Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ Σ Τ Ο Ι. Κ. Α.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ Σ Τ Ο Ι. Κ. Α."

Transcript

1

2 ΚΩΝ. Δ. ΛΑΝΑΡΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ τ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Ι.Κ.Α. Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ Σ Τ Ο Ι. Κ. Α. ΑΣΦΑΛΙΣΗ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ - ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ Προϋποθέσεις και διαδικασία ασφάλισης. Εξαιρέσεις ασφάλισης. Υπολογισμός και τρόπος καταβολής εισφορών. Πίνακες εισφορών. Οικοδομικές - τεχνικές εργασίες. Ασφάλιση βαριά και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Ειδικές εισφορές, επαρχιακής βιομηχανίας, επαγγελματικού κινδύνου, μαθητών - τεχνιτών κ.λπ. Παροχές ασθένειας, επιδόματα. Συντάξεις γήρατος, αναπηρίας, θανάτου. Υπολογισμός συντάξεων, προσαυξήσεις, επιδόματα. Εργατικό ατύχημα. Αναλυτικοί πίνακες συντάξεων. Βοήθημα τοκετού - επιδόματα μητρότητας. Ιατρική περίθαλψη, νοσοκομειακή, σανατοριακή, στο εξωτερικό. Πρόσθετες παροχές. Διαδοχική ασφάλιση. Ενστάσεις, προσφυγές. Προαιρετική, διαδοχική, παράλληλη, τυπική ασφάλιση. Ε.Τ.Ε.Α.Μ. ασφάλιση, εισφορές, συντάξεις κ.λπ. 2012

3 ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ Όπως συνήθως συμβαίνει, μετά από την προηγούμενη έκδοσή μου η Ασφαλιστική Νομοθεσία έχει υποστεί και πάλι σημαντικές μεταβολές, όπως λ.χ. αυτές που αναφέρονται στις προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου, των μητέρων με ανήλικα παιδιά, των μητέρων - πατέρων με ανάπηρα παιδιά, στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω 35ετίας και 37ετίας, στη χορήγηση - ασφάλιση ειδικής άδειας μητρότητας, στην παροχή ιατρικής περίθαλψης και καταβολή επιδόματος ασθένειας, στην επικουρική ασφάλιση του ΕΤΕΑΜ, στον τρόπο και χρόνο υποβολής των Αναλ/κών Περ/κών Δηλώσεων, στα ποσά του Ε.Κ.Α.Σ., στον υπολογισμό των συντάξεων, στη μετακίνηση των ασθενών ασφαλισμένων, στη διαδοχική ασφάλιση, στην απασχόληση των συνταξιούχων, στις εισφορές των οικοδομοτεχνικών έργων, στην ασφάλιση των υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. κ.λπ., στην τμηματική πληρωμή των εισφορών, στους χρόνους ασφάλισης, στο Εργόσημο, στην αύξηση των εισφορών ανεργίας κ.λπ. Ύστερα από τα ανωτέρω, κρίθηκε ότι επιβαλλόταν να γίνει νέα έκδοση, που να είναι όχι μόνο πλήρως ενημερωμένη, αλλά συγχρόνως πιο πλούσια σε νέα θέματα και ερμηνευτικές παρατηρήσεις. Όπως και προηγουμένως, επιχειρήθηκε μεθοδική συγκέντρωση της ύλης και με απλό τρόπο ανάλυση κάθε θέματος, σύμφωνα με την οικεία διάταξη του νόμου και την ακολουθούμενη αντίστοιχα από το Ίδρυμα ασφαλιστική πρακτική. Πλέον όμως από τα ανωτέρω, συμπεριλήφθηκε η σχετική νομολογία των Διοικ. Δικαστηρίων και του Συμβουλίου Επικρατείας, με την οποία αυθεντικώς ερμηνεύθηκαν πολλές διατάξεις της κειμένης νομοθεσίας του Ιδρύματος, ώστε να δίνεται όσο είναι δυνατόν πλήρης εικόνα των θεμάτων που εξετάζονται. Παράλληλα παραθέτονται αναλυτικοί πίνακες των ποσοστών εισφορών που ισχύουν σε ολόκληρη τη Χώρα, για όλες γενικά τις κατηγορίες επιχειρήσεων και ασφαλισμένων, καθώς επίσης και πίνακες υπολογισμού των συντάξεων. Η έκδοση συμπληρώνεται με πολλές υποσημειώσεις, με τις οποίες γίνεται συσχέτιση των διατάξεων της κειμένης νομοθεσίας και της οικείας δικαστηριακής νομολογίας, για να υπάρχουν σε ένα ενιαίο και περιληπτικό κείμενο τα βασικά στοιχεία της Κοινωνικής Ασφάλισης. Στο τέλος του βιβλίου υπάρχει αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο που καθιστά εύχρηστο το όλο έργο. Ελπίζω και η εργασία μου αυτή να αποτελέσει χρήσιμο και ωφέλιμο βοήθημα και να συντελέσει στην ευχερή γνώση των θεμάτων της Κοινωνικής Ασφάλισης. Αθήνα 2012

4 VI ΠΙΝΑΚΑΣ της σχετικής με το ΙΚΑ Νομοθεσίας Κυριότεροι Νόμοι και Νομοθ. Διατάγματα Α.Ν. 1846/1951 ΔΕΝ 1951 σελ. 337 ΕΕΔ 1951 σελ Ν.Δ. 4104/1960» 1960» 651» 1960» 1153 Ν.Δ. 4202/1961» 1961» 1235» 1961» 785 Ν. 4476/1965» 1965» 746» 1965» 407 Ν. 1902/1990 ΕΑΕΔ 1990» 887 ΕΔΚΑ 1990» 700 Ν. 3050/2002» 2002» 1264 ΔΕΝ 2002» 1431 Ν. 3232/2004» 2004» 152» 2004» 273 Ν. 3655/2008» 2008» 407» 2008» 435 Ν. 3863/2010» 2010» 653» 2010» 897 Ν. 3865/2010» 2010» 811» 2010» 1023 Ν. 3896/2011» 2011» 726» 2011» 1003 Ν. 3996/2011» 2011» 866» 2011» 1089 Ν. 4024/2011» 2011» 1130» 2011» 1393 Ν. 4052/2012» 2012» 331» 2012» 362 Ν. 4075/2012» 2012» 461» 2012» 573 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΜΗΜΕΝΩΝ ΛΕΞΕΩΝ Α.Ν. Αναγκαστικός Νόμος Α.Π.Δ. Αναλυτική Περιοδική Δήλωση Α.Π. Άρειος Πάγος Γ.Λ.Κ. Γενικό Λογιστήριο Κράτους Δ.Ε.Ν. Δελτίο Εργατικής Νομοθεσίας Δ.Λ.Ο.Ε.Μ. Διανεμ. Λογαριασμός Οικογ. Επιδομάτων Μισθωτών Δ.Σ. Διοικητικό Συμβούλιο Ε.Α.Ε.Δ. Επιθεώρηση Ασφαλιστ. και Εργατικού Δικαίου Ε.Δ.Κ.Α. Επιθ/ση Δικαίου Κοινων. Ασφάλισης Ε.Ε.Δ. Επιθεώρηση Εργατικού Δικαίου Κ.Ε.Ε.Δ. Κώδικας Επιθεώρησης Εργατικού Δικαίου N. Νόμος Ν.Δ. Νομοθετικό Διάταγμα Ν.Π.Δ.Δ. Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Ο.Α.Ε.Δ. Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού Π.Ν.Π. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου Π.Υ.Σ. Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου Σ.Ε. Συμβούλιο Επικρατείας Υ.Α. Υπουργική Απόφαση

5 661 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Αντί προλόγου... Πίνακας της σχετικής με το ΙΚΑ Νομοθεσίας. Κυριότεροι Νόμοι και Νομοθετικά Διατάγματα... Πίνακας συντετμημένων λέξεων... Σελ. V VI VI ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Εισαγωγή... 1 Έννοια ασφάλισης 2, Κλάδοι ασφάλισης 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Γενικά... 4 Υποχρεωτικά ασφαλισμένοι... 5 Ορισμός 5, α) Παροχή εργασίας ή υπηρεσίας 5, Ασφάλιση χρόνου ασθένειας, άδειας, στράτευσης κ.λπ. 7, Διάκριση από άλλες συμβάσεις 8, Σύμβασης μίσθωσης έργου 8, Σύμβασης εταιρείας 8, Σύμβασης παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών 9, Σύμβασης εντολής 9, Σύμβασης μεσιτείας 9, Σύμβασης αντιπροσωπείας 9, Σύμβαση μαθητείας 9, Εθελοντική απασχόληση 11, β) Παροχή εξαρτημένης εργασίας 11, Τεκμήριο εξαρτημένης εργασίας 14, Κατ οίκον εργαζόμενοι 15, Παροχή εργασίας από μέλη εταιρείας 15, γ) Παροχή εργασίας έναντι αμοιβής 16, δ) Παροχή εργασίας κατά κύριο επάγγελμα 18, ε) Παροχή εργασίας μέσα στα όρια της Χώρας 20, Ασφάλιση εργασίας στην Αλλοδαπή 21 Χρόνος υπαγωγής στην ασφάλιση Προθεσμίες - Παραγραφή δικαιώματος για αναγνώριση χρόνου ασφάλισης 24, Προθεσμία άσκησης δικαιώματος 24, Υποβολή αίτησης 26, Ασφαλιστική αντιμετώπιση 26, Κατά τη διάρκεια της εργασίας 27 Αναγνώριση χρόνου ασφάλισης Τυπική ασφάλιση Προϋποθέσεις 30

6 662 Πίνακας περιεχομένων Ειδικές κατηγορίες ασφαλισμένων Συνδικαλιστικά Στελέχη 32, Συνδικαλιστικές Άδειες 32, Μαθητευόμενοι 33, Μέλη Οικογένειας 33, Συγγενείς εργαζόμενοι κατ οίκον του εργοδότη 37, Ασφάλιση λοιπών συγγενών 37, Απασχόληση μελών οικογένειας σε εταιρική επιχείρηση 37, Έκτακτοι Δημόσιοι υπάλληλοι 37, Εργαζόμενοι Συνταξιούχοι 37, Α) Συνταξιούχοι Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και λοιπών Ασφαλ. Ταμείων 38, Εξαίρεση κλάδου Ασθένειας 38, Διαδικασία απαλλαγής 39, Εργαζόμενοι στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Οργαν. Κοινής Ωφέλειας 40, Β) Συνταξιούχοι ΙΚΑ 41, Υπολογισμός εισφορών 41, Μη ασφάλιση συνταξιούχων. Πρόστιμα 43, Ασφάλιση συνταξιούχων για ασθένεια 43, Ποσό εισφοράς 44, Ειδική εισφορά 45, Ραπτεργάτες - Απασχόληση Φασόν - Τηλεργασία 45, Οδηγοί Αυτοκινήτων 47, Χρηματιστηριακές επιχ/ σεις 49, Ιεροψάλτες 49, Ειδικοί Σύμβουλοι - Συνεργάτες Υπουργείων, Βουλευτών 50, Μαθητές Ναυτικών Σχολών 50, Επιδοτούμενοι άνεργοι 51, Οικιακοί Βοηθοί. Κατ Οίκον - Περιστασιακά Απασχ/ νοι 51, Ι. Α Κατηγορία 52, Έναρξη - Λήξη ασφάλισης 52, ΙΙ. Β Κατηγορία 53, Αμοιβή - Εργόσημο. Ασφάλιση 53, Περιστασιακά Απασχ/μενοι 54, Κλάδοι Ασφάλισης - Εισφορές 55, Ακύρωση - Επανέκδοση 56, Κυρώσεις 56, Τρόπος ασφάλισης συγγενών 56, Πολλαπλή Ασφάλιση 57, Επιστροφή εισφορών 58, Ασφάλιση χρόνου ασθένειας, άδειας, στράτευσης κ.λπ. 59, Χρόνος Ασθένειας 60, Εισφορές 61, Χρόνος Άδειας 62, Επίδομα Άδειας 65, Χρόνος Στράτευσης 66, Προϋποθέσεις για αναγνώριση 67, Αρμόδιος Οργανισμός για αναγνώριση. Προθεσμία 68, Εξαγορά - Καταβολή εισφοράς 69, Χρόνος Εθνικής Αντίστασης, αιχμαλωσίας, ομηρείας κ.λπ. 72, Χρόνος Απουσίας από εργασία 72, Χρόνος Διαθεσιμότητας 73, Εξαιρέσιμες Εορτές - Αργίες 73, Άκυρη Απόλυση. Πτώχευση εργοδότη. Επίσχεση εργασίας 73, Υποχρέωση αναγγελίας οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού 74, Ποσό Προστίμου 75, Γεωπόνοι εκτιμητές Ο.Γ.Α. 76, Αλωνιστικές Επιχειρήσεις 77, Πλασιέ - Παραγωγοί πωλήσεων 77, Εταίροι Θιάσων 78, Μέλη Αστικών Συν/ σμών 79, Υδρονομείς 80, Εμπειρογνώμονες Καπνού (καπνομεσίτες) 80, Μίσθωση Έργου 81, Καθηγητές Φροντιστηρίων 82, Γεωργικές, Αλιευτικές, Κτηνοτροφικές κ.λπ. εργασίες 83, Παράλληλη ασφάλιση στον Ο.Γ.Α. και Ι.Κ.Α. 86, Τυροκομεία 87, Ρητινοσυλλέκτες 88, Δασεργάτες 89, Προσωπικό διπλ/κών αντ/πειών ξένων Κρατών 91, Αθλητές, Ποδοσφαιριστές, Προπονητές 92, Προπονητές 93, Διοικητές, Υποδιοικητές, Πρόεδροι Ν.Π.Δ.Δ. και Οργαν. Κοινής Ωφέλειας 93, Πρόεδροι, Διοικητές Ασφαλ/κών Οργανισμών 94, Ξενοδοχειακές Επιχ/σεις 95, Φοιτητές, Σπουδαστές

7 Πίνακας περιεχομένων 663 Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., Ι.Ε.Κ., Τ.Ε.Ε. 95, Υπότροφοι Σπουδαστές 96, Ιατροί 97, Ασφαλ/κές εταιρείες, υπάλληλοι, παραγωγοί, ασφαλ/σίτες 97, Συγγραφείς, Καλλιτέχνες, Μουσικοί, Ηθοποιοί, Τραγουδιστές κ.λπ. 99, Μαθητές Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης 101, Σπερματεγχύτες 101, Προσωπικό ΕΛ.ΤΑ. 102, Καθαρίστριες Δημοσίου - Ν.Π.Δ.Δ. 102, Ορκωτοί Λογιστές κ.λπ. 102, Ορκωτοί Εκτιμητές 103, Αυτοκινητιστές - Ιδιοκτήτες Αυτοκ/των 104, Ξεναγοί 104, Αλλοδαποί 105, Ι. Γενικά 105, ΙΙ. Ειδικές περιπτώσεις 106, Προσωπικό Δακοκτονίας 107, Προσωπικό Ν.Ε.Λ.Ε. 108, Προσωπικό Ο.Τ.Ε. 108, Τρόφιμοι Ιδρυμάτων Απροσάρμοστων Παιδιών 109, Αποκλειστικές Νοσοκόμες 109, Φυλακισμένοι εργαζόμενοι 110, Προσωπικό Ο.Σ.Ε. 110, Ιερόδουλες 111, Εταιρείες Προσωρινής Απασχ/σης (Ε.Π.Α.) 111 Οικοδομικές - Τεχνικές Εργασίες Έκταση εφαρμογής 113, Ασφαλιζόμενα Πρόσωπα 114, Εργολάβοι - Υπεργολάβοι 115, Υπόχρεοι Εργοδότες 115, Υποχρεώσεις εργοδοτών 116, Αναγγελία έναρξης έργου 117, Απογραφή Εργοδότη 118, Αναγγελία αλλαγής στοιχείων 119, Χορήγηση άδειας οικοδομικών εργασιών 119, Καταβολή Εισφορών 120, Υπολογισμός Εισφορών 120, Ποσοστά εισφορών 121, Εισφορές Επικουρικού Ταμείου 123, Ποσοστά εργατικής δαπάνης 123, Α. Ιδιωτικά Οικοδομικά Έργα 123, Έννοια Όρων 124, Τρόπος υπολογισμού 125, Β. Ιδιωτικά Τεχνικά Έργα 138, Γ. Δημόσια Έργα 138, Ι. Εργασίες θεωρούμενες ως οικοδομικές 139, ΙΙ. Εργασίες μη θεωρούμενες ως οικοδομικές 144, Αρμόδια όργανα και διαδικασία καθορισμού εργατικής δαπάνης 162, Υπολογισμός εισφορών 163, Τρόπος πληρωμής εισφορών. Προκαταβολή 165, Εξαιρέσεις έργων Δημοσίου κ.λπ. 167, Χρόνος πληρωμής εισφορών. Πρόσθετα τέλη 167, Εκκαθάριση Λογ/σμού Εισφορών 168, Μεταβολή σχεδίου - Διακοπή εργασιών 169, Προσωπική απασχόληση 169 Μηχανογραφικό Σύστημα Ασφάλισης Αναλυτική Περιοδική Δήλωση 172, Έκθεση Ελέγχου 172, Απεικόνιση Ασφάλισης 173, Αποδεικτικό Απασχόλησης 173, Πληρωμή Εργολάβων Δημοσίου κ.λπ. 174 Δώρο Εορτών Εργατ/τών Οικοδόμων (Ε.Λ.Δ.Ε.Ο.) Εισφορά 175, Πληρωμή 176, Παραγραφή δικαιώματος 177 Προαιρετική ασφάλιση Α. Παλαιοί ασφαλ/νοι 177, α) Διακοπή ασφάλισης 178, β) Πραγματοποίηση ορισμένου αριθμού ημερών εργασίας 178, γ) Μη ύπαρξη συντάξιμης αναπηρίας 180, δ) Υποβολή αίτησης. Προθεσμία 180, Έκταση ασφάλισης 180, Εισφορές 181, Διακοπή - Ανα-

8 664 Πίνακας περιεχομένων στολή προαιρετικής ασφάλισης 182, Β. Νεοασφαλισμένοι 182, Μακροχρόνια Άνεργοι 183, Κλάδοι ασφάλισης 184, Ασφαλ/νοι ενταχθέντων στο Ι.Κ.Α. Ασφαλ. Οργανισμών 185, Αυτασφάλιση 186, Αυτασφάλιση Απολυομένων 186 Φορτοεκφορτωτές - Εκδοροσφαγείς Φορτοεκφορτωτές 187, Εκδοροσφαγείς 188 Ασφάλιση μέσω Σωματείων, Συνεταιρισμών ή Συνεργατικών ορισμένων κατηγοριών μισθωτών Ασφάλιση παρεχόντων εργασία σε μη σταθερό εργοδότη ή σε πολλούς εργοδότες Αυτοτελώς απασχολούμενοι ελεύθεροι και ανεξάρτητοι επαγγελματίες Εφημεριδοπώλες - Πωλητές Λαϊκού Λαχείου Εφημεριδοπώλες 191, Πωλητές Λαϊκού Λαχείου 192 Πρόσωπα εξαιρούμενα της Ασφάλισης Δημόσιοι υπάλληλοι κ.λπ. 193, Α. Χρονική περίοδος από , Β. Χρονική περίοδος μέχρι , Συμπλήρωση 5ετούς υπηρεσίας 197, Προαιρετική ασφάλιση 198, 2. Μετακλητοί δημόσιοι υπάλληλοι 199, 3. Ιερείς κ.λπ. 199, 4. Ασφαλισμένοι σε άλλα Ασφαλ. Ταμεία 199 Επιλογή Ασφαλ. Φορέα Έκταση επιλογής - ασφάλισης 202, Προαιρετική Ασφάλιση 203 Παράλληλη Ασφάλιση α) Πρόσωπα ασφαλισμένα σε Ταμεία ασφαλίζοντα μόνο μισθωτούς 204, β) Ασφαλισμένοι σε Ταμεία ασφαλίζοντα αυτοτελώς απασχολούμενους 204, γ) Ασφαλισμένοι σε Ταμεία ασφαλίζοντα μισθωτούς και αυτοτελώς απασχολούμενους 204, δ) Ασφαλισμένοι σε Ταμεία ασφαλίζοντα ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα 205, ε) Παράλληλη ασφάλιση στον Ο.Γ.Α. και Ι.Κ.Α. 205, Συνέπειες παράλληλης ασφάλισης 205 Πολλαπλή ασφάλιση κλάδου Ασθένειας Δικαιούχοι επιλογής 207, Διαδικασία επιλογής 208 Ειδικές εξαιρέσεις ασφάλισης Ανήλικοι απολυθέντες από Σωφρονιστικά ή Αναμορφωτικά Καταστήματα 208, 2. Αγροφύλακες 209, 3. Αναγκαστικοί διαχειριστές επιχ/σεων 209, 4. Μέλη Δ.Σ. Αγροτικών Συν/σμών 209, 5. Μέλη Εταιρείας 209, Κλάδοι ασφάλισης 211, 6. Σπουδαστές Ανωτάτων Τεχνικών Σχολών 212, 7. Δικηγόροι 212

9 Πίνακας περιεχομένων 665 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Τυπικές διατυπώσεις ασφάλισης Απογραφή ασφαλισμένων Διαδικασία απογραφής 214, Α.Μ.Κ.Α. 215 Ασφαλιστικά Βιβλιάρια Έκτακτη Περίπτωση 217, Ανακεφαλαίωση ασφαλ. βιβλιαρίων 218, Γνώση ασφαλ. στοιχείων. Διαδικασία 218. Αμφισβήτηση περιεχομένου Α.Α.Λ.Α. 219, Μεταβολή - Διόρθωση στοιχείων ασφαλισμένου 220, Απώλεια - Καταστροφή ασφαλ. βιβλιαρίου κ.λπ. 221 Καταβολή εισφορών Εργοδότες - Υποχρεώσεις εργοδοτών Ορισμός 222 Υποχρεώσεις Εργοδοτών Απογραφή Εργοδοτών Κυρώσεις 226, Αναγγελία Μεταβολής Στοιχείων 226, Έλεγχος Επιχειρήσεων 227 Ειδικό Βιβλίο Καταχώρισης Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού Υποχρεώσεις εργοδοτών 228, Επιβολή Προστίμου 230, Ανάλυση περιπτώσεων 232, Απώλεια Ειδικού Βιβλίου - Συνέπειες 233, Εκκαθαριστικά Σημειώματα Αποδοχών 234, Έλεγχος Εμπορικών Βιβλίων - Στοιχείων Εφορίας 235, Έλεγχος Εφορίας 236 Ευθύνη εργοδοτών για μη ασφάλιση μισθωτών Καταβολή Εισφορών Νομική φύση της εισφοράς 237, Μη καταβολή εισφορών και επίδραση στις παροχές 238, Υπόχρεος για καταβολή εισφορών 238, Προσωπική ευθύνη διοικούντων νομικά πρόσωπα 241, Εισφορές Μαθητευομένων - Συνταξιούχων 242, Παρακράτηση εργατικής εισφοράς εντός διμήνου 242, Πληρωμή εργατικής εισφοράς από εργοδότη. Συνέπειες 244, Βεβαιώσεις ασφαλ. ενημερότητας 244 Τρόπος Καταβολής Εισφορών Αναλυτική Περιοδική Δήλωση Εξαιρέσεις 246, Μισθολογικές Περίοδοι 246, Στοιχεία Α.Π.Δ. 247, Έλεγχος Δηλωθεισών - Καταβληθεισών Εισφορών 247, Τρόπος συμπλή ρωσης Α.Π.Δ. 248, Τύπος - Διακρίσεις της Α.Π.Δ. 250, Τρόπος Υποβολής 250, Χρόνος Υποβολής 252, Τροποποιήσεις - Μεταβολές στοιχείων Α.Π.Δ. 254, Κυρώσεις 255, Τρόπος Καταβολής Εισφορών 257 Προθεσμία Καταβολής Εισφορών Αναδρομική αύξηση αποδοχών 259, Άκυρη απόλυση 260

10 666 Πίνακας περιεχομένων Πρόσθετα Τέλη Περιπτώσεις απαλλαγής από πρόσθετα τέλη 261 Ειδική Πρόσθετη Επιβάρυνση Εισφορών Υπολογισμός Εισφορών Ασφαλιστικές κλάσεις - Τεκμαρτά Ημερ/σθια 264, Πλήρης απασχόληση 266, Μερική απασχόληση 266, Δώρα (Επίδομα) Εορτών Χριστουγέννων-Πάσχα 267, Συνυπολογισμός Επιδ/τος Άδειας 269, Επίδομα Ισολογισμού 270, Αναδρομικές Πρόσθετες αποδοχές 271, Επίδομα Άδειας 272, Αναδρομική αύξηση αποδοχών 272, Αμειβόμενοι με κυμαινόμενες αποδοχές 272 Ποσοστά Εισφορών Εισφορές Μικτής Ασφάλισης Πρόσθετες Ειδικές Εισφορές Μειώσεις Εισφορών Επαρχιακές βιομηχανίες, βιοτεχνίες, μεταλλεία 283, Παραμεθόριες Επιχ/σεις 283, Εξαγόμενα στην αλλοδαπή βιομηχανικά και μεταλλευτικά προϊόντα 284, Ανήλικοι, Μαθητές Τεχνίτες, Σπουδαστές Τεχνικών Σχολών κ.λπ. 284, Ι. Ανήλικοι 284, ΙΙ. Μαθητές Τεχνίτες - Σπουδαστές Τεχνικών Σχολών 285, ΙΙΙ. Ασφάλιση απασχολουμένων στο πλαίσιο ειδικών προγραμμάτων του Ο.Α.Ε.Δ. 286, Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις 287, Υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. κ.λπ. 292 Ειδικές Εισφορές Εισφορά Επαγγελματικού Κινδύνου Εξαιρέσεις 293, Υπόχρεοι εργοδότες 293 Εισφορά Λ.Α.Ε.Κ Εισφορά Λ.Π.Ε.Α.Ε Εισφορά Ε.Κ.Λ.Α Βαριά - Ανθυγιεινά Επαγγέλματα Πρόσθετη Εισφορά 299, Ειδικές Εισφορές 300, Έκταση εφαρμογής 300, Πρόσκαιρη απασχόληση. Άδεια. Ασθένεια 301 Πίνακας Βαρέων - Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων Ασφαλιστική κάλυψη εργαζομένων σε διαγραφέντα του Κανονισμού επαγγέλματα 313 Αεροπορικές Επιχειρήσεις Ε.Τ.Ε.Α.Μ. - Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλ. Μισθωτών Ασφαλιζόμενα πρόσωπα 318, Αναδρομική Ασφάλιση 319, Πολλαπλή ασφάλιση 319, Εσφαλμένη ασφάλιση 320, Εισφορές 320, Προαιρετική ασφάλιση 321, Χρόνος στράτευσης 322 Παροχές Σύνταξης

11 Πίνακας περιεχομένων 667 Χρονικές Προϋποθέσεις 322, Σύνταξη από ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια 325, Ποσό σύνταξης - Υπολογισμός 325, Α ) Σύνταξη Γήρατος ή Αναπηρίας 325, Β ) Σύνταξη αναπηρίας από εργατ. ατύχημα ή επαγγ. ασθένεια 326, Γ ) Σύνταξη θανάτου 326, Μερικώς εργαζόμενοι 326, Κατώτατα όρια 326, Συντάξιμες αποδοχές 327, Μειώσεις συντάξεων 327, Αύξηση συντάξεων 328, Λήξη σύνταξης, αναστολή κ.λπ. 328, Άσκηση δικαιώματος. Έναρξη καταβολής σύνταξης 329, Πίνακες συντάξεων 330, Διαδοχική Ασφάλιση 332, Ειδική εισφορά 336 Εισφορά Εργατικής Εστίας Υπόχρεοι εισφοράς 337, Υπολογισμός εισφοράς - Καταβολή 337, Εξαιρέσεις 337 Έννοια Μισθού Ημερήσιος Μισθός 338, Παροχές θεωρούμενες μισθός 341, Παροχές που δεν θεωρούνται μισθός 343, Ειδικές περιπτώσεις 346 Ημερήσιος μισθός - Ημέρες εργασίας Α. Πλήρης απασχόληση 347, Αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό 347, Αμειβόμενοι με ημερομίσθιο κ.λπ. 349, Β. Μερική απασχόληση. Μειωμένο ωράριο εργασίας 350, 1η περίπτωση 350, 2η περίπτωση 351, 3η περίπτωση 352, 4η περίπτωση 352, Απόδειξη απασχόλησης. Υποχρέωση αναγγελίας 352, Πολλαπλή απασχόληση 353, Υπερωριακή εργασία 353, Πενθήμερη Εργασία 353, Πρόσθετες ομάδες εργασίας (4η βάρδια) 354, Εργατοτεχνίτες Οικοδόμοι 355, Αμειβόμενοι με κυμαινόμενες αποδοχές 355, Αμειβόμενοι με ποσοστά, κατ αποκοπή, κατά τεμάχιο κ.λπ. 356 Χρόνοι Ασφάλισης Πράξεις Επιβολής Εισφορών Σύνταξη Π.Ε.Ε. 364, Αρμοδιότητα 366, Επιβολή Πράξης Εισφορών κατά κρίση 366, Επίδοση Π.Ε.Ε. 367, Απόδειξη Επίδοσης 368, Π.Ε.Π.Τ. 369, Π.Ε.Π.Ε.Ε. - Π.Ε.Α.Π. 369 Αρμοδιότητα Οργάνων Ι.Κ.Α Ενστάσεις (Αιτήσεις Θεραπείας) Τρόπος υποβολής 372, Εξέταση ένστασης - Κλήτευση διαδίκων 373, Αποτελέσματα ένστασης 374, Κοινοποίηση αποφάσεων Τ.Δ.Ε. 376, Αίτηση Αναθεώρησης 376 Προσφυγές (Διοικ. Πρωτοδικεία) Χρόνος υποβολής 377, Διαδικασία Προσφυγής 378, Αποτελέσματα Προσφυγής 379, Υποβολή Έφεσης 380, Αρμοδιότητα τακτικών δικαστηρίων 380, Ανάκληση Διοικητικών Πράξεων 380 Είσπραξη καθυστερούμενων εισφορών

12 668 Πίνακας περιεχομένων Α. Εκούσια Είσπραξη 382, Τμηματική καταβολή εισφορών 382, Αίτηση - Παράβολο 383, Ρύθμιση οφειλής 383, Εκπτώσεις 385, Απώλεια ρύθμισης 385, Ειδικές περιπτώσεις 385, Β. Αναγκαστική Είσπραξη 386, Προνομιακή κατάταξη απαιτήσεων 387 Ποινική Ευθύνη Εργοδοτών (Μηνύσεις) Ευθύνη Νομικών Προσώπων 390, Μη υποβολή μήνυσης 391, Ανάκληση μήνυσης 391 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών Παραγραφή απαιτήσεων 393, Ακύρωση Πράξης Εισφορών 394, Δολία Ασφάλιση 394 Παραγραφή Εισφορών Α. Χρονική περίοδος από , Δημόσιο 397, Β. Χρονική περίοδος μέχρι , Αναστολή - Διακοπή παραγραφής 398, Αναστολή παραγραφής 398, Διακοπή παραγραφής 399, Έννοια 399, Επίδοση Καταλογιστικών Πράξεων Εισφορών 400 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Γενικά 401, Αξίωση προς παροχή 401 Θετικές προϋποθέσεις α) Ασφαλιστική ικανότητα 402, β) Επέλευση ασφαλ. περίπτωσης 402 Αρνητικές προϋποθέσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ Ιατρική Περίθαλψη Χρονικές προϋποθέσεις για ιατρική περίθαλψη 404, Δικαιούχα Πρόσωπα 408, Διάρκεια ασφαλ/κής ικανότητας 412, Συντήρηση - Συμβίωση 412, Τόπος-Τρόπος παροχής ιατρικής περίθαλψης 412, Παρακλινικές εξετάσεις 414, Φαρμακευτική περίθαλψη 414, Συμμετοχή ασφαλισμένων 415, Κλήση μη συμβεβλημένου ιατρού 415, Βιβλιάρια Ασθένειας 416 Νοσοκομειακή περίθαλψη Έκτακτη Περίθαλψη 420, Λήξη νοσηλείας 422, Υποχρεώσεις ασθενών 422 Νοσηλεία σε βελτιωμένη θέση

13 Πίνακας περιεχομένων 669 Τρόπος παροχής 423, Συμμετοχή 424 Περίθαλψη στο εξωτερικό Προϋποθέσεις - Διαδικασία 424, α) Έγκριση εκ των προτέρων 425, β) Έγκριση εκ των υστέρων 426, Διαδικασία έγκρισης 426, Κάλυψη δαπανών νοσηλείας κ.λπ. 427, α) Έξοδα Συγκοινωνίας 427, β) Δαπάνη Νοσηλείας 427, γ) Έξοδα Διαμονής - Διατροφής 428, Μετάβαση στο εξωτερικό για επανέλεγχο 430, Θάνατος ασφαλ/νου - Μεταφορά σορού 430, Νοσηλεία σε Χώρες της Ε.Ο.Κ. 430 Σανατοριακή περίθαλψη Ειδικές παροχές 431, α) Κατ οίκον νοσηλεία 431, β) Αντίτιμο Τροφής 431 Πρόσθετη περίθαλψη ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ Γενικά 434 Επίδομα Ασθένειας Χορήγηση ανικανότητας 436, Μη δικαιούμενα πρόσωπα 437, Ποσό Επιδόματος 437, Περιορισμοί ποσού επιδόματος 439, Ειδικές περιπτώσεις 439, Χρονική διάρκεια επιδότησης 440, Έναρξη επιδόματος - Χρόνος αναμονής 441, Δικαίωμα μισθού από εργοδότη 444, Καταβολή ασφαλ. εισφορών 445, Έκπτωση επιδομάτων ασθένειας 445 Ατύχημα Προϋποθέσεις για χορήγηση παροχών 447, α) Επί εργατικού ατυχήματος 447, β) Επί ατυχήματος εξωεργατικού 447, Επίδομα ανικανότητας (ασθένειας) - Πλεονεκτήματα 447, Έννοια εργατικού - εξωεργατικού ατυχήματος 448, Νομολογία 450, Αναγγελία Ατυχήματος 451, Προθεσμία Αναγγελίας Ατυχήματος 453, Ενέργειες Υπηρεσίας 455, Ευθύνη Εργοδοτών 455, Χρηματική Ικανοποίηση 456, Συνέπειες εργατικού ατυχήματος από δόλο του εργοδότη ή από ενέργειες τρίτων 457, Μεταβίβαση αξίωσης στο ΙΚΑ 459 Επαγγελματική Ασθένεια Προϋποθέσεις αναγνώρισης 460 Παροχές Μητρότητας Χρηματικό Βοήθημα Τοκετού Ποσό - Καταβολή 462 Επιδόματα Μητρότητας Προϋποθέσεις 465, Σύγχρονη καταβολή επιδόματος ασθένειας 466, Πρόωρος τοκετός - Θάνατος παιδιού 466

14 670 Πίνακας περιεχομένων Προστασία Μητρότητας - Τοκετού Άδεια απουσίας 467, Άδεια απουσίας λόγω Θηλασμού - Φροντίδας παιδιού 468, Ειδική παροχή προστασίας μητρότητας - 6μηνη άδεια 470, Συνέπειες στη σύμβαση εργασίας 473, Καταβολή μισθού 474, Συμπληρωματικές παροχές μητρότητας 475, Ασφάλιση άδειας μητρότητας 475 Έξοδα Κηδείας Προϋποθέσεις 477, Ποσό - Δικαιολογητικά 478, Δαπάνη Μεταφοράς Νεκρού 478, Αποτέφρωση Νεκρού 479 Έξοδα Μετακίνησης Τι καταβάλλει το Ι.Κ.Α. 480, Προϋποθέσεις 481, Νεφροπαθείς - Θαλασσαιμικοί 481, Άτομα με ειδικές ανάγκες 482 Λουτροθεραπεία Τι καταβάλλει το Ι.Κ.Α. 484, Απόδοση δαπάνης 486, Καταβολή Μισθού 486, Θεραπευτικός Κοινωνικός Τουρισμός 487 Παροχές Συντάξεων Γενικά 487 Συντάξεις Γήρατος Προϋποθέσεις 489, 1η Περίπτωση 490, Πριμοδότηση χρόνου ασφάλισης γυναικών-ανδρών 497, 2η Περίπτωση 499, 3η Περίπτωση - Σύνταξη 35ετίας 502, Χρόνοι Ασφάλισης 506, Κίνητρα παραμονής στην εργασία 507, 4η Περίπτωση - Σύνταξη 37ετίας 508, 5η Περίπτωση. Βαριά - Ανθυγ/νά Επαγγέλματα 509, Εξαγορά χρόνου ασφάλισης 512, Προσωπικό Ο.Τ.Α. 513, Εργατοτεχνίτες - Οικοδόμοι 514 Ειδικές Συντάξεις Γήρατος Μητέρες - Χήροι Πατέρες Ανήλικων Παιδιών Γονείς Ανάπηρων Παιδιών, Συζύγων και Ανάπηρων Αδελφών 518, Συνταξιούχοι Δημοσίου, Ασφαλ. Οργανισμών - Διπλοσυνταξιούχοι 521, Τυφλοί 523, Αναιμία 524, Σύνταξη Παραπληγικών ή Τετραπληγικών 524, Νεφροπαθείς 524, Αιμορροφιλία - Μεταμοσχεύσεις 525, Ακρωτηριασμοί άκρων - Μεταμόσχευση μυελού - Σκλήρυνση κατά πλάκας 525, Πίνακες προϋποθέσεων συνταξιοδότησης λόγω γήρατος 526 Απόδειξη Ηλικίας Ημεδαποί ασφαλ/νοι 532, Επιτροπή Καθορισμού Ηλικίας 532, Ημερομηνία Γέννησης 533 Σύνταξη Αναπηρίας η Περίπτωση 533, 2η Περίπτωση 533, 3η Περίπτωση 534, Ερμηνευτικές Οδηγίες 535, Αναπηρία από ατύχημα ή επαγγελματική

15 Πίνακας περιεχομένων 671 ασθένεια 535, Έννοια αναπηρίας. Κατηγορίες δικαιούχων 536, Ποσό σύνταξης 540, Στέρηση σύνταξης 540, Εκτίμηση αναπηρίας. Αρμόδια όργανα 541, Αρμοδιότητα διοικητικών οργάνων 542, Διάρκεια αναπηρίας 542, Προϋπάρχουσα αναπηρία 543, Χρόνος γέννησης 544, Προσφυγές 545, Περιπτώσεις αναπηρίας αορίστου χρόνου 546, Επίδομα Τετραπληγίας - Παραπληγίας 547, Μυασθένεια. Μυοπάθεια. Ακρωτηριασμοί κ.λπ. 548 Σύνταξη Θανάτου η Περίπτωση 549, 2η Περίπτωση 549, 3η Περίπτωση 550, Θάνατος από ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια 550, Αφάνεια 551, Μέλη οικογένειας 551, α) Επιζών σύζυγος 551, β) Τα παιδιά 554, Συνταξιοδότηση Διαζευγμένων 557, Συντήρηση γονέων κ.λπ. 559, Στέρηση σύνταξης 560 Ποσό σύνταξης μελών οικογένειας Ειδικές ρυθμίσεις 561, Βάση Υπολογισμού Σύνταξης 562 Ειδικές Κατηγορίες Συντάξεων Ασφαλισμένοι νέων επαγγελματικών κατηγοριών 563 Προσωπικό Αεροπορικών Επιχειρήσεων Προσωπικό Μεταλλείων - Λιγνιτωρυχείων η περίπτωση 566, 2η περίπτωση 566, 3η περίπτωση 567, 4η περίπτωση 568 Υπολογισμός Σύνταξης Α ) Βασική σύνταξη 569, Καθορισμός Ασφαλ. Κλάσης 570, Υπολογισμός Συντάξιμων Αποδοχών 573, Μερική Απασχόληση 576, Αναπροσαρμογή Συντάξεων 577, Β ) Προσαυξήσεις Χρόνου Ασφάλισης 578, Γ ) Προσαυξήσεις λόγω Οικογενειακών Βαρών 579 Ειδικές Προσαυξήσεις α) Απόλυτης Αναπηρίας 582, β) Εργατικού Ατυχήματος 583 Επίδομα Κοιν. Αλληλεγγύης Συντ/χων (Ε.Κ.Α.Σ.) Δικαιούχα πρόσωπα. Προϋποθέσεις 583, 1. Όριο Ηλικίας 583, 2. Εισοδηματικά Κριτήρια 584, 3. Μόνιμη διαμονή 584, Ποσό Επιδόματος 584 Περιορισμοί ποσού σύνταξης α) 25πλάσιο 585, β) Ανώτατο ποσό 586, γ) Εργατικό ατύχημα 586, δ) 35ετία 586, ε) Πολλαπλές Συντάξεις Ι.Κ.Α. 586, στ) Οικιακοί βοηθοί 587 Μειώσεις Συντάξεων Κατώτατα Όρια Συντάξεων Προσαυξήσεις 590, Εξαιρέσεις 591, Παρατηρήσεις 592, Πίνακες

16 672 Πίνακας περιεχομένων ποσών συντάξεων Έναρξη - Λήξη - Αναστολή Σύνταξης Λήξη Σύνταξης 612, Αναστολή Σύνταξης 613, Απασχόληση συνταξιούχων 613, Συνταξιούχοι Αναπηρίας 615, Εξαιρέσεις 615, Αναγγελία απασχόλησης 616, Έκταση εφαρμογής 617, Αξιοποίηση χρόνου ασφάλισης 617, Ασφάλιση Συνταξιούχων 618, Ομογενείς 618 Διαδοχική Ασφάλιση Μεταβολή Ασφαλιστικού Φορέα Αρμοδιότητα τελευταίου Οργανισμού 619, Αρμοδιότητα λοιπών Οργανισμών 620, Εργατικό Ατύχημα κ.λπ. 622, Δικαίωμα Επιλογής 622, Παράλληλη Ασφάλιση 622, Υπολογισμός Χρόνου Ασφάλισης 622, Ασφαλ/νοι Ο.Γ.Α. 623, Υπολογισμός Σύνταξης 624, Χρόνος έναρξης καταβολής επιβάρυνσης 630, Επιμερισμός δαπάνης 630 Αναγνώριση - Μεταφορά χρόνου υπηρεσίας Δημοσίων υπαλλήλων κ.λπ α) Αναγνώριση δημόσιας υπηρεσίας στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. 631, Χρόνος ασφάλισης 632, Καταβολή Εισφορών 633, β) Μεταφορά χρόνου ασφάλισης από Ι.Κ.Α. στο Δημόσιο 634, Καταβολή Εισφοράς 635 Έλληνες υπήκοοι και ομογενείς από την Τουρκία Επαναπατρισθέντες Έλληνες υπήκοοι ή ομογενείς Πολιτικοί Πρόσφυγες ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Απαλλαγές Πληρωμή Παροχών Ακατάσχετο - Ανεκχώρητο Παροχών Παραγραφή Παροχών Διακοπή - Αναστολή Παραγραφής 645 Επιστροφή Αχρεωστήτως Παροχών Εισοδηματική Ενίσχυση Χαμηλόμισθων Εξαιρέσεις 649, Ποσό 649 Χρήσιμα Επίκαιρα Θέματα Ευρετήριο

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Έννοια μισθού 22 2. Παροχές σε είδος - Μισθός 22 3. Αναγωγή μηνιαίου μισθού σε ημερομίσθιο - ωρομίσθιο 23 4. Αναγωγή ημερομισθίου σε μηνιαίο μισθό 23 5. Καταβαλλόμενες αποδοχές 24 6. Τακτικές αποδοχές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Αποστολή συγκεντρωτικών οδηγιών (εγχειριδίου) για την ανακεφαλαίωση χρόνου ασφάλισης»

ΘΕΜΑ : «Αποστολή συγκεντρωτικών οδηγιών (εγχειριδίου) για την ανακεφαλαίωση χρόνου ασφάλισης» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Β4ΛΨ4691ΩΓ-9ΩΧ Αθήνα, 05/06/2012 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ & ΠΑΡΟΧΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Εργατική και Ασφαλιστική Νομοθεσία Σπουδάστριες: Δερμεντζή Πετρούλα Κανάκη Μαρία Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Κλ. Κωνσταντινούδης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΘΕΜΑ: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: κ. ΚΑΚΑΡΟΥΔΗ ΠΑΠΑΔΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΜΟΥΡΔΑΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια - Περιεχόμενο. Διακρίσεις Συμβάσεων Εργασίας 4. Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ. 4.1. Γενικά

Έννοια - Περιεχόμενο. Διακρίσεις Συμβάσεων Εργασίας 4. Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ. 4.1. Γενικά 4. Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 4.1. Γενικά Οι σχέσεις που δημιουργούνται από την παροχή εξαρτημένης εργασίας μεταξύ του εργοδότη και των μισθωτών, ρυθμίζονται από το Εργατικό Δίκαιο. Περιλαμβάνονται διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Επίδομα ανεργίας... 2 1.1 Γενικά... 3 1.2 Δικαιούχοι επιδόματος ανεργίας... 3 1.3 Προϋποθέσεις για τη λήψη του επιδόματος ανεργίας... 4 1.4 Τα απαιτούμενα ημερομίσθια που πρέπει να έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΣΘΟΣ ΚΑΙ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΜΙΣΘΟΣ ΚΑΙ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΣ ΚΑΙ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΤΣΑΝΤΗΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΚΑΜΠΑΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝ 1846/1951: ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΠΕΡΙ ΙΚΑ ΝΟΜΟΣ. Βλ. και Ν.3518/2006,, (26191)

ΑΝ 1846/1951: ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΠΕΡΙ ΙΚΑ ΝΟΜΟΣ. Βλ. και Ν.3518/2006,, (26191) ΑΝ 1846/1951: ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΠΕΡΙ ΙΚΑ ΝΟΜΟΣ. Βλ. και Ν.3518/2006,, (26191) Αρθρο 0 Α.Ν. 1846 14/21 Ιουνίου 1951 (Α 179). Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων. ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΙΣ: Κατά το άρθρον 37 ΝΔ 2961/1954 (Α 197): "Καταργείται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ...χωρίς εσένα γρανάζι δεν γυρνά, εργάτη μπορείς χωρίς αφεντικά... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...7 Κεφάλαιο 1: Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας...9 Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΠΟΛ. 1084 :Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορ. εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνος υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων Κοινών Επιχειρήσεων

Χρόνος υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων Κοινών Επιχειρήσεων Χρόνος υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων Κοινών Επιχειρήσεων 1. Η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση που υποβάλλεται από τους εργοδότες που απασχολούν προσωπικό που υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Ειδικοί Χρόνοι Ασφάλισης

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Ειδικοί Χρόνοι Ασφάλισης Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης Ειδικοί Χρόνοι Ασφάλισης Φεβρουάριος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ειδικοί χρόνοι ασφάλισης Συνοπτική παρουσίαση. 3 1. Γενικά. 8 2. Ασφάλιση κατά τον χρόνο ασθένειας..... 8 3. Οφειλόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταία Ανανέωση Νοέμβριος 2010 Διανέμεται Δωρεάν

Τελευταία Ανανέωση Νοέμβριος 2010 Διανέμεται Δωρεάν Διανέμεται Δωρεάν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος από τον Πρόεδρο της Γ.Σ.Ε.Ε. συν. Γιάννη Παναγόπουλο...9 Τι είναι το ΚΕ.Π.Ε.Α...10 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...12 Τι είναι σύμβαση εξαρτημένης εργασίας...12 Αναγγελία σύμβασης...12

Διαβάστε περισσότερα

N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις

N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΜΕΡΟΣ Α ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΟΛΕΒΑΣ ΑΛΕΞΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Α. Μ.12150 ΦΛΟΥΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α. Μ. 12343 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η έννοια της εργασίας...

Διαβάστε περισσότερα

Κανονική άδεια και επίδομα αδείας

Κανονική άδεια και επίδομα αδείας Κανονική άδεια και επίδομα αδείας Κωνσταντίνος Σωτ. Σταϊκούρας, τ. Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής Τρόπος υπολογισμού ημερών και αποδοχών κανονικής άδειας και επιδόματος αδείας. Συνέπειες μη χορήγησης κανονικής

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 1.7/10: «Εκπόνηση, έκδοση και διάχυση Οδηγού Πληροφόρησης για Υπηκόους Τρίτων Χωρών με Αναπηρία, νομίμως διαμένοντες στην Ελλάδα»

Δράση 1.7/10: «Εκπόνηση, έκδοση και διάχυση Οδηγού Πληροφόρησης για Υπηκόους Τρίτων Χωρών με Αναπηρία, νομίμως διαμένοντες στην Ελλάδα» Πρόλογος Τόσα χρόνια όλοι δυστυχώς εκπαιδευτήκαμε να λειτουργούμε ως μονάδες. Το δύσκολο πια είναι αυτό που θα έπρεπε να είναι το αυτονόητο. Η ομάδα, η ένωση. Ο Διεθνής Οργανισμός Μεταναστεύσεως στέκεται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΠΟ 01-01-2011 ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΗΜΟΥΣ

Ο ΗΓΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΠΟ 01-01-2011 ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΗΜΟΥΣ Ο ΗΓΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΠΟ 01-01-2011 ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΗΜΟΥΣ σελ.1/75 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 2 Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙ ΟΜΑΤΑ...7 2.1 ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου

Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου 1. Με την Τράπεζα έχω μια "ατομική σύμβαση" που ορίζει τους βασικούς όρους αμοιβής και εργασίας μου. Εκτός από αυτήν, τι άλλο μπορεί να καθορίζει τις αποδοχές

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1. ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ... 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ... 4 ΠΟΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΕΝ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ... 5

Περιεχόμενα 1. ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ... 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ... 4 ΠΟΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΕΝ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ... 5 Περιεχόμενα 1. ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ... 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ... 4 ΠΟΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΕΝ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ... 5 ΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ... 5 ΚΑΤΑΤΜΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ... 6 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2917 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3518 Αναδιάρθρωση των κλάδων του Ταμείου Συντά ξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθμιση άλλων θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΞΖ, 30 Ιουνίου 2015, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΞΖ, 30 Ιουνίου 2015, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΞΖ, 30 Ιουνίου 2015, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Μέτρα για την ανακούφιση

Διαβάστε περισσότερα

OΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ALPHA BANK

OΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ALPHA BANK ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ALPHA BANK OΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ALPHA BANK ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ OKTΩΒΡΙΟΣ 2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΣΕΛ. 3 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...2 ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...2 ΝΟΜΙΜΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ...3 ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑ - ΥΠΕΡΩΡΙΑ...3 AΡΓΙΕΣ - ΚΥΡΙΑΚΕΣ - ΝΥΚΤΕΡΙΝΑ...4 ΑΡΓΙΕΣ...4 ΕΤΗΣΙA Α ΕΙA...5

Διαβάστε περισσότερα

Αναγκαστικός Νόµος 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α 179/14-21.6.1951) Άρθρο 1. Άρθρο 2

Αναγκαστικός Νόµος 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α 179/14-21.6.1951) Άρθρο 1. Άρθρο 2 Αναγκαστικός Νόµος 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α 179/14-21.6.1951) Άρθρο 1 1. Ο παρών νόµος έχει ως σκοπόν την ασφάλισιν των εν τοις εποµένοις άρθροις 2-4 αναφεροµένων προσώπων εις περίπτωσιν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ στα ξενοδοχεία με τις τελευταίες νομοθετικές ρυθμίσεις. Πέτρος Ραπανάκης Οικονομολόγος -Εργασιακός Σύμβουλος

ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ στα ξενοδοχεία με τις τελευταίες νομοθετικές ρυθμίσεις. Πέτρος Ραπανάκης Οικονομολόγος -Εργασιακός Σύμβουλος ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ στα ξενοδοχεία με τις τελευταίες νομοθετικές ρυθμίσεις Πέτρος Ραπανάκης Οικονομολόγος -Εργασιακός Σύμβουλος 1 Δέσμευση ισχύος ΣΣΕ Κανόνας της αμφιμερούς δέσμευσης των μελών όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : Εφαρµογή διατάξεων του ν. 4251/2014

Θέµα : Εφαρµογή διατάξεων του ν. 4251/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΙΣΤΕΩΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡ. ΕΞΠΡΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 2014 ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 6-8-10 106 79 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παροχές Ανεργίας: ικαιώµατα των Ανέργων και. Λειτουργία των Υπηρεσιών του ΟΑΕ

Παροχές Ανεργίας: ικαιώµατα των Ανέργων και. Λειτουργία των Υπηρεσιών του ΟΑΕ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Νόµος 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 3 5) Παροχές Ανεργίας: ικαιώµατα των Ανέργων και Λειτουργία των Υπηρεσιών του ΟΑΕ Βοηθός Συνήγορος

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ»

«Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΠΕΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα