ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΕ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΕ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ"

Transcript

1 ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΕ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΨΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ) ρ. Κωνσταντίνος Παρθενόπουλος ιπλ. Αρχιτέκτων Μηχανικός, Πολεοδόµος, Αρχαιολόγος, Οικονοµολόγος Μanager, Γενικός ιευθυντής Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΝΝΟΙΕΣ ΟΡΙΣΜΟΙ 2. ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 3. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΚΛΙΜΑΚΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΎ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 4. ΟΜΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ 5. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ 6. ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 7. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1

2 1. ΕΝΝΟΙΕΣ ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Η πιο επιτυχής προσέγγιση προς τη φύση του πολιτισµού έγινε από τον Osgood (1959), ο οποίος για το σκοπό της ανάλυσης διαιρεί τα πολιτισµικά φαινόµενα σε τρεις κατηγορίες, δηλαδή την κατηγορία του υλικού πολιτισµού, του κοινωνικού πολιτισµού και του πνευµατικού πολιτισµού. Ο ορισµός αυτός θεωρείται πιο πλήρης γιατί συνθέτει τις προσεγγίσεις του Marx (υλικός πολιτισµός), το Weber (κοινωνικός πολιτισµός) και του Goethe (πνευµατικός πολιτισµός). Ο υλικός πολιτισµός συνίσταται από τα προϊόντα των δηµιουργικών ικανοτήτων του ανθρώπου δηλαδή της τέχνης του, της επιστήµης και της τεχνολογίας. Όλα τα υλικά πράγµατα που γίνονται από τον άνθρωπο εµπίπτουν στην κατηγορία του υλικού πολιτισµού. Εάν σκεφτούµε τον πολιτισµό µε την έννοια των προτύπων συµπεριφοράς και δράσης τότε πρέπει να θεωρούµε τα θέµατα αυτά ως προϊόντα της δεύτερης κατηγορίας του πολιτισµού Ο κοινωνικός πολιτισµός περιλαµβάνει πρότυπα δράσης. Μπορεί να περιλαµβάνει τέτοιες δραστηριότητες όπως πρότυπα υποδοχής, συστήµατα δικαίου και καθηκόντων, στα οποία τα άτοµα εκθέτους τις σχέσεις τους µε άλλα άτοµα, τα συµπεριφορικά πρότυπα που εκδηλώνονται σε ιδιαίτερες τελετές και άλλα καθηµερινά γεγονότα. Ο πνευµατικός πολιτισµός (η νοητική καλλιέργεια) περιλαµβάνει µεταξύ άλλων τα συστήµατα των πίστεων και των πεποιθήσεων των ατόµων στην κοινωνία, τα οποία στην πραγµατικότητα απαρτίζουν το σώµα των κανόνων, που καθορίζουν τον πιο άµεσα παρατηρήσιµο υλικό και κοινωνικό πολιτισµό. Ακόµα περιλαµβάνει ποίηση, φιλοσοφία, επιστήµες κ.ο.κ. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΟΣΗ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΟ ΟΥ ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ 2

3 2. ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η προστασία των παραδοσιακών οικισµών είναι υποχρέωση του κράτους που απορρέει από το Σύνταγµα (άρθρο 24 παρ. 6) «Τα µνηµεία, οι παραδοσιακές περιοχές και τα παραδοσιακά στοιχεία προστατεύονται από το κράτος. Νόµος θα ορίσει τα αναγκαία για την πραγµατοποίηση της προστασίας αυτής περιοριστικά µέτρα κατά της ιδιοκτησίας καθώς και τον τρόπο και το είδος της αποζηµίωσης των ιδιοκτητών» Οι παραδοσιακοί οικισµοί ή περιοχές ή σύνολα αποτελούν ιδιάζοντα οικιστικά θέµατα αυξηµένης προστασίας και για το λόγο αυτό πρέπει να αντιµετωπίζονται µε την αρµόζουσα σοβαρότητα από τα Γενικά Πολεοδοµικά Σχέδια (Γ.Π.Σ.) και τις Ειδικές Χωροταξικές Μελέτες (Ε.Χ.Μ.) Ν.2742/99, Ν. 2508/97 Η δόµηση στους παραδοσιακούς οικισµούς είναι µία ιδιάζουσα κατηγορία όρων δόµησης. Μαζί µε τα διατηρητέα κτίρια αποτελεί ένα κεφάλαιο συνδεδεµένο µε την προστασία του πολιτιστικού περιβάλλοντος. Το πρόβληµα των παραδοσιακών οικισµών και των διατηρητέων κτιρίων είναι αρρήκτως συνδεδεµένο µε την έκταση της συνταγµατικής προστασίας του πολιτιστικού περιβάλλοντος, των µνηµείων, παραδοσιακών περιοχών και στοιχείων (άρθρο 24 παρ. 1 και 6 του Συντάγµατος), µε την (αµφισβητήσιµη) επάρκεια της σχετικής νοµοθεσίας, µε την ευαισθησία που έχει επιδείξει ιδίως η νοµολογία του ΣτΕ, µε την ύπαρξη και την παράλληλη λειτουργία περισσοτέρων «αρµόδιων» φορέων. Το ζήτηµα είναι συνεπώς σύνθετο και δεν έχει µόνο ή κυρίως πολεοδοµικές επιπτώσεις. Με επίγνωση του πολυδιάστατου χαρακτήρα του είµαστε, ωστόσο, υποχρεωµένοι να µελετήσουµε το σύµπλεγµα των παραδοσιακών οικισµών και των διατηρητέων κτιρίων από την πολεοδοµική του πλευρά. Το σηµείο εκκινήσεως αποτελεί το άρθρο 4 του Γ.Ο.Κ., που προβλέπει διαφορετικές διαδικασίες για τους παραδοσιακούς οικισµούς και τα διατηρητέα κτίρια. Κατά την παρ. 1, µε Π.. που εκδίδεται κατόπιν προτάσεως του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ..Ε., µετά από αιτιολογηµένη έκθεση της αρµόδιας υπηρεσίας, (απλή) γνώµη του Συµβουλίου Χ.Ο.Π. και του οικείου δηµοτικού 3

4 συµβουλίου µπορεί, για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, τη διατήρηση του ιδιαίτερου ιστορικού, λαογραφικού, πολεοδοµικού, αισθητικού ή αρχιτεκτονικού χαρακτήρα, να χαρακτηρίζονται οικισµοί ως παραδοσιακοί και να θεσπίζονται όροι και περιορισµοί δόµησης που διαφέρουν από τους γενικούς κανόνες το Γ.Ο.Κ. Σύµφωνα µε την παρ. 2, µε απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ..Ε., που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογηµένη πρόταση της αρµόδιας υπηρεσίας, µπορεί να χαρακτηρίζονται κτίρια ή τµήµατά τους διατηρητέα και να καθορίζονται ειδικοί όροι προστασίας και περιορισµοί δόµησης και χρήσης, εφόσον διαθέτουν τις ιδιότητες που αναφέρθηκαν προηγουµένως για τους παραδοσιακούς οικισµούς, αξίζει να σηµειωθεί ότι η παρ. 3 του άρθρου 4 επιτρέπεται να αναστέλλεται για χρονικό διάστηµα µέχρι ένα έτος, στους οικισµούς, σε τµήµατά τους ή και σε ένα ακίνητο, η έκδοση οικοδοµικών αδειών, κάθε εργασία ανεγέρσεως νέων κτιρίων και διαµορφώσεως των κοινόχρηστων χώρων του οικισµού ή να επιβάλλονται όροι για την εκτέλεση των εν λόγω εργασιών, µε σκοπό να συνταχθεί πολεοδοµική µελέτη ή ειδικός κανονισµός δόµησης για την προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς. Το Π (ΦΕΚ 594/ ) «Περί χαρακτηρισµού ως παραδοσιακών οικισµών τινών του κράτους και καθορισµού των όρων και περιορισµών δόµησης των οικοπέδων αυτών» το οποίο περιγράφεται αναλυτικότερα παρακάτω. Ο Ν. 2742/99 «Χωροταξικός Σχεδιασµός και Αειφόρος Ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» Ο Ν. 2508/97 «Βιώσιµη Ανάπτυξη των πόλεων και οικισµών της Χώρας και άλλες διατάξεις» Ο Ν. 1577/ /2000 «Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός» άρθρο 4, όπως περιγράφηκε πιο πάνω Τα οικεία ιατάγµατα µε τα οποία χαρακτηρίζονται οι οικισµοί ως παραδοσιακοί ή παραδοσιακά σύνολα Οι ειδικές αποφάσεις χαρακτηρισµού κτιρίων εντός του παραδοσιακού οικισµού ή συνόλου, οι οποίες καθορίζουν όρους και περιορισµούς δόµησης και χρήσης. 4

5 3. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΚΛΙΜΑΚΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Ειδικές Χωροταξικές Μελέτες Ειδικές Πολεοδοµικές Μελέτες Μελέτες Ανάπλασης Περιοχών Ειδικές Μελέτες Ανάπλασης Συγκροτηµάτων - Συµπλεγµάτων, Μελέτες Επισκευής και - Αποκατάσταση ιατηρητέων 4. ΟΜΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ Π / «Περί χαρακτηρισµού ως παραδοσιακών οικισµών τινών του Κράτους και καθορισµού των όρων και περιορισµών δόµησης των οικοπέδων αυτών» Άρθρο 1 : Απαρίθµηση των οικισµών που έχουν χαρακτηρισθεί παραδοσιακοί µέχρι την ηµεροµηνία έκδοσης του διατάγµατος Άρθρο 2 : Εξειδίκευση των όρων δόµησης παρ.1 και 2 : ύο κατηγορίες οικοπέδων Τα οικόπεδα του κεντρικού τµήµατος του οικισµού θεωρούνται άρτια και οικοδοµήσιµα, όταν έχουν ελάχιστο πρόσωπο 12 µ., ελάχιστο βάθος 18 µ. και ελάχιστο εµβαδό 300 µ 2. Τα οικόπεδα του υπόλοιπου τµήµατος του οικισµού οι αντίστοιχες ελάχιστες διαστάσεις είναι 25 µ., 40 µ. και 2000 µ 2 αντίστοιχα. παρ. 6 και 7 : Επίσης στο κεντρικό τµήµα το ποσοστό κάλυψης φτάνει το 80 % και ο συντελεστής δόµησης το 0,8, ενώ για το υπόλοιπο τµήµα τα σχετικά µεγέθη µειώνονται σε 50 % και 0,5 παρ. 5 και 8 : Το σύστηµα δόµησης των κτιρίων είναι αυτό των πτερύγων, ο µέγιστος αριθµός ορόφων ορίζεται σε δύο και το ανώτατο ύψος των οικοδοµών ανέρχεται σε 7 µ. Άρθρο 3 : Ρυθµίζει θέµατα που αφορούν στη σύνθεση, στη διάταξη και στα µορφολογικά στοιχεία των κτιρίων Άρθρο 4 : Περιορισµοί στις χρήσεις γης, απαγόρευση της εγκατάστασης των βιοτεχνικών και βιοµηχανικών µονάδων εντός των ορίων των παραδοσιακών οικισµών 5

6 Άρθρο 5 και 6 : Επισκευή, αποκατάσταση παλαιών κτιρίων, αναστύλωση ερειπωµένων κτισµάτων, καθώς και δυνατότητες κατεδαφίσεως των παλαιών κτισµάτων και αφαιρέσεως των λειτουργικών ή διακοσµητικών στοιχείων Άρθρο 7 : Εισαγωγή πρόσθετων προϋποθέσεων για τη χορήγηση οικοδοµικών αδειών Άρθρο 8 : ιευκρίνιση σχετικά µε το ότι τα ειδικά διατάγµατα χαρακτηρισµού των οικισµών ως παραδοσιακών µπορούν να θεσπίζουν αυστηρότερους ή διαφορετικούς όρους και περιορισµούς δόµησης, οι οποίοι κατισχύουν των γενικών διατάξεων του Π.. της 19-10/ Κατά καιρούς εκδίδονται διατάγµατα αυτής της κατηγορίας και διέπουν τη δόµηση των οικοπέδων στους συγκεκριµένους οικισµούς 5. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ Μελέτες νέων κτιρίων εντός παραδοσιακών οικισµών δε θα υποβάλλονται στο Υ.ΜΑ.Θ. για έγκριση. Θα εγκρίνονται από τις οικείες Πολεοδοµικές Αρχές µετά από γνωµοδότηση των αντιστοίχων Ε.Π.Α.Ε. Ο έλεγχος των Πολεοδοµιών θα επικεντρώνεται στην τήρηση της νοµιµότητας, δηλαδή των όρων δόµησης του οικείου ιατάγµατος, του ΓΟΚ και των γενικών διατάξεων. Ο έλεγχος της Ε.Π.Α.Ε. θα επικεντρώνεται στην αισθητική πληρότητα του κτιρίου και στην ένταξή του στο γενικό πνεύµα του παραδοσιακού οικισµού. Μπορεί σε περιπτώσεις ιδιάζουσες ή σοβαρών και σπουδαίων κτιρίων ή κτιρίων σε σηµαντικές περιοχές η αρµόδια πολεοδοµική αρχή να υποβάλλει φάκελο στο Υ.ΜΑ.Θ. προς έγκριση. Απαραίτητη προϋπόθεση εδώ είναι η διατύπωση της αιτιολογίας και η συνυποβολή του πρακτικού γνωµοδότησης της οικείας Ε.Π.Α.Ε. Αντίθετα θα υποβάλλονται όλες οι µελέτες διατηρητέων καθώς και των κτιρίων, που χτίζονται σε όµορα οικόπεδα διατηρητέων. Για τις µελέτες διατηρητέων αυτές θα υποβάλλονται εις τριπλούν µε πλήρη στοιχεία (αποτύπωση φωτογραφική - σχεδιαστική, τεχνική έκθεση υφισταµένου, πρόταση επισκευής µε αιτιολογική έκθεση, περιγραφή επέµβασης, σχέδια λεπτοµερειών κα χρωµατικές προτάσεις όψεων). Μαζί µε τη µελέτη θα υποβάλλεται και το πρακτικό της Ε.Π.Α.Ε. καθώς και κάθε άλλο στοιχείο ενισχυτικό της πρότασης της µελέτης. 6

7 Για τα όµορα διατηρητέων θα υποβάλλεται η µελέτη µαζί µε το αίτηµα τον καθορισµό ή όχι πρόσθετων όρων και περιορισµών δόµησης για την προστασία και ανάδειξη του διατηρητέου, προς το οποίο γειτονεύουν. Σε περίπτωση που απαιτούνται όροι δόµησης να περιγράφονται σαφώς και σε κάποιο βαθµό λεπτοµέρειας. Απαραίτητη εδώ είναι η γνωµοδότηση της οικείας Ε.Π.Α.Ε., όπου θα τονίζεται η αναγκαιότητα καθορισµού όρων και περιορισµών δόµησης για την προστασία του διατηρητέου. Ο ρόλος της Ε.Π.Α.Ε. είναι σηµαντικός. υστυχώς µέχρι τώρα δεν υπήρξε επιτυχής. Απαιτείται αναθεώρηση του όλου συστήµατος Πολεοδοµικού και Αρχιτεκτονικού ελέγχου. 6. ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ιαδικασία Σύνταξης Π.., Πολεοδοµικών µελετών και µελετών κτιρίων εντός παραδοσιακών οικισµών ιαδικασία έγκρισης αυτών των µελετών Αρµοδιότητες Σύζευξης Επιστηµονικής έρευνας και µελέτης και ιοικητικής δράσης για την προστασία των παραδοσιακών οικισµών. Χωροταξική Μελέτη Πολεοδοµική Μελέτη Αρχιτεκτονική Μελέτη Ο ρόλος των επαγγελµατιών των ιοικητικών στελεχών και των αιρετών εκπροσώπων της Αυτοδιοίκησης στη διαδικασία της Στρατηγικής Σύζευξης. Επαγγελµατίες: Η προετοιµασία της µελέτης, η έρευνα και η αναζήτηση των εναλλακτικών λύσεων. ιοικητικά Στελέχη: Η εξουσιοδότηση των διαδικασιών και ο έλεγχος της τήρησης της νοµιµότητας. Θεσµοθέτηση των αποφασισθέντων. Αιρετοί Εκπρόσωποι Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Η λήψη των αποφάσεων σε ό, τι αφορά την επιλογή των λύσεων για την κατεύθυνση της ανάπτυξης και την παράλληλη προστασία του παραδοσιακού πλούτου. Απαιτείται η συνεργασία όλων για την επιτυχία του Σχεδιασµού και Προγραµµατισµού, ιδιαίτερα στους παραδοσιακούς οικισµούς και τα ιστορικά κέντρα. 7

8 Ο Πολεοδοµικός και Χωροταξικός Σχεδιασµός Προγραµµατισµός είναι διαδικασία διοικητική, βαθύτατα πολιτική κυρίως κοινωνική και πολιτιστική, αφού για την εξέλιξη του πολιτισµού σχεδιάζουµε και την αντιµετώπιση των αβεβαιοτήτων του µέλλοντος. 7. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ο Χωροταξικός Σχεδιασµός Προγραµµατισµός είναι δράση στρατηγικού επιπέδου. Είναι στρατήγηµα στρατηγική για την επίτευξη του στόχου της ανάπτυξης. Ως στρατηγική συνίσταται από τις τρεις θεµελιώδεις φάσεις. Ανάλυση Επιλογή Εφαρµογή. Ανάπτυξη κάθε σταδίου. Ποιο είναι το σπουδαιότερο και σε ποιο θα πρέπει να επιµείνουµε; ιοικητική ράση Στρατηγική σύζευξη για την προστασία των Παραδοσιακών Οικισµών. Επιστηµονική ράση Συζήτηση, Αµφίδροµη Επικοινωνία, Ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ ΣΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ : 1. Ένας δίσκος Η/Υ µε τα διατηρητέα κτίρια, παραδοσιακούς οικισµούς και τα τοπία φυσικού κάλλους στη Μακεδονία Θράκης. 2. Μία εγκύκλιος µε την τυποποιηµένη διαδικασία υποβολής µελετών, ελέγχου και έγκριση αυτών 8

9 Θεσσαλονίκη,03/12/2007: ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (020678) Τύπος: ιατηρητέο Φορέας:ΥΠΠΟ AA ήµος/κοινότητα ηµοτικό ιαµέρισµα ιέυθυνση Ιδιοκτήτης απόφαση Ηµ/νία 1 ΑΒ ΕΛΛΑ,Η Ι.Ν.Αγίου Αθανασίου 2 ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,Ο Ι.Ν. Αγίων Αποστόλων 3 ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ,Ο Γέφυρα Παπατάκη"" 29028/694 30/6/ ΑΕΤΙΑ,Η Ξωκκλήσι Παναγιάς 5 ΑΛΑΤΟΠΕΤΡΑ,Η Πέτρινο Γεφύρι 29028/694 30/6/ ΑΜΥΓ ΑΛΕΑΙ,ΑΙ Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου 7 ΑΜΥΓ ΑΛΕΑΙ,ΑΙ Ι.Ν. Αγίου ηµητρίου Π /8/ ΑΝΟΙΞΙΣ,Η Ι.Ν. Αγίου ηµητρίου /1/ ΑΣΥΛΛΙΟΝ,ΤΟ Γέφυρα 29028/694 30/6/ ΑΣΥΛΛΙΟΝ,ΤΟ Γέφυρα Κάστρου 29028/694 30/6/ ΑΣΥΛΛΙΟΝ,ΤΟ Ι.Ν. Αγίου Νικολάου 12 ΕΣΚΑΤΗ,Η Ι.Μονή Μπουνάσιας 13 ΕΣΚΑΤΗ,Η Ι.Μονή παλαιοκαρυάς 14 ΕΣΚΑΤΗ,Η Ι.Ν. Αγίου ηµητρίου 15 ΟΤΣΙΚΟΝ,ΤΟ Γέφυρα 35065/787 8/8/ ΟΤΣΙΚΟΝ,ΤΟ Ι.Ν. Αγ. Αθανασίου 51770/1233π.ε. 26/1/ ΟΤΣΙΚΟΝ,ΤΟ Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου 18 ΚΑΛΛΙΘΕΑ,Η Κάστρο στην περιοχή Καλλιθέας 19 ΚΑΤΑΚΑΛΗ,Η Ι.Ν.Αγίου Γεωργίου /1/ ΚΝΙ Η,Η Ι.Ν.Κοίµησης Θεοτόκου /1/ ΚΝΙ Η,Η Ι.Ν.της Παναγίας 22 ΚΟΣΜΑΤΙΟΝ,ΤΟ Ι.Ν.Αγίου Νικολάου /1/ ΚΡΑΝΕΑ,Η Γέφυρα Σταµπέκη 29028/694 30/6/ ΚΥ ΩΝΙΑΙ,ΑΙ Σχολείο 25 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΟΝ,ΤΟ Γέφυρα Παπατάκη 29028/694 30/6/ ΛΟΧΜΗ,Η Ι.Ν.Ταξιαρχών 27 ΜΑΥΡΑΝΑΙΟΙ,ΟΙ Ι.Ν.Αγίου ηµητρίου /1/ ΜΑΥΡΟΝΟΡΟΣ,ΤΟ Ι.Ν.Αγίας Κυριακής /1/ ΜΑΥΡΟΝΟΡΟΣ,ΤΟ Ι.Ν.Αγίων Θεοδώρων /1/ ΜΕΓΑ ΣΕΙΡΗΝΙΟΝ,ΤΟΙ.Ν.Παναγίας 15316/576 30/8/ ΜΕΣΟΛΟΥΡΙΟΝ,ΤΟ Ι.Ν. Αγ. ηµητρίου 51770/1233π.ε. 26/1/ ΟΡΟΠΕ ΙΟΝ,ΤΟ Ι.Ν.Αγίου Γεωργίου 33 ΟΡΟΠΕ ΙΟΝ,ΤΟ Ι.Ν.Ταξιαρχών

10 34 ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΝ,ΤΟ Ι.Ν. Αγ. Παρασκευής 40520/1105 7/8/ ΠΑΛΙΟΥΡΙΑ,Η Ι.Μονή Παµναγίας Βουνάσας 36 ΠΑΛΙΟΥΡΙΑ,Η Ι.Ν. Κοίµησης της Θεοτόκου 37 ΠΑΝΑΓΙΑ,Η Ι.Μονή Κοίµησης της Θεοτόκου 38 ΠΑΝΑΓΙΑ,Η Παναγία (Τουρνίκι) 51768/1234π.ε. 9/2/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,Η Ι.Ν. Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόµου β1/φ36/35455/675 21/8/ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΝ,ΤΟ Ι.Μονή Αγίου Νικολάου 447/ /9/ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΝ,ΤΟ Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου 42 ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΝ,ΤΟ Ι.Ν.Αγ. Γεωργίου 3980/99 1/2/ ΠΟΛΥΝΕΡΙΟΝ,ΤΟ Ι.Ν. Αγίων Θεοδώρων 44 ΠΥΛΩΡΟΙ,ΟΙ Ι.Ν. Αγίων Αποστόλων 45 ΣΑΜΑΡΙΝΑ,Η Ι.Μονή Αγίας Παρασκευής /12/ ΣΑΜΑΡΙΝΑ,Η Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου /12/ ΣΑΜΑΡΙΝΑ,Η Ι.Ν. Μεγάλης Παναγιάς /12/ ΣΑΜΑΡΙΝΑ,Η Ι.Ν. Μεταµόρφωσης /12/ ΣΑΜΑΡΙΝΑ,Η Ι.Ν. Μικρής Παναγιάς /12/ ΣΑΜΑΡΙΝΑ,Η Ι.Ν. Προφήτη Ηλία /12/ ΣΑΡΑΚΗΝΑ,Η Ι.Ν. Αγίου Νικολάου 52 ΣΜΙΞΗ,Η Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου 53 ΣΜΙΞΗ,Η Ι.Ν. Αγίου Νικολάου 54 ΣΠΗΛΑΙΟΝ,ΤΟ Ακρόπολη-Κάστρο 55 ΣΠΗΛΑΙΟΝ,ΤΟ Γέφυρα Κουτσογιάννης 29028/694 30/6/ ΣΠΗΛΑΙΟΝ,ΤΟ Γέφυρα Λιάτισσας 29028/694 30/6/ ΣΠΗΛΑΙΟΝ,ΤΟ Γέφυρα Πορτιτσας 29028/694 30/6/ ΣΠΗΛΑΙΟΝ,ΤΟ Ι.Μονή Κοίµησης Θεοτόκου /3/ ΣΠΗΛΑΙΟΝ,ΤΟ Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου 60 ΣΠΗΛΑΙΟΝ,ΤΟ παλαιό ηµοτικό Σχολείο ΙΛΑΠ/Γ/530/ /10/ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ,Ο Ι.Μονή Ταξιαρχών /10/ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ,Ο Ι.Ν. Αγίου ηµητρίου 63 ΤΡΙΦΥΛΛΙΟΝ,ΤΟ Ι.Ν. Κοίµησης της Θεοτόκου /1/ ΗΜΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΥ (0213ΚΝΙ Η,Η Ναός Κοιµήσεως της Θεοτόκου 51771/ /1/ ΗΜΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΥ (0213ΠΥΛΩΡΟΙ,ΟΙ Ι.Ν. Αγ. Αποστόλων 51770/1233πε 26/1/ ΗΜΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΥ (0213ΣΑΡΑΚΗΝΑ,Η Ι.Ν. Αγ. Νικολάου 35132/891 7/8/ ΗΜΟΣ ΓΟΡΓΙΑΝΗΣ (021ΚΗΠΟΥΡΕΙΟΝ,ΤΟ Γέφυρα Σταυροποτάµου 29028/694 30/6/ ΗΜΟΣ ΓΟΡΓΙΑΝΗΣ (021ΚΡΑΝΕΑ,Η Γέφυρα Ματσαγκάνη 29028/694 30/6/ ΗΜΟΣ ΓΟΡΓΙΑΝΗΣ (021ΠΗΓΑ ΙΤΣΑ,Η Γέφυρα Σπανού 29028/694 30/6/1995

11 70 ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (020 ΓΡΕΒΕΝΑ,ΤΑ 13ης Οκτωβρίου 26 ( Ζήσης Βέρρος ΙΛΑΠ/Γ/2199/ /6/ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (020 ΓΡΕΒΕΝΑ,ΤΑ Γέφυρα ΖΙΑΚΑΣ 29028/694 30/6/ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (020 ΓΡΕΒΕΝΑ,ΤΑ Ι.Μονή Οσίου Νικάνορα /3/ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (020 ΓΡΕΒΕΝΑ,ΤΑ Ι.Ν.Αγίου Νικολάου 74 ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (020 ΓΡΕΒΕΝΑ,ΤΑ Ι.Ν.Τιµίου Προδρόµου 75 ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (020 ΓΡΕΒΕΝΑ,ΤΑ κτίριο ΜΑΜΑΛΗ - πρώπαπαθανασίου και Σπα ΙΛΑΠ/Γ/2199/ /6/ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΩΤΩΝ (0ΚΛΗΜΑΤΑΚΙΟΝ,ΤΟ Γέφυρα Πραµόριτσας 29028/694 30/6/ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΩΤΩΝ (0ΚΟΚΚΙΝΙΑ,Η Γέφυρα του Πασά 63303/149 25/4/ ΗΜΟΣ Θ. ΖΙΑΚΑ (02135 ΚΟΣΜΑΤΙΟΝ,ΤΟ Γέφυρα Σπανού 29028/694 30/6/ ΗΜΟΣ Θ. ΖΙΑΚΑ (02135 ΣΠΗΛΑΙΟΝ,ΤΟ Κάστρο 446/31723/681 2/7/ ΗΜΟΣ Θ. ΖΙΑΚΑ (02135 ΤΡΙΚΩΜΟΝ,ΤΟ Γέφυρα Αζιζ Αγά 29028/694 30/6/ ΗΜΟΣ Θ. ΖΙΑΚΑ (02135 ΤΡΙΚΩΜΟΝ,ΤΟ Γέφυρα Καγκέλια 29028/694 30/6/ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΣΜΙΞΗΣ (021361) Νασίκα Παρασκευή ΙΝΣΑΚ 57187/ /7/2006 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ (020686) Τύπος: ιατηρητέο Φορέας:ΥΜΑΘ AA ήµος/κοινότητα ηµοτικό ιαµέρισµα ιέυθυνση Ιδιοκτήτης απόφαση Ηµ/νία 83 ΗΜΟΣ ΒΕΡΓΙΝΑΣ (0214 ΒΕΡΓΙΝΑ,Η παλιός µύλος Θ. Σανόπουλος /9/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (020056) Μιαούλη (Ο.Τ. 53) καμαρία Ευφηµιανίδου /10/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Αγγέλων 3 (ΚυριώτισσΚουνούπης /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Αγγέλων 5 (ΚυριώτισσΜπαρζάνας /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Αγγέλων 7 (ΚυριώτισσΑµοιρίδης /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Αγγέλων 9-11 (ΚυριώΚόγιας /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Ανοίξεως 67 Ι.Μ. Βέροιας /5/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Βερόης 4 - <Β> Αναστασίου Αδάµος /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Βερόης 6 - <Γ> Λαζόγλου - Τατάρογλου /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Γ. Γευδή 14 - <Β> Σίσσας /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Γ. Γουδή 12 - <Β> Παπαγιαννούλης /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Γ. Γουδη 22 - <Β> Σίσσας /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Γ. Γουδή 25 - <Β> Γιουβανοπούλου /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Γ. Γουδή 27 - <Γ> Γκάτζαρου Γεωργ /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Γ. Γουδή 29 - <Γ> Πράπα Γεωργ /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Γ. Γουδή 34 - <Γ> ηµοσθ. Μαζαράκης /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Γ. Γουδή 36 - <Β> Χαρωνιτάκης - Μαζαρά /3/1994

12 100 ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Γ. Γουδή 38 - <Γ> Ζαρκάδα Μαρίκα /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Γεωργίου Γουδή 23 - Μαζαράκης Σωτ /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η αβάκη /4/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η ηµοσθένους 10 - <ΒΠαπανδρώνη /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η ηµοσθένους 12 - <ΒΙδιοκ. Αγ. Γεωργίου /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η ηµοσθένους 13 - <ΒΜαρµαράς Προκόπιος /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η ηµοσθένους 15 - <ΒΖάννος ηµήτριος /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η ηµοσθένους 16 - <ΒΜπούκης /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η ηµοσθένους 18 - <ΒΚαραφέντζου /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η ηµοσθένους 20 - <ΒΡέπα /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η ηµοσθένους 23 - <ΒΤσικερδάνος Αθανάσιος /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η ηµοσθένους 24 - <ΒΣιταρά /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η ηµοσθένους Πασβάντη /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η ηµοσθένους 26 - <ΒΠρωτοψάλτης Αναστ /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η ηµοσθένους 4 - <Β>Τζατζάρη /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η ηµοσθένους 6 - <Β>Κουκούλιος Αντώνιος /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η ηµοσθένους 7- <Β> Τσικερδάνου Εµµ /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η ηµοσθένους 8/4 - <ΒΤζατζάρη /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η ηµοσθένους Άάώ ΠαΚατρίδης /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Ελλης 5, - <Β> Λεκκόπουλος /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Ελλης 7, Ο.Τ. Αγ. Κη Νταρλακώστας /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Ελλης 9, Ο.Τ. Αγ. Κη Γιάννιος Γεώργιος /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Εφέσου 4 Αφοι Σαράφογλου /4/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Θωµαϊδου (ΚυριώτισσΚάκαρης /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Θωµαϊδου <Καραµίχος /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Θωµαϊδου 8-10 (Κυρ Αγιάνογλου /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Ιεραρχών 1 (ΚυριώτισΛευκόπουλος /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Ιεραρχών 13 (ΚυριώτΧατζηδηµητριάδης /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Ιεραρχών 14 (Κυριώ Σαράφογλου /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Ιεραρχών 15 (ΚυριώτΓερανίου Ανασ /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Ιεραρχών 16 (Κυριώ ροµίτσα Αναστασία /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Ιεραρχών 17 (ΚυριώτΛαζόπουλος /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Ιεραρχών 18 (ΚυριώτΠαπαγιάννης Γιάννης /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Ιεραρχών (ΚυρΜαρµαράς Βασ. Λαφαζ /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Ιεραρχών 22 (ΚυριώτΚερυσλίδου Σοφία /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Ιεραρχών 24 (ΚυριώτΓιαννιός /3/1994

13 136 ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Κεντρικής 265 (κέλυφος) /12/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Κεντρικής 43 - <Α> Αλλή Ντεµίρ - ηµ. Ταµ /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η κεντρικής 55- <Β> Παπαδόπουλος Κων/νο /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Κοντογεωργάκη 10, Αντωνιάδης /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Κοντογεωργάκη 12, ιδιοκ. Αγίου Ιωάννου Βα /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Κοντογεωργάκη 16, ιδιοκ. Αναστασίου Κάλη /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Κοντογεωργάκη 18, Παπαδοπουλου Πολυξέ /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Κοντογεωργάκη 20, ΟΞυλοφόρος Ευάγγελος /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Κοντογεωργάκη 8, ΟΤσοκαροπούλου /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η κτίριο στο λόφο ΒικέλαΜ. Χασιώτης 833 9/3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Κυριατίσσης 4 (ΚυριώΜπουρδένας Ξαψίνας /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Λουτρού 8 - <Β> 11η Εφορεία Βυζαν. Αρ /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Λουτρού 9 (Κυριώτισ Σαλιάρας /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Μεραρχίας 14 - <Α> Φιάκα /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Μεραρχίας 16 - <Β> Ταµπώχ /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Μεραρχίας 17 - <Β> Γκόγκος /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Μεραρχίας 19 - <Β> Γρηγοριάδης Θ /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Μεραρχίας 21 - <Α> Μιχαηλίδης /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Μεραρχίας 21Β - <Β Γιώτα Γ /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Μεραρχίας 25 (ΜπαρµΚιατικίδης /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Μεραρχίας 26 (ΜπαρµΤσαλέρας Γ /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Μεραρχίας 29Α (Μπα Τασδεµίρ - Ορφανίδης /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Μεραρχίας 30 (ΜπαρµΜαντιδιώτης Σταύρος /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Μεραρχίας 31 - <Β> Τσαλέρας /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Μητροπόλεως 9 Κληρον. Πασχαλίδη Πα /7/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Μιαούλη 4-6 (όψη κτιρουλκέρογλου Γεώργιο /5/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Μυτιλέκα (Κυρ Μπορδένα /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Μυτιλέκα 32 (ΚυριώτιΣαγµατόπουλος Γ /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Μυτιλέκα 34 (ΚυριώτιΣαραφίδης /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Μυτιλέκα 9 (ΚυριώτισσΛάχνας /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Ολγάνου 11 - <Β> Μπαχτσή Φλώρα /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Ολγάνου <Β> Χατζηµασούρας ηµ. Σ /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Ολγάνου 14 - <Α> Μπέλλας-Φυκατάς /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Ολγάνου 15 - <Α> Φύκατας Στεργ /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Ολγάνου 15 - <Β> Μπαχτσή Κατ /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Ολγάνου 16 - <Β> Θωµοπούλου Αικατ /3/1994

14 172 ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Ολγάνου 18 - <Β> Χατζηκωνσταντίνου Μιλ /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Ολγάνου 2 - <Β> Κολοσίδης /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Ολγάνου <Β>Παυλίδης Παοισιου /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Ολγάνου 24 - <Β> Τσαρτσάκη Ολυµπία /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Ολγάνου 4 - <Β> Τόσκας /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Ολγάνου 5 - <Β> Μιχαηλίδης /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Ολγάνου 6 - <Α> Εβραϊκή Κοινότητα /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Ολγάνου 6 - <Β> Φράγγος /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Ολγάνου 6 - <Β> Μπούλος Στέργιος /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Ολγάνου 8 - <Β> Σελµπέσης Στράτος /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Ολγάνου 9 - <Β> Τσιοπιρίδης /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Π.Ιωακείµ 18 Α. Νικολαϊδη /1/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Παναγίας εξιάς 1 - <Αρζόγλου Βασ /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Παναγίας εξιάς 3 - <Αρζόγλου Βασ /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Παναγίας εξιάς 9-11 Σπανός ηµήτριος, Χασ /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Παρ. Ιεραρχών 12 (Κ Λαδά Φωτεινή /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Παρ. Ιεραρχών 2 (Κυ Τσαλικάγκαρας /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η πάροδος Γ. Γουδή 1 Μουλόπουλος Χρ /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Πάροδος Γ. Γουδη 17 Γώγος Αντώνιος /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η πάροδος Γ. Γουδή 3 Γκαγκάνης Αντ. Βλαχογ /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η πάροδος Γ. Γουδή 5-7Γκαβαϊσέ - Γουναρόπου /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Πάροδος Γ. Γουδη 6 - Χασιούρα /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Πάροδος Γ. Γουδη 8 - Κύρτσος /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η πάροδος Πλατάνων ΆΚούσιου /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Πάροδος Πλατάνων κ Αράβας Στέργιος /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Πάροδος Σοφού 2 (ΜΧαριλάου Νικ /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η πάροδος Σοφού 9 - <Γκλαβοπούλου /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Πατρ. Ιωακείµ 25 - <Τσάντζαλη /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Πατρ. Ιωακείµ 14 (Κυ Χριστοδούλου /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Πατρ. Ιωακείµ 17 (ΚυρΑργυριάδου Φ /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Πατρ. Ιωακείµ 18 (Κυ Νικολαϊδης /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Πατρ. Ιωακείµ 18 ΚατάΝικολαϊδης /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Περδίκα 16 (Κυριώτι Πελάγου /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Περδίκα (πάροδος) 3 Τσίγκα Μαρία και Αλκµή /8/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Περδίκα 3 (ΚυριώτισσΚαρανικόλα /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Περδίκα 5-7 (Κυριώτι Μπουρδένας /3/1994

15 208 ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Περδίκα 6-4 (ΚυριώτισΖέρβας /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Ρήγα Φεραίου 30 (Κ Κίζη /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Ρήγα Φεραίου 16 (ΚυΠαραµπούρας Β /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Ρήγα Φεραίου 27 (Κυ? /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Ρήγα Φεραίου 32 (ΚυΘωµαϊδη Βασιλείου /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Ρήγα Φεραίου 34 (ΚυΖεµβέης /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Ρήγα Φεραίου 36 (ΚυΖιώγας Στέργιος /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Ρήγα Φεραίου 38 (ΚυΣπάθης /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Ρήγα Φεραίου 40 (ΚυΤριγκάνης /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Ρήγα Φεραίου (Παµπουκά Ελ /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Ρήγα Φεραίου 50 (ΚυΠλιάτσικας Αγγέλου /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Ρήγα Φεραίου 52 (ΚυΓκαβαϊσες /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Σοφού 10 (ΜπαρµποΤουρώνη ηµ /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Σοφού 12 (ΜπαρµποΜπαµπαλώνας Στεφ /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Σοφού 3-3Α - <Β> Κωστούλας Γεώργιος /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Σοφού 4 (Μπαρµπού Παπαγεωργίου ηµ /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Σοφού 7 - <Β> Κατρίδης /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Σοφού 9 (ΜπαρµπούτΜαζίνης /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005Κάτω Βερµίου (Σέλι) Σ. Ταχµατζίδη ΑΕΒΕ /5/ ΗΜΟΣ ΟΒΡΑ (021436)ΦΥΤΕΙΑ κτίριο ήµος οβρά /2/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Α' Πάροδος Κοραή 3 Κληρονόµοι Ζωγρ. Κοκκ /4/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Αγίας Παρασκευής 1 Λίτος Αθανάσιος /4/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Αγίας Παρασκευής 3 Ηλίας Αναστάσιος /4/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Αγίας Παρασκευής 5 Ηλίας ηµήτριος /4/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Αγίου Θεοφάνους 1 Μακούλης Γεώργιος /4/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Αγίου Θεοφάνους 25 Σταµούλης ηµήτριος /4/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Αγίου Θεοφάνους 27 Γιαγκούλας Γεώργιος /4/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Αγίου Θεοφάνους 3 Τσαρούχα Σούλα /4/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Αγίου Θεοφάνους 45 Καρύδας Παναγιώτης /4/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Αγίου Θεοφάνους 5-7 Λινατζής Κωνσταντίνος /4/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Αθηναγόρα 2 Χαρχούρας /4/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Αθηναγόρα 7 Λαφάρας Γρηγόριος /9/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Αναδολή 1 Μπάπκας /4/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Αναδοχή 2 Μπασιούρης Αθανάσιος /4/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Ανταρτών 10 Μοσχοβάκος Γρηγόριος /4/2002

16 243 ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Ανταρτών 24 Κουφράτζης Κωνσταντί /4/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Αριστοτέλους 2 & Α' ΠΚλώνα Γενοβέφα /4/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Αριστοτέλους 2 & Α' ΠΣούλης Κωνσταντίνος /4/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Αριστοτέλους 30 Αλ. Ριζόπουλος /4/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Αριστοτέλους 37 Βαγγόπουλος Κωνσταν /4/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Αφων Λαναρά και ΦωΒασίλης αούτης /4/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Βασ. Κωνσταντίνου Βλάχος Θωµάς /4/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Βασ. Κωνσταντίνου 32Σταύρος Μπίλης /4/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Βασ. Κωνσταντίνου 33Πέτρος Μήτκας /4/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Βασ. Κωνσταντίνου 35Κληρ. Παπαστρατόπουλ /4/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Βασ. Κωνσταντίνου 36Λαµνίδης Γρ /4/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Βενιζέλου 7 Ένωση Γεωργικών Συν /4/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Βενιζέλου 7 & Μ. ΑλεξΑ' Παιδικός Σταθµός /4/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Γ. Περδικάρη 14 Μπαξεβάνου /4/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Γ. Περδικάρη 27 Μπλιάτκας Αναστάσιος /4/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ ηµ. Πεχλιβάνου 10 Κωνσταντινίδης Τιµόθεο /4/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Ηρωίδων 8 ΠΙΚΠΑ Παιδικός Σταθµό /4/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου (αι.ν. Αγίου Γεωργίου /4/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Καµπίτη 41 Παπαγιάννης /4/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Καρατάσου 10. Βάνης (βιοµηχανικό κ /4/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Κοραή 15 Παππής ηµήτριος /4/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Κοραή 21 Αφοί Κούλοι Νάτσιου /4/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Κοραή 22 Χ. Άτσης /4/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Λαναρά και Πεχλιβάνου /9/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Λαναρά και Φ. Πεχλιβάνου /9/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Μ. Αλεξάνδρου Γκαβοτραίου /4/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Μ. Αλεξάνδρου 34 ηµητρούλης Θωµάς /4/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Μ. Αλεξάνδρου 6 Καλογερόπουλος /4/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Μαζαράκη και Μπάτζι Τράπεζα Κρήτης /9/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Μίγγα 1 Γκορλίτη Ευδοξία - Πασ /9/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Νικολάου Φωκέα ίρας Κωνσταντίνος /4/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Οδός Αγίου Νικολάου Κλωστήρια /4/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Οδός Αγίου Νικολάου ΠΕΛΛΑ-ΟΛΥΜΠΟΣ /4/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Οδός Αγίου Νικολάου Σιούγγαρη Σουλτάνα /4/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Οδός Αραπίτσας Ι.Ν. Αγίας Υπαπαντής ( /4/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Πάροδος Κοκκίνου 3 ( ήµ. Καρούτας /4/2002

17 279 ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Πάροδος Μιχαήλ Λογ Τσιώτης Αναστάσιος /9/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Πάροδος Στουµπάνωνπρώην ΥΦΕΝ /9/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Πάροδος Χρ. Περδικά Χατζηπαράσχος Αλέξαν /4/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Παύλου Μελά 8 Μυλωνάς /4/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Πεζόδροµος ΑραπίτσαΓιάννου Χρήστος /4/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Πλατεία Αλωνίων 7 Μαλούνας Ιωάννης /4/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Πλατεία ΜεταµόρφωσΙ.Ν. Μεταµορφώσεως το /4/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Σολωµού 3 ήµος Νάουσας ( ηµοτ /4/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Σωφρονίου & Α' ΠάροΠαπατζής Γρηγόριος /4/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Σωφρονίου & ΜητροπΙερά Μητρόπολη Βεροία /4/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Σωφρονίου 10 Χρυσοχόου Πολυξένη /4/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Σωφρονίου 2 Αγ. Οικονόµου /4/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Σωφρονίου Μήτσικας /4/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Σωφρονίου Χρυσοχόου Ιουλ /4/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Σωφρονίου Χρυσοχόου Πολ /4/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Χατζηγρηγοριάδη 33 Καρδολάµα Ιορδάνα /4/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Χατζηγρηγοριάδη 34 Βενετία Χρηστίδη /9/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Χατζηγρηγοριάδη 9 Κληρον. Τσέλιου /4/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Χατζηκουρκούτα & ΑγΑµούτζας /4/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Χατζηκουρκούτα & ΑγΚωστόπουλος Κωνσταν /4/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Χατζηκουρκούτα 23 Μήτσαλας Γρηγόριος /4/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Χατζηκουρκούτα 25 Ήλκου Κατίνα /4/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Χατζηκουρκούτα 27 Τσιώµη Μαρία /4/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Χατζηκουρκούτα 31 Καρανάτσιος ηµήτριος /4/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Χατζηκουρκούτα 36 Κληρονόµοι Κάλλη /4/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Χατζηκουρκούτα 42 Καραγιαννόπουλος /4/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Χρ. Λαναρά 17 & ΠαπΧρονίδης /4/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Χρ. Περδικάρη 26 Φ. Τσάµπουρα /4/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ,Η Αγ. ηµητρίου 10 ήµος Νάουσας /6/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ,Η Αγ. Νικολάου 4 χαρακ. Πατµανίδη, Ανσ. Γερ 7010/94 5/6/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ,Η Αγγέλου Γάτσου 10. Χατζηιωάννου /8/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ,Η Α'πάροδος Χρ. ΠερδικΤσιαπράζης Γεώργιος /11/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ,Η Εθν. Αντιστάσεως και ηµητράκης Γεώργιος κ /1/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ,Η καµινάδα της κλωστουτράπεζα Κρήτης /8/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ,Η Καρανάτσου και ελη Γκιουλέκα Θωµά /6/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ,Η Μ. Αλεξάνδρου Καρκάτας /12/2001

18 315 ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ,Η Περδικάρη 20 (28) κέλπ. και Ε. Βατατζή /10/1997 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ (020686) Τύπος: ιατηρητέο Φορέας:ΥΠΕΧΩ Ε AA ήµος/κοινότητα ηµοτικό ιαµέρισµα ιέυθυνση Ιδιοκτήτης απόφαση Ηµ/νία 316 ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Απ. Παύλου 4 Κανελλίδη, Παπάζογλου39856/ /5/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Αριστοτέλους 6 Αντωνιάδης Ευάγγελος 68915/ /11/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Ελιάς 7 Χριστοδούλου, Ιατροπο 73032/6238 1/12/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Ελιάς και Παστέρ 66606/4896 1/10/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Ελιάς και Παστέρ Α. Μπουλασίκη 66605/4896 1/10/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Λουτρού 7 Περικλής Παπαγιάννης 3/9/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ,Η παρ. Χη Κουρκούτα 1 Μαρ. αλαµπίρα 31802/ /3/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ,Η Περδικάρη 14 Αν. Αγιαννίδου Ι. Μάντσ53122/ /8/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ,Η Σωφρονίου 23 Π. Βογιατζή 33689/ /5/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ,Η Σωφρονίου 25 Βογιατζή Στέργιου 33689/ /6/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ,Η Σωφρονίου 26 A. Άάώ B. Τζιάµαλη 33689/ /5/1987 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ (020686) Τύπος: ιατηρητέο Φορέας:ΥΠΠΟ AA ήµος/κοινότητα ηµοτικό ιαµέρισµα ιέυθυνση Ιδιοκτήτης απόφαση Ηµ/νία 327 ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ,Η Ι.Μ. Παναγίας (Ι.Ν.Προφήτη Ηλία) στην παλιά 31675/690 12/7/ ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ,Η Ι.Ν. Αγ. Μαρίνας 31675/685 2/7/ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ,Η Ι.Ν. Αγ. Τριάδος Π /8/ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,Ο Ι.Ν. Αγ. Αθανασίου 15593/343 30/5/ ΚΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΑ,Η Ι.Ν. Καλής Παναγιάς 23794/408 22/7/ ΝΗΣΙΟΝ,ΤΟ Ι.Ν. Αγίων Αναργύρων 27702/69 και 25767/656/86 25/1/ ΞΕΧΑΣΜΕΝΗ,Η Ι.Ν. Αγ. ηµητρίου 39057/813 2/9/ ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ,ΤΑ Ι.Μ. Αγ. Πάντων /1/ ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ,ΤΑ Ι.Ν. Αγ. ηµητρίου /12/ ΣΦΗΚΙΑ,Η Ι.Ν. Αγ. ηµητρίου /12/ ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ,Ο Ι.Ν. Αγ. Αθανασίου /12/ ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ,Ο Ι.Ν. Αγ. Αθανασίου στο Βρωµοπήγαδο"" /1/ ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ,Ο Ι.Ν. Αγ. Νικολάου /12/ ΦΥΤΕΙΑ,Η Ι.Ν. Αγ. Αθανασίου /1/ ΧΑΡΑ ΡΑ,Η Ι.Ν. Προφήτη Ηλία /1/ ΧΑΡΑ ΡΑ,Η πλατεία Αριστοτέλους όψεις 12 κτιρίων ΙΛΑΠ/Γ/529/ /10/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (020056) Απ. Παύλου 1-3ο και 4ο ηµοτικό Σχολείο ΙΝΕΣΑΚ/60729/ /7/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Αγία Αννα, Ενορίας Αγ. Αναργύρων /12/1964

19 345 ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Αγία Αννα, Ενορίας Προφήτου Ηλία /12/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Αγία Παρασκευή, Μακαριωτίσσης /12/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Αγία Παρασκευή, Ενορίας εξιάς /12/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Αγιοι Ανάργυροι, Ενορίας Αγ. Αναργύρων 37942/ /6/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Αγιοι Ανάργυροι, Ενορίας Φανερωµένης /12/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Αγιοι Απόστολοι (Νέα Μητρόπολη) /12/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Αγιοι Θεόδωροι, ενορίας Αγ. ηµητρίου /12/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Αγιος Ανδρέας, ενορίας Αγ. Γεωργίου /12/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Αγιος Ανδρέας, ενορίας Κυριωτίσσης /12/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Αγιος Βασίλειος, ενορίας Αγ. Αναργύρων /12/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Αγιος Βλάσιος /12/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Αγιος Γεώργιος Ενορίας Αγ. Αντωνίου /12/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Αγιος Γεώργιος Ενορίας Αγ. Γεωργίου /12/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Αγιος Γεώργιος ο Μικρός Π /11/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Αγιος ηµήτριος /12/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Αγιος Κήρυκος Π /11/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Αγιος Νικόλαος ο Αµόλευτος Ενορίας Αγ. Γεω /12/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Αγιος Νικόλαος ο Λαµαρινάς Ενορίας Αγ. Αντ /9/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Αγιος Νικόλαος ο Ψαράς Ενορίας Αγ. Παταπί /12/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Αγιος Νικόλαος Ενορίας εξιάς /12/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Αγιος Νικόλαος Μακαριωτίσσης Π /11/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Αγιος Νικόλαος ο Γουρνάς Π /11/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Αγιος Πατάπιος /12/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Αγιος Προκόπιος ενορίας Αγ. Αντωνίου /12/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Αγιος Σπυρίδων ενορίας Αγ. Γεωργίου /12/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Αγιος Στέφανος ενορίας Μακαριωτίσσης /12/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Αγιος Σωτήρ ενορίας Αγ. Παταπίου /12/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Ανοίξεως 106 Κάλφογλου ΙΛΑΠ/Γ/44307/ /8/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Αρχοντικό και αύλειος Μπέκα ΙΛΑΠ/Γ/14/63053 π.ε. 29/1/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Αρχοντικό Σαράφογλο ήµος Βέροιας ΙΛΑΠ/Γ/1976/ /8/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Βερόης. Μπόζογλου και. Κο ΙΛΑΠ/Γ/223/ /2/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η ηµοσθένους 3 Κ. Μπουλάκη ΙΛΑΠ/Γ/31074/1930 4/8/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η ικαστικό Μέγαρο και ηµοσίου ΙΛΑΠ/Γ/79/ /2/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Εβραϊκή συνοικία (Μπαρµπούτα) φ31/61132/6993π.ε. 21/3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Ελλ. Γυµνάσιο και περ ηµοσίου ΙΛΑΠ/Γ/2318/ /8/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Ελλης 1 Σχοινιώτη ΙΛΑΠ/Γ/453/ /2/1986

20 381 ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Ελλης 3 Σχοινιώτη ΙΛΑΠ/Γ/453/ /2/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Εξω Παναγία ( Ι.Ν. Υπαπαντής) /12/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Ευαγγελίστρια Ενορία Αγ. ηµητρίου /12/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Θωµαϊδου και Πιερίων ανάη Σαράφογλου ΙΛΑΠ/Γ/14/ /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Ι.Ν. Αντιγωνιτού ενορίας Μητροπόλεως /12/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Ι.Ν. Γοργοεπηκόου ή Αγ. Μανδηλίου ενορίας /12/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Ι.Ν. Κυριωτίσσης, Ενορίας Αγ. Αναργύρων /12/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Ιερός Ναός Αγ. ηµητρίου β1/φ32/39057/813 2/9/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Καπ. Αγρα και Εδέσσης 17 ΙΛΑΠ/Γ/1637/ /6/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Καπ. Αγρα και Εδέσσης 19 ΙΛΑΠ/Γ/1637/ /6/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Κεντρικής 49. και Ι. Χατζησαράντη ΙΛΑΠ/Γ/1489/ /6/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Κοντογεωργάκη 22 καχαρούση ΙΛΑΠ/Γ/596/24916 π.ε. 15/1/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Κοντογεωργάκη 24 ΙΛΑΠ/Γ/596/24916 π.ε. 15/1/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Κοντογεωργάκη 26 ωραή ΙΛΑΠ/Γ/596/24916 π.ε. 15/1/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Κοντογεωργάκη 40 Φώτη Λελιοπούλου ΙΛΑΠ/Γ/596/24916 π.ε. 15/1/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Κοντογεωργάκη 42 Μανώλη Καλογήρου ΙΛΑΠ/Γ/596/24916 π.ε. 15/1/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Κοντογεωργάκη 44 ηµάδη ΙΛΑΠ/Γ/596/24916 π.ε. 15/1/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Κοντογεωργάκη 46 Τριγκώνη ΙΛΑΠ/Γ/454/ /2/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Κοντογεωργάκη 48 Ντίνα ΙΛΑΠ/Γ/596/24916 π.ε. 15/1/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η κτίριο κοντά στην παλ Αφων Αλιζιώτη ΙΛΑΠ/Γ/2686/166 10/2/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η κτίριο της Συναγωγής Ισραηλ. Κοινότητα Θεσ/ ΙΛΑΠ/Γ/1467/ /4/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Κυλινδρόµυλος Μάρκου"" ΙΛΑΠ/Γ/3228/ /1/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Κυριώτισσα Ελισ. Τροχίδη ΙΛΑΠ/Γ/1942/ /2/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Κυριώτισσα Αντ. ΠαπαΪωάννου ΙΛΑΠ/Γ/38813/2534 3/11/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Μέγας Θεολόγος Ενορίας Αγ. Αντωνίου /12/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Μεντρεσέ Τζαµί (Ο.Τ. 51) /12/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Ο.Τ. 156 Βερµίου Ελ. κ Πετ. Μέµτσα ΙΛΑΠ/Γ/2137/ /9/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Οικία επί της οδού Μιαούλη - Ειρήνης 2 (πρ 50229/ /10/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Οικία επί της οδού Πανόρµου και Ταντάλου αφ54221/ /5/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Ολγάνου 10 - ΕβραϊκήΑλεξάνδρου Σερµπέση ΙΛΑΠ/Γ/2329/ /6/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Ολγάνου 12 - ΕβραϊκήΦλώρα Γιάννου ΙΛΑΠ/Γ/2329/ /6/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Ολγάνου 14 - ΕβραϊκήΓιάννη Μπελλά (κληρ. Ν ΙΛΑΠ/Γ/2329/ /6/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Ολγάνου 18 (κτίριο καμιλτ. Χατζηκωνσταντίνο ΙΛΑΠ/Γ/2329/ /6/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Ολγάνου 19 ήµος Βέροιας ΙΛΑΠ/Γ/25371/ /7/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Ολγάνου (κτίριοπαυλίδη Παϊσίου ΙΛΑΠ/Γ/2329/ /6/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Ολγάνου 24 (κτίριο καολυµπία Τσαρτσάκη ΙΛΑΠ/Γ/2329/ /6/1997

21 417 ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Ολγάνου 8 - Εβραϊκή Μπούτας Νικ. ΙΛΑΠ/Γ/2329/ /6/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Ολγάνου και Βερόη (καναστασίου ήµου ΙΛΑΠ/Γ/2329/ /6/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Ορτά Τζαµί Β /1/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Παλαιά Μητρόπολη (Χουνκιάρ - Τζαµί) Π /11/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Παλαιά Τουρκικά Λουτρά /12/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Παναγία Βαλτεσινή ενορίας Μητροπόλεως /12/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Παναγία εξιά /12/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Παναγία η Παλαιοφορίτισσα Π /11/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Παναγία Χαβιαρά /9/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Παναγούδα Ενορίας Κυριωτίσσης /12/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Παντοκράτωρ Π /11/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η πάροδος Μ. Ασίας 3 Φ. Ταµπάκη Ιωνά ΙΛΑΠ/Γ/1757/ /7/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Πατριάρχου Ιωακείµ 8Αν. Παπαϊωάννου ΙΛΑΠ/Γ/1582/ /7/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Περίβλεπτος Π /11/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η πλατεία Εληάς και α Μ. Μουράτογλου ΙΛΑΠ/Γ/903/ /7/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Προφήτης Ηλίας /12/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Πυργόσπιτο και περιβ. Φωτιάδου - Αξιόγλου ΙΛΑΠ/Γ/43536/ /8/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Ρ. Φεραίου και ΜιαούλΝ. Κακουλίδη ΙΛΑΠ/Γ/1982/ /7/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Σοφού 10, Μπαρµπούτα ΙΛΑΠ/Γ/12/ /1/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Σοφού 6, Μπαρµπούτα ΙΛΑΠ/Γ/12/ /1/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Τέµενος Μαχµούτ Τσελεπή (Ο.Τ. 36) /12/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Υπολλείµατα Φρουρίου πλησίον Παλαιάς Μητ /12/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Φανερωµένη /12/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Χ. Μεραρχίας 1, Μπαρµπούτα ΙΛΑΠ/Γ/224/ /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Χ. Μεραρχίας 11, Μπαρµπούτα ΙΛΑΠ/Γ/224/ /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Χ. Μεραρχίας 13, Μπαρµπούτα ΙΛΑΠ/Γ/224/ /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Χ. Μεραρχίας 15, Μπαρµπούτα ΙΛΑΠ/Γ/224/ /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Χ. Μεραρχίας 3 Μπαρµπούτα ΙΛΑΠ/Γ/224/ /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Χ. Μεραρχίας 5 Μπαρµπούτα ΙΛΑΠ/Γ/224/ /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Χ. Μεραρχίας 7 Μπαρµπούτα ΙΛΑΠ/Γ/224/ /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Χ. Μεραρχίας 9 Μπαρµπούτα ΙΛΑΠ/Γ/224/ /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Χριστός Ι.Ν. Αναστάσεως του Χριστού Π /11/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ,Η 1ο και 2ο ηµοτικό Σχ ηµόσιο ΙΛΑΠ/Γ/2582/ /4/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ,Η 3ο ηµοτικό Σχολείο Χ ηµόσιο ΙΛΑΠ/Γ/2582/ /4/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ,Η 4ο ηµοτικό Σχολείο π ηµόσιο ΙΛΑΠ/Γ/2582/ /4/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ,Η εργοστάσιο Λαναρά σθ. Πιτσιούνη ΙΛΑΠ/Γ/60/654 28/1/1986

22 453 ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ,Η Ζαφειράκη Αλεξ. Χατζηµαλούση ΙΛΑΠ/Γ/1811/ /7/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ,Η Ι.Μ.Τιµίου Προδρόµου ' Εξω Πρόδροµος""31674/683"""""""""" 8/8/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ,Η Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου 31674/683 8/8/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ,Η Ι.Ν. Αγ. Νικολάου Ζερβοχωρίου /1/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ,Η Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής Παναγιοπούλα"" 31674/683 8/8/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ,Η Ι.Ν. Κοίµησης Θεοτόκου 31674/683 8/8/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ,Η Ι.Ν.Τιµίου Προδρόµου ' Μέσα Πρόδροµος""31674/683"""""""""" 8/8/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ,Η Καµπίτη 37 πρόσοψη Γεωργ. Φειδαντσή ΙΛΑΠ/Γ/2919/ /11/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ,Η Λάππειο Γυµνάσιο, π ηµόσιο ΙΛΑΠ/Γ/2582/ /4/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ,Η παλιό Νηµατουργείο ΛΚύρτση και Τουρµαλή ΙΛΑΠ/Γ/62/655/ /2/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ,Η Πύργος Χατζηδηµητρέων ΙΛΑΠ/Γ/1375/40159/27 27/7/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ,Η Σωφρονίου Ν. Κωστάκη ΙΛΑΠ/Γ/1990/ /8/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ,Η Σωφρονίου 14 Κληρ. Ματθαίου ΙΛΑΠ/Γ/40700/1991 1/8/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ,Η τρείς υδρόµυλοι (Χατζηκώστα - Ράϊου-σησαµο ΙΛΑΠ/Γ/2134/ /6/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ,Η Τριώροφος πύργος Κ Ι. Μπουτάρης και ΥΙΟΣ ΙΛΑΠ/Γ/2113/43532 π.ε. 11/4/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ,Η Χατζηµαλούση και ΜίγΙ. Μπουτάρη ΙΛΑΠ/Γ/43539/ /8/1984 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (020689) Τύπος: ιατηρητέο Φορέας:ΥΜΑΘ AA ήµος/κοινότητα ηµοτικό ιαµέρισµα ιέυθυνση Ιδιοκτήτης απόφαση Ηµ/νία 469 ΛΑΓΚΑ ΙΚΙΑ,ΤΑ Μ. Αλεξάνδρου /5/ ΤΡΙΛΟΦΟΝ,ΤΟ ηµοτικό Σχολείο ήµος Μίκρας /5/ ΗΜΟΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ (0ΒΡΑΣΝΑ,ΤΑ Ζέρβα Ζήνωνα /9/ ΗΜΟΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ (0ΒΡΑΣΝΑ,ΤΑ Λ. Παρτσανάκη /3/ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (020386) 2ο ηµοτικό Σχολείο µεταξύ των οδών Κοµν /1/ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (020386) Αγίου ηµητρίου 1 Σπύρος Παπαδόπουλος /11/ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (020386) Καραολή ηµητρίου & ηµήτριος Ράµογλου, Α7847/05 28/2/ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (020386) Μιαούλη 3 Ε. Μελετίου κλπ /12/ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΑΝΩ ΠΟΛΗ Αγαθαγγέλου 11 (Κατηγορία ΙΙ) /11/ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΑΝΩ ΠΟΛΗ Αγαθαγγέλου 3 (Κατηγορία ΙΙΙ) /11/ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΑΝΩ ΠΟΛΗ Αγαθαγγέλου 5 (Κατηγορία ΙΙΙ) /11/ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΑΝΩ ΠΟΛΗ Αγαθαγγέλου 7 (Κατηγορία ΙΙΙ) /11/ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΑΝΩ ΠΟΛΗ Αγαθαγγέλου 9 (Ο.Τ. 108) (Κατηγορία ΙΙΙ) /11/ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΑΝΩ ΠΟΛΗ Αγίας Σοφίας 101 (Ο.Τ. 79) (Κατηγορία Ι) /11/ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΑΝΩ ΠΟΛΗ Αγίου Παύλου (Ο.Τ. 183) (Πολεοδ. στοι /11/ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΑΝΩ ΠΟΛΗ Αγίου Παύλου 47 (Ο.Τ. 170) (Πολεοδοµικά στ /11/ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΑΝΩ ΠΟΛΗ Αθηνάς & Αγίου Παύλου 33 (Ο.Τ. 190) (Κατηγ /11/1999

23 486 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΑΝΩ ΠΟΛΗ Αθηνάς 42 & Κυθήρων γωνία (Ο.Τ. 188) (Κατη /11/ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΑΝΩ ΠΟΛΗ Αθωνος 2, Ανω ΠόληΓ. Παυλούδης κ.α /4/ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΑΝΩ ΠΟΛΗ Αίµου 3 (Ο.Τ. 95) (Πολεοδοµικά στοιχεία) /11/ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΑΝΩ ΠΟΛΗ Αιόλου (Ο.Τ. 116) (Πολεοδοµικά στοιχεία) /11/ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΑΝΩ ΠΟΛΗ Ακρίτα (Κατηγορία Ι) /11/ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΑΝΩ ΠΟΛΗ Ακρίτα 3 (Ο.Τ. 16) (Κατηγορία Ι) /11/ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΑΝΩ ΠΟΛΗ Ακροπόλεως & Α. Μίλτωνος 1 (Ο.Τ. 130) (Κατ /11/ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΑΝΩ ΠΟΛΗ Ακροπόλεως & Ιφικράτους (Ο.Τ. 142) (Κατηγο /11/ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΑΝΩ ΠΟΛΗ Ακροπόλεως & Περιάνδρου 35 (Κατηγ. Ι) /11/ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΑΝΩ ΠΟΛΗ Ακροπόλεως & Χαϊδευτού (Ο.Τ. 155) (Κατηγ /11/ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΑΝΩ ΠΟΛΗ Ακροπόλεως (Ο.Τ. 130) (Πολεοδοµικά στοιχεί /11/ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΑΝΩ ΠΟΛΗ Ακροπόλεως (Ο.Τ ) (Πολεοδοµικά στ /11/ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΑΝΩ ΠΟΛΗ Ακροπόλεως (Ο.Τ. 144) (Κατηγορία ΙΙΙ) /11/ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΑΝΩ ΠΟΛΗ Ακροπόλεως (ρυµοτοµούµενο) (Κατηγορία Ι) /11/ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΑΝΩ ΠΟΛΗ Ακροπόλεως (χαρακτ. χώρος πρασίνου) (Κατ /11/ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΑΝΩ ΠΟΛΗ Ακροπόλεως 115 (Κατηγορία ΙΙ) /11/ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΑΝΩ ΠΟΛΗ Ακροπόλεως 117 (Κατηγορία ΙΙ) /11/ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΑΝΩ ΠΟΛΗ Ακροπόλεως 119 (Κατηγορία ΙΙ) /11/ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΑΝΩ ΠΟΛΗ Ακροπόλεως 120 (Ο.Τ. 128) (Κατηγορία Ι) /11/ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΑΝΩ ΠΟΛΗ Ακροπόλεως 124 (Ο.Τ. 130) (Κατηγορία ΙΙΙ) /11/ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΑΝΩ ΠΟΛΗ Ακροπόλεως 27 (Ο.Τ. 112) (Κατηγορία ΙΙΙ) /11/ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΑΝΩ ΠΟΛΗ Ακροπόλεως 29 (Ο.Τ. 112) (Κατηγορία Ι) /11/ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΑΝΩ ΠΟΛΗ Ακροπόλεως 57 (Ο.Τ. 156) (Κατηγορία ΙΙ) /11/ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΑΝΩ ΠΟΛΗ Ακροπόλεως 59 (Ο.Τ. 156) (Κατηγορία Ι) /11/ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΑΝΩ ΠΟΛΗ Ακροπόλεως-Ιφικράτους (Ο.Τ. 142) (Πολ. στο /11/ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΑΝΩ ΠΟΛΗ Ακροπόλεως-Σταγείρων (Ο.Τ. 136) (Πολ. στοι /11/ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΑΝΩ ΠΟΛΗ Αλ. Παπαδοπούλου 83 (Κατηγορία ΙΙΙ) /11/ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΑΝΩ ΠΟΛΗ Αλ. Παπαδοπούλου (Κατηγορία Ι) /11/ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΑΝΩ ΠΟΛΗ Αλ. Παπαδοπούλου (Κατηγορία ΙΙ) /11/ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΑΝΩ ΠΟΛΗ Αλ. Παπαδοπούλου (παρ.) (Κατηγορία ΙΙ) /11/ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΑΝΩ ΠΟΛΗ Αλ. Παπαδοπούλου 27 (Ο.Τ. 5) (Κατηγορία Ι) /11/ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΑΝΩ ΠΟΛΗ Αλ. Παπαδοπούλου 57 (Ο.Τ. 12) (Κατηγορία Ι /11/ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΑΝΩ ΠΟΛΗ Αλ. Παπαδοπούλου 6 Ισαβέλλα Κοτίνη /11/ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΑΝΩ ΠΟΛΗ Αλ. Παπαδοπούλου-Τσαµαδού 20 (Ο.Τ. 7) (Κ /11/ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΑΝΩ ΠΟΛΗ Αλκινόου (Ο.Τ. 175) (Κατηγορία ΙΙ) /11/ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΑΝΩ ΠΟΛΗ Αµφιτρύωνος (Ο.Τ. 175) (Κατηγ. ΙΙ) /11/1999

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ της ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ & ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ της ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ & ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Ινστιτούτο Εκπαίδευσης & Επιµόρφωσης Μελών Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας Α.Ε. ο ΝΟΚ (ν. 4067/12) και η Μαρία Φραντζή Aρχιτέκτονας µηχ - Πολεοδόµος Μπιρµπίλη 47 11744 Αθήνα Αράχωβα 32004 τηλ: +302109025323

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αγία Βαρβάρα Τούµπα (Άνω) Γρ. Λαµπράκη 106 2310 911 212. Εύοσµος Αγίας Ειρήνης 5 2310 761 325 Αγία Ειρήνη

Αγία Βαρβάρα Τούµπα (Άνω) Γρ. Λαµπράκη 106 2310 911 212. Εύοσµος Αγίας Ειρήνης 5 2310 761 325 Αγία Ειρήνη MY MOMENT Εκκλησίες ς Αγία Αικατερίνη Αγία Αναστασία Ηούς & Σαχτούρη 2310 225 580 Κηφησίας & Μεγάλου Αλεξάνδρου 2310 447 444 Αγία Βαρβάρα Τούµπα (Άνω) Γρ. Λαµπράκη 106 2310 911 212 Πρώην Αγία Βαρβάρα Σταυρούπολη

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ

Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ 1. ΚΩΝ/ΝΟΣ Μ. ΛΕΓΓΑΣ Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 2. (ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ) Η ΒΑΠΤΙΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 3. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 4. ΟΙΚ.ΑΘΑΝ. & ΜΑΡΙΑΣ ΓΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ Η ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙA Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.1 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.2 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.3 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.4 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.5 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.6 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.7 ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Γενικά Προεκτιµώµενη αµοιβή για Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ. Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι 1. Αντύπας Απόστολος του ιονυσίου. Α) Συνδυασµός µε το όνοµα «ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ. Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι 1. Αντύπας Απόστολος του ιονυσίου. Α) Συνδυασµός µε το όνοµα «ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ Στον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Ðñïóôáóßá ôçò áñ éôåêôïíéêþò êáé ðïëéôéóôéêþò ôáõôüôçôáò ôçò ËåõêÜäáò

Ðñïóôáóßá ôçò áñ éôåêôïíéêþò êáé ðïëéôéóôéêþò ôáõôüôçôáò ôçò ËåõêÜäáò ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΑ ΑΣ Σ υ ν έ δ ρ ι ο Ðñïóôáóßá ôçò áñ éôåêôïíéêþò êáé ðïëéôéóôéêþò ôáõôüôçôáò ôçò ËåõêÜäáò 16 &17 Ìáñôßïõ 2006 Συνδιοργάνωση: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λευκάδας Σύλλογος Αρχιτεκτόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ A/A Αρ. Πρωτοκόλλου Ημερομηνία Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΔΝΣΗ ΠΡ/ΤΕΕ ΒΑΡΗ, 27 Ιουν 13 ΣΧ.'A': ΣΣΕ/Όπλα,ΣΝΔ,ΣΙ/ΙΠΤ,ΣΜΥ/Όπλα ΣΧ.'B': ΣΣΕ/Σώμ.,ΣΙ/Μηχ.ΣΣΑΣ,ΣΑΝ,ΣΜΥ/Σώμ.,ΣΜΥΝ, ΣΤΥΑ, ΣΥΔ, ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" ( ΦΕΚ 87/τ. Α /07-072010).

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης ( ΦΕΚ 87/τ. Α /07-072010). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νικήτη 14 Μαΐου 2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτ: 9634 ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση :630 88 Νικήτη Πληροφορίες: Χολογγούνη Αθανασία Τηλέφωνο : (2375350105 ) FAX : (23750) 23244 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 14 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής. Αριθ. Απόφασης 249/2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 14 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής. Αριθ. Απόφασης 249/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 785 / 2014

Αριθµ. Απόφασης: 785 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 25 / 12-11-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 785 / 2014 ΘΕΜΑ: Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 19 / 23-09-2014 Αριθµ. Απόφασης: 607 / 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση µετάθεσης χρόνου παράδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 12 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 12 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 12 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

http://www.pkm.gov.gr ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ

http://www.pkm.gov.gr ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ 1 2 3 ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘ. Μητροπόλεως 55 Βέροια Τ. Κ. Ουσουζούνογλου- Γεωργιάδη Χαρίκλεια

Διαβάστε περισσότερα

22η/2008 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 12-11-2008, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

22η/2008 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 12-11-2008, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ 1 ΑΓΓΕΛΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΒΗΘΛΕΕΜ ΣΑΒΒΑΣ ΚΕΝΤΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 3 ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4 ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 187/2015

Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 187/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 187/2015 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-04-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-04-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-04-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 196 ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαρισαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :103 Ειδικότητα :ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής) ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :103 Ειδικότητα :ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΠΑΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΙ621641 Οχι Οχι 1 15 0 0 0 0 0 7,74 53 800 0 0 0 0 0 309,60 371 Οχι 1 Οχι 1.480,60 1

Διαβάστε περισσότερα

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ CKO

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ CKO Page 1 / 6 Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ TANCIC NENAD DRAGISA A109484 478 TRABERT SYLVIA A100115 349 ΑΓΙΩΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΥ A044586 320606 ΑΛΕΞΑΝΡΟΥ ΑΝΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ A059276 476530

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ε.Ο.Ε.Σ.Α. ΛΕΜΕΣΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ε.Ο.Ε.Σ.Α. ΛΕΜΕΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ 17/3/2015 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ 1 ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ 2000 9.67 2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΡΑΦΑΗΛ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 2000 9.75 3 ΦΡΑΓΚΟΥΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ Α. Το ψηφοδέλτιο με τους υποψήφιους Τοπικούς Συμβούλους ανά Τοπική Κοινότητα για τον συνδυασμό «Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση Ραδοβυζινών» με τον Γκούζια Μιχάλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 5/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 31/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4178/13 «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο» αυθαίρετα 2013

ΝΟΜΟΣ 4178/13 «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο» αυθαίρετα 2013 ΝΟΜΟΣ 4178/13 «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο» αυθαίρετα 2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΚ ΟΣΕΩΣ Α ΕΙΩΝ ΟΜΗΣΗΣ, ΑΡΜΟ ΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014 Τηλ.: 99453428 Φαξ: 22531013 Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ Σωτήρης Νικολάου 99-697386

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων επί κτισμάτων και ακαλύπτων χώρων αυτών

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων επί κτισμάτων και ακαλύπτων χώρων αυτών Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς (Αριθ. 36720 ΦΕΚ Α 376, 06-09-2010) όπως τροποποιήθηκε μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑ A Β ταχ. δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Γεωτρήσεις και Τσιμεντενέσεις Δάλλας Γεώργιος Χ. Κάτω Τρίτος 2251093258 Δάλας Ιορδάνης Χ. Μυτιλήνη 2251020403. Δάπεδα και Πλακάκια Μωσαικά

Γεωτρήσεις και Τσιμεντενέσεις Δάλλας Γεώργιος Χ. Κάτω Τρίτος 2251093258 Δάλας Ιορδάνης Χ. Μυτιλήνη 2251020403. Δάπεδα και Πλακάκια Μωσαικά ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Κατασκευές Ανακαίνιση και αναπαλαίωση κτιρίων Επωνυμία Διεύθυνση Τηλέφωνο Ιστοσελίδα ΑΦΟΙ Α ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΑΚΗ ΟΕ Ιωάννη Δελή 11 2251041244 http://www.chatzimanolakis.gr/ Γεωτρήσεις και Τσιμεντενέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. Άδεια νομιμοποίησης σύννομου τμήματος κτιρίου κατά το άρθρο 26 Ν 4014/11, σε περίπτωση που το κτίριο δεν τηρεί τις αποστάσεις Δ από τα πίσω ή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014)

ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014) ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014) AA ONOMA ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ Α.Ε.Ι. ΜΕΤΑ- ΠΤΥΧΙΑΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΜΟΡΙΑ (βάσει Πινάκων 1 ΦΙΛΙΟΥ ΝΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 52,781 2 ΚΑΠΑΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜΟΣ 43,536 3 ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 43,203 4 ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΣ 43,097 5 ΚΑΦΦΕΤΖΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ιεξαγωγή Επιµορφωτικών Προγραµµάτων

ΘΕΜΑ: ιεξαγωγή Επιµορφωτικών Προγραµµάτων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ KAI ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: Προς:Ως Πίνακας Αποδεκτών Κοιν:1. Ε.Μ..Y..A.Σ 2. Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε..Υ. ΘΕΜΑ: ιεξαγωγή Επιµορφωτικών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ (11-11-2014) (ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ (11-11-2014) (ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ (11-11-2014) (ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ Βαθμός προτεραιότητας: ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ : Πίνακας αποδεκτών «Θ» «ΙΑ» ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β ΚΛΑ ΟΣ/Β1 ΤΜ. ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑΣ & ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΟΙΝ.: ΕΓΑ/ΓΕΕΘΑ ΕΓ Υ/ΓΕΕΘΑ-ΕΓ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Σελίδα ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 448 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 48 5059 50594 ΗΛΙΑΣ ΒΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΦΙΛΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Χ866768 ΑΖ758 Ν6099 4408

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 1/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

32 Παλιά Οικία Αντίκα 21-23 33 Αριστείδου 39 34 ακατοίκητο Αριστείδου 4 35 Goody s Βασ. Κων/νου 36 Οικία Βεσσών 17 (Χρύσα) 37 Οικία Βιζυηνού 10 38

32 Παλιά Οικία Αντίκα 21-23 33 Αριστείδου 39 34 ακατοίκητο Αριστείδου 4 35 Goody s Βασ. Κων/νου 36 Οικία Βεσσών 17 (Χρύσα) 37 Οικία Βιζυηνού 10 38 A/A ΚΤΙΣΜΑ ΟΔΟΣ 1 Οικία Χατζιδάκη (διπλά στο Λαογραφικό) 2 Καπναποθήκη 12 Αποστόλων 3 Εγκαταλελειμμένη Οικία 12 Αποστόλων 42 4 Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης 12 Αποστόλων & Ανδρούτσου 5 ALPHA Ασφαλιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2009-2010 2010 Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασµός Αύγουστος 2009 1 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Προγράµµατος Μια από τις καινοτοµίες που εισάγει ο Νέος Κώδικας ήµων και Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ)

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΨΗΦΟ ΕΛΤΙΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΠΟΝΟΙ 1. ΒΡΥΖΑΣ ΖΗΣΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2. ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 3. ΓΙΑΛΑΜΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Ν7ΛΛ-1Α8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β44Ν7ΛΛ-1Α8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ 15 Ο «Γνωμοδότηση για την εγκατάσταση εργαστηρίου οινοποιείας & εμφιάλωσης οίνων στην επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς Θεσσαλονίκη 5-5-2014 Αρ.πρωτ.447 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Ενημέρωση σχετικά με το δασόκτημα Κανέλλη Νάουσας Σχετικό: Το με αριθμ.πρωτ.οικ.12658/22-4-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493 ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-201 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΚΥΒΕΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΗΜΟΤ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2. ΓΡΑΦΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ «3. ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΕΝΗ «1

1. ΚΥΒΕΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΗΜΟΤ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2. ΓΡΑΦΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ «3. ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΕΝΗ «1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 7/2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 44/2015 Π Ε Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012 ΣΥΝΟΛΑ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 2012 ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 8.311.136,00 3.465.001,00 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 1.949.624,00 1.949.624,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 10.260.760,00

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 82 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤ ΑΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984

Αριθμός 82 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤ ΑΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 Ε.Ε. Παρ. 111(1) 590 Κ.Δ.Π. 82/2005 Αρ. 3959, 25.2.2005 Αριθμός 82 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤ ΑΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 Διάταγμα με βάση τον Κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤΩΓ-13Π. ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ Μ AAε αποδεικτικό παράδοσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 18-2-2013 Αρ. Πρωτ: ΥΠAIΘΠΑ/Γ ΑΜΤΕ/ ΝΣΑΚ/ 26378/3720/343A A

ΑΔΑ: ΒΕΤΩΓ-13Π. ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ Μ AAε αποδεικτικό παράδοσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 18-2-2013 Αρ. Πρωτ: ΥΠAIΘΠΑ/Γ ΑΜΤΕ/ ΝΣΑΚ/ 26378/3720/343A A ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ Μ AAε αποδεικτικό παράδοσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 18-2-2013 Αρ. Πρωτ: ΥΠAIΘΠΑ/Γ ΑΜΤΕ/ ΝΣΑΚ/ 26378/3720/343A A Ταχ. ιεύθυνση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Φαξ : Ερµού 17 : 101.86,

Διαβάστε περισσότερα

21. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΗΛΕΙΑΣ

21. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΗΛΕΙΑΣ 21. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Μ. Ανω Μονή Χρυσοπηγή Δίβρης Ι.Μ. Κοιμήσεως Θεοτόκου Κρεμαστής Ι.Μ. Αγ.Νικολάου Φραγκοπηδήματος Ι.Μ. Κοιμήσεως Θεοτόκου Σκαφιδιάς 22. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ & ΦΑΝΑΡΙΟΦΕΡΣΑΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΝΩ10-2Α6 ========================= -1-

ΑΔΑ: Β4ΛΝΩ10-2Α6 ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 21 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ. ιαδροµή: ΚΑΛΛΙΘΕΑ Σελίδα 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ. ιαδροµή: ΚΑΛΛΙΘΕΑ Σελίδα 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ Σελίδα 1 ΠΡ.ΕΝ Ύδρευση Πάγιο Πάγιο ΦΠΑ 23% ΦΠΑ 23% ΦΠΑ 13% ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΡ.ΕΝ Αποχέτευσης Ύδρευσης Πάγιο Πάγιο Ύδρευσης

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β. Αρ. Πρωτ.: οικ.

Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β. Αρ. Πρωτ.: οικ. Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β Αρ. Πρωτ.: οικ. 7646 ΘΕΜΑ: Εργασίες δόμησης μικρής κλίμακας για τις οποίες αντί της έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Προς. 3. Νοµικό Σύµβουλο κ. Εµµ. Στάγκα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς. 3. Νοµικό Σύµβουλο κ. Εµµ. Στάγκα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 14 / 07 / 2011 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 92738 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 22 η / 18-07-2011 ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΘΑΣΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΘΑΣΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ Οργάνωση Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος Η μόνιμη επιτροπή Θάσου συνεδρίασε στις 7 Απριλίου 2011 όπου συζητήθηκε μεταξύ άλλων θεμάτων και το θέμα της οργάνωσης του πολεοδομικού γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Ψήφιση πίστωσης για εκτός έδρας µετακινήσεις υπαλλήλων.

ΘΕΜΑ Ψήφιση πίστωσης για εκτός έδρας µετακινήσεις υπαλλήλων. Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Καρδίτσα σήµερα την 27η του µηνός εκεµβρίου του έτους 2013 και

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π. 1576 Προς τα σωµατεία : Αθήνα 23 εκεµβρίου 2013 ΕΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΟΧ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Α.Ο. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΣΧΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΛΠΙΣ ΣΧΟ ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10891/406 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΓΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10891/406 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Β ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ Ταχ. /νση: Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας: 115 23 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πεντέλης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πεντέλης. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµός Απόφασης: 39/2014 NOMΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πεντέλης. ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

www.outsports.gr SFENDAMI mountain bike race ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΤΟΣ ΓΕΝ Α/Α ΑΡΙΘΜ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΛΗ ΚΑΤ ΧΡΟΝΟΣ

www.outsports.gr SFENDAMI mountain bike race ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΤΟΣ ΓΕΝ Α/Α ΑΡΙΘΜ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΛΗ ΚΑΤ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Α/Α ΑΡΙΘΜ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1 57 ΔΙΤΤΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης 1961 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 40+ 2.08.25 2 96 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Κων/νος 1962 ΒΕΡΟΙΑ 40+ 2.10.27 3 183 ΚΟΥΓΙΩΝΗΣ Βασίλης 1981 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 19+ 2.14.29

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΕΩΝ

ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΕΩΝ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΕΩΝ ιεύθυνση: Χάψα 1, 546 26, Θεσσαλονίκη Τηλ: (2310) -556 304, 556 305, 552 018, 552 019, 552 322,554 202 Fax: (2310) -556 574 Email: synthsa@otenet.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα 2: Πηγή http://www.otoposmou.gr

Εικόνα 2: Πηγή http://www.otoposmou.gr WWF Ελλάς Φιλελλήνων 26 105 58 Αθήνα Tηλ.: 210 331 4893 Fax: 210 324 7578 g.chasiotis@wwf.gr www.wwf.gr Fax Προς Πίνακας Αποδεκτών Κοινοποίηση Πίνακας Κοινοποίησης Ηµεροµηνία 22-10-2009 Από Νοµική Οµάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΙΟΛΖΛ-ΘΛΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΔΙΟΛΖΛ-ΘΛΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 19/28-12-2012 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης Αριθμ. Απόφ. 202/2012 Θέμα:«Κατάταξη των υπαλλήλων

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1 ΖΑΒΡΟΣ ΑΝΝΙΝΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 2 ΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1 ΖΑΒΡΟΣ ΑΝΝΙΝΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 2 ΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1 ΖΑΒΡΟΣ ΑΝΝΙΝΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 2 ΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ 2 3 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΤΣΙΩΝ 3

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαπίστωσε ότι σε σύνολο επτά µελών ήταν παρόντα πέντε µέλη:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαπίστωσε ότι σε σύνολο επτά µελών ήταν παρόντα πέντε µέλη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.: 19011/18-12- Απόσπασµα από το 22/ πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση και ορισμός Μελών Ομάδας ιοίκησης Έργου (Ο Ε) στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΑΥΓΕΙΑ» O ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση και ορισμός Μελών Ομάδας ιοίκησης Έργου (Ο Ε) στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΑΥΓΕΙΑ» O ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι, 14/02/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Απόφασης : 51 ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Βας. Σοφίας 9 &. Μόσχα 151 24 Μαρούσι Τηλ. 213 2038 285 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ. ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 27 / 17-12-2014. Αριθµ. Απόφασης: 861 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ. ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 27 / 17-12-2014. Αριθµ. Απόφασης: 861 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 27 / 17-12-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 861 / 2014 ΘΕΜΑ: Επιλογή πιστωτικού ιδρύµατος προς

Διαβάστε περισσότερα

Με την κρινόµενη µήνυση, ο αιτών ζητεί αποδεκτώς την ακύρωση της ανακλητικής της

Με την κρινόµενη µήνυση, ο αιτών ζητεί αποδεκτώς την ακύρωση της ανακλητικής της (κείµενο βασισµένο σε απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας) Με την κρινόµενη µήνυση, ο αιτών ζητεί αποδεκτώς την ακύρωση της ανακλητικής της οικοδοµικής άδειας πράξης του Προϊσταµένου του Πολεοδοµικού

Διαβάστε περισσότερα

1/5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1/5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..6η/2015.. της..02/03/2015.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..38/2015.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ Aθήνα, 20 / 1 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς.

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς. ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 6 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 57- ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΤΚ 40200 Τηλ. 2493350224, 2493022610 Fax 2493022310 Ιστοσελίδα:www.elassona.gov.gr Email: dimoselassonas@hol.gr ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /18-11-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 617/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /18-11-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 617/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /18-11-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 617/2011 ΘΕΜΑ: 9 ο Έγκριση πληρωµής πραγµατοποιηθέντων δαπανών /νσεων Εκπαίδευσης της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: Καµία. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του ήµου, για την τήρηση των πρακτικών.

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: Καµία. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του ήµου, για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙ ΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 2 ης Έκτακτης Συνεδρίασης της 05 ης Φεβρουαρίου 2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 022/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Προγραµµατισµός προσλήψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

==================== ΤΗΛ: 2313-300740 FAX: 2310-478201 e-mail : dim_symb@dimosthermis.gr

==================== ΤΗΛ: 2313-300740 FAX: 2310-478201 e-mail : dim_symb@dimosthermis.gr ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΛ4ΩΩΡΣ-ΞΙΥ Από το υπ αριθµ. 18/26-06-2013 πρακτικό συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης. Αριθµ. Απόφ. 268/2013 ΘΕΜΑ : «Τροποποίηση κανονισµού λειτουργίας υπόγειου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 10/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 107/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 2012 2013 2014 ΕΣΠΑ ΕΠΕΡΑ 1 Ανάπλαση - Ανακατασκευή Πλατείας Ηρώων 2.814.255,44 2 Καθαιρέσεις αυθαιρέτων 73.800,00 3 Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΦ. ΠΕΧΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Σ.(m) 19. Κατά τη γνώµη του Τµήµατος, την οποία υποστήριξαν η Πρόεδρος, οι Σύµβουλοι Αικ. Σακελλαροπούλου, Μ.-Ε. Κωνσταντινίδου και ο Πάρεδρος. Βασιλειάδης, από τα στοιχεία που συνοδεύουν το σχέδιο και

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 10ης/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 10ης/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 0ης/203 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΒΛ4ΡΩΗΔ-ΑΑΥ Αριθ. Απόφασης 27/203 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε µηνύσεις για

Διαβάστε περισσότερα

Θεσµικό πλαίσιο Προστασίας Αρχιτεκτονικής και Φυσικής Κληρονοµιάς

Θεσµικό πλαίσιο Προστασίας Αρχιτεκτονικής και Φυσικής Κληρονοµιάς Πολυτίµη Καραµπίνη Σαββίδου Γεν. ιευθύντρια ΥΠΕΧΩ Ε Θεσµικό πλαίσιο Προστασίας Αρχιτεκτονικής και Φυσικής Κληρονοµιάς στα πλαίσια του ΥΠΕΧΩ Ε Ο ιστορικός χαρακτήρας των πόλεων και των κωµοπόλεών µας, των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Την Α.Π. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Την Α.Π. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΕΛΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 25 ης Ιουνίου 2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 185/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης περί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. Ν.1577/85 όπως τροποποιήθηκε µε Ν.2381/2000

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. Ν.1577/85 όπως τροποποιήθηκε µε Ν.2381/2000 ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ν.1577/85 όπως τροποποιήθηκε µε Ν.2381/2000 Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόµου είναι ο καθορισµός όρων, περιορισµών και προϋποθέσεων για την εκτέλεση οποιασδήποτε κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 9 / 22-04-2015 Αριθµ. Απόφασης: 254 / 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση τροποποίησης σύµβασης της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΡ0-ΕΦ9 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΛΡ0-ΕΦ9 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΡΓΩΝ /ΝΣΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝ. ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ09Ω10-ΗΥΦ. Αριθµ. Απόφασης: 297 / 2014

ΑΔΑ: ΒΙ09Ω10-ΗΥΦ. Αριθµ. Απόφασης: 297 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 10 / 16-04-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 297 / 2014 ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση άσκησε καθήκοντα γραµµατέα ο µόνιµος υπάλληλος του ήµου Πεντέλης Κλεφτάκης Γ.Σωτήριος κλάδου.ε 15 Εισπρακτόρων.

Στη συνεδρίαση άσκησε καθήκοντα γραµµατέα ο µόνιµος υπάλληλος του ήµου Πεντέλης Κλεφτάκης Γ.Σωτήριος κλάδου.ε 15 Εισπρακτόρων. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 3 ης /27-3-2013 συνεδρίασης του Συµβουλίου ηµοτικής Κοινότητας Πεντέλης Αριθµός

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 2516/2009 Θέμα:[Παράνομος χαρακτηρισμός διατηρητέου κτιρίου ως επικίνδυνα ετοιμόρροπης οικοδομής]

ΣτΕ 2516/2009 Θέμα:[Παράνομος χαρακτηρισμός διατηρητέου κτιρίου ως επικίνδυνα ετοιμόρροπης οικοδομής] ΣτΕ 2516/2009 Θέμα:[Παράνομος χαρακτηρισμός διατηρητέου κτιρίου ως επικίνδυνα ετοιμόρροπης οικοδομής] Περίληψη Η πράξη χαρακτηρισμού οικοδομής ως επικίνδυνα ετοιμόρροπης εκδίδεται με διαφορετική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. Β' ΑΘΗΝΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. Β' ΑΘΗΝΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. Β' ΑΘΗΝΑΣ Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 1 1ο ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 9050078 Αγ. Ιωάννου 27 2 2ο ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 9050082

Διαβάστε περισσότερα

Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι σε ράµα και Καβάλα

Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι σε ράµα και Καβάλα Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι σε ράµα και Καβάλα ΡΑΜΑ ήµος οξάτου «ηµιουργική Κίνηση για την Ανατροπή» Υποψήφιος ήµαρχος: ηµήτριος αλακάκης - Βατσάλης Αλέξανδρος, Μηχανολόγος µηχανικός ήµος ράµας «ΑΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ 50 ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΩΝ ΤΗΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΕΪΜΑΡΑΚ

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ 50 ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΩΝ ΤΗΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΕΪΜΑΡΑΚ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ 50 ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΩΝ ΤΗΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΕΪΜΑΡΑΚ α/α ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ KOMMATIKH ΙΔΙΟΤΗΤΑ 1 ΑΓΓΕΛΙΔΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΑΓΑΠΙΟΣ ΜΕΛΟΣ Π.Ε. 2 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ. Α. Συνδυασµός µε το όνοµα «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Μήτσουρας Πέτρος του Στέφανου, υποψήφιος ήµαρχος. Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι

ΠΙΝΑΚΑΣ. Α. Συνδυασµός µε το όνοµα «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Μήτσουρας Πέτρος του Στέφανου, υποψήφιος ήµαρχος. Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ ΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΑ ΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤ.ΚΑΙ ΗΜ.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ Στον οποίο περιλαµβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΕΡΓΟΥ Απρίλιος 2012 Σεπτέμβριος 2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΕΡΓΟΥ Απρίλιος 2012 Σεπτέμβριος 2014 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΕΡΓΟΥ Απρίλιος 2012 Σεπτέμβριος 2014 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ Απρίλιος 2012 Σεπτέμβριος 2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Παρασκευή Μπάτσου, Πρόεδρος Δάφνη Μπαρμπαγιανέρη, Αντιπρόεδρος Μηνάς Αγγελίδης, Τακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 29 Ιανουαρίου 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 29 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 29 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ "ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ'' Εκπρόσωπος: Αγγελική Τριανταφύλλου 1 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 109417 2 ΖΟΥΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 94744 3 ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ: 503 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 15-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15027297 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΜΥΝ (Ρ)

ΟΜΑΔΑ: 503 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 15-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15027297 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΜΥΝ (Ρ) ΟΜΑΔΑ: 503 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 15-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15027297 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 14101473 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΣΒΙΝΤΖΗΡΑ ΟΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΚΩΔ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ6Ω10-ΘΘΙ ========================= 25-09-2013.

ΑΔΑ: ΒΛΛ6Ω10-ΘΘΙ ========================= 25-09-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 29 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΕ7ΛΛ-ΜΑΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΝΕ7ΛΛ-ΜΑΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ 21. «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων παραβόλων της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής (σχετ. αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΚΩ10-ΙΑΨ. Αριθµ. Απόφασης: 663α / 2013 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛΛΚΩ10-ΙΑΨ. Αριθµ. Απόφασης: 663α / 2013 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 21 / 25-09-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 663α / 2013 ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπανών και διάθεση σχετικής

Διαβάστε περισσότερα