I. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ- ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Τα προς προμήθεια είδη, συνολικού προϋπολογισμού ,57 με ΦΠΑ, έχουν ως εξής:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "I. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ- ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Τα προς προμήθεια είδη, συνολικού προϋπολογισμού 28.116,57 με ΦΠΑ, έχουν ως εξής:"

Transcript

1 Διεθνές Κέντρο Ανώτατων Μεσογειακών Γεωπονικών Σπουδών International Center for Advanced Mediterranean Agronomic Studies Centre International De Hautes Etudes Agronomiques Méditerranéennes Μ Ε Σ Ο Γ Ε Ι Α Κ Ο Α Γ Ρ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Χ Α Ν Ι Ω Ν M E D I T E R R A N E A N A G R O N O M I C I N S T I T U T E O F C H A N I A I N S T I T U T A G R O N O M I Q U E M E D I T E R R A N E E N D E C H A N I A Χανιά, Αρ. Πρωτ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, όργανο του Διεθνούς Κέντρου Ανωτάτων Μεσογειακών Γεωπονικών Σπουδών που εδρεύει στο Παρίσι, πρόκειται να προβεί στην προμήθεια εργαστηριακών αναλώσιμων για την κάλυψη των αναγκών του έργου «Ολοκληρωμένη διεπιστημονική προσέγγιση στην μελέτη και βελτίωση της παραγωγής του ισχυρού αντιφλεγμονώδους νεορογιολτριόλη και των παραγώγων του. - An integrated effort for the efficient production and further exploitation of the potent natural antiinflammatory compound neorogioltriol and its congeners ΣΥΝ_3_770 NRG ( ), που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους (ΕΣΠΑ ) και είναι διάρκειας 2 ετών (08/203 08/205). I. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ- ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Τα προς προμήθεια είδη, συνολικού προϋπολογισμού 28.6,57 με ΦΠΑ, έχουν ως εξής: ΟΜΑΔΑ : Αντιδραστήρια μοριακής βιολογίας ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 2.895,42 A/A Είδος&Τεχνικές προδιαγραφές του Ποσότητα High-Fidelity DNA Polymerase A unique recombinant polymerase ideally suited for robust PCR, long PCR and amplification of difficult templates, with extreme fidelity, high specificity and speed with minimal optimization. It is supplied with an optimized buffer system that allows robust amplification regardless of GC content. For GC-rich targets ( 65% GC), amplification can be improved by the addition of the 5X High GC Enhancer. Αλσύλλιο Αγροκηπίου Τ.Θ , Χανιά Tel: Fax: Alsylio Agrokipiou P.O. Box 85, Gr-7300 Chania, Greece

2 Fidelity vs. Taq: >00X Amplicon Size: 20kb (for gdna: 0kb) Speed: faster than Phusion (0 s/kb) Resulting DNA ends: blunt Units/50μl reaction:.0 Supplied with: High GC Enhancer Reaction Buffer (5X) - final Mg2+ conc. 2mM ποσοτητα40units 2 Να είναι Master Mix PCR, πυκνότητας 2x, το οποίο να έχει βελτιστοποιηθεί ειδικά υψηλής πιστότητας ενίσχυση κατάλληλη για την δημιουργία βιβλιοθηκών (libraries) για χρήση στα μηχανήματα της επόμενης γενιάς αλληλουχίας (Next Generation Sequencing (NGS)), ανεξάρτητα από τη συγκέντρωση των GC στο δείγμα. Το κύριο συστατικό του μείγματος να είναι High Fidelity DNA polymerase (Q5 polymerase ή καλύτερη). Η πολυμεράση να έχει εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό σφάλματος (> 00 φορές χαμηλότερη από εκείνη της Taq DNA πολυμεράσης και 6-φορές χαμηλότερη από εκείνη της Pfu DNA πολυμεράσης). Το ρυθμιστικό διάλυμα να έχει βελτιστοποιηθεί για robust amplication, ακόμα και όταν η αντίδραση είναι πλούσια σε GC. Το μίγμα να βρίσκει εφαρμογές σε κατασκευή βιβλιοθηκών για NGS, σε high fidelity PCR, σε ενίσχυση δύσκολων τμημάτων και σε PCR υψηλής απόδοσης (High-throughput PCR) Να μην χρειάζεται heating inactivation. Συσκευασία για 30 αντιδράσεις. 3 Synthetic Oligos, deprotected, desalted, lyophilized for PCR, Sequencing & Hybridization studies, 200 nmol 4 MSB Spin PCRapace, for ultra fast purification and concentration of DNA fragments, after PCR reactions, restriction digestion, ligation, cdna synthesis 5 Protein Standard Pack, περιεχει δυο διαφορετικους markers: Color Protein Standard, Broad Range (-245 kda) (συγκέντρωση 0.2 mg/ml) και Blue Protein Standard, Broad Range (-90 kda) (συγκέντρωση 0.2 mg/ml) 6 Quick-Load 00 bp DNA Ladder DNA fragments range from 00bp to 57bp. The 500 and,000 bp fragments have increased intensity to serve as reference bands. It is a pre-mixed, ready-to-load ladder containing bromophenol blue as a tracking dye. Conc. 50 μg/ml Recommended loading: 0.5 μg (0μl) NEB DNA Marker Magnet IV 5 8 Phusion High-Fidelity DNA Polymerase A unique Pyrococcus-like polymerase fused to a doublestranded DNA-binding domain ideally suited for robust PCR, long PCR and amplification of difficult templates, with extreme fidelity and speed. Conc units/ml Fidelity vs. Taq: > 50X Amplicon Size: 20kb 3-2 -

3 Speed: 4 kb / min Resulting DNA ends: blunt Units/50μl reaction:.0 unit Supplied with: Phusion GC Buffer (5 X) - final Mg2+ conc..5mm Phusion HF Reaction Buffer (5 X) - final Mg2+ conc..5mm MgCl2 solution (50 mm) DMSO (00 %) 9. BamHI-HF είναι high fidelity restriction enzymes της ΝΕΒ: Λειτουργεί με 00% απόδοση στο ίδιο διάλυμα αντίδρασης (CutSmart Buffer). Λειτουργεί εξίσου αποτελεσματικά τόσο σε σύντομες πέψεις διάρκειας 5-5 λεπτών όσο και σε πολύωρες πέψεις (overnight), χωρίς μείωση της ενεργότητάς τους. Εχει ελαχιστοποιημένο star activity (μη ειδική πέψη). Είναι ανασυνδυασμένο για μέγιστη σταθερότητα και αντοχή. Συνοδεύεται από το ειδικό διάλυμα αντίδρασης (0Χ) και ειδική χρωστική (purple gel loading dye 6X) για απευθείας ηλεκτροφόρηση σε gel αγαρόζης/ακρυλαμίδης με υψηλή διαχωριστική ικανότητα. 0 SalI-HF είναι high fidelity restriction enzymes της ΝΕΒ: Λειτουργεί με 00% απόδοση στο ίδιο διάλυμα αντίδρασης (CutSmart Buffer). Λειτουργεί εξίσου αποτελεσματικά τόσο σε σύντομες πέψεις διάρκειας 5-5 λεπτών όσο και σε πολύωρες πέψεις (overnight), χωρίς μείωση της ενεργότητάς τους. Εχει ελαχιστοποιημένο star activity (μη ειδική πέψη). Είναι ανασυνδυασμένο για μέγιστη σταθερότητα και αντοχή. Συνοδεύεται από το ειδικό διάλυμα αντίδρασης (0Χ) και ειδική χρωστική (purple gel loading dye 6X) για απευθείας ηλεκτροφόρηση σε gel αγαρόζης/ακρυλαμίδης με υψηλή διαχωριστική ικανότητα. NotI-HF είναι high fidelity restriction enzymes της ΝΕΒ: Λειτουργεί με 00% απόδοση στο ίδιο διάλυμα αντίδρασης (CutSmart Buffer). Λειτουργεί εξίσου αποτελεσματικά τόσο σε σύντομες πέψεις διάρκειας 5-5 λεπτών όσο και σε πολύωρες πέψεις (overnight), χωρίς μείωση της ενεργότητάς τους. Εχει ελαχιστοποιημένο star activity (μη ειδική πέψη). Είναι ανασυνδυασμένο για μέγιστη σταθερότητα και αντοχή. Συνοδεύεται από το ειδικό διάλυμα αντίδρασης (0Χ) και ειδική χρωστική (purple gel loading dye 6X) για απευθείας ηλεκτροφόρηση σε gel αγαρόζης/ακρυλαμίδης με υψηλή διαχωριστική ικανότητα. 2 T4 DNA Ligase Conc units/ml, Recombinant Supplied with T4 DNA Ligase Reaction Buffer(0X) T4 DNA Ligase (standard conc.) is the enzyme of choice for the ligation of cohesive ends (0 minutes at room temperature) or blunt ends (2 hours at room temperature) or if the ligation is to be done overnight. 3 Deoxynucleotide Solution Mix Deoxynucleotide Solution Mix is an equimolar mixture of datp, dctp, dgtp, and dttp. Each nucleotide is present at a - 3 -

4 concentration of 0 mm in MilliQ water (ph C). Supplied in 4 vials of 0.2ml mix. The total amount of dntps is 4x8 μmol=32 μmol. 4 EcoRI-HF είναι high fidelity restriction enzymes της ΝΕΒ: Λειτουργεί με 00% απόδοση στο ίδιο διάλυμα αντίδρασης (CutSmart Buffer). Λειτουργεί εξίσου αποτελεσματικά τόσο σε σύντομες πέψεις διάρκειας 5-5 λεπτών όσο και σε πολύωρες πέψεις (overnight), χωρίς μείωση της ενεργότητάς τους. Εχει ελαχιστοποιημένο star activity (μη ειδική πέψη). Είναι ανασυνδυασμένο για μέγιστη σταθερότητα και αντοχή. Συνοδεύεται από το ειδικό διάλυμα αντίδρασης (0Χ) και ειδική χρωστική (purple gel loading dye 6X) για απευθείας ηλεκτροφόρηση σε gel αγαρόζης/ακρυλαμίδης με υψηλή διαχωριστική ικανότητα. ΟΜΑΔΑ 2: Θρεπτικά υλικά, είδη μικροβιολογίας, είδη μοριακής βιολογίας, κλωνοποίησης κτλ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 6.245,94 A/A Είδος&Τεχνικές προδιαγραφές του Ποσότητ α Κιτ για απομόνωση πλασμιδιακού DNA από αρχικό όγκο καλλιέργειας έως και 400ml (midi preps). Η διαδικασία να επιτυγχάνεται με χρωματογραφία ιονανταλλαγής Η στήλη να είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε η διαδικασία να μην διαρκεί περισσότερο από 30 min. Να περιλαμβάνεται φίλτρο ώστε το lysate να μπορεί να φορτωθεί απευθείας στην στήλη. Να περιλαμβάνει ρυθμιστικό διάλυμε λύσης με Lyse control ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος της αποτελεσματικής και πλήρης εξουδετέρωσης. Να επιτυγχάνεται μεγάλη ταχύτητα ροής. Τυπική απόδοση DNA: 250 μg Να παρέχει υψηλής καθαρότητας πλασμιδιακό DNA κατάλληλο και για transfection Να περιλαμβάνει κολόνες με ένθετο φίλτρο, όλα τα απαραίτητα buffers και RNase A Nα διατίθεται σε συσκευασία των 00 απομονώσεων 2 Δείκτης μοριακών βαρών πρωτεινών έγχρωμος Να καλύπτει την περιοχή 0-80 kda. Να περιλαμβάνει 2 ζώνες αναφοράς διαφορετικών χρωμάτων στα 30 και 75kda - 4 -

5 Να δίνει καθαρές, έντονες ζώνες. Να είναι έτοιμος προς χρήση για απευθείας φόρτωση στα gels (να περιλαμβάνει loading dye). Να επαρκεί για 500 minigels 3 Μη τοξική χρωστική νουκλεϊκών οξεών με φασματικά χαρακτηριστικά ανάλογα του βρωμιούχου αιθιδίου Να καθιστά δυνάτη τη χρώση νουκλεϊκών οξεών σε πηκτώματα αγαρόζης και ακρυλαμίδης. Να μην είναι μεταλλαξιογόνα. Να μην είναι τοξική. Να μην απαιτούνται ιδιαίτεροι χειρισμοί για την αποκομιδή του. (Να μην θεωρείται τοξικό απόβλητο). Να διατηρείται σε θερμοκρασία δωματίου. Να διατίθεται ως 0.000Χ σε υδατικό διάλυμα. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη χρώση του πηκτώματος είτε με την ενσωμάτωση του σε αυτό κατά την παρασκευή του πριν την ηλεκτροφόρηση, είτε με τη χρώση του πηκτώματος μέσω της εμβάπτισης σε διάλυμα της χρωστικής μετά την ηλεκτροφόρηση Να έχει τουλάχιστον την ίδια ευαισθησία με το βρωμιούχο αιθίδιο. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τον ίδιο εξοπλισμό (υπεριώδη πηγή διέγερσης, σύστημα φωτογράφησης) που χρησιμοποιείται και το βρωμιούχο αιθίδιο. Σε συσκευασία του 0,5ml 4 Kit για κλωνοποίηση Να περιλαμβάνει ελάχιστα στάδια (χωρίς digestion ή Ligation). Να μην απαιτεί την χρήση εξειδικευμένων φορέων κλωνοποίησης. Να είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό ακόμα και σε μεγάλα τμήματα DNA (έως και 5Kb) ενώ να είναι κατάλληλο και για Multiple Fragment Cloning χωρίς να χρειάζεται SubCloning (95% απόδοση). Στην συσκευασία να περιλαμβάνονται competent cells και NucleoSpin columns. Σε συσκευασία για 00 αντιδράσεις. 5 Dish-Spreader μικροβιολογίας, πλάτους 30 mm, μήκους 43 mm σε συσκευασία των 500 τεμαχίων, συσκευασμένα ανά Παραφιλμ 00 mm x 38 m 3 7 Φίλτρα σύριγγας για την διήθηση βιολογικών διαλυμάτων μεγέθους πόρων 0,20μm.Η διάμετρος τους να είναι 25mm. Να είναι κατασκευασμένα από αναγεννημένη κυτταρίνη. Να - 5 -

6 παρουσιάζουν υψηλή ανθεκτικότητα σε οργανικούς διαλύτες που χρησιμοποιούνται στην HPLC (ph 3-2). Να διατίθενται σε συσκευασία 00 τεμαχίων. 8 LB Agar Medium 2 Να είναι Molecular Biology Certified Bacterial Growth Medium Ανά L έτοιμου προϊόντος να περιέχει 0 g Tryptone, 5 g Yeast Extract, 0 g NaCl, 5 g Agar 9. YEAST EXTRACT POWDER από Yeast 2 Σε συσκευασία των 500gr PEPTONE, Bacteriological Grade Σε συσκευασία των 500gr 0 Γάντια νιτριλίου χωρίς πούδρα, μεγέθους small. Το μήκος τους να είναι περίπου 24cm. Να έχουν πάχος 0.09mm αλλά εξαιρετική αντοχή Να συμμορφώνονται με τα standards της PPE Category III και με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες 89/686/EEC και EN Norms EN 420:2003. Να έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με το σύστημα ποιότητας Quality System ISO 900. Να διατίθενται σε συσκευασία κούτας η οποία να περιέχει 0 πακέτα των 50 τεμαχίων. Γάντια νιτριλίου χωρίς πούδρα, μεγέθους medium. Το μήκος τους να είναι περίπου 25cm. Να έχουν πάχος 0.09mm αλλά εξαιρετική αντοχή. 2 Γάντια latex χωρίς πούδρα, μεγέθους medium. Να συμμορφώνονται με τα standards της PPE Category III και με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες 89/686/EEC και EN Norms EN 420:2003. Να έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με το σύστημα ποιότητας Quality System ISO 900. Να διατίθενται σε συσκευασία κούτας η οποία να περιέχει 0 πακέτα των 50 τεμαχίων ΟΜΑΔΑ 3: Εκκινητές, αντιδραστήρια κλωνοποίησης, ένζυμα PCR ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 7.039,29 A/A Είδος&Τεχνικές προδιαγραφές του Ποσότητ α Σύνθεση ολιγονουκλεοτιδίων (εκκινητών), σε scale 50nmol, καθαρισμένα με HPLC. Να δοθεί τιμή ανά βάση Μεμονωμένες κολώνες για απομόνωση πλασμιδιακού DNA από αρχικό όγκο καλλιέργειας έως και 0ml (minipreps) Spin columns με τεχνολογία Silica Membrane Σε συσκευασία των 50 τεμαχίων 0-6 -

7 3 Πολυμεράση υψηλής πιστότητας (Error rate:< 2,8 x 0-7 ) Να έχει πιστότητα 00 φορές περισσότερη από την απλή Taq Να είναι κατάλληλη για δύσκολες περιοχές Να είναι κατάλληλη για ενίσχυση μεγάλων τμημάτων (έως 5 Kb) Να είναι κατάλληλη για γρήγορες αντιδράσεις Η συσκευασία να περιλαμβάνει: 00 units πολυμεράσης 5x High Fidelity Buffer with MgCl2 5x High Fidelity GC Buffer with MgCl2 25 mm MgCl2 dntp Mix (0 mm each nucleotide) 0 4 Σύστημα διήθησης με filter tubes για απομόνωση DNA, RNA και βιομορίων. To φίλτρο να είναι φτιαγμένο από 00% borsilicate -glass (GF) με μέγεθος πόρων 0,4μ. H συσκευασία να περιλαμβάνει 00 στήλες με φίλτρο (filter tubes) και 00 σωληνάρια υποδοχής (receiver tubes) των 2.0ml. Να χωρούν 800μl δείγματος. H διαδικασία να πραγματοποιείται ταχύτατα. 3 5 kb δείκτης μοριακών βαρών DNA Να περιέχει 3 ζώνες και να καλύπτει την περιοχή bp. Να περιλαμβάνει 2 έντονες ζώνες αναφοράς στα Kb και 3Kb. Να είναι γνωστή η ποσότητα του DNA σε κάθε μπάντα (0.5μg ανά φόρτωση) ώστε να επιτυγχάνεται ποσοτικοποίηση του DNA των δειγμάτων. Να είναι έτοιμος προς χρήση για απευθείας φόρτωση στα gels (να περιλαμβάνει loading dye). Να επαρκεί για 500 minigels 3 6 Kit για ενίσχυση γενομικών βιβλιοθηκών για NGS. Να περιέχει υψηλής πιστότητας πολυμέραση η οποία να επιτρέπει την βελτιωμένη ενίσχυση των GC περιοχών και ΑΤ περιοχών του γονιδιώματος, να έχει βέλτιστη κάλυψης της αλληλουχίας. Να περιέχει HiFi HotStart DNA 2X PCR master mix ( dntps, reaction buffer, and Mg2+ at a X final conc. of 2.5 mm) ΟΜΑΔΑ 4: Πλαστικά αναλώσιμα, κλπ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 8.859,69 Α/Α Ειδος και Προδιαγραφές Ποσότητα Ρύγχη πιπετών, διαφανή, όγκου 0 µl, LOW RETENTION, αποστειρωμένα, σε κουτάκι χωρητικότητας 96 ρυγχών (τα ρύγχη low retention είναι κατάλληλα για υψηλά ποσοστά ανάκτησης 4-7 -

8 των δειγμάτων, μέγιστη ακρίβεια, καλύτερη αξιοποίηση των μικρών όγκων δείγματος και έχουν λεπτά τοιχώματα πάνω από τις άκρες για την αξιόπιστη εφαρμογή και βέλτιστη στεγανοποίηση τους), συσκευασία σε rack με 96 ρύνχη. 2 Ρύγχη πιπετών, διαφανή, όγκου 20 µl, LOW RETENTION, αποστειρωμένα, σε κουτάκι χωρητικότητας 96 ρυγχών (τα ρύγχη low retention είναι κατάλληλα για υψηλά ποσοστά ανάκτησης των δειγμάτων, μέγιστη ακρίβεια, καλύτερη αξιοποίηση των μικρών όγκων δείγματος και έχουν λεπτά τοιχώματα πάνω από τις άκρες για την αξιόπιστη εφαρμογή και βέλτιστη στεγανοποίηση τους),, συσκευασία σε rack με 96 ρύνχη. 3 Ρύγχη πιπετών, διαφανή, όγκου 300 µl, LOW RETENTION, αποστειρωμένα, σε κουτάκι χωρητικότητας 96 ρυγχών (τα ρύγχη low retention είναι κατάλληλα για υψηλά ποσοστά ανάκτησης των δειγμάτων, μέγιστη ακρίβεια, καλύτερη αξιοποίηση των μικρών όγκων δείγματος και έχουν λεπτά τοιχώματα πάνω από τις άκρες για την αξιόπιστη εφαρμογή και βέλτιστη στεγανοποίηση τους), συσκευασία σε rack με 96 ρύνχη. 4 Ρύγχη πιπετών, διαφανή, όγκου 250 µl, LOW RETENTION, αποστειρωμένα, σε κουτάκι χωρητικότητας 96 ρυγχών (τα ρύγχη low retention είναι κατάλληλα για υψηλά ποσοστά ανάκτησης των δειγμάτων, μέγιστη ακρίβεια, καλύτερη αξιοποίηση των μικρών όγκων δείγματος και έχουν λεπτά τοιχώματα πάνω από τις άκρες για την αξιόπιστη εφαρμογή και βέλτιστη στεγανοποίηση τους), συσκευασία σε rack με 96 ρύνχη. 5 πιπέτες ορολογικές πλαστικές, αποστειρωμένες 25 ML, με συνθετικό υδρόφοβο φίλτρο από ινώδες υλικό (όχι βαμβάκι), βαθμονομημένες (2/0), συσκευασμένες ανά μία, Dnase free, RNAse free, human DNA free, non pyrogenic, non cytotoxic, συσκευασία 50 τεμ./ συσκ. 6 πιπέτες ορολογικές πλαστικές, αποστειρωμένες 5 ML, με συνθετικό υδρόφοβο φίλτρο από ινώδες υλικό (όχι βαμβάκι), βαθμονομημένες (/0), συσκευασμένες ανά μία, Dnase free, RNAse free, human DNA free, non pyrogenic, non cytotoxic, συσκευασία 50 τεμ. 7 πιπέτες πλαστικές, αποστειρωμένες 0 ML, με συνθετικό υδρόφοβο φίλτρο από ινώδες υλικό (όχι βαμβάκι), βαθμονομημένες (/0), συσκευασμένες ανά μία, Dnase free, RNAse free, human DNA free, non pyrogenic, non cytotoxic, συσκευασία 50 τεμ. 8 Πιπέτες παστέρ, μήκους 270mm, sterile, με βαμβάκι και κλειστό άκρο

9 9. ρύγχη με φίλτρο, λευκού χρώματος, αποστειρωμένα, 0,5-0μl, για GILSON P-2, P-0, Non-Pyrogenic, DNAse/RNAse/human DNA free, non cytotoxic, 96 τεμάχια/στατώ 0 ρύγχη με φίλτρο, λευκού χρώματος, αποστειρωμένα, 0,5-20μl, για GILSON P-20, COSTAR ONEPETTE, EPPENDORF REFERENCE, SOCOREX, CALIBRA, Non-Pyrogenic, DNAse/RNAse/human DNA free, non cytotoxic, 96 τεμάχια/στατώ ρύγχη με φίλτρο, λευκού χρώματος, αποστειρωμένα, 0-200μl, για GILSON P200, Non-Pyrogenic, DNAse/RNAse/human DNA free 96 τεμάχια/στατώ 2 ρύγχη με φίλτρο, λευκού χρώματος, αποστειρωμένα, μl, για GILSON P-000, Finnpipette, HUMAN, ANTHOS NEW LINE, COSTAR ONEPETTE, Non-Pyrogenic, DNAse/RNAse/human DNA free 60 τεμάχια/στατώ 3 ρύγχη πλαστικά, μπλε, για πιπέτα GILSON, μl, autoclavable, 250 τεμ./ συσκ. 4 ρύγχη πλαστικά, κίτρινα, για πιπέτα GILSON, 0-200μl, autoclavable, 500 τεμ./ συσκ. 5 σωληνάρια μικροφυγοκέντρου με ενσωματωμένο καπάκι,5ml, ανθεκτικά σε θερμοκρασίες από -80 C έως +2 C, Free of detectable DNase, RNase, human DNA, Non-Pyrogenic, συσκευασία 500 τεμ/σακκούλα 6 σωληνάρια πολυπροπυλενίου 50 ML, διαστάσεων 30,0/5 MM, τύπου falcon, με βιδωτό πώμα, αποστειρωμένα, Dnase free, RNAse free, human DNA free, non pyrogenic, non cytotoxic, συσκ. 20 τεμαχίων/σακούλα 7 σωληνάρια πολυπροπυλενίου 5 ML, διαστάσεων 7,0/20 MM, τύπου falcon, με βιδωτό πώμα, αποστειρωμένα, Dnase/RNAse/human DNA free, non pyrogenic, non cytotoxic, συσκ. 00 τεμ/σακούλα 8 ρύγχη πλαστικά, άσπρα, διαβαθμισμένα για πιπέτα GILSON P-2, P- 0, 0,5-0μl, αποστειρώσιμα και ανθεκτικά έως +40 C περίπου, 000 τεμ./ συσκ. 9 τρυβλία πετρί, με εγκοπές, διαστάσεων 94,0/5 MM, 20 τεμ/συσκ, machine sterilized 20 σωληνάρια μικροφυγοκέντρου με ενσωματωμένο καπάκι 2,2ML, ανθεκτικά σε θερμοκρασίες από -80 C έως +2 C, Free of detectable DNase, RNase, human DNA, Non-Pyrogenic, συσκευασία 500 τεμ/σακκούλα ρύγχη πλαστικά, μπλε, για πιπέτα GILSON, μl,

10 τεμ./rack 22 σωληνάρια PCR, από πολυπροπυλένιο, διαφανή, 0,5 ML, με επίπεδο καπάκι, διάφορα χρώματα, Dnase free, RNAse free, human DNA free, non pyrogenic,, συσκευασία 000 τεμ./σακκούλα 23 ρύγχη GEL-LOAD, 0-200µL,TRANSPARENT, κατάλληλα για πιπέτα Anthos ; Biohit ; Brand ; Costar ; Eppendorf ; Finnpipette ; Gilson ; Human ; Moltronic ; Socorex, Free of detectable DNase, RNase, human DNA, Non-Pyrogenic, non-cytotoxic, autoclavable, 96 τεμάχια/στατώ 24 ρύγχη πλαστικά, άσπρα, για πιπέτα GILSON P-2,P-0, 0,5-0μl, αποστειρώσιμα και ανθεκτικά έως +40 C περίπου, 000 τεμ./ συσκ FILTER SYSTEM CN 022µm 500ml MICROCENTRIFUGE TUBE BOX,5ml 30 ΟΜΑΔΑ 5: Γενικά αναλώσιμα ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 3.076,23 Α/Α Είδος και Προδιαγραφές Ποσότητα Aquabator-Clean (00X) Συμπυκνωμένο (00Χ) απολυμαντικό διάλυμα για το νερό των υδατόλουτρων: Να εμποδίζει την ανάπτυξη βακτηρίων και μυκήτων, να είναι βιοδιασπώμενο και ασφαλές για τον χρήστη και να μην "αφρίζει" στο νερό. 2 Incuwater-Clean. Απολυμαντικό υγρό για χρήση σε κλιβάνους CO2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης και για την πρόληψη της μικροβιακής ανάπτυξης σε υδατόλουτρα. Να είναι συμπυκνωμένο 00 φορές. Να χρησιμοποιείτε 50 ml ανά 5 λίτρα νερού του κλιβάνου. 3 Χημικό Υγρό του Derma-Exitus Plus. Τα χαρακτηριστικά του πρέπει να είναι: Να είναι το χημικό υγρό του συστήματος Derma-ExitusPlus. Να είναι φιλικό προς το δέρμα του χρήστη και να απομακρύνει επιμολύνσεις από DNA και RNA. Να είναι δερματολογικά ελεγμένο Να μην έχει ενζυματική αποικοδόμηση του DNA και RNA με καταλυτική ή συνεργατικές επιδράσεις των συστατικών. Όλα τα επιμέρους μέρη του Derma-ExitusPlus είναι εύκολα βιοδιασπώμενα και να μην είναι επιβλαβή ή τοξικά για τον άνθρωπο. Να μην περιέχει aggressive mineralic οξέα ή αλκαλικές ουσίες. Ποσότητα 50ml. 4 DNA-ExitusPlus Solution for rapid and efficient removal of DNA and RNA contaminations. Effective on laboratory surfaces, apparatus, - 0 -

11 plastic and glass vessels, pipettors etc. Biodegradable, non-corrosive, non-carcinogenic cleansing solution. No organic solvents or volatile components, no toxic fumes, no aggressive mineralic acids or alkaline substances are used. 5 Kanamycin sulfate pure Ph. Eur., BP 6 IPTG BioChemica 2 7 D(+)-Glucose, Molecular Biology Grade 5 8 Potassium acetate Molecular biology grade 9. Guanidine hydrochloride BioChemica 5 0 Isopropyl myristate pure Ph. Eur. 3 Guanidine hydrochloride ultrapure 2 TBE buffer (0X) powder 4 3 NAD 3 4 Chloramphenicol BioChemica 3 5 Sodium fluoride p. A. 2 6 Bromothymol blue - Solution 7 Sulfuric acid % pure 2 8 Bis-Tris Buffer grade 3 9 Magnesium acetate - Solution ( M) 2 Διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις προϊόντων του παραπάνω πίνακα όπου γίνεται αναφορά σε τύπους ορισμένης προέλευσης ή παραγωγής θα γίνουν δεκτά και ισοδύναμα προϊόντα. II. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Η παράδοση των ειδών θα γίνει στο ΜΑΙΧ, Αλσύλλιο Αγροκηπίου Χανιά, εντός ενός () μηνός από την υπογραφή της σύμβασης III. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν έγγραφη προσφορά που θα αφορά στο σύνολο των ειδών της - -

12 πρόσκλησης ή στο σύνολο των ειδών μιας τουλάχιστον ομάδας. Προσφορά που θα περιλαμβάνει μέρος των ειδών μίας ομάδας θα απορρίπτεται. Η προμηθεύτρια εταιρία θα πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένη από τον κατασκευαστή για τη συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς, την ολοκλήρωση συμβάσεων, την προώθηση και υποστήριξη των συγκεκριμένων προϊόντων στην Ελλάδα, το οποίο θα πρέπει να αποδεικνύεται από επίσημο έγγραφο του κατασκευαστή, επί ποινή αποκλεισμού. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει απαραίτητα να συμπεριλαμβάνουν στην προσφορά τους συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα : ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ Α/Α Είδος/Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους Συσκευασί α Τιμή ανά συσκευασί α Συνολική τιμή Σύνολο: Στις τιμές του παραπάνω πίνακα θα συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ IV. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από επιτροπή, με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα. Οι σφραγισμένες προσφορές μπορούν να κατατεθούν ή αποσταλούν στη γραμματεία του ΜΑΙΧ Αλσύλλιο Αγροκηπίου Χανιά, τηλ μέχρι και την 0//4 και ώρα 5:30 Πληροφορίες: Δρ. Σωτήριος Καμπράνης - 2 -

13 Ο Διευθυντής του ΜΑΙΧ Δρ. Γεώργιος Μπαουράκης - 3 -

15PROC002545336 2015-01-28

15PROC002545336 2015-01-28 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Ι.Τ.Α.Π.) Τηλ: 210 2819094 Λυκόβρυση 28-01-2015 Αρ. Πρωτ.: 84 Τηλέφωνο: 210 2828111 ΘΕΜΑ: Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002618340 2015-03-05

15PROC002618340 2015-03-05 ΑΔΑ : ΨΟΕ5ΟΞ3Μ-Ρ5Μ Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

HLA SSP Kits. Έτοιμο για χρήση σετ αντιδραστηρίων Εκκινητών Ειδικής Αλληλουχίας (SSP) για την HLA τυποποίηση βασισμένη στο DNA [IVD]

HLA SSP Kits. Έτοιμο για χρήση σετ αντιδραστηρίων Εκκινητών Ειδικής Αλληλουχίας (SSP) για την HLA τυποποίηση βασισμένη στο DNA [IVD] [GR] HLA SSP Kits Έτοιμο για χρήση σετ αντιδραστηρίων Εκκινητών Ειδικής Αλληλουχίας (SSP) για την HLA τυποποίηση βασισμένη στο DNA [IVD] Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση HLA-A SSP [REF] 826 201 0197 HLA-B

Διαβάστε περισσότερα

BIOANAΛYTIKEΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

BIOANAΛYTIKEΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Π. ΙΩΑΝΝΟΥ-ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΟΥ BIANAΛYTIKEΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ΒΙΟΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Bιοαναλυτικές τεχνικές, όλες οι τεχνικές ήδιαδικασίες που χρησιμοποιούνται για την απομόνωση,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΗΜΝΟΣ: 16/02/2015 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 717 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΗΜΝΟΣ: 16/02/2015 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 717 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΗΜΝΟΣ: 16/02/2015 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 717 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟN ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟN ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟN ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

EΘΝΙΚΟN ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟN ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟN ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΘΝΙΚΟN ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟN ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟN ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμ. Πρωτ.: 58525/01.08.2014 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002783684 2015-05-18

15PROC002783684 2015-05-18 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.18 17:09:49 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7ΑΝ546ΨΧ6Τ-34Ξ Αριθ. Πρωτ. : 1549/18-5-2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Elucigene CF Poly-T Οδηγίες χρήσης

Elucigene CF Poly-T Οδηγίες χρήσης Elucigene CF Poly-T Οδηγίες χρήσης Κωδικός καταλόγου: PT003B2 50 εξετάσεις Για in vitro διαγνωστική χρήση Κατασκευάζεται από την: Για πωλήσεις, εξυπηρέτηση πελατών και τεχνική υποστήριξη: Elucigene Diagnostics

Διαβάστε περισσότερα

C V C. Οδηγίες χρήσης για την εξέταση Biofortuna SSPGo TM HLA Wipe Test BF-40-01. Αναθεώρηση 3. Ιούλιος 2014

C V C. Οδηγίες χρήσης για την εξέταση Biofortuna SSPGo TM HLA Wipe Test BF-40-01. Αναθεώρηση 3. Ιούλιος 2014 Dot150v1 Instructions for Use for Biofortuna SSPGo TM HLA Test BF-40-01 Σελίδα 1 από 8 Οδηγίες χρήσης για την εξέταση Biofortuna SSPGo TM HLA Test BF-40-01 Αναθεώρηση 3 Ιούλιος 2014 Dot150v1 Instructions

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002713650 2015-04-17

15PROC002713650 2015-04-17 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.04.17 16:24:38 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΣ5Ω46ΨΧ6Τ-7ΗΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ REAL - TIME PCR MICROARRAYS PCR. Γιώργος Καπαρός Λέκτωρ Μικροβιολογίας ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ REAL - TIME PCR MICROARRAYS PCR. Γιώργος Καπαρός Λέκτωρ Μικροβιολογίας ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ REAL - TIME PCR PCR Γιώργος Καπαρός Λέκτωρ Μικροβιολογίας MICROARRAYS ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΡΩΤΗΜΑ Μπορούν περιβαλλοντικοί παράγοντες όπως η διατροφή και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟ116 ΜΕΘΟ ΟΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ

ΒΙΟ116 ΜΕΘΟ ΟΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ Πανεπιστήµιο Κρήτης Σχολή Θετικών Επιστηµών Τµήµα Βιολογίας ΤΕΤΡΑ ΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟ116 ΜΕΘΟ ΟΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ Υπεύθυνος µαθήµατος: Τάσος Οικονόµου Υπεύθυνες Εκτέλεσης Ασκήσεων:

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Θέρμη: 4-3-05 Αρ. Πρωτ: Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια γυάλινων ειδών εργαστηρίου για τις ανάγκες των εργαστηρίων των Χημικών Υπηρεσιών του Γ.Χ.Κ.

Θέμα: «Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια γυάλινων ειδών εργαστηρίου για τις ανάγκες των εργαστηρίων των Χημικών Υπηρεσιών του Γ.Χ.Κ. Α.Δ.Α. περίληψης: ΩΓΧΕΗ-Δ4Τ ΑΔΑΜ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ. 46/2014

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ. 46/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51-18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 213 2079100 ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΙΣ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 ( ΤΕΤΑΡΤΗ ) ώρα 12.00 π.μ.

ΣΤΙΣ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 ( ΤΕΤΑΡΤΗ ) ώρα 12.00 π.μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 16-10-2012 Αριθ. Πρωτ. 11925 3 Ο ΧΙΛ.ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ελληνική Δημοκρατία ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Ἀριθμ. Πρωτ.: Φ. 37/345 Αλεξανδρουπολη 12 /5/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1. Η Ιερά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο:12(ΕΛΚΕ)/2013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 8

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο:12(ΕΛΚΕ)/2013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Έναντι Γέφυρας Αράχθου Τ.Κ Πόλη: 47100 Άρτα Ιστοσελίδα: http://research.teiep.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EIΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EIΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EIΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 48.780,49

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΑ ΡΑΦΙΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΗΣΥΧΟΥ ΙΩΑΝΝΑ-ΙΣΙΔΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ. Χανιά, 21/3/2014. Ταχ. Διεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας. Ταχ. Κωδ. : 73300 Αρ. πρωτ. 5633

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ. Χανιά, 21/3/2014. Ταχ. Διεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας. Ταχ. Κωδ. : 73300 Αρ. πρωτ. 5633 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Χανιά, 21/3/2014 Ταχ. Διεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας Ταχ. Κωδ. : 73300 Αρ. πρωτ. 5633 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΗΘΗΣΗΣ (ΦΙΛΤΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ) CPV 42514300-5 ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ : 92.745,26 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΗΘΗΣΗΣ (ΦΙΛΤΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ) CPV 42514300-5 ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ : 92.745,26 ΜΕ Φ.Π.Α. ΕΙΔΟΣ : ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΗΘΗΣΗΣ (ΦΙΛΤΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ) CPV 42514300-5 ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ : 92.745,26 ΜΕ Φ.Π.Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Το φίλτρο υψηλής λευκαφαίρεσης θα πρέπει να είναι από πολυεστέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου 15773 Αθήνα Tel: 210 7723106 Fax: 210 7723285 Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΥΒΡΙΔΙΚΟΙ ΒΙΟΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΧΑΜΗΛΟΔΙΑΣΤΑΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΣΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

horn-type sonicator, Ultrason 250 (LabPlant, Huddersfield, UK), όπου έχουµε την

horn-type sonicator, Ultrason 250 (LabPlant, Huddersfield, UK), όπου έχουµε την ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «Αδρανοποίηση του βάκιλλου του άνθρακα µε ακτινοβολία UVA, UVC και υπέρηχους.» Συγγραφή: Μαρκογιαννάκη Ευαγγελία Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΕΚΚΟΚΚΙΣΜΟΥ ΒΑΜΒΑΚΟΣ

ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΕΚΚΟΚΚΙΣΜΟΥ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΜΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΟΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Για την προμήθεια εξοπλισμού μηχανικού κλειστού συστήματος κομποστοποίησης και κάδων προσωρινής αποθήκευσης οργανικών απορριμμάτων του Έργου «Ανακύκλωση

Διαβάστε περισσότερα

1.Θερμαινόμενος μαγνητικός αναδευτήρας

1.Θερμαινόμενος μαγνητικός αναδευτήρας 1.Θερμαινόμενος μαγνητικός αναδευτήρας 1. Να μπορεί να αναδεύσει διαλύματα έως και 20 λίτρων. 2. Να είναι αναλογικός θερμαινόμενος μαγνητικός αναδευτήρας. 3. Να είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο ατσάλι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (Cd, Zn) ΜΕΣΩ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΣΤΗΛΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΖΕΟΛΙΘΟΥ, ΠΥΡΗΝΟΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (Cd, Zn) ΜΕΣΩ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΣΤΗΛΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΖΕΟΛΙΘΟΥ, ΠΥΡΗΝΟΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος Εργαστήριο Διαχείρισης Τοξικών και Επικίνδυνων Αποβλήτων ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (Cd, Zn) ΜΕΣΩ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΣΤΗΛΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΖΕΟΛΙΘΟΥ, ΠΥΡΗΝΟΞΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμ. Πρωτ.:13953/2011 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 13953/2011

Διαβάστε περισσότερα