Μετακινούµενες διαλογικές διατάξεις για την ενίσχυση. το δηµόσιο χαρακτήρα του δρόµου.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μετακινούµενες διαλογικές διατάξεις για την ενίσχυση. το δηµόσιο χαρακτήρα του δρόµου."

Transcript

1 Μετακινούµενες διαλογικές διατάξεις για την ενίσχυση του δηµόσιου χαρακτήρα του δρόµου Κ. Ντάφλος Λέκτορας Ε.Μ.Π Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ε.Μ.Π. Περίληψη Οι µετακινούµενες διαλογικές διατάξεις cipo_08 <trailer> και cipo_09 <laterna>, προτείνονται ως κοινωνικά ενεργά αντικείµενα, που οικειοποιούνται µορφές επιτελέσεων διευκολύνοντας µετακινούµενα καθηµερινά γεγονότα δρόµου χωρίς σενάριο. Εντάσσονται στο εικαστικό πρόγραµµα CIPO (κυβερνητικά ευφυή παρασιτικά αντικείµενα), -περιοδικές ενεργές διαδραστικές εγκαταστάσεις, υβριδικά περιβάλλοντα, οργανισµοί και διαλογικές διατάξεις. ιερευνούν µέσω αυτόµατων µονάδων (ροµπότ), επικοινωνιακές πρακτικές της τέχνης που βασίζονται στο χρόνο και σχέσεις διευρυµένων µορφών ζωής στο χώρο. Οι πλανόδιοι µικροπωλητές στην πόλη των Ιωαννίνων 1 και όσοι υποστήριζαν καθηµερινές νοµαδικές δραστηριότητες και κινούµενες περιοδικές εξυπηρετήσεις δρόµου, τόνωναν τη ζωή της πόλης ενισχύοντας µε πολλαπλό τρόπο τις λειτουργίες της, ενώ µας υπενθυµίζουν σήµερα το δηµόσιο χαρακτήρα του δρόµου. Σε αυτό το πλαίσιο παρουσιάζονται οι πράξεις σχεδιασµού: α/ 3 µετακινούµενα φορητά διαλογικά µουσικά κουτιά-ροµπότ [cipo_09] <laterna> που βασίζονται στην επινοητικότητα, τη σύλληψη και την κατασκευαστική δοµή των µουσικών κουτιών του 19 ου αιώνα και της παραδοσιακής λατέρνας, αντλώντας στοιχεία από την πρακτική της δηµόσιας περιφοράς της από πλανόδιους µουσικούς, και β/ διαλογική δράση γυρολόγος cipo_08 <trailer> 2, µια µετακινούµενη µε το σώµα διάταξη που ενσωµατώνει µια αυτόµατη υπολογιστική µονάδα ροµπότ και βασίζεται σε µια φανταστική µηχανή εγγραφής από τη µεταφορά λογοτεχνικού έργου του Kafka 3. Οι πράξεις µεταγραφής και εκποµπής ήχων µέσω των παραπάνω διατάξεων επιτρέπουν να επαναδιατυπωθεί η ιδέα της αστικής περιπλάνησης µε όρους ανοικτής απρογραµµάτιστης αλληλεπίδρασης εγκαθιστώντας µορφές συλλογικότητας και καθηµερινής ανεπίσηµης επικοινωνίας στην πόλη. Εισαγωγή Ο δηµόσιος χώρος σήµερα ανήκει σε µια παγκοσµιοποιηµένη δηµόσια σφαίρα µε τις έννοιες της δηµοκρατίας και του πολιτικού υποκειµένου να επαναπροσδιορίζονται διαµέσου µιας σύγχρονης (αντι-ιστορικής, αντι-ηγεµονικής) κριτικής που προσβάλλει τις κληρονοµηµένες από την αναγέννηση στη νεωτερικότητα σταθερές, ενός ορθού λόγου που καθιερώνει τύπο γνώσης. Προς αυτή την κατεύθυνση η οριακή έννοια του τεχνοσώµατος (ως κοινή συνύπαρξη) προβάλει τα στοιχεία της ετερότητας, αποδυναµώνοντας τις αντιλήψεις περί: µιας κανονικότητας, µιας σταθερής ταυτότητας, ενός οριοθετηµένου κοινωνικού φύλου και µιας στερεότυπης κατανόησης ως προς τα όρια φυσικού - τεχνητού. Παράλληλα, η κινητικότητα, η αταξία, η ανάµειξη, ο παρασιτισµός, εµφανίζονται ως δυνατότητες για τη σκέψη, -παρεµβάσεων στο δηµόσιο χώρο (πχ. περιοδικής αρχιτεκτονικής, τέχνης), και µορφών αντίστασης µέσω της σωµατικότητας (πχ. καταδεικτική παραστασιακή 1 19 ος - 20 ος αιώνας: τεχνίτες δρόµου, καζαντζήδες-καλαντζήδες-γανωµατήδες, [Γ. Παπαγεωργίου: 1988]. 2 η δράση παρουσιάστηκε στις 12/7/08 στα όρια µε τον καταυλισµό των Αφγανών προσφύγων στην Πάτρα, -µια συµµετοχή στα ιεθνή γεγονότα αρχιτεκτονικής έρευνας 2008 / Ά-κτιστον. 3 Kafka F.: (1919), In der Strafkolonie, µεταφράσεις εκδόσεων: In the Penal Colony, η σωφρονιστική αποικία, στη σωφρονιστική αποικία, στην αποικία των τιµωρηµένων.

2 επιτελεστικότητα), της προσωρινότητας, της εφευρετικότητας, του αυτοσχεδιασµού και της κινητικότητας. Σε συνέχεια µε τις θεωρίες που ανέπτυξαν οι Καταστασιακοί για τη ζωή στις πόλεις, ο R. Sennett, τονίζει την ανάγκη για εύρεση και εξασφάλιση στην πόλη: πεδίων επαφής, ενεργού εµπλοκής και απρόβλεπτης αλληλεπίδρασης, -χώρων απροσδόκητων καταστάσεων, αταξίας, αντιπαράθεσης, λειτουργικής εξάρθρωσης, ποικιλίας, εξερεύνησης και άσκοπης περιπλάνησης 4. Ο χώρος της πόλης όπως αναλύεται από την D. Massey είναι ανοικτός, διαδραστικός, σχεσιακός, µε µη αναστρέψιµο χρόνο. Βρίσκεται σε συνεχή διαδικασία κατασκευής, ως χωρικότητα που δηµιουργείται αέναα. Νοείται ως το προϊόν των αλληλοσυσχετισµών και των αλληλεπιδράσεων, της αλληλεξάρτησης, των χαλαρών ορίων, του απρόσµενου, του τυχαίου, του απρογραµµάτιστου και της έκπληξης. Αποτελεί πεδίο διαπραγµάτευσης, σύγκρουσης, αµφισβήτησης, συνύπαρξης, περιπλοκότητας, πολλαπλότητας γεγονότων και συµβάντων 5. Μπορούµε να τον θεωρήσουµε ως πεδίο διαφορετικών τροχιών (de Certeau), και ετερογένειας, φιλοξενίας και εµπλοκής, [D. Massey: 2005]. Για τον Μ. de Certeau οι συνθήκες, της σωµατικότητας, της παραστασιακότητας και της κινητικότητας γίνονται τακτικές µορφών αντίστασης της καθηµερινότητας στην πόλη. Σωµατικές πρακτικές παράγονται ως καθηµερινά συµβάντα που διαπλέκονται µε τη ζωή. Οι µορφές της παράστασης και της θεατρικότητας στο δηµόσιο χώρο (όπως: χειρονοµιακές συνδηλώσεις, παραστασιακές επιτελέσεις, σωµατικές επιφάσεις, παιχνίδια ) συνυφαίνονται µε τις καθηµερινές δραστηριότητες της δηµόσιας σφαίρας και τις διαδικασίες που εκτελούνται στο προσκήνιο και το παρασκήνιο, δια-συνδέοντας και συσχετίζοντας υποκείµενα, αντικείµενα, τόπους, µε σχέσεις αλληλεπιδράσεων. Για τον H. Lefebvre το µέλλον της τέχνης δεν είναι καλλιτεχνικό µε µια περιορισµένη έννοια αλλά αστικό, ενώ η τέχνη νοείται ως ικανότητα µετασχηµατισµού της πραγµατικότητας, προσοικείωσης στο ανώτατο επίπεδο των δεδοµένων του «βιώµατος», του χρόνου, του χώρου, του σώµατος και της επιθυµίας. «( ) οι κοινωνικές ανάγκες οδηγούν στην παραγωγή νέων «αγαθών» που δεν είναι εκείνο ή το άλλο αντικείµενο, αλλά κοινωνικά αντικείµενα στο χώρο και το χρόνο. Η τέχνη µπορεί να γίνει πράξη και ποίηση σε κοινωνική κλίµακα: η τέχνη του να ζεις µέσα στην πόλη σαν έργο τέχνης. Ο χώρος παιχνιδιού συνυπήρξε και συνυπάρχει ακόµη µε τους χώρους ανταλλαγών και κυκλοφορίας µε τον πολιτικό και τον πολιτισµικό χώρο». Οι πλανόδιοι µικροπωλητές µας υπενθυµίζουν το δηµόσιο χαρακτήρα του δρόµου. Οι καθηµερινές νοµαδικές τους δραστηριότητες τόνωναν τη ζωή της πόλης. Η ιδέα της περιπλάνησης µπορεί να αναδιατυπωθεί από πράξεις οικειοποίησης χώρων της πόλης, την παιγνιώδη διάθεση και την απρουπόθετη προσωπική διαχείριση του ελεύθερου χρόνου. Στο παιχνίδι της ελεύθερης περιπλάνησης, το σώµα του Homo Ludens (το βλέµµα και η προσοχή του), αποσπώνται από παροδικά συµβάντα και αντικείµενα, [J. Huizinga: 1938], [R. Caillois: 1958]. Οι σχέσεις µας (των υποκειµένων) διαµεσολαβούνται από αντικείµενα τα οποία µας συνδέουν µε πρόσωπα και αναµνήσεις που προέρχονται από αυτά αλλά και µε τον, σε παρόντα χρόνο, κόσµο. Αντικείµενα που βρίσκουµε σε χώρους της πόλης, ασαφή /απροσδιόριστα, συµµετέχουν σε δίκτυα σχέσεων, ανταλλαγών και εγγυήσεων, εγκαθιστούν 4 µακριά από την «απανθρωπιά της τεχνολογικής περιπλοκότητας και της µηχανικής εφεύρεσης», [R. Sennett: 1970]. 5 Επιπλέον, ο A. Wood µέσω της ιδέας της διάχυτης πόλης και της έννοιας της omnitopia αποδίδει σε τόπους της πόλης τα σύνθετα, ρευστά χαρακτηριστικά: αποδιάρθρωσης (που αποσπά µια περιοχή από τον τόπο της), σύγχυσης (που συγχωνεύει ποικίλες εµπειρίες σε ένα µοναδικό σύνολο), κατακερµατισµού (που χωρίζει ένα µοναδικό περιβάλλον σε πολλαπλές αντιλήψεις), κινητικότητας (που προσανατολίζει ένα χώρο γύρω από την κίνηση), και του ευµετάβλητου (που επιτρέπει την αέναη αλλαγή ενός τόπου). 2

3 δεσµούς µε τους τόπους, συµµετέχουν στα συµβάντα που διαδραµατίζονται και αναλαµβάνουν πρωταγωνιστικούς ρόλους, παράγοντας ζωντανές πλοκές και πλούσιες αφηγήσεις που προκύπτουν από τις διαδράσεις τους µε υποκείµενα. ιολισθαίνουν από τη φαινοµενικά οµοιοστατική αδιάφορη ισορροπία τους σε εν δυνάµει ενεργές µελλοντικές καταστάσεις αλληλεπιδράσεων και δέχονται ευµετάβλητους στο χρόνο, πολλαπλούς κοινωνικούς ρόλους, προσοµοιάζοντας µε υποκείµενα. Ενσωµατώνουν στην αύρα τους (W. Benjamin) µορφές δυνητικών συµπεριφορών που προετοιµάζουν τη µετέπειτα σχεσιακή µεταβασή τους σε χαρακτήρες [S. Zizek: 1989]. Από την άλλη πλευρά υποκείµενα µεταβιβάζουν φετιχιστικές διαθέσεις σε άλλα υποκείµενα µετατρέποντάς τα σε αντικείµενα πόθου και επιθυµίας µέσα από τις διαδικασίες της φαντασίωσης, ή του ναρκισσισµού (όπου το αντικείµενο του πόθου γίνεται ο εαυτός) [L. Irigaray: 2002], [J. Kristeva: 1991]. Η σύλληψη ενός σύνθετου υπο(αντι)κείµενου µε έναν ανοικτό τρόπο, αόριστου χρόνου (ανιστορικού), µπορεί να επανατοποθετήσει τις ρευστές σχέσεις µας στον κόσµο. Η αγορά των µεταχειρισµένων είναι ο τόπος συλλογής, εκεί τα προϊόντα περιµένουν να βρουν νέες χρήσεις, -είναι ο χώρος της ανακύκλωσης όπου το κάθε αντικείµενο προβάλει µια νέα ιδέα για τον εαυτό του, δείχνοντας να αντιστέκεται σε µια καθορισµένη χρήση. Μεταµορφωµένα αγνώριστα υλικά στην αποθήκη των εµπορευµάτων, συγκεντρωµένα υλικά, δεν αντιµετωπίζονται ως αντικείµενα αλλά ως τα υλικά µέσα εµπειριών [N. Bourriaud: 2002]. Το κυρίαρχο εικαστικό µοντέλο για τον N. Bourriaud είναι συλλογικό, σχεσιακό, διαλογικό, ανοικτό, σε ένα µεγάλο βαθµό ορίζεται ως πράξη διαλογής (B. Groys), κοντά στην αγορά, στο παζάρι, στην προσωρινή και περιοδεύουσα συλλογή ευάλωτων υλικών και προϊόντων διαφορετικών προελεύσεων. Το εικαστικό αποτέλεσµα κάθε δηµιουργικής παραγωγής, αποτελεί ποµπό για έναν επόµενο παραγωγό, µετατρέπεται σε υλικό παραγωγής για νέο έργο, ενώ εγκαθιδρύονται σχέσεις κυκλικότητας (ανακύκλωσης). Η συνεργασία και ο διάλογος µεταξύ του καλλιτέχνη και του ενεργού κοινού που έρχεται να επέµβει ή να συνδιαλεχτεί, να αναπτύξει σε πραγµατικό χρόνο το έργο, ορίζουν επίσης το περιβάλλον µεταπαραγωγής. Ο R. Barthes σηµείωσε το θάνατο ενός δηµιουργού που έχει τον πλήρη και απόλυτο έλεγχο στο έργο του και την ανάδυση στη θέση του µιας νέας περσόνας δηµιουργού που είναι ο αναγνώστης. Για εκείνον «ο αναγνώστης είναι ο χώρος ακριβώς όπου εγγράφονται, χωρίς καµιά τους να χάνεται, όλες οι αναφορές από τις οποίες είναι φτιαγµένη µια γραφή. ( ) Η γέννηση του αναγνώστη πρέπει να εξαγοραστεί µε το θάνατο του συγγραφέα», [R. Barthes: 1968] αλλά και του επιµελητή ο οποίος µεθοδεύει συγκεκριµένους τρόπους θέασης και ανάγνωσης. Η συλλεκτική µανία της ιδιωτικής συλλογής (Μουσείο) συµπληρώνεται από την πράξη θανάτου που ενυπάρχει στο ατέρµονο και ατελές έργο της συλλογής [D. Birnbaum: 2003]. Μεθοδολογία Το πρόγραµµα CIPO 6 (κυβερνητικά ευφυή παρασιτικά αντικείµενα) αναφέρεται σε ανοικτές και ατελείς στην εξέλιξή τους εγκαταστάσεις δράσεων, οι οποίες βασίζονται στο χρόνο, επιδιώκοντας την ενεργή συνεισφορά των θεατών και τη ζωτική ενέργεια της σωµατικής τους παρουσίας. Ενεργοί ακροατές /θεατές προτρέπονται σε σωµατικά ενεργήµατα και συµµετέχουν ως παραγωγοί (οµοσυντάκτες) των έργων σε περιβάλλοντα προπαρασκευασµένων εγκαταστάσεων µε παραγωγές ελεύθερων αποτελεσµάτων. Οι εγκαταστάσεις των δράσεων CIPO σε διαφορετικούς χώρους όπου φιλοξενήθηκαν, σε διαλογικά πραγµατικά περιβάλλοντα, στα πλαίσια ανεξάρτητων συµβάντων τέχνης / φεστιβάλ τέχνης-τεχνολογίας, υλοποιούν τάξεις επικοινωνίας (αυτοµατοποιηµένων) αντικειµένων, -υποκειµένων, -χώρου. ιερευνούν πως µια παρεκκλίνουσα συνάρθρωση υλικών µερών και συνενώσεις µέσων σε επικοινωνία µε το ανθρώπινο σώµα µπορούν να 6 Ντάφλος Κ., Εγχειρίδιο: Τρέχουσες εικαστικές διαλογικές εγκαταστάσεις 00_06, Πλάνα διαλογικών εγκαταστάσεων, Παπασωτηρίου, Αθήνα,

4 αποτελέσουν εναλλακτικές για τη φαντασία, εξαρθρώνοντας στερεότυπα. Το περιεχόµενο του προγράµµατος CIPO αντλεί στοιχεία κριτικά προσεγγίζοντας: α/ την αµφίσηµη έννοια του παράσιτου ως: διεγέρτη, παρεµβολέα, υποκλοπέα, διακόπτη, παράγοντα προστασίας, -που αυξάνει την πολυπλοκότητα, την εντροπία, την ασάφεια, και οδηγεί στην πτώση τάξης ενός συστήµατος, σε µια νέα κατάσταση ισορροπίας 7 (οµοιοστατικές τροπικότητες). β/ σωµατικές πρακτικές σε αλληλεπίδραση µε την οριακή έννοια του cyborg (τεχνοσώµα) που προβάλλει στοιχεία ετερότητας, αποδυναµώνοντας την ιδέα της κανονικότητας, της σταθερής ταυτότητας και του οριοθετηµένου κοινωνικού φύλου αναφορικά µε την ανθρώπινη ύπαρξη 8. γ/ την έννοια της µεταπαραγωγής ως διαδικασία οικειοποίησης, χρήσης και επαναπόδοσης, -αναπαραγωγής πραγµάτων από το παρελθόν 9. δ/ µια κριτική αναδιατύπωση της «σχεσιακής αισθητικής». Τα όρια µεταξύ καλλιτεχνικής δραστηριότητας και καθηµερινών ασχολιών είναι ακαθόριστα σε έναν κοινό αφηγηµατικό χώρο όπου τα υποκείµενα συνιστούν συστατικό στοιχείο του χώρου 10. Κατά συνέπεια οι χώροι νοηµατοδοτούνται από τις παραστασιακές επιτελέσεις των καθηµερινών λειτουργιών (παίζοντας µουσική, τρώγοντας, διαµένοντας, διαβάζοντας, µιλώντας), ενώ αρκεί (αποµένει) να αντιληφθούµε το κάθε γεγονός ως συνολικό διάχυτο καλλιτεχνικό αποτέλεσµα. ε/ την αντίληψη ενός ανοικτού έργου που αντιτίθεται στο κλασικό σχήµα επικοινωνίας αναµεταδότη και ενός παθητικού δέκτη. Το ανοικτό έργο προσφέρει στον αποδέκτη τη διακριτική ευχέρεια να συµµετέχει ενεργά, -να αντιδρά στο αρχικό κίνητρο του εκποµπέα ολοκληρώνοντας το προτεινόµενο σχήµα 11. Οι µετακινούµενες διαλογικές διατάξεις cipo_08 <trailer> και cipo_09 <laterna> επιδιώκουν τοπικές συµµετοχικές προσωρινές παρεµβάσεις στην πόλη. Είναι περιφερόµενες αυτοσχέδιες, διαλογικές διατάξεις τεχνητής ευφυΐας, που οργανώνουν ασχεδίαστα γεγονότα και µετακινούµενες παραστάσεις δρόµου χωρίς συνοχή. Μεθοδεύουν ελεύθερες και απρογραµµάτιστες µορφές επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης ανοικτού αµφίδροµου χαρακτήρα µε την ανθρωπογεωγραφία της πόλης, σε ευαίσθητα 7 ως σχεσιακό (το παράσιτο) είναι συσχετισµένο, ρυθµιστικό στο χώρο του, έµµεσο, µετατοπισµένο, καταχρηστικό, - προκαλεί κρίσεις, θόρυβο, αταξία. Αποτελεί µια άπειρη πολλαπλότητα, µια εξαίρεση, ένα οιονεί αντικείµενο ή υποκείµενο, «το µαύρο κουτί που καταλαµβάνει το χώρο και κινητοποιεί, ενώ ταυτόχρονα παραλύει και αποµυζά», [M. Serres: 1980]. 8 ο G. Bateson το αναδιατυπώνει ως αγωγό πληροφορίας, «το σώµα του cyborg δεν περιορίζεται από το δέρµα αλλά εµπεριέχει όλα τα εξωτερικά µακρινά µονοπάτια στα οποία η πληροφορία µπορεί να ταξιδεύει», [G. Bateson: 1969], αντίστοιχα ο Stelarc το επιβεβαιώνει στην αντίληψή µας ως οικεία και καθηµερινή οντότητα αναφέροντας χαρακτηριστικά πως «φοβόµαστε το cyborg, όµως τελικά φοβόµαστε στην πραγµατικότητα εκείνο που πάντοτε ήµασταν και εκείνο που έχουµε ήδη γίνει», [Stelarc: 1999]. 9 η παραγωγή έργων που βασίζονται σε προϋπάρχοντα αντικείµενα [N. Bourriaud: 2002], (βλέπε: steampunk, cut/up). Ο Μ. de Certeau συνδέει τη λέξη παραγωγή µε την πρακτική: ακούγοντας µουσική, ή διαβάζοντας ένα βιβλίο παράγουµε νέο υλικό και γινόµαστε παραγωγοί, -χρησιµοποιώντας ένα αντικείµενο αναγκαστικά το ερµηνεύουµε, -χρησιµοποιώντας ένα προϊόν παραδινόµαστε στην αρχή του και κάθε νέα χρήση προϋποθέτει µια δράση µικρο-πειρατείας. 10 το εικαστικό έργο για τον N. Bourriaud, συνιστά µια µορφή διάταξης που γεννά σχέσεις ανάµεσα στα υποκείµενα. Προκύπτει από την κοινωνική διαδικασία της διανθρώπινης ανταλλαγής θεωρώντας το αποτέλεσµα ως ένα ολοκληρωµένο αισθητικό αντικείµενο -προϊόν. Σηµαντικό στοιχείο στη σχεσιακή τέχνη αποτελεί η ιδέα της κινητικότητας µε αντιπροσωπευτικά παραδείγµατα (τα προσωρινά καταφύγια, τις κατασκηνώσεις, τα εργαστήρια, τις τροχιές, τις αποσκευές, τα κοινωνικά αντικείµενα και τις µπανάλ κοινότυπες κατασκευές), που εισάγουν την προβληµατική του ταξιδιού και τη νοµαδική διάσταση του να κατοικίσεις τον κόσµο χωρίς να διαµένεις σταθερός πουθενά, [N. Bourriaud: 1998]. 11 [U. Eco: 1989], (για παράδειγµα τα διαδραστικά συµµετοχικά συµβάντα του 60 που ενσωµάτωναν νέα µέσα). 4

5 περιβάλλοντα του δηµόσιου χώρου, οδηγώντας σε συλλογικές παραστάσεις που ενισχύουν τα εφήµερα συµβάντα της καθηµερινής ζωής. Προτρέπουν µέσω της αστικής περιπλάνησης και της άµεσης σωµατικής εµπειρίας, σε επιτελεστικές συµπεριφορές /ενεργήµατα, σε βιωµατικές χειρονοµίες και σε αυτοσχεδιασµούς µε όρους απρογραµµάτιστων διαλογικών αλληλεπιδράσεων και ανεπίσηµων µορφών καθηµερινής επικοινωνίας στην πόλη. Ο ρόλος της σωµατικής παρουσίας στις δηµόσιες αυτές δράσεις αποσκοπεί στην ενθάρρυνση των πολιτικών, κοινωνικών, ανθρωπολογικών και πολιτισµικών συνθηκών οικειοποίησης τόπων και ταύτισης µε τα συλλογικά συµβάντα που συνδέονται µε αυτούς. Οι διατάξεις αυτές (ανιστορικές /αχρονικές διατάξεις ετερότητας), βασίζονται στις ιδέες του τεχνοσώµατος, της κινητικότητας, της προσωρινότητας, και της επιτελεστικότητας. Προέρχονται από δηµιουργικές συζεύξεις /συναρµογές συσκευών/µερών και από την ανάγνωση του ανεπίσηµου, φορητού εξοπλισµού (περιορισµένης κλίµακας) που εµβιώνει στην καθηµερινή ζωή του δρόµου. Στα λαθραία επινοήµατα 12, στα αυτοσχέδια οχήµατα και σε κινητές πλατφόρµες ανακυκλωµένων υλικών που ανήκουν σε πρωτότυπες αειφόρες εκφράσεις, ανθεκτικές στους επίσηµους περιορισµούς και την τυποποίηση της πόλης. Καθοδηγούνται /καθοδηγούν το σώµα ως ακόλουθοι και οδηγοί περιπλανήσεων σε αστικές περιοχές, -προκαλούν διεσπαρµένες, τοπικές, µη συνεκτικές παρεµβάσεις µετακινούµενων περιοδικών (γεγονότων) συµβάντων δρόµου (χωρίς σενάριο) προσεγγίζοντας µε αυτό τον τρόπο ευαίσθητους πολιτικά δηµόσιους χώρους της πόλης. ιανύοντας αστικά υπόλοιπα, κοινωνικά φορτισµένες και ασταθείς περιοχές της πόλης, διαπραγµατεύονται την ανθρώπινη παρουσία µε νοµαδικές ρευστές µετακινήσεις και απεδαφικοποιηµένες ιδρυτικές πορείες που εγκαθιστούν ασταθείς µορφές ανεπίσηµης επικοινωνίας µέσω της ανοικτής πολλαπλής απρογραµµάτιστης αλληλεπίδρασης και της ενεργοποίησης της δηµόσιας σφαίρας. ιασχίζοντας ευάλωτες περιοχές, προσπερνούν /παρακολουθούν τα όριά τους, παράγουν χάρτες σε αναλογικές (ηχητικές & γραφικές) αναπαραστάσεις, πορείες και ήχους, µέσω της ανθρωπογεωγραφίας της πόλης και το ηχητικό θορυβικό της περιβάλλον. Προσελκύουν την ετερότητα, διαθέτοντας ανοσία στο ρατσισµό και στις παραδοσιακές εξουσίες, ενώ επιδιώκουν να αναιρέσουν λογικές αποκλεισµού και αισθήµατα επισφάλειας και τρωτότητας. Προτείνονται διελεύσεις σε επιλεγµένους τόπους της πόλης των Ιωαννίνων, επιζητώντας την ενθάρρυνση και την ενεργοποίηση του κοινωνικού χώρου, προσωπικών και συλλογικών βιωµάτων που βρίσκονται σε λανθάνουσα κατάσταση σε ένα δηµόσιο χώρο οµογενοποιηµένο και αποξενωµένο. Η µετακινούµενη διάταξη cipo_08 συλλαµβάνει φευγαλέους θορύβους και ήχους υλοποιώντας γραφικές µορφές αλληλεπιδραστικά. Το cipo_09 είναι 3 αυτόνοµες συσκευές που παράγουν αλληλεπιδραστικά και εκπέµπουν συνθέσεις ήχων (θόρυβο). 1. Η δράση cipo_08 <trailer> Το τεχνοσώµα Το cyborg είναι ένας κοινός (άνθρωπος/ µηχανή) οργανισµός. Σώµατα και µηχανή αντιδρούν ως σύνολο µε ανταλλαγές που τους επιτρέπουν να βρίσκονται διασυνδεόµενα σε ένα σύµπλοκο σύστηµα, ανάµεσα στον βιολογικό οργανισµό και τη µηχανή. Είναι ένας κυβερνητικός οργανισµός, µια υβριδική µηχανή που φέρνει µαζί το ανθρώπινο και το µη ανθρώπινο, το οργανικό και το τεχνολογικό, τη φύση και τον πολιτισµό [D. Haraway: 1991], - µια υβριδική δυαδική οντότητα µεταξύ του τεχνολογικού (πληροφορικό σύστηµα) και του οργανικού. Η θεωρητική κατασκευή του σώµατος του cyborg είναι το υβρίδιο που συλλαµβάνεται ως δυαδικότητα, ταυτόχρονα ως υλική οντότητα και ασυνάρτητη, µη καθορισµένη διαδικασία, [N. Hayles: 1999], όπως ένα είδος αποσυναρµολογηµένου 12 (αχθοφόρων, πλανόδιων πραµατευτών, περιοδευόντων σχηµάτων µουσικών, ρακο-συλλεκτών κ.α.). 5

6 (αποδιαρθρωµένου) και ξανασυναρµολογηµένου µεταµοντέρνου συλλογικού και προσωπικού εαυτού, [D. Haraway: 2003]. Η ταυτότητα του σώµατός του είναι πολιτική, είναι ένας τόπος υλικής πρακτικής που στηρίζεται σε παραβιασµένα όρια. Ανακατασκευάζοντας τα όρια της καθηµερινής ζωής επιζητά την κατασκευή της ετερότητας. [A. Balsamo: 1995]. Τα τεχνοσώµατα είναι τα υποκείµενα του προσθετικού µας πολιτισµού σε ένα συνδυασµένο δίκτυο από δυναµικές τεχνολογικά διαµεσολαβηµένες κοινωνικές σχέσεις. Πρέπει να τα θεωρούµε ως ανώτερες σύνθετες µηχανές, αισθητήρες που αναµιγνύουν τους τόπους της πληροφορίας και των δικτύων. Σε αυτό το σύστηµα το σώµα είναι µια ζωντανή συσκευή εγγραφής που συνεισφέρει µε υψηλή προσωπική, ενσωµατωµένη µνήµη, [R. Braidotti: 2006]. Το σώµα έχει ανάγκη τις λειτουργίες του, τις συνθήκες των δοσµένων από πριν παραστασιακών ικανοτήτων του, τις δυνατότητες κίνησης και δράσης, σύµφωνα µε τα προεγκατεστηµένα πρότυπα ή νόρµες των παραστάσεών του (επιτελεστικότητα). Η προσθετική στο σώµα οργανώνεται προσαρµοστικά, επαναφέρει αυτές τις λειτουργίες και πρακτικές σε µια νέα επαναπροσδιορισµένη, ακόµη και µερική, τεχνητή οργανική ολότητα εµφανίζοντας µια νέα σύνθεση του σώµατος που επιτρέπει την ολοκλήρωση των κινήσεων και των δραστηριοτήτων οι οποίες σε αντίθετη περίπτωση θα ήταν µειωµένες. Πρέπει να θεωρηθεί ως ένα άνοιγµα για τις δράσεις, τα ενεργήµατα σύµφωνα µε τις νέες σωµατικές ανάγκες, συµπεριφορές και ποιότητες, [E. Grosz: 2005]. Καθηµερινές (πολιτικές) σωµατικές επιτελέσεις Ο κόσµος για τον Μ. Merleau Ponty συλλαµβάνεται διαµέσου του σώµατος. ύο διαφορετικά σώµατα σε ένα κοινό σώµα παίρνουν µέρος σε πολλαπλά άλλα σώµατα και διαπροσωπικές κοινωνικές σχέσεις, [J.L.Nancy: 2000], -το ενικό παθητικό σώµα της ύπαρξης του εαυτού (υποκείµενο) µε το κοινωνικό αποσυνδεµένο (π.χ. ιατρικό σώµα) και το σώµα στη διαδικασία της αυτο-παραγωγικής δραστηριότητας. Το ζωντανό σώµα συνδέεται µε την πρακτική, την ενέργεια, και την κίνηση µέσω της απορρόφησης, της ενσωµάτωσης και της δράσης. Είναι διεπικοινωνιακό και ενεργό µέσα από τα συναισθήµατα που γίνονται κεντρικής σηµασίας για την κατανόηση των ενεργειών των ενσώµατων πρακτικών, [M. Merleau Ponty: 1962]. Τα ενεργά σώµατα είναι συναισθηµατικά, τα συναισθήµατά τους σωµατοποιούνται και προσεγγίζονται ως µια σχεσιακή διαδικασία µε το περιβάλλον. Οι κοινωνικές σχέσεις ως συναισθηµατική εµπειρία είναι η βάση των συναισθηµάτων που εµπλέκει το σώµα µε τη µορφή του παράγοντα της ενσώµατης ενέργειας (έξη, habitus) [P. Bourdieu: 1980]. Ο ρόλος των συναισθηµάτων στην κοινωνική ζωή και την κοινωνική συµπεριφορά προετοιµάζουν τον οργανισµό για κοινωνική δράση, υποδηλώνοντας και τα δύο, µια ενσώµατη µορφή από συναισθήµατα αλλά και τα συναισθήµατα της σωµατικής ενέργειας για την κοινωνικοποίηση διαµέσω φυσικών και σωµατικών λειτουργιών [Th. Csordas: 1994]. Οι µικρές και µεγάλες βιοεξουσίες δροµολογούν συνθήκες βιοπολιτικού ελέγχου [M. Foucault: 1978], µε κρισιµότερες την καταστάση έκτακτης ανάγκης και την κατάσταση εξαίρεσης [W. Benjamin:]. Η ανθρώπινη υπόσταση στις περιστάσεις κρίσεων στερείται συναισθηµάτων και ιδιοτήτων, ενώ η νοµική ταυτότητα γίνεται κατά αποκλειστικότητα πεδίο διαπραγµάτευσης και ενδεχοµενικότητας της ανθρώπινης κατάστασης, [H. Arendt: 1951]. Το εκτός του κανόνα και του νόµου σε πολιτικό επίπεδο εκφράζεται στην «αναστολή», που παρέχει εξουσία στη ζωή και στο θάνατο, και στον «ιερό τρόµο». Σε θρησκευτικό επίπεδο [T. Eagleton: 2005], ιεροποιεί πρόσωπα, αντικείµενα και θεσµούς, οδηγώντας σε µια σειρά από διαβαθµισµένες, φυσικοποιηµένες κατηγορίες /τάξεις ζωών στερούµενες πλαισίου, όπως: «γυµνή», «ευάλωτη», «άθυτη», «ιερή», [J. Derrida], [J.Butler: 2006], [G. Agamben: 1995, 2003]. ιαβαθµισµένες ζωές συνυφαίνονται µε το ταµπού, το ανάθεµα και το ανόσιο, το ιερό και το βέβηλο, ενώ το υλικό µέρος του υποκείµενου, το υλικό του σώµα, µετατρέπεται σε αντικείµενο ηδονής, απόλαυσης, και οδύνης από θεαµατικές προβολές και αναπαραστάσεις (συµπεριλαµβανόµενων των Μ.Μ.Ε) µε θεατρική και παραστασιακή εκφορά, 6

7 καταδεικνύοντας παράλληλα την επιτελεστική τους ισχύ. Κάθε δράση, ενσωµατωµένη στην καθηµερινή ζωή διαθέτει θεατρικό µέρος µε παρασκήνιο, προσκήνιο και πλατεία [Er. Goffman: 1959], όπου επιστρατεύονται σηµαίνουσες χειρονοµίες, αλλά και η επιτελεστική ισχύς ενός ισχυρού σωµατικού λόγου. Ο λόγος (σωµατικός-προφορικός) επιβεβαιώνει τις εξουσίες, είναι οριστικός, και µπορεί όταν κατονοµάζει µε τις πράξεις των οµιλιακών ενεργηµάτων, να ορίζονται αυτόµατα ο κοινωνικός ρόλος και η τύχη µιας ζωής (λογοθετική επιτελεστικότητα), [J.L. Austin: 1962], [J. Butler: 1993]. Θρησκευτικές τελετές, πολιτικά θεάµατα και παραστάσεις, όπως: ο κανιβαλισµός, η ανθρωποθυσία (ο µάρτυρας, το εξιλαστήριο θύµα, ο αποδιοποµπαίος τράγος), ο εξαγνισµός, η χειροτόνηση, κ.α., διαπλέκουν στοιχεία ιερότητας και επιτελεστικής θεατρικότητας. Συχνά συνοδεύονται από συµβολικές αναπαραστάσεις και οµοιώµατα, -ενώ αντικείµενα που δοµούν χαρακτήρες σε προέκταση µε τα υποκείµενα, αναλαµβάνουν το βάρος της τελετουργία, κατασκευάζοντας ένα κοινό επαυξηµένο σώµα (τεχνοσώµα). Περιγραφή [cipo_08] <trailer> «Πολλά κρίσιµα δεδοµένα βρίσκονται πέρα από τον τόπο και το χρόνο της αλληλεπίδρασης ή βρίσκονται κρυµµένα µέσα σε αυτήν», [E. Goffman: 1959]. Το cipo_08 <trailer>, (foto: 1, 2), προέκταση για το σώµα, ενσωµατώνει µια αυτόµατη µονάδα (µικροϋπολογιστή /ροµπότ). Επεξεργάζεται τεχνικές επινοήσεις και εφευρέσεις από το παρελθόν 13, και οικειοποιείται τρέχουσες πρακτικές που βασίζονται στην ιδέα της νοµαδικότητας και στον εφήµερο χαρακτήρα που µπορούν να έχουν µετακινούµενα συµβάντα που παράγονται από απροσδόκητες καθηµερινές διαδράσεις και συµπεριφορές (σωµατικά ενεργήµατα). Η δράση στα όρια του καταυλισµού των Αφγανών προσφύγων της Πάτρας, αναζήτησε την υπέρβαση των κοινωνικών και πολιτικών ορίων µέσω ρευστών χαρτογραφήσεων 14. Το cipo_08 <trailer>, (Fig. 1), επεξεργάστηκε: α/τη λογική των λαθραίων επινοηµάτων και των ανεπίσηµων πρόσκαιρων ελαφρών υποδοµών µιας προσωρινής αυτοσχέδιας άτυπης αρχιτεκτονικής, - ιδιότυπα κινητά, [Hakim Bey: 1985], β/ την ιδέα της µετακίνησης -κινητικότητας, εστιάζοντας σε σηµεία διέλευσης (ορίων) για νοµαδικές πορείες και απεδαφικοποιηµένα µονοπάτια, γ/ συσκευές που οδηγούν την προσοχή µας στην ιδρυτική τους αρχή, παρέχοντας ανθεκτικές εκφράσεις αντίστασης µπροστά στους περιορισµούς της επίσηµης, ελεγχόµενης και τυποποιηµένης τεχνολογίας στην πόλη. Το cipo_08 αρχειοθετεί 13 Th. Edison, electric pen (mimeograph) - Blaise Pascal ( ), odometers - Leonardo da Vinci, distancerecording devices / odometer - G. Leibniz, steps-counting device (pedometer) - Etienne J. Marey, la machine animale (1873). 14 Το µετακινούµενο συµβάν παρουσιάστηκε στις 12/7/08, 11:30 µ.µ., στις εκβολές του ρέµατος Μειλίχου, στα πλαίσια του εργαστηρίου ''περπατώ: σωµατική επανασχεδίαση της πόλης'', µια συµµετοχή στα ιεθνή γεγονότα αρχιτεκτονικής, Ά-κτιστο. «Το εργαστήριο διερευνούσε τακτικές καθηµερινού επανασχεδιασµού της πόλης και ενεργοποίησης της δηµόσιας σφαίρας διαµέσω του περπατήµατος. Το περπάτηµα, ένα είδος προφορικότητας στο χώρο, αποτελεί δηµιουργική δράση που επαναπροσδιορίζει κριτικά τη σχέση µας µε τους τόπους και τους άλλους. Η πόλη της Πάτρας, ανοιχτή σ ένα δίκτυο µετανάστευσης, υποδεχόµενη µεγάλο αριθµό µετακινούµενων κοινωνικών οµάδων, διέρχεται µια περίοδο κρίσης, όπου η ανάπτυξη και η κινητικότητα συνοδεύονται από σοβαρά προβλήµατα κοινωνικής συνύπαρξης και υποβάθµισης του δηµόσιου χώρου. Αυτά εντείνονται καθώς δεν υπάρχουν πολιτισµικοί ή πολιτικοί µηχανισµοί που να ενεργοποιούν διαδικασίες προσέγγισης του διαφορετικού άλλου. Μέσα από την πράξη του περπατήµατος θέτονται τα εξής ερωτήµατα: πώς το περπάτηµα επανασχεδιάζει την πόλη; ποια είναι η συνθήκη του περπατήµατος; πώς απαντά σε συγκεκριµένα δεδοµένα του τόπου; πώς παρεµβαίνει µέσα σε κοινωνικά τοπία; πώς µοιράζεται την εµπειρία του µε άλλους; τι είδους ίχνη αφήνει; πώς γίνεται η επανασχεδίαση της πόλης από ένα σώµα που σήµερα έχει πάψει να βασίζεται στην αµεσότητα και την τοπικότητα της εµπειρίας;» Σχεδιασµός, συντονισµός: Π. Κούρος, Εργαστήριο Εικαστικών Τεχνών, Τµήµα Αρχιτεκτόνων Πανεπιστηµίου Πατρών. 7

8 τις εµπειρίες των µετακινήσεων, παράγοντας ένα υλικό που µπορεί να περιγραφεί από ρευστές κωδικοποιηµένες αναπαραστάσεις, -χαρτογραφήσεις που τοποθετούνται στο χώρο και πέρα από αυτόν [B. Chatwin: 1987]. Τεκµηριώνονται γραφικές συλλογές, (γραφήµατα σε χαρτιά) αναπαραστάσεις των αναδράσεων της µονάδας από τα ηχητικά ερεθίσµατα του περιβάλλοντος. Η γραφική τους ποικιλία εξαρτάται από την κλίµακα των εντάσεων και τις συχνότητες των ήχων που µεταγράφουν τους θορύβους από το φόντο της πόλης. Για τον V. Flusser, «γραφή δεν είναι η τοποθέτηση ενός υλικού σε µια επιφάνεια αλλά το ξύσιµο µιας επιφάνειας και το ελληνικό ρήµα «γράφειν» το αποδεικνύει. Γράφω σηµαίνει χαράσσω. ( ) Επρόκειτο για τη διάτρηση, τη διείσδυση στην επιφάνεια ( ) η γραφή εξακολουθεί να είναι εγγραφή. εν πρόκειται για µια χειρονοµία κατασκευής αλλά διείσδυσης. (...) η γραφοµηχανή χτυπά την επιφάνεια µε τα σφυριά της και το χτύπηµα είναι συνεπώς πιο διεισδυτικό ( ) η γραφή είναι επιθυµία διείσδυσης στην επιφάνεια», [V. Flusser: 1999]. Ενώ διανύει ευαίσθητες πολιτικά και κοινωνικά οικολογίες µε στοιχειώδεις ή χαλαρές µορφές αστικότητας, που εµφανίζουν κατάλοιπα συνοχής, -κοινωνικά φορτισµένες και πολεοδοµικά ασταθείς περιοχές της πόλης, διαπραγµατεύεται µορφές επικοινωνίας και ενεργοποίησης της δηµόσιας σφαίρας. Η φορητή διάταξη επιδιώκει να γίνει µέσο άµεσης επαφής για τους πρόσφυγες και όσους προσελκύονται από την παρουσία της περίεργης αυτής διάταξης. Το ανοίκειο της διάταξης (όπως και το cyborg), κατευθύνει την προσοχή µας στη διαφορετικότητα προϋποθέτοντας την ανθρώπινη εγγύτητα για την υπέρβαση των ορίων µεταξύ ξένου και µη ξένου, οργανικής και ανόργανης ζωής. Η κινούµενη διάταξη- ροµπότ είναι ενεργειακά και λειτουργικά αυτόνοµη, συναρθρώνοντας ηλεκτρονικά και µηχανικά µέρη (µοτέρ, αισθητήρες ήχου, µικροεπεξεργαστή 15 ) σε έναν οργανισµό που ενεργοποιείται από ήχους. Ο συσσωρευτής (µπαταρία) µπορεί να τροφοδοτεί µια συσκευή λήψης (βιντεοκάµερα), την αυτόµατη µονάδα, και µια συσκευή προβολής βίντεο που αναπαράγει προβολές της διαδικασίας µετ-εγγραφής σε πραγµατικό χρόνο σε µια πτυσσόµενη τέντα στο κινητό- trailer. Εικόνα 1. Πάτρα 12/7/08, 11:30, εκβολές Μειλίχου, στα όρια µε τον καταυλισµό των Αφγανών προσφύγων. Foto min performance, 12/7/ 08: walk with the cipo_08 <trailer> at Meilixos river mouth, on the borderline of the Afghan refugee camp of Patras. 15 Rcx- lego mindstorms, techno-stuff sound sensor for lego. 8

9 Σχήµα 1. Τα στοιχεία του κινητού cipo_08 <trailer>. Figure 1. The equipment of the mobile structure cipo_08 <trailer>. Εικόνα 2. Πάτρα 12/7/08, [30 λεπτά παράσταση περπατώ µε το cipo_08 <trailer>]. Foto 2. Patras, 12/7/ 08, [30 min] performance: walk with the cipo_08 <trailer>. Οι αλληλεπιδράσεις στον τόπο της δράσης Το cipo_08 <trailer> 16 εντοπίζει τη θέση του στο παγκόσµιο γεωγραφικό σύστηµα µε GPS (στην κάµερα). Το αυτό -οδηγούµενο σύστηµα (άνθρωπος µηχανή / χειριστής διάταξη) αυτό-καθοδηγείται και λαµβάνει αποφάσεις διαλογικά ανασχεδιάζοντας την πορεία του στο πεδίο της δράσης. Ένα σύστηµα διεύθυνσης µπορεί να οδηγεί το συνολικό σύστηµα απροσδόκητα σε αναπάντεχες διαδροµές, σε αποπροσανατολισµένες πορείες (που υποδεικνύονται από τη διάταξη προς το χειριστή), και σε περιπλανήσεις χωρίς σενάριο από τις τυχαίες και ασαφείς αλληλεπιδράσεις µε την ανθρωπογεωγραφία της πόλης. ιαδράσεις ενεργοποιούνται από τη φασαρία και τους ήχους του περιβάλλοντος παράγοντας αποσπάσµατα γραφών-χαρτών. Οι διάχυτοι ήχοι της κυκλοφορίας (φορτηγά), οι γενικές πηγές θορύβων από το περιβάλλον της πόλης, οι φωνές των συντελεστών της δράσης, παρεµβάλλονται στη διαδικασία, επηρεάζοντας το λειτουργικό προς µια απρόβλεπτη τυχαιότητα. Η ανθρώπινη παρουσία διαµέσω των εκτυπώσεων ερµηνεύεται αποσπασµατικά, (Foto: 3) από αναπαραγωγές ασταθών ταυτοτήτων που συµπίπτουν µε την πολιτική κατάσταση των προσφύγων. Η περίεργη, ασυνήθιστη παρουσία της διάταξης διαπραγµατεύεται τη θέση της µε συλλογικές πορείες ανταλλαγής, αποτελώντας κάτι περισσότερο από πρόσχηµα για τη συνάθροιση γύρω της, διευκολύνοντας καταστάσεις επαφής και επικοινωνίας. Εικόνα 3. Εκτύπωση σε ρολό χαρτί των ηχητικών γραφηµάτων. Foto 3. The graphic material of the noises that are plotted on a roll of paper. 16 Hardware: [1 RCX robot unit, 6 motors, 1 sound sensor, 1data projector, 1video camera -GPS, προαιρετικά 1 UPS]. 9

10 2. Η δράση [cipo_09] <laterna> Η ιδέα µιας µεταπαραγωγής Για τον N. Bourriaud µεταπαραγωγή 17 είναι το µοντάζ έτοιµων αυθεντικών έργων, (αυτό που αποκαλούµε συνήθως πραγµατικότητα), -είναι η ανακύκλωση έτοιµων αντικειµένων που διαµορφώνουν άλλα αντικείµενα, -η ανάµειξη, η χρήση δεδοµένων πληροφορίας που προϋποθέτει την αντιγραφή, την κατανάλωση και την οικειοποίηση. Χρησιµοποιώντας το τηλεκοντρόλ, είτε επινοώντας µονοπάτια πληροφορίας στις ιστοσελίδες και στα chat room στο διαδίκτυο, καθώς και στα µηνύµατα όπου προστίθενται και ανταλλάσσονται συλλογικά επαναλαµβανόµενα σχόλια, -οι διατάξεις που είναι σε θέση καθένας να χρησιµοποιήσει, - εφευρίσκοντας πρωτόκολλα και τρόπους επανάχρησης, κάνοντας τα πράγµατα να επαναλειτουργούν, επανακατοικώντας, παράγοντας πρωτότυπα µονοπάτια από σηµεία, νέες εναλλακτικές αφηγήσεις πίσω από έργα, νέα πιθανά πολλαπλά αέναα σενάρια. Μεταπαραγωγή είναι επίσης η συµπερίληψη σεναρίων, -οι είσοδοι σε προγράµµατα από ενεργούς πράκτορες, -οι δραστηριότητες συλλογής, -οι λούπες ήχων και τα ηχογραφηµένα προϊόντα που µπαίνουν σε σχέση µεταξύ τους (όπως κάνει ο Dj) όταν οι µουσικοί µέσα από δείγµατα δηµιουργούν τη βάση του υλικού µιας νέας σύνθεσης, -οι γεννήτριες γεγονότων, -ο πολιτισµός της χρήσης και της δράσης, -ένα δίκτυο διασυνδεόµενων στοιχείων. Οι ήχοι των κρουστών Από τη βαρβαρότητα των κρουστών της αισθητικής του G. Hegel φτάνουµε στην ένδεια των κρουστών της αισθητικής του Th. Adorno, ενώ οι θορυβικοί ήχοι ενσωµατώνονται. O G. Hegel διερεύνησε τις δυνατότητες παραγωγής ήχων ιεραρχώντας και αξιολογώντας τα µέσα, ως προς τα υλικά τους, τον τρόπο κατασκευής τους, σε συνδυασµό µε την ποιότητα των ήχων που εκπέµπουν, και οδηγήθηκε σε συµπεράσµατα, «( ) κατανοήσαµε το ήχηµα ειδικά ως δόνηση της χωρικής υπόστασης, ( ) ως ένα είδος συνοχής ενός σώµατος. Εξετάζοντας περαιτέρω την ποιοτική σύσταση εκείνου του υλικού που προκαλείται η ήχησή του, βλέπουµε ότι είναι εξαιρετικά πολύµορφο τόσο ως προς την υλική του φύση όσο και στην τεχνική του κατασκευή: Άλλοτε µια ευθύγραµµη ή κυρτή στήλη αέρα που οριοθετείται από ένα σταθερό κανάλι ξύλου η µετάλλου, άλλοτε µια ευθύγραµµη τεταµένη χορδή από έντερο ή µέταλλο, άλλοτε µια τεταµένη επιφάνεια από περγαµηνή ή µια γυάλινη ή µεταλλική καµπάνα. ( ) Στην περίπτωση της καµπάνας υπάρχει η ίδια ένδεια σε διαφορετικούς ήχους και η ίδια στιγµιαία κρούση όπως και στο τύµπανο, όµως η καµπάνα δεν είναι τόσο υπόκωφη όσο αυτό, αλλά ηχεί ως το τέλος ελεύθερα, µολονότι η βοερή αντήχησή της είναι περισσότερο σαν ένας απόηχος της µιας και µοναδικής στιγµιαίας κρούσης» 18, [G. Hegel, 1842]. Ο Th. Adorno εξετάζοντας τους θορύβους-ήχους των κρουστών, σε µια συγκριτική αισθητική αξιολόγηση σε σχέση µε την ποιότητα των ήχων και τις τεχνικές του σώµατος και τον τρόπο παραγωγής αναφέρει 19, «Κρουστά: τα κύµβαλα θα πρέπει να στερεωθούν πάνω στο µεγάλο τύµπανο, όπως ήταν κάποτε η συνήθεια στις στρατιωτικές ορχήστρες και στους περιπλανώµενους µουσικούς. Και τα δύο όργανα θα πρέπει να παιχτούν από τον ίδιο άνθρωπο. Η οικονοµική αυτή µέθοδος είναι προϋπόθεση µιας µουσικής για τους φτωχούς. ( ) Τα κρουστά διαθέτουν κι από τα δύο, τη 17 «Μεταπαραγωγή, ( ) είναι η πιθανότητα µιας ισότιµης σχέσης µεταξύ εµένα και µιας διάταξης, ενός συστήµατος µε κάποιους άλλους που τους επιτρέπεται να οργανώσουν τη δική τους προσωπική ιστορία σε απάντηση προς αυτό που βλέπουν, έχοντας τις δικές τους αναφορές», [N. Bourriaud: 2002]. 18 «Από αυτή την άποψη µπορούµε να λάβουµε υπόψη µας τις ακόλουθες βασικές διακρίσεις. Πρώτον, το κυρίαρχο στοιχείο αποτελεί η ευθεία κατεύθυνση ( ). Το δεύτερο, αντίθετα είναι το στοιχείο της επιφάνειας που ωστόσο παρέχει υποδεέστερα όργανα όπως το τύµπανο, την καµπάνα, την αρµόνικα οι επίπεδες ή κυρτές επιφάνειες δεν ταιριάζουν στις ανάγκες και τη δύναµη του αντιλαµβάνεσθαι»,[g. Hegel, 1842]. 19 «οι θόρυβοι, που ανέκαθεν αποτελούσαν τη µαγιά των µουσικών εφφέ, έχουν στο µεταξύ εισβάλει µέσω του συνεχούς των µεταβάσεων στο εσωτερικό των ηχητικών σχέσεων και µάλιστα σε ένα βαθµό που ήταν άλλοτε αδιανόητος. ( ) κανένα στοιχείο του παρελθόντος δεν αποβαίνει χρήσιµο παρά µόνο µέσα από την καταστροφή του.( )», [Th. Adorno: 1963]. 10

11 φτώχια του άκαµπτου φθόγγου, που σχεδόν δεν διαφέρει από τον απλό θόρυβο, και την υπόσχεση εκείνου που δεν υπήρξε ποτέ και που µένει προσκολληµένο στα χνάρια του απώτερου παρελθόντος.( ) Οι αυτοσχεδιασµοί περάσµατα όπου η αυθόρµητη δράση των ατόµων επιτρέπεται περιορίζονται µέσα στα τείχη του αρµονικού και µετρικού σχήµατος. Σε ένα µεγάλο αριθµό περιπτώσεων η µουσική λειτουργία των αυτοσχεδιαζόµενων λεπτοµερειών είναι εντελώς προκαθορισµένη από το σχήµα», [Th. Adorno: 1963]. Προγραµµατισµένες εκτελέσεις δηµοφιλών ακουσµάτων 20 αναπαρήγαγαν µουσικά κουτιά και λατέρνες σε αναλογικούς φορείς µε κωδικοποιηµένα ψηφία, στιγµατισµένους µεταλλικούς δίσκους, κυλίνδρους, και προ-τρυπηµένους χάρτινους δίσκους και ταινίες. Οργανικοί ήχοι από υποτυπώδη κρουστά, καµπάνες και µινιατούρες µουσικών οργάνων που εσωκλείονταν στην κατασκευή των ξύλινων υποδοχέων (τέλος 19 ου αιώνα) µε µικρο-υλικά µηχανικά µέρη (γλωσσίδια, ελάσµατα, µεµβράνες, στήλες αέρα) συνάρµοζαν σε αυτόµατους ωρολογιακούς µηχανισµούς που έµπαιναν σε κίνηση µε τη συνδροµή ακροατών. Περιγραφή [cipo_09] <laterna>. Τα µουσικά κουτιά /λατέρνες [cipo_09] 21 βασίστηκαν στην ιδέα µιας µεταπαραγωγής. Τρεις παρεµφερείς ανεξάρτητες, κινούµενες, διαδραστικές διατάξεις, (Figure: 3), προκαλούν σποραδικά µουσικά αποτελέσµατα (θόρυβο), οικειοποιούµενα την πρακτική της περιφοράς της παραδοσιακής λατέρνας από τους πλανόδιους µουσικούς στις αρχές του περασµένου αιώνα. Σχεδιάστηκαν ως αυτοσχέδια µουσικά όργανα, ανιστορικά (Foto: 4), -που ενσωµατώνουν τεχνολογίες διαφορετικών περιόδων, αναπαράγοντας συνδυασµούς ήχων και πρωτότυπες µουσικές εκτελέσεις. Οικειοποιούνται: α/ την κατασκευαστική δοµή (λειτουργία, τυπολογία), β/ το εννοιολογικό περιεχόµενο (λογική πράξεων), και γ/ τους ήχους (θραύσµατα µουσικών συνθέσεων, φθόγγοι, θόρυβος), µουσικών κουτιών (από τον 19 ο αιώνα) και της παραδοσιακής λατέρνας. Αποτελέσµατα παρεµβολών ακροατών προκαλούν την εκτέλεση αποθηκευµένων (προγραµµατισµένων) ηχητικών αντικείµενων, -αποσπασµατικές συνθέσεις µουσικών θραυσµάτων που διαµορφώνονται σε πραγµατικό χρόνο τυχαία, -εκποµπές αναπαραγωγών από τους συνδυασµούς φυσικών και αποθηκευµένων ήχων, µε ανοικτά σενάρια που παρεµβαίνουν επιδρασιακά από τις αποκρίσεις των διατάξεων. Οι αποκρίσεις αυτές αντιστοιχούν σε εναλλαγές, επαναλήψεις εκτελέσεων, διακοπές ηχητικών φράσεων, παρεµβολές ηχητικών µερών. Λειτουργικό Η διάρθρωση και η κατασκευή των µουσικών κουτιών [cipo_09] ακολουθεί την τριµερή λειτουργική οργάνωση της φανταστικής µηχανής σωµατικού βασανισµού του Fr. Kafka από το λογοτεχνικό έργο του (1919) µε τίτλο «στη σωφρονιστική αποικία», είναι: η κάψα του εγγραφέα [.1.], η κάψα του σχεδιαστή [.2.], και η κάψα των ακροάσεων ή του αναπαραγωγέα [.3.], (Foto: 5). 20 Αποθηκευµένες µελωδίες νανουρισµάτων, βαλς, κ.α. ανασυνθέτονται τυχαία από τους ακροατές και προέρχονται από τα χειροποίητα µηχανικά µουσικά κουτιά: - caixa de musica orquestra, (τέλος 19 ου αιώνα) / διαστάσεις: 46 x 28 x 20 cm / διάρκεια εκτέλεσης: 51 sec/ [µεταλλικός κύλινδρος, (χτένι) χαλύβδινο έλασµα, 3 καµπάνες, 2 τύµπανα µινιατούρες, ωρολογιακός µηχανισµός], - la radieuse, (τέλος 19 ου αιώνα) / διαστάσεις: 70 x 33 x 126 cm / διάρκεια εκτέλεσης: 94 sec/ τίτλος µουσικού θέµατος: Mimosa Valsa de Noronha / [µεταλλικοί δίσκοι διαµέτρου 56 cm kgr, (χτένι) χαλύβδινο έλασµα 85 απολήξεων, 6 καµπάνες, µανιβέλα, κερµατοδέκτης], - kalliope (calliope), ( ) / διαστάσεις: 65x58x26 cm / διάρκεια εκτέλεσης: 62 sec/ τίτλος µουσικού θέµατος: Bonher Perdu / [µεταλλικός δίσκος, (χτένι) χαλύβδινο έλασµα, 5 καµπάνες, µανιβέλα]. (Την ίδια εποχή ο τηλέγραφος και ο φωνογράφος µε ανάλογη τεχνολογία και παρεµφερή υλικά µέρη αξιοποιούσαν τις δυνατότητες µετάδοσης, αποθήκευσης και ανάκτησης φωνητικών και άλλων ήχων). 21 Hardware: 1 pc & 1 music box [1 rcx robot unit, 4 motors, 1 sound sensor, 4 microphones, 1 roboticinteractive web camera, 2 sound boxes] 11

12 - Ο εγγραφέας είναι η κάψα επικοινωνίας και διαλόγου µε το περιβάλλον, -εισαγωγών µε τη βοήθεια ενός αισθητήρα σύλληψης της κίνησης (ροµπότ- κάµερα) και ενός αισθητήρα ήχου (ο οποίος βρίσκεται στην κάψα του αναπαραγωγέα [.3.]). Περιέχει την αυτόµατη µονάδα του µικροεπεξεργαστή /ροµπότ και την κάµερα /ροµπότ. Ο εγγραφέας [.1.] έχει διαστάσεις (17 x 24 x 40 cm) και συνδέεται µε τη θήκη του σχεδιαστή [.2.], τη θήκη των ακροάσεων [.3.], και έναν υπολογιστή. Με τη συνδροµή του υπολογιστή και της µονάδας ροµπότ επεξεργάζεται: -αποθηκευµένα ηχητικά αντικείµενα, κατασκευάζοντας σενάρια, πληροφορίες σχετικά µε τους τρόπους εκτελέσεων του προγράµµατος, προσαρµόζοντας τη συµπεριφορά της διάταξης, και συνυπολογίζοντας τις τρέχουσες πληροφορίες σε πραγµατικό χρόνο που αφορούν τη διαδικασία επίδρασης, τη στρατηγική συµπεριφοράς στα εξωτερικά ερεθίσµατα. Οι αλληλεπιδράσεις από την αυτόµατη µονάδα µεταδίδονται προς το σχεδιαστή [.2.] και τον αναπαραγωγέα [.3.]. Οι ανθρώπινες παρεµβάσεις µε τη µορφή κίνησης συλλαµβάνονται στο χώρο, αντιστοιχίζονται και ενεργοποιούν ήχους αρχείων µε τη χρήση εγκατεστηµένου λογισµικού στον υπολογιστή και στη συνέχεια εκπέµπονται ως αναπαραγωγές από τα ηχεία που βρίσκονται στη θήκη των ακροάσεων [.3.]. Ο εγκατεστηµένος στην κάψα των ακροάσεων [.3.] αισθητήρας (ήχου) διεγείρεται και επιστρέφει το αποτέλεσµα στην µονάδα του µικροεπεξεργαστή παρεµβαίνοντας µε τη µορφή αναδρασιακών αποκρίσεων (ψηφιακά σινιάλα). Ο µικροεπεξεργαστής ρυθµίζει τη δράση που θα ακολουθήσει επενεργώντας στη θήκη του σχεδιαστή [.2.]. Η, κατά αποκλειστικότητα, επιρροή που διαθέτει η σωµατική παρουσία του performer να συνθέτει το ηχητικό της περιβάλλον αποτυπώνεται στις ηχητικές µορφές των µουσικών φράσεων - αντικείµενων, και στα αποσπάσµατα που προκύπτουν από τη συνεχή διαδικασία εκποµπής, ανάκλησης και διακοπής των αρχείων των ήχων, (αποθηκευµένα στον υπολογιστή). - Ο σχεδιαστής συνδέεται µε τη θήκη του εγγραφέα [.1.] και είναι η κάψα όπου παράγονται οι φυσικοί ήχοι από τα κρουστά της διάταξης. Περιέχει τέσσερα µοτέρ που στο σώµα τους εγκαθίστανται, βραχίονες µε ελάσµατα που καταλήγουν σε µικρά όργανα κρουστά (καµπάνες και πιατίνια) και µικρόφωνα τα οποία συνδέονται µε τον υπολογιστή για την καταγραφή και ενίσχυση. Ο σχεδιαστής [.2.], έχει διαστάσεις (50 x 24 x 40 cm). Οι φυσικοί ήχοι των κρουστών προκαλούνται σε πραγµατικό χρόνο από τα αναδρασιακά ερεθίσµατα του εγγραφέα [.1.] και αναµιγνύονται µε τις ψηφιακές αναπαραγωγές. - Ο αναπαραγωγέας συνδέεται µε τη θήκη του εγγραφέα [.1.] και τον υπολογιστή και είναι µια ηχοµονωµένη θήκη αναπαραγωγών - ακροάσεων, όπου εκπέµπονται οι αναπαραγωγές του υπολογιστή, -ως αλληλεπιδραστικά αποτέλεσµα από τις τυχαίες παρεµβάσεις του κοινού. Ο θάλαµος των ήχων είναι ένα κλειστό περιβάλλον που παραµένει σχετικά αποµονωµένο ηχητικά και ανεπηρέαστο από το εξωτερικό περιβάλλον, (Figure: 2). Περιέχει δύο ηχεία (που συνδέονται µε τον υπολογιστή) και τον αισθητήρα ήχου που επικοινωνεί µε την αυτόµατη µονάδα του µικροεπεξεργαστή. Ο αναπαραγωγέας [.3.] έχει διαστάσεις (17 x 24 x 40 cm). Εικόνα 4. cipo_09 / µουσικό κουτί, λατέρνα. Foto 4. cipo_09 / music box, laterna. 12

13 Εικόνα 5. [.1.] η θήκη του εγγραφέα, [.2.] η θήκη του σχεδιαστή, [.3.] η θήκη του αναπαραγωγέα. Foto 5. [.1.] theca of the recorder, [.2.] theca of the designer, [.3.] theca of the listening. Σχήµα 2. Τα στοιχεία του cipo_09 <music box>. Figure 2. The equipments on the structure of the cipo_09 <music box>. Βιβλιογραφία Adorno, Th.W., Η κοινωνιολογία της µουσικής, Νεφέλη, Αθήνα, Agamben, G., Homo sacer: κυρίαρχη εξουσία και γυµνή ζωή, Scripta, Αθήνα, Agamben, G., Κατάσταση εξαίρεσης, Πατάκη, Αθήνα, Agamben, G., Βεβηλώσεις, Άγρα, Αθήνα, Arendt, H., Η ανθρώπινη κατάσταση, Γνώση, Αθήνα, Arthur, W. J.G. ORD-Hume, Collecting musical boxes and how to repair them, G.Allen & Unwin Ltd., Asimov, I., I Robot, Bantam books, USA, 2004, 1st edition Auge, M., Non-Places: introduction to anthropology of supermodernity, Verso, N.Y., Austin, J.L., Πως να κάνουµε πράγµατα µε τις λέξεις, Βιβλ. της Εστίας, Αθήνα, Balsamo, A., Technologies of the gendered body: reading cyborg women, Duke University Press, Duham & London, Barthes, R., Απόλαυση, Γραφή, Ανάγνωση, Πλέθρον, Αθήνα, 2005 Benjamin, W., Για µια κριτική της βίας, Ελευθεριακή Κουλτούρα, Αθήνα, Bergson, H., Το γέλιο, δοκίµιο για τη σηµασία του κωµικού, Εξάντας- Νήµατα, Αθήνα, Bey, H., Αµεσοκρατία, Ακτή-Οξύ, Αθήνα, Bey, H., T.A.Z., The Temporary Autonomous Zone: Ontological Anarchy, Poetic Terrorism, Autonomedia, Ν.Υ., Bourdieu, P., Η αίσθηση της πρακτικής, Αλεξάνδρεια, Αθήνα,

14 Bourriaud, N., Relational Aesthetics, Les Presses du Reel, Paris, Bourriaud, N., Postproduction, culture as screenplay: how art reprograms the world, Lucas & Sternberg, N. Y., Braidotti, R., Transpositions: on nomadic ethics, Polity Press, Cambridge, Bruder, J., Burning Book: a visual history of Burning Man, Simon & Shuster, N.Y., Burroughs W., Ηλεκτρονική επανάσταση, Ελεύθερος τύπος, Αθήνα. Butler J., Σώµατα µε σηµασία: οριοθετήσεις του φύλου στο λόγο, Εκκρεµές, Αθήνα, Butler J., Ευάλωτη Zωή: οι δυνάµεις του πένθους και της βίας, Νήσος, Αθήνα, C.A.E., Digital Resistance, Autonomedia, Ν.Υ., Caillois, R., Τα παιγνίδια και οι άνθρωποι, εκδόσεις του 21ου, Αθήνα, Cangueiro L., Instrumentos de Musica Mecanica, Quinta do Rei,Lazer e Cultura, Lda, Certeau, M. de, The practice of everyday life, University of California Press, Csordas, Th., Embodiment and experience: the existential ground of culture and self, Cambridge University Press, Dery, M., Escape velocity: cyberculture at the end of the century, Grove Press, N.Y Eagleton, T., Ιερός Τρόµος, Πατάκη, Αθήνα, Flusser, V., Οι χειρονοµίες, University stydio Press, Θεσσαλονίκη, Foucault, M., Η µικροφυσική της εξουσίας, ύψιλον/βιβλία, Αθήνα, Franchi, S., Guzeldere G., Mechanical Bodies, Computational Minds: artificial intelligence from automata to cyborgs, MIT Press, Goffman, E., Η παρουσίαση του εαυτού στην καθηµερινή ζωή, Αλεξάνδρεια, Αθήνα, Goffman, E., Συναντήσεις. ύο µελέτες στην κοινωνιολογία της αλληλεπίδρασης, Αλεξάνδρεια, Αθήνα, Grosz, E., Time travels: feminism, nature, power, Duke University Press, London, Hables, G., Cyborg Citizen: politics in the posthuman age, Routledge, London & N.Y., Haraway D., Simians, Cyborgs, and Women: the reinvention of nature, Routledge, N.Y., Hayles Κ., How we became posthuman: virtual bodies in cybernetics, literature, and informatics, The University of Chicago Press, Chicago & London, Hegel G.W.F., Η αισθητική της µουσικής, Bιβλιοπωλείον της Εστίας, Αθήνα, Huizinga, J., Ο άνθρωπος και το παιχνίδι, Γνώση, Αθήνα, Irigaray, L., Ο δρόµος της αγάπης, µτφρ. Γ. Καρανάσιος, Αλεξάνδρεια, Αθήνα, Ιωαννίδης, Π., Λατέρνα, η αρχόντισσα του δρόµου, Music Corner, Αθήνα, James, W., Περί της αθανασίας του ανθρώπου, Printa, Αθήνα, Kafka, F., Στη σωφρονιστική αποικία, Νεφέλη, Αθήνα, Kittler, Fr., Γραµµόφωνο, κινηµατογράφος, γραφοµηχανή, Νήσος, Αθήνα, Kristeva, J., Στην αρχή ήταν η αγάπη, ψυχανάλυση και πίστη, Άγρα, Αθήνα, Kwon, M., One Place after Another: Notes on Site Specificity, the MIT Press, LaBelle, B., Background Noise, perspectives on sound art, Continuum, London N.Y., Lefebvre, H., ικαίωµα στην πόλη: χώρος και πολιτική, Κουκίδα, Αθήνα, Massey, D., Για το χώρο, Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα, Merleau Ponty, M., Phenomenology of Perception, Routledge, London & N.Y., Mouffe, C., Επί του πολιτικού, Εκκρεµές, Αθήνα, Mouffe, C., Το δηµοκρατικό παράδοξο, Πόλις, Αθήνα, Nancy, J.L., Being singular plural, Stanford University Press, California,

15 Nietzsche, Fr., Η γέννηση της τραγωδίας ή ελληνισµός και απαισιοδοξία, Βιβλ. της Εστίας, Αθήνα, Ντάφλος, Κ., Εγχειρίδιο: Τρέχουσες εικαστικές διαλογικές εγκαταστάσεις 00_06, Πλάνα διαλογικών εγκαταστάσεων, Παπασωτηρίου, Αθήνα, O Mahony, M., Cyborg, the man-machine, Thames & Hudson, London, 2002 Παπαγεωργίου, Γ., Οι συντεχνίες στα Γιάννενα κατά τον 19 ο και στις αρχές του 20 ου αιώνα, ΙΜΙΑΧ, Ranciere, J., Το µίσος για τη δηµοκρατία, Πεδίο, Αθήνα, Sennett, R., Οι χρήσεις της αταξίας: προσωπική ταυτότητα και ζωή της πόλης, Τροπή, Αθήνα, Serres, M., Το παράσιτο, Σµίλη, Αθήνα, Shanken, E., Art and Electronic Media, Phaidon Press, London, Shukaitis, S., Imaginal Machines:Autonomy & Self-Organization in the Revolutions of Everyday Life, Minor Compositions, London / N. Y., Warwick, K., I, Cyborg, Century, London, Wodiczko, Kr., Public Address, Walker Art Center, Wolff, J., On the road again: metaphors of travel in cultural criticism, Yale University Press, New Haven, Žižek, S., Το υψηλό αντικείµενο της ιδεολογίας, Scripta, Αθήνα, Žižek, S., The Parallax View, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, London, Zylinska, J., The Cyborg Experiments, the extensions of the body in the media age, Continuum, London, N.Y., " Mobile interactive dispositions for amplifying the public character of the street K. Daflos Lecturer N.T.U.A. School of Architecture, N.T.U.A. Abstract The street traders in the city of Ioannina (19th - 20th century) and those who supported moving ephemeral street services, recall us today the public nature of street, the everyday nomadic activities that enhance multiple functions and stimulate city life. Mobility, disorder, mixing, parasitism, are contemporary concepts which can be used as planning tools for an ephemeral architecture in the public domain, -forms of resistance: bodily, temporary, improvisation and personal initiative invention. The mobile interactive dispositions cipo_08 <trailer> and cipo_09 <laterna>, proposed as socially active objects so as to facilitate moving real street everyday events without a script; they appropriate forms of performance art in the framework of a post-production. The art proposals have the form of local, dispersed, non-coherent interventions, which approach and redefine sensitive political areas in the city. Are included in the visual arts program CIPO (cybernetic intelligent parasitic objects), which are periodic active interactive installations, hybrid environments -, organisms and dispositions that investigate, through automated units (robots), time-based communicative art practices and expanded relations of living forms in space. In this framework, a system of three independent interactive hybrid mobile music boxes [cipo_09] is presented (conceived as self-made, un-historical musical 15

16 instruments), which have appropriated the logic of the traditional barrel organ. Based on the conception and structural framework of: a / the music boxes of the 19th century, b/ traditional barrel organ; They use elements from the everyday practice of street musicians wandering in public spaces. They incorporate data technology from different periods with the ability to perform combined sounds. They are programmed to repeat ready-made audio parts through interactions in the live environment of the city. Cipo_08 <trailer> performance was held in Patras on 12/07/08, at Meilixos river mouth, on the borderline of the Afghan refugees camp. Cipo_08 is a vehicle, moved by the human body, which incorporates an automatic unitmicroprocessor (robot). The responses on the sounds (information) that are received from the environment activate processes of documentation and collections of sound transcriptions to graphic codes. As it passes through socially charged and unspecified urban areas of the city, it negotiates with human presence, forms of communication and activation of the public sphere. The transcription and broadcasting of sounds from CIPO disposition, enables tactics to formulate the concept of urban wandering, in the terms of an open random interaction and an informal everyday communication. The proposal for a wandering in urban areas of the city of Ioannina with the mobile dispositions, seek to encourage and activate personal and collective experiences and memories that are suppressed in the public domain of homogeny and alienation, and cause surprise,-through their integration into the everyday life. 16

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής θα διδάσκεται από φέτος στην Ε και Στ Δημοτικού. Πρόκειται για μάθημα βιωματικού χαρακτήρα, με κύριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑφήγησηκαιΕκπαίδευση: ιστορίες για όλους, ιστορίες από όλους

ΑφήγησηκαιΕκπαίδευση: ιστορίες για όλους, ιστορίες από όλους Αριστοτέλειο Κολλέγιο Θεσσαλονίκης Ημερίδα«ΤοΣχολείοστηνΨηφιακήΕποχή: Διαδραστικοί Πίνακες και Πλατφόρμες e-learning» Θεσσαλονίκη, 12 Μαρτίου2011 ΑφήγησηκαιΕκπαίδευση: ιστορίες για όλους, ιστορίες από

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντοπούλου Χριστιάνα, 2009, Κοινωνιολογία της «Καθημερινότητας»: Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία της Καθημερινής Ζωής, Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήσης.

Κωνσταντοπούλου Χριστιάνα, 2009, Κοινωνιολογία της «Καθημερινότητας»: Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία της Καθημερινής Ζωής, Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήσης. Κωνσταντοπούλου Χριστιάνα, 2009, Κοινωνιολογία της «Καθημερινότητας»: Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία της Καθημερινής Ζωής, Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήσης. Το βιβλίο της Καθηγήτριας Κοινωνιολογίας, Χριστιάνας Κωνσταντοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμική μεσολάβηση και ο ρόλος του εκπαιδευτικού. Ευγενία Αρβανίτη, ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών earvanitis@upatras.gr

Διαπολιτισμική μεσολάβηση και ο ρόλος του εκπαιδευτικού. Ευγενία Αρβανίτη, ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών earvanitis@upatras.gr Διαπολιτισμική μεσολάβηση και ο ρόλος του εκπαιδευτικού Ευγενία Αρβανίτη, ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών earvanitis@upatras.gr 1 4/30/2014 Σχολικές κοινότητες μάθησης εστιάζουν στην προσωπικότητα του μαθητή

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Η συστημική προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία

Η συστημική προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία Ελευθερία Μαντέλου Ψυχολόγος Ψυχοθεραπεύτρια Η συστημική προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία Τα τελευταία χρόνια, οι ειδικοί της οικογενειακής θεραπείας παροτρύνουν τους θεραπευτές του κλάδου να χρησιμοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

«Προγραµµατισµός του LEGO Mindstorm NXT για το διαγωνισµό "Move the Ball!"»

«Προγραµµατισµός του LEGO Mindstorm NXT για το διαγωνισµό Move the Ball!» ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΚΠ 413 / ΕΚΠ 606 ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ Εργασία Εξαµήνου Προγραµµατισµός του LEGO Mindstorm NXT για το διαγωνισµό "Move the Ball!"

Διαβάστε περισσότερα

Ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη

Ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη ΣΦΑΙΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Αχιλλέας Καμέας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο & Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών Ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη 2 1 Mobile devices / tablets 3 Μικρές, φορητές συσκευές

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο ρ. Η. Μαγκλογιάννης Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΕΡΩΤΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΝΑ; Μικρός οδηγός για δραστηριότητες μελέτης κινηματογραφικών μεταφορών από θεατρικά έργα του Σαίξπηρ

ΠΩΣ ΕΡΩΤΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΝΑ; Μικρός οδηγός για δραστηριότητες μελέτης κινηματογραφικών μεταφορών από θεατρικά έργα του Σαίξπηρ ΠΩΣ ΕΡΩΤΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΝΑ; Μικρός οδηγός για δραστηριότητες μελέτης κινηματογραφικών μεταφορών από θεατρικά έργα του Σαίξπηρ αρχική εκδοχή: Θεοδωρίδης Μ. (2006), «Πώς ερωτεύονται στη Βερόνα; σκέψεις για

Διαβάστε περισσότερα

Λόγου Παίγνιον Ψυχαγωγία, Τέχνη, Γλώσσα στο σχολείο. Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία. Υπηρεσίες Πολιτιστικής Εκπαίδευσης. Καραϊσκάκη 28, Ψυρρή, Αθήνα

Λόγου Παίγνιον Ψυχαγωγία, Τέχνη, Γλώσσα στο σχολείο. Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία. Υπηρεσίες Πολιτιστικής Εκπαίδευσης. Καραϊσκάκη 28, Ψυρρή, Αθήνα Λόγου Παίγνιον Ψυχαγωγία, Τέχνη, Γλώσσα στο σχολείο Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία Υπηρεσίες Πολιτιστικής Εκπαίδευσης Καραϊσκάκη 28, Ψυρρή, Αθήνα Κατά κοινή αντίληψη στην λογοτεχνία, η μετάφραση οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

«Οι καθημερινές δραστηριότητες στην πόλη» Β. Καρβουντζή, Μ. Παπαβασιλείου

«Οι καθημερινές δραστηριότητες στην πόλη» Β. Καρβουντζή, Μ. Παπαβασιλείου Η ανάμειξη των δραστηριοτήτων στην πόλη επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες. Το περιβάλλον (φυσικό και ανθρωπογενές) είναι ένας από τους παράγοντες που επηρεάζει τις δραστηριότητες. Β. Καρβουντζή, Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Το παρών κείμενο αφορά τα αποτελέσματα

Το παρών κείμενο αφορά τα αποτελέσματα Το παρών κείμενο αφορά τα αποτελέσματα των συζητήσεων των 2 σεμιναρίων σε Αθήνα και Βόλο που διοργανώθηκαν σε συνεργασία του Systemic Innovation Zone και μελών του δικτύου Imagine the City. Σκοπός των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1. Εισαγωγή 220 Γενικός σκοπός του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής είναι να προσφέρει τη δυνατότητα στους μαθητές και στις μαθήτριες να εμπλακούν σε μια δημιουργική

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D.

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. LSE) ΜΕΡΟΣ 1 Ο χωρικός σχεδιασµός στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση:Ποιοι παράγοντες καθορίζουν τη μορφή της αγοράς ;

Ερώτηση:Ποιοι παράγοντες καθορίζουν τη μορφή της αγοράς ; Ερώτηση:Ποιοι παράγοντες καθορίζουν τη μορφή της αγοράς ; Απάντηση: Η μορφή της αγοράς καθορίζεται από μια σειρά παραγόντων. Οι σπουδαιότεροι από τους παράγοντες αυτούς είναι οι εξής: Πρώτον, ο αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Επιμέλεια: Γιώργος Μαρνελάκης

ΠΕΡΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Επιμέλεια: Γιώργος Μαρνελάκης ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Α : ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής είναι μια ηλεκτρονική συσκευή που έχει την ικανότητα να επεξεργάζεται μεγάλο όγκο πληροφοριών και δεδομένων με ταχύτητα και ακρίβεια. Επίσης ένας η/υ μπορεί να αποθηκεύσει πληροφορίες,

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ»

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» Σίμος Δανιηλίδης Δήμαρχος Συκεών, Μέλος Δ.Σ. ΚΕΔΚΕ Με ιδιαίτερη χαρά συμμετέχω στη 4 η Γενική Συνέλευση αποδήμων Αιρετών της Αυτοδιοίκησης. Γνωρίζετε

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ kv@hua.gr Στόχος Μαθήματος Εισαγωγή σε Βασικούς Όρους Πληροφορικής και Τηλεματικής. Εφαρμογές Τηλεματικής. Αναφορά στις κοινωνικές επιπτώσεις των Υπολογιστών.

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Αθανάσιος Βράντζας 1 vrantzas@sch.gr 1 Καθηγητής Πληροφορικής Περίληψη Στην εργασία αυτή θα επιχειρηθεί να παρουσιαστεί η διδασκαλία του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση του συστήματος ecall εντός του Oχήματος - IVS

Υλοποίηση του συστήματος ecall εντός του Oχήματος - IVS Αυτόματο Σύστημα Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης Υλοποίηση του συστήματος ecall εντός του Oχήματος - IVS Άγγελος Αμδίτης, ΕΠΙΣΕΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρχιτεκτονική ecall 2 Ενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 01-1

Εισαγωγή. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 01-1 Εισαγωγή Τι είναι τα πολυμέσα; Χαρακτηριστικά των μέσων Ιδιότητες συστημάτων πολυμέσων Δομή συστημάτων πολυμέσων Δικτυακά συστήματα πολυμέσων Μετάδοση πολυμέσων Απαιτήσεις πολυμέσων Ποιοι εμπλέκονται στα

Διαβάστε περισσότερα

Β2.6 Άλλες Περιφερειακές Συσκευές και Κάρτες Επέκτασης

Β2.6 Άλλες Περιφερειακές Συσκευές και Κάρτες Επέκτασης Β2.6 Άλλες Περιφερειακές Συσκευές και Κάρτες Επέκτασης Τι θα μάθουμε σήμερα: Να αναγνωρίζουμε και να ονομάζουμε άλλες περιφερειακές συσκευές και κάρτες επέκτασης Να εντοπίζουμε τα κύρια χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και Περιεχόμενο

Δομή και Περιεχόμενο Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης Δομή και Περιεχόμενο Ομάδα Υποστήριξης Νέου Αναλυτικού Προγράμματος Εικαστικών Τεχνών Ιανουάριος 2013 Δομή ΝΑΠ Εικαστικών Τεχνών ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Περιμένης Κυριάκος Καθηγητής Τεχνολογίας Υπ/ντής 3 ου ΓΕΛ Κερατσινίου perimeniskiriakos@windowslive.

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Περιμένης Κυριάκος Καθηγητής Τεχνολογίας Υπ/ντής 3 ου ΓΕΛ Κερατσινίου perimeniskiriakos@windowslive. Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιμένης Κυριάκος Καθηγητής Τεχνολογίας Υπ/ντής 3 ου ΓΕΛ Κερατσινίου perimeniskiriakos@windowslive.com Ο Ρόλος του Εκπαιδευτικού Στηρίζει τους μαθητές στην αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Είμαστε όλοι διαφορετικοί μεταξύ μας. είμαστε όμως ίσοι. και άξιοι να μας σέβονται. Στέφανος Τόκα Δ τάξη

Είμαστε όλοι διαφορετικοί μεταξύ μας. είμαστε όμως ίσοι. και άξιοι να μας σέβονται. Στέφανος Τόκα Δ τάξη Είμαστε όλοι διαφορετικοί μεταξύ μας είμαστε όμως ίσοι Στέφανος Τόκα Δ τάξη και άξιοι να μας σέβονται Ζήτημα: Διαφορετικότητα Μάθημα: Εικαστική Αγωγή Θεματικές Περιοχές: -Tαυτότητα -Πολιτισμός της Εικόνας

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

Athens by sound. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2008. Δελτίο Τύπου

Athens by sound. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2008. Δελτίο Τύπου Αθήνα, 22 Ιουλίου 2008 Δελτίο Τύπου Athens by sound Αρχιτεκτονική δεν είναι μόνο το κτισμένο. Αρχιτεκτονική συγκροτούν όλες οι ποιότητες του χώρου υλικές και άυλες. Η ατμόσφαιρα, οι ήχοι, οι μυρωδιές,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 11 Πολυμέσα. Εφ. Πληροφορικής Κεφ. 11 Καραμαούνας Π. 1

Κεφάλαιο 11 Πολυμέσα. Εφ. Πληροφορικής Κεφ. 11 Καραμαούνας Π. 1 Κεφάλαιο 11 Πολυμέσα Εφ. Πληροφορικής Κεφ. 11 Καραμαούνας Π. 1 Εφαρμογές πολυμέσων: πολλές μορφές πληροφορίας, αποθηκευμένες σε ψηφιακή μορφή, με δυνατότητα αλληλεπίδρασης κατά την παρουσίασή τους 11.1

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Επιχειρήσεων

Διοίκηση Επιχειρήσεων 10 η Εισήγηση Δημιουργικότητα - Καινοτομία 1 1.Εισαγωγή στη Δημιουργικότητα και την Καινοτομία 2.Δημιουργικό Μάνατζμεντ 3.Καινοτομικό μάνατζμεντ 4.Παραδείγματα δημιουργικότητας και καινοτομίας 2 Δημιουργικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 12

Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 12 Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων Στόχοι Εξήγηση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων των αρχιτεκτονικών κατανεμημένων συστημάτων Εξέταση των αρχιτεκτονικών συστημάτων πελάτηδιακομιστή και των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΛΙ. ΤΟ ΝΕΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΑΙΔΙΑ και ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ προτείνουν στο ΣΤΑΘΜΟ»

ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΛΙ. ΤΟ ΝΕΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΑΙΔΙΑ και ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ προτείνουν στο ΣΤΑΘΜΟ» ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Βασ. Αλεξάνδρου 1 211 00 ΝΑΥΠΛΙΟ Τηλ.: 27520 28947 Fax: 27520 27960 e-mail education@pli.gr ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΛΙ ΤΟ ΝΕΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΑΙΔΙΑ και ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΟΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΟΝ Αντώνης Διαμαντής, θέατρο ΟΜΜΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ μέσα από την ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Γενικά για τον ακριβή καθορισμό της οικονομικής έννοιας της

Διαβάστε περισσότερα

Από το 0 μέχρι τη συγγραφή ενός σεναρίου μυθοπλασίας. (βιωματικό εργαστήρι) Βασισμένο σε μια ιδέα του Γιώργου Αποστολίδη

Από το 0 μέχρι τη συγγραφή ενός σεναρίου μυθοπλασίας. (βιωματικό εργαστήρι) Βασισμένο σε μια ιδέα του Γιώργου Αποστολίδη Από το 0 μέχρι τη συγγραφή ενός σεναρίου μυθοπλασίας (βιωματικό εργαστήρι) Βασισμένο σε μια ιδέα του Γιώργου Αποστολίδη Περιγραφή εργαστηρίου Οι ιστορίες είναι γεγονότα ζωής ή του μυαλού ή μήπως απλώς

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Ι Κ Ρ Η Τ Η Σ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ρ Ε Θ Υ Μ Ν Ο Υ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013

Τ Ε Ι Κ Ρ Η Τ Η Σ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ρ Ε Θ Υ Μ Ν Ο Υ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Τ Ε Ι Κ Ρ Η Τ Η Σ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ρ Ε Θ Υ Μ Ν Ο Υ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΗΧΟΛΗΨΙΑ Ι ΞΕΝΙΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 1 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΗΧΟΛΗΨΙΑ 1.1.1 ΓΕΝΙΚΑ 1. Προϋπόθεση πραγματοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Παραδοτέου: Αποτύπωση των υποστηριζόμενων διαδικασιών της πλατφόρμας Δήλος. Πράξη «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων»

Τίτλος Παραδοτέου: Αποτύπωση των υποστηριζόμενων διαδικασιών της πλατφόρμας Δήλος. Πράξη «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» Τίτλος Παραδοτέου: Αποτύπωση των υποστηριζόμενων διαδικασιών της πλατφόρμας Δήλος Πράξη «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» Περιεχόμενα 1. Παραγωγή υλικού... 3 1.1 Κάμερα σταθερά τοποθετημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΚΥ ΤΣΑΛΑΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ

ΒΙΚΥ ΤΣΑΛΑΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ ΒΙΚΥ ΤΣΑΛΑΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ «Πλάθω τις εικόνες μου χαράζοντας κατευθείαν πάνω στο υλικό μου, όπως ο ζωγράφος σχεδιάζει ή πλάθει τις εικόνες του πάνω στον καμβά.» Η Βίκυ Τσαλαματά γεννήθηκε στην Αθήνα και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.)

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) 2.1 Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Καθηγητής Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Γρ. 307 2310-891-578 kat@uom.gr ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

25 ευρώ συνολικά και για τα τέσσερα διαφορετικά εργαστήρια µουσικής τεχνολογίας

25 ευρώ συνολικά και για τα τέσσερα διαφορετικά εργαστήρια µουσικής τεχνολογίας Το Δηµοτικό Ωδείο Θέρµης σε συνεργασία µε τo σύνολο Idée Fixe και την Dr. Elainie Lillios του Κρατικού Πανεπιστηµίου Bowling Green ( Οhio) της Αµερικής διοργανώνουν σειρά εργαστηρίων µε άξονα τη µουσική

Διαβάστε περισσότερα

Αθανάσιος Αργιανάς, Η άνοιξη της Ελληνικής Γλυπτικής, Φαίη Τζανετουλάκου Επίκαιρα #75, 24/03-30/03/11

Αθανάσιος Αργιανάς, Η άνοιξη της Ελληνικής Γλυπτικής, Φαίη Τζανετουλάκου Επίκαιρα #75, 24/03-30/03/11 Αθανάσιος Αργιανάς, Η άνοιξη της Ελληνικής Γλυπτικής, Φαίη Τζανετουλάκου Επίκαιρα #75, 24/03-30/03/11 Αθανάσιος Αργιανάς, Ο Αθανάσιος Αργιανάς στην Breeder Gallery µέχρι το Μάρτιο, Athens Magazine,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «CINE ΔΡΑΣΕΙΣ» ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΝΗΛΙΚΕΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «CINE ΔΡΑΣΕΙΣ» ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΝΗΛΙΚΕΣ Αστική - Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ημιουργική Ομάδα για την Ανάπτυξη της Οπτικοακουστικής Επικοινωνίας και Έκφρασηςτων Νέων Ανθρώπων ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «CINE ΔΡΑΣΕΙΣ» ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

Γκαραγκάνη Αγγελική, kikigarag@gmail.com Φούκα Παρασκευή pfouka@sch.gr. 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω τη Μινωϊκή Κρήτη»

Γκαραγκάνη Αγγελική, kikigarag@gmail.com Φούκα Παρασκευή pfouka@sch.gr. 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω τη Μινωϊκή Κρήτη» 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω τη Μινωϊκή Κρήτη» Κεφάλαιο: Μινωϊκός πολιτισµός (Ιστορία Γ ηµοτικού) Ενότητες: Το ανάκτορο της Κνωσού Καθηµερινή ζωή των Μινωϊτών Η τέχνη των Μινωϊτών 2. Εµπλεκόµενες

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ URBAN INNOVATION ECOSYSTEMS ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΣΟΝΙΑ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΕΛΕΝΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΝΗ 07/2013

ΑΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ URBAN INNOVATION ECOSYSTEMS ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΣΟΝΙΑ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΕΛΕΝΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΝΗ 07/2013 ΑΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ URBAN INNOVATION ECOSYSTEMS ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΣΟΝΙΑ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΕΛΕΝΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΝΗ 07/2013 Δ B A Γ Ο αστικός χώρος θεωρείται περιβάλλον ανάπτυξης καινοτομιών,

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΝΑ ΚΟΥΤΙ

O ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΝΑ ΚΟΥΤΙ O ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΝΑ ΚΟΥΤΙ Σ αυτό το πακέτο etwinning οι µαθητές φτιάχνουν σε οµάδες µια ψηφιακή παρουσίαση - «ο Πολιτισµός σε ένα κουτί» - για τη χώρα του συνεργάτη τους. Οι µαθητές κάθε σχολείου θα συλλέξουν

Διαβάστε περισσότερα

Γλαύκη Γκότση, Δρ. Ιστορίας της Τέχνης

Γλαύκη Γκότση, Δρ. Ιστορίας της Τέχνης Γλαύκη Γκότση, Δρ. Ιστορίας της Τέχνης Γυναίκες καλλιτέχνες και δημόσιος χώρος στη σύγχρονη Ελλάδα: όροι και όρια μιας σχέσης Διάχυτη είναι στις μέρες μας η αντίληψη ότι πλέον οι αντιξοότητες, θεσμικές

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. ΕΠΛ 422: Συστήµατα Πολυµέσων. Σχεδίαση και Ανάπτυξη Πολυµεσικών Εφαρµογών. Βιβλιογραφία. Καγιάφας [2000]: Κεφάλαιο 9, [link]

Περιεχόµενο. ΕΠΛ 422: Συστήµατα Πολυµέσων. Σχεδίαση και Ανάπτυξη Πολυµεσικών Εφαρµογών. Βιβλιογραφία. Καγιάφας [2000]: Κεφάλαιο 9, [link] Περιεχόµενα ΕΠΛ 422: Συστήµατα Πολυµέσων Σχεδίαση και Ανάπτυξη Πολυµεσικών Εφαρµογών Βασικά ζητήµατα σχεδίασης Η διαδικασία ανάπτυξης πολυµεσικών εφαρµογών Η οµάδα ανάπτυξης πολυµεσικών εφαρµογών Σχεδίαση

Διαβάστε περισσότερα

Τι προσφέρουν τα Τµήµατα Πληροφορικής. ... το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων του Πα.Πει. Ερευνητικές δραστηριότητες σε GI Ενδεικτικές εργασίες

Τι προσφέρουν τα Τµήµατα Πληροφορικής. ... το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων του Πα.Πει. Ερευνητικές δραστηριότητες σε GI Ενδεικτικές εργασίες ΗΓεωπληροφορικήστα Τµήµατα Πληροφορικής Γιάννης Θεοδωρίδης Τµήµα Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Πειραιά Περιεχόµενα... Τι προσφέρουν τα Τµήµατα Πληροφορικής το Τµήµα Πληροφορικής του Παν/µίου Πειραιά... το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ» ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ» ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΝΔΟ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Επιµόρφωσης Επιµορφωτών Μέσης Εκπαίδευσης σε θέµατα Πληροφορικής - Π5 Φθινόπωρο 2008. Διδακτικό Σενάριο για Μαθητές

Πρόγραµµα Επιµόρφωσης Επιµορφωτών Μέσης Εκπαίδευσης σε θέµατα Πληροφορικής - Π5 Φθινόπωρο 2008. Διδακτικό Σενάριο για Μαθητές Πρόγραµµα Επιµόρφωσης Επιµορφωτών Μέσης Εκπαίδευσης σε θέµατα Πληροφορικής - Π5 Φθινόπωρο 2008 Διδακτικό Σενάριο για Μαθητές Ενότητα: Ιµπρεσιονισµός Claude Debussy: Πρελούδιο για Πιάνο αρ. 2 «Voiles»,

Διαβάστε περισσότερα

η φιλοσοφία Gestalt, η προσέγγιση PSP, το Playback Θέατρο: τοπία αυτοσχεδιασμού

η φιλοσοφία Gestalt, η προσέγγιση PSP, το Playback Θέατρο: τοπία αυτοσχεδιασμού 1 η φιλοσοφία Gestalt, η προσέγγιση PSP, το Playback Θέατρο: τοπία αυτοσχεδιασμού Το βιβλίο αυτό, του ψυχοθεραπευτή Gestalt Πέτρου Θεοδώρου, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΒΙΒΛΙΟΦΟΡΟΣ και σε Ελληνική και

Διαβάστε περισσότερα

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000 INTERNET PHONE

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000 INTERNET PHONE INTERNET PHONE A.S. DRIGAS Applied Technologies Department NCSR DEMOKRITOS Ag. Paraskevi GREECE dr@imm.demokritos.gr http://imm.demokritos.gr Το Internet Phone θέτει καινούργια δεδοµένα για την επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα Εισηγητής: Γιώργος Καλπάκης MSc Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα 1 Θέµατα Κίνητρο της Ε1 Παρούσα Κατάσταση στην Ευρώπη Παρούσα Κατάσταση στην Ελλάδα Προϋποθέσεις Προώθησης της

Διαβάστε περισσότερα

Με ποιούς τρόπους μπορεί να αξιοποιηθεί η τέχνη ως μέσο διδασκαλίας της Ευρωπαϊκής Ιστορίας

Με ποιούς τρόπους μπορεί να αξιοποιηθεί η τέχνη ως μέσο διδασκαλίας της Ευρωπαϊκής Ιστορίας Με ποιούς τρόπους μπορεί να αξιοποιηθεί η τέχνη ως μέσο διδασκαλίας της Ευρωπαϊκής Ιστορίας Europe at Schools through Art and Simulation (EuropeStARTS) Δράσης KA1 του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Jean Monnet

Διαβάστε περισσότερα

Εστιάστε την προσοχή σας Intelligent Video Analysis της Bosch

Εστιάστε την προσοχή σας Intelligent Video Analysis της Bosch Εστιάστε την προσοχή σας Intelligent Video Analysis της Bosch 2 Και αντιδράστε άμεσα και αποτελεσματικά με Intelligent Video Analysis της Bosch Ανεξάρτητα από το εάν το σύστημά σας χρησιμοποιεί λίγες ή

Διαβάστε περισσότερα

Διαδραστική τέχνη και υπολογιστική όραση. Θοδωρής Παπαθεοδώρου Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών info@artech.cc http://artech.cc

Διαδραστική τέχνη και υπολογιστική όραση. Θοδωρής Παπαθεοδώρου Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών info@artech.cc http://artech.cc Διαδραστική τέχνη και υπολογιστική όραση Θοδωρής Παπαθεοδώρου Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών info@artech.cc http://artech.cc Προγραμματισμός + τέχνη?! Ιστορικά στενή σχέση του καλλιτέχνη με τα εργαλεία του

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικός Χάρτης Πόλης

Συνολικός Χάρτης Πόλης Στα πλαίσια εφαρµογής της οδηγίας 2002/49/ΕΚ, για την αντιµετώπιση των σοβαρών περιβαλλοντικών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι πόλεις, εξαιτίας του οδικού Θορύβου, µε σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών Παράρτημα 1: Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης σεναρίου Το εκπαιδευτικό σενάριο που θα σχεδιαστεί πρέπει να συνοδεύεται από μια τεχνική έκθεση τεκμηρίωσής του. Η τεχνική αυτή έκθεση (με τη μορφή του παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

«Ταξίδι στον Κόσμο με Νόημα» Ε ΣΤ

«Ταξίδι στον Κόσμο με Νόημα» Ε ΣΤ «Ταξίδι στον Κόσμο με Νόημα» Ε ΣΤ 1 «Ταξίδι στον Κόσμο με Νόημα» Ε ΣΤ Ταξίδι στον Κόσμο με Νόημα Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του λογισμικού Συντελεστές: Συγγραφή διδακτικού υλικού Νίκη Κακιά-Βόλου,

Διαβάστε περισσότερα

Εξάμηνο σπουδών: Τεχνολογία Συστημάτων Ήχου, Εικόνας και Εκπομπής

Εξάμηνο σπουδών: Τεχνολογία Συστημάτων Ήχου, Εικόνας και Εκπομπής Εξάμηνο σπουδών: Τίτλος Μαθήματος: Αγγλικός Τίτλος: Μορφή Μαθήματος: Β Τεχνολογία Συστημάτων Ήχου, Εικόνας και Εκπομπής Audio, Video and Broadcasting Technology Θεωρία με τεσσάρων (4) ωρών / εβδομάδα Εργαστηριακές

Διαβάστε περισσότερα

TO ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

TO ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ TO ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Η λέξη ΠΑΙΧΝΊΔΙ προέρχεται από την λέξη παίχτης παίζω παις. Με την έννοια παιχνίδι ορίζουμε την κατ εξοχήν αυθόρμητη και ενδιαφέρουσα δραστηριότητα των παιδιών που έχει ως στόχο

Διαβάστε περισσότερα

1.1.3 t. t = t2 - t1 1.1.4 x2 - x1. x = x2 x1 . . 1

1.1.3 t. t = t2 - t1 1.1.4  x2 - x1. x = x2 x1 . . 1 1 1 o Κεφάλαιο: Ευθύγραµµη Κίνηση Πώς θα µπορούσε να περιγραφεί η κίνηση ενός αγωνιστικού αυτοκινήτου; Πόσο γρήγορα κινείται η µπάλα που κλώτσησε ένας ποδοσφαιριστής; Απαντήσεις σε τέτοια ερωτήµατα δίνει

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνος Ανάπτυξης Συστήματος και Λύσεων σε περιβάλλοντα Υποβοηθούμενης Αυτόνομης Διαβίωσης

Υπεύθυνος Ανάπτυξης Συστήματος και Λύσεων σε περιβάλλοντα Υποβοηθούμενης Αυτόνομης Διαβίωσης Επαγγελματικό Περίγραμμα Υπεύθυνος Ανάπτυξης Συστήματος και Λύσεων σε περιβάλλοντα Υποβοηθούμενης Αυτόνομης Διαβίωσης Ευρωπαϊκό Περίγραμμα για επαγγέλματα σε περιβάλλον Υποβοηθούμενης Αυτόνομης Διαβίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ που εξασφαλίστηκαν από την ΕΠ 05/08 για τη Δημοτική Εκπαίδευση: 5600 σε 347 σχολεία. 350 (school site license) σε 347 σχολεία

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ που εξασφαλίστηκαν από την ΕΠ 05/08 για τη Δημοτική Εκπαίδευση: 5600 σε 347 σχολεία. 350 (school site license) σε 347 σχολεία ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ που εξασφαλίστηκαν από την ΕΠ 05/08 για τη Δημοτική : Κωδικός Μάθημα Λογισμικό Δ01Α Δ01Β Δ01Γ Τίτλος: Η Σπίθα, ο Κεραυνός και η αποκάλυψη της αλήθειας: Περιγραφή: Λογισμικό Εμπέδωσηςεξάσκησης

Διαβάστε περισσότερα

Ευφυείς Τεχνολογίες ----Πράκτορες

Ευφυείς Τεχνολογίες ----Πράκτορες Ευφυείς Τεχνολογίες ----Πράκτορες Ενότητα 4: Αρχιτεκτονικές Ευφυών Πρακτόρων Δημοσθένης Σταμάτης demos@it.teithe.gr www.it.teithe.gr/~demos Μαθησιακοί Στόχοι της ενότητας 4 H κατανόηση των διαφόρων μοντέλων/αρχιτεκτονικών

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέµατα Μάρκετινγκ Υπηρεσιών

Ειδικά Θέµατα Μάρκετινγκ Υπηρεσιών Ειδικά Θέµατα Μάρκετινγκ Υπηρεσιών 1 ΒΑΣΙΚΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ, ΟΜΕΣ, &

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση Διδακτικής του Μαθήµατος των Θρησκευτικών. Γ Οµάδα

Άσκηση Διδακτικής του Μαθήµατος των Θρησκευτικών. Γ Οµάδα Άσκηση Διδακτικής του Μαθήµατος των Θρησκευτικών Γ Οµάδα Διδάσκων: Αθ. Στογιαννίδης Λέκτορας 11ο Μάθηµα Διερεύνηση Προϋποθέσεων Διδασκαλίας - Α : Η θεωρία του Jean Piaget για τη νοητική ανάπτυξη του ανθρώπου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΕΙΔΟΣ Φορητή Μικροφωνική Εγκατάσταση για τις ανάγκες κάλυψης τελετών Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου/ΑΛΣ ΕΛ-ΑΚΤ. 2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο υπό προμήθεια μικροφωνικός εξοπλισμός συνίσταται

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Μαθήµατος: Πολυκάναλη Ηχογράφηση στο Audacity

Σχέδιο Μαθήµατος: Πολυκάναλη Ηχογράφηση στο Audacity Σχέδιο Μαθήµατος: Πολυκάναλη Ηχογράφηση στο Audacity Θεµατική Ενότητα: Μουσική Τεχνολογία Τάξη: Β Γυµνασίου Διάρκεια: 2 περίοδοι Καθηγητής: Σκοπός Με το συγκεκριµένο µάθηµα οι µαθητές θα γνωρίσουν την

Διαβάστε περισσότερα

Καλοκαίρι για παιδιά-εφήβους και ενήλικες στο ΙΜΚ

Καλοκαίρι για παιδιά-εφήβους και ενήλικες στο ΙΜΚ Δελτίο Τύπου 26/5/15 Καλοκαίρι για παιδιά-εφήβους και ενήλικες στο ΙΜΚ Τέσσερεις κύκλοι εργαστηρίων-σεμιναρίων για όλες τις ηλικίες Το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης, με

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου Εισαγωγή Ρόλος της εικόνας και της φήµης των τουριστικών προορισµών, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση ενεργητικών τεχνικών στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ΣΕΠ για την ενίσχυση της ενσυναίσθησης

Η χρήση ενεργητικών τεχνικών στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ΣΕΠ για την ενίσχυση της ενσυναίσθησης Η χρήση ενεργητικών τεχνικών στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ΣΕΠ για την ενίσχυση της ενσυναίσθησης Κατσιούλα Παναγιώτα, Εκπαιδευτικός, Σύμβουλος ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Κιλκίς Σιάνου Χατζηκαμάρη Παναγιώτα, Εκπαιδευτικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ

ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1 ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 1. Τι αλλαγές επιχειρούν τα νέα ΠΣ; 2 2. Γιατί το πέρασμα στην πράξη (θα)

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα ψηφιακά Συστήµατα Μετρήσεων

Εισαγωγή στα ψηφιακά Συστήµατα Μετρήσεων 1 Εισαγωγή στα ψηφιακά Συστήµατα Μετρήσεων 1.1 Ηλεκτρικά και Ηλεκτρονικά Συστήµατα Μετρήσεων Στο παρελθόν χρησιµοποιήθηκαν µέθοδοι µετρήσεων που στηριζόταν στις αρχές της µηχανικής, της οπτικής ή της θερµοδυναµικής.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο Δρ. Η. Μαγκλογιάννης Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις - 4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Κεσσανλής Από την ύλη στην εικόνα

Νίκος Κεσσανλής Από την ύλη στην εικόνα Νίκος Κεσσανλής Από την ύλη στην εικόνα ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ KATAΣΚΕΥΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΜΑΘΗΤΗΣ: ΕΥΘΥΜΙΟΣ-ΡΩΜΑΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΞΗ Α4

ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ KATAΣΚΕΥΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΜΑΘΗΤΗΣ: ΕΥΘΥΜΙΟΣ-ΡΩΜΑΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΞΗ Α4 ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ KATAΣΚΕΥΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΜΑΘΗΤΗΣ: ΕΥΘΥΜΙΟΣ-ΡΩΜΑΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΞΗ Α4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Επικοινωνίες Τηλεπικοινωνίες: έτσι λέγεται το σύνολο των μέσων

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS

Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS www.pure-hersonissos.gr Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS www.pure-hersonissos.gr Μάμαη Δίκτυο 3α, ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Αθήνα // τηλ.-φαξ: SOS // Μάμαη 210 8228795 3α, Αθήνα // e-mail: // τηλ.-φαξ: schools@medsos.gr 210 8228795

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. «Το Υλικό του Υπολογιστή»

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. «Το Υλικό του Υπολογιστή» ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ «Το Υλικό του Υπολογιστή» 1.Τίτλος Διδακτικού Σεναρίου Το Υλικό του Υπολογιστή. 2. Εκτιμώμενη Διάρκεια Προβλέπεται να διαρκέσει συνολικά 2 διδακτικές ώρες. 3. Ένταξη στο πρόγραμμα σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

Μορφή μαθήματος. Ερωτήσεις «γνωριμίας» Οι σελίδες του μαθήματος. Θεματικοί άξονες. Ατζέντα μαθήματος. Πληροφορική, Νέες Tεχνολογίες και Μουσεία

Μορφή μαθήματος. Ερωτήσεις «γνωριμίας» Οι σελίδες του μαθήματος. Θεματικοί άξονες. Ατζέντα μαθήματος. Πληροφορική, Νέες Tεχνολογίες και Μουσεία Μορφή μαθήματος Πληροφορική, Νέες Tεχνολογίες και Μουσεία ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ» ΔΙΔΑΣΚΟΥΣA: ΜΑΡΙΑ ΡΟΥΣΣΟΥ ΔΙΑΛΕΞΗ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Χρήση της Τεχνολογίας στη Φυσική Αγωγή

Η Χρήση της Τεχνολογίας στη Φυσική Αγωγή Η Χρήση της Τεχνολογίας στη Φυσική Αγωγή Bonnie S. Mohnsen, Ph.D. Consultant/C.E.O. Επιμέλεια: ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου

Διαβάστε περισσότερα

Μουσικοθεραπεία ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ, ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Μουσικοθεραπεία ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ, ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Μουσικοθεραπεία Ντόρα Ψαλτοπούλου Μουσικοθεραπεύτρια MA-CMT Master of Arts, New York University να τσιγγάνικο ρητό λέει ότι «όποιος πόνο έχει, μιλιά δεν έχει». Κι ένας Κινέζος ποιητής θα πει ότι «χτυπάμε

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις στη μελέτη της περιοδικότητας: Μια συστημική προσέγγιση. Δέσποινα Πόταρη, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ

Θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις στη μελέτη της περιοδικότητας: Μια συστημική προσέγγιση. Δέσποινα Πόταρη, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ Θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις στη μελέτη της περιοδικότητας: Μια συστημική προσέγγιση Δέσποινα Πόταρη, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ Δομή της παρουσίασης Δυσκολίες μαθητών γύρω από την έννοια της

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η Ανάλυση και ο Σχεδιασµός στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η Ανάλυση και ο Σχεδιασµός στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Η και ο στην Ενοποιηµένη ιαδικασία ρ. Πάνος Φιτσιλής Περιεχόµενα Γενικές αρχές ανάλυσης και σχεδιασµού Τα βήµατα της ανάλυσης και του σχεδιασµού Συµπεράσµατα 2 3 Η ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Η διάρθρωση των µαθηµάτων της δ/νσης φωτογραφίας, αποτελείται από οκτώ θεµατικές ενότητες: οι δύο, αφορούν ζητήµατα της στατικής/καλλιτεχνικής-φωτογραφίας (still-photography)

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM

Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM 1 Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM 1. Πατήστε το Πλήκτρο Κεντρικής Σελίδας > > Επαφές. 2. Πατήστε το Πλήκτρο Μενού > Εισαγωγή / Εξαγωγή > Εισαγωγή από κάρτα SIM. Η συσκευή σας ZTE-RACER θα διαβάσει αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

Α01- Η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΗΜΙΟΥΡΓΟ ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΑΜΙΩΤΗ-10101

Α01- Η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΗΜΙΟΥΡΓΟ ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΑΜΙΩΤΗ-10101 ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α01- Η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΗΜΙΟΥΡΓΟ µια εργασία του ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΑΜΙΩΤΗ-10101 για το εργαστηριακό µέρος του µαθήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 1. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής είναι μια συσκευή, μεγάλη ή μικρή, που επεξεργάζεται δεδομένα και εκτελεί την εργασία του σύμφωνα με τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα