Macladin Clarithromycin Κοκκία για πόσιµο εναιώρηµα 250 mg/5ml

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Macladin Clarithromycin Κοκκία για πόσιµο εναιώρηµα 250 mg/5ml"

Transcript

1 Macladin Clarithromycin Κοκκία για πόσιµο εναιώρηµα 250 mg/5ml ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρµακο. - Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά. - Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρµακοποιό σας. - Η συνταγή για αυτό το φάρµακο χορηγήθηκε για σας. εν πρέπει να δώσετε το φάρµακο σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόµα και όταν τα συµπτώµατά τους είναι ίδια µε τα δικά σας. - Εάν κάποια ανεπιθύµητη ενέργεια γίνεται σοβαρή ή αν παρατηρήσατε κάποια ανεπιθύµητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών, παρακαλείσθε να ενηµερώσετε το γιατρό ή το φαρµακοποιό σας. Το παρόν φύλλο οδηγιών περιέχει: 1. Τι είναι το Macladin και ποια είναι η χρήση του 2. Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού πάρετε το Macladin 3. Πως να πάρετε το Macladin 4. Πιθανές ανεπιθύµητες ενέργειες 5. Πως να φυλάσσεται το Macladin 6. Λοιπές πληροφορίες 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ MACLADIN ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ Αντιβιοτικό για τη θεραπεία λοιµώξεων από µικρόβια ευαίσθητα στην κλαριθροµυκίνη. Το παιδιατρικό εναιώρηµα Macladin 250 mg/5ml ενδείκνυται για τη θεραπεία λοιµώξεων που οφείλονται σε ευαίσθητους µικροοργανισµούς στην κλαριθροµυκίνη. Τέτοιες λοιµώξεις είναι: 1. Λοιµώξεις του κατώτερου αναπνευστικού συστήµατος (π.χ. βρογχίτιδα, πνευµονία). 2. Λοιµώξεις του ανώτερου αναπνευστικού συστήµατος (π.χ. στρεπτοκοκκική φαρυγγίτιδα). 3. Οξεία µέση πυώδης ωτίτιδα. 4. Λοιµώξεις του δέρµατος και των µαλακών µορίων (π.χ. µολυσµατικό κηρίο, θυλακίτιδα, αποστήµατα, κυτταρίτιδα). 5. Συµπληρωµατική θεραπεία σε γενικευµένες ή εντοπισµένες λοιµώξεις οφειλόµενες σε άτυπα µυκοβακτηρίδια (π.χ. Mycobacterium avium, Mycobacterium intracellulare, Mycobacterium chelonae, Mycobacterium fortuitum και Mycobacterium kansasii). 2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΠΡΙΝ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ Macladin Μην πάρετε το Macladin - Σε περίπτωσης αλλεργίας (υπερευαισθησίας) στα µακρολιδικά αντιβιοτικά ή σε οποιοδήποτε άλλο συστατικό του Macladin. 1

2 - Mαζί µε φάρµακα που περιέχουν αστεµιζόλη, σιζαπρίδη, πιµοζίδη, τερφεναδίνη και εργοταµίνη ή διυδροεργοταµίνη. Προσέξτε ιδιαίτερα µε το Macladin Ενηµερώστε το γιατρό σας σε περίπτωση που το παιδί σας: 1. Υποφέρει από νεφρική ανεπάρκεια. 2. Έχει προβλήµατα µε το συκώτι. 3. Έχει υποκαλιαιµία. 4. Παρουσιάσει διάρροια. 5. Σε περίπτωση ταυτόχρονης χορήγησης µε κολχικίνη. 6. Σε περίπτωση σοβαρής και παρατεταµένης λοίµωξης 7. Σε περίπτωση επιδείνωσης συµπτωµάτων σοβαρής µυασθένειας Οι ενήλικες γυναίκες πριν λάβουν εναιώρηµα Macladin θα πρέπει να συµβουλεύονται το γιατρό τους σε περίπτωση εγκυµοσύνης ή θηλασµού. Η ασφάλεια και η αποτελεσµατικότητα της κλαριθροµυκίνης σε παιδιά κάτω των 6 µηνών δεν έχει τεκµηριωθεί. Η ασφάλεια της κλαριθροµυκίνης σε παιδιά µε µυκοβακτηριδιακές λοιµώξεις κάτω των 20 µηνών δεν έχει µελετηθεί. Λήψη άλλων φαρµάκων Παρακαλείσθε να ενηµερώστε το γιατρό σας ή το φαρµακοποιό σας εάν παίρνετε ή έχετε πάρει πρόσφατα φάρµακα, ακόµα και αυτά που δεν σας έχουν χορηγηθεί µε συνταγή. Οι ακόλουθες αλληλεπιδράσεις σχετίζονται µε το ισοένζυµο CYP3A έχουν παρατηρηθεί µε την ερυθροµυκίνη και/ή µε την κλαριθροµυκίνη µετά την κυκλοφορία. Ενηµερώστε το γιατρό σας εάν παίρνετε φάρµακα που περιέχουν θεοφυλλίνη, βαλπροϊκό οξύ, καρβαµαζεπίνη, σιλοσταζόλη, σιζαπρίδη, διγοξίνη, κολχικίνη, από στόµατος αντιπηκτικά (π.χ. βαρφαρίνη), παράγωγα εργοταµίνης, διυδροεργοταµίνη, τριαζολάµη, µιδαζολάµη, αλπραζολάµη, µεθυλπρεδνιζολόνη, δισοπυραµίδη, φαινυτοΐνη, αστεµιζόλη, τερφεναδίνη, τακρόλιµους, κυκλοσπορίνη, πιµοζίδη, κινιδίνη, ριφαµπουτίνη, σιλδεναφίλη, tadalafil, vardenafil, tolterodine, λοβαστατίνη, σιµβαστατίνη, οµεπραζόλη, βινβλαστίνη, efavirenz, nevirapine, rifampicin, rifabutin, rifapentin, fluconazole, atazanavir, itraconazole & saquinavir. Μπορεί να χρειασθεί τροποποίηση της δοσολογίας των φαρµάκων αυτών κατά τη διάρκεια της θεραπείας µε κλαριθροµυκίνη (βλ. Προσέξτε ιδιαίτερα µε το Macladin ). Εάν πάσχετε από νεφρική ανεπάρκεια και λαµβάνετε παράλληλα θεραπεία µε ριτοναβίρη και κλαριθροµυκίνη ενηµερώστε το γιατρό σας γιατί µπορεί να χρειασθεί µείωση της δοσολογίας της κλαριθροµυκίνης. Στους ενήλικες, σε περίπτωση που λαµβάνεται συγχρόνως µε το Macladin φάρµακο που περιέχει ζιδοβουδίνη, θα πρέπει τα δύο αυτά φάρµακα να λαµβάνονται σε διαφορετικές ώρες. Λήψη του Macladin µε τροφές και ποτά Το Macladin λαµβάνεται ανεξάρτητα από την τροφή. Κύηση και θηλασµός 2

3 Ζητήστε τη συµβουλή του γιατρού και του φαρµακοποιού σας προτού πάρετε οποιοδήποτε φάρµακο. Οδήγηση και χειρισµός µηχανών Εάν νιώθετε ζαλάδες κατά τη θεραπεία µε Macladin, χρειάζεται προσοχή γιατί µπορεί η ζάλη αυτή να επηρεάσει την ικανότητα οδήγησης ή χειρισµού µηχανών. 3. ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ Macladin Πάντοτε να παίρνετε το Macladin αυστηρά σύµφωνα µε τις οδηγίες του γιατρού σας. Εάν έχετε αµφιβολίες, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρµακοποιό σας. Η συνιστώµενη δοσολογία στα παιδιά σε όλες τις λοιµώξεις εκτός από τις µυκοβακτηριδιακές είναι 15 mg/kg ηµερησίως σε δύο δόσεις, µε µέγιστη δόση 500 mg την ηµέρα. Ενδεικτικές συνήθεις δόσεις ανά kg βάρους σώµατος για βρέφη άνω των 6 µηνών (δε χορηγείται κάτω των 6 µηνών): Σωµατικό βάρος όση* Αριθµός δόσεων 16 kg 2,5 ml (125 mg) 2 20 kg 3 ml (150 mg) 2 30 kg 4 ml (200 mg) 2 40 kg 5 ml (250 mg) 2 * οσιµετρική σύριγγα των 10 ml µε διαβαθµίσεις σε ml (κυβικά εκατοστά). Η σύριγγα αυτή είναι κατάλληλη για την από του στόµατος χορήγηση του φαρµάκου. Οι διαβαθµίσεις που υπάρχουν στο σώµα της σύριγγας αντιστοιχούν στα απαιτούµενα ml εναιωρήµατος ανάλογα µε το σωµατικό βάρος του παιδιού, όπως έχει καθορίσει ο γιατρός σας. Ως εκ τούτου, διαβάζετε απευθείας τις διαβαθµίσεις της δοσοµετρικής σύριγγας για την από του στόµατος χορήγηση. Κάθε διαβάθµιση αντιστοιχεί σε µία µόνο δόση. Απαιτούνται δύο µόνο Η δοσιµετρική σύριγγα πρέπει να καθαρίζεται αµέσως µετά τη χρήση. Η συνήθης διάρκεια θεραπείας είναι 5 µε 10 ηµέρες. Το εναιώρηµα µπορεί να λαµβάνεται πριν ή µετά τα γεύµατα ή µαζί µε γάλα. Εάν το παιδί σας υποφέρει από νεφρική ανεπάρκεια Η δοσολογία του εναιωρήµατος Macladin µειώνεται στο ήµισυ µε µέγιστη δόση µέχρι 250 mg ηµερησίως ή 250 mg δύο φορές ηµερησίως σε πιο σοβαρές λοιµώξεις και η χορήγησή του δεν πρέπει να παρατείνεται πέρα από 14 ηµέρες. Συµβουλευθείτε το γιατρό σας. Ακόµα και εάν η κατάσταση υγείας του παιδιού σας έχει βελτιωθεί ή αποκατασταθεί πριν το τέλος της θεραπείας, µη διακόψετε τη χορήγηση του Macladin. Συνεχίστε τη θεραπεία για όσες ηµέρες σας έχει συστήσει ο γιατρός σας. οσολογία σε παιδιά µε µυκοβακτηριδιακές λοιµώξεις Στα παιδιά µε γενικευµένη ή εντοπισµένη λοίµωξη από µυκοβακτηρίδιο (M. avium, M. intracellulare, M. chelonae, M. fortuitum, M. kansasii) συνιστάται δοσολογία των 15 έως 30 mg/kg ηµερησίως, σε δύο δόσεις. 3

4 Σε αυτές τις περιπτώσεις, η θεραπεία µε Macladin συνεχίζεται όσο διαρκεί το κλινικό όφελος. Η κλαριθροµυκίνη πρέπει να χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε άλλα αντιµυκοβακτηριδιακά φάρµακα. Ενδεικτικές δοσολογίες ανά kg βάρους σώµατος σε παιδιά άνω των 20 µηνών: Σωµατικό βάρος όση* Αριθµός δόσεων 10 kg 1,5-3 ml ( mg) 2 15 kg 2-4 ml ( mg) 2 20 kg 3-6 ml ( mg) 2 30 kg 4-8 ml ( mg) 2 40 kg 5-10 ml ( mg) 2 * οσιµετρική σύριγγα των 10 ml µε διαβαθµίσεις σε ml (κυβικά εκατοστά). Η σύριγγα αυτή είναι κατάλληλη για την από του στόµατος χορήγηση του φαρµάκου. Η δοσιµετρική σύριγγα πρέπει να καθαρίζεται αµέσως µετά τη χρήση. Παρασκευή του εναιωρήµατος Προσθέτουµε στην αρχή λίγο νερό στο φιαλίδιο και ανακινούµε καλά. Στη συνέχεια, προσθέτουµε και άλλο νερό µέχρι τη χαραγή του φιαλιδίου. Το εναιώρηµα που σχηµατίζεται περιέχει ευµεγέθεις κόκκους. Η πυκνότητα της κλαριθροµυκίνης στο εναιώρηµα που έχει ανασυσταθεί είναι 250mg/5ml. Το εναιώρηµα διατηρείται εκτός ψυγείου, σε θερµοκρασία δωµατίου χαµηλότερη των 25 C εώς και 14 ηµέρες. Το φιαλίδιο πρέπει να ανακινείται καλά πριν από κάθε χρήση. Αν πάρετε µεγαλύτερη δόση Macladin από την κανονική Εάν το παιδί σας πάρει κατά λάθος υπερβολικές ποσότητες παιδιατρικού εναιωρήµατος Macladin, τότε είναι πιθανό να παρουσιάσει γαστρεντερικά ενοχλήµατα και ανεπιθύµητες αντιδράσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις επικοινωνήστε µε το γιατρό σας ή µε το Κέντρο ηλητηριάσεων, Τηλ.: Αθήνα. Μπορεί να χρειασθεί ταχεία αποµάκρυνση του φαρµάκου που δεν έχει απορροφηθεί ή άλλη αντιµετώπιση. Εάν ξεχάσατε να πάρετε το Macladin Εάν ξεχάσατε µια δόση, πάρτε τη δόση που ξεχάσατε το συντοµότερο δυνατόν, και µετά συνεχίστε µε την κανονική σας δόση βάσει του κανονικού προγράµµατος που σας έχει δώσει ο γιατρό σας. Μην πάρετε διπλή δόση για να συµπληρώσετε τη δόση που ξεχάσατε. 4. ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Όπως όλα τα φάρµακα, έτσι και το Macladin µπορεί να προκαλέσει ανεπιθύµητες ενέργειες αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους. Εάν κάποια ανεπιθύµητη ενέργεια γίνεται σοβαρή, ή αν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύµητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών, παρακαλείσθε να ενηµερώσετε το γιατρό ή το φαρµακοποιό σας. Το παιδιατρικό εναιώρηµα Macladin συνήθως είναι ασφαλές και δεν προκαλεί σοβαρές ανεπιθύµητες ενέργειες. 4

5 Οι ανεπιθύµητες ενέργειες που αναφέρονται συχνότερα είναι: ιάρροια, έµετοι, κοιλιακοί πόνοι, δυσπεψία, ναυτία, δερµατικά εξανθήµατα, πονοκέφαλος ή αλλοίωση της γεύσης. Μετά την κυκλοφορία του φαρµάκου αναφέρθηκαν επίσης οι κάτωθι ανεπιθύµητες ενέργειες: - Καντιντίαση του στόµατος - Λευκοπενία, θροµβοκυτοπενία - Αναφυλακτική αντίδραση, υπερευαισθησία - Υπογλυκαιµία - Ψυχωσική διαταραχή, ψευδαίσθηση, αποπροσανατολισµός, συγχυτική κατάσταση, αποπροσωποποίηση, κατάθλιψη, άγχος, αϋπνία, ανώµαλα όνειρα - Σπασµοί, ζάλη, αγευσία, ανοσµία, δυσγευσία, παροσµία - Κώφωση, ίλιγγος, εµβοές - Trosades de pointes, παρατεταµένο qt ηλεκτροκαρδιογραφήµατος, κοιλιακή ταχυκαρδία - Οξεία παγκρεατίτιδα, γλωσσίτιδα, στοµατίτιδα, αποχρωµατισµός της γλώσσας, αποχρωµατισµός των οδόντων - Ηπατική ανεπάρκεια, ηπατίτιδα, ηπατική χολοστατική, ίκτερος χολοστατικός, ίκτερος ηπατοκυτταρικός, ηπατική λειτουργία µη φυσιολογική - Σύνδροµο Stevens-Johnson, τοξική επιδερµική νεκρόλυση, κνίδωση, εξάνθηµα - Νεφρίτιδα διάµεση - Κρεατινίνη αίµατος αυξηµένη, ηπατικά ένζυµα αυξηµένα Έχουν υπάρξει αναφορές µετά την κυκλοφορία για την τοξικότητα της κολχικίνης µε την ταυτόχρονη χρήση της κλαριθροµυκίνης και της κολχικίνης, ειδικά στους ηλικιωµένους, µερικές εκ των οποίων εµφανίστηκαν σε ασθενείς µε νεφρική ανεπάρκεια. Σε κάποιους ασθενείς έχουν αναφερθεί και θάνατοι. Ανεπιθύµητες ενέργειες σε ανοσοκατασταλµένους ασθενείς Οι ασθενείς µε λοιµώξεις από µυκοβακτηρίδια που λαµβάνουν υψηλές δόσεις για µεγάλη διάρκεια, πρέπει να υποβάλλονται σε στενή ιατρική παρακολούθηση τόσο κλινική όσο και εργαστηριακή. Σε περίπτωση εµφάνισης κάποιας αντίδρασης κατά τη διάρκεια της θεραπείας, ενηµερώστε το γιατρό σας. 5. ΠΩΣ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΤΟ Macladin Να φυλάσσεται σε µέρη που δεν το φθάνουν και δεν το βλέπουν τα παιδιά. Να µη χρησιµοποιείται το Macladin µετά την ηµεροµηνία λήξης που αναφέρεται στο κουτί. Η ηµεροµηνία λήξης είναι η τελευταία µέρα του µήνα που αναφέρεται. Τα φάρµακα δεν πρέπει να απορρίπτονται στο νερό της αποχέτευσης ή στα σκουπίδια. Ρωτήστε το φαρµακοποιό σας πώς να πετάξετε τα φάρµακα που δεν χρειάζονται πια. Αυτά τα µέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος. 6. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τι περιέχει το Macladin 5

6 - Η δραστική ουσία είναι κλαριθροµυκίνη (Clarithromycin). -Τα άλλα συστατικά είναι: Carbopol 974P, Polyvinylpyrrolidone K-90, Hydroxypropylmethyl cellulose HPMC-P-55, Talc, Castor oil, Sucrose, Titanium dioxide E171 CI77891, Silicon dioxide colloidal, Xanthan gum, Orange essence 17676, Methylparaben E218. Εµφάνιση του Macladin και περιεχόµενο συσκευασίας Φιαλίδιο περιέχον 60 ml. Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας TARGET PHARMA ΕΠΕ, Μενάνδρου 54, Αθήνα, Τηλ.: , Φαξ: , Παραγωγός Φαρµακευτική Βιοµηχανία PROEL ΕΠΑΜ. Γ. ΚΟΡΩΝΗΣ Α.Ε. Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε τελευταία φορά στις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩN ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩN ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩN ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ CLARIPEN 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ Clarithromycin 250mg/5ml. 3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Clarithromycin/Generics 500 mg ισκία (κλαριθροµυκίνη)

Clarithromycin/Generics 500 mg ισκία (κλαριθροµυκίνη) ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ Clarithromycin/Generics 500 mg ισκία (κλαριθροµυκίνη) ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρµακο. -

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Β. ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Β. ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Pantoprazole/Generics 40 mg γαστροανθεκτικά δισκία (παντοπραζόλη) ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩN ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩN ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩN ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Claripen 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ Clarithromycin 250mg ή 500mg ανά δισκίο. 3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ciprofloxacin/Generics Σιπροφλοξασίνη

Ciprofloxacin/Generics Σιπροφλοξασίνη ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Ciprofloxacin/Generics Σιπροφλοξασίνη ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιµοποιείτε αυτό το φάρµακο, διότι περιλαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ NORMA HELLAS S.A. PROVICARD VERSION: PIL-2929301_02_03-02 DATE: 01-11-2013 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ Provicard 10 mg δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο Provicard 20 mg δισκία επικαλυμμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Panadol 120 mg/5 ml πόσιμο εναιώρημα Παρακεταμόλη

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Panadol 120 mg/5 ml πόσιμο εναιώρημα Παρακεταμόλη ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Panadol 120 mg/5 ml πόσιμο εναιώρημα Παρακεταμόλη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Omeprazole/Generics 40 mg Kόνις για διάλυµα προς έγχυση (οµεπραζόλη)

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Omeprazole/Generics 40 mg Kόνις για διάλυµα προς έγχυση (οµεπραζόλη) ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Omeprazole/Generics 40 mg Kόνις για διάλυµα προς έγχυση (οµεπραζόλη) ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό

Διαβάστε περισσότερα

PIPERACILLIN + TAZOBACTAM / GENERICS 2 g / 0,25 g & 4 g / 0,5 g κόνις για διάλυµα προς έγχυση

PIPERACILLIN + TAZOBACTAM / GENERICS 2 g / 0,25 g & 4 g / 0,5 g κόνις για διάλυµα προς έγχυση ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ PIPERACILLIN + TAZOBACTAM / GENERICS 2 g / 0,25 g & 4 g / 0,5 g κόνις για διάλυµα προς έγχυση πιπερακιλλίνης (ως µετά νατρίου άλας) + ταζοµπακτάµης (ως

Διαβάστε περισσότερα

Ρανιτιδίνη υδροχλωρική

Ρανιτιδίνη υδροχλωρική ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ Ranitidine/Generics 150 mg επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία Ρανιτιδίνη υδροχλωρική ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Ciproxin XR 1000 mg δισκία ελεγχόμενης αποδέσμευσης Σιπροφλοξασίνη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ciproxin XR 500 mg δισκία ελεγχόμενης αποδέσμευσης. Σιπροφλοξασίνη

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ciproxin XR 500 mg δισκία ελεγχόμενης αποδέσμευσης. Σιπροφλοξασίνη ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Ciproxin XR 500 mg δισκία ελεγχόμενης αποδέσμευσης Σιπροφλοξασίνη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Amikacin/Norma. ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ Αµικασίνη

Amikacin/Norma. ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ Αµικασίνη REGULATORY AFFAIRS DEPARTMENT AMIKACIN/NORMA VERSION: PIL-2463001-05 Date: 14/12/2012 Amikacin/Norma ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ Αµικασίνη ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για το χρήστη. Ciprofloxacin/Generics 500 mg & 750 mg επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία.

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για το χρήστη. Ciprofloxacin/Generics 500 mg & 750 mg επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία. Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για το χρήστη Ciprofloxacin/Generics 500 mg & 750 mg επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία Σιπροφλοξασίνη ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. QUETIAPINE/GENERICS 300 mg Επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία. (Κουετιαπίνη)

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. QUETIAPINE/GENERICS 300 mg Επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία. (Κουετιαπίνη) ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ QUETIAPINE/GENERICS 25 mg Επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία QUETIAPINE/GENERICS 100 mg Επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία QUETIAPINE/GENERICS 200 mg

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΒΕΤΑVΕRΤ 24 mg δισκία. ιϋδροχλωρική Βηταϊστίνη

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΒΕΤΑVΕRΤ 24 mg δισκία. ιϋδροχλωρική Βηταϊστίνη ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΒΕΤΑVΕRΤ 24 mg δισκία ιϋδροχλωρική Βηταϊστίνη ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης, προτου αρχίσετε να λαµβάνετε αυτό το φάρµακo. Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ VASTAREL 20 mg, επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο VASTAREL 20 mg/ml, πόσιμες σταγόνες, διάλυμα Trimetazidine Το φάρμακο αυτό τελεί

Διαβάστε περισσότερα

Meloxicam/Generics 15 mg δισκία µελοξικάµη

Meloxicam/Generics 15 mg δισκία µελοξικάµη ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Meloxicam/Generics 15 mg δισκία µελοξικάµη ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρµακο. Φυλάξτε αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ciproxin XR 1000 mg δισκία ελεγχόμενης αποδέσμευσης. Σιπροφλοξασίνη

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ciproxin XR 1000 mg δισκία ελεγχόμενης αποδέσμευσης. Σιπροφλοξασίνη ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Ciproxin XR 1000 mg δισκία ελεγχόμενης αποδέσμευσης Σιπροφλοξασίνη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣTΗ Glucoplus Gener 1000 mg, επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία Υδροχλωρική µετφορµίνη

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣTΗ Glucoplus Gener 1000 mg, επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία Υδροχλωρική µετφορµίνη ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣTΗ Glucoplus Gener 1000 mg, επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία Υδροχλωρική µετφορµίνη ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης, προτου αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. ADVIL Επικαλυμμένα δισκία 200 mg Ibuprofen (ιβουπροφαίνη)

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. ADVIL Επικαλυμμένα δισκία 200 mg Ibuprofen (ιβουπροφαίνη) ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ADVIL Επικαλυμμένα δισκία 200 mg Ibuprofen (ιβουπροφαίνη) Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Gabapentin/Generics 400 mg καψάκια, σκληρά (Γκαµπαπεντίνη)

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Gabapentin/Generics 400 mg καψάκια, σκληρά (Γκαµπαπεντίνη) ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Gabapentin/Generics 300 mg καψάκια, σκληρά (Γκαµπαπεντίνη) Gabapentin/Generics 400 mg καψάκια, σκληρά (Γκαµπαπεντίνη) ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο

Διαβάστε περισσότερα

Tansix 75 mg επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο δισκίο

Tansix 75 mg επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο δισκίο ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Tansix 75 mg επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο δισκίο Κλοπιδογρέλη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρµακο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ CLOPIDOSYN Επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία 75mg Κλοπιδογρέλη

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ CLOPIDOSYN Επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία 75mg Κλοπιδογρέλη ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ CLOPIDOSYN Επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία 75mg Κλοπιδογρέλη ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ Glucobay 50mg δισκία Glucobay 100mg δισκία Acarbose

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ Glucobay 50mg δισκία Glucobay 100mg δισκία Acarbose ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ Glucobay 50mg δισκία Glucobay 100mg δισκία Acarbose Διαβάστε προσεκτικά αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο -

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ DONEPEZIL/GENERICS 5 mg Επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία DONEPEZIL/GENERICS 10 mg Επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία (υδροχλωρική

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Β. ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Β. ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Telmisartan / Mylan 40 mg & 80mg ισκία Tελµισαρτάνη ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Β. ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Β. ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη AMLODIPINE/MYLAN GENERICS 5 MG & 10 MG (Αµλοδιπίνη) ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε

Διαβάστε περισσότερα

Esomeprazole/Generics 20 mg & 40 mg γαστροανθεκτικά καψάκια, σκληρά Εσοµεπραζόλη Μαγνησιούχος

Esomeprazole/Generics 20 mg & 40 mg γαστροανθεκτικά καψάκια, σκληρά Εσοµεπραζόλη Μαγνησιούχος ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ Esomeprazole/Generics 20 mg & 40 mg γαστροανθεκτικά καψάκια, σκληρά Εσοµεπραζόλη Μαγνησιούχος ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. Ομεπραζόλη

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. Ομεπραζόλη NORMA HELLAS S.A. VERSION: PIL-2108502-03 DATE: 14-12-2012 LOPROC INJ. 40MG ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ Loproc 40 mg κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα Ομεπραζόλη Διαβάστε προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα