επικινδυνότητας των γεωργικών φαρμάκων Tο νέο νομοθετικό πλαίσιο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "επικινδυνότητας των γεωργικών φαρμάκων Tο νέο νομοθετικό πλαίσιο"

Transcript

1 ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΠΔΔ Ο έλεγχος και η αξιολόγηση της επικινδυνότητας των γεωργικών φαρμάκων Tο νέο νομοθετικό πλαίσιο Δρ Κυριακή Μαχαίρα, e mail: Ιστορική αναδρομή: Ο έλεγχος των Γεωργικών Φαρμάκων στην Ελλάδα 1952: Νόμος 2147 περί προλήψεως και καταστολής των ασθενειών και εχθρών των φυτών και περί οργανώσεως της φυτοπαθολογικής Υπηρεσίας 1977: Νόμος 721 περί εγκρίσεως κυκλοφορίας και ελέγχου των γ.φ., ως και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων 1997: Π.Δ.115 σχετικά με την έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχο των φ.π. σε συμμόρφωση με την οδηγία 91/414/ΕΟΚ / 2009: Κανονισμός 1107 σχετικά με τη διάθεση φ.π. στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ 2012: Νόμος 4036 σχετικά με τη διάθεση γ.φ. στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις 1

2 Ιστορική αναδρομή: Ο έλεγχος των Γεωργικών Φαρμάκων στην Ελλάδα 1952: Νόμος 2147 περί προλήψεως και καταστολής των ασθενειών και εχθρών των φυτών και περί οργανώσεως της φυτοπαθολογικής Υπηρεσίας 2

3 Ιστορική αναδρομή: Ο έλεγχος των Γεωργικών Φαρμάκων στην Ελλάδα 1952: Νόμος 2147 περί προλήψεως και καταστολής των ασθενειών και εχθρών των φυτών και περί οργανώσεως της φυτοπαθολογικής Υπηρεσίας 1977: Νόμος 721 περί εγκρίσεως κυκλοφορίας και ελέγχου των γ.φ., ως και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων 3

4 Ιστορική αναδρομή: Ο έλεγχος των Γεωργικών Φαρμάκων στην Ελλάδα 1952: Νόμος 2147 περί προλήψεως και καταστολής των ασθενειών και εχθρών των φυτών και περί οργανώσεως της φυτοπαθολογικής Υπηρεσίας 1977: Νόμος 721 περί εγκρίσεως κυκλοφορίας και ελέγχου των γ.φ., ως και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων 1997: Π.Δ.115 σχετικά με την έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχο των φ.π. σε συμμόρφωση με την οδηγία 91/414/ΕΟΚ / 2009: Κανονισμός 1107 σχετικά με τη διάθεση φ.π. στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ 2012: Νόμος 4036 σχετικά με τη διάθεση γ.φ. στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις 4

5 ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΠΔΔ ΠΟΡΕΙΑ ΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ: Καν. (ΕΚ) 1107/2009 Οδηγία 2009/128/ΕΕ Καν. (ΕΚ) 396/2005 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ κατά τη ΧΡΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Μέρος 2 ο Μέρος 3ο Μέρος 2ο Νόμος 4036/2012 ΝΟΜΟΣ 4036/2012 σχετικά με τη διάθεση γ.φ. στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις Μέρος 1 ο : Γενικές διατάξεις Μέρος 2 ο : Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 και 396/2005 και της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ Μέρος 3 ο : Προσαρμογή της Εθνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2009/128/ΕΚ όσον αφορά στον καθορισμό πλαισίου κοινοτικής δράσης με σκοπό την επίτευξη ορθολογικής ήςχρήσης των γ.φ.,, των εφαρμοστικών μέτρων αυτής και η λήψη εθνικών μέτρων συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις της εν λόγω Οδηγίας Μέρος 4 ο : Συναφείς με τα γ.φ. διατάξεις Μέρος 5 ο : Καταργούμενες μεταβατικές διατάξεις 5

6 Νόμος 4036/2012 ΜΕΡΟΣ 2 ο : ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ TΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1107/2009 ΚΑΙ 396/2005 ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2009/128 Καθορίζει τις διατάξεις σχετικά με τη διάθεση Φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και αντικαθιστά την Οδηγία 91/414/ΕΟΚ χρησιμοποιώντας την αποκτηθείσα εμπειρία από την εικοσαετή ( ) εφαρμογή της ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 396/2005 Καθορίζει τα ανώτατα όρια υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της Οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των εφαρμοστικών Κανονισμών τού. σχετικά με τη διάθεση φ.π. στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου ΣΚΟΠΟΣ: Εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας τόσο της υγείας των ανθρώπων και των ζώων όσο και του περιβάλλοντος, Εξασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας. με ιδιαίτερη προσοχή : στην προστασία των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, 6

7 Τα νέα δεδομένα σε σύγκριση με την Οδηγία 91/414/ΕΟΚ Αυστηρότεροι κανόνες για την έγκριση μιας δραστικής ουσίας (δ.ο.) και ενός φ.π. Καθορισμός κανόνων για την έγκριση των αντιφυτοτοξικών και των συνεργιστικών ουσιών που περιέχουν τα φ.π. Καθορισμός κανόνων για τα βοηθητικά. Καθορισμός κανόνων για τα πρόσθετα. Τα νέα δεδομένα σε σχέση με την Οδηγία 91/414/ΕΟΚ Εισάγεται ο όρος ουσίες χαμηλού κινδύνου για εκείνες που αποδεικνύεται από την αξιολόγηση τους ότι παρουσιάζουν αισθητά μικρότερο κίνδυνο από άλλες. Εισάγεται ο όρος βασικές ουσίες για ουσίες που δεν προκαλούν ανησυχία, δεν προκαλούν ενδοκρινική διαταραχή, νευροτοξική ήδράση ή ανοσοτοξική επίδραση. 7

8 Τα νέα δεδομένα σε σχέση με την Οδηγία 91/414/ΕΟΚ Εκτίμηση επικινδυνότητας για τον άνθρωπο Μη αποδοχή δοκιμών που έχουν διεξαχθεί σε ανθρώπους ως βάση για τον καθορισμό των ασφαλών επιπέδων έκθεσης για τον άνθρωπο. Μη χρήση μελετών που έχουν διεξαχθεί σε ανθρώπους για τη μείωση των περιθωρίων ασφάλειας για μια δ.ο. Προώθηση χρήσης δοκιμαστικών μεθόδων που δεν χρησιμοποιούν ζώα. Τα νέα δεδομένα σε σχέση με την Οδηγία 91/414/ΕΟΚ Αυστηρότεροι κανόνεςγια την έγκριση μιας δ.ο. και ενός φ.π. Εισάγονται σαφή κριτήρια απόρριψης (cut off criteria) της έγκρισης δραστικών, αντυφυτοτοξικών και συνεργιστικών ουσιών με βάση: τιςεπιδράσειςστονάνθρωπο 1. Μεταλλαξιγόνος, καρκινογόνος ή τοξική για την αναπαραγωγή κατηγορίας 1Α ή1β 2. Προκαλεί ενδοκρινική απορύθμιση που μπορεί να οδηγήσει σε μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στον άνθρωπο 8

9 Τα νέα δεδομένα σε σχέση με την Οδηγία 91/414/ΕΟΚ Αυστηρότεροι κανόνεςγια την έγκριση μιας δ.ο. και ενός φ.π. Εισάγονται σαφή κριτήρια απόρριψης (cut off criteria) της έγκρισης δραστικών, αντυφυτοτοξικών και συνεργιστικών ουσιών με βάση: την τύχη & συμπεριφορά στο περιβάλλον 1. Έμμονος οργανικός ρύπος (POP) 2. Έμμονες, βιοσυσσωρεύσιμες και τοξικές ουσίες (PBT) 3. Άκρως έμμονες και άκρως βιοσυσσωρεύσιμηες (vpvb) ουσίες. Τα νέα δεδομένα σε σχέση με την Οδηγία 91/414/ΕΟΚ Αυστηρότεροι κανόνεςγια την έγκριση μιας δ.ο. και ενός φ.π. Εισάγονται σαφή κριτήρια απόρριψης (cut off criteria) της έγκρισης δραστικών, αντυφυτοτοξικών και συνεργιστικών ουσιών με βάση: τις επιδράσεις σε οργανισμούς μη στόχους [οικοτοξικολογία] 1. Ιδιότητες ενδοκρινικού απορρυθμιστή με πιθανές έχουν επιβλαβείς επιδράσεις σε οργανισμούς μη μη στόχους 2. Η εφαρμογή της ουσίας δεν θα πρέπει να οδηγεί σε σημαντική έκθεση μελισσών και να επιφέρει οξεία ή χρόνια επίδραση στην επιβίωση και στην ανάπτυξη της αποικίας, λαμβανομένων υπόψη των επιδράσεων στις προνύμφες μελισσών και στη συμπεριφορά των μελισσών. 9

10 Δραστικές ουσίες υποψήφιες για υποκατάσταση Ορισμένες από τις δ.ο. των γ.φ. χαρακτηρίζονται με βάση τις ιδιότητές δό τους ως υποψήφιες για υποκατάσταση. Για τα προϊόντα που περιέχουν υποψήφιες για υποκατάσταση ουσίες πραγματοποιείται συγκριτική αξιολόγηση. Στόχος η σύγκριση του υποψήφιου φ.π. με άλλα εγκεκριμένα φ.π., άλλα και με μη χημικές μεθόδους καταπολέμησης ή πρόληψης, με σκοπό την υποκατάσταση των πιο «επικίνδυνων» ί δ με σκευάσματα μικρότερης επικινδυνότητας ή με άλλες εναλλακτικές μεθόδους αντιμετώπισης. Κάθε πρόταση υποκατάστασης ενός γ.φ. με άλλο δεν πρέπει να δημιουργεί σημαντικά οικονομικά ή πρακτικά προβλήματα στους καλλιεργητές. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Εκτίμηση της επικινδυνότητας Χημικός Έλεγχος Τοξικολογικός Έλεγχος Έλεγχος Υπολειμμάτων Έλεγχος Τύχης & Συμπεριφοράς στο Περιβάλλον Οικοτοξικολογικός Έλεγχος Κανονισμοί (ΕΕ) αριθμ. 544 &545/2011 (Working Documents SANCO & 11803/2010) 10

11 Οδηγία 91/414/EΟK vs Καν. 1107/2009 Οδηγία 91/414/EEC Κανονισμός (EC) No 1107/2009 Εθνική αξιολόγηση φ.π. και έγκριση Αξιολόγηση σε επίπεδο Ζώνης (υποβολή core dossier) και έγκριση σε εθνικό επίπεδο Ορθή Γεωργική Πρακτική σε εθνικό επίπεδο Διαχωρισμός σε πεδοκλιματικές ζώνες Δεν υπάρχουν εθνικές απαιτήσεις Η τελική απόφαση λαμβάνεται χωριστά από κάθε κράτος μέλος Οι χώρες μέλη δεν έχουν δικαίωμα υποβολής σχολίων στην αξιολόγηση άλλης χώρας Δεν υπάρχει δυνατότητα συγκριτικής αξιολόγησης σκευασμάτων Ορθή Γεωργική Πρακτική σε επίπεδο Ζώνης (εκτός από θερμοκηπιακές χρήσεις/αποθήκες) Διαχωρισμός σε διοικητικές ζώνες Θεσπίζεται η δυνατότητα καθορισμού εθνικών απαιτήσεων Τα ΚΜ καταλήγουν από κοινού στα συμπεράσματα/αποφάσεις που αφορούν στην τελική αξιολόγηση ενός φπ Σχολιασμός της αξιολόγησης από τον αιτούντα και τα ΚΜ Δίνεται η δυνατότητα συγκριτικής αξιολόγησης και υποκατάστασης σκευασμάτων Οδηγία 91/414/EΟK vs Καν. 1107/2009 Τομέας ελέγχου Νέες απαιτήσεις δεδομένων Χημικός Τοξικολογικός Υπολειμμάτων Στοιχεία για την έκθεση σε φπ των κατοίκων αγροτικών περιοχών Διαφορές στο είδος & στον αριθμό των απαιτούμενων πειραμάτων ανά κατηγορία, π.χ. απαίτηση : μελετών μεταβολισμού σε ψάρια, διατροφικών μελετών σε ψάρια, και μελέτες υπολειμμάτων στη γύρη και στα μελισσοκομικά προϊόντα Τύχης & συμπεριφοράς Οικοτοξικολογικός Αλλαγές στην εκτίμηση της επικινδυνότητας στα πτηνά & τα θηλαστικά και τις μέλισσες Για όλους τους τομείς ελέγχου, η αξιολόγηση γίνεται με βάση νέα/αναθεωρημένα κατευθυντήρια έγγραφα που συχνά οδηγούν σε διαφορετικά τελικά συμπεράσματα σε σχέση με το παρελθόν. 11

12 Κανονισμός 1107/2009 Τομέας ελέγχου Υπολειμμάτων* Τύχης & συμπεριφοράς Εθνικές απαιτήσεις Αμπέλι: μελέτη της τύχης των υπολειμμάτων στις σταφίδες (ξηρές) Βαμβάκι: μελέτη της τύχης των υπολειμμάτων στα παραγόμενα προϊόντα μεταποίησης του βαμβακόσπορου (βαμβακέλαιο, βαμβακόπιτα (cotton cake)) Αμπελόφυλλα: απαιτούνται δοκιμές υπολειμμάτων σύμφωνα με τις μικρής σημασίας καλλιέργειες. Χρήση μοντέλων πρόβλεψης συγκεντρώσεων φ.π. στα υπόγεια & επιφανειακά νερά αντιπροσωπευτικών για τις Ελληνικές συνθήκες. Δραστικές ουσίες με αυξημένη πιθανότητα έκπλυσης στα υπόγεια νερά ή/και με υψηλό χρόνο ημίσιας ζωής σε ευάλωτα στη ρύπανση εδάφη, να εντάσονται σε εθνικά προγράμματα περιβαλλοντικής παρακολούθησης (monitoring programs). * ο Κανονισμός 396/2005 προβλέπει την θέσπιση AOY και για τις ζωοτροφές για τις οποίες δεν υπάρχουν καθορισμένες απαιτήσεις σε επίπεδο ΕΕ Κανονισμός 1107/2009 Τομέας ελέγχου Εθνικές απαιτήσεις Οικοτοξικολογικός Πτηνά και θηλαστικά Εκτίμηση της επικινδυνότητας με χρήση «εστιακών ειδών» (focal species) αντιπροσωπευτικών για τις Ελληνικές συνθήκες. Υδρόβιοι οργανισμοί (επιφανειακά ύδατα) Μέτρα διαχείρισης για άμβλυνση του κινδύνου: χρήση ζωνών ασφαλείας ή/και ακροφυσίων μείωσης διασποράς ψεκαστικού νέφους Μέλισσες Εκτίμηση επικινδυνότητας για τις μέλισσες και από τη σκόνη που παράγεται από την εφαρμογή του επενδεδυμένου σπόρου Αρθρόποδα & φυτά μη στόχοι Μέτρα διαχείρισης για άμβλυνση του κινδύνου: Εφαρμογή αψέκαστων ζωνών ασφαλείας 12

13 ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΠΔΔ ΠΟΡΕΙΑ ΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ: Καν. (ΕΚ) 1107/2009 Οδηγία 2009/128/ΕΕ Καν. (ΕΚ) 396/2005 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ κατά τη ΧΡΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Μέρος 2 ο Μέρος 3ο Μέρος 2ο Νόμος 4036/2012 ΟΔΗΓΙΑ 128/2009/ΕΚ Σκοπός Θέσπιση σειράς μέτρων κατά την εφαρμογή των γ.φ. για την επίτευξη της ορθολογικής και βιώσιμης χρήσης τους, μέσω: της μείωσης του κινδύνου και των επιπτώσεων στον άνθρωπο, τα ζώα, τα υπόγεια και επιφανειακά ύδατα και το φυσικό περιβάλλον της εφαρμογής Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας και της ανάπτυξης εναλλακτικών στρατηγικών και τεχνικών αντί των γεωργικών φαρμάκων. 13

14 Νόμος 4036/2012 ΜΕΡΟΣ 3 ο : ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔ. 2009/128/ΕΚ ΤΜΗΜΑ 2 ο : ΕΘΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔ. 2009/128/ΕΚ Κατάρτιση των Εθνικών Σχεδίων Δράσης (άρθρο 32) Πρόγραμμα κατάρτισης στην ορθολογική χρήση των γ.φ. (άρθρο 33) Διαδικασίες ενημέρωσης του κοινού για τα γ.φ.(άρθρο 37) Σύστημα επιθεώρησης εξοπλισμού εφαρμογής γ.φ. (άρθρο 38) Εφαρμογή γ.φ. με αεροψεκασμό (άρθρο 39) Θέσπιση ειδικών μέτρων για την προστασία των υδάτινων πόρων (άρθρο 40) Μέτρα μείωσης της χρήσης γεωργικών φαρμάκων ή των κινδύνων τους σε ειδικές περιοχές (άρθρο 41) Χειρισμός, εφαρμογή και αποθήκευση των σκευασμάτων γεωργικών φαρμάκων (άρθρο 42) Ολοκληρωμένη φυτοπροστασία (άρθρο 43) Έλεγχοι στην ορθολογική χρήση των γ.φ. (άρθρο 44) Προγράμματα του ΜΦΙ σχετικά με την Οδηγία 2009/128/ΕΚ 14

15 Στρατηγικός σχεδιασμός για την προσαρμογή & εφαρμογή των αρχών της ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων σε ένα ευάλωτο οικοσύστημα ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ 15

16 Στρατηγικός σχεδιασμός για την προσαρμογή & εφαρμογή των αρχών της ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων σε ένα ευάλωτο οικοσύστημα Εκδόσεις εκπαιδευτικού υλικού LIFE EcoPest Ολοκληρωμένη Φυτ/σία στα συστήματα LCM Μέτρα πρόληψης εμφάνισης επιζήμιων οργανισμών Εργαλεία παρακολούθησης & πρόγνωσης Αρχές επιλογής γ.φ. Οδηγίες ασφαλούς χρήσης γ.φ. Έλεγχος διασποράς ψ.ν. ιαχείριση αποβλήτων & θέματα νομοθεσίας ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ Στρατηγικός σχεδιασμός για την προσαρμογή & εφαρμογή των αρχών της ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων σε ένα ευάλωτο οικοσύστημα Εκδόσεις εκπαιδευτικού υλικού LIFE EcoPest ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ 16

17 Στρατηγικός σχεδιασμός για την προσαρμογή & εφαρμογή των αρχών της ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων σε ένα ευάλωτο οικοσύστημα Εκδόσεις εκπαιδευτικού υλικού LIFE EcoPest ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ 17

18 SAGE10 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΑ ΑΓΡΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ Χρονική Διάρκεια: Οκτώβριος Μάρτιος 2014 Περιοχές υλοποίησης: Κρήτη, Πελοπόννησος (600 αγροτεμάχια, περισσότεροι από 150 αγρότες (εθελοντική συμμετοχή. ) Πλευρά Επίπτωση Αποδέκτης «με γνώση και υπευθυνότητα στην υπηρεσία της γεωργίας» Ευχαριστώ για την ευκαιρία να φανώ χρήσιμος ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ. 18

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 24.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 309/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 24.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 309/71 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/128/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου που

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο EcoPest LIFE07 ENV/GR/000266 Εκλαϊκευμένη Αναφορά 2012. EcoPest Ορθολογική Χρήση Γεωργικών Φαρμάκων σε ένα ευάλωτο οικοσύστημα

Το έργο EcoPest LIFE07 ENV/GR/000266 Εκλαϊκευμένη Αναφορά 2012. EcoPest Ορθολογική Χρήση Γεωργικών Φαρμάκων σε ένα ευάλωτο οικοσύστημα Το έργο EcoPest LIFE07 ENV/GR/000266 Εκλαϊκευμένη Αναφορά 2012 EcoPest Ορθολογική Χρήση Γεωργικών Φαρμάκων σε ένα ευάλωτο οικοσύστημα Το EcoPest συνετέλεσε στην ανάπτυξη στρατηγικών για την εφαρμογή των

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα L 167. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Νομοθετικές πράξεις. 55ο έτος 27 Ιουνίου 2012. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα.

Επίσημη Εφημερίδα L 167. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Νομοθετικές πράξεις. 55ο έτος 27 Ιουνίου 2012. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ISSN 1977-0669 L 167 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 55ο έτος 27 Ιουνίου 2012 Περιεχόμενα I Νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του

Διαβάστε περισσότερα

EcoPest_Progress report LIFE+

EcoPest_Progress report LIFE+ EcoPest_Progress report LIFE+ LIFE Project Number Final Report Covering the project activities from 01/10/2011 to 31/03/2012 Reporting Date LIFE+ PROJECT NAME

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Θέσπιση Εθνικού Σχεδίου Δράσης με στόχο την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ και την προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος» ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: «Θέσπιση Εθνικού Σχεδίου Δράσης με στόχο την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ και την προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος» ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 27.6.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 167/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 528/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων Άρθρο 32, Νόμος 4036/2012 (Α 8) Πρόταση για Δημόσια Το παρόν κείμενο συμπυκνώνει το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 55 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 8 27 Ιανουαρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4036 Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογι κή χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2005R0396 EL 22.02.2006 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 396/2005 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική της ΕΕ όσον αφορά την αειφόρο χρήση των φυτοφαρμάκων. Το ιστορικό της σχετικής στρατηγικής

Πολιτική της ΕΕ όσον αφορά την αειφόρο χρήση των φυτοφαρμάκων. Το ιστορικό της σχετικής στρατηγικής Πολιτική της ΕΕ όσον αφορά την αειφόρο χρήση των φυτοφαρμάκων Το ιστορικό της σχετικής στρατηγικής Πολιτική της ΕΕ όσον αφορά την αειφόρο χρήση των φυτοφαρμάκων Το ιστορικό της σχετικής στρατηγικής Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Ιουλίου 1991 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (91/414/ΕΟΚ)

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Ιουλίου 1991 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (91/414/ΕΟΚ) 1991L0414 EL 01.12.2005 014.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Ιουλίου 1991 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2009/128/ΕΚ του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλίου»

ΘΕΜΑ: «Ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2009/128/ΕΚ του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλίου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αθήνα - -2010 Αριθ. Πρωτ.: Ταχ.Δ/νση: Συγγρού 150

Διαβάστε περισσότερα

8.2.0 11. ΒΙΟΛΟΓΙΚΉ ΓΕΩΡΓΊΑ 8.2.1 ΝΟΜΙΚΉ ΒΆΣΗ

8.2.0 11. ΒΙΟΛΟΓΙΚΉ ΓΕΩΡΓΊΑ 8.2.1 ΝΟΜΙΚΉ ΒΆΣΗ 8.2.0 11. ΒΙΟΛΟΓΙΚΉ ΓΕΩΡΓΊΑ 8.2.1 ΝΟΜΙΚΉ ΒΆΣΗ Άρθρο 29 του Κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013 Άρθρα 4 και 43-47 του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 Κανονισμός του Συμβουλίου 834/2007 για την οργανική γεωργία και της

Διαβάστε περισσότερα

8. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΛΕΓΕΙ

8. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΛΕΓΕΙ 8. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΛΕΓΕΙ 8.1 Περιγραφή των γενικών όρων 8.2 Περιγραφή ανά Μέτρο 8.2.0 2. Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 10.9.2002 L 242/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 1600/2002/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Ιουλίου 2002 για τη θέσπιση του έκτου κοινοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΚΟΠΟΣ ΓΕΝΙΚΑ Ευρωπαϊκή Κοινωνία Ανακύκλωσης χωριστή συλλογή αποβλήτων,

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΚΟΠΟΣ ΓΕΝΙΚΑ Ευρωπαϊκή Κοινωνία Ανακύκλωσης χωριστή συλλογή αποβλήτων, ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο «Νόµο-Πλαίσιο για τα απόβλητα» - Ενσωµάτωση της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 19 ης Νοεµβρίου 2008 «για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισµένων

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων Ασφάλεια Τροφίμων και Δημόσια Υγεία Από την Ευρωπαϊκή επιταγή στην Εθνική εφαρμογή

Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων Ασφάλεια Τροφίμων και Δημόσια Υγεία Από την Ευρωπαϊκή επιταγή στην Εθνική εφαρμογή ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων Ασφάλεια Τροφίμων και Δημόσια Υγεία Από την Ευρωπαϊκή επιταγή στην Εθνική εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 Περιεχόμενα: 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ... 4 2.1. Αρχές και Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Παρόν και μέλλον της λιανικής πώλησης αγροεφοδίων

Παρόν και μέλλον της λιανικής πώλησης αγροεφοδίων Διάθεση στην Αγορά & Ορθολογική Χρήση των Γεωργικών Φαρμάκων Παρόν και μέλλον της λιανικής πώλησης αγροεφοδίων Εισήγηση: Ευθύμιος Ιακωβάκης Γεωπόνος Σύμβουλος Ανάπτυξης Πρόεδρος Π.Ο.Σ.Ε.Γ. 1 Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ. (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 396 της 30.12.2006)

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ. (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 396 της 30.12.2006) 29.5.2007 L 136/3 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη διαχείριση - το μέλλον της γεωργίας-

Ολοκληρωμένη διαχείριση - το μέλλον της γεωργίας- Ολοκληρωμένη διαχείριση - το μέλλον της γεωργίας- Επιστημονική ομάδα έργου: Δημήτριος Τσελές, καθηγητής, Επιστημονικός Υπεύθυνος Ασπασία Ευθυμιάδου, Λέκτορας του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου Μαρία Γκούλτα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΩ ΔΗΩ ΔΗΩ ΔΗΩ Τεύχος 47 Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος 2008 Τρίμηνη ~Εκδοση Ιδιοκτησία: Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων ΔΗΩ Αριστοτέλους 38, 104 33 Αθήνα τηλ. 210 82.24.384,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.3.2014 COM(2014) 180 final 2014/0100 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Β-ΡΟΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Β-ΡΟΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 5 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ: 5919/62354 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΔΟΣΗ 2η - 2012 LIFE07 ENV/GR/000266 ECOPEST ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΣΤΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ LIFE07 ENV/GR/000266 ECOPEST ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΣΤΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ Το είναι

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R1907 EL 12.10.2008 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B C1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της

Διαβάστε περισσότερα

22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ

22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ 22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/98/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Νοεμβρίου 2008 για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 1 ΓΕΝΙΚΑ 16 2 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 18 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 38 4 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 43 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 59

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 1 ΓΕΝΙΚΑ 16 2 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 18 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 38 4 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 43 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 59 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 1 ΓΕΝΙΚΑ 16 2 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 18 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 38 4 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 43 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 59 Α 2.1 ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΥΤΕΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα