BUILD UP Skills Greece

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "BUILD UP Skills Greece"

Transcript

1 BUILD UP Skills Greece Χάρτης Επαγγελμάτων και Εργασιών για το εργατικό δυναμικό του κατασκευαστικού τομέα στα ειδικά θέματα των ΑΠΕ και της Ενεργειακής Αποδοτικότητας (ΕΑ) στα κτίρια

2 Την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο αυτής της έκθεσης φέρουν οι συγγραφείς. Δεν αντανακλά απαραίτητα τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε το EACI ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Περισσότερες πληροφορίες Περισσότερες πληροφορίες για την Πρωτοβουλία «BUILD UP Skills» μπορούν να βρεθούν στη διεύθυνση: Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα Ευφυής Ενέργεια Ευρώπη μπορούν να βρεθούν στη διεύθυνση:

3 Χάρτης Επαγγελμάτων και Εργασιών για το εργατικό δυναμικό του κατασκευαστικού τομέα που ασχολείται με θέματα κατασκευής, εγκατάστασης συστημάτων και συντήρησης στα «πράσινα κτίρια» Ορισμοί Ένας Χάρτης Επαγγελμάτων είναι ουσιαστικά μια έκθεση που περιγράφει τα κύρια γνωρίσματα και τα χαρακτηριστικά ενός κλάδου ή τομέα. Δίνει μια εικόνα του κλάδου ως προς την κάλυψη και τα όριά του, παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τις τάσεις της βιομηχανίας, τους τίτλους των θέσεων εργασίας και τους εργασιακούς ρόλους. Με τον τρόπο αυτό συμβάλλει στη διαμόρφωση του γενικού πλαισίου και του υπόβαθρου για την ανάπτυξη των εθνικών επαγγελματικών προτύπων για έναν τομέα. Τα Επαγγελματικά Πρότυπα (ΕΠ) αποτελούν σημεία αναφοράς της απόδοσης. Παρέχουν τα μέσα για την αξιολόγηση της απόδοσης σε μια θέση εργασίας: πρόκειται για δηλώσεις που σχετίζονται με τις εργασίες και αφορούν την ικανότητα, τη γνώση, την κατανόηση και την εμπειρία που πρέπει να διαθέτει ένα άτομο για την αποτελεσματική εκτέλεση βασικών καθηκόντων. Ο καθένας σε ένα επάγγελμα που καλύπτεται από τα πρότυπα μπορεί να τα χρησιμοποιήσει για να καθορίσει το επίπεδο των ικανοτήτων που απαιτείται και, το πιο σημαντικό, εάν η απόδοσή του ανταποκρίνεται στις προσδοκίες της βιομηχανίας. Στο επόμενο στάδιο της ανάπτυξης των ΕΠ συντάσσεται ένας Χάρτης Εργασιών, ο οποίος παρέχει μια επισκόπηση των κύριων εργασιακών δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται μέσα σε ένα κλάδο ή τομέα και περιγράφει, σε γενικές γραμμές, τα αποτελέσματα της εργασίας. Η ανάπτυξη ενός Χάρτη Εργασιών αρχίζει με τον ορισμό του κλάδου. Εν συνεχεία καθορίζονται οι βασικές λειτουργίες που μπορούν να υλοποιηθούν από τον κλάδο, και η διαδικασία συνεχίζεται μέχρις ότου οι λειτουργίες ή δραστηριότητες που προσδιορίστηκαν να μπορούν να διεξαχθούν από ένα άτομο και όχι από μια ομάδα ή οργανισμό. Στο έργο BUS GR προσδιορίστηκαν με αρκετή ακρίβεια οι δεξιότητες που απαιτούνται για να εργαστεί κανείς στον τομέα των Πράσινων Κτιρίων στην Ελλάδα είτε στην περίπτωση των ενεργειακά αποδοτικών ανακαινίσεων κτιρίων είτε για την κατασκευή νέων σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας κτιρίων μέσω ενός συνδυασμού έρευνας γραφείου και διαβούλευσης με τους εκπροσώπους των αντίστοιχων επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Ο Χάρτης που παρήχθη ορίζει τις ικανότητες / δεξιότητες που θα πρέπει να διαθέτουν οι εργατοτεχνίτες ειδικά όσον αφορά τα θέματα ΑΠΕ και ΕΞΕ / Ενεργειακής Αποδοτικότητας. Μάλιστα, στους πίνακες που ακολουθούν γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ των δύο αυτών σχετικών με την ενέργεια στα κτίρια τομέων. Για την ανάπτυξη του Χάρτη χρησιμοποιήθηκαν οι ακόλουθες πηγές: 1. Η μελέτη Skills and Occupational Needs in Green Building (ILO, 2011), από ένα κοινό έργο της Ε.Κ. και του ILO (Διεθνές Γραφείο Εργασίας) σχετικά με την Ανταλλαγή γνώσεων για τον έγκαιρο εντοπισμό των αναγκών σε δεξιότητες (υποστηρίζεται από το πρόγραμμα της Ε.Ε. για την Απασχόληση και την Κοινωνική Αλληλεγγύη PROGRESS ( ) υλοποιείται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για τα Πράσινα Επαγγέλματα). 2. Η ιστοσελίδα EU Skills Panorama Analytical Highlight (euskillspanorama.ec.europa.eu), που έχει αναπτυχθεί από ένα συνδυασμό ευρωπαϊκών, διεθνών και εθνικών πηγών και παρέχει επεξηγηματικά παραδείγματα των πληροφοριών για τις διαθέσιμες δεξιότητες. 3. Η Οδηγία 2009/28/ΕΚ σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, και ιδίως το παράρτημα IV (Πιστοποίηση εγκαταστατών) της Οδηγίας όσον αφορά τις δεξιότητες των εγκαταστατών μικρής κλίμακας συστημάτων ΑΠΕ στα κτίρια. -1 -

4 Πίνακας 1: Βασικές / νέες δεξιότητες που απαιτούνται σε σχέση με τις εργασίες Ενεργειακής Αποδοτικότητας / ΕΞΕ Τομείς ενδιαφέροντος σχετικοί με την ενέργεια Εξοικονόμηση ενέργειας (και υδατικών πόρων) / Ενεργειακά αποδοτικές τεχνολογίες Εφαρμογές ΕΑ στα πράσινα κτίρια Μόνωση / προστασία από τις καιρικές συνθήκες / αεροστεγάνωση Εμπλεκόμενα επαγγέλματα Οικοδόμοι, κτίστες Τεχνίτες στεγών (Σκεπάδες) Βασικές λειτουργίες / καθήκοντα Σε χώρες όπως η Ελλάδα όπου τα περισσότερα σπίτια κατασκευάζονται με την χρήση τούβλων ή τσιμεντόλιθων, η αυξημένη δραστηριότητα ως προς την ανακαίνιση κτιρίων αλλά και στην κατασκευή νέων κτιρίων τύπου NZEB θα οδηγήσει σε μία υψηλότερη ζήτηση γι αυτές τις ασχολίες. Η βασική δραστηριότητα της κατασκευής με τούβλα δεν θα αλλάξει, αλλά οι οικοδόμοι / κτίστες θα μπορούν ίσως να ασχοληθούν και με την τοποθέτηση μόνωσης, γεγονός που θα απαιτήσει επιπρόσθετη κατάρτιση. Η αποδοτικότητα της μόνωσης της στέγης και της σοφίτας / δώματος συμβάλλει σημαντικά στα υψηλά επίπεδα ενεργειακού ισοζυγίου σε όλα τα κτίρια που αποτελούνται από ένα ή περισσότερους ορόφους. Έγκειται γενικά στην ικανότητα των σκεπάδων να εγκαταστήσουν την μόνωση ως ένα ακέραιο τμήμα της στέγης. Νέες δεξιότητες (βασικές) που απαιτούνται σε σχέση με την ΕΑ/ΕΞΕ Βελτιωμένες γνώσεις και δεξιότητες για να συμβάλουν στην ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιρίων κατά την διαδικασία της κατασκευής. Απαιτούνται ικανότητες για: Εγκατάσταση ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων μόνωσης, Σωστή χρήση και διάθεση των υλικών και των χημικών, Αποδοτική χρήση ενέργειας και υδατικών πόρων, Εφαρμογή πράσινων τεχνολογιών και νέων υλικών. Ικανοποίηση των απαιτήσεων ενεργειακής επιθεώρησης και πιστοποίησης. Η αυξημένη δραστηριότητα στα πράσινα κτίρια θα απαιτήσει από τους σκεπάδες να αναπτύξουν δεξιότητες ως προς την: Εφαρμογή προηγμένων τεχνολογιών όπως είναι: Τα νέα μονωτικά προϊόντα, Οι πράσινες στέγες, ή Οι δομές σε στέγες ικανές να φέρουν ηλιακά πλαίσια. 2

5 Μονωσάδες, σοβατζήδες Η τοποθέτηση/ εγκατάσταση μόνωσης στην εξωτερική τοιχοποιία αποτελεί μία από τις βασικές δραστηριότητες μετασκευής των κτιρίων για λόγους ενεργειακής αποδοτικότητας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η εργασία γίνεται από ειδικούς εργάτες (ξεχωριστή ειδίκευση με δικά της επαγγελματικά δικαιώματα). Σε άλλες περιπτώσεις πάλι, μπορεί να υλοποιηθεί από διαφορετικές ειδικότητες. Οι εργάτες που τοποθετούν τις γυψοσανίδες (γυψοσανιδάδες) μπορεί να είναι απαραίτητοι για την μετακίνηση των πανέλων και των διαχωριστικών προκειμένου να βελτιστοποιηθεί ο αερισμός, σύμφωνα με τα πλάνα. Μπορεί επίσης οι ίδιοι να εμπλακούν στην τοποθέτηση μόνωσης στο εσωτερικό ενός κτιρίου ως εναλλακτική της μόνωσης της εξωτερικής τοιχοποιίας. Οι σοβατζήδες είναι εκείνοι που τελειοποιούν τις εργασίες μόνωσης, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις εγκαθιστούν οι ίδιοι την μόνωση. Για την τοποθέτηση μόνωσης: Κατανόηση της σπουδαιότητας της κυκλοφορίας του αέρα και της αποφυγής δημιουργίας περιοχών επιρρεπών σε συμπύκνωση, Κατανόηση του εύρους των διαθέσιμων μονωτικών και της εφαρμοσιμότητας αυτών σε παραδοσιακές δομές, Εφαρμογή της μόνωσης σε εσωτερικό δώμα και σε εσωτερικούς χώρους σε παραδοσιακές δομές, Σωστή τοποθέτηση της μόνωσης σε παραδοσιακές δομές και ολοκλήρωση των τελειωμάτων. Μόνωση εσωτερικής τοιχοποιίας: Αξιολόγηση της καταλληλότητας της επέμβασης, Φράγματα ατμού ακατάλληλα για παραδοσιακές δομές, Κατανόηση των επιπτώσεων της θερμικής μάζας, Κατανόηση των συνεπειών της επέμβασης στον εσωτερικό όγκο και ολοκλήρωση των τελειωμάτων, Αντικατάσταση φινιρισμάτων και επικαλύψεων Κατανόηση της νομικής 3

6 υπόστασης του κτιρίου και των εφαρμόσιμων πολεοδομικών ελέγχων. Μπογιατζήδες (ελαιοχρωματιστές), διακοσμητές Ξυλουργοί, μαραγκοί Οι μπογιατζήδες και οι διακοσμητές εμπλέκονται συχνά σε έργα ανακαίνισης και κατασκευής νέων κτιρίων, καθώς πολλές εφαρμογές μόνωσης πρέπει να βαφτούν. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι μπογιατζήδες ή/και οι διακοσμητές εγκαθιστούν τη μόνωση. Ένας ξυλουργός χρησιμοποιεί κυρίως ξύλο και υποπροϊόντα αυτού για την κατασκευή ξενώνων, περγκόλων, φραχτών, ξύλινων πλαισίων Μόνωση εξωτερικής τοιχοποιίας: Κατανόηση των πολεοδομικών ελέγχων Τεχνική απόδοση και επίπτωση στο υπόστρωμα σε σχέση με την διαπερατότητα ατμών της τοιχοποιίας, Οπτικές και αισθητικές επιπτώσεις Επίπτωση στα γείσα και τις υδρορροές καθώς και στις ακμές της στέγης, Κατανόηση της νομικής υπόστασης του κτιρίου και των εφαρμόσιμων πολεοδομικών ελέγχων. Όπως παραπάνω (στην περίπτωση που η μόνωση τοποθετείται από αυτές τις ομάδες επαγγελματιών). Στην περίπτωση ξυλουργικών εργασιών: Τοποθέτηση διπλών υαλοπινάκων σε ξύλινα κουφώματα / πλαίσια 4

7 Υαλοτεχνίτες (τζαμάδες) Αλουμινοσιδηροκατασκ ευαστές για κτίρια, πορτών, παραθύρων, ξύλινων προσόψεων, κλιμακοστασίων, ντουλαπιών κουζίνας και μπάνιου, κλπ. Οι ξυλουργοί δεν εμπλέκονται με την παραγωγή επίπλων, παρόλο που μπορεί να υφίσταται μία επικάλυψη με τους κατασκευαστές επίπλων στον τομέα των επίπλων κουζίνας καθώς και στην κατασκευή μικροεπίπλων από ξύλο για το σπίτι. Οι υαλοτεχνίτες στον τομέα της οικοδομής εκτελούν εργασίες σε καινούργια κτίρια αλλά και επιδιορθώσεις και ανακαινίσεις σε υφιστάμενα κτίρια. Είναι μία απασχόληση που απαιτεί πολλές δεξιότητες, όπως: Χειρωνακτικές δεξιότητες Μαθηματικές δεξιότητες Προσοχή στην λεπτομέρεια Συγκέντρωση Δεξιότητες ακριβείας και αντίληψης του χώρου Επεξεργασία του αρχιτεκτονικού προφίλ του αλουμινίου με στόχο την κατασκευή και την τοποθέτηση σε κτίρια πλαισίων και άλλων συνήθων κατασκευών από φύλλα αλουμινίου για την Τοποθέτηση διπλών τζαμιών Τοποθέτηση ταινιών με βουρτσάκια Κατανόηση της νομικής υπόστασης του κτιρίου και των εφαρμόσιμων πολεοδομικών ελέγχων. Οι υαλοτεχνίτες θα πρέπει να είναι: Ικανοί να παρέχουν συμβουλές ως προς την επιλογή ενεργειακά αποδοτικών παραθύρων, και Να διαθέτουν δεξιότητες ως προς την εγκατάσταση των ενεργειακά αποδοτικών υαλοπινάκων. Απαιτούνται: Αυξημένες δεξιότητες σχετικά με την χρήση εργαλείων και εξοπλισμού για το κόψιμο των υλικών σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Αυξημένες δεξιότητες σχετικά 5

8 Αποδοτική θέρμανση & ψύξη Υδραυλικοί και εγκαταστάτες / συντηρητές συστημάτων θέρμανσης εξωτερική προστασία και εμφάνιση καθώς και για την διευθέτηση του εσωτερικού χώρου ενός κτιρίου. Στην Ελλάδα, η συγκεκριμένη ειδικότητα έχει αποτελέσει ένα από τα πιο σημαντικά επαγγέλματα στον οικοδομικό κλάδο, καθώς τα φύλλα αλουμινίου και μετάλλου αποτελούν ολοένα και αυξανόμενα σε χρήση υλικά στις κατασκευές κτιρίων, ιδιαίτερα για αρχιτεκτονικές ανάγκες και εφαρμογές. Το ευρύ πεδίο των «πράσινων υδραυλικών» περιλαμβάνει τα επαγγέλματα των υδραυλικών και των εγκαταστατών / συντηρητών συστημάτων θέρμανσης. Εστιάζει ιδιαίτερα στην εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων θέρμανσης, στο να καταστούν τα υφιστάμενα συστήματα θέρμανσης πιο αποδοτικά και στην εγκατάσταση θερμικών ηλιακών συστημάτων θέρμανσης. Επίσης μπορεί να επεκταθεί ώστε να με τη χρήση διάφορων εργαλείων χειρός για τη συναρμολόγηση, την εγκατάσταση και την τοποθέτηση μερών, προϊόντων και εξαρτημάτων με τον πιο ενεργειακά αποδοτικό και αεροστεγανό τρόπο. Κατανόηση της νομικής υπόστασης του κτιρίου και των εφαρμόσιμων πολεοδομικών ελέγχων. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στους πελάτες ως προς την επιλογή των καταλληλότερων για την περίπτωσή τους προϊόντων (απλά συστήματα, θερμοδιακοπτόμενα, υβριδικά). Δεξιότητες και γνώσεις για: Την συζήτηση των οφελών της βιωσιμότητας για τους πελάτες και την ευρύτερη κοινότητα ως σύνολο Παροχή συμβουλών σε πελάτες σχετικά με τις υδραυλικές συσκευές και συστήματα εξοικονόμησης νερού και ενέργειας Αναφορά επί των υφισταμένων υδραυλικών συστημάτων και πραγματοποίηση συστάσεων για περιβαλλοντικά αειφόρες 6

9 Εγκαταστάτες συστημάτων HVAC (θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού) Ηλεκτρολόγοι περιλαμβάνει την εγκατάσταση αντλιών θερμότητας με την αξιοποίηση της γεωθερμικής θερμοκρασίας ή της θερμοκρασίας αδρανείας του εδάφους και συστήματα θέρμανσης με βιομάζα. Εγκαθιστούν ολόκληρο το σύστημα HVAC το οποίο, λόγω των διαφορών στην τεχνολογία μπορεί να απαιτεί διαφορετικές δεξιότητες σε σχέση με αυτές που πρέπει να διαθέτουν οι εγκαταστάτες των συστημάτων θέρμανσης στα σπίτια. Ο εγκαταστάτης πρέπει να είναι ικανός να πραγματοποιεί υπολογισμούς φορτίων, να μετράει την παροχή του αέρα και να αναλαμβάνει την θέση σε λειτουργία και την συντήρηση της μονάδας μετά την εγκατάσταση. Οι ηλεκτρολόγοι απαιτούνται για την εγκατάσταση των ηλεκτρικών τμημάτων των υδραυλικών συστημάτων (ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες, αντλίες θερμότητας, συστήματα ΣΗΘ μικρής κλίμακας), συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων ελέγχου. Στην βελτιώσεις Προσδιορισμός και συζήτηση επί των κινήτρων από το κράτος και την τοπική διοίκηση τα οποία είναι διαθέσιμα για τους πελάτες που υιοθετούν αειφόρα υδραυλικά συστήματα. Για τους εγκαταστάτες των συστημάτων HVAC απαιτούνται: Υπόβαθρο στα ηλεκτρικά, στα υδραυλικά και στην εγκατάσταση σωληνώσεων, Εξειδικευμένες γνώσεις, όπως είναι η κατανόηση των εννοιών της θερμοκρασίας και της υγρασίας, καθώς και ικανότητα για την πραγματοποίηση των σχετικών μετρήσεων, Γνώση των προτύπων ενεργειακής αποδοτικότητας για τον εξοπλισμό καθώς και για τα πράσινα κτίρια. Σε αυτή την περίπτωση, κυρίως: Να είναι ικανοί για ομαδική εργασία με τα υπόλοιπα μέλη του συνεργείου (υδραυλικοί, εγκαταστάτες συστημάτων θέρμανσης, εγκαταστάτες συστημάτων HVAC) 7

10 Εξοικονόμηση ηλεκτρικής ισχύος (εκτός της ηλεκτρικής θέρμανσης & ψύξης) Διατήρηση υδατικών πόρων Ηλεκτρολόγοι και εγκαταστάτες των συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης Υδραυλικοί περίπτωση μεγαλύτερων κτιρίων, τα συστήματα ελέγχου μπορεί να είναι αρκετά περίπλοκα, οπότε τότε απαιτούνται ειδικοί τεχνικοί για την εγκατάστασή τους. Οι ηλεκτρολόγοι έχουν σημαντικό ρόλο στα πράσινα κτίρια, καθώς είναι οι κύριοι υπεύθυνοι για την εγκατάσταση ενός εύρους νέων τεχνολογιών και εμπλέκονται στην εγκατάσταση των παροχών ηλεκτρικού ρεύματος και των συστημάτων ελέγχου που απαιτούνται για άλλα. Υπάρχουν ενδείξεις για την ανάδειξη ενός νέου «επαγγέλματος» που αφορά την εγκατάσταση και συντήρηση φωτοβολταϊκών συστημάτων, η οποία περιλαμβάνει τόσο δομική εργασία όσο και ηλεκτρολογική που συνδέεται με την εγκατάσταση. Σε αυτή την συγκεκριμένη περίπτωση οι «πράσινοι υδραυλικοί» εστιάζουν ιδιαίτερα στην πιο αποδοτική χρήση του νερού. Αυτό μπορεί Οι νέες δεξιότητες που απαιτούνται σχετίζονται άμεσα με: Τον προσδιορισμό και την εγκατάσταση των νέων ηλεκτρολογικών τεχνολογιών, που κυμαίνονται από την επιλογή λαμπτήρων έως τους αισθητήρες φωτός με ανίχνευση κίνησης, και από άλλες διατάξεις εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας έως τους έξυπνους μετρητές. Σε οικιακό επίπεδο: Δεξιότητες καλής επικοινωνίας, καθώς οι ηλεκτρολόγοι είναι κυρίως υπεύθυνοι να βοηθάνε τους πελάτες τους να επιλέξουν ενεργειακά αποδοτικές συσκευές και τεχνολογίες για τον φωτισμό. Δεξιότητες για τον καθορισμό, την εγκατάσταση και συντήρηση των: Συστημάτων συλλογής βρόχινου νερού, 8

11 να διευρυνθεί ώστε να καλύψει την συλλογή του βρόχινου νερού και την ανακύκλωση του νερού. Η οικολογική ή πράσινη αποχέτευση έχει πολλαπλούς στόχους: τον περιορισμό της χρήσης νερού, την βελτίωση της υγιεινής και της ποιότητας του περιβάλλοντος και την προώθηση της βιογεωχημικής ανακύκλωσης. Βασίζεται σε τέσσερα δομικά στάδια: διαχωρισμός στην πηγή, κατακράτηση, αποχέτευση και ανακύκλωση. Συστημάτων για την χρήση του γκρι νερού (οποιουδήποτε νερού οικιακής χρήσης εκτός του νερού τουαλέτας), Καλά ελεγχόμενων συστημάτων αποχέτευσης. Επίσης δεξιότητες για: Την εφαρμογή και την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών και των σχετικών με τους αειφόρους υδατικούς πόρους πολιτικών και διαδικασιών διαχείρισης, και Την προώθηση αειφόρων συστημάτων αποχέτευσης, όπου τα κτίρια συλλέγουν και επαναχρησιμοποιούν το νερό και την ενέργεια, ενώ γίνεται και αειφόρος διάθεση των αποβλήτων. 9

12 Πίνακας 2: Βασικές / νέες δεξιότητες που απαιτούνται σε σχέση με τα συστήματα ΑΠΕ Τομείς ενδιαφέροντος σχετικοί με την ενέργεια Συστήματα ΑΠΕ (και υψηλής αποδοτικότητας ενεργειακά συστήματα) για κτιριακές εφαρμογές Εφαρμογές ΑΠΕ στα πράσινα κτίρια Θέρμανση/Ψύξη Εμπλεκόμενα επαγγέλματα Εγκαταστάτες / Συντηρητές θερμικών ηλιακών συστημάτων Βασικές λειτουργίες / καθήκοντα Ο εγκαταστάτης / συντηρητής των θερμικών ηλιακών συστημάτων είναι υπεύθυνος για την εγκατάσταση και την συντήρηση των θερμικών ηλιακών συστημάτων για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, κυρίως σε κτίρια και πισίνες κολύμβησης. Η ζήτηση για το συγκεκριμένο επάγγελμα είναι μεγάλη σε χώρες με αρκετά καλές καιρικές συνθήκες και αρκετά μικρά γεωγραφικά πλάτη, όπως είναι η Ελλάδα, ώστε η τεχνολογία να μπορεί να καταστεί μία λογικά αξιόπιστη πηγή θερμότητας. Καινούργιες δεξιότητες (βασικές) που απαιτούνται σε σχέση με τις ΑΠΕ Ο εγκαταστάτης των θερμικών ηλιακών τεχνολογιών είναι υπεύθυνος για την τοποθέτηση της δομής των πλαισίων στη σωστή θέση και υπό την κατάλληλη κλίση ώστε να διασφαλιστεί το μέγιστο κέρδος σε ηλιακή ενέργεια στη διάρκεια του έτους. Αυτό προϋποθέτει βασικές γνώσεις μαθηματικών και φυσικής για την πραγματοποίηση των απαραίτητων υπολογισμών. Με την τοποθέτηση της δομής στο εξωτερικό του κτιρίου, οι εργάτες αυτοί πραγματοποιούν τις απαραίτητες συνδέσεις με το υδραυλικό σύστημα στο εσωτερικό, επομένως: Είναι ουσιαστική η βασική δεξιότητα στα υδραυλικά. Σε ορισμένες περιπτώσεις, πρέπει επίσης να εγκαθιστούν κυκλώματα και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένων των ελεγκτών για την ηλιακή θέρμανση, που απαιτεί 10

13 γνώσεις ηλεκτρολογικών. Οι εγκαταστάτες μπορεί να είναι επίσης υπεύθυνοι για την συντήρηση του συστήματος, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις, η βελτιστοποίηση των θερμικών ηλιακών συστημάτων απαιτεί επιπρόσθετη κατάρτιση. Ο πελάτης θα πρέπει να λαμβάνει συμβουλές σχετικά με την αποδοτική και ασφαλή χρήση του εγκατεστημένου συστήματος. Επομένως είναι απαραίτητες και καλές δεξιότητες επικοινωνίας. Εγκαταστάτες / συντηρητές συστημάτων θέρμανσης πελλετών (pellets) και άλλων Ο εγκαταστάτης επιστάτης ενός συστήματος θέρμανσης βιομάζας αναλαμβάνει την συντήρηση, την επισκευή ή την εγκατάσταση νέων λεβήτων Οι δεξιότητες συμβουλευτικής και μάρκετινγκ σχετίζονται επίσης με αυτό το επάγγελμα, αφού οι τεχνίτες αυτοί θα πρέπει να είναι ικανοί: Να συμβουλεύουν τον πελάτη σχετικά με την βέλτιστη λύση και σε ορισμένες περιπτώσεις να πουλάνε συγκεκριμένα προϊόντα. Οι δεξιότητες για τους εγκαταστάτες / συντηρητές των συστημάτων θέρμανσης πελλετών ή άλλων καυσίμων βιομάζας επικεντρώνονται στις: 11

14 στερεών καυσίμων βιομάζας Εγκαταστάτες/συντηρητ ές αντλιών θερμότητας καυσίμου βιομάζας (θρυμματισμένα ξύλα, πελλέτες και καυσόξυλα). Στα καθήκοντά τους περιλαμβάνονται επίσης ο έλεγχος, ο καθαρισμός και η συντήρηση του λέβητα και των λοιπών μερών της εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης. Στην περίπτωση των εγκαταστατών λεβήτων βιομάζας και στοφών, η κατάρτιση ως υδραυλικού εγκαταστάτη σωληνώσεων, μηχανικού θέρμανσης ή τεχνικού αποχέτευσης και εξοπλισμού θέρμανσης ή ψύξης είναι προαπαιτούμενο. Οι εγκαταστάτες / συντηρητές αντλιών θερμότητας πρέπει να διαθέτουν ένα υπόβαθρο σε γνώσεις υδραυλικού, Παραδοσιακές δεξιότητες του υδραυλικού και συμπληρώνονται από: Γνώση των χαρακτηριστικών των καυσίμων βιομάζας Ικανότητα υπολογισμού του φορτίου θέρμανσης, Κατανόηση της σχετικής νομοθεσίας και κανονισμών, Καθώς και την καλή γνώση οποιονδήποτε Ευρωπαϊκών προτύπων σχετικά με την τεχνολογία και τα καύσιμα βιομάζας. Για παράδειγμα, είναι πολύ σημαντικό για αυτούς: η κατανόηση και ο προσδιορισμός του περιεχομένου σε υγρασία, της θερμιδικής αξίας, της φαινόμενης πυκνότητας και του ενεργειακού δυναμικού των βιοκαυσίμων. Είναι επίσης σημαντικό να: γνωρίζουν τις διαθέσιμες πηγές καυσίμου σε τοπικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων του τύπου του καυσίμου, των προμηθευτών και των τιμών. Ειδικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για τους εγκαταστάτες αντλιών θερμότητας περιλαμβάνουν: 12

15 γεωτρήσεων, γεωλογίας και βασικών κατασκευών καθώς και λίγες γνώσεις στα ηλεκτρολογικά. Για το λόγο αυτό, η κατάρτιση ως υδραυλικού ή ψυκτικού μηχανικού και η ύπαρξη βασικών ηλεκτρολογικών και υδραυλικών δεξιοτήτων (τμήση σωληνώσεων, συγκόλληση και με χρήση κόλλας σωληνώσεων, μόνωση, το σφράγισμα εξαρτημάτων, ο έλεγχος για διαρροές και η εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ή ψύξης) θεωρούνται ως προαπαιτούμενο. Βασική κατανόηση των φυσικών αρχών και των αρχών λειτουργίας μίας αντλίας θερμότητας, συμπεριλαμβανομένων των χαρακτηριστικών του κύκλου των αντλιών θερμότητας και της αποδοτικότητας του συστήματος, του προσδιορισμού των δεικτών αποδοτικότητας, δηλ. του συντελεστή απόδοσης (COP) και του παράγοντα εποχιακής απόδοσης (SPF), Κατανόηση των μερών και της λειτουργίας αυτών εντός ενός κύκλου αντλίας θερμότητας, συμπεριλαμβανομένου του συμπιεστή, της βαλβίδας εκτόνωσης, του εξατμιστή, του συμπυκνωτή, εγκαταστάσεων και εξοπλισμών, λιπαντικού ελαίου, ψυκτικού δυνατοτήτων υπερθέρμανσης και υπο ψύξης και ψύξης με τις αντλίες θερμότητας, Κατανόηση της ενδοδαπέδιας θέρμανσης, Ταξινόμηση της ποιότητας των εδαφών, Ταξινόμηση πετρωμάτων σε σχέση με την θερμική αγωγιμότητα, Σχεδιασμός κατόψεων, 13

16 Ηλεκτρική ενέργεια Εγκαταστάτες / συντηρητές μεγάλων συστημάτων (μεγάλα κτίρια ή τηλεθέρμανση) και συστημάτων θέρμανσης συμπαραγωγής ηλεκτρισμού & θερμότητας (ΣΗΘ) Εγκαταστάτες / συντηρητές Φ/Β συστημάτων Παρά το γεγονός ότι πολλές απαιτήσεις για πράσινες δεξιότητες είναι αρκετά γενικές, ο βασικός κύριος εξοπλισμός σε συστήματα θέρμανσης μεγάλης κλίμακας και συστήματα ΣΗΘ εγκαθίσταται τυπικά από τον προμηθευτή, ο οποίος μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για την ανάπτυξη των απαιτούμενων συγκεκριμένων δεξιοτήτων. Οι εγκαταστάτες και οι συντηρητές Φ/Β ηλιακών συστημάτων πρέπει να διαθέτουν ένα υπόβαθρο ως προς τα ηλεκτρικά συστήματα αλλά και βασικές δεξιότητες ως προς τις κατασκευές και τις μηχανολογικές γνώσεις για να ολοκληρώσουν την εργασία τους. Ο εγκαταστάτης είναι υπεύθυνος για τον προσδιορισμό του κατάλληλου σημείου για την τοποθέτηση των ηλιακών Φ/Β πλαισίων, την εγκατάστασή τους στο επιλεγμένο σημείο και την Εργασία με χαλκοσωλήνες, Εργασία με σωλήνες σε υπερπίεση. Θέση σε λειτουργία, έλεγχος, και συντήρηση της εγκατάστασης. Η εγκατάσταση των συστημάτων αυτών απαιτεί εργατικό δυναμικό που να διαθέτει δεξιότητες ως προς: Τα υδραυλικά ή/και την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης, και πιθανόν να χρειάζεται επιπρόσθετη κατάρτιση (στις περισσότερες περιπτώσεις ανάλογα με τον τύπο του συστήματος). Οι δεξιότητες ως προς την υγιεινή και την ασφάλεια στην εργασία είναι σημαντικές για αυτή την ομάδα απασχόλησης, εφόσον το μεγαλύτερο τμήμα της εργασίας τους λαμβάνει χώρα επάνω στις στέγες. Οι εγκαταστάτες / συντηρητές των Φ/Β οφείλουν να εξηγούν την λειτουργία της εγκατάστασης και το πώς θα διασφαλιστεί η βέλτιστη απόδοση και η βασική συντήρηση στον χρήστη 14

17 Εγκαταστάτες/συντηρητ ές των συστημάτων αιολικής ενέργειας μικρής κλίμακας εκτέλεση των απαραίτητων εσωτερικών συνδέσεων. Πραγματοποιούν την συντήρηση της εγκατάστασης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κώδικα για τις ΦΒ εγκαταστάσεις. Αναλαμβάνουν επίσης την ευθύνη της προληπτικής συντήρησης. Παρόλο που δεν είναι ακόμη συχνό φαινόμενο οι μικρής κλίμακας εγκατεστημένες Α/Γ σε κτίρια (για εμπορική ή για οικιακή χρήση), τα μικρής κλίμακας συστήματα αιολικής ενέργειας αποτελούν μία τεχνολογία η οποία αναμένεται να αναπτυχθεί στις αγορές του οικιακού και του τριτογενή τομέα σε μακροπρόθεσμη βάση. Οι εγκαταστάτες/συντηρητές των συστημάτων αιολικής ενέργειας μικρής κλίμακας θα πρέπει να διαθέτουν ένα υπόβαθρο στα ηλεκτρικά και στις γενικές κατασκευές. (όπως και στην περίπτωση των ΘΗΣ). Εάν υπάρχει έξυπνος μετρητής ο οποίος επιτρέπει την διοχέτευση της πλεονάζουσας ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο, ο εγκαταστάτης πρέπει να κατανοεί το τι χρειάζεται για την σύνδεση σε αυτόν, ακόμη και εάν η τελική σύνδεση γίνει από κάποιον άλλο. Οι δεξιότητες που οφείλει να διαθέτει ένας εγκαταστάτης συστήματος αιολικής ενέργειας περιλαμβάνουν: Κατανόηση της τοποθέτησης της ανεμογεννήτριας, Ικανότητα να αναγνωρίζει κανείς τις καλές συνθήκες ταχύτητας ανέμου,, Κατανόηση των επιπτώσεων της τύρβης, και Γνώση οποιονδήποτε κανονισμών σχετικά με τον σχεδιασμό και την κατασκευή των Α/Γ. Υπάρχει μία ανάγκη αυτοί οι εργάτες να είναι σε θέση να διαβάζουν τοπογραφικούς χάρτες και αεροφωτογραφίες και να επιλέγουν τους κατάλληλους τύπους στήριξης ανάλογα με τον τύπο του 15

18 εδάφους. Είναι επίσης σημαντικό να έχουν γνώσεις χρήσης Η/Υ, να κατανοούν τους υπολογισμούς της ταχύτητας ανέμου, να είναι ικανοί να εκτιμήσουν το ηλεκτρικό φορτίο και την χρήση ενέργειας και να μπορούν να πραγματοποιήσουν τις απαραίτητες συνδέσεις χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες προδιαγραφές που αρμόζουν στην εκάστοτε ηλεκτρική τάση. Εάν υπάρχει έξυπνος μετρητής ο οποίος θα επιτρέπει την διοχέτευση της πλεονάζουσας ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο, ο εγκαταστάτης πρέπει να κατανοεί το τι χρειάζεται για την σύνδεση σε αυτόν, ακόμη και εάν η τελική σύνδεση γίνει από κάποιον άλλο. 16

«Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Δεξιότητες και προσόντα των εγκαταστατών συστημάτων ΑΠΕ»

«Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Δεξιότητες και προσόντα των εγκαταστατών συστημάτων ΑΠΕ» «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Δεξιότητες και προσόντα των εγκαταστατών συστημάτων ΑΠΕ» Λευτέρης Γιακουμέλος Φυσικός Τμήμα Εκπαίδευσης του ΚΑΠΕ Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής & Σχεδιασμού Ημερίδα ΔΑΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικός Οδικός Χάρτης Προσόντων Δομή Μεθοδολογία ανάπτυξης - Ανασκόπηση προτεραιοτήτων

Εθνικός Οδικός Χάρτης Προσόντων Δομή Μεθοδολογία ανάπτυξης - Ανασκόπηση προτεραιοτήτων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης Εθνικός Οδικός Χάρτης Προσόντων Δομή Μεθοδολογία ανάπτυξης - Ανασκόπηση προτεραιοτήτων Δρ. Χάρης Δούκας, Λευτέρης Σίσκος Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Μαλαματένιος Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ (PhD) ΥπεύθυνοςΤμήματοςΕκπαίδευσης Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής & Σχεδιασμού

Χαράλαμπος Μαλαματένιος Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ (PhD) ΥπεύθυνοςΤμήματοςΕκπαίδευσης Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής & Σχεδιασμού Πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται η 2 η Συνάντηση Εργασίας με θέμα: «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ» Χαράλαμπος Μαλαματένιος Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή αποδοτικότητα στο δομημένο περιβάλλον

Ενεργειακή αποδοτικότητα στο δομημένο περιβάλλον Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Ενεργειακή αποδοτικότητα στο δομημένο περιβάλλον Εξοικονόμηση Ενέργειας Στα Κτίρια Πάρος 15 Οκτωβρίου 2012 Ελπίδα Πολυχρόνη Μηχανολόγος Μηχανικός M.Sc.

Διαβάστε περισσότερα

GLOBAL COLLEGE. Γλώσσα Διδασκαλίας

GLOBAL COLLEGE. Γλώσσα Διδασκαλίας GLOBAL COLLEGE 9. Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων (2 Έτη, Δίπλωμα) Εγγεγραμμένος Διάρκεια Σπουδών: 2 Έτη Τίτλος Σπουδών: Δίπλωμα Τεχνικού Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Στόχοι του κλάδου Σκοπός του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτηση σε πράσινες δεξιότητες του κλάδου των μεταλλικών κατασκευών στην Ελλάδα. Δρ. Σ. Λαμπρακόπουλος και Δρ. Ν. Βούρδας

Ζήτηση σε πράσινες δεξιότητες του κλάδου των μεταλλικών κατασκευών στην Ελλάδα. Δρ. Σ. Λαμπρακόπουλος και Δρ. Ν. Βούρδας Ζήτηση σε πράσινες δεξιότητες του κλάδου των μεταλλικών κατασκευών στην Ελλάδα Δρ. Σ. Λαμπρακόπουλος και Δρ. Ν. Βούρδας Εισαγωγή Ο τεχνίτης κατασκευών αλουμινίου μετάλλου με πράσινες δεξιότητες αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ

ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ Α. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.1. Μόνωση οροφής Α.2. Μόνωση εξωτερικών τοίχων Α.3. Ταρατσόκηποι Α.4. Αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων & μονών

Διαβάστε περισσότερα

Διημερίδα. Ενέργεια, Περιβάλλον & Εξοικονόμηση Ενέργειας. Αθήνα, πρώην ανατ. αερολιμένας, 11 Απριλίου 2008 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ

Διημερίδα. Ενέργεια, Περιβάλλον & Εξοικονόμηση Ενέργειας. Αθήνα, πρώην ανατ. αερολιμένας, 11 Απριλίου 2008 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ Έκθεση Διημερίδα Ενέργεια, Περιβάλλον & Εξοικονόμηση Ενέργειας Αθήνα, πρώην ανατ. αερολιμένας, 11 Απριλίου 2008 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος Τμήμα Κτιρίων Διεύθυνση Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

«Εξοικονόµηση Ενέργειας σε Υφιστάµενα Κτίρια»

«Εξοικονόµηση Ενέργειας σε Υφιστάµενα Κτίρια» ΗΜΕΡΙ Α: Φωτοβολταϊκά συστήµατα για Οικιστικά Σύνολα «Εξοικονόµηση Ενέργειας σε Υφιστάµενα Κτίρια» Μιχ. Κτενιαδάκης Μηχ/γος - Ηλ/γος Μηχανικός ΤΕΙ Κρήτης, Τµήµα Μηχανολογίας Σταυρωµένος 71500, Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Μιχ. Κτενιαδάκης Μηχ/γος - Ηλ/γος Μηχανικός ΤΕΙ Κρήτης, Τµήµα Μηχανολογίας Σταυρωµένος 71500, Ηράκλειο Ε-mail: mkten@stef.teiher.gr 1 Βασικές προϋποθέσεις ΠΡΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Εφαρμογές Α.Π.Ε. σε Κτίρια και Οικιστικά Σύνολα Μαρία Κίκηρα, ΚΑΠΕ - Τμήμα Κτιρίων Αρχιτέκτων MSc Αναφορές: RES Dissemination, DG

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Κατερίνα Χατζηβασιλειάδη Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ 1. Εισαγωγή Η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας EUROFROST ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΑΣ

Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας EUROFROST ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΑΣ Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας EUROFROST ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΑΣ Εξοικονόμηση χρημάτων σε υφιστάμενα και νέα κτίρια Ένα υφιστάμενο κτίριο παλαιάς κατασκευής διαθέτει εξοπλισμό χαμηλής ενεργειακής απόδοσης,

Διαβάστε περισσότερα

"Μέτρα Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης Δημοσίων Κτιρίων και Ανοικτών Χώρων" Ένωση Εταιρειών EXERGIA 4M

Μέτρα Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης Δημοσίων Κτιρίων και Ανοικτών Χώρων Ένωση Εταιρειών EXERGIA 4M 2 η Τεχνική Συνάντηση στα πλαίσια του Έργου REPUBLIC-MED με θέμα: "Μέτρα Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης Δημοσίων Κτιρίων και Ανοικτών Χώρων" Ένωση Εταιρειών EXERGIA 4M 29 Μαΐου 2014, Πειραιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΝ - ELIHMED

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΝ - ELIHMED ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΝ - ELIHMED Ημερομηνία συμπλήρωσης: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΤΙΡΙΟΥ Πιλοτική Κατοικία: Τοποθεσία: Ιδιοκτήτης: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΩΤΟΜΕΝΟΥ Φύλο: Α Θ Ηλικία: Αρχηγός νοικοκυριού: Μέλος

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας GRV Energy Solutions S.A Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Σκοπός της GRV Ενεργειακές Εφαρμογές Α.Ε. είναι η κατασκευή ενεργειακών συστημάτων που σέβονται το περιβάλλον με εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Συνέδριο ΟΠΕ - ΣΒΒΕ Ποιότητα, Προδιαγραφές, Πιστοποίηση, Έλεγχος Αγοράς στον κλάδο των οµικών Υλικών Ξεν. Hyatt Regency, Θεσσαλονίκη, 2 εκεµβρίου 2008 ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή θωράκιση κτιρίων

Ενεργειακή θωράκιση κτιρίων Ημερίδα «Αειφόρος δόμηση και δομικά υλικά» Θεσσαλονίκη, 07.05.14 Ενεργειακή θωράκιση κτιρίων Άγις Μ. Παπαδόπουλος Καθηγητής Α.Π.Θ. agis@eng.auth.gr Εργαστήριο Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών Τμήμα Μηχανολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις επιλεγμένων εφαρμογών Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας (Μέρος 1 ο )

Μετρήσεις επιλεγμένων εφαρμογών Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας (Μέρος 1 ο ) 1 Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας (ΓΑΘ) στην Ελλάδα: οφέλη, υποστηρικτικές δράσεις, εφαρμογές και μετρήσεις Αθήνα 14 Μαΐου 2012 Μετρήσεις επιλεγμένων εφαρμογών Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας (Μέρος 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια

Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια Γιώργος Μαρκογιαννάκης Διπλ. Μηχανολόγος - Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc. ΚΑΠΕ Τομέας Ανάλυσης Ενεργειακής Πολιτικής Γενικά Υφιστάμενα Κτίρια Ανομοιομορφία στις Καταναλώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ Μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος NEAR ZERO ENERGY EFFICIENT BUILDINGS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ Τον Οκτώβριο του 2014, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε μια έκθεση σχετικά με τις πληροφορίες που

Διαβάστε περισσότερα

Η Κατάσταση των ΑΠΕ στην Κρήτη: Δυνατότητες Περιφερειακής Καινοτομίας

Η Κατάσταση των ΑΠΕ στην Κρήτη: Δυνατότητες Περιφερειακής Καινοτομίας 1 Ο Διεθνές Συνέδριο «BIOSOL 2011» Εσπερίδα: «ΑΠΕ: Συνεργασία Έρευνας και Βιομηχανίας» Χανιά 16/9/2011 Η Κατάσταση των ΑΠΕ στην Κρήτη: Δυνατότητες Περιφερειακής Καινοτομίας Δρ. Ν. Ζωγραφάκης Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΡΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΚΤΗΡΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΤΗΡΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κατανομή των ελληνικών κτηρίων ανά χρονολογία κατασκευής για το 2001 ΚΤΗΡΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ποσοστιαία κατανομή ελληνικών κτηρίων ανά τελική χρήση για το 2001 29,7

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα Greenbuilding, 2 Ιουλίου 2009 - Αθήνα

Ημερίδα Greenbuilding, 2 Ιουλίου 2009 - Αθήνα Εναρμόνιση της Οδηγία 2006/32/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες 1 ο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος

Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος Εξοικονόμηση Ενέργειας Στα Κτίρια Πάρος 15 Οκτωβρίου 2012 Ελπίδα Πολυχρόνη Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεδειγμένες Ενεργειακές Παρεμβάσεις στο Κέλυφος και στις ΗΜ Εγκαταστάσεις Κατοικιών

Ενδεδειγμένες Ενεργειακές Παρεμβάσεις στο Κέλυφος και στις ΗΜ Εγκαταστάσεις Κατοικιών Ενδεδειγμένες Ενεργειακές Παρεμβάσεις στο Κέλυφος και στις ΗΜ Εγκαταστάσεις Κατοικιών Γιώργος Μαρκογιαννάκης Διπλ. Μηχανολόγος - Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc. ΚΑΠΕ Τομέας Ανάλυσης Ενεργειακής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση. Ζεστό Νερό Χρήσης. Δροσισμός

Θέρμανση. Ζεστό Νερό Χρήσης. Δροσισμός Θέρμανση Ζεστό Νερό Χρήσης Δροσισμός Τι είναι το σύστημα TriAqua? Εξαρτήματα συστήματος TriAqua Τεχνικές προδιαγραφές Εύρος Λειτουργίας Λειτουργία Ζεστού Νερού Χρήσης Οφέλη του συστήματος TriAqua Αντλία

Διαβάστε περισσότερα

πως εξελίχθηκε. ( 60-70) σύγχρονα υλικά & σχεδιασμός ανεξάρτητος από το περιβάλλον του κτιρίου

πως εξελίχθηκε. ( 60-70) σύγχρονα υλικά & σχεδιασμός ανεξάρτητος από το περιβάλλον του κτιρίου Η εξέλιξη της ενεργειακής κατανάλωσης στα κτίρια πως ξεκίνησε... Η ανθρώπινη κατοικία ήταν πάντα απόλυτα προσαρμοσμένη στις τοπικές κλιματικές συνθήκες (προστασία & θερμική άνεση - παραδοσιακή αρχιτεκτονική)

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό φυλλάδιο Αντλίες θερμότητας Yutaki S80

Τεχνικό φυλλάδιο Αντλίες θερμότητας Yutaki S80 Τεχνικό φυλλάδιο Αντλίες θερμότητας Yutaki S80 Yutaki S80 Τεχνικά χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα Θερμοκρασία εξόδου ζεστού νερού έως 80 o C ακόμα και με εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος -20 o C. Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Ένα από τα πολλά πλεονεκτήματα της θερμογραφίας είναι ότι είναι μη καταστροφική.

Ένα από τα πολλά πλεονεκτήματα της θερμογραφίας είναι ότι είναι μη καταστροφική. Θερμογραφία είναι η παρατήρηση, μέτρηση και καταγραφή της θερμότητας και της ροής της. Όλα τα σώματα στη γη, με θερμοκρασία πάνω από το απόλυτο μηδέν ( 273 ο C) εκπέμπουν θερμική ενέργεια στο υπέρυθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί το πρότυπό µας, το οποίο ελπίζουµε να βρείτε χρήσιµο. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Ακολουθεί το πρότυπό µας, το οποίο ελπίζουµε να βρείτε χρήσιµο. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Προτάσεις του WWF Ελλάς για το περιεχόµενο του Εθνικού Σχεδίου ράσης Ενεργειακής Απόδοσης σύµφωνα µε την Οδηγία 2006/32/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.)

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΑΘΗΝΑ ΓΑΓΛΙΑ Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Οµάδα Εξοικονόµησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δρ Δημήτρης Μακρής ZiMech engineers 54642 Θεσσαλονίκη Τ +30 2310 839039 Ε email@zimech.com www. zimech.com ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Α Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών στερεών

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Βραβείο για ολοκληρωμένη πολιτική Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων

1 ο Βραβείο για ολοκληρωμένη πολιτική Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων 1 ο Βραβείο για ολοκληρωμένη πολιτική Απονέμεται στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 1 ο Βραβείο για ολοκληρωμένη πολιτική Από την αρχή λειτουργίας του, το ΤΕΠΑΚ περιλάμβανε κριτήρια Πράσινων Δημόσιων

Διαβάστε περισσότερα

4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09

4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09 4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09 Ξεν. Holliday Inn, Αττική, 23-24 Οκτωβρίου 2009 ΠΡΑΣΙΝΑ ΚΤΙΡΙΑ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Δρ. Γ. Αγερίδης, Α. Ανδρουτσόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

D.3.1.c Επιχειρηματικό Σχέδιο από το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

D.3.1.c Επιχειρηματικό Σχέδιο από το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών D.3.1.c Επιχειρηματικό Σχέδιο από το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Τίτλος του έργου: Μέτρα Ενεργειακής απόδοσης και αξιοποίησης των ΑΠΕ στο Δημοτικό Κολυμβητήριο του Δήμου Λακατάμιας. Τοποθεσία: Λακατάμια,

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ΤΕΕ και πρόταση βελτίωσης ως πιλοτικό ενεργειακό έργο. Δομή ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ- Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας

Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ΤΕΕ και πρόταση βελτίωσης ως πιλοτικό ενεργειακό έργο. Δομή ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ- Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ΤΕΕ και πρόταση βελτίωσης ως πιλοτικό ενεργειακό έργο Δομή ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ- Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας Ιστορικό κτιρίου Είναι ιδιοκτησία του ΤΕΕ Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας Η

Διαβάστε περισσότερα

Το smart cascade και η λειτουργία του

Το smart cascade και η λειτουργία του Καινοτομία HITACHI Έξυπνος διαδοχικός ψυκτικός κύκλος (Smart Cascade) Από τον Γιάννη Κονίδη, Μηχανολόγο Μηχανικό Τομέας Συστημάτων Κλιματισμού ΑΒΒ Ελλάδος Το συνεχώς αυξανόμενο κόστος θέρμανσης, με τη

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ταχ.Δ/νση: Μπότσαρη 2 Τ.Κ. 42100 Τρίκαλα Τηλέφωνο: 24310-46427 Fax: 24310-35950 ΖΥΓΟΛΑΝΗ ΟΛΓΑ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Κινητό: 6972990707 Κινητό:

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονομώ - Αναβαθμίζω. στις Επιχειρήσεις Α Προκήρυξη, Δεκέμβριος 2014

Εξοικονομώ - Αναβαθμίζω. στις Επιχειρήσεις Α Προκήρυξη, Δεκέμβριος 2014 Εξοικονομώ - Αναβαθμίζω στις Επιχειρήσεις Α Προκήρυξη, Δεκέμβριος 2014 Ταυτότητα Σχεδίου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Ανταγωνιστικότητα Α ό και Αειφόρος Ανάπτυξη» ΠΠ 2014-20202020 Άξονας Προτεραιότητας: ΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Φωτοβολταϊκά Αστείρευτη ενέργεια από τον ήλιο! Η ηλιακή ενέργεια είναι μια αστείρευτη πηγή ενέργειας στη διάθεση μας.τα προηγούμενα χρόνια η τεχνολογία και το κόστος παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Με τον όρο «ενεργειακή αναβάθμιση» εννοούμε μια σειρά απλών επεμβάσεων τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό του κτηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Eco Building Conference 2012

Eco Building Conference 2012 Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2012 MEC EXPO CENTER Eco Building Conference 2012 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Building Green 2012 Δόμηση Ενέργεια - Περιβάλλον Πράσινη Γειτονιά, η Ελληνική Πιλοτική Εφαρμογή «Καινοτόμες Πράσινη Γειτονιά,

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας και χρήση συστημάτων ηλιακής ενέργειας στα κτίρια. Εμμανουήλ Σουλιώτης

Εξοικονόμηση ενέργειας και χρήση συστημάτων ηλιακής ενέργειας στα κτίρια. Εμμανουήλ Σουλιώτης Εξοικονόμηση ενέργειας και χρήση συστημάτων ηλιακής ενέργειας στα κτίρια Εμμανουήλ Σουλιώτης Πρόβλεψη για τις ΑΠΕ μέχρι το 2100 ΗΛΙΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΒΙΟΜΑΖΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΝΕΡΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Οι προβλέψεις

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή κτιρίων nzeb σε Δήμους

Εφαρμογή κτιρίων nzeb σε Δήμους Εφαρμογή κτιρίων nzeb σε Δήμους Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχανικός MSc Τμήμα Κτιρίων, Διεύθυνση Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κατευθύνσεις και εργαλεία για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων Τετάρτη 22 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Buy Smart+ Πράσινες προμήθειες στην Ευρώπη. Δομικά Υλικά

Buy Smart+ Πράσινες προμήθειες στην Ευρώπη. Δομικά Υλικά Buy Smart+ Πράσινες προμήθειες στην Ευρώπη Δομικά Υλικά Περιεχόμενα Δημόσιες Συμβάσεις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις στην πράξη Κόστος Κύκλου Ζωής Το έργο Buy Smart+ Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Το πρόβλημα του σεισμού στην Ελλάδα ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΠΑΡΝΗΘΑ 09-09-1999 ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΠΑΡΝΗΘΑ 09-09-1999 ΠΑΡΝΗΘΑ 09-09-1999 ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

2/12/2015 ΑΘΗΝΑ, 27/11/2015

2/12/2015 ΑΘΗΝΑ, 27/11/2015 ΑΘΗΝΑ, 27/11/2015 1 Συμμετοχή του Δήμου στο Σύμφωνο των Δημάρχων Δήμος Κεντρικού Τομέα Περιφέρειας Αττικής 13.000 στρ. Έκταση Δήμου (6.000 στρ. εντός σχεδίου ) Υπόλοιπη έκταση είναι χαρακτηρισμένη περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας αέρος - νερού Yutaki-M και Yutaki-S. Πλεονεκτήματα

Αντλίες θερμότητας αέρος - νερού Yutaki-M και Yutaki-S. Πλεονεκτήματα Αντλίες θερμότητας αέρος - νερού Yutaki-M και Yutaki-S Η νέα αντλία θερμότητας Yutaki της HITACHI αποτελεί ιδανική λύση για τη θέρμανση και την ψύξη των σύγχρονων κατοικιών. Ενσωματώνει χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

AQUALUX HOTEL SPA, SUITE & TERME

AQUALUX HOTEL SPA, SUITE & TERME ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ INTEGRA ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ AQUALUX HOTEL SPA, SUITE & TERME BARDOLINO, GARDA LAKE AQUALUX HOTEL SPA, SUITE & TERME Το Κτίριο Πολυτελές ξενοδοχείο 4 αστέρων που σχεδιάστηκε σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Επιβλέπων: ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΒΕΡΝΑΔΟΣ, Καθηγητής ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι προκυρήχθηκε το πρόγραμμα «Πράσινος Τουρισμός» στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα. Επιλέξιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12. Κατάλογος Ενδεικτικών Συστάσεων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12. Κατάλογος Ενδεικτικών Συστάσεων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12 Κατάλογος Ενδεικτικών Συστάσεων 1 Περιγράφονται ενδεικτικές συστάσεις επεμβάσεων που μπορούν να εφαρμοστούν στο κτιριακό κέλυφος και στις Η/Μ εγκαταστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών [ 1 ] [ 1 ] Υδροηλεκτρικός Σταθμός Κρεμαστών - Ποταμός Αχελώος - Ταμιευτήρας >> H Περιβαλλοντική Στρατηγική της ΔΕΗ είναι ευθυγραμμισμένη με τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΗΜΟΒΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ. ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ : ΠΕ20- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ e-mail : dimoveli@sch.

ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΗΜΟΒΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ. ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ : ΠΕ20- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ e-mail : dimoveli@sch. ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΗΜΟΒΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ : ΠΕ20- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ e-mail : dimoveli@sch.gr Το Πρόβληµα Η εξάντληση των φυσικών πόρων Ρύπανση του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Κτήρια Μηδενικής Ενέργειας Σχεδιασμός και ανάλυση ενεργειακού ισοζυγίου Παράδειγμα στη Μυτιλήνη

Κτήρια Μηδενικής Ενέργειας Σχεδιασμός και ανάλυση ενεργειακού ισοζυγίου Παράδειγμα στη Μυτιλήνη Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Δ.Π.Μ.Σ. «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» Κτήρια Μηδενικής Ενέργειας Σχεδιασμός και ανάλυση ενεργειακού ισοζυγίου Παράδειγμα στη Μυτιλήνη Ζαχαριάδης Παναγιώτης - Αρχιτέκτων Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Συνέδριο ΤΕΕ Ενέργεια: Σημερινή εικόνα - Σχεδιασμός - Προοπτικές ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κατερίνα

Διαβάστε περισσότερα

Οικιακός Εταιρικός Συνοπτικός Οδηγός

Οικιακός Εταιρικός Συνοπτικός Οδηγός Οικιακός Εταιρικός Συνοπτικός Οδηγός Γ. ΜΠΑΚΟΥ 3, 115 24 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: (210) 6911777 FAX: (210) 6911577, E-mail : cardel@cardel.gr, www.cardel.gr Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει ως στόχο την ενημέρωση καθενός

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε.) του Δήμου Αιγιαλείας

Το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε.) του Δήμου Αιγιαλείας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε.) του Δήμου Αιγιαλείας Ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα των Δημάρχων της Ευρώπης να υπερβούν τον στόχο μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΥΠΝΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΠΙΤΙ.

ΕΞΥΠΝΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΠΙΤΙ. ΕΞΥΠΝΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΠΙΤΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΠΙΤΙ 1.1. Γενικά 1.2. Πλεονεκτήματα - Λειτουργίες 2. ΕΞΥΠΝΟ ΣΠΙΤΙ 2.1. Τι είναι το έξυπνο σπίτι; 2.2. Πλεονεκτήματα Λειτουργίες 2.3. Κόστος 3. ΕΞΥΠΝΟ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή αποδοτικότητα στο δομημένο περιβάλλον

Ενεργειακή αποδοτικότητα στο δομημένο περιβάλλον ΚΑΠΕ - Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Ενεργειακή αποδοτικότητα στο δομημένο περιβάλλον Εφαρμογή απλών μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας στο κέλυφος: Κτίριο Εργάνη Συκιές, 11 Φεβρουαρίου 2008 Ελπίδα Πολυχρόνη

Διαβάστε περισσότερα

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Ανάμικτη περισυλλογή Ένα δίκτυο για βρόχινα νερά και λύματα απλό και φθηνό διάμετροι μεγάλοι καθώς νερό βροχής μπορεί για μικρό διάστημα να είναι σε μεγάλες ποσότητες

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση της Πρωτοβουλίας ΒUILD UP Skills (ΑΝΑΠΤΥΞΗ Δεξιοτήτων) Στόχοι και Αναμενόμενα Αποτελέσματα / Το έργο BUS-GR

Παρουσίαση της Πρωτοβουλίας ΒUILD UP Skills (ΑΝΑΠΤΥΞΗ Δεξιοτήτων) Στόχοι και Αναμενόμενα Αποτελέσματα / Το έργο BUS-GR Παρουσίαση της Πρωτοβουλίας ΒUILD UP Skills (ΑΝΑΠΤΥΞΗ Δεξιοτήτων) Στόχοι και Αναμενόμενα Αποτελέσματα / Το έργο BUS-GR Δρ. Χάρης Δούκας, Λευτέρης Σίσκος Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκηση Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΛΑΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ Όπου Μ, εγκατάσταση τοποθέτηση µόνωσης

ΜΙΛΑΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ Όπου Μ, εγκατάσταση τοποθέτηση µόνωσης Όπου Μ, εγκατάσταση τοποθέτηση µόνωσης συνήθειες. Η θερµική προστασία του κελύφους, του δώµατος και της στέγης είναι βασική προϋπόθεση για τη σωστή θερµική συµπεριφορά οποιουδήποτε κτηρίου. Η θερµοµόνωση

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Τεχνολογίας- ΟικιακήςΟικονομίας. Φωτοβολταϊκά

Εργασία Τεχνολογίας- ΟικιακήςΟικονομίας. Φωτοβολταϊκά Εργασία Τεχνολογίας- ΟικιακήςΟικονομίας Φωτοβολταϊκά Μια νέα μορφή «Πράσινης» ενέργειας Η χρήση των συμβατικών μορφών ενέργειας δημιουργεί όλο και περισσότερα προβλήματα στους ανθρώπους και στο περιβάλλον.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ Μειωμένη ενεργειακή κατανάλωση Υπάρχουσα κατάσταση Μηδενική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου 1 1. Γενικά Στοιχεία Χρήση κτιρίου Μικτή χρήση Έτος έκδοσης οικοδομικής άδειας: Έτος ολοκλήρωσης κατασκευής: Κατοικίες Γραφεία Καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες θερμάνσεως. Απόστολος Ευθυμιάδης Δρ. Μηχανικός, Διπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος Μηχανικός Μέλος Δ.Σ. ΠΣΔΜΗ

Τεχνολογίες θερμάνσεως. Απόστολος Ευθυμιάδης Δρ. Μηχανικός, Διπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος Μηχανικός Μέλος Δ.Σ. ΠΣΔΜΗ Τεχνολογίες θερμάνσεως Απόστολος Ευθυμιάδης Δρ. Μηχανικός, Διπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος Μηχανικός Μέλος Δ.Σ. ΠΣΔΜΗ Τα οικονομικά της κεντρικής θέρμανσης με πετρέλαιο θέρμανσης ή κίνησης Κατωτέρα θερμογόνος δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργεια και θέσεις εργασίας

Ενέργεια και θέσεις εργασίας Ενέργεια και θέσεις εργασίας Χαράλαμπος Θεοπέμπτου Λέκτορας Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Email: theopemptou@gmail.com Website: Http://Perivallon.eu Mob:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» _ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» _ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» _ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ( 2 ηµέρες )

1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ( 2 ηµέρες ) 1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ( 2 ηµέρες ) 15. 30 16. 00 16. 00 17. 00 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ Π 100, για ενεργειακούς επιθεωρητές, ΟΛΟΙ 30 30 30 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΟΛΟΙ 60 60 60 ΠΗΓΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17. 00 17. 45 ΚΟΙΝ. Ο

Διαβάστε περισσότερα

«Ενεργειακή Αποδοτικότητα

«Ενεργειακή Αποδοτικότητα «Ενεργειακή Αποδοτικότητα και Α.Π.Ε. ή με Α.Π.Ε.;» Δρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός Διευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας - Κ.Α.Π.Ε. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχανικός MSc Τμήμα Κτιρίων Κτίρια-ενέργεια ενέργεια-περιβάλλον Στην Ευρώπη ο κτιριακός τομέας ευθύνεται για 42% της τελικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ RENOVATION WORKSHOP Το Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης - Εθνικό Σημείο Επαφής του Renovate Europe Campaign, διοργάνωσε στο πλαίσιο της Green Building Expo 2014, το 1ο διαδραστικό εργαστήρι

Διαβάστε περισσότερα

4η Εβδοµάδα Ενέργειας ΙΕΝΕ Επιχειρηµατική Συνάντηση «ΙΕΝΕ B2B» Συνεδριακό Κέντρο Εθνικής Ασφαλιστικής 25-27 Νοεµβρίου 2010 Αξιοποίηση Γεωθερµικών Αντλιών Θερµότητας στο δοµηµένο περιβάλλον A. Μπένου, Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα GreenBuilding

Το πρόγραμμα GreenBuilding EUROPEAN COMMISSION Το πρόγραμμα GreenBuilding Λένα Λαμπροπούλου Αρχιτέκτων Μηχ/κος MSc ΚΑΠΕ - Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ΑΘΗΝΑ, 31 Μαίου 2006 Στόχοι της Πολιτικής της Ε Ε για τη Ενέργεια και το

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα ΚΑΠΕ Νέες Ενεργειακές Τεχνολογίες στα Κτίρια

Ημερίδα ΚΑΠΕ Νέες Ενεργειακές Τεχνολογίες στα Κτίρια ΚΑΠΕ - Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Δομικά Υλικά στο Κτιριακό Κέλυφος Ημερίδα ΚΑΠΕ Νέες Ενεργειακές Τεχνολογίες στα Κτίρια Αθήνα,, 12 Ιουνίου 2008 Ελπίδα Πολυχρόνη Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος μηχανικός Α.Π.Θ. Ενεργειακός επιθεωρητής`

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος μηχανικός Α.Π.Θ. Ενεργειακός επιθεωρητής` ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΕΚ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ Εισηγητής: Γκαβαλιάς Βασίλειος,διπλ μηχανολόγος μηχανικός ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΝΕΑ ΜΕΛΕΤΗ ΑνΑΔ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2010-2013

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΝΕΑ ΜΕΛΕΤΗ ΑνΑΔ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2010-2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΕΑ ΜΕΛΕΤΗ ΑνΑΔ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2010-2013 Η μελέτη είναι προσβάσιμη ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΑνΑΔ: www.hrdauth.org.cy Α. Πράσινη

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο ΑΠΕ I. Εισαγωγικά στοιχεία: Δομή εργαστηρίου. Τεχνολογίες ΑΠΕ. Πολυζάκης Απόστολος Καλογήρου Ιωάννης Σουλιώτης Εμμανουήλ

Εργαστήριο ΑΠΕ I. Εισαγωγικά στοιχεία: Δομή εργαστηρίου. Τεχνολογίες ΑΠΕ. Πολυζάκης Απόστολος Καλογήρου Ιωάννης Σουλιώτης Εμμανουήλ Εργαστήριο ΑΠΕ I Εισαγωγικά στοιχεία: Δομή εργαστηρίου. Τεχνολογίες ΑΠΕ. Πολυζάκης Απόστολος Καλογήρου Ιωάννης Σουλιώτης Εμμανουήλ Ενότητες Εργαστηρίου ΑΠΕ Ι και Ασκήσεις Ενότητα 1 - Εισαγωγή: Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκλιματική σκέψη και εντός σχεδίου Ένα παράδειγμα στο κέντρο της πόλης

Βιοκλιματική σκέψη και εντός σχεδίου Ένα παράδειγμα στο κέντρο της πόλης Βιοκλιματική σκέψη και εντός σχεδίου Ένα παράδειγμα στο κέντρο της πόλης GREEN45 Θύμιος Αλεξόπουλος, ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ποιοτικότερη καθημερινότητα όχι απλά μαθηματική αειφορία η τέχνη του κατοικείν πολυτέλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Θέμα της εργασίας είναι Η αξιοποίηση βιομάζας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (NZEB) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (NZEB) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (NZEB) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ H κατασκευή κτιρίων σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Excel Energy Solutions

Excel Energy Solutions Excel Energy Solutions Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Στόχος της εταιρείας Ecxel Energy Solutions Πετροπούλου Κ.- Μελισής Αθ. Ο.Ε. είναι: η ποιότητα σε όλα τα επίπεδα: προϊόντα, παρεχόμενες υπηρεσίες, τεχνική υποστήριξη,

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας. Οικονομία με ενέργεια από το περιβάλλον

Αντλίες θερμότητας. Οικονομία με ενέργεια από το περιβάλλον Αντλίες θερμότητας Οικονομία με ενέργεια από το περιβάλλον . Yutaki-S80, S και M, Αντλίες θερμότητας αέρος-νερού Εξωτερική Μονάδα Εσωτερική Μονάδα Yutaki S80 Ασύρματο Χειριστήριο Η ιδανική λύση για οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικές λύσεις για την κατασκευή κτιρίων χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης

Τεχνολογικές λύσεις για την κατασκευή κτιρίων χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης Τεχνολογικές λύσεις για την κατασκευή κτιρίων χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης Δρ. Απόστολος Κ. Μιχόπουλος Ομάδα Ενεργειακής & Περιβαλλοντικής Οικονομίας & Πολιτικής (3ΕΡ) Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας αέρα - νερού

Αντλίες θερμότητας αέρα - νερού Αντλίες θερμότητας αέρα - νερού Air Inverter Χαμηλή κατανάλωση χάρη στην τεχνολογία inverter Visual_Heat pumps_air Inverter_2.0 Air Inverter Πεδίο εφαρμογής: Θέρμανση Ψύξη Ζεστό νερό χρήσης Χρήσεις: Διαμερίσματα,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακή Θέρμανση Ζεστό Νερό Χρήσης Ζ.Ν.Χ

Ηλιακή Θέρμανση Ζεστό Νερό Χρήσης Ζ.Ν.Χ Ηλιακή Θέρμανση Ζεστό Νερό Χρήσης Ζ.Ν.Χ Τα θερμικά ηλιακά συστήματα υποβοήθησης θέρμανσης χώρων και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης (Ηλιοθερμικά Συστήματα) είναι ιδιαίτερα γνωστά σε αρκετές Ευρωπαϊκές χώρες.

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή μόνωσης σε υφιστάμενα κτίρια κατοικίας. Γ. Πολυμενόπουλος Τμήμα Κτιρίων, ΚΑΠΕ

Εφαρμογή μόνωσης σε υφιστάμενα κτίρια κατοικίας. Γ. Πολυμενόπουλος Τμήμα Κτιρίων, ΚΑΠΕ Εφαρμογή μόνωσης σε υφιστάμενα κτίρια κατοικίας Γ. Πολυμενόπουλος Τμήμα Κτιρίων, ΚΑΠΕ Κτίρια-ενέργεια ενέργεια-περιβάλλον Στην Ευρώπη ο κτιριακός τομέας ευθύνεται για 45% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Θερμογραφία Κτιρίων Θερμική Επιθεώρηση. www.iristem.cοm www.iristem.gr. Εξοικονόμηση Ενέργειας Αξιοπιστία Λειτουργίας Υποστήριξη Ασφάλειας

Θερμογραφία Κτιρίων Θερμική Επιθεώρηση. www.iristem.cοm www.iristem.gr. Εξοικονόμηση Ενέργειας Αξιοπιστία Λειτουργίας Υποστήριξη Ασφάλειας Θερμογραφία Κτιρίων Θερμική Επιθεώρηση www.iristem.cοm Εξοικονόμηση Ενέργειας Αξιοπιστία Λειτουργίας Υποστήριξη Ασφάλειας Θερμογραφία : Ορισμένες Εφαρμογές στα Κτίρια Ανίχνευση ενεργειακών διαρροών, από

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας στη θέρμανση, τον κλιματισμό και τον αερισμό. Η ανεξάρτητη επένδυση

Εφαρμοσμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας στη θέρμανση, τον κλιματισμό και τον αερισμό. Η ανεξάρτητη επένδυση Ημερίδα για τα καινοτόμα δομικά υλικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης Θεσσαλονίκη 21.01.2014 Εφαρμοσμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας στη θέρμανση, τον κλιματισμό και τον αερισμό. Η ανεξάρτητη επένδυση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε-News. Η AHI CARRIER Νότιας Ανατολικής Ευρώπης Κλιµατισµού Α.Ε., σας προσκαλεί στο περίπτερο της, στην διεθνή έκθεση Climatherm 2012,

Ε-News. Η AHI CARRIER Νότιας Ανατολικής Ευρώπης Κλιµατισµού Α.Ε., σας προσκαλεί στο περίπτερο της, στην διεθνή έκθεση Climatherm 2012, Ε-News Τεύχος 58 Φεβρουάριος 2012 Συμμετοχή στην έκθεση Climatherm 2012 Η AHI CARRIER Νότιας Ανατολικής Ευρώπης Κλιµατισµού Α.Ε., σας προσκαλεί στο περίπτερο της, στην διεθνή έκθεση Climatherm 2012, που

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας

Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική Οι στόχοι της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής: Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκλιματικός Σχεδιασμός

Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Αρχές Βιοκλιματικού Σχεδιασμού Η βιοκλιματική αρχιτεκτονική αφορά στο σχεδιασμό κτιρίων και χώρων (εσωτερικών και εξωτερικών-υπαίθριων) με βάση το τοπικό κλίμα, με σκοπό την εξασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα