριστώ Εκτίμηση της μεταβολής των τιμών μετεωρολογικών παραμέτρων σε δασικά οικοσυστήματα στην Ελλάδα 8- Νοεμβρίου 204, Θεσσαλονίκη

ΟΜΑΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΡΟΣ Ι EKBY. Εξωτερικοί Συνεργάτες ΑΠΘ ΜΕΡΟΣ ΙΙ

ΟΜΑΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΡΟΣ Ι EKBY. Εξωτερικοί Συνεργάτες ΑΠΘ ΜΕΡΟΣ ΙΙ Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου LIFE8 ENV/GR/554 «Προσαρμογή της διαχείρισης των δασών στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα» (www.lifeadaptfor.gr) που υλοποιείται από το Ελληνικό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Διεύθυνση... ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Διεύθυνση... ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Διεύθυνση... ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Τ.Ο.Τ.Ε.Ε..../2010 ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Ανάπτυξη μέτρων προστασίας και αειφορικής διαχείρισης της λίμνης

ΕΡΓΟ: Ανάπτυξη μέτρων προστασίας και αειφορικής διαχείρισης της λίμνης ΕΡΓΟ: Ανάπτυξη μέτρων προστασίας και αειφορικής διαχείρισης της λίμνης ΔΡΑΣΗ 2: Παρακολούθηση ποιοτικών και ποσοτικών παραμέτρων Παραδοτέο: Έκθεση των αποτελεσμάτων των δειγματοληψιών Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

AdaptFor Προσαρμογή της διαχείρισης των δασών στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα

AdaptFor Προσαρμογή της διαχείρισης των δασών στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα LIFE+ Περιβαλλοντική Πολιτική και Διακυβέρνηση 2008 AdaptFor Προσαρμογή της διαχείρισης των δασών στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα Βασιλική Χρυσοπολίτου Δήμητρα Κεμιτζόγλου 13.12.2010, Αθήνα Δήμητρα Κεμιτζόγλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ LIFE/ENV/GR/000099 Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικής ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων σε μια υδρολογική λεκάνη με την εφαρμογή μιας δημόσιας κοινωνικής συμφωνίας στη βάση των αρχών της Agenda 21

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνοοικονοµική αποτίµηση του ενεργειακού οφέλους εγκατάστασης ηλιακών συλλεκτών σε ξενοδοχειακή µονάδα δυναµικότητας 500 κλινών

Τεχνοοικονοµική αποτίµηση του ενεργειακού οφέλους εγκατάστασης ηλιακών συλλεκτών σε ξενοδοχειακή µονάδα δυναµικότητας 500 κλινών Τεχνοοικονοµική αποτίµηση του ενεργειακού οφέλους εγκατάστασης ηλιακών συλλεκτών σε ξενοδοχειακή µονάδα δυναµικότητας 500 κλινών Κύρια περιοχή έρευνας: Παραγωγή, ιανοµή, ιαχείριση και Αποθήκευση Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ "Αρχιμήδης - Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στα Τ.Ε.Ι " του Β Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.- Γ Κ.Π.Σ Ενέργεια 2.2.3 ζ, Υποέργο 6, "Ακριβής χαρακτηρισμός του μέσου διάδοσης στην Ελληνική επικράτεια σε χιλιοστομετρικά μήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΩΜΑΤΙ ΙΑΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕ ΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ 6 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΑΕΡΟΣΩΜΑΤΙ ΙΑΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΟΡΥΦΟΡΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 Οκτωβρίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 Οκτωβρίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 Οκτωβρίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιούλιος 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Ιούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ G.I.S

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ G.I.S ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ G.I.S ΓΑΡΜΠΗ ΣΟΦΙΑ ίβλεψη:.α Μιµίκου, Καθηγήτρια Ε.Μ.Π Αθήνα, Οκτώβριος 2004 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός είναι υδρολογική διερεύνηση της Κεφαλονιάς

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 26 27 Φεβρουαρίου 2014, Athens Ledra Hotel, Αθήνα Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Καθ. Ζαχαράτος Γεράσιμος Δρ. Μαρκάκη Μαρία Πανούση Σοφία Δρ. Σώκλης Γιώργος Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Πληροφορίες : Ντιλένα Βασιλείου (dvasileiou@lagie.gr) ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο Δεκέμβριος 20 2012 20 ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Πολυκατοικία) ΕΡΓΟ : Διώροφη Οικοδομή Κατοικίας με Ισόγειο Κατάστημα. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μεσογείων 452, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 15342 ΚΥΡΙΟΙ ΕΡΓΟΥ : CIVILTECH A.E. ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τοµέας Γεωτεχνικής Μηχανικής, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών,.Π.Θ., 67100 Ξάνθη, fpliakas@civil.duth.gr, jdiam@civil.duth.gr, akall@civil.duth.

Τοµέας Γεωτεχνικής Μηχανικής, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών,.Π.Θ., 67100 Ξάνθη, fpliakas@civil.duth.gr, jdiam@civil.duth.gr, akall@civil.duth. ελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας τοµ. XXXVI, 24 Πρακτικά 1 ου ιεθνούς Συνεδρίου, Θεσ/νίκη Απρίλιος 24 Bulletin of the Geological Society of Greece vol. XXXVI, 24 Proceedings of the 1 th International

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ 2012

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ 2012 ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Για τη λειτουργία και συντήρηση των σταθμών ατμοσφαιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Παπακώστας 1, Α. Μιχόπουλος 2, Θ. Μαυρομμάτης 3, Ν. Κυριάκης 4

Κ. Παπακώστας 1, Α. Μιχόπουλος 2, Θ. Μαυρομμάτης 3, Ν. Κυριάκης 4 Χρονικές μεταβολές των θερμοκρασιακών δεδομένων για ενεργειακές μελέτες κτιρίων και η επίδρασή τους στην κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση και ψύξη Η περίπτωση της Αθήνας και Θεσσαλονίκης Κ. Παπακώστας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Πληροφορίες : Ντιλένα Βασιλείου (dvasileiou@lagie.gr) ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο Μάϊος 2015 Μαϊ-13 Ιουν-13 Ιουλ-13 Αυγ-13

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΤΗ ΝΑΞΟ ΚΑΙ ΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΤΗ ΝΑΞΟ ΚΑΙ ΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΤΗ ΝΑΞΟ ΚΑΙ ΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ Διπλωματική εργασία Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 10 Απριλίου 2014

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 10 Απριλίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 10 Απριλίου 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2014 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για

Διαβάστε περισσότερα

Β.36 ο 54'50" έως 37 ο 12' και σε γεωγραφικό µήκος Α. 25 ο 20'30" έως 25 ο 37'20". Οι µεγαλύτερες διαστάσεις

Β.36 ο 54'50 έως 37 ο 12' και σε γεωγραφικό µήκος Α. 25 ο 20'30 έως 25 ο 37'20. Οι µεγαλύτερες διαστάσεις Περίληψη 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η περιορισµένη διαθεσιµότητα των υδατικών πόρων και η σηµασία τους για την επιβίωση αλλά και την ανάπτυξη της ανθρωπότητας καθιστά την ορθολογική διαχείρισή τους ζήτηµα µείζονος σηµασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ. Κατακρηµνίσεις (2 η Άσκηση)

ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ. Κατακρηµνίσεις (2 η Άσκηση) ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ Κατακρηµνίσεις ( η Άσκηση) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων ιάρθρωση ου Μαθήµατος Ασκήσεων Έλεγχος οµοιογένειας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ

ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Α. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔE3 ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ Αθήνα, Ιούνιος 2011 Α έκδοση Ομάδα εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Πληροφορίες : Ντιλένα Βασιλείου (dvasileiou@lagie.gr) ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο Φεβρουάριος 2015 Φεβ-13 Μαρ-13 Απρ-13

Διαβάστε περισσότερα

1. Τιµολόγηση φυσικού αερίου και ο ρόλος της ΡΑΕ

1. Τιµολόγηση φυσικού αερίου και ο ρόλος της ΡΑΕ Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 03/05/2004 Προς: Θέµα: Τιµολόγια Φυσικού Αερίου ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. Κοινοποίηση: Σχετικά:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο 2015.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 4 Ιουνίου 20 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Μάρτιος 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λίμνη Δοϊράνη. Επισκόπηση της υφιστάμενης κατάστασης

Λίμνη Δοϊράνη. Επισκόπηση της υφιστάμενης κατάστασης ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑ Ν Δ ΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜ Α ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 90012000/ISO 9001:2000 Αρ. 02.35.05/851 Λίμνη Δοϊράνη Επισκόπηση της υφιστάμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΣΗ Α' (Δράση 3.1.)

ΦΑΣΗ Α' (Δράση 3.1.) Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ευρωϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013» Άξονας Προτεραιότητας 3: «Βελτίωση της ποιότητας ζωής, προστασία του περιβάλλοντος και ενίσχυση της κοινωνικής και πολιτιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στον Παγκόσμιο και τον Ελληνικό Τουρισμό

Εξελίξεις στον Παγκόσμιο και τον Ελληνικό Τουρισμό Εξελίξεις στον Παγκόσμιο και τον Ελληνικό Τουρισμό και στα Βασικά Μεγέθη της Ελληνικής Ξενοδοχίας το 2014 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ 2 Αφίξεις, Εισπράξεις, Πληρωμές ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα