ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 4232/

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 4232/06-03-2013"

Transcript

1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 43/ Οµάδα (Τόπος Παράδοσης: Πανεπιστήµιο Πατρών) Προϋπολογισµός οµάδας µε ΦΠΑ: 6.950,00 KIT ΕΚΧΥΛΙΣΗΣ ΙΙΚΟΥ RNA τύπου QIAamp Viral RNA mini kit (Qiagen) (50rxn) Kitγια την εκχύλιση ευρέος φάσµατος RNA ιών, καθώς και κυτταρικού, βακτηριακού και ιϊκού DNA, από φρέσκα ή παγωµένα δείγµατα ορού, πλάσµατος, βιολογικά υγρά ελεύθερα κυττάρων, κυτταροκαλλιέργειες, κόπρανα, σε µικροστήλες µε µεµβράνη silica gel, µε δυνατότητα χρήσης τόσο µε φυγοκέντρηση όσο και µε χρήση κενού, που να εγγυάται την όσο το δυνατόν ταχύτερη (0-40 min) και µεγαλύτερη ανάκτηση καθαρού RNA, χωρίς τη χρήση φαινόλης, χλωροφορµίου ή την καθίζηση µέσω αλκοόλης. Όλα τα διαλύµατα και τα αντιδραστήρια να είναι εγγυηµένα RNAse free. Ποσότητα αρχικού δείγµατος που να φορτώνεται στις µικροστήλες: µl. Να περιέχει αποστειρωµένα spin columns, Carrier RNA, τα απαραίτητα συµπυκνωµένα ρυθµιστικά διαλύµατα εκχύλισης (buffers) και πλαστικά σωληνάρια υποδοχής δείγµατος και εκλουόµενου προϊόντος. Το κιτ να µπορεί να χρησιµοποιηθεί και σε αυτόµατο σύστηµα αποµόνωσης για µεγιστοποίηση της ευελιξίας στην διεκπεραίωση των δειγµάτων του εργαστηρίου, χωρίς να απαιτείται κανενός είδους προσαρµογή της χειροκίνητης διαδικασίας. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: kit 50 αποµονώσεων KIT ONE STEP RT- PCR τύπου RNA Ultrasense QRT- PCR Mix (00 rxn) (Invitrogen) 3 ΕΤΟΙΜΟ PCR MIX ΓΙΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗ REAL-TIME PCR ΜΕ PROBES ΤΥΠΟΥ TAQMAN τύπου TaqMan Universal PCR Master Mix (00 rxn) (Applied Biosystems) Kit one step RT-PCR που να περιέχει όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια για δηµιουργία PCR products κατευθείαν από RNA, ειδικό για ιούς και µετάγραφα σε εξαιρετικά µικρές ποσότητες. Να περιέχει: HOT-START πολυµεράση δεσµευµένη µε ειδικό µονοκλωνικό αντίσωµα ώστε το ένζυµο να ενεργοποιείται στην αρχική αποδιάταξη της PCR και ανάστροφη µεταγραφάση γενετικά τροποποιηµένη για µειωµένη δραστηριότητα RNAaseH και θερµοκρασία λειτουργίας µέχρι 60 ο. Επίσης να περιέχει ανασυνδυασµένο αναστολέα ριβονουκλεασών και χρωστική αναφοράς ROX. Να έχει ευαισθησία 5 pg/µl αρχικ αρχνικό RNA δείγµα. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 00 rxn Έτοιµο PCR Mix να περιέχει όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια για χρήση σε ποσοτική Real-Time PCR µε probes τύπου TAQMAN. Να είναι Χ φορές συγκεντρωµένο και να περιέχει HOT-START πολυµεράση που αναστέλλεται η δράση της µε χηµική τροποποίηση και όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια, καθώς και UDG για την αποφυγή πολλαπλασιασµού ήδη πολλαπλασιασµένων προϊόντων. Επίσης να έχει βελτιωµένη απόδοση σε G/C πλούσιες περιοχές. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 00 rxn 4 ΑΛΑΤΑ ΘΑΛΑΣΣΑΣ Τεχνητό µείγµα άλατος που να προσοµοιάζει πολύ τη

2 (SEA SALTS) σύνθεση των διαλυµένων αλάτων νερού ωκεανού και να είναι συµβατό µε το πρωτόκολλο συµπύκνωσης ιών µε τη µέθοδο SM (Skimmed Milk) flocculation. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: kg 5 Skim Milk (Difco- BD) Προϊόν σκόνης αποβουτυρωµένου γάλακτος συµβατού µε τη µέθοδο ιικής συµπύκνωσης SMF (Skimmed milk floculation) 6 MX300P optical strip caps (0x8=960 Agilent) 7 Plate polypropylene 96wl tube 8 Ολιγονουκλεοτιδικοί εκκινητές τύπου Oligonucleotide primers (Metabion) 0.µmole Flat caps, ειδικά για τον κυκλοποιητή Mx της Agilent ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 0 x 8=960 Plate ειδικό για να ταιριάζει στον κυκλοποιητή Mx της Agilent. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 5 x 96 Ολιγονουκλεοτιδικοί εκκινητές, scale: µmol. Η τιµή για τον καθαρισµό να συµπεριλαµβάνεται στην τιµή ανά βάση και να µην προστίθεται επιπλέον. 9 Probes Probes. Τιµή ανεξάρτητη από τον αριθµό των βάσεων, µέχρι τις 40 βάσεις. Να συµπεριλαµβάνεται καθαρισµός µε HPLC & MALDI TOF (και τα δύο) για καλύτερη ποιότητα. Scale: µmol. 0 Probe τύπου MGB Probe χηµείας TaqMan MGB Ρύγχη (tips) πιιπεττών ΛΕΥΚΑ, µε φίλτρο, όγκου 0µl τύπου Pipette tip with biosphere (Sarstedt) Ρύγχη (tips) πιιπεττών ΛΕΥΚΑ, µε φίλτρο, όγκου 0µl, σε στατώ 96 θέσεων, DNA, RNAse, ATP, Pyrogen free, αποστειρωµένα κατάλληλα για πιπέττες Eppendorf, Gilson, Brand, Finnpipette, Acura. 90 Ρύγχη πιπεττών ΚΙΤΡΙΝΑ,,µε φίλτρο, όγκου 00µλ τύπου Pipette tip 00µl with biosphere (Sarstedt) 3 Ρύγχη (Τips) πιπεττών ΜΠΛΕ µε φίλτρο, όγκου 000µλ τύπου Pipette tip with biosphere (Sarstedt) 4 Ορολογικές πιπέττες 0ml 5 Φυγοκεντρικά κωνικά σωληνάρια 50 ml Ρύγχη πιπεττών ΚΙΤΡΙΝΑ,,µε φίλτρο, όγκου 00µλ, σε στατώ 96 θέσεων, DNA, RNAse, ATP, Pyrogen free), αποστειρωµένα κατάλληλα για πιπέττες Eppendorf, Gilson, Finnpipette, Socorex. Ρύγχη (Τips) πιπεττών ΜΠΛΕ µε φίλτρο, όγκου 000µλ, σε στατώ 00 θέσεων, DNA, RNAse, ATP, Pyrogen free) αποστειρωµένα κατάλληλα για πιπέττες Eppendorf, Gilson, Finnpipette, Biohit, Brand, Socorex. Ορολογικές πιπέττες 0ml, διπλά βαθµονοµηµένες ανά 0,ml, και µε αρνητική διαβάθµιση. pyrogen free, κατάλληλες για κυτταροκαλλιέργειες, µε βαµβάκι στο επιστόµιο, αποστειρωµένες σε ατοµική συσκευασία.(50τµχ) Φυγοκεντρικά κωνικά σωληνάρια 50 ml, 4x8mm, βαθµονοµηµένα, µε χώρο για αναγραφή στοιχείων και βιδωτό πώµα που συµπεριλαµβάνεται στην συσκευσία, από πολυπροπυλένιο (ΡΡ), pyrogen free, αποστειρωµένα, ανθεκτικά σε φυγοκέντρηση

3 5.500g. (0 τµχ) *οπουδήποτε στον παραπάνω πίνακα αναφέρεται είδος συγκεκριµένης εταιρείας, µπορεί να προσφερθεί και να γίνει αποδεκτό ισοδύναµο προϊόν οποιασδήποτε άλλης εταιρείας Σηµείωση: Στα υπολογιζόµενα κόστη κάθε οµάδας περιλαµβάνονται και τα έξοδα µεταφοράς στον εκάστοτε τόπο προορισµού των ειδών

4 Οµάδα (Τόπος Παράδοσης: Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, Τµήµα Βιολογικών Εφαρµογών και Τεχνολογιών) Προϋπολογισµός οµάδας µε ΦΠΑ: 950,00 MnCl.4H0 kg Σκόνη ένυδρου χλωριούχου µαγγανίου (MnCl.4HΟ) σε συσκευασία συνολικού βάρους kg ΝαΟΗ, Kg Σύµπηκτα καυστικού Νατρίου συνολικου βάρους Kg 3 NaI, 500g Σκόνη Ιωδιούχου Νατρίου συνολικού βάρους 0.5 Kg 4 πυκνό HSO4,5lt ιάλυµα πυκνού θειικού οξέος συνολικού όγκου.5 L 5 KIO3 00g Σύµπηκτα Ιωδικού Καλίου συνολικού βάρους 00g 6 Ακετόνη (Acetone) Ακετόνη 99%, συνολικού όγκου 0Lt 99% 0Lt 7 MgCO3 50g Σκόνη ανθρακικού µαγνησίου υψηλής καθαρότητας σε συσκευασία των 50g 8 Ερυθρό της Ερυθρό της Βεγγάλης σε συσκευασία των 5g Βεγγάλης, 5g (rose bengal 5g) 9 Φορµόλη (Formol) ίαλυµα Φορµόλης 40%, τελικού όγκου.5 Lt 40%,,5Lt 0 Centrifuge tubes 0ml (acetone resistant), Σωλήνες φυγοκέντρησης 0ml (ανθεκτικοί σε ακετόνη) 50 τµχ Σωλήνες χωρητικότητας 0ml ανθεκτικοί σε ακετόνη και κατάλληλοι για χρήση σε φυγοκέντρηση Glass pipettes (0ml),Γυάλινες πιπέτες, χωρητικότητας 0 ml Glass pipettes (ml),γυάλινες πιπέτες, χωρητικότητας ml 3 Glass pipettes (5ml), Γυάλινες πιπέτες, χωρητικότητας 5 ml 4 Cover glasses, Καλυπτρίδες xmm (00τµχ./συσκ.) 5 Microscope slides, Αντικειµενοφόροι πλάκες, 6x76 mm (50τµχ./συσκ.) 6 ουροσυλλέκτες 60ml (400τµχ) 7 Plastic bottles with sppigot, Πλαστικά δοχεία 5 lt µε βρυσάκι Γυάλινες πιπέτες, χωρητικότητας 0 ml, βαθµονοµηµένες τουλάχιστον ανά 0.5ml, αποστειρωµένες σε ατοµική συσκευασία. Γυάλινες πιπέτες, χωρητικότητας ml, βαθµονοµηµένες τουλάχιστον ανά 0.ml, αποστειρωµένες σε ατοµική συσκευασία Γυάλινες πιπέτες, χωρητικότητας 0 ml, βαθµονοµηµένες τουλάχιστον ανά 0.5ml, αποστειρωµένες σε ατοµική συσκευασία Καλυπτρίδες διαστάσεων xmm (00 τµχ/συσκ.) 8 Αντικειµενοφόροι πλάκες 6x76mm (50 τµχ./συσκ.) 6 Πλαστικά δοχεία µε βιδωτά καπάκια, κατάλληλα για συλλογή ούρων συνολικής χωρητικότητας 60ml. (400τµχ/συσκ) Πλαστικές φιαλες χωρητικότητας 5L µε βρυσάκι

5 8 Plastic bottles with Πλαστικά µπουκάλια χωρητικότητας 0L µε βρυσάκι 0 spigot, Πλαστικά δοχεία 0 lt µε βρυσάκι *οπουδήποτε στον παραπάνω πίνακα αναφέρεται είδος συγκεκριµένης εταιρείας, µπορεί να προσφερθεί και να γίνει αποδεκτό ισοδύναµο προϊόν οποιασδήποτε άλλης εταιρείας

6 Οµάδα 3 (Τόπος Παράδοσης: Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, Τµήµα Βιολογικών Εφαρµογών και Τεχνολογιών) Προϋπολογισµός οµάδας 3 µε ΦΠΑ: 3.400,00 DAPI 0mg DAPI. Να έχει συγκέντρωση 0mg/ml Σε συσκευασία του ml PC membranes, Φίλτρα Polycarbonate (0.µm, 5mm, 00τµχ.) Polycarbonate φίλτρα µε µέγεθος πόρων 0.um και διάµετρο 5mm, για την αποµόνωση βακτηρίων µέσω διήθησης. Να περιλαµβάνονται 00 φίλτρα/ συσκευασία 3 PC membranes, Φίλτρα Polycarbonate (0.45µm, 5mm, 00τµχ.) 4 PC membranes, Φίλτρα Polycarbonate (0.µm, 47mm, 00τµχ.) 5 Φίλτρα Σύριγγας µε µέγεθος πόρων 0,µm(50 τεµ) τύπου MN Sterilizer PES (50 τεµ) 6 Kit αποµόνωσης DNA από έδαφος (50preps) τύπου Nucleospin Soil kit/50preps 7 Gel extraction and PCR purification Kit αποµόνωσης DNA από πήκτωµα και καθαρισµού προϊόντων PCR (50preps) Polycarbonate φίλτρα (πολυκαρβονικούς ηθµους) µε µέγεθος πόρων 0.45um και διάµετρο 5mm, για την αποµόνωση νανοµαστιγωτών µέσω διήθησης. Να περιλαµβάνονται 00 φίλτρα/ συσκευασία Polycarbonate φίλτρα µε µέγεθος πόρων 0. um και διάµετρο 47mm, για την αποµόνωση βακτηρίων µέσω διήθησης. Να περιλαµβάνονται 00 φίλτρα/ συσκευασία Φίλτρα σύριγγας για την διήθηση βιολογικών διαλυµάτων µεγέθους πόρων 0,µm.Η διάµετρος τους να είναι 5mm. Να είναι κατασκευασµένα από πολυαιθεροσουλφόνη. Να διατίθενται σε συσκευασία 50 τεµαχίων. Από αρχικό δείγµα <500mg χώµα, ίζηµα, λάσπη. Να χρησιµοποιεί τεχνολογία Silica Membrane µε spin columns Να παρέχει DNA µε τυπική απόδοση -0µg Ο όγκος έκλουσης να είναι 30-00µl Η διαδικασία να επιτυγχάνεται σε λιγότερο από 90 λεπτά. Η συσκευασία να περιλαµβάνει δύο διαφορετικά lysis buffer και enhancer για την βέλτιστη χρήση ανάλογα µε το δείγµα, στήλες µε κεραµικά beads για την πιο αποτελεσµατική λύση των κυττάρων και inhibitor removal columns για την ελαχιστοποίηση των PCR inhibitors. Να παρέχει DNA έτοιµο προς χρήση, κατάλληλο για τις συνήθεις εφαρµογές, PCR, qpcr, southern blotting. Να περιλαµβάνονται όλα τα απαραίτητα buffers. Για 50 αποµονώσεις Καθαρισµός PCR προϊόντος και gel extraction να επιτυγχάνονται µε το ίδιο kit χρησιµοποιώντας το ίδιο buffer. Η διαδικασία να επιτυγχάνεται σε λιγότερο από 5 λεπτά. Να παρέχει υψηλή ανάκτηση DNA ακόµα και από πολύ µικρά κοµµάτια (>65 bp) Να επιτυγχάνεται πλήρης αποµάκρυνση των primers. Να είναι δυνατοί µικροί όγκοι έκλουσης (µικρότεροι από 0 µl) και µέχρι 00 µl. Να χρησιµοποιεί τεχνολογία Silica Membrane µε spin columns. Να παρέχει DNA έτοιµο προς χρήση, κατάλληλο για κλωνοποίηση, sequencing, PCR, transformation, restriction 00 αντιδρ.

7 analysis. Να είναι δυνατή η αποµόνωση ssdna και SDScontaining samples. Να περιλαµβάνει διάλυµα δέσµευσης του DNA µε δείκτη ph για βέλτιστη απόδοση του kit. Να περιλαµβάνει Gel Extraction and PCR Clean Up κολόνες, και όλα τα απαραίτητα buffers. 8 Primers, Εκκινητές BACT (8-bp) 9 Primers, Εκκινητές ARC (8-bp) 0 Taq DNA Πολυµεράση, 500 units τύπου KAPA Taq DNA Polymerase Recombinant, 500 units Pipette tip, Ρύγχη χωρητικότητας 0µl (Microvolume tips,dnase-,rnase free, 0,5-0µl / διαφανή ( συσκ x 000τµχ)) Pipette tip, Ρύγχη χωρητκότητας 00µl (Quali - Standard Tips, bevelled, -00µl / κίτρινα ( συσκ x 000τµχ)) 3 Pipette tip, Ρύγχη χωρητικότητας 000µl (Quali - Standard Tips, bevelled, µl / µπλε, (συσκ x 000τµχ)) 4 Σωληνάκια PCR, Single PCR Tubes, 0, ml flat cap / clear (000τµχ) 5 Σωληνάκια τύπου eppendorf,5ml (Quali - Μονόκλωνα ολιγονουκλεοτίδια µήκους 8- βάσεων µε αλληλουχίες ειδικές για την ενίσχυση βακτηριακών 6S rrna γονιδίων µέσω της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυµεράσης (Polymerase Chain Reaction, PCR). Να παρέχονται σε λυοφιλιωµένη µορφή και να είναι υδατοδιαλυτά. Να είναι καθαρισµένα µε την µέθοδο HPLC Μονόκλωνα ολιγονουκλεοτίδια µήκους 8- βάσεων µε αλληλουχίες ειδικές για την ενίσχυση 6S rrna γονιδίων αρχαίων µέσω της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυµεράσης (PCR). Να παρέχονται σε λυοφιλιωµένη µορφή και να είναι υδατοδιαλυτά. Taq DNA Πολυµεράση, ανασυνδυασµένη, από θερµόφιλο βακτηριακό στέλεχος, Thermus aquaticus strain. Να έχει συγκέντρωση 5 units/µl. Να συνοδεύεται από 0Χ Reaction buffer C χωρίς Mg+ & 0Χ Reaction buffer D χωρίς Mg & Mg 5mM. Λευκά ρύγχη όγκου 0, 0µl, συµβατά µε τους περισσότερους τύπους πιπεττών. Να είναι απαλλαγµένα από DNase, RNase, πυρετογόνους παράγοντες και βαρέα µέταλλα (συσκ.000 τµχ) Κίτρινα ρύγχη όγκου, -00µl, συµβατά µε τους περισσότερους τύπους πιπεττών. Να έχουν µήκος περίπου 4,5 cm και να φέρουν διαβάθµιση. Nα διατίθενται σε συσκευασία των 0racks x 96 τεµάχια. Μπλε ρύγχη όγκου µl, συµβατά µε τους περισσότερους τύπους πιπεττών. Να έχουν µεγάλο µήκος 85mm Σωληνάρια για PCR, όγκου 0, ml, µε πολύ λεπτά τοιχώµατα και µε επίπεδο καπάκι. Να είναι απαλλαγµένα από DNase, RNase, πυρετογόνους παράγοντες, λιπαντικά, χρωστικές και βαρέα µέταλλα. (συσκ 000 τµχ) Σωληνάρια µικροφυγοκέντρησης, όγκου,7ml, διάφανα, απαλλαγµένα από DNase-, RNase, πυρετογόνους παράγοντες και βαρέα µέταλλα, µε 4 4

8 Microcentrifuge καπάκι ασφαλείας (συσκ 000 τµχ). Tubes,,7ml, clear, DNase-, RNase and pyrogen free ( συσκ x 500τµχ)) 6 Αγαρόζη (Agarose) /kg Να διαλύεται εύκολα και να δηµιουργεί γέλη σε σύντοµο χρόνο. Απαλλαγµένη από DNAses και RNAses. Σε συσκευασία των 500gr 7 Χρωστική νουκλεϊκών οξέων τύπου GelRed Nucleic Acid Stain in DMSO 0000X 0,5ml 8 Πυροαλληλούχιση (Pyrosequencing) (5 αντιδράσεις) 9 Φίλτρα µικροϊνών υάλου τύπου GF/F (47mm/00 τµχ/συσκ.) 0 Φίλτρα µικροϊνών υάλου τύπου GF/C (47mm,00 τµχ/συσκ.) Powderfree latex gloves, Γάντια Latex, χωρίς πούδρα, µέγεθος Large (00 τµχ./συσκ.) Powderfree latex gloves, Γάντια Latex, χωρίς πούδρα, µέγεθος Medium (00 τµχ./συσκ.) Να καθιστά δυνάτη τη χρώση νουκλεϊκών οξεών σε πηκτώµατα αγαρόζης και ακρυλαµίδης. Να µην είναι µεταλλαξιογόνα. Να µην είναι τοξική. Να µην απαιτούνται ιδιαίτεροι χειρισµοί για την αποκοµιδή του. (Να µην θεωρείται τοξικό απόβλητο). Να διατηρείται σε θερµοκρασία δωµατίου. Να διατίθεται ως 0.000Χ σε DMSO Να µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη χρώση του πηκτώµατος είτε µε την ενσωµάτωση του σε αυτό κατά την παρασκευή του πριν την ηλεκτροφόρηση, είτε µε τη χρώση του πηκτώµατος µέσω της εµβάπτισης σε διάλυµα της χρωστικής µετά την ηλεκτροφόρηση. Να έχει τουλάχιστον την ίδια ευαισθησία µε το βρωµιούχο αιθίδιο. Να µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε τον ίδιο εξοπλισµό (υπεριώδη πηγή διέγερσης, σύστηµα φωτογράφησης) που χρησιµοποιείται και το βρωµιούχο αιθίδιο. Παροχή υπηρεσιών αλληλούχισης µέσω τρίτων, 6S rrna βακτηριακών γονιδίων σε δείγµατα καθαρισµένου DNA µε τη µέθοδο της πυροαλληλούχισης (454-pyrosequencing) µε την χρήση εκκινητών της επιλογής µας. Επιθυµητό εύρος µεγαλύτερο από 3000 reads και επιθυµητό µήκος αλληλουχιών µεγαλύτερο ή ίσο των 400 βάσεων και προκαταρκτική βιοπληροφορική ανάλυση. Φίλτρα µικροϊνών υάλου τύπου GF/F ή MGF διαµέτρου 47mm µε διάµετρο πόρων 0.7µm και πάχος φίλτρου 0,4 mm. Συσκ. 00 τµχ Φίλτρα µικροϊνών γυαλιού τύπου GF/C ή MGC διαµέτρου 47mm µε διάµετρο πόρων.µm και πάχος φίλτρου 0,5mm Συσκ 00 τµχ. Γάντια latex χωρίς πούδρα, µεγέθους large. Το µήκος τους να είναι περίπου 5cm. Να συµµορφώνονται µε τα standards της PPE Category III και µε τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες 89/686/EEC και EN Norms EN 40:003. Να έχουν κατασκευαστεί σύµφωνα µε το σύστηµα ποιότητας Quality System ISO 900. Γάντια latex χωρίς πούδρα, µεγέθους medium. Το µήκος τους να είναι περίπου 4cm. Να συµµορφώνονται µε τα standards της PPE Category III και µε τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες 89/686/EEC και EN Norms EN 40:003. Να έχουν κατασκευαστεί σύµφωνα µε το σύστηµα ποιότητας Quality System ISO

9 3 Πλαστικά χτενάκια (Comb) πάχους mm, µε 0 θέσεις Πλαστικό χτενάκι πάχους mm, των δέκα θέσεων όγκου εώς 45ul, για τη δηµιουργία πηγαδιών χωρητικότητας 45µl σε πήκτωµα αγαρόζης. 4 Πλαστικά χτενάκια (Comb) πάχους mm, µε 6 θέσεις 5 Horizontal electrophoresis gel system, Σύστηµα οριζόντιας ηλεκτροφόρησης µε τρία πιάτα διαφορετικού µεγέθους 6 Power supply, Τροφοδοτικό Πλαστικό χτενάκι πάχους mm, των δεκαέξι θέσεων όγκου 7ul, για τη δηµιουργία πηγαδιών χωρητικότητας 7µl σε πήκτωµα αγαρόζης Σύστηµα οριζόντιας ηλεκτροφόρησης πηκτής αγαρόζης µε τρεις δίσκους διαφορετικών µεγεθών (5 x 7cm, 5 x 0cm, 5 x 5cm) για την κατασκευή πηκτωµάτων διαφορετικών µεγεθών για διαχωρισµό µεγάλου αριθµού δειγµάτων. Το tray να έχει 3, 4 ή 6 θέσεις για τα χτενάκια για µέγιστο αριθµο 0 δειγµάτων. Η συσκευή να συνοδεύεται από ηλεκτρόδια (platin electrodes), UVtray, δύο χτενάκια των 0 θέσεων (0 teeth - mm), dams ώστε το gel να µπορεί να ετοιµαστεί εύκολα, οδηγούς φόρτωσης. Ο όγκος του ρυθµιστικού διαλύµατος να είναι µικρός και όχι µεγαλύτερος από 500ml. Να διατίθενται ξεχωριστά και άλλα χτενάκια 0, ,5-,0 mm, συµβατά µε τη συσκευή. Να είναι ανθεκτικής και στεγανής κατασκευής. Να έχει µεγάλη διάρκεια ζωής. Τροφοδοτικό 300 Volt/400mA. Να έχει µικρό µέγεθος. 34mm(W) x 89mm(L) x 85mm (H), Βάρος: 0,9 Kg. Να παρέχει σταθερή τάση ή σταθερό ρεύµα και να µπορεί να ρυθµιστεί ανά V ή ma. Να µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε κάθετη ή οριζόντια ηλεκτροφόρηση. Να έχει συνεχής ή χρονοµετρηµένη λειτουργία. Να έχει ζεύγη ηλεκτροδίων, επιτρέποντας συστήµατα ηλεκτροφόρησης να τρέχουν ταυτόχρονα, εξοικονοµώντας χρόνο. *οπουδήποτε στον παραπάνω πίνακα αναφέρεται είδος συγκεκριµένης εταιρείας, µπορεί να προσφερθεί και να γίνει αποδεκτό ισοδύναµο προϊόν οποιασδήποτε άλλης εταιρείας ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ:.300,00 Τεχνικές πληροφορίες σχετικά µε τον διαγωνισµό δίνονται, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από την Λέκτορα κα. Καραγιάννη Ήρα, στο τηλέφωνο:

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 15123/08-11-2012

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 15123/08-11-2012 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 523/08--202 Οµάδα : Χηµικά και αναλώσιµα γενικής χρήσης Προϋπολογισµός µε ΦΠΑ: 0.400,00 Τόπος προορισµού των ειδών: Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

I. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ- ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Τα προς προμήθεια είδη, συνολικού προϋπολογισμού 28.116,57 με ΦΠΑ, έχουν ως εξής:

I. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ- ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Τα προς προμήθεια είδη, συνολικού προϋπολογισμού 28.116,57 με ΦΠΑ, έχουν ως εξής: Διεθνές Κέντρο Ανώτατων Μεσογειακών Γεωπονικών Σπουδών International Center for Advanced Mediterranean Agronomic Studies Centre International De Hautes Etudes Agronomiques Méditerranéennes Μ Ε Σ Ο Γ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. /νση: Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 118 55 Πληροφορίες: κ. Γ. Πρωτεκδίκου Τηλέφωνο: 210 5294860 Fax: 210 5294873 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ»

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθµ. Πρωτ. :10230 Ιωάννινα, 31-05-2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ» Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟN ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟN ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟN ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

EΘΝΙΚΟN ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟN ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟN ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ EΘΝΙΚΟN ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟN ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟN ΑΘΗΝΩΝ Έχοντας υπόψη ότι : ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ & ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑΜ: 15PROC002659493 Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002655586 2015-03-20

15PROC002655586 2015-03-20 5PROC002655586 205-03-20 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Σοφ. Βενιζέλου Λυκόβρυση Τηλ: 20 2845940 Fax: 20 2840740 Λυκόβρυση, 20/3/205 Αριθ. Πρωτ.: 374 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002764208 2015-05-11

15PROC002764208 2015-05-11 5PROC0076408 05-05- ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Σοφ. Βενιζέλου Λυκόβρυση Τηλ: 0 845940 Fax: 0 840740 Λυκόβρυση, /5/05 Αριθ. Πρωτ.: 663 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Εξοπλισμός & αναλώσιμα για το εργαστηριακό σκέλος της επιτήρησης της γρίπης»

«Εξοπλισμός & αναλώσιμα για το εργαστηριακό σκέλος της επιτήρησης της γρίπης» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για το υποέργο 4 με τίτλο: «Εξοπλισμός & αναλώσιμα για το εργαστηριακό σκέλος της επιτήρησης της γρίπης» στο πλαίσιο της πράξης: Δικτύωση φορέων πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ. Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ. Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας Ινστιτούτο Βιομηχανικών & Κτηνοτροφικών Φυτών Πληροφορίες: Γεώργιος Μίχας Ταχ. Διεύθυνση: Θεοφράστου 1,T.K.: 41335 Λάρισα Τηλ: 2410 533811, Fax: 2410 533809 e-mail: ikflaris@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων. Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350)

Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων. Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας Ινστιτούτο Βιομηχανικών & Κτηνοτροφικών Φυτών Πληροφορίες: Γεώργιος Μίχας Ταχ. Διεύθυνση: Θεοφράστου 1,T.K.: 41335 Λάρισα Τηλ: 2410 533811, Fax: 2410 533809 e-mail: ikflaris@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων. Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350)

Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων. Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας Ινστιτούτο Βιομηχανικών & Κτηνοτροφικών Φυτών Πληροφορίες: Γεώργιος Μίχας Ταχ. Διεύθυνση: Θεοφράστου 1,T.K.: 41335 Λάρισα Τηλ: 2410 533811, Fax: 2410 533809 e-mail: ikflaris@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΧΟ46ΨΧΙΥ-Μ8Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ. Αθήνα 27-05-2013 Αριθμ. πρωτ.

ΑΔΑ: ΒΕΧΟ46ΨΧΙΥ-Μ8Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ. Αθήνα 27-05-2013 Αριθμ. πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα 27-05-2013 Αριθμ. πρωτ. 258 Ταχ.Δ/νση: Αναπαύσεως 10 Τ.Κ. 116 36 Πληροφορίες: κ. Σκίτσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ PCR ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002545336 2015-01-28

15PROC002545336 2015-01-28 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Ι.Τ.Α.Π.) Τηλ: 210 2819094 Λυκόβρυση 28-01-2015 Αρ. Πρωτ.: 84 Τηλέφωνο: 210 2828111 ΘΕΜΑ: Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων. Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350)

Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων. Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Το έργο συγχρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο:15(ΕΛΚΕ)/2013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 12

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο:15(ΕΛΚΕ)/2013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 12 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. /νση: Έναντι Γέφυρας Αράχθου Τ.Κ Πόλη: 47100 Άρτα Ιστοσελίδα: http://research.teiep.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΙΑΣ, ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ &ΑΜΠΕΛΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002836209 2015-06-10

15PROC002836209 2015-06-10 Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Το έργο συγχρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ REAL TIME PCR (RT- PCR) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή διατριβή ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΒΙΟΔΙΑΣΠΟΥΝ ΤΗΝ ΝΙΤΡΟΦΑΙΝΟΛΗ. Καλλιόπη Τσαγγαρίδου Λεμεσός 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ι Δ Ρ Υ Μ Α Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Κ Α Ι Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Μ ΟΡ Ι Α Κ Η Σ Β Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για το CRC RAScan Combination Kit KRAS and NRAS Exons 2, 3 & 4 CE IVD για τα συστήματα DHPLC

Οδηγίες χρήσης για το CRC RAScan Combination Kit KRAS and NRAS Exons 2, 3 & 4 CE IVD για τα συστήματα DHPLC 1 Κατασκευαστής Οδηγίες χρήσης για το CRC RAScan Combination Kit KRAS and NRAS Exons 2, 3 & 4 CE IVD για τα συστήματα DHPLC ιαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης προτού χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν.

Διαβάστε περισσότερα

TheraScreen : Κιτ µετάλλαξης K-RAS Για την ανίχνευση 7 µεταλλάξεων στο γονίδιο K-RAS

TheraScreen : Κιτ µετάλλαξης K-RAS Για την ανίχνευση 7 µεταλλάξεων στο γονίδιο K-RAS TheraScreen : Κιτ µετάλλαξης K-RAS Για την ανίχνευση 7 µεταλλάξεων στο γονίδιο K-RAS Για χρήση µε το Roche LightCycler 480 Real-Time PCR System (Instrument II) (Αρ. καταλόγου: 05015278001) Και το Applied

Διαβάστε περισσότερα

Elucigene CF Poly-T Οδηγίες χρήσης

Elucigene CF Poly-T Οδηγίες χρήσης Elucigene CF Poly-T Οδηγίες χρήσης Κωδικός καταλόγου: PT003B2 50 εξετάσεις Για in vitro διαγνωστική χρήση Κατασκευάζεται από την: Για πωλήσεις, εξυπηρέτηση πελατών και τεχνική υποστήριξη: Elucigene Diagnostics

Διαβάστε περισσότερα

1.Θερμαινόμενος μαγνητικός αναδευτήρας

1.Θερμαινόμενος μαγνητικός αναδευτήρας 1.Θερμαινόμενος μαγνητικός αναδευτήρας 1. Να μπορεί να αναδεύσει διαλύματα έως και 20 λίτρων. 2. Να είναι αναλογικός θερμαινόμενος μαγνητικός αναδευτήρας. 3. Να είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο ατσάλι

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Το έργο συγχρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002618340 2015-03-05

15PROC002618340 2015-03-05 ΑΔΑ : ΨΟΕ5ΟΞ3Μ-Ρ5Μ Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Σειρά SSP Dynal AllSet + και CombiSet +

Οδηγίες χρήσης. Σειρά SSP Dynal AllSet + και CombiSet + Οδηγίες χρήσης Σειρά SSP Dynal AllSet + και CombiSet + 0088 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ........ 3 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ...... 3 ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΙΑ........ 4 Περιλαµβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

BIOANAΛYTIKEΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

BIOANAΛYTIKEΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Π. ΙΩΑΝΝΟΥ-ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΟΥ BIANAΛYTIKEΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ΒΙΟΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Bιοαναλυτικές τεχνικές, όλες οι τεχνικές ήδιαδικασίες που χρησιμοποιούνται για την απομόνωση,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 46/13. (Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α')

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 46/13. (Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α') ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη 13 /12 /2013 Αρ. Πρωτ.: ΔΦ2.2/Ε/5638 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 46/13 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα