ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΕ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΕ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ"

Transcript

1 ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΕ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΨΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ) ρ. Κωνσταντίνος Παρθενόπουλος ιπλ. Αρχιτέκτων Μηχανικός, Πολεοδόµος, Αρχαιολόγος, Οικονοµολόγος Μanager, Γενικός ιευθυντής Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΝΝΟΙΕΣ ΟΡΙΣΜΟΙ 2. ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 3. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΚΛΙΜΑΚΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΎ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 4. ΟΜΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ 5. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ 6. ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 7. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1

2 1. ΕΝΝΟΙΕΣ ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Η πιο επιτυχής προσέγγιση προς τη φύση του πολιτισµού έγινε από τον Osgood (1959), ο οποίος για το σκοπό της ανάλυσης διαιρεί τα πολιτισµικά φαινόµενα σε τρεις κατηγορίες, δηλαδή την κατηγορία του υλικού πολιτισµού, του κοινωνικού πολιτισµού και του πνευµατικού πολιτισµού. Ο ορισµός αυτός θεωρείται πιο πλήρης γιατί συνθέτει τις προσεγγίσεις του Marx (υλικός πολιτισµός), το Weber (κοινωνικός πολιτισµός) και του Goethe (πνευµατικός πολιτισµός). Ο υλικός πολιτισµός συνίσταται από τα προϊόντα των δηµιουργικών ικανοτήτων του ανθρώπου δηλαδή της τέχνης του, της επιστήµης και της τεχνολογίας. Όλα τα υλικά πράγµατα που γίνονται από τον άνθρωπο εµπίπτουν στην κατηγορία του υλικού πολιτισµού. Εάν σκεφτούµε τον πολιτισµό µε την έννοια των προτύπων συµπεριφοράς και δράσης τότε πρέπει να θεωρούµε τα θέµατα αυτά ως προϊόντα της δεύτερης κατηγορίας του πολιτισµού Ο κοινωνικός πολιτισµός περιλαµβάνει πρότυπα δράσης. Μπορεί να περιλαµβάνει τέτοιες δραστηριότητες όπως πρότυπα υποδοχής, συστήµατα δικαίου και καθηκόντων, στα οποία τα άτοµα εκθέτους τις σχέσεις τους µε άλλα άτοµα, τα συµπεριφορικά πρότυπα που εκδηλώνονται σε ιδιαίτερες τελετές και άλλα καθηµερινά γεγονότα. Ο πνευµατικός πολιτισµός (η νοητική καλλιέργεια) περιλαµβάνει µεταξύ άλλων τα συστήµατα των πίστεων και των πεποιθήσεων των ατόµων στην κοινωνία, τα οποία στην πραγµατικότητα απαρτίζουν το σώµα των κανόνων, που καθορίζουν τον πιο άµεσα παρατηρήσιµο υλικό και κοινωνικό πολιτισµό. Ακόµα περιλαµβάνει ποίηση, φιλοσοφία, επιστήµες κ.ο.κ. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΟΣΗ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΟ ΟΥ ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ 2

3 2. ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η προστασία των παραδοσιακών οικισµών είναι υποχρέωση του κράτους που απορρέει από το Σύνταγµα (άρθρο 24 παρ. 6) «Τα µνηµεία, οι παραδοσιακές περιοχές και τα παραδοσιακά στοιχεία προστατεύονται από το κράτος. Νόµος θα ορίσει τα αναγκαία για την πραγµατοποίηση της προστασίας αυτής περιοριστικά µέτρα κατά της ιδιοκτησίας καθώς και τον τρόπο και το είδος της αποζηµίωσης των ιδιοκτητών» Οι παραδοσιακοί οικισµοί ή περιοχές ή σύνολα αποτελούν ιδιάζοντα οικιστικά θέµατα αυξηµένης προστασίας και για το λόγο αυτό πρέπει να αντιµετωπίζονται µε την αρµόζουσα σοβαρότητα από τα Γενικά Πολεοδοµικά Σχέδια (Γ.Π.Σ.) και τις Ειδικές Χωροταξικές Μελέτες (Ε.Χ.Μ.) Ν.2742/99, Ν. 2508/97 Η δόµηση στους παραδοσιακούς οικισµούς είναι µία ιδιάζουσα κατηγορία όρων δόµησης. Μαζί µε τα διατηρητέα κτίρια αποτελεί ένα κεφάλαιο συνδεδεµένο µε την προστασία του πολιτιστικού περιβάλλοντος. Το πρόβληµα των παραδοσιακών οικισµών και των διατηρητέων κτιρίων είναι αρρήκτως συνδεδεµένο µε την έκταση της συνταγµατικής προστασίας του πολιτιστικού περιβάλλοντος, των µνηµείων, παραδοσιακών περιοχών και στοιχείων (άρθρο 24 παρ. 1 και 6 του Συντάγµατος), µε την (αµφισβητήσιµη) επάρκεια της σχετικής νοµοθεσίας, µε την ευαισθησία που έχει επιδείξει ιδίως η νοµολογία του ΣτΕ, µε την ύπαρξη και την παράλληλη λειτουργία περισσοτέρων «αρµόδιων» φορέων. Το ζήτηµα είναι συνεπώς σύνθετο και δεν έχει µόνο ή κυρίως πολεοδοµικές επιπτώσεις. Με επίγνωση του πολυδιάστατου χαρακτήρα του είµαστε, ωστόσο, υποχρεωµένοι να µελετήσουµε το σύµπλεγµα των παραδοσιακών οικισµών και των διατηρητέων κτιρίων από την πολεοδοµική του πλευρά. Το σηµείο εκκινήσεως αποτελεί το άρθρο 4 του Γ.Ο.Κ., που προβλέπει διαφορετικές διαδικασίες για τους παραδοσιακούς οικισµούς και τα διατηρητέα κτίρια. Κατά την παρ. 1, µε Π.. που εκδίδεται κατόπιν προτάσεως του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ..Ε., µετά από αιτιολογηµένη έκθεση της αρµόδιας υπηρεσίας, (απλή) γνώµη του Συµβουλίου Χ.Ο.Π. και του οικείου δηµοτικού 3

4 συµβουλίου µπορεί, για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, τη διατήρηση του ιδιαίτερου ιστορικού, λαογραφικού, πολεοδοµικού, αισθητικού ή αρχιτεκτονικού χαρακτήρα, να χαρακτηρίζονται οικισµοί ως παραδοσιακοί και να θεσπίζονται όροι και περιορισµοί δόµησης που διαφέρουν από τους γενικούς κανόνες το Γ.Ο.Κ. Σύµφωνα µε την παρ. 2, µε απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ..Ε., που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογηµένη πρόταση της αρµόδιας υπηρεσίας, µπορεί να χαρακτηρίζονται κτίρια ή τµήµατά τους διατηρητέα και να καθορίζονται ειδικοί όροι προστασίας και περιορισµοί δόµησης και χρήσης, εφόσον διαθέτουν τις ιδιότητες που αναφέρθηκαν προηγουµένως για τους παραδοσιακούς οικισµούς, αξίζει να σηµειωθεί ότι η παρ. 3 του άρθρου 4 επιτρέπεται να αναστέλλεται για χρονικό διάστηµα µέχρι ένα έτος, στους οικισµούς, σε τµήµατά τους ή και σε ένα ακίνητο, η έκδοση οικοδοµικών αδειών, κάθε εργασία ανεγέρσεως νέων κτιρίων και διαµορφώσεως των κοινόχρηστων χώρων του οικισµού ή να επιβάλλονται όροι για την εκτέλεση των εν λόγω εργασιών, µε σκοπό να συνταχθεί πολεοδοµική µελέτη ή ειδικός κανονισµός δόµησης για την προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς. Το Π (ΦΕΚ 594/ ) «Περί χαρακτηρισµού ως παραδοσιακών οικισµών τινών του κράτους και καθορισµού των όρων και περιορισµών δόµησης των οικοπέδων αυτών» το οποίο περιγράφεται αναλυτικότερα παρακάτω. Ο Ν. 2742/99 «Χωροταξικός Σχεδιασµός και Αειφόρος Ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» Ο Ν. 2508/97 «Βιώσιµη Ανάπτυξη των πόλεων και οικισµών της Χώρας και άλλες διατάξεις» Ο Ν. 1577/ /2000 «Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός» άρθρο 4, όπως περιγράφηκε πιο πάνω Τα οικεία ιατάγµατα µε τα οποία χαρακτηρίζονται οι οικισµοί ως παραδοσιακοί ή παραδοσιακά σύνολα Οι ειδικές αποφάσεις χαρακτηρισµού κτιρίων εντός του παραδοσιακού οικισµού ή συνόλου, οι οποίες καθορίζουν όρους και περιορισµούς δόµησης και χρήσης. 4

5 3. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΚΛΙΜΑΚΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Ειδικές Χωροταξικές Μελέτες Ειδικές Πολεοδοµικές Μελέτες Μελέτες Ανάπλασης Περιοχών Ειδικές Μελέτες Ανάπλασης Συγκροτηµάτων - Συµπλεγµάτων, Μελέτες Επισκευής και - Αποκατάσταση ιατηρητέων 4. ΟΜΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ Π / «Περί χαρακτηρισµού ως παραδοσιακών οικισµών τινών του Κράτους και καθορισµού των όρων και περιορισµών δόµησης των οικοπέδων αυτών» Άρθρο 1 : Απαρίθµηση των οικισµών που έχουν χαρακτηρισθεί παραδοσιακοί µέχρι την ηµεροµηνία έκδοσης του διατάγµατος Άρθρο 2 : Εξειδίκευση των όρων δόµησης παρ.1 και 2 : ύο κατηγορίες οικοπέδων Τα οικόπεδα του κεντρικού τµήµατος του οικισµού θεωρούνται άρτια και οικοδοµήσιµα, όταν έχουν ελάχιστο πρόσωπο 12 µ., ελάχιστο βάθος 18 µ. και ελάχιστο εµβαδό 300 µ 2. Τα οικόπεδα του υπόλοιπου τµήµατος του οικισµού οι αντίστοιχες ελάχιστες διαστάσεις είναι 25 µ., 40 µ. και 2000 µ 2 αντίστοιχα. παρ. 6 και 7 : Επίσης στο κεντρικό τµήµα το ποσοστό κάλυψης φτάνει το 80 % και ο συντελεστής δόµησης το 0,8, ενώ για το υπόλοιπο τµήµα τα σχετικά µεγέθη µειώνονται σε 50 % και 0,5 παρ. 5 και 8 : Το σύστηµα δόµησης των κτιρίων είναι αυτό των πτερύγων, ο µέγιστος αριθµός ορόφων ορίζεται σε δύο και το ανώτατο ύψος των οικοδοµών ανέρχεται σε 7 µ. Άρθρο 3 : Ρυθµίζει θέµατα που αφορούν στη σύνθεση, στη διάταξη και στα µορφολογικά στοιχεία των κτιρίων Άρθρο 4 : Περιορισµοί στις χρήσεις γης, απαγόρευση της εγκατάστασης των βιοτεχνικών και βιοµηχανικών µονάδων εντός των ορίων των παραδοσιακών οικισµών 5

6 Άρθρο 5 και 6 : Επισκευή, αποκατάσταση παλαιών κτιρίων, αναστύλωση ερειπωµένων κτισµάτων, καθώς και δυνατότητες κατεδαφίσεως των παλαιών κτισµάτων και αφαιρέσεως των λειτουργικών ή διακοσµητικών στοιχείων Άρθρο 7 : Εισαγωγή πρόσθετων προϋποθέσεων για τη χορήγηση οικοδοµικών αδειών Άρθρο 8 : ιευκρίνιση σχετικά µε το ότι τα ειδικά διατάγµατα χαρακτηρισµού των οικισµών ως παραδοσιακών µπορούν να θεσπίζουν αυστηρότερους ή διαφορετικούς όρους και περιορισµούς δόµησης, οι οποίοι κατισχύουν των γενικών διατάξεων του Π.. της 19-10/ Κατά καιρούς εκδίδονται διατάγµατα αυτής της κατηγορίας και διέπουν τη δόµηση των οικοπέδων στους συγκεκριµένους οικισµούς 5. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ Μελέτες νέων κτιρίων εντός παραδοσιακών οικισµών δε θα υποβάλλονται στο Υ.ΜΑ.Θ. για έγκριση. Θα εγκρίνονται από τις οικείες Πολεοδοµικές Αρχές µετά από γνωµοδότηση των αντιστοίχων Ε.Π.Α.Ε. Ο έλεγχος των Πολεοδοµιών θα επικεντρώνεται στην τήρηση της νοµιµότητας, δηλαδή των όρων δόµησης του οικείου ιατάγµατος, του ΓΟΚ και των γενικών διατάξεων. Ο έλεγχος της Ε.Π.Α.Ε. θα επικεντρώνεται στην αισθητική πληρότητα του κτιρίου και στην ένταξή του στο γενικό πνεύµα του παραδοσιακού οικισµού. Μπορεί σε περιπτώσεις ιδιάζουσες ή σοβαρών και σπουδαίων κτιρίων ή κτιρίων σε σηµαντικές περιοχές η αρµόδια πολεοδοµική αρχή να υποβάλλει φάκελο στο Υ.ΜΑ.Θ. προς έγκριση. Απαραίτητη προϋπόθεση εδώ είναι η διατύπωση της αιτιολογίας και η συνυποβολή του πρακτικού γνωµοδότησης της οικείας Ε.Π.Α.Ε. Αντίθετα θα υποβάλλονται όλες οι µελέτες διατηρητέων καθώς και των κτιρίων, που χτίζονται σε όµορα οικόπεδα διατηρητέων. Για τις µελέτες διατηρητέων αυτές θα υποβάλλονται εις τριπλούν µε πλήρη στοιχεία (αποτύπωση φωτογραφική - σχεδιαστική, τεχνική έκθεση υφισταµένου, πρόταση επισκευής µε αιτιολογική έκθεση, περιγραφή επέµβασης, σχέδια λεπτοµερειών κα χρωµατικές προτάσεις όψεων). Μαζί µε τη µελέτη θα υποβάλλεται και το πρακτικό της Ε.Π.Α.Ε. καθώς και κάθε άλλο στοιχείο ενισχυτικό της πρότασης της µελέτης. 6

7 Για τα όµορα διατηρητέων θα υποβάλλεται η µελέτη µαζί µε το αίτηµα τον καθορισµό ή όχι πρόσθετων όρων και περιορισµών δόµησης για την προστασία και ανάδειξη του διατηρητέου, προς το οποίο γειτονεύουν. Σε περίπτωση που απαιτούνται όροι δόµησης να περιγράφονται σαφώς και σε κάποιο βαθµό λεπτοµέρειας. Απαραίτητη εδώ είναι η γνωµοδότηση της οικείας Ε.Π.Α.Ε., όπου θα τονίζεται η αναγκαιότητα καθορισµού όρων και περιορισµών δόµησης για την προστασία του διατηρητέου. Ο ρόλος της Ε.Π.Α.Ε. είναι σηµαντικός. υστυχώς µέχρι τώρα δεν υπήρξε επιτυχής. Απαιτείται αναθεώρηση του όλου συστήµατος Πολεοδοµικού και Αρχιτεκτονικού ελέγχου. 6. ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ιαδικασία Σύνταξης Π.., Πολεοδοµικών µελετών και µελετών κτιρίων εντός παραδοσιακών οικισµών ιαδικασία έγκρισης αυτών των µελετών Αρµοδιότητες Σύζευξης Επιστηµονικής έρευνας και µελέτης και ιοικητικής δράσης για την προστασία των παραδοσιακών οικισµών. Χωροταξική Μελέτη Πολεοδοµική Μελέτη Αρχιτεκτονική Μελέτη Ο ρόλος των επαγγελµατιών των ιοικητικών στελεχών και των αιρετών εκπροσώπων της Αυτοδιοίκησης στη διαδικασία της Στρατηγικής Σύζευξης. Επαγγελµατίες: Η προετοιµασία της µελέτης, η έρευνα και η αναζήτηση των εναλλακτικών λύσεων. ιοικητικά Στελέχη: Η εξουσιοδότηση των διαδικασιών και ο έλεγχος της τήρησης της νοµιµότητας. Θεσµοθέτηση των αποφασισθέντων. Αιρετοί Εκπρόσωποι Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Η λήψη των αποφάσεων σε ό, τι αφορά την επιλογή των λύσεων για την κατεύθυνση της ανάπτυξης και την παράλληλη προστασία του παραδοσιακού πλούτου. Απαιτείται η συνεργασία όλων για την επιτυχία του Σχεδιασµού και Προγραµµατισµού, ιδιαίτερα στους παραδοσιακούς οικισµούς και τα ιστορικά κέντρα. 7

8 Ο Πολεοδοµικός και Χωροταξικός Σχεδιασµός Προγραµµατισµός είναι διαδικασία διοικητική, βαθύτατα πολιτική κυρίως κοινωνική και πολιτιστική, αφού για την εξέλιξη του πολιτισµού σχεδιάζουµε και την αντιµετώπιση των αβεβαιοτήτων του µέλλοντος. 7. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ο Χωροταξικός Σχεδιασµός Προγραµµατισµός είναι δράση στρατηγικού επιπέδου. Είναι στρατήγηµα στρατηγική για την επίτευξη του στόχου της ανάπτυξης. Ως στρατηγική συνίσταται από τις τρεις θεµελιώδεις φάσεις. Ανάλυση Επιλογή Εφαρµογή. Ανάπτυξη κάθε σταδίου. Ποιο είναι το σπουδαιότερο και σε ποιο θα πρέπει να επιµείνουµε; ιοικητική ράση Στρατηγική σύζευξη για την προστασία των Παραδοσιακών Οικισµών. Επιστηµονική ράση Συζήτηση, Αµφίδροµη Επικοινωνία, Ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ ΣΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ : 1. Ένας δίσκος Η/Υ µε τα διατηρητέα κτίρια, παραδοσιακούς οικισµούς και τα τοπία φυσικού κάλλους στη Μακεδονία Θράκης. 2. Μία εγκύκλιος µε την τυποποιηµένη διαδικασία υποβολής µελετών, ελέγχου και έγκριση αυτών 8

9 Θεσσαλονίκη,03/12/2007: ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (020678) Τύπος: ιατηρητέο Φορέας:ΥΠΠΟ AA ήµος/κοινότητα ηµοτικό ιαµέρισµα ιέυθυνση Ιδιοκτήτης απόφαση Ηµ/νία 1 ΑΒ ΕΛΛΑ,Η Ι.Ν.Αγίου Αθανασίου 2 ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,Ο Ι.Ν. Αγίων Αποστόλων 3 ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ,Ο Γέφυρα Παπατάκη"" 29028/694 30/6/ ΑΕΤΙΑ,Η Ξωκκλήσι Παναγιάς 5 ΑΛΑΤΟΠΕΤΡΑ,Η Πέτρινο Γεφύρι 29028/694 30/6/ ΑΜΥΓ ΑΛΕΑΙ,ΑΙ Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου 7 ΑΜΥΓ ΑΛΕΑΙ,ΑΙ Ι.Ν. Αγίου ηµητρίου Π /8/ ΑΝΟΙΞΙΣ,Η Ι.Ν. Αγίου ηµητρίου /1/ ΑΣΥΛΛΙΟΝ,ΤΟ Γέφυρα 29028/694 30/6/ ΑΣΥΛΛΙΟΝ,ΤΟ Γέφυρα Κάστρου 29028/694 30/6/ ΑΣΥΛΛΙΟΝ,ΤΟ Ι.Ν. Αγίου Νικολάου 12 ΕΣΚΑΤΗ,Η Ι.Μονή Μπουνάσιας 13 ΕΣΚΑΤΗ,Η Ι.Μονή παλαιοκαρυάς 14 ΕΣΚΑΤΗ,Η Ι.Ν. Αγίου ηµητρίου 15 ΟΤΣΙΚΟΝ,ΤΟ Γέφυρα 35065/787 8/8/ ΟΤΣΙΚΟΝ,ΤΟ Ι.Ν. Αγ. Αθανασίου 51770/1233π.ε. 26/1/ ΟΤΣΙΚΟΝ,ΤΟ Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου 18 ΚΑΛΛΙΘΕΑ,Η Κάστρο στην περιοχή Καλλιθέας 19 ΚΑΤΑΚΑΛΗ,Η Ι.Ν.Αγίου Γεωργίου /1/ ΚΝΙ Η,Η Ι.Ν.Κοίµησης Θεοτόκου /1/ ΚΝΙ Η,Η Ι.Ν.της Παναγίας 22 ΚΟΣΜΑΤΙΟΝ,ΤΟ Ι.Ν.Αγίου Νικολάου /1/ ΚΡΑΝΕΑ,Η Γέφυρα Σταµπέκη 29028/694 30/6/ ΚΥ ΩΝΙΑΙ,ΑΙ Σχολείο 25 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΟΝ,ΤΟ Γέφυρα Παπατάκη 29028/694 30/6/ ΛΟΧΜΗ,Η Ι.Ν.Ταξιαρχών 27 ΜΑΥΡΑΝΑΙΟΙ,ΟΙ Ι.Ν.Αγίου ηµητρίου /1/ ΜΑΥΡΟΝΟΡΟΣ,ΤΟ Ι.Ν.Αγίας Κυριακής /1/ ΜΑΥΡΟΝΟΡΟΣ,ΤΟ Ι.Ν.Αγίων Θεοδώρων /1/ ΜΕΓΑ ΣΕΙΡΗΝΙΟΝ,ΤΟΙ.Ν.Παναγίας 15316/576 30/8/ ΜΕΣΟΛΟΥΡΙΟΝ,ΤΟ Ι.Ν. Αγ. ηµητρίου 51770/1233π.ε. 26/1/ ΟΡΟΠΕ ΙΟΝ,ΤΟ Ι.Ν.Αγίου Γεωργίου 33 ΟΡΟΠΕ ΙΟΝ,ΤΟ Ι.Ν.Ταξιαρχών

10 34 ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΝ,ΤΟ Ι.Ν. Αγ. Παρασκευής 40520/1105 7/8/ ΠΑΛΙΟΥΡΙΑ,Η Ι.Μονή Παµναγίας Βουνάσας 36 ΠΑΛΙΟΥΡΙΑ,Η Ι.Ν. Κοίµησης της Θεοτόκου 37 ΠΑΝΑΓΙΑ,Η Ι.Μονή Κοίµησης της Θεοτόκου 38 ΠΑΝΑΓΙΑ,Η Παναγία (Τουρνίκι) 51768/1234π.ε. 9/2/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,Η Ι.Ν. Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόµου β1/φ36/35455/675 21/8/ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΝ,ΤΟ Ι.Μονή Αγίου Νικολάου 447/ /9/ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΝ,ΤΟ Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου 42 ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΝ,ΤΟ Ι.Ν.Αγ. Γεωργίου 3980/99 1/2/ ΠΟΛΥΝΕΡΙΟΝ,ΤΟ Ι.Ν. Αγίων Θεοδώρων 44 ΠΥΛΩΡΟΙ,ΟΙ Ι.Ν. Αγίων Αποστόλων 45 ΣΑΜΑΡΙΝΑ,Η Ι.Μονή Αγίας Παρασκευής /12/ ΣΑΜΑΡΙΝΑ,Η Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου /12/ ΣΑΜΑΡΙΝΑ,Η Ι.Ν. Μεγάλης Παναγιάς /12/ ΣΑΜΑΡΙΝΑ,Η Ι.Ν. Μεταµόρφωσης /12/ ΣΑΜΑΡΙΝΑ,Η Ι.Ν. Μικρής Παναγιάς /12/ ΣΑΜΑΡΙΝΑ,Η Ι.Ν. Προφήτη Ηλία /12/ ΣΑΡΑΚΗΝΑ,Η Ι.Ν. Αγίου Νικολάου 52 ΣΜΙΞΗ,Η Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου 53 ΣΜΙΞΗ,Η Ι.Ν. Αγίου Νικολάου 54 ΣΠΗΛΑΙΟΝ,ΤΟ Ακρόπολη-Κάστρο 55 ΣΠΗΛΑΙΟΝ,ΤΟ Γέφυρα Κουτσογιάννης 29028/694 30/6/ ΣΠΗΛΑΙΟΝ,ΤΟ Γέφυρα Λιάτισσας 29028/694 30/6/ ΣΠΗΛΑΙΟΝ,ΤΟ Γέφυρα Πορτιτσας 29028/694 30/6/ ΣΠΗΛΑΙΟΝ,ΤΟ Ι.Μονή Κοίµησης Θεοτόκου /3/ ΣΠΗΛΑΙΟΝ,ΤΟ Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου 60 ΣΠΗΛΑΙΟΝ,ΤΟ παλαιό ηµοτικό Σχολείο ΙΛΑΠ/Γ/530/ /10/ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ,Ο Ι.Μονή Ταξιαρχών /10/ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ,Ο Ι.Ν. Αγίου ηµητρίου 63 ΤΡΙΦΥΛΛΙΟΝ,ΤΟ Ι.Ν. Κοίµησης της Θεοτόκου /1/ ΗΜΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΥ (0213ΚΝΙ Η,Η Ναός Κοιµήσεως της Θεοτόκου 51771/ /1/ ΗΜΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΥ (0213ΠΥΛΩΡΟΙ,ΟΙ Ι.Ν. Αγ. Αποστόλων 51770/1233πε 26/1/ ΗΜΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΥ (0213ΣΑΡΑΚΗΝΑ,Η Ι.Ν. Αγ. Νικολάου 35132/891 7/8/ ΗΜΟΣ ΓΟΡΓΙΑΝΗΣ (021ΚΗΠΟΥΡΕΙΟΝ,ΤΟ Γέφυρα Σταυροποτάµου 29028/694 30/6/ ΗΜΟΣ ΓΟΡΓΙΑΝΗΣ (021ΚΡΑΝΕΑ,Η Γέφυρα Ματσαγκάνη 29028/694 30/6/ ΗΜΟΣ ΓΟΡΓΙΑΝΗΣ (021ΠΗΓΑ ΙΤΣΑ,Η Γέφυρα Σπανού 29028/694 30/6/1995

11 70 ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (020 ΓΡΕΒΕΝΑ,ΤΑ 13ης Οκτωβρίου 26 ( Ζήσης Βέρρος ΙΛΑΠ/Γ/2199/ /6/ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (020 ΓΡΕΒΕΝΑ,ΤΑ Γέφυρα ΖΙΑΚΑΣ 29028/694 30/6/ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (020 ΓΡΕΒΕΝΑ,ΤΑ Ι.Μονή Οσίου Νικάνορα /3/ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (020 ΓΡΕΒΕΝΑ,ΤΑ Ι.Ν.Αγίου Νικολάου 74 ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (020 ΓΡΕΒΕΝΑ,ΤΑ Ι.Ν.Τιµίου Προδρόµου 75 ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (020 ΓΡΕΒΕΝΑ,ΤΑ κτίριο ΜΑΜΑΛΗ - πρώπαπαθανασίου και Σπα ΙΛΑΠ/Γ/2199/ /6/ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΩΤΩΝ (0ΚΛΗΜΑΤΑΚΙΟΝ,ΤΟ Γέφυρα Πραµόριτσας 29028/694 30/6/ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΩΤΩΝ (0ΚΟΚΚΙΝΙΑ,Η Γέφυρα του Πασά 63303/149 25/4/ ΗΜΟΣ Θ. ΖΙΑΚΑ (02135 ΚΟΣΜΑΤΙΟΝ,ΤΟ Γέφυρα Σπανού 29028/694 30/6/ ΗΜΟΣ Θ. ΖΙΑΚΑ (02135 ΣΠΗΛΑΙΟΝ,ΤΟ Κάστρο 446/31723/681 2/7/ ΗΜΟΣ Θ. ΖΙΑΚΑ (02135 ΤΡΙΚΩΜΟΝ,ΤΟ Γέφυρα Αζιζ Αγά 29028/694 30/6/ ΗΜΟΣ Θ. ΖΙΑΚΑ (02135 ΤΡΙΚΩΜΟΝ,ΤΟ Γέφυρα Καγκέλια 29028/694 30/6/ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΣΜΙΞΗΣ (021361) Νασίκα Παρασκευή ΙΝΣΑΚ 57187/ /7/2006 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ (020686) Τύπος: ιατηρητέο Φορέας:ΥΜΑΘ AA ήµος/κοινότητα ηµοτικό ιαµέρισµα ιέυθυνση Ιδιοκτήτης απόφαση Ηµ/νία 83 ΗΜΟΣ ΒΕΡΓΙΝΑΣ (0214 ΒΕΡΓΙΝΑ,Η παλιός µύλος Θ. Σανόπουλος /9/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (020056) Μιαούλη (Ο.Τ. 53) καμαρία Ευφηµιανίδου /10/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Αγγέλων 3 (ΚυριώτισσΚουνούπης /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Αγγέλων 5 (ΚυριώτισσΜπαρζάνας /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Αγγέλων 7 (ΚυριώτισσΑµοιρίδης /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Αγγέλων 9-11 (ΚυριώΚόγιας /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Ανοίξεως 67 Ι.Μ. Βέροιας /5/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Βερόης 4 - <Β> Αναστασίου Αδάµος /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Βερόης 6 - <Γ> Λαζόγλου - Τατάρογλου /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Γ. Γευδή 14 - <Β> Σίσσας /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Γ. Γουδή 12 - <Β> Παπαγιαννούλης /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Γ. Γουδη 22 - <Β> Σίσσας /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Γ. Γουδή 25 - <Β> Γιουβανοπούλου /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Γ. Γουδή 27 - <Γ> Γκάτζαρου Γεωργ /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Γ. Γουδή 29 - <Γ> Πράπα Γεωργ /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Γ. Γουδή 34 - <Γ> ηµοσθ. Μαζαράκης /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Γ. Γουδή 36 - <Β> Χαρωνιτάκης - Μαζαρά /3/1994

12 100 ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Γ. Γουδή 38 - <Γ> Ζαρκάδα Μαρίκα /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Γεωργίου Γουδή 23 - Μαζαράκης Σωτ /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η αβάκη /4/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η ηµοσθένους 10 - <ΒΠαπανδρώνη /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η ηµοσθένους 12 - <ΒΙδιοκ. Αγ. Γεωργίου /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η ηµοσθένους 13 - <ΒΜαρµαράς Προκόπιος /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η ηµοσθένους 15 - <ΒΖάννος ηµήτριος /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η ηµοσθένους 16 - <ΒΜπούκης /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η ηµοσθένους 18 - <ΒΚαραφέντζου /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η ηµοσθένους 20 - <ΒΡέπα /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η ηµοσθένους 23 - <ΒΤσικερδάνος Αθανάσιος /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η ηµοσθένους 24 - <ΒΣιταρά /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η ηµοσθένους Πασβάντη /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η ηµοσθένους 26 - <ΒΠρωτοψάλτης Αναστ /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η ηµοσθένους 4 - <Β>Τζατζάρη /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η ηµοσθένους 6 - <Β>Κουκούλιος Αντώνιος /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η ηµοσθένους 7- <Β> Τσικερδάνου Εµµ /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η ηµοσθένους 8/4 - <ΒΤζατζάρη /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η ηµοσθένους Άάώ ΠαΚατρίδης /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Ελλης 5, - <Β> Λεκκόπουλος /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Ελλης 7, Ο.Τ. Αγ. Κη Νταρλακώστας /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Ελλης 9, Ο.Τ. Αγ. Κη Γιάννιος Γεώργιος /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Εφέσου 4 Αφοι Σαράφογλου /4/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Θωµαϊδου (ΚυριώτισσΚάκαρης /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Θωµαϊδου <Καραµίχος /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Θωµαϊδου 8-10 (Κυρ Αγιάνογλου /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Ιεραρχών 1 (ΚυριώτισΛευκόπουλος /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Ιεραρχών 13 (ΚυριώτΧατζηδηµητριάδης /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Ιεραρχών 14 (Κυριώ Σαράφογλου /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Ιεραρχών 15 (ΚυριώτΓερανίου Ανασ /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Ιεραρχών 16 (Κυριώ ροµίτσα Αναστασία /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Ιεραρχών 17 (ΚυριώτΛαζόπουλος /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Ιεραρχών 18 (ΚυριώτΠαπαγιάννης Γιάννης /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Ιεραρχών (ΚυρΜαρµαράς Βασ. Λαφαζ /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Ιεραρχών 22 (ΚυριώτΚερυσλίδου Σοφία /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Ιεραρχών 24 (ΚυριώτΓιαννιός /3/1994

13 136 ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Κεντρικής 265 (κέλυφος) /12/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Κεντρικής 43 - <Α> Αλλή Ντεµίρ - ηµ. Ταµ /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η κεντρικής 55- <Β> Παπαδόπουλος Κων/νο /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Κοντογεωργάκη 10, Αντωνιάδης /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Κοντογεωργάκη 12, ιδιοκ. Αγίου Ιωάννου Βα /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Κοντογεωργάκη 16, ιδιοκ. Αναστασίου Κάλη /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Κοντογεωργάκη 18, Παπαδοπουλου Πολυξέ /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Κοντογεωργάκη 20, ΟΞυλοφόρος Ευάγγελος /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Κοντογεωργάκη 8, ΟΤσοκαροπούλου /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η κτίριο στο λόφο ΒικέλαΜ. Χασιώτης 833 9/3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Κυριατίσσης 4 (ΚυριώΜπουρδένας Ξαψίνας /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Λουτρού 8 - <Β> 11η Εφορεία Βυζαν. Αρ /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Λουτρού 9 (Κυριώτισ Σαλιάρας /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Μεραρχίας 14 - <Α> Φιάκα /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Μεραρχίας 16 - <Β> Ταµπώχ /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Μεραρχίας 17 - <Β> Γκόγκος /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Μεραρχίας 19 - <Β> Γρηγοριάδης Θ /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Μεραρχίας 21 - <Α> Μιχαηλίδης /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Μεραρχίας 21Β - <Β Γιώτα Γ /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Μεραρχίας 25 (ΜπαρµΚιατικίδης /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Μεραρχίας 26 (ΜπαρµΤσαλέρας Γ /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Μεραρχίας 29Α (Μπα Τασδεµίρ - Ορφανίδης /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Μεραρχίας 30 (ΜπαρµΜαντιδιώτης Σταύρος /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Μεραρχίας 31 - <Β> Τσαλέρας /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Μητροπόλεως 9 Κληρον. Πασχαλίδη Πα /7/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Μιαούλη 4-6 (όψη κτιρουλκέρογλου Γεώργιο /5/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Μυτιλέκα (Κυρ Μπορδένα /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Μυτιλέκα 32 (ΚυριώτιΣαγµατόπουλος Γ /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Μυτιλέκα 34 (ΚυριώτιΣαραφίδης /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Μυτιλέκα 9 (ΚυριώτισσΛάχνας /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Ολγάνου 11 - <Β> Μπαχτσή Φλώρα /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Ολγάνου <Β> Χατζηµασούρας ηµ. Σ /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Ολγάνου 14 - <Α> Μπέλλας-Φυκατάς /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Ολγάνου 15 - <Α> Φύκατας Στεργ /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Ολγάνου 15 - <Β> Μπαχτσή Κατ /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Ολγάνου 16 - <Β> Θωµοπούλου Αικατ /3/1994

14 172 ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Ολγάνου 18 - <Β> Χατζηκωνσταντίνου Μιλ /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Ολγάνου 2 - <Β> Κολοσίδης /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Ολγάνου <Β>Παυλίδης Παοισιου /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Ολγάνου 24 - <Β> Τσαρτσάκη Ολυµπία /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Ολγάνου 4 - <Β> Τόσκας /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Ολγάνου 5 - <Β> Μιχαηλίδης /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Ολγάνου 6 - <Α> Εβραϊκή Κοινότητα /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Ολγάνου 6 - <Β> Φράγγος /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Ολγάνου 6 - <Β> Μπούλος Στέργιος /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Ολγάνου 8 - <Β> Σελµπέσης Στράτος /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Ολγάνου 9 - <Β> Τσιοπιρίδης /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Π.Ιωακείµ 18 Α. Νικολαϊδη /1/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Παναγίας εξιάς 1 - <Αρζόγλου Βασ /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Παναγίας εξιάς 3 - <Αρζόγλου Βασ /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Παναγίας εξιάς 9-11 Σπανός ηµήτριος, Χασ /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Παρ. Ιεραρχών 12 (Κ Λαδά Φωτεινή /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Παρ. Ιεραρχών 2 (Κυ Τσαλικάγκαρας /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η πάροδος Γ. Γουδή 1 Μουλόπουλος Χρ /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Πάροδος Γ. Γουδη 17 Γώγος Αντώνιος /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η πάροδος Γ. Γουδή 3 Γκαγκάνης Αντ. Βλαχογ /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η πάροδος Γ. Γουδή 5-7Γκαβαϊσέ - Γουναρόπου /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Πάροδος Γ. Γουδη 6 - Χασιούρα /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Πάροδος Γ. Γουδη 8 - Κύρτσος /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η πάροδος Πλατάνων ΆΚούσιου /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Πάροδος Πλατάνων κ Αράβας Στέργιος /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Πάροδος Σοφού 2 (ΜΧαριλάου Νικ /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η πάροδος Σοφού 9 - <Γκλαβοπούλου /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Πατρ. Ιωακείµ 25 - <Τσάντζαλη /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Πατρ. Ιωακείµ 14 (Κυ Χριστοδούλου /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Πατρ. Ιωακείµ 17 (ΚυρΑργυριάδου Φ /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Πατρ. Ιωακείµ 18 (Κυ Νικολαϊδης /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Πατρ. Ιωακείµ 18 ΚατάΝικολαϊδης /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Περδίκα 16 (Κυριώτι Πελάγου /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Περδίκα (πάροδος) 3 Τσίγκα Μαρία και Αλκµή /8/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Περδίκα 3 (ΚυριώτισσΚαρανικόλα /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Περδίκα 5-7 (Κυριώτι Μπουρδένας /3/1994

15 208 ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Περδίκα 6-4 (ΚυριώτισΖέρβας /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Ρήγα Φεραίου 30 (Κ Κίζη /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Ρήγα Φεραίου 16 (ΚυΠαραµπούρας Β /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Ρήγα Φεραίου 27 (Κυ? /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Ρήγα Φεραίου 32 (ΚυΘωµαϊδη Βασιλείου /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Ρήγα Φεραίου 34 (ΚυΖεµβέης /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Ρήγα Φεραίου 36 (ΚυΖιώγας Στέργιος /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Ρήγα Φεραίου 38 (ΚυΣπάθης /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Ρήγα Φεραίου 40 (ΚυΤριγκάνης /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Ρήγα Φεραίου (Παµπουκά Ελ /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Ρήγα Φεραίου 50 (ΚυΠλιάτσικας Αγγέλου /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Ρήγα Φεραίου 52 (ΚυΓκαβαϊσες /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Σοφού 10 (ΜπαρµποΤουρώνη ηµ /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Σοφού 12 (ΜπαρµποΜπαµπαλώνας Στεφ /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Σοφού 3-3Α - <Β> Κωστούλας Γεώργιος /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Σοφού 4 (Μπαρµπού Παπαγεωργίου ηµ /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Σοφού 7 - <Β> Κατρίδης /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Σοφού 9 (ΜπαρµπούτΜαζίνης /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005Κάτω Βερµίου (Σέλι) Σ. Ταχµατζίδη ΑΕΒΕ /5/ ΗΜΟΣ ΟΒΡΑ (021436)ΦΥΤΕΙΑ κτίριο ήµος οβρά /2/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Α' Πάροδος Κοραή 3 Κληρονόµοι Ζωγρ. Κοκκ /4/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Αγίας Παρασκευής 1 Λίτος Αθανάσιος /4/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Αγίας Παρασκευής 3 Ηλίας Αναστάσιος /4/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Αγίας Παρασκευής 5 Ηλίας ηµήτριος /4/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Αγίου Θεοφάνους 1 Μακούλης Γεώργιος /4/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Αγίου Θεοφάνους 25 Σταµούλης ηµήτριος /4/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Αγίου Θεοφάνους 27 Γιαγκούλας Γεώργιος /4/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Αγίου Θεοφάνους 3 Τσαρούχα Σούλα /4/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Αγίου Θεοφάνους 45 Καρύδας Παναγιώτης /4/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Αγίου Θεοφάνους 5-7 Λινατζής Κωνσταντίνος /4/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Αθηναγόρα 2 Χαρχούρας /4/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Αθηναγόρα 7 Λαφάρας Γρηγόριος /9/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Αναδολή 1 Μπάπκας /4/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Αναδοχή 2 Μπασιούρης Αθανάσιος /4/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Ανταρτών 10 Μοσχοβάκος Γρηγόριος /4/2002

16 243 ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Ανταρτών 24 Κουφράτζης Κωνσταντί /4/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Αριστοτέλους 2 & Α' ΠΚλώνα Γενοβέφα /4/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Αριστοτέλους 2 & Α' ΠΣούλης Κωνσταντίνος /4/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Αριστοτέλους 30 Αλ. Ριζόπουλος /4/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Αριστοτέλους 37 Βαγγόπουλος Κωνσταν /4/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Αφων Λαναρά και ΦωΒασίλης αούτης /4/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Βασ. Κωνσταντίνου Βλάχος Θωµάς /4/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Βασ. Κωνσταντίνου 32Σταύρος Μπίλης /4/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Βασ. Κωνσταντίνου 33Πέτρος Μήτκας /4/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Βασ. Κωνσταντίνου 35Κληρ. Παπαστρατόπουλ /4/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Βασ. Κωνσταντίνου 36Λαµνίδης Γρ /4/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Βενιζέλου 7 Ένωση Γεωργικών Συν /4/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Βενιζέλου 7 & Μ. ΑλεξΑ' Παιδικός Σταθµός /4/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Γ. Περδικάρη 14 Μπαξεβάνου /4/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Γ. Περδικάρη 27 Μπλιάτκας Αναστάσιος /4/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ ηµ. Πεχλιβάνου 10 Κωνσταντινίδης Τιµόθεο /4/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Ηρωίδων 8 ΠΙΚΠΑ Παιδικός Σταθµό /4/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου (αι.ν. Αγίου Γεωργίου /4/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Καµπίτη 41 Παπαγιάννης /4/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Καρατάσου 10. Βάνης (βιοµηχανικό κ /4/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Κοραή 15 Παππής ηµήτριος /4/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Κοραή 21 Αφοί Κούλοι Νάτσιου /4/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Κοραή 22 Χ. Άτσης /4/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Λαναρά και Πεχλιβάνου /9/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Λαναρά και Φ. Πεχλιβάνου /9/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Μ. Αλεξάνδρου Γκαβοτραίου /4/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Μ. Αλεξάνδρου 34 ηµητρούλης Θωµάς /4/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Μ. Αλεξάνδρου 6 Καλογερόπουλος /4/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Μαζαράκη και Μπάτζι Τράπεζα Κρήτης /9/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Μίγγα 1 Γκορλίτη Ευδοξία - Πασ /9/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Νικολάου Φωκέα ίρας Κωνσταντίνος /4/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Οδός Αγίου Νικολάου Κλωστήρια /4/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Οδός Αγίου Νικολάου ΠΕΛΛΑ-ΟΛΥΜΠΟΣ /4/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Οδός Αγίου Νικολάου Σιούγγαρη Σουλτάνα /4/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Οδός Αραπίτσας Ι.Ν. Αγίας Υπαπαντής ( /4/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Πάροδος Κοκκίνου 3 ( ήµ. Καρούτας /4/2002

17 279 ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Πάροδος Μιχαήλ Λογ Τσιώτης Αναστάσιος /9/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Πάροδος Στουµπάνωνπρώην ΥΦΕΝ /9/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Πάροδος Χρ. Περδικά Χατζηπαράσχος Αλέξαν /4/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Παύλου Μελά 8 Μυλωνάς /4/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Πεζόδροµος ΑραπίτσαΓιάννου Χρήστος /4/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Πλατεία Αλωνίων 7 Μαλούνας Ιωάννης /4/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Πλατεία ΜεταµόρφωσΙ.Ν. Μεταµορφώσεως το /4/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Σολωµού 3 ήµος Νάουσας ( ηµοτ /4/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Σωφρονίου & Α' ΠάροΠαπατζής Γρηγόριος /4/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Σωφρονίου & ΜητροπΙερά Μητρόπολη Βεροία /4/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Σωφρονίου 10 Χρυσοχόου Πολυξένη /4/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Σωφρονίου 2 Αγ. Οικονόµου /4/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Σωφρονίου Μήτσικας /4/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Σωφρονίου Χρυσοχόου Ιουλ /4/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Σωφρονίου Χρυσοχόου Πολ /4/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Χατζηγρηγοριάδη 33 Καρδολάµα Ιορδάνα /4/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Χατζηγρηγοριάδη 34 Βενετία Χρηστίδη /9/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Χατζηγρηγοριάδη 9 Κληρον. Τσέλιου /4/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Χατζηκουρκούτα & ΑγΑµούτζας /4/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Χατζηκουρκούτα & ΑγΚωστόπουλος Κωνσταν /4/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Χατζηκουρκούτα 23 Μήτσαλας Γρηγόριος /4/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Χατζηκουρκούτα 25 Ήλκου Κατίνα /4/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Χατζηκουρκούτα 27 Τσιώµη Μαρία /4/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Χατζηκουρκούτα 31 Καρανάτσιος ηµήτριος /4/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Χατζηκουρκούτα 36 Κληρονόµοι Κάλλη /4/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Χατζηκουρκούτα 42 Καραγιαννόπουλος /4/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Χρ. Λαναρά 17 & ΠαπΧρονίδης /4/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ Χρ. Περδικάρη 26 Φ. Τσάµπουρα /4/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ,Η Αγ. ηµητρίου 10 ήµος Νάουσας /6/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ,Η Αγ. Νικολάου 4 χαρακ. Πατµανίδη, Ανσ. Γερ 7010/94 5/6/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ,Η Αγγέλου Γάτσου 10. Χατζηιωάννου /8/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ,Η Α'πάροδος Χρ. ΠερδικΤσιαπράζης Γεώργιος /11/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ,Η Εθν. Αντιστάσεως και ηµητράκης Γεώργιος κ /1/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ,Η καµινάδα της κλωστουτράπεζα Κρήτης /8/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ,Η Καρανάτσου και ελη Γκιουλέκα Θωµά /6/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ,Η Μ. Αλεξάνδρου Καρκάτας /12/2001

18 315 ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ,Η Περδικάρη 20 (28) κέλπ. και Ε. Βατατζή /10/1997 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ (020686) Τύπος: ιατηρητέο Φορέας:ΥΠΕΧΩ Ε AA ήµος/κοινότητα ηµοτικό ιαµέρισµα ιέυθυνση Ιδιοκτήτης απόφαση Ηµ/νία 316 ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Απ. Παύλου 4 Κανελλίδη, Παπάζογλου39856/ /5/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Αριστοτέλους 6 Αντωνιάδης Ευάγγελος 68915/ /11/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Ελιάς 7 Χριστοδούλου, Ιατροπο 73032/6238 1/12/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Ελιάς και Παστέρ 66606/4896 1/10/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Ελιάς και Παστέρ Α. Μπουλασίκη 66605/4896 1/10/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Λουτρού 7 Περικλής Παπαγιάννης 3/9/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ,Η παρ. Χη Κουρκούτα 1 Μαρ. αλαµπίρα 31802/ /3/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ,Η Περδικάρη 14 Αν. Αγιαννίδου Ι. Μάντσ53122/ /8/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ,Η Σωφρονίου 23 Π. Βογιατζή 33689/ /5/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ,Η Σωφρονίου 25 Βογιατζή Στέργιου 33689/ /6/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ,Η Σωφρονίου 26 A. Άάώ B. Τζιάµαλη 33689/ /5/1987 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ (020686) Τύπος: ιατηρητέο Φορέας:ΥΠΠΟ AA ήµος/κοινότητα ηµοτικό ιαµέρισµα ιέυθυνση Ιδιοκτήτης απόφαση Ηµ/νία 327 ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ,Η Ι.Μ. Παναγίας (Ι.Ν.Προφήτη Ηλία) στην παλιά 31675/690 12/7/ ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ,Η Ι.Ν. Αγ. Μαρίνας 31675/685 2/7/ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ,Η Ι.Ν. Αγ. Τριάδος Π /8/ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,Ο Ι.Ν. Αγ. Αθανασίου 15593/343 30/5/ ΚΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΑ,Η Ι.Ν. Καλής Παναγιάς 23794/408 22/7/ ΝΗΣΙΟΝ,ΤΟ Ι.Ν. Αγίων Αναργύρων 27702/69 και 25767/656/86 25/1/ ΞΕΧΑΣΜΕΝΗ,Η Ι.Ν. Αγ. ηµητρίου 39057/813 2/9/ ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ,ΤΑ Ι.Μ. Αγ. Πάντων /1/ ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ,ΤΑ Ι.Ν. Αγ. ηµητρίου /12/ ΣΦΗΚΙΑ,Η Ι.Ν. Αγ. ηµητρίου /12/ ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ,Ο Ι.Ν. Αγ. Αθανασίου /12/ ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ,Ο Ι.Ν. Αγ. Αθανασίου στο Βρωµοπήγαδο"" /1/ ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ,Ο Ι.Ν. Αγ. Νικολάου /12/ ΦΥΤΕΙΑ,Η Ι.Ν. Αγ. Αθανασίου /1/ ΧΑΡΑ ΡΑ,Η Ι.Ν. Προφήτη Ηλία /1/ ΧΑΡΑ ΡΑ,Η πλατεία Αριστοτέλους όψεις 12 κτιρίων ΙΛΑΠ/Γ/529/ /10/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (020056) Απ. Παύλου 1-3ο και 4ο ηµοτικό Σχολείο ΙΝΕΣΑΚ/60729/ /7/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Αγία Αννα, Ενορίας Αγ. Αναργύρων /12/1964

19 345 ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Αγία Αννα, Ενορίας Προφήτου Ηλία /12/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Αγία Παρασκευή, Μακαριωτίσσης /12/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Αγία Παρασκευή, Ενορίας εξιάς /12/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Αγιοι Ανάργυροι, Ενορίας Αγ. Αναργύρων 37942/ /6/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Αγιοι Ανάργυροι, Ενορίας Φανερωµένης /12/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Αγιοι Απόστολοι (Νέα Μητρόπολη) /12/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Αγιοι Θεόδωροι, ενορίας Αγ. ηµητρίου /12/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Αγιος Ανδρέας, ενορίας Αγ. Γεωργίου /12/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Αγιος Ανδρέας, ενορίας Κυριωτίσσης /12/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Αγιος Βασίλειος, ενορίας Αγ. Αναργύρων /12/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Αγιος Βλάσιος /12/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Αγιος Γεώργιος Ενορίας Αγ. Αντωνίου /12/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Αγιος Γεώργιος Ενορίας Αγ. Γεωργίου /12/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Αγιος Γεώργιος ο Μικρός Π /11/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Αγιος ηµήτριος /12/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Αγιος Κήρυκος Π /11/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Αγιος Νικόλαος ο Αµόλευτος Ενορίας Αγ. Γεω /12/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Αγιος Νικόλαος ο Λαµαρινάς Ενορίας Αγ. Αντ /9/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Αγιος Νικόλαος ο Ψαράς Ενορίας Αγ. Παταπί /12/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Αγιος Νικόλαος Ενορίας εξιάς /12/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Αγιος Νικόλαος Μακαριωτίσσης Π /11/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Αγιος Νικόλαος ο Γουρνάς Π /11/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Αγιος Πατάπιος /12/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Αγιος Προκόπιος ενορίας Αγ. Αντωνίου /12/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Αγιος Σπυρίδων ενορίας Αγ. Γεωργίου /12/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Αγιος Στέφανος ενορίας Μακαριωτίσσης /12/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Αγιος Σωτήρ ενορίας Αγ. Παταπίου /12/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Ανοίξεως 106 Κάλφογλου ΙΛΑΠ/Γ/44307/ /8/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Αρχοντικό και αύλειος Μπέκα ΙΛΑΠ/Γ/14/63053 π.ε. 29/1/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Αρχοντικό Σαράφογλο ήµος Βέροιας ΙΛΑΠ/Γ/1976/ /8/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Βερόης. Μπόζογλου και. Κο ΙΛΑΠ/Γ/223/ /2/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η ηµοσθένους 3 Κ. Μπουλάκη ΙΛΑΠ/Γ/31074/1930 4/8/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η ικαστικό Μέγαρο και ηµοσίου ΙΛΑΠ/Γ/79/ /2/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Εβραϊκή συνοικία (Μπαρµπούτα) φ31/61132/6993π.ε. 21/3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Ελλ. Γυµνάσιο και περ ηµοσίου ΙΛΑΠ/Γ/2318/ /8/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Ελλης 1 Σχοινιώτη ΙΛΑΠ/Γ/453/ /2/1986

20 381 ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Ελλης 3 Σχοινιώτη ΙΛΑΠ/Γ/453/ /2/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Εξω Παναγία ( Ι.Ν. Υπαπαντής) /12/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Ευαγγελίστρια Ενορία Αγ. ηµητρίου /12/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Θωµαϊδου και Πιερίων ανάη Σαράφογλου ΙΛΑΠ/Γ/14/ /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Ι.Ν. Αντιγωνιτού ενορίας Μητροπόλεως /12/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Ι.Ν. Γοργοεπηκόου ή Αγ. Μανδηλίου ενορίας /12/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Ι.Ν. Κυριωτίσσης, Ενορίας Αγ. Αναργύρων /12/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Ιερός Ναός Αγ. ηµητρίου β1/φ32/39057/813 2/9/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Καπ. Αγρα και Εδέσσης 17 ΙΛΑΠ/Γ/1637/ /6/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Καπ. Αγρα και Εδέσσης 19 ΙΛΑΠ/Γ/1637/ /6/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Κεντρικής 49. και Ι. Χατζησαράντη ΙΛΑΠ/Γ/1489/ /6/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Κοντογεωργάκη 22 καχαρούση ΙΛΑΠ/Γ/596/24916 π.ε. 15/1/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Κοντογεωργάκη 24 ΙΛΑΠ/Γ/596/24916 π.ε. 15/1/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Κοντογεωργάκη 26 ωραή ΙΛΑΠ/Γ/596/24916 π.ε. 15/1/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Κοντογεωργάκη 40 Φώτη Λελιοπούλου ΙΛΑΠ/Γ/596/24916 π.ε. 15/1/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Κοντογεωργάκη 42 Μανώλη Καλογήρου ΙΛΑΠ/Γ/596/24916 π.ε. 15/1/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Κοντογεωργάκη 44 ηµάδη ΙΛΑΠ/Γ/596/24916 π.ε. 15/1/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Κοντογεωργάκη 46 Τριγκώνη ΙΛΑΠ/Γ/454/ /2/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Κοντογεωργάκη 48 Ντίνα ΙΛΑΠ/Γ/596/24916 π.ε. 15/1/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η κτίριο κοντά στην παλ Αφων Αλιζιώτη ΙΛΑΠ/Γ/2686/166 10/2/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η κτίριο της Συναγωγής Ισραηλ. Κοινότητα Θεσ/ ΙΛΑΠ/Γ/1467/ /4/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Κυλινδρόµυλος Μάρκου"" ΙΛΑΠ/Γ/3228/ /1/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Κυριώτισσα Ελισ. Τροχίδη ΙΛΑΠ/Γ/1942/ /2/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Κυριώτισσα Αντ. ΠαπαΪωάννου ΙΛΑΠ/Γ/38813/2534 3/11/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Μέγας Θεολόγος Ενορίας Αγ. Αντωνίου /12/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Μεντρεσέ Τζαµί (Ο.Τ. 51) /12/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Ο.Τ. 156 Βερµίου Ελ. κ Πετ. Μέµτσα ΙΛΑΠ/Γ/2137/ /9/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Οικία επί της οδού Μιαούλη - Ειρήνης 2 (πρ 50229/ /10/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Οικία επί της οδού Πανόρµου και Ταντάλου αφ54221/ /5/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Ολγάνου 10 - ΕβραϊκήΑλεξάνδρου Σερµπέση ΙΛΑΠ/Γ/2329/ /6/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Ολγάνου 12 - ΕβραϊκήΦλώρα Γιάννου ΙΛΑΠ/Γ/2329/ /6/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Ολγάνου 14 - ΕβραϊκήΓιάννη Μπελλά (κληρ. Ν ΙΛΑΠ/Γ/2329/ /6/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Ολγάνου 18 (κτίριο καμιλτ. Χατζηκωνσταντίνο ΙΛΑΠ/Γ/2329/ /6/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Ολγάνου 19 ήµος Βέροιας ΙΛΑΠ/Γ/25371/ /7/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Ολγάνου (κτίριοπαυλίδη Παϊσίου ΙΛΑΠ/Γ/2329/ /6/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Ολγάνου 24 (κτίριο καολυµπία Τσαρτσάκη ΙΛΑΠ/Γ/2329/ /6/1997

21 417 ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Ολγάνου 8 - Εβραϊκή Μπούτας Νικ. ΙΛΑΠ/Γ/2329/ /6/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Ολγάνου και Βερόη (καναστασίου ήµου ΙΛΑΠ/Γ/2329/ /6/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Ορτά Τζαµί Β /1/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Παλαιά Μητρόπολη (Χουνκιάρ - Τζαµί) Π /11/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Παλαιά Τουρκικά Λουτρά /12/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Παναγία Βαλτεσινή ενορίας Μητροπόλεως /12/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Παναγία εξιά /12/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Παναγία η Παλαιοφορίτισσα Π /11/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Παναγία Χαβιαρά /9/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Παναγούδα Ενορίας Κυριωτίσσης /12/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Παντοκράτωρ Π /11/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η πάροδος Μ. Ασίας 3 Φ. Ταµπάκη Ιωνά ΙΛΑΠ/Γ/1757/ /7/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Πατριάρχου Ιωακείµ 8Αν. Παπαϊωάννου ΙΛΑΠ/Γ/1582/ /7/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Περίβλεπτος Π /11/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η πλατεία Εληάς και α Μ. Μουράτογλου ΙΛΑΠ/Γ/903/ /7/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Προφήτης Ηλίας /12/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Πυργόσπιτο και περιβ. Φωτιάδου - Αξιόγλου ΙΛΑΠ/Γ/43536/ /8/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Ρ. Φεραίου και ΜιαούλΝ. Κακουλίδη ΙΛΑΠ/Γ/1982/ /7/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Σοφού 10, Μπαρµπούτα ΙΛΑΠ/Γ/12/ /1/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Σοφού 6, Μπαρµπούτα ΙΛΑΠ/Γ/12/ /1/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Τέµενος Μαχµούτ Τσελεπή (Ο.Τ. 36) /12/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Υπολλείµατα Φρουρίου πλησίον Παλαιάς Μητ /12/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Φανερωµένη /12/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Χ. Μεραρχίας 1, Μπαρµπούτα ΙΛΑΠ/Γ/224/ /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Χ. Μεραρχίας 11, Μπαρµπούτα ΙΛΑΠ/Γ/224/ /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Χ. Μεραρχίας 13, Μπαρµπούτα ΙΛΑΠ/Γ/224/ /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Χ. Μεραρχίας 15, Μπαρµπούτα ΙΛΑΠ/Γ/224/ /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Χ. Μεραρχίας 3 Μπαρµπούτα ΙΛΑΠ/Γ/224/ /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Χ. Μεραρχίας 5 Μπαρµπούτα ΙΛΑΠ/Γ/224/ /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Χ. Μεραρχίας 7 Μπαρµπούτα ΙΛΑΠ/Γ/224/ /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Χ. Μεραρχίας 9 Μπαρµπούτα ΙΛΑΠ/Γ/224/ /3/ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (02005ΒΕΡΟΙΑ,Η Χριστός Ι.Ν. Αναστάσεως του Χριστού Π /11/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ,Η 1ο και 2ο ηµοτικό Σχ ηµόσιο ΙΛΑΠ/Γ/2582/ /4/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ,Η 3ο ηµοτικό Σχολείο Χ ηµόσιο ΙΛΑΠ/Γ/2582/ /4/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ,Η 4ο ηµοτικό Σχολείο π ηµόσιο ΙΛΑΠ/Γ/2582/ /4/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ,Η εργοστάσιο Λαναρά σθ. Πιτσιούνη ΙΛΑΠ/Γ/60/654 28/1/1986

22 453 ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ,Η Ζαφειράκη Αλεξ. Χατζηµαλούση ΙΛΑΠ/Γ/1811/ /7/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ,Η Ι.Μ.Τιµίου Προδρόµου ' Εξω Πρόδροµος""31674/683"""""""""" 8/8/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ,Η Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου 31674/683 8/8/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ,Η Ι.Ν. Αγ. Νικολάου Ζερβοχωρίου /1/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ,Η Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής Παναγιοπούλα"" 31674/683 8/8/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ,Η Ι.Ν. Κοίµησης Θεοτόκου 31674/683 8/8/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ,Η Ι.Ν.Τιµίου Προδρόµου ' Μέσα Πρόδροµος""31674/683"""""""""" 8/8/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ,Η Καµπίτη 37 πρόσοψη Γεωργ. Φειδαντσή ΙΛΑΠ/Γ/2919/ /11/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ,Η Λάππειο Γυµνάσιο, π ηµόσιο ΙΛΑΠ/Γ/2582/ /4/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ,Η παλιό Νηµατουργείο ΛΚύρτση και Τουρµαλή ΙΛΑΠ/Γ/62/655/ /2/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ,Η Πύργος Χατζηδηµητρέων ΙΛΑΠ/Γ/1375/40159/27 27/7/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ,Η Σωφρονίου Ν. Κωστάκη ΙΛΑΠ/Γ/1990/ /8/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ,Η Σωφρονίου 14 Κληρ. Ματθαίου ΙΛΑΠ/Γ/40700/1991 1/8/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ,Η τρείς υδρόµυλοι (Χατζηκώστα - Ράϊου-σησαµο ΙΛΑΠ/Γ/2134/ /6/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ,Η Τριώροφος πύργος Κ Ι. Μπουτάρης και ΥΙΟΣ ΙΛΑΠ/Γ/2113/43532 π.ε. 11/4/ ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (0200 ΝΑΟΥΣΑ,Η Χατζηµαλούση και ΜίγΙ. Μπουτάρη ΙΛΑΠ/Γ/43539/ /8/1984 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (020689) Τύπος: ιατηρητέο Φορέας:ΥΜΑΘ AA ήµος/κοινότητα ηµοτικό ιαµέρισµα ιέυθυνση Ιδιοκτήτης απόφαση Ηµ/νία 469 ΛΑΓΚΑ ΙΚΙΑ,ΤΑ Μ. Αλεξάνδρου /5/ ΤΡΙΛΟΦΟΝ,ΤΟ ηµοτικό Σχολείο ήµος Μίκρας /5/ ΗΜΟΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ (0ΒΡΑΣΝΑ,ΤΑ Ζέρβα Ζήνωνα /9/ ΗΜΟΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ (0ΒΡΑΣΝΑ,ΤΑ Λ. Παρτσανάκη /3/ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (020386) 2ο ηµοτικό Σχολείο µεταξύ των οδών Κοµν /1/ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (020386) Αγίου ηµητρίου 1 Σπύρος Παπαδόπουλος /11/ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (020386) Καραολή ηµητρίου & ηµήτριος Ράµογλου, Α7847/05 28/2/ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (020386) Μιαούλη 3 Ε. Μελετίου κλπ /12/ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΑΝΩ ΠΟΛΗ Αγαθαγγέλου 11 (Κατηγορία ΙΙ) /11/ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΑΝΩ ΠΟΛΗ Αγαθαγγέλου 3 (Κατηγορία ΙΙΙ) /11/ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΑΝΩ ΠΟΛΗ Αγαθαγγέλου 5 (Κατηγορία ΙΙΙ) /11/ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΑΝΩ ΠΟΛΗ Αγαθαγγέλου 7 (Κατηγορία ΙΙΙ) /11/ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΑΝΩ ΠΟΛΗ Αγαθαγγέλου 9 (Ο.Τ. 108) (Κατηγορία ΙΙΙ) /11/ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΑΝΩ ΠΟΛΗ Αγίας Σοφίας 101 (Ο.Τ. 79) (Κατηγορία Ι) /11/ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΑΝΩ ΠΟΛΗ Αγίου Παύλου (Ο.Τ. 183) (Πολεοδ. στοι /11/ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΑΝΩ ΠΟΛΗ Αγίου Παύλου 47 (Ο.Τ. 170) (Πολεοδοµικά στ /11/ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΑΝΩ ΠΟΛΗ Αθηνάς & Αγίου Παύλου 33 (Ο.Τ. 190) (Κατηγ /11/1999

23 486 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΑΝΩ ΠΟΛΗ Αθηνάς 42 & Κυθήρων γωνία (Ο.Τ. 188) (Κατη /11/ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΑΝΩ ΠΟΛΗ Αθωνος 2, Ανω ΠόληΓ. Παυλούδης κ.α /4/ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΑΝΩ ΠΟΛΗ Αίµου 3 (Ο.Τ. 95) (Πολεοδοµικά στοιχεία) /11/ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΑΝΩ ΠΟΛΗ Αιόλου (Ο.Τ. 116) (Πολεοδοµικά στοιχεία) /11/ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΑΝΩ ΠΟΛΗ Ακρίτα (Κατηγορία Ι) /11/ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΑΝΩ ΠΟΛΗ Ακρίτα 3 (Ο.Τ. 16) (Κατηγορία Ι) /11/ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΑΝΩ ΠΟΛΗ Ακροπόλεως & Α. Μίλτωνος 1 (Ο.Τ. 130) (Κατ /11/ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΑΝΩ ΠΟΛΗ Ακροπόλεως & Ιφικράτους (Ο.Τ. 142) (Κατηγο /11/ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΑΝΩ ΠΟΛΗ Ακροπόλεως & Περιάνδρου 35 (Κατηγ. Ι) /11/ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΑΝΩ ΠΟΛΗ Ακροπόλεως & Χαϊδευτού (Ο.Τ. 155) (Κατηγ /11/ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΑΝΩ ΠΟΛΗ Ακροπόλεως (Ο.Τ. 130) (Πολεοδοµικά στοιχεί /11/ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΑΝΩ ΠΟΛΗ Ακροπόλεως (Ο.Τ ) (Πολεοδοµικά στ /11/ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΑΝΩ ΠΟΛΗ Ακροπόλεως (Ο.Τ. 144) (Κατηγορία ΙΙΙ) /11/ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΑΝΩ ΠΟΛΗ Ακροπόλεως (ρυµοτοµούµενο) (Κατηγορία Ι) /11/ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΑΝΩ ΠΟΛΗ Ακροπόλεως (χαρακτ. χώρος πρασίνου) (Κατ /11/ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΑΝΩ ΠΟΛΗ Ακροπόλεως 115 (Κατηγορία ΙΙ) /11/ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΑΝΩ ΠΟΛΗ Ακροπόλεως 117 (Κατηγορία ΙΙ) /11/ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΑΝΩ ΠΟΛΗ Ακροπόλεως 119 (Κατηγορία ΙΙ) /11/ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΑΝΩ ΠΟΛΗ Ακροπόλεως 120 (Ο.Τ. 128) (Κατηγορία Ι) /11/ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΑΝΩ ΠΟΛΗ Ακροπόλεως 124 (Ο.Τ. 130) (Κατηγορία ΙΙΙ) /11/ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΑΝΩ ΠΟΛΗ Ακροπόλεως 27 (Ο.Τ. 112) (Κατηγορία ΙΙΙ) /11/ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΑΝΩ ΠΟΛΗ Ακροπόλεως 29 (Ο.Τ. 112) (Κατηγορία Ι) /11/ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΑΝΩ ΠΟΛΗ Ακροπόλεως 57 (Ο.Τ. 156) (Κατηγορία ΙΙ) /11/ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΑΝΩ ΠΟΛΗ Ακροπόλεως 59 (Ο.Τ. 156) (Κατηγορία Ι) /11/ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΑΝΩ ΠΟΛΗ Ακροπόλεως-Ιφικράτους (Ο.Τ. 142) (Πολ. στο /11/ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΑΝΩ ΠΟΛΗ Ακροπόλεως-Σταγείρων (Ο.Τ. 136) (Πολ. στοι /11/ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΑΝΩ ΠΟΛΗ Αλ. Παπαδοπούλου 83 (Κατηγορία ΙΙΙ) /11/ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΑΝΩ ΠΟΛΗ Αλ. Παπαδοπούλου (Κατηγορία Ι) /11/ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΑΝΩ ΠΟΛΗ Αλ. Παπαδοπούλου (Κατηγορία ΙΙ) /11/ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΑΝΩ ΠΟΛΗ Αλ. Παπαδοπούλου (παρ.) (Κατηγορία ΙΙ) /11/ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΑΝΩ ΠΟΛΗ Αλ. Παπαδοπούλου 27 (Ο.Τ. 5) (Κατηγορία Ι) /11/ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΑΝΩ ΠΟΛΗ Αλ. Παπαδοπούλου 57 (Ο.Τ. 12) (Κατηγορία Ι /11/ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΑΝΩ ΠΟΛΗ Αλ. Παπαδοπούλου 6 Ισαβέλλα Κοτίνη /11/ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΑΝΩ ΠΟΛΗ Αλ. Παπαδοπούλου-Τσαµαδού 20 (Ο.Τ. 7) (Κ /11/ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΑΝΩ ΠΟΛΗ Αλκινόου (Ο.Τ. 175) (Κατηγορία ΙΙ) /11/ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΑΝΩ ΠΟΛΗ Αµφιτρύωνος (Ο.Τ. 175) (Κατηγ. ΙΙ) /11/1999

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. Ν.1577/85 όπως τροποποιήθηκε µε Ν.2381/2000

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. Ν.1577/85 όπως τροποποιήθηκε µε Ν.2381/2000 ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ν.1577/85 όπως τροποποιήθηκε µε Ν.2381/2000 Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόµου είναι ο καθορισµός όρων, περιορισµών και προϋποθέσεων για την εκτέλεση οποιασδήποτε κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: υναµική χωρικών δοµών & χρήσεων γης & σύγχρονες πρακτικές σχεδιασµού

ΜΑΘΗΜΑ: υναµική χωρικών δοµών & χρήσεων γης & σύγχρονες πρακτικές σχεδιασµού ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙO ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: υναµική χωρικών δοµών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ν.1577/85 όπως τροποποίθηκε µε Ν.2381/2000 Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόµου είναι ο καθορισµός όρων, περιορισµών και προϋποθέσεων για την εκτέλεση οποιασδήποτε κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ της ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ & ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ της ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ & ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Ινστιτούτο Εκπαίδευσης & Επιµόρφωσης Μελών Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας Α.Ε. ο ΝΟΚ (ν. 4067/12) και η Μαρία Φραντζή Aρχιτέκτονας µηχ - Πολεοδόµος Μπιρµπίλη 47 11744 Αθήνα Αράχωβα 32004 τηλ: +302109025323

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΓΟΚ) Ν. 1577/1985 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.2831/9-13-06-2000 (ΦΕΚ 140 Α )

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΓΟΚ) Ν. 1577/1985 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.2831/9-13-06-2000 (ΦΕΚ 140 Α ) ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΓΟΚ) Ν. 1577/1985 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.2831/9-13-06-2000 (ΦΕΚ 140 Α ) ΜΕΡΟΣ Α' ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Αρθρο 2. Ορισµοί. 1. Εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο οικισµού

Διαβάστε περισσότερα

Της από 29/1/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 2/29-1-2015 Αριθ.

Της από 29/1/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 2/29-1-2015 Αριθ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 29/1/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 2/29-1-2015 Αριθ. Απόφασης: 24/2015 Στη Ρόδο σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1 Σκοπός

Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1 Σκοπός 1/48 Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΝΕΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ» Σκοπός του παρόντος νόµου είναι: Άρθρο 1 Σκοπός α) ο καθορισµός των όρων, προϋποθέσεων και περιορισµών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΝΕΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ» Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Άρθρο 1 Σκοπός. Σκοπός του παρόντος νόµου είναι:

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΝΕΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ» Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Άρθρο 1 Σκοπός. Σκοπός του παρόντος νόµου είναι: 1/48 Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΝΕΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ» Σκοπός του παρόντος νόµου είναι: Άρθρο 1 Σκοπός α) ο καθορισµός των όρων, προϋποθέσεων και περιορισµών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑ ΩΝ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΛΕΩΝ. Natura 2000 GR1430001. Natura 2000 GR1430001 GR1430008

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑ ΩΝ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΛΕΩΝ. Natura 2000 GR1430001. Natura 2000 GR1430001 GR1430008 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΕΣΠΑ 2007-13 / Ε. Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ-ΗΠΕΙΡΟΥ- ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΕΤΠΑ & ΣΑΝΑ 034/8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ - ΑΤΤΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ - ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ (ΓΠΣ) ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ -

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ"

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΝΕΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ" Σκοπός του παρόντος νόµου είναι: Άρθρο 1 Σκοπός α) ο καθορισµός των όρων, προϋποθέσεων και περιορισµών

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 1577 της 17/18.12.85 Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός (Α' 210) *** ΠΡΟΣΟΧΗ: Βλ. και Ν.3044/2002 (µεταφορά συντελεστή δόµησης κλπ)

Νόµος 1577 της 17/18.12.85 Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός (Α' 210) *** ΠΡΟΣΟΧΗ: Βλ. και Ν.3044/2002 (µεταφορά συντελεστή δόµησης κλπ) Νόµος 1577 της 17/18.12.85 Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός (Α' 210) *** ΠΡΟΣΟΧΗ: Βλ. και Ν.3044/2002 (µεταφορά συντελεστή δόµησης κλπ) ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η διάταξη του άρθρου 9 του παρόντος νόµου κρίθηκε ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟΝ-1 Σκοπός. ΑΡΘΡΟΝ-2 Ορισµοί

ΑΡΘΡΟΝ-1 Σκοπός. ΑΡΘΡΟΝ-2 Ορισµοί ΑΡΘΡΟΝ-1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόµου είναι ο καθορισµός όρων, περιορισµών και προϋποθέσεων για την εκτέλεση οποιασδήποτε κατασκευής εντός ή εκτός των εγκεκριµένων σχεδίων πόλεων ή οικισµών, ώστε να

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ για Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) και Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.)

ΟΔΗΓΟΣ για Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) και Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) ΟΔΗΓΟΣ για Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) και Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας - Τοπικό Τμήμα Κέρκυρας (ver.1.01, 03/2013) http://www.spmkerkyras.org

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ Α ΕΙΩΝ

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ Α ΕΙΩΝ Αλεξάνδρα Τσαχαλίνα, Αρχιτέκτων Μηχανικός ιεύθυνσης Πολεοδοµίας Ν.Α. Θεσσαλονίκης Τµήµα Πολεοδοµίας υτικής Θεσσαλονίκης ΤΡΟΠΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ Α ΕΙΩΝ Περιεχόµενα Πρόλογος σελ. 2 Γενικά σελ. 3-5 ~ Έννοια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ

ΣΤΕΓ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΕΓ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙA ΜΕ ΘΕΜΑ : " Η ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ Η ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ, Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: ΤΟ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΟΙΚΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη πρότασης για τη διατήρηση της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς στους οικισμούς των Β. Σποράδων

Μελέτη πρότασης για τη διατήρηση της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς στους οικισμούς των Β. Σποράδων Μελέτη πρότασης για τη διατήρηση της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς στους οικισμούς των Β. Σποράδων 1 1 Εισαγωγή (1) Χάρτα των Ευρωπαϊκών Πόλεων Βιώσιμης Ανάπτυξης για Αειφορία στο Άαλμποργκ της Δανίας, Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ έτους 2014 ιεύθυνσης Αστικού Σχεδιασµού & Αρχιτεκτονικών Μελετών 1 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Η ιεύθυνση Αστικού Σχεδιασµού και

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α. Προστασία Παραδοσιακών Οικισμών & Σύγχρονος Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α. Προστασία Παραδοσιακών Οικισμών & Σύγχρονος Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Προστασία Παραδοσιακών Οικισμών & Σύγχρονος Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας «Πανταζοπούλειος Λαϊκή Σχολή» 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 Τίτλος εισήγησης: Το θεσμικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Αρ. 3 5)

ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Αρ. 3 5) Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Αρ. 3 5) ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ, ΣΤΕΡΗΣΗ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ & ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ Βοηθός Συνήγορος

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστώ την καθηγήτρια Μαλικούτη Σταματίνα για την αμέριστη βοήθειά της

Ευχαριστώ την καθηγήτρια Μαλικούτη Σταματίνα για την αμέριστη βοήθειά της Ευχαριστώ την καθηγήτρια Μαλικούτη Σταματίνα για την αμέριστη βοήθειά της 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...4 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...5 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7 1.1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ...7 1.2. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ...10

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ-YΠEYΘYNOΣ ΣYMΦΩNA ME TO NOMO Παναγιώτης Γεωργακόπουλος

Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ-YΠEYΘYNOΣ ΣYMΦΩNA ME TO NOMO Παναγιώτης Γεωργακόπουλος ΠEPIO IKO ΣYΛΛOΓOY APXITEKTONΩN IΠΛΩMATOYXΩN ANΩTATΩN ΣXOΛΩN ΠANEΛΛHNIAΣ ENΩΣHΣ APXITEKTONΩN Bρυσακίου 15 & Kλάδου, 105 55 Aθήνα τηλ.: 210 3215 146/fax: 210 3215 147 e-mail: sadas-pea@tee.gr www.sadas-pea.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ & ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Πρακτικές οδηγίες & Πίνακες Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΖΩΝΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ & Γ. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ σε ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Α. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ & ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Πρακτικές οδηγίες & Πίνακες Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΖΩΝΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ & Γ. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ σε ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Α. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ & ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Πρακτικές οδηγίες & Πίνακες Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΖΩΝΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ & Γ. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ σε ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΝΕΑ (ΠΡΟΣΘΕΤΗ) ΕΙΣΗΓΗΣΗ από ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΤΟΥ - ΛΕΜΠΕΣΗ Από την όλη

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Χριστίνα Κλιμένκου Τηλ.: 2610-521884 και 6976050053

Πτυχιακή Εργασία. Χριστίνα Κλιμένκου Τηλ.: 2610-521884 και 6976050053 Τ.Ε.Ι. Πειραιά Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗΣ (Μ.Σ.Δ.) Χριστίνα Κλιμένκου Τηλ.: 2610-521884 και 6976050053

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α «Άρσεις απαλλοτρίωσης»

Θ Ε Μ Α «Άρσεις απαλλοτρίωσης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθ. 37 ης /8 εκεµβρίου 2008 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 702/2008 Θ Ε Μ

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Α1 Βασικές έννοιες και διάρθρωση συστήµατος χωρικού σχεδιασµού

Μέρος Α1 Βασικές έννοιες και διάρθρωση συστήµατος χωρικού σχεδιασµού ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Κεφάλαιο Α «Χωροταξικός και Πολεοδοµικός Σχεδιασµός» Μέρος Α1 Βασικές έννοιες και διάρθρωση συστήµατος χωρικού σχεδιασµού Άρθρο 1

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 2 η. Παρόντες: Η Περιφερειάρχης Αττικής κα ούρου Ρένα.

Συνεδρίαση 2 η. Παρόντες: Η Περιφερειάρχης Αττικής κα ούρου Ρένα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Ταχ. /νση : Λεωφ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

Π.3. ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΧΕΩΝ

Π.3. ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΧΕΩΝ Π.3. ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΧΕΩΝ Π.3.1. ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ (ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ, ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ, ΚΕΝΤΡΑ) Π.3.1.1. Στόχοι και Κατευθύνσεις Πολεοδοµικής Οργάνωσης και Οικιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΗΜΟΥ ΤΙΘΟΡΕΑΣ ΣΤΑ ΙΟ Β 1 ΠΡΟΤΑΣΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΗΜΟΥ ΤΙΘΟΡΕΑΣ ΣΤΑ ΙΟ Β 1 ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΗΜΟΥ ΤΙΘΟΡΕΑΣ ΣΤΑ ΙΟ Β 1 ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΑΘΗΝΑ, Αρχιτέκτων Μηχ., ρ. Χωροτάκτης Πολεοδόμος ΝΑΓΚΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα