Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ Σ Τ Ο Ι. Κ. Α.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ Σ Τ Ο Ι. Κ. Α."

Transcript

1

2 ΚΩΝ. Δ. ΛΑΝΑΡΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ τ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Ι.Κ.Α. Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ Σ Τ Ο Ι. Κ. Α. ΑΣΦΑΛΙΣΗ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ - ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ Προϋποθέσεις και διαδικασία ασφάλισης. Εξαιρέσεις ασφάλισης. Υπολογισμός και τρόπος καταβολής εισφορών. Πίνακες εισφορών. Οικοδομικές - τεχνικές εργασίες. Ασφάλιση βαριά και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Ειδικές εισφορές, επαρχιακής βιομηχανίας, επαγγελματικού κινδύνου, μαθητών - τεχνιτών κ.λπ. Παροχές ασθένειας, επιδόματα. Συντάξεις γήρατος, αναπηρίας, θανάτου. Υπολογισμός συντάξεων, προσαυξήσεις, επιδόματα. Εργατικό ατύχημα. Αναλυτικοί πίνακες συντάξεων. Βοήθημα τοκετού - επιδόματα μητρότητας. Ιατρική περίθαλψη, νοσοκομειακή, σανατοριακή, στο εξωτερικό. Πρόσθετες παροχές. Διαδοχική ασφάλιση. Ενστάσεις, προσφυγές. Προαιρετική, διαδοχική, παράλληλη, τυπική ασφάλιση. Ε.Τ.Ε.Α.Μ. ασφάλιση, εισφορές, συντάξεις κ.λπ. 2012

3 ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ Όπως συνήθως συμβαίνει, μετά από την προηγούμενη έκδοσή μου η Ασφαλιστική Νομοθεσία έχει υποστεί και πάλι σημαντικές μεταβολές, όπως λ.χ. αυτές που αναφέρονται στις προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου, των μητέρων με ανήλικα παιδιά, των μητέρων - πατέρων με ανάπηρα παιδιά, στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω 35ετίας και 37ετίας, στη χορήγηση - ασφάλιση ειδικής άδειας μητρότητας, στην παροχή ιατρικής περίθαλψης και καταβολή επιδόματος ασθένειας, στην επικουρική ασφάλιση του ΕΤΕΑΜ, στον τρόπο και χρόνο υποβολής των Αναλ/κών Περ/κών Δηλώσεων, στα ποσά του Ε.Κ.Α.Σ., στον υπολογισμό των συντάξεων, στη μετακίνηση των ασθενών ασφαλισμένων, στη διαδοχική ασφάλιση, στην απασχόληση των συνταξιούχων, στις εισφορές των οικοδομοτεχνικών έργων, στην ασφάλιση των υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. κ.λπ., στην τμηματική πληρωμή των εισφορών, στους χρόνους ασφάλισης, στο Εργόσημο, στην αύξηση των εισφορών ανεργίας κ.λπ. Ύστερα από τα ανωτέρω, κρίθηκε ότι επιβαλλόταν να γίνει νέα έκδοση, που να είναι όχι μόνο πλήρως ενημερωμένη, αλλά συγχρόνως πιο πλούσια σε νέα θέματα και ερμηνευτικές παρατηρήσεις. Όπως και προηγουμένως, επιχειρήθηκε μεθοδική συγκέντρωση της ύλης και με απλό τρόπο ανάλυση κάθε θέματος, σύμφωνα με την οικεία διάταξη του νόμου και την ακολουθούμενη αντίστοιχα από το Ίδρυμα ασφαλιστική πρακτική. Πλέον όμως από τα ανωτέρω, συμπεριλήφθηκε η σχετική νομολογία των Διοικ. Δικαστηρίων και του Συμβουλίου Επικρατείας, με την οποία αυθεντικώς ερμηνεύθηκαν πολλές διατάξεις της κειμένης νομοθεσίας του Ιδρύματος, ώστε να δίνεται όσο είναι δυνατόν πλήρης εικόνα των θεμάτων που εξετάζονται. Παράλληλα παραθέτονται αναλυτικοί πίνακες των ποσοστών εισφορών που ισχύουν σε ολόκληρη τη Χώρα, για όλες γενικά τις κατηγορίες επιχειρήσεων και ασφαλισμένων, καθώς επίσης και πίνακες υπολογισμού των συντάξεων. Η έκδοση συμπληρώνεται με πολλές υποσημειώσεις, με τις οποίες γίνεται συσχέτιση των διατάξεων της κειμένης νομοθεσίας και της οικείας δικαστηριακής νομολογίας, για να υπάρχουν σε ένα ενιαίο και περιληπτικό κείμενο τα βασικά στοιχεία της Κοινωνικής Ασφάλισης. Στο τέλος του βιβλίου υπάρχει αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο που καθιστά εύχρηστο το όλο έργο. Ελπίζω και η εργασία μου αυτή να αποτελέσει χρήσιμο και ωφέλιμο βοήθημα και να συντελέσει στην ευχερή γνώση των θεμάτων της Κοινωνικής Ασφάλισης. Αθήνα 2012

4 VI ΠΙΝΑΚΑΣ της σχετικής με το ΙΚΑ Νομοθεσίας Κυριότεροι Νόμοι και Νομοθ. Διατάγματα Α.Ν. 1846/1951 ΔΕΝ 1951 σελ. 337 ΕΕΔ 1951 σελ Ν.Δ. 4104/1960» 1960» 651» 1960» 1153 Ν.Δ. 4202/1961» 1961» 1235» 1961» 785 Ν. 4476/1965» 1965» 746» 1965» 407 Ν. 1902/1990 ΕΑΕΔ 1990» 887 ΕΔΚΑ 1990» 700 Ν. 3050/2002» 2002» 1264 ΔΕΝ 2002» 1431 Ν. 3232/2004» 2004» 152» 2004» 273 Ν. 3655/2008» 2008» 407» 2008» 435 Ν. 3863/2010» 2010» 653» 2010» 897 Ν. 3865/2010» 2010» 811» 2010» 1023 Ν. 3896/2011» 2011» 726» 2011» 1003 Ν. 3996/2011» 2011» 866» 2011» 1089 Ν. 4024/2011» 2011» 1130» 2011» 1393 Ν. 4052/2012» 2012» 331» 2012» 362 Ν. 4075/2012» 2012» 461» 2012» 573 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΜΗΜΕΝΩΝ ΛΕΞΕΩΝ Α.Ν. Αναγκαστικός Νόμος Α.Π.Δ. Αναλυτική Περιοδική Δήλωση Α.Π. Άρειος Πάγος Γ.Λ.Κ. Γενικό Λογιστήριο Κράτους Δ.Ε.Ν. Δελτίο Εργατικής Νομοθεσίας Δ.Λ.Ο.Ε.Μ. Διανεμ. Λογαριασμός Οικογ. Επιδομάτων Μισθωτών Δ.Σ. Διοικητικό Συμβούλιο Ε.Α.Ε.Δ. Επιθεώρηση Ασφαλιστ. και Εργατικού Δικαίου Ε.Δ.Κ.Α. Επιθ/ση Δικαίου Κοινων. Ασφάλισης Ε.Ε.Δ. Επιθεώρηση Εργατικού Δικαίου Κ.Ε.Ε.Δ. Κώδικας Επιθεώρησης Εργατικού Δικαίου N. Νόμος Ν.Δ. Νομοθετικό Διάταγμα Ν.Π.Δ.Δ. Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Ο.Α.Ε.Δ. Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού Π.Ν.Π. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου Π.Υ.Σ. Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου Σ.Ε. Συμβούλιο Επικρατείας Υ.Α. Υπουργική Απόφαση

5 661 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Αντί προλόγου... Πίνακας της σχετικής με το ΙΚΑ Νομοθεσίας. Κυριότεροι Νόμοι και Νομοθετικά Διατάγματα... Πίνακας συντετμημένων λέξεων... Σελ. V VI VI ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Εισαγωγή... 1 Έννοια ασφάλισης 2, Κλάδοι ασφάλισης 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Γενικά... 4 Υποχρεωτικά ασφαλισμένοι... 5 Ορισμός 5, α) Παροχή εργασίας ή υπηρεσίας 5, Ασφάλιση χρόνου ασθένειας, άδειας, στράτευσης κ.λπ. 7, Διάκριση από άλλες συμβάσεις 8, Σύμβασης μίσθωσης έργου 8, Σύμβασης εταιρείας 8, Σύμβασης παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών 9, Σύμβασης εντολής 9, Σύμβασης μεσιτείας 9, Σύμβασης αντιπροσωπείας 9, Σύμβαση μαθητείας 9, Εθελοντική απασχόληση 11, β) Παροχή εξαρτημένης εργασίας 11, Τεκμήριο εξαρτημένης εργασίας 14, Κατ οίκον εργαζόμενοι 15, Παροχή εργασίας από μέλη εταιρείας 15, γ) Παροχή εργασίας έναντι αμοιβής 16, δ) Παροχή εργασίας κατά κύριο επάγγελμα 18, ε) Παροχή εργασίας μέσα στα όρια της Χώρας 20, Ασφάλιση εργασίας στην Αλλοδαπή 21 Χρόνος υπαγωγής στην ασφάλιση Προθεσμίες - Παραγραφή δικαιώματος για αναγνώριση χρόνου ασφάλισης 24, Προθεσμία άσκησης δικαιώματος 24, Υποβολή αίτησης 26, Ασφαλιστική αντιμετώπιση 26, Κατά τη διάρκεια της εργασίας 27 Αναγνώριση χρόνου ασφάλισης Τυπική ασφάλιση Προϋποθέσεις 30

6 662 Πίνακας περιεχομένων Ειδικές κατηγορίες ασφαλισμένων Συνδικαλιστικά Στελέχη 32, Συνδικαλιστικές Άδειες 32, Μαθητευόμενοι 33, Μέλη Οικογένειας 33, Συγγενείς εργαζόμενοι κατ οίκον του εργοδότη 37, Ασφάλιση λοιπών συγγενών 37, Απασχόληση μελών οικογένειας σε εταιρική επιχείρηση 37, Έκτακτοι Δημόσιοι υπάλληλοι 37, Εργαζόμενοι Συνταξιούχοι 37, Α) Συνταξιούχοι Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και λοιπών Ασφαλ. Ταμείων 38, Εξαίρεση κλάδου Ασθένειας 38, Διαδικασία απαλλαγής 39, Εργαζόμενοι στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Οργαν. Κοινής Ωφέλειας 40, Β) Συνταξιούχοι ΙΚΑ 41, Υπολογισμός εισφορών 41, Μη ασφάλιση συνταξιούχων. Πρόστιμα 43, Ασφάλιση συνταξιούχων για ασθένεια 43, Ποσό εισφοράς 44, Ειδική εισφορά 45, Ραπτεργάτες - Απασχόληση Φασόν - Τηλεργασία 45, Οδηγοί Αυτοκινήτων 47, Χρηματιστηριακές επιχ/ σεις 49, Ιεροψάλτες 49, Ειδικοί Σύμβουλοι - Συνεργάτες Υπουργείων, Βουλευτών 50, Μαθητές Ναυτικών Σχολών 50, Επιδοτούμενοι άνεργοι 51, Οικιακοί Βοηθοί. Κατ Οίκον - Περιστασιακά Απασχ/ νοι 51, Ι. Α Κατηγορία 52, Έναρξη - Λήξη ασφάλισης 52, ΙΙ. Β Κατηγορία 53, Αμοιβή - Εργόσημο. Ασφάλιση 53, Περιστασιακά Απασχ/μενοι 54, Κλάδοι Ασφάλισης - Εισφορές 55, Ακύρωση - Επανέκδοση 56, Κυρώσεις 56, Τρόπος ασφάλισης συγγενών 56, Πολλαπλή Ασφάλιση 57, Επιστροφή εισφορών 58, Ασφάλιση χρόνου ασθένειας, άδειας, στράτευσης κ.λπ. 59, Χρόνος Ασθένειας 60, Εισφορές 61, Χρόνος Άδειας 62, Επίδομα Άδειας 65, Χρόνος Στράτευσης 66, Προϋποθέσεις για αναγνώριση 67, Αρμόδιος Οργανισμός για αναγνώριση. Προθεσμία 68, Εξαγορά - Καταβολή εισφοράς 69, Χρόνος Εθνικής Αντίστασης, αιχμαλωσίας, ομηρείας κ.λπ. 72, Χρόνος Απουσίας από εργασία 72, Χρόνος Διαθεσιμότητας 73, Εξαιρέσιμες Εορτές - Αργίες 73, Άκυρη Απόλυση. Πτώχευση εργοδότη. Επίσχεση εργασίας 73, Υποχρέωση αναγγελίας οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού 74, Ποσό Προστίμου 75, Γεωπόνοι εκτιμητές Ο.Γ.Α. 76, Αλωνιστικές Επιχειρήσεις 77, Πλασιέ - Παραγωγοί πωλήσεων 77, Εταίροι Θιάσων 78, Μέλη Αστικών Συν/ σμών 79, Υδρονομείς 80, Εμπειρογνώμονες Καπνού (καπνομεσίτες) 80, Μίσθωση Έργου 81, Καθηγητές Φροντιστηρίων 82, Γεωργικές, Αλιευτικές, Κτηνοτροφικές κ.λπ. εργασίες 83, Παράλληλη ασφάλιση στον Ο.Γ.Α. και Ι.Κ.Α. 86, Τυροκομεία 87, Ρητινοσυλλέκτες 88, Δασεργάτες 89, Προσωπικό διπλ/κών αντ/πειών ξένων Κρατών 91, Αθλητές, Ποδοσφαιριστές, Προπονητές 92, Προπονητές 93, Διοικητές, Υποδιοικητές, Πρόεδροι Ν.Π.Δ.Δ. και Οργαν. Κοινής Ωφέλειας 93, Πρόεδροι, Διοικητές Ασφαλ/κών Οργανισμών 94, Ξενοδοχειακές Επιχ/σεις 95, Φοιτητές, Σπουδαστές

7 Πίνακας περιεχομένων 663 Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., Ι.Ε.Κ., Τ.Ε.Ε. 95, Υπότροφοι Σπουδαστές 96, Ιατροί 97, Ασφαλ/κές εταιρείες, υπάλληλοι, παραγωγοί, ασφαλ/σίτες 97, Συγγραφείς, Καλλιτέχνες, Μουσικοί, Ηθοποιοί, Τραγουδιστές κ.λπ. 99, Μαθητές Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης 101, Σπερματεγχύτες 101, Προσωπικό ΕΛ.ΤΑ. 102, Καθαρίστριες Δημοσίου - Ν.Π.Δ.Δ. 102, Ορκωτοί Λογιστές κ.λπ. 102, Ορκωτοί Εκτιμητές 103, Αυτοκινητιστές - Ιδιοκτήτες Αυτοκ/των 104, Ξεναγοί 104, Αλλοδαποί 105, Ι. Γενικά 105, ΙΙ. Ειδικές περιπτώσεις 106, Προσωπικό Δακοκτονίας 107, Προσωπικό Ν.Ε.Λ.Ε. 108, Προσωπικό Ο.Τ.Ε. 108, Τρόφιμοι Ιδρυμάτων Απροσάρμοστων Παιδιών 109, Αποκλειστικές Νοσοκόμες 109, Φυλακισμένοι εργαζόμενοι 110, Προσωπικό Ο.Σ.Ε. 110, Ιερόδουλες 111, Εταιρείες Προσωρινής Απασχ/σης (Ε.Π.Α.) 111 Οικοδομικές - Τεχνικές Εργασίες Έκταση εφαρμογής 113, Ασφαλιζόμενα Πρόσωπα 114, Εργολάβοι - Υπεργολάβοι 115, Υπόχρεοι Εργοδότες 115, Υποχρεώσεις εργοδοτών 116, Αναγγελία έναρξης έργου 117, Απογραφή Εργοδότη 118, Αναγγελία αλλαγής στοιχείων 119, Χορήγηση άδειας οικοδομικών εργασιών 119, Καταβολή Εισφορών 120, Υπολογισμός Εισφορών 120, Ποσοστά εισφορών 121, Εισφορές Επικουρικού Ταμείου 123, Ποσοστά εργατικής δαπάνης 123, Α. Ιδιωτικά Οικοδομικά Έργα 123, Έννοια Όρων 124, Τρόπος υπολογισμού 125, Β. Ιδιωτικά Τεχνικά Έργα 138, Γ. Δημόσια Έργα 138, Ι. Εργασίες θεωρούμενες ως οικοδομικές 139, ΙΙ. Εργασίες μη θεωρούμενες ως οικοδομικές 144, Αρμόδια όργανα και διαδικασία καθορισμού εργατικής δαπάνης 162, Υπολογισμός εισφορών 163, Τρόπος πληρωμής εισφορών. Προκαταβολή 165, Εξαιρέσεις έργων Δημοσίου κ.λπ. 167, Χρόνος πληρωμής εισφορών. Πρόσθετα τέλη 167, Εκκαθάριση Λογ/σμού Εισφορών 168, Μεταβολή σχεδίου - Διακοπή εργασιών 169, Προσωπική απασχόληση 169 Μηχανογραφικό Σύστημα Ασφάλισης Αναλυτική Περιοδική Δήλωση 172, Έκθεση Ελέγχου 172, Απεικόνιση Ασφάλισης 173, Αποδεικτικό Απασχόλησης 173, Πληρωμή Εργολάβων Δημοσίου κ.λπ. 174 Δώρο Εορτών Εργατ/τών Οικοδόμων (Ε.Λ.Δ.Ε.Ο.) Εισφορά 175, Πληρωμή 176, Παραγραφή δικαιώματος 177 Προαιρετική ασφάλιση Α. Παλαιοί ασφαλ/νοι 177, α) Διακοπή ασφάλισης 178, β) Πραγματοποίηση ορισμένου αριθμού ημερών εργασίας 178, γ) Μη ύπαρξη συντάξιμης αναπηρίας 180, δ) Υποβολή αίτησης. Προθεσμία 180, Έκταση ασφάλισης 180, Εισφορές 181, Διακοπή - Ανα-

8 664 Πίνακας περιεχομένων στολή προαιρετικής ασφάλισης 182, Β. Νεοασφαλισμένοι 182, Μακροχρόνια Άνεργοι 183, Κλάδοι ασφάλισης 184, Ασφαλ/νοι ενταχθέντων στο Ι.Κ.Α. Ασφαλ. Οργανισμών 185, Αυτασφάλιση 186, Αυτασφάλιση Απολυομένων 186 Φορτοεκφορτωτές - Εκδοροσφαγείς Φορτοεκφορτωτές 187, Εκδοροσφαγείς 188 Ασφάλιση μέσω Σωματείων, Συνεταιρισμών ή Συνεργατικών ορισμένων κατηγοριών μισθωτών Ασφάλιση παρεχόντων εργασία σε μη σταθερό εργοδότη ή σε πολλούς εργοδότες Αυτοτελώς απασχολούμενοι ελεύθεροι και ανεξάρτητοι επαγγελματίες Εφημεριδοπώλες - Πωλητές Λαϊκού Λαχείου Εφημεριδοπώλες 191, Πωλητές Λαϊκού Λαχείου 192 Πρόσωπα εξαιρούμενα της Ασφάλισης Δημόσιοι υπάλληλοι κ.λπ. 193, Α. Χρονική περίοδος από , Β. Χρονική περίοδος μέχρι , Συμπλήρωση 5ετούς υπηρεσίας 197, Προαιρετική ασφάλιση 198, 2. Μετακλητοί δημόσιοι υπάλληλοι 199, 3. Ιερείς κ.λπ. 199, 4. Ασφαλισμένοι σε άλλα Ασφαλ. Ταμεία 199 Επιλογή Ασφαλ. Φορέα Έκταση επιλογής - ασφάλισης 202, Προαιρετική Ασφάλιση 203 Παράλληλη Ασφάλιση α) Πρόσωπα ασφαλισμένα σε Ταμεία ασφαλίζοντα μόνο μισθωτούς 204, β) Ασφαλισμένοι σε Ταμεία ασφαλίζοντα αυτοτελώς απασχολούμενους 204, γ) Ασφαλισμένοι σε Ταμεία ασφαλίζοντα μισθωτούς και αυτοτελώς απασχολούμενους 204, δ) Ασφαλισμένοι σε Ταμεία ασφαλίζοντα ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα 205, ε) Παράλληλη ασφάλιση στον Ο.Γ.Α. και Ι.Κ.Α. 205, Συνέπειες παράλληλης ασφάλισης 205 Πολλαπλή ασφάλιση κλάδου Ασθένειας Δικαιούχοι επιλογής 207, Διαδικασία επιλογής 208 Ειδικές εξαιρέσεις ασφάλισης Ανήλικοι απολυθέντες από Σωφρονιστικά ή Αναμορφωτικά Καταστήματα 208, 2. Αγροφύλακες 209, 3. Αναγκαστικοί διαχειριστές επιχ/σεων 209, 4. Μέλη Δ.Σ. Αγροτικών Συν/σμών 209, 5. Μέλη Εταιρείας 209, Κλάδοι ασφάλισης 211, 6. Σπουδαστές Ανωτάτων Τεχνικών Σχολών 212, 7. Δικηγόροι 212

9 Πίνακας περιεχομένων 665 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Τυπικές διατυπώσεις ασφάλισης Απογραφή ασφαλισμένων Διαδικασία απογραφής 214, Α.Μ.Κ.Α. 215 Ασφαλιστικά Βιβλιάρια Έκτακτη Περίπτωση 217, Ανακεφαλαίωση ασφαλ. βιβλιαρίων 218, Γνώση ασφαλ. στοιχείων. Διαδικασία 218. Αμφισβήτηση περιεχομένου Α.Α.Λ.Α. 219, Μεταβολή - Διόρθωση στοιχείων ασφαλισμένου 220, Απώλεια - Καταστροφή ασφαλ. βιβλιαρίου κ.λπ. 221 Καταβολή εισφορών Εργοδότες - Υποχρεώσεις εργοδοτών Ορισμός 222 Υποχρεώσεις Εργοδοτών Απογραφή Εργοδοτών Κυρώσεις 226, Αναγγελία Μεταβολής Στοιχείων 226, Έλεγχος Επιχειρήσεων 227 Ειδικό Βιβλίο Καταχώρισης Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού Υποχρεώσεις εργοδοτών 228, Επιβολή Προστίμου 230, Ανάλυση περιπτώσεων 232, Απώλεια Ειδικού Βιβλίου - Συνέπειες 233, Εκκαθαριστικά Σημειώματα Αποδοχών 234, Έλεγχος Εμπορικών Βιβλίων - Στοιχείων Εφορίας 235, Έλεγχος Εφορίας 236 Ευθύνη εργοδοτών για μη ασφάλιση μισθωτών Καταβολή Εισφορών Νομική φύση της εισφοράς 237, Μη καταβολή εισφορών και επίδραση στις παροχές 238, Υπόχρεος για καταβολή εισφορών 238, Προσωπική ευθύνη διοικούντων νομικά πρόσωπα 241, Εισφορές Μαθητευομένων - Συνταξιούχων 242, Παρακράτηση εργατικής εισφοράς εντός διμήνου 242, Πληρωμή εργατικής εισφοράς από εργοδότη. Συνέπειες 244, Βεβαιώσεις ασφαλ. ενημερότητας 244 Τρόπος Καταβολής Εισφορών Αναλυτική Περιοδική Δήλωση Εξαιρέσεις 246, Μισθολογικές Περίοδοι 246, Στοιχεία Α.Π.Δ. 247, Έλεγχος Δηλωθεισών - Καταβληθεισών Εισφορών 247, Τρόπος συμπλή ρωσης Α.Π.Δ. 248, Τύπος - Διακρίσεις της Α.Π.Δ. 250, Τρόπος Υποβολής 250, Χρόνος Υποβολής 252, Τροποποιήσεις - Μεταβολές στοιχείων Α.Π.Δ. 254, Κυρώσεις 255, Τρόπος Καταβολής Εισφορών 257 Προθεσμία Καταβολής Εισφορών Αναδρομική αύξηση αποδοχών 259, Άκυρη απόλυση 260

10 666 Πίνακας περιεχομένων Πρόσθετα Τέλη Περιπτώσεις απαλλαγής από πρόσθετα τέλη 261 Ειδική Πρόσθετη Επιβάρυνση Εισφορών Υπολογισμός Εισφορών Ασφαλιστικές κλάσεις - Τεκμαρτά Ημερ/σθια 264, Πλήρης απασχόληση 266, Μερική απασχόληση 266, Δώρα (Επίδομα) Εορτών Χριστουγέννων-Πάσχα 267, Συνυπολογισμός Επιδ/τος Άδειας 269, Επίδομα Ισολογισμού 270, Αναδρομικές Πρόσθετες αποδοχές 271, Επίδομα Άδειας 272, Αναδρομική αύξηση αποδοχών 272, Αμειβόμενοι με κυμαινόμενες αποδοχές 272 Ποσοστά Εισφορών Εισφορές Μικτής Ασφάλισης Πρόσθετες Ειδικές Εισφορές Μειώσεις Εισφορών Επαρχιακές βιομηχανίες, βιοτεχνίες, μεταλλεία 283, Παραμεθόριες Επιχ/σεις 283, Εξαγόμενα στην αλλοδαπή βιομηχανικά και μεταλλευτικά προϊόντα 284, Ανήλικοι, Μαθητές Τεχνίτες, Σπουδαστές Τεχνικών Σχολών κ.λπ. 284, Ι. Ανήλικοι 284, ΙΙ. Μαθητές Τεχνίτες - Σπουδαστές Τεχνικών Σχολών 285, ΙΙΙ. Ασφάλιση απασχολουμένων στο πλαίσιο ειδικών προγραμμάτων του Ο.Α.Ε.Δ. 286, Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις 287, Υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. κ.λπ. 292 Ειδικές Εισφορές Εισφορά Επαγγελματικού Κινδύνου Εξαιρέσεις 293, Υπόχρεοι εργοδότες 293 Εισφορά Λ.Α.Ε.Κ Εισφορά Λ.Π.Ε.Α.Ε Εισφορά Ε.Κ.Λ.Α Βαριά - Ανθυγιεινά Επαγγέλματα Πρόσθετη Εισφορά 299, Ειδικές Εισφορές 300, Έκταση εφαρμογής 300, Πρόσκαιρη απασχόληση. Άδεια. Ασθένεια 301 Πίνακας Βαρέων - Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων Ασφαλιστική κάλυψη εργαζομένων σε διαγραφέντα του Κανονισμού επαγγέλματα 313 Αεροπορικές Επιχειρήσεις Ε.Τ.Ε.Α.Μ. - Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλ. Μισθωτών Ασφαλιζόμενα πρόσωπα 318, Αναδρομική Ασφάλιση 319, Πολλαπλή ασφάλιση 319, Εσφαλμένη ασφάλιση 320, Εισφορές 320, Προαιρετική ασφάλιση 321, Χρόνος στράτευσης 322 Παροχές Σύνταξης

11 Πίνακας περιεχομένων 667 Χρονικές Προϋποθέσεις 322, Σύνταξη από ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια 325, Ποσό σύνταξης - Υπολογισμός 325, Α ) Σύνταξη Γήρατος ή Αναπηρίας 325, Β ) Σύνταξη αναπηρίας από εργατ. ατύχημα ή επαγγ. ασθένεια 326, Γ ) Σύνταξη θανάτου 326, Μερικώς εργαζόμενοι 326, Κατώτατα όρια 326, Συντάξιμες αποδοχές 327, Μειώσεις συντάξεων 327, Αύξηση συντάξεων 328, Λήξη σύνταξης, αναστολή κ.λπ. 328, Άσκηση δικαιώματος. Έναρξη καταβολής σύνταξης 329, Πίνακες συντάξεων 330, Διαδοχική Ασφάλιση 332, Ειδική εισφορά 336 Εισφορά Εργατικής Εστίας Υπόχρεοι εισφοράς 337, Υπολογισμός εισφοράς - Καταβολή 337, Εξαιρέσεις 337 Έννοια Μισθού Ημερήσιος Μισθός 338, Παροχές θεωρούμενες μισθός 341, Παροχές που δεν θεωρούνται μισθός 343, Ειδικές περιπτώσεις 346 Ημερήσιος μισθός - Ημέρες εργασίας Α. Πλήρης απασχόληση 347, Αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό 347, Αμειβόμενοι με ημερομίσθιο κ.λπ. 349, Β. Μερική απασχόληση. Μειωμένο ωράριο εργασίας 350, 1η περίπτωση 350, 2η περίπτωση 351, 3η περίπτωση 352, 4η περίπτωση 352, Απόδειξη απασχόλησης. Υποχρέωση αναγγελίας 352, Πολλαπλή απασχόληση 353, Υπερωριακή εργασία 353, Πενθήμερη Εργασία 353, Πρόσθετες ομάδες εργασίας (4η βάρδια) 354, Εργατοτεχνίτες Οικοδόμοι 355, Αμειβόμενοι με κυμαινόμενες αποδοχές 355, Αμειβόμενοι με ποσοστά, κατ αποκοπή, κατά τεμάχιο κ.λπ. 356 Χρόνοι Ασφάλισης Πράξεις Επιβολής Εισφορών Σύνταξη Π.Ε.Ε. 364, Αρμοδιότητα 366, Επιβολή Πράξης Εισφορών κατά κρίση 366, Επίδοση Π.Ε.Ε. 367, Απόδειξη Επίδοσης 368, Π.Ε.Π.Τ. 369, Π.Ε.Π.Ε.Ε. - Π.Ε.Α.Π. 369 Αρμοδιότητα Οργάνων Ι.Κ.Α Ενστάσεις (Αιτήσεις Θεραπείας) Τρόπος υποβολής 372, Εξέταση ένστασης - Κλήτευση διαδίκων 373, Αποτελέσματα ένστασης 374, Κοινοποίηση αποφάσεων Τ.Δ.Ε. 376, Αίτηση Αναθεώρησης 376 Προσφυγές (Διοικ. Πρωτοδικεία) Χρόνος υποβολής 377, Διαδικασία Προσφυγής 378, Αποτελέσματα Προσφυγής 379, Υποβολή Έφεσης 380, Αρμοδιότητα τακτικών δικαστηρίων 380, Ανάκληση Διοικητικών Πράξεων 380 Είσπραξη καθυστερούμενων εισφορών

12 668 Πίνακας περιεχομένων Α. Εκούσια Είσπραξη 382, Τμηματική καταβολή εισφορών 382, Αίτηση - Παράβολο 383, Ρύθμιση οφειλής 383, Εκπτώσεις 385, Απώλεια ρύθμισης 385, Ειδικές περιπτώσεις 385, Β. Αναγκαστική Είσπραξη 386, Προνομιακή κατάταξη απαιτήσεων 387 Ποινική Ευθύνη Εργοδοτών (Μηνύσεις) Ευθύνη Νομικών Προσώπων 390, Μη υποβολή μήνυσης 391, Ανάκληση μήνυσης 391 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών Παραγραφή απαιτήσεων 393, Ακύρωση Πράξης Εισφορών 394, Δολία Ασφάλιση 394 Παραγραφή Εισφορών Α. Χρονική περίοδος από , Δημόσιο 397, Β. Χρονική περίοδος μέχρι , Αναστολή - Διακοπή παραγραφής 398, Αναστολή παραγραφής 398, Διακοπή παραγραφής 399, Έννοια 399, Επίδοση Καταλογιστικών Πράξεων Εισφορών 400 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Γενικά 401, Αξίωση προς παροχή 401 Θετικές προϋποθέσεις α) Ασφαλιστική ικανότητα 402, β) Επέλευση ασφαλ. περίπτωσης 402 Αρνητικές προϋποθέσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ Ιατρική Περίθαλψη Χρονικές προϋποθέσεις για ιατρική περίθαλψη 404, Δικαιούχα Πρόσωπα 408, Διάρκεια ασφαλ/κής ικανότητας 412, Συντήρηση - Συμβίωση 412, Τόπος-Τρόπος παροχής ιατρικής περίθαλψης 412, Παρακλινικές εξετάσεις 414, Φαρμακευτική περίθαλψη 414, Συμμετοχή ασφαλισμένων 415, Κλήση μη συμβεβλημένου ιατρού 415, Βιβλιάρια Ασθένειας 416 Νοσοκομειακή περίθαλψη Έκτακτη Περίθαλψη 420, Λήξη νοσηλείας 422, Υποχρεώσεις ασθενών 422 Νοσηλεία σε βελτιωμένη θέση

13 Πίνακας περιεχομένων 669 Τρόπος παροχής 423, Συμμετοχή 424 Περίθαλψη στο εξωτερικό Προϋποθέσεις - Διαδικασία 424, α) Έγκριση εκ των προτέρων 425, β) Έγκριση εκ των υστέρων 426, Διαδικασία έγκρισης 426, Κάλυψη δαπανών νοσηλείας κ.λπ. 427, α) Έξοδα Συγκοινωνίας 427, β) Δαπάνη Νοσηλείας 427, γ) Έξοδα Διαμονής - Διατροφής 428, Μετάβαση στο εξωτερικό για επανέλεγχο 430, Θάνατος ασφαλ/νου - Μεταφορά σορού 430, Νοσηλεία σε Χώρες της Ε.Ο.Κ. 430 Σανατοριακή περίθαλψη Ειδικές παροχές 431, α) Κατ οίκον νοσηλεία 431, β) Αντίτιμο Τροφής 431 Πρόσθετη περίθαλψη ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ Γενικά 434 Επίδομα Ασθένειας Χορήγηση ανικανότητας 436, Μη δικαιούμενα πρόσωπα 437, Ποσό Επιδόματος 437, Περιορισμοί ποσού επιδόματος 439, Ειδικές περιπτώσεις 439, Χρονική διάρκεια επιδότησης 440, Έναρξη επιδόματος - Χρόνος αναμονής 441, Δικαίωμα μισθού από εργοδότη 444, Καταβολή ασφαλ. εισφορών 445, Έκπτωση επιδομάτων ασθένειας 445 Ατύχημα Προϋποθέσεις για χορήγηση παροχών 447, α) Επί εργατικού ατυχήματος 447, β) Επί ατυχήματος εξωεργατικού 447, Επίδομα ανικανότητας (ασθένειας) - Πλεονεκτήματα 447, Έννοια εργατικού - εξωεργατικού ατυχήματος 448, Νομολογία 450, Αναγγελία Ατυχήματος 451, Προθεσμία Αναγγελίας Ατυχήματος 453, Ενέργειες Υπηρεσίας 455, Ευθύνη Εργοδοτών 455, Χρηματική Ικανοποίηση 456, Συνέπειες εργατικού ατυχήματος από δόλο του εργοδότη ή από ενέργειες τρίτων 457, Μεταβίβαση αξίωσης στο ΙΚΑ 459 Επαγγελματική Ασθένεια Προϋποθέσεις αναγνώρισης 460 Παροχές Μητρότητας Χρηματικό Βοήθημα Τοκετού Ποσό - Καταβολή 462 Επιδόματα Μητρότητας Προϋποθέσεις 465, Σύγχρονη καταβολή επιδόματος ασθένειας 466, Πρόωρος τοκετός - Θάνατος παιδιού 466

14 670 Πίνακας περιεχομένων Προστασία Μητρότητας - Τοκετού Άδεια απουσίας 467, Άδεια απουσίας λόγω Θηλασμού - Φροντίδας παιδιού 468, Ειδική παροχή προστασίας μητρότητας - 6μηνη άδεια 470, Συνέπειες στη σύμβαση εργασίας 473, Καταβολή μισθού 474, Συμπληρωματικές παροχές μητρότητας 475, Ασφάλιση άδειας μητρότητας 475 Έξοδα Κηδείας Προϋποθέσεις 477, Ποσό - Δικαιολογητικά 478, Δαπάνη Μεταφοράς Νεκρού 478, Αποτέφρωση Νεκρού 479 Έξοδα Μετακίνησης Τι καταβάλλει το Ι.Κ.Α. 480, Προϋποθέσεις 481, Νεφροπαθείς - Θαλασσαιμικοί 481, Άτομα με ειδικές ανάγκες 482 Λουτροθεραπεία Τι καταβάλλει το Ι.Κ.Α. 484, Απόδοση δαπάνης 486, Καταβολή Μισθού 486, Θεραπευτικός Κοινωνικός Τουρισμός 487 Παροχές Συντάξεων Γενικά 487 Συντάξεις Γήρατος Προϋποθέσεις 489, 1η Περίπτωση 490, Πριμοδότηση χρόνου ασφάλισης γυναικών-ανδρών 497, 2η Περίπτωση 499, 3η Περίπτωση - Σύνταξη 35ετίας 502, Χρόνοι Ασφάλισης 506, Κίνητρα παραμονής στην εργασία 507, 4η Περίπτωση - Σύνταξη 37ετίας 508, 5η Περίπτωση. Βαριά - Ανθυγ/νά Επαγγέλματα 509, Εξαγορά χρόνου ασφάλισης 512, Προσωπικό Ο.Τ.Α. 513, Εργατοτεχνίτες - Οικοδόμοι 514 Ειδικές Συντάξεις Γήρατος Μητέρες - Χήροι Πατέρες Ανήλικων Παιδιών Γονείς Ανάπηρων Παιδιών, Συζύγων και Ανάπηρων Αδελφών 518, Συνταξιούχοι Δημοσίου, Ασφαλ. Οργανισμών - Διπλοσυνταξιούχοι 521, Τυφλοί 523, Αναιμία 524, Σύνταξη Παραπληγικών ή Τετραπληγικών 524, Νεφροπαθείς 524, Αιμορροφιλία - Μεταμοσχεύσεις 525, Ακρωτηριασμοί άκρων - Μεταμόσχευση μυελού - Σκλήρυνση κατά πλάκας 525, Πίνακες προϋποθέσεων συνταξιοδότησης λόγω γήρατος 526 Απόδειξη Ηλικίας Ημεδαποί ασφαλ/νοι 532, Επιτροπή Καθορισμού Ηλικίας 532, Ημερομηνία Γέννησης 533 Σύνταξη Αναπηρίας η Περίπτωση 533, 2η Περίπτωση 533, 3η Περίπτωση 534, Ερμηνευτικές Οδηγίες 535, Αναπηρία από ατύχημα ή επαγγελματική

15 Πίνακας περιεχομένων 671 ασθένεια 535, Έννοια αναπηρίας. Κατηγορίες δικαιούχων 536, Ποσό σύνταξης 540, Στέρηση σύνταξης 540, Εκτίμηση αναπηρίας. Αρμόδια όργανα 541, Αρμοδιότητα διοικητικών οργάνων 542, Διάρκεια αναπηρίας 542, Προϋπάρχουσα αναπηρία 543, Χρόνος γέννησης 544, Προσφυγές 545, Περιπτώσεις αναπηρίας αορίστου χρόνου 546, Επίδομα Τετραπληγίας - Παραπληγίας 547, Μυασθένεια. Μυοπάθεια. Ακρωτηριασμοί κ.λπ. 548 Σύνταξη Θανάτου η Περίπτωση 549, 2η Περίπτωση 549, 3η Περίπτωση 550, Θάνατος από ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια 550, Αφάνεια 551, Μέλη οικογένειας 551, α) Επιζών σύζυγος 551, β) Τα παιδιά 554, Συνταξιοδότηση Διαζευγμένων 557, Συντήρηση γονέων κ.λπ. 559, Στέρηση σύνταξης 560 Ποσό σύνταξης μελών οικογένειας Ειδικές ρυθμίσεις 561, Βάση Υπολογισμού Σύνταξης 562 Ειδικές Κατηγορίες Συντάξεων Ασφαλισμένοι νέων επαγγελματικών κατηγοριών 563 Προσωπικό Αεροπορικών Επιχειρήσεων Προσωπικό Μεταλλείων - Λιγνιτωρυχείων η περίπτωση 566, 2η περίπτωση 566, 3η περίπτωση 567, 4η περίπτωση 568 Υπολογισμός Σύνταξης Α ) Βασική σύνταξη 569, Καθορισμός Ασφαλ. Κλάσης 570, Υπολογισμός Συντάξιμων Αποδοχών 573, Μερική Απασχόληση 576, Αναπροσαρμογή Συντάξεων 577, Β ) Προσαυξήσεις Χρόνου Ασφάλισης 578, Γ ) Προσαυξήσεις λόγω Οικογενειακών Βαρών 579 Ειδικές Προσαυξήσεις α) Απόλυτης Αναπηρίας 582, β) Εργατικού Ατυχήματος 583 Επίδομα Κοιν. Αλληλεγγύης Συντ/χων (Ε.Κ.Α.Σ.) Δικαιούχα πρόσωπα. Προϋποθέσεις 583, 1. Όριο Ηλικίας 583, 2. Εισοδηματικά Κριτήρια 584, 3. Μόνιμη διαμονή 584, Ποσό Επιδόματος 584 Περιορισμοί ποσού σύνταξης α) 25πλάσιο 585, β) Ανώτατο ποσό 586, γ) Εργατικό ατύχημα 586, δ) 35ετία 586, ε) Πολλαπλές Συντάξεις Ι.Κ.Α. 586, στ) Οικιακοί βοηθοί 587 Μειώσεις Συντάξεων Κατώτατα Όρια Συντάξεων Προσαυξήσεις 590, Εξαιρέσεις 591, Παρατηρήσεις 592, Πίνακες

16 672 Πίνακας περιεχομένων ποσών συντάξεων Έναρξη - Λήξη - Αναστολή Σύνταξης Λήξη Σύνταξης 612, Αναστολή Σύνταξης 613, Απασχόληση συνταξιούχων 613, Συνταξιούχοι Αναπηρίας 615, Εξαιρέσεις 615, Αναγγελία απασχόλησης 616, Έκταση εφαρμογής 617, Αξιοποίηση χρόνου ασφάλισης 617, Ασφάλιση Συνταξιούχων 618, Ομογενείς 618 Διαδοχική Ασφάλιση Μεταβολή Ασφαλιστικού Φορέα Αρμοδιότητα τελευταίου Οργανισμού 619, Αρμοδιότητα λοιπών Οργανισμών 620, Εργατικό Ατύχημα κ.λπ. 622, Δικαίωμα Επιλογής 622, Παράλληλη Ασφάλιση 622, Υπολογισμός Χρόνου Ασφάλισης 622, Ασφαλ/νοι Ο.Γ.Α. 623, Υπολογισμός Σύνταξης 624, Χρόνος έναρξης καταβολής επιβάρυνσης 630, Επιμερισμός δαπάνης 630 Αναγνώριση - Μεταφορά χρόνου υπηρεσίας Δημοσίων υπαλλήλων κ.λπ α) Αναγνώριση δημόσιας υπηρεσίας στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. 631, Χρόνος ασφάλισης 632, Καταβολή Εισφορών 633, β) Μεταφορά χρόνου ασφάλισης από Ι.Κ.Α. στο Δημόσιο 634, Καταβολή Εισφοράς 635 Έλληνες υπήκοοι και ομογενείς από την Τουρκία Επαναπατρισθέντες Έλληνες υπήκοοι ή ομογενείς Πολιτικοί Πρόσφυγες ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Απαλλαγές Πληρωμή Παροχών Ακατάσχετο - Ανεκχώρητο Παροχών Παραγραφή Παροχών Διακοπή - Αναστολή Παραγραφής 645 Επιστροφή Αχρεωστήτως Παροχών Εισοδηματική Ενίσχυση Χαμηλόμισθων Εξαιρέσεις 649, Ποσό 649 Χρήσιμα Επίκαιρα Θέματα Ευρετήριο

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.) Εισαγωγή. Σκοπός ΟΑΕΕ. Πρόσωπα υπαγόµενα στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.) Εισαγωγή. Σκοπός ΟΑΕΕ. Πρόσωπα υπαγόµενα στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.) Εισαγωγή Σκοπός ΟΑΕΕ Πρόσωπα υπαγόµενα στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ Ειδικές περιπτώσεις ασφάλισης στον ΟΑΕΕ Ασφάλιση στον ΟΑΕΕ βάσει ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Α : ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Α : ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Α : ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 1. Η σύμβαση εργασίας 1.1. Είδη Συμβάσεων Εργασίας και η ισχύς τους 1.1.1. Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας 1.1.2. Σύμβαση Έργου 1.1.3. Σύμβαση Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Γίνε εσύ ο Ειδικός... ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ. 100% Επίκαιρο εργαστηριακό σεμινάριο μισθοδοσίας Προσαρμοσμένο στη ΝΕΑ εργατική νομοθεσία

Γίνε εσύ ο Ειδικός... ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ. 100% Επίκαιρο εργαστηριακό σεμινάριο μισθοδοσίας Προσαρμοσμένο στη ΝΕΑ εργατική νομοθεσία ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΜΕ Η/Υ & ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ Γίνε εσύ ο Ειδικός... ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 100% Επίκαιρο εργαστηριακό σεμινάριο μισθοδοσίας Προσαρμοσμένο στη ΝΕΑ εργατική νομοθεσία ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Ν.4093/12.12.11.2012,

Διαβάστε περισσότερα

1. Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. 1.1 Εισαγωγή 10 1.2 Παλαιοί ασφαλισμένοι Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. 11 1.2.1. Συνταξιοδότηση λόγω 35ετίας 11 1.2.2. Συνταξιοδότηση με 10.000 ημέρες ασφάλισης 12 1.2.3. Συνταξιοδότηση γυναικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Επίδομα ανεργίας... 2 1.1 Γενικά... 3 1.2 Δικαιούχοι επιδόματος ανεργίας... 3 1.3 Προϋποθέσεις για τη λήψη του επιδόματος ανεργίας... 4 1.4 Τα απαιτούμενα ημερομίσθια που πρέπει να έχει

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Ειδικοί Χρόνοι Ασφάλισης

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Ειδικοί Χρόνοι Ασφάλισης Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης Ειδικοί Χρόνοι Ασφάλισης Φεβρουάριος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ειδικοί χρόνοι ασφάλισης Συνοπτική παρουσίαση. 3 1. Γενικά. 8 2. Ασφάλιση κατά τον χρόνο ασθένειας..... 8 3. Οφειλόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Προαιρετική Ασφάλιση..4. Παλαιοί Ασφαλισμένοι..4. Νέοι Ασφαλισμένοι..7. Μακροχρόνια Άνεργοι..8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Προαιρετική Ασφάλιση..4. Παλαιοί Ασφαλισμένοι..4. Νέοι Ασφαλισμένοι..7. Μακροχρόνια Άνεργοι..8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προαιρετική Ασφάλιση..4 Παλαιοί Ασφαλισμένοι..4 Νέοι Ασφαλισμένοι..7 Μακροχρόνια Άνεργοι..8 Ασφαλισμένοι ενταχθέντων στο Ι.Κ.Α. Ασφαλιστικών Οργανισμών 10 Αυτασφάλιση..10 Αυτασφάλιση Απολυόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΠΩ4691ΩΓ-Α4Τ ΑΡ. : 15

ΑΔΑ: Β4ΠΩ4691ΩΓ-Α4Τ ΑΡ. : 15 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ :

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑIΟΥ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑIΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑIΟΥ Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν αποτελεί ολοκληρωμένη ανάλυση και δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ειδικών προβλημάτων. Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ Οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ προκειμένω να δικαιωθούν για πλήρη σύνταξη, εκτός από ορισμένα όρια ηλικίας θα πρέπει να έχουν, και ορισμένο χρόνο ασφάλισης,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Επιδότηση Εργατικής Εισφοράς (Ε.Ε.Ε.) εργαζομένων που αμείβονται με την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.»

ΘΕΜΑ: «Επιδότηση Εργατικής Εισφοράς (Ε.Ε.Ε.) εργαζομένων που αμείβονται με την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.» ΘΕΜΑ: «Επιδότηση Εργατικής Εισφοράς (Ε.Ε.Ε.) εργαζομένων που αμείβονται με την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.» Με τις διατάξεις του Νομοσχεδίου "Ρυθμίσεις θεμάτων Ανταγωνισμού, Ρυθμιστικές Αρχές Ενέργειας, Τουρισμού και άλλες

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα «ώρο Χριστουγέννων»

Εργασιακά Θέματα «ώρο Χριστουγέννων» Εργασιακά Θέματα «ώρο Χριστουγέννων» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.Δώρο Χριστουγέννων Συνοπτική παρουσίαση... 3 2. Νομική θεμελίωση. 4 3. Νομική φύση δώρου Χριστουγέννων.. 4 4. Δικαιούχοι... 4 5. Προϋποθέσεις καταβολής...

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12

Περιεχόμενα Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12 Περιεχόμενα ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ... 3 1. Επίδομα μητρότητας... 4 1.1 Γενικά... 4 1.2 Προϋποθέσεις... 4 1.3 Ποσό... 5 1.4 Απαιτούμενα δικαιολογητικά... 5 1.5 Σύγχρονη καταβολή επιδόματος ασθενείας... 6 1.6

Διαβάστε περισσότερα

5 ο μάθημα ΙΕΚ ΕΔΕΣΣΑΣ 25/11/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

5 ο μάθημα ΙΕΚ ΕΔΕΣΣΑΣ 25/11/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΤΟΜΕΑΣ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΦΟΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΙΔΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΦΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ι, ΙΙ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ 5 ο μάθημα ΙΕΚ ΕΔΕΣΣΑΣ 25/11/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Δώρο Πάσχα

Εργασιακά Θέματα. Δώρο Πάσχα Εργασιακά Θέματα Δώρο Πάσχα Μάρτιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Δώρο Πάσχα Συνοπτική παρουσίαση 3 2. Δικαιούχοι. 4 3. Χρόνος και τρόπος καταβολής 4 4. Υπολογισμός δώρου Πάσχα. 5 5. Βάση υπολογισμού. 6 6. Συνέπειες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ (ΙΚΑ ΕΤΑΜ & ΕΤΕΑΜ) 2012 --------------------------- ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΛΑΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ (2012) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Πέντε είναι οι παράμετροι που προσδιορίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.6 1.1 Αποχή λόγω ασθενείας.6 2. Παροχές σε χρήμα σε περίπτωση ασθένειας από το ΙΚΑ.8 2.1. Επίδομα ασθενείας.8 2.2. Καταβολή επιδόματος ασθενείας.8 2.3. Βεβαίωση ανικανότητας προς

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.»

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 85/2007 Αριθµ. Πρωτ.: Α23/266/12/7-6-2007 Σας κοινοποιούµε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Α.Π: Φ. 80000/οικ.32449/1078 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/νση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών ΠΡΟΣ: 1. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΕΩΣ 30.06.2014 1 101 ΜΙΚΤΑ ΕΤΕΑΜ 17 27 44 ΒΑΣΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΚΑΛΥΨΗΣ 2 102 MIKTA ETEAM +EK 17 28 45 ΠΑΚΕΤΟ ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΕΩΣ 30.06.2014 1 101 ΜΙΚΤΑ ΕΤΕΑΜ 17 27 44 ΒΑΣΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΚΑΛΥΨΗΣ 2 102 MIKTA ETEAM +EK 17 28 45 ΠΑΚΕΤΟ ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΩΣ 30.06.2014 1 101 ΜΙΚΤΑ ΕΤΕΑΜ 17 27 44 ΒΑΣΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ 2 102 MIKTA ETEAM +EK 17 28 45 3 1101 ΥΠΑΛ. ΠΡ. ΜΟΥΣ ΒΟΥΡΟΥ 17 0 17 4 3101 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ Ν,3327/04 14 24 39 5 3102 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ Ν,3327/04+EK

Διαβάστε περισσότερα

3 1101 ΥΠΑΛ. ΠΡ. ΜΟΥΣ ΒΟΥΡΟΥ 15,50 0 15,5

3 1101 ΥΠΑΛ. ΠΡ. ΜΟΥΣ ΒΟΥΡΟΥ 15,50 0 15,5 ΑΠΟ 01.07.2014 1 101 ΜΙΚΤΑ ΕΤΕΑΜ 15,50 24,56 40,06 ΒΑΣΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ 2 102 MIKTA ETEAM +EK 15,50 25,56 41,06 3 1101 ΥΠΑΛ. ΠΡ. ΜΟΥΣ ΒΟΥΡΟΥ 15,50 0 15,5 4 3101 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ Ν,3327/04 13,32 21,39 34,71

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3. 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3. 2. Ποσό επιδόματος... 4. Πηγές...

Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3. 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3. 2. Ποσό επιδόματος... 4. Πηγές... Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3 2. Ποσό επιδόματος... 4 Πηγές... 6 Συντακτική Ομάδα... 6 1 ΘΕΜΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων Εργασιακά Θέματα ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων «Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης 3 1.1 Γενικά 6 1.2 Δικαιούχοι 6 α) Ιδιωτικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 200 ΘΕΩΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 200 ΘΕΩΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 200 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ - ΘΕΩΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ - ΕΡΓΑΤΙΚΑ - ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ (Β & Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 4. ΘΕΜΑ: «Εκχώρηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων στο Περιφερειακό Υποκατάστημα ΟΓΑ Ηπείρου».

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 4. ΘΕΜΑ: «Εκχώρηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων στο Περιφερειακό Υποκατάστημα ΟΓΑ Ηπείρου». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 23 Δεκεμβρίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΟΓΑ) ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ζ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Ζ2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣ: Τους κ.κ. Ανταποκριτές ΟΓΑ Δήμων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1.Εισαγωγή 5. 1.1 Τι είναι το εργόσημο.5. 1.2 Μορφή εργοσήμου.5. 1.3 Εκδότης του εργοσήμου..5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1.Εισαγωγή 5. 1.1 Τι είναι το εργόσημο.5. 1.2 Μορφή εργοσήμου.5. 1.3 Εκδότης του εργοσήμου..5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.Εισαγωγή 5 1.1 Τι είναι το εργόσημο.5 1.2 Μορφή εργοσήμου.5 1.3 Εκδότης του εργοσήμου..5 1.4 Εξαργύρωση του εργοσήμου από τον εργαζόμενο..6 1.5 Κατηγορίες εργαζομένων/ασφαλισμένων με εργόσημο..6

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2.1. Ασφάλιση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης. Στους σπουδαστές των Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με το Π.Δ. 185/84 (ΦΕΚ 61/τ.Α'/8.5.84) παρέχεται ιατροφαρμακευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗΣ ΟΓΑ Αρ. Πρωτ.. Τοπ./Δημ. Kοιν.. Νομού Κωδ. Τοπ./Δημ. Κοιν. Ημ. Μην. Έτος 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (Ο.Γ.Α.) ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (Ο.Γ.Α.) ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (Ο.Γ.Α.) ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 1) ΠΑΤΗΣΙΩΝ 30 Τ.Κ. 101 70 ΑΘΗΝΑ &

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ.Πρωτ.: Τ01/668/4

Αριθμ.Πρωτ.: Τ01/668/4 - 641 - * ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ * Νο. 11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 2 Απριλίου 2002 Αριθμ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΑΕΔ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σ.ΕΠ.Ε. ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΑΕΔ ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ A. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Α.Μ.Ε. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ή 1 ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι / ΚΟΙΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Ι / ΚΟΙΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Να σημειώσουμε ότι ΟΛΑ τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα (εκτός από το εκκαθαριστικό της εφορίας που δεν επικυρώνεται). Επίσης θα πρέπει να έχουν ημερομηνία μεταγενέστερη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Συνταξιούχοι γήρατος φορέων κύριας ασφάλισης που αναλαμβάνουν μισθωτή εργασία.2 2. Συνταξιούχοι γήρατος φορέων κύριας ασφάλισης που αυτοαπασχολούνται. 3 3. Συνταξιούχοι αναπηρίας φορέων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (Tα κατωτέρω ισχύουν σύμφωνα με το Ασφαλιστικό Πλαίσιο, Νόμοι Προεδρικά Διατάγματα - Ερμηνευτικές Εγκύκλιοι, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι 31.12.2012) Α) ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΘΕΜΑ : Ασφαλιστικά Θέματα Μηχανικών Ιωάννης Γιαννακουδάκης, μηχανολόγος μηχανικός Αγγελική Μυρίλλα, πολιτικός μηχανικός Μαρία Σαρτζετάκη, αγρονόμος τοπογράφος μηχανικός Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α «Κοινοποίηση οδηγιών του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. σχετικά με την υπαγωγή προσώπων στην ασφάλιση του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. (νυν Ε.Τ.Ε.Α.)»

ΘΕΜΑ Α «Κοινοποίηση οδηγιών του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. σχετικά με την υπαγωγή προσώπων στην ασφάλιση του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. (νυν Ε.Τ.Ε.Α.)» Αθήνα, 15/10/2012 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ. Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 - Αθήνα Πληροφορίες : Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 10/9/2010. Αριθμ. Πρωτ. Ε40/530. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα & Παραρτήματα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

Αθήνα 10/9/2010. Αριθμ. Πρωτ. Ε40/530. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα & Παραρτήματα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΕΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΔΔΗΜΟΚΡΡΑΤΤΙΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΕΝΙΙΑΙΙΟ ΤΤΑΜΕΕΙΙΟ ΑΣΣΦΑΛΙΙΣΣΗΣΣ ΜΙΙΣΣΘΩΤΤΩΝ ΔΔ ΙΙ Ο ΙΙ Κ Η ΣΣ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΓΧΟΥ ΚΟΙΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Ποιοι υπάγονται στην ασφάλιση ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Ποιοι υπάγονται στην ασφάλιση ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης Ποιοι υπάγονται στην ασφάλιση ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ιούνιος 2015 Ποιοι υπάγονται στην ασφάλιση ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Συνοπτικός πίνακας 3 Ι. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑ. 5 Α. Παροχή εξαρτημένης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Υπόχρεοι απογραφής: ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ειδικά για τις οικοδομοτεχνικές εργασίες, ανάλογα αν πρόκειται για ιδιωτικό, δημόσιο ή τεχνικό έργο, υπόχρεος για την απογραφή του οικοδομοτεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΚΕΤΑ ΚΑΛΥΨΗΣ Ι.Κ.Α

ΠΑΚΕΤΑ ΚΑΛΥΨΗΣ Ι.Κ.Α 1 1013 ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ "Κ" 1011 (ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ "Κ" ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ 1.8.2015 ΜΕΧΡΙ 31.7.2018) 11 18 29 2 3 4 5 6 7 8 1014 15 15 16 16 17 17 ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ "Κ" 1011 (ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ "Κ" ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ 1.8.2018

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 200 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 200 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 200 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ. ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α) ΘΕΩΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γενικά στοιχεία για τις συντάξεις θανάτου...3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γενικά στοιχεία για τις συντάξεις θανάτου...3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικά στοιχεία για τις συντάξεις θανάτου...3 2. Χρονικές προϋποθέσεις απονομής σύνταξης λόγω θανάτου ασφαλισμένου εξαιτίας κοινής νόσου 4 3. Χρονικές Συντάξεις λόγω θανάτου ς προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Έννοια μισθού 22 2. Παροχές σε είδος - Μισθός 22 3. Αναγωγή μηνιαίου μισθού σε ημερομίσθιο - ωρομίσθιο 23 4. Αναγωγή ημερομισθίου σε μηνιαίο μισθό 23 5. Καταβαλλόμενες αποδοχές 24 6. Τακτικές αποδοχές

Διαβάστε περισσότερα

1) ΑΣΦΑΛΙΣΗ µέχρι την 31/12/1982 (ΕΞΑΓΟΡΕΣ Ν. 3863/10 ΟΧΙ-) I. ΑΝΔΡΕΣ, ΓΥΝΑΙΚΕΣ:

1) ΑΣΦΑΛΙΣΗ µέχρι την 31/12/1982 (ΕΞΑΓΟΡΕΣ Ν. 3863/10 ΟΧΙ-) I. ΑΝΔΡΕΣ, ΓΥΝΑΙΚΕΣ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (Tα κατωτέρω ισχύουν σύμφωνα με το Ασφαλιστικό Πλαίσιο, Νόμοι Προεδρικά Διατάγματα - Ερμηνευτικές Εγκύκλιοι, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι 31.12.2012) Α) ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις.

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4075/11-4-12 (ΦΕΚ 89Α) Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266 O.A.E.E ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα Α ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Τέως Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ)

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Τέως Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ) Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης Τέως Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ) Απρίλιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τέως Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέμα : Επιβλέπων Καθηγητής : κ. Κων/νος Κούτρης. Υπό της Φοιτήτριας : Σκαρμούντζου Ειρήνη (7319) 2010, Σέρρες

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέμα : Επιβλέπων Καθηγητής : κ. Κων/νος Κούτρης. Υπό της Φοιτήτριας : Σκαρμούντζου Ειρήνη (7319) 2010, Σέρρες Α.Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Λογιστικής Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα : «Ασφαλιστικό Σύστημα στην Ελλάδα-Δικαιώματα Εργαζομένων» Επιβλέπων Καθηγητής : κ. Κων/νος Κούτρης Υπό της Φοιτήτριας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ (όρια, αποδοχές κ.α)

ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ (όρια, αποδοχές κ.α) ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ (όρια, αποδοχές κ.α) Α) ΑΝΥΠΑΙΤΙΑ ΚΩΛΥΜΑΤΑ Τα άρθρα 648, 652-655 του Α.Κ. αναφέρουν ότι ο μισθός καταβάλλεται εφόσον πραγματικά παρασχέθηκε εργασία από τον εργαζόμενο. Εξαίρεση αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (Άρθρα 25, 26 Ν. 2084/92)

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (Άρθρα 25, 26 Ν. 2084/92) ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας και θανάτου των εργαζομένων που υπήχθησαν για πρώτη φορά στην ασφάλιση από 1.1.93 και μετά - Υπολογισμός ποσού σύνταξης μετά τη δημοσίευση του Ν. 3029/11.7.02».

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥΞ4691ΩΓ-5ΦΑ. και του άρθρου 8 παρ. 14 του Ν. 2592/98.»

ΑΔΑ: ΒΙΥΞ4691ΩΓ-5ΦΑ. και του άρθρου 8 παρ. 14 του Ν. 2592/98.» ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 2. 6. 2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΑΕΔ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σ.ΕΠ.Ε. ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΑΕΔ ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ A. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Α.Μ.Ε. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ή 1 ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ &ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ 30/10/08 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ &ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ 30/10/08 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ &ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ 30/10/08 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αρχίζει τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου πανελλαδικά η κατ αλφαβητική σειρά απογραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : «Έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτη συνταξιούχο με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης»

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : «Έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτη συνταξιούχο με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 16 / 12/ 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Σ22/4 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 68 Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. Ι. ΠΟΛ. 1054/10.5.2010 Ερμηνευτική ορισμένων διατάξεων του Ν.3842/23.4.

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. Ι. ΠΟΛ. 1054/10.5.2010 Ερμηνευτική ορισμένων διατάξεων του Ν.3842/23.4. ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ι. ΠΟΛ. 1054/10.5.2010 Ερμηνευτική ορισμένων διατάξεων του Ν.3842/23.4.2010 Κεφάλαιο 8 Πως φορολογούνται οι εταιρείες (ΟΕ, ΕΕ, κ.λπ) - Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Α. ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Το Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» υλοποιεί το έργο «Ανάπτυξη δικτύου υπηρεσιών πληροφόρησης, συμβουλευτικής υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 2013

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 2013 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ... 4 3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (Σύµφωνα µε το νόµο Ν. 3863/2010) Α) ΕΙ ΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (Περιλαµβάνεται η ΕΤΕ)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (Σύµφωνα µε το νόµο Ν. 3863/2010) Α) ΕΙ ΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (Περιλαµβάνεται η ΕΤΕ) ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (Σύµφωνα µε το νόµο Ν. 3863/2010) Α) ΕΙ ΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (Περιλαµβάνεται η ΕΤΕ) ΑΣΦΑΛΙΣΗ µέχρι την 31/12/1982 Άνδρες Γυναίκες: Στον νέο νόµο καθορίζεται µε µεταβατικές

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ)

Εργασιακά Θέματα. Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) Εργασιακά Θέματα Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) Μάϊος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης Συνοπτική παρουσίαση... 3 2. Γενικά... 5 3. Νόμιμος Τρόπος Σύστασης Ε.Π.Α.... 5 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ασφαλιστικές εισφορές μισθωτών του Δημόσιου τομέα ασφαλισμένων του ΕΤΕΑ Ορθή επανάληψη. Το υπ αριθμ. πρωτ. 9505/3874/011/06-02-2014 έγγραφό μας

ΘΕΜΑ: Ασφαλιστικές εισφορές μισθωτών του Δημόσιου τομέα ασφαλισμένων του ΕΤΕΑ Ορθή επανάληψη. Το υπ αριθμ. πρωτ. 9505/3874/011/06-02-2014 έγγραφό μας ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ε Τ Ε Α ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗ Φιλελλήνων 13-15, 105

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΩΝ 3863, 3986, 4024, 4051 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ & ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΕΔΙΩΝ 1 Περιγραφή δομής προτεινόμενου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥΞ4691ΩΓ-5ΦΑ. και του άρθρου 8 παρ. 14 του Ν. 2592/98.»

ΑΔΑ: ΒΙΥΞ4691ΩΓ-5ΦΑ. και του άρθρου 8 παρ. 14 του Ν. 2592/98.» ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 2. 6. 2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Αναβάθμιση και βελτίωση των μηχανισμών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων, Πρόστιμα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης

Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 4η: Ασφάλιση ανεργίας Καθηγητής Άγγελος Στεργίου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18-12-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 44137/613 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ι Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΙΚΑ

ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΙΚΑ ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΙΚΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΚΑ (για ασφαλισμένους πριν το 1993) ΑΠΟ 1/1/2011 Όλοι οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ δικαιούνται πλήρη ή μειωμένη σύνταξη όταν έχουν ορισμένο χρόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ- ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ Επίδομα Ανεργίας Επίδομα Ασθενείας Επίδομα Μητρότητας Βοηθήματα Τοκετού και Γάμου Επίδομα Σωματικής Βλάβης

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Πρακτικές Οδηγίες προς Εργοδότες

Ημερίδα 2014. Πρακτικές Οδηγίες προς Εργοδότες Ημερίδα 2014 Πρακτικές Οδηγίες προς Εργοδότες Πρόσληψη Εργαζομένου Η πρόσληψη κατατίθεται στο ηλεκτρονικό σύστημα Εργάνη την ίδια ημέρα και πριν ο εργαζόμενος αναλάβει καθήκοντα Ο πίνακας ωρών εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορικά με το θέμα, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα :

Αναφορικά με το θέμα, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα : Αθήνα, 29-1-2010 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ταχ.Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 8 Ταχ.Κώδικας: 102 41 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο : 2105215294,

Διαβάστε περισσότερα

1.ΠΡΟΪΣΧΥΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ν. 2335/95)

1.ΠΡΟΪΣΧΥΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ν. 2335/95) ΘΕΜΑ: «Ασφάλιση στον Κλάδο Παροχών Ασθενείας σε είδος του ΙΚΑ των ανέργων που παρακολουθούν τα επιδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης» Σχετ. εγκύκλιος: 31/6

Διαβάστε περισσότερα

15,50 26,46 27,56 1,10 1/9/2012 141 ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΕΣ ΟΤΕ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 16,00 25,96 27,06 1,10 1/9/2012 142

15,50 26,46 27,56 1,10 1/9/2012 141 ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΕΣ ΟΤΕ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 16,00 25,96 27,06 1,10 1/9/2012 142 ΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ %ΑΣΦΑΛ. 005 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΑΚΤΙΚΟΙ, ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ι ΑΣΦ/ΝΟΙ) 10,95 19,36 20,46 1,10 1/9/2012 101 ΜΙΚΤΑ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ 16,50 27,46 28,56 1,10 1/9/2012 102 ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ+ΕΚ 16,50 28,46

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.) 2011. ΣΧΕΤ: Ν 3996/5-8-2011 (ΦΕΚ 170 Α /5-8-2011).

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.) 2011. ΣΧΕΤ: Ν 3996/5-8-2011 (ΦΕΚ 170 Α /5-8-2011). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός O.A.E.E. Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ΑΘΗΝΑ, 3 / 10 /2011 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΔΙΠΣΥΝ/Φ1 / 4 / 77265 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2010 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2010 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2010 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Μείωση κατώτατων αποδοχών. Της ΕΓΣΣΕ από 14/2/2012 και για όσο διαρκεί το πρόγραµµα κατά 22% (µισθός 586,08 /

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 22+1 ερωτήσεις-απαντήσεις Πώς θα εξαγοράσετε χρόνο ασφάλισης ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 03/09/2010, 06:46 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 03/09/2010, 06:46 Απαντήσεις σε 23 γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης

Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 4η: Ο χρόνος ασφάλισης Καθηγητής Άγγελος Στεργίου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 1/7/2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧ.& ΚΟΙΝ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΔΙΕΣ/Φ7/7/63857

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 1/7/2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧ.& ΚΟΙΝ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΔΙΕΣ/Φ7/7/63857 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 1/7/2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧ.& ΚΟΙΝ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΔΙΕΣ/Φ7/7/63857 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 69 ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ Ο.Α.Ε.Ε. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ: ΕΣΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

* Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: * ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ * ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ

* Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: * ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ * ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ Σ1 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ (ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΕ ΔΥΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ) Η αίτηση υποβάλλεται σε οποιοδήποτε Υποκατάστημα ή Παράρτημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από τον αιτούντα ή από νόμιμο εκπρόσωπό του, οπότε και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑ Έκδοση θεώρηση βιβλιάριου ασθενείας =====================================

ΙΚΑ Έκδοση θεώρηση βιβλιάριου ασθενείας ===================================== ΙΚΑ Έκδοση θεώρηση βιβλιάριου ασθενείας ===================================== Το ατομικό βιβλιάριο υγείας είναι η ασφαλιστική ταυτότητα για παροχές σε είδος και σε χρήμα του άμεσα ασφαλισμένου. Το οικογενειακό

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ/-Η ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Α.Μ.Κ.Α. Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ.

1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ/-Η ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Α.Μ.Κ.Α. Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ. E&AR&iKiH ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Vir I ΚΑ ** ΙΛΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ EHSAJG lavieio ΑΧΦΑΛίΧΗζ ΜΙΧΘΟΤΟ*! ΣΙ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ (ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΕΙΣ ΔΙΠΛΟΥΝ) Η αίτηση υποβάλλεται σε οποιοδήποτε Υποκατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης

Ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 14, 54623 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΗΛ : 2310-261662, 2310-277231, FAX : 2310-230914 e-mail : info@spedeth.gr website : www.spedeth.gr Εισηγητής : Γιώργος Χατζηνάσιος Α Αντιπρόεδρος Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. & Κ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΔΑ: Β4ΣΘ4691ΩΓ-7ΩΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες: Π. Δάβου Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕ94691ΩΓ-ΜΙΦ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΚΠΚ ΕΩΣ 30/11/2013 Κ ΠΚ ΑΠΟ 01/12/2013

ΑΔΑ: ΒΙΕ94691ΩΓ-ΜΙΦ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΚΠΚ ΕΩΣ 30/11/2013 Κ ΠΚ ΑΠΟ 01/12/2013 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Κ ΑΔ Ε ΙΔ ΙΚ ΟΤΗΤΑ ΚΠΚ ΕΩΣ 30/11/2013 Κ ΠΚ ΑΠΟ 01/12/2013 7511 344910 152 162 7511 344500 152 162 7521 344910 152 162 7521 344500 152 162 7511 344460 166 164 7511 344501 166 164 7521 344460 166

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 2. Πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης... 31. Χρόνος στράτευσης... 34. Χρόνος γονικής άδειας... 38. Χρόνος εκπαιδευτικής άδειας...

Περιεχόμενα. 2. Πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης... 31. Χρόνος στράτευσης... 34. Χρόνος γονικής άδειας... 38. Χρόνος εκπαιδευτικής άδειας... Περιεχόμενα 2. Πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης... 31 Χρόνος στράτευσης... 34 Χρόνος γονικής άδειας... 38 Χρόνος εκπαιδευτικής άδειας... 42 Χρόνος φοίτησης... 45 Χρόνος για τον οποίο δεν έχει χωρήσει ασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 24/02/2014 Αριθμ. Πρωτ. Τ01/652/6

Αθήνα, 24/02/2014 Αριθμ. Πρωτ. Τ01/652/6 Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 17/24.2.2014 Απεικόνιση των Ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α, από 1-12-2013, στην Α.Π.Δ. μέσω ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, των μισθωτών που υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και καταβολή εισφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 1 ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΑΘΗΝΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΙΟΣ 2015 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ... 6 Ασφάλιση και ασφαλιστική προστασία... 7 Εισφορές... 8 Επιδότηση Εργατικής Εισφοράς... 11 Διαδικασία ασφάλισης...

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΔΙΟ ΤΠΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΟΥΑΗ

ΦΕΔΙΟ ΤΠΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΟΥΑΗ ΦΕΔΙΟ ΤΠΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΟΥΑΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Αθήνα,.. Αρ. πρωτ.:. ΠΡΟ:. ΘΕΜΑ: Καταβολή βοηθήματος αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων κατ εφαρμογή της παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 4/3/2010. Αριθμ. Πρωτ. Α23/266/14

Αθήνα, 4/3/2010. Αριθμ. Πρωτ. Α23/266/14 Αθήνα, 4/3/2010 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: -ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ-ΕΣΟΔΩΝ -ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: - ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΙ ΒΑΡ. ΕΠ/ΤΩΝ - ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ Βασικές αρχές

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ Βασικές αρχές ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ Βασικές αρχές Ποιοι είμαστε Η Eurobank Business Services, με παρουσία 12 ετών και ηγετική θέση στην Ελληνική αγορά, στον τομέα της Έκδοσης και Διαχείρισης Μισθοδοσίας, δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ.: α) Η εγκύκλιος 23/1989 β) Το Γενικό έγγραφα Α24/374/31-7-90

ΣΧΕΤ.: α) Η εγκύκλιος 23/1989 β) Το Γενικό έγγραφα Α24/374/31-7-90 ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικές οδηγίες για την ασφάλιση των προσώπων που απασχολούνται σε εργοδότες, με τους οποίους είναι σύζυγοι ή συγγενείς α και β βαθμού συγγενείας» ΣΧΕΤ.: α) Η εγκύκλιος 23/1989 β) Το Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ. - - Οι χήροι πατέρες ανίκανων για βιοποριστική εργασία τέκνων.

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ. - - Οι χήροι πατέρες ανίκανων για βιοποριστική εργασία τέκνων. ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ Ενόψει των αλλαγών που επέρχονται με το νέο μνημόνιο στο ασφαλιστικό μας σύστημα, ο δημοσιογράφος των «ΝΕΩΝ» κ. Ηλίας Γεωργάκης, είχε την καλοσύνη να αποστείλει στην Ομοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Γεωπόνων Ανωτάτων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων Ιδιωτικών Υπαλλήλων απασχολούμενων στις βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννα Νικολαϊδου Κλινική Κοινωνική Λειτουργός Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Ιωάννα Νικολαϊδου Κλινική Κοινωνική Λειτουργός Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΟΤΑΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΟΒΑΡΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ... Τα προβλήματα στη διάρκεια της μακρόχρονης νοσηλείας και παρακολούθησης : Ο ρόλος της Κοινωνικής Υπηρεσίας Ιωάννα Νικολαϊδου Κλινική Κοινωνική Λειτουργός

Διαβάστε περισσότερα

http://www.tnomik.gr/frontoffice/popup.asp?cpage=usertext&cresrc=147&cnode=...

http://www.tnomik.gr/frontoffice/popup.asp?cpage=usertext&cresrc=147&cnode=... Σελίδα 1 από 5 Ασφαλιστικές Εισφορές (τρέχουσες) - Ανακοίνωση Α & Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΕΜΒΡΗΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α. ) ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ: Τ00/478/61/30-11-2005

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ: Τ00/478/61/30-11-2005 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ: Τ00/478/61/30-11-2005 ΘΕΜΑ : «Επέκταση της ασφάλισης του ΤΑΞΥ στις περιοχές των Νοµών Πιερίας, Ζακύνθου, Πρέβεζας, Σάµου, Έβρου και στις νήσους Σύρο, Θήρα, Μύκονο, Πάρο,

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Συνταξιοδότηση γονέων αναπήρων τέκνων

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Συνταξιοδότηση γονέων αναπήρων τέκνων Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης Συνταξιοδότηση γονέων αναπήρων τέκνων Φεβρουάριος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Συνταξιοδότηση γονέων αναπήρων τέκνων... 2 2. Πλασματικοί χρόνοι που αναγνωρίζονται... 4 3. Οι ισχύουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI) Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1ο 4 ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 4 Άρθρο 2 Ο 4 ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 4 Άρθρο 3 ο 5 ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 5 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45744691ΩΓ-Β43. Αθήνα 14/11/2011. Αριθμ. Πρωτ. Ε40/713. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα & Παραρτήματα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. (Υπηρεσίες Εσόδων)

ΑΔΑ: 45744691ΩΓ-Β43. Αθήνα 14/11/2011. Αριθμ. Πρωτ. Ε40/713. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα & Παραρτήματα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. (Υπηρεσίες Εσόδων) ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προαιρετική ασφάλιση μακροχρόνια ανέργων για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος.

ΘΕΜΑ: Προαιρετική ασφάλιση μακροχρόνια ανέργων για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος. ΘΕΜΑ: Προαιρετική ασφάλιση μακροχρόνια ανέργων για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος. Κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2874/00 (ΦΕΚ 286/29.12.00 τ.α') με θέμα «Προώθηση

Διαβάστε περισσότερα