Κωδικός έργου : I-B/4.3/412. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,99 (συµπεριλαµβανοµένου του νοµίµου Φ.Π.Α.)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κωδικός έργου : I-B/4.3/412. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 147.628,99 (συµπεριλαµβανοµένου του νοµίµου Φ.Π.Α.)"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘ. 1984/ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Παροχή Υπηρεσιών Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για το έργο VILLAGES Exchange of know-how for sustainable development of local communities in less favoured Mediterranean rural areas»» Κωδικός έργου : I-B/4.3/412 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,99 (συµπεριλαµβανοµένου του νοµίµου Φ.Π.Α.) Στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας «ENPI CBCMED», Άξονας προτεραιότητας 4 «Προώθηση του πολιτιστικού διαλόγου και της τοπικής διακυβέρνησης», Μέτρο 4.3 «Βελτίωση των διαδικασιών διακυβέρνησης σε τοπικό επίπεδο» ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (90%) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (10%) ΛΑΡΙΣΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 σελ 1 από 53

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ταχ. /νση: Πλ. Κουµουνδούρου & Παπαναστασίου Ταχ. Κώδικας: Λάρισα Πληροφορίες: κα Παπαδηµοπούλου ΤΗΛ.: FAX: Λάρισα, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Παροχή Υπηρεσιών Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για το έργο VILLAGES Exchange of know-how for sustainable development of local communities in less favoured Mediterranean rural areas» Ανοικτός ιαγωνισµός: σε ευρώ Κριτήριο αξιολόγησης: Συµφερότερη προσφορά ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ & ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ηµεροµηνία Ηµ. Μην. Έτος Ηµέρα εβδοµάδας Ώρα Περιφέρεια Θεσσαλίας ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΡΙΤΗ πµ Πλ. Κουµουνδούρου & Παπαναστασίου Λάρισα ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΥΤΕΡΑ Υπ/λής:Γραφ. 236, 2 ος όρ πµ ιεν/ργειας: γρ.239,2 ος όρ. Προϋπολογισθείσα δαπάνη: ,99, Ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου του νοµίµου ΦΠΑ Χρονική διάρκεια του Έργου : 36 Μήνες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ηµοσίευσης σε Ελληνικές Εφηµερίδες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ηµοσίευσης στο Τεύχος ιακηρύξεων ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης 519 / ΚΑ σελ 2 από 53

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 4 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4 Άρθρο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Άρθρο 2 ΟΡΙΣΜΟΙ... 4 Άρθρο 3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 7 Άρθρο 4 ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ Άρθρο 5 ΧΡΟΝΟΣ ΤΟΠΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Άρθρο 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Άρθρο 7 ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Άρθρο 8 ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Άρθρο 9 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Άρθρο 10 ΜΕΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Άρθρο 11 ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Άρθρο 12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΛΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Άρθρο 13 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Άρθρο 14 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Άρθρο 15 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 16 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Β ΜΕΡΟΣ : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ Άρθρο 17 ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Άρθρο 18 ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Άρθρο 19 ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Άρθρο 20 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ Γ ΜΕΡΟΣ : ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ : ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ σελ 3 από 53

4 Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Περιφέρεια Θεσσαλίας (στο εξής: η Αναθέτουσα Αρχή) προκηρύσσει ανοιχτό δηµόσιο µειοδοτικό διαγωνισµό, προϋπολογισµού δαπάνης εκατόν σαράντα επτά χιλιάδων και εξακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτά ( ,99 ), συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα, από οικονοµική άποψη προσφορά, µε αντικείµενο: Παροχή Υπηρεσιών Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για το έργο VILLAGES Exchange of know-how for sustainable development of local communities in less favoured Mediterranean rural areas». Αναλυτικά, το αντικείµενο του έργου και συνολικά οι υποχρεώσεις του αναδόχου περιγράφονται στο µέρος Β «ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ» της Προκήρυξης αυτής. Το εν λόγω έργο έχει ενταχθεί στην Κοινοτική Πρωτοβουλία ENPI CBCMED, Άξονας προτεραιότητας 4 «Προώθηση του πολιτιστικού διαλόγου και της τοπικής διακυβέρνησης», Μέτρο 4.3 «Βελτίωση των διαδικασιών διακυβέρνησης σε τοπικό επίπεδο» και χρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (κατά 90%) και από εθνικούς πόρους (κατά 10%). Άρθρο 2 ΟΡΙΣΜΟΙ Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν, πλην της περιπτώσεως που τα συµφραζόµενα απαιτούν διαφορετικά, τις έννοιες που τους αποδίδονται στη συνέχεια: Αναθέτουσα Αρχή Η Περιφέρεια Θεσσαλίας που εδρεύει στην Πλατεία Κουµουνδούρου, ΤΚ Λάρισα, η οποία, µε την υπ αριθ. 603 Απόφαση µε αριθµό συνεδρίασης 20/ της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας, εγκρίνει την διενέργεια Ανοιχτού Τακτικού ηµόσιου µειοδοτικού ιαγωνισµού και την σύσταση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του σχετικού διαγωνισµού. Προϊσταµένη Αρχή Η Προϊσταµένη Αρχή της διενέργειας του διαγωνισµού είναι ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, η οποία διενεργεί τη διαδικασία ανάθεσης της σύµβασης, ασκώντας για λογαριασµό της Αναθέτουσας Αρχής αποφασιστικές αρµοδιότητες για την έγκριση της προκήρυξης, την διενέργεια του διαγωνισµού, την κατακύρωση της σύµβασης και την υλοποίησή της. Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων Ενστάσεων και Προσφυγών Η τριµελής επιτροπή που ορίστηκε µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε το άρθρο 38 του Π.. 118/2007 και ταυτίζεται µε την Επιτροπή ιαγωνισµού. Η Επιτροπή καταγράφει, αποσφραγίζει και ελέγχει τους φακέλους προσφορών των υποψηφίων και εισηγείται στην Οικονοµική Επιτροπή τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης του διαγωνισµού. ιευθύνουσα Υπηρεσία σελ 4 από 53

5 Είναι η ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Θεσσαλίας, που έχει την αρµοδιότητα επίβλεψης της υλοποίησης του παρόντος έργου, υπό την εποπτεία της Προϊσταµένης Αρχής. Παραλαβή Προκήρυξης ικαίωµα συµµετοχής (επί ποινή αποκλεισµού) έχουν όσοι παραλάβουν κατόπιν αιτήµατος αντίγραφο της προκήρυξης το οποίο µπορούν να προµηθευτούν οι ενδιαφερόµενοι από την Περιφέρεια Θεσσαλίας ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ταχ. /νση: Περιφέρεια Θεσσαλίας Πλ. Κουµουνδούρου & Παπαναστασίου (2 ος όροφος, Γραφείο 236, 239, ος όρ.) Ταχ. Κώδικας: Λάρισα Πληροφορίες: κα Παπαδηµοπούλου ΤΗΛ.: FAX: έως και δώδεκα (12) εργάσιµες ηµέρες πριν από την τελική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. Αίτηση παραλαβής υπάρχει στο Παράρτηµα ΙΙ της παρούσης. Προκήρυξη Η παρούσα προκήρυξη που αποτελείται από το Μέρος Α: Γενικοί και Ειδικοί Όροι, το Μέρος Β: Τεχνικές Προδιαγραφές, το Μέρος Γ: Ειδικές Απαιτήσεις Οικονοµικής Προσφοράς και τα Παραρτήµατα Ι: Υποδείγµατα Εγγυήσεων και ΙΙ: Υπόδειγµα Αίτησης Χορήγησης ιακήρυξης. Έργο Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα της πολυµερής διασυνοριακής συνεργασίας "Mediterranean Sea Basin Programme - MED" αποτελεί µέρος της νέας Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτνίασης (European Neighbourhood Policy ENP) και του χρηµατοδοτικού µέσου της (European Neighbourhood and Partnership Instrument - ENPI) για την περίοδο µε στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και των συνεργαζόµενων χωρών που τοποθετούνται κατά µήκος των ακτών της Μεσογείου. Στο Πρόγραµµα συµµετέχουν 14 χώρες, οι οποίες εκπροσωπούν 76 περιοχές και περίπου 110 εκατοµµύρια ανθρώπους. Επιλέξιµες χώρες του προγράµµατος είναι οι παρακάτω: Κύπρος, Αίγυπτος, Γαλλία, Ελλάδα, Ισραήλ, Ιταλία, Ιορδανία, Λίβανος, Μάλτα, Παλαιστινιακή Αρχή, Πορτογαλία, Ισπανία, Συρία και Τυνησία. Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 14 Αυγούστου του 2008, µε την υπ αριθ. Αρ. C (2008) 4242 απόφαση, καθορίζοντας ένα στρατηγικό πλαίσιο τεσσάρων (4) προτεραιοτήτων µε τη σύµφωνη γνώµη των συµµετεχουσών χωρών, όπως: 1. Προώθηση της κοινωνικο-οικονοµικής ανάπτυξης και της βελτίωσης των περιοχών 2. Προώθηση της περιβαλλοντικής αειφορίας σε επίπεδο λεκάνης της Μεσογείου 3. Προώθηση των καλύτερων όρων και προϋποθέσεων για την εξασφάλιση της κινητικότητας των προσώπων, αγαθών και κεφαλαίων 4. Προώθηση του πολιτιστικού διαλόγου και της τοπικής διακυβέρνησης. Σε ένα µεσογειακό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από τη µαζική µετακίνηση του πληθυσµού της υπαίθρου προς τις πόλεις και τα παραθαλάσσια κέντρα ανάπτυξης, τα προβλήµατα των τοπικών κοινωνιών συνδέονται άµεσα µε την αυξανόµενη δυσκολία να αντιληφθούν - συλλάβουν γρήγορα την ιδέα µιας βιώσιµης ανάπτυξης τόσο στις αστικές όσο και στις αγροτικές περιοχές. σελ 5 από 53

6 Οι κυβερνήσεις των Νότιων ακτών της Μεσογείου εφάρµοσαν, εδώ και αρκετά χρόνια, µια διαδικασία αποκέντρωσης προκειµένου να επιβραδύνουν αυτή τη µαζική φυγή του ανθρώπινου δυναµικού από τις λιγότερο ευνοηµένες αγροτικές περιοχές εξαιτίας των µη ικανοποιητικών συνθηκών διαβίωσης και των χαµηλών εισοδηµάτων. Αυτή η διαδικασία ήταν ένα αναγκαίο (και ευρέως διαδεδοµένο) βήµα προς την ανάπτυξη και την εξισορρόπηση της αειφορίας από οικονοµικής, κοινωνικής καθώς και περιβαλλοντικής άποψης. Αυτή η διαδικασία αποκέντρωσης, πρώην διοικητική µεταρρύθµιση, εστιάζεται επίσης σε µια «πολιτική» αποκέντρωσης, και ιδίως στη λήψη αποφάσεων σχετικά µε την τοπική ανάπτυξη εκ µέρους των τοπικών κοινωνιών, ως οντότητες που είναι πλησιέστερες προς τον πληθυσµό. Απαιτεί την εφαρµογή ενός συστήµατος τοπικής διακυβέρνησης ως σηµείο επαφής των συµφερόντων ενός ορισµένου αριθµού φορέων, έχοντας ως κατεύθυνση µια κοινή στρατηγική. Για να ενθαρρυνθεί η συµµετοχή των πολιτών στο σχεδιασµό της τοπικής αναπτυξιακής στρατηγικής, είναι απαραίτητο να αναπτυχθούν νέες «ικανότητες» από τις τοπικές κοινωνίες. Το παρόν Έργο «VILLAGES Exchange of know-how for sustainable development of local communities in less favoured Mediterranean rural areas» εντάσσεται στην 4η προτεραιότητα του Επιχειρησιακού Προγράµµατος MED, που αφορά στην προώθηση του πολιτιστικού διαλόγου και της τοπικής διακυβέρνησης. Ο γενικός στόχος του παρόντος Έργου «VILLAGES» είναι η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των τοπικών κοινοτήτων στις µειονεκτικές αγροτικές περιοχές της Μεσογείου παρέχοντας προς τις κοινότητες/χωριά τα µέσα που θα επιτρέψουν τη δηµιουργία τοπικών συστηµάτων διακυβέρνησης, διευρύνοντας και υποστηρίζοντας την ανάπτυξη των ικανοτήτων για την εφαρµογή τους ως καταλύτη της τοπικής ανάπτυξης, µέσα από τη δηµιουργία πολυτοµεακών εταιρικών σχέσεων. Αυτό επιτρέπει την επιβράδυνση της µείωσης του πληθυσµού των αγροτικών περιοχών, σταµατώντας ή αντιστρέφοντας την τάση της εγκατάλειψης της υπαίθρου και κατά συνέπεια υποστηρίζει τη διαδικασία της αποκέντρωσης. Οφέλη του έργου: - Προώθηση της ανταλλαγής, της µεταφοράς πληροφορίας, των πολιτικών ενηµέρωσης, της µεθοδολογίας και των καλών πρακτικών από τον Βορρά προς Νότο και από το Νότο προς το Νότο - Προώθηση της επικοινωνίας και ευαισθητοποίηση των πληθυσµών αναφορικά µε το µέλλον τους και παράλληλα των µεθόδων διαλόγου και της συµµετοχής των πολιτών - Επεξεργασία των µέσων σε συνεργασία µε τις τοπικές κοινωνίες για την δηµιουργία ενός τοπικού συστήµατος διακυβέρνησης και την δηµιουργία εφαρµογή αντίστοιχης στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης - Να αξιολογήσει µια καινοτόµο µέθοδο συνεργασίας για τη Μεσόγειο, που ονοµάζεται «Countryside Exchange», και να την προσαρµόσει στο πλαίσιο των Μεσογειακών Προδιαγραφών, ως µία µέθοδο «µεταφοράς τεχνογνωσίας» - Να ενθαρρύνει µια βιώσιµη τοπική ανάπτυξη βασισµένη στην πολιτιστική κληρονοµιά ως κύριο άξονα της νέας κοινωνικοοικονοµικής δυναµικής και να µειώσει την πίεση στους πόρους - Να δηµιουργήσει ένα µόνιµο και διασυνδεδεµένο δίκτυο χωριών και εµπειρογνωµόνων οι οποίοι συνδυαστικά θα µπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση της µεθόδου για την µεταφορά της τεχνογνωσίας στην περιοχή της Μεσογείου και κατά συνέπεια την µεταφορά της µεθόδου «Countryside Exchange» - Να κεφαλαιοποιήσει τις επιτυχίες των καλών πρακτικών του Βορρά, αλλά όχι µε τον τρόπο της άµεσης µεταφοράς στις περιοχές του Νότου, αλλά ως βάση για προβληµατισµό και εξέλιξη. - Να δηµιουργήσει ένα διασυνδεδεµένο Ευρωµεσογειακό ίκτυο για την ανάπτυξη των χωριών σε συνδυασµό µε ένα διασυνοριακό δίκτυο εµπειρογνωµόνων. - Να διεγείρει την κοινωνική δυναµική και τον ενθουσιασµό του πληθυσµού, καθιστώντας τον διάλογο ευκολότερο και να οργανώσει την εταιρική σχέσης σε τοπικό επίπεδο, µέσα από την εµπειρία που έχει αποκτηθεί από την από κοινού εκπαίδευση και την εφαρµογή της µεθόδου «Countryside Exchange» σελ 6 από 53

7 Προσφέρων Οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή οµάδα προσώπων συµµετέχει στο διαγωνισµό και υποβάλλει προσφορά µε σκοπό τη σύναψη Σύµβασης µε την Αναθέτουσα Αρχή. Εκπρόσωπος Ο υπογράφων την προσφορά στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από τον ίδιο τον Προσφέροντα που µπορεί να είναι ο νόµιµος εκπρόσωπος του Προσφέροντα, ή πρόσωπο εξουσιοδοτηµένο από τον Προσφέροντα ή το νόµιµο εκπρόσωπό του, ή, σε περίπτωση ένωσης προσώπων, πρόσωπο εξουσιοδοτηµένο από όλα τα µέλη της ένωσης. Αντίκλητος Το πρόσωπο που ο Προσφέρων µε δήλωσή του, στην οποία περιλαµβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοµατεπώνυµο, ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, fax κ.λπ.), ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόµενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής µε τον Προσφέροντα. Ανάδοχος Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύµβαση µε την Αναθέτουσα Αρχή, σύµφωνα µε τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφεται στο παρόν τεύχος. Κατακύρωση Η απόφαση της Προϊσταµένης Αρχής µε την οποία κατακυρώνεται η υλοποίηση του έργου στον Ανάδοχο. Σύµβαση Η έγγραφη συµφωνία µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, η οποία καταρτίζεται µετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης. Προϋπολογισµός Η εκτιµώµενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση του προκηρυσσόµενου Έργου. Συµβατικό Τίµηµα Η τιµή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί το Έργο. Επιτροπή Παραλαβής Επιτροπή Παραλαβής είναι αυτή που ορίζεται Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων Ενστάσεων και Προσφυγών µε Απόφαση αρµοδίας Οικονοµικής Επιτροπής ή η Τεχνική Επιτροπή Αξιολόγησης και Παρακολούθησης του έργου (Steering Committee). Άρθρο 3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Η παρούσα Σύµβαση διέπεται από την κείµενη νοµοθεσία και ιδιαίτερα είναι σύµφωνη µε τις διατάξεις: 1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» 2. Το Π (ΦΕΚ Α 222/ ) «Οργανισµός της Περιφέρειας Θεσσαλίας» 3. Το Ν.2286/95 (ΦΕΚ Α 19/ ) «Προµήθειες του Δηµοσίου Τοµέα και Ρυθµίσεις Συναφών Θεµάτων» σελ 7 από 53

8 4. Το Π.. 394/1996 «Κανονισµός Προµηθειών Δηµοσίου», όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 35 του Ν. 3377/2005, κατά το µέρος που δεν αντίκεινται στις διατάξεις του Π.. 118/2007 και του Π.. 60/2007 (ΦΕΚ Α 64 / ), όπως ισχύει αναλογικά 5. Το Π.. 118/2007 (ΦΕΚ Α 150 / ) «Κανονισµός Προµηθειών Δηµοσίου» 6. το Π.. 60/2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», όπως εκάστοτε ισχύει 7. το Ν. 2503/97 «Περί διοίκησης, οργάνωσης και στελέχωσης της Περιφέρειας» 8. Το Ν. 2362/95 (ΦΕΚ Α 247 / ) «Περί Δηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» 9. Το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α 141/ ) «Δηµοσιονοµική Διαχείριση και Ευθύνη» αρ. 21 παρ. 2 «Άρθρο 21 Ανάληψη υποχρεώσεων» 10. Το Π.. 113/2010 (ΦΕΚ Α 194/ ) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 11. Το Ν.. 496/1974 (ΦΕΚ Α 204/ ) «Περί Λογιστικού των Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου» 12. Την αριθµ /739 (ΦΕΚ Β 1291/ ) Απόφαση Υπουργού Οικονοµικών «Αύξηση των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» 13. Την αριθµ. Π1/3305/2010 (ΦΕΚ Β 1789/ ) Απόφαση Υφυπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Σύναψη, εκτέλεση και διαδικασίες σύναψης συµβάσεων προµηθειών, κατ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 2 (παρ. 5, 12, 13 και 16) του Ν. 2286/95» 14. Τις διατάξεις του ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α 68 / ) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του Δηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 15. Την υπ αριθµ / Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1515/B/ ) «Καθορισµός ηµερήσιων και εβδοµαδιαίων νοµαρχιακών και τοπικών εφηµερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δηµοσιεύσεων των φορέων του Δηµοσίου» και την 1500/ Απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Η.. «Τροποποίηση της υπ αριθµ / Υπουργικής Απόφασης» (ΦΕΚ 1515/B/ ) 16. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α 112/ ) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Η συµµετοχή στον προκηρυσσόµενο µε την παρούσα διαγωνισµό είναι ανοικτή, επί ίσοις όροις, σε όσους πληρούν τις νοµικές, οικονοµικές και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην Προκήρυξη και διαθέτουν την απαιτούµενη επαγγελµατική επάρκεια και εµπειρία. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύµφωνες µε όλους τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της Προκήρυξης. Προσφορές που, κατά την κρίση της Επιτροπής ιαγωνισµού, είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης ή περιέχουν όρους αντίθετους προς την Προκήρυξη ή/και αιρέσεις, χαρακτηρίζονται ως µη αποδεκτές και απορρίπτονται µε απόφαση της Προϊσταµένης Αρχής. Ως απαράδεκτες απορρίπτονται επίσης, οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Η διαπίστωση για την συµφωνία ή ασυµφωνία µε τους απαράβατους όρους, που ορίζονται ως τέτοιοι από την διακήρυξη και µε τις τεχνικές προδιαγραφές της, καθώς και η βαθµολόγηση των προσφορών γίνεται µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου, µετά από αιτιολογηµένη γνώµη του αρµοδίου για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων οργάνου. σελ 8 από 53

9 Τα έγγραφα της προσφοράς και της Σύµβασης καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία που είναι δυνατό να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. 3.3 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 1. Οι Προσφέροντες δικαιούνται να υποβάλουν ένσταση για λόγους νοµιµότητας και ουσίας (ενδικοφανείς προσφυγές): α. κατά της ιακήρυξης του διαγωνισµού β. κατά της συµµετοχής Προσφέροντα στο διαγωνισµό γ. κατά της νοµιµότητας διενέργειας του διαγωνισµού έως και την κατακυρωτική απόφαση. 2. Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στην Υπηρεσία ιενέργειας ως εξής: α. Κατά της ιακήρυξης του διαγωνισµού, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της ιακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία λήξεως της προθεσµίας υποβολής των Προφορών. Για τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. Η απόφαση περί αποδοχής ή απόρριψης της ένστασης, στην περίπτωση αυτή, εκδίδεται από την Προϊσταµένη Αρχή του ιαγωνισµού, το αργότερο πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισµού, µετά την εξέταση και γνωµοδότηση της αρµόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων Ενστάσεων και Προσφυγών. β. Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της Αναθέτουσας Αρχής που αφορούν την συµµετοχή οποιουδήποτε Προσφέροντα στο διαγωνισµό ή την διενέργειά του ως προς την διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ίδιου του διαγωνισµού και εντός της επόµενης εργάσιµης ηµέρας από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάµενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από την Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων Ενστάσεων και Προσφυγών και εκδίδεται η σχετική απόφαση από την Προϊσταµένη Αρχή του ιαγωνισµού µετά από την γνωµοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων Ενστάσεων και Προσφυγών. Η ένσταση κατά της συµµετοχής Προσφέροντα στο διαγωνισµό κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον ενιστάµενο σ αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ηµερών από την υποβολή της. γ. Κατά της διενέργειας του διαγωνισµού έως και την κατακυρωτική απόφαση, µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3) εργάσιµων ηµερών, αφότου ο ενδιαφερόµενος έλαβε γνώση της σχετικής πράξεως ή παραλείψεως της αναθέτουσας αρχής. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά εντός δύο (2) ηµερών σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων Ενστάσεων και Προσφυγών και η Προϊσταµένη Αρχή του ιαγωνισµού εκδίδει την σχετική απόφαση το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την λήξη της προθεσµίας υποβολής ενστάσεων. δ. Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη νοµιµότητα κ αι πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6, 8 κ αι 8 α του Π.. 118/ 2007, µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3) εργάσιµων ηµερών, αφότου ο ενδιαφερόµενος έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών που προσκοµίσθηκαν από τον ανακηρυχθέντα ανάδοχο. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ηµερών από την υποβολή της στον υποψήφιο κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων Ενστάσεων και Προσφυγών και η Προϊσταµένη Αρχή του ιαγωνισµού εκδίδει την σχετική απόφαση το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την λήξη της ανωτέρω τριηµέρου προθεσµίας. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους δεν γίνονται δεκτές. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2, προσκοµίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του ηµοσίου ποσού ίσου µε το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισµένης αξίας των υπηρεσιών, το ύψος του οποίου δεν µπορεί να είναι µικρότερο των χιλίων (1.000) και µεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το παράβολο αποτελεί δηµόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθµό εισόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 ("παράβολα από κάθε αιτία"). Οι σχετικές αποφάσεις επί των ενστάσεων κοινοποιούνται στους ενιστάµενους χωρίς υπαίτια σελ 9 από 53

10 καθυστέρηση της Υπηρεσίας. Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης, µετά την κοινοποίηση του σώµατός της σε αυτούς, από την Αναθέτουσα Αρχή, µε φροντίδα τους. Σηµειώνεται ότι ο Ανάδοχος µπορεί, κατά ενδεχόµενων αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, που επιβάλλουν εις βάρος του κυρώσεις, δυνάµει των άρθρων 18, 20, 26, 32, 33, 34 και 39 του Π 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/ ), να υποβάλει προσφυγή για λόγους νοµιµότητας και ουσίας µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών, από την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης από την Αναθέτουσα Αρχή. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το Περιφερειακό Συµβούλιο της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων Ενστάσεων και Προσφυγών. Η εν λόγω απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. Οι Προσφέροντες έχουν δικαίωµα ένδικης προσφυγής για διαφορές που αναφύονται κατά την διαδικασία που προηγείται της σύναψης Σύµβασης, σύµφωνα µε τον Ν. 2522/1997. Άρθρο 4 ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ Οι υποψήφιοι ανάδοχοι οφείλουν να προµηθευτούν το τεύχος προκήρυξης, προκειµένου να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό, επί ποινή αποκλεισµού. Η διάθεση των τευχών του διαγωνισµού γίνεται από την έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, και η παραλαβή τους γίνεται είτε αυτοπροσώπως, είτε µε courier. Στην περίπτωση παραλαβής της διακήρυξης µέσω courier, η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καµία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοση της διακήρυξης. Τα έξοδα αναπαραγωγής βαρύνουν τους παραλήπτες. Ειδικότερα, τα έξοδα δηµοσίευσης της περίληψης του τεύχους δηµοπράτησης βαρύνουν τον Κύριο του έργου. Η προθεσµία αιτήσεων για τη λήψη των τευχών του διαγωνισµού είναι το αργότερο (12) ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. Οι παραλήπτες της διακήρυξης θα πρέπει να συµπληρώνουν σχετικό έντυπο µε τα στοιχεία των ενδιαφεροµένων (όπως επωνυµία, διεύθυνση, ΤΚ, επάγγελµα, ΑΦΜ, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου), έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεση της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συµπληρωµατικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ αυτής. Για τυχόν ελλείψεις στη συµπλήρωση των στοιχείων του πιο πάνω εντύπου την ευθύνη φέρει ο υποψήφιος. Για διευκόλυνση των υποψηφίων, η περίληψη της ιακήρυξης θα αναρτηθεί και σε ηλεκτρονική µορφή στο διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής (www.pthes.gov.gr). Η Αναθέτουσα Αρχή θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσει την πληρότητα και ορθότητα των εγγράφων που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές της σελίδες. Οι παραλήπτες της διακήρυξης υποχρεούνται αφού την ελέγξουν από άποψη πληρότητας σύµφωνα µε τον πίνακα περιεχοµένων και τον συνολικό αριθµό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν έγγραφα στην Αναθέτουσα Αρχή και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόµενους συµπληρωµατικές πληροφορίες, σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού µέχρι και είκοσι εννέα (29) ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, αυτές παρέχονται το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ηµέρες πριν την ηµεροµηνία αυτή. Σε κάθε άλλη περίπτωση που θα ζητηθούν οι ως άνω συµπληρωµατικές πληροφορίες, αυτές δίνονται από την Υπηρεσία το αργότερο εντός έξι (6) ηµερών πριν την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωµα ένστασης δυνάµει του άρθρου 3.2.α. του παρόντος (άρθρο 15 του Π 118/2007). Άρθρο 5 ΧΡΟΝΟΣ ΤΟΠΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στο γραφείο 239, στον 2ο όροφο, /νση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Θεσσαλίας, Πλατεία Κουµουνδούρου & Παπαναστασίου στην Λάρισα, την , ηµέρα ευτέρα και ώρα 10.30πµ. σελ 10 από 53

11 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Άρθρο 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Η Προκήρυξη αυτή αποτελείται από: α. το παρόν Μέρος Α (Γενικοί και Ειδικοί Όροι) β. το Μέρος Β (Τεχνική Περιγραφή) γ. το Μέρος Γ (Ειδικές Απαιτήσεις Οικονοµικής Προσφοράς), δ. το Παράρτηµα Ι. Υποδείγµατα Εγγυήσεων ΙΙ. Υπόδειγµα Αίτησης Χορήγησης Τεύχους Προκήρυξης ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Άρθρο 7 ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 7.1 ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή συνεταιρισµοί που: Είναι εγκατεστηµένα και λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή στα κράτη µέλη της Συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο (ΕΟΧ) ή στα κράτη µέλη που έχουν κυρώσει τη Συµφωνία περί ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα µε το Νόµο 2513/1997 (ΦΕΚ 139/Α/1997) υπό τον όρο ότι η σύµβαση καλύπτεται από την Σ Σ, ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει Ευρωπαϊκές Συµφωνίες (Europe Agreements) µε την Ε.Ε. Επίσης, τα νοµικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί µε την νοµοθεσία κράτους µέλους της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή κράτους µέλους που έχει κυρώσει την Σ Σ ή τρίτης χώρας που έχει συνάψει εµπορική συµφωνία µε την ΕΕ και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό µιας εκ των ανωτέρω χωρών. Έχουν ως αντικείµενο απασχόλησης, τουλάχιστον κατά τα τελευταία δέκα (10) χρόνια, την Παροχή Υπηρεσιών Συµβούλου Υποστήριξης και µπορούν να εξασφαλίσουν τα εχέγγυα της τοπικής υποστήριξης του έργου. Για την πλήρωση του κριτηρίου αυτού οι υποψήφιοι πρέπει είτε να αποδείξουν ότι έχουν οι ίδιοι υποκατάστηµα στην περιοχή εγκατάστασης της Αναθέτουσας Αρχής είτε να αποδείξουν συνεργασία για τµήµα του έργου µε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που έχει έδρα στην περιοχή της αναθέτουσα Αρχής. Οι υποψήφιοι ή οι προσφέροντες, οι οποίοι, δυνάµει της νοµοθεσίας του κράτους µέλους στο οποίο είναι εγκατεστηµένοι, έχουν δικαίωµα να διενεργούν τη συγκεκριµένη παροχή, δεν αποκλείονται µε την αιτιολογία ότι θα έπρεπε να είναι είτε φυσικά είτε νοµικά πρόσωπα κατά την ελληνική νοµοθεσία. Φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που συµµετέχει αυτόνοµα ή µε άλλα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα στο διαγωνισµό ή ως µέλος της Οµάδας Έργου ή µε την ιδιότητα του υπεργολάβου, δεν µπορεί επί ποινή αποκλεισµού να µετέχει σε περισσότερες από µία προσφορές. σελ 11 από 53

12 ικαίωµα συµµετοχής έχουν επίσης οι ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, µε τις παρακάτω προϋποθέσεις: Ότι στην προσφορά αναγράφεται απαραιτήτως η έκταση και το είδος της συµµετοχής του κάθε µέλους της ένωσης στα πλαίσια της υλοποίησης του Έργου Ότι όλα τα πρόσωπα της ένωσης καλύπτουν την απαίτηση της νόµιµης λειτουργίας τους H απαίτηση για απασχόληση στο απαιτούµενο αντικείµενο εργασιών κατά την τελευταία πενταετία, που αναφέρεται στην προηγούµενη παράγραφο και οι προϋποθέσεις συµµετοχής, καλύπτεται από όλα τα µέλη της ένωσης. Οι ενώσεις/κοινοπραξίες οικονοµικών φορέων µπορούν να υποβάλουν προσφορά ή να εµφανίζονται ως υποψήφιοι. Για την υποβολή µιας προσφοράς ή µιας αίτησης συµµετοχής, οι αναθέτουσες αρχές δεν µπορούν να απαιτούν να έχουν οι ενώσεις/κοινοπραξίες οικονοµικών φορέων συγκεκριµένη νοµική µορφή. Η επιλεγείσα ένωση/κοινοπραξία είναι δυνατόν να υποχρεωθεί να περιβληθεί συγκεκριµένη νοµική µορφή, εάν της ανατεθεί η σύµβαση, στο µέτρο που η περιβολή αυτής της νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύµβασης. Η κοινή προσφορά που υποβάλλουν οι ενώσεις προσώπων, υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους συµµετέχοντες στην ένωση είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του κάθε µέλους της ένωσης ενώ µε την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος ευθύνεται εις ολόκληρον και σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης. 7.2 ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Στο διαγωνισµό δε γίνονται δεκτοί και αποκλείονται από τη διαδικασία: Όσοι δεν έχουν προµηθευτεί το τεύχος προκήρυξης. Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της προηγουµένης παραγράφου. Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από διαγωνισµούς για προµήθειες του ηµοσίου µε αµετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π 118/2007. Εάν η ποινή επιβλήθηκε για ορισµένο χρόνο, το στοιχείο τούτο λαµβάνεται υπόψη για την απόρριψη της προσφοράς, µόνο για αυτό το χρονικό διάστηµα. Όσοι απώλεσαν το δικαίωµα να συµµετέχουν σε δηµόσιους διαγωνισµούς µε απόφαση άλλης ηµόσιας Υπηρεσίας ή Ν.Π.., Ν.Π.Ι. ή ΑΕ του ηµοσίου Τοµέα γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συµβατικές τους υποχρεώσεις. Όσοι εµπίπτουν στις κατηγορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 45 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ και ειδικότερα όσοι έχουν καταδικαστεί αµετάκλητα στα παρακάτω αδικήµατα: α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ ΕΥ του Συµβουλίου. β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου. γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. δ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες. Όσοι εµπίπτουν σε µία από τις παρακάτω περιπτώσεις: α) τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συµβιβασµό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη από τις εθνικές, νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. σελ 12 από 53

13 β) έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή οποιαδήποτε άλλη παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη από τις εθνικές, νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. γ) έχουν καταδικασθεί βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασµένου, σύµφωνα µε τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας, και η οποία διαπιστώνει αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική του διαγωγή. Ως αδικήµατα που σχετίζονται µε την επαγγελµατική διαγωγή των υποψηφίων νοούνται η υπεξαίρεση, η απάτη, η εκβίαση, η πλαστογραφία, η ψευδορκία, η δωροδοκία και η δόλια χρεοκοπία. δ) έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα που αποδεδειγµένως διαπιστώθηκε µε οποιοδήποτε µέσο ενδέχεται να διαθέτουν οι αναθέτουσες αρχές. ε) δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύµφωνα µε τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένοι ή µε τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας της αναθέτουσας αρχής. στ) δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την πληρωµή των φόρων και τελών σύµφωνα µε τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένοι ή µε τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας της αναθέτουσας αρχής. ζ) είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται κατ' εφαρµογή του παρόντος τµήµατος ή όταν δεν έχουν παράσχει τις πληροφορίες αυτές. Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισµού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον µέλος της. 7.3 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ Κάθε διαγωνιζόµενος που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 7.1, οφείλει να διαθέτει επιπλέον και ειδική τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα κατά τα διαλαµβανόµενα στο παρόν άρθρο. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι που υποβάλλουν προσφορά για το έργο, θα πρέπει να πληρούν και να τεκµηριώνουν επαρκώς, τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις, επί ποινή αποκλεισµού. Οι παρακάτω προϋποθέσεις πρέπει να καλύπτονται τουλάχιστον από το ένα µέλος της Ένωσης σε συνδυασµό µε τους ειδικούς συνεργάτες του υποψηφίου. Ένας οικονοµικός φορέας µπορεί, εφόσον παραστεί ανάγκη και για µια συγκεκριµένη σύµβαση, να στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νοµικής φύσης των δεσµών του µε αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να αποδεικνύει στην αναθέτουσα αρχή ότι, για την εκτέλεση της σύµβασης, θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, µε την ανάλογη δέσµευση των φορέων αυτών. Η ειδική τεχνική ικανότητα αποδεικνύεται από την µελέτη ή/ και υλοποίηση παρόµοιων µε την ανάθεση έργων ή εφαρµογών, που έχουν υλοποιηθεί την τελευταία πενταετία από τους διαγωνιζόµενους καθώς και το στελεχιακό τους δυναµικό, ως εξής: Α) Να έχουν εκπονήσει κατά την τελευταία πενταετία παρόµοια έργα κατ εντολή φορέων του ηµόσιου ή του ευρύτερου ηµόσιου Τοµέα (σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 1 παρ. 6 του Ν. 1256/82 και το άρθρο 1 του Ν. 2286/1995, συµπεριλαµβανοµένων των ΟΤΑ Α και Β Βαθµού και των επιχειρήσεών τους καθώς και των Ανεξάρτητων Αρχών) ή του Ιδιωτικού Τοµέα. Πιο συγκεκριµένα ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να έχει επαρκή και αποδεδειγµένη εµπειρία και τεχνογνωσία στους ακόλουθους τοµείς : (α) ανάπτυξης στρατηγικών τοπικής διακυβέρνησης ή / και τοπικών στρατηγικών ανάπτυξης (β) κοινωνικής διαβούλευσης και εφαρµογής µεθόδων ενεργοποίησης της τοπικής κοινωνίας Β) Να διαθέτουν πιστοποιηµένο Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας, σύµφωνα µε κάποιο διεθνώς αποδεκτό πρότυπο διασφάλισης ποιότητας (πχ ISO). Σε περίπτωση ένωσης /κοινοπραξίας σελ 13 από 53

14 εταιριών, όπου δεν διαθέτουν όλες οι εταιρίες πιστοποιηµένο Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας, γίνεται δεκτό το πιστοποιηµένο Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας ενός εκ των εταίρων της ένωσης/κοινοπραξίας Γ) Να διαθέτουν την κατάλληλη υποδοµή, για την υλοποίηση και τεχνική υποστήριξη του έργου. Προκειµένου να αποφευχθούν προβλήµατα ασαφειών ως προς την εγκυρότητα συµµετοχής των υποψηφίων, που είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε απόρριψη της προσφοράς τους, οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να αποδεικνύουν σαφώς και τεκµηριωµένα τις παραπάνω απαιτήσεις, για κάθε έναν από τους αναφερόµενους στην προκήρυξη όρους συµµετοχής. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Άρθρο 8 ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους Προσφέροντες για τρεις (3) µήνες προσµετρούµενους από την επόµενη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού. Άρθρο 9 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές για το σύνολο ή µέρος του προκηρυσσόµενου µε την παρούσα Έργου. Άρθρο 10 ΜΕΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Προσφορές για µέρος του προκηρυσσόµενου µε την παρούσα Έργου δεν γίνονται δεκτές. Άρθρο 11 ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές τοποθετούνται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, σε δύο (2) αντίτυπα, δακτυλογραφηµένες και υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα µε εξαίρεση τους τεχνικούς όρους που είναι δυνατό να αναφέρονται και στην Αγγλική γλώσσα ή, εφόσον αυτοί δεν µπορούν να αποδοθούν στην Ελληνική, µόνον στην Αγγλική. Τα εγχειρίδια που θα συνοδεύουν την προσφορά, µπορούν να υποβάλλονται µόνον στην Αγγλική γλώσσα. Το ένα αντίτυπο θα φέρει την ένδειξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" (στο εξώφυλλο και σε κάθε εσωτερική του σελίδα) και θα υπερισχύει σε περίπτωση ασυµφωνίας του µε το αντίγραφο. Κάθε σελίδα του ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ πρέπει να είναι µονογραµµένη από τον Προσφέροντα. Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφηµένες και να µη φέρουν διορθώσεις (σβησίµατα, ξέσµατα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ). Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον Προσφέροντα, η δε Επιτροπή του ιαγωνισµού πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει και να σφραγίσει αυτήν. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. Επισηµαίνεται ότι: Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές ή τροποποίηση της προσφοράς ή προτάσεις, που κατά την κρίση της Επιτροπής, εξοµοιώνονται µε αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. ιευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε µετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες σελ 14 από 53

15 ιευκρινίσεις δίνονται µόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή Αξιολόγησης είτε κατά την ενώπιόν της διαδικασία είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, µετά την σχετική γνωµοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης. Σηµειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν, στη βάση της ίσης µεταχείρισης των προσφερόντων και εφόσον αυτές δεν συνιστούν ουσιώδη τροποποίηση των προσφορών. Οι προσφορές πρέπει να συνταχθούν µε τον τρόπο, την τάξη, την αρίθµηση και τα χαρακτηριστικά που καθορίζονται στην Προκήρυξη και να φέρουν την υπογραφή του Προσφέροντα ή του Εκπροσώπου του ενώ όλες οι σελίδες τους θα πρέπει να µονογράφονται από τον ίδιο. Στο κυρίως φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: Η λέξη "ΠΡΟΣΦΟΡΑ" µε κεφαλαία γράµµατα Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας ιενέργειας Ο πλήρης τίτλος της Προκήρυξης και ο αριθµός αυτής. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Τα πλήρη στοιχεία του Προσφέροντα. (επωνυµία, διεύθυνση, τηλέφωνα, fax, mail, κλπ) Ειδικότερα ο φάκελος πρέπει απαραίτητα να φέρει την παρακάτω ένδειξη: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ (επωνυµία, διεύθυνση, αριθµό τηλεφώνου, fax, , κλπ) ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1984/ ) ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Παροχή Υπηρεσιών Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για το έργο «VILLAGES Exchange of know-how for sustainable development of local communities in less favoured Mediterranean rural areas» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΥΜΟΥΝ ΟΥΡΟΥ & ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (2 ος όροφος, γραφείο 236), 41110, ΛΑΡΙΣΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: και ώρα 10.30πµ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : και ώρα 10.30πµ ΝΑ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟ ΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο φάκελος κάθε Προσφοράς (κυρίως φάκελος) περιλαµβάνει τους ακόλουθους τρεις (3), σφραγισµένους επιµέρους φακέλους: Φάκελο µε τίτλο: «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», που περιλαµβάνει το ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και ένα (1) ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ, όπως περιγράφεται αναλυτικά στην παρούσα Προκήρυξη Φάκελο µε τίτλο: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», που περιλαµβάνει το ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και ένα (1) ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ, όπως περιγράφεται αναλυτικά στην παρούσα Προκήρυξη Φάκελο µε τίτλο: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», που περιλαµβάνει το ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και ένα (1) ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ, όπως περιγράφεται αναλυτικά στην παρούσα Προκήρυξη Ο κυρίως φάκελος κάθε προσφοράς θα πρέπει να συνοδεύεται από ειδική συνοδευτική επιστολή (αίτηση συµµετοχής), η οποία θα πρωτοκολλείται στο Πρωτόκολλο της /νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Θεσσαλίας και θα είναι υπογεγραµµένη από το αρµόδιο για την προσφορά πρόσωπο. Στην επιστολή θα πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του προσφέροντος (επωνυµία, νοµική µορφή, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, και του όνοµα του αρµοδίου προσώπου για την προσφορά). Σε περίπτωση ένωσης Φυσικών ή/και Νοµικών σελ 15 από 53

16 Προσώπων ιδιωτικού δικαίου που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα ανωτέρω στοιχεία παρέχονται για κάθε µέλος της ένωσης, ενώ ορίζεται και ο εκπρόσωπος της ένωσης στον διαγωνισµό. Οι υποφάκελοι «ικαιολογητικά συµµετοχής», «Τεχνικής Προσφοράς» και «Οικονοµικής Προσφοράς» θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Ο κυρίως φάκελος αλλά και όλοι οι επιµέρους φάκελοι των προσφορών µε τα δύο αντίτυπα (ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και ένα ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ), που βρίσκονται µέσα στον κυρίως φάκελο, πρέπει να είναι σφραγισµένοι. εν πρέπει να χρησιµοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη, επί ποινή αποκλεισµού. Τα διαλαµβανόµενα στο παρόν άρθρο σχετικά µε τον τρόπο υποβολής των προσφορών ισχύουν απαρεγκλίτως επί ποινή αποκλεισµού. Άρθρο 12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΛΩΝ 12.1 ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ο Φάκελος «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» περιλαµβάνει, επί ποινή αποκλεισµού, τα εξής: Αίτηση συµµετοχής στον διαγωνισµό (µε τη µορφή επιστολής), στην οποία θα πρέπει να αναφέρονται τα φυσικά ή/και νοµικά πρόσωπα που απαρτίζουν τον προσφέροντα και υποβάλλουν την προσφορά. Στην Αίτηση, η οποία υπογράφεται από τον νόµιµο εκπρόσωπο του συµµετέχοντα (σε περίπτωση ένωσης από τους νοµίµους εκπροσώπους όλων των συµµετεχόντων στην ένωση ή τον κοινό νόµιµο εκπρόσωπο) θα δηλώνονται επίσης τα ποσοστά συµµετοχής κάθε µέλους και ο κοινός νόµιµος εκπρόσωπος της ένωσης Εγγύηση συµµετοχής Οι Προσφέροντες οφείλουν, επί ποινή αποκλεισµού, µαζί µε την προσφορά, να καταθέσουν Εγγύηση Συµµετοχής τους στο διαγωνισµό, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης του Έργου, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, δηλαδή ποσό εφτά χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα ένα ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (7.381,45 ). Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον ένα (1) µήνα µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο µετά την κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης εντός πέντε (5) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης, ενώ στους λοιπούς Προσφέροντες µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία οριστικής ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή ανάθεσης. Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους συµµετέχοντες στην περίπτωση απόρριψης της προσφοράς και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ένδικο µέσο ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσµία άσκησης ένδικων µέσων ή παραίτησης από αυτά. Σε περίπτωση µη προσήκουσας, ελλιπούς ή εκπρόθεσµης προσκόµισης κατά την κατακύρωση, των δικαιολογητικών του άρθρου 13.3 της παρούσας διακήρυξης από τον υποψήφιο, που αναδείχθηκε ως ανάδοχος, τότε καταπίπτει υπέρ της Περιφέρειας Θεσσαλίας η ως άνω εγγύηση συµµετοχής. Στην περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας, η εγγύηση περιλαµβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης/κοινοπραξίας. Η εγγύηση συµµετοχής εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε µε το νόµο 2513/1997 και έχουν, σύµφωνα µε την νοµοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωµα. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να συνταχθεί σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος I Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α/1986), όπως ισχύει, µε θεώρηση του γνησίου υπογραφής, του προσφέροντος ή του νοµίµου εκπροσώπου του προσφέροντος ή του νοµίµου εκπροσώπου κάθε µέλους της ένωσης, κατά περίπτωση, στην οποία: i) Να αναγράφονται στα στοιχεία του παρόντος διαγωνισµού σελ 16 από 53

17 ii) Να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς ο υποψήφιος: εν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα στην περίπτωση (1) του εδαφ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π 118/2007 εν τελεί σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π 118/2007 Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις του, της περίπτωσης (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π 118/2007 Είναι εγγεγραµµένος στο οικείο Επιµελητήριο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περ. (4) του εδ. α της παρ. 2 και στην περ. (3) του εδ. β της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π 118/2007 εν τελεί σε κάποια κατάσταση από τις αναφερόµενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π 118/2007 iii) Να αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση όσων εκ των ως άνω δικαιολογητικών απαιτούνται από τη διακήρυξη κατά το στάδιο της κατακύρωσης στο άρθρο της παρούσας διακήρυξης και σύµφωνα µε τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου της παρούσας Υπεύθυνη δήλωση, µε θεώρηση του γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται ότι ο Προσφέρων δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισµούς του ηµοσίου, µε αµετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 18, 35 και 39 του Π 118/07 και ότι δεν έχει απωλέσει το δικαίωµα συµµετέχει σε δηµόσιους διαγωνισµούς µε απόφασης άλλης ηµόσιας Υπηρεσίας ή ΝΠ, Ν Ι ή ΑΕ του ηµόσιου Τοµέα, γιατί δεν εκπλήρωσε τις συµβατικές του υποχρεώσεις Πληρεξούσιο για την εξουσιοδότηση, στην περίπτωση που η προσφορά υπογράφεται από κοινό εκπρόσωπο του Προσφέροντα. Εφόσον οι προσφέροντες συµµετέχουν στον διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό τους, να υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης Τα νοµικά πρόσωπα θα πρέπει πρόσθετα να καταθέσουν και τα δικαιολογητικά σύστασής τους και οι συνεταιρισµοί βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι λειτουργούν νόµιµα. Συγκεκριµένα: Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε. και ΕΠΕ πρέπει να προσκοµίσει: 1. Καταστατικό της επιχείρησης ή άλλο έγγραφο που αποδεικνύει τη σύσταση νοµικού προσώπου κάθε συµµετέχοντος στο διαγωνισµό και τυχόν τροποποιήσεις του καθώς και τα αντίστοιχα ΦΕΚ δηµοσίευσης, 2. Απόφαση του αρµόδιου οργάνου περί έγκρισης συµµετοχής στο διαγωνισµό και του ορισµού του νόµιµου εκπροσώπου του διαγωνιζοµένου και σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας, έγκριση συµµετοχής στη συγκεκριµένη ένωση και την αποδοχή της αλληλέγγυας ευθύνης όλων των συµµετεχόντων και το ποσοστό συµµετοχής του (σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας) Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε. πρέπει να προσκοµίζει: 1. επικυρωµένο αντίγραφο του καταστατικού µε όλα τα µέχρι σήµερα τροποποιητικά 2. πιστοποιητικό από το αρµόδιο Πρωτοδικείο περί των τροποποιήσεων του καταστατικού 3. Απόφαση του Νοµίµου Εκπροσώπου περί έγκρισης συµµετοχής στο διαγωνισµό και του ορισµού του νόµιµου εκπροσώπου του διαγωνιζοµένου και σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας, έγκριση συµµετοχής στη συγκεκριµένη ένωση και την αποδοχή της αλληλέγγυας ευθύνης όλων των συµµετεχόντων και το ποσοστό συµµετοχής του (σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας) Εάν ο προσφέρων είναι Συνεταιρισµός πρέπει να προσκοµίζει: 1. Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. Εάν σε κάποια χώρα, βεβαιώνεται από οποιαδήποτε Αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω περιπτώσεις, δύνανται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού. Εάν δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση στη χώρα αυτή, δύναται να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχή ή συµβολαιογράφου της χώρας, στην οποία είναι σελ 17 από 53

18 εγκατεστηµένος ο προµηθευτής και στην οποία πρέπει να αναφέρεται ότι στην συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος αποτελεί ένωση / κοινοπραξία, τα στο παρόν άρθρο δικαιολογητικά πρέπει να υποβάλλονται χωριστά για κάθε µέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας Για την απόδειξη της ζητούµενης από το άρθρο 7.3. ειδικής τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας, ο Προσφέρων προσκοµίζει τα ακόλουθα έγγραφα: Υπεύθυνη ήλωση, µε θεώρηση του γνησίου υπογραφής, ότι ο Προσφέρων διαθέτει στην περίπτωση ανάδειξής του ως αναδόχου την απαραίτητη υποδοµή και στελεχιακό δυναµικό για την υλοποίηση και την µετέπειτα υποστήριξη του έργου και ότι πληροί τις ελάχιστες προϋποθέσεις ειδικής τεχνικής ικανότητας που τίθενται επί ποινή αποκλεισµού, από την παρούσα προκήρυξη. Σε περίπτωση συνεργασίας µε ειδικούς συνεργάτες/ υπεργολάβους, επισυνάπτεται κατάσταση συνεργατών καθώς και Υπεύθυνες ηλώσεις των συνεργατών για την αποδοχή συνεργασίας στο υπό ανάθεση έργο Ισολογισµούς ή αποσπάσµατα ισολογισµών των τριών (3) προηγουµένων του έτους του διαγωνισµού οικονοµικών χρήσεων στις περιπτώσεις που παρίσταται σχετική εκ του νόµου υποχρέωση προς δηµοσίευση ισολογισµών στη χώρα του υποψηφίου. Στην περίπτωση που δεν υποχρεούνται στην έκδοση ισολογισµών, υπεύθυνη δήλωση µε θεώρηση γνησίου υπογραφής περί του ύψους του συνολικού κύκλου εργασιών κατά την διάρκεια των τριών (3) τελευταίων ετών. Εάν η επιχείρηση λειτουργεί η ασκεί επιχειρηµατική δραστηριότητα σχετικά µε τις ζητούµενες υπηρεσίες, κατά χρονικό διάστηµα που δεν επιτρέπει την έκδοση κατά το νόµο τριών ισολογισµών, υποβάλει τους ισολογισµούς, εφόσον υπάρχουν, ή τα σχετικά επίσηµα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστηµα αυτό µαζί µε υπεύθυνη δήλωση µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται Κατάλογο των κυριότερων παρόµοιων έργων, που υλοποιήθηκαν την τελευταία πενταετία από τον µεµονωµένο διαγωνιζόµενο ή από όλα τα µέλη της διαγωνιζόµενης σύµπραξης ή κοινοπραξίας. Εάν τα στοιχεία τεκµηριώνονται µέσω συνεργατών/ υπεργολάβων απαιτείται η κατάθεση αντίστοιχα των στοιχείων των συνεργατών/υπεργολάβων. Ως παρόµοια έργα νοούνται εκείνα που συνδυάζουν απαραιτήτως ενέργειες όπως οι παρακάτω: (α) ανάπτυξη στρατηγικών τοπικής διακυβέρνησης ή / και τοπικών στρατηγικών ανάπτυξης (β) κοινωνική διαβούλευσης και εφαρµογής µεθόδων ενεργοποίησης της τοπικής κοινωνίας Τα έργα πρέπει να συνοδεύονται από αποδεικτικά στοιχεία. Εάν οι αποδέκτες των υπηρεσιών είναι φορείς του ηµοσίου τοµέα, η παροχή θα αποδεικνύεται µε πιστοποιητικά τα οποία έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρµόδια αρχή και εάν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, µε τα αντίστοιχα παραστατικά ή, εφόσον δεν προβλέπεται η έκδοση παραστατικών ή δεν υπάρχουν παραστατικά, µε υπεύθυνη δήλωση µε θεώρηση του γνησίου υπογραφής του παραλήπτη και, εάν τούτο δεν είναι δυνατό, του υποψηφίου. Εάν τα στοιχεία τεκµηριώνονται µέσω των συνεργατών/ υπεργολάβων απαιτείται η κατάθεση αντίστοιχα των στοιχείων των συνεργατών/ υπεργολάβων για την τεκµηρίωση της ειδικής τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας του προσφέροντος στους συγκεκριµένους τοµείς υπηρεσιών. Σε κάθε ένα από τα προαναφερόµενα έργα να αναφέρονται τουλάχιστον τα κάτωθι µε την συµπλήρωση του αντίστοιχου πίνακα: Α/Α έργου Τίτλος έργου Πελάτης (δηµόσιος ή ιδιωτικός φορέα) σύντοµη περιγραφή έργου διάρκεια εκτέλεσης έργου (από - έως) προϋπολογισµός σελ 18 από 53

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ»

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΨΗΦΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ»

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘ. 1 / 5849 / 12.05.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002744016 2015-04-30

15PROC002744016 2015-04-30 Το έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους Ελλάδας και Αλβανίας και εκτελείται στο πλαίσιο του Προγράµµατος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

/νση Οικονοµικού-Τµήµα Προµηθειών, Βασ. Ηρακλείου 12, 54624 Θεσ/νίκη 08 /09/2011 ΠΕΜΠΤΗ 11:00 π.µ. Αίθουσα Συνεδριάσεων, 8 ος όροφος

/νση Οικονοµικού-Τµήµα Προµηθειών, Βασ. Ηρακλείου 12, 54624 Θεσ/νίκη 08 /09/2011 ΠΕΜΠΤΗ 11:00 π.µ. Αίθουσα Συνεδριάσεων, 8 ος όροφος Α Α 4 Α5Χ7ΛΛ-3ΩΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη, 27-07-2011 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 152197/8452 Ταχ. /νση : Βασ.

Διαβάστε περισσότερα

«Προβολή & διαφήμιση του έργου: Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Τεκμηρίωση Συλλογών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού»

«Προβολή & διαφήμιση του έργου: Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Τεκμηρίωση Συλλογών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού» ΕΡΓΟ Γ ΚΠΣ: «Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Τεκμηρίωση Συλλογών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού» ΥΠΟΕΡΓΟ 7: «ΠΡΟΒΟΛΗ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προβολή & διαφήμιση του

Διαβάστε περισσότερα

Παρεχόµενες υπηρεσίες: Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών Πρόχειρος ιαγωνισµός: Σε ευρώ Κριτήριο αξιολόγησης: Η χαµηλότερη τιµή

Παρεχόµενες υπηρεσίες: Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών Πρόχειρος ιαγωνισµός: Σε ευρώ Κριτήριο αξιολόγησης: Η χαµηλότερη τιµή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρρες, 12 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ.315579/3663 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για τη Δημιουργία Θεραπευτικής Μονάδας Αποκατάστασης και εκπαίδευσης Παιδιών

Διαβάστε περισσότερα

promithies@ghsitia.gr ΣΗΤΕΙΑ 29/08/2012 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

promithies@ghsitia.gr ΣΗΤΕΙΑ 29/08/2012 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ταχ. /νση: Ξεροκαµάρες Ταχ. Κώδικας:723 00 ΣΗΤΕΙΑ Πληροφορίες: Χρυσουλάκη Κωνσταντίνα Τηλέφωνο: 2843340360 Fax: 2843025352 E mail: promithies@ghsitia.gr ΣΗΤΕΙΑ 29/08/2012 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 964 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002235699 2014-08-12

14PROC002235699 2014-08-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρρες, 12 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ.315579/3663 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Θεμ. Σοφούλη 62Α Ταχ. Κώδικας: 54655 Θεσσαλονίκη Πληροφορίες: Κ. Μιχαηλίδης ΤΗΛ.: 2310-403004 FAX: 2310-404055 Email k.michailidis@rdfcm.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου: 1C-MED12-29)

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου: 1C-MED12-29) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑ ΩΝ MED PROGRAMME ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου:

Διαβάστε περισσότερα

IΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 6/2015

IΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σάµος 10/06/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ.πρωτ. 32416/2491 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002835585 2015-06-10

15PROC002835585 2015-06-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σάµος 10/06/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ.πρωτ. 32416/2491 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002988231 2015-08-24

15PROC002988231 2015-08-24 ΑΔΑ: 72Τ37ΛΛ-ΩΞ8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη, 20 Αυγούστου 2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 288913(9113) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ηµιουργία και παραγωγή διαφηµιστικού υλικού για χρήση σε ραδιόφωνο, τηλεόραση, διαδίκτυο και πολυµέσα για την Προβολή του Έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002453698 2014-12-05

14PROC002453698 2014-12-05 Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους Ελλάδας και Αλβανίας και εκτελείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΠ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚτΠ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Οδός : Αριστοτέλους 2, 49100 Κέρκυρα Τηλ: 26610-39814, e-mail: info@corfucci.gr ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΤΠΑ 80%-

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ηµιουργικός σχεδιασµός για την παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού ενηµερωτικού υλικού για το Έργο Χτίζοντας το Μέλλον-Παρεµβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΚΑΙ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ- ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΚΑΙ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ- ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για το Έργο: «ΠΑΡΟΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για το Έργο: «ΠΑΡΟΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 6-8 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 11141 ΤΗΛ. 210 2120700 FAX. 210 2285122 Αριθμός πρωτοκόλλου: 941/08.05.2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 19 χλµ. Λ. Μαραθώνος, 190 09 Πικέρµι Τηλ. 210 6603300, Fax.210 6603301-2 www.cres.gr e-mail: cres@cres.gr Πικέρµι, 03/05/2012 Αριθµ. Πρωτοκ. 20-ΓΡΑ-226 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ»

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ταχ. ιεύθυνση: Σαµάρα 13 Ταχ. Κώδικας: 49 100, Κέρκυρα Πληροφορίες: ρ. Λαυρέντιος Βασιλειάδης Τηλέφωνο: 2661361537

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 43.535,10 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 43.535,10 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: ΒΛΛΟ7ΛΛ-ΚΒΟ Θεσσαλονίκη, 27/08/2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 300525(9590) Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήριο αξιολόγησης : ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Κριτήριο αξιολόγησης : ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΔΑ:ΒΙΦ87ΛΛ-ΙΘ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη : 14 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 174206(5783) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 14PROC002058572 2014-05-20 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...4

Περιεχόµενα ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...4 Θεσσαλονίκη 12.07.2013 Αρ. πρωτ. 17956 Πληροφορίες : Αθηνά Ιωάννου, Προϊσταµένη Τµήµατος ιαχείρισης Έργων και ιοικητικής Υποστήριξης Ταχ. ιεύθυνση : Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών, Σταυρούπολη Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ»

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ» Α Α: ΒΛΛΘ7ΛΕ-ΟΦ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑ ΑΣ Ταχ. ιεύθυνση: ιοικητήριο Λευκάδας Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χανιά, 28-7-2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αρ.πρωτ. 38388 ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ KAI ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ. Ημερομηνία απποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε.

Θέμα: ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ. Ημερομηνία απποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) Ταχ. Δ/νση: Ηρώων Πολυτεχνείου 3 Απ. Πρωτ.: ###/##-##-2010 Ταχ. Κώδικας: 43100 Αρ. Διακήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα